Powiat ropczycko-sędziszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 74 594 Liczba mieszkańców
 • 548 km2 Powierzchnia
 • 136 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 31,2% Stopa urbanizacji
 • Witold Darłak Starosta
 • ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce Adres starostwa powiatowego
 • RRS Tablice rejestracyjne
Powiat ropczycko-sędziszowski na mapie
Identyfikatory
 • 1815 TERYT (TERC)
Herb powiatu ropczycko-sędziszowskiego
powiat ropczycko-sędziszowski herb
Flaga powiatu ropczycko-sędziszowskiego
powiat ropczycko-sędziszowski flaga

powiat ropczycko-sędziszowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach
17 221 85 97
17 222 75 72
Św. Floriana 6
39-100 Ropczyce
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
17 221 03 99
17 221 03 19
Piłsudskiego 22
39-100 Ropczyce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ropczycach
17 222 89 41
17 222 89 41
Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach
17 221 89 81
17 221 86 35
Mickiewicza 57a
39-100 Ropczyce
Starostwo Powiatowe w Ropczycach
(17) 221-83-06
(17) 222-85-71
ul. Konopnickiej
39-100 Ropczyce

Powiat ropczycko-sędziszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat ropczycko-sędziszowski ma 74 594 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 5,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w 2050 roku wynosi 70 638, z czego 35 486 to kobiety, a 35 152 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego zawarli w 2021 roku 340 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest stanu wolnego, 59,5% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ropczycko-sędziszowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,34 na 1000 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. W 2021 roku urodziło się 821 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 325 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,3% zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,7% zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ropczycko-sędziszowskiego przypada 11.35 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 737 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 714 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego 23. W tym samym roku 27 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  61,0% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74 594 Liczba mieszkańców
 • 37 756 Kobiety
 • 36 838 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70 638 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 486 Kobiety
 • 35 152 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  39,9 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ropczycko-sędziszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ropczycko-sędziszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ropczycko-sędziszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,9%
  woj. podkarpackie
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,5%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Polska
  54,0%
 • 59,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,7%
  Województwo
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Powiat
  0,7%
  Podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  4,6
  Województwo
  4,4
  Cały kraj
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  1,0
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 340 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -36 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  -0,3
  Podkarpackie
  -4,1
  Polska
  -4,9
 • 0,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 821 Urodzenia żywe
 • 404 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 417 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 11,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,0
  Podkarpackie
  8,5
  Cała Polska
  8,7
 • 45,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  45,7
  Województwo
  35,9
  Cały kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 123 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 123
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 325 g Średnia waga noworodków
 • 3 281 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 367 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 325 g
  woj. podkarpackie
  3 325 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 265 Waga 3500g - 3999g
 • 265
 • 340 Waga 3000g - 3499g
 • 340
 • 125 Waga 2500g - 2999g
 • 125
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  1,54
  woj. podkarpackie
  1,22
  Kraj
  1,32
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  0,76
  Podkarpackie
  0,59
  Polska
  0,64
 • 0,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,97
  Podkarpackie
  0,68
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 846 Zgony
 • 440 Kobiety
  (Zgony)
 • 406 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,0%
  48,0%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  11,4
  woj. podkarpackie
  12,5
  Polska
  13,6
 • 103,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  103,0
  Województwo
  147,8
  Polska
  156,7
 • 4,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,9
  woj. podkarpackie
  4,1
  Kraj
  3,9
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,8
  Podkarpackie
  3,1
  Kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  38,3%
  Podkarpackie
  33,5%
  Polska
  34,8%
 • 17,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  17,7%
  Województwo
  18,0%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  4,8%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 158 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Polska
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  65,3
  Kraj
  74,4
 • 202,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  202,7
  Województwo
  228,6
  Cały kraj
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  205,4
  Polska
  246,5
 • 437,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 512,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 360,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  437,8
  Podkarpackie
  424,1
  Polska
  475,8
 • 44,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 69,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  44,9
  Podkarpackie
  51,4
  Cały kraj
  70,6
 • 26,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  26,7
  Województwo
  27,6
  Polska
  32,6
 • 5,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  5,3
  Województwo
  5,8
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  0,5%
  Podkarpackie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  16,0
  Podkarpackie
  30,0
  Cały kraj
  36,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  15,0
  woj. podkarpackie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 11 powieszenie się
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 737 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 373 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 364 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 714 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 369 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 345 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 32 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 27 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 23 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 19 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim oddano do użytku 355 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,76 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 21 227 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 285 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  78,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,9% na sprzedaż lub wynajem, 6,8% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 5,27 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 123,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,90% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,61% mieszkań posiada łazienkę, 75,37% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,64% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie ropczycko-sędziszowskim 80 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 790 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 826 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 31 transakcji (mediana cen - 3 793 zł/m2, średnia - 3 924 zł/m2), a na rynku wtórnym 49 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 774 zł/m2, średnia - 3 763 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 790 zł
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  3 790 zł
  Województwo
  4 988 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 790 zł Ogółem
 • 3 790 zł
 • 3 866 zł do 40 m2
 • 3 866 zł
 • 3 774 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 774 zł
 • 3 793 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 793 zł
 • 4 513 zł od 80,1 m2
 • 4 513 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 826 zł
 • Tutaj
  3 826 zł
  Województwo
  4 799 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 3 826 zł Ogółem
 • 3 826 zł
 • 3 644 zł do 40 m2
 • 3 644 zł
 • 3 846 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 846 zł
 • 3 783 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 783 zł
 • 4 203 zł od 80,1 m2
 • 4 203 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 80
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m237
  • od 60,1 do 80 m235
  • od 80,1 m23
 • 5 do 40 m2
 • 37 od 40,1 do 60 m2
 • 35 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 793 zł
 • Tutaj
  3 793 zł
  Podkarpackie
  5 359 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 3 793 zł Ogółem
 • 3 793 zł
 • 3 797 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 797 zł
 • 3 825 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 825 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 924 zł
 • Powiat
  3 924 zł
  Podkarpackie
  5 166 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 3 924 zł Ogółem
 • 3 924 zł
 • 3 966 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 966 zł
 • 3 910 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 910 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 31
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m220
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 20 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 774 zł
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  3 774 zł
  woj. podkarpackie
  4 436 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 774 zł Ogółem
 • 3 774 zł
 • 3 908 zł do 40 m2
 • 3 908 zł
 • 3 604 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 604 zł
 • 3 695 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 695 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 763 zł
 • Tutaj
  3 763 zł
  woj. podkarpackie
  4 469 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 763 zł Ogółem
 • 3 763 zł
 • 3 998 zł do 40 m2
 • 3 998 zł
 • 3 689 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 689 zł
 • 3 749 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 749 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 49
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m217
  • od 60,1 do 80 m228
  • od 80,1 m20
 • 3 do 40 m2
 • 17 od 40,1 do 60 m2
 • 28 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 227 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 284,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  284,60
  woj. podkarpackie
  324,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 87,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  87,10 m2
  Województwo
  82,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 24,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  24,80 m2
  Podkarpackie
  26,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  4,16
  Województwo
  4,11
  Kraj
  3,82
 • 3,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  3,51
  woj. podkarpackie
  3,09
  Polska
  2,55
 • 0,84 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  0,84
  woj. podkarpackie
  0,75
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 355 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,76
  woj. podkarpackie
  4,69
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 871 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,27 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  5,27
  woj. podkarpackie
  4,60
  Kraj
  3,90
 • 25,08 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  25,08
  Podkarpackie
  21,59
  Cała Polska
  24,07
 • 43 651 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 123,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  123,0 m2
  woj. podkarpackie
  110,5 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,59 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,59 m2
  woj. podkarpackie
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  92,98%
  woj. podkarpackie
  94,86%
  Kraj
  96,97%
 • 88,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  88,90%
  woj. podkarpackie
  92,04%
  Cały kraj
  94,01%
 • 85,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  85,61%
  woj. podkarpackie
  89,99%
  Cały kraj
  91,78%
 • 75,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  75,37%
  Województwo
  78,75%
  Cały kraj
  83,08%
 • 65,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  65,64%
  Województwo
  75,14%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie ropczycko-sędziszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 169osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim wynosiło w 2021 roku 11,2% (13,2% wśród kobiet i 9,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ropczycko-sędziszowskim wynosiło 4 730,10 PLN, co odpowiada 78.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego 13 366 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 268 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 098.

  39,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 169 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  169,0
  Województwo
  221,0
  Cała Polska
  257,0
 • 11,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,2% Kobiety
 • 9,4% Mężczyźni
 • Powiat
  11,2%
  Podkarpackie
  8,2%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 730 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  4 730 PLN
  Województwo
  5 172 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 366 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 268 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 098 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,3% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,5% Pozostałe
 • 31,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 618 Pracujący ogółem
 • 6 011 Kobiety
 • 6 607 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  63,9
  Województwo
  64,6
  Polska
  69,0
 • 30,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,5
  woj. podkarpackie
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 91,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  91,5
  Województwo
  116,6
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 078 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 037 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 559 nowych podmiotów, a 204 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (559) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (430) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (406) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (204) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ropczycko-sędziszowskim najwięcej (224) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 867) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (68) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,6% (2 040) podmiotów, a 65,3% (3 970) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ropczycko-sędziszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 078 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 68 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 040 Przemysł i budownictwo
 • 3 970 Pozostała działalność
 • 559 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2021 roku
 • 204 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2021 roku
 • 5 037 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 867 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 867
 • 174 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 174
 • 33 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 33
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 6 074 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 074
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 253 Spółki handlowe ogółem
 • 253
 • 19  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 196  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 196
 • 19    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 224 Spółki cywilne ogółem
 • 224
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 037 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 276 Budownictwo
 • 1 276
 • 1 086 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 086
 • 638 Transport i gospodarka magazynowa
 • 638
 • 593 Przetwórstwo przemysłowe
 • 593
 • 371 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 371
 • 242 Pozostała działalność
 • 242
 • 198 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 198
 • 137 Informacja i komunikacja
 • 137
 • 94 Edukacja
 • 94
 • 89 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 89
 • 87 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 87
 • 77 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 77
 • 55 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55
 • 52 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 52
 • 40 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 40
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim stwierdzono 915 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,27 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ropczycko-sędziszowskim wynosi 80,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,57 (wykrywalność 76%) oraz o charakterze gospodarczym - 4,48 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,41 (63%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 915 Przestępstwa ogółem
 • 915
 • 415 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 415
 • 334 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 334
 • 124 Przestępstwa drogowe
 • 124
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 403 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 403
 • 12,27 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,27
  woj. podkarpackie
  13,75
  Polska
  21,51
 • 5,57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  5,57
  Województwo
  6,80
  Cała Polska
  12,82
 • 4,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  4,48
  Województwo
  4,84
  Polska
  5,89
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,66
  woj. podkarpackie
  1,58
  Kraj
  1,85
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,25
  woj. podkarpackie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 5,41 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  5,41
  woj. podkarpackie
  7,04
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  81%
  woj. podkarpackie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  77%
  Podkarpackie
  71%
  Polska
  64%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  77%
  woj. podkarpackie
  72%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  Województwo
  91%
  Cały kraj
  89%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  63%
  woj. podkarpackie
  61%
  Cały kraj
  53%

Powiat ropczycko-sędziszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego wyniosła w 2021 roku 108,2 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego - 39.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,9 mln złotych, czyli 16,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego wyniosła w 2021 roku 107,3 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (53.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.5%). W budżecie powiatu ropczycko-sędziszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 192 złotych na mieszkańca (13,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,8 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ropczycko-sędziszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,6 mln

  973(100%)

  67,7 mln

  919(100%)

  68,2 mln

  925(100%)

  76,7 mln

  1,0 tys(100%)

  101,7 mln

  1,4 tys(100%)

  94,3 mln

  1,3 tys(100%)

  92,9 mln

  1,2 tys(100%)

  108,2 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,4 mln

  345(35.5%)

  24,6 mln

  334(36.3%)

  25,2 mln

  341(37%)

  27,8 mln

  374(36.2%)

  32,8 mln

  441(32.3%)

  34,7 mln

  465(36.8%)

  36,5 mln

  489(39.2%)

  42,5 mln

  570(39.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,8 mln

  119(12.3%)

  8,3 mln

  113(12.3%)

  8,1 mln

  109(11.8%)

  11,6 mln

  156(15.1%)

  15,9 mln

  214(15.7%)

  12,3 mln

  165(13%)

  7,4 mln

  98,9(7.9%)

  14,8 mln

  198(13.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,5 mln

  157(16.1%)

  10,8 mln

  147(16%)

  10,1 mln

  136(14.8%)

  9,0 mln

  121(11.7%)

  10,8 mln

  146(10.7%)

  12,3 mln

  165(13.1%)

  13,3 mln

  178(14.3%)

  14,7 mln

  198(13.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,9 mln

  108(11.1%)

  8,8 mln

  119(12.9%)

  9,0 mln

  122(13.2%)

  9,5 mln

  128(12.4%)

  9,5 mln

  128(9.4%)

  10,7 mln

  144(11.3%)

  10,0 mln

  134(10.7%)

  11,5 mln

  154(10.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  48,8(5%)

  3,5 mln

  47,8(5.2%)

  3,7 mln

  49,9(5.4%)

  3,9 mln

  52,2(5%)

  4,1 mln

  54,9(4%)

  4,4 mln

  59,4(4.7%)

  5,0 mln

  67,7(5.4%)

  5,4 mln

  71,9(5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,5 mln

  34,0(3.5%)

  2,6 mln

  34,8(3.8%)

  2,9 mln

  39,4(4.3%)

  3,4 mln

  45,5(4.4%)

  3,7 mln

  49,4(3.6%)

  4,0 mln

  54,2(4.3%)

  4,5 mln

  60,3(4.8%)

  4,9 mln

  65,5(4.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,7 mln

  63,6(6.5%)

  3,0 mln

  40,1(4.4%)

  3,0 mln

  40,6(4.4%)

  3,4 mln

  45,4(4.4%)

  3,7 mln

  49,7(3.6%)

  3,7 mln

  49,4(3.9%)

  4,3 mln

  57,8(4.6%)

  4,5 mln

  60,2(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 mln

  59,2(6.1%)

  3,1 mln

  42,5(4.6%)

  3,3 mln

  45,2(4.9%)

  2,7 mln

  35,8(3.5%)

  6,1 mln

  81,7(6%)

  2,8 mln

  37,9(3%)

  2,4 mln

  31,8(2.6%)

  3,7 mln

  50,2(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  13,9(1.4%)

  1,2 mln

  15,7(1.7%)

  1,0 mln

  14,0(1.5%)

  972,9 tys

  13,1(1.3%)

  4,0 mln

  54,1(4%)

  4,6 mln

  61,7(4.9%)

  1,3 mln

  18,1(1.5%)

  1,4 mln

  19,1(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  61,0 tys

  0,8(0.1%)

  152,4 tys

  2,1(0.2%)

  142,7 tys

  1,9(0.2%)

  209,6 tys

  2,8(0.3%)

  5,6 mln

  75,9(5.6%)

  795,2 tys

  10,7(0.8%)

  874,1 tys

  11,7(0.9%)

  1,1 mln

  14,4(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  191,4 tys

  2,6(0.3%)

  182,5 tys

  2,5(0.3%)

  205,6 tys

  2,8(0.3%)

  254,1 tys

  3,4(0.3%)

  274,8 tys

  3,7(0.3%)

  290,1 tys

  3,9(0.3%)

  570,0 tys

  7,6(0.6%)

  554,0 tys

  7,4(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  191,4 tys

  2,6(0.3%)

  190,9 tys

  2,6(0.3%)

  185,7 tys

  2,5(0.3%)

  185,0 tys

  2,5(0.2%)

  186,2 tys

  2,5(0.2%)

  294,6 tys

  4,0(0.3%)

  225,0 tys

  3,0(0.2%)

  260,3 tys

  3,5(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  390,1 tys

  5,3(0.5%)

  306,5 tys

  4,2(0.5%)

  275,5 tys

  3,7(0.4%)

  239,6 tys

  3,2(0.3%)

  343,7 tys

  4,6(0.3%)

  379,0 tys

  5,1(0.4%)

  272,4 tys

  3,7(0.3%)

  208,2 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  183,5 tys

  2,5(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  181,6 tys

  2,4(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  695,3 tys

  9,4(1%)

  100,1 tys

  1,4(0.1%)

  65,6 tys

  0,9(0.1%)

  81,3 tys

  1,1(0.1%)

  84,3 tys

  1,1(0.1%)

  75,1 tys

  1,0(0.1%)

  79,3 tys

  1,1(0.1%)

  95,0 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  145,3 tys

  2,0(0.2%)

  87,6 tys

  1,2(0.1%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  53,4 tys

  0,7(0.1%)

  64,9 tys

  0,9(0.1%)

  82,5 tys

  1,1(0.1%)

  87,5 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  24,6 tys

  0,3(0%)

  34,9 tys

  0,5(0.1%)

  36,1 tys

  0,5(0.1%)

  43,1 tys

  0,6(0.1%)

  2,4 mln

  32,2(2.4%)

  780,7 tys

  10,5(0.8%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  48,8 tys

  0,7(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  0,2(0%)

  1,7 mln

  22,7(1.8%)

  17,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,4(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  792,3 tys

  10,7(1.2%)

  725,5 tys

  9,8(1.1%)

  742

  0,0(0%)

  63,9 tys

  0,9(0.1%)

  333

  0,0(0%)

  2,4 mln

  32,3(2.6%)

  621

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  61,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ropczycko-sędziszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,5 mln

  985(100%)

  68,6 mln

  931(100%)

  69,4 mln

  941(100%)

  75,2 mln

  1,0 tys(100%)

  94,1 mln

  1,3 tys(100%)

  98,1 mln

  1,3 tys(100%)

  106,8 mln

  1,4 tys(100%)

  107,3 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  34,3 mln

  466(47.3%)

  33,7 mln

  457(49.1%)

  34,4 mln

  465(49.6%)

  35,6 mln

  480(47.4%)

  37,8 mln

  508(40.2%)

  43,3 mln

  581(44.1%)

  60,4 mln

  811(56.6%)

  57,6 mln

  772(53.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,3 mln

  112(11.4%)

  8,4 mln

  114(12.2%)

  11,7 mln

  158(16.9%)

  12,7 mln

  171(16.8%)

  14,6 mln

  196(15.5%)

  15,6 mln

  209(15.9%)

  15,6 mln

  209(14.6%)

  17,4 mln

  233(16.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,2 mln

  125(12.7%)

  8,9 mln

  121(13%)

  8,3 mln

  112(11.9%)

  8,3 mln

  111(11%)

  9,9 mln

  134(10.6%)

  11,2 mln

  151(11.4%)

  12,1 mln

  162(11.3%)

  10,2 mln

  137(9.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  48,2(4.9%)

  3,5 mln

  47,8(5.1%)

  3,7 mln

  49,5(5.3%)

  3,9 mln

  52,1(5.1%)

  4,1 mln

  54,8(4.3%)

  4,4 mln

  59,2(4.5%)

  5,0 mln

  67,7(4.7%)

  5,2 mln

  69,8(4.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  21,6(2.2%)

  2,2 mln

  29,7(3.2%)

  949,7 tys

  12,8(1.4%)

  2,5 mln

  34,1(3.4%)

  6,0 mln

  80,5(6.4%)

  5,8 mln

  77,9(5.9%)

  1,8 mln

  23,9(1.7%)

  4,2 mln

  56,4(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,8 mln

  52,1(5.3%)

  3,0 mln

  41,2(4.4%)

  3,1 mln

  42,0(4.5%)

  2,2 mln

  29,3(2.9%)

  2,1 mln

  27,8(2.2%)

  2,4 mln

  31,6(2.4%)

  2,2 mln

  29,8(2.1%)

  2,9 mln

  39,2(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  32,2(3.3%)

  2,2 mln

  29,9(3.2%)

  1,9 mln

  25,3(2.7%)

  3,3 mln

  44,0(4.3%)

  6,8 mln

  91,3(7.2%)

  5,2 mln

  69,6(5.3%)

  1,9 mln

  25,1(1.8%)

  2,6 mln

  34,9(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  16,8(1.7%)

  1,3 mln

  17,1(1.8%)

  1,3 mln

  17,7(1.9%)

  1,4 mln

  19,0(1.9%)

  4,1 mln

  55,5(4.4%)

  5,0 mln

  66,8(5.1%)

  1,7 mln

  22,9(1.6%)

  2,0 mln

  26,2(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  40,7(4.1%)

  961,6 tys

  13,0(1.4%)

  993,9 tys

  13,4(1.4%)

  1,4 mln

  18,5(1.8%)

  1,3 mln

  17,6(1.4%)

  1,3 mln

  17,2(1.3%)

  1,6 mln

  21,7(1.5%)

  1,6 mln

  21,9(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  18,5(1.9%)

  877,2 tys

  11,9(1.3%)

  1,4 mln

  19,6(2.1%)

  832,4 tys

  11,2(1.1%)

  724,7 tys

  9,7(0.8%)

  780,2 tys

  10,5(0.8%)

  679,9 tys

  9,1(0.6%)

  997,4 tys

  13,4(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  30,0(3.1%)

  2,6 mln

  34,9(3.8%)

  487,1 tys

  6,6(0.7%)

  561,3 tys

  7,6(0.7%)

  398,1 tys

  5,4(0.4%)

  554,3 tys

  7,4(0.6%)

  346,9 tys

  4,7(0.3%)

  500,3 tys

  6,7(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  13,9(1.4%)

  561,5 tys

  7,6(0.8%)

  632,5 tys

  8,6(0.9%)

  512,0 tys

  6,9(0.7%)

  528,6 tys

  7,1(0.6%)

  836,4 tys

  11,2(0.9%)

  473,2 tys

  6,3(0.4%)

  331,1 tys

  4,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  183,5 tys

  2,5(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  181,6 tys

  2,4(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  210,7 tys

  2,9(0.3%)

  134,2 tys

  1,8(0.2%)

  178,4 tys

  2,4(0.3%)

  133,1 tys

  1,8(0.2%)

  166,9 tys

  2,2(0.2%)

  164,1 tys

  2,2(0.2%)

  102,7 tys

  1,4(0.1%)

  168,6 tys

  2,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  153,3 tys

  2,1(0.2%)

  153,3 tys

  2,1(0.2%)

  151,9 tys

  2,1(0.2%)

  151,0 tys

  2,0(0.2%)

  154,0 tys

  2,1(0.2%)

  157,1 tys

  2,1(0.2%)

  153,1 tys

  2,1(0.1%)

  152,9 tys

  2,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  35,0 tys

  0,5(0%)

  3,1 mln

  41,9(3.3%)

  40,0 tys

  0,5(0%)

  80,0 tys

  1,1(0.1%)

  104,0 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  115,2 tys

  1,6(0.2%)

  80,4 tys

  1,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  53,4 tys

  0,7(0.1%)

  64,9 tys

  0,9(0.1%)

  82,5 tys

  1,1(0.1%)

  87,5 tys

  1,2(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,9 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  1,4 mln

  19,3(1.3%)

  14,7 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,4(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000,0 tys

  13,4(1.1%)

  405,8 tys

  5,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  61,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ropczycko-sędziszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 738 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 173 kobiet oraz 9 565 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 26,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,7% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 14,7% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ropczycko-sędziszowskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (23,3%) oraz wyższe (22,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (30,2%) oraz zasadnicze zawodowe (27,1%).

  W roku 2021 w powiecie ropczycko-sędziszowskim mieściły się 23 przedszkola, w których do 82 oddziałów uczęszczało 1 632 dzieci (773 dziewczynki oraz 859 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 986 dzieci (468 dziewczynek oraz 518 chłopców). Dostępne były 962 miejsca.

  18,4% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 835 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 45 szkół podstawowych, w których w 428 oddziałach uczyło się 6 503 uczniów (3 232 kobiety oraz 3 271 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim placówkę miało 51 szkół podstawowych, w których w 328 oddziałach uczyło się 5 173 uczniów (2 534 kobiety oraz 2 639 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów.

  W powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 39 oddziałach uczyło się 1 055 uczniów (717 kobiet oraz 338 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 256 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 244 uczniów (774 kobiety oraz 470 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 369 absolwentów.

  W powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 167 uczniów (17 kobiet oraz 150 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,1 uczniów. 16,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,8% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 27,9% mężczyzn).

 • 18,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,1%
  Województwo
  22,6%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  38,7%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,5%
  Podkarpackie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  9,5%
  Województwo
  11,0%
  Kraj
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 26,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  26,7%
  Podkarpackie
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 23,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  21,7%
  Podkarpackie
  22,5%
  Kraj
  21,2%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  3,4%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  14,7%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Kraj
  12,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,4%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 835 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  835,0
  Podkarpackie
  894,0
  Polska
  896,0
 • 1,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,48
  Województwo
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 23Przedszkola
 • 35 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 82 Oddziały
 • 76 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 573 Miejsca
  (rok 2018)
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat ropczycko-sędziszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 632 Dzieci
 • 773 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 859 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 435 3 lata
 • 435
 • 481 4 lata
 • 481
 • 394 5 lata
 • 394
 • 282 6 lat
 • 282
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 211 3 lata
 • 211
 • 239 4 lata
 • 239
 • 180 5 lata
 • 180
 • 127 6 lat
 • 127
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 224 3 lata
 • 224
 • 242 4 lata
 • 242
 • 214 5 lata
 • 214
 • 155 6 lat
 • 155
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 1 393 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 128,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 126,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 101,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 99,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 0 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat ropczycko-sędziszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 Dzieci
 • 3 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 60,0%
  40,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat ropczycko-sędziszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 408 Oddziały
 • 6 439 Uczniowie
 • 3 209 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 230 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,8%
  50,2%
 • 802 Uczniowie w 1 klasie
 • 381 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 421 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 753 Absolwenci
 • 361 Kobiety
  (absolwenci)
 • 392 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 64 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,9%
  64,1%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,2
  Podkarpackie
  15,1
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,8
 • 3,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,2
 •  
 • 592,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 472,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 119,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat ropczycko-sędziszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 1 055 Uczniowie
 • 717 Kobiety
  (uczniowie)
 • 338 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,0%
  32,0%
 • 254 Uczniowie w 1 klasie
 • 187 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 256 Absolwenci
 • 177 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  27,1
  Podkarpackie
  26,8
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 78,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 49,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat ropczycko-sędziszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,9%
  61,1%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  16,7
  Podkarpackie
  22,3
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,7
 • 24,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,8
 • 4,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ropczycko-sędziszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ropczycko-sędziszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ropczycko-sędziszowskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdowało się 5 hoteli (4 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ★★★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 854)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie ropczycko-sędziszowskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 710 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 199 (uczestnicy: 39 282)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 2 600)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 2 810)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 2 150)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 6 290)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 21 (uczestnicy: 1 440)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 1 665)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 2 313)
  • pokazy teatralne: 18 (uczestnicy: 2 570)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 1 000)
  • interdyscyplinarne: 17 (uczestnicy: 14 572)
  • warsztaty: 47 (uczestnicy: 835)
  • inne: 5 (uczestnicy: 1 037)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 897)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 72)
  • taneczne: 5 (członkowie: 137)
  • teatralne: 1 (członkowie: 60)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 10 (członkowie: 158)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 12 (członkowie: 425)
  • inne: 3 (członkowie: 45)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 2
  • studia telewizyjne: 2
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 7


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 789)
  • teatralne: 3 (członkowie: 32)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 120)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 14 (członkowie: 303)
  • taneczne: 9 (członkowie: 243)
  • inne: 4 (członkowie: 56)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 275 miejscami na widowni. Odbyły się 403 seanse, na które przyszło 7 049 widzów, w tym 85 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 782 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 237 267 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 37 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 267 061 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 105
  • dostępne dla czytelników: 66
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 66
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 29 200 wolumenów w tym ziobry specjalne: 177. Odnotowano 1 531 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 571 wolumenów. Odnotowano 1 221 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działało 46 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 110 członków. Zarejestrowano 2 612 ćwiczących (mężczyźni: 2 103, kobiety: 509, chłopcy do lat 18: 1 397, dziewczęta do lat 18: 402). Aktywnych było 60 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (53), instruktora sportowego (59) oraz inne osoby (29).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat ropczycko-sędziszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 23 wypadków drogowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 24 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 30,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 2,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 31,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim zarejestrowanych było 60 445 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 41 653 samochodów osobowych (558,6 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 5 169 samochodów ciężarowych (84,5 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 153 autobusów (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 135 ciągników siodłowych (15,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 5 605 motocykli (75,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,2 lat.


  W 2021 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 14 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 14 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 24 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 30,83 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  30,8
  Podkarpackie
  57,9
  Cała Polska
  59,9
 • 2,68 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  2,7
  Województwo
  4,5
  Polska
  5,9
 • 32,17 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  32,2
  woj. podkarpackie
  68,4
  Cała Polska
  69,4
 • 9,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  9,9
  woj. podkarpackie
  7,7
  Kraj
  7,6
 • 31,43 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  31,4
  Podkarpackie
  72,0
  Cała Polska
  80,2
 • 8,70 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  8,7
  woj. podkarpackie
  7,8
  Cała Polska
  9,8
 • 104,35 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  104,3
  Podkarpackie
  118,2
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 60 445 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2020 roku
 • 41 653 Samochody osobowe
 • 5 169 Samochody ciężarowe
 • 26 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 153 Autobusy
 • 359 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 135 Ciągniki samochodowe
 • 1 135   Ciągniki siodłowe
 • 6 371 Ciągniki rolnicze
 • 5 605 Motocykle
 • 2 070   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 289 Motorowery
 • 41 653Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 558,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  558,6
  woj. podkarpackie
  592,7
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 981
  • 1400-1649 kg10 118
  • 1650-1899 kg12 000
  • 1900 kg i więcej12 554
 • 6 981 do 1399 kg
 • 10 118 1400-1649 kg
 • 12 000 1650-1899 kg
 • 12 554 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 010 do 1399 cm3
 • 14 010
 • 24 679 1400-1999 cm3
 • 24 679
 • 2 964 2000 i więcej cm3
 • 2 964
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 581
  • olej napędowy16 146
  • gaz (LPG)7 491
  • pozostałe435
 • 17 581 benzyna
 • 16 146 olej napędowy
 • 7 491 gaz (LPG)
 • 435 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 313 do 1 roku
 • 313
 • 280 2 lata
 • 280
 • 378 3 lata
 • 378
 • 955 4-5 lat
 • 955
 • 1 094 6-7 lat
 • 1 094
 • 1 715 8-9 lat
 • 1 715
 • 2 566 10-11 lat
 • 2 566
 • 8 451 12-15 lat
 • 8 451
 • 11 816 16-20 lat
 • 11 816
 • 6 781 21-25 lat
 • 6 781
 • 2 275 26-30 lat
 • 2 275
 • 5 029 31 lat i więcej
 • 5 029
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  18,7 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 5 169Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  84,5
  Województwo
  88,9
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 509 do 999 kg
 • 2 509
 • 1 520 1000-1499 kg
 • 1 520
 • 363 1500-2999 kg
 • 363
 • 45 3000-3499 kg
 • 45
 • 124 3500-4999 kg
 • 124
 • 219 5000-6999 kg
 • 219
 • 165 7000-9999 kg
 • 165
 • 148 10000-14999 kg
 • 148
 • 76 15000 kg i więcej
 • 76
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna611
  • olej napędowy3 936
  • gaz (LPG)198
  • pozostałe424
 • 611 benzyna
 • 3 936 olej napędowy
 • 198 gaz (LPG)
 • 424 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 32 2 lata
 • 32
 • 59 3 lata
 • 59
 • 180 4-5 lat
 • 180
 • 207 6-7 lat
 • 207
 • 308 8-9 lat
 • 308
 • 401 10-11 lat
 • 401
 • 1 004 12-15 lat
 • 1 004
 • 1 166 16-20 lat
 • 1 166
 • 687 21-25 lat
 • 687
 • 260 26-30 lat
 • 260
 • 832 31 lat i więcej
 • 832
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  18,6 lat
  woj. podkarpackie
  19,3 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 153Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Autobusy w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,1 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  2,1
  Podkarpackie
  2,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy121
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe28
 • 4 benzyna
 • 121 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 28 12-15 lat
 • 28
 • 31 16-20 lat
 • 31
 • 24 21-25 lat
 • 24
 • 12 26-30 lat
 • 12
 • 42 31 lat i więcej
 • 42
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  22,4 lat
  woj. podkarpackie
  20,9 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 1 135Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 15,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  15,2
  Województwo
  8,4
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 039
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe94
 • 1 benzyna
 • 1 039 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 94 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 12 2 lata
 • 12
 • 17 3 lata
 • 17
 • 88 4-5 lat
 • 88
 • 66 6-7 lat
 • 66
 • 143 8-9 lat
 • 143
 • 65 10-11 lat
 • 65
 • 298 12-15 lat
 • 298
 • 195 16-20 lat
 • 195
 • 131 21-25 lat
 • 131
 • 66 26-30 lat
 • 66
 • 38 31 lat i więcej
 • 38
 • 14,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  14,6 lat
  Województwo
  13,4 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 5 605Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Motocykle w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  75,2
  woj. podkarpackie
  61,3
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 27 2 lata
 • 27
 • 32 3 lata
 • 32
 • 178 4-5 lat
 • 178
 • 143 6-7 lat
 • 143
 • 140 8-9 lat
 • 140
 • 204 10-11 lat
 • 204
 • 527 12-15 lat
 • 527
 • 584 16-20 lat
 • 584
 • 385 21-25 lat
 • 385
 • 294 26-30 lat
 • 294
 • 3 057 31 lat i więcej
 • 3 057
 • 26,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  26,2 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 197,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  197,0 km
  Województwo
  403,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 1,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,5 km
  Województwo
  3,4 km
  Kraj
  4,9 km
 • 14 Liczba licencji na taksówki
 • 14 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami