Stawiszyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Stawiszyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stawiszyn to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kaliskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stawiszyn.
 • 1 364 Liczba mieszkańców
 • 1,0 km² Powierzchnia
 • 1 377,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1291 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PKA Tablice rejestracyjne
 • Justyna Ilona Urbaniak Burmistrz miasta
Stawiszyn na mapie
Identyfikatory
 • 18.111751.9178 Współrzędne GPS
 • 3007094 TERYT (TERC)
 • 0937327 SIMC
Herb miasta Stawiszyn
Stawiszyn herb
Flaga miasta Stawiszyn
Stawiszyn flaga

Jak Stawiszyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Stawiszyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Stawiszyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Stawiszyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
49Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
56Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
61Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
100Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
120Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
133Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
156Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
161Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
169Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
176Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
176Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
178Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
219Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
229Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
251Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
265Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
293Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce

Stawiszyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-820Poczta Stawiszyn

Stawiszyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Stawiszynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kaliszu (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Konopnickiej 31
62-800 Kalisz
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
(62) 752-80-79
(62) 752-80-97
ul. Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn

Stawiszyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Stawiszyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 364, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Stawiszyna zawarli w 2022 roku 3 małżeństw, co odpowiada 2,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Stawiszyna jest stanu wolnego, 59,2% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Stawiszyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,70 na 1000 mieszkańców Stawiszyna. W 2022 roku urodziło się 7 dzieci, w tym 14,3% dziewczynek i 85,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 22,5% zgonów w Stawiszynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w Stawiszynie były nowotwory, a 14,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Stawiszyna przypada 15.69 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 19 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 17 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Stawiszyna 2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  55,6% mieszkańców Stawiszyna jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Stawiszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 364 Liczba mieszkańców
 • 695 Kobiety
 • 669 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Stawiszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Stawiszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Stawiszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Stawiszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,5 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stawiszyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Stawiszyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stawiszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stawiszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stawiszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Stawiszyn
  27,0%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,2%
  Województwo
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,7%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Stawiszynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,1
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Stawiszyn
  1,1
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 3 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Stawiszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,70 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -10,7
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Stawiszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Stawiszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Stawiszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Stawiszynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 Urodzenia żywe
 • 1 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 6 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 14,3%
  85,7%
 • 5,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Stawiszyn
  5,0
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Stawiszyn
  36,9
  Wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 121 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 329 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 379 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Stawiszyn
  3 329 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 224 Waga 3500g - 3999g
 • 224
 • 245 Waga 3000g - 3499g
 • 245
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,38
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,64
  Wielkopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,77
  Wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Stawiszynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Zgony
 • 7 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 31,8%
  68,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,7
  Województwo
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 130,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  130,7
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Polska
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,8
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Stawiszyn
  2,7
  Województwo
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kaliskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  22,5%
  Województwo
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 19,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,4%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 14,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  14,5%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Polska
  6,7%
 • 45 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Polska
  70,6
 • 211,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Stawiszyn
  211,8
  Wielkopolskie
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Polska
  253,9
 • 245,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 233,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 258,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Stawiszyn
  245,7
  Wielkopolskie
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 43,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 68,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  43,9
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Polska
  62,9
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Stawiszyn
  9,5
  woj. wielkopolskie
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Stawiszyn
  7,2
  Województwo
  6,7
  Polska
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Stawiszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stawiszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stawiszyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Stawiszynie oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Stawiszynie to 491 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Stawiszynie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Stawiszynie to 143,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,45% mieszkań posiada łazienkę, 64,36% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,81% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 491 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 357,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  357,10
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,70 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,00 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,14 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,14
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,80
  Województwo
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Stawiszyn
  0,68
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Stawiszyn
  0,70
  woj. wielkopolskie
  7,77
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  6,00
  Wielkopolskie
  3,97
  Kraj
  3,90
 • 4,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,21
  woj. wielkopolskie
  30,80
  Cała Polska
  24,07
 • 143 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 143,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  143,0 m2
  woj. wielkopolskie
  90,9 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,10 m2
  Województwo
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,98%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 95,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,72%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 91,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  91,45%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Polska
  93,75%
 • 64,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Stawiszyn
  64,36%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Stawiszyn
  0,81%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Stawiszyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Stawiszynie na 1000 mieszkańców pracuje 202osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Stawiszynie wynosiło w 2023 roku 3,1% (3,1% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stawiszynie wynosiło 5 201,09 PLN, co odpowiada 77.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Stawiszyna 161 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 89 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -72.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Stawiszyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 202 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Stawiszyn
  202,0
  Województwo
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 3,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,3% Kobiety
 • 2,8% Mężczyźni
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Stawiszynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Stawiszynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Stawiszynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 554 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 201 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Stawiszynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 161 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 89 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -72 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,55 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 28,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Stawiszynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 283 Pracujący ogółem
 • 169 Kobiety
 • 114 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Stawiszynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,6% W wieku produkcyjnym
 • 47,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stawiszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  80,0
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 47,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stawiszyn
  47,0
  Województwo
  35,6
  Polska
  38,2
 • 142,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Stawiszyn
  142,4
  Wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 55,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 56,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 43,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stawiszyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Stawiszynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 161 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 113 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 4 nowe podmioty, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (15) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (4) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (15) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Stawiszynie najwięcej (10) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (158) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,2% (39) podmiotów, a 73,9% (119) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Stawiszynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (36.3%) oraz Budownictwo (12.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 161 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39 Przemysł i budownictwo
 • 119 Pozostała działalność
 • 4 Podmioty nowo zarejestrowane w Stawiszynie w 2023 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Stawiszynie w 2023 roku
 • 113 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 158 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 158
 • 2 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 161 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 161
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 113 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 41 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 41
 • 14 Budownictwo
 • 14
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stawiszyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Stawiszynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 12 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,52 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Stawiszynie wynosi 87,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Stawiszyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,42 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 1,73 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,38 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,88 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Stawiszyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stawiszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 12
 • 5 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 5
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 2 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 2
 • 8,52 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,52
  Województwo
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 3,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Stawiszyn
  3,42
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Polska
  12,98
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,88
  Wielkopolskie
  4,85
  Polska
  6,99
 • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,38
  Wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,17
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 1,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,73
  Województwo
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stawiszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  87%
  Wielkopolskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Wielkopolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  97%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Stawiszyn
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  50%
  Wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Stawiszyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Stawiszyna wyniosła w 2022 roku 45,7 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Stawiszyna - 30.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.6%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,3 mln złotych, czyli 13,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Stawiszyna wyniosła w 2022 roku 48,8 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (16.8%). W budżecie Stawiszyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (15,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 73,9 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,8%.
 • Wydatki budżetu w Stawiszynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Stawiszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stawiszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Stawiszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,5 mln

  2,7 tys(100%)

  24,4 mln

  3,4 tys(100%)

  27,0 mln

  3,7 tys(100%)

  34,0 mln

  4,7 tys(100%)

  34,4 mln

  4,8 tys(100%)

  40,8 mln

  5,9 tys(100%)

  39,5 mln

  5,8 tys(100%)

  45,7 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,1 mln

  6,1 tys(46.8%)

  9,4 mln

  6,2 tys(38.5%)

  9,9 mln

  6,5 tys(36.8%)

  11,0 mln

  7,2 tys(32.2%)

  12,0 mln

  8,0 tys(34.9%)

  16,0 mln

  11,0 tys(39.3%)

  12,5 mln

  8,8 tys(31.7%)

  13,8 mln

  10,0 tys(30.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  4,8(0%)

  6,7 mln

  4,8 tys(14.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  354,4 tys

  235(1.8%)

  1,4 mln

  934(5.8%)

  514,7 tys

  336(1.9%)

  1,6 mln

  1,1 tys(4.7%)

  1,8 mln

  1,2 tys(5.2%)

  673,1 tys

  461(1.6%)

  448,5 tys

  315(1.1%)

  4,1 mln

  3,0 tys(8.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  831(6.4%)

  1,3 mln

  837(5.2%)

  1,3 mln

  834(4.7%)

  1,9 mln

  1,3 tys(5.6%)

  1,8 mln

  1,2 tys(5.1%)

  2,5 mln

  1,7 tys(6.2%)

  3,2 mln

  2,2 tys(8.1%)

  3,3 mln

  2,4 tys(7.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  1,7 tys(12.9%)

  2,5 mln

  1,6 tys(10.2%)

  2,7 mln

  1,8 tys(10.1%)

  2,9 mln

  1,9 tys(8.6%)

  4,2 mln

  2,8 tys(12.2%)

  4,6 mln

  3,1 tys(11.2%)

  7,7 mln

  5,4 tys(19.6%)

  3,3 mln

  2,4 tys(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  2,4 tys(18.7%)

  7,8 mln

  5,2 tys(32.1%)

  1,3 mln

  839(4.8%)

  1,4 mln

  909(4.1%)

  1,4 mln

  933(4.1%)

  1,4 mln

  991(3.6%)

  1,5 mln

  1,0 tys(3.7%)

  2,5 mln

  1,8 tys(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  783(6.1%)

  485,7 tys

  320(2%)

  1,7 mln

  1,1 tys(6.4%)

  5,2 mln

  3,4 tys(15.4%)

  2,0 mln

  1,4 tys(5.9%)

  2,9 mln

  2,0 tys(7%)

  1,1 mln

  745(2.7%)

  2,2 mln

  1,6 tys(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  523,7 tys

  347(2.7%)

  567,5 tys

  374(2.3%)

  613,9 tys

  401(2.3%)

  892,7 tys

  585(2.6%)

  893,9 tys

  598(2.6%)

  726,1 tys

  497(1.8%)

  982,8 tys

  690(2.5%)

  1,1 mln

  801(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  118,8 tys

  78,6(0.6%)

  141,0 tys

  92,8(0.6%)

  127,2 tys

  83,2(0.5%)

  149,4 tys

  97,9(0.4%)

  144,7 tys

  96,8(0.4%)

  234,6 tys

  161(0.6%)

  413,5 tys

  290(1%)

  1,0 mln

  737(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  143,4 tys

  94,9(0.7%)

  132,0 tys

  86,9(0.5%)

  120,1 tys

  78,5(0.4%)

  87,3 tys

  57,2(0.3%)

  123,8 tys

  82,8(0.4%)

  122,1 tys

  83,5(0.3%)

  139,1 tys

  97,6(0.4%)

  699,3 tys

  509(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  151,9 tys

  101(0.8%)

  180,3 tys

  119(0.7%)

  133,1 tys

  87,0(0.5%)

  169,0 tys

  111(0.5%)

  126,9 tys

  84,9(0.4%)

  131,8 tys

  90,2(0.3%)

  523,1 tys

  367(1.3%)

  520,1 tys

  378(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  132,9 tys

  88,0(0.7%)

  156,5 tys

  103(0.6%)

  140,6 tys

  91,9(0.5%)

  147,7 tys

  96,8(0.4%)

  157,2 tys

  105(0.5%)

  160,1 tys

  110(0.4%)

  342,1 tys

  240(0.9%)

  149,2 tys

  108(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  43,4 tys

  28,7(0.2%)

  38,1 tys

  25,1(0.2%)

  22,6 tys

  14,8(0.1%)

  51,5 tys

  33,7(0.2%)

  99,1 tys

  66,4(0.3%)

  30,5 tys

  20,8(0.1%)

  79,0 tys

  55,5(0.2%)

  76,6 tys

  55,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  255,8 tys

  169(1.3%)

  262,3 tys

  173(1.1%)

  280,5 tys

  183(1%)

  298,6 tys

  196(0.9%)

  337,7 tys

  226(1%)

  393,0 tys

  269(1%)

  408,4 tys

  287(1%)

  69,0 tys

  50,2(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  27,0 tys

  17,9(0.1%)

  23,7 tys

  15,6(0.1%)

  25,8 tys

  16,8(0.1%)

  72,9 tys

  47,8(0.2%)

  26,4 tys

  17,6(0.1%)

  16,8 tys

  11,5(0%)

  35,0 tys

  24,6(0.1%)

  51,1 tys

  37,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  34,5 tys

  22,9(0.2%)

  4,3 tys

  2,9(0%)

  1,5 tys

  1,0(0%)

  42,7 tys

  28,0(0.1%)

  38,2 tys

  25,5(0.1%)

  57,2 tys

  39,2(0.1%)

  1,5 tys

  1,0(0%)

  1,5 tys

  1,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,5 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Stawiszynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Stawiszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stawiszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Stawiszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,0 mln

  2,8 tys(100%)

  25,6 mln

  3,6 tys(100%)

  28,5 mln

  4,0 tys(100%)

  32,6 mln

  4,5 tys(100%)

  33,3 mln

  4,7 tys(100%)

  37,8 mln

  5,4 tys(100%)

  41,2 mln

  6,0 tys(100%)

  48,8 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,7 mln

  4,5 tys(33.6%)

  7,4 mln

  4,9 tys(28.9%)

  8,0 mln

  5,2 tys(28%)

  9,1 mln

  5,9 tys(27.8%)

  9,6 mln

  6,4 tys(28.8%)

  9,7 mln

  6,7 tys(25.7%)

  11,0 mln

  7,7 tys(26.7%)

  13,4 mln

  9,7 tys(27.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,4 mln

  5,6 tys(42%)

  9,1 mln

  6,0 tys(35.4%)

  9,1 mln

  5,9 tys(31.9%)

  8,8 mln

  5,8 tys(26.9%)

  9,1 mln

  6,1 tys(27.4%)

  10,8 mln

  7,4 tys(28.5%)

  12,1 mln

  8,5 tys(29.3%)

  12,9 mln

  9,4 tys(26.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 mln

  6,0 tys(16.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  1,7 tys(12.8%)

  6,8 mln

  4,5 tys(26.5%)

  429,9 tys

  281(1.5%)

  491,9 tys

  322(1.5%)

  475,6 tys

  318(1.4%)

  550,9 tys

  377(1.5%)

  494,2 tys

  347(1.2%)

  1,9 mln

  1,4 tys(3.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  517,9 tys

  343(2.6%)

  584,8 tys

  385(2.3%)

  615,6 tys

  402(2.2%)

  708,0 tys

  464(2.2%)

  954,6 tys

  639(2.9%)

  1,3 mln

  887(3.4%)

  1,4 mln

  972(3.4%)

  1,8 mln

  1,3 tys(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  847,2 tys

  561(4.2%)

  963,0 tys

  634(3.8%)

  955,1 tys

  624(3.4%)

  1,6 mln

  1,1 tys(4.9%)

  1,3 mln

  874(3.9%)

  1,2 mln

  808(3.1%)

  1,5 mln

  1,0 tys(3.6%)

  1,3 mln

  928(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  36,6 tys

  24,3(0.2%)

  8,3 tys

  5,5(0%)

  592,8 tys

  387(2.1%)

  2,9 mln

  1,9 tys(8.8%)

  589,6 tys

  395(1.8%)

  1,3 mln

  879(3.4%)

  15,0 tys

  10,5(0%)

  1,3 mln

  926(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  919

  0,6(0%)

  208,6 tys

  143(0.6%)

  1,1 mln

  803(2.8%)

  820,5 tys

  597(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  641,6 tys

  425(3.2%)

  489,8 tys

  322(1.9%)

  561,5 tys

  367(2%)

  571,2 tys

  374(1.8%)

  1,9 mln

  1,3 tys(5.7%)

  601,6 tys

  412(1.6%)

  743,2 tys

  522(1.8%)

  610,9 tys

  444(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  122,0 tys

  80,7(0.6%)

  172,5 tys

  114(0.7%)

  268,6 tys

  176(0.9%)

  323,2 tys

  212(1%)

  104,3 tys

  69,8(0.3%)

  1,2 mln

  823(3.2%)

  2,6 mln

  1,8 tys(6.3%)

  401,1 tys

  292(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  42,7 tys

  28,2(0.2%)

  68,9 tys

  45,3(0.3%)

  57,7 tys

  37,7(0.2%)

  106,9 tys

  70,1(0.3%)

  78,1 tys

  52,3(0.2%)

  55,3 tys

  37,8(0.1%)

  78,5 tys

  55,1(0.2%)

  147,4 tys

  107(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  58,8 tys

  38,9(0.3%)

  48,0 tys

  31,6(0.2%)

  46,1 tys

  30,1(0.2%)

  48,2 tys

  31,6(0.1%)

  33,0 tys

  22,1(0.1%)

  39,1 tys

  26,8(0.1%)

  33,4 tys

  23,4(0.1%)

  43,2 tys

  31,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,6 tys

  5,7(0%)

  17,3 tys

  11,4(0.1%)

  20,4 tys

  13,3(0.1%)

  75,8 tys

  49,7(0.2%)

  12,0 tys

  8,0(0%)

  10,0 tys

  6,8(0%)

  39,1 tys

  27,5(0.1%)

  24,4 tys

  17,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,6 tys

  1,1(0%)

  1,5 tys

  1,0(0%)

  2,9 tys

  1,9(0%)

  2,9 tys

  1,9(0%)

  3,4 tys

  2,3(0%)

  3,7 tys

  2,5(0%)

  3,7 tys

  2,6(0%)

  10,7 tys

  7,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  7,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  34,0 tys

  22,5(0.2%)

  4,3 tys

  2,9(0%)

  1,5 tys

  1,0(0%)

  42,7 tys

  28,0(0.1%)

  38,2 tys

  25,5(0.1%)

  57,2 tys

  39,2(0.2%)

  1,5 tys

  1,0(0%)

  1,5 tys

  1,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,5 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,0 tys

  24,8(0.1%)

  138,1 tys

  94,5(0.4%)

  59,0 tys

  41,4(0.1%)

  800

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  6,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  7,2(0%)

  93,2 tys

  65,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stawiszyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 323 mieszkańców Stawiszyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 152 kobiet oraz 171 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 7,6% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców Stawiszyna, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Stawiszyna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Stawiszynie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (23,7%).

  W roku 2022 w Stawiszynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 135 dzieci (67 dziewczynek oraz 68 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Stawiszynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 126 dzieci (63 dziewczynki oraz 63 chłopców). Dostępnych było 140 miejsc.

  20,1% mieszkańców Stawiszyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,7% wśród dziewczynek i 19,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 350 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 354 uczniów (164 kobiety oraz 190 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Stawiszynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 286 uczniów (137 kobiet oraz 149 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 318,92.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 15,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,1% mieszkańców Stawiszyna w wieku potencjalnej nauki (14,0% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,7%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Stawiszyn
  30,5%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,3%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  7,6%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 9,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,1%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,2%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 19,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2350 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Stawiszyn
  2 350,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,25
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 137 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Stawiszyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 135 Dzieci
 • 67 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 68 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 24 3 lata
 • 24
 • 36 4 lata
 • 36
 • 34 5 lata
 • 34
 • 38 6 lat
 • 38
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 15 4 lata
 • 15
 • 15 5 lata
 • 15
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 21 4 lata
 • 21
 • 19 5 lata
 • 19
 • 16 6 lat
 • 16
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stawiszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stawiszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Samorządowe w Stawiszynie z Filią Petryki
  Publiczne
  62 752-80-22
  62 752-80-22
  ul. Starościńska 4
  62-820 Stawiszyn
  61238
 • Szkoły podstawowe w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Stawiszyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 354 Uczniowie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 190 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,3%
  53,7%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,8
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 318,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Stawiszyn
  318,92
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Polska
  95,96
 • 318,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  318,92
  Województwo
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stawiszyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stawiszyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Stawiszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stawiszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Stawiszynie (Wincenty Pol)
  Publiczna
  62 752-80-32
  62 752-80-70
  ul. Szkolna 8
  62-820 Stawiszyn
  12260-
 • Edukacyjne grupy wieku w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stawiszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stawiszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stawiszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stawiszyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Stawiszynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Stawiszynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Stawiszynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Stawiszynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 888 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 147 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Stawiszynie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 110 członków. Zarejestrowano 140 ćwiczących (mężczyźni: 112, kobiety: 28, chłopcy do lat 18: 87, dziewczęta do lat 18: 28). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Stawiszynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Stawiszynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Stawiszyna znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Stawiszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XIV w.dnia 1948-10-28, wykaz dokumentów: 559 z 1948-10-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 15)dnia 1969-02-03, wykaz dokumentów: 480/A z 1969-02-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Kaliska 16)dnia 1969-02-04, wykaz dokumentów: 481/A z 1969-02-04
  • Cmentarz ewangelicki z 1. ćw. XIX w.dnia 2002-02-21, wykaz dokumentów: 81/Wlkp/A z 2002-02-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Garbarska 2)dnia 2008-02-05, wykaz dokumentów: 622/Wlkp/A z 2008-02-05
  • Kościół z 1844 r.dnia 2008-02-05, wykaz dokumentów: 622/Wlkp/A z 2008-02-05
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XIX w. (ul. Garbarska 2)dnia 2008-02-05, wykaz dokumentów: 622/Wlkp/A z 2008-02-05
  • Zespół - kościół z 1844 r. (ul. Garbarska 2)dnia 2008-02-05, wykaz dokumentów: 622/Wlkp/A z 2008-02-05
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 2008-02-05, wykaz dokumentów: 622/Wlkp/A z 2008-02-05

Stawiszyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 31 wypadków drogowych w Stawiszynie odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 48 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 2 254,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 436,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Stawiszynie znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Stawiszynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 48 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 22 Lekko ranni
 • 26 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Stawiszynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 2 254,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  2 254,5
  Województwo
  1 024,9
  Polska
  1 100,9
 • 436,36 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Stawiszyn
  436,4
  Województwo
  103,3
  Kraj
  104,4
 • 3 490,91 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Stawiszyn
  3 490,9
  Wielkopolskie
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 19,35 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  19,4
  Wielkopolskie
  10,1
  Kraj
  9,5
 • 154,84 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  154,8
  Wielkopolskie
  117,5
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Stawiszynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 319,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  319,7 km
  Województwo
  868,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 3,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,7 km
  Województwo
  7,4 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stawiszyn przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 25droga krajowa nr 25(Bobolice - Przyrost - Biały Dwór - Biały Bór - Brzezie - Sporysz - Rzeczenica - Gwieździn - Stołczno - Kołdowo - Człuchów - Ględowo - Jęczniki Wielkie - Wierzchowo - Zamarte - Orzełek - Kamień Krajeński - Płocicz - Sępólno Krajeńskie - Niechorz - Przepałkowo - Olszewka - Obodowo - Dziedno - Mąkowarsko - Lucim - Buszkowo - Nowy Dwór - Koronowo - Stopka - Gościeradz - Tryszczyn - Bydgoszcz - Brzoza - Chmielniki - Prądocin - Januszkowo - Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne - Złotniki Kujawskie - Jaksice - Sławęcinek - Inowrocław - Tupadły - Krusza Duchowna - Markowice - Strzelno - Młyny - Wronowy - Proszyska - Kuśnierz - Nożyczyn - Pilich - Skulsk - Lisewo - Kijowiec - Szyszyńskie Holendry - Ślesin - Lubomyśle - Mikorzyn - Honoratka - Konin - Stare Miasto - Modła Królewska - Główiew - Rychwał - Siąszyce - Zosinki - Biała Panieńska - Lubiny - Zbiersk - Stawiszyn - Piątek Mały - Piątek Mały Kolonia - Anielin - Witoldów - Russów - Kokanin-Kolonia - Kokanin - Niedźwiady - Kalisz - Nowe Skalmierzyce - Skalmierzyce - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Czarnylas - Chojnik - Międzybórz - Ose - Oska Piła - Drołtowice - Katiusza - Sokołowice - Oleśnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Stawiszynie istnieje 26 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Ciasna

  ul. Cicha

  ul. Droga Petrycka

  ul. Garbarska

  ul. Kaliska

  ul. Konińska

  ul. Kościelna

  ul. Leśna

  ul. Niecała

  ul. Niwa

  ul. Ogrodowa

  ul. Piekarska

  ul. Piskorzewska

  ul. Plac Wolności

  ul. Starościńska

  ul. Szkolna

  ul. Szosa Konińska

  ul. Szosa Pleszewska

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Zamkowa

  ul. Zamurna

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa