Koszyce w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Koszyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Koszyce to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu proszowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Koszyce.
 • 769 Liczba mieszkańców
 • 3,3 km² Powierzchnia
 • 236,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1374–1869 i od 2019 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • KPR Tablice rejestracyjne
 • Stanisław Rybak Burmistrz miasta
Koszyce na mapie
Identyfikatory
 • 20.574450.1675 Współrzędne GPS
 • 1214024 TERYT (TERC)
 • 0244630 SIMC
Herb miasta Koszyce
Koszyce herb

Jak Koszyce wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Koszyce na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Koszyce wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Koszyce plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
11Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
12Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
14Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
26Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
64Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
89Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
96Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
100Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
161Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
165Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
182Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
190Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
202Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
259Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
273Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
278Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
287Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
342Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
348Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym

Koszyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-130Poczta Koszyce

Koszyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Koszycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Koszyce
(41) 351-40-48
(41) 351-40-52
ul. Elżbiety Łokietkówny 14
32-130 Koszyce

Koszyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Koszyce jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 769, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Koszyc zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Koszyc jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Koszyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,56 na 1000 mieszkańców Koszyc. W 2022 roku urodziło się 7 dzieci, w tym 71,4% dziewczynek i 28,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 326 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,7% zgonów w Koszycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w Koszycach były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Koszyc przypada 11.79 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 4 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 4 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Koszyc 0. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,9% mieszkańców Koszyc jest w wieku produkcyjnym, 13,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Koszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 769 Liczba mieszkańców
 • 400 Kobiety
 • 369 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Koszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Koszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Koszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Koszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Koszyce
  43,6 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Koszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Koszyc
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Koszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Koszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Koszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,6%
  Małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,9%
  Województwo
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Koszyce
  9,7%
  Małopolskie
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Koszyce
  4,7%
  Województwo
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Koszyce
  0,0%
  Województwo
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Koszycach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,6
  woj. małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Koszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,56 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,6
  woj. małopolskie
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Koszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Koszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Koszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Koszycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 71,4%
  28,6%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Koszyce
  7,2
  Małopolskie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 36,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Koszyce
  36,7
  Małopolskie
  38,0
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 326 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 288 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 368 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Koszyce
  3 326 g
  Województwo
  3 313 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 22 Waga 4000g - 4499g
 • 22
 • 109 Waga 3500g - 3999g
 • 109
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 49 Waga 2500g - 2999g
 • 49
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Koszyce
  1,34
  woj. małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Koszyce
  0,71
  Małopolskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Koszyce
  0,64
  woj. małopolskie
  0,86
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Koszycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 Zgony
 • 6 Kobiety
  (Zgony)
 • 3 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 66,7%
  33,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Koszyce
  11,8
  Województwo
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 155,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  155,1
  Województwo
  115,7
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Koszyce
  0,0
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  woj. małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie proszowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,7%
  woj. małopolskie
  41,2%
  Kraj
  36,0%
 • 26,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Koszyce
  26,0%
  Małopolskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,7%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  6,7%
 • 30 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Polska
  70,6
 • 328,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Koszyce
  328,0
  Małopolskie
  266,5
  Cały kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Kraj
  253,9
 • 488,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 444,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  488,4
  woj. małopolskie
  431,8
  Polska
  426,2
 • 64,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  64,4
  Województwo
  61,4
  Cała Polska
  62,9
 • 55,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  55,9
  Województwo
  34,0
  Polska
  33,8
 • 14,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  14,0
  Małopolskie
  6,1
  Kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Koszyce
  1,1%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Koszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 10,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Koszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koszyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Koszycach oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,90 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Koszycach to 298 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 388 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Koszycach to 4,33 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Koszycach to 145,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,99% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,29% mieszkań posiada łazienkę, 80,54% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,34% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu proszowickiego.

  Powiat proszowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 298 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 387,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Koszyce
  387,50
  Małopolskie
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  90,40 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 35,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  35,00 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Koszyce
  4,40
  woj. małopolskie
  3,98
  Kraj
  3,83
 • 2,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,58
  Małopolskie
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,59
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,90 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Koszyce
  3,90
  Małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 13 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Koszyce
  4,33
  Województwo
  4,04
  Polska
  3,89
 • 16,91 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  16,91
  Małopolskie
  28,13
  Polska
  24,56
 • 437 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 145,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Koszyce
  145,7 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,57 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,57 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,99%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Kraj
  97,75%
 • 96,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,64%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Kraj
  95,18%
 • 93,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,29%
  Województwo
  95,21%
  Cała Polska
  93,75%
 • 80,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,54%
  Małopolskie
  86,21%
  Cała Polska
  85,83%
 • 1,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Koszyce
  1,34%
  Województwo
  67,24%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Koszyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Koszycach na 1000 mieszkańców pracuje 55osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 72,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 27,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Koszycach wynosiło w 2023 roku 6,3% (6,3% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koszycach wynosiło 5 577,77 PLN, co odpowiada 83.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  50,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Koszyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 55 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Koszyce
  55,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Cała Polska
  259,0
 • 6,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,1% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,3%
  Małopolskie
  4,2%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Koszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Koszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Koszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 968 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Koszyce
  5 578 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Koszycach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 50,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,9% Przemysł i budownictwo
 • 4,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 32,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Koszycach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 251 Pracujący ogółem
 • 181 Kobiety
 • 70 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Koszycach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 59,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Koszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,9
  Województwo
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 37,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,6
  Małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 176,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  176,7
  woj. małopolskie
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Koszyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Koszycach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 145 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 100 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 4 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (12) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (4) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (9) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2019 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Koszycach najwięcej (13) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (138) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  20,0% (29) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 80,0% (116) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Koszycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.0%) oraz Transport i gospodarka magazynowa (15.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 145 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 29 Przemysł i budownictwo
 • 116 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w Koszycach w 2023 roku
 • 4 Podmioty wyrejestrowane w Koszycach w 2023 roku
 • 100 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 138 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 138
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 145 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 145
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 100 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 28 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 28
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 14 Budownictwo
 • 14
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koszyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Koszycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 6 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,79 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Koszycach wynosi 70,80% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Koszyc najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,19 (wykrywalność 43%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,03 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,86 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,27 (27%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,14 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Koszyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Koszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 6
 • 3 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 1
 • 1 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 1
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 2 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 2
 • 7,79 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,79
  woj. małopolskie
  21,90
  Polska
  22,81
 • 4,03 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Koszyce
  4,03
  Małopolskie
  12,25
  Polska
  12,98
 • 1,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,27
  woj. małopolskie
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,86 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Koszyce
  1,86
  Małopolskie
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,14
  woj. małopolskie
  0,26
  Polska
  0,35
 • 3,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,19
  Województwo
  10,41
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Koszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  71%
  Województwo
  75%
  Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  68%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 27% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  27%
  Małopolskie
  72%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Małopolskie
  82%
  Polska
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Koszyce
  43%
  woj. małopolskie
  56%
  Kraj
  51%

Koszyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Koszyc wyniosła w 2022 roku 33,0 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 42.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Koszyc - 21.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (16.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (15.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 561,2 tys złotych, czyli 1,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Koszyc wyniosła w 2022 roku 35,7 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 35.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9%). W budżecie Koszyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 978 złotych na mieszkańca (14,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,5%.
 • Wydatki budżetu w Koszycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Koszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Koszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Koszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----25,2 mln

  4,6 tys(100%)

  26,0 mln

  4,8 tys(100%)

  23,4 mln

  4,4 tys(100%)

  33,0 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----9,3 mln

  12,0 tys(37%)

  6,5 mln

  8,3 tys(24.9%)

  6,8 mln

  8,9 tys(29%)

  7,2 mln

  9,4 tys(21.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----193,5 tys

  249(0.8%)

  138,8 tys

  179(0.5%)

  98,2 tys

  129(0.4%)

  5,4 mln

  7,0 tys(16.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----2,3 mln

  2,9 tys(8.9%)

  1,6 mln

  2,1 tys(6.3%)

  760,1 tys

  997(3.2%)

  5,3 mln

  6,8 tys(15.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----2,5 mln

  3,2 tys(10%)

  2,5 mln

  3,3 tys(9.8%)

  2,8 mln

  3,7 tys(12%)

  3,5 mln

  4,6 tys(10.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----1,3 mln

  1,7 tys(5.2%)

  1,5 mln

  1,9 tys(5.6%)

  1,4 mln

  1,9 tys(6.1%)

  2,4 mln

  3,2 tys(7.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----1,2 mln

  1,6 tys(4.9%)

  2,1 mln

  2,7 tys(8%)

  1,8 mln

  2,4 tys(7.8%)

  2,2 mln

  2,8 tys(6.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----897,4 tys

  1,2 tys(3.6%)

  2,8 mln

  3,6 tys(10.8%)

  1,4 mln

  1,8 tys(5.8%)

  1,4 mln

  1,8 tys(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----198,9 tys

  256(0.8%)

  127,2 tys

  164(0.5%)

  463,3 tys

  608(2%)

  261,1 tys

  340(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----231,9 tys

  298(0.9%)

  202,3 tys

  261(0.8%)

  142,5 tys

  187(0.6%)

  237,4 tys

  309(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----199,1 tys

  256(0.8%)

  275,6 tys

  356(1.1%)

  154,7 tys

  203(0.7%)

  224,6 tys

  292(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----206,0 tys

  265(0.8%)

  144,4 tys

  186(0.6%)

  213,5 tys

  280(0.9%)

  163,6 tys

  213(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----151

  0,2(0%)

  12,6 tys

  16,3(0%)

  68,9 tys

  90,4(0.3%)

  99,3 tys

  129(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ----62,9 tys

  80,8(0.2%)

  72,3 tys

  93,3(0.3%)

  82,7 tys

  108(0.4%)

  94,2 tys

  123(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----32,5 tys

  41,8(0.1%)

  71,9 tys

  92,7(0.3%)

  32,1 tys

  42,1(0.1%)

  68,5 tys

  89,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----132,7 tys

  171(0.5%)

  153,5 tys

  198(0.6%)

  145,2 tys

  191(0.6%)

  46,2 tys

  60,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----36,8 tys

  47,3(0.1%)

  31,7 tys

  40,9(0.1%)

  1,3 tys

  1,7(0%)

  1,2 tys

  1,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ----470

  0,6(0%)

  400

  0,5(0%)

  600

  0,8(0%)

  220

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----0,0

  0,0(0%)

  367,9 tys

  475(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Koszycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Koszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Koszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Koszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----23,6 mln

  4,3 tys(100%)

  26,1 mln

  4,8 tys(100%)

  26,6 mln

  5,0 tys(100%)

  35,7 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----8,2 mln

  10,6 tys(34.9%)

  9,5 mln

  12,3 tys(36.4%)

  10,1 mln

  13,3 tys(37.9%)

  13,8 mln

  17,9 tys(38.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ----4,5 mln

  5,8 tys(19.2%)

  4,6 mln

  6,0 tys(17.7%)

  5,4 mln

  7,1 tys(20.2%)

  8,4 mln

  10,9 tys(23.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----1,2 mln

  1,5 tys(5.1%)

  349,1 tys

  450(1.3%)

  287,4 tys

  377(1.1%)

  3,2 mln

  4,2 tys(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----911,2 tys

  1,2 tys(3.9%)

  1,5 mln

  1,9 tys(5.6%)

  1,4 mln

  1,9 tys(5.4%)

  1,9 mln

  2,5 tys(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----555,1 tys

  713(2.4%)

  569,4 tys

  735(2.2%)

  600,0 tys

  787(2.3%)

  1,5 mln

  1,9 tys(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----827,1 tys

  1,1 tys(3.5%)

  884,9 tys

  1,1 tys(3.4%)

  872,6 tys

  1,1 tys(3.3%)

  803,7 tys

  1,0 tys(2.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----193,0 tys

  248(0.8%)

  118,9 tys

  153(0.5%)

  94,2 tys

  124(0.4%)

  491,3 tys

  639(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----176,7 tys

  227(0.7%)

  167,1 tys

  216(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  459,8 tys

  598(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----120,8 tys

  155(0.5%)

  160,5 tys

  207(0.6%)

  168,3 tys

  221(0.6%)

  324,3 tys

  422(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----358,3 tys

  461(1.5%)

  769,1 tys

  992(2.9%)

  499,6 tys

  656(1.9%)

  249,5 tys

  324(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  124,7 tys

  164(0.5%)

  35,0 tys

  45,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----43,5 tys

  55,9(0.2%)

  43,0 tys

  55,5(0.2%)

  36,0 tys

  47,2(0.1%)

  32,9 tys

  42,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----31,2 tys

  40,0(0.1%)

  30,4 tys

  39,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,4 tys

  33,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----36,8 tys

  47,3(0.2%)

  31,7 tys

  40,9(0.1%)

  1,3 tys

  1,7(0%)

  1,2 tys

  1,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----17,0 tys

  21,9(0.1%)

  15,4 tys

  19,8(0.1%)

  21,3 tys

  27,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ----470

  0,6(0%)

  400

  0,5(0%)

  600

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Koszyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 146 mieszkańców Koszyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 78 kobiet oraz 68 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 9,8% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,9% mieszkańców Koszyc, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Koszyc mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Koszycach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,9%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,5%) oraz średnie zawodowe (24,1%).

  W roku 2022 w Koszycach mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 91 dzieci (49 dziewczynek oraz 42 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  14,3% mieszkańców Koszyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,8% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 6 000 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 201 uczniów (102 kobiety oraz 99 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (30,8% wśród dziewczynek i 20,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 402,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,0% mieszkańców (15,4% wśród dziewczyn i 14,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,3% mieszkańców Koszyc w wieku potencjalnej nauki (32,1% kobiet i 30,4% mężczyzn).

 • 14,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  14,4%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 19,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,9%
  Województwo
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,3%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,8%
  Małopolskie
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Koszyce
  21,8%
  Województwo
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Koszyce
  29,9%
  Małopolskie
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 22,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Małopolskie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Koszyce
  16,1%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Koszyce
  2,9%
  Małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6000 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  6 000,0
  Województwo
  929,0
  Polska
  927,0
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Koszyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91 Dzieci
 • 49 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 42 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,8%
  46,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 32 3 lata
 • 32
 • 24 4 lata
 • 24
 • 34 5 lata
 • 34
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 11 4 lata
 • 11
 • 18 5 lata
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 13 4 lata
 • 13
 • 16 5 lata
 • 16
 • 38 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Koszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorzadowe
  Publiczne
  41 351-42-24
  41 351-42-24
  ul. M Skłodowskiej -Curie 4a
  32-130 Koszyce
  116-
 • Szkoły podstawowe w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Koszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 201 Uczniowie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,8
  Małopolskie
  16,7
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 402,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  402,00
  woj. małopolskie
  95,57
  Polska
  95,96
 • 402,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  402,00
  Małopolskie
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koszyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koszyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Koszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  41 351-42-24
  41 351-42-24
  ul. M Skłodowskiej -Curie 4a
  32-130 Koszyce
  13237-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Koszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Koszycach
  Publiczna
  60 633-76-08
  ul. Curie-Skłodowskiej 5
  32-130 Koszyce
  -4912
 • Edukacyjne grupy wieku w Koszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Koszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Koszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Koszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koszyce - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Koszycach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Koszycach działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Koszycach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 288 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 369 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Koszycach działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 24 członków. Zarejestrowano 18 ćwiczących (mężczyźni: 6, kobiety: 12, chłopcy do lat 18: 6, dziewczęta do lat 18: 12). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Koszycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Koszycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Koszyc znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Koszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park (data nieznana)dnia 1959-09-30, wykaz dokumentów: 864 z 1959-09-30
 • Formy ochrony przyrody w Koszycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Koszyc znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Koszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Koszycki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Powołany dla ochrony walorów przyrodniczo - ekologicznych dolin rzek Szreniawy Nidzicy oraz samej doliny Wisły które w gęsto zasiedlonym i zagospodarowanym krajobrazie rolniczym odgrywają ważne biocenotycznie funkcje korytarzy i ciągów ekologicznych. Obszar był zasiedlony już od neolitu zachowało się wiele obiektów zabytkowych. Najstarszymi są pozostałości charakterystycznych kurchanów małopolskich (zarejestrowanych jako stanowiska archeologiczne w Krzczonowie Łapszowie Przemkowie Siedliskach Skałce) oraz grodzisko i osada obronna w Witkowie., Data ustanowienia: 1995-01-01, Powierzchnia: 6606.0 ha

Koszyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 20 wypadków drogowych w Koszycach odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 22 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 2 600,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 260,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Koszycach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu proszowickiego.

  Powiat proszowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Koszycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 22 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Koszycach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 2 600,78 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  2 600,8
  Województwo
  1 301,5
  Cały kraj
  1 100,9
 • 260,08 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Koszyce
  260,1
  Małopolskie
  76,8
  Polska
  104,4
 • 2 860,86 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  2 860,9
  Małopolskie
  1 571,6
  Polska
  1 327,3
 • 10,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  10,0
  woj. małopolskie
  5,9
  Cała Polska
  9,5
 • 110,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  110,0
  Małopolskie
  120,8
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Koszyce przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
  • DW 768droga wojewódzka nr 768(Jędrzejów - Ludwinów - Łysaków Kawęczyński - Łysaków Drugi - Zagaje - Węchadłów - Podgórze - Lipówka - Świerczyna - Sancygniów - Opatkowice - Niewiatrowice - Działoszyce - Dziekanowice - Drożejowice - Skalbmierz - Topola - Cudzynowice - Kazimierza Wielka - Wojciechów - Stradlice - Podolany - Stojanowice - Dobiesławice - Prokocice - Podgaje - Koszyce - Sokołowice - Górka - Rząchowa - Szczurowa - Rudy-Rysie - Kamieniec - Mokrzyska - Brzesko)