Powiat leszczyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat leszczyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 883 Liczba mieszkańców
 • 806 km2 Powierzchnia
 • 69 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 9,0% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Wawrzyniak Starosta
 • pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno Adres starostwa powiatowego
 • PLE Tablice rejestracyjne
Powiat leszczyński na mapie
Identyfikatory
 • 3013 TERYT (TERC)
Herb powiatu leszczyńskiego
powiat leszczyński herb

Powiat leszczyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat leszczyński ma 55 883 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 14,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leszczyńskiego w 2050 roku wynosi 62 875, z czego 31 537 to kobiety, a 31 338 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu leszczyńskiego zawarli w 2017 roku 284 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców powiatu leszczyńskiego jest stanu wolnego, 60,9% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat leszczyński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 263. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 4,72 na 1000 mieszkańców powiatu leszczyńskiego. W 2017 roku urodziło się 729 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 422 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,56 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 34,1% zgonów w powiecie leszczyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,7% zgonów w powiecie leszczyńskim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu leszczyńskiego przypada 8.2 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 993 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 661 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu leszczyńskiego 332. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  62,1% mieszkańców powiatu leszczyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu leszczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 55 883 Liczba mieszkańców
 • 27 978 Kobiety
 • 27 905 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie leszczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie leszczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie leszczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leszczyńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62 875 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 31 537 Kobiety
 • 31 338 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie leszczyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie leszczyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie leszczyńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu leszczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  38,2 lat
  woj. wielkopolskie
  40,3 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 39,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat leszczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu leszczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat leszczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat leszczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat leszczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat leszczyński
  29,0%
  woj. wielkopolskie
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. leszczyński
  60,9%
  Wielkopolskie
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 60,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat leszczyński
  7,9%
  Wielkopolskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,2%
  woj. wielkopolskie
  4,1%
  Kraj
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie leszczyńskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,1
  Wielkopolskie
  5,3
  Cały kraj
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,9
  Wielkopolskie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 284 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie leszczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 263 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 147 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 116 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 4,72 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  4,7
  Województwo
  2,1
  Cała Polska
  -0,0
 • 2,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 4,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie leszczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie leszczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie leszczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie leszczyńskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 729 Urodzenia żywe
 • 360 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 369 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 13,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. leszczyński
  13,1
  Wielkopolskie
  11,6
  Cały kraj
  10,5
 • 52,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  52,9
  woj. wielkopolskie
  48,2
  Cały kraj
  44,2
 • 12.21 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.21
 • 57.19 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57.19
 • 133.9 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 133.9
 • 100.88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 100.88
 • 36.52 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.52
 • 7.8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.8
 • 0.56 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.56
 • 3 422 g Średnia waga noworodków
 • 3 306 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 535 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat leszczyński
  3 422 g
  Wielkopolskie
  3 406 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 76 Waga 4000g - 4499g
 • 76
 • 257 Waga 3500g - 3999g
 • 257
 • 265 Waga 3000g - 3499g
 • 265
 • 81 Waga 2500g - 2999g
 • 81
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,74 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat leszczyński
  1,74
  woj. wielkopolskie
  1,58
  Cała Polska
  1,45
 • 0,86 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,86
  woj. wielkopolskie
  0,77
  Kraj
  0,71
 • 1,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,56
  Województwo
  1,22
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie leszczyńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 451 Zgony
 • 221 Kobiety
  (Zgony)
 • 230 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat leszczyński
  8,2
  Województwo
  9,3
  Polska
  10,1
 • 71,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  71,6
  Wielkopolskie
  84,5
  Kraj
  101,5
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. leszczyński
  3,2
  Wielkopolskie
  4,1
  Cała Polska
  4,0
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,1
  Wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie leszczyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,6%
  Wielkopolskie
  39,8%
  Cały kraj
  45,7%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,6%
  woj. wielkopolskie
  27,4%
  Polska
  26,7%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. leszczyński
  4,9%
  Województwo
  6,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  7,8
  Cała Polska
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,1
  Kraj
  74,3
 • 216,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  216,2
  Wielkopolskie
  261,2
  Polska
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  245,2
  Kraj
  261,6
 • 278,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 311,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 245,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. leszczyński
  278,5
  Wielkopolskie
  380,2
  Cały kraj
  469,0
 • 60,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 93,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  60,4
  woj. wielkopolskie
  68,9
  Kraj
  87,7
 • 29,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat leszczyński
  29,3
  Wielkopolskie
  31,9
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  Województwo
  6,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat leszczyński
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 993 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 512 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 481 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 661 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 353 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 308 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 330 Saldo migracji
 • 156 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 174 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 332 Saldo migracji wewnętrznych
 • 159 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 173 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie leszczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat leszczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leszczyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie leszczyńskim oddano do użytku 471 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,43 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie leszczyńskim to 15 259 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 276 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 67,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 32,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie leszczyńskim to 5,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie leszczyńskim to 123,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,66% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,28% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,13% mieszkań posiada łazienkę, 81,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 16,82% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 259 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 275,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  275,50
  Wielkopolskie
  342,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 109,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  109,50 m2
  Wielkopolskie
  81,20 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 30,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. leszczyński
  30,20 m2
  Wielkopolskie
  27,80 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat leszczyński
  4,83
  Województwo
  4,05
  Cała Polska
  3,82
 • 3,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. leszczyński
  3,63
  woj. wielkopolskie
  2,92
  Kraj
  2,69
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,75
  Województwo
  0,72
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 471 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 8,43 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  8,43
  Województwo
  5,40
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 305 Użytek własny
 • 30 Sprzedaż lub wynajem
 • 91,0%
  9,0%
 • 2 414 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. leszczyński
  5,13
  woj. wielkopolskie
  3,99
  Kraj
  3,91
 • 43,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. leszczyński
  43,20
  woj. wielkopolskie
  21,56
  Polska
  18,14
 • 58 084 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 123,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  123,3 m2
  woj. wielkopolskie
  93,5 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 1,04 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. leszczyński
  1,04 m2
  woj. wielkopolskie
  0,51 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat leszczyński
  98,66%
  Wielkopolskie
  98,50%
  Kraj
  96,79%
 • 96,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,28%
  Województwo
  96,06%
  Cała Polska
  93,66%
 • 94,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat leszczyński
  94,13%
  Wielkopolskie
  93,81%
  Cały kraj
  91,31%
 • 81,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,19%
  Wielkopolskie
  83,33%
  Kraj
  82,12%
 • 16,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  16,82%
  woj. wielkopolskie
  51,41%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat leszczyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie leszczyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 217 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 41,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie leszczyńskim wynosiło w 2017 roku 3,2% (4,5% wśród kobiet i 2,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leszczyńskim wynosiło 4 213,65 PLN, co odpowiada 93.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leszczyńskiego 8 666 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 074 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 592.

  36,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leszczyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 217 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. leszczyński
  217,0
  Województwo
  277,0
  Cała Polska
  247,0
 • 3,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,5% Kobiety
 • 2,1% Mężczyźni
 • pow. leszczyński
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie leszczyńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie leszczyńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie leszczyńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 214 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. leszczyński
  4 214 PLN
  Województwo
  4 124 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie leszczyńskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 666 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 074 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 592 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,82 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 36,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,6% Przemysł i budownictwo
 • 26,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 11,9% Pozostałe
 • 19,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie leszczyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 122 Pracujący ogółem
 • 5 048 Kobiety
 • 7 074 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie leszczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat leszczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,1
  woj. wielkopolskie
  63,1
  Cały kraj
  63,4
 • 26,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. leszczyński
  26,2
  Wielkopolskie
  31,7
  Cały kraj
  34,0
 • 74,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. leszczyński
  74,8
  woj. wielkopolskie
  100,8
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat leszczyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie leszczyńskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 026 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 843 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 519 nowych podmiotów, a 395 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (529) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (410) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (702) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (332) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie leszczyńskim najwięcej (320) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 714) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  9,6% (581) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,5% (1 778) podmiotów, a 60,9% (3 667) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie leszczyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.4%) oraz Budownictwo (20.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 026 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 581 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 778 Przemysł i budownictwo
 • 3 667 Pozostała działalność
 • 519 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie leszczyńskim w 2017 roku
 • 395 Podmioty wyrejestrowane w powiecie leszczyńskim w 2017 roku
 • 4 843 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 714 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 714
 • 270 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 270
 • 39 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 39
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 6 023 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 023
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 64 Spółdzielnie ogółem
 • 64
 • 416 Spółki handlowe ogółem
 • 416
 • 70  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 70
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 320  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 320
 • 65    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 65
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 245 Spółki cywilne ogółem
 • 245
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 843 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 181 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 181
 • 1 000 Budownictwo
 • 1 000
 • 524 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 524
 • 499 Przetwórstwo przemysłowe
 • 499
 • 332 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 332
 • 313 Transport i gospodarka magazynowa
 • 313
 • 210 Pozostała działalność
 • 210
 • 159 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 159
 • 119 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 119
 • 117 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 117
 • 101 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 101
 • 79 Edukacja
 • 79
 • 77 Informacja i komunikacja
 • 77
 • 63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 63
 • 33 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 33
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 15 Górnictwo i wydobywanie
 • 15
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leszczyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie leszczyńskim stwierdzono 519 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie leszczyńskim wynosi 84,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu leszczyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,59 (wykrywalność 63%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,53 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,85 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,53 (88%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,11 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat leszczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 519 Przestępstwa ogółem
 • 519
 • 252 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 252
 • 85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 85
 • 103 Przestępstwa drogowe
 • 103
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 6
 • 200 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 200
 • 9,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,32
  woj. wielkopolskie
  16,50
  Cała Polska
  19,62
 • 4,53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat leszczyński
  4,53
  Wielkopolskie
  9,93
  Polska
  12,07
 • 1,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat leszczyński
  1,53
  Wielkopolskie
  4,08
  Cała Polska
  4,94
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat leszczyński
  1,85
  Wielkopolskie
  1,70
  Cała Polska
  1,78
 • 0,11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,11
  woj. wielkopolskie
  0,35
  Cała Polska
  0,49
 • 3,59 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat leszczyński
  3,59
  Województwo
  7,90
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat leszczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat leszczyński
  84%
  Województwo
  75%
  Polska
  72%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  72%
  Wielkopolskie
  63%
  Polska
  60%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  88%
  woj. wielkopolskie
  90%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. leszczyński
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  90%
  Kraj
  84%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat leszczyński
  63%
  Wielkopolskie
  54%
  Cały kraj
  52%

Powiat leszczyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu leszczyńskiego wyniosła w 2016 roku 33,5 mln złotych, co daje 610 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 30.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu leszczyńskiego - 29.6% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (16.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,9 mln złotych, czyli 20,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu leszczyńskiego wyniosła w 2016 roku 37,5 mln złotych, co daje 682 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 18% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9%). W budżecie powiatu leszczyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 152 złotych na mieszkańca (22,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,1 złotych na mieszkańca (1,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie leszczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu leszczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat leszczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu leszczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,3 mln

  532(100%)

  33,2 mln

  636(100%)

  30,8 mln

  584(100%)

  35,6 mln

  668(100%)

  34,9 mln

  650(100%)

  36,8 mln

  680(100%)

  43,5 mln

  798(100%)

  33,5 mln

  610(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,9 mln

  172(32.6%)

  12,9 mln

  248(38.9%)

  9,6 mln

  181(31.1%)

  12,8 mln

  239(35.9%)

  12,0 mln

  222(34.4%)

  12,0 mln

  220(32.5%)

  20,4 mln

  373(47%)

  9,9 mln

  179(29.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  93,4(17.7%)

  5,3 mln

  101(15.9%)

  5,5 mln

  103(17.8%)

  5,2 mln

  98,1(14.7%)

  5,1 mln

  94,2(14.6%)

  5,1 mln

  93,5(13.8%)

  5,4 mln

  99,3(12.5%)

  5,7 mln

  103(16.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  104(19.6%)

  5,3 mln

  101(15.9%)

  4,8 mln

  90,3(15.5%)

  5,1 mln

  94,5(14.2%)

  5,1 mln

  94,8(14.7%)

  5,7 mln

  105(15.6%)

  5,6 mln

  101(12.8%)

  5,7 mln

  102(16.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,7 mln

  71,1(13.4%)

  4,2 mln

  81,4(12.8%)

  4,1 mln

  76,6(13.2%)

  4,4 mln

  81,8(12.3%)

  4,6 mln

  85,0(13.2%)

  4,6 mln

  84,6(12.5%)

  4,9 mln

  90,0(11.3%)

  4,7 mln

  84,0(13.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  29,5(5.6%)

  1,8 mln

  33,9(5.3%)

  2,4 mln

  45,5(7.8%)

  2,2 mln

  41,6(6.3%)

  2,4 mln

  44,7(6.9%)

  2,5 mln

  45,2(6.7%)

  2,7 mln

  48,7(6.1%)

  3,0 mln

  53,4(8.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  521,8 tys

  10,1(1.9%)

  460,9 tys

  8,8(1.4%)

  1,2 mln

  22,4(3.8%)

  1,5 mln

  28,6(4.3%)

  1,8 mln

  33,4(5.2%)

  1,7 mln

  30,9(4.6%)

  1,5 mln

  28,1(3.5%)

  1,4 mln

  25,4(4.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  21,6(4.1%)

  1,4 mln

  27,4(4.3%)

  1,6 mln

  30,5(5.3%)

  1,9 mln

  35,6(5.4%)

  1,9 mln

  35,5(5.5%)

  2,7 mln

  50,0(7.4%)

  1,2 mln

  21,9(2.8%)

  1,3 mln

  23,7(3.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  580,5 tys

  11,2(2.1%)

  510,3 tys

  9,8(1.5%)

  591,8 tys

  11,2(1.9%)

  1,3 mln

  24,0(3.6%)

  1,1 mln

  20,1(3.1%)

  1,1 mln

  19,9(2.9%)

  717,9 tys

  13,1(1.6%)

  817,0 tys

  14,7(2.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  202,7 tys

  3,9(0.7%)

  218,5 tys

  4,2(0.7%)

  239,4 tys

  4,5(0.8%)

  240,5 tys

  4,5(0.7%)

  242,4 tys

  4,5(0.7%)

  249,6 tys

  4,6(0.7%)

  274,2 tys

  5,0(0.6%)

  253,3 tys

  4,6(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,8 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  34,1 tys

  0,6(0.1%)

  20,1 tys

  0,4(0.1%)

  187,0 tys

  3,5(0.5%)

  322,8 tys

  5,9(0.9%)

  219,3 tys

  4,0(0.5%)

  193,1 tys

  3,5(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  130,8 tys

  2,5(0.4%)

  238,8 tys

  4,5(0.8%)

  294,2 tys

  5,5(0.8%)

  96,8 tys

  1,8(0.3%)

  199,1 tys

  3,7(0.5%)

  185,5 tys

  3,4(0.4%)

  154,9 tys

  2,8(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  175,2 tys

  3,4(0.6%)

  147,0 tys

  2,8(0.4%)

  141,9 tys

  2,7(0.5%)

  167,1 tys

  3,1(0.5%)

  102,9 tys

  1,9(0.3%)

  206,1 tys

  3,8(0.6%)

  120,0 tys

  2,2(0.3%)

  153,1 tys

  2,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,2 tys

  2,2(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  161,9 tys

  3,1(0.6%)

  154,1 tys

  3,0(0.5%)

  93,7 tys

  1,8(0.3%)

  129,6 tys

  2,4(0.4%)

  99,4 tys

  1,8(0.3%)

  118,4 tys

  2,2(0.3%)

  67,4 tys

  1,2(0.2%)

  95,7 tys

  1,7(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  68,8 tys

  1,3(0.3%)

  446,1 tys

  8,5(1.3%)

  131,8 tys

  2,5(0.4%)

  127,2 tys

  2,4(0.4%)

  70,3 tys

  1,3(0.2%)

  73,6 tys

  1,4(0.2%)

  83,8 tys

  1,5(0.2%)

  74,0 tys

  1,3(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  77,5 tys

  1,5(0.3%)

  50,0 tys

  1,0(0.2%)

  127,4 tys

  2,4(0.4%)

  115,4 tys

  2,2(0.3%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  241,9 tys

  4,4(0.7%)

  40,0 tys

  0,7(0.1%)

  64,0 tys

  1,2(0.2%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,9 tys

  0,1(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  14,4 tys

  0,3(0%)

  14,4 tys

  0,3(0%)

  21,0 tys

  0,4(0.1%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  39,8 tys

  0,8(0.1%)

  10,4 tys

  0,2(0%)

  10,6 tys

  0,2(0%)

  23,5 tys

  0,4(0.1%)

  20,7 tys

  0,4(0.1%)

  22,8 tys

  0,4(0.1%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,5 tys

  1,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  112,6 tys

  2,2(0.4%)

  79,0 tys

  1,5(0.2%)

  66,8 tys

  1,3(0.2%)

  51,7 tys

  1,0(0.1%)

  20,7 tys

  0,4(0.1%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie leszczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu leszczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat leszczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu leszczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,8 mln

  560(100%)

  32,7 mln

  626(100%)

  34,3 mln

  650(100%)

  35,7 mln

  671(100%)

  38,7 mln

  721(100%)

  38,7 mln

  715(100%)

  43,9 mln

  804(100%)

  37,5 mln

  682(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,8 mln

  306(55.1%)

  20,3 mln

  389(62.1%)

  18,5 mln

  350(54%)

  16,9 mln

  317(47.5%)

  17,1 mln

  317(44.2%)

  16,8 mln

  308(43.3%)

  18,8 mln

  342(42.7%)

  17,4 mln

  315(46.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,3 mln

  123(22%)

  6,8 mln

  130(20.8%)

  7,4 mln

  139(21.5%)

  8,5 mln

  159(23.9%)

  8,9 mln

  165(23%)

  9,7 mln

  178(25.1%)

  10,9 mln

  198(24.7%)

  11,5 mln

  208(30.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  75,9(13.6%)

  2,5 mln

  48,1(7.7%)

  3,5 mln

  65,8(10.2%)

  5,5 mln

  102(15.3%)

  7,3 mln

  135(18.8%)

  5,1 mln

  93,4(13.1%)

  9,5 mln

  174(21.7%)

  3,4 mln

  61,1(9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  494,0 tys

  9,6(1.7%)

  425,6 tys

  8,2(1.3%)

  1,6 mln

  30,4(4.7%)

  1,2 mln

  21,5(3.2%)

  1,9 mln

  35,3(4.9%)

  2,0 mln

  37,5(5.3%)

  1,5 mln

  27,2(3.4%)

  1,6 mln

  28,2(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  204,9 tys

  4,0(0.7%)

  415,7 tys

  8,0(1.3%)

  1,0 mln

  19,2(3%)

  695,6 tys

  13,0(1.9%)

  733,0 tys

  13,6(1.9%)

  821,1 tys

  15,1(2.1%)

  758,4 tys

  13,8(1.7%)

  1,2 mln

  21,6(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  442,7 tys

  8,6(1.5%)

  320,7 tys

  6,1(1%)

  762,9 tys

  14,4(2.2%)

  756,0 tys

  14,1(2.1%)

  662,1 tys

  12,3(1.7%)

  1,2 mln

  22,2(3.1%)

  606,8 tys

  11,1(1.4%)

  566,7 tys

  10,2(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  140,5 tys

  2,7(0.4%)

  378,6 tys

  7,1(1.1%)

  403,2 tys

  7,5(1.1%)

  216,5 tys

  4,0(0.6%)

  462,7 tys

  8,5(1.2%)

  530,2 tys

  9,7(1.2%)

  506,6 tys

  9,1(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  436,8 tys

  8,4(1.5%)

  490,0 tys

  9,4(1.5%)

  420,9 tys

  7,9(1.2%)

  470,1 tys

  8,8(1.3%)

  567,7 tys

  10,5(1.5%)

  478,6 tys

  8,8(1.2%)

  451,2 tys

  8,2(1%)

  419,8 tys

  7,6(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  606,9 tys

  11,7(2.1%)

  676,9 tys

  13,0(2.1%)

  313,4 tys

  5,9(0.9%)

  338,2 tys

  6,3(0.9%)

  326,8 tys

  6,0(0.8%)

  284,4 tys

  5,2(0.7%)

  402,4 tys

  7,3(0.9%)

  364,2 tys

  6,6(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  309,6 tys

  6,0(1.1%)

  164,5 tys

  3,2(0.5%)

  185,9 tys

  3,5(0.5%)

  773,1 tys

  14,5(2.2%)

  787,4 tys

  14,6(2%)

  1,6 mln

  30,2(4.2%)

  309,2 tys

  5,6(0.7%)

  259,5 tys

  4,7(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  136,9 tys

  2,6(0.5%)

  141,7 tys

  2,7(0.4%)

  141,5 tys

  2,7(0.4%)

  147,0 tys

  2,7(0.4%)

  152,4 tys

  2,8(0.4%)

  153,8 tys

  2,8(0.4%)

  181,9 tys

  3,3(0.4%)

  157,2 tys

  2,8(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,2 tys

  2,2(0.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,4 tys

  0,4(0.1%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  534

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  22,3 tys

  0,4(0.1%)

  18,3 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,5 tys

  0,1(0%)

  37,7 tys

  0,7(0.1%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  18,0 tys

  0,3(0.1%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,5(0.1%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  50,3 tys

  0,9(0.1%)

  16,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  265,0 tys

  5,1(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  253

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  375

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,8 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  29,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,5 tys

  1,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat leszczyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 001 mieszkańców powiatu leszczyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 172 kobiet oraz 7 829 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,4% wykształcenie policealne, 7,8% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 34,9% mieszkańców powiatu leszczyńskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 21,0% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu leszczyńskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie leszczyńskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz podstawowe ukończone (25,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (44,3%) oraz średnie zawodowe (16,9%).

  17,7% mieszkańców powiatu leszczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 731 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,03 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,26.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 87,08.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 12 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców powiatu leszczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (27,8% kobiet i 27,9% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. leszczyński
  11,0%
  Województwo
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 21,2% W miastach
  (wyższe)
 • 10,0% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  26,1%
  woj. wielkopolskie
  31,7%
  Kraj
  33,3%
 • 29,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 30,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,4%
  Wielkopolskie
  2,3%
  Kraj
  2,7%
 • 2,0% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 7,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. leszczyński
  7,8%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  17,0%
  woj. wielkopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 34,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  34,9%
  Województwo
  26,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 25,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 44,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,9%
  Województwo
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  21,0%
  woj. wielkopolskie
  18,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 21,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,0%
  Wielkopolskie
  1,1%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 731 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  731,0
  Województwo
  842,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,03 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,03
  Województwo
  0,94
  Kraj
  1,01
 •  
 • 98,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 97,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,26
  woj. wielkopolskie
  98,89
  Cała Polska
  96,62
 • 84,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,65
  Wielkopolskie
  94,65
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat leszczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat leszczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  Wielkopolskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 258,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 215,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 87,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  87,08
  Województwo
  103,12
  Kraj
  100,01
 • 81,99 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  81,99
  Wielkopolskie
  94,24
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat leszczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat leszczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat leszczyński
  18,0
  woj. wielkopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 136,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 101,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie leszczyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 12 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat leszczyński
  12,0
  Województwo
  27,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 12 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 12
 • 12 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 12
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat leszczyński
  6,0
  woj. wielkopolskie
  21,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 6 Szkoły policealne ogółem
 • 6
 • 6 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 6
 • 6 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 6
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat leszczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat leszczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat leszczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leszczyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie leszczyńskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie leszczyńskim znajdowało się 8 hoteli (4 ★★★, 3 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 14 (całoroczne: 1)
  • ośrodki kolonijne: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 15 (liczba sal: 35, liczba miejsc: 2 204)
  • z nagłośnieniem: 14
  • z projektorem multimedialnym: 14
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 10
  • z ekranem: 16
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 12
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 11
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 26


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie leszczyńskim: 18 (publiczne: 18, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 9 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie leszczyńskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 330 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 215 (uczestnicy: 58 501)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 827)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 86 (uczestnicy: 30 859)
  • koncerty: 30 (uczestnicy: 17 079)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 357)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 41 (uczestnicy: 6 255)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 1 512)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 647)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 608)
  • inne: 6 (uczestnicy: 357)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 1 134)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 125)
  • taneczne: 2 (członkowie: 51)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 72)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 125)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 262)
  • koło gospodyń wiejskich: 11 (członkowie: 476)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 83)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 83)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 44 (członkowie: 972)
  • teatralne: 1 (członkowie: 13)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 80)
  • wokalne i chóry: 22 (członkowie: 433)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 228)
  • taneczne: 8 (członkowie: 193)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie leszczyńskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 213 095 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 28 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 235 499 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 68
  • dostępne dla czytelników: 33
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 33
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11


 • Kluby sportowe w powiecie leszczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie leszczyńskim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 362 członków. Zarejestrowano 1 448 ćwiczących (mężczyźni: 1 089, kobiety: 359, chłopcy do lat 18: 681, dziewczęta do lat 18: 262). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (42), instruktora sportowego (28) oraz inne osoby (22).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie leszczyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leszczyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat leszczyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 101 wypadków drogowych w powiecie leszczyńskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 138 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 182,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 279,6 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie leszczyńskim zarejestrowanych było 49 350 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 36 342 samochodów osobowych (656,1 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 814 samochodów ciężarowych (113,9 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 306 autobusów (5,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 495 ciągników siodłowych (8,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 657 motocykli (29,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,4 lat.


  W 2017 roku w powiecie leszczyńskim znajdowało się 66 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 101 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 138 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie leszczyńskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 182,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  182,3
  Województwo
  66,5
  Cały kraj
  87,6
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  9,1
  Wielkopolskie
  7,2
  Polska
  7,9
 • 10,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat leszczyński
  10,1
  Wielkopolskie
  8,6
  Cały kraj
  10,6
 • 279,64 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  279,6
  Województwo
  92,3
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 49 350 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie leszczyńskim w 2016 roku
 • 36 342 Samochody osobowe
 • 5 814 Samochody ciężarowe
 • 327 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 306 Autobusy
 • 255 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 495 Ciągniki samochodowe
 • 495   Ciągniki siodłowe
 • 4 481 Ciągniki rolnicze
 • 1 657 Motocykle
 • 336   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 798 Motorowery
 • 36 342Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie leszczyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie leszczyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 656,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat leszczyński
  656,1
  woj. wielkopolskie
  626,6
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 716
  • 1400-1649 kg8 693
  • 1650-1899 kg7 715
  • 1900 kg i więcej8 218
 • 11 716 do 1399 kg
 • 8 693 1400-1649 kg
 • 7 715 1650-1899 kg
 • 8 218 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 131 do 1399 cm3
 • 15 131
 • 18 869 1400-1999 cm3
 • 18 869
 • 2 342 2000 i więcej cm3
 • 2 342
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie leszczyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 557
  • olej napędowy12 634
  • gaz (LPG)3 072
  • pozostałe79
 • 20 557 benzyna
 • 12 634 olej napędowy
 • 3 072 gaz (LPG)
 • 79 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 356 do 1 roku
 • 356
 • 238 2 lata
 • 238
 • 314 3 lata
 • 314
 • 1 049 4-5 lat
 • 1 049
 • 1 348 6-7 lat
 • 1 348
 • 2 319 8-9 lat
 • 2 319
 • 2 794 10-11 lat
 • 2 794
 • 6 635 12-15 lat
 • 6 635
 • 8 939 16-20 lat
 • 8 939
 • 4 475 21-25 lat
 • 4 475
 • 2 525 26-30 lat
 • 2 525
 • 5 350 31 lat i więcej
 • 5 350
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie leszczyńskim
 • Tutaj
  18,6 lat
  Wielkopolskie
  17,7 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 5 814Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie leszczyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie leszczyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 113,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. leszczyński
  113,9
  Wielkopolskie
  108,4
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 795 do 999 kg
 • 2 795
 • 1 869 1000-1499 kg
 • 1 869
 • 458 1500-2999 kg
 • 458
 • 54 3000-3499 kg
 • 54
 • 86 3500-4999 kg
 • 86
 • 267 5000-6999 kg
 • 267
 • 140 7000-9999 kg
 • 140
 • 110 10000-14999 kg
 • 110
 • 35 15000 kg i więcej
 • 35
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 035
  • olej napędowy4 583
  • gaz (LPG)154
  • pozostałe42
 • 1 035 benzyna
 • 4 583 olej napędowy
 • 154 gaz (LPG)
 • 42 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 84 do 1 roku
 • 84
 • 71 2 lata
 • 71
 • 65 3 lata
 • 65
 • 289 4-5 lat
 • 289
 • 379 6-7 lat
 • 379
 • 453 8-9 lat
 • 453
 • 402 10-11 lat
 • 402
 • 931 12-15 lat
 • 931
 • 1 134 16-20 lat
 • 1 134
 • 610 21-25 lat
 • 610
 • 361 26-30 lat
 • 361
 • 1 035 31 lat i więcej
 • 1 035
 • 18,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie leszczyńskim
 • Powiat
  18,2 lat
  woj. wielkopolskie
  17,3 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 306Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie leszczyńskim
 • Autobusy w powiecie leszczyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,5 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. leszczyński
  5,5
  woj. wielkopolskie
  2,4
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy295
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 11 benzyna
 • 295 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 60 16-20 lat
 • 60
 • 86 21-25 lat
 • 86
 • 95 26-30 lat
 • 95
 • 31 31 lat i więcej
 • 31
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie leszczyńskim
 • Powiat
  23,5 lat
  Województwo
  21,0 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 495Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie leszczyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie leszczyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 8,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,9
  Wielkopolskie
  13,6
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy493
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe1
 • 1 benzyna
 • 493 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 8 2 lata
 • 8
 • 12 3 lata
 • 12
 • 51 4-5 lat
 • 51
 • 61 6-7 lat
 • 61
 • 72 8-9 lat
 • 72
 • 54 10-11 lat
 • 54
 • 68 12-15 lat
 • 68
 • 74 16-20 lat
 • 74
 • 42 21-25 lat
 • 42
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 17 31 lat i więcej
 • 17
 • 13,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie leszczyńskim
 • Tutaj
  13,1 lat
  woj. wielkopolskie
  10,4 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 1 657Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie leszczyńskim
 • Motocykle w powiecie leszczyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 29,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  29,9
  woj. wielkopolskie
  40,7
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 27 do 1 roku
 • 27
 • 17 2 lata
 • 17
 • 17 3 lata
 • 17
 • 53 4-5 lat
 • 53
 • 68 6-7 lat
 • 68
 • 112 8-9 lat
 • 112
 • 119 10-11 lat
 • 119
 • 199 12-15 lat
 • 199
 • 318 16-20 lat
 • 318
 • 154 21-25 lat
 • 154
 • 173 26-30 lat
 • 173
 • 400 31 lat i więcej
 • 400
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie leszczyńskim
 • powiat leszczyński
  20,4 lat
  woj. wielkopolskie
  24,5 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 50 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie leszczyńskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 820,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  820,3 km
  Województwo
  490,9 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 11,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  11,8 km
  Wielkopolskie
  4,2 km
  Kraj
  3,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek