Powiat namysłowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat namysłowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 42 634 Liczba mieszkańców
 • 748 km2 Powierzchnia
 • 57 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,7% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Michta Starosta
 • Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów Adres starostwa powiatowego
 • ONA Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie namysłowskim (1)
 • Namysłów
Powiat namysłowski na mapie
Identyfikatory
 • 1606 TERYT (TERC)
Herb powiatu namysłowskiego
powiat namysłowski herb
Flaga powiatu namysłowskiego
powiat namysłowski flaga

powiat namysłowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
77 410 67 77
77 410 67 76
Pl.Powstańców Śląskich 3
46-100 Namysłów
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
77-40-39-143
77-40-39-185
Piłsudskiego 4
46-100 Namysłów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Namysłowie
77-41-93-962
77-41-93-962
pl. Wolności 12 A
46-100 Namysłów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie
77-41-90-480
77-41-90-480
Piłsudskiego 13
46-100 Namysłów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie
77-41-01-315
77-40-39-770
Dubois 3
46-100 Namysłów
Starostwo Powiatowe w Namysłowie
(77) 410-36-95
(77) 410-39-22
Plac Wolności
46-100 Namysłów

Powiat namysłowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat namysłowski ma 42 634 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 3,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu namysłowskiego w 2050 roku wynosi 34 342, z czego 17 318 to kobiety, a 17 024 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu namysłowskiego zawarli w 2019 roku 189 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców powiatu namysłowskiego jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat namysłowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,33 na 1000 mieszkańców powiatu namysłowskiego. W 2019 roku urodziło się 405 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 385 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 36,2% zgonów w powiecie namysłowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów w powiecie namysłowskim były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu namysłowskiego przypada 9.81 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 614 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 607 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu namysłowskiego 7. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 26 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -14.

  61,0% mieszkańców powiatu namysłowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu namysłowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42 634 Liczba mieszkańców
 • 21 831 Kobiety
 • 20 803 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie namysłowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie namysłowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie namysłowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu namysłowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 34 342 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 318 Kobiety
 • 17 024 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie namysłowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie namysłowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie namysłowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu namysłowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,9 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. namysłowski
  41,9 lat
  woj. opolskie
  43,2 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat namysłowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu namysłowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat namysłowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat namysłowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat namysłowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • powiat namysłowski
  28,6%
  Opolskie
  28,3%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9%Żonaci/Zamężne
 • powiat namysłowski
  55,9%
  woj. opolskie
  54,8%
  Polska
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat namysłowski
  9,8%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 16,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,0%
  Opolskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,7% Nieustalone
 • pow. namysłowski
  1,7%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie namysłowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat namysłowski
  4,4
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,8
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,8
  woj. opolskie
  1,6
  Polska
  1,7
 • 189 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie namysłowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. namysłowski
  -0,3
  woj. opolskie
  -2,2
  Polska
  -0,9
 • 1,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie namysłowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie namysłowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie namysłowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie namysłowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 405 Urodzenia żywe
 • 196 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 209 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,5
  Województwo
  8,6
  Cały kraj
  9,8
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,6
  woj. opolskie
  37,3
  Polska
  41,8
 • 7.28 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.28
 • 60.1 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 60.1
 • 79.92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79.92
 • 73.2 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.2
 • 42.5 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42.5
 • 8.09 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.09
 • 3 385 gŚrednia waga noworodków
 • 3 290 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 473 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 385 g
  Województwo
  3 354 g
  Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 135 Waga 3500g - 3999g
 • 135
 • 141 Waga 3000g - 3499g
 • 141
 • 60 Waga 2500g - 2999g
 • 60
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat namysłowski
  1,36
  Województwo
  1,27
  Cały kraj
  1,42
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,66
  woj. opolskie
  0,63
  Polska
  0,69
 • 0,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat namysłowski
  0,97
  Województwo
  0,79
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie namysłowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 419 Zgony
 • 194 Kobiety
  (Zgony)
 • 225 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  Opolskie
  10,9
  Cała Polska
  10,7
 • 103,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  103,5
  Województwo
  125,9
  Kraj
  109,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  0,0
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,1
  Województwo
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  0,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie namysłowskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. namysłowski
  36,2%
  Województwo
  44,1%
  Cały kraj
  40,5%
 • 27,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,5%
  woj. opolskie
  26,2%
  Cały kraj
  26,4%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,5%
  Województwo
  5,0%
  Kraj
  6,7%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  5,3
  Cała Polska
  9,8
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  76,2
  Cały kraj
  72,2
 • 302,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. namysłowski
  302,4
  woj. opolskie
  284,3
  Polska
  284,5
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  252,7
  Cała Polska
  263,9
 • 398,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 343,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 456,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  398,6
  woj. opolskie
  477,7
  Kraj
  437,2
 • 64,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat namysłowski
  64,6
  woj. opolskie
  66,0
  Cała Polska
  71,0
 • 36,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  36,7
  Województwo
  34,3
  Cały kraj
  34,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  Województwo
  5,9
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. namysłowski
  0,0%
  Opolskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 614 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 333 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 281 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 607 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 339 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 268 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie namysłowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat namysłowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat namysłowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie namysłowskim oddano do użytku 218 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,11 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie namysłowskim to 15 638 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 366 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2017 roku 67,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 32,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie namysłowskim to 3,78 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie namysłowskim to 88,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,90% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,06% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,57% mieszkań posiada łazienkę, 81,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,99% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15 638 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 366,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  366,30
  Opolskie
  362,40
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 79,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat namysłowski
  79,40 m2
  Opolskie
  81,00 m2
  Cała Polska
  74,20 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. namysłowski
  29,10 m2
  Opolskie
  29,40 m2
  Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. namysłowski
  4,05
  Województwo
  4,19
  Cała Polska
  3,82
 • 2,73 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. namysłowski
  2,73
  woj. opolskie
  2,76
  Polska
  2,63
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,67
  woj. opolskie
  0,66
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 218 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 5,11 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  5,11
  woj. opolskie
  2,77
  Cała Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 70 Użytek własny
 • 33 Sprzedaż lub wynajem
 • 68,0%
  32,0%
 • 825 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 3,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. namysłowski
  3,78
  Województwo
  4,20
  Cały kraj
  3,78
 • 19,35 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  19,35
  Opolskie
  11,65
  Kraj
  20,42
 • 19 186 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 88,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. namysłowski
  88,0 m2
  woj. opolskie
  106,1 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  0,45 m2
  woj. opolskie
  0,29 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 96,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,90%
  Opolskie
  98,28%
  Cały kraj
  96,88%
 • 96,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  96,06%
  Województwo
  97,02%
  Polska
  93,83%
 • 91,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat namysłowski
  91,57%
  Województwo
  93,61%
  Cała Polska
  91,54%
 • 81,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat namysłowski
  81,53%
  Województwo
  82,47%
  Kraj
  82,60%
 • 39,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  39,99%
  Województwo
  46,61%
  Cała Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat namysłowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie namysłowskim na 1000 mieszkańców pracuje 169 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie namysłowskim wynosiło w 2019 roku 8,0% (10,6% wśród kobiet i 5,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie namysłowskim wynosiło 4 176,14 PLN, co odpowiada 86.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu namysłowskiego 6 066 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 734 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 332.

  25,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu namysłowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,7% w przemyśle i budownictwie, a 10,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 169 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat namysłowski
  169,0
  woj. opolskie
  220,0
  Cała Polska
  251,0
 • 7,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,5% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • powiat namysłowski
  8,0%
  Województwo
  5,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie namysłowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie namysłowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie namysłowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 176 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 176 PLN
  Województwo
  4 379 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie namysłowskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 066 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 734 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 332 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 39,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie namysłowskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 7 205 Pracujący ogółem
 • 3 898 Kobiety
 • 3 307 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie namysłowskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat namysłowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 64,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,0
  Opolskie
  63,1
  Polska
  66,7
 • 35,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat namysłowski
  35,3
  Województwo
  37,0
  Cały kraj
  36,5
 • 123,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat namysłowski
  123,2
  Opolskie
  142,2
  Cały kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat namysłowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie namysłowskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 627 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 489 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 419 nowych podmiotów, a 237 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (419) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (246) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (380) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (237) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie namysłowskim najwięcej (242) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 472) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,9% (228) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (1 177) podmiotów, a 69,6% (3 222) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie namysłowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Budownictwo (20.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 627 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 228 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 177 Przemysł i budownictwo
 • 3 222 Pozostała działalność
 • 419 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie namysłowskim w 2019 roku
 • 237 Podmioty wyrejestrowane w powiecie namysłowskim w 2019 roku
 • 3 489 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 472 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 472
 • 136 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 136
 • 17Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 17
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 625 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 625
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 252 Spółki handlowe ogółem
 • 252
 • 23  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 23
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 207  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 207
 • 22    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 242 Spółki cywilne ogółem
 • 242
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 489 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 873 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 873
 • 711 Budownictwo
 • 711
 • 322 Przetwórstwo przemysłowe
 • 322
 • 265 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 265
 • 239 Transport i gospodarka magazynowa
 • 239
 • 195 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 195
 • 179 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 179
 • 164 Pozostała działalność
 • 164
 • 118 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 118
 • 101 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 101
 • 83 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 83
 • 78 Edukacja
 • 78
 • 73 Informacja i komunikacja
 • 73
 • 41 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 41
 • 37 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 37
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat namysłowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie namysłowskim stwierdzono 1 491 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 34,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie namysłowskim wynosi 90,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu namysłowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 22,60 (wykrywalność 97%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,88 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,46 (53%), drogowe - 2,65 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat namysłowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 491 Przestępstwa ogółem
 • 1 491
 • 379 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 379
 • 965 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 965
 • 113 Przestępstwa drogowe
 • 113
 • 9 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 9
 • 233 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 233
 • 34,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  34,92
  Opolskie
  18,22
  Cały kraj
  20,75
 • 8,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. namysłowski
  8,88
  woj. opolskie
  11,46
  Cała Polska
  13,21
 • 22,60 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. namysłowski
  22,60
  woj. opolskie
  4,27
  Kraj
  4,88
 • 2,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. namysłowski
  2,65
  Opolskie
  1,80
  Kraj
  1,86
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,21
  Opolskie
  0,45
  Cała Polska
  0,43
 • 5,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,46
  woj. opolskie
  7,85
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat namysłowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat namysłowski
  91%
  woj. opolskie
  71%
  Cały kraj
  73%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  72%
  Województwo
  67%
  Kraj
  65%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  97%
  woj. opolskie
  70%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. namysłowski
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  woj. opolskie
  86%
  Cały kraj
  86%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  53%
  Opolskie
  51%
  Polska
  53%

Powiat namysłowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu namysłowskiego wyniosła w 2018 roku 56,2 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu namysłowskiego - 31.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,4 mln złotych, czyli 20,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu namysłowskiego wyniosła w 2018 roku 55,7 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.5%). W budżecie powiatu namysłowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 203 złotych na mieszkańca (15,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,6 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie namysłowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu namysłowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat namysłowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu namysłowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,8 mln

  1,2 tys(100%)

  42,9 mln

  995(100%)

  46,4 mln

  1,1 tys(100%)

  45,0 mln

  1,1 tys(100%)

  43,7 mln

  1,0 tys(100%)

  46,7 mln

  1,1 tys(100%)

  46,6 mln

  1,1 tys(100%)

  56,2 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,0 mln

  441(37.4%)

  16,7 mln

  389(39%)

  17,8 mln

  415(38.3%)

  16,8 mln

  393(37.4%)

  16,5 mln

  387(37.8%)

  18,6 mln

  435(39.8%)

  18,7 mln

  438(40.2%)

  17,6 mln

  412(31.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,8 mln

  204(17.3%)

  917,4 tys

  21,3(2.1%)

  5,4 mln

  125(11.5%)

  2,9 mln

  67,8(6.5%)

  3,0 mln

  69,8(6.8%)

  3,4 mln

  79,8(7.3%)

  3,0 mln

  71,0(6.5%)

  8,7 mln

  203(15.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  120(10.2%)

  5,0 mln

  117(11.7%)

  5,1 mln

  120(11.1%)

  5,5 mln

  127(12.1%)

  5,4 mln

  127(12.4%)

  5,5 mln

  129(11.8%)

  5,8 mln

  136(12.5%)

  5,7 mln

  133(10.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  74,5(6.3%)

  3,5 mln

  80,4(8.1%)

  3,7 mln

  85,3(7.9%)

  3,7 mln

  87,3(8.3%)

  3,8 mln

  89,0(8.7%)

  3,8 mln

  89,9(8.2%)

  4,1 mln

  96,7(8.9%)

  4,4 mln

  104(7.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,5 mln

  57,0(4.8%)

  3,6 mln

  83,5(8.4%)

  4,1 mln

  95,2(8.8%)

  4,2 mln

  98,8(9.4%)

  4,5 mln

  107(10.4%)

  4,1 mln

  95,7(8.8%)

  4,3 mln

  101(9.2%)

  4,4 mln

  103(7.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  106,4 tys

  2,5(0.2%)

  96,4 tys

  2,2(0.2%)

  41,2 tys

  1,0(0.1%)

  59,0 tys

  1,4(0.1%)

  88,1 tys

  2,1(0.2%)

  89,6 tys

  2,1(0.2%)

  221,0 tys

  5,2(0.5%)

  3,1 mln

  73,6(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  98,4(8.3%)

  4,3 mln

  99,5(10%)

  4,5 mln

  105(9.7%)

  4,9 mln

  116(11%)

  5,0 mln

  116(11.3%)

  5,3 mln

  124(11.3%)

  2,6 mln

  61,1(5.6%)

  3,1 mln

  72,7(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  38,7(3.3%)

  2,4 mln

  55,6(5.6%)

  2,7 mln

  62,8(5.8%)

  2,1 mln

  50,1(4.8%)

  2,1 mln

  48,3(4.7%)

  2,3 mln

  53,0(4.9%)

  2,3 mln

  53,8(4.9%)

  2,4 mln

  55,1(4.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  57,2 tys

  1,3(0.1%)

  65,8 tys

  1,5(0.2%)

  88,2 tys

  2,1(0.2%)

  141,2 tys

  3,3(0.3%)

  259,6 tys

  6,1(0.6%)

  184,7 tys

  4,3(0.4%)

  260,4 tys

  6,1(0.6%)

  1,4 mln

  32,2(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  60,0(5.1%)

  2,0 mln

  46,9(4.7%)

  1,7 mln

  40,6(3.8%)

  1,8 mln

  42,4(4%)

  1,9 mln

  43,6(4.3%)

  1,5 mln

  34,0(3.1%)

  1,2 mln

  28,4(2.6%)

  1,1 mln

  26,7(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  595,2 tys

  13,8(1.2%)

  608,0 tys

  14,1(1.4%)

  559,1 tys

  13,0(1.2%)

  684,6 tys

  16,0(1.5%)

  689,2 tys

  16,2(1.6%)

  809,6 tys

  19,0(1.7%)

  619,5 tys

  14,5(1.3%)

  615,1 tys

  14,4(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  41,1(3.5%)

  2,9 mln

  67,0(6.7%)

  77,4 tys

  1,8(0.2%)

  69,4 tys

  1,6(0.2%)

  69,2 tys

  1,6(0.2%)

  79,2 tys

  1,9(0.2%)

  47,7 tys

  1,1(0.1%)

  314,3 tys

  7,4(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  407,6 tys

  9,4(0.8%)

  264,5 tys

  6,2(0.6%)

  305,9 tys

  7,1(0.7%)

  1,6 mln

  36,4(3.5%)

  217,6 tys

  5,1(0.5%)

  249,2 tys

  5,8(0.5%)

  322,5 tys

  7,6(0.7%)

  303,4 tys

  7,1(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  489,3 tys

  11,3(1%)

  459,8 tys

  10,7(1.1%)

  268,3 tys

  6,3(0.6%)

  248,4 tys

  5,8(0.6%)

  155,0 tys

  3,6(0.4%)

  126,6 tys

  3,0(0.3%)

  157,9 tys

  3,7(0.3%)

  128,9 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,1 tys

  2,9(0.3%)

  125,2 tys

  2,9(0.3%)

  125,2 tys

  2,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  31,5 tys

  0,7(0.1%)

  46,3 tys

  1,1(0.1%)

  58,4 tys

  1,4(0.1%)

  58,4 tys

  1,4(0.1%)

  55,7 tys

  1,3(0.1%)

  54,0 tys

  1,3(0.1%)

  106,2 tys

  2,5(0.2%)

  104,4 tys

  2,4(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  45,6 tys

  1,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,3 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  29,5 tys

  0,7(0.1%)

  24,0 tys

  0,6(0.1%)

  23,5 tys

  0,5(0.1%)

  34,0 tys

  0,8(0.1%)

  21,1 tys

  0,5(0%)

  26,5 tys

  0,6(0.1%)

  25,3 tys

  0,6(0.1%)

  24,4 tys

  0,6(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  134,8 tys

  3,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  492,4 tys

  11,5(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie namysłowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu namysłowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat namysłowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu namysłowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,0 mln

  1,2 tys(100%)

  44,5 mln

  1,0 tys(100%)

  47,1 mln

  1,1 tys(100%)

  46,2 mln

  1,1 tys(100%)

  45,4 mln

  1,1 tys(100%)

  45,8 mln

  1,1 tys(100%)

  47,0 mln

  1,1 tys(100%)

  55,7 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,8 mln

  482(39.3%)

  22,7 mln

  527(51%)

  24,0 mln

  559(50.8%)

  23,4 mln

  546(50.5%)

  23,4 mln

  548(51.5%)

  22,4 mln

  525(49%)

  21,8 mln

  512(46.5%)

  21,8 mln

  510(39.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,1 mln

  119(9.7%)

  5,2 mln

  121(11.7%)

  5,6 mln

  130(11.9%)

  6,7 mln

  157(14.5%)

  6,8 mln

  159(15%)

  7,2 mln

  170(15.8%)

  7,9 mln

  185(16.8%)

  9,2 mln

  215(16.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,4 mln

  147(12%)

  40,6 tys

  0,9(0.1%)

  2,2 mln

  50,3(4.6%)

  236,3 tys

  5,5(0.5%)

  765,2 tys

  18,0(1.7%)

  693,9 tys

  16,2(1.5%)

  962,9 tys

  22,6(2.1%)

  5,8 mln

  137(10.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  73,6(6%)

  3,3 mln

  77,0(7.4%)

  3,6 mln

  83,6(7.6%)

  3,6 mln

  85,0(7.9%)

  3,6 mln

  84,8(8%)

  3,8 mln

  88,1(8.2%)

  4,1 mln

  95,3(8.7%)

  4,4 mln

  102(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  63,0(5.1%)

  2,7 mln

  62,8(6.1%)

  3,3 mln

  76,2(6.9%)

  3,3 mln

  76,2(7.1%)

  3,1 mln

  72,1(6.8%)

  3,2 mln

  75,6(7.1%)

  1,8 mln

  42,9(3.9%)

  2,5 mln

  58,4(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,1 mln

  119(9.7%)

  2,1 mln

  50,0(4.8%)

  2,5 mln

  58,6(5.3%)

  1,0 mln

  24,4(2.3%)

  2,0 mln

  46,8(4.4%)

  3,7 mln

  86,5(8.1%)

  3,2 mln

  74,3(6.8%)

  2,4 mln

  56,3(4.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  120,8 tys

  2,8(0.2%)

  116,8 tys

  2,7(0.3%)

  54,8 tys

  1,3(0.1%)

  109,3 tys

  2,6(0.2%)

  88,1 tys

  2,1(0.2%)

  83,9 tys

  2,0(0.2%)

  239,8 tys

  5,6(0.5%)

  2,4 mln

  55,6(4.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  26,8(2.2%)

  1,2 mln

  27,2(2.6%)

  1,2 mln

  27,8(2.5%)

  1,2 mln

  26,9(2.5%)

  1,1 mln

  26,4(2.5%)

  1,1 mln

  25,7(2.4%)

  1,0 mln

  24,1(2.2%)

  1,1 mln

  26,2(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  214,5 tys

  5,0(0.5%)

  1,0 mln

  24,2(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  684,3 tys

  15,9(1.3%)

  713,4 tys

  16,6(1.6%)

  728,6 tys

  17,0(1.5%)

  718,3 tys

  16,8(1.6%)

  866,6 tys

  20,3(1.9%)

  851,7 tys

  19,9(1.9%)

  849,9 tys

  19,9(1.8%)

  873,7 tys

  20,5(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  76,0(6.2%)

  743,6 tys

  17,3(1.7%)

  926,5 tys

  21,6(2%)

  3,4 mln

  80,2(7.4%)

  1,8 mln

  41,1(3.9%)

  556,7 tys

  13,0(1.2%)

  1,8 mln

  41,1(3.7%)

  782,1 tys

  18,3(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  47,1(3.8%)

  1,6 mln

  37,1(3.6%)

  1,7 mln

  40,4(3.7%)

  1,8 mln

  42,2(3.9%)

  1,3 mln

  31,1(2.9%)

  1,1 mln

  25,0(2.3%)

  885,1 tys

  20,7(1.9%)

  677,3 tys

  15,9(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  585,3 tys

  13,6(1.1%)

  1,1 mln

  25,9(2.5%)

  1,3 mln

  30,2(2.8%)

  590,0 tys

  13,8(1.3%)

  521,4 tys

  12,2(1.1%)

  588,0 tys

  13,8(1.3%)

  550,9 tys

  12,9(1.2%)

  537,6 tys

  12,6(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  41,1(3.3%)

  2,9 mln

  67,0(6.5%)

  77,6 tys

  1,8(0.2%)

  79,8 tys

  1,9(0.2%)

  58,8 tys

  1,4(0.1%)

  79,2 tys

  1,9(0.2%)

  47,7 tys

  1,1(0.1%)

  314,3 tys

  7,4(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  280,4 tys

  6,6(0.6%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  218,5 tys

  5,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,1 tys

  2,9(0.3%)

  125,2 tys

  2,9(0.3%)

  125,2 tys

  2,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,8 tys

  0,2(0%)

  20,2 tys

  0,5(0%)

  24,6 tys

  0,6(0.1%)

  18,2 tys

  0,4(0%)

  21,3 tys

  0,5(0%)

  16,0 tys

  0,4(0%)

  66,1 tys

  1,5(0.1%)

  67,4 tys

  1,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  45,6 tys

  1,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,3 tys

  0,9(0.1%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat namysłowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 406 mieszkańców powiatu namysłowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 563 kobiet oraz 4 843 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców powiatu namysłowskiego, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 21,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu namysłowskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie namysłowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,5%) oraz zasadnicze zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,3%) oraz średnie zawodowe (18,8%).

  16,5% mieszkańców powiatu namysłowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 940 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,74.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,5% mieszkańców powiatu namysłowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,6% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 12,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,5%
  woj. opolskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,6% W miastach
  (wyższe)
 • 8,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. namysłowski
  32,7%
  woj. opolskie
  31,8%
  Kraj
  33,3%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,2%
  Opolskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  12,0%
  Opolskie
  11,4%
  Kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. namysłowski
  18,5%
  Opolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 18,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,6%
  woj. opolskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. namysłowski
  5,7%
  woj. opolskie
  5,1%
  Kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat namysłowski
  21,1%
  woj. opolskie
  19,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,4%
  woj. opolskie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 940 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat namysłowski
  940,0
  Opolskie
  906,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat namysłowski
  0,71
  woj. opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 107,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 106,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 93,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,74
  Opolskie
  94,14
  Cały kraj
  95,46
 • 91,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. namysłowski
  91,49
  woj. opolskie
  92,48
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat namysłowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat namysłowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,0
  woj. opolskie
  16,0
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 • 19 Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 19
 •  
 • 279,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 218,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie namysłowskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  24,0
  Opolskie
  25,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 21,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  19,0
  Opolskie
  16,0
  Cały kraj
  19,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19 Szkoły policealne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat namysłowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat namysłowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat namysłowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat namysłowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie namysłowskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie namysłowskim znajdowało się 5 hoteli (2 ★★★, 3 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 60)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie namysłowskim: 19 (publiczne: 19, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 12 (przystosowane wejście do budynku: 11, udogodnienia wewnątrz budynku: 12). W powiecie namysłowskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 697 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 571 (uczestnicy: 33 907)
  • seanse filmowe: 37 (uczestnicy: 1 800)
  • wystawy: 21 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 4 000)
  • koncerty: 46 (uczestnicy: 7 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 105 (uczestnicy: 3 370)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 80 (uczestnicy: 6 755)
  • konkursy: 20 (uczestnicy: 630)
  • pokazy teatralne: 16 (uczestnicy: 1 060)
  • konferencje: 15 (uczestnicy: 640)
  • interdyscyplinarne: 23 (uczestnicy: 1 870)
  • warsztaty: 57 (uczestnicy: 505)
  • inne: 140 (uczestnicy: 5 777)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 533)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 67)
  • taneczne: 3 (członkowie: 42)
  • teatralne: 1 (członkowie: 24)
  • literackie: 1 (członkowie: 13)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 197)
  • koło gospodyń wiejskich: 10 (członkowie: 190)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 56)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 7)
  • tańca: 2 (absolwenci: 32)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 17)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 7


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 38 (członkowie: 352)
  • teatralne: 1 (członkowie: 24)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 99)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 62)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 60)
  • taneczne: 8 (członkowie: 107)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie namysłowskim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 135 753 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 22 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 15 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 196 077 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 42
  • dostępne dla czytelników: 20
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie namysłowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie namysłowskim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 326 członków. Zarejestrowano 1 205 ćwiczących (mężczyźni: 1 020, kobiety: 185, chłopcy do lat 18: 689, dziewczęta do lat 18: 173). Aktywnych było 39 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (26), instruktora sportowego (14) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie namysłowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat namysłowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat namysłowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 20 wypadków drogowych w powiecie namysłowskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 57,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie namysłowskim zarejestrowanych było 36 759 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 29 400 samochodów osobowych (688,7 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 136 samochodów ciężarowych (81,2 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 98 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 332 ciągników siodłowych (7,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 162 motocykli (27,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,1 lat.


  W 2018 roku w powiecie namysłowskim znajdowały się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 taksówek oraz 13 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
 • 3 Ofiary śmiertelne
 • 21 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie namysłowskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 46,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat namysłowski
  46,9
  woj. opolskie
  71,4
  Cała Polska
  82,5
 • 7,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat namysłowski
  7,0
  Województwo
  8,2
  Polska
  7,5
 • 8,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  8,2
  Opolskie
  10,0
  Cały kraj
  9,3
 • 57,13 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. namysłowski
  57,1
  woj. opolskie
  96,7
  Kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 36 759 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie namysłowskim w 2018 roku
 • 29 400 Samochody osobowe
 • 3 136 Samochody ciężarowe
 • 56 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 98 Autobusy
 • 196 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 333 Ciągniki samochodowe
 • 332   Ciągniki siodłowe
 • 2 434 Ciągniki rolnicze
 • 1 162 Motocykle
 • 357   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 092 Motorowery
 • 29 400Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie namysłowskim
 • Samochody osobowe w powiecie namysłowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 688,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat namysłowski
  688,7
  Województwo
  648,9
  Cały kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 618
  • 1400-1649 kg6 537
  • 1650-1899 kg6 537
  • 1900 kg i więcej6 708
 • 9 618 do 1399 kg
 • 6 537 1400-1649 kg
 • 6 537 1650-1899 kg
 • 6 708 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 777 do 1399 cm3
 • 11 777
 • 15 448 1400-1999 cm3
 • 15 448
 • 2 175 2000 i więcej cm3
 • 2 175
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie namysłowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 579
  • olej napędowy8 417
  • gaz (LPG)4 175
  • pozostałe229
 • 16 579 benzyna
 • 8 417 olej napędowy
 • 4 175 gaz (LPG)
 • 229 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 228 do 1 roku
 • 228
 • 154 2 lata
 • 154
 • 177 3 lata
 • 177
 • 464 4-5 lat
 • 464
 • 686 6-7 lat
 • 686
 • 918 8-9 lat
 • 918
 • 1 497 10-11 lat
 • 1 497
 • 4 466 12-15 lat
 • 4 466
 • 6 946 16-20 lat
 • 6 946
 • 4 945 21-25 lat
 • 4 945
 • 3 042 26-30 lat
 • 3 042
 • 5 877 31 lat i więcej
 • 5 877
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie namysłowskim
 • powiat namysłowski
  21,1 lat
  Opolskie
  20,0 lat
  Kraj
  18,3 lat
 • 3 136Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie namysłowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie namysłowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 81,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  81,2
  woj. opolskie
  87,6
  Kraj
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 613 do 999 kg
 • 1 613
 • 869 1000-1499 kg
 • 869
 • 218 1500-2999 kg
 • 218
 • 19 3000-3499 kg
 • 19
 • 56 3500-4999 kg
 • 56
 • 167 5000-6999 kg
 • 167
 • 94 7000-9999 kg
 • 94
 • 66 10000-14999 kg
 • 66
 • 34 15000 kg i więcej
 • 34
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna684
  • olej napędowy1 937
  • gaz (LPG)130
  • pozostałe385
 • 684 benzyna
 • 1 937 olej napędowy
 • 130 gaz (LPG)
 • 385 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 21 do 1 roku
 • 21
 • 10 2 lata
 • 10
 • 19 3 lata
 • 19
 • 78 4-5 lat
 • 78
 • 103 6-7 lat
 • 103
 • 156 8-9 lat
 • 156
 • 219 10-11 lat
 • 219
 • 448 12-15 lat
 • 448
 • 578 16-20 lat
 • 578
 • 403 21-25 lat
 • 403
 • 279 26-30 lat
 • 279
 • 822 31 lat i więcej
 • 822
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie namysłowskim
 • pow. namysłowski
  21,4 lat
  woj. opolskie
  20,3 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 98Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie namysłowskim
 • Autobusy w powiecie namysłowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,3
  Opolskie
  3,0
  Cała Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy70
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe21
 • 7 benzyna
 • 70 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 21 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 7 12-15 lat
 • 7
 • 16 16-20 lat
 • 16
 • 17 21-25 lat
 • 17
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 36 31 lat i więcej
 • 36
 • 25,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie namysłowskim
 • Powiat
  25,5 lat
  woj. opolskie
  21,6 lat
  Cały kraj
  21,0 lat
 • 332Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie namysłowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie namysłowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 7,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,8
  Województwo
  9,5
  Cała Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy275
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe55
 • 1 benzyna
 • 275 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 55 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 18 2 lata
 • 18
 • 14 3 lata
 • 14
 • 26 4-5 lat
 • 26
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 11 8-9 lat
 • 11
 • 46 10-11 lat
 • 46
 • 46 12-15 lat
 • 46
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 21 21-25 lat
 • 21
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 33 31 lat i więcej
 • 33
 • 14,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie namysłowskim
 • Powiat
  14,1 lat
  Województwo
  14,2 lat
  Polska
  12,0 lat
 • 1 162Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie namysłowskim
 • Motocykle w powiecie namysłowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 27,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  27,2
  woj. opolskie
  34,6
  Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 16 2 lata
 • 16
 • 52 3 lata
 • 52
 • 25 4-5 lat
 • 25
 • 25 6-7 lat
 • 25
 • 41 8-9 lat
 • 41
 • 69 10-11 lat
 • 69
 • 151 12-15 lat
 • 151
 • 214 16-20 lat
 • 214
 • 138 21-25 lat
 • 138
 • 130 26-30 lat
 • 130
 • 293 31 lat i więcej
 • 293
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie namysłowskim
 • powiat namysłowski
  21,1 lat
  woj. opolskie
  23,3 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 22 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 14 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie namysłowskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 295,4 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  295,4 km
  Województwo
  444,3 km
  Polska
  444,7 km
 • 5,2 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  5,2 km
  Województwo
  4,2 km
  Polska
  3,6 km
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 13 Liczba taksówek