Powiat ropczycko-sędziszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 74 544 Liczba mieszkańców
 • 548 km2 Powierzchnia
 • 135 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 31,2% Stopa urbanizacji
 • Witold Darłak Starosta
 • ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce Adres starostwa powiatowego
 • RRS Tablice rejestracyjne
Powiat ropczycko-sędziszowski na mapie
Identyfikatory
 • 1815 TERYT (TERC)
Herb powiatu ropczycko-sędziszowskiego
powiat ropczycko-sędziszowski herb
Flaga powiatu ropczycko-sędziszowskiego
powiat ropczycko-sędziszowski flaga

powiat ropczycko-sędziszowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach
17 221 85 97
17 222 75 72
Św. Floriana 6
39-100 Ropczyce
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
17 221 03 99
17 221 03 19
Piłsudskiego 22
39-100 Ropczyce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ropczycach
17 222 89 41
17 222 89 41
Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach
17 221 89 81
17 221 86 35
Mickiewicza 57a
39-100 Ropczyce
Starostwo Powiatowe w Ropczycach
(17) 221-83-06
(17) 222-85-71
ul. Konopnickiej
39-100 Ropczyce

Powiat ropczycko-sędziszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat ropczycko-sędziszowski ma 74 544 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 5,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w 2050 roku wynosi 70 638, z czego 35 486 to kobiety, a 35 152 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego zawarli w 2020 roku 289 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 1,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ropczycko-sędziszowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,16 na 1000 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. W 2020 roku urodziło się 847 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 347 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,99 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,9% zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ropczycko-sędziszowskiego przypada 11.52 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 607 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 660 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego -53. W tym samym roku 37 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 37.

  61,3% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74 544 Liczba mieszkańców
 • 37 750 Kobiety
 • 36 794 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70 638 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 486 Kobiety
 • 35 152 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,7 lat
  Województwo
  41,4 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  31,5%
  Podkarpackie
  30,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 26,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  57,3%
  Województwo
  57,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  8,4%
  Województwo
  8,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  1,4%
  Podkarpackie
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 1,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,3% Nieustalone
 • Tutaj
  1,3%
  Podkarpackie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,6
  woj. podkarpackie
  1,0
  Cały kraj
  1,3
 • 289 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  -0,2
  woj. podkarpackie
  -2,2
  Kraj
  -3,2
 • 1,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 847 Urodzenia żywe
 • 409 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 438 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  11,4
  Podkarpackie
  9,2
  Polska
  9,3
 • 46,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  46,9
  Podkarpackie
  38,8
  Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 115 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 115
 • 96 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 96
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 347 g Średnia waga noworodków
 • 3 233 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 454 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  3 347 g
  woj. podkarpackie
  3 352 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 69 Waga 4000g - 4499g
 • 69
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 344 Waga 3000g - 3499g
 • 344
 • 134 Waga 2500g - 2999g
 • 134
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,55 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  1,55
  Województwo
  1,30
  Polska
  1,38
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,75
  woj. podkarpackie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • 0,99 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,99
  Podkarpackie
  0,81
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 859 Zgony
 • 390 Kobiety
  (Zgony)
 • 469 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,4%
  54,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,5
  Województwo
  11,4
  Polska
  12,5
 • 101,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  101,4
  Podkarpackie
  123,3
  Polska
  134,3
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  4,3
  Polska
  3,6
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  43,9%
  Podkarpackie
  42,8%
  Cały kraj
  39,4%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,6%
  Podkarpackie
  25,2%
  Polska
  26,5%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,0%
  Podkarpackie
  6,3%
  Polska
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,1
  Polska
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,0
  Kraj
  70,4
 • 205,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  205,6
  Podkarpackie
  236,9
  Kraj
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  209,0
  Polska
  261,3
 • 399,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 411,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 386,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  399,1
  Podkarpackie
  403,2
  Cały kraj
  421,0
 • 46,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 74,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  46,0
  Podkarpackie
  56,6
  Cały kraj
  69,5
 • 23,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  23,9
  woj. podkarpackie
  25,3
  Cała Polska
  35,1
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  2,7
  Województwo
  6,5
  Polska
  7,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 8 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  11,0
  Podkarpackie
  26,0
  Cały kraj
  31,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  11,0
  Podkarpackie
  11,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 7 powieszenie się
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 4 50-60 lat
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 607 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 315 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 292 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 660 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 336 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 324 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -53 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -32 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 37 Saldo migracji zagranicznych
 • 19 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 18 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim oddano do użytku 287 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 21 227 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 285 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  91,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 8,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 5,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 133,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,90% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,61% mieszkań posiada łazienkę, 75,37% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,64% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie ropczycko-sędziszowskim 80 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 790 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 826 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 31 transakcji (mediana cen - 3 793 zł/m2, średnia - 3 924 zł/m2), a na rynku wtórnym 49 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 774 zł/m2, średnia - 3 763 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 790 zł
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  3 790 zł
  woj. podkarpackie
  4 988 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 790 zł Ogółem
 • 3 790 zł
 • 3 866 zł do 40 m2
 • 3 866 zł
 • 3 774 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 774 zł
 • 3 793 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 793 zł
 • 4 513 zł od 80,1 m2
 • 4 513 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 826 zł
 • Tutaj
  3 826 zł
  woj. podkarpackie
  4 799 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 826 zł Ogółem
 • 3 826 zł
 • 3 644 zł do 40 m2
 • 3 644 zł
 • 3 846 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 846 zł
 • 3 783 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 783 zł
 • 4 203 zł od 80,1 m2
 • 4 203 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 80
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m237
  • od 60,1 do 80 m235
  • od 80,1 m23
 • 5 do 40 m2
 • 37 od 40,1 do 60 m2
 • 35 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 793 zł
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  3 793 zł
  woj. podkarpackie
  5 359 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 3 793 zł Ogółem
 • 3 793 zł
 • 3 797 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 797 zł
 • 3 825 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 825 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 924 zł
 • Tutaj
  3 924 zł
  Województwo
  5 166 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 3 924 zł Ogółem
 • 3 924 zł
 • 3 966 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 966 zł
 • 3 910 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 910 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 31
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m220
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 20 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 774 zł
 • Powiat
  3 774 zł
  Podkarpackie
  4 436 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 774 zł Ogółem
 • 3 774 zł
 • 3 908 zł do 40 m2
 • 3 908 zł
 • 3 604 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 604 zł
 • 3 695 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 695 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 763 zł
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  3 763 zł
  Województwo
  4 469 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 763 zł Ogółem
 • 3 763 zł
 • 3 998 zł do 40 m2
 • 3 998 zł
 • 3 689 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 689 zł
 • 3 749 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 749 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 49
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m217
  • od 60,1 do 80 m228
  • od 80,1 m20
 • 3 do 40 m2
 • 17 od 40,1 do 60 m2
 • 28 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 227 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 284,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  284,60
  woj. podkarpackie
  324,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 87,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  87,10 m2
  woj. podkarpackie
  82,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 24,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,80 m2
  woj. podkarpackie
  26,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,16
  woj. podkarpackie
  4,11
  Kraj
  3,82
 • 3,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,51
  Podkarpackie
  3,09
  Cała Polska
  2,55
 • 0,84 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,84
  woj. podkarpackie
  0,75
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 287 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,85
  woj. podkarpackie
  4,73
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 619 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,64
  woj. podkarpackie
  4,38
  Kraj
  3,77
 • 21,71 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  21,71
  woj. podkarpackie
  20,74
  Cały kraj
  21,77
 • 38 396 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 133,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  133,8 m2
  woj. podkarpackie
  102,8 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,51 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  0,51 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  92,98%
  Województwo
  94,86%
  Polska
  96,97%
 • 88,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  88,90%
  Województwo
  92,04%
  Cała Polska
  94,01%
 • 85,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  85,61%
  Podkarpackie
  89,99%
  Kraj
  91,78%
 • 75,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  75,37%
  Województwo
  78,75%
  Kraj
  83,08%
 • 65,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  65,64%
  Województwo
  75,14%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie ropczycko-sędziszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 167osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim wynosiło w 2020 roku 12,3% (13,8% wśród kobiet i 11,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ropczycko-sędziszowskim wynosiło 4 401,73 PLN, co odpowiada 79.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego 13 366 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 268 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 098.

  38,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,6% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 167 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  167,0
  woj. podkarpackie
  217,0
  Kraj
  252,0
 • 12,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,8% Kobiety
 • 11,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,3%
  Województwo
  9,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 402 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 402 PLN
  woj. podkarpackie
  4 708 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 366 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 268 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 098 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 38,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,6% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,9% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 433 Pracujący ogółem
 • 5 866 Kobiety
 • 6 567 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  63,2
  Województwo
  63,7
  Cała Polska
  68,0
 • 30,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  30,1
  Województwo
  34,0
  Polska
  37,5
 • 90,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  90,9
  woj. podkarpackie
  114,6
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 754 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 734 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 473 nowe podmioty, a 212 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (535) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (430) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (406) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (212) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ropczycko-sędziszowskim najwięcej (227) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 541) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (69) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,4% (1 865) podmiotów, a 66,4% (3 820) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ropczycko-sędziszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 754 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 69 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 865 Przemysł i budownictwo
 • 3 820 Pozostała działalność
 • 473 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2020 roku
 • 212 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2020 roku
 • 4 734 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 541 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 541
 • 176 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 176
 • 33 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 33
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 5 750 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 750
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 235 Spółki handlowe ogółem
 • 235
 • 21  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 178  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 178
 • 21    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 227 Spółki cywilne ogółem
 • 227
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 734 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 144 Budownictwo
 • 1 144
 • 1 084 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 084
 • 617 Transport i gospodarka magazynowa
 • 617
 • 549 Przetwórstwo przemysłowe
 • 549
 • 346 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 346
 • 216 Pozostała działalność
 • 216
 • 182 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 182
 • 117 Informacja i komunikacja
 • 117
 • 88 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 88
 • 87 Edukacja
 • 87
 • 87 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 87
 • 72 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 72
 • 55 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55
 • 50 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 50
 • 37 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 37
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim stwierdzono 970 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,01 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ropczycko-sędziszowskim wynosi 83,40% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,63 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 6,37 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,07 (75%), drogowe - 1,81 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 970 Przestępstwa ogółem
 • 970
 • 569 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 569
 • 229 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 229
 • 135 Przestępstwa drogowe
 • 135
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 475 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 475
 • 13,01 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,01
  woj. podkarpackie
  15,15
  Cały kraj
  19,96
 • 7,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  7,63
  woj. podkarpackie
  7,01
  Kraj
  12,25
 • 3,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,07
  woj. podkarpackie
  6,10
  Cały kraj
  5,17
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  1,81
  Podkarpackie
  1,52
  Polska
  1,73
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,24
  woj. podkarpackie
  0,29
  Kraj
  0,37
 • 6,37 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  6,37
  woj. podkarpackie
  8,68
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  73%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  82%
  woj. podkarpackie
  70%
  Cały kraj
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Podkarpackie
  87%
  Kraj
  87%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  73%
  Województwo
  74%
  Kraj
  54%

Powiat ropczycko-sędziszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego wyniosła w 2020 roku 92,9 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego - 39.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,0 mln złotych, czyli 9,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego wyniosła w 2020 roku 106,8 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (56.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.3%). W budżecie powiatu ropczycko-sędziszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 172 złotych na mieszkańca (12,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,8 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ropczycko-sędziszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  83,6 mln

  1,1 tys(100%)

  71,6 mln

  973(100%)

  67,7 mln

  919(100%)

  68,2 mln

  925(100%)

  76,7 mln

  1,0 tys(100%)

  101,7 mln

  1,4 tys(100%)

  94,3 mln

  1,3 tys(100%)

  92,9 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,3 mln

  466(41%)

  25,4 mln

  345(35.5%)

  24,6 mln

  334(36.3%)

  25,2 mln

  341(37%)

  27,8 mln

  374(36.2%)

  32,8 mln

  441(32.3%)

  34,7 mln

  465(36.8%)

  36,5 mln

  489(39.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,7 mln

  132(11.6%)

  11,5 mln

  157(16.1%)

  10,8 mln

  147(16%)

  10,1 mln

  136(14.8%)

  9,0 mln

  121(11.7%)

  10,8 mln

  146(10.7%)

  12,3 mln

  165(13.1%)

  13,3 mln

  178(14.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,0 mln

  108(9.5%)

  7,9 mln

  108(11.1%)

  8,8 mln

  119(12.9%)

  9,0 mln

  122(13.2%)

  9,5 mln

  128(12.4%)

  9,5 mln

  128(9.4%)

  10,7 mln

  144(11.3%)

  10,0 mln

  134(10.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,9 mln

  162(14.3%)

  8,8 mln

  119(12.3%)

  8,3 mln

  113(12.3%)

  8,1 mln

  109(11.8%)

  11,6 mln

  156(15.1%)

  15,9 mln

  214(15.7%)

  12,3 mln

  165(13%)

  7,4 mln

  98,9(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  48,1(4.2%)

  3,6 mln

  48,8(5%)

  3,5 mln

  47,8(5.2%)

  3,7 mln

  49,9(5.4%)

  3,9 mln

  52,2(5%)

  4,1 mln

  54,9(4%)

  4,4 mln

  59,4(4.7%)

  5,0 mln

  67,7(5.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,7 mln

  36,3(3.2%)

  2,5 mln

  34,0(3.5%)

  2,6 mln

  34,8(3.8%)

  2,9 mln

  39,4(4.3%)

  3,4 mln

  45,5(4.4%)

  3,7 mln

  49,4(3.6%)

  4,0 mln

  54,2(4.3%)

  4,5 mln

  60,3(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,9 mln

  93,8(8.2%)

  4,7 mln

  63,6(6.5%)

  3,0 mln

  40,1(4.4%)

  3,0 mln

  40,6(4.4%)

  3,4 mln

  45,4(4.4%)

  3,7 mln

  49,7(3.6%)

  3,7 mln

  49,4(3.9%)

  4,3 mln

  57,8(4.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  792,3 tys

  10,7(1.2%)

  725,5 tys

  9,8(1.1%)

  742

  0,0(0%)

  63,9 tys

  0,9(0.1%)

  333

  0,0(0%)

  2,4 mln

  32,3(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  48,3(4.2%)

  4,4 mln

  59,2(6.1%)

  3,1 mln

  42,5(4.6%)

  3,3 mln

  45,2(4.9%)

  2,7 mln

  35,8(3.5%)

  6,1 mln

  81,7(6%)

  2,8 mln

  37,9(3%)

  2,4 mln

  31,8(2.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  0,2(0%)

  1,7 mln

  22,7(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  954,0 tys

  13,0(1.1%)

  1,0 mln

  13,9(1.4%)

  1,2 mln

  15,7(1.7%)

  1,0 mln

  14,0(1.5%)

  972,9 tys

  13,1(1.3%)

  4,0 mln

  54,1(4%)

  4,6 mln

  61,7(4.9%)

  1,3 mln

  18,1(1.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  62,4 tys

  0,8(0.1%)

  61,0 tys

  0,8(0.1%)

  152,4 tys

  2,1(0.2%)

  142,7 tys

  1,9(0.2%)

  209,6 tys

  2,8(0.3%)

  5,6 mln

  75,9(5.6%)

  795,2 tys

  10,7(0.8%)

  874,1 tys

  11,7(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  171,3 tys

  2,3(0.2%)

  191,4 tys

  2,6(0.3%)

  182,5 tys

  2,5(0.3%)

  205,6 tys

  2,8(0.3%)

  254,1 tys

  3,4(0.3%)

  274,8 tys

  3,7(0.3%)

  290,1 tys

  3,9(0.3%)

  570,0 tys

  7,6(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  434,2 tys

  5,9(0.5%)

  390,1 tys

  5,3(0.5%)

  306,5 tys

  4,2(0.5%)

  275,5 tys

  3,7(0.4%)

  239,6 tys

  3,2(0.3%)

  343,7 tys

  4,6(0.3%)

  379,0 tys

  5,1(0.4%)

  272,4 tys

  3,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  193,6 tys

  2,6(0.2%)

  191,4 tys

  2,6(0.3%)

  190,9 tys

  2,6(0.3%)

  185,7 tys

  2,5(0.3%)

  185,0 tys

  2,5(0.2%)

  186,2 tys

  2,5(0.2%)

  294,6 tys

  4,0(0.3%)

  225,0 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  183,5 tys

  2,5(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  181,6 tys

  2,4(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  146,6 tys

  2,0(0.2%)

  145,3 tys

  2,0(0.2%)

  87,6 tys

  1,2(0.1%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  53,4 tys

  0,7(0.1%)

  64,9 tys

  0,9(0.1%)

  82,5 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  15,8(1.4%)

  695,3 tys

  9,4(1%)

  100,1 tys

  1,4(0.1%)

  65,6 tys

  0,9(0.1%)

  81,3 tys

  1,1(0.1%)

  84,3 tys

  1,1(0.1%)

  75,1 tys

  1,0(0.1%)

  79,3 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,4(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,7 tys

  0,3(0%)

  24,6 tys

  0,3(0%)

  34,9 tys

  0,5(0.1%)

  36,1 tys

  0,5(0.1%)

  43,1 tys

  0,6(0.1%)

  2,4 mln

  32,2(2.4%)

  780,7 tys

  10,5(0.8%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  61,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ropczycko-sędziszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  84,5 mln

  1,2 tys(100%)

  72,5 mln

  985(100%)

  68,6 mln

  931(100%)

  69,4 mln

  941(100%)

  75,2 mln

  1,0 tys(100%)

  94,1 mln

  1,3 tys(100%)

  98,1 mln

  1,3 tys(100%)

  106,8 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  34,2 mln

  465(40.5%)

  34,3 mln

  466(47.3%)

  33,7 mln

  457(49.1%)

  34,4 mln

  465(49.6%)

  35,6 mln

  480(47.4%)

  37,8 mln

  508(40.2%)

  43,3 mln

  581(44.1%)

  60,4 mln

  811(56.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,1 mln

  97,2(8.5%)

  8,3 mln

  112(11.4%)

  8,4 mln

  114(12.2%)

  11,7 mln

  158(16.9%)

  12,7 mln

  171(16.8%)

  14,6 mln

  196(15.5%)

  15,6 mln

  209(15.9%)

  15,6 mln

  209(14.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  109(9.4%)

  9,2 mln

  125(12.7%)

  8,9 mln

  121(13%)

  8,3 mln

  112(11.9%)

  8,3 mln

  111(11%)

  9,9 mln

  134(10.6%)

  11,2 mln

  151(11.4%)

  12,1 mln

  162(11.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  48,1(4.2%)

  3,6 mln

  48,2(4.9%)

  3,5 mln

  47,8(5.1%)

  3,7 mln

  49,5(5.3%)

  3,9 mln

  52,1(5.1%)

  4,1 mln

  54,8(4.3%)

  4,4 mln

  59,2(4.5%)

  5,0 mln

  67,7(4.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  48,2(4.2%)

  3,8 mln

  52,1(5.3%)

  3,0 mln

  41,2(4.4%)

  3,1 mln

  42,0(4.5%)

  2,2 mln

  29,3(2.9%)

  2,1 mln

  27,8(2.2%)

  2,4 mln

  31,6(2.4%)

  2,2 mln

  29,8(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,0 mln

  122(10.6%)

  2,4 mln

  32,2(3.3%)

  2,2 mln

  29,9(3.2%)

  1,9 mln

  25,3(2.7%)

  3,3 mln

  44,0(4.3%)

  6,8 mln

  91,3(7.2%)

  5,2 mln

  69,6(5.3%)

  1,9 mln

  25,1(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,6 mln

  104(9%)

  1,6 mln

  21,6(2.2%)

  2,2 mln

  29,7(3.2%)

  949,7 tys

  12,8(1.4%)

  2,5 mln

  34,1(3.4%)

  6,0 mln

  80,5(6.4%)

  5,8 mln

  77,9(5.9%)

  1,8 mln

  23,9(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  15,8(1.4%)

  1,2 mln

  16,8(1.7%)

  1,3 mln

  17,1(1.8%)

  1,3 mln

  17,7(1.9%)

  1,4 mln

  19,0(1.9%)

  4,1 mln

  55,5(4.4%)

  5,0 mln

  66,8(5.1%)

  1,7 mln

  22,9(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,6 mln

  76,6(6.7%)

  3,0 mln

  40,7(4.1%)

  961,6 tys

  13,0(1.4%)

  993,9 tys

  13,4(1.4%)

  1,4 mln

  18,5(1.8%)

  1,3 mln

  17,6(1.4%)

  1,3 mln

  17,2(1.3%)

  1,6 mln

  21,7(1.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,9 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  1,4 mln

  19,3(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  932,4 tys

  12,7(1.1%)

  1,4 mln

  18,5(1.9%)

  877,2 tys

  11,9(1.3%)

  1,4 mln

  19,6(2.1%)

  832,4 tys

  11,2(1.1%)

  724,7 tys

  9,7(0.8%)

  780,2 tys

  10,5(0.8%)

  679,9 tys

  9,1(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  927,8 tys

  12,6(1.1%)

  1,0 mln

  13,9(1.4%)

  561,5 tys

  7,6(0.8%)

  632,5 tys

  8,6(0.9%)

  512,0 tys

  6,9(0.7%)

  528,6 tys

  7,1(0.6%)

  836,4 tys

  11,2(0.9%)

  473,2 tys

  6,3(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  31,6(2.7%)

  2,2 mln

  30,0(3.1%)

  2,6 mln

  34,9(3.8%)

  487,1 tys

  6,6(0.7%)

  561,3 tys

  7,6(0.7%)

  398,1 tys

  5,4(0.4%)

  554,3 tys

  7,4(0.6%)

  346,9 tys

  4,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  183,5 tys

  2,5(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  181,6 tys

  2,4(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  151,9 tys

  2,1(0.2%)

  153,3 tys

  2,1(0.2%)

  153,3 tys

  2,1(0.2%)

  151,9 tys

  2,1(0.2%)

  151,0 tys

  2,0(0.2%)

  154,0 tys

  2,1(0.2%)

  157,1 tys

  2,1(0.2%)

  153,1 tys

  2,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  169,7 tys

  2,3(0.2%)

  210,7 tys

  2,9(0.3%)

  134,2 tys

  1,8(0.2%)

  178,4 tys

  2,4(0.3%)

  133,1 tys

  1,8(0.2%)

  166,9 tys

  2,2(0.2%)

  164,1 tys

  2,2(0.2%)

  102,7 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  158,5 tys

  2,2(0.2%)

  115,2 tys

  1,6(0.2%)

  80,4 tys

  1,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  53,4 tys

  0,7(0.1%)

  64,9 tys

  0,9(0.1%)

  82,5 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  35,0 tys

  0,5(0%)

  3,1 mln

  41,9(3.3%)

  40,0 tys

  0,5(0%)

  80,0 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,4(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000,0 tys

  13,4(1.1%)

  405,8 tys

  5,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  61,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ropczycko-sędziszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 731 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 168 kobiet oraz 9 563 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,9% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 24,4% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ropczycko-sędziszowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,5%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz podstawowe ukończone (22,2%).

  W roku 2018 w powiecie ropczycko-sędziszowskim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 76 oddziałów uczęszczało 1 478 dzieci (733 dziewczynki oraz 745 chłopców). Dostępne były 1 573 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 986 dzieci (468 dziewczynek oraz 518 chłopców). Dostępne były 962 miejsca.

  17,5% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 796 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 46 szkół podstawowych, w których w 422 oddziałach uczyło się 6 362 uczniów (3 157 kobiet oraz 3 205 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim placówkę miało 51 szkół podstawowych, w których w 328 oddziałach uczyło się 5 173 uczniów (2 534 kobiety oraz 2 639 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,74.

  W powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 814 uczniów (540 kobiet oraz 274 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 282 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 244 uczniów (774 kobiety oraz 470 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 369 absolwentów.

  W powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdują się 3 Technika, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 604 uczniów (610 kobiet oraz 994 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 365 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim placówkę miały 3 Technika, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 940 uczniów (846 kobiet oraz 1 094 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 390 absolwentów.

  W powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 4 oddziałach uczyło się 73 uczniów (5 kobiet oraz 68 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,3 uczniów. 18,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,7% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 11,6% Wykształcenie wyższe
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  11,6%
  Podkarpackie
  15,7%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  31,7%
  Podkarpackie
  32,8%
  Kraj
  33,3%
 • 33,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  2,4%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  9,4%
  woj. podkarpackie
  11,5%
  Kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  19,9%
  Podkarpackie
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  23,9%
  Podkarpackie
  23,5%
  Polska
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,7%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  24,4%
  Podkarpackie
  20,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 26,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,6%
  Podkarpackie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 796 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  796,0
  Podkarpackie
  849,0
  Polska
  873,0
 • 1,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,48
  Podkarpackie
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 21Przedszkola
 • 37 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 76 Oddziały
 • 69 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 573 Miejsca
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat ropczycko-sędziszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 478 Dzieci
 • 733 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 745 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 75 2 lata i mniej
 • 75
 • 336 3 lata
 • 336
 • 399 4 lata
 • 399
 • 364 5 lata
 • 364
 • 301 6 lat
 • 301
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 168 3 lata
 • 168
 • 195 4 lata
 • 195
 • 183 5 lata
 • 183
 • 157 6 lat
 • 157
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 45 2 lata i mniej
 • 45
 • 168 3 lata
 • 168
 • 204 4 lata
 • 204
 • 181 5 lata
 • 181
 • 144 6 lat
 • 144
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 1 291 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 117,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 116,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 85,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat ropczycko-sędziszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 410 Oddziały
 • 6 310 Uczniowie
 • 3 138 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 791 Uczniowie w 1 klasie
 • 385 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 406 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 779 Absolwenci 2016
 • 393 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 386 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,5%
  63,5%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,1
  Województwo
  15,5
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,1
 • 15,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,1
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,4
 • 4,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,3
 •  
 • 562,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 450,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 113,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 93 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 93 niemiecki
 • 28 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 28 angielski
 •  
 • 93,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  93,74
  woj. podkarpackie
  93,09
  Cała Polska
  95,46
 • 93,12 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,12
  woj. podkarpackie
  92,29
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ropczycko-sędziszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ropczycko-sędziszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat ropczycko-sędziszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 775 Uczniowie
 • 526 Kobiety
  (uczniowie)
 • 249 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,9%
  32,1%
 • 261 Uczniowie w 1 klasie
 • 180 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 265 Absolwenci
 • 179 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,9%
  64,1%
 • 26 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,3
  Podkarpackie
  27,4
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 53,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat ropczycko-sędziszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 56 Oddziały
 • 1 604 Uczniowie
 • 610 Kobiety
  (uczniowie)
 • 994 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,0%
  62,0%
 • 384 Uczniowie w 1 klasie
 • 135 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 249 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 365 Absolwenci
 • 129 Kobiety
  (absolwenci)
 • 236 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  28,6
  woj. podkarpackie
  26,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 115,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 69,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat ropczycko-sędziszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 57 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,3%
  68,8%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,3
  Podkarpackie
  23,0
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,3
 • 28,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,5
 • 8,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,0
 •  
 •  
 • 4 738 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 469
  • niemiecki1 521
  • rosyjski484
  • włoski161
  • hiszpański103
 • 2 469 angielski
 • 1 521 niemiecki
 • 484 rosyjski
 • 161 włoski
 • 103 hiszpański
 • 25 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 25 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat ropczycko-sędziszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 1 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  13,0
  woj. podkarpackie
  20,5
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13,0 Szkoły policealne ogółem
 • 13,0
 • 13,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 13,0
 •  
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ropczycko-sędziszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ropczycko-sędziszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ropczycko-sędziszowskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdowały się 4 hotele (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii ★★★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 1 170)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 7). W powiecie ropczycko-sędziszowskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 490 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 143 (uczestnicy: 16 355)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 1 320)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 2 500)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 1 923)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 47 (uczestnicy: 2 915)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 1 410)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 890)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 650)
  • interdyscyplinarne: 23 (uczestnicy: 4 542)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 205)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 1 017)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 93)
  • taneczne: 6 (członkowie: 91)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 9 (członkowie: 114)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 290)
  • koło gospodyń wiejskich: 11 (członkowie: 231)
  • inne: 7 (członkowie: 183)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 1
  • studia telewizyjne: 2
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 41 (członkowie: 907)
  • teatralne: 3 (członkowie: 52)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 38)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 180)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 16 (członkowie: 348)
  • taneczne: 8 (członkowie: 240)
  • inne: 4 (członkowie: 49)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 275 miejscami na widowni. Odbyło się 418 seansów, na które przyszło 9 503 widzów, w tym 131 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 641 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 235 145 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 39 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 12 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 267 061 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 98
  • dostępne dla czytelników: 65
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 65
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 29 217 wolumenów w tym ziobry specjalne: 177. Odnotowano 785 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 571 wolumenów. Odnotowano 1 221 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działało 46 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 110 członków. Zarejestrowano 2 612 ćwiczących (mężczyźni: 2 103, kobiety: 509, chłopcy do lat 18: 1 397, dziewczęta do lat 18: 402). Aktywnych było 60 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (53), instruktora sportowego (59) oraz inne osoby (29).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat ropczycko-sędziszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 20 wypadków drogowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 26,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 31,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim zarejestrowanych było 60 445 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 41 653 samochodów osobowych (558,6 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 5 169 samochodów ciężarowych (84,5 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 153 autobusów (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 135 ciągników siodłowych (15,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 5 605 motocykli (75,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,2 lat.


  W 2020 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 12 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 19 Ranni
  (rok 2020)
 • 3 Lekko ranni
 • 16 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 26,82 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  26,8
  Województwo
  55,0
  Cały kraj
  61,5
 • 8,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  8,0
  Województwo
  6,2
  Kraj
  6,5
 • 25,48 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  25,5
  woj. podkarpackie
  58,5
  Polska
  69,2
 • 9,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  9,9
  Podkarpackie
  7,7
  Polska
  7,6
 • 31,43 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  31,4
  woj. podkarpackie
  72,0
  Cała Polska
  80,2
 • 30,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  30,0
  Województwo
  11,3
  Cały kraj
  10,6
 • 95,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  95,0
  Województwo
  106,3
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 60 445 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2020 roku
 • 41 653 Samochody osobowe
 • 5 169 Samochody ciężarowe
 • 26 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 153 Autobusy
 • 359 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 135 Ciągniki samochodowe
 • 1 135   Ciągniki siodłowe
 • 6 371 Ciągniki rolnicze
 • 5 605 Motocykle
 • 2 070   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 289 Motorowery
 • 41 653Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 558,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  558,6
  woj. podkarpackie
  592,7
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 981
  • 1400-1649 kg10 118
  • 1650-1899 kg12 000
  • 1900 kg i więcej12 554
 • 6 981 do 1399 kg
 • 10 118 1400-1649 kg
 • 12 000 1650-1899 kg
 • 12 554 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 010 do 1399 cm3
 • 14 010
 • 24 679 1400-1999 cm3
 • 24 679
 • 2 964 2000 i więcej cm3
 • 2 964
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 581
  • olej napędowy16 146
  • gaz (LPG)7 491
  • pozostałe435
 • 17 581 benzyna
 • 16 146 olej napędowy
 • 7 491 gaz (LPG)
 • 435 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 313 do 1 roku
 • 313
 • 280 2 lata
 • 280
 • 378 3 lata
 • 378
 • 955 4-5 lat
 • 955
 • 1 094 6-7 lat
 • 1 094
 • 1 715 8-9 lat
 • 1 715
 • 2 566 10-11 lat
 • 2 566
 • 8 451 12-15 lat
 • 8 451
 • 11 816 16-20 lat
 • 11 816
 • 6 781 21-25 lat
 • 6 781
 • 2 275 26-30 lat
 • 2 275
 • 5 029 31 lat i więcej
 • 5 029
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  18,7 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 5 169Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  84,5
  Województwo
  88,9
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 509 do 999 kg
 • 2 509
 • 1 520 1000-1499 kg
 • 1 520
 • 363 1500-2999 kg
 • 363
 • 45 3000-3499 kg
 • 45
 • 124 3500-4999 kg
 • 124
 • 219 5000-6999 kg
 • 219
 • 165 7000-9999 kg
 • 165
 • 148 10000-14999 kg
 • 148
 • 76 15000 kg i więcej
 • 76
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna611
  • olej napędowy3 936
  • gaz (LPG)198
  • pozostałe424
 • 611 benzyna
 • 3 936 olej napędowy
 • 198 gaz (LPG)
 • 424 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 32 2 lata
 • 32
 • 59 3 lata
 • 59
 • 180 4-5 lat
 • 180
 • 207 6-7 lat
 • 207
 • 308 8-9 lat
 • 308
 • 401 10-11 lat
 • 401
 • 1 004 12-15 lat
 • 1 004
 • 1 166 16-20 lat
 • 1 166
 • 687 21-25 lat
 • 687
 • 260 26-30 lat
 • 260
 • 832 31 lat i więcej
 • 832
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Tutaj
  18,6 lat
  Województwo
  19,3 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 153Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Autobusy w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,1 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  2,1
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy121
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe28
 • 4 benzyna
 • 121 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 28 12-15 lat
 • 28
 • 31 16-20 lat
 • 31
 • 24 21-25 lat
 • 24
 • 12 26-30 lat
 • 12
 • 42 31 lat i więcej
 • 42
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Tutaj
  22,4 lat
  woj. podkarpackie
  20,9 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 1 135Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 15,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  15,2
  Województwo
  8,4
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 039
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe94
 • 1 benzyna
 • 1 039 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 94 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 12 2 lata
 • 12
 • 17 3 lata
 • 17
 • 88 4-5 lat
 • 88
 • 66 6-7 lat
 • 66
 • 143 8-9 lat
 • 143
 • 65 10-11 lat
 • 65
 • 298 12-15 lat
 • 298
 • 195 16-20 lat
 • 195
 • 131 21-25 lat
 • 131
 • 66 26-30 lat
 • 66
 • 38 31 lat i więcej
 • 38
 • 14,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  14,6 lat
  Podkarpackie
  13,4 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 5 605Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Motocykle w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,2 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  75,2
  woj. podkarpackie
  61,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 27 2 lata
 • 27
 • 32 3 lata
 • 32
 • 178 4-5 lat
 • 178
 • 143 6-7 lat
 • 143
 • 140 8-9 lat
 • 140
 • 204 10-11 lat
 • 204
 • 527 12-15 lat
 • 527
 • 584 16-20 lat
 • 584
 • 385 21-25 lat
 • 385
 • 294 26-30 lat
 • 294
 • 3 057 31 lat i więcej
 • 3 057
 • 26,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Tutaj
  26,2 lat
  woj. podkarpackie
  25,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 144,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  144,1 km
  woj. podkarpackie
  378,5 km
  Kraj
  551,8 km
 • 1,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  1,1 km
  woj. podkarpackie
  3,2 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami