Powiat ropczycko-sędziszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 74 198 Liczba mieszkańców
 • 548 km2 Powierzchnia
 • 135 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 31,2% Stopa urbanizacji
 • Witold Darłak Starosta
 • ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce Adres starostwa powiatowego
 • RRS Tablice rejestracyjne
Powiat ropczycko-sędziszowski na mapie
Identyfikatory
 • 1815 TERYT (TERC)
Herb powiatu ropczycko-sędziszowskiego
powiat ropczycko-sędziszowski herb
Flaga powiatu ropczycko-sędziszowskiego
powiat ropczycko-sędziszowski flaga

powiat ropczycko-sędziszowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach
17 221 85 97
17 222 75 72
Św. Floriana 6
39-100 Ropczyce
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
17 221 03 99
17 221 03 19
Piłsudskiego 22
39-100 Ropczyce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ropczycach
17 222 89 41
17 222 89 41
Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach
17 221 89 81
17 221 86 35
Mickiewicza 57a
39-100 Ropczyce
Starostwo Powiatowe w Ropczycach
(17) 221-83-06
(17) 222-85-71
ul. Konopnickiej
39-100 Ropczyce

Powiat ropczycko-sędziszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat ropczycko-sędziszowski ma 74 198 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w 2050 roku wynosi 70 638, z czego 35 486 to kobiety, a 35 152 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego zawarli w 2017 roku 430 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 1,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ropczycko-sędziszowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 267. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,61 na 1000 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. W 2017 roku urodziło się 899 dzieci, w tym 47,9% dziewczynek i 52,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 362 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,42 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,4% zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,7% zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ropczycko-sędziszowskiego przypada 8.59 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 653 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 733 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego -80. W tym samym roku 38 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 25.

  62,1% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 74 198 Liczba mieszkańców
 • 37 533 Kobiety
 • 36 665 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 70 638 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 486 Kobiety
 • 35 152 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  39,2 lat
  Podkarpackie
  40,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 40,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  31,5%
  Podkarpackie
  30,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 26,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,3%
  Podkarpackie
  57,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,4%
  Województwo
  8,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  1,4%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 1,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,3% Nieustalone
 • Powiat
  1,3%
  Podkarpackie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  5,8
  woj. podkarpackie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  0,9
  woj. podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,7
 • 430 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 267 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 142 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 125 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,61 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  1,2
  Kraj
  -0,0
 • 4,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 899 Urodzenia żywe
 • 431 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 468 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,9%
  52,1%
 • 12,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,1
  Województwo
  10,3
  Cały kraj
  10,5
 • 48,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  48,9
  Podkarpackie
  42,4
  Cały kraj
  44,2
 • 5.73 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.73
 • 46.91 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.91
 • 119.36 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 119.36
 • 93.84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93.84
 • 44.16 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44.16
 • 6.42 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.42
 • 0.84 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.84
 • 3 362 g Średnia waga noworodków
 • 3 324 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 397 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  3 362 g
  Województwo
  3 345 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 266 Waga 3500g - 3999g
 • 266
 • 374 Waga 3000g - 3499g
 • 374
 • 139 Waga 2500g - 2999g
 • 139
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,58 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  1,58
  Województwo
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  0,76
  Podkarpackie
  0,66
  Polska
  0,71
 • 1,42 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,42
  Podkarpackie
  1,13
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 634 Zgony
 • 307 Kobiety
  (Zgony)
 • 327 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,7%
  83,3%
 • 8,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,6
  Województwo
  9,0
  Cały kraj
  10,1
 • 77,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  77,4
  woj. podkarpackie
  94,3
  Cały kraj
  101,5
 • 7,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  7,3
  woj. podkarpackie
  4,5
  Kraj
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  2,5
  Podkarpackie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  58,0%
  Podkarpackie
  53,4%
  Cała Polska
  45,7%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  21,2%
  Podkarpackie
  23,5%
  Cały kraj
  26,7%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  4,6%
  Województwo
  4,2%
  Kraj
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  0,0
  Cała Polska
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  70,2
  Kraj
  74,3
 • 173,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  173,7
  Województwo
  214,7
  Polska
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  211,1
  Polska
  261,6
 • 476,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 495,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 456,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  476,4
  Województwo
  487,3
  Cały kraj
  469,0
 • 92,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  92,8
  Województwo
  83,0
  Cała Polska
  87,7
 • 16,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,1
  Podkarpackie
  24,2
  Cała Polska
  31,8
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  2,7
  Podkarpackie
  5,3
  Cały kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Podkarpackie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 653 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 366 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 287 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 733 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 410 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 323 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -55 Saldo migracji
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -24 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -80 Saldo migracji wewnętrznych
 • -44 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -36 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 25 Saldo migracji zagranicznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim oddano do użytku 281 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,79 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 20 383 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 276 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 70,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 29,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 4,86 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 115,20 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,80% mieszkań posiada łazienkę, 74,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,06% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 383 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 275,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  275,60
  Podkarpackie
  308,20
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 85,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  85,50 m2
  Podkarpackie
  81,40 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 23,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  23,60 m2
  Województwo
  25,10 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  4,11
  Województwo
  4,09
  Polska
  3,82
 • 3,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  3,63
  Podkarpackie
  3,24
  Cały kraj
  2,69
 • 0,88 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  0,88
  Podkarpackie
  0,79
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 281 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,79 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  3,79
  woj. podkarpackie
  3,82
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 172 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 365 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  4,86
  Województwo
  4,63
  Polska
  3,91
 • 18,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  18,40
  Województwo
  17,67
  Cały kraj
  18,14
 • 32 379 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 115,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  115,2 m2
  Podkarpackie
  106,5 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,44 m2
  Podkarpackie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  92,61%
  woj. podkarpackie
  94,57%
  Cała Polska
  96,79%
 • 88,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,30%
  woj. podkarpackie
  91,58%
  Polska
  93,66%
 • 84,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  84,80%
  woj. podkarpackie
  89,42%
  Cały kraj
  91,31%
 • 74,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  74,03%
  Województwo
  77,61%
  Cały kraj
  82,12%
 • 64,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  64,06%
  Podkarpackie
  73,50%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie ropczycko-sędziszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 169 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim wynosiło w 2017 roku 12,4% (14,9% wśród kobiet i 10,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ropczycko-sędziszowskim wynosiło 3 675,99 PLN, co odpowiada 81.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego 13 366 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 268 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 098.

  40,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,6% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 169 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  169,0
  Województwo
  213,0
  Kraj
  247,0
 • 12,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,9% Kobiety
 • 10,2% Mężczyźni
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  12,4%
  woj. podkarpackie
  9,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 676 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  3 676 PLN
  woj. podkarpackie
  3 837 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 366 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 268 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 098 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,6% Przemysł i budownictwo
 • 14,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 29,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 518 Pracujący ogółem
 • 5 812 Kobiety
 • 6 706 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,1
  woj. podkarpackie
  60,2
  Cała Polska
  63,4
 • 28,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  28,4
  woj. podkarpackie
  30,9
  Kraj
  34,0
 • 87,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  87,1
  Podkarpackie
  105,6
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 197 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 208 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 518 nowych podmiotów, a 399 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (530) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (430) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (406) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (286) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ropczycko-sędziszowskim najwięcej (233) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 977) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (76) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,5% (1 481) podmiotów, a 70,0% (3 640) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ropczycko-sędziszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.8%) oraz Budownictwo (19.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 197 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 76 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 481 Przemysł i budownictwo
 • 3 640 Pozostała działalność
 • 518 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2017 roku
 • 399 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2017 roku
 • 4 208 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 977 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 977
 • 183 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 183
 • 33 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 33
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 5 193 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 193
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 Spółdzielnie ogółem
 • 21
 • 225 Spółki handlowe ogółem
 • 225
 • 38  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 172  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 172
 • 37    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 37
 • 233 Spółki cywilne ogółem
 • 233
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 208 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 085 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 085
 • 825 Budownictwo
 • 825
 • 577 Transport i gospodarka magazynowa
 • 577
 • 487 Przetwórstwo przemysłowe
 • 487
 • 309 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 309
 • 189 Pozostała działalność
 • 189
 • 165 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 165
 • 99 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 99
 • 97 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 97
 • 91 Informacja i komunikacja
 • 91
 • 85 Edukacja
 • 85
 • 66 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 66
 • 64 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64
 • 44 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 44
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim stwierdzono 612 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,27 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ropczycko-sędziszowskim wynosi 80,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 4,02 (wykrywalność 63%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,16 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,34 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,11 (87%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 612 Przestępstwa ogółem
 • 612
 • 308 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 308
 • 156 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 156
 • 99 Przestępstwa drogowe
 • 99
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 298 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 298
 • 8,27 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,27
  woj. podkarpackie
  13,97
  Cały kraj
  19,62
 • 4,16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,16
  woj. podkarpackie
  6,34
  Cała Polska
  12,07
 • 2,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,11
  woj. podkarpackie
  5,46
  Kraj
  4,94
 • 1,34 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,34
  woj. podkarpackie
  1,62
  Cały kraj
  1,78
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,32
  woj. podkarpackie
  0,39
  Cały kraj
  0,49
 • 4,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  4,02
  Województwo
  7,56
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  81%
  Województwo
  80%
  Polska
  72%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  69%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  60%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  87%
  Podkarpackie
  93%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  96%
  Województwo
  85%
  Polska
  84%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  64%
  woj. podkarpackie
  70%
  Kraj
  52%

Powiat ropczycko-sędziszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego wyniosła w 2016 roku 68,2 mln złotych, co daje 925 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego - 37% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,7 mln złotych, czyli 12,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego wyniosła w 2016 roku 69,4 mln złotych, co daje 941 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.9%). W budżecie powiatu ropczycko-sędziszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 120 złotych na mieszkańca (12,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,7 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ropczycko-sędziszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,4 mln

  1,0 tys(100%)

  78,9 mln

  1,1 tys(100%)

  73,4 mln

  1,0 tys(100%)

  78,7 mln

  1,1 tys(100%)

  83,6 mln

  1,1 tys(100%)

  71,6 mln

  973(100%)

  67,7 mln

  919(100%)

  68,2 mln

  925(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,5 mln

  411(39.6%)

  25,0 mln

  348(31.7%)

  24,3 mln

  332(33.1%)

  27,3 mln

  373(34.7%)

  34,3 mln

  466(41%)

  25,4 mln

  345(35.5%)

  24,6 mln

  334(36.3%)

  25,2 mln

  341(37%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  106(10.2%)

  8,3 mln

  115(10.5%)

  8,6 mln

  118(11.7%)

  9,1 mln

  124(11.6%)

  9,7 mln

  132(11.6%)

  11,5 mln

  157(16.1%)

  10,8 mln

  147(16%)

  10,1 mln

  136(14.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,5 mln

  91,3(8.8%)

  7,0 mln

  97,7(8.9%)

  7,3 mln

  100(10%)

  7,7 mln

  104(9.7%)

  8,0 mln

  108(9.5%)

  7,9 mln

  108(11.1%)

  8,8 mln

  119(12.9%)

  9,0 mln

  122(13.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,8 mln

  193(18.6%)

  17,9 mln

  248(22.7%)

  18,0 mln

  245(24.5%)

  17,7 mln

  241(22.4%)

  11,9 mln

  162(14.3%)

  8,8 mln

  119(12.3%)

  8,3 mln

  113(12.3%)

  8,1 mln

  109(11.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  54,5(5.3%)

  3,5 mln

  48,5(4.4%)

  3,3 mln

  44,7(4.5%)

  3,4 mln

  46,5(4.3%)

  3,5 mln

  48,1(4.2%)

  3,6 mln

  48,8(5%)

  3,5 mln

  47,8(5.2%)

  3,7 mln

  49,9(5.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,1 mln

  71,0(6.9%)

  6,6 mln

  91,0(8.3%)

  3,0 mln

  41,4(4.1%)

  3,6 mln

  48,6(4.5%)

  3,6 mln

  48,3(4.2%)

  4,4 mln

  59,2(6.1%)

  3,1 mln

  42,5(4.6%)

  3,3 mln

  45,2(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  33,9(3.3%)

  2,7 mln

  37,3(3.4%)

  2,5 mln

  33,6(3.3%)

  4,4 mln

  60,3(5.6%)

  6,9 mln

  93,8(8.2%)

  4,7 mln

  63,6(6.5%)

  3,0 mln

  40,1(4.4%)

  3,0 mln

  40,6(4.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,8 mln

  53,5(5.2%)

  5,5 mln

  75,7(6.9%)

  2,8 mln

  38,4(3.8%)

  3,0 mln

  41,3(3.9%)

  2,7 mln

  36,3(3.2%)

  2,5 mln

  34,0(3.5%)

  2,6 mln

  34,8(3.8%)

  2,9 mln

  39,4(4.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  429,2 tys

  6,0(0.6%)

  483,2 tys

  6,7(0.6%)

  757,6 tys

  10,4(1%)

  1,2 mln

  16,4(1.5%)

  954,0 tys

  13,0(1.1%)

  1,0 mln

  13,9(1.4%)

  1,2 mln

  15,7(1.7%)

  1,0 mln

  14,0(1.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  125,5 tys

  1,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  792,3 tys

  10,7(1.2%)

  725,5 tys

  9,8(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  395,6 tys

  5,5(0.5%)

  440,1 tys

  6,1(0.6%)

  476,6 tys

  6,5(0.6%)

  578,6 tys

  7,9(0.7%)

  434,2 tys

  5,9(0.5%)

  390,1 tys

  5,3(0.5%)

  306,5 tys

  4,2(0.5%)

  275,5 tys

  3,7(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  359,0 tys

  5,0(0.5%)

  573,0 tys

  8,0(0.7%)

  293,4 tys

  4,0(0.4%)

  139,7 tys

  1,9(0.2%)

  171,3 tys

  2,3(0.2%)

  191,4 tys

  2,6(0.3%)

  182,5 tys

  2,5(0.3%)

  205,6 tys

  2,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  218,7 tys

  3,0(0.3%)

  196,2 tys

  2,7(0.2%)

  222,4 tys

  3,0(0.3%)

  187,1 tys

  2,6(0.2%)

  193,6 tys

  2,6(0.2%)

  191,4 tys

  2,6(0.3%)

  190,9 tys

  2,6(0.3%)

  185,7 tys

  2,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  76,6 tys

  1,1(0.1%)

  82,8 tys

  1,1(0.1%)

  86,7 tys

  1,2(0.1%)

  76,6 tys

  1,0(0.1%)

  62,4 tys

  0,8(0.1%)

  61,0 tys

  0,8(0.1%)

  152,4 tys

  2,1(0.2%)

  142,7 tys

  1,9(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  611,2 tys

  8,5(0.8%)

  1,4 mln

  19,3(1.9%)

  127,0 tys

  1,7(0.2%)

  1,2 mln

  15,8(1.4%)

  695,3 tys

  9,4(1%)

  100,1 tys

  1,4(0.1%)

  65,6 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  48,0 tys

  0,7(0.1%)

  35,9 tys

  0,5(0%)

  67,3 tys

  0,9(0.1%)

  32,0 tys

  0,4(0%)

  21,7 tys

  0,3(0%)

  24,6 tys

  0,3(0%)

  34,9 tys

  0,5(0.1%)

  36,1 tys

  0,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  110,0 tys

  1,5(0.1%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  187,4 tys

  2,6(0.3%)

  173,3 tys

  2,4(0.2%)

  146,6 tys

  2,0(0.2%)

  145,3 tys

  2,0(0.2%)

  87,6 tys

  1,2(0.1%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ropczycko-sędziszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,0 mln

  1,0 tys(100%)

  76,9 mln

  1,1 tys(100%)

  76,0 mln

  1,0 tys(100%)

  77,7 mln

  1,1 tys(100%)

  84,5 mln

  1,2 tys(100%)

  72,5 mln

  985(100%)

  68,6 mln

  931(100%)

  69,4 mln

  941(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,6 mln

  496(48.1%)

  36,7 mln

  510(47.7%)

  35,8 mln

  490(47.1%)

  34,7 mln

  473(44.6%)

  34,2 mln

  465(40.5%)

  34,3 mln

  466(47.3%)

  33,7 mln

  457(49.1%)

  34,4 mln

  465(49.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,6 mln

  63,8(6.2%)

  5,5 mln

  76,9(7.2%)

  6,2 mln

  84,6(8.1%)

  6,8 mln

  92,0(8.7%)

  7,1 mln

  97,2(8.5%)

  8,3 mln

  112(11.4%)

  8,4 mln

  114(12.2%)

  11,7 mln

  158(16.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  84,6(8.2%)

  6,4 mln

  89,0(8.3%)

  6,9 mln

  94,9(9.1%)

  7,2 mln

  98,6(9.3%)

  8,0 mln

  109(9.4%)

  9,2 mln

  125(12.7%)

  8,9 mln

  121(13%)

  8,3 mln

  112(11.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  54,3(5.3%)

  3,5 mln

  48,3(4.5%)

  3,3 mln

  44,6(4.3%)

  3,3 mln

  45,6(4.3%)

  3,5 mln

  48,1(4.2%)

  3,6 mln

  48,2(4.9%)

  3,5 mln

  47,8(5.1%)

  3,7 mln

  49,5(5.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  40,6(3.9%)

  5,3 mln

  73,5(6.9%)

  3,3 mln

  45,1(4.3%)

  3,3 mln

  44,5(4.2%)

  3,5 mln

  48,2(4.2%)

  3,8 mln

  52,1(5.3%)

  3,0 mln

  41,2(4.4%)

  3,1 mln

  42,0(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,3 mln

  87,4(8.5%)

  1,6 mln

  22,0(2.1%)

  1,7 mln

  22,8(2.2%)

  3,7 mln

  49,9(4.7%)

  9,0 mln

  122(10.6%)

  2,4 mln

  32,2(3.3%)

  2,2 mln

  29,9(3.2%)

  1,9 mln

  25,3(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  15,5(1.5%)

  1,9 mln

  27,0(2.5%)

  1,2 mln

  16,4(1.6%)

  1,7 mln

  23,5(2.2%)

  932,4 tys

  12,7(1.1%)

  1,4 mln

  18,5(1.9%)

  877,2 tys

  11,9(1.3%)

  1,4 mln

  19,6(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  429,3 tys

  6,0(0.6%)

  483,2 tys

  6,7(0.6%)

  1,6 mln

  22,3(2.1%)

  1,3 mln

  17,9(1.7%)

  1,2 mln

  15,8(1.4%)

  1,2 mln

  16,8(1.7%)

  1,3 mln

  17,1(1.8%)

  1,3 mln

  17,7(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  983,0 tys

  13,7(1.3%)

  1,1 mln

  14,7(1.4%)

  1,5 mln

  20,0(1.9%)

  3,0 mln

  41,0(3.9%)

  5,6 mln

  76,6(6.7%)

  3,0 mln

  40,7(4.1%)

  961,6 tys

  13,0(1.4%)

  993,9 tys

  13,4(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,0 mln

  125(12.2%)

  8,6 mln

  119(11.2%)

  9,9 mln

  135(13%)

  9,2 mln

  126(11.9%)

  7,6 mln

  104(9%)

  1,6 mln

  21,6(2.2%)

  2,2 mln

  29,7(3.2%)

  949,7 tys

  12,8(1.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  965,4 tys

  13,4(1.3%)

  2,0 mln

  26,9(2.6%)

  906,3 tys

  12,4(1.2%)

  927,8 tys

  12,6(1.1%)

  1,0 mln

  13,9(1.4%)

  561,5 tys

  7,6(0.8%)

  632,5 tys

  8,6(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  28,2(2.7%)

  2,1 mln

  29,4(2.8%)

  2,1 mln

  28,8(2.8%)

  2,0 mln

  27,6(2.6%)

  2,3 mln

  31,6(2.7%)

  2,2 mln

  30,0(3.1%)

  2,6 mln

  34,9(3.8%)

  487,1 tys

  6,6(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  918,2 tys

  12,8(1.2%)

  2,5 mln

  35,3(3.3%)

  206,4 tys

  2,8(0.3%)

  249,6 tys

  3,4(0.3%)

  169,7 tys

  2,3(0.2%)

  210,7 tys

  2,9(0.3%)

  134,2 tys

  1,8(0.2%)

  178,4 tys

  2,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  132,2 tys

  1,8(0.2%)

  136,9 tys

  1,9(0.2%)

  140,4 tys

  1,9(0.2%)

  146,5 tys

  2,0(0.2%)

  151,9 tys

  2,1(0.2%)

  153,3 tys

  2,1(0.2%)

  153,3 tys

  2,1(0.2%)

  151,9 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  110,0 tys

  1,5(0.1%)

  21,1 tys

  0,3(0%)

  182,2 tys

  2,5(0.2%)

  146,6 tys

  2,0(0.2%)

  158,5 tys

  2,2(0.2%)

  115,2 tys

  1,6(0.2%)

  80,4 tys

  1,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,9 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ropczycko-sędziszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 276 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 486 kobiet oraz 9 790 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,9% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 24,4% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ropczycko-sędziszowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,5%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz podstawowe ukończone (22,2%).

  17,0% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 668 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,76 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,39.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,03.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 31 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,1% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,5% kobiet i 29,8% mężczyzn).

 • 11,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,6%
  Województwo
  15,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,2% W miastach
  (wyższe)
 • 8,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  31,7%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 33,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  2,4%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 9,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  9,4%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  19,9%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,9%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  6,7%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  24,4%
  woj. podkarpackie
  20,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 26,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  1,6%
  Podkarpackie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 668 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  668,0
  woj. podkarpackie
  773,0
  Kraj
  811,0
 • 1,76 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  1,76
  woj. podkarpackie
  1,12
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 98,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 98,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 66,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 64,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,39
  Województwo
  92,92
  Cały kraj
  96,62
 • 91,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,69
  woj. podkarpackie
  90,73
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ropczycko-sędziszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ropczycko-sędziszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,0
  Województwo
  16,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 421,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 348,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  93,03
  woj. podkarpackie
  96,07
  Cała Polska
  100,01
 • 90,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  90,89
  Podkarpackie
  91,31
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ropczycko-sędziszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ropczycko-sędziszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  20,0
  Województwo
  20,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 4 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 4
 •  
 • 208,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 152,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  27,0
  Podkarpackie
  27,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 56,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 34,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  31,0
  Podkarpackie
  26,0
  Kraj
  24,0
 • 31 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 31
 • 31 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 31
 • 117,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 65,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  16,0
  Województwo
  22,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 16 Szkoły policealne ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 16
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ropczycko-sędziszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ropczycko-sędziszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ropczycko-sędziszowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdowało się 5 hoteli (4 ★★★, 1 ★★), 1 motel (kategorii ★★★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • domy wycieczkowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 1 170)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie ropczycko-sędziszowskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 340 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 178 (uczestnicy: 45 702)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 2 000)
  • wystawy: 16 (uczestnicy: 3 290)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 3 660)
  • koncerty: 37 (uczestnicy: 14 020)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 44 (uczestnicy: 1 708)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 13 (uczestnicy: 3 192)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 2 490)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 1 762)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 7 520)
  • warsztaty: 13 (uczestnicy: 410)
  • inne: 6 (uczestnicy: 5 650)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 945)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 67)
  • taneczne: 3 (członkowie: 133)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 27)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 322)
  • koło gospodyń wiejskich: 9 (członkowie: 212)
  • inne: 5 (członkowie: 184)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 94)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 70)
  • tańca: 4 (absolwenci: 24)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 2
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 51 (członkowie: 1 164)
  • teatralne: 3 (członkowie: 54)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 78)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 163)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 15 (członkowie: 327)
  • taneczne: 23 (członkowie: 512)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 277 miejscami na widowni. Odbyło się 908 seansów, na które przyszło 21 059 widzów, w tym 237 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 619 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 243 133 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 42 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 267 061 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 90
  • dostępne dla czytelników: 61
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 61
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 13
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 584 wolumeny w tym ziobry specjalne: 432. Odnotowano 693 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 571 wolumenów. Odnotowano 1 221 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działało 46 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 110 członków. Zarejestrowano 2 612 ćwiczących (mężczyźni: 2 103, kobiety: 509, chłopcy do lat 18: 1 397, dziewczęta do lat 18: 402). Aktywnych było 60 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (53), instruktora sportowego (59) oraz inne osoby (29).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat ropczycko-sędziszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 60 wypadków drogowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 70 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 81,1 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,8 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,6 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla całego kraju) oraz 133,9 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim zarejestrowanych było 52 263 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 35 825 samochodów osobowych (484,4 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 526 samochodów ciężarowych (73,7 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 182 autobusów (2,5 - mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 926 ciągników siodłowych (12,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 624 motocykli (62,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,7 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,8 lat.


  W 2017 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 taksówek oraz 12 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 60 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 70 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  81,1
  woj. podkarpackie
  79,1
  Kraj
  87,6
 • 6,78 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  6,8
  Podkarpackie
  6,6
  Cała Polska
  7,9
 • 9,57 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  9,6
  Podkarpackie
  9,5
  Polska
  10,6
 • 133,94 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  133,9
  Województwo
  136,2
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 52 263 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2016 roku
 • 35 825 Samochody osobowe
 • 4 526 Samochody ciężarowe
 • 158 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 182 Autobusy
 • 273 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 926 Ciągniki samochodowe
 • 926   Ciągniki siodłowe
 • 5 907 Ciągniki rolnicze
 • 4 624 Motocykle
 • 1 696   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 118 Motorowery
 • 35 825Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 484,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  484,4
  Podkarpackie
  507,5
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 057
  • 1400-1649 kg10 060
  • 1650-1899 kg9 775
  • 1900 kg i więcej7 933
 • 8 057 do 1399 kg
 • 10 060 1400-1649 kg
 • 9 775 1650-1899 kg
 • 7 933 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 299 do 1399 cm3
 • 13 299
 • 20 314 1400-1999 cm3
 • 20 314
 • 2 212 2000 i więcej cm3
 • 2 212
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 879
  • olej napędowy13 047
  • gaz (LPG)6 780
  • pozostałe119
 • 15 879 benzyna
 • 13 047 olej napędowy
 • 6 780 gaz (LPG)
 • 119 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 289 do 1 roku
 • 289
 • 191 2 lata
 • 191
 • 180 3 lata
 • 180
 • 687 4-5 lat
 • 687
 • 1 071 6-7 lat
 • 1 071
 • 2 153 8-9 lat
 • 2 153
 • 2 912 10-11 lat
 • 2 912
 • 7 901 12-15 lat
 • 7 901
 • 10 916 16-20 lat
 • 10 916
 • 3 968 21-25 lat
 • 3 968
 • 1 901 26-30 lat
 • 1 901
 • 3 656 31 lat i więcej
 • 3 656
 • 17,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Powiat
  17,7 lat
  Podkarpackie
  18,0 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 4 526Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 73,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  73,7
  Podkarpackie
  76,8
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 265 do 999 kg
 • 2 265
 • 1 219 1000-1499 kg
 • 1 219
 • 318 1500-2999 kg
 • 318
 • 50 3000-3499 kg
 • 50
 • 121 3500-4999 kg
 • 121
 • 222 5000-6999 kg
 • 222
 • 154 7000-9999 kg
 • 154
 • 128 10000-14999 kg
 • 128
 • 49 15000 kg i więcej
 • 49
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna644
  • olej napędowy3 642
  • gaz (LPG)208
  • pozostałe32
 • 644 benzyna
 • 3 642 olej napędowy
 • 208 gaz (LPG)
 • 32 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 53 do 1 roku
 • 53
 • 72 2 lata
 • 72
 • 66 3 lata
 • 66
 • 140 4-5 lat
 • 140
 • 275 6-7 lat
 • 275
 • 385 8-9 lat
 • 385
 • 396 10-11 lat
 • 396
 • 896 12-15 lat
 • 896
 • 973 16-20 lat
 • 973
 • 349 21-25 lat
 • 349
 • 301 26-30 lat
 • 301
 • 620 31 lat i więcej
 • 620
 • 17,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Powiat
  17,2 lat
  Podkarpackie
  18,3 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 182Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Autobusy w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,5
  Województwo
  2,7
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy177
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 5 benzyna
 • 177 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 12 8-9 lat
 • 12
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 28 12-15 lat
 • 28
 • 38 16-20 lat
 • 38
 • 23 21-25 lat
 • 23
 • 29 26-30 lat
 • 29
 • 30 31 lat i więcej
 • 30
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  20,5 lat
  woj. podkarpackie
  20,0 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 926Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 12,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  12,5
  woj. podkarpackie
  6,2
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy919
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe5
 • 1 benzyna
 • 919 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 5 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 4 2 lata
 • 4
 • 15 3 lata
 • 15
 • 66 4-5 lat
 • 66
 • 45 6-7 lat
 • 45
 • 187 8-9 lat
 • 187
 • 113 10-11 lat
 • 113
 • 192 12-15 lat
 • 192
 • 147 16-20 lat
 • 147
 • 80 21-25 lat
 • 80
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 20 31 lat i więcej
 • 20
 • 12,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Powiat
  12,9 lat
  Podkarpackie
  12,6 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 4 624Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Motocykle w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 62,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  62,5
  woj. podkarpackie
  49,6
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 55 do 1 roku
 • 55
 • 22 2 lata
 • 22
 • 19 3 lata
 • 19
 • 75 4-5 lat
 • 75
 • 99 6-7 lat
 • 99
 • 164 8-9 lat
 • 164
 • 156 10-11 lat
 • 156
 • 321 12-15 lat
 • 321
 • 360 16-20 lat
 • 360
 • 180 21-25 lat
 • 180
 • 871 26-30 lat
 • 871
 • 2 302 31 lat i więcej
 • 2 302
 • 26,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Tutaj
  26,8 lat
  Podkarpackie
  25,9 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 109,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  109,4 km
  woj. podkarpackie
  331,2 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  0,8 km
  Województwo
  2,8 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba taksówek