Wołczyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Wołczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wołczyn to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu kluczborskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wołczyn.
 • 5 697 Liczba mieszkańców
 • 7,5 km² Powierzchnia
 • 762,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 170 m n.p.m Wysokość
 • XIII wiek Data założenia
 • 1261 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OKL Tablice rejestracyjne
 • Jan Leszek Wiącek Burmistrz miasta
Wołczyn na mapie
Identyfikatory
 • 18.051651.0185 Współrzędne GPS
 • 1604044 TERYT (TERC)
 • 0965996 SIMC
Herb miasta Wołczyn
Wołczyn herb

Wołczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-250Poczta Wołczyn, ul. Dworcowa 34
46-250Skrytki Pocztowe Poczta Wołczyn, ul. Dworcowa 34

Wołczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wołczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kluczborku (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Katowicka 14
46-200 Kluczbork
Urząd Miejski w Wołczynie
(77) 418-83-40
(77) 418-83-44
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn

Wołczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wołczyn jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 697, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wołczyna zawarli w 2021 roku 27 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Wołczyna jest stanu wolnego, 55,3% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Wołczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,84 na 1000 mieszkańców Wołczyna. W 2021 roku urodziło się 41 dzieci, w tym 46,3% dziewczynek i 53,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 389 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,4% zgonów w Wołczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,7% zgonów w Wołczynie były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wołczyna przypada 14.98 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 81 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wołczyna -46. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  61,3% mieszkańców Wołczyna jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wołczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 697 Liczba mieszkańców
 • 2 923 Kobiety
 • 2 774 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wołczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wołczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wołczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wołczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Wołczyn
  42,7 lat
  Województwo
  43,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wołczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wołczyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wołczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wołczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wołczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,1%
  Opolskie
  27,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,3% Żonaci/Zamężne
 • Wołczyn
  55,4%
  woj. opolskie
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 54,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,0%
  woj. opolskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • Miasto
  1,5%
  woj. opolskie
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 1,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wołczynie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,7
  Opolskie
  4,0
  Kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,5
  Opolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 27 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wołczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -45 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -26 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,84 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,8
  Opolskie
  -6,1
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wołczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wołczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wołczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wołczynie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,3%
  53,7%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Wołczyn
  7,1
  Województwo
  7,5
  Cała Polska
  8,7
 • 30,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wołczyn
  30,6
  Województwo
  32,9
  Cały kraj
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 57
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 389 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 294 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 487 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 389 g
  Opolskie
  3 356 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 136 Waga 3500g - 3999g
 • 136
 • 171 Waga 3000g - 3499g
 • 171
 • 66 Waga 2500g - 2999g
 • 66
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,08
  woj. opolskie
  1,17
  Kraj
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  Opolskie
  0,57
  Cały kraj
  0,64
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,51
  Województwo
  0,55
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Wołczynie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 86 Zgony
 • 45 Kobiety
  (Zgony)
 • 41 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,3%
  47,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,0
  woj. opolskie
  13,6
  Kraj
  13,6
 • 196,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  196,1
  woj. opolskie
  181,0
  Cała Polska
  156,7
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Wołczyn
  2,2
  Opolskie
  4,0
  Cała Polska
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Wołczyn
  3,8
  Opolskie
  3,6
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kluczborskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wołczyn
  37,4%
  Województwo
  36,7%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Wołczyn
  17,7%
  Województwo
  20,4%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,1%
  Opolskie
  4,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 161 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  26,5
  Polska
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  79,0
  Cała Polska
  74,4
 • 254,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  254,1
  Opolskie
  282,4
  Polska
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  254,5
  Cały kraj
  246,5
 • 535,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 559,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 510,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  535,3
  woj. opolskie
  508,0
  Cała Polska
  475,8
 • 83,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 147,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  83,1
  Opolskie
  75,7
  Cały kraj
  70,6
 • 40,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  40,6
  Województwo
  37,4
  Polska
  32,6
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Wołczyn
  9,4
  Opolskie
  8,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 81 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -47 Saldo migracji
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -46 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wołczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wołczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wołczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Wołczynie oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wołczynie to 2 246 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 388 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wołczynie to 4,73 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Wołczynie to 131,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,96% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,30% mieszkań posiada łazienkę, 82,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 96,71% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kluczborskiego.

  Powiat kluczborski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 246 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 388,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  388,10
  Województwo
  370,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 63,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  63,70 m2
  Opolskie
  81,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 24,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  24,70 m2
  Opolskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,54
  woj. opolskie
  4,19
  Cała Polska
  3,82
 • 2,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,58
  Opolskie
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,73
  Opolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  1,93
  woj. opolskie
  3,52
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 52 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,73 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Wołczyn
  4,73
  Województwo
  4,26
  Polska
  3,90
 • 9,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Wołczyn
  9,13
  Opolskie
  14,97
  Polska
  24,07
 • 1 446 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 131,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  131,5 m2
  woj. opolskie
  105,4 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,25 m2
  Opolskie
  0,37 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,96%
  Opolskie
  98,31%
  Kraj
  96,97%
 • 97,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,82%
  woj. opolskie
  97,06%
  Kraj
  94,01%
 • 94,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,30%
  woj. opolskie
  93,71%
  Polska
  91,78%
 • 82,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Wołczyn
  82,50%
  Opolskie
  82,73%
  Polska
  83,08%
 • 96,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Wołczyn
  96,71%
  Opolskie
  48,46%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Wołczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wołczynie na 1000 mieszkańców pracuje 190osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wołczynie wynosiło w 2021 roku 10,0% (12,7% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wołczynie wynosiło 5 108,36 PLN, co odpowiada 85.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wołczyna 553 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 338 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -215.

  25,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Wołczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 190 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Wołczyn
  190,0
  Opolskie
  224,0
  Polska
  257,0
 • 10,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,7% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Miasto
  10,0%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wołczynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wołczynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wołczynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 108 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 108 PLN
  Opolskie
  5 493 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wołczynie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 553 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 338 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -215 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,7% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,0% Pozostałe
 • 38,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wołczynie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 084 Pracujący ogółem
 • 623 Kobiety
 • 461 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wołczynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wołczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wołczyn
  63,2
  Województwo
  66,0
  Polska
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wołczyn
  37,4
  Opolskie
  39,3
  Cały kraj
  38,2
 • 144,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  144,4
  Województwo
  147,3
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wołczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wołczynie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 590 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 424 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (41) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (22) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (72) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wołczynie najwięcej (23) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (566) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,6% (169) podmiotów, a 70,0% (413) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wołczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 590 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 169 Przemysł i budownictwo
 • 413 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Wołczynie w 2021 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w Wołczynie w 2021 roku
 • 424 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 566 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 566
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 589 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 589
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 23 Spółki cywilne ogółem
 • 23
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 424 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 105 Budownictwo
 • 105
 • 101 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 101
 • 45 Przetwórstwo przemysłowe
 • 45
 • 37 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 37
 • 31 Pozostała działalność
 • 31
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 18
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wołczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Wołczynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 98 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,11 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wołczynie wynosi 73,20% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wołczyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,65 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 7,79 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,79 (60%), drogowe - 1,87 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wołczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 98 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 98
 • 61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 61
 • 22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 22
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 45 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 45
 • 17,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,11
  Województwo
  17,77
  Cały kraj
  21,51
 • 10,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,65
  Opolskie
  10,23
  Polska
  12,82
 • 3,79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,79
  Województwo
  4,94
  Cały kraj
  5,89
 • 1,87 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wołczyn
  1,87
  Opolskie
  1,77
  Cała Polska
  1,85
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,49
  Województwo
  0,35
  Polska
  0,35
 • 7,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,79
  Województwo
  8,68
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  73%
  woj. opolskie
  70%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  64%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  60%
  Opolskie
  66%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wołczyn
  99%
  Opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  91%
  Opolskie
  91%
  Kraj
  89%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  50%
  Opolskie
  49%
  Kraj
  53%

Wołczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Wołczyna wyniosła w 2021 roku 67,7 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Wołczyna - 31.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,8 mln złotych, czyli 13,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wołczyna wyniosła w 2021 roku 70,1 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.1%). W budżecie Wołczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 653 złotych na mieszkańca (12,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 33,4 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,6%.
 • Wydatki budżetu w Wołczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wołczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wołczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,0 mln

  3,0 tys(100%)

  41,6 mln

  3,0 tys(100%)

  44,6 mln

  3,2 tys(100%)

  49,3 mln

  3,6 tys(100%)

  54,2 mln

  4,0 tys(100%)

  59,8 mln

  4,4 tys(100%)

  61,7 mln

  4,6 tys(100%)

  67,7 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,2 mln

  3,0 tys(43.3%)

  16,0 mln

  2,7 tys(38.4%)

  15,9 mln

  2,7 tys(35.7%)

  16,8 mln

  2,8 tys(34%)

  19,0 mln

  3,2 tys(35%)

  19,5 mln

  3,3 tys(32.6%)

  19,7 mln

  3,4 tys(31.9%)

  21,3 mln

  3,7 tys(31.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  577(8.2%)

  5,1 mln

  850(12.2%)

  2,8 mln

  470(6.3%)

  3,3 mln

  551(6.7%)

  3,2 mln

  540(5.9%)

  3,8 mln

  638(6.3%)

  4,6 mln

  800(7.5%)

  9,6 mln

  1,7 tys(14.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  660(9.4%)

  4,0 mln

  677(9.7%)

  4,2 mln

  700(9.3%)

  4,2 mln

  701(8.5%)

  4,5 mln

  755(8.3%)

  4,9 mln

  831(8.2%)

  5,2 mln

  892(8.4%)

  5,5 mln

  963(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  1,3 tys(18.9%)

  7,9 mln

  1,3 tys(19.1%)

  14,2 mln

  2,4 tys(31.7%)

  3,3 mln

  546(6.6%)

  3,3 mln

  553(6%)

  3,3 mln

  561(5.5%)

  3,4 mln

  589(5.5%)

  3,5 mln

  612(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  352(5%)

  2,5 mln

  429(6.1%)

  2,0 mln

  342(4.6%)

  2,9 mln

  484(5.8%)

  4,6 mln

  785(8.6%)

  4,5 mln

  761(7.5%)

  3,0 mln

  514(4.8%)

  3,4 mln

  588(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  276(3.9%)

  1,4 mln

  244(3.5%)

  1,6 mln

  270(3.6%)

  1,8 mln

  307(3.7%)

  1,6 mln

  277(3%)

  2,3 mln

  387(3.8%)

  1,9 mln

  326(3.1%)

  2,4 mln

  430(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  179(2.5%)

  991,6 tys

  167(2.4%)

  999,9 tys

  168(2.2%)

  991,7 tys

  166(2%)

  1,1 mln

  179(2%)

  1,3 mln

  224(2.2%)

  1,3 mln

  222(2.1%)

  1,2 mln

  215(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  534,8 tys

  89,6(1.3%)

  740,8 tys

  125(1.8%)

  399,9 tys

  67,1(0.9%)

  509,2 tys

  85,5(1%)

  589,1 tys

  99,5(1.1%)

  991,7 tys

  169(1.7%)

  670,9 tys

  116(1.1%)

  1,0 mln

  177(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  875,7 tys

  147(2.1%)

  1,1 mln

  183(2.6%)

  849,2 tys

  143(1.9%)

  831,1 tys

  139(1.7%)

  894,0 tys

  151(1.6%)

  1,0 mln

  176(1.7%)

  1,4 mln

  246(2.3%)

  979,5 tys

  172(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  426,1 tys

  71,4(1%)

  439,6 tys

  73,9(1.1%)

  453,5 tys

  76,1(1%)

  454,1 tys

  76,2(0.9%)

  570,9 tys

  96,4(1.1%)

  802,7 tys

  136(1.3%)

  739,3 tys

  128(1.2%)

  694,8 tys

  122(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  713,0 tys

  119(1.7%)

  615,1 tys

  103(1.5%)

  579,4 tys

  97,2(1.3%)

  571,9 tys

  96,0(1.2%)

  567,1 tys

  95,8(1%)

  684,3 tys

  116(1.1%)

  694,8 tys

  120(1.1%)

  566,8 tys

  99,5(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  260,3 tys

  43,6(0.6%)

  197,9 tys

  33,3(0.5%)

  242,6 tys

  40,7(0.5%)

  196,8 tys

  33,0(0.4%)

  223,1 tys

  37,7(0.4%)

  213,5 tys

  36,3(0.4%)

  223,5 tys

  38,6(0.4%)

  318,6 tys

  55,9(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  126,9 tys

  21,3(0.3%)

  124,0 tys

  20,8(0.3%)

  183,9 tys

  30,9(0.4%)

  121,5 tys

  20,4(0.2%)

  114,4 tys

  19,3(0.2%)

  103,4 tys

  17,6(0.2%)

  129,2 tys

  22,3(0.2%)

  132,4 tys

  23,2(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  205,1 tys

  34,4(0.5%)

  193,6 tys

  32,6(0.5%)

  177,1 tys

  29,7(0.4%)

  150,6 tys

  25,3(0.3%)

  161,0 tys

  27,2(0.3%)

  149,9 tys

  25,5(0.3%)

  84,9 tys

  14,7(0.1%)

  48,3 tys

  8,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  117,7 tys

  19,7(0.3%)

  149,0 tys

  25,1(0.4%)

  17,1 tys

  2,9(0%)

  8,0 tys

  1,3(0%)

  142,3 tys

  24,0(0.3%)

  143,9 tys

  24,5(0.2%)

  136,5 tys

  23,6(0.2%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  413,0 tys

  69,2(1%)

  62,3 tys

  10,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,4 tys

  7,5(0.1%)

  270,0 tys

  45,9(0.5%)

  521,5 tys

  90,1(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wołczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wołczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wołczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,5 mln

  3,0 tys(100%)

  41,6 mln

  3,0 tys(100%)

  46,8 mln

  3,4 tys(100%)

  49,1 mln

  3,6 tys(100%)

  54,1 mln

  4,0 tys(100%)

  60,9 mln

  4,5 tys(100%)

  65,7 mln

  4,9 tys(100%)

  70,1 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,7 mln

  2,1 tys(30.5%)

  13,4 mln

  2,3 tys(32.2%)

  13,8 mln

  2,3 tys(29.6%)

  14,0 mln

  2,4 tys(28.5%)

  16,3 mln

  2,7 tys(30.1%)

  19,3 mln

  3,3 tys(31.7%)

  21,4 mln

  3,7 tys(32.5%)

  21,8 mln

  3,8 tys(31.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,0 mln

  2,5 tys(36.2%)

  15,1 mln

  2,5 tys(36.4%)

  14,3 mln

  2,4 tys(30.6%)

  15,3 mln

  2,6 tys(31.1%)

  16,2 mln

  2,7 tys(29.9%)

  17,7 mln

  3,0 tys(29.1%)

  17,7 mln

  3,1 tys(26.9%)

  19,4 mln

  3,4 tys(27.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  301(4.3%)

  1,6 mln

  267(3.8%)

  1,5 mln

  244(3.1%)

  1,4 mln

  241(2.9%)

  1,6 mln

  263(2.9%)

  1,8 mln

  312(3%)

  2,7 mln

  468(4.1%)

  4,3 mln

  751(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  327,4 tys

  54,9(0.8%)

  811,9 tys

  137(2%)

  507,6 tys

  85,2(1.1%)

  396,6 tys

  66,6(0.8%)

  1,7 mln

  291(3.2%)

  1,3 mln

  218(2.1%)

  1,3 mln

  217(1.9%)

  1,6 mln

  277(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  1,1 tys(15.3%)

  6,3 mln

  1,1 tys(15.1%)

  12,4 mln

  2,1 tys(26.5%)

  1,6 mln

  262(3.2%)

  1,5 mln

  254(2.8%)

  1,5 mln

  248(2.4%)

  1,5 mln

  267(2.3%)

  1,5 mln

  257(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  977,4 tys

  164(2.4%)

  1,4 mln

  231(3.3%)

  1,1 mln

  179(2.3%)

  1,1 mln

  185(2.2%)

  1,0 mln

  173(1.9%)

  1,4 mln

  231(2.2%)

  1,4 mln

  249(2.2%)

  1,4 mln

  246(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  398(5.7%)

  1,0 mln

  174(2.5%)

  1,7 mln

  290(3.7%)

  920,7 tys

  155(1.9%)

  1,0 mln

  171(1.9%)

  1,3 mln

  222(2.1%)

  927,9 tys

  160(1.4%)

  1,3 mln

  235(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  175(2.5%)

  1,1 mln

  190(2.7%)

  1,0 mln

  170(2.2%)

  1,0 mln

  168(2%)

  998,1 tys

  169(1.8%)

  1,1 mln

  188(1.8%)

  1,1 mln

  197(1.7%)

  1,2 mln

  202(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  4,3 tys

  0,7(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  6,7 tys

  1,2(0%)

  1,0 mln

  182(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  206,1 tys

  34,5(0.5%)

  196,2 tys

  33,0(0.5%)

  210,7 tys

  35,4(0.5%)

  181,5 tys

  30,5(0.4%)

  146,7 tys

  24,8(0.3%)

  167,6 tys

  28,5(0.3%)

  172,3 tys

  29,8(0.3%)

  200,2 tys

  35,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  22,2 tys

  3,7(0.1%)

  38,7 tys

  6,5(0.1%)

  38,0 tys

  6,4(0.1%)

  35,7 tys

  6,0(0.1%)

  35,0 tys

  5,9(0.1%)

  35,8 tys

  6,2(0.1%)

  61,8 tys

  10,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  161,1 tys

  27,0(0.4%)

  120,6 tys

  20,3(0.3%)

  106,2 tys

  17,8(0.2%)

  67,8 tys

  11,4(0.1%)

  72,6 tys

  12,3(0.1%)

  50,3 tys

  8,5(0.1%)

  38,3 tys

  6,6(0.1%)

  29,2 tys

  5,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 tys

  0,3(0%)

  276,1 tys

  46,4(0.7%)

  12,9 tys

  2,2(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  115

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  40,2 tys

  7,0(0.1%)

  24,8 tys

  4,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,4 tys

  2,1(0%)

  12,2 tys

  2,1(0%)

  10,0 tys

  1,7(0%)

  14,1 tys

  2,4(0%)

  14,1 tys

  2,4(0%)

  16,6 tys

  2,8(0%)

  20,0 tys

  3,5(0%)

  20,1 tys

  3,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  18,9 tys

  3,2(0%)

  19,4 tys

  3,3(0%)

  11,8 tys

  2,0(0%)

  14,2 tys

  2,4(0%)

  66,7 tys

  11,3(0.1%)

  116,0 tys

  19,7(0.2%)

  9,7 tys

  1,7(0%)

  16,0 tys

  2,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  13,2 tys

  2,2(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  21,7 tys

  3,6(0%)

  19,5 tys

  3,3(0%)

  6,7 tys

  1,1(0%)

  8,9 tys

  1,5(0%)

  9,3 tys

  1,6(0%)

  10,1 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  117,7 tys

  19,7(0.3%)

  149,0 tys

  25,1(0.4%)

  17,1 tys

  2,9(0%)

  8,0 tys

  1,3(0%)

  142,3 tys

  24,0(0.3%)

  143,9 tys

  24,5(0.2%)

  136,5 tys

  23,6(0.2%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  424,1 tys

  71,1(1%)

  47,7 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  25,0 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wołczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 156 mieszkańców Wołczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 562 kobiet oraz 594 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 23,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,7% mieszkańców Wołczyna, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,5% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Wołczyna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wołczynie największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,9%) oraz wyższe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz średnie zawodowe (25,2%).

  W roku 2021 w Wołczynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 232 dzieci (108 dziewczynek oraz 124 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wołczynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 144 dzieci (66 dziewczynek oraz 78 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  18,4% mieszkańców Wołczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 20,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 037 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 27 oddziałach uczyło się 591 uczniów (280 kobiet oraz 311 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wołczynie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 474 uczniów (234 kobiety oraz 240 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,4% ludności (24,4% wśród dziewczynek i 24,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,9 uczniów.

  W Wołczynie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 86 uczniów (58 kobiet oraz 28 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Wołczynie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 4 oddziałach uczyło się 71 uczniów (38 kobiet oraz 33 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 18,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,5% mieszkańców Wołczyna w wieku potencjalnej nauki (25,4% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,4%
  woj. opolskie
  21,2%
  Polska
  25,2%
 • 21,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Wołczyn
  36,4%
  woj. opolskie
  34,9%
  Kraj
  35,2%
 • 37,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Wołczyn
  3,4%
  woj. opolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,5%
  Opolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  23,4%
  Województwo
  20,9%
  Polska
  20,0%
 • 21,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,7%
  Opolskie
  25,7%
  Kraj
  21,2%
 • 20,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Wołczyn
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,5%
  Województwo
  12,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Wołczyn
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1037 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Wołczyn
  1 037,0
  Województwo
  919,0
  Kraj
  896,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Wołczyn
  0,92
  Opolskie
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 164 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wołczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 232 Dzieci
 • 108 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 124 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 43 3 lata
 • 43
 • 64 4 lata
 • 64
 • 61 5 lata
 • 61
 • 61 6 lat
 • 61
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 34 4 lata
 • 34
 • 28 5 lata
 • 28
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 27 3 lata
 • 27
 • 30 4 lata
 • 30
 • 33 5 lata
 • 33
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 14,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wołczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wołczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Wołczynie
  Publiczne
  77 418-83-85
  77 418-83-85
  ul. Sienkiewicza 1
  46-250 Wołczyn
  716212
 • Szkoły podstawowe w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wołczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 591 Uczniowie
 • 280 Kobiety
  (uczniowie)
 • 311 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,9
  Województwo
  15,7
  Polska
  16,7
 •  
 • 42,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wołczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wołczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  77 407-20-60
  ul. Rzeczna 10
  46-250 Wołczyn
  1532629
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  77 418-84-04
  77 418-84-04
  ul. Henryka Sienkiewicza 4
  46-250 Wołczyn
  714919
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Wołczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 86 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,4%
  32,6%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  21,5
  Województwo
  25,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wołczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wołczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie
  Publiczne
  77 407-21-80
  77 407-21-80
  ul. Rzeczna 6
  46-250 Wołczyn
  383-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wołczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wołczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wołczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wołczyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wołczynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wołczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Wołczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Wołczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 70 (uczestnicy: 1 840)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 430)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 60)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 45 (uczestnicy: 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 607)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 2 (członkowie: 86)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 38)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 35)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 418)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 128)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 22)
  • tańca: 2 (absolwenci: 86)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 156)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 44)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 16)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 36)
  • taneczne: 5 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Wołczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 836 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 607 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Wołczynie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 33 członków. Zarejestrowano 138 ćwiczących (mężczyźni: 131, kobiety: 7, chłopcy do lat 18: 90, dziewczęta do lat 18: 6). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wołczynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wołczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wołczyna znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wołczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Wołczyn, st.5 ze średniowieczadnia 1978-04-30, wykaz dokumentów: A-499/78 z 1978-04-30
  • Osada Wołczyn, st.6 ze średniowieczadnia 1978-05-03, wykaz dokumentów: A-501/78 z 1978-05-03; A-501/78 z 1982-05-11
  • Miasto (data nieznana)dnia 1957-09-23, wykaz dokumentów: 163/57 z 1957-09-23
  • Kościół z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Wolności 1)dnia 1966-01-10, wykaz dokumentów: 1063/66 z 1966-01-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kluczborska 3)dnia 1966-08-06, wykaz dokumentów: 1467/66 z 1966-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Powstańców 10)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1471/66 z 1966-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Powstańców 8)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1472/66 z 1966-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Powstańców 6)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1473/66 z 1966-08-08
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1976-07-08, wykaz dokumentów: 3/76 z 1976-07-08; brak numeru z 2008-09-02
  • Cmentarz żydowski z pocz. XIX w.dnia 1989-12-04, wykaz dokumentów: 228/89 z 1989-12-04
 • Formy ochrony przyrody w Wołczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wołczyna znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wołczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1956-02-14, Opis granicy: Nadleśnictwo: Siemianice-LZD Obręb leśny: Laski Leśnictwo: Unieszów Oddz.: 232
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1956-02-14, Opis granicy: Nadleśnictwo: Siemianice-LZD Obręb leśny: Laski Leśnictwo: Unieszów Oddz.: 231 243 (jeden egzemplarz znajduje się w oddziale 231 drugi w oddziale 243)

Wołczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 20 wypadków drogowych w Wołczynie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 348,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 17,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Wołczynie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kluczborskiego.

  Powiat kluczborski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wołczynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 20 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 7 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wołczynie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 348,43 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  348,4
  Województwo
  877,5
  Cała Polska
  1 035,8
 • 17,42 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  17,4
  woj. opolskie
  110,2
  Cały kraj
  98,5
 • 348,43 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Wołczyn
  348,4
  woj. opolskie
  1 023,6
  Kraj
  1 251,4
 • 5,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  5,0
  woj. opolskie
  12,6
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  100,0
  woj. opolskie
  116,6
  Kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wołczynie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 33,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Wołczyn
  33,2 km
  Województwo
  618,7 km
  Kraj
  591,9 km
 • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Wołczyn
  0,6 km
  Województwo
  6,0 km
  Kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wołczyn przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 42droga krajowa nr 42(Namysłów - Kamienna - Gręboszów - Domaszowice - Duczów Mały - Duczów Wielki - Wierzbica Górna - Ligota Wołczyńska - Wołczyn - Markotów Mały - Ligota Dolna - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Strojec - Faustianka - Porąbki - Rudniki - Jaworek - Jaworzno - Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze - Kiedosy - Draby - Lisowice-Kolonia - Raciszyn - Działoszyn - Posmykowizna - Trębaczew - Dylów Rządowy - Pajęczno - Makowiska - Stare Gajęcice - Janki - Konstantynów - Dworszowice Kościelne - Nowa Brzeźnica - Kruplin Radomszczański - Jedlino Drugie - Jedlino Pierwsze - Wola Jedlińska - Ładzice - Radomsko - Kietlin - Antopol - Bugaj Dmeniński - Łagiewniki - Zakrzew - Kodrąb - Juzefów - Rzejowice - Granice - Strzelce Małe - Jaskółki - Przedbórz - Przyłanki - Smyków - Czermno - Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba - Nowy Kazanów - Końskie - Pomyków - Piła - Stąporków - Odrowąż - Płaczków - Górki - Bliżyn - Wojtyniów - Brzeście - Bugaj - Skarżysko-Kamienna - Parszów - Wielka Wieś - Wąchock - Starachowice - Kuczów - Styków - Rudnik)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wołczyn przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 143Linia kolejowa nr 143: Kalety - Wrocław Mikołajów WP2 [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kalety - Koszęcin - Rusinowice - Lubliniec - Kochcice - Ciasna - Sieraków Śląski - Sowczyce - Olesno Śląskie - Stare Olesno - Bąków - Kluczbork - Smardy -Wołczyn - Wierzbica Górna - Domaszowice - Gręboszów - Namysłów - Wilków Namysłowski - Bierutów - Solniki Wielkie - Oleśnica - Borowa Oleśnicka - Długołęka - Wrocław Psie Pole - Wrocław Sołtysowice - Wrocław Nadodrze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wołczynie istnieje 53 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Astrów

  ul. Azaliowa

  ul. Brzechwy

  ul. Byczyńska

  ul. Bzowa

  ul. Chabrów

  ul. Dożynkowa

  ul. Drzymały

  ul. Dworcowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fabryczna

  ul. Harcerska

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Irysowa

  ul. Jadwigi

  ul. Jaśminowa

  ul. Kluczborska

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krokusowa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatów Polskich

  ul. Leśna

  ul. Ligonia

  ul. Miarki

  os. Młodych

  ul. Młyńska

  ul. Namysłowska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  pl. Partyzantów

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Poznańska

  ul. Przemysłowa

  ul. Przyjaciół

  Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Różana

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sobótki

  ul. Stelmacha

  ul. Szpitalna

  ul. Szymonowska

  ul. Słonecznikowa

  ul. Słowackiego

  ul. Traugutta

  ul. Tulipanowa

  ul. Waryńskiego

  pl. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. ks. Jana Dzierżona