Powiat oleski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat oleski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 64 848 Liczba mieszkańców
 • 973 km2 Powierzchnia
 • 67 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,8% Stopa urbanizacji
 • Stanisław Belka Starosta
 • ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno Adres starostwa powiatowego
 • OOL Tablice rejestracyjne
Powiat oleski na mapie
Identyfikatory
 • 1608 TERYT (TERC)
Herb powiatu oleskiego
powiat oleski herb
Flaga powiatu oleskiego
powiat oleski flaga

powiat oleski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
34 350 91 00
34 350 91 25
Solny Rynek 1
46-300 Olesno
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie
34-35-04-403
34-35-04-445
Klonowa 1a
46-300 Olesno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie
34-35-98-026
034-35-98-026
Kossaka 5
46-300 Olesno
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnie
34-35-82-673
34-35-82-684
Wielkie Przedmieście 7
46-300 Olesno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie
34 -35-82-618
34 -35-82-618
Kossaka 5
46-300 Olesno
Starostwo Powiatowe w Oleśnie
(34) 359-78-33
(34) 359-78-45
ul. Pieloka
46-300 Olesno

Powiat oleski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat oleski ma 64 848 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 7,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oleskiego w 2050 roku wynosi 47 896, z czego 24 163 to kobiety, a 23 733 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu oleskiego zawarli w 2017 roku 313 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu oleskiego jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 2,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat oleski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -117. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,80 na 1000 mieszkańców powiatu oleskiego. W 2017 roku urodziło się 644 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 424 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 52,4% zgonów w powiecie oleskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w powiecie oleskim były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu oleskiego przypada 10.19 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 545 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 693 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu oleskiego -148. W tym samym roku 27 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 43 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -16.

  63,0% mieszkańców powiatu oleskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu oleskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64 848 Liczba mieszkańców
 • 33 225 Kobiety
 • 31 623 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie oleskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie oleskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie oleskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oleskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 47 896 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 163 Kobiety
 • 23 733 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie oleskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie oleskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie oleskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu oleskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. oleski
  42,5 lat
  woj. opolskie
  42,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat oleski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu oleskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat oleski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat oleski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat oleski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,4%
  woj. opolskie
  28,3%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  57,2%
  Opolskie
  54,8%
  Kraj
  55,8%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat oleski
  9,9%
  Opolskie
  9,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,8%
  woj. opolskie
  4,7%
  Kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • pow. oleski
  0,8%
  Opolskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie oleskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat oleski
  4,8
  Opolskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat oleski
  1,1
  woj. opolskie
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 313 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie oleskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -117 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -51 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -66 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,8
  Opolskie
  -1,8
  Cała Polska
  -0,0
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie oleskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie oleskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie oleskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie oleskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 644 Urodzenia żywe
 • 319 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 325 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,9
  woj. opolskie
  9,2
  Cały kraj
  10,5
 • 41,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  41,8
  Opolskie
  38,7
  Kraj
  44,2
 • 6.39 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.39
 • 53.37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.37
 • 104.65 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104.65
 • 83.92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83.92
 • 25.09 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.09
 • 2.98 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2.98
 • 3 424 g Średnia waga noworodków
 • 3 327 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 520 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat oleski
  3 424 g
  woj. opolskie
  3 359 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 216 Waga 3500g - 3999g
 • 216
 • 251 Waga 3000g - 3499g
 • 251
 • 73 Waga 2500g - 2999g
 • 73
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,38
  Opolskie
  1,29
  Polska
  1,45
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat oleski
  0,68
  woj. opolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,71
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,85
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie oleskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 664 Zgony
 • 297 Kobiety
  (Zgony)
 • 367 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat oleski
  10,2
  Opolskie
  10,1
  Kraj
  10,1
 • 119,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. oleski
  119,0
  woj. opolskie
  115,9
  Cały kraj
  101,5
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat oleski
  0,0
  woj. opolskie
  4,6
  Cały kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,9
  Opolskie
  3,1
  Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,4
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oleskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat oleski
  49,0%
  Województwo
  48,6%
  Polska
  45,7%
 • 25,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  25,2%
  Opolskie
  24,3%
  Polska
  26,7%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat oleski
  7,6%
  Opolskie
  7,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  0,2
  Cała Polska
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  76,4
  Cała Polska
  74,3
 • 240,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. oleski
  240,0
  woj. opolskie
  254,2
  Cała Polska
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  239,3
  Kraj
  261,6
 • 466,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 483,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 447,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  466,3
  Województwo
  509,7
  Cała Polska
  469,0
 • 91,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  91,0
  Opolskie
  98,8
  Cała Polska
  87,7
 • 41,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat oleski
  41,8
  Województwo
  36,1
  Polska
  31,8
 • 11,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat oleski
  11,9
  woj. opolskie
  10,5
  Cała Polska
  8,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,3%
  Opolskie
  1,1%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 545 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 282 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 263 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 693 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 363 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 330 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -164 Saldo migracji
 • -88 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -76 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -148 Saldo migracji wewnętrznych
 • -81 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -67 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie oleskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat oleski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oleski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie oleskim oddano do użytku 134 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,07 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie oleskim to 20 909 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 321 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 61,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 38,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie oleskim to 4,59 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie oleskim to 105,10 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,13% mieszkań posiada łazienkę, 79,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 12,87% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 909 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 321,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat oleski
  321,20
  woj. opolskie
  355,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 91,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  91,10 m2
  Województwo
  80,70 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 29,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  29,30 m2
  Opolskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. oleski
  4,63
  woj. opolskie
  4,19
  Polska
  3,82
 • 3,11 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. oleski
  3,11
  woj. opolskie
  2,81
  Polska
  2,69
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. oleski
  0,67
  Opolskie
  0,67
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 134 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,07 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  2,07
  woj. opolskie
  2,02
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 93 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 98,9%
  1,1%
 • 615 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,59 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat oleski
  4,59
  Opolskie
  4,59
  Cała Polska
  3,91
 • 9,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. oleski
  9,48
  woj. opolskie
  9,28
  Polska
  18,14
 • 14 080 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 105,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. oleski
  105,1 m2
  Województwo
  115,2 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,22 m2
  Województwo
  0,23 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,56%
  Województwo
  98,25%
  Cały kraj
  96,79%
 • 95,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. oleski
  95,30%
  Opolskie
  96,96%
  Polska
  93,66%
 • 91,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,13%
  woj. opolskie
  93,50%
  Cała Polska
  91,31%
 • 79,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  79,45%
  Opolskie
  82,22%
  Polska
  82,12%
 • 12,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat oleski
  12,87%
  woj. opolskie
  46,51%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat oleski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie oleskim na 1000 mieszkańców pracuje 175 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie oleskim wynosiło w 2017 roku 4,9% (6,6% wśród kobiet i 3,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oleskim wynosiło 3 636,42 PLN, co odpowiada 80.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oleskiego 9 492 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 331 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -161.

  39,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oleskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,0% w przemyśle i budownictwie, a 9,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 175 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  175,0
  Województwo
  215,0
  Polska
  247,0
 • 4,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,6% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Powiat
  4,9%
  Województwo
  7,2%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie oleskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie oleskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie oleskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 636 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 636 PLN
  woj. opolskie
  4 145 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie oleskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 492 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 331 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -161 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,98 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,0% Przemysł i budownictwo
 • 16,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,2% Pozostałe
 • 29,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie oleskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 354 Pracujący ogółem
 • 5 492 Kobiety
 • 5 862 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie oleskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0% W wieku produkcyjnym
 • 57,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat oleski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  58,6
  Opolskie
  59,7
  Cała Polska
  63,4
 • 33,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat oleski
  33,1
  Województwo
  34,2
  Cały kraj
  34,0
 • 129,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat oleski
  129,4
  Opolskie
  134,5
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat oleski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie oleskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 524 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 309 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 392 nowe podmioty, a 348 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (492) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (363) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (696) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (254) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie oleskim najwięcej (302) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 274) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,6% (256) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,1% (1 610) podmiotów, a 66,2% (3 658) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie oleskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.3%) oraz Budownictwo (18.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 524 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 256 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 610 Przemysł i budownictwo
 • 3 658 Pozostała działalność
 • 392 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie oleskim w 2017 roku
 • 348 Podmioty wyrejestrowane w powiecie oleskim w 2017 roku
 • 4 309 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 274 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 274
 • 214 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 214
 • 30 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 30
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 5 518 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 518
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 34 Spółdzielnie ogółem
 • 34
 • 281 Spółki handlowe ogółem
 • 281
 • 43  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 43
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 222  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 222
 • 41    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 41
 • 302 Spółki cywilne ogółem
 • 302
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 309 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 175 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 175
 • 778 Budownictwo
 • 778
 • 601 Przetwórstwo przemysłowe
 • 601
 • 308 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 308
 • 228 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 228
 • 217 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 217
 • 207 Transport i gospodarka magazynowa
 • 207
 • 183 Pozostała działalność
 • 183
 • 143 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 143
 • 116 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 116
 • 110 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 110
 • 83 Informacja i komunikacja
 • 83
 • 71 Edukacja
 • 71
 • 50 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 50
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oleski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie oleskim stwierdzono 1 408 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,69 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie oleskim wynosi 88,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu oleskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,56 (wykrywalność 88%) oraz przeciwko mieniu - 4,78 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,96 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,85 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat oleski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 408 Przestępstwa ogółem
 • 1 408
 • 1 075 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 075
 • 120 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 120
 • 127 Przestępstwa drogowe
 • 127
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 310 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 310
 • 21,69 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. oleski
  21,69
  Opolskie
  19,95
  Cały kraj
  19,62
 • 16,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat oleski
  16,56
  woj. opolskie
  11,91
  Cały kraj
  12,07
 • 1,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat oleski
  1,85
  Opolskie
  5,35
  Cała Polska
  4,94
 • 1,96 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,96
  Województwo
  1,83
  Polska
  1,78
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,31
  Opolskie
  0,55
  Cały kraj
  0,49
 • 4,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,78
  woj. opolskie
  8,84
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat oleski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  89%
  Opolskie
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  89%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  60%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat oleski
  76%
  Opolskie
  89%
  Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. oleski
  98%
  Opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  85%
  woj. opolskie
  77%
  Cała Polska
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  Opolskie
  52%
  Cała Polska
  52%

Powiat oleski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu oleskiego wyniosła w 2016 roku 58,7 mln złotych, co daje 900 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu oleskiego - 37.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 9,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu oleskiego wyniosła w 2016 roku 58,9 mln złotych, co daje 904 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8%). W budżecie powiatu oleskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 138 złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,4 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie oleskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu oleskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat oleski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu oleskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,7 mln

  753(100%)

  57,8 mln

  869(100%)

  60,7 mln

  917(100%)

  51,0 mln

  773(100%)

  53,1 mln

  809(100%)

  55,6 mln

  848(100%)

  55,9 mln

  854(100%)

  58,7 mln

  900(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,7 mln

  338(44.9%)

  23,2 mln

  346(40.1%)

  26,4 mln

  400(43.5%)

  22,2 mln

  337(43.5%)

  23,0 mln

  350(43.2%)

  21,9 mln

  334(39.4%)

  21,1 mln

  324(37.8%)

  22,2 mln

  341(37.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,8 mln

  86,2(11.4%)

  5,9 mln

  88,2(10.2%)

  6,4 mln

  96,7(10.5%)

  6,0 mln

  90,4(11.7%)

  6,4 mln

  97,2(12%)

  6,9 mln

  105(12.4%)

  7,1 mln

  109(12.7%)

  7,2 mln

  111(12.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  75,6(10%)

  5,1 mln

  76,0(8.8%)

  5,0 mln

  75,8(8.2%)

  5,5 mln

  83,4(10.8%)

  5,6 mln

  85,4(10.6%)

  5,8 mln

  88,2(10.4%)

  5,9 mln

  90,2(10.5%)

  6,5 mln

  100,0(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,1 mln

  75,2(10%)

  10,9 mln

  163(18.9%)

  9,1 mln

  137(15%)

  2,9 mln

  44,3(5.7%)

  3,5 mln

  52,7(6.5%)

  4,7 mln

  71,1(8.4%)

  6,3 mln

  95,8(11.2%)

  6,4 mln

  97,9(10.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,3 mln

  78,2(10.4%)

  5,2 mln

  78,1(9.1%)

  5,5 mln

  82,9(9%)

  5,7 mln

  87,1(11.2%)

  5,7 mln

  87,3(10.8%)

  5,9 mln

  90,2(10.6%)

  5,8 mln

  89,3(10.4%)

  6,1 mln

  93,9(10.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  47,7(6.3%)

  3,4 mln

  50,8(5.9%)

  3,4 mln

  50,8(5.5%)

  3,4 mln

  52,1(6.7%)

  3,7 mln

  56,1(6.9%)

  3,9 mln

  58,9(6.9%)

  3,8 mln

  58,0(6.8%)

  3,9 mln

  59,2(6.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  20,8(2.8%)

  1,5 mln

  22,0(2.6%)

  1,8 mln

  27,3(3%)

  1,6 mln

  24,2(3.1%)

  1,6 mln

  24,2(3%)

  2,4 mln

  35,9(4.2%)

  2,5 mln

  37,5(4.4%)

  1,8 mln

  28,1(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  959,7 tys

  14,3(1.9%)

  1,2 mln

  18,4(2.1%)

  1,3 mln

  20,0(2.2%)

  1,5 mln

  22,7(2.9%)

  1,6 mln

  24,2(3%)

  1,6 mln

  24,7(2.9%)

  1,2 mln

  18,9(2.2%)

  1,6 mln

  24,0(2.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  871,9 tys

  13,3(1.6%)

  300,2 tys

  4,6(0.5%)

  1,0 mln

  16,0(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  514,2 tys

  7,7(1%)

  557,9 tys

  8,3(1%)

  836,7 tys

  12,7(1.4%)

  1,1 mln

  16,0(2.1%)

  1,1 mln

  16,2(2%)

  809,1 tys

  12,3(1.5%)

  975,5 tys

  14,9(1.7%)

  977,0 tys

  15,0(1.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  209,3 tys

  3,1(0.4%)

  215,4 tys

  3,2(0.4%)

  264,9 tys

  4,0(0.4%)

  273,6 tys

  4,2(0.5%)

  285,5 tys

  4,3(0.5%)

  288,3 tys

  4,4(0.5%)

  339,7 tys

  5,2(0.6%)

  320,4 tys

  4,9(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  151,4 tys

  2,3(0.3%)

  268,3 tys

  4,0(0.5%)

  472,1 tys

  7,1(0.8%)

  622,0 tys

  9,4(1.2%)

  411,3 tys

  6,3(0.8%)

  284,0 tys

  4,3(0.5%)

  220,1 tys

  3,4(0.4%)

  224,9 tys

  3,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  180,7 tys

  2,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  138,9 tys

  2,1(0.3%)

  104,2 tys

  1,6(0.2%)

  101,5 tys

  1,5(0.2%)

  111,2 tys

  1,7(0.2%)

  117,0 tys

  1,8(0.2%)

  156,4 tys

  2,4(0.3%)

  170,5 tys

  2,6(0.3%)

  114,5 tys

  1,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  83,5 tys

  1,2(0.2%)

  81,7 tys

  1,2(0.1%)

  89,6 tys

  1,4(0.1%)

  76,9 tys

  1,2(0.2%)

  91,5 tys

  1,4(0.2%)

  93,5 tys

  1,4(0.2%)

  96,1 tys

  1,5(0.2%)

  97,1 tys

  1,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  51,5 tys

  0,8(0.1%)

  55,6 tys

  0,8(0.1%)

  51,0 tys

  0,8(0.1%)

  44,3 tys

  0,7(0.1%)

  53,6 tys

  0,8(0.1%)

  47,9 tys

  0,7(0.1%)

  47,4 tys

  0,7(0.1%)

  53,1 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  43,3 tys

  0,6(0.1%)

  13,1 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  82,2 tys

  1,3(0.2%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,0 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  39,9 tys

  0,6(0.1%)

  39,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  20,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,5 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie oleskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu oleskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat oleski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu oleskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,2 mln

  716(100%)

  55,9 mln

  840(100%)

  57,3 mln

  865(100%)

  52,5 mln

  794(100%)

  53,8 mln

  819(100%)

  56,6 mln

  863(100%)

  55,6 mln

  850(100%)

  58,9 mln

  904(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,2 mln

  434(60.5%)

  31,0 mln

  463(55.5%)

  31,4 mln

  475(54.8%)

  30,9 mln

  470(59%)

  31,5 mln

  480(58.6%)

  31,1 mln

  474(55%)

  30,0 mln

  459(53.9%)

  30,1 mln

  463(51.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,9 mln

  103(14.3%)

  7,0 mln

  104(12.5%)

  8,0 mln

  121(14%)

  8,2 mln

  125(15.7%)

  8,7 mln

  133(16.3%)

  9,3 mln

  142(16.4%)

  10,1 mln

  155(18.2%)

  10,9 mln

  168(18.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  50,4(7%)

  3,5 mln

  52,2(6.3%)

  3,4 mln

  52,1(6%)

  3,9 mln

  59,0(7.4%)

  4,1 mln

  62,4(7.6%)

  4,3 mln

  65,7(7.6%)

  4,3 mln

  65,3(7.7%)

  4,7 mln

  72,7(8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  47,6(6.6%)

  3,4 mln

  50,7(6.1%)

  3,3 mln

  50,4(5.8%)

  3,4 mln

  52,1(6.5%)

  3,7 mln

  56,1(6.8%)

  3,7 mln

  56,9(6.6%)

  3,7 mln

  57,4(6.7%)

  3,8 mln

  58,9(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  21,6(3%)

  4,5 mln

  67,6(8.1%)

  3,9 mln

  59,2(6.8%)

  147,8 tys

  2,2(0.3%)

  186,0 tys

  2,8(0.3%)

  1,5 mln

  22,5(2.6%)

  2,4 mln

  37,0(4.4%)

  2,4 mln

  37,4(4.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  879,4 tys

  13,1(1.8%)

  1,3 mln

  19,3(2.3%)

  2,4 mln

  36,2(4.2%)

  1,0 mln

  15,9(2%)

  1,0 mln

  15,7(1.9%)

  1,5 mln

  22,2(2.6%)

  673,4 tys

  10,3(1.2%)

  1,9 mln

  28,9(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  917,0 tys

  13,6(1.9%)

  1,2 mln

  17,8(2.1%)

  1,3 mln

  19,5(2.3%)

  1,5 mln

  22,2(2.8%)

  1,6 mln

  23,8(2.9%)

  1,6 mln

  23,7(2.7%)

  1,2 mln

  18,4(2.2%)

  1,3 mln

  19,9(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  510,2 tys

  7,6(1.1%)

  1,3 mln

  19,0(2.3%)

  1,2 mln

  17,5(2%)

  1,3 mln

  20,0(2.5%)

  1,1 mln

  16,6(2%)

  1,3 mln

  20,1(2.3%)

  1,1 mln

  16,6(1.9%)

  1,3 mln

  19,4(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  311,4 tys

  4,6(0.6%)

  1,1 mln

  15,8(1.9%)

  399,7 tys

  6,0(0.7%)

  389,4 tys

  5,9(0.7%)

  401,7 tys

  6,1(0.7%)

  793,4 tys

  12,1(1.4%)

  639,7 tys

  9,8(1.2%)

  771,6 tys

  11,9(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  468,6 tys

  7,0(1%)

  478,5 tys

  7,1(0.9%)

  829,6 tys

  12,6(1.4%)

  504,4 tys

  7,7(1%)

  441,6 tys

  6,7(0.8%)

  519,5 tys

  7,9(0.9%)

  492,7 tys

  7,5(0.9%)

  564,5 tys

  8,7(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  400,9 tys

  6,0(0.8%)

  326,7 tys

  4,9(0.6%)

  338,1 tys

  5,1(0.6%)

  349,6 tys

  5,3(0.7%)

  302,1 tys

  4,6(0.6%)

  294,9 tys

  4,5(0.5%)

  331,2 tys

  5,1(0.6%)

  374,1 tys

  5,7(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  182,1 tys

  2,7(0.4%)

  185,4 tys

  2,8(0.3%)

  190,2 tys

  2,9(0.3%)

  202,7 tys

  3,1(0.4%)

  207,0 tys

  3,2(0.4%)

  213,3 tys

  3,3(0.4%)

  209,7 tys

  3,2(0.4%)

  204,2 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  180,7 tys

  2,8(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  210,6 tys

  3,1(0.4%)

  188,3 tys

  2,8(0.3%)

  169,6 tys

  2,6(0.3%)

  112,4 tys

  1,7(0.2%)

  143,8 tys

  2,2(0.3%)

  164,9 tys

  2,5(0.3%)

  159,7 tys

  2,5(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  356,8 tys

  5,3(0.7%)

  375,4 tys

  5,6(0.7%)

  328,9 tys

  5,0(0.6%)

  345,9 tys

  5,3(0.7%)

  376,7 tys

  5,7(0.7%)

  275,3 tys

  4,2(0.5%)

  244,1 tys

  3,7(0.4%)

  88,7 tys

  1,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,5 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  10,7 tys

  0,2(0%)

  11,5 tys

  0,2(0%)

  11,5 tys

  0,2(0%)

  12,6 tys

  0,2(0%)

  13,3 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,0 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  39,9 tys

  0,6(0.1%)

  33,9 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  20,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,5 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat oleski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 685 mieszkańców powiatu oleskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 744 kobiet oraz 6 941 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,7% mieszkańców powiatu oleskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 23,3% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu oleskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie oleskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,3%) oraz zasadnicze zawodowe (21,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,1%) oraz podstawowe ukończone (19,1%).

  16,8% mieszkańców powiatu oleskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 857 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (24,8% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,65.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,42.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (13,9% wśród dziewczyn i 14,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,6% mieszkańców powiatu oleskiego w wieku potencjalnej nauki (32,4% kobiet i 30,8% mężczyzn).

 • 11,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  11,2%
  Opolskie
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,5% W miastach
  (wyższe)
 • 7,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. oleski
  27,9%
  woj. opolskie
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • pow. oleski
  2,5%
  Opolskie
  2,5%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 8,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat oleski
  8,2%
  Opolskie
  11,4%
  Polska
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,2%
  Opolskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 30,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. oleski
  30,7%
  Województwo
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 21,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,3%
  woj. opolskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. oleski
  23,3%
  Opolskie
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 27,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. oleski
  1,6%
  Opolskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 857 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. oleski
  857,0
  Województwo
  875,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. oleski
  0,92
  woj. opolskie
  0,85
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 114,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 114,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 23,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat oleski
  95,65
  Województwo
  94,54
  Cała Polska
  96,62
 • 92,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat oleski
  92,38
  Województwo
  90,79
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat oleski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat oleski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,0
  Opolskie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9
 •  
 • 308,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 271,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. oleski
  99,42
  Województwo
  96,73
  Polska
  100,01
 • 91,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. oleski
  91,39
  Opolskie
  88,61
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat oleski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat oleski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  Opolskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 159,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 109,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie oleskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  21,0
  woj. opolskie
  25,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 21 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 21
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 16 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 16
 • 45,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat oleski
  23,0
  Województwo
  24,0
  Kraj
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 93,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 59,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  15,0
  Opolskie
  18,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15 Szkoły policealne ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 15
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat oleski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat oleski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat oleski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oleski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie oleskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie oleskim znajdowało się 6 hoteli (3 ★★★, 2 ★★, 1 ), 1 motel (kategorii ★★) oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 280)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie oleskim: 9 (publiczne: 9, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 19 (przystosowane wejście do budynku: 19, udogodnienia wewnątrz budynku: 15). W powiecie oleskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 1 020 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 542 (uczestnicy: 77 507)
  • seanse filmowe: 61 (uczestnicy: 8 230)
  • wystawy: 38 (uczestnicy: 3 315)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 33 (uczestnicy: 7 693)
  • koncerty: 59 (uczestnicy: 17 660)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 65 (uczestnicy: 4 135)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 97 (uczestnicy: 12 278)
  • konkursy: 31 (uczestnicy: 2 746)
  • pokazy teatralne: 45 (uczestnicy: 8 620)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 650)
  • interdyscyplinarne: 42 (uczestnicy: 6 090)
  • warsztaty: 46 (uczestnicy: 1 818)
  • inne: 21 (uczestnicy: 4 272)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 65 (członkowie: 2 159)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 81)
  • taneczne: 15 (członkowie: 315)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 145)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 9 (członkowie: 510)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 15 (członkowie: 508)
  • literackie: 3 (członkowie: 82)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 463)
  • inne: 2 (członkowie: 45)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 156)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 42)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 12)
  • tańca: 2 (absolwenci: 42)
  • komputerowe: 5 (absolwenci: 60)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 7
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 50 (członkowie: 919)
  • teatralne: 10 (członkowie: 129)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 173)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 100)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 67)
  • taneczne: 8 (członkowie: 231)
  • inne: 11 (członkowie: 219)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie oleskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 9 537 zwiedzających, co daje 1 469 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie oleskim działało 30 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 295 528 wolumenów oraz 252 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 43 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 326 383 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 94
  • dostępne dla czytelników: 69
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 67
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 13
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 29
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie oleskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie oleskim działało 35 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 055 członków. Zarejestrowano 1 784 ćwiczących (mężczyźni: 1 462, kobiety: 322, chłopcy do lat 18: 855, dziewczęta do lat 18: 287). Aktywne były 63 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (48), instruktora sportowego (23) oraz inne osoby (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie oleskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oleski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat oleski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 51 wypadków drogowych w powiecie oleskim odnotowano 15 ofiar śmiertelnych oraz 56 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 78,3 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 23,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 26,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 98,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie oleskim zarejestrowanych było 56 894 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 41 705 samochodów osobowych (640,6 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 863 samochodów ciężarowych (81,5 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 122 autobusów (1,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 443 ciągników siodłowych (6,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 972 motocykli (61,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,0 lat.


  W 2017 roku w powiecie oleskim znajdowały się 24 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 51 Wypadki drogowe
 • 15 Ofiary śmiertelne
 • 56 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie oleskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 78,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat oleski
  78,3
  woj. opolskie
  75,9
  Kraj
  87,6
 • 23,01 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  23,0
  Województwo
  10,0
  Polska
  7,9
 • 26,36 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. oleski
  26,4
  woj. opolskie
  12,9
  Cała Polska
  10,6
 • 98,43 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat oleski
  98,4
  Opolskie
  112,2
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 56 894 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie oleskim w 2016 roku
 • 41 705 Samochody osobowe
 • 4 863 Samochody ciężarowe
 • 232 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 122 Autobusy
 • 412 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 443 Ciągniki samochodowe
 • 443   Ciągniki siodłowe
 • 5 377 Ciągniki rolnicze
 • 3 972 Motocykle
 • 1 608   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 765 Motorowery
 • 41 705Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie oleskim
 • Samochody osobowe w powiecie oleskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 640,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  640,6
  Opolskie
  606,9
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 886
  • 1400-1649 kg11 405
  • 1650-1899 kg8 276
  • 1900 kg i więcej8 138
 • 13 886 do 1399 kg
 • 11 405 1400-1649 kg
 • 8 276 1650-1899 kg
 • 8 138 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 19 293 do 1399 cm3
 • 19 293
 • 19 792 1400-1999 cm3
 • 19 792
 • 2 620 2000 i więcej cm3
 • 2 620
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie oleskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna25 273
  • olej napędowy10 191
  • gaz (LPG)6 234
  • pozostałe7
 • 25 273 benzyna
 • 10 191 olej napędowy
 • 6 234 gaz (LPG)
 • 7 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 283 do 1 roku
 • 283
 • 205 2 lata
 • 205
 • 228 3 lata
 • 228
 • 835 4-5 lat
 • 835
 • 1 171 6-7 lat
 • 1 171
 • 1 968 8-9 lat
 • 1 968
 • 2 588 10-11 lat
 • 2 588
 • 6 804 12-15 lat
 • 6 804
 • 10 103 16-20 lat
 • 10 103
 • 5 470 21-25 lat
 • 5 470
 • 3 165 26-30 lat
 • 3 165
 • 8 885 31 lat i więcej
 • 8 885
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie oleskim
 • Tutaj
  20,5 lat
  Opolskie
  19,5 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 4 863Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie oleskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie oleskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  81,5
  Województwo
  82,1
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 439 do 999 kg
 • 2 439
 • 1 339 1000-1499 kg
 • 1 339
 • 359 1500-2999 kg
 • 359
 • 57 3000-3499 kg
 • 57
 • 94 3500-4999 kg
 • 94
 • 221 5000-6999 kg
 • 221
 • 159 7000-9999 kg
 • 159
 • 136 10000-14999 kg
 • 136
 • 59 15000 kg i więcej
 • 59
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna985
  • olej napędowy3 565
  • gaz (LPG)307
  • pozostałe6
 • 985 benzyna
 • 3 565 olej napędowy
 • 307 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 47 do 1 roku
 • 47
 • 52 2 lata
 • 52
 • 59 3 lata
 • 59
 • 163 4-5 lat
 • 163
 • 268 6-7 lat
 • 268
 • 298 8-9 lat
 • 298
 • 280 10-11 lat
 • 280
 • 714 12-15 lat
 • 714
 • 1 021 16-20 lat
 • 1 021
 • 538 21-25 lat
 • 538
 • 377 26-30 lat
 • 377
 • 1 046 31 lat i więcej
 • 1 046
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie oleskim
 • pow. oleski
  19,7 lat
  Opolskie
  19,8 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 122Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie oleskim
 • Autobusy w powiecie oleskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,9
  woj. opolskie
  2,7
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy113
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 8 benzyna
 • 113 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 27 12-15 lat
 • 27
 • 29 16-20 lat
 • 29
 • 12 21-25 lat
 • 12
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 24 31 lat i więcej
 • 24
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie oleskim
 • Powiat
  21,0 lat
  Opolskie
  21,4 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 443Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie oleskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie oleskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 6,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,8
  Województwo
  8,4
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy433
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe0
 • 5 benzyna
 • 433 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 32 4-5 lat
 • 32
 • 17 6-7 lat
 • 17
 • 66 8-9 lat
 • 66
 • 54 10-11 lat
 • 54
 • 76 12-15 lat
 • 76
 • 85 16-20 lat
 • 85
 • 37 21-25 lat
 • 37
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 36 31 lat i więcej
 • 36
 • 15,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie oleskim
 • powiat oleski
  15,7 lat
  woj. opolskie
  13,8 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 3 972Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie oleskim
 • Motocykle w powiecie oleskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 61,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  61,0
  Województwo
  30,7
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 46 do 1 roku
 • 46
 • 15 2 lata
 • 15
 • 10 3 lata
 • 10
 • 27 4-5 lat
 • 27
 • 57 6-7 lat
 • 57
 • 95 8-9 lat
 • 95
 • 105 10-11 lat
 • 105
 • 189 12-15 lat
 • 189
 • 312 16-20 lat
 • 312
 • 163 21-25 lat
 • 163
 • 347 26-30 lat
 • 347
 • 2 606 31 lat i więcej
 • 2 606
 • 29,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie oleskim
 • Powiat
  29,0 lat
  Opolskie
  23,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 14 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie oleskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 245,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat oleski
  245,5 km
  woj. opolskie
  351,2 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 3,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. oleski
  3,7 km
  Opolskie
  3,3 km
  Kraj
  3,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek