Powiat lęborski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat lęborski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 65 969 Liczba mieszkańców
 • 706 km2 Powierzchnia
 • 94 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 59,6% Stopa urbanizacji
 • Teresa Ossowska-Szara Starosta
 • ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork Adres starostwa powiatowego
 • GLE Tablice rejestracyjne
Powiat lęborski na mapie
Identyfikatory
 • 2208 TERYT (TERC)
Herb powiatu lęborskiego
powiat lęborski herb
Flaga powiatu lęborskiego
powiat lęborski flaga

powiat lęborski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku
59 863 15 98 cent. 59 863 33 11 cent.
59 863 15 99
Stryjewskiego 37
84-300 Lębork
Komenda Powiatowa Policji w Lęborku
59 863 48 22
59 863 48 46
Toruńska 5
84-300 Lębork
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
59 863 28 44
59 863 28 44
Czołgistów 5
84-300 Lębork
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lęborkuu
59 862 10 10 604 755 717 . alarmowy
59 862 19 28
Gdańska 63
84-300 Lębork
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
59 86 22 180
59 86 22 180
Weterynaryjna 1
84-300 Lębork
Starostwo Powiatowe w Lęborku
(59) 863-28-10
(59) 863-28-50
ul. Czołgistów
84-300 Lębork

Powiat lęborski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat lęborski ma 65 969 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 3,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lęborskiego w 2050 roku wynosi 58 812, z czego 30 033 to kobiety, a 28 779 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu lęborskiego zawarli w 2020 roku 231 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców powiatu lęborskiego jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lęborski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -77. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,17 na 1000 mieszkańców powiatu lęborskiego. W 2020 roku urodziło się 639 dzieci, w tym 50,7% dziewczynek i 49,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 481 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,1% zgonów w powiecie lęborskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,1% zgonów w powiecie lęborskim były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lęborskiego przypada 10.84 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 699 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 743 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lęborskiego -44. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 27 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -12.

  60,0% mieszkańców powiatu lęborskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lęborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65 969 Liczba mieszkańców
 • 33 534 Kobiety
 • 32 435 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lęborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lęborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lęborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lęborskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58 812 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 30 033 Kobiety
 • 28 779 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lęborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lęborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lęborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lęborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. lęborski
  40,6 lat
  woj. pomorskie
  40,8 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lęborski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lęborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. lęborski
  29,8%
  woj. pomorskie
  29,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,3%
  Województwo
  55,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,1%
  Województwo
  8,5%
  Polska
  9,6%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat lęborski
  5,4%
  Pomorskie
  5,3%
  Kraj
  5,0%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Powiat
  0,5%
  woj. pomorskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lęborskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  3,5
  woj. pomorskie
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat lęborski
  1,7
  woj. pomorskie
  1,3
  Cały kraj
  1,3
 • 231 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lęborskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -77 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -79 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat lęborski
  -1,2
  Województwo
  -0,5
  Cały kraj
  -3,2
 • -3,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lęborskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lęborskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lęborskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lęborskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 639 Urodzenia żywe
 • 324 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 315 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,7%
  49,3%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. lęborski
  9,7
  Pomorskie
  10,4
  Kraj
  9,3
 • 41,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat lęborski
  41,8
  woj. pomorskie
  44,1
  Cała Polska
  39,9
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 66 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 66
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 481 g Średnia waga noworodków
 • 3 420 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 545 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 481 g
  woj. pomorskie
  3 449 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 252 Waga 3500g - 3999g
 • 252
 • 201 Waga 3000g - 3499g
 • 201
 • 70 Waga 2500g - 2999g
 • 70
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat lęborski
  1,43
  Pomorskie
  1,53
  Cała Polska
  1,38
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,73
  woj. pomorskie
  0,74
  Cały kraj
  0,67
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,89
  Pomorskie
  0,95
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie lęborskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 716 Zgony
 • 322 Kobiety
  (Zgony)
 • 394 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,8
  woj. pomorskie
  10,9
  Cała Polska
  12,5
 • 112,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  112,1
  Województwo
  104,8
  Polska
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat lęborski
  0,0
  Pomorskie
  4,0
  Cała Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat lęborski
  3,2
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lęborskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat lęborski
  43,1%
  Pomorskie
  42,7%
  Kraj
  39,4%
 • 28,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,1%
  Pomorskie
  28,1%
  Polska
  26,5%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,0%
  woj. pomorskie
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  17,0
  Polska
  9,9
 • 68,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  68,0
  Cała Polska
  70,4
 • 267,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  267,4
  Województwo
  270,1
  Kraj
  283,2
 • 256,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  256,4
  Cały kraj
  261,3
 • 409,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 425,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 392,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  409,4
  woj. pomorskie
  409,7
  Kraj
  421,0
 • 80,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. lęborski
  80,7
  woj. pomorskie
  72,2
  Cały kraj
  69,5
 • 29,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  29,8
  woj. pomorskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 11,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. lęborski
  11,9
  woj. pomorskie
  8,8
  Kraj
  7,9
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,3%
  Województwo
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie lęborskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 54 Osoby w zamachach samobójczych
 • 15 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 39 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 36 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 82 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. lęborski
  82,0
  Pomorskie
  29,0
  Cały kraj
  31,0
 • 21 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 13 samookaleczenie powierzchniowe
 • 13
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 4 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 4
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 16 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 16
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 9 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 9
 • 7 zawód miłosny
 • 7
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 17 nieustalona
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 9 25-29 lat
 • 9
 • 18 30-49 lat
 • 18
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy12
  • pod wpływem alkoholu19
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony20
 • 12 trzeźwy
 • 19 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 25 kawaler/panna
 • 25
 • 17 żonaty/zamężna
 • 17
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony41
 • 2 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 41 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 11 na utrzymaniu innej osoby
 • 11
 • 3 renta
 • 3
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 25 nieustalony
 • 25
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 699 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 394 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 305 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 743 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 395 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 348 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -56 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -52 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -44 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lęborskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lęborski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lęborski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie lęborskim oddano do użytku 253 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie lęborskim to 22 848 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,2% na sprzedaż lub wynajem, 6,3% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lęborskim to 3,44 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie lęborskim to 119,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,51% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,85% mieszkań posiada łazienkę, 82,63% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,88% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie lęborskim 530 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 754 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 717 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 121 transakcji (mediana cen - 4 255 zł/m2, średnia - 4 436 zł/m2), a na rynku wtórnym 409 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 485 zł/m2, średnia - 3 517 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 754 zł
 • powiat lęborski
  3 754 zł
  woj. pomorskie
  6 343 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 754 zł Ogółem
 • 3 754 zł
 • 3 890 zł do 40 m2
 • 3 890 zł
 • 3 976 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 976 zł
 • 3 623 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 623 zł
 • 3 449 zł od 80,1 m2
 • 3 449 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 717 zł
 • powiat lęborski
  3 717 zł
  Województwo
  6 751 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 717 zł Ogółem
 • 3 717 zł
 • 3 888 zł do 40 m2
 • 3 888 zł
 • 3 958 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 958 zł
 • 3 560 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 560 zł
 • 3 324 zł od 80,1 m2
 • 3 324 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 530
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2168
  • od 40,1 do 60 m2206
  • od 60,1 do 80 m297
  • od 80,1 m259
 • 168 do 40 m2
 • 206 od 40,1 do 60 m2
 • 97 od 60,1 do 80 m2
 • 59 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie lęborskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 255 zł
 • powiat lęborski
  4 255 zł
  woj. pomorskie
  6 246 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 4 255 zł Ogółem
 • 4 255 zł
 • 4 311 zł do 40 m2
 • 4 311 zł
 • 4 282 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 282 zł
 • 3 591 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 591 zł
 • 2 976 zł od 80,1 m2
 • 2 976 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 436 zł
 • Tutaj
  4 436 zł
  Pomorskie
  6 907 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 436 zł Ogółem
 • 4 436 zł
 • 4 777 zł do 40 m2
 • 4 777 zł
 • 4 683 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 683 zł
 • 3 424 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 424 zł
 • 4 128 zł od 80,1 m2
 • 4 128 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 121
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m244
  • od 40,1 do 60 m258
  • od 60,1 do 80 m214
  • od 80,1 m25
 • 44 do 40 m2
 • 58 od 40,1 do 60 m2
 • 14 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 485 zł
 • pow. lęborski
  3 485 zł
  Pomorskie
  6 469 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 485 zł Ogółem
 • 3 485 zł
 • 3 216 zł do 40 m2
 • 3 216 zł
 • 3 631 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 631 zł
 • 3 676 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 676 zł
 • 3 449 zł od 80,1 m2
 • 3 449 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 517 zł
 • Tutaj
  3 517 zł
  Pomorskie
  6 586 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 3 517 zł Ogółem
 • 3 517 zł
 • 3 513 zł do 40 m2
 • 3 513 zł
 • 3 675 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 675 zł
 • 3 585 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 585 zł
 • 3 233 zł od 80,1 m2
 • 3 233 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 409
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2124
  • od 40,1 do 60 m2148
  • od 60,1 do 80 m283
  • od 80,1 m254
 • 124 do 40 m2
 • 148 od 40,1 do 60 m2
 • 83 od 60,1 do 80 m2
 • 54 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 22 848 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 345,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  345,70
  Województwo
  389,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 77,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat lęborski
  77,40 m2
  Województwo
  72,40 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. lęborski
  26,70 m2
  Województwo
  28,20 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,99
  Pomorskie
  3,76
  Cała Polska
  3,82
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat lęborski
  2,89
  Województwo
  2,57
  Polska
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  Pomorskie
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 253 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat lęborski
  3,83
  Województwo
  8,13
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 870 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat lęborski
  3,44
  woj. pomorskie
  3,40
  Cała Polska
  3,77
 • 13,17 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat lęborski
  13,17
  Pomorskie
  27,69
  Kraj
  21,77
 • 30 205 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 119,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  119,4 m2
  Województwo
  79,7 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,46 m2
  Województwo
  0,65 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat lęborski
  99,51%
  woj. pomorskie
  99,36%
  Cała Polska
  96,97%
 • 97,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat lęborski
  97,75%
  Województwo
  98,15%
  Kraj
  94,01%
 • 94,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. lęborski
  94,85%
  Województwo
  96,02%
  Kraj
  91,78%
 • 82,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,63%
  Pomorskie
  88,26%
  Cały kraj
  83,08%
 • 56,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  56,88%
  Pomorskie
  56,41%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat lęborski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie lęborskim na 1000 mieszkańców pracuje 189osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lęborskim wynosiło w 2020 roku 10,5% (13,4% wśród kobiet i 7,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lęborskim wynosiło 4 800,59 PLN, co odpowiada 86.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lęborskiego 3 541 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 402 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -139.

  10,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lęborskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,6% w przemyśle i budownictwie, a 17,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 189 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat lęborski
  189,0
  Województwo
  249,0
  Cała Polska
  252,0
 • 10,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,4% Kobiety
 • 7,9% Mężczyźni
 • powiat lęborski
  10,5%
  Pomorskie
  5,9%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lęborskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lęborskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lęborskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 801 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat lęborski
  4 801 PLN
  Pomorskie
  5 484 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lęborskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 541 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 402 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -139 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,6% Przemysł i budownictwo
 • 21,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 6,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 8,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,1% Pozostałe
 • 42,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lęborskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 485 Pracujący ogółem
 • 6 730 Kobiety
 • 5 755 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lęborskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lęborski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. lęborski
  66,6
  Województwo
  68,7
  Cały kraj
  68,0
 • 34,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,1
  woj. pomorskie
  35,3
  Cała Polska
  37,5
 • 104,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  104,8
  Województwo
  105,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lęborski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie lęborskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 898 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 847 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 689 nowych podmiotów, a 439 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (803) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (682) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (946) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (439) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie lęborskim najwięcej (641) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 654) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (219) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (2 454) podmiotów, a 70,0% (6 225) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie lęborskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 898 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 219 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 454 Przemysł i budownictwo
 • 6 225 Pozostała działalność
 • 689 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie lęborskim w 2020 roku
 • 439 Podmioty wyrejestrowane w powiecie lęborskim w 2020 roku
 • 6 847 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 654 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 654
 • 192 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 192
 • 49 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 49
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 8 895 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 895
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 Spółdzielnie ogółem
 • 23
 • 320 Spółki handlowe ogółem
 • 320
 • 50  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 50
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 255  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 255
 • 47    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 47
 • 641 Spółki cywilne ogółem
 • 641
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 847 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 432 Budownictwo
 • 1 432
 • 1 391 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 391
 • 1 025 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 025
 • 708 Przetwórstwo przemysłowe
 • 708
 • 456 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 456
 • 390 Transport i gospodarka magazynowa
 • 390
 • 315 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 315
 • 252 Pozostała działalność
 • 252
 • 191 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 191
 • 161 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 161
 • 134 Edukacja
 • 134
 • 130 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 130
 • 108 Informacja i komunikacja
 • 108
 • 73 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 73
 • 49 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 49
 • 20 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 20
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lęborski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie lęborskim stwierdzono 1 210 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,31 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lęborskim wynosi 67,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lęborskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,15 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 9,41 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,83 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,32 (67%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 210 Przestępstwa ogółem
 • 1 210
 • 869 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 869
 • 153 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 153
 • 121 Przestępstwa drogowe
 • 121
 • 27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 27
 • 622 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 622
 • 18,31 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,31
  Pomorskie
  21,04
  Kraj
  19,96
 • 13,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,15
  woj. pomorskie
  14,90
  Cały kraj
  12,25
 • 2,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat lęborski
  2,32
  Województwo
  3,71
  Cały kraj
  5,17
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. lęborski
  1,83
  Województwo
  1,59
  Kraj
  1,73
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,41
  Województwo
  0,39
  Cała Polska
  0,37
 • 9,41 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,41
  woj. pomorskie
  11,04
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  67%
  Pomorskie
  67%
  Polska
  73%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  61%
  Województwo
  62%
  Polska
  65%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. lęborski
  68%
  Pomorskie
  68%
  Cały kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  78%
  woj. pomorskie
  86%
  Kraj
  87%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. lęborski
  44%
  Pomorskie
  45%
  Cała Polska
  54%

Powiat lęborski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu lęborskiego wyniosła w 2020 roku 91,7 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu lęborskiego - 31.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (11.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,3 mln złotych, czyli 10,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu lęborskiego wyniosła w 2020 roku 102,5 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.1%). W budżecie powiatu lęborskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 216 złotych na mieszkańca (13,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,1 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie lęborskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu lęborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu lęborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,2 mln

  999(100%)

  66,8 mln

  1,0 tys(100%)

  65,9 mln

  996(100%)

  64,1 mln

  969(100%)

  77,7 mln

  1,2 tys(100%)

  79,3 mln

  1,2 tys(100%)

  82,7 mln

  1,2 tys(100%)

  91,7 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,4 mln

  354(35.4%)

  23,0 mln

  348(34.5%)

  19,7 mln

  298(29.9%)

  20,0 mln

  302(31.2%)

  22,4 mln

  338(28.8%)

  25,4 mln

  384(32.1%)

  25,3 mln

  382(30.5%)

  28,8 mln

  435(31.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,6 mln

  114(11.4%)

  7,7 mln

  116(11.5%)

  8,5 mln

  129(12.9%)

  8,9 mln

  135(13.9%)

  9,0 mln

  136(11.6%)

  9,1 mln

  137(11.5%)

  9,7 mln

  146(11.7%)

  10,3 mln

  156(11.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  55,3(5.5%)

  4,4 mln

  66,6(6.6%)

  5,5 mln

  83,4(8.4%)

  3,5 mln

  53,5(5.5%)

  5,1 mln

  76,5(6.5%)

  5,4 mln

  81,0(6.8%)

  6,6 mln

  99,4(7.9%)

  9,3 mln

  141(10.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,8 mln

  163(16.3%)

  10,3 mln

  155(15.4%)

  10,4 mln

  157(15.8%)

  10,9 mln

  164(16.9%)

  6,8 mln

  103(8.8%)

  7,0 mln

  106(8.9%)

  7,6 mln

  115(9.2%)

  8,8 mln

  133(9.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,8 mln

  103(10.3%)

  7,0 mln

  106(10.5%)

  7,2 mln

  109(11%)

  7,7 mln

  116(12%)

  14,2 mln

  213(18.2%)

  11,4 mln

  173(14.4%)

  9,6 mln

  145(11.6%)

  8,8 mln

  133(9.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,3 mln

  79,4(7.9%)

  6,0 mln

  90,8(9%)

  4,9 mln

  73,6(7.4%)

  3,9 mln

  58,9(6.1%)

  7,4 mln

  112(9.5%)

  7,1 mln

  107(8.9%)

  5,5 mln

  83,1(6.6%)

  7,2 mln

  109(7.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  63,6(6.4%)

  3,8 mln

  57,4(5.7%)

  4,2 mln

  63,3(6.4%)

  4,4 mln

  66,3(6.8%)

  4,4 mln

  65,7(5.6%)

  4,3 mln

  64,8(5.4%)

  4,7 mln

  71,6(5.7%)

  5,6 mln

  84,2(6.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  44,2(4.4%)

  2,9 mln

  43,2(4.3%)

  3,8 mln

  57,2(5.7%)

  2,2 mln

  33,1(3.4%)

  1,6 mln

  23,5(2%)

  2,2 mln

  33,1(2.8%)

  3,6 mln

  54,8(4.4%)

  3,4 mln

  51,2(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  517,9 tys

  7,8(0.8%)

  500,1 tys

  7,5(0.7%)

  528,9 tys

  8,0(0.8%)

  843,5 tys

  12,7(1.3%)

  588,7 tys

  8,9(0.8%)

  758,2 tys

  11,4(1%)

  732,9 tys

  11,1(0.9%)

  806,1 tys

  12,2(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  470,1 tys

  7,1(0.7%)

  451,9 tys

  6,8(0.7%)

  362,8 tys

  5,5(0.6%)

  332,3 tys

  5,0(0.5%)

  303,7 tys

  4,6(0.4%)

  289,3 tys

  4,4(0.4%)

  262,5 tys

  4,0(0.3%)

  361,3 tys

  5,5(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  138,6 tys

  2,1(0.2%)

  153,4 tys

  2,3(0.2%)

  228,0 tys

  3,4(0.3%)

  777,1 tys

  11,7(1.2%)

  396,2 tys

  6,0(0.5%)

  325,5 tys

  4,9(0.4%)

  465,6 tys

  7,0(0.6%)

  286,9 tys

  4,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  250,9 tys

  3,8(0.4%)

  253,0 tys

  3,8(0.4%)

  248,7 tys

  3,8(0.4%)

  247,4 tys

  3,7(0.4%)

  250,8 tys

  3,8(0.3%)

  253,9 tys

  3,8(0.3%)

  258,9 tys

  3,9(0.3%)

  266,3 tys

  4,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.3%)

  187,8 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,8(0.2%)

  198,0 tys

  3,0(0.2%)

  198,0 tys

  3,0(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,3 tys

  1,6(0.1%)

  30,4 tys

  0,5(0%)

  31,5 tys

  0,5(0%)

  144,9 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  86,0 tys

  1,3(0.1%)

  151,7 tys

  2,3(0.2%)

  120,7 tys

  1,8(0.2%)

  137,2 tys

  2,1(0.2%)

  148,3 tys

  2,2(0.2%)

  139,0 tys

  2,1(0.2%)

  125,5 tys

  1,9(0.2%)

  116,6 tys

  1,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,0 tys

  0,2(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  44,8 tys

  0,7(0.1%)

  25,5 tys

  0,4(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  19,6 tys

  0,3(0%)

  13,1 tys

  0,2(0%)

  68,6 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  91,8 tys

  1,4(0.1%)

  111,1 tys

  1,7(0.2%)

  117,6 tys

  1,8(0.2%)

  107,8 tys

  1,6(0.2%)

  114,4 tys

  1,7(0.1%)

  149,2 tys

  2,3(0.2%)

  120,0 tys

  1,8(0.1%)

  56,7 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,0 tys

  0,2(0%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  18,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  0,4(0%)

  23,0 tys

  0,3(0%)

  27,6 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  50,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie lęborskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu lęborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu lęborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,6 mln

  1,0 tys(100%)

  67,7 mln

  1,0 tys(100%)

  67,4 mln

  1,0 tys(100%)

  68,8 mln

  1,0 tys(100%)

  75,2 mln

  1,1 tys(100%)

  77,5 mln

  1,2 tys(100%)

  85,3 mln

  1,3 tys(100%)

  102,5 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  33,4 mln

  505(50.2%)

  34,1 mln

  514(50.3%)

  33,2 mln

  502(49.3%)

  33,3 mln

  503(48.4%)

  32,6 mln

  492(43.4%)

  32,9 mln

  496(42.4%)

  36,4 mln

  551(42.7%)

  52,9 mln

  801(51.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,2 mln

  154(15.3%)

  10,8 mln

  163(16%)

  11,8 mln

  178(17.5%)

  12,5 mln

  189(18.2%)

  13,5 mln

  204(18%)

  15,1 mln

  228(19.4%)

  16,8 mln

  254(19.7%)

  16,1 mln

  244(15.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  87,6(8.7%)

  6,2 mln

  93,5(9.1%)

  6,5 mln

  97,8(9.6%)

  7,1 mln

  107(10.3%)

  5,7 mln

  86,6(7.6%)

  6,1 mln

  91,4(7.8%)

  6,4 mln

  97,0(7.5%)

  7,3 mln

  110(7.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  57,3(5.7%)

  3,3 mln

  49,4(4.8%)

  1,9 mln

  28,2(2.8%)

  3,1 mln

  46,8(4.5%)

  4,5 mln

  67,4(5.9%)

  4,6 mln

  69,0(5.9%)

  4,2 mln

  63,0(4.9%)

  5,6 mln

  85,5(5.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  63,3(6.3%)

  3,7 mln

  55,4(5.4%)

  3,9 mln

  58,2(5.7%)

  4,2 mln

  64,0(6.2%)

  4,3 mln

  64,5(5.7%)

  4,2 mln

  63,8(5.5%)

  4,6 mln

  70,2(5.4%)

  5,5 mln

  83,3(5.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  21,7(2.2%)

  924,5 tys

  14,0(1.4%)

  4,0 mln

  60,0(5.9%)

  2,7 mln

  40,0(3.9%)

  2,5 mln

  37,2(3.3%)

  1,8 mln

  27,7(2.4%)

  1,5 mln

  22,9(1.8%)

  3,0 mln

  44,7(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  20,4(2%)

  1,2 mln

  17,8(1.7%)

  1,4 mln

  21,2(2.1%)

  896,3 tys

  13,5(1.3%)

  1,5 mln

  23,2(2%)

  2,4 mln

  35,7(3.1%)

  5,6 mln

  84,4(6.5%)

  2,6 mln

  39,2(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  42,9(4.3%)

  2,8 mln

  41,8(4.1%)

  2,5 mln

  37,0(3.6%)

  2,0 mln

  29,7(2.9%)

  985,8 tys

  14,9(1.3%)

  1,6 mln

  23,7(2%)

  1,2 mln

  17,4(1.4%)

  2,3 mln

  34,1(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  943,2 tys

  14,3(1.4%)

  937,8 tys

  14,2(1.4%)

  930,8 tys

  14,1(1.4%)

  1,1 mln

  16,5(1.6%)

  946,5 tys

  14,3(1.3%)

  1,0 mln

  15,4(1.3%)

  1,1 mln

  16,6(1.3%)

  1,2 mln

  18,6(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  25,8(2.6%)

  2,7 mln

  40,0(3.9%)

  369,4 tys

  5,6(0.5%)

  853,8 tys

  12,9(1.2%)

  1,3 mln

  19,1(1.7%)

  3,4 mln

  50,6(4.3%)

  2,3 mln

  34,7(2.7%)

  1,2 mln

  17,7(1.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  115,3 tys

  1,7(0.2%)

  227,8 tys

  3,4(0.3%)

  275,1 tys

  4,2(0.4%)

  247,7 tys

  3,7(0.4%)

  224,5 tys

  3,4(0.3%)

  200,6 tys

  3,0(0.3%)

  269,2 tys

  4,1(0.3%)

  405,9 tys

  6,1(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  231,7 tys

  3,5(0.3%)

  233,8 tys

  3,5(0.3%)

  225,2 tys

  3,4(0.3%)

  223,9 tys

  3,4(0.3%)

  222,5 tys

  3,4(0.3%)

  227,0 tys

  3,4(0.3%)

  230,6 tys

  3,5(0.3%)

  237,0 tys

  3,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.3%)

  187,8 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,8(0.2%)

  198,0 tys

  3,0(0.2%)

  198,0 tys

  3,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  213,5 tys

  3,2(0.3%)

  210,6 tys

  3,2(0.3%)

  274,3 tys

  4,1(0.4%)

  280,1 tys

  4,2(0.4%)

  319,6 tys

  4,8(0.4%)

  256,7 tys

  3,9(0.3%)

  262,3 tys

  4,0(0.3%)

  146,6 tys

  2,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,2 tys

  1,3(0.1%)

  30,4 tys

  0,5(0%)

  31,5 tys

  0,5(0%)

  128,6 tys

  1,9(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  361,6 tys

  5,5(0.5%)

  495,7 tys

  7,5(0.7%)

  300,4 tys

  4,5(0.4%)

  167,3 tys

  2,5(0.2%)

  4,3 mln

  65,0(5.7%)

  1,6 mln

  24,3(2.1%)

  1,5 mln

  23,3(1.8%)

  105,4 tys

  1,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,0 tys

  0,2(0%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  18,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  0,4(0%)

  23,0 tys

  0,3(0%)

  27,6 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0

  0,0(0%)

  3,2

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  264

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  97,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  239

  0,0(0%)

  79,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  50,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat lęborski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16 132 mieszkańców powiatu lęborskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 822 kobiet oraz 8 310 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu lęborskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 22,2% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lęborskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lęborskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,2%) oraz średnie zawodowe (18,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,7%) oraz podstawowe ukończone (20,2%).

  W roku 2018 w powiecie lęborskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 99 oddziałów uczęszczało 2 086 dzieci (1 000 dziewczynek oraz 1 086 chłopców). Dostępnych było 2 225 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lęborskim mieściło się 20 przedszkoli, w których do 59 oddziałów uczęszczało 1 415 dzieci (706 dziewczynek oraz 709 chłopców). Dostępnych było 1 376 miejsc.

  17,6% mieszkańców powiatu lęborskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 826 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 317 oddziałach uczyło się 5 613 uczniów (2 709 kobiet oraz 2 904 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie lęborskim placówkę miały 22 szkoły podstawowe, w których w 215 oddziałach uczyło się 4 555 uczniów (2 147 kobiet oraz 2 408 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,72.

  W powiecie lęborskim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 40 oddziałach uczyło się 1 039 uczniów (689 kobiet oraz 350 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 370 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lęborskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 51 oddziałach uczyło się 1 289 uczniów (725 kobiet oraz 564 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 377 absolwentów.

  W powiecie lęborskim znajdują się 3 Technika, w których w 44 oddziałach uczyło się 1 271 uczniów (552 kobiety oraz 719 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 296 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lęborskim placówkę miało 5 Technik, w których w 75 oddziałach uczyło się 1 749 uczniów (904 kobiety oraz 845 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 272 absolwentów.

  W powiecie lęborskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 325 uczniów (104 kobiety oraz 221 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,0 uczniów. 29,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców powiatu lęborskiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 28,4% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. lęborski
  13,0%
  Pomorskie
  18,7%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat lęborski
  30,6%
  woj. pomorskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • powiat lęborski
  2,6%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,2%
  Pomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,8%
  woj. pomorskie
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. lęborski
  26,4%
  woj. pomorskie
  23,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,2%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. lęborski
  22,2%
  woj. pomorskie
  18,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,6%
  woj. pomorskie
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 826 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. lęborski
  826,0
  woj. pomorskie
  835,0
  Kraj
  873,0
 • 0,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. lęborski
  0,92
  Pomorskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 99 Oddziały
 • 19 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 225 Miejsca
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat lęborski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 086 Dzieci
 • 1 000 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 086 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 65 2 lata i mniej
 • 65
 • 462 3 lata
 • 462
 • 567 4 lata
 • 567
 • 519 5 lata
 • 519
 • 462 6 lat
 • 462
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 40 2 lata i mniej
 • 40
 • 204 3 lata
 • 204
 • 288 4 lata
 • 288
 • 242 5 lata
 • 242
 • 221 6 lat
 • 221
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 258 3 lata
 • 258
 • 279 4 lata
 • 279
 • 277 5 lata
 • 277
 • 241 6 lat
 • 241
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 348 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 145,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 145,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 21,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 48 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat lęborski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39 Dzieci
 • 17 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 22 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,6%
  56,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 13 3 lata
 • 13
 • 7 4 lata
 • 7
 • 5 5 lata
 • 5
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 7 3 lata
 • 7
 • 4 4 lata
 • 4
 • 3 5 lata
 • 3
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat lęborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 308 Oddziały
 • 5 549 Uczniowie
 • 2 685 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 864 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 691 Uczniowie w 1 klasie
 • 318 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 373 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 640 Absolwenci 2016
 • 305 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 335 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9 Oddziały
 • 64 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. lęborski
  17,7
  Województwo
  18,3
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,7
 • 17,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,7
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,0
 • 7,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7,1
 •  
 • 439,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 360,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 483 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 483 niemiecki
 • 28 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 28 angielski
 •  
 • 92,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat lęborski
  92,72
  woj. pomorskie
  94,99
  Cały kraj
  95,46
 • 91,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. lęborski
  91,03
  Pomorskie
  93,21
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lęborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lęborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat lęborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 730 Uczniowie
 • 517 Kobiety
  (uczniowie)
 • 213 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,8%
  29,2%
 • 247 Uczniowie w 1 klasie
 • 174 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 241 Absolwenci
 • 162 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 13 Oddziały
 • 309 Uczniowie
 • 172 Kobiety
  (uczniowie)
 • 137 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,7%
  44,3%
 • 99 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 53 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. lęborski
  26,0
  woj. pomorskie
  26,3
  Kraj
  26,2
 •  
 • 61,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 40,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat lęborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 1 271 Uczniowie
 • 552 Kobiety
  (uczniowie)
 • 719 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,4%
  56,6%
 • 359 Uczniowie w 1 klasie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 296 Absolwenci
 • 131 Kobiety
  (absolwenci)
 • 165 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  28,9
  Pomorskie
  24,2
  Kraj
  23,8
 •  
 • 89,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 54,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat lęborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 320 Uczniowie
 • 101 Kobiety
  (uczniowie)
 • 219 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,6%
  68,4%
 • 179 Uczniowie w 1 klasie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 5 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,0%
  40,0%
 •  
 • 29,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat lęborski
  29,5
  Pomorskie
  18,4
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 29,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 29,5
 • 32,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 32,0
 • 5,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,0
 •  
 •  
 • 4 514 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 367
  • niemiecki2 032
  • hiszpański85
 • 2 367 angielski
 • 2 032 niemiecki
 • 85 hiszpański
 • 30 rosyjski
 • 8 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 8 niemiecki
 • 7 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 7 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat lęborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 128 Uczniowie
 • 109 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 85,2%
  14,8%
 • 77 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 8 Oddziały
 • 89 Uczniowie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 80,9%
  19,1%
 • 33 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  10,9
  Pomorskie
  18,8
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 10,9 Szkoły policealne ogółem
 • 10,9
 • 10,7 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 10,7
 • 11,1 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 11,1
 •  
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 128 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 128 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lęborski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lęborski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lęborski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lęborski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie lęborskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie lęborskim znajdowało się 6 hoteli (3 ★★★, 3 ★★), 0 moteli oraz 3 pensjonaty (1 ★★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 10 (całoroczne: 7)
  • ośrodki wczasowe: 31 (całoroczne: 4)
  • ośrodki kolonijne: 4 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2 (całoroczne: 1)
  • hostele: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 17 (całoroczne: 2)
  • kempingi: 8 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 68 (całoroczne: 4)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 15
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 18 (liczba sal: 26, liczba miejsc: 1 360)
  • z nagłośnieniem: 17
  • z projektorem multimedialnym: 14
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 8
  • z ekranem: 17
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 14
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 13
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 91


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie lęborskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie lęborskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 020 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 80 (uczestnicy: 8 721)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 790)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 570)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 1 743)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 2 420)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 480)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 803)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 115)
  • inne: 7 (uczestnicy: 1 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 38 (członkowie: 485)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 120)
  • taneczne: 2 (członkowie: 32)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 63)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 110)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)
  • koło gospodyń wiejskich: 10 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 60)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 309)
  • teatralne: 2 (członkowie: 77)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 70)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 75)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 87)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie lęborskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 458 miejscami na widowni. Odbyło się 731 seansów, na które przyszło 26 511 widzów, w tym 176 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 14 454 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie lęborskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 8 236 zwiedzających, co daje 1 247 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie lęborskim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 225 021 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 210 807 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 74
  • dostępne dla czytelników: 42
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 42
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie lęborskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 27 857 wolumenów w tym ziobry specjalne: 825. Odnotowano 238 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 392 wolumeny. Odnotowano 817 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lęborskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 544 członków. Zarejestrowano 1 474 ćwiczących (mężczyźni: 1 087, kobiety: 387, chłopcy do lat 18: 699, dziewczęta do lat 18: 313). Aktywnych było 37 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie lęborskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lęborski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez powiat lęborski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 28 wypadków drogowych w powiecie lęborskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 42,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 56,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie lęborskim zarejestrowanych było 51 696 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 41 433 samochodów osobowych (627,0 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 5 872 samochodów ciężarowych (94,0 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 261 autobusów (3,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 340 ciągników siodłowych (5,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 976 motocykli (29,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,8 lat.


  W 2020 roku w powiecie lęborskim znajdowały się 55 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 53 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 53 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie lęborskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 29 Ranni
  (rok 2020)
 • 7 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie lęborskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 42,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  42,4
  woj. pomorskie
  78,7
  Cała Polska
  61,5
 • 6,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat lęborski
  6,1
  Województwo
  7,2
  Polska
  6,5
 • 43,88 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  43,9
  woj. pomorskie
  95,3
  Cały kraj
  69,2
 • 7,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  7,7
  Województwo
  8,8
  Cała Polska
  7,6
 • 56,10 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. lęborski
  56,1
  woj. pomorskie
  116,4
  Kraj
  80,2
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  14,3
  Pomorskie
  9,1
  Cała Polska
  10,6
 • 103,57 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat lęborski
  103,6
  Województwo
  121,0
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 51 696 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie lęborskim w 2020 roku
 • 41 433 Samochody osobowe
 • 5 872 Samochody ciężarowe
 • 170 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 261 Autobusy
 • 403 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 340 Ciągniki samochodowe
 • 340   Ciągniki siodłowe
 • 1 411 Ciągniki rolnicze
 • 1 976 Motocykle
 • 597   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 582 Motorowery
 • 41 433Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie lęborskim
 • Samochody osobowe w powiecie lęborskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 627,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  627,0
  woj. pomorskie
  641,8
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 267
  • 1400-1649 kg10 662
  • 1650-1899 kg9 739
  • 1900 kg i więcej12 765
 • 8 267 do 1399 kg
 • 10 662 1400-1649 kg
 • 9 739 1650-1899 kg
 • 12 765 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 247 do 1399 cm3
 • 13 247
 • 24 524 1400-1999 cm3
 • 24 524
 • 3 662 2000 i więcej cm3
 • 3 662
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie lęborskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 410
  • olej napędowy17 339
  • gaz (LPG)4 228
  • pozostałe456
 • 19 410 benzyna
 • 17 339 olej napędowy
 • 4 228 gaz (LPG)
 • 456 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 338 do 1 roku
 • 338
 • 269 2 lata
 • 269
 • 384 3 lata
 • 384
 • 944 4-5 lat
 • 944
 • 1 123 6-7 lat
 • 1 123
 • 1 646 8-9 lat
 • 1 646
 • 1 968 10-11 lat
 • 1 968
 • 6 466 12-15 lat
 • 6 466
 • 8 621 16-20 lat
 • 8 621
 • 7 776 21-25 lat
 • 7 776
 • 4 997 26-30 lat
 • 4 997
 • 6 901 31 lat i więcej
 • 6 901
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie lęborskim
 • Tutaj
  20,5 lat
  woj. pomorskie
  18,9 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 5 872Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie lęborskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie lęborskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 94,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat lęborski
  94,0
  woj. pomorskie
  100,3
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 027 do 999 kg
 • 3 027
 • 1 819 1000-1499 kg
 • 1 819
 • 371 1500-2999 kg
 • 371
 • 39 3000-3499 kg
 • 39
 • 82 3500-4999 kg
 • 82
 • 260 5000-6999 kg
 • 260
 • 125 7000-9999 kg
 • 125
 • 117 10000-14999 kg
 • 117
 • 32 15000 kg i więcej
 • 32
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 199
  • olej napędowy3 954
  • gaz (LPG)241
  • pozostałe478
 • 1 199 benzyna
 • 3 954 olej napędowy
 • 241 gaz (LPG)
 • 478 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 25 2 lata
 • 25
 • 28 3 lata
 • 28
 • 121 4-5 lat
 • 121
 • 174 6-7 lat
 • 174
 • 205 8-9 lat
 • 205
 • 290 10-11 lat
 • 290
 • 712 12-15 lat
 • 712
 • 993 16-20 lat
 • 993
 • 1 027 21-25 lat
 • 1 027
 • 661 26-30 lat
 • 661
 • 1 582 31 lat i więcej
 • 1 582
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie lęborskim
 • powiat lęborski
  22,4 lat
  Pomorskie
  19,6 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 261Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie lęborskim
 • Autobusy w powiecie lęborskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,9 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat lęborski
  3,9
  Pomorskie
  3,4
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy227
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe29
 • 4 benzyna
 • 227 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 29 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 21 do 1 roku
 • 21
 • 18 2 lata
 • 18
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 16 12-15 lat
 • 16
 • 37 16-20 lat
 • 37
 • 36 21-25 lat
 • 36
 • 33 26-30 lat
 • 33
 • 89 31 lat i więcej
 • 89
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie lęborskim
 • Powiat
  22,6 lat
  Województwo
  22,2 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 340Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie lęborskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie lęborskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. lęborski
  5,1
  Województwo
  12,1
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy283
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe56
 • 1 benzyna
 • 283 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 56 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 8 2 lata
 • 8
 • 14 3 lata
 • 14
 • 17 4-5 lat
 • 17
 • 35 6-7 lat
 • 35
 • 29 8-9 lat
 • 29
 • 24 10-11 lat
 • 24
 • 53 12-15 lat
 • 53
 • 34 16-20 lat
 • 34
 • 38 21-25 lat
 • 38
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 50 31 lat i więcej
 • 50
 • 16,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie lęborskim
 • Powiat
  16,5 lat
  woj. pomorskie
  13,5 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 1 976Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie lęborskim
 • Motocykle w powiecie lęborskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 29,9 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. lęborski
  29,9
  Województwo
  38,1
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 29 do 1 roku
 • 29
 • 18 2 lata
 • 18
 • 16 3 lata
 • 16
 • 129 4-5 lat
 • 129
 • 49 6-7 lat
 • 49
 • 66 8-9 lat
 • 66
 • 86 10-11 lat
 • 86
 • 277 12-15 lat
 • 277
 • 297 16-20 lat
 • 297
 • 229 21-25 lat
 • 229
 • 151 26-30 lat
 • 151
 • 629 31 lat i więcej
 • 629
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie lęborskim
 • Powiat
  21,8 lat
  Województwo
  23,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 55 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 21 km  Będących pod zarządem gminy
 • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 26 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie lęborskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 775,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. lęborski
  775,7 km
  Województwo
  807,3 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 8,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  8,3 km
  woj. pomorskie
  6,3 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 53 Liczba licencji na taksówki
 • 53 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)