Sieniawa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Sieniawa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sieniawa to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu przeworskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sieniawa.
 • 2 009 Liczba mieszkańców
 • 6,7 km² Powierzchnia
 • 298,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1676 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RPZ Tablice rejestracyjne
 • Adam Woś Burmistrz miasta
Sieniawa na mapie
Identyfikatory
 • 22.609550.1778 Współrzędne GPS
 • 1814074 TERYT (TERC)
 • 0972683 SIMC
Herb miasta Sieniawa
Sieniawa herb

Jak Sieniawa wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sieniawa na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sieniawa wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sieniawa plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
34Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
54Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
54Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
67Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
67Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
110Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
187Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
194Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
201Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
205Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
229Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
230Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
252Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
272Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
276Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
287Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
297Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
302Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
333Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
337Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
352Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego

Sieniawa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-530Poczta Sieniawa

Sieniawa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sieniawie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Przeworsku (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dworcowa 1
37-200 Przeworsk
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
(16) 622-73-01 35
(16) 622-73-01
Rynek 1
37-530 Sieniawa

Sieniawa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Sieniawa jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 009, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sieniawy zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Sieniawy jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Sieniawa ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,50 na 1000 mieszkańców Sieniawy. W 2022 roku urodziło się 17 dzieci, w tym 41,2% dziewczynek i 58,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 42,7% zgonów w Sieniawie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w Sieniawie były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sieniawy przypada 7.95 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 19 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sieniawy -10. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  63,3% mieszkańców Sieniawy jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sieniawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 009 Liczba mieszkańców
 • 1 011 Kobiety
 • 998 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sieniawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sieniawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sieniawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sieniawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Sieniawa
  41,4 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sieniawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sieniawy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sieniawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sieniawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sieniawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Sieniawa
  29,3%
  Podkarpackie
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,0%
  Województwo
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Sieniawa
  8,2%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Sieniawa
  4,2%
  Podkarpackie
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  Podkarpackie
  0,6%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sieniawie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,5
  Województwo
  4,0
  Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,0
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sieniawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,50 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Sieniawa
  0,5
  Podkarpackie
  -2,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sieniawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sieniawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sieniawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sieniawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,2%
  58,8%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,5
  Podkarpackie
  8,1
  Polska
  8,1
 • 36,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,5
  Województwo
  35,1
  Polska
  35,1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 1
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 338 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 398 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 338 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 206 Waga 3500g - 3999g
 • 206
 • 243 Waga 3000g - 3499g
 • 243
 • 106 Waga 2500g - 2999g
 • 106
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Województwo
  1,25
  Cała Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,61
  woj. podkarpackie
  0,60
  Cała Polska
  0,61
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,79
  Województwo
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sieniawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Zgony
 • 7 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,8%
  56,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,0 Zgony na 1000 ludności
 • Sieniawa
  8,0
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 126,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Sieniawa
  126,5
  Województwo
  130,5
  Polska
  147,0
 • 6,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,2
  woj. podkarpackie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,8
  Podkarpackie
  2,6
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przeworskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,7%
  Województwo
  44,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,8%
  Podkarpackie
  21,3%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Sieniawa
  7,5%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  6,7%
 • 58 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Cała Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  68,8
  Kraj
  70,6
 • 232,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  232,4
  woj. podkarpackie
  224,0
  Cała Polska
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  198,8
  Polska
  253,9
 • 455,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 494,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 414,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  455,5
  woj. podkarpackie
  463,9
  Polska
  426,2
 • 62,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  62,2
  Podkarpackie
  72,9
  Cała Polska
  62,9
 • 23,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  23,2
  woj. podkarpackie
  25,5
  Cały kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  woj. podkarpackie
  4,8
  Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  Podkarpackie
  0,5%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sieniawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 70,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sieniawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sieniawa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sieniawie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sieniawie to 688 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 343 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sieniawie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sieniawie to 122,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,69% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,53% mieszkań posiada łazienkę, 82,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 80,09% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przeworskiego.

  Powiat przeworski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 688 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 343,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Sieniawa
  343,00
  Podkarpackie
  342,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,90 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 27,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Sieniawa
  27,80 m2
  Podkarpackie
  29,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,07 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,07
  Podkarpackie
  4,24
  Cała Polska
  3,83
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Sieniawa
  2,92
  woj. podkarpackie
  2,92
  Cała Polska
  2,42
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  Województwo
  0,69
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Sieniawa
  1,00
  Województwo
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 10 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,00
  Województwo
  4,42
  Cała Polska
  3,89
 • 4,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,99
  Województwo
  23,86
  Kraj
  24,56
 • 244 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 122,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  122,0 m2
  Województwo
  105,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,12 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,84%
  Województwo
  97,52%
  Polska
  97,75%
 • 98,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,69%
  Podkarpackie
  94,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 97,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,53%
  Województwo
  92,88%
  Polska
  93,75%
 • 82,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,56%
  Podkarpackie
  84,55%
  Cała Polska
  85,83%
 • 80,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Sieniawa
  80,09%
  Podkarpackie
  78,45%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Sieniawa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sieniawie na 1000 mieszkańców pracuje 183osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 68,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sieniawie wynosiło w 2023 roku 13,6% (13,6% wśród kobiet i 13,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sieniawie wynosiło 5 110,08 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sieniawy 10 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 33 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 23.

  24,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Sieniawy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,6% w przemyśle i budownictwie, a 11,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 183 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  183,0
  Podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  259,0
 • 11,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,0% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • Sieniawa
  13,6%
  woj. podkarpackie
  8,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sieniawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sieniawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sieniawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 698 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Sieniawa
  5 110 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sieniawie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 33 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 23 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,6% Przemysł i budownictwo
 • 17,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,9% Pozostałe
 • 41,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sieniawie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 367 Pracujący ogółem
 • 253 Kobiety
 • 114 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sieniawie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,3% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sieniawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,9
  Województwo
  64,6
  Cała Polska
  69,0
 • 32,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  32,1
  Województwo
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 124,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Sieniawa
  124,4
  woj. podkarpackie
  116,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sieniawa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Sieniawie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 243 podmioty gospodarki narodowej, z czego 169 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (28) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (13) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sieniawie najwięcej (15) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (234) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (61) podmiotów, a 72,4% (176) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sieniawie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.5%) oraz Budownictwo (18.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 243 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61 Przemysł i budownictwo
 • 176 Pozostała działalność
 • 18 Podmioty nowo zarejestrowane w Sieniawie w 2023 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Sieniawie w 2023 roku
 • 169 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 234 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 234
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 243 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 243
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 18 Spółki handlowe ogółem
 • 18
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 169 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 31 Budownictwo
 • 31
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sieniawa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sieniawie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 19 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sieniawie wynosi 76,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sieniawy najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,00 (wykrywalność 63%) oraz o charakterze kryminalnym - 3,89 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,00 (65%), drogowe - 1,27 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sieniawy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sieniawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 19
 • 8 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 8
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 9,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,61
  woj. podkarpackie
  12,93
  Polska
  22,81
 • 3,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,89
  woj. podkarpackie
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 4,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Sieniawa
  4,00
  Województwo
  3,93
  Kraj
  6,99
 • 1,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Sieniawa
  1,27
  woj. podkarpackie
  1,47
  Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,20
  woj. podkarpackie
  0,32
  Polska
  0,35
 • 5,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,00
  woj. podkarpackie
  6,46
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sieniawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Sieniawa
  76%
  Województwo
  68%
  Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  77%
  Podkarpackie
  66%
  Kraj
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Sieniawa
  66%
  Województwo
  56%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Sieniawa
  100%
  Podkarpackie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Sieniawa
  64%
  woj. podkarpackie
  48%
  Cała Polska
  51%

Sieniawa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Sieniawy wyniosła w 2022 roku 46,6 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Sieniawy - 26% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,4 mln złotych, czyli 11,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sieniawy wyniosła w 2022 roku 50,0 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.6%). W budżecie Sieniawy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 881 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,8%.
 • Wydatki budżetu w Sieniawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sieniawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sieniawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sieniawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,0 mln

  3,7 tys(100%)

  30,0 mln

  4,3 tys(100%)

  41,8 mln

  6,0 tys(100%)

  47,0 mln

  6,7 tys(100%)

  36,4 mln

  5,2 tys(100%)

  41,4 mln

  6,1 tys(100%)

  39,4 mln

  5,8 tys(100%)

  46,6 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,8 mln

  4,6 tys(37.7%)

  8,9 mln

  4,1 tys(29.5%)

  9,2 mln

  4,3 tys(21.9%)

  9,5 mln

  4,4 tys(20.2%)

  10,4 mln

  4,9 tys(28.7%)

  9,4 mln

  4,4 tys(22.8%)

  11,4 mln

  5,4 tys(28.8%)

  12,1 mln

  6,0 tys(26%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  1,9 tys(15.8%)

  8,6 mln

  4,0 tys(28.8%)

  1,4 mln

  665(3.4%)

  1,6 mln

  737(3.4%)

  1,8 mln

  850(5%)

  1,8 mln

  822(4.2%)

  1,8 mln

  858(4.6%)

  6,1 mln

  3,1 tys(13.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  1,1 tys(8.8%)

  2,8 mln

  1,3 tys(9.3%)

  3,0 mln

  1,4 tys(7.1%)

  3,0 mln

  1,4 tys(6.4%)

  3,5 mln

  1,7 tys(9.8%)

  3,8 mln

  1,8 tys(9.1%)

  4,5 mln

  2,1 tys(11.4%)

  4,5 mln

  2,2 tys(9.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  721(6%)

  3,1 mln

  1,4 tys(10.2%)

  1,5 mln

  714(3.7%)

  2,9 mln

  1,4 tys(6.2%)

  1,4 mln

  645(3.8%)

  957,3 tys

  449(2.3%)

  1,5 mln

  737(3.9%)

  4,1 mln

  2,1 tys(8.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  733(6.1%)

  1,7 mln

  806(5.8%)

  1,9 mln

  864(4.4%)

  7,0 mln

  3,3 tys(15%)

  3,2 mln

  1,5 tys(8.8%)

  6,0 mln

  2,8 tys(14.5%)

  3,0 mln

  1,4 tys(7.6%)

  3,4 mln

  1,7 tys(7.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  679(5.6%)

  754,3 tys

  349(2.5%)

  1,3 mln

  614(3.1%)

  5,8 mln

  2,7 tys(12.4%)

  1,9 mln

  866(5.1%)

  1,5 mln

  725(3.7%)

  1,8 mln

  858(4.6%)

  2,3 mln

  1,2 tys(5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  483(4%)

  1,1 mln

  524(3.8%)

  12,1 mln

  5,6 tys(28.9%)

  5,2 mln

  2,4 tys(11.2%)

  1,3 mln

  623(3.7%)

  481,8 tys

  226(1.2%)

  1,5 mln

  715(3.8%)

  1,9 mln

  966(4.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  751(3.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  547,9 tys

  255(2.1%)

  572,3 tys

  264(1.9%)

  456,8 tys

  213(1.1%)

  540,7 tys

  253(1.2%)

  486,0 tys

  226(1.3%)

  428,9 tys

  201(1%)

  1,2 mln

  578(3.1%)

  1,4 mln

  694(3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  426,9 tys

  198(1.6%)

  299,4 tys

  138(1%)

  350,3 tys

  163(0.8%)

  438,8 tys

  205(0.9%)

  500,2 tys

  233(1.4%)

  414,5 tys

  194(1%)

  279,2 tys

  133(0.7%)

  744,2 tys

  371(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  381,4 tys

  177(1.5%)

  424,9 tys

  196(1.4%)

  343,0 tys

  160(0.8%)

  337,9 tys

  158(0.7%)

  546,3 tys

  254(1.5%)

  417,0 tys

  196(1%)

  449,2 tys

  214(1.1%)

  663,1 tys

  331(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,7 mln

  783(6.5%)

  426,7 tys

  197(1.4%)

  375,5 tys

  175(0.9%)

  226,3 tys

  106(0.5%)

  296,6 tys

  138(0.8%)

  529,6 tys

  248(1.3%)

  216,9 tys

  103(0.6%)

  476,5 tys

  238(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  157,4 tys

  73,1(0.6%)

  515,8 tys

  238(1.7%)

  397,6 tys

  185(1%)

  63,0 tys

  29,4(0.1%)

  86,5 tys

  40,3(0.2%)

  73,6 tys

  34,5(0.2%)

  163,5 tys

  77,9(0.4%)

  243,3 tys

  121(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  56,3 tys

  26,1(0.2%)

  66,0 tys

  30,5(0.2%)

  126,3 tys

  58,8(0.3%)

  109,4 tys

  51,1(0.2%)

  182,2 tys

  84,8(0.5%)

  143,8 tys

  67,4(0.3%)

  174,3 tys

  83,0(0.4%)

  188,2 tys

  93,8(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,7 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,4 tys

  10,0(0.1%)

  74,1 tys

  35,3(0.2%)

  148,2 tys

  73,9(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  177,4 tys

  82,4(0.7%)

  119,5 tys

  55,2(0.4%)

  129,0 tys

  60,1(0.3%)

  147,7 tys

  69,0(0.3%)

  148,6 tys

  69,2(0.4%)

  58,4 tys

  27,4(0.1%)

  91,9 tys

  43,8(0.2%)

  127,6 tys

  63,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  66,9 tys

  31,1(0.3%)

  173,4 tys

  80,1(0.6%)

  145,9 tys

  68,0(0.3%)

  189,1 tys

  88,4(0.4%)

  92,4 tys

  43,0(0.3%)

  73,9 tys

  34,7(0.2%)

  268,0 tys

  128(0.7%)

  99,0 tys

  49,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  214,2 tys

  99,5(0.8%)

  216,6 tys

  100(0.7%)

  240,9 tys

  112(0.6%)

  692,5 tys

  324(1.5%)

  469,9 tys

  219(1.3%)

  544,0 tys

  255(1.3%)

  638,6 tys

  304(1.6%)

  95,2 tys

  47,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  355,1 tys

  165(1.4%)

  229,3 tys

  106(0.8%)

  148,9 tys

  69,4(0.4%)

  382,1 tys

  179(0.8%)

  410,0 tys

  191(1.1%)

  4,3 mln

  2,0 tys(10.4%)

  142,9 tys

  68,0(0.4%)

  33,5 tys

  16,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,6 tys

  42,5(0.4%)

  10,1 tys

  4,7(0%)

  3,3 tys

  1,5(0%)

  87,2 tys

  40,8(0.2%)

  84,9 tys

  39,5(0.2%)

  89,6 tys

  42,0(0.2%)

  1,7 tys

  0,8(0%)

  5,7 tys

  2,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sieniawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sieniawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sieniawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sieniawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,0 mln

  4,0 tys(100%)

  30,9 mln

  4,4 tys(100%)

  37,1 mln

  5,3 tys(100%)

  40,9 mln

  5,8 tys(100%)

  36,9 mln

  5,3 tys(100%)

  37,8 mln

  5,5 tys(100%)

  43,0 mln

  6,3 tys(100%)

  50,0 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,6 mln

  4,5 tys(34.4%)

  10,2 mln

  4,7 tys(33%)

  10,5 mln

  4,9 tys(28.4%)

  11,7 mln

  5,4 tys(28.5%)

  12,2 mln

  5,7 tys(33.1%)

  12,8 mln

  6,0 tys(33.9%)

  13,4 mln

  6,4 tys(31.1%)

  13,2 mln

  6,6 tys(26.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,3 mln

  2,9 tys(22.7%)

  5,8 mln

  2,7 tys(18.8%)

  6,1 mln

  2,8 tys(16.4%)

  6,6 mln

  3,1 tys(16.1%)

  7,1 mln

  3,3 tys(19.3%)

  7,5 mln

  3,5 tys(19.8%)

  8,0 mln

  3,8 tys(18.6%)

  10,8 mln

  5,4 tys(21.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  1,7 tys(12.8%)

  8,1 mln

  3,7 tys(26.2%)

  909,5 tys

  424(2.4%)

  997,5 tys

  466(2.4%)

  1,1 mln

  528(3.1%)

  1,2 mln

  566(3.2%)

  1,1 mln

  528(2.6%)

  5,3 mln

  2,7 tys(10.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  293,8 tys

  136(1%)

  43,1 tys

  19,9(0.1%)

  51,0 tys

  23,8(0.1%)

  3,0 mln

  1,4 tys(7.3%)

  545,9 tys

  254(1.5%)

  563,7 tys

  264(1.5%)

  2,9 mln

  1,4 tys(6.8%)

  5,2 mln

  2,6 tys(10.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  478,9 tys

  222(1.7%)

  669,3 tys

  309(2.2%)

  671,4 tys

  313(1.8%)

  2,9 mln

  1,4 tys(7.1%)

  2,0 mln

  926(5.4%)

  2,8 mln

  1,3 tys(7.4%)

  3,1 mln

  1,5 tys(7.2%)

  2,3 mln

  1,1 tys(4.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  809(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,6 mln

  2,6 tys(20%)

  3,8 mln

  1,8 tys(12.4%)

  2,5 mln

  1,2 tys(6.8%)

  188,7 tys

  88,2(0.5%)

  388,9 tys

  181(1.1%)

  375,5 tys

  176(1%)

  31,0 tys

  14,7(0.1%)

  1,4 mln

  684(2.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  5,5(0%)

  17,6 tys

  8,2(0%)

  3,1 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  86,8(0.5%)

  1,1 mln

  542(2.6%)

  1,0 mln

  523(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  282,4 tys

  131(1%)

  176,7 tys

  81,7(0.6%)

  337,8 tys

  157(0.9%)

  96,0 tys

  44,9(0.2%)

  1,3 mln

  587(3.4%)

  81,2 tys

  38,1(0.2%)

  853,8 tys

  407(2%)

  1,0 mln

  517(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  548,2 tys

  255(2%)

  502,1 tys

  232(1.6%)

  538,1 tys

  251(1.4%)

  511,6 tys

  239(1.3%)

  696,8 tys

  324(1.9%)

  601,4 tys

  282(1.6%)

  1,0 mln

  477(2.3%)

  923,8 tys

  461(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  286,0 tys

  133(1%)

  283,5 tys

  131(0.9%)

  301,3 tys

  140(0.8%)

  381,7 tys

  178(0.9%)

  611,2 tys

  284(1.7%)

  590,6 tys

  277(1.6%)

  1,1 mln

  507(2.5%)

  614,4 tys

  306(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  285,5 tys

  133(1%)

  318,3 tys

  147(1%)

  5,4 mln

  2,5 tys(14.5%)

  2,0 mln

  918(4.8%)

  68,7 tys

  32,0(0.2%)

  70,8 tys

  33,2(0.2%)

  72,0 tys

  34,3(0.2%)

  79,3 tys

  39,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  48,8 tys

  22,7(0.2%)

  43,5 tys

  20,1(0.1%)

  149,0 tys

  69,4(0.4%)

  503,7 tys

  235(1.2%)

  85,4 tys

  39,7(0.2%)

  84,0 tys

  39,4(0.2%)

  73,6 tys

  35,1(0.2%)

  76,1 tys

  37,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  11,7 tys

  5,4(0%)

  17,0 tys

  7,8(0.1%)

  326,5 tys

  152(0.9%)

  2,0 mln

  934(4.9%)

  1,2 mln

  562(3.3%)

  45,3 tys

  21,2(0.1%)

  71,6 tys

  34,1(0.2%)

  49,5 tys

  24,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  24,7 tys

  11,5(0.1%)

  29,8 tys

  13,7(0.1%)

  63,2 tys

  29,4(0.2%)

  24,5 tys

  11,5(0.1%)

  23,5 tys

  10,9(0.1%)

  21,7 tys

  10,2(0.1%)

  27,7 tys

  13,2(0.1%)

  23,1 tys

  11,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  25,8 tys

  12,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  3,3(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  441,5 tys

  205(1.6%)

  885,0 tys

  409(2.9%)

  539,3 tys

  251(1.5%)

  1,4 mln

  649(3.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  252,6 tys

  118(0.7%)

  2,9 tys

  1,4(0%)

  6,5 tys

  3,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,6 tys

  42,5(0.3%)

  10,1 tys

  4,7(0%)

  3,3 tys

  1,5(0%)

  87,2 tys

  40,8(0.2%)

  84,9 tys

  39,5(0.2%)

  89,6 tys

  42,0(0.2%)

  1,7 tys

  0,8(0%)

  5,7 tys

  2,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,1 tys

  7,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  23,1 tys

  10,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  227,3 tys

  107(0.6%)

  3,3 tys

  1,6(0%)

  3,2 tys

  1,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  82,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  187

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,0

  0,0(0%)

  35,7 tys

  17,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sieniawa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 467 mieszkańców Sieniawy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 221 kobiet oraz 246 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 24,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,6% mieszkańców Sieniawy, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Sieniawy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sieniawie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,2%) oraz średnie zawodowe (21,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (27,0%).

  W roku 2022 w Sieniawie mieściły się 3 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 184 dzieci (93 dziewczynki oraz 91 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Sieniawie mieściły się 2 przedszkola, w których do 3 oddziałów uczęszczało 76 dzieci (37 dziewczynek oraz 39 chłopców). Dostępnych było 69 miejsc.

  17,5% mieszkańców Sieniawy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,6% wśród dziewczynek i 21,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 3 107 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 408 uczniów (196 kobiet oraz 212 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Sieniawie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 326 uczniów (153 kobiety oraz 173 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 22,9% ludności (23,8% wśród dziewczynek i 22,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 291,43.

  W Sieniawie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 29 uczniów (18 kobiet oraz 11 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sieniawie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 116 uczniów (75 kobiet oraz 41 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 29 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (20,6% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,9% mieszkańców Sieniawy w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 28,4% mężczyzn).

 • 18,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,8%
  Województwo
  22,6%
  Kraj
  25,2%
 • 23,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Sieniawa
  36,7%
  Województwo
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,1%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  Województwo
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,6%
  Podkarpackie
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,6%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Kraj
  12,3%
 • 16,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3107 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Sieniawa
  3 107,0
  Podkarpackie
  896,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,45
  Województwo
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 110 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Sieniawa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 184 Dzieci
 • 93 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 91 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 52 3 lata
 • 52
 • 66 4 lata
 • 66
 • 41 5 lata
 • 41
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 30 3 lata
 • 30
 • 30 4 lata
 • 30
 • 19 5 lata
 • 19
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 22 3 lata
 • 22
 • 36 4 lata
 • 36
 • 22 5 lata
 • 22
 • 7 6 lat
 • 7
 • 62 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sieniawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sieniawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w Sieniawie
  Publiczne
  16 622-70-57
  ul. Kościuszki 10
  37-530 Sieniawa
  2325
  Przedszkole Niepubliczne Prowadzone przez Zgromadzenie SS NMPNP
  Niepubliczne
  16 622-70-30
  ul. Kościuszki 9
  37-530 Sieniawa
  ---
 • Szkoły podstawowe w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sieniawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 408 Uczniowie
 • 196 Kobiety
  (uczniowie)
 • 212 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,4
  woj. podkarpackie
  15,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 33,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 291,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  291,43
  woj. podkarpackie
  90,63
  Kraj
  95,96
 • 289,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Sieniawa
  289,29
  Województwo
  89,99
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sieniawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sieniawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sieniawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sieniawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Sieniawie (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  16 622-71-21
  16 622-71-21
  ul. Rynek 4
  37-530 Sieniawa
  1532433
 • Szkoły ponadpodstawowe w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Sieniawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,1%
  37,9%
 • 22 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  29,0
  woj. podkarpackie
  27,1
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Sieniawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sieniawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  16 622-70-48
  16 622-75-07
  ul. Rynek 4
  37-530 Sieniawa
  391-
  Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieniawie
  Niepubliczna
  60 488-87-96
  ul. Kościuszki 4
  37-530 Sieniawa
  ---
  Technikum Informatyczne
  Publiczne
  16 622-70-48
  16 622-75-07
  ul. Rynek 4
  37-530 Sieniawa
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sieniawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sieniawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sieniawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sieniawa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sieniawie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sieniawie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sieniawie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Sieniawie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sieniawie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 229 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 28 (uczestnicy: 2 870)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 2 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 75)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 50)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 95)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Sieniawie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 412 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 006 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Sieniawie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 115 członków. Zarejestrowano 115 ćwiczących (mężczyźni: 70, kobiety: 45, chłopcy do lat 18: 50, dziewczęta do lat 18: 45). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sieniawie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sieniawie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sieniawy znajduje się 31 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sieniawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zespół - pałac z 1675 - 1925dnia 1949-02-28, wykaz dokumentów: 29-ZP z 1949-02-28; A-76 z 1967-12-11; A-799 z 1995-06-20
  • Ogród z XVIII w.dnia 1949-02-28, wykaz dokumentów: 29-ZP z 1949-02-28; A-76 z 1967-12-11; A-799 z 1995-06-20
  • Pałac z pocz. XVIII w. (ul. Tadeusza Kościuszki 24)dnia 1967-12-11, wykaz dokumentów: A-76 z 1967-12-11
  • Oficyna mieszkalna z XVIII w. (ul. Tadeusza Kościuszki 24b)dnia 1967-12-11, wykaz dokumentów: A-76 z 1967-12-11
  • Pawilon z XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 28)dnia 1967-12-11, wykaz dokumentów: A-76 z 1967-12-11
  • Mur/ogrodzenie z pocz. XX w.dnia 1967-12-11, wykaz dokumentów: A-76 z 1967-12-11; A-663 z 1994-07-13
  • Ratusz z XVIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1968-09-03, wykaz dokumentów: A-339 z 1968-09-03; A-833 z 2012-05-22
  • Mur/ogrodzenie z pocz. XX w.dnia 1988-12-06, wykaz dokumentów: A-318 z 1988-12-06; A-765 z 2012-02-24
  • Zespół - klasztor z 1719 - 1751 (ul. Tadeusza Kościuszki 8)dnia 1988-12-06, wykaz dokumentów: A-318 z 1988-12-06; A-765 z 2012-02-24; A-832 z 2012-05-22
  • Klasztor z 1754 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 8)dnia 1988-12-06, wykaz dokumentów: A-318 z 1988-12-06; A-832 z 2012-05-22
  • Kościół z 1719 - 1751 (ul. Tadeusza Kościuszki 8)dnia 1988-12-06, wykaz dokumentów: A-318 z 1988-12-06; A-832 z 2012-05-22
  • Dzwonnica z 1. poł. XVIII w. (ul. Tadeusza Kościuszki 8)dnia 1988-12-06, wykaz dokumentów: A-318 z 1988-12-06; A-832 z 2012-05-22
  • Cmentarz żydowski z XVIII w.dnia 1989-12-18, wykaz dokumentów: A-345 z 1989-12-18; A-830 z 2012-05-22
  • Kościół z 1753 r. (ul. Generała Władysława Sikorskiego 9)dnia 1994-05-18, wykaz dokumentów: A-664 z 1994-05-18; A-831 z 2012-05-22
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 1994-05-18, wykaz dokumentów: A-664 z 1994-05-18; A-831 z 2012-05-22
  • Dzwonnica z 1753 r. (ul. Generała Władysława Sikorskiego 9)dnia 1994-05-18, wykaz dokumentów: A-664 z 1994-05-18; A-831 z 2012-05-22
  • Zespół - kościół z 1753 r. (ul. Generała Władysława Sikorskiego 9)dnia 1994-05-18, wykaz dokumentów: A-664 z 1994-05-18; A-831 z 2012-05-22
  • Inny element obronny z 1664 - 1680dnia 1994-07-13, wykaz dokumentów: A-663 z 1994-07-13
  • Stajnia z XIX w.dnia 1995-06-20, wykaz dokumentów: A-799 z 1995-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 30)dnia 1995-06-20, wykaz dokumentów: A-799 z 1995-06-20
  • Kordegarda z XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 24)dnia 1995-06-20, wykaz dokumentów: A-799 z 1995-06-20
  • Kordegarda z XIX w. (ul. Parkowa 11)dnia 1995-06-20, wykaz dokumentów: A-799 z 1995-06-20
  • Spichlerz z XIX w.dnia 1995-06-20, wykaz dokumentów: A-799 z 1995-06-20
  • Rządcówka z XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 32A)dnia 1995-06-20, wykaz dokumentów: A-799 z 1995-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1995-06-20, wykaz dokumentów: A-799 z 1995-06-20
  • Willa z 1918 - 1939 (ul. Jana Pawła II 48)dnia 2006-04-27, wykaz dokumentów: A-158 z 2006-04-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1898 r. (ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 5)dnia 2008-02-11, wykaz dokumentów: A-261 z 2008-02-11
  • Budynek dydaktyczny z 1926 - 1928 (ul. Tadeusza Kościuszki 4)dnia 2009-02-05, wykaz dokumentów: A-329 z 2009-02-05
  • Spichlerz z 2. poł. XVIII w.dnia 2009-02-16, wykaz dokumentów: A-333 z 2009-02-16
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 5)dnia 2009-03-18, wykaz dokumentów: A-339 z 2009-03-18
  • Aleja z XIX w.dnia 2011-03-14, wykaz dokumentów: A-553 z 2011-03-14
 • Formy ochrony przyrody w Sieniawie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sieniawy znajduje się 15 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sieniawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny położone w północnej części województwa podkarpackiego. Ogólna jego powierzchnia wynosi 52 408 ha. Dominują tu Lasy Sieniawskie będące częścią Puszczy Sandomierskiej. Na żyznych glebach części wschodniej występują lasy mieszane i bory nadające krajobrazowi niepowtarzalne piękno dzięki znacznej różnorodności form. Wiodącym gatunkiem w tym zbiorowisku jest sosna pospolita i dąb szypułkowy. W zachodniej części przeważa krajobraz kulturowy z doliną Sanu i Lubaczówki z bardzo ciekawą roślinnością. Występują tu synantropy północnoamerykańskie tj. aster amerykański i wirginijski. Na łąkach koło Sieniawy - kosaciec syberyjski goździk pyszny goryczka wąskolistna i pełnik europejski. Fauna ma charakter wybitnie nizinny. Z ssaków można spotkać: łosia borsuka kunę leśną orzesznicę;- z ptaków: gadożera pszczołojada kobuza bociana czarnego remiza; z płazów: ropuchę zieloną i paskówkę. Ciekawie reprezentuje się obszar pod względem ichtiologicznym. W rzekach występują: dziki karp sazan sandacz sum sumik karłowaty wzdręga i ciernik., Data ustanowienia: 1987-01-01, Powierzchnia: 51263.0 ha
  • Dolina Dolnego Sanu - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 10176.64 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1963-05-08
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-06-05, Opis granicy: drzewo pomnikowe znajduje się w oddz. 231i - l-ctwo czerwona wola
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-07-15, Opis granicy: leśnictwo czerwona-wola 254k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-07-15, Opis granicy: leśnictwo czerwona-wola 254f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-07-15, Opis granicy: leśnictwo czerwona-wola 254f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-07-15, Opis granicy: leśnictwo czerwona-wola 254f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-07-15, Opis granicy: leśnictwo czerwona-wola 254f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-07-15, Opis granicy: leśnictwo czerwona-wola 254f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-07-15, Opis granicy: leśnictwo czerwona-wola 254f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-07-15, Opis granicy: leśnictwo czerwona-wola 248g
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-07-15, Opis granicy: leśnictwo czerwona-wola 247c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-07-15, Opis granicy: leśnictwo czerce 77f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-07-15, Opis granicy: leśnictwo witoldówka 26b

Sieniawa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Sieniawie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 49,9 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Sieniawie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przeworskiego.

  Powiat przeworski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sieniawie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sieniawie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 49,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Sieniawa
  49,9
  woj. podkarpackie
  51,1
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 49,85 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  49,9
  Województwo
  60,8
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. podkarpackie
  8,3
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Podkarpackie
  119,0
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Sieniawie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 23,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Sieniawa
  23,5 km
  Podkarpackie
  418,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,4 km
  Podkarpackie
  3,6 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sieniawa przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 835droga wojewódzka nr 835(Lublin - Kolonia Wólka Abramowicka - Ćmiłów - Głuszczyzna - Czarniejów - Jabłonna - Piotrków - Gierniak - Giełczew - Wysokie - Nowy Dwór - Guzówka - Tarnawa Mała - Huta Torubińska - Zagrody - Goraj - Frampol - Korytków - Biłgoraj - Okrągłe - Korczów - Nowy Majdan - Markowicze - Księżpol - Płusy - Tarnogród - Majdan Sieniawski - Adamówka - Rudka - Wylewa - Sieniawa - Ubieszyn - Tryńcza - Wólka Małkowa - Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka - Gorliczyna - Przeworsk - Wojciechówka - Urzejowice - Mikulice - Niżatyce - Kańczuga - Siedleczka - Manasterz - Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie - Widaczów - Jawornik Polski - Szklary - Dynów - Nozdrzec - Wara - Niewistka - Krzemienna - Dydnia - Jabłonka - Niebocko - Grabownica Starzeńska)
  • DW 867droga wojewódzka nr 867( Sieniawa - Dobra - Stare Oleszyce - Oleszyce - Lubaczów - Młodów - Piastowo - Basznia Dolna - Horyniec-Zdrój - Dziewięcierz - Werchrata - Prusie - Siedliska - Hrebenne)
  • DW 870droga wojewódzka nr 870( Sieniawa - Manasterz - Nielepkowice - Wiązownica - Szówsko - Jarosław)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Sieniawa nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 91Linia kolejowa nr 91: Kraków Główny Osobowy - Medyka [o znaczeniu państwowym] (Kraków Główny Osobowy - Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Osobowy - Kraków Bieżanów - Kokotów - Węgrzce Wielkie - Podłęże - Staniątki - Szarów - Kłaj - Stanisławice - Cikowice - Bochnia - Rzezawa - Jasień Brzeski - Brzesko Okocim - Sterkowiec - Biadoliny - Bogumiłowice - Tarnów Mościce - Tarnów - Wola Rzędzińska - Wałki - Czarna Tarnowska - Grabiny - Grabiny (stacja towarowa) - Dębica - Lubzina - Ropczyce - Ropczyce-Witkowice - Sędziszów Małopolski - Będziemyśl - Trzciana - Świlcza - Rudna Wielka - Rzeszów Główny - Rzeszów Załęże - Strażów - Krzemienica - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno koło Łańcuta - Grzęska - Przeworsk PK - Przeworsk - Przeworsk Towarowy - Pełkinie - Jarosław - Munina - Ostrowiecko - Radymno - Sośnica Jarosławska - Niziny - Walawa - Żurawica Rozrządowa - Żurawica - Przemyśl Zasanie - Przemyśl Główny - Hurko - Medyka Towarowa - Medyka Rozrządowa - Medyka)
  • LK 68Linia kolejowa nr 68: Lublin - Przeworsk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Lublin - Lublin Zalew - Lublin Zemborzyce - Krężnica Jara - Majdan - Niedrzwica - Niedrzwica Kościelna - Leśniczówka - Wilkołaz Wieś - Wilkołaz - Pułankowice - Kraśnik - Sulów - Szastarka - Polichna Kraśnicka - Rzeczyca - Potok Kraśnicki - Zaklików - Lipa - Kępa - Pilchów - Stalowa Wola Rozwadów - Stalowa Wola Centrum - Stalowa Wola - Stalowa Wola Południe - Moskale - Nisko Osiedle - Nisko - Nisko Racławice - Nisko Podwolina - Rudnik Stróża - Rudnik nad Sanem - Łętownia - Nowa Sarzyna Kolonia - Nowa Sarzyna - Jelna - Leżajsk - Wierzawice - Grodzisko Dolne - Tryńcza - Gniewczyna - Przeworsk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Sieniawie istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Czartoryskiego

  ul. Aleja Kasztanowa

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Augustowska

  ul. Generała Władysława Sikorskiego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  os. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kościelna

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Mikołaja Sieniawskiego

  ul. Parkowa

  ul. Piastów

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Rynek

  ul. Sanowa

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wesoła

  pl. Wolności

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zielona

  ul. gen. Józefa Bema