Powiat olkuski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat olkuski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 109 872 Liczba mieszkańców
 • 618 km2 Powierzchnia
 • 183 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 50,2% Stopa urbanizacji
 • Paweł Piasny Starosta
 • ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz Adres starostwa powiatowego
 • KOL Tablice rejestracyjne
Powiat olkuski na mapie
Identyfikatory
 • 1212 TERYT (TERC)
Herb powiatu olkuskiego
powiat olkuski herb
Flaga powiatu olkuskiego
powiat olkuski flaga

powiat olkuski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu
(032)641-40-44 (032)641-40-08
(032)754-77-21
Al. 1000
32-300 Olkusz
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
(032)647-82-00
(032)647-82-41
ul. Jana Pawła II 32
32-300 Olkusz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu
(032)754-68-38
(032)754-65-23
al. 1000-lecia 13a
32-300 Olkusz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu
(032)754-09-28
(032)754-57-50
Al. 1000-lecia 13a
32-300 Olkusz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu
(032)643-04-55
(032)643-04-55
ul. Szpitalna 11a
32-300 Olkusz
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
(32) 643-04-14
(32) 643-04-90
ul. Mickiewicza
32-300 Olkusz

Powiat olkuski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat olkuski ma 109 872 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olkuskiego w 2050 roku wynosi 88 846, z czego 45 773 to kobiety, a 43 073 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu olkuskiego zawarli w 2020 roku 408 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,2% mieszkańców powiatu olkuskiego jest stanu wolnego, 61,2% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat olkuski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -592. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,34 na 1000 mieszkańców powiatu olkuskiego. W 2020 roku urodziło się 857 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 307 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 47,2% zgonów w powiecie olkuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,1% zgonów w powiecie olkuskim były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu olkuskiego przypada 13.07 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 763 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 055 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu olkuskiego -292. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11.

  58,9% mieszkańców powiatu olkuskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu olkuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 109 872 Liczba mieszkańców
 • 56 537 Kobiety
 • 53 335 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie olkuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie olkuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie olkuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olkuskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 88 846 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 45 773 Kobiety
 • 43 073 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie olkuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie olkuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie olkuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu olkuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat olkuski
  43,5 lat
  woj. małopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 45,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat olkuski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu olkuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  25,2%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 20,2% Kobiety
  (Panny)
 • 30,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. olkuski
  61,2%
  Małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 59,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 63,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat olkuski
  9,7%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,6%
  Małopolskie
  3,4%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • pow. olkuski
  0,3%
  Województwo
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie olkuskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. olkuski
  3,7
  Województwo
  4,2
  Kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,3
 • 408 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie olkuskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -592 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -287 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -305 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat olkuski
  -5,3
  Małopolskie
  -1,0
  Cała Polska
  -3,2
 • -6,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie olkuskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie olkuskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie olkuskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie olkuskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 857 Urodzenia żywe
 • 410 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 447 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. olkuski
  7,7
  Województwo
  10,4
  Cała Polska
  9,3
 • 34,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat olkuski
  34,5
  Województwo
  43,4
  Cały kraj
  39,9
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 307 g Średnia waga noworodków
 • 3 240 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 369 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat olkuski
  3 307 g
  woj. małopolskie
  3 328 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 234 Waga 3500g - 3999g
 • 234
 • 372 Waga 3000g - 3499g
 • 372
 • 142 Waga 2500g - 2999g
 • 142
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,19
  woj. małopolskie
  1,45
  Cały kraj
  1,38
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,57
  woj. małopolskie
  0,70
  Cała Polska
  0,67
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat olkuski
  0,59
  Małopolskie
  0,91
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie olkuskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 449 Zgony
 • 697 Kobiety
  (Zgony)
 • 752 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,1
  Małopolskie
  11,4
  Cały kraj
  12,5
 • 169,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat olkuski
  169,1
  Małopolskie
  109,7
  Cała Polska
  134,3
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,3
  Małopolskie
  3,5
  Polska
  3,6
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,6
  woj. małopolskie
  2,8
  Kraj
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olkuskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat olkuski
  47,2%
  Województwo
  46,1%
  Polska
  39,4%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,1%
  Województwo
  26,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,0%
  Województwo
  6,9%
  Kraj
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,7
  Cała Polska
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,3
  Cały kraj
  70,4
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. olkuski
  285,7
  Małopolskie
  256,0
  Polska
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  237,9
  Kraj
  261,3
 • 538,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 536,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 540,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. olkuski
  538,3
  Małopolskie
  446,5
  Cała Polska
  421,0
 • 78,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 112,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  78,9
  Województwo
  72,1
  Polska
  69,5
 • 31,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. olkuski
  31,4
  woj. małopolskie
  32,4
  Polska
  35,1
 • 13,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  13,9
  Małopolskie
  6,8
  Cały kraj
  7,9
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat olkuski
  1,3%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie olkuskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 32 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 28 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 24 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 29 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  29,0
  Województwo
  32,0
  Cały kraj
  31,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  18,0
  Małopolskie
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 20 powieszenie się
 • 20
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 17 nieustalona
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 12 nieustalona
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 14 30-49 lat
 • 14
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 6 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 13 kawaler/panna
 • 13
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 7 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 7
 • 1 separacja
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 1 separacja
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie5
  • wyższe1
  • nieustalony21
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 1 wyższe
 • 21 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 1 renta
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 763 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 396 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 367 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 055 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 565 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 490 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -281 Saldo migracji
 • -164 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -117 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -292 Saldo migracji wewnętrznych
 • -169 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -123 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie olkuskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat olkuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olkuski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie olkuskim oddano do użytku 179 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie olkuskim to 38 710 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  95,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie olkuskim to 5,79 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie olkuskim to 159,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,02% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,30% mieszkań posiada łazienkę, 83,68% korzysta z centralnego ogrzewania, a 71,94% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie olkuskim 142 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 784 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 697 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 784 zł
 • Powiat
  3 784 zł
  woj. małopolskie
  7 296 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 784 zł Ogółem
 • 3 784 zł
 • 4 292 zł do 40 m2
 • 4 292 zł
 • 3 669 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 669 zł
 • 3 765 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 765 zł
 • 2 016 zł od 80,1 m2
 • 2 016 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 697 zł
 • Powiat
  3 697 zł
  Województwo
  7 250 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 697 zł Ogółem
 • 3 697 zł
 • 3 914 zł do 40 m2
 • 3 914 zł
 • 3 740 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 740 zł
 • 3 782 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 782 zł
 • 2 376 zł od 80,1 m2
 • 2 376 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 142
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m273
  • od 60,1 do 80 m233
  • od 80,1 m24
 • 32 do 40 m2
 • 73 od 40,1 do 60 m2
 • 33 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie olkuskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 802 zł
 • Powiat
  3 802 zł
  woj. małopolskie
  7 202 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 802 zł Ogółem
 • 3 802 zł
 • 4 292 zł do 40 m2
 • 4 292 zł
 • 3 689 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 689 zł
 • 3 765 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 765 zł
 • 2 016 zł od 80,1 m2
 • 2 016 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 700 zł
 • powiat olkuski
  3 700 zł
  woj. małopolskie
  7 027 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 3 700 zł Ogółem
 • 3 700 zł
 • 3 914 zł do 40 m2
 • 3 914 zł
 • 3 745 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 745 zł
 • 3 782 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 782 zł
 • 2 376 zł od 80,1 m2
 • 2 376 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 141
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m272
  • od 60,1 do 80 m233
  • od 80,1 m24
 • 32 do 40 m2
 • 72 od 40,1 do 60 m2
 • 33 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 38 710 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 350,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. olkuski
  350,40
  Województwo
  363,30
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat olkuski
  79,90 m2
  Małopolskie
  79,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 28,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat olkuski
  28,00 m2
  Małopolskie
  28,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,18
  Województwo
  3,91
  Kraj
  3,82
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. olkuski
  2,85
  Małopolskie
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat olkuski
  0,68
  woj. małopolskie
  0,70
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 179 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat olkuski
  1,62
  woj. małopolskie
  5,82
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 037 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,79 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,79
  woj. małopolskie
  3,86
  Cała Polska
  3,77
 • 9,39 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  9,39
  Małopolskie
  22,49
  Kraj
  21,77
 • 28 587 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 159,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  159,7 m2
  woj. małopolskie
  92,3 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. olkuski
  0,26 m2
  Małopolskie
  0,54 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. olkuski
  98,02%
  woj. małopolskie
  97,03%
  Polska
  96,97%
 • 94,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  94,89%
  woj. małopolskie
  95,28%
  Polska
  94,01%
 • 92,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,30%
  Województwo
  93,52%
  Kraj
  91,78%
 • 83,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat olkuski
  83,68%
  woj. małopolskie
  83,12%
  Kraj
  83,08%
 • 71,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. olkuski
  71,94%
  Województwo
  64,65%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat olkuski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie olkuskim na 1000 mieszkańców pracuje 228osób . Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 45,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie olkuskim wynosiło w 2020 roku 7,4% (8,4% wśród kobiet i 6,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olkuskim wynosiło 4 920,77 PLN, co odpowiada 89.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olkuskiego 22 616 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 15 100 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 516.

  24,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olkuskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,0% w przemyśle i budownictwie, a 14,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 228 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. olkuski
  228,0
  woj. małopolskie
  249,0
  Polska
  252,0
 • 7,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,4% Kobiety
 • 6,6% Mężczyźni
 • Powiat
  7,4%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie olkuskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie olkuskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie olkuskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 921 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. olkuski
  4 921 PLN
  woj. małopolskie
  5 536 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie olkuskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 22 616 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 15 100 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 516 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,1% Pozostałe
 • 32,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie olkuskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 25 233 Pracujący ogółem
 • 11 345 Kobiety
 • 13 888 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie olkuskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat olkuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 69,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. olkuski
  69,9
  Małopolskie
  66,2
  Cały kraj
  68,0
 • 41,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  41,7
  Województwo
  34,4
  Kraj
  37,5
 • 148,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  148,1
  Małopolskie
  108,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat olkuski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie olkuskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 625 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 991 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 677 nowych podmiotów, a 360 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 153) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (677) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 253) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (360) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie olkuskim najwięcej (1 091) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 158) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (129) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (3 018) podmiotów, a 75,1% (9 478) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie olkuskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.3%) oraz Budownictwo (14.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 625 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 129 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 018 Przemysł i budownictwo
 • 9 478 Pozostała działalność
 • 677 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie olkuskim w 2020 roku
 • 360 Podmioty wyrejestrowane w powiecie olkuskim w 2020 roku
 • 9 991 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 158 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 158
 • 392 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 392
 • 68 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 68
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 12 618 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 618
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 581 Spółki handlowe ogółem
 • 581
 • 42  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 42
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 458  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 458
 • 37    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 37
 • 1 091 Spółki cywilne ogółem
 • 1 091
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 991 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 132 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 132
 • 1 427 Budownictwo
 • 1 427
 • 1 109 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 109
 • 886 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 886
 • 783 Transport i gospodarka magazynowa
 • 783
 • 606 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 606
 • 475 Pozostała działalność
 • 475
 • 277 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 277
 • 275 Informacja i komunikacja
 • 275
 • 262 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 262
 • 239 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 239
 • 203 Edukacja
 • 203
 • 106 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 106
 • 90 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 90
 • 88 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 88
 • 22 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 22
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olkuski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie olkuskim stwierdzono 1 792 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,16 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie olkuskim wynosi 78,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu olkuskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,86 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,60 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,00 (87%), drogowe - 1,51 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 792 Przestępstwa ogółem
 • 1 792
 • 1 093 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 093
 • 444 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 444
 • 167 Przestępstwa drogowe
 • 167
 • 32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 32
 • 732 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 732
 • 16,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat olkuski
  16,16
  Małopolskie
  20,26
  Kraj
  19,96
 • 9,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat olkuski
  9,86
  woj. małopolskie
  10,99
  Cała Polska
  12,25
 • 4,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat olkuski
  4,00
  Województwo
  7,23
  Cały kraj
  5,17
 • 1,51 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,51
  Województwo
  1,25
  Kraj
  1,73
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,29
  woj. małopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,37
 • 6,60 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat olkuski
  6,60
  Województwo
  7,50
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. olkuski
  78%
  woj. małopolskie
  78%
  Kraj
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  70%
  Polska
  65%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  87%
  Województwo
  86%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. olkuski
  99%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  84%
  woj. małopolskie
  84%
  Kraj
  87%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. olkuski
  58%
  woj. małopolskie
  54%
  Kraj
  54%

Powiat olkuski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu olkuskiego wyniosła w 2020 roku 131,5 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu olkuskiego - 35.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,0 mln złotych, czyli 13,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu olkuskiego wyniosła w 2020 roku 146,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.3%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6.8%). W budżecie powiatu olkuskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 293 złotych na mieszkańca (22,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,3 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie olkuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu olkuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu olkuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  98,4 mln

  861(100%)

  95,9 mln

  843(100%)

  95,2 mln

  840(100%)

  93,6 mln

  828(100%)

  102,1 mln

  906(100%)

  119,1 mln

  1,1 tys(100%)

  123,3 mln

  1,1 tys(100%)

  131,5 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  35,4 mln

  311(36%)

  34,6 mln

  305(36.1%)

  34,7 mln

  307(36.5%)

  31,8 mln

  282(34%)

  31,8 mln

  283(31.2%)

  36,2 mln

  323(30.4%)

  40,9 mln

  368(33.2%)

  46,6 mln

  422(35.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,8 mln

  94,5(11%)

  10,0 mln

  87,8(10.4%)

  10,2 mln

  90,1(10.7%)

  10,7 mln

  95,1(11.5%)

  15,8 mln

  141(15.5%)

  24,7 mln

  220(20.7%)

  22,6 mln

  203(18.3%)

  20,0 mln

  181(15.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,7 mln

  103(11.9%)

  10,7 mln

  94,4(11.2%)

  10,7 mln

  94,8(11.3%)

  11,7 mln

  104(12.5%)

  11,8 mln

  105(11.6%)

  12,6 mln

  112(10.6%)

  13,8 mln

  124(11.2%)

  13,8 mln

  125(10.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,7 mln

  84,9(9.8%)

  10,1 mln

  89,1(10.6%)

  10,0 mln

  88,3(10.5%)

  10,3 mln

  91,6(11%)

  10,5 mln

  93,1(10.3%)

  11,3 mln

  101(9.5%)

  11,4 mln

  102(9.2%)

  12,1 mln

  110(9.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 mln

  58,1(6.7%)

  6,6 mln

  58,5(6.9%)

  8,2 mln

  72,5(8.6%)

  6,8 mln

  60,6(7.3%)

  7,4 mln

  65,9(7.3%)

  7,6 mln

  67,9(6.4%)

  8,3 mln

  74,9(6.8%)

  10,0 mln

  91,0(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,8 mln

  95,0(11%)

  11,1 mln

  97,7(11.6%)

  11,0 mln

  96,9(11.5%)

  11,6 mln

  103(12.4%)

  6,8 mln

  60,1(6.6%)

  7,4 mln

  66,5(6.3%)

  8,3 mln

  74,2(6.7%)

  9,5 mln

  86,0(7.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,6 mln

  32,0(3.7%)

  3,7 mln

  33,0(3.9%)

  3,2 mln

  27,9(3.3%)

  3,4 mln

  30,5(3.7%)

  3,5 mln

  30,7(3.4%)

  3,6 mln

  32,0(3%)

  4,0 mln

  35,6(3.2%)

  5,4 mln

  49,2(4.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,1 mln

  44,3(5.1%)

  4,5 mln

  39,9(4.7%)

  4,0 mln

  35,3(4.2%)

  3,5 mln

  31,4(3.8%)

  3,4 mln

  29,8(3.3%)

  2,7 mln

  23,8(2.2%)

  2,6 mln

  23,0(2.1%)

  2,8 mln

  25,7(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  12,9(1.5%)

  1,1 mln

  10,1(1.2%)

  977,3 tys

  8,6(1%)

  1,1 mln

  9,5(1.2%)

  2,7 mln

  23,8(2.6%)

  1,0 mln

  9,3(0.9%)

  1,1 mln

  9,5(0.9%)

  1,8 mln

  16,6(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  179,9 tys

  1,6(0.2%)

  378,1 tys

  3,3(0.4%)

  136,0 tys

  1,2(0.1%)

  298,2 tys

  2,6(0.3%)

  196,2 tys

  1,7(0.2%)

  178,3 tys

  1,6(0.1%)

  263,9 tys

  2,4(0.2%)

  621,5 tys

  5,6(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,9 mln

  16,5(1.9%)

  1,4 mln

  12,6(1.5%)

  1,1 mln

  9,9(1.2%)

  807,5 tys

  7,2(0.9%)

  565,4 tys

  5,0(0.6%)

  445,0 tys

  4,0(0.4%)

  439,8 tys

  4,0(0.4%)

  342,1 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,7(0.3%)

  313,0 tys

  2,8(0.3%)

  313,0 tys

  2,8(0.3%)

  330,0 tys

  3,0(0.3%)

  256,1 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  331,8 tys

  2,9(0.3%)

  944,9 tys

  8,3(1%)

  620,3 tys

  5,5(0.7%)

  772,4 tys

  6,8(0.8%)

  1,4 mln

  12,1(1.3%)

  5,8 mln

  51,7(4.9%)

  3,7 mln

  32,9(3%)

  229,3 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  256,0 tys

  2,2(0.3%)

  231,7 tys

  2,0(0.2%)

  226,0 tys

  2,0(0.2%)

  219,8 tys

  1,9(0.2%)

  217,2 tys

  1,9(0.2%)

  223,5 tys

  2,0(0.2%)

  230,0 tys

  2,1(0.2%)

  225,1 tys

  2,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,0 tys

  0,4(0.1%)

  45,0 tys

  0,4(0%)

  42,8 tys

  0,4(0%)

  43,5 tys

  0,4(0%)

  960,4 tys

  8,5(0.9%)

  48,1 tys

  0,4(0%)

  70,0 tys

  0,6(0.1%)

  65,2 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  66,8 tys

  0,6(0.1%)

  60,9 tys

  0,5(0%)

  60,9 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  67,8 tys

  0,6(0.1%)

  69,4 tys

  0,6(0.1%)

  65,7 tys

  0,6(0.1%)

  67,5 tys

  0,6(0.1%)

  65,0 tys

  0,6(0.1%)

  111,4 tys

  1,0(0.1%)

  59,1 tys

  0,5(0%)

  56,6 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  66,3 tys

  0,6(0.1%)

  66,5 tys

  0,6(0.1%)

  66,3 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,5 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  240,2 tys

  2,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  221,1 tys

  2,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  102,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie olkuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu olkuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu olkuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  95,2 mln

  834(100%)

  98,8 mln

  867(100%)

  102,4 mln

  903(100%)

  102,5 mln

  907(100%)

  108,5 mln

  963(100%)

  118,7 mln

  1,1 tys(100%)

  128,0 mln

  1,1 tys(100%)

  146,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  43,2 mln

  379(45.4%)

  43,1 mln

  379(43.6%)

  43,8 mln

  387(42.7%)

  43,2 mln

  383(42.2%)

  42,6 mln

  378(39.2%)

  42,6 mln

  380(35.9%)

  47,3 mln

  425(36.9%)

  67,1 mln

  608(45.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,8 mln

  209(25%)

  25,2 mln

  222(25.5%)

  27,4 mln

  242(26.7%)

  29,7 mln

  263(29%)

  31,8 mln

  283(29.3%)

  35,9 mln

  320(30.3%)

  38,9 mln

  350(30.4%)

  37,0 mln

  335(25.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 mln

  57,7(6.9%)

  6,6 mln

  58,1(6.7%)

  8,2 mln

  72,7(8%)

  6,8 mln

  60,4(6.7%)

  7,3 mln

  64,7(6.7%)

  7,6 mln

  67,6(6.4%)

  8,2 mln

  73,8(6.4%)

  9,9 mln

  89,5(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  24,9(3%)

  4,3 mln

  38,0(4.4%)

  4,6 mln

  40,4(4.5%)

  4,0 mln

  35,8(3.9%)

  6,3 mln

  56,4(5.8%)

  9,8 mln

  87,2(8.2%)

  13,5 mln

  122(10.6%)

  6,9 mln

  62,5(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  50,3(6%)

  5,8 mln

  50,8(5.8%)

  6,0 mln

  52,7(5.8%)

  7,0 mln

  62,4(6.9%)

  5,3 mln

  47,4(4.9%)

  5,5 mln

  49,0(4.6%)

  6,0 mln

  54,4(4.7%)

  6,5 mln

  58,5(4.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  18,1(2.2%)

  2,0 mln

  17,8(2.1%)

  2,8 mln

  24,8(2.7%)

  1,6 mln

  14,4(1.6%)

  1,8 mln

  16,2(1.7%)

  4,1 mln

  36,9(3.5%)

  3,1 mln

  28,0(2.4%)

  3,4 mln

  31,2(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,9 mln

  42,6(5.1%)

  4,5 mln

  39,3(4.5%)

  4,3 mln

  37,9(4.2%)

  3,8 mln

  33,2(3.7%)

  3,5 mln

  31,0(3.2%)

  2,5 mln

  22,7(2.1%)

  2,4 mln

  21,5(1.9%)

  2,7 mln

  24,4(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  15,8(1.9%)

  2,6 mln

  22,5(2.6%)

  1,7 mln

  14,7(1.6%)

  2,2 mln

  19,8(2.2%)

  2,4 mln

  21,0(2.2%)

  2,1 mln

  18,5(1.7%)

  2,4 mln

  21,4(1.9%)

  2,6 mln

  23,3(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  15,5(1.9%)

  1,8 mln

  15,8(1.8%)

  1,6 mln

  13,8(1.5%)

  1,6 mln

  14,2(1.6%)

  3,0 mln

  26,2(2.7%)

  1,5 mln

  13,5(1.3%)

  1,6 mln

  14,2(1.2%)

  2,5 mln

  22,2(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  11,6(1.4%)

  1,5 mln

  12,9(1.5%)

  1,0 mln

  9,1(1%)

  1,2 mln

  10,4(1.1%)

  1,2 mln

  11,0(1.1%)

  1,1 mln

  9,4(0.9%)

  1,1 mln

  9,5(0.8%)

  2,1 mln

  18,6(1.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  375,3 tys

  3,3(0.4%)

  908,9 tys

  8,0(0.9%)

  737,5 tys

  6,5(0.7%)

  709,5 tys

  6,3(0.7%)

  753,7 tys

  6,7(0.7%)

  3,4 mln

  30,4(2.9%)

  878,1 tys

  7,9(0.7%)

  1,8 mln

  16,6(1.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,7(0.3%)

  313,0 tys

  2,8(0.3%)

  313,0 tys

  2,8(0.3%)

  330,0 tys

  3,0(0.3%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  675,1 tys

  5,9(0.7%)

  327,0 tys

  2,9(0.3%)

  330,3 tys

  2,9(0.3%)

  180,6 tys

  1,6(0.2%)

  231,1 tys

  2,1(0.2%)

  170,7 tys

  1,5(0.1%)

  121,2 tys

  1,1(0.1%)

  68,0 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  66,8 tys

  0,6(0.1%)

  60,9 tys

  0,5(0%)

  60,9 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  66,8 tys

  0,6(0.1%)

  66,5 tys

  0,6(0.1%)

  62,5 tys

  0,6(0.1%)

  62,5 tys

  0,6(0.1%)

  62,1 tys

  0,6(0.1%)

  57,4 tys

  0,5(0%)

  56,0 tys

  0,5(0%)

  57,0 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  45,9 tys

  0,4(0%)

  16,8 tys

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,9 tys

  2,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  102,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat olkuski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 23 045 mieszkańców powiatu olkuskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 227 kobiet oraz 11 818 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 24,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców powiatu olkuskiego, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 18,4% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu olkuskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie olkuskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (22,3%) oraz podstawowe ukończone (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,6%) oraz średnie zawodowe (26,1%).

  W roku 2018 w powiecie olkuskim mieściły się 44 przedszkola, w których do 159 oddziałów uczęszczało 3 166 dzieci (1 553 dziewczynki oraz 1 613 chłopców). Dostępnych było 3 577 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olkuskim mieściło się 28 przedszkoli, w których do 103 oddziałów uczęszczało 2 282 dzieci (1 149 dziewczynek oraz 1 133 chłopców). Dostępnych było 2 525 miejsc.

  16,9% mieszkańców powiatu olkuskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 900 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 48 szkół podstawowych, w których w 483 oddziałach uczyło się 8 189 uczniów (3 970 kobiet oraz 4 219 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie olkuskim placówkę miały 52 szkoły podstawowe, w których w 387 oddziałach uczyło się 6 588 uczniów (3 234 kobiety oraz 3 354 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,38.

  W powiecie olkuskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 732 uczniów (1 047 kobiet oraz 685 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 619 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olkuskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 87 oddziałach uczyło się 2 754 uczniów (1 529 kobiet oraz 1 225 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 904 absolwentów.

  W powiecie olkuskim znajdują się 4 Technika, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 493 uczniów (549 kobiet oraz 944 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 263 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olkuskim placówkę miało 8 Technik, w których w 80 oddziałach uczyło się 2 166 uczniów (840 kobiet oraz 1 326 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 435 absolwentów.

  W powiecie olkuskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 242 uczniów (63 kobiety oraz 179 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,9 uczniów. 24,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,4% mieszkańców powiatu olkuskiego w wieku potencjalnej nauki (28,5% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat olkuski
  16,1%
  Małopolskie
  18,2%
  Cała Polska
  17,9%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat olkuski
  39,1%
  Województwo
  33,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 40,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • pow. olkuski
  2,3%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  12,6%
  Małopolskie
  12,6%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  24,1%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 22,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. olkuski
  20,0%
  Województwo
  24,2%
  Kraj
  22,9%
 • 13,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  4,8%
  Województwo
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  18,4%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. olkuski
  1,6%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 900 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. olkuski
  900,0
  Małopolskie
  883,0
  Polska
  873,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat olkuski
  0,80
  woj. małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 44Przedszkola
 • 19 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 159 Oddziały
 • 30 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 577 Miejsca
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat olkuski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 166 Dzieci
 • 1 553 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 613 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 85 2 lata i mniej
 • 85
 • 660 3 lata
 • 660
 • 794 4 lata
 • 794
 • 783 5 lata
 • 783
 • 835 6 lat
 • 835
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 323 3 lata
 • 323
 • 390 4 lata
 • 390
 • 381 5 lata
 • 381
 • 416 6 lat
 • 416
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 337 3 lata
 • 337
 • 404 4 lata
 • 404
 • 402 5 lata
 • 402
 • 419 6 lat
 • 419
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 561 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 226,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 224,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 34,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat olkuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 477 Oddziały
 • 8 156 Uczniowie
 • 3 962 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 194 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 1 043 Uczniowie w 1 klasie
 • 473 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 570 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 944 Absolwenci 2016
 • 467 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 477 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 33 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,2%
  75,8%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  woj. małopolskie
  16,8
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,0
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,0
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,1
 • 5,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,5
 •  
 • 665,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 577,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 701 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki557
  • francuski32
  • inny112
 • 557 niemiecki
 • 32 francuski
 • 112 inny
 • 15 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 15 angielski
 • 15 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 15 angielski
 •  
 • 94,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. olkuski
  94,38
  woj. małopolskie
  95,56
  Cała Polska
  95,46
 • 93,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. olkuski
  93,72
  Małopolskie
  94,56
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olkuski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olkuski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat olkuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 484 Uczniowie
 • 944 Kobiety
  (uczniowie)
 • 540 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,6%
  36,4%
 • 500 Uczniowie w 1 klasie
 • 340 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 160 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 535 Absolwenci
 • 331 Kobiety
  (absolwenci)
 • 204 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 248 Uczniowie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie)
 • 145 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,5%
  58,5%
 • 100 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. olkuski
  30,9
  Województwo
  26,5
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 96,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 73,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat olkuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 56 Oddziały
 • 1 493 Uczniowie
 • 549 Kobiety
  (uczniowie)
 • 944 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,8%
  63,2%
 • 415 Uczniowie w 1 klasie
 • 143 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 272 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 263 Absolwenci
 • 98 Kobiety
  (absolwenci)
 • 165 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat olkuski
  26,7
  woj. małopolskie
  25,3
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 117,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 84,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat olkuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 238 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 175 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,5%
  73,5%
 • 120 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 4 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  24,2
  Województwo
  17,3
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,2
 • 26,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,4
 • 4,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,0
 •  
 •  
 • 4 456 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 347
  • niemiecki519
  • rosyjski358
  • francuski217
 • 3 347 angielski
 • 519 niemiecki
 • 358 rosyjski
 • 217 francuski
 • 15 hiszpański
 • 1 724 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki1 380
  • francuski264
  • inny80
 • 1 380 niemiecki
 • 264 francuski
 • 80 inny
 • 9 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 9 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat olkuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 3Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 5 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,9%
  47,1%
 • 48 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. olkuski
  10,2
  woj. małopolskie
  19,6
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 10,2 Szkoły policealne ogółem
 • 10,2
 • 10,2 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 10,2
 •  
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat olkuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat olkuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat olkuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olkuski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie olkuskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie olkuskim znajdowały się 3 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 345)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie olkuskim: 12 (publiczne: 12, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 11, udogodnienia wewnątrz budynku: 7). W powiecie olkuskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 309 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 760 (uczestnicy: 86 731)
  • seanse filmowe: 51 (uczestnicy: 1 420)
  • wystawy: 39 (uczestnicy: 9 088)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 82 (uczestnicy: 58 581)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 144 (uczestnicy: 3 584)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 13 (uczestnicy: 2 250)
  • konkursy: 46 (uczestnicy: 1 057)
  • pokazy teatralne: 29 (uczestnicy: 5 706)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 398)
  • warsztaty: 340 (uczestnicy: 3 247)
  • inne: 5 (uczestnicy: 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 95 (członkowie: 1 918)
  • plastyczne/techniczne: 23 (członkowie: 257)
  • taneczne: 22 (członkowie: 538)
  • muzyczne: 14 (członkowie: 252)
  • teatralne: 5 (członkowie: 84)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 20)
  • literackie: 2 (członkowie: 23)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 360)
  • koło gospodyń wiejskich: 13 (członkowie: 207)
  • inne: 9 (członkowie: 177)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 18 (absolwenci: 450)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 55)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 50)
  • tańca: 2 (absolwenci: 67)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 18)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 5
  • ceramiczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 62 (członkowie: 1 046)
  • teatralne: 8 (członkowie: 90)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 63)
  • wokalne i chóry: 24 (członkowie: 348)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 120)
  • taneczne: 21 (członkowie: 415)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie olkuskim działały 2 kina posiadające 3 sale z 728 miejscami na widowni. Odbyło się 625 seansów, na które przyszło 17 119 widzów, w tym 213 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 529 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie olkuskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 500 zwiedzających, co daje 135 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie olkuskim działały 24 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 423 458 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 45 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 31 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 462 348 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 170
  • dostępne dla czytelników: 77
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 77
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 21


 • Biblioteki naukowe w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie olkuskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 22 997 wolumenów w tym ziobry specjalne: 299. Odnotowano 523 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 31 958 wolumenów. Odnotowano 1 634 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie olkuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie olkuskim działało 45 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 793 członków. Zarejestrowano 3 017 ćwiczących (mężczyźni: 2 133, kobiety: 884, chłopcy do lat 18: 1 452, dziewczęta do lat 18: 787). Aktywnych było 70 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (68) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie olkuskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olkuski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat olkuski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 60 wypadków drogowych w powiecie olkuskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 74 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 76,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie olkuskim zarejestrowanych było 96 354 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 72 807 samochodów osobowych (659,1 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 10 716 samochodów ciężarowych (114,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 429 autobusów (3,9 - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 911 ciągników siodłowych (17,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 391 motocykli (39,7 - mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,9 lat.


  W 2020 roku w powiecie olkuskim znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 59 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 48 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie olkuskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 60 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 74 Ranni
  (rok 2020)
 • 7 Lekko ranni
 • 67 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie olkuskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 54,31 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. olkuski
  54,3
  Małopolskie
  66,4
  Cała Polska
  61,5
 • 3,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. olkuski
  3,6
  Województwo
  4,6
  Kraj
  6,5
 • 66,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  67,0
  Województwo
  75,2
  Cały kraj
  69,2
 • 4,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  4,2
  Województwo
  5,7
  Polska
  7,6
 • 76,80 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  76,8
  Małopolskie
  92,8
  Polska
  80,2
 • 6,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat olkuski
  6,7
  Małopolskie
  6,9
  Polska
  10,6
 • 123,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  123,3
  Małopolskie
  113,2
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 96 354 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie olkuskim w 2020 roku
 • 72 807 Samochody osobowe
 • 10 716 Samochody ciężarowe
 • 238 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 429 Autobusy
 • 717 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 916 Ciągniki samochodowe
 • 1 911   Ciągniki siodłowe
 • 5 378 Ciągniki rolnicze
 • 4 391 Motocykle
 • 1 367   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 217 Motorowery
 • 72 807Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie olkuskim
 • Samochody osobowe w powiecie olkuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 659,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat olkuski
  659,1
  woj. małopolskie
  617,9
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 035
  • 1400-1649 kg18 557
  • 1650-1899 kg18 505
  • 1900 kg i więcej18 710
 • 17 035 do 1399 kg
 • 18 557 1400-1649 kg
 • 18 505 1650-1899 kg
 • 18 710 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 30 402 do 1399 cm3
 • 30 402
 • 37 240 1400-1999 cm3
 • 37 240
 • 5 165 2000 i więcej cm3
 • 5 165
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie olkuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna38 382
  • olej napędowy22 548
  • gaz (LPG)10 936
  • pozostałe941
 • 38 382 benzyna
 • 22 548 olej napędowy
 • 10 936 gaz (LPG)
 • 941 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 001 do 1 roku
 • 1 001
 • 809 2 lata
 • 809
 • 1 052 3 lata
 • 1 052
 • 2 703 4-5 lat
 • 2 703
 • 3 121 6-7 lat
 • 3 121
 • 3 913 8-9 lat
 • 3 913
 • 4 713 10-11 lat
 • 4 713
 • 13 323 12-15 lat
 • 13 323
 • 15 313 16-20 lat
 • 15 313
 • 10 054 21-25 lat
 • 10 054
 • 6 248 26-30 lat
 • 6 248
 • 10 557 31 lat i więcej
 • 10 557
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie olkuskim
 • pow. olkuski
  18,6 lat
  woj. małopolskie
  18,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 10 716Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie olkuskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie olkuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 114,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat olkuski
  114,3
  woj. małopolskie
  97,2
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 126 do 999 kg
 • 5 126
 • 3 232 1000-1499 kg
 • 3 232
 • 845 1500-2999 kg
 • 845
 • 92 3000-3499 kg
 • 92
 • 157 3500-4999 kg
 • 157
 • 542 5000-6999 kg
 • 542
 • 286 7000-9999 kg
 • 286
 • 282 10000-14999 kg
 • 282
 • 154 15000 kg i więcej
 • 154
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 931
  • olej napędowy7 360
  • gaz (LPG)500
  • pozostałe925
 • 1 931 benzyna
 • 7 360 olej napędowy
 • 500 gaz (LPG)
 • 925 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 78 do 1 roku
 • 78
 • 70 2 lata
 • 70
 • 98 3 lata
 • 98
 • 388 4-5 lat
 • 388
 • 423 6-7 lat
 • 423
 • 487 8-9 lat
 • 487
 • 720 10-11 lat
 • 720
 • 1 601 12-15 lat
 • 1 601
 • 1 916 16-20 lat
 • 1 916
 • 1 664 21-25 lat
 • 1 664
 • 1 062 26-30 lat
 • 1 062
 • 2 209 31 lat i więcej
 • 2 209
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie olkuskim
 • Tutaj
  20,4 lat
  Małopolskie
  18,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 429Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie olkuskim
 • Autobusy w powiecie olkuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,9 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. olkuski
  3,9
  Małopolskie
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy336
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe81
 • 11 benzyna
 • 336 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 81 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 2 2 lata
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 26 6-7 lat
 • 26
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 41 12-15 lat
 • 41
 • 54 16-20 lat
 • 54
 • 63 21-25 lat
 • 63
 • 57 26-30 lat
 • 57
 • 146 31 lat i więcej
 • 146
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie olkuskim
 • pow. olkuski
  23,3 lat
  Województwo
  21,1 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 1 911Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie olkuskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie olkuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 17,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. olkuski
  17,3
  Małopolskie
  8,5
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy1 760
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe148
 • 3 benzyna
 • 1 760 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 148 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 23 do 1 roku
 • 23
 • 28 2 lata
 • 28
 • 76 3 lata
 • 76
 • 217 4-5 lat
 • 217
 • 214 6-7 lat
 • 214
 • 170 8-9 lat
 • 170
 • 84 10-11 lat
 • 84
 • 429 12-15 lat
 • 429
 • 262 16-20 lat
 • 262
 • 213 21-25 lat
 • 213
 • 96 26-30 lat
 • 96
 • 99 31 lat i więcej
 • 99
 • 13,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie olkuskim
 • Powiat
  13,9 lat
  Małopolskie
  12,7 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 4 391Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie olkuskim
 • Motocykle w powiecie olkuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 39,7 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat olkuski
  39,7
  Małopolskie
  42,5
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 99 do 1 roku
 • 99
 • 58 2 lata
 • 58
 • 46 3 lata
 • 46
 • 256 4-5 lat
 • 256
 • 122 6-7 lat
 • 122
 • 147 8-9 lat
 • 147
 • 192 10-11 lat
 • 192
 • 610 12-15 lat
 • 610
 • 621 16-20 lat
 • 621
 • 429 21-25 lat
 • 429
 • 296 26-30 lat
 • 296
 • 1 515 31 lat i więcej
 • 1 515
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie olkuskim
 • Tutaj
  21,9 lat
  Województwo
  22,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie olkuskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 71,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  71,2 km
  woj. małopolskie
  508,5 km
  Kraj
  551,8 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  0,4 km
  woj. małopolskie
  2,3 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 48 Liczba licencji na taksówki
 • 59 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami