Powiat lęborski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat lęborski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 66 333 Liczba mieszkańców
 • 706 km2 Powierzchnia
 • 94 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 59,6% Stopa urbanizacji
 • Teresa Ossowska-Szara Starosta
 • ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork Adres starostwa powiatowego
 • GLE Tablice rejestracyjne
Powiat lęborski na mapie
Identyfikatory
 • 2208 TERYT (TERC)
Herb powiatu lęborskiego
powiat lęborski herb
Flaga powiatu lęborskiego
powiat lęborski flaga

powiat lęborski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku
59 863 15 98 cent. 59 863 33 11 cent.
59 863 15 99
Stryjewskiego 37
84-300 Lębork
Komenda Powiatowa Policji w Lęborku
59 863 48 22
59 863 48 46
Toruńska 5
84-300 Lębork
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
59 863 28 44
59 863 28 44
Czołgistów 5
84-300 Lębork
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lęborkuu
59 862 10 10 604 755 717 . alarmowy
59 862 19 28
Gdańska 63
84-300 Lębork
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
59 86 22 180
59 86 22 180
Weterynaryjna 1
84-300 Lębork
Starostwo Powiatowe w Lęborku
(59) 863-28-10
(59) 863-28-50
ul. Czołgistów
84-300 Lębork

Powiat lęborski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat lęborski ma 66 333 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 4,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lęborskiego w 2050 roku wynosi 58 812, z czego 30 033 to kobiety, a 28 779 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu lęborskiego zawarli w 2017 roku 350 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców powiatu lęborskiego jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lęborski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 104. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,57 na 1000 mieszkańców powiatu lęborskiego. W 2017 roku urodziło się 725 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 463 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,17 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,7% zgonów w powiecie lęborskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 31,4% zgonów w powiecie lęborskim były nowotwory, a 9,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lęborskiego przypada 9.45 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 761 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 748 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lęborskiego 13. W tym samym roku 19 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 41 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -22.

  62,0% mieszkańców powiatu lęborskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lęborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66 333 Liczba mieszkańców
 • 33 694 Kobiety
 • 32 639 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lęborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lęborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lęborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lęborskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58 812 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 30 033 Kobiety
 • 28 779 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lęborskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lęborskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lęborskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lęborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. lęborski
  39,8 lat
  Województwo
  40,3 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 41,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lęborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lęborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. lęborski
  29,8%
  Województwo
  29,4%
  Polska
  28,8%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat lęborski
  56,3%
  Województwo
  55,9%
  Kraj
  55,8%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,1%
  Województwo
  8,5%
  Kraj
  9,6%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat lęborski
  5,4%
  woj. pomorskie
  5,3%
  Polska
  5,0%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • powiat lęborski
  0,5%
  Pomorskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lęborskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat lęborski
  5,3
  woj. pomorskie
  5,4
  Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,8
  Pomorskie
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 350 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lęborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 104 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 58 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 46 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. lęborski
  1,6
  Pomorskie
  2,5
  Kraj
  -0,0
 • -0,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 4,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lęborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lęborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lęborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lęborskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 725 Urodzenia żywe
 • 360 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 365 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 11,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. lęborski
  11,0
  woj. pomorskie
  11,9
  Cała Polska
  10,5
 • 46,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. lęborski
  46,1
  woj. pomorskie
  49,3
  Cała Polska
  44,2
 • 14.39 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.39
 • 67.8 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 67.8
 • 107.59 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 107.59
 • 72.16 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.16
 • 31.64 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.64
 • 10.02 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.02
 • 0.49 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.49
 • 3 463 g Średnia waga noworodków
 • 3 411 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 515 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 463 g
  Województwo
  3 446 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 108 Waga 4000g - 4499g
 • 108
 • 226 Waga 3500g - 3999g
 • 226
 • 248 Waga 3000g - 3499g
 • 248
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,51 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,51
  Województwo
  1,62
  Polska
  1,45
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat lęborski
  0,75
  Pomorskie
  0,79
  Kraj
  0,71
 • 1,17 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,17
  woj. pomorskie
  1,27
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie lęborskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 625 Zgony
 • 279 Kobiety
  (Zgony)
 • 346 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,6%
  55,4%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,5
  woj. pomorskie
  9,2
  Cała Polska
  10,1
 • 93,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat lęborski
  93,3
  woj. pomorskie
  81,8
  Cały kraj
  101,5
 • 6,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat lęborski
  6,0
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. lęborski
  3,2
  Pomorskie
  2,9
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lęborskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  44,3%
  Województwo
  41,1%
  Kraj
  45,7%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,8%
  Pomorskie
  29,7%
  Polska
  26,7%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,1%
  Województwo
  8,3%
  Kraj
  6,1%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,1
  Cały kraj
  5,9
 • 64,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  64,6
  Cały kraj
  74,3
 • 225,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  225,1
  woj. pomorskie
  271,3
  Cała Polska
  274,3
 • 263,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  263,6
  Cała Polska
  261,6
 • 373,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 414,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 331,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat lęborski
  373,2
  Pomorskie
  374,8
  Kraj
  469,0
 • 67,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  67,7
  Pomorskie
  80,2
  Cały kraj
  87,7
 • 20,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat lęborski
  20,9
  Pomorskie
  27,5
  Cały kraj
  31,8
 • 3,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat lęborski
  3,0
  Pomorskie
  7,8
  Kraj
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  Pomorskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 761 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 381 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 380 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 748 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 361 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 387 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 13 Saldo migracji wewnętrznych
 • 20 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -22 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lęborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lęborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lęborski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie lęborskim oddano do użytku 182 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie lęborskim to 21 906 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 331 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 73,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,3% na sprzedaż lub wynajem, 12,1% jako lokale społeczne czynszowe, lokale zakładowe (0,5%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lęborskim to 4,42 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie lęborskim to 125,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,48% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,66% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,63% mieszkań posiada łazienkę, 81,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,78% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 21 906 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 331,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  331,00
  woj. pomorskie
  366,50
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 75,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat lęborski
  75,80 m2
  Pomorskie
  72,00 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 25,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  25,10 m2
  woj. pomorskie
  26,40 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,01 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. lęborski
  4,01
  Pomorskie
  3,79
  Cały kraj
  3,82
 • 3,02 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,02
  woj. pomorskie
  2,73
  Kraj
  2,69
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. lęborski
  0,75
  woj. pomorskie
  0,72
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 182 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  2,74
  woj. pomorskie
  6,80
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 138 Użytek własny
 • 38 Sprzedaż lub wynajem
 • 78,4%
  21,6%
 • 804 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. lęborski
  4,42
  woj. pomorskie
  3,50
  Kraj
  3,91
 • 12,12 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  12,12
  Województwo
  23,80
  Polska
  18,14
 • 22 840 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 125,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. lęborski
  125,5 m2
  Pomorskie
  82,5 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,34 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat lęborski
  99,48%
  woj. pomorskie
  99,31%
  Kraj
  96,79%
 • 97,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat lęborski
  97,66%
  Województwo
  97,98%
  Polska
  93,66%
 • 94,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat lęborski
  94,63%
  woj. pomorskie
  95,66%
  Kraj
  91,31%
 • 81,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,88%
  Pomorskie
  87,25%
  Polska
  82,12%
 • 55,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. lęborski
  55,78%
  Pomorskie
  54,82%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat lęborski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie lęborskim na 1000 mieszkańców pracuje 181 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lęborskim wynosiło w 2017 roku 8,1% (10,0% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lęborskim wynosiło 3 918,71 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lęborskiego 3 541 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 402 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -139.

  10,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lęborskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 7,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 181 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  181,0
  Pomorskie
  248,0
  Cały kraj
  247,0
 • 8,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,0% Kobiety
 • 6,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,1%
  Województwo
  5,5%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lęborskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lęborskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lęborskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 919 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat lęborski
  3 919 PLN
  Województwo
  4 497 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lęborskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 541 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 402 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -139 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,6% Przemysł i budownictwo
 • 21,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 7,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 10,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,3% Pozostałe
 • 42,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lęborskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 990 Pracujący ogółem
 • 6 758 Kobiety
 • 5 232 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lęborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lęborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. lęborski
  61,3
  Województwo
  64,2
  Cały kraj
  63,4
 • 29,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,7
  Pomorskie
  32,1
  Cała Polska
  34,0
 • 93,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat lęborski
  93,6
  Województwo
  99,9
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lęborski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie lęborskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 458 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 361 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 748 nowych podmiotów, a 607 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (803) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (682) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (946) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (567) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie lęborskim najwięcej (616) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 183) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (233) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,7% (2 171) podmiotów, a 71,6% (6 054) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie lęborskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.4%) oraz Budownictwo (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 458 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 233 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 171 Przemysł i budownictwo
 • 6 054 Pozostała działalność
 • 748 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie lęborskim w 2017 roku
 • 607 Podmioty wyrejestrowane w powiecie lęborskim w 2017 roku
 • 6 361 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 183 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 183
 • 214 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 214
 • 56 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 56
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 8 453 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 453
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 34 Spółdzielnie ogółem
 • 34
 • 398 Spółki handlowe ogółem
 • 398
 • 87  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 87
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 339  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 339
 • 82    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 82
 • 616 Spółki cywilne ogółem
 • 616
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 361 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 424 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 424
 • 1 141 Budownictwo
 • 1 141
 • 984 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 984
 • 680 Przetwórstwo przemysłowe
 • 680
 • 412 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 412
 • 380 Transport i gospodarka magazynowa
 • 380
 • 298 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 298
 • 206 Pozostała działalność
 • 206
 • 183 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 183
 • 166 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 166
 • 127 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 127
 • 123 Edukacja
 • 123
 • 97 Informacja i komunikacja
 • 97
 • 71 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 71
 • 33 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 33
 • 21 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 21
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lęborski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie lęborskim stwierdzono 1 339 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,22 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lęborskim wynosi 63,30% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lęborskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,25 (wykrywalność 54%) oraz przeciwko mieniu - 12,28 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,98 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,33 (83%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,83 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 339 Przestępstwa ogółem
 • 1 339
 • 1 010 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 010
 • 154 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 154
 • 131 Przestępstwa drogowe
 • 131
 • 55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 55
 • 813 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 813
 • 20,22 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,22
  Pomorskie
  19,02
  Polska
  19,62
 • 15,25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat lęborski
  15,25
  Województwo
  12,49
  Cały kraj
  12,07
 • 2,33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat lęborski
  2,33
  woj. pomorskie
  4,24
  Cała Polska
  4,94
 • 1,98 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat lęborski
  1,98
  Pomorskie
  1,60
  Kraj
  1,78
 • 0,83 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,83
  Województwo
  0,55
  Polska
  0,49
 • 12,28 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,28
  Województwo
  10,35
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat lęborski
  63%
  woj. pomorskie
  65%
  Cała Polska
  72%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat lęborski
  54%
  Województwo
  54%
  Kraj
  60%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. lęborski
  83%
  Województwo
  80%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Pomorskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  86%
  Pomorskie
  83%
  Cały kraj
  84%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat lęborski
  45%
  Województwo
  47%
  Cała Polska
  52%

Powiat lęborski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu lęborskiego wyniosła w 2016 roku 64,1 mln złotych, co daje 969 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu lęborskiego - 31.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.9%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (13.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,9 mln złotych, czyli 4,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu lęborskiego wyniosła w 2016 roku 68,8 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.3%). W budżecie powiatu lęborskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 160 złotych na mieszkańca (15,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,7 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie lęborskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu lęborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu lęborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,9 mln

  999(100%)

  65,8 mln

  995(100%)

  67,4 mln

  1,0 tys(100%)

  64,6 mln

  976(100%)

  66,2 mln

  999(100%)

  66,8 mln

  1,0 tys(100%)

  65,9 mln

  996(100%)

  64,1 mln

  969(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,8 mln

  325(32.5%)

  20,7 mln

  322(31.4%)

  21,1 mln

  319(31.3%)

  21,0 mln

  317(32.5%)

  23,4 mln

  354(35.4%)

  23,0 mln

  348(34.5%)

  19,7 mln

  298(29.9%)

  20,0 mln

  302(31.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,7 mln

  167(16.7%)

  11,1 mln

  173(16.9%)

  10,9 mln

  165(16.2%)

  11,0 mln

  165(16.9%)

  10,8 mln

  163(16.3%)

  10,3 mln

  155(15.4%)

  10,4 mln

  157(15.8%)

  10,9 mln

  164(16.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,8 mln

  107(10.7%)

  6,8 mln

  106(10.3%)

  8,3 mln

  125(12.3%)

  8,7 mln

  132(13.5%)

  7,6 mln

  114(11.4%)

  7,7 mln

  116(11.5%)

  8,5 mln

  129(12.9%)

  8,9 mln

  135(13.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,7 mln

  105(10.5%)

  6,6 mln

  103(10%)

  7,0 mln

  105(10.3%)

  7,3 mln

  110(11.2%)

  6,8 mln

  103(10.3%)

  7,0 mln

  106(10.5%)

  7,2 mln

  109(11%)

  7,7 mln

  116(12%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  55,1(5.5%)

  3,8 mln

  59,2(5.8%)

  4,2 mln

  64,1(6.3%)

  3,9 mln

  59,1(6.1%)

  4,2 mln

  63,6(6.4%)

  3,8 mln

  57,4(5.7%)

  4,2 mln

  63,3(6.4%)

  4,4 mln

  66,3(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  51,0(5.1%)

  4,3 mln

  66,6(6.5%)

  5,3 mln

  80,8(7.9%)

  5,2 mln

  78,5(8%)

  5,3 mln

  79,4(7.9%)

  6,0 mln

  90,8(9%)

  4,9 mln

  73,6(7.4%)

  3,9 mln

  58,9(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,6 mln

  120(12%)

  8,0 mln

  125(12.2%)

  4,6 mln

  69,3(6.8%)

  2,6 mln

  39,9(4.1%)

  3,7 mln

  55,3(5.5%)

  4,4 mln

  66,6(6.6%)

  5,5 mln

  83,4(8.4%)

  3,5 mln

  53,5(5.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  38,1(3.8%)

  2,9 mln

  45,1(4.4%)

  3,8 mln

  57,0(5.6%)

  3,0 mln

  45,8(4.7%)

  2,9 mln

  44,2(4.4%)

  2,9 mln

  43,2(4.3%)

  3,8 mln

  57,2(5.7%)

  2,2 mln

  33,1(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  412,3 tys

  6,5(0.6%)

  396,0 tys

  6,2(0.6%)

  634,4 tys

  9,6(0.9%)

  719,8 tys

  10,9(1.1%)

  517,9 tys

  7,8(0.8%)

  500,1 tys

  7,5(0.7%)

  528,9 tys

  8,0(0.8%)

  843,5 tys

  12,7(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  193,6 tys

  3,0(0.3%)

  186,6 tys

  2,9(0.3%)

  410,0 tys

  6,2(0.6%)

  132,8 tys

  2,0(0.2%)

  138,6 tys

  2,1(0.2%)

  153,4 tys

  2,3(0.2%)

  228,0 tys

  3,4(0.3%)

  777,1 tys

  11,7(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  313,8 tys

  4,9(0.5%)

  406,3 tys

  6,3(0.6%)

  512,6 tys

  7,7(0.8%)

  591,7 tys

  8,9(0.9%)

  470,1 tys

  7,1(0.7%)

  451,9 tys

  6,8(0.7%)

  362,8 tys

  5,5(0.6%)

  332,3 tys

  5,0(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  212,8 tys

  3,3(0.3%)

  226,4 tys

  3,5(0.3%)

  230,2 tys

  3,5(0.3%)

  244,9 tys

  3,7(0.4%)

  250,9 tys

  3,8(0.4%)

  253,0 tys

  3,8(0.4%)

  248,7 tys

  3,8(0.4%)

  247,4 tys

  3,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  121,4 tys

  1,9(0.2%)

  134,0 tys

  2,1(0.2%)

  111,4 tys

  1,7(0.2%)

  103,5 tys

  1,6(0.2%)

  86,0 tys

  1,3(0.1%)

  151,7 tys

  2,3(0.2%)

  120,7 tys

  1,8(0.2%)

  137,2 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  783,5 tys

  12,3(1.2%)

  151,7 tys

  2,4(0.2%)

  112,9 tys

  1,7(0.2%)

  115,1 tys

  1,7(0.2%)

  91,8 tys

  1,4(0.1%)

  111,1 tys

  1,7(0.2%)

  117,6 tys

  1,8(0.2%)

  107,8 tys

  1,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,0 tys

  0,1(0%)

  175,8 tys

  2,7(0.3%)

  87,0 tys

  1,3(0.1%)

  5,3 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  44,8 tys

  0,7(0.1%)

  25,5 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  29,0 tys

  0,5(0%)

  18,0 tys

  0,3(0%)

  19,0 tys

  0,3(0%)

  19,0 tys

  0,3(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  18,0 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,9 tys

  0,3(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie lęborskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu lęborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat lęborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu lęborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,8 mln

  967(100%)

  64,5 mln

  976(100%)

  65,8 mln

  994(100%)

  63,8 mln

  964(100%)

  66,6 mln

  1,0 tys(100%)

  67,7 mln

  1,0 tys(100%)

  67,4 mln

  1,0 tys(100%)

  68,8 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  31,4 mln

  491(50.7%)

  31,9 mln

  498(49.5%)

  32,9 mln

  497(50%)

  33,0 mln

  499(51.8%)

  33,4 mln

  505(50.2%)

  34,1 mln

  514(50.3%)

  33,2 mln

  502(49.3%)

  33,3 mln

  503(48.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,8 mln

  137(14.2%)

  8,6 mln

  134(13.3%)

  9,1 mln

  137(13.8%)

  9,5 mln

  144(15%)

  10,2 mln

  154(15.3%)

  10,8 mln

  163(16%)

  11,8 mln

  178(17.5%)

  12,5 mln

  189(18.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  91,3(9.4%)

  6,2 mln

  97,5(9.7%)

  6,1 mln

  92,7(9.3%)

  6,4 mln

  96,0(10%)

  5,8 mln

  87,6(8.7%)

  6,2 mln

  93,5(9.1%)

  6,5 mln

  97,8(9.6%)

  7,1 mln

  107(10.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  52,6(5.4%)

  3,6 mln

  56,5(5.6%)

  4,1 mln

  62,2(6.3%)

  3,8 mln

  57,7(6%)

  4,2 mln

  63,3(6.3%)

  3,7 mln

  55,4(5.4%)

  3,9 mln

  58,2(5.7%)

  4,2 mln

  64,0(6.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  21,6(2.2%)

  2,5 mln

  38,2(3.8%)

  3,7 mln

  55,2(5.6%)

  3,2 mln

  48,2(5%)

  3,8 mln

  57,3(5.7%)

  3,3 mln

  49,4(4.8%)

  1,9 mln

  28,2(2.8%)

  3,1 mln

  46,8(4.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,5 mln

  55,2(5.7%)

  1,6 mln

  25,1(2.5%)

  2,8 mln

  42,1(4.2%)

  726,1 tys

  11,0(1.1%)

  1,4 mln

  21,7(2.2%)

  924,5 tys

  14,0(1.4%)

  4,0 mln

  60,0(5.9%)

  2,7 mln

  40,0(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  31,2(3.2%)

  2,3 mln

  36,2(3.6%)

  2,8 mln

  42,7(4.3%)

  2,6 mln

  39,4(4.1%)

  2,8 mln

  42,9(4.3%)

  2,8 mln

  41,8(4.1%)

  2,5 mln

  37,0(3.6%)

  2,0 mln

  29,7(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  412,8 tys

  6,5(0.7%)

  548,3 tys

  8,6(0.8%)

  978,0 tys

  14,8(1.5%)

  999,6 tys

  15,1(1.6%)

  943,2 tys

  14,3(1.4%)

  937,8 tys

  14,2(1.4%)

  930,8 tys

  14,1(1.4%)

  1,1 mln

  16,5(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  44,9(4.6%)

  5,4 mln

  84,1(8.4%)

  1,1 mln

  16,6(1.7%)

  590,1 tys

  8,9(0.9%)

  1,3 mln

  20,4(2%)

  1,2 mln

  17,8(1.7%)

  1,4 mln

  21,2(2.1%)

  896,3 tys

  13,5(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  671,2 tys

  10,5(1.1%)

  683,5 tys

  10,7(1.1%)

  610,3 tys

  9,2(0.9%)

  632,7 tys

  9,6(1%)

  1,7 mln

  25,8(2.6%)

  2,7 mln

  40,0(3.9%)

  369,4 tys

  5,6(0.5%)

  853,8 tys

  12,9(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  826,5 tys

  12,9(1.3%)

  259,2 tys

  4,0(0.4%)

  793,1 tys

  12,0(1.2%)

  1,1 mln

  17,1(1.8%)

  213,5 tys

  3,2(0.3%)

  210,6 tys

  3,2(0.3%)

  274,3 tys

  4,1(0.4%)

  280,1 tys

  4,2(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,0 tys

  0,1(0%)

  240,3 tys

  3,7(0.4%)

  154,5 tys

  2,3(0.2%)

  183,1 tys

  2,8(0.3%)

  115,3 tys

  1,7(0.2%)

  227,8 tys

  3,4(0.3%)

  275,1 tys

  4,2(0.4%)

  247,7 tys

  3,7(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  204,0 tys

  3,2(0.3%)

  211,1 tys

  3,3(0.3%)

  215,4 tys

  3,3(0.3%)

  222,1 tys

  3,4(0.3%)

  231,7 tys

  3,5(0.3%)

  233,8 tys

  3,5(0.3%)

  225,2 tys

  3,4(0.3%)

  223,9 tys

  3,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  503,2 tys

  7,9(0.8%)

  336,9 tys

  5,3(0.5%)

  450,6 tys

  6,8(0.7%)

  731,1 tys

  11,0(1.1%)

  361,6 tys

  5,5(0.5%)

  495,7 tys

  7,5(0.7%)

  300,4 tys

  4,5(0.4%)

  167,3 tys

  2,5(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  29,0 tys

  0,5(0%)

  18,0 tys

  0,3(0%)

  19,0 tys

  0,3(0%)

  19,0 tys

  0,3(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  18,0 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,4(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  97,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  65,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,3 tys

  0,2(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat lęborski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16 743 mieszkańców powiatu lęborskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 078 kobiet oraz 8 665 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu lęborskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 22,2% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lęborskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lęborskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,2%) oraz średnie zawodowe (18,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,7%) oraz podstawowe ukończone (20,2%).

  17,0% mieszkańców powiatu lęborskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 777 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,05 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,12.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 100,43.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 28 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,3% mieszkańców powiatu lęborskiego w wieku potencjalnej nauki (30,0% kobiet i 30,6% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat lęborski
  13,0%
  Pomorskie
  18,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,9% W miastach
  (wyższe)
 • 8,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat lęborski
  30,6%
  Pomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • pow. lęborski
  2,6%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  woj. pomorskie
  13,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,8%
  Województwo
  17,3%
  Kraj
  18,1%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,4%
  Pomorskie
  23,2%
  Kraj
  22,9%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,2%
  woj. pomorskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat lęborski
  22,2%
  Województwo
  18,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 24,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. lęborski
  1,6%
  Województwo
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 777 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  777,0
  Województwo
  763,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,05 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,05
  woj. pomorskie
  1,13
  Kraj
  1,01
 •  
 • 143,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 143,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,12 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,12
  Pomorskie
  96,70
  Polska
  96,62
 • 89,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  89,13
  Województwo
  91,49
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lęborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lęborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. lęborski
  18,0
  Pomorskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 326,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 284,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  100,43
  Województwo
  101,10
  Cały kraj
  100,01
 • 90,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  90,69
  woj. pomorskie
  91,18
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lęborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lęborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. lęborski
  21,0
  Pomorskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 191,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 136,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. lęborski
  24,0
  Pomorskie
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 59,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 38,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat lęborski
  28,0
  woj. pomorskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 28 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 28
 • 28 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 28
 • 86,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 55,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat lęborski
  16,0
  Województwo
  20,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 16 Szkoły policealne ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16
 • 15 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 15
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lęborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lęborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lęborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lęborski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie lęborskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie lęborskim znajdowało się 6 hoteli (3 ★★★, 3 ★★), 0 moteli oraz 3 pensjonaty (1 ★★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 8 (całoroczne: 5)
  • ośrodki wczasowe: 31 (całoroczne: 7)
  • ośrodki kolonijne: 5 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 1)
  • hostele: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 17 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 8 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 67 (całoroczne: 3)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 15
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 18 (liczba sal: 26, liczba miejsc: 1 360)
  • z nagłośnieniem: 17
  • z projektorem multimedialnym: 14
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 8
  • z ekranem: 17
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 14
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 13
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 91


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie lęborskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie lęborskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 970 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 235 (uczestnicy: 30 300)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 560)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 1 350)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 2 200)
  • koncerty: 48 (uczestnicy: 6 160)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 46 (uczestnicy: 6 560)
  • konkursy: 29 (uczestnicy: 2 020)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 2 050)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 350)
  • inne: 38 (uczestnicy: 8 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 467)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 103)
  • taneczne: 3 (członkowie: 43)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 29)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 87)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 65)
  • koło gospodyń wiejskich: 10 (członkowie: 100)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 120)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 9 (absolwenci: 65)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 650)
  • teatralne: 3 (członkowie: 75)
  • muzyczne - instrumentalne: 18 (członkowie: 265)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 115)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 77)
  • taneczne: 7 (członkowie: 88)
  • inne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie lęborskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 458 miejscami na widowni. Odbyły się 1 403 seanse, na które przyszło 75 944 widzów, w tym 314 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 23 827 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie lęborskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 14 646 zwiedzających, co daje 2 212 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lęborskim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 236 434 wolumeny oraz 77 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 37 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 210 807 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 78
  • dostępne dla czytelników: 42
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 42
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lęborskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 28 156 wolumenów w tym ziobry specjalne: 806. Odnotowano 237 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 392 wolumeny. Odnotowano 817 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie lęborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lęborskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 544 członków. Zarejestrowano 1 474 ćwiczących (mężczyźni: 1 087, kobiety: 387, chłopcy do lat 18: 699, dziewczęta do lat 18: 313). Aktywnych było 37 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie lęborskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lęborski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez powiat lęborski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 25 wypadków drogowych w powiecie lęborskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 27 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 61,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie lęborskim zarejestrowanych było 44 298 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 35 377 samochodów osobowych (534,6 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 5 274 samochodów ciężarowych (83,3 - mniej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 196 autobusów (3,0 - mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 238 ciągników siodłowych (3,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 588 motocykli (24,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,7 lat.


  W 2017 roku w powiecie lęborskim znajdowały się 35 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 54 taksówki oraz 54 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 25 Wypadki drogowe
 • 3 Ofiary śmiertelne
 • 27 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie lęborskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 37,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  37,8
  Pomorskie
  117,7
  Polska
  87,6
 • 4,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  4,5
  woj. pomorskie
  6,2
  Cały kraj
  7,9
 • 6,77 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. lęborski
  6,8
  woj. pomorskie
  8,7
  Cały kraj
  10,6
 • 60,95 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  61,0
  Województwo
  202,6
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 44 298 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie lęborskim w 2016 roku
 • 35 377 Samochody osobowe
 • 5 274 Samochody ciężarowe
 • 485 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 196 Autobusy
 • 330 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 238 Ciągniki samochodowe
 • 238   Ciągniki siodłowe
 • 1 295 Ciągniki rolnicze
 • 1 588 Motocykle
 • 451   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 339 Motorowery
 • 35 377Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie lęborskim
 • Samochody osobowe w powiecie lęborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 534,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. lęborski
  534,6
  woj. pomorskie
  559,3
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 461
  • 1400-1649 kg10 020
  • 1650-1899 kg8 074
  • 1900 kg i więcej8 822
 • 8 461 do 1399 kg
 • 10 020 1400-1649 kg
 • 8 074 1650-1899 kg
 • 8 822 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 037 do 1399 cm3
 • 12 037
 • 20 463 1400-1999 cm3
 • 20 463
 • 2 877 2000 i więcej cm3
 • 2 877
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie lęborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 429
  • olej napędowy14 081
  • gaz (LPG)3 818
  • pozostałe49
 • 17 429 benzyna
 • 14 081 olej napędowy
 • 3 818 gaz (LPG)
 • 49 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 340 do 1 roku
 • 340
 • 163 2 lata
 • 163
 • 245 3 lata
 • 245
 • 786 4-5 lat
 • 786
 • 942 6-7 lat
 • 942
 • 1 974 8-9 lat
 • 1 974
 • 2 338 10-11 lat
 • 2 338
 • 5 890 12-15 lat
 • 5 890
 • 9 045 16-20 lat
 • 9 045
 • 5 959 21-25 lat
 • 5 959
 • 3 002 26-30 lat
 • 3 002
 • 4 693 31 lat i więcej
 • 4 693
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie lęborskim
 • Powiat
  19,2 lat
  woj. pomorskie
  18,1 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 5 274Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie lęborskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie lęborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 83,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. lęborski
  83,3
  woj. pomorskie
  90,7
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 835 do 999 kg
 • 2 835
 • 1 457 1000-1499 kg
 • 1 457
 • 345 1500-2999 kg
 • 345
 • 41 3000-3499 kg
 • 41
 • 81 3500-4999 kg
 • 81
 • 255 5000-6999 kg
 • 255
 • 118 7000-9999 kg
 • 118
 • 113 10000-14999 kg
 • 113
 • 29 15000 kg i więcej
 • 29
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 216
  • olej napędowy3 798
  • gaz (LPG)246
  • pozostałe14
 • 1 216 benzyna
 • 3 798 olej napędowy
 • 246 gaz (LPG)
 • 14 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 43 2 lata
 • 43
 • 36 3 lata
 • 36
 • 103 4-5 lat
 • 103
 • 215 6-7 lat
 • 215
 • 262 8-9 lat
 • 262
 • 246 10-11 lat
 • 246
 • 730 12-15 lat
 • 730
 • 1 165 16-20 lat
 • 1 165
 • 701 21-25 lat
 • 701
 • 614 26-30 lat
 • 614
 • 1 129 31 lat i więcej
 • 1 129
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie lęborskim
 • pow. lęborski
  21,0 lat
  Pomorskie
  18,4 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 196Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie lęborskim
 • Autobusy w powiecie lęborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. lęborski
  3,0
  Województwo
  3,2
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy191
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 4 benzyna
 • 191 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 22 12-15 lat
 • 22
 • 40 16-20 lat
 • 40
 • 26 21-25 lat
 • 26
 • 48 26-30 lat
 • 48
 • 49 31 lat i więcej
 • 49
 • 24,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie lęborskim
 • powiat lęborski
  24,3 lat
  woj. pomorskie
  20,3 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 238Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie lęborskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie lęborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. lęborski
  3,6
  Pomorskie
  9,9
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy235
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe2
 • 1 benzyna
 • 235 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 13 6-7 lat
 • 13
 • 43 8-9 lat
 • 43
 • 17 10-11 lat
 • 17
 • 30 12-15 lat
 • 30
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 27 21-25 lat
 • 27
 • 26 26-30 lat
 • 26
 • 30 31 lat i więcej
 • 30
 • 18,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie lęborskim
 • pow. lęborski
  18,0 lat
  woj. pomorskie
  12,8 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 1 588Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie lęborskim
 • Motocykle w powiecie lęborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 24,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  24,0
  Pomorskie
  30,8
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 75 do 1 roku
 • 75
 • 15 2 lata
 • 15
 • 13 3 lata
 • 13
 • 39 4-5 lat
 • 39
 • 60 6-7 lat
 • 60
 • 120 8-9 lat
 • 120
 • 104 10-11 lat
 • 104
 • 193 12-15 lat
 • 193
 • 208 16-20 lat
 • 208
 • 119 21-25 lat
 • 119
 • 217 26-30 lat
 • 217
 • 425 31 lat i więcej
 • 425
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie lęborskim
 • powiat lęborski
  20,7 lat
  Pomorskie
  23,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 35 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 12 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie lęborskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 488,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  488,7 km
  Pomorskie
  634,6 km
  Kraj
  388,2 km
 • 5,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  5,2 km
  woj. pomorskie
  5,0 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 54 Liczba licencji na taksówki
 • 54 Liczba taksówek
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • 1 Statki pasażerskie
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)