Knurów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Knurów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Knurów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu gliwickiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Knurów.
 • 35 899 Liczba mieszkańców
 • 34,0 km² Powierzchnia
 • 1 057,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1295 Data założenia
 • 1951 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SGL Tablice rejestracyjne
 • Adam Rams Prezydent miasta
Knurów na mapie
Identyfikatory
 • 18.670650.2219 Współrzędne GPS
 • 2405011 TERYT (TERC)
 • 0940849 SIMC
Herb miasta Knurów
Knurów herb
Flaga miasta Knurów
Knurów flaga

Jak Knurów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Knurów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Knurów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Knurów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
35Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
58Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
61Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
105Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
111Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
120Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
149Miasta o największej powierzchni w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
169Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
174Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
175Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
208Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
235Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
236Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
238Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
241Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
261Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
280Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
287Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce

Knurów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
44-190Poczta Knurów 001, ul. Dworcowa 12
44-190Skrytki Pocztowe Poczta Knurów 001, ul. Dworcowa 12
44-193Poczta Knurów 003, Al. Piastów 1b
44-194Poczta Knurów 004, ul. Władysława Lokietka 3
44-194Skrytki Pocztowe Poczta Knurów 004, ul. Władysława Lokietka 3
44-196Poczta Knurów 006, ul. Lotników 17

Knurów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Knurowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Zabrzu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szczęść Boże 18
41-800 Zabrze
Urząd Miasta Knurów
(32) 235-10-17
(32) 235-15-21
ul. dr Floriana Ogana 5
44-190 Knurów

Knurów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Knurów jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 35 899, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 11,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Knurowa zawarli w 2022 roku 160 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,4% mieszkańców Knurowa jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Knurów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -205. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,69 na 1000 mieszkańców Knurowa. W 2022 roku urodziło się 244 dzieci, w tym 50,4% dziewczynek i 49,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 325 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 31,7% zgonów w Knurowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Knurowie były nowotwory, a 3,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Knurowa przypada 12.46 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 270 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 445 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Knurowa -175. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  58,6% mieszkańców Knurowa jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Knurowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 899 Liczba mieszkańców
 • 18 622 Kobiety
 • 17 277 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Knurowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Knurowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Knurowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Knurowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Knurów
  42,1 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Knurów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Knurowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Knurów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Knurów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Knurów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,4%
  woj. śląskie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 30,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Knurów
  59,1%
  śląskie
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  śląskie
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,4%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  śląskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Knurowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Knurów
  4,4
  śląskie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 160 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Knurowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -205 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -63 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -142 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,69 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,7
  śląskie
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Knurowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Knurowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Knurowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Knurowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 244 Urodzenia żywe
 • 123 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 121 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,4%
  49,6%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Knurów
  6,8
  Województwo
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,5
  Województwo
  32,5
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 325 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 225 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 325 g
  Województwo
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 344 Waga 3000g - 3499g
 • 344
 • 159 Waga 2500g - 2999g
 • 159
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,27
  śląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Knurów
  0,62
  śląskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  0,56
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Knurowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 449 Zgony
 • 186 Kobiety
  (Zgony)
 • 263 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,4%
  58,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,5
  śląskie
  13,0
  Polska
  11,9
 • 154,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  154,1
  śląskie
  179,4
  Polska
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,5
  śląskie
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,3
  śląskie
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gliwickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  31,7%
  Województwo
  35,1%
  Kraj
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,2%
  Województwo
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Knurów
  3,6%
  Województwo
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 288 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,9
  Kraj
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  83,3
  Cała Polska
  74,4
 • 268,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  268,6
  śląskie
  304,2
  Kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  279,8
  Polska
  246,5
 • 420,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 437,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 401,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  420,0
  śląskie
  529,0
  Kraj
  475,8
 • 56,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  56,6
  śląskie
  81,3
  Polska
  70,6
 • 39,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  39,3
  woj. śląskie
  39,9
  Cała Polska
  32,6
 • 8,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Knurów
  8,6
  woj. śląskie
  6,9
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. śląskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 270 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 137 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 133 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 445 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 218 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 227 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -182 Saldo migracji
 • -82 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -100 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -175 Saldo migracji wewnętrznych
 • -81 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -94 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Knurowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Knurów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Knurów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Knurowie oddano do użytku 104 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,90 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Knurowie to 15 009 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 418 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  54,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 45,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Knurowie to 4,38 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Knurowie to 98,30 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,34% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,02% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,70% mieszkań posiada łazienkę, 92,96% korzysta z centralnego ogrzewania, a 76,32% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gliwickiego.

  Powiat gliwicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 009 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 418,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  418,10
  woj. śląskie
  423,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 60,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  60,70 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 25,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,40 m2
  woj. śląskie
  30,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,56 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,56
  Województwo
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 2,39 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,39
  Województwo
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Knurów
  0,67
  woj. śląskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 104 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,90 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Knurów
  2,90
  śląskie
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 456 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,38
  Województwo
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 12,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  12,70
  Województwo
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 10 226 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 98,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  98,3 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,28 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,34%
  Województwo
  99,05%
  Cała Polska
  97,71%
 • 98,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,02%
  śląskie
  96,66%
  Cała Polska
  95,10%
 • 97,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Knurów
  97,70%
  woj. śląskie
  95,69%
  Cała Polska
  93,66%
 • 92,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Knurów
  92,96%
  woj. śląskie
  84,31%
  Polska
  85,62%
 • 76,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Knurów
  76,32%
  śląskie
  68,18%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Knurów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Knurowie na 1000 mieszkańców pracuje 384osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Knurowie wynosiło w 2022 roku 3,7% (3,7% wśród kobiet i 3,7% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Knurowie wynosiło 6 067,07 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Knurowa 3 721 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 480 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -241.

  7,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Knurowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,4% w przemyśle i budownictwie, a 20,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 384 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  384,0
  Województwo
  393,0
  Polska
  402,0
 • 3,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,7% Kobiety
 • 3,7% Mężczyźni
 • Miasto
  3,7%
  śląskie
  3,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Knurowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Knurowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Knurowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 067 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 067 PLN
  śląskie
  6 728 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Knurowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 721 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 3 480 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -241 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,0% Pozostałe
 • 50,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Knurowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Knurów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Knurów
  70,5
  Województwo
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 39,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,4
  śląskie
  41,1
  Polska
  38,2
 • 126,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  126,7
  woj. śląskie
  139,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Knurów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Knurowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 407 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 224 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 252 nowe podmioty, a 176 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (359) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (214) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (249) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (112) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Knurowie najwięcej (548) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 305) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,5% (597) podmiotów, a 82,3% (2 803) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Knurowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.5%) oraz Budownictwo (11.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 407 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 597 Przemysł i budownictwo
 • 2 803 Pozostała działalność
 • 252 Podmioty nowo zarejestrowane w Knurowie w 2022 roku
 • 176 Podmioty wyrejestrowane w Knurowie w 2022 roku
 • 2 224 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 305 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 305
 • 79 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 79
 • 22 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 22
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 406 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 406
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 584 Spółki handlowe ogółem
 • 584
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 548  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 548
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 231 Spółki cywilne ogółem
 • 231
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 224 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 612 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 612
 • 260 Budownictwo
 • 260
 • 232 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 232
 • 172 Pozostała działalność
 • 172
 • 165 Transport i gospodarka magazynowa
 • 165
 • 156 Informacja i komunikacja
 • 156
 • 151 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 151
 • 133 Przetwórstwo przemysłowe
 • 133
 • 76 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 76
 • 73 Edukacja
 • 73
 • 68 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 68
 • 62 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 62
 • 32 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 32
 • 23 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 23
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Knurów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Knurowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 609 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Knurowie wynosi 68,50% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Knurowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,69 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,98 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,92 (48%), drogowe - 1,62 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (98%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Knurowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Knurów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 609 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 609
 • 384 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 384
 • 141 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 141
 • 58 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 58
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 20
 • 287 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 287
 • 16,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,97
  śląskie
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 10,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,69
  śląskie
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 3,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Knurów
  3,92
  Województwo
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 1,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,62
  woj. śląskie
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,55
  śląskie
  0,44
  Polska
  0,35
 • 7,98 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,98
  Województwo
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Knurów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  śląskie
  80%
  Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  70%
  woj. śląskie
  67%
  Polska
  63%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Knurów
  48%
  woj. śląskie
  88%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Knurów
  98%
  Województwo
  89%
  Polska
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  45%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  51%

Knurów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Knurowa wyniosła w 2022 roku 227,5 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Knurowa - 30.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 56,6 mln złotych, czyli 24,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Knurowa wyniosła w 2022 roku 216,3 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (14.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.7%). W budżecie Knurowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (21,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 87,2 złotych na mieszkańca (1,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,6%.
 • Wydatki budżetu w Knurowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Knurowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Knurów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Knurowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  113,0 mln

  2,9 tys(100%)

  145,2 mln

  3,8 tys(100%)

  152,8 mln

  4,0 tys(100%)

  174,0 mln

  4,5 tys(100%)

  195,1 mln

  5,1 tys(100%)

  200,8 mln

  5,5 tys(100%)

  198,5 mln

  5,5 tys(100%)

  227,5 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  40,0 mln

  1,0 tys(35.4%)

  41,6 mln

  1,1 tys(28.7%)

  48,5 mln

  1,3 tys(31.7%)

  47,8 mln

  1,2 tys(27.5%)

  48,9 mln

  1,3 tys(25.1%)

  49,0 mln

  1,3 tys(24.4%)

  53,5 mln

  1,4 tys(26.9%)

  69,6 mln

  1,9 tys(30.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,6 mln

  273(9.3%)

  12,2 mln

  317(8.4%)

  11,1 mln

  288(7.3%)

  12,3 mln

  320(7.1%)

  17,4 mln

  456(8.9%)

  16,5 mln

  436(8.2%)

  18,3 mln

  487(9.2%)

  38,3 mln

  1,1 tys(16.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  14,2 mln

  366(12.6%)

  13,3 mln

  345(9.2%)

  15,6 mln

  403(10.2%)

  16,9 mln

  439(9.7%)

  22,3 mln

  586(11.4%)

  21,9 mln

  580(10.9%)

  24,2 mln

  646(12.2%)

  26,2 mln

  731(11.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,0 mln

  360(12.3%)

  30,2 mln

  781(20.8%)

  7,3 mln

  189(4.8%)

  7,7 mln

  200(4.4%)

  6,8 mln

  179(3.5%)

  7,0 mln

  185(3.5%)

  7,7 mln

  206(3.9%)

  16,7 mln

  465(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,2 mln

  263(9%)

  10,8 mln

  278(7.4%)

  19,0 mln

  492(12.4%)

  20,9 mln

  544(12%)

  16,0 mln

  419(8.2%)

  13,5 mln

  358(6.7%)

  9,1 mln

  242(4.6%)

  15,8 mln

  440(6.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,8 mln

  72,7(2.5%)

  3,0 mln

  78,4(2.1%)

  3,3 mln

  84,4(2.1%)

  4,4 mln

  116(2.6%)

  3,6 mln

  93,9(1.8%)

  3,9 mln

  102(1.9%)

  3,9 mln

  104(2%)

  11,3 mln

  314(4.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,8 mln

  278(9.5%)

  11,2 mln

  289(7.7%)

  7,8 mln

  202(5.1%)

  17,2 mln

  448(9.9%)

  14,2 mln

  372(7.3%)

  10,0 mln

  264(5%)

  8,4 mln

  225(4.2%)

  9,8 mln

  274(4.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,2 mln

  107(3.7%)

  5,9 mln

  151(4%)

  1,7 mln

  42,9(1.1%)

  8,3 mln

  217(4.8%)

  16,4 mln

  430(8.4%)

  15,7 mln

  414(7.8%)

  13,3 mln

  356(6.7%)

  5,2 mln

  145(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 mln

  36,2(1.2%)

  2,2 mln

  57,8(1.5%)

  1,7 mln

  45,2(1.1%)

  1,8 mln

  45,9(1%)

  1,9 mln

  50,5(1%)

  1,9 mln

  50,9(1%)

  2,3 mln

  62,3(1.2%)

  2,4 mln

  67,9(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 mln

  52,5(1.8%)

  2,1 mln

  53,1(1.4%)

  1,3 mln

  34,3(0.9%)

  1,3 mln

  34,7(0.8%)

  2,2 mln

  58,1(1.1%)

  5,1 mln

  134(2.5%)

  3,2 mln

  85,8(1.6%)

  1,4 mln

  38,2(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  708,2 tys

  18,3(0.6%)

  716,5 tys

  18,5(0.5%)

  725,6 tys

  18,8(0.5%)

  731,2 tys

  19,0(0.4%)

  822,3 tys

  21,6(0.4%)

  1,0 mln

  26,5(0.5%)

  764,7 tys

  20,4(0.4%)

  1,1 mln

  29,5(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  36,8(1.3%)

  1,4 mln

  35,4(0.9%)

  1,7 mln

  44,2(1.1%)

  1,7 mln

  45,4(1%)

  1,6 mln

  43,0(0.8%)

  1,7 mln

  45,2(0.9%)

  1,8 mln

  46,8(0.9%)

  405,7 tys

  11,3(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  198,5 tys

  5,1(0.2%)

  182,9 tys

  4,7(0.1%)

  174,1 tys

  4,5(0.1%)

  256,2 tys

  6,7(0.1%)

  299,7 tys

  7,9(0.2%)

  330,0 tys

  8,7(0.2%)

  354,6 tys

  9,5(0.2%)

  403,8 tys

  11,2(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  352,1 tys

  9,1(0.3%)

  6,9 mln

  178(4.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  232,9 tys

  6,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  25,0 tys

  0,6(0%)

  25,0 tys

  0,6(0%)

  25,0 tys

  0,6(0%)

  25,0 tys

  0,7(0%)

  25,0 tys

  0,7(0%)

  25,0 tys

  0,7(0%)

  21,8 tys

  0,6(0%)

  25,0 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  213,1 tys

  5,5(0.2%)

  28,5 tys

  0,7(0%)

  16,5 tys

  0,4(0%)

  200,2 tys

  5,2(0.1%)

  237,2 tys

  6,2(0.1%)

  196,7 tys

  5,2(0.1%)

  7,2 tys

  0,2(0%)

  7,2 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  14,3 tys

  0,4(0%)

  13,0 tys

  0,3(0%)

  13,2 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,2(0%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  35,7 tys

  0,9(0%)

  24,9 tys

  0,6(0%)

  19,3 tys

  0,5(0%)

  55,7 tys

  1,5(0%)

  38,2 tys

  1,0(0%)

  23,5 tys

  0,6(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 mln

  89,6(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  129,4 tys

  3,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  227

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  750

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Knurowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Knurowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Knurów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Knurowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  118,2 mln

  3,0 tys(100%)

  140,2 mln

  3,6 tys(100%)

  157,3 mln

  4,1 tys(100%)

  191,5 mln

  5,0 tys(100%)

  197,6 mln

  5,2 tys(100%)

  207,4 mln

  5,6 tys(100%)

  228,2 mln

  6,3 tys(100%)

  216,3 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  63,5 mln

  1,6 tys(53.8%)

  64,3 mln

  1,7 tys(45.9%)

  75,8 mln

  2,0 tys(48.2%)

  102,4 mln

  2,7 tys(53.5%)

  87,0 mln

  2,3 tys(44%)

  69,0 mln

  1,8 tys(33.3%)

  92,4 mln

  2,5 tys(40.5%)

  87,1 mln

  2,4 tys(40.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,9 mln

  565(18.5%)

  23,8 mln

  616(17%)

  24,2 mln

  627(15.4%)

  25,1 mln

  653(13.1%)

  26,0 mln

  683(13.2%)

  40,3 mln

  1,1 tys(19.4%)

  37,2 mln

  991(16.3%)

  31,6 mln

  879(14.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,4 mln

  244(8%)

  8,8 mln

  227(6.3%)

  9,2 mln

  238(5.8%)

  9,0 mln

  235(4.7%)

  11,7 mln

  307(5.9%)

  14,5 mln

  384(7%)

  19,7 mln

  526(8.6%)

  25,3 mln

  705(11.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  85,1(2.8%)

  4,1 mln

  107(2.9%)

  4,4 mln

  113(2.8%)

  5,5 mln

  142(2.8%)

  9,5 mln

  249(4.8%)

  11,3 mln

  299(5.4%)

  14,6 mln

  390(6.4%)

  19,1 mln

  533(8.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  224(7.3%)

  25,2 mln

  652(18%)

  1,5 mln

  38,6(0.9%)

  1,8 mln

  45,9(0.9%)

  1,5 mln

  39,1(0.8%)

  1,7 mln

  44,7(0.8%)

  1,8 mln

  47,8(0.8%)

  10,5 mln

  293(4.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  82,1(2.7%)

  3,6 mln

  93,9(2.6%)

  4,3 mln

  111(2.7%)

  3,1 mln

  80,0(1.6%)

  3,8 mln

  99,4(1.9%)

  2,4 mln

  62,2(1.1%)

  1,3 mln

  34,6(0.6%)

  6,7 mln

  185(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,7 mln

  95,4(3.1%)

  3,7 mln

  94,4(2.6%)

  4,1 mln

  105(2.6%)

  7,1 mln

  185(3.7%)

  3,6 mln

  94,4(1.8%)

  5,5 mln

  146(2.7%)

  5,7 mln

  152(2.5%)

  5,2 mln

  144(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  46,9(1.5%)

  1,7 mln

  44,7(1.2%)

  1,2 mln

  31,4(0.8%)

  1,2 mln

  30,3(0.6%)

  6,5 mln

  170(3.3%)

  2,1 mln

  56,0(1%)

  837,6 tys

  22,3(0.4%)

  1,6 mln

  45,7(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  39,6(1.3%)

  2,3 mln

  58,6(1.6%)

  754,9 tys

  19,6(0.5%)

  4,2 mln

  108(2.2%)

  5,4 mln

  143(2.8%)

  8,0 mln

  211(3.8%)

  2,0 mln

  53,6(0.9%)

  1,6 mln

  43,8(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  269,3 tys

  7,0(0.2%)

  315,1 tys

  8,2(0.2%)

  320,1 tys

  8,3(0.2%)

  286,1 tys

  7,4(0.1%)

  351,3 tys

  9,2(0.2%)

  668,8 tys

  17,7(0.3%)

  2,2 mln

  58,8(1%)

  401,7 tys

  11,2(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  43,2 tys

  1,1(0%)

  1,8 mln

  45,8(1.3%)

  36,2 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  248,9 tys

  6,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  431,4 tys

  11,1(0.4%)

  435,6 tys

  11,3(0.3%)

  642,4 tys

  16,6(0.4%)

  543,5 tys

  14,2(0.3%)

  362,7 tys

  9,5(0.2%)

  222,8 tys

  5,9(0.1%)

  226,0 tys

  6,0(0.1%)

  224,3 tys

  6,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  700

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  650

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  475,3 tys

  12,5(0.2%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  173,2 tys

  4,8(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  110,9 tys

  2,9(0.1%)

  128,8 tys

  3,3(0.1%)

  116,6 tys

  3,0(0.1%)

  112,0 tys

  2,9(0.1%)

  113,2 tys

  3,0(0.1%)

  86,5 tys

  2,3(0%)

  105,4 tys

  2,8(0%)

  112,7 tys

  3,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  213,1 tys

  5,5(0.2%)

  28,5 tys

  0,7(0%)

  16,5 tys

  0,4(0%)

  200,2 tys

  5,2(0.1%)

  237,2 tys

  6,2(0.1%)

  196,7 tys

  5,2(0.1%)

  7,2 tys

  0,2(0%)

  7,2 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,9 tys

  0,3(0%)

  11,8 tys

  0,3(0%)

  12,5 tys

  0,3(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  13,3 tys

  0,3(0%)

  13,1 tys

  0,3(0%)

  12,3 tys

  0,3(0%)

  13,0 tys

  0,3(0%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  12,4 tys

  0,3(0%)

  13,4 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  227

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Knurów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 285 mieszkańców Knurowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 122 kobiet oraz 4 164 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców Knurowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 11,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Knurowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Knurowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,5%) oraz zasadnicze zawodowe (21,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,3%) oraz średnie zawodowe (23,6%).

  W roku 2021 w Knurowie mieściło się 11 przedszkoli, w których do 55 oddziałów uczęszczało 1 272 dzieci (624 dziewczynki oraz 648 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Knurowie mieściło się 8 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 845 dzieci (411 dziewczynek oraz 434 chłopców). Dostępnych było 895 miejsc.

  19,2% mieszkańców Knurowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 955 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,03 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 9 szkół podstawowych, w których w 163 oddziałach uczyło się 3 090 uczniów (1 576 kobiet oraz 1 514 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Knurowie placówkę miało 8 szkół podstawowych, w których w 98 oddziałach uczyło się 2 277 uczniów (1 145 kobiet oraz 1 132 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,7% ludności (30,4% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,35.

  W Knurowie znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 599 uczniów (404 kobiety oraz 195 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 117 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Knurowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 16 oddziałach uczyło się 506 uczniów (342 kobiety oraz 164 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 178 absolwentów.

  W Knurowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 11 oddziałach uczyło się 235 uczniów (77 kobiet oraz 158 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,0 uczniów. 21,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,2% mieszkańców Knurowa w wieku potencjalnej nauki (21,2% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 20,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,3%
  Województwo
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 23,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,3%
  Województwo
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  woj. śląskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Knurów
  10,5%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,1%
  śląskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,7%
  Województwo
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 21,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,5%
  śląskie
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Knurów
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 955 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  955,0
  Województwo
  906,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,03 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,03
  śląskie
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 55 Oddziały
 • 11 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Knurów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 272 Dzieci
 • 624 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 648 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 341 3 lata
 • 341
 • 386 4 lata
 • 386
 • 361 5 lata
 • 361
 • 168 6 lat
 • 168
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 147 3 lata
 • 147
 • 196 4 lata
 • 196
 • 183 5 lata
 • 183
 • 91 6 lat
 • 91
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 194 3 lata
 • 194
 • 190 4 lata
 • 190
 • 178 5 lata
 • 178
 • 77 6 lat
 • 77
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 252 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 80,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 80,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Knurowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Knurowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole Nr 12 (Janusz Korczak)
  Publiczne
  32 235-27-85
  32 235-27-85
  ul. Armii Krajowej 5
  44-194 Knurów
  1025021
  Miejskie Przedszkole Nr 7
  Publiczne
  32 235-27-81
  32 235-27-81
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 21A
  44-194 Knurów
  819816
  Miejskie Przedszkole nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie
  Publiczne
  32 235-27-88
  32 235-27-88
  ul. Piłsudczyków 4
  44-196 Knurów
  714020
  Miejskie Przedszkole Nr 2 (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  32 235-27-72
  32 235-27-72
  ul. Lotników 3
  44-196 Knurów
  410014
  Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Juliana Tuwima (Julian Tuwim)
  Publiczne
  32 235-27-75
  32 235-27-75
  ul. Jana Kilińskiego 10
  44-193 Knurów
  41008
  Miejskie Przedszkole nr 5
  Publiczne
  32 235-27-79
  32 235-27-79
  ul. Michalskiego 27
  44-193 Knurów
  375-
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Ceduś"
  Niepubliczny
  51 119-21-46
  ul. Rybnicka 37
  44-193 Knurów
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"
  Niepubliczne
  32 235-27-76
  32 235-27-76
  ul. Sztygarska 4
  44-193 Knurów
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Światełko
  Niepubliczne
  32 235-01-21
  ul. Koziełka 31
  44-190 Knurów
  ---
  Planeta Dzieci
  Niepubliczne
  32 336-20-35
  ul. 1-go Maja 62
  44-190 Knurów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Knurów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 144 Oddziały
 • 3 028 Uczniowie
 • 1 554 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 474 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,3%
  48,7%
 • 351 Uczniowie w 1 klasie
 • 180 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 171 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 389 Absolwenci
 • 202 Kobiety
  (absolwenci)
 • 187 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 62 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,5%
  64,5%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,0
  woj. śląskie
  17,2
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,0
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,0
 • 21,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,0
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 192,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 169,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 24,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 98,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,35
  Województwo
  97,17
  Polska
  95,71
 • 97,61 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  97,61
  woj. śląskie
  95,97
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Knurów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Knurów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Knurowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Knurowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie
  Publiczna
  32 235-27-39
  32 235-27-39
  ul. Jedności Narodowej 5
  44-194 Knurów
  2459043
  Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 (im. Powstań Śląskich)
  Publiczna
  32 235-27-15
  32 235-27-15
  ul. Słoniny 1
  44-190 Knurów
  1640132
  Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie (Karol Miarka)
  Publiczna
  32 235-27-27
  32 235-27-26
  ul. T. W. Wilsona 22
  44-190 Knurów
  1839041
  Miejska Szkoła Podstawowa nr 4
  Publiczna
  32 330-41-20
  32 330-41-20
  ul. Jana Kilińskiego 6
  44-193 Knurów
  1738031
  Miejskia Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie (Królowej Jadwigi)
  Publiczna
  32 235-27-35
  32 235-27-35
  ul. Stefana Batorego 5
  44-194 Knurów
  1637031
  Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  32 235-27-45
  32 235-27-45
  ul. Aleja Lipowa 12
  44-196 Knurów
  15353-
  Miejska Szkoła Podstawowa nr 3
  Publiczna
  32 235-27-79
  32 235-27-79
  ul. Michalskiego 27
  44-193 Knurów
  6116-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  32 235-20-22
  32 235-20-22
  ul. Szpitalna 25
  44-194 Knurów
  420-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Knurów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 599 Uczniowie
 • 404 Kobiety
  (uczniowie)
 • 195 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,4%
  32,6%
 • 177 Uczniowie w 1 klasie
 • 118 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 117 Absolwenci
 • 82 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Knurów
  23,0
  woj. śląskie
  26,5
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 42,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 31,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Knurów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  21,4
  Województwo
  17,9
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Knurowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Knurowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  32 235-19-61
  32 235-19-61
  ul. 1-go Maja 21
  44-190 Knurów
  11303-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Knurowie
  Publiczna
  32 336-26-17
  32 336-26-17
  ul. Szpitalna 29
  44-194 Knurów
  12257-
  Technikum nr 1
  Publiczne
  32 235-10-82
  32 235-10-82
  ul. 1 Maja 21
  44-190 Knurów
  9250-
  Technikum w Knurowie
  Publiczne
  32 336-26-17
  32 336-26-17
  ul. Szpitalna 29
  44-194 Knurów
  7184-
  II Liceum Ogólnokształcące w Knurowie
  Publiczne
  32 336-26-17
  32 336-26-17
  ul. Szpitalna 29
  44-194 Knurów
  4106-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  32 235-20-22
  32 235-20-22
  ul. Szpitalna 25
  44-194 Knurów
  213-
  Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie
  Niepubliczne
  32 336-23-53
  32 336-23-53
  ul. Szpitalna 29
  44-194 Knurów
  ---
  Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie
  Niepubliczna
  32 336-23-53
  32 336-23-53
  ul. Szpitalna 29
  44-194 Knurów
  ---
  Szkoła Policealna nr 1
  Publiczna
  32 235-10-81
  32 235-10-81
  ul. Szpitalna 25
  44-194 Knurów
  ---
  Szkoła Policealna nr 2 w Knurowe
  Publiczna
  32 336-26-17
  32 336-26-17
  ul. Szpitalna 29
  44-194 Knurów
  ---
  Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie
  Niepubliczna
  32 336-23-53
  32 336-23-53
  ul. Szpitalna 29
  44-194 Knurów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Knurowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Knurów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Knurów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Knurów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Knurów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Knurowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Knurowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Knurowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Knurowie: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Knurowie 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 249 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 134 (uczestnicy: 11 477)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 172)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 530)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 1 560)
  • koncerty: 35 (uczestnicy: 4 393)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 23 (uczestnicy: 1 504)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 340)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 138)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 90)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 41 (uczestnicy: 759)
  • inne: 11 (uczestnicy: 1 741)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 46)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 46)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 82)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 16)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 218)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 19)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 45)
  • taneczne: 8 (członkowie: 154)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Knurowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 190 miejscami na widowni. Odbyło się 1 148 seansów, na które przyszło 19 117 widzów, w tym 259 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 396 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Knurowie działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 72 521 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 12 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 87 906 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 32
  • dostępne dla czytelników: 16
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2016 w Knurowie działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 102 członków. Zarejestrowano 1 026 ćwiczących (mężczyźni: 904, kobiety: 122, chłopcy do lat 18: 792, dziewczęta do lat 18: 67). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (36), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (26).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Knurowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Knurowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Knurowa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Knurowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud WielkichData ustanowienia: 1994-01-04, Powierzchnia: 63400.0 ha

Knurów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Knurowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 19,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 2,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Knurowie znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 93 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 60 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gliwickiego.

  Powiat gliwicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Knurowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 8 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Knurowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 19,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Knurów
  19,5
  śląskie
  45,6
  Polska
  56,5
 • 2,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Knurów
  2,8
  śląskie
  3,6
  Polska
  5,0
 • 22,28 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  22,3
  Województwo
  52,1
  Kraj
  65,5
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  14,3
  śląskie
  7,8
  Cała Polska
  8,9
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Knurów
  114,3
  woj. śląskie
  114,1
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Knurowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 302,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Knurów
  2 302,9 km
  woj. śląskie
  1 123,1 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 2,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,2 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 60 Liczba licencji na taksówki
 • 93 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Knurów przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A1autostrada A1(Rusocin - Stanisławie - Swarożyn - Pelplin - Kopytkowo - Warlubie - Nowe Marzy - Grudziądz - Lisewo - Turzno - Lubicz Dolny - Toruń - Ciechocinek - Włocławek - Kowal - Sójki - Kutno - Piątek - Stryków - Brzeziny - Łódź - Tuszyn - Srock - Piotrków Trybunalski - Pyrzowice - Piekary Śląskie - Bytom - Zabrze - Czekanów - Gliwice - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Bełk - Rybnik - Żory - Świerklany - Mszana - Gorzyczki - granica (Czechy))
  • DW 921droga wojewódzka nr 921(Zabrze - Przyszowice - Gierałtowice - Knurów - Kuźnia Nieborowska - Pilchowice - Stanica - Rudy)
  • DW 924droga wojewódzka nr 924(Kuźnia Nieborowska - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Stanowice - Podlesie - Szczejkowice - Nowa Wieś - Żory)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Knurów przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 149Linia kolejowa nr 149: Zabrze Makoszowy - Leszczyny [o znaczeniu drugorzędnym] (Zabrze Makoszowy - Przyszowice -Knurów -Knurów Kopalnia -Knurów Szczygłowice - Szczygłowice Kopalnia - Szczygłowice - Leszczyny)
  • LK 863Linia kolejowa nr 863: Knurów - KWK Budryk [o znaczenia miejscowym] (Knurów - KWK Budryk -Knurów Zwałowisko)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Knurowie istnieje 143 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 26 Stycznia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleja Lipowa

  ul. Aleja Piastów

  ul. Aleja Spacerowa

  ul. Aleksandra Puszkina

  ul. Antoniego Słoniny

  ul. Armii Krajowej

  ul. Astrów

  ul. Beksza

  ul. Bojowa

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Chabrowa

  ul. Chmielna

  ul. Cicha

  ul. Deszczowa

  ul. Dworcowa

  ul. Dywizjonu 303

  ul. Dębowa

  ul. Emilii Plater

  ul. Feliksa Michalskiego

  ul. Floriana

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górnicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Henryka Wieniawskiego

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jagielnia

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jana Dymka

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Kwitka

  ul. Jana Matejki

  ul. Jana Sobieskiego

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Jedności Narodowej

  ul. Jerzego Ziętka

  ul. Jesienna

  ul. Juliusza Ligonia

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Janty

  ul. Józefa Lompy

  ul. Jęczmienna

  ul. Kapelanów Wojskowych

  ul. Karola Miarki

  ul. Karola Szymanowskiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klasztorna

  ul. Konstantego Damrota

  ul. Kopalniana

  ul. Kosmonautów

  ul. Kościelna

  ul. Krucza

  ul. Krótka

  ul. Książenicka

  ul. Kwiatowa

  ul. Legionów

  ul. Letnia

  ul. Leśna

  ul. Lignozy

  ul. Lotników

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marynarzy

  ul. Mieczysława Karłowicza

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Niepodległości

  ul. Nowy Dwór

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Pawła Stalmacha

  ul. Piotra Ściegiennego

  ul. Piłsudczyków

  ul. Plac Powstańców Śląskich

  ul. Plebiscytowa

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców

  ul. Przedwiośnia

  ul. Przemysłowa

  ul. Rybna

  ul. Rybnicka

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Saperów

  ul. Sokoła

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Poniatowskiego

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Starowiejska

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stokrotki

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Sztygarska

  ul. Szybowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Ustronie Leśne

  ul. Ułanów

  ul. Wagowa

  ul. Walentego Rakoniewskiego

  ul. Wieczorka

  ul. Wilsona

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiosenna

  ul. Wita Stwosza

  ul. Wojciecha Korfantego

  ul. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Wzgórze

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zielona

  ul. Zimowa

  ul. Zofii Kossak-Szczuckiej

  ul. Zwycięstwa

  ul. dr. Floriana Ogana

  ul. dr. Henryka Jordana

  ul. kard. Augusta Hlonda

  ul. ks. Alojzego Koziełka

  ul. ks. Józefa Jagły

  ul. Łubinowa

  ul. Żwirki i Wigury