Wołczyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Wołczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wołczyn to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu kluczborskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wołczyn.
 • 5 958 Liczba mieszkańców
 • 7,5 km² Powierzchnia
 • 797,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 170 m n.p.m Wysokość
 • XIII wiek Data założenia
 • 1261 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OKL Tablice rejestracyjne
 • Jan Leszek Wiącek Burmistrz miasta
Wołczyn na mapie
Identyfikatory
 • 18.051651.0185 Współrzędne GPS
 • 1604044 TERYT (TERC)
 • 0965996 SIMC
Herb miasta Wołczyn
Wołczyn herb

Wołczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-250Poczta Wołczyn, ul. Dworcowa 34
46-250Skrytki Pocztowe Poczta Wołczyn, ul. Dworcowa 34

Wołczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wołczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kluczborku (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Katowicka 14
46-200 Kluczbork
Urząd Miejski w Wołczynie
(77) 418-83-40
(77) 418-83-44
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn

Wołczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wołczyn jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 958, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 5,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 25 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Wołczyna jest stanu wolnego, 54,6% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Wołczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,67 na 1000 mieszkańców Wołczyna. W 2017 roku urodziło się 61 dzieci, w tym 44,3% dziewczynek i 55,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 48,8% zgonów w Wołczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,5% zgonów w Wołczynie były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wołczyna przypada 9.96 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 78 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 81 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wołczyna -3. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  63,1% mieszkańców Wołczyna jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wołczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 958 Liczba mieszkańców
 • 3 083 Kobiety
 • 2 875 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wołczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wołczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wołczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wołczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,4 lat
  woj. opolskie
  42,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wołczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wołczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,7%
  Województwo
  28,3%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,6% Żonaci/Zamężne
 • Wołczyn
  54,6%
  Województwo
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Opolskie
  9,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wołczyn
  4,2%
  woj. opolskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wołczynie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,2
  woj. opolskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,6
  woj. opolskie
  1,6
  Polska
  1,7
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wołczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,7
  Opolskie
  -1,8
  Kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wołczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wołczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wołczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wołczynie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61 Urodzenia żywe
 • 27 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 34 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,3%
  55,7%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  10,2
  Opolskie
  9,2
  Cała Polska
  10,5
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,9
  Opolskie
  38,7
  Cała Polska
  44,2
 • 11.92 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.92
 • 53.55 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.55
 • 83.7 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83.7
 • 60.67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60.67
 • 28.58 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.58
 • 5.58 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.58
 • 3 338 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 402 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Wołczyn
  3 338 g
  Województwo
  3 359 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 171 Waga 3500g - 3999g
 • 171
 • 235 Waga 3000g - 3499g
 • 235
 • 96 Waga 2500g - 2999g
 • 96
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Wołczyn
  1,21
  Województwo
  1,29
  Cały kraj
  1,45
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,58
  Opolskie
  0,63
  Kraj
  0,71
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,77
  woj. opolskie
  0,83
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Wołczynie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,7%
  59,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  Opolskie
  10,1
  Cały kraj
  10,1
 • 117,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  117,4
  Województwo
  115,9
  Kraj
  101,5
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  woj. opolskie
  4,6
  Kraj
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  woj. opolskie
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,4
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kluczborskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  46,5%
  Opolskie
  48,6%
  Polska
  45,7%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,5%
  Województwo
  24,3%
  Kraj
  26,7%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Wołczyn
  4,1%
  Województwo
  7,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Cały kraj
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  76,4
  Kraj
  74,3
 • 258,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Wołczyn
  258,7
  woj. opolskie
  254,2
  Cała Polska
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  239,3
  Kraj
  261,6
 • 472,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 479,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 465,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  472,5
  woj. opolskie
  509,7
  Kraj
  469,0
 • 90,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 154,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wołczyn
  90,5
  Opolskie
  98,8
  Cały kraj
  87,7
 • 26,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,3
  woj. opolskie
  36,1
  Cała Polska
  31,8
 • 14,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,6
  Opolskie
  10,5
  Cały kraj
  8,0
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,6%
  Województwo
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 78 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 81 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wołczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wołczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wołczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Wołczynie oddano do użytku 21 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wołczynie to 2 200 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 57,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wołczynie to 3,57 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Wołczynie to 100,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,95% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,18% mieszkań posiada łazienkę, 82,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,27% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 200 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 369,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Wołczyn
  369,20
  Opolskie
  355,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 63,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  63,00 m2
  Województwo
  80,70 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 23,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  23,30 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,54
  Opolskie
  4,19
  Cały kraj
  3,82
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,71
  Opolskie
  2,81
  Cała Polska
  2,69
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,77
  woj. opolskie
  0,67
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 21 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  3,52
  Opolskie
  2,02
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 5 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 75 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  3,57
  Opolskie
  4,59
  Cała Polska
  3,91
 • 12,59 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  12,59
  woj. opolskie
  9,28
  Cały kraj
  18,14
 • 2 101 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 100,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Wołczyn
  100,0 m2
  Województwo
  115,2 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Wołczyn
  0,35 m2
  Opolskie
  0,23 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,95%
  woj. opolskie
  98,25%
  Polska
  96,79%
 • 97,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,77%
  Opolskie
  96,96%
  Kraj
  93,66%
 • 94,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,18%
  Opolskie
  93,50%
  Kraj
  91,31%
 • 82,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  82,14%
  woj. opolskie
  82,22%
  Kraj
  82,12%
 • 90,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  90,27%
  woj. opolskie
  46,51%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Wołczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Wołczynie na 1000 mieszkańców pracuje 172 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wołczynie wynosiło w 2017 roku 10,9% (13,2% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wołczynie wynosiło 3 939,54 PLN, co odpowiada 87.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wołczyna 553 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 338 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -215.

  25,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Wołczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 172 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Wołczyn
  172,0
  Opolskie
  215,0
  Polska
  247,0
 • 10,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,2% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • Wołczyn
  10,9%
  Opolskie
  7,2%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wołczynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wołczynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wołczynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 940 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wołczyn
  3 940 PLN
  Opolskie
  4 145 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wołczynie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 553 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 338 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -215 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,7% Przemysł i budownictwo
 • 14,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,6% Pozostałe
 • 42,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wołczynie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 023 Pracujący ogółem
 • 558 Kobiety
 • 465 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wołczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wołczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  58,5
  Województwo
  59,7
  Cały kraj
  63,4
 • 33,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,2
  Opolskie
  34,2
  Cała Polska
  34,0
 • 131,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Wołczyn
  131,0
  Województwo
  134,5
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wołczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Wołczynie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 568 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 390 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 31 nowych podmiotów, a 37 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (41) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (27) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (72) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (27) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2014 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wołczynie najwięcej (24) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (542) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,9% (147) podmiotów, a 73,1% (415) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wołczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.2%) oraz Budownictwo (21.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 568 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 147 Przemysł i budownictwo
 • 415 Pozostała działalność
 • 31 Podmioty nowo zarejestrowane w Wołczynie w 2017 roku
 • 37 Podmioty wyrejestrowane w Wołczynie w 2017 roku
 • 390 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 542 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 542
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 567 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 567
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 24 Spółki cywilne ogółem
 • 24
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 390 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 106 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 106
 • 84 Budownictwo
 • 84
 • 43 Przetwórstwo przemysłowe
 • 43
 • 37 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 37
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 25 Pozostała działalność
 • 25
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wołczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Wołczynie stwierdzono szacunkowo 256 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 42,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wołczynie wynosi 91,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wołczyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 31,40 (wykrywalność 97%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,87 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,87 (53%), drogowe - 1,78 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,72 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wołczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 256 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 256
 • 53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 53
 • 187 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 187
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 35 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 35
 • 42,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Wołczyn
  42,91
  Opolskie
  19,95
  Cały kraj
  19,62
 • 8,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,87
  Województwo
  11,91
  Cała Polska
  12,07
 • 31,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  31,40
  Województwo
  5,35
  Cały kraj
  4,94
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,78
  Opolskie
  1,83
  Polska
  1,78
 • 0,72 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,72
  Województwo
  0,55
  Cały kraj
  0,49
 • 5,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wołczyn
  5,87
  Opolskie
  8,84
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  92%
  Województwo
  74%
  Polska
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  98%
  woj. opolskie
  89%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  90%
  Opolskie
  77%
  Cała Polska
  84%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wołczyn
  53%
  Opolskie
  52%
  Cały kraj
  52%

Wołczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Wołczyna wyniosła w 2016 roku 44,6 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Wołczyna - 35.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (31.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,0 mln złotych, czyli 4,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wołczyna wyniosła w 2016 roku 46,8 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (29.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (26.5%). W budżecie Wołczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 403 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 28,7 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,1%.
 • Wydatki budżetu w Wołczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wołczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wołczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,3 mln

  2,4 tys(100%)

  38,3 mln

  2,7 tys(100%)

  34,3 mln

  2,4 tys(100%)

  36,0 mln

  2,6 tys(100%)

  44,4 mln

  3,2 tys(100%)

  42,0 mln

  3,0 tys(100%)

  41,6 mln

  3,0 tys(100%)

  44,6 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,4 mln

  2,1 tys(36.3%)

  13,4 mln

  2,2 tys(35%)

  13,9 mln

  2,3 tys(40.6%)

  15,0 mln

  2,5 tys(41.6%)

  14,6 mln

  2,4 tys(33%)

  18,2 mln

  3,0 tys(43.3%)

  16,0 mln

  2,7 tys(38.4%)

  15,9 mln

  2,7 tys(35.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  1,0 tys(18.5%)

  7,2 mln

  1,2 tys(18.9%)

  7,3 mln

  1,2 tys(21.4%)

  7,5 mln

  1,2 tys(21%)

  7,7 mln

  1,3 tys(17.3%)

  7,9 mln

  1,3 tys(18.9%)

  7,9 mln

  1,3 tys(19.1%)

  14,2 mln

  2,4 tys(31.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  535(9.5%)

  3,5 mln

  581(9.1%)

  3,6 mln

  594(10.5%)

  3,8 mln

  626(10.6%)

  3,8 mln

  642(8.7%)

  3,9 mln

  660(9.4%)

  4,0 mln

  677(9.7%)

  4,2 mln

  700(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  922,2 tys

  152(2.7%)

  1,0 mln

  168(2.6%)

  1,1 mln

  180(3.2%)

  1,5 mln

  252(4.2%)

  11,7 mln

  2,0 tys(26.3%)

  3,4 mln

  577(8.2%)

  5,1 mln

  850(12.2%)

  2,8 mln

  470(6.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  641(11.3%)

  1,4 mln

  228(3.6%)

  2,0 mln

  326(5.8%)

  890,0 tys

  147(2.5%)

  407,5 tys

  68,1(0.9%)

  2,1 mln

  352(5%)

  2,5 mln

  429(6.1%)

  2,0 mln

  342(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  926,3 tys

  153(2.7%)

  2,1 mln

  349(5.5%)

  1,2 mln

  190(3.4%)

  1,3 mln

  222(3.7%)

  1,8 mln

  293(4%)

  1,6 mln

  276(3.9%)

  1,4 mln

  244(3.5%)

  1,6 mln

  270(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,9 mln

  483(8.5%)

  6,9 mln

  1,1 tys(17.9%)

  1,9 mln

  306(5.4%)

  2,8 mln

  456(7.7%)

  1,2 mln

  192(2.6%)

  1,1 mln

  179(2.5%)

  991,6 tys

  167(2.4%)

  999,9 tys

  168(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  287,1 tys

  47,4(0.8%)

  245,6 tys

  40,7(0.6%)

  707,1 tys

  116(2.1%)

  892,4 tys

  147(2.5%)

  964,6 tys

  161(2.2%)

  875,7 tys

  147(2.1%)

  1,1 mln

  183(2.6%)

  849,2 tys

  143(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  589,4 tys

  97,3(1.7%)

  581,4 tys

  96,4(1.5%)

  543,3 tys

  89,2(1.6%)

  613,2 tys

  101(1.7%)

  671,0 tys

  112(1.5%)

  713,0 tys

  119(1.7%)

  615,1 tys

  103(1.5%)

  579,4 tys

  97,2(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  234(4.1%)

  718,0 tys

  119(1.9%)

  320,2 tys

  52,6(0.9%)

  366,0 tys

  60,3(1%)

  380,8 tys

  63,6(0.9%)

  426,1 tys

  71,4(1%)

  439,6 tys

  73,9(1.1%)

  453,5 tys

  76,1(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  330,8 tys

  54,6(1%)

  383,5 tys

  63,6(1%)

  362,2 tys

  59,5(1.1%)

  414,5 tys

  68,3(1.2%)

  400,5 tys

  66,9(0.9%)

  534,8 tys

  89,6(1.3%)

  740,8 tys

  125(1.8%)

  399,9 tys

  67,1(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  207,1 tys

  34,2(0.6%)

  217,3 tys

  36,0(0.6%)

  238,1 tys

  39,1(0.7%)

  202,0 tys

  33,3(0.6%)

  214,9 tys

  35,9(0.5%)

  260,3 tys

  43,6(0.6%)

  197,9 tys

  33,3(0.5%)

  242,6 tys

  40,7(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  156,3 tys

  25,8(0.5%)

  70,6 tys

  11,7(0.2%)

  87,7 tys

  14,4(0.3%)

  99,0 tys

  16,3(0.3%)

  114,2 tys

  19,1(0.3%)

  126,9 tys

  21,3(0.3%)

  124,0 tys

  20,8(0.3%)

  183,9 tys

  30,9(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  222,8 tys

  36,8(0.7%)

  214,2 tys

  35,5(0.6%)

  598,7 tys

  98,3(1.7%)

  336,4 tys

  55,4(0.9%)

  190,5 tys

  31,8(0.4%)

  205,1 tys

  34,4(0.5%)

  193,6 tys

  32,6(0.5%)

  177,1 tys

  29,7(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  36,5 tys

  6,0(0.1%)

  102,2 tys

  16,9(0.3%)

  42,9 tys

  7,0(0.1%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  117,7 tys

  19,7(0.3%)

  149,0 tys

  25,1(0.4%)

  17,1 tys

  2,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,2(0%)

  500

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  230,8 tys

  38,1(0.7%)

  196,3 tys

  32,5(0.5%)

  210,3 tys

  34,5(0.6%)

  209,9 tys

  34,6(0.6%)

  264,0 tys

  44,1(0.6%)

  413,0 tys

  69,2(1%)

  62,3 tys

  10,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  13,0 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  91,9 tys

  15,2(0.3%)

  86,9 tys

  14,4(0.2%)

  86,4 tys

  14,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,0 tys

  7,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,4 tys

  16,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wołczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wołczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wołczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,8 mln

  2,4 tys(100%)

  37,9 mln

  2,7 tys(100%)

  34,6 mln

  2,4 tys(100%)

  36,0 mln

  2,6 tys(100%)

  42,7 mln

  3,0 tys(100%)

  41,5 mln

  3,0 tys(100%)

  41,6 mln

  3,0 tys(100%)

  46,8 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,5 mln

  1,6 tys(28%)

  10,5 mln

  1,7 tys(27.7%)

  11,2 mln

  1,8 tys(32.3%)

  12,4 mln

  2,0 tys(34.3%)

  13,5 mln

  2,3 tys(31.7%)

  15,0 mln

  2,5 tys(36.2%)

  15,1 mln

  2,5 tys(36.4%)

  14,3 mln

  2,4 tys(30.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,6 mln

  2,2 tys(40.3%)

  14,2 mln

  2,3 tys(37.4%)

  12,5 mln

  2,0 tys(36.1%)

  12,8 mln

  2,1 tys(35.6%)

  13,0 mln

  2,2 tys(30.4%)

  12,7 mln

  2,1 tys(30.5%)

  13,4 mln

  2,3 tys(32.2%)

  13,8 mln

  2,3 tys(29.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  832(14.9%)

  5,7 mln

  953(15.2%)

  6,0 mln

  977(17.2%)

  6,1 mln

  999(16.8%)

  6,1 mln

  1,0 tys(14.2%)

  6,3 mln

  1,1 tys(15.3%)

  6,3 mln

  1,1 tys(15.1%)

  12,4 mln

  2,1 tys(26.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  472,1 tys

  77,9(1.4%)

  523,7 tys

  86,8(1.4%)

  608,0 tys

  99,8(1.8%)

  481,3 tys

  79,3(1.3%)

  672,3 tys

  112(1.6%)

  2,4 mln

  398(5.7%)

  1,0 mln

  174(2.5%)

  1,7 mln

  290(3.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  48,4 tys

  8,0(0.1%)

  205,0 tys

  34,0(0.5%)

  119,6 tys

  19,6(0.3%)

  119,7 tys

  19,7(0.3%)

  5,5 mln

  924(13%)

  1,8 mln

  301(4.3%)

  1,6 mln

  267(3.8%)

  1,5 mln

  244(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  756,4 tys

  125(2.2%)

  1,2 mln

  193(3.1%)

  1,0 mln

  166(2.9%)

  1,4 mln

  225(3.8%)

  1,1 mln

  180(2.5%)

  977,4 tys

  164(2.4%)

  1,4 mln

  231(3.3%)

  1,1 mln

  179(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  856,2 tys

  141(2.5%)

  4,2 mln

  694(11.1%)

  1,4 mln

  222(3.9%)

  1,3 mln

  215(3.6%)

  2,1 mln

  344(4.8%)

  1,0 mln

  175(2.5%)

  1,1 mln

  190(2.7%)

  1,0 mln

  170(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  300(5.4%)

  638,1 tys

  106(1.7%)

  578,2 tys

  94,9(1.7%)

  400,0 tys

  65,9(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  327,4 tys

  54,9(0.8%)

  811,9 tys

  137(2%)

  507,6 tys

  85,2(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  307,3 tys

  50,7(0.9%)

  234,7 tys

  38,9(0.6%)

  245,9 tys

  40,4(0.7%)

  207,0 tys

  34,1(0.6%)

  216,3 tys

  36,1(0.5%)

  206,1 tys

  34,5(0.5%)

  196,2 tys

  33,0(0.5%)

  210,7 tys

  35,4(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  211,2 tys

  34,9(0.6%)

  171,4 tys

  28,4(0.5%)

  143,3 tys

  23,5(0.4%)

  147,1 tys

  24,2(0.4%)

  189,2 tys

  31,6(0.4%)

  161,1 tys

  27,0(0.4%)

  120,6 tys

  20,3(0.3%)

  106,2 tys

  17,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,2 tys

  3,7(0.1%)

  38,7 tys

  6,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,6 tys

  0,4(0%)

  8,5 tys

  1,4(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  13,2 tys

  2,2(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  21,7 tys

  3,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  36,5 tys

  6,0(0.1%)

  102,2 tys

  16,9(0.3%)

  42,9 tys

  7,0(0.1%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  117,7 tys

  19,7(0.3%)

  149,0 tys

  25,1(0.4%)

  17,1 tys

  2,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,2 tys

  1,7(0%)

  700

  0,1(0%)

  423,9 tys

  69,6(1.2%)

  507,0 tys

  83,6(1.4%)

  550

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  276,1 tys

  46,4(0.7%)

  12,9 tys

  2,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  691,3 tys

  114(2%)

  25,4 tys

  4,2(0.1%)

  257,6 tys

  42,3(0.7%)

  31,6 tys

  5,2(0.1%)

  30,2 tys

  5,0(0.1%)

  18,9 tys

  3,2(0%)

  19,4 tys

  3,3(0%)

  11,8 tys

  2,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  16,7 tys

  2,8(0%)

  7,8 tys

  1,3(0%)

  8,2 tys

  1,3(0%)

  16,1 tys

  2,7(0%)

  15,5 tys

  2,6(0%)

  12,4 tys

  2,1(0%)

  12,2 tys

  2,1(0%)

  10,0 tys

  1,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  206,8 tys

  34,1(0.6%)

  360

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,7(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  11,7 tys

  2,0(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,2(0%)

  500

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  230,3 tys

  38,0(0.7%)

  196,3 tys

  32,5(0.5%)

  210,3 tys

  34,5(0.6%)

  209,9 tys

  34,6(0.6%)

  267,5 tys

  44,7(0.6%)

  424,1 tys

  71,1(1%)

  47,7 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wołczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 297 mieszkańców Wołczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 647 kobiet oraz 650 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,6% mieszkańców Wołczyna, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,3% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Wołczyna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wołczynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  14,6% mieszkańców Wołczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,8% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 118 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 23,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 118,15.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (9,9% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 25 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 233,81.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (15,3% wśród dziewczyn i 15,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,0% mieszkańców Wołczyna w wieku potencjalnej nauki (32,1% kobiet i 33,8% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  12,4%
  Opolskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  31,9%
  Opolskie
  31,8%
  Kraj
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  woj. opolskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wołczyn
  11,2%
  woj. opolskie
  11,4%
  Kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Wołczyn
  17,9%
  woj. opolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,6%
  Opolskie
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,6%
  Województwo
  5,1%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,3%
  Opolskie
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Wołczyn
  1,2%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1118 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 118,0
  Województwo
  875,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Wołczyn
  0,88
  Województwo
  0,85
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wołczynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wołczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Wołczynie
  Publiczne
  77 418-83-85
  77 418-83-85
  ul. Sienkiewicza 1
  46-250 Wołczyn
  716212
 • Szkoły podstawowe w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 118,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Wołczyn
  118,15
  Województwo
  94,54
  Kraj
  96,62
 • 116,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wołczyn
  116,67
  Opolskie
  90,79
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wołczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wołczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,0
  Województwo
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wołczynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wołczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  77 407-20-60
  ul. Rzeczna 10
  46-250 Wołczyn
  1532629
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  77 418-84-04
  77 418-84-04
  ul. Henryka Sienkiewicza 4
  46-250 Wołczyn
  714919
 • Szkoły gimnazjalne w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 233,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  233,81
  Województwo
  96,73
  Cały kraj
  100,01
 • 219,42 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  219,42
  Województwo
  88,61
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Wołczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Wołczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  25,0
  woj. opolskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 25 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 25
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Wołczynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wołczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Wołczynie (Jan Paweł II)
  Publiczne
  77 407-21-80
  77 407-21-80
  ul. Rzeczna 6
  46-250 Wołczyn
  15337-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Wołczynie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Wołczyn
  23,0
  woj. opolskie
  25,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Wołczynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wołczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie
  Publiczne
  77 407-21-80
  77 407-21-80
  ul. Rzeczna 6
  46-250 Wołczyn
  383-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wołczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wołczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wołczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wołczyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wołczynie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wołczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wołczynie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Wołczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Wołczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 113 (uczestnicy: 11 125)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 1 025)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 4 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 2 000)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 61 (uczestnicy: 2 200)
  • inne: 5 (uczestnicy: 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 725)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 4 (członkowie: 200)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 40)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 450)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 230)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 40)
  • tańca: 3 (absolwenci: 190)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 157)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 17)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 5 (członkowie: 90)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Wołczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 27 730 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 607 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Wołczynie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 33 członków. Zarejestrowano 138 ćwiczących (mężczyźni: 131, kobiety: 7, chłopcy do lat 18: 90, dziewczęta do lat 18: 6). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wołczynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wołczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wołczyna znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wołczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Wołczyn, st.5 ze średniowieczadnia 1978-04-30, wykaz dokumentów: A-499/78 z 1978-04-30
  • Osada Wołczyn, st.6 ze średniowieczadnia 1978-05-03, wykaz dokumentów: A-501/78 z 1978-05-03; A-501/78 z 1982-05-11
  • Miasto (data nieznana)dnia 1957-09-23, wykaz dokumentów: 163/57 z 1957-09-23
  • Kościół z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Wolności 1)dnia 1966-01-10, wykaz dokumentów: 1063/66 z 1966-01-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kluczborska 3)dnia 1966-08-06, wykaz dokumentów: 1467/66 z 1966-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Powstańców 10)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1471/66 z 1966-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Powstańców 8)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1472/66 z 1966-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Powstańców 6)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1473/66 z 1966-08-08
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1976-07-08, wykaz dokumentów: 3/76 z 1976-07-08; brak numeru z 2008-09-02
  • Cmentarz żydowski z pocz. XIX w.dnia 1989-12-04, wykaz dokumentów: 228/89 z 1989-12-04
 • Formy ochrony przyrody w Wołczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wołczyna znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wołczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1956-02-14, Opis granicy: Nadleśnictwo: Siemianice-LZD Obręb leśny: Laski Leśnictwo: Unieszów Oddz.: 232
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1956-02-14, Opis granicy: Nadleśnictwo: Siemianice-LZD Obręb leśny: Laski Leśnictwo: Unieszów Oddz.: 231 243 (jeden egzemplarz znajduje się w oddziale 231 drugi w oddziale 243)

Wołczyn - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Wołczyn i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kluczborskiego.

Powiat kluczborski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wołczyn przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 42droga krajowa nr 42(Namysłów - Kamienna - Gręboszów - Domaszowice - Duczów Mały - Duczów Wielki - Wierzbica Górna - Ligota Wołczyńska - Wołczyn - Markotów Mały - Ligota Dolna - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Strojec - Faustianka - Porąbki - Rudniki - Jaworek - Jaworzno - Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze - Kiedosy - Draby - Lisowice-Kolonia - Raciszyn - Działoszyn - Posmykowizna - Trębaczew - Dylów Rządowy - Pajęczno - Makowiska - Stare Gajęcice - Janki - Konstantynów - Dworszowice Kościelne - Nowa Brzeźnica - Kruplin Radomszczański - Jedlino Drugie - Jedlino Pierwsze - Wola Jedlińska - Ładzice - Radomsko - Kietlin - Antopol - Bugaj Dmeniński - Łagiewniki - Zakrzew - Kodrąb - Juzefów - Rzejowice - Granice - Strzelce Małe - Jaskółki - Przedbórz - Przyłanki - Smyków - Czermno - Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba - Nowy Kazanów - Końskie - Pomyków - Piła - Stąporków - Odrowąż - Płaczków - Górki - Bliżyn - Wojtyniów - Brzeście - Bugaj - Skarżysko-Kamienna - Parszów - Wielka Wieś - Wąchock - Starachowice - Kuczów - Styków - Rudnik)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wołczyn przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 143Linia kolejowa nr 143: Kalety - Wrocław Mikołajów WP2 [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kalety - Koszęcin - Rusinowice - Lubliniec - Kochcice - Ciasna - Sieraków Śląski - Sowczyce - Olesno Śląskie - Stare Olesno - Bąków - Kluczbork - Smardy -Wołczyn - Wierzbica Górna - Domaszowice - Gręboszów - Namysłów - Wilków Namysłowski - Bierutów - Solniki Wielkie - Oleśnica - Borowa Oleśnicka - Długołęka - Wrocław Psie Pole - Wrocław Sołtysowice - Wrocław Nadodrze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wołczynie istnieje 53 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Astrów

  ul. Azaliowa

  ul. Brzechwy

  ul. Byczyńska

  ul. Bzowa

  ul. Chabrów

  ul. Dożynkowa

  ul. Drzymały

  ul. Dworcowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fabryczna

  ul. Harcerska

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Irysowa

  ul. Jadwigi

  ul. Jaśminowa

  ul. Kluczborska

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krokusowa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatów Polskich

  ul. Leśna

  ul. Ligonia

  ul. Miarki

  os. Młodych

  ul. Młyńska

  ul. Namysłowska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  pl. Partyzantów

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Poznańska

  ul. Przemysłowa

  ul. Przyjaciół

  Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Różana

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sobótki

  ul. Stelmacha

  ul. Szpitalna

  ul. Szymonowska

  ul. Słonecznikowa

  ul. Słowackiego

  ul. Traugutta

  ul. Tulipanowa

  ul. Waryńskiego

  pl. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. ks. Jana Dzierżona