Powiat brzozowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat brzozowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 65 938 Liczba mieszkańców
 • 539 km2 Powierzchnia
 • 122 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 11,9% Stopa urbanizacji
 • Zygmunt Błaż Starosta
 • ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów Adres starostwa powiatowego
 • RBR Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie brzozowskim (1)
 • Brzozów
Powiat brzozowski na mapie
Identyfikatory
 • 1802 TERYT (TERC)
Herb powiatu brzozowskiego
powiat brzozowski herb
Flaga powiatu brzozowskiego
powiat brzozowski flaga

powiat brzozowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
13 434 11 41
13 434 40 00
Mickiewicza 1
36-200 Brzozów
Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
13 430 83 99
13 430 83 19
Witosa 9
36-200 Brzozów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzozowie
13 434 22 83
13 434 22 83
Legionistów 10
36-200 Brzozów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Brzozów
13 434 14 59
13 434 14 59
Moniuszki 17
36-200 Brzozów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzozowie
13 434 12 25
13 434 12 25
Witosa 4
36-200 Brzozów
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
(13) 434-26-45
(13) 434-26-45
ul. Armii Krajowej
36-200 Brzozów

Powiat brzozowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat brzozowski ma 65 938 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzozowskiego w 2050 roku wynosi 56 571, z czego 28 462 to kobiety, a 28 109 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu brzozowskiego zawarli w 2017 roku 360 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców powiatu brzozowskiego jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 1,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat brzozowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 128. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,94 na 1000 mieszkańców powiatu brzozowskiego. W 2017 roku urodziło się 732 dzieci, w tym 46,0% dziewczynek i 54,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,21 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,0% zgonów w powiecie brzozowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w powiecie brzozowskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu brzozowskiego przypada 9.3 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 479 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 696 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu brzozowskiego -217. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  62,1% mieszkańców powiatu brzozowskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu brzozowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65 938 Liczba mieszkańców
 • 33 310 Kobiety
 • 32 628 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie brzozowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie brzozowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie brzozowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzozowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56 571 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 462 Kobiety
 • 28 109 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie brzozowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie brzozowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie brzozowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu brzozowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat brzozowski
  39,9 lat
  Województwo
  40,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 41,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat brzozowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu brzozowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat brzozowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat brzozowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat brzozowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • powiat brzozowski
  31,5%
  Podkarpackie
  30,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 26,0% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  58,2%
  Województwo
  57,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat brzozowski
  8,7%
  Województwo
  8,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat brzozowski
  1,4%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  5,0%
 • 1,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. brzozowski
  0,2%
  Podkarpackie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie brzozowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,5
  Województwo
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  0,7
  Podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,7
 • 360 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie brzozowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 128 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 53 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 75 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  1,9
  Województwo
  1,2
  Kraj
  -0,0
 • -1,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie brzozowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie brzozowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie brzozowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie brzozowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 732 Urodzenia żywe
 • 337 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 395 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,0%
  54,0%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,1
  woj. podkarpackie
  10,3
  Cała Polska
  10,5
 • 45,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. brzozowski
  45,4
  Województwo
  42,4
  Kraj
  44,2
 • 11.57 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.57
 • 39.97 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.97
 • 109.73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109.73
 • 88.92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88.92
 • 38.29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38.29
 • 9.42 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.42
 • 0.48 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.48
 • 3 336 g Średnia waga noworodków
 • 3 254 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 406 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat brzozowski
  3 336 g
  Województwo
  3 345 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 204 Waga 3500g - 3999g
 • 204
 • 309 Waga 3000g - 3499g
 • 309
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,49 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat brzozowski
  1,49
  woj. podkarpackie
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat brzozowski
  0,68
  woj. podkarpackie
  0,66
  Kraj
  0,71
 • 1,21 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,21
  Województwo
  1,13
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie brzozowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 614 Zgony
 • 292 Kobiety
  (Zgony)
 • 322 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat brzozowski
  9,3
  Województwo
  9,0
  Cały kraj
  10,1
 • 91,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  91,0
  Podkarpackie
  94,3
  Kraj
  101,5
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. brzozowski
  1,5
  Podkarpackie
  4,5
  Polska
  4,0
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat brzozowski
  2,4
  woj. podkarpackie
  2,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzozowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  53,6%
  Województwo
  53,4%
  Kraj
  45,7%
 • 19,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. brzozowski
  19,8%
  Podkarpackie
  23,5%
  Polska
  26,7%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,2%
  Województwo
  4,2%
  Polska
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,0
  Kraj
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,2
  Kraj
  74,3
 • 190,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  190,6
  woj. podkarpackie
  214,7
  Polska
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  211,1
  Polska
  261,6
 • 515,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 572,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat brzozowski
  515,8
  woj. podkarpackie
  487,3
  Cały kraj
  469,0
 • 84,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 134,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. brzozowski
  84,9
  Podkarpackie
  83,0
  Cały kraj
  87,7
 • 30,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  30,0
  Województwo
  24,2
  Kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  Województwo
  5,3
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 479 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 254 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 225 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 696 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 369 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 327 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -210 Saldo migracji
 • -112 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -98 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -217 Saldo migracji wewnętrznych
 • -115 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -102 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie brzozowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat brzozowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzozowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie brzozowskim oddano do użytku 136 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie brzozowskim to 18 515 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 281 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie brzozowskim to 5,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie brzozowskim to 139,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,73% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,93% mieszkań posiada łazienkę, 64,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 78,47% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 515 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 280,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  280,60
  Województwo
  308,20
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. brzozowski
  84,70 m2
  Województwo
  81,40 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 23,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat brzozowski
  23,80 m2
  Podkarpackie
  25,10 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat brzozowski
  4,28
  Województwo
  4,09
  Cała Polska
  3,82
 • 3,56 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. brzozowski
  3,56
  woj. podkarpackie
  3,24
  Cały kraj
  2,69
 • 0,83 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. brzozowski
  0,83
  Podkarpackie
  0,79
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 136 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. brzozowski
  2,06
  Podkarpackie
  3,82
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 162 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 796 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,85
  Województwo
  4,63
  Cały kraj
  3,91
 • 12,07 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  12,07
  woj. podkarpackie
  17,67
  Cała Polska
  18,14
 • 18 927 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 139,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  139,2 m2
  Województwo
  106,5 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. brzozowski
  0,29 m2
  Podkarpackie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. brzozowski
  89,73%
  Podkarpackie
  94,57%
  Kraj
  96,79%
 • 85,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. brzozowski
  85,11%
  Województwo
  91,58%
  Cała Polska
  93,66%
 • 80,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. brzozowski
  80,93%
  Województwo
  89,42%
  Cały kraj
  91,31%
 • 64,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. brzozowski
  64,49%
  woj. podkarpackie
  77,61%
  Polska
  82,12%
 • 78,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. brzozowski
  78,47%
  Województwo
  73,50%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat brzozowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie brzozowskim na 1000 mieszkańców pracuje 128 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 58,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzozowskim wynosiło w 2017 roku 16,7% (19,7% wśród kobiet i 14,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzozowskim wynosiło 3 476,04 PLN, co odpowiada 76.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzozowskiego 10 521 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 280 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 241.

  60,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzozowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,9% w przemyśle i budownictwie, a 8,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 128 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. brzozowski
  128,0
  Podkarpackie
  213,0
  Cała Polska
  247,0
 • 16,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,7% Kobiety
 • 14,1% Mężczyźni
 • powiat brzozowski
  16,7%
  Podkarpackie
  9,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie brzozowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie brzozowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie brzozowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 476 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. brzozowski
  3 476 PLN
  Województwo
  3 837 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie brzozowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 521 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 280 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 241 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 62,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,9% Przemysł i budownictwo
 • 6,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,5% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie brzozowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 416 Pracujący ogółem
 • 4 932 Kobiety
 • 3 484 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie brzozowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat brzozowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,1
  Województwo
  60,2
  Cały kraj
  63,4
 • 29,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,7
  Województwo
  30,9
  Polska
  34,0
 • 94,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  94,6
  woj. podkarpackie
  105,6
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat brzozowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie brzozowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 876 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 132 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 466 nowych podmiotów, a 396 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (502) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (399) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (459) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (258) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie brzozowskim najwięcej (131) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 709) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (83) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,1% (1 283) podmiotów, a 64,8% (2 510) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie brzozowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 876 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 83 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 283 Przemysł i budownictwo
 • 2 510 Pozostała działalność
 • 466 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie brzozowskim w 2017 roku
 • 396 Podmioty wyrejestrowane w powiecie brzozowskim w 2017 roku
 • 3 132 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 709 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 709
 • 144 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 144
 • 22 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 22
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 3 875 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 875
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 160 Spółki handlowe ogółem
 • 160
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 117  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 117
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 131 Spółki cywilne ogółem
 • 131
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 132 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 824 Budownictwo
 • 824
 • 749 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 749
 • 334 Przetwórstwo przemysłowe
 • 334
 • 257 Transport i gospodarka magazynowa
 • 257
 • 222 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 222
 • 213 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 213
 • 128 Pozostała działalność
 • 128
 • 80 Informacja i komunikacja
 • 80
 • 71 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 71
 • 59 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 59
 • 56 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 56
 • 50 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 50
 • 44 Edukacja
 • 44
 • 26 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 26
 • 13 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 13
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzozowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie brzozowskim stwierdzono 421 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 6,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie brzozowskim wynosi 81,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu brzozowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,44 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 2,58 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (96%), drogowe - 1,35 (100%) oraz o charakterze gospodarczym - 1,39 (73%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat brzozowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 421 Przestępstwa ogółem
 • 421
 • 227 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 227
 • 92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 92
 • 89 Przestępstwa drogowe
 • 89
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 170 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 170
 • 6,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. brzozowski
  6,38
  Podkarpackie
  13,97
  Polska
  19,62
 • 3,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat brzozowski
  3,44
  Województwo
  6,34
  Cała Polska
  12,07
 • 1,39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,39
  Podkarpackie
  5,46
  Kraj
  4,94
 • 1,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. brzozowski
  1,35
  woj. podkarpackie
  1,62
  Polska
  1,78
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. brzozowski
  0,42
  woj. podkarpackie
  0,39
  Polska
  0,49
 • 2,58 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,58
  woj. podkarpackie
  7,56
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat brzozowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat brzozowski
  82%
  Województwo
  80%
  Polska
  72%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  Podkarpackie
  63%
  Cała Polska
  60%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. brzozowski
  74%
  woj. podkarpackie
  93%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Podkarpackie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. brzozowski
  96%
  Województwo
  85%
  Cały kraj
  84%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat brzozowski
  67%
  Podkarpackie
  70%
  Cały kraj
  52%

Powiat brzozowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu brzozowskiego wyniosła w 2016 roku 55,3 mln złotych, co daje 838 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu brzozowskiego - 31.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,7 mln złotych, czyli 10,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu brzozowskiego wyniosła w 2016 roku 55,6 mln złotych, co daje 843 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.7%). W budżecie powiatu brzozowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 109 złotych na mieszkańca (13,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie brzozowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu brzozowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat brzozowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu brzozowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,0 mln

  796(100%)

  58,9 mln

  886(100%)

  65,6 mln

  986(100%)

  64,7 mln

  972(100%)

  59,5 mln

  896(100%)

  58,1 mln

  877(100%)

  56,3 mln

  851(100%)

  55,3 mln

  838(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,5 mln

  207(26%)

  14,9 mln

  228(25.3%)

  16,4 mln

  247(25%)

  17,6 mln

  264(27.2%)

  18,4 mln

  278(30.9%)

  17,9 mln

  271(30.8%)

  17,6 mln

  266(31.2%)

  17,4 mln

  264(31.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  95,4(12%)

  7,2 mln

  111(12.2%)

  6,9 mln

  104(10.5%)

  7,6 mln

  114(11.8%)

  7,3 mln

  111(12.3%)

  7,2 mln

  109(12.4%)

  7,0 mln

  107(12.5%)

  7,8 mln

  118(14.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,2 mln

  95,6(12%)

  6,3 mln

  95,8(10.6%)

  6,7 mln

  101(10.2%)

  8,4 mln

  126(13%)

  7,6 mln

  115(12.8%)

  7,0 mln

  106(12%)

  7,5 mln

  113(13.2%)

  7,2 mln

  110(13.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,9 mln

  214(26.8%)

  16,2 mln

  248(27.5%)

  16,5 mln

  248(25.2%)

  15,6 mln

  235(24.2%)

  6,6 mln

  100(11.2%)

  6,3 mln

  95,0(10.8%)

  5,0 mln

  75,8(8.9%)

  6,8 mln

  103(12.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  54,7(6.9%)

  4,5 mln

  69,6(7.7%)

  8,5 mln

  128(13%)

  4,4 mln

  65,5(6.7%)

  5,4 mln

  81,2(9%)

  4,5 mln

  68,6(7.8%)

  4,5 mln

  67,3(7.9%)

  3,9 mln

  59,6(7.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  48,6(6.1%)

  3,4 mln

  51,7(5.7%)

  3,4 mln

  51,0(5.2%)

  3,4 mln

  51,1(5.3%)

  3,6 mln

  54,2(6%)

  3,7 mln

  55,5(6.3%)

  4,1 mln

  61,4(7.2%)

  3,8 mln

  57,3(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  40,1(5%)

  3,0 mln

  45,5(5%)

  2,9 mln

  43,9(4.4%)

  3,1 mln

  45,9(4.7%)

  6,3 mln

  95,7(10.7%)

  4,8 mln

  72,3(8.2%)

  3,8 mln

  56,9(6.7%)

  3,7 mln

  56,4(6.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,7 mln

  26,1(3.3%)

  1,9 mln

  28,9(3.2%)

  1,9 mln

  28,8(2.9%)

  2,2 mln

  33,3(3.4%)

  2,4 mln

  35,7(4%)

  2,2 mln

  32,8(3.7%)

  2,2 mln

  33,9(4%)

  2,5 mln

  38,1(4.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  391,8 tys

  6,0(0.8%)

  370,4 tys

  5,7(0.6%)

  670,0 tys

  10,1(1%)

  766,6 tys

  11,5(1.2%)

  834,2 tys

  12,6(1.4%)

  694,4 tys

  10,5(1.2%)

  768,7 tys

  11,6(1.4%)

  1,3 mln

  19,5(2.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  202,2 tys

  3,1(0.4%)

  216,4 tys

  3,3(0.4%)

  226,2 tys

  3,4(0.3%)

  239,5 tys

  3,6(0.4%)

  244,5 tys

  3,7(0.4%)

  249,0 tys

  3,8(0.4%)

  262,0 tys

  4,0(0.5%)

  265,6 tys

  4,0(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  88,7 tys

  1,4(0.2%)

  94,5 tys

  1,4(0.2%)

  129,9 tys

  2,0(0.2%)

  151,2 tys

  2,3(0.2%)

  151,0 tys

  2,3(0.3%)

  159,0 tys

  2,4(0.3%)

  140,9 tys

  2,1(0.3%)

  118,0 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  71,0 tys

  1,1(0.1%)

  59,4 tys

  0,9(0.1%)

  43,2 tys

  0,6(0.1%)

  31,7 tys

  0,5(0%)

  32,5 tys

  0,5(0.1%)

  31,5 tys

  0,5(0.1%)

  37,5 tys

  0,6(0.1%)

  80,7 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  33,4 tys

  0,5(0.1%)

  31,9 tys

  0,5(0.1%)

  48,8 tys

  0,7(0.1%)

  36,5 tys

  0,5(0.1%)

  43,0 tys

  0,6(0.1%)

  55,5 tys

  0,8(0.1%)

  49,9 tys

  0,8(0.1%)

  64,4 tys

  1,0(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  76,4 tys

  1,2(0.1%)

  103,0 tys

  1,6(0.2%)

  112,1 tys

  1,7(0.2%)

  119,1 tys

  1,8(0.2%)

  169,3 tys

  2,6(0.3%)

  121,4 tys

  1,8(0.2%)

  78,3 tys

  1,2(0.1%)

  60,0 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  0,5(0.1%)

  196,7 tys

  3,0(0.3%)

  30,9 tys

  0,5(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  31,6 tys

  0,5(0.1%)

  18,9 tys

  0,3(0%)

  53,2 tys

  0,8(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  82,7 tys

  1,2(0.1%)

  960,9 tys

  14,5(1.7%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  10,7 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,9 tys

  1,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  15,7(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  117,0 tys

  1,8(0.2%)

  687,2 tys

  10,5(1.2%)

  918,7 tys

  13,8(1.4%)

  1,0 mln

  15,3(1.6%)

  181,6 tys

  2,7(0.3%)

  2,1 mln

  31,3(3.6%)

  2,3 mln

  34,5(4.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie brzozowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu brzozowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat brzozowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu brzozowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,9 mln

  795(100%)

  59,7 mln

  898(100%)

  66,4 mln

  997(100%)

  61,5 mln

  925(100%)

  59,5 mln

  896(100%)

  59,3 mln

  895(100%)

  57,5 mln

  870(100%)

  55,6 mln

  843(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,4 mln

  389(49%)

  29,9 mln

  459(50.1%)

  30,0 mln

  451(45.1%)

  30,1 mln

  453(49%)

  29,6 mln

  447(49.8%)

  29,1 mln

  439(49.1%)

  28,6 mln

  433(49.8%)

  28,5 mln

  432(51.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  60,9(7.7%)

  4,1 mln

  63,3(6.9%)

  5,0 mln

  75,4(7.6%)

  5,5 mln

  82,1(8.9%)

  5,6 mln

  85,2(9.5%)

  6,3 mln

  95,7(10.7%)

  6,9 mln

  105(12%)

  7,4 mln

  113(13.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  70,2(8.8%)

  5,3 mln

  81,6(8.9%)

  4,7 mln

  70,3(7%)

  5,1 mln

  76,2(8.2%)

  4,8 mln

  72,7(8.1%)

  4,9 mln

  73,3(8.2%)

  4,9 mln

  74,1(8.5%)

  5,4 mln

  82,0(9.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  41,7(5.2%)

  3,6 mln

  54,7(6%)

  8,1 mln

  122(12.3%)

  3,7 mln

  54,9(5.9%)

  5,4 mln

  81,0(9%)

  4,1 mln

  61,5(6.9%)

  3,4 mln

  52,0(6%)

  3,9 mln

  58,5(6.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  48,5(6.1%)

  3,4 mln

  51,5(5.6%)

  3,4 mln

  50,8(5.1%)

  3,4 mln

  50,6(5.5%)

  3,5 mln

  53,3(5.9%)

  3,6 mln

  54,1(6%)

  4,0 mln

  60,2(6.9%)

  3,8 mln

  57,0(6.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  22,8(2.9%)

  1,7 mln

  25,4(2.8%)

  1,7 mln

  24,8(2.5%)

  1,6 mln

  24,3(2.6%)

  2,1 mln

  31,1(3.5%)

  1,7 mln

  25,0(2.8%)

  1,8 mln

  28,0(3.2%)

  1,8 mln

  27,2(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,8 mln

  135(17%)

  8,9 mln

  137(15%)

  9,6 mln

  144(14.4%)

  8,9 mln

  134(14.5%)

  2,0 mln

  29,4(3.3%)

  2,4 mln

  36,4(4.1%)

  1,5 mln

  23,2(2.7%)

  1,7 mln

  26,2(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  391,9 tys

  6,0(0.8%)

  503,3 tys

  7,7(0.8%)

  1,1 mln

  16,5(1.7%)

  931,9 tys

  14,0(1.5%)

  890,9 tys

  13,4(1.5%)

  864,6 tys

  13,1(1.5%)

  957,1 tys

  14,5(1.7%)

  1,2 mln

  18,5(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  853,0 tys

  13,1(1.6%)

  1,2 mln

  18,0(2%)

  1,4 mln

  21,7(2.2%)

  859,7 tys

  12,9(1.4%)

  4,4 mln

  66,0(7.4%)

  2,7 mln

  40,3(4.5%)

  1,3 mln

  20,0(2.3%)

  1,2 mln

  18,5(2.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  129,1 tys

  2,0(0.2%)

  133,2 tys

  2,0(0.2%)

  136,7 tys

  2,1(0.2%)

  142,9 tys

  2,1(0.2%)

  145,1 tys

  2,2(0.2%)

  145,7 tys

  2,2(0.2%)

  149,8 tys

  2,3(0.3%)

  144,9 tys

  2,2(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  70,3 tys

  1,1(0.1%)

  635,2 tys

  9,6(1.1%)

  50,9 tys

  0,8(0.1%)

  120,8 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  75,5 tys

  1,2(0.1%)

  74,4 tys

  1,1(0.1%)

  67,6 tys

  1,0(0.1%)

  73,3 tys

  1,1(0.1%)

  63,7 tys

  1,0(0.1%)

  211,2 tys

  3,2(0.4%)

  101,8 tys

  1,5(0.2%)

  98,6 tys

  1,5(0.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  93,1 tys

  1,4(0.2%)

  91,0 tys

  1,4(0.2%)

  60,0 tys

  0,9(0.1%)

  137,7 tys

  2,1(0.2%)

  658,5 tys

  9,9(1.1%)

  504,4 tys

  7,6(0.9%)

  222,9 tys

  3,4(0.4%)

  52,0 tys

  0,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  56,3 tys

  0,9(0.1%)

  72,0 tys

  1,1(0.1%)

  58,7 tys

  0,9(0.1%)

  54,8 tys

  0,8(0.1%)

  78,9 tys

  1,2(0.1%)

  77,0 tys

  1,2(0.1%)

  67,8 tys

  1,0(0.1%)

  51,1 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  49,3 tys

  0,8(0.1%)

  189,4 tys

  2,8(0.3%)

  41,0 tys

  0,6(0.1%)

  16,1 tys

  0,2(0%)

  31,9 tys

  0,5(0.1%)

  46,8 tys

  0,7(0.1%)

  28,9 tys

  0,4(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  117,0 tys

  1,8(0.2%)

  687,2 tys

  10,5(1.2%)

  918,7 tys

  13,8(1.4%)

  1,0 mln

  15,3(1.7%)

  181,6 tys

  2,7(0.3%)

  2,1 mln

  31,3(3.5%)

  2,3 mln

  34,5(4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  15,6(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat brzozowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16 917 mieszkańców powiatu brzozowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 267 kobiet oraz 8 650 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców powiatu brzozowskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 27,0% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu brzozowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie brzozowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,1%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,0%) oraz podstawowe ukończone (23,8%).

  16,2% mieszkańców powiatu brzozowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 680 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,31 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (25,9% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,28.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,67.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,3% mieszkańców powiatu brzozowskiego w wieku potencjalnej nauki (31,8% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. brzozowski
  10,7%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 21,5% W miastach
  (wyższe)
 • 9,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,6%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 30,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • pow. brzozowski
  2,4%
  Województwo
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,1% Na wsi
  (policealne)
 • 8,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,2%
  Podkarpackie
  11,5%
  Kraj
  12,4%
 • 10,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,0%
  Województwo
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat brzozowski
  25,9%
  Podkarpackie
  23,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. brzozowski
  6,2%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. brzozowski
  27,0%
  Podkarpackie
  20,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 30,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,5%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 680 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  680,0
  woj. podkarpackie
  773,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,31 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,31
  woj. podkarpackie
  1,12
  Polska
  1,01
 •  
 • 100,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 99,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 42,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat brzozowski
  94,28
  Województwo
  92,92
  Cały kraj
  96,62
 • 92,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. brzozowski
  92,77
  Województwo
  90,73
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzozowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat brzozowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat brzozowski
  15,0
  Podkarpackie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 381,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 306,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 74,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  97,67
  Województwo
  96,07
  Polska
  100,01
 • 93,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. brzozowski
  93,83
  Podkarpackie
  91,31
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat brzozowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat brzozowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  17,0
  woj. podkarpackie
  20,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 17 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 229,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 170,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie brzozowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat brzozowski
  30,0
  woj. podkarpackie
  27,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 30 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 30
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 31 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 31
 • 57,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 42,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  24,0
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 48,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 30,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat brzozowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat brzozowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat brzozowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzozowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie brzozowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie brzozowskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki kolonijne: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 50)
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie brzozowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie brzozowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 930 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 133 (uczestnicy: 33 340)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 160)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 1 440)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 3 635)
  • koncerty: 28 (uczestnicy: 15 552)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 487)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 4 515)
  • konkursy: 21 (uczestnicy: 1 106)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 3 577)
  • warsztaty: 13 (uczestnicy: 748)
  • inne: 7 (uczestnicy: 2 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 659)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 86)
  • taneczne: 3 (członkowie: 78)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 75)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 70)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 25)
  • koło gospodyń wiejskich: 14 (członkowie: 317)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 72)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 28)
  • tańca: 2 (absolwenci: 40)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 4)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 627)
  • teatralne: 4 (członkowie: 70)
  • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 209)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 128)
  • taneczne: 11 (członkowie: 190)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie brzozowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 288 miejscami na widowni. Odbyło się 680 seansów, na które przyszło 27 753 widzów, w tym 150 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 924 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie brzozowskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 4 106 zwiedzających, co daje 623 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzozowskim działało 36 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 315 957 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 51 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 36 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 305 077 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 147
  • dostępne dla czytelników: 116
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 115
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 10
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 19
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzozowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 34 888 wolumenów w tym ziobry specjalne: 335. Odnotowano 752 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 36 629 wolumenów. Odnotowano 939 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie brzozowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzozowskim działało 60 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 005 członków. Zarejestrowano 2 815 ćwiczących (mężczyźni: 2 240, kobiety: 575, chłopcy do lat 18: 1 426, dziewczęta do lat 18: 517). Aktywne były 123 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (62) oraz inne osoby (53).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie brzozowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzozowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat brzozowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 10 wypadków drogowych w powiecie brzozowskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 15,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 20,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie brzozowskim zarejestrowanych było 43 127 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 30 747 samochodów osobowych (465,9 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 133 samochodów ciężarowych (52,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 93 autobusów (1,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 344 ciągników siodłowych (5,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 713 motocykli (56,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma masę całkowitą 1650-1899 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,2 lat.


  W 2017 roku w powiecie brzozowskim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 taksówki oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
 • 2 Ofiary śmiertelne
 • 9 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie brzozowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 15,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  15,2
  woj. podkarpackie
  79,1
  Cała Polska
  87,6
 • 3,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  3,0
  woj. podkarpackie
  6,6
  Cała Polska
  7,9
 • 4,64 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. brzozowski
  4,6
  woj. podkarpackie
  9,5
  Cały kraj
  10,6
 • 20,87 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  20,9
  Podkarpackie
  136,2
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 43 127 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie brzozowskim w 2016 roku
 • 30 747 Samochody osobowe
 • 3 133 Samochody ciężarowe
 • 177 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 93 Autobusy
 • 277 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 344 Ciągniki samochodowe
 • 344   Ciągniki siodłowe
 • 4 820 Ciągniki rolnicze
 • 3 713 Motocykle
 • 1 261   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 627 Motorowery
 • 30 747Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie brzozowskim
 • Samochody osobowe w powiecie brzozowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 465,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. brzozowski
  465,9
  Województwo
  507,5
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 050
  • 1400-1649 kg8 265
  • 1650-1899 kg8 346
  • 1900 kg i więcej7 086
 • 7 050 do 1399 kg
 • 8 265 1400-1649 kg
 • 8 346 1650-1899 kg
 • 7 086 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 10 732 do 1399 cm3
 • 10 732
 • 18 057 1400-1999 cm3
 • 18 057
 • 1 958 2000 i więcej cm3
 • 1 958
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie brzozowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10 528
  • olej napędowy12 057
  • gaz (LPG)4 015
  • pozostałe4 147
 • 10 528 benzyna
 • 12 057 olej napędowy
 • 4 015 gaz (LPG)
 • 4 147 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 203 do 1 roku
 • 203
 • 134 2 lata
 • 134
 • 148 3 lata
 • 148
 • 532 4-5 lat
 • 532
 • 817 6-7 lat
 • 817
 • 1 692 8-9 lat
 • 1 692
 • 2 430 10-11 lat
 • 2 430
 • 6 357 12-15 lat
 • 6 357
 • 8 528 16-20 lat
 • 8 528
 • 4 012 21-25 lat
 • 4 012
 • 2 091 26-30 lat
 • 2 091
 • 3 803 31 lat i więcej
 • 3 803
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie brzozowskim
 • Tutaj
  18,6 lat
  woj. podkarpackie
  18,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 3 133Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie brzozowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie brzozowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 52,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat brzozowski
  52,7
  Województwo
  76,8
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 674 do 999 kg
 • 1 674
 • 765 1000-1499 kg
 • 765
 • 243 1500-2999 kg
 • 243
 • 26 3000-3499 kg
 • 26
 • 65 3500-4999 kg
 • 65
 • 140 5000-6999 kg
 • 140
 • 103 7000-9999 kg
 • 103
 • 86 10000-14999 kg
 • 86
 • 31 15000 kg i więcej
 • 31
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna218
  • olej napędowy2 231
  • gaz (LPG)143
  • pozostałe541
 • 218 benzyna
 • 2 231 olej napędowy
 • 143 gaz (LPG)
 • 541 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 17 2 lata
 • 17
 • 24 3 lata
 • 24
 • 89 4-5 lat
 • 89
 • 140 6-7 lat
 • 140
 • 206 8-9 lat
 • 206
 • 250 10-11 lat
 • 250
 • 586 12-15 lat
 • 586
 • 711 16-20 lat
 • 711
 • 331 21-25 lat
 • 331
 • 205 26-30 lat
 • 205
 • 562 31 lat i więcej
 • 562
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie brzozowskim
 • powiat brzozowski
  19,0 lat
  woj. podkarpackie
  18,3 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 93Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie brzozowskim
 • Autobusy w powiecie brzozowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat brzozowski
  1,4
  Podkarpackie
  2,7
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy83
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe9
 • 1 benzyna
 • 83 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 9 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 16 12-15 lat
 • 16
 • 16 16-20 lat
 • 16
 • 11 21-25 lat
 • 11
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 16 31 lat i więcej
 • 16
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie brzozowskim
 • pow. brzozowski
  19,9 lat
  woj. podkarpackie
  20,0 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 344Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie brzozowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie brzozowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,2
  Województwo
  6,2
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy332
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe11
 • 1 benzyna
 • 332 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 11 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 4 2 lata
 • 4
 • 13 3 lata
 • 13
 • 32 4-5 lat
 • 32
 • 16 6-7 lat
 • 16
 • 81 8-9 lat
 • 81
 • 47 10-11 lat
 • 47
 • 67 12-15 lat
 • 67
 • 48 16-20 lat
 • 48
 • 16 21-25 lat
 • 16
 • 10 26-30 lat
 • 10
 • 2 31 lat i więcej
 • 2
 • 11,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie brzozowskim
 • Powiat
  11,5 lat
  woj. podkarpackie
  12,6 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 3 713Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie brzozowskim
 • Motocykle w powiecie brzozowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 56,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  56,3
  Województwo
  49,6
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 40 do 1 roku
 • 40
 • 10 2 lata
 • 10
 • 12 3 lata
 • 12
 • 26 4-5 lat
 • 26
 • 56 6-7 lat
 • 56
 • 109 8-9 lat
 • 109
 • 119 10-11 lat
 • 119
 • 206 12-15 lat
 • 206
 • 255 16-20 lat
 • 255
 • 153 21-25 lat
 • 153
 • 618 26-30 lat
 • 618
 • 2 109 31 lat i więcej
 • 2 109
 • 28,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie brzozowskim
 • Tutaj
  28,2 lat
  woj. podkarpackie
  25,9 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie brzozowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 148,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat brzozowski
  148,3 km
  Województwo
  331,2 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,2 km
  Województwo
  2,8 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba taksówek