Powiat olkuski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat olkuski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 109 404 Liczba mieszkańców
 • 618 km2 Powierzchnia
 • 177 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 50,2% Stopa urbanizacji
 • Paweł Piasny Starosta
 • ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz Adres starostwa powiatowego
 • KOL Tablice rejestracyjne
Powiat olkuski na mapie
Identyfikatory
 • 1212 TERYT (TERC)
Herb powiatu olkuskiego
powiat olkuski herb
Flaga powiatu olkuskiego
powiat olkuski flaga

powiat olkuski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu
(032)641-40-44 (032)641-40-08
(032)754-77-21
Al. 1000
32-300 Olkusz
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
(032)647-82-00
(032)647-82-41
ul. Jana Pawła II 32
32-300 Olkusz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu
(032)754-68-38
(032)754-65-23
al. 1000-lecia 13a
32-300 Olkusz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu
(032)754-09-28
(032)754-57-50
Al. 1000-lecia 13a
32-300 Olkusz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu
(032)643-04-55
(032)643-04-55
ul. Szpitalna 11a
32-300 Olkusz
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
(32) 643-04-14
(32) 643-04-90
ul. Mickiewicza
32-300 Olkusz

Powiat olkuski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat olkuski ma 109 404 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olkuskiego w 2050 roku wynosi 88 846, z czego 45 773 to kobiety, a 43 073 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu olkuskiego zawarli w 2021 roku 444 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców powiatu olkuskiego jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat olkuski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -708. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,44 na 1000 mieszkańców powiatu olkuskiego. W 2021 roku urodziło się 785 dzieci, w tym 49,6% dziewczynek i 50,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 306 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,4% zgonów w powiecie olkuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,0% zgonów w powiecie olkuskim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu olkuskiego przypada 13.59 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 865 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 239 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu olkuskiego -374. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,5% mieszkańców powiatu olkuskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu olkuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 109 404 Liczba mieszkańców
 • 56 282 Kobiety
 • 53 122 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie olkuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie olkuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie olkuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olkuskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 88 846 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 45 773 Kobiety
 • 43 073 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie olkuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie olkuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie olkuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu olkuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,8 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat olkuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu olkuskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat olkuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat olkuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat olkuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  24,7%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 19,7% Kobiety
  (Panny)
 • 30,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat olkuski
  59,8%
  Województwo
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,4%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat olkuski
  6,1%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie olkuskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. olkuski
  4,0
  Małopolskie
  4,9
  Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat olkuski
  1,2
  woj. małopolskie
  1,3
  Cały kraj
  1,6
 • 444 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie olkuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -708 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -318 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -390 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,44 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,4
  Małopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -4,9
 • -6,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie olkuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie olkuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie olkuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie olkuskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 785 Urodzenia żywe
 • 389 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 396 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,6%
  50,4%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. olkuski
  7,1
  Województwo
  9,8
  Cała Polska
  8,7
 • 32,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. olkuski
  32,0
  Województwo
  41,1
  Kraj
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 306 g Średnia waga noworodków
 • 3 216 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 393 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 306 g
  Województwo
  3 319 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 233 Waga 3500g - 3999g
 • 233
 • 308 Waga 3000g - 3499g
 • 308
 • 147 Waga 2500g - 2999g
 • 147
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat olkuski
  1,14
  Małopolskie
  1,39
  Cała Polska
  1,32
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. olkuski
  0,57
  Województwo
  0,68
  Cała Polska
  0,64
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat olkuski
  0,53
  Województwo
  0,82
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie olkuskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 493 Zgony
 • 707 Kobiety
  (Zgony)
 • 786 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat olkuski
  13,6
  woj. małopolskie
  12,0
  Polska
  13,6
 • 190,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  190,2
  woj. małopolskie
  122,4
  Cały kraj
  156,7
 • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  1,3
  woj. małopolskie
  3,0
  Cała Polska
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat olkuski
  3,6
  Małopolskie
  2,9
  Kraj
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olkuskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,4%
  Małopolskie
  38,1%
  Polska
  34,8%
 • 20,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,0%
  woj. małopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat olkuski
  5,6%
  woj. małopolskie
  5,0%
  Kraj
  5,4%
 • 225 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  8,8
  Cała Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  70,4
  Polska
  74,4
 • 275,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  275,1
  Małopolskie
  251,3
  Cały kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  231,7
  Cały kraj
  246,5
 • 516,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 534,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 496,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  516,0
  Województwo
  452,3
  Kraj
  475,8
 • 58,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. olkuski
  58,4
  Województwo
  60,9
  Cały kraj
  70,6
 • 30,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  30,5
  woj. małopolskie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 12,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat olkuski
  12,6
  Małopolskie
  6,6
  Kraj
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. olkuski
  1,0%
  Małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie olkuskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 34 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  34,0
  Województwo
  36,0
  Polska
  36,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. olkuski
  12,0
  woj. małopolskie
  12,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 6 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 6
 • 5 samookaleczenie powierzchniowe
 • 5
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 7 zawód miłosny
 • 7
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 3 śmierć bliskiej osoby
 • 3
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 18 30-49 lat
 • 18
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy10
  • pod wpływem alkoholu13
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 10 trzeźwy
 • 13 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 5 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 18 kawaler/panna
 • 18
 • 13 żonaty/zamężna
 • 13
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie7
  • wyższe0
  • nieustalony16
 • 0 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 7 średnie
 • 0 wyższe
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 12 praca
 • 12
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 865 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 429 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 436 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 239 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 646 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 593 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -373 Saldo migracji
 • -217 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -156 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -374 Saldo migracji wewnętrznych
 • -217 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -157 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie olkuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat olkuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olkuski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie olkuskim oddano do użytku 304 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,78 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie olkuskim to 38 710 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  69,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 30,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie olkuskim to 4,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie olkuskim to 126,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,02% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,30% mieszkań posiada łazienkę, 83,68% korzysta z centralnego ogrzewania, a 71,94% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie olkuskim 142 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 784 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 697 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 784 zł
 • Powiat
  3 784 zł
  Małopolskie
  7 296 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 3 784 zł Ogółem
 • 3 784 zł
 • 4 292 zł do 40 m2
 • 4 292 zł
 • 3 669 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 669 zł
 • 3 765 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 765 zł
 • 2 016 zł od 80,1 m2
 • 2 016 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 697 zł
 • powiat olkuski
  3 697 zł
  Województwo
  7 250 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 697 zł Ogółem
 • 3 697 zł
 • 3 914 zł do 40 m2
 • 3 914 zł
 • 3 740 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 740 zł
 • 3 782 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 782 zł
 • 2 376 zł od 80,1 m2
 • 2 376 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 142
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m273
  • od 60,1 do 80 m233
  • od 80,1 m24
 • 32 do 40 m2
 • 73 od 40,1 do 60 m2
 • 33 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie olkuskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 802 zł
 • Powiat
  3 802 zł
  Województwo
  7 202 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 802 zł Ogółem
 • 3 802 zł
 • 4 292 zł do 40 m2
 • 4 292 zł
 • 3 689 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 689 zł
 • 3 765 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 765 zł
 • 2 016 zł od 80,1 m2
 • 2 016 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 700 zł
 • Tutaj
  3 700 zł
  Małopolskie
  7 027 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 700 zł Ogółem
 • 3 700 zł
 • 3 914 zł do 40 m2
 • 3 914 zł
 • 3 745 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 745 zł
 • 3 782 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 782 zł
 • 2 376 zł od 80,1 m2
 • 2 376 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 141
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m272
  • od 60,1 do 80 m233
  • od 80,1 m24
 • 32 do 40 m2
 • 72 od 40,1 do 60 m2
 • 33 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 38 710 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 350,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  350,40
  woj. małopolskie
  363,30
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  79,90 m2
  Województwo
  79,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 28,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  28,00 m2
  woj. małopolskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat olkuski
  4,18
  woj. małopolskie
  3,91
  Cały kraj
  3,82
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. olkuski
  2,85
  Województwo
  2,75
  Cały kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat olkuski
  0,68
  Małopolskie
  0,70
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 304 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,78 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat olkuski
  2,78
  Małopolskie
  6,43
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 503 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,94
  Województwo
  4,02
  Kraj
  3,90
 • 13,74 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. olkuski
  13,74
  Małopolskie
  25,89
  Cała Polska
  24,07
 • 38 347 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 126,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat olkuski
  126,1 m2
  woj. małopolskie
  98,4 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat olkuski
  0,35 m2
  woj. małopolskie
  0,63 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,02%
  woj. małopolskie
  97,03%
  Cała Polska
  96,97%
 • 94,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  94,89%
  Małopolskie
  95,28%
  Kraj
  94,01%
 • 92,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  92,30%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Polska
  91,78%
 • 83,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. olkuski
  83,68%
  Małopolskie
  83,12%
  Polska
  83,08%
 • 71,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. olkuski
  71,94%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat olkuski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie olkuskim na 1000 mieszkańców pracuje 229osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie olkuskim wynosiło w 2021 roku 6,7% (7,2% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olkuskim wynosiło 5 266,62 PLN, co odpowiada 87.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olkuskiego 22 616 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 15 100 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 516.

  24,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olkuskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 229 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  229,0
  woj. małopolskie
  255,0
  Polska
  257,0
 • 6,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,2% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,7%
  Województwo
  4,5%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie olkuskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie olkuskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie olkuskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 267 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat olkuski
  5 267 PLN
  woj. małopolskie
  6 047 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie olkuskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 22 616 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 15 100 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 516 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,5% Przemysł i budownictwo
 • 22,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,7% Pozostałe
 • 31,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie olkuskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 072 Pracujący ogółem
 • 11 410 Kobiety
 • 13 662 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie olkuskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,5% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat olkuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. olkuski
  70,9
  Województwo
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 42,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. olkuski
  42,7
  woj. małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 151,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  151,4
  woj. małopolskie
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat olkuski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie olkuskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 881 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 10 183 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 788 nowych podmiotów, a 472 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 153) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (677) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 253) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (360) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie olkuskim najwięcej (1 096) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 413) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (125) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (3 083) podmiotów, a 75,1% (9 673) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie olkuskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.5%) oraz Budownictwo (14.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 881 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 125 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 083 Przemysł i budownictwo
 • 9 673 Pozostała działalność
 • 788 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie olkuskim w 2021 roku
 • 472 Podmioty wyrejestrowane w powiecie olkuskim w 2021 roku
 • 10 183 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 413 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 413
 • 395 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 395
 • 66 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 66
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 12 874 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 874
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 634 Spółki handlowe ogółem
 • 634
 • 41  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 41
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 517  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 517
 • 37    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 37
 • 1 096 Spółki cywilne ogółem
 • 1 096
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 183 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 107 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 107
 • 1 479 Budownictwo
 • 1 479
 • 1 105 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 105
 • 907 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 907
 • 805 Transport i gospodarka magazynowa
 • 805
 • 631 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 631
 • 504 Pozostała działalność
 • 504
 • 320 Informacja i komunikacja
 • 320
 • 264 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 264
 • 258 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 258
 • 252 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 252
 • 234 Edukacja
 • 234
 • 103 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 103
 • 92 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 92
 • 89 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 89
 • 22 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 22
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olkuski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie olkuskim stwierdzono 1 916 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie olkuskim wynosi 75,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu olkuskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,64 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,68 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,40 (75%), drogowe - 1,44 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 916 Przestępstwa ogółem
 • 1 916
 • 1 059 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 059
 • 593 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 593
 • 158 Przestępstwa drogowe
 • 158
 • 33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 33
 • 734 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 734
 • 17,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. olkuski
  17,44
  woj. małopolskie
  20,48
  Cała Polska
  21,51
 • 9,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. olkuski
  9,64
  Małopolskie
  10,79
  Cały kraj
  12,82
 • 5,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,40
  Województwo
  7,08
  Kraj
  5,89
 • 1,44 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,44
  Małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,85
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat olkuski
  0,30
  Małopolskie
  0,25
  Kraj
  0,35
 • 6,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat olkuski
  6,68
  woj. małopolskie
  9,25
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat olkuski
  76%
  Województwo
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  70%
  Województwo
  70%
  Kraj
  64%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  75%
  woj. małopolskie
  76%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat olkuski
  98%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. olkuski
  94%
  woj. małopolskie
  83%
  Kraj
  89%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  47%
  Województwo
  57%
  Polska
  53%

Powiat olkuski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu olkuskiego wyniosła w 2021 roku 147,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu olkuskiego - 33.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,1 mln złotych, czyli 17,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu olkuskiego wyniosła w 2021 roku 153,7 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7.5%). W budżecie powiatu olkuskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 328 złotych na mieszkańca (23,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,7 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie olkuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu olkuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu olkuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  95,9 mln

  843(100%)

  95,2 mln

  840(100%)

  93,6 mln

  828(100%)

  102,1 mln

  906(100%)

  119,1 mln

  1,1 tys(100%)

  123,3 mln

  1,1 tys(100%)

  131,5 mln

  1,2 tys(100%)

  147,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,6 mln

  305(36.1%)

  34,7 mln

  307(36.5%)

  31,8 mln

  282(34%)

  31,8 mln

  283(31.2%)

  36,2 mln

  323(30.4%)

  40,9 mln

  368(33.2%)

  46,6 mln

  422(35.4%)

  49,6 mln

  454(33.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,0 mln

  87,8(10.4%)

  10,2 mln

  90,1(10.7%)

  10,7 mln

  95,1(11.5%)

  15,8 mln

  141(15.5%)

  24,7 mln

  220(20.7%)

  22,6 mln

  203(18.3%)

  20,0 mln

  181(15.2%)

  23,2 mln

  212(15.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,7 mln

  94,4(11.2%)

  10,7 mln

  94,8(11.3%)

  11,7 mln

  104(12.5%)

  11,8 mln

  105(11.6%)

  12,6 mln

  112(10.6%)

  13,8 mln

  124(11.2%)

  13,8 mln

  125(10.5%)

  13,8 mln

  126(9.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  10,1 mln

  89,1(10.6%)

  10,0 mln

  88,3(10.5%)

  10,3 mln

  91,6(11%)

  10,5 mln

  93,1(10.3%)

  11,3 mln

  101(9.5%)

  11,4 mln

  102(9.2%)

  12,1 mln

  110(9.2%)

  12,7 mln

  116(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,1 mln

  97,7(11.6%)

  11,0 mln

  96,9(11.5%)

  11,6 mln

  103(12.4%)

  6,8 mln

  60,1(6.6%)

  7,4 mln

  66,5(6.3%)

  8,3 mln

  74,2(6.7%)

  9,5 mln

  86,0(7.2%)

  10,9 mln

  99,7(7.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 mln

  58,5(6.9%)

  8,2 mln

  72,5(8.6%)

  6,8 mln

  60,6(7.3%)

  7,4 mln

  65,9(7.3%)

  7,6 mln

  67,9(6.4%)

  8,3 mln

  74,9(6.8%)

  10,0 mln

  91,0(7.6%)

  9,9 mln

  90,6(6.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,7 mln

  33,0(3.9%)

  3,2 mln

  27,9(3.3%)

  3,4 mln

  30,5(3.7%)

  3,5 mln

  30,7(3.4%)

  3,6 mln

  32,0(3%)

  4,0 mln

  35,6(3.2%)

  5,4 mln

  49,2(4.1%)

  5,7 mln

  52,1(3.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  944,9 tys

  8,3(1%)

  620,3 tys

  5,5(0.7%)

  772,4 tys

  6,8(0.8%)

  1,4 mln

  12,1(1.3%)

  5,8 mln

  51,7(4.9%)

  3,7 mln

  32,9(3%)

  229,3 tys

  2,1(0.2%)

  3,8 mln

  34,6(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  45,0 tys

  0,4(0%)

  42,8 tys

  0,4(0%)

  43,5 tys

  0,4(0%)

  960,4 tys

  8,5(0.9%)

  48,1 tys

  0,4(0%)

  70,0 tys

  0,6(0.1%)

  65,2 tys

  0,6(0%)

  3,7 mln

  34,0(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  10,1(1.2%)

  977,3 tys

  8,6(1%)

  1,1 mln

  9,5(1.2%)

  2,7 mln

  23,8(2.6%)

  1,0 mln

  9,3(0.9%)

  1,1 mln

  9,5(0.9%)

  1,8 mln

  16,6(1.4%)

  3,6 mln

  33,3(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  39,9(4.7%)

  4,0 mln

  35,3(4.2%)

  3,5 mln

  31,4(3.8%)

  3,4 mln

  29,8(3.3%)

  2,7 mln

  23,8(2.2%)

  2,6 mln

  23,0(2.1%)

  2,8 mln

  25,7(2.2%)

  3,6 mln

  32,8(2.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,7(0.3%)

  313,0 tys

  2,8(0.3%)

  313,0 tys

  2,8(0.3%)

  330,0 tys

  3,0(0.3%)

  256,1 tys

  2,3(0.2%)

  271,9 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  231,7 tys

  2,0(0.2%)

  226,0 tys

  2,0(0.2%)

  219,8 tys

  1,9(0.2%)

  217,2 tys

  1,9(0.2%)

  223,5 tys

  2,0(0.2%)

  230,0 tys

  2,1(0.2%)

  225,1 tys

  2,0(0.2%)

  254,3 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  378,1 tys

  3,3(0.4%)

  136,0 tys

  1,2(0.1%)

  298,2 tys

  2,6(0.3%)

  196,2 tys

  1,7(0.2%)

  178,3 tys

  1,6(0.1%)

  263,9 tys

  2,4(0.2%)

  621,5 tys

  5,6(0.5%)

  194,6 tys

  1,8(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  12,6(1.5%)

  1,1 mln

  9,9(1.2%)

  807,5 tys

  7,2(0.9%)

  565,4 tys

  5,0(0.6%)

  445,0 tys

  4,0(0.4%)

  439,8 tys

  4,0(0.4%)

  342,1 tys

  3,1(0.3%)

  129,4 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  69,4 tys

  0,6(0.1%)

  65,7 tys

  0,6(0.1%)

  67,5 tys

  0,6(0.1%)

  65,0 tys

  0,6(0.1%)

  111,4 tys

  1,0(0.1%)

  59,1 tys

  0,5(0%)

  56,6 tys

  0,5(0%)

  58,4 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,5 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  66,5 tys

  0,6(0.1%)

  66,3 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  221,1 tys

  2,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  66,8 tys

  0,6(0.1%)

  60,9 tys

  0,5(0%)

  60,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  102,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie olkuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu olkuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu olkuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  98,8 mln

  867(100%)

  102,4 mln

  903(100%)

  102,5 mln

  907(100%)

  108,5 mln

  963(100%)

  118,7 mln

  1,1 tys(100%)

  128,0 mln

  1,1 tys(100%)

  146,1 mln

  1,3 tys(100%)

  153,7 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  43,1 mln

  379(43.6%)

  43,8 mln

  387(42.7%)

  43,2 mln

  383(42.2%)

  42,6 mln

  378(39.2%)

  42,6 mln

  380(35.9%)

  47,3 mln

  425(36.9%)

  67,1 mln

  608(45.9%)

  63,8 mln

  583(41.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  25,2 mln

  222(25.5%)

  27,4 mln

  242(26.7%)

  29,7 mln

  263(29%)

  31,8 mln

  283(29.3%)

  35,9 mln

  320(30.3%)

  38,9 mln

  350(30.4%)

  37,0 mln

  335(25.3%)

  40,4 mln

  370(26.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  38,0(4.4%)

  4,6 mln

  40,4(4.5%)

  4,0 mln

  35,8(3.9%)

  6,3 mln

  56,4(5.8%)

  9,8 mln

  87,2(8.2%)

  13,5 mln

  122(10.6%)

  6,9 mln

  62,5(4.7%)

  11,6 mln

  106(7.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 mln

  58,1(6.7%)

  8,2 mln

  72,7(8%)

  6,8 mln

  60,4(6.7%)

  7,3 mln

  64,7(6.7%)

  7,6 mln

  67,6(6.4%)

  8,2 mln

  73,8(6.4%)

  9,9 mln

  89,5(6.8%)

  9,6 mln

  88,1(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  50,8(5.8%)

  6,0 mln

  52,7(5.8%)

  7,0 mln

  62,4(6.9%)

  5,3 mln

  47,4(4.9%)

  5,5 mln

  49,0(4.6%)

  6,0 mln

  54,4(4.7%)

  6,5 mln

  58,5(4.4%)

  7,1 mln

  64,6(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  17,8(2.1%)

  2,8 mln

  24,8(2.7%)

  1,6 mln

  14,4(1.6%)

  1,8 mln

  16,2(1.7%)

  4,1 mln

  36,9(3.5%)

  3,1 mln

  28,0(2.4%)

  3,4 mln

  31,2(2.4%)

  4,0 mln

  36,4(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  15,8(1.8%)

  1,6 mln

  13,8(1.5%)

  1,6 mln

  14,2(1.6%)

  3,0 mln

  26,2(2.7%)

  1,5 mln

  13,5(1.3%)

  1,6 mln

  14,2(1.2%)

  2,5 mln

  22,2(1.7%)

  3,5 mln

  31,7(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  39,3(4.5%)

  4,3 mln

  37,9(4.2%)

  3,8 mln

  33,2(3.7%)

  3,5 mln

  31,0(3.2%)

  2,5 mln

  22,7(2.1%)

  2,4 mln

  21,5(1.9%)

  2,7 mln

  24,4(1.8%)

  3,3 mln

  30,2(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,6 mln

  22,5(2.6%)

  1,7 mln

  14,7(1.6%)

  2,2 mln

  19,8(2.2%)

  2,4 mln

  21,0(2.2%)

  2,1 mln

  18,5(1.7%)

  2,4 mln

  21,4(1.9%)

  2,6 mln

  23,3(1.8%)

  2,3 mln

  21,3(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  908,9 tys

  8,0(0.9%)

  737,5 tys

  6,5(0.7%)

  709,5 tys

  6,3(0.7%)

  753,7 tys

  6,7(0.7%)

  3,4 mln

  30,4(2.9%)

  878,1 tys

  7,9(0.7%)

  1,8 mln

  16,6(1.3%)

  2,2 mln

  20,1(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  12,9(1.5%)

  1,0 mln

  9,1(1%)

  1,2 mln

  10,4(1.1%)

  1,2 mln

  11,0(1.1%)

  1,1 mln

  9,4(0.9%)

  1,1 mln

  9,5(0.8%)

  2,1 mln

  18,6(1.4%)

  1,8 mln

  16,4(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,9 tys

  2,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  13,8(1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,7(0.3%)

  313,0 tys

  2,8(0.3%)

  313,0 tys

  2,8(0.3%)

  330,0 tys

  3,0(0.3%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  327,0 tys

  2,9(0.3%)

  330,3 tys

  2,9(0.3%)

  180,6 tys

  1,6(0.2%)

  231,1 tys

  2,1(0.2%)

  170,7 tys

  1,5(0.1%)

  121,2 tys

  1,1(0.1%)

  68,0 tys

  0,6(0%)

  122,4 tys

  1,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  66,5 tys

  0,6(0.1%)

  62,5 tys

  0,6(0.1%)

  62,5 tys

  0,6(0.1%)

  62,1 tys

  0,6(0.1%)

  57,4 tys

  0,5(0%)

  56,0 tys

  0,5(0%)

  57,0 tys

  0,5(0%)

  58,1 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  16,8 tys

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  66,8 tys

  0,6(0.1%)

  60,9 tys

  0,5(0%)

  60,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  102,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat olkuski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 745 mieszkańców powiatu olkuskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 060 kobiet oraz 11 685 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 24,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców powiatu olkuskiego, gimnazjalnym 2,3%, natomiast 11,8% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu olkuskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie olkuskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,5%) oraz średnie zawodowe (22,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (27,7%) oraz zasadnicze zawodowe (25,6%).

  W roku 2021 w powiecie olkuskim mieściło się 45 przedszkoli, w których do 163 oddziałów uczęszczało 3 295 dzieci (1 549 dziewczynek oraz 1 746 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olkuskim mieściło się 28 przedszkoli, w których do 103 oddziałów uczęszczało 2 282 dzieci (1 149 dziewczynek oraz 1 133 chłopców). Dostępnych było 2 525 miejsc.

  17,2% mieszkańców powiatu olkuskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 944 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 46 szkół podstawowych, w których w 511 oddziałach uczyło się 8 405 uczniów (4 096 kobiet oraz 4 309 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie olkuskim placówkę miały 52 szkoły podstawowe, w których w 387 oddziałach uczyło się 6 588 uczniów (3 234 kobiety oraz 3 354 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów.

  W powiecie olkuskim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 68 oddziałach uczyło się 2 064 uczniów (1 294 kobiety oraz 770 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 578 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olkuskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 87 oddziałach uczyło się 2 754 uczniów (1 529 kobiet oraz 1 225 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 904 absolwentów.

  W powiecie olkuskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 22 oddziałach uczyło się 512 uczniów (115 kobiet oraz 397 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,4 uczniów. 23,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,5% mieszkańców powiatu olkuskiego w wieku potencjalnej nauki (27,6% kobiet i 27,3% mężczyzn).

 • 23,5% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  23,5%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 27,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. olkuski
  39,6%
  Województwo
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,2%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. olkuski
  11,6%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat olkuski
  24,8%
  Małopolskie
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 22,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat olkuski
  19,8%
  Województwo
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. olkuski
  2,3%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  11,8%
  Małopolskie
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 944 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. olkuski
  944,0
  Województwo
  901,0
  Kraj
  896,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,80
  Województwo
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 45Przedszkola
 • 20 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 163 Oddziały
 • 32 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 577 Miejsca
  (rok 2018)
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat olkuski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 295 Dzieci
 • 1 549 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 746 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,0%
  53,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 80 2 lata i mniej
 • 80
 • 812 3 lata
 • 812
 • 899 4 lata
 • 899
 • 830 5 lata
 • 830
 • 664 6 lat
 • 664
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41
 • 382 3 lata
 • 382
 • 414 4 lata
 • 414
 • 399 5 lata
 • 399
 • 310 6 lat
 • 310
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 430 3 lata
 • 430
 • 485 4 lata
 • 485
 • 431 5 lata
 • 431
 • 354 6 lat
 • 354
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 580 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 249,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 248,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 35,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat olkuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 496 Oddziały
 • 8 359 Uczniowie
 • 4 088 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 271 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 985 Uczniowie w 1 klasie
 • 478 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 507 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 936 Absolwenci
 • 458 Kobiety
  (absolwenci)
 • 478 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 17,4%
  82,6%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,4
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,4
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,4
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,9
 • 3,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,1
 •  
 • 729,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 635,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 94,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat olkuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 63 Oddziały
 • 1 941 Uczniowie
 • 1 248 Kobiety
  (uczniowie)
 • 693 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,3%
  35,7%
 • 477 Uczniowie w 1 klasie
 • 304 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 493 Absolwenci
 • 338 Kobiety
  (absolwenci)
 • 155 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 123 Uczniowie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie)
 • 77 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,4%
  62,6%
 • 85 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. olkuski
  30,4
  woj. małopolskie
  26,8
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 123,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 100,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat olkuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 119 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 94 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,1%
  61,9%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. olkuski
  23,3
  Małopolskie
  20,9
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 23,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 23,3
 • 27,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,3
 • 5,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat olkuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat olkuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat olkuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olkuski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie olkuskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie olkuskim znajdowały się 3 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 390)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie olkuskim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie olkuskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 309 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 744 (uczestnicy: 83 897)
  • seanse filmowe: 105 (uczestnicy: 5 183)
  • wystawy: 45 (uczestnicy: 43 687)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 1 700)
  • koncerty: 106 (uczestnicy: 13 625)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 163 (uczestnicy: 6 541)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 28 (uczestnicy: 2 270)
  • konkursy: 86 (uczestnicy: 1 431)
  • pokazy teatralne: 44 (uczestnicy: 4 726)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 143 (uczestnicy: 2 509)
  • inne: 9 (uczestnicy: 2 195)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 81 (członkowie: 1 780)
  • plastyczne/techniczne: 19 (członkowie: 273)
  • taneczne: 17 (członkowie: 404)
  • muzyczne: 15 (członkowie: 277)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 30)
  • teatralne: 6 (członkowie: 90)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 100)
  • literackie: 3 (członkowie: 26)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 437)
  • inne: 11 (członkowie: 143)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 18 (absolwenci: 312)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 40)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 8)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 50)
  • tańca: 2 (absolwenci: 35)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 5
  • ceramiczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 501)
  • teatralne: 3 (członkowie: 41)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 46)
  • wokalne i chóry: 16 (członkowie: 217)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 135)
  • taneczne: 2 (członkowie: 60)
  • inne: 1 (członkowie: 2)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie olkuskim działały 2 kina posiadające 3 sale z 728 miejscami na widowni. Odbyło się 1 147 seansów, na które przyszło 20 452 widzów, w tym 332 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 541 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie olkuskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 215 zwiedzających, co daje 111 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie olkuskim działały 24 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 428 163 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 42 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 462 348 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 186
  • dostępne dla czytelników: 79
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 79
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 21


 • Biblioteki naukowe w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie olkuskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 23 192 wolumeny w tym ziobry specjalne: 310. Odnotowano 449 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 31 958 wolumenów. Odnotowano 1 634 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie olkuskim działało 45 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 793 członków. Zarejestrowano 3 017 ćwiczących (mężczyźni: 2 133, kobiety: 884, chłopcy do lat 18: 1 452, dziewczęta do lat 18: 787). Aktywnych było 70 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (68) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie olkuskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olkuski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat olkuski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 68 wypadków drogowych w powiecie olkuskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 92 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 62,2 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 4,6 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 76,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie olkuskim zarejestrowanych było 96 354 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 72 807 samochodów osobowych (659,1 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 10 716 samochodów ciężarowych (114,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 429 autobusów (3,9 - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 911 ciągników siodłowych (17,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 391 motocykli (39,7 - mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie olkuskim znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 67 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 49 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie olkuskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 68 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 92 Ranni
  (rok 2021)
 • 14 Lekko ranni
 • 78 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie olkuskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 62,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat olkuski
  62,2
  woj. małopolskie
  65,7
  Kraj
  59,9
 • 4,57 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  4,6
  woj. małopolskie
  4,2
  Kraj
  5,9
 • 84,09 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. olkuski
  84,1
  woj. małopolskie
  76,0
  Cała Polska
  69,4
 • 4,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. olkuski
  4,2
  Małopolskie
  5,7
  Cała Polska
  7,6
 • 76,80 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. olkuski
  76,8
  Województwo
  92,8
  Cały kraj
  80,2
 • 7,35 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat olkuski
  7,4
  woj. małopolskie
  6,4
  Cały kraj
  9,8
 • 135,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  135,3
  Województwo
  115,7
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 96 354 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie olkuskim w 2020 roku
 • 72 807 Samochody osobowe
 • 10 716 Samochody ciężarowe
 • 238 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 429 Autobusy
 • 717 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 916 Ciągniki samochodowe
 • 1 911   Ciągniki siodłowe
 • 5 378 Ciągniki rolnicze
 • 4 391 Motocykle
 • 1 367   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 217 Motorowery
 • 72 807Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie olkuskim
 • Samochody osobowe w powiecie olkuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 659,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. olkuski
  659,1
  woj. małopolskie
  617,9
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 035
  • 1400-1649 kg18 557
  • 1650-1899 kg18 505
  • 1900 kg i więcej18 710
 • 17 035 do 1399 kg
 • 18 557 1400-1649 kg
 • 18 505 1650-1899 kg
 • 18 710 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 30 402 do 1399 cm3
 • 30 402
 • 37 240 1400-1999 cm3
 • 37 240
 • 5 165 2000 i więcej cm3
 • 5 165
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie olkuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna38 382
  • olej napędowy22 548
  • gaz (LPG)10 936
  • pozostałe941
 • 38 382 benzyna
 • 22 548 olej napędowy
 • 10 936 gaz (LPG)
 • 941 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 001 do 1 roku
 • 1 001
 • 809 2 lata
 • 809
 • 1 052 3 lata
 • 1 052
 • 2 703 4-5 lat
 • 2 703
 • 3 121 6-7 lat
 • 3 121
 • 3 913 8-9 lat
 • 3 913
 • 4 713 10-11 lat
 • 4 713
 • 13 323 12-15 lat
 • 13 323
 • 15 313 16-20 lat
 • 15 313
 • 10 054 21-25 lat
 • 10 054
 • 6 248 26-30 lat
 • 6 248
 • 10 557 31 lat i więcej
 • 10 557
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie olkuskim
 • pow. olkuski
  18,6 lat
  Małopolskie
  18,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 10 716Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie olkuskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie olkuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 114,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. olkuski
  114,3
  Województwo
  97,2
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 126 do 999 kg
 • 5 126
 • 3 232 1000-1499 kg
 • 3 232
 • 845 1500-2999 kg
 • 845
 • 92 3000-3499 kg
 • 92
 • 157 3500-4999 kg
 • 157
 • 542 5000-6999 kg
 • 542
 • 286 7000-9999 kg
 • 286
 • 282 10000-14999 kg
 • 282
 • 154 15000 kg i więcej
 • 154
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 931
  • olej napędowy7 360
  • gaz (LPG)500
  • pozostałe925
 • 1 931 benzyna
 • 7 360 olej napędowy
 • 500 gaz (LPG)
 • 925 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 78 do 1 roku
 • 78
 • 70 2 lata
 • 70
 • 98 3 lata
 • 98
 • 388 4-5 lat
 • 388
 • 423 6-7 lat
 • 423
 • 487 8-9 lat
 • 487
 • 720 10-11 lat
 • 720
 • 1 601 12-15 lat
 • 1 601
 • 1 916 16-20 lat
 • 1 916
 • 1 664 21-25 lat
 • 1 664
 • 1 062 26-30 lat
 • 1 062
 • 2 209 31 lat i więcej
 • 2 209
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie olkuskim
 • Tutaj
  20,4 lat
  Województwo
  18,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 429Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie olkuskim
 • Autobusy w powiecie olkuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,9
  Województwo
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy336
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe81
 • 11 benzyna
 • 336 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 81 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 2 2 lata
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 26 6-7 lat
 • 26
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 41 12-15 lat
 • 41
 • 54 16-20 lat
 • 54
 • 63 21-25 lat
 • 63
 • 57 26-30 lat
 • 57
 • 146 31 lat i więcej
 • 146
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie olkuskim
 • Tutaj
  23,3 lat
  Małopolskie
  21,1 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 1 911Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie olkuskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie olkuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 17,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat olkuski
  17,3
  Małopolskie
  8,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy1 760
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe148
 • 3 benzyna
 • 1 760 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 148 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 23 do 1 roku
 • 23
 • 28 2 lata
 • 28
 • 76 3 lata
 • 76
 • 217 4-5 lat
 • 217
 • 214 6-7 lat
 • 214
 • 170 8-9 lat
 • 170
 • 84 10-11 lat
 • 84
 • 429 12-15 lat
 • 429
 • 262 16-20 lat
 • 262
 • 213 21-25 lat
 • 213
 • 96 26-30 lat
 • 96
 • 99 31 lat i więcej
 • 99
 • 13,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie olkuskim
 • Tutaj
  13,9 lat
  Małopolskie
  12,7 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 4 391Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie olkuskim
 • Motocykle w powiecie olkuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 39,7 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat olkuski
  39,7
  woj. małopolskie
  42,5
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 99 do 1 roku
 • 99
 • 58 2 lata
 • 58
 • 46 3 lata
 • 46
 • 256 4-5 lat
 • 256
 • 122 6-7 lat
 • 122
 • 147 8-9 lat
 • 147
 • 192 10-11 lat
 • 192
 • 610 12-15 lat
 • 610
 • 621 16-20 lat
 • 621
 • 429 21-25 lat
 • 429
 • 296 26-30 lat
 • 296
 • 1 515 31 lat i więcej
 • 1 515
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie olkuskim
 • pow. olkuski
  21,9 lat
  woj. małopolskie
  22,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie olkuskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 111,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat olkuski
  111,6 km
  woj. małopolskie
  551,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,6 km
  Małopolskie
  2,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 49 Liczba licencji na taksówki
 • 67 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami