Powiat ropczycko-sędziszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 74 515 Liczba mieszkańców
 • 548 km2 Powierzchnia
 • 135 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 31,2% Stopa urbanizacji
 • Witold Darłak Starosta
 • ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce Adres starostwa powiatowego
 • RRS Tablice rejestracyjne
Powiat ropczycko-sędziszowski na mapie
Identyfikatory
 • 1815 TERYT (TERC)
Herb powiatu ropczycko-sędziszowskiego
powiat ropczycko-sędziszowski herb
Flaga powiatu ropczycko-sędziszowskiego
powiat ropczycko-sędziszowski flaga

powiat ropczycko-sędziszowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach
17 221 85 97
17 222 75 72
Św. Floriana 6
39-100 Ropczyce
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
17 221 03 99
17 221 03 19
Piłsudskiego 22
39-100 Ropczyce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ropczycach
17 222 89 41
17 222 89 41
Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach
17 221 89 81
17 221 86 35
Mickiewicza 57a
39-100 Ropczyce
Starostwo Powiatowe w Ropczycach
(17) 221-83-06
(17) 222-85-71
ul. Konopnickiej
39-100 Ropczyce

Powiat ropczycko-sędziszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat ropczycko-sędziszowski ma 74 515 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 5,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w 2050 roku wynosi 70 638, z czego 35 486 to kobiety, a 35 152 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego zawarli w 2019 roku 391 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 1,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ropczycko-sędziszowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 160. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,15 na 1000 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. W 2019 roku urodziło się 837 dzieci, w tym 46,8% dziewczynek i 53,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 326 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,24 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 49,1% zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ropczycko-sędziszowskiego przypada 9.1 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 765 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 860 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego -95. W tym samym roku 43 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 41.

  61,5% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 74 515 Liczba mieszkańców
 • 37 691 Kobiety
 • 36 824 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 70 638 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 486 Kobiety
 • 35 152 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  39,6 lat
  woj. podkarpackie
  41,2 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  31,5%
  woj. podkarpackie
  30,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 26,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  57,3%
  Podkarpackie
  57,1%
  Polska
  55,8%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  8,4%
  Podkarpackie
  8,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,4%
  Podkarpackie
  2,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 1,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,3% Nieustalone
 • Powiat
  1,3%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  5,3
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  4,8
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  0,8
  Podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,7
 • 391 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 160 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 85 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 75 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  2,2
  woj. podkarpackie
  0,3
  Kraj
  -0,9
 • 2,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 837 Urodzenia żywe
 • 392 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 445 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,8%
  53,2%
 • 11,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,3
  woj. podkarpackie
  9,7
  Polska
  9,8
 • 46,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  46,0
  Województwo
  40,5
  Kraj
  41,8
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 111 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 111
 • 88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 326 g Średnia waga noworodków
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 403 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 326 g
  Województwo
  3 339 g
  Cały kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 67 Waga 4000g - 4499g
 • 67
 • 236 Waga 3500g - 3999g
 • 236
 • 354 Waga 3000g - 3499g
 • 354
 • 139 Waga 2500g - 2999g
 • 139
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,52
  Podkarpackie
  1,34
  Cały kraj
  1,42
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  0,71
  Województwo
  0,64
  Cały kraj
  0,69
 • 1,24 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  1,24
  Województwo
  1,03
  Cały kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 677 Zgony
 • 307 Kobiety
  (Zgony)
 • 370 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,3%
  54,7%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 5 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 83,3%
  16,7%
 • 9,1 Zgony na 1000 ludności
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  9,1
  Podkarpackie
  9,4
  Polska
  10,7
 • 80,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  80,9
  Podkarpackie
  97,2
  Cała Polska
  109,3
 • 7,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,2
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,3
  woj. podkarpackie
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  49,1%
  Podkarpackie
  43,2%
  Polska
  40,5%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  22,2%
  Województwo
  25,6%
  Polska
  26,4%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  5,8%
  Podkarpackie
  6,3%
  Cała Polska
  6,7%
 • 13,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  13,1
  Polska
  9,8
 • 63,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,4
  Polska
  72,2
 • 207,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  207,4
  woj. podkarpackie
  235,7
  Kraj
  284,5
 • 210,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  210,0
  Polska
  263,9
 • 457,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 481,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 433,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  457,8
  woj. podkarpackie
  398,6
  Cały kraj
  437,2
 • 56,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  56,9
  Podkarpackie
  53,8
  Polska
  71,0
 • 26,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  26,6
  Województwo
  24,8
  Cały kraj
  34,8
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  2,7
  Województwo
  5,9
  Cała Polska
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,3%
  Podkarpackie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 765 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 405 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 360 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Zameldowania z zagranicy
 • 14 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 860 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 464 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 396 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -54 Saldo migracji
 • -46 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -95 Saldo migracji wewnętrznych
 • -59 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -36 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 41 Saldo migracji zagranicznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 28 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim oddano do użytku 272 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 20 814 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 280 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  76,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 15,1% na sprzedaż lub wynajem, 8,8% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 5,19 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim to 122,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,21% mieszkań posiada łazienkę, 74,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,12% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 20 814 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 279,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  279,90
  Podkarpackie
  314,80
  Cały kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 86,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,30 m2
  Podkarpackie
  82,00 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 24,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,10 m2
  Podkarpackie
  25,80 m2
  Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,13
  Podkarpackie
  4,10
  Cały kraj
  3,82
 • 3,57 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  3,57
  Województwo
  3,18
  Polska
  2,63
 • 0,86 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  0,86
  Województwo
  0,77
  Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 272 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 3,65 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  3,65
  Podkarpackie
  4,33
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1 413 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,19 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  5,19
  Podkarpackie
  4,40
  Cały kraj
  3,78
 • 18,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  18,96
  woj. podkarpackie
  19,05
  Cała Polska
  20,42
 • 33 263 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 122,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  122,3 m2
  Województwo
  101,9 m2
  Polska
  88,6 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,45 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 92,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  92,79%
  Podkarpackie
  94,71%
  Cały kraj
  96,88%
 • 88,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  88,60%
  Podkarpackie
  91,81%
  Cały kraj
  93,83%
 • 85,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  85,21%
  woj. podkarpackie
  89,69%
  Cała Polska
  91,54%
 • 74,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  74,71%
  woj. podkarpackie
  78,15%
  Polska
  82,60%
 • 64,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  64,12%
  woj. podkarpackie
  73,80%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie ropczycko-sędziszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 170osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim wynosiło w 2019 roku 10,2% (12,2% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ropczycko-sędziszowskim wynosiło 3 898,22 PLN, co odpowiada 80.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego 13 366 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 268 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 098.

  39,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,6% w przemyśle i budownictwie, a 11,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 170 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  170,0
  Województwo
  217,0
  Cały kraj
  251,0
 • 11,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,5% Kobiety
 • 9,6% Mężczyźni
 • Powiat
  10,2%
  Podkarpackie
  7,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 898 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  3 898 PLN
  Województwo
  4 090 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 366 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 268 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 098 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,6% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,9% Pozostałe
 • 30,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 625 Pracujący ogółem
 • 5 786 Kobiety
 • 6 839 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  62,7
  woj. podkarpackie
  62,7
  Polska
  66,7
 • 29,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  29,8
  woj. podkarpackie
  33,2
  Kraj
  36,5
 • 90,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  90,3
  woj. podkarpackie
  112,3
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie ropczycko-sędziszowskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 511 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 496 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 487 nowych podmiotów, a 280 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (535) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (430) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (406) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (280) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ropczycko-sędziszowskim najwięcej (232) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 299) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (71) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,0% (1 711) podmiotów, a 67,7% (3 729) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ropczycko-sędziszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.6%) oraz Budownictwo (22.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 511 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 71 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 711 Przemysł i budownictwo
 • 3 729 Pozostała działalność
 • 487 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2019 roku
 • 280 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2019 roku
 • 4 496 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 299 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 299
 • 174 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 174
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 5 507 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 507
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółdzielnie ogółem
 • 19
 • 231 Spółki handlowe ogółem
 • 231
 • 22  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 174  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 174
 • 22    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 232 Spółki cywilne ogółem
 • 232
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 496 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 060 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 060
 • 1 009 Budownictwo
 • 1 009
 • 604 Transport i gospodarka magazynowa
 • 604
 • 533 Przetwórstwo przemysłowe
 • 533
 • 334 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 334
 • 208 Pozostała działalność
 • 208
 • 176 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 176
 • 118 Informacja i komunikacja
 • 118
 • 91 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 91
 • 82 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 82
 • 81 Edukacja
 • 81
 • 65 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 65
 • 57 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 57
 • 46 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 46
 • 29 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 29
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim stwierdzono 776 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,43 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ropczycko-sędziszowskim wynosi 78,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,24 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 4,10 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,57 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,98 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 776 Przestępstwa ogółem
 • 776
 • 464 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 464
 • 147 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 147
 • 117 Przestępstwa drogowe
 • 117
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 305 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 305
 • 10,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,43
  woj. podkarpackie
  12,24
  Kraj
  20,75
 • 6,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,24
  Podkarpackie
  7,34
  Cała Polska
  13,21
 • 1,98 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,98
  woj. podkarpackie
  2,76
  Cały kraj
  4,88
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,57
  woj. podkarpackie
  1,65
  Cała Polska
  1,86
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  woj. podkarpackie
  0,39
  Kraj
  0,43
 • 4,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,10
  woj. podkarpackie
  5,18
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  79%
  woj. podkarpackie
  77%
  Cały kraj
  73%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  75%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  65%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  72%
  Województwo
  77%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  88%
  Podkarpackie
  87%
  Kraj
  86%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  56%
  Województwo
  58%
  Kraj
  53%

Powiat ropczycko-sędziszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego wyniosła w 2018 roku 101,7 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 32.1% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego - 32.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 30,7 mln złotych, czyli 30,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego wyniosła w 2018 roku 94,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.6%). W budżecie powiatu ropczycko-sędziszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 158 złotych na mieszkańca (12,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,7 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ropczycko-sędziszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  73,4 mln

  1,0 tys(100%)

  78,7 mln

  1,1 tys(100%)

  83,6 mln

  1,1 tys(100%)

  71,6 mln

  973(100%)

  67,7 mln

  919(100%)

  68,2 mln

  925(100%)

  76,7 mln

  1,0 tys(100%)

  101,7 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,3 mln

  332(33.1%)

  27,3 mln

  373(34.7%)

  34,3 mln

  466(41%)

  25,4 mln

  345(35.5%)

  24,6 mln

  334(36.3%)

  25,2 mln

  341(37%)

  27,8 mln

  374(36.2%)

  32,8 mln

  441(32.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,0 mln

  245(24.5%)

  17,7 mln

  241(22.4%)

  11,9 mln

  162(14.3%)

  8,8 mln

  119(12.3%)

  8,3 mln

  113(12.3%)

  8,1 mln

  109(11.8%)

  11,6 mln

  156(15.1%)

  15,9 mln

  214(15.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,6 mln

  118(11.7%)

  9,1 mln

  124(11.6%)

  9,7 mln

  132(11.6%)

  11,5 mln

  157(16.1%)

  10,8 mln

  147(16%)

  10,1 mln

  136(14.8%)

  9,0 mln

  121(11.7%)

  10,8 mln

  146(10.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,3 mln

  100(10%)

  7,7 mln

  104(9.7%)

  8,0 mln

  108(9.5%)

  7,9 mln

  108(11.1%)

  8,8 mln

  119(12.9%)

  9,0 mln

  122(13.2%)

  9,5 mln

  128(12.4%)

  9,5 mln

  128(9.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  41,4(4.1%)

  3,6 mln

  48,6(4.5%)

  3,6 mln

  48,3(4.2%)

  4,4 mln

  59,2(6.1%)

  3,1 mln

  42,5(4.6%)

  3,3 mln

  45,2(4.9%)

  2,7 mln

  35,8(3.5%)

  6,1 mln

  81,7(6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  86,7 tys

  1,2(0.1%)

  76,6 tys

  1,0(0.1%)

  62,4 tys

  0,8(0.1%)

  61,0 tys

  0,8(0.1%)

  152,4 tys

  2,1(0.2%)

  142,7 tys

  1,9(0.2%)

  209,6 tys

  2,8(0.3%)

  5,6 mln

  75,9(5.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  44,7(4.5%)

  3,4 mln

  46,5(4.3%)

  3,5 mln

  48,1(4.2%)

  3,6 mln

  48,8(5%)

  3,5 mln

  47,8(5.2%)

  3,7 mln

  49,9(5.4%)

  3,9 mln

  52,2(5%)

  4,1 mln

  54,9(4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  757,6 tys

  10,4(1%)

  1,2 mln

  16,4(1.5%)

  954,0 tys

  13,0(1.1%)

  1,0 mln

  13,9(1.4%)

  1,2 mln

  15,7(1.7%)

  1,0 mln

  14,0(1.5%)

  972,9 tys

  13,1(1.3%)

  4,0 mln

  54,1(4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  33,6(3.3%)

  4,4 mln

  60,3(5.6%)

  6,9 mln

  93,8(8.2%)

  4,7 mln

  63,6(6.5%)

  3,0 mln

  40,1(4.4%)

  3,0 mln

  40,6(4.4%)

  3,4 mln

  45,4(4.4%)

  3,7 mln

  49,7(3.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,8 mln

  38,4(3.8%)

  3,0 mln

  41,3(3.9%)

  2,7 mln

  36,3(3.2%)

  2,5 mln

  34,0(3.5%)

  2,6 mln

  34,8(3.8%)

  2,9 mln

  39,4(4.3%)

  3,4 mln

  45,5(4.4%)

  3,7 mln

  49,4(3.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  67,3 tys

  0,9(0.1%)

  32,0 tys

  0,4(0%)

  21,7 tys

  0,3(0%)

  24,6 tys

  0,3(0%)

  34,9 tys

  0,5(0.1%)

  36,1 tys

  0,5(0.1%)

  43,1 tys

  0,6(0.1%)

  2,4 mln

  32,2(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  476,6 tys

  6,5(0.6%)

  578,6 tys

  7,9(0.7%)

  434,2 tys

  5,9(0.5%)

  390,1 tys

  5,3(0.5%)

  306,5 tys

  4,2(0.5%)

  275,5 tys

  3,7(0.4%)

  239,6 tys

  3,2(0.3%)

  343,7 tys

  4,6(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  293,4 tys

  4,0(0.4%)

  139,7 tys

  1,9(0.2%)

  171,3 tys

  2,3(0.2%)

  191,4 tys

  2,6(0.3%)

  182,5 tys

  2,5(0.3%)

  205,6 tys

  2,8(0.3%)

  254,1 tys

  3,4(0.3%)

  274,8 tys

  3,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  183,5 tys

  2,5(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  222,4 tys

  3,0(0.3%)

  187,1 tys

  2,6(0.2%)

  193,6 tys

  2,6(0.2%)

  191,4 tys

  2,6(0.3%)

  190,9 tys

  2,6(0.3%)

  185,7 tys

  2,5(0.3%)

  185,0 tys

  2,5(0.2%)

  186,2 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  19,3(1.9%)

  127,0 tys

  1,7(0.2%)

  1,2 mln

  15,8(1.4%)

  695,3 tys

  9,4(1%)

  100,1 tys

  1,4(0.1%)

  65,6 tys

  0,9(0.1%)

  81,3 tys

  1,1(0.1%)

  84,3 tys

  1,1(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  125,5 tys

  1,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  792,3 tys

  10,7(1.2%)

  725,5 tys

  9,8(1.1%)

  742

  0,0(0%)

  63,9 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  187,4 tys

  2,6(0.3%)

  173,3 tys

  2,4(0.2%)

  146,6 tys

  2,0(0.2%)

  145,3 tys

  2,0(0.2%)

  87,6 tys

  1,2(0.1%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  53,4 tys

  0,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,8 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  8,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ropczycko-sędziszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ropczycko-sędziszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,0 mln

  1,0 tys(100%)

  77,7 mln

  1,1 tys(100%)

  84,5 mln

  1,2 tys(100%)

  72,5 mln

  985(100%)

  68,6 mln

  931(100%)

  69,4 mln

  941(100%)

  75,2 mln

  1,0 tys(100%)

  94,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,8 mln

  490(47.1%)

  34,7 mln

  473(44.6%)

  34,2 mln

  465(40.5%)

  34,3 mln

  466(47.3%)

  33,7 mln

  457(49.1%)

  34,4 mln

  465(49.6%)

  35,6 mln

  480(47.4%)

  37,8 mln

  508(40.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,2 mln

  84,6(8.1%)

  6,8 mln

  92,0(8.7%)

  7,1 mln

  97,2(8.5%)

  8,3 mln

  112(11.4%)

  8,4 mln

  114(12.2%)

  11,7 mln

  158(16.9%)

  12,7 mln

  171(16.8%)

  14,6 mln

  196(15.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,9 mln

  94,9(9.1%)

  7,2 mln

  98,6(9.3%)

  8,0 mln

  109(9.4%)

  9,2 mln

  125(12.7%)

  8,9 mln

  121(13%)

  8,3 mln

  112(11.9%)

  8,3 mln

  111(11%)

  9,9 mln

  134(10.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  22,8(2.2%)

  3,7 mln

  49,9(4.7%)

  9,0 mln

  122(10.6%)

  2,4 mln

  32,2(3.3%)

  2,2 mln

  29,9(3.2%)

  1,9 mln

  25,3(2.7%)

  3,3 mln

  44,0(4.3%)

  6,8 mln

  91,3(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,9 mln

  135(13%)

  9,2 mln

  126(11.9%)

  7,6 mln

  104(9%)

  1,6 mln

  21,6(2.2%)

  2,2 mln

  29,7(3.2%)

  949,7 tys

  12,8(1.4%)

  2,5 mln

  34,1(3.4%)

  6,0 mln

  80,5(6.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  22,3(2.1%)

  1,3 mln

  17,9(1.7%)

  1,2 mln

  15,8(1.4%)

  1,2 mln

  16,8(1.7%)

  1,3 mln

  17,1(1.8%)

  1,3 mln

  17,7(1.9%)

  1,4 mln

  19,0(1.9%)

  4,1 mln

  55,5(4.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  44,6(4.3%)

  3,3 mln

  45,6(4.3%)

  3,5 mln

  48,1(4.2%)

  3,6 mln

  48,2(4.9%)

  3,5 mln

  47,8(5.1%)

  3,7 mln

  49,5(5.3%)

  3,9 mln

  52,1(5.1%)

  4,1 mln

  54,8(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  35,0 tys

  0,5(0%)

  3,1 mln

  41,9(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 mln

  45,1(4.3%)

  3,3 mln

  44,5(4.2%)

  3,5 mln

  48,2(4.2%)

  3,8 mln

  52,1(5.3%)

  3,0 mln

  41,2(4.4%)

  3,1 mln

  42,0(4.5%)

  2,2 mln

  29,3(2.9%)

  2,1 mln

  27,8(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  20,0(1.9%)

  3,0 mln

  41,0(3.9%)

  5,6 mln

  76,6(6.7%)

  3,0 mln

  40,7(4.1%)

  961,6 tys

  13,0(1.4%)

  993,9 tys

  13,4(1.4%)

  1,4 mln

  18,5(1.8%)

  1,3 mln

  17,6(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  38,9 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000,0 tys

  13,4(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  16,4(1.6%)

  1,7 mln

  23,5(2.2%)

  932,4 tys

  12,7(1.1%)

  1,4 mln

  18,5(1.9%)

  877,2 tys

  11,9(1.3%)

  1,4 mln

  19,6(2.1%)

  832,4 tys

  11,2(1.1%)

  724,7 tys

  9,7(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  26,9(2.6%)

  906,3 tys

  12,4(1.2%)

  927,8 tys

  12,6(1.1%)

  1,0 mln

  13,9(1.4%)

  561,5 tys

  7,6(0.8%)

  632,5 tys

  8,6(0.9%)

  512,0 tys

  6,9(0.7%)

  528,6 tys

  7,1(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  28,8(2.8%)

  2,0 mln

  27,6(2.6%)

  2,3 mln

  31,6(2.7%)

  2,2 mln

  30,0(3.1%)

  2,6 mln

  34,9(3.8%)

  487,1 tys

  6,6(0.7%)

  561,3 tys

  7,6(0.7%)

  398,1 tys

  5,4(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  183,5 tys

  2,5(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  206,4 tys

  2,8(0.3%)

  249,6 tys

  3,4(0.3%)

  169,7 tys

  2,3(0.2%)

  210,7 tys

  2,9(0.3%)

  134,2 tys

  1,8(0.2%)

  178,4 tys

  2,4(0.3%)

  133,1 tys

  1,8(0.2%)

  166,9 tys

  2,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  140,4 tys

  1,9(0.2%)

  146,5 tys

  2,0(0.2%)

  151,9 tys

  2,1(0.2%)

  153,3 tys

  2,1(0.2%)

  153,3 tys

  2,1(0.2%)

  151,9 tys

  2,1(0.2%)

  151,0 tys

  2,0(0.2%)

  154,0 tys

  2,1(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  182,2 tys

  2,5(0.2%)

  146,6 tys

  2,0(0.2%)

  158,5 tys

  2,2(0.2%)

  115,2 tys

  1,6(0.2%)

  80,4 tys

  1,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  53,4 tys

  0,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,8 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  8,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,4(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,9 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ropczycko-sędziszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 751 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 196 kobiet oraz 9 555 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,9% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 24,4% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ropczycko-sędziszowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,5%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz podstawowe ukończone (22,2%).

  W roku 2018 w powiecie ropczycko-sędziszowskim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 76 oddziałów uczęszczało 1 478 dzieci (733 dziewczynki oraz 745 chłopców). Dostępne były 1 573 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 986 dzieci (468 dziewczynek oraz 518 chłopców). Dostępne były 962 miejsca.

  17,0% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 796 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 46 szkół podstawowych, w których w 422 oddziałach uczyło się 6 362 uczniów (3 157 kobiet oraz 3 205 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim placówkę miało 51 szkół podstawowych, w których w 328 oddziałach uczyło się 5 173 uczniów (2 534 kobiety oraz 2 639 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,74.

  W powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 814 uczniów (540 kobiet oraz 274 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 282 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 244 uczniów (774 kobiety oraz 470 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 369 absolwentów.

  W powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdują się 3 Technika, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 604 uczniów (610 kobiet oraz 994 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 365 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim placówkę miały 3 Technika, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 940 uczniów (846 kobiet oraz 1 094 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 390 absolwentów.

  W powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 4 oddziałach uczyło się 73 uczniów (5 kobiet oraz 68 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,3 uczniów. 18,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,2% mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w wieku potencjalnej nauki (29,2% kobiet i 29,3% mężczyzn).

 • 11,6% Wykształcenie wyższe
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  11,6%
  Województwo
  15,7%
  Polska
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,7%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Kraj
  33,3%
 • 33,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,4%
  woj. podkarpackie
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  19,9%
  Województwo
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  23,9%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,7%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  24,4%
  woj. podkarpackie
  20,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 26,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  1,6%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 796 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  796,0
  woj. podkarpackie
  849,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  1,48
  Podkarpackie
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 21Przedszkola
 • 37 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 76 Oddziały
 • 69 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 573 Miejsca
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat ropczycko-sędziszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 478 Dzieci
 • 733 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 745 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 75 2 lata i mniej
 • 75
 • 336 3 lata
 • 336
 • 399 4 lata
 • 399
 • 364 5 lata
 • 364
 • 301 6 lat
 • 301
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 168 3 lata
 • 168
 • 195 4 lata
 • 195
 • 183 5 lata
 • 183
 • 157 6 lat
 • 157
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 45 2 lata i mniej
 • 45
 • 168 3 lata
 • 168
 • 204 4 lata
 • 204
 • 181 5 lata
 • 181
 • 144 6 lat
 • 144
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 1 291 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 117,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 116,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 85,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat ropczycko-sędziszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 410 Oddziały
 • 6 310 Uczniowie
 • 3 138 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 791 Uczniowie w 1 klasie
 • 385 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 406 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 779 Absolwenci 2016
 • 393 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 386 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,5%
  63,5%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,1
  woj. podkarpackie
  15,5
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,1
 • 15,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,1
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,4
 • 4,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,3
 •  
 • 562,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 450,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 113,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 7 773 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski6 302
  • niemiecki1 196
  • francuski275
 • 6 302 angielski
 • 1 196 niemiecki
 • 275 francuski
 • 93 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 93 niemiecki
 • 28 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 28 angielski
 •  
 • 93,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  93,74
  woj. podkarpackie
  93,09
  Cały kraj
  95,46
 • 93,12 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,12
  Województwo
  92,29
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ropczycko-sędziszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ropczycko-sędziszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat ropczycko-sędziszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 775 Uczniowie
 • 526 Kobiety
  (uczniowie)
 • 249 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,9%
  32,1%
 • 261 Uczniowie w 1 klasie
 • 180 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 265 Absolwenci
 • 179 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,9%
  64,1%
 • 26 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,3
  woj. podkarpackie
  27,4
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 53,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat ropczycko-sędziszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 56 Oddziały
 • 1 604 Uczniowie
 • 610 Kobiety
  (uczniowie)
 • 994 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,0%
  62,0%
 • 384 Uczniowie w 1 klasie
 • 135 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 249 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 365 Absolwenci
 • 129 Kobiety
  (absolwenci)
 • 236 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  28,6
  Województwo
  26,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 115,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 69,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat ropczycko-sędziszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 57 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,3%
  68,8%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  18,3
  woj. podkarpackie
  23,0
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,3
 • 28,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,5
 • 8,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,0
 •  
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 4 738 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 469
  • niemiecki1 521
  • rosyjski484
  • włoski161
  • hiszpański103
 • 2 469 angielski
 • 1 521 niemiecki
 • 484 rosyjski
 • 161 włoski
 • 103 hiszpański
 • 25 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 25 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat ropczycko-sędziszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 1 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  13,0
  Podkarpackie
  20,5
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13,0 Szkoły policealne ogółem
 • 13,0
 • 13,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 13,0
 •  
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ropczycko-sędziszowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ropczycko-sędziszowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ropczycko-sędziszowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ropczycko-sędziszowskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdowały się 4 hotele (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii ★★★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 1 170)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 9 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 7). W powiecie ropczycko-sędziszowskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 460 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 262 (uczestnicy: 64 837)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 1 950)
  • wystawy: 25 (uczestnicy: 3 640)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 8 340)
  • koncerty: 37 (uczestnicy: 14 534)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 83 (uczestnicy: 5 958)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 13 350)
  • konkursy: 24 (uczestnicy: 2 650)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 2 410)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 250)
  • interdyscyplinarne: 19 (uczestnicy: 10 950)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 505)
  • inne: 5 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 1 128)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 117)
  • taneczne: 8 (członkowie: 109)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 18)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 65)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 406)
  • koło gospodyń wiejskich: 11 (członkowie: 251)
  • inne: 5 (członkowie: 142)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 158)
  • tańca: 1 (absolwenci: 28)
  • komputerowe: 11 (absolwenci: 130)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 2
  • studia telewizyjne: 2
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 42 (członkowie: 995)
  • teatralne: 4 (członkowie: 69)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 198)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 17 (członkowie: 368)
  • taneczne: 8 (członkowie: 259)
  • inne: 5 (członkowie: 56)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 277 miejscami na widowni. Odbyło się 857 seansów, na które przyszło 28 584 widzów, w tym 290 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 10 948 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 232 756 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 38 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 267 061 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 95
  • dostępne dla czytelników: 64
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 64
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 29 857 wolumenów w tym ziobry specjalne: 177. Odnotowano 531 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 571 wolumenów. Odnotowano 1 221 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ropczycko-sędziszowskim działało 46 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 110 członków. Zarejestrowano 2 612 ćwiczących (mężczyźni: 2 103, kobiety: 509, chłopcy do lat 18: 1 397, dziewczęta do lat 18: 402). Aktywnych było 60 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (53), instruktora sportowego (59) oraz inne osoby (29).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ropczycko-sędziszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat ropczycko-sędziszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 47 wypadków drogowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 64 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 63,3 wypadków (mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 1,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 1,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 113,9 rannych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim zarejestrowanych było 56 187 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 38 747 samochodów osobowych (521,0 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 775 samochodów ciężarowych (78,0 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 185 autobusów (2,5 - mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 023 ciągników siodłowych (13,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 5 056 motocykli (68,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,1 lat, ma masę całkowitą 1650-1899 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,5 lat.


  W 2018 roku w powiecie ropczycko-sędziszowskim znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 taksówek oraz 12 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 47 Wypadki drogowe
 • 1 Ofiary śmiertelne
 • 64 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 63,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  63,3
  Województwo
  69,6
  Kraj
  82,5
 • 1,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  1,4
  Podkarpackie
  5,9
  Cały kraj
  7,5
 • 1,78 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  1,8
  Podkarpackie
  7,8
  Kraj
  9,3
 • 113,91 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  113,9
  Województwo
  110,0
  Cała Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 56 187 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2018 roku
 • 38 747 Samochody osobowe
 • 4 775 Samochody ciężarowe
 • 24 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 185 Autobusy
 • 323 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 023 Ciągniki samochodowe
 • 1 023   Ciągniki siodłowe
 • 6 078 Ciągniki rolnicze
 • 5 056 Motocykle
 • 1 870   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 200 Motorowery
 • 38 747Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 521,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat ropczycko-sędziszowski
  521,0
  woj. podkarpackie
  555,1
  Kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 495
  • 1400-1649 kg10 004
  • 1650-1899 kg11 031
  • 1900 kg i więcej10 217
 • 7 495 do 1399 kg
 • 10 004 1400-1649 kg
 • 11 031 1650-1899 kg
 • 10 217 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 571 do 1399 cm3
 • 13 571
 • 22 615 1400-1999 cm3
 • 22 615
 • 2 561 2000 i więcej cm3
 • 2 561
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 667
  • olej napędowy14 731
  • gaz (LPG)7 154
  • pozostałe195
 • 16 667 benzyna
 • 14 731 olej napędowy
 • 7 154 gaz (LPG)
 • 195 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 328 do 1 roku
 • 328
 • 243 2 lata
 • 243
 • 285 3 lata
 • 285
 • 671 4-5 lat
 • 671
 • 1 158 6-7 lat
 • 1 158
 • 1 804 8-9 lat
 • 1 804
 • 3 063 10-11 lat
 • 3 063
 • 8 538 12-15 lat
 • 8 538
 • 11 393 16-20 lat
 • 11 393
 • 4 814 21-25 lat
 • 4 814
 • 2 110 26-30 lat
 • 2 110
 • 4 340 31 lat i więcej
 • 4 340
 • 18,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Powiat
  18,1 lat
  Podkarpackie
  18,3 lat
  Cała Polska
  18,3 lat
 • 4 775Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 78,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  78,0
  Podkarpackie
  82,2
  Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 325 do 999 kg
 • 2 325
 • 1 364 1000-1499 kg
 • 1 364
 • 338 1500-2999 kg
 • 338
 • 47 3000-3499 kg
 • 47
 • 123 3500-4999 kg
 • 123
 • 223 5000-6999 kg
 • 223
 • 160 7000-9999 kg
 • 160
 • 135 10000-14999 kg
 • 135
 • 60 15000 kg i więcej
 • 60
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna622
  • olej napędowy3 571
  • gaz (LPG)188
  • pozostałe394
 • 622 benzyna
 • 3 571 olej napędowy
 • 188 gaz (LPG)
 • 394 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 33 2 lata
 • 33
 • 50 3 lata
 • 50
 • 157 4-5 lat
 • 157
 • 211 6-7 lat
 • 211
 • 350 8-9 lat
 • 350
 • 469 10-11 lat
 • 469
 • 946 12-15 lat
 • 946
 • 1 030 16-20 lat
 • 1 030
 • 494 21-25 lat
 • 494
 • 275 26-30 lat
 • 275
 • 718 31 lat i więcej
 • 718
 • 18,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Powiat
  18,0 lat
  Województwo
  18,7 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 185Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Autobusy w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,5
  Podkarpackie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy152
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe28
 • 5 benzyna
 • 152 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 13 8-9 lat
 • 13
 • 17 10-11 lat
 • 17
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 38 16-20 lat
 • 38
 • 34 21-25 lat
 • 34
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 36 31 lat i więcej
 • 36
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Powiat
  20,5 lat
  Podkarpackie
  20,5 lat
  Cały kraj
  21,0 lat
 • 1 023Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 13,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  13,8
  Podkarpackie
  7,2
  Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy941
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe80
 • 1 benzyna
 • 941 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 80 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 16 2 lata
 • 16
 • 29 3 lata
 • 29
 • 32 4-5 lat
 • 32
 • 114 6-7 lat
 • 114
 • 58 8-9 lat
 • 58
 • 205 10-11 lat
 • 205
 • 210 12-15 lat
 • 210
 • 174 16-20 lat
 • 174
 • 95 21-25 lat
 • 95
 • 51 26-30 lat
 • 51
 • 25 31 lat i więcej
 • 25
 • 13,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Powiat
  13,8 lat
  Podkarpackie
  12,9 lat
  Cała Polska
  12,0 lat
 • 5 056Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • Motocykle w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 68,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  68,0
  Województwo
  55,1
  Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 36 2 lata
 • 36
 • 85 3 lata
 • 85
 • 78 4-5 lat
 • 78
 • 110 6-7 lat
 • 110
 • 139 8-9 lat
 • 139
 • 211 10-11 lat
 • 211
 • 411 12-15 lat
 • 411
 • 485 16-20 lat
 • 485
 • 216 21-25 lat
 • 216
 • 614 26-30 lat
 • 614
 • 2 655 31 lat i więcej
 • 2 655
 • 26,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 • pow. ropczycko-sędziszowski
  26,5 lat
  woj. podkarpackie
  25,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 129,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  129,5 km
  woj. podkarpackie
  345,1 km
  Kraj
  444,7 km
 • 1,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,0 km
  Podkarpackie
  2,9 km
  Cała Polska
  3,6 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba taksówek