Tyczyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Tyczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tyczyn to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tyczyn.
 • 4 500 Liczba mieszkańców
 • 9,7 km² Powierzchnia
 • 465,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1368 Data założenia
 • 1368 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 17 Numer kierunkowy
 • RZE Tablice rejestracyjne
 • Janusz Wiktor Skotnicki Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.033949.9639 Współrzędne GPS
 • 1816144 TERYT (TERC)
 • 0975078 SIMC
Herb miasta Tyczyn
Tyczyn herb
Flaga miasta Tyczyn
Tyczyn flaga

Jak Tyczyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Tyczyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Tyczyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Tyczyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
20Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
26Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
35Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
38Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
57Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
70Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
82Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
89Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
119Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
122Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
125Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
153Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
157Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
170Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
175Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
202Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
220Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
226Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
234Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
245Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)

Tyczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
36-020Poczta Tyczyn
36-020Skrytki Pocztowe Poczta Tyczyn

Tyczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tyczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Rzeszowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
Urząd Miejski w Tyczynie
(17) 221-93-10
(17) 221-92-17
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn

Tyczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Tyczyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 500, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 40,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,8 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Tyczyna zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców Tyczyna jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Tyczyn ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,45 na 1000 mieszkańców Tyczyna. W 2022 roku urodziło się 32 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,96 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 31,5% zgonów w Tyczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,5% zgonów w Tyczynie były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tyczyna przypada 6.75 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 119 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 48 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tyczyna 71. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,4% mieszkańców Tyczyna jest w wieku produkcyjnym, 22,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tyczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 500 Liczba mieszkańców
 • 2 283 Kobiety
 • 2 217 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tyczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tyczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tyczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tyczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,8 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 39,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tyczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tyczyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tyczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tyczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tyczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,9%
  Województwo
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,7%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 59,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tyczyn
  7,5%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Polska
  8,5%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,6%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tyczyn
  0,3%
  Podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tyczynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tyczyn
  4,1
  Podkarpackie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,2
  Polska
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tyczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  0,5
  Województwo
  -2,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tyczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tyczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tyczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tyczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tyczyn
  7,2
  Województwo
  8,1
  Cały kraj
  8,1
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,8
  Województwo
  35,1
  Cała Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 344 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 130 Waga 4000g - 4499g
 • 130
 • 454 Waga 3500g - 3999g
 • 454
 • 642 Waga 3000g - 3499g
 • 642
 • 249 Waga 2500g - 2999g
 • 249
 • 51 Waga 2000g - 2499g
 • 51
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,33
  Województwo
  1,25
  Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,64
  Podkarpackie
  0,60
  Cała Polska
  0,61
 • 0,96 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,96
  woj. podkarpackie
  0,77
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Tyczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,3%
  56,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 6,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tyczyn
  6,8
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 103,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tyczyn
  103,9
  woj. podkarpackie
  130,5
  Cała Polska
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,4
  woj. podkarpackie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,4
  Województwo
  2,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tyczyn
  31,5%
  woj. podkarpackie
  33,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 16,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  16,5%
  Podkarpackie
  18,0%
  Kraj
  19,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tyczyn
  7,0%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 372 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  14,6
  Kraj
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  65,3
  Polska
  74,4
 • 185,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  185,7
  woj. podkarpackie
  228,6
  Polska
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  205,4
  Polska
  246,5
 • 353,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 381,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 325,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tyczyn
  353,6
  Województwo
  424,1
  Cała Polska
  475,8
 • 44,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 72,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  44,3
  woj. podkarpackie
  51,4
  Kraj
  70,6
 • 19,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tyczyn
  19,4
  Podkarpackie
  27,6
  Cały kraj
  32,6
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,0
  Podkarpackie
  5,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,7%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 119 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 60 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 59 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 48 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 72 Saldo migracji
 • 35 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 37 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 71 Saldo migracji wewnętrznych
 • 35 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 36 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tyczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tyczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tyczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tyczynie oddano do użytku 57 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 12,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tyczynie to 1 561 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 347 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  50,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 49,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tyczynie to 4,84 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Tyczynie to 130,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,35% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,79% mieszkań posiada łazienkę, 83,36% korzysta z centralnego ogrzewania, a 85,01% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rzeszowskiego.

  Powiat rzeszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 561 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 346,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  346,90
  Województwo
  342,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  101,60 m2
  Województwo
  84,50 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 35,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  35,20 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,62 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tyczyn
  4,62
  woj. podkarpackie
  4,24
  Polska
  3,83
 • 2,88 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,88
  Województwo
  2,92
  Kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  woj. podkarpackie
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 57 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 12,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  12,67
  Województwo
  5,39
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 276 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,84 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,84
  Województwo
  4,42
  Kraj
  3,89
 • 61,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  61,33
  Województwo
  23,86
  Polska
  24,56
 • 7 422 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 130,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  130,2 m2
  Województwo
  105,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 1,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tyczyn
  1,65 m2
  Województwo
  0,57 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,35%
  woj. podkarpackie
  97,47%
  Cała Polska
  97,71%
 • 95,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tyczyn
  95,05%
  Województwo
  94,19%
  Cała Polska
  95,10%
 • 93,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,79%
  Województwo
  92,77%
  Kraj
  93,66%
 • 83,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,36%
  woj. podkarpackie
  84,32%
  Polska
  85,62%
 • 85,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  85,01%
  woj. podkarpackie
  78,51%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Tyczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Tyczynie na 1000 mieszkańców pracuje 386osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Tyczynie wynosiło w 2022 roku 8,6% (8,6% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tyczynie wynosiło 5 684,10 PLN, co odpowiada 84.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Tyczyna 531 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 533 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2.

  18,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Tyczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,8% w przemyśle i budownictwie, a 21,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 386 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  386,0
  woj. podkarpackie
  367,0
  Cała Polska
  402,0
 • 8,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,6% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • Miasto
  8,6%
  woj. podkarpackie
  8,8%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tyczynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tyczynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tyczynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 684 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tyczyn
  5 684 PLN
  Województwo
  5 663 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tyczynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 531 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 533 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 2 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,00 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,8% Przemysł i budownictwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,0% Pozostałe
 • 36,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tyczynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tyczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tyczyn
  68,3
  woj. podkarpackie
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 31,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  31,0
  woj. podkarpackie
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 83,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tyczyn
  83,3
  woj. podkarpackie
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tyczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Tyczynie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 532 podmioty gospodarki narodowej, z czego 400 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 44 nowe podmioty, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (51) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (24) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (37) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tyczynie najwięcej (59) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (506) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,4% (130) podmiotów, a 75,4% (401) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tyczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Budownictwo (15.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 532 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 130 Przemysł i budownictwo
 • 401 Pozostała działalność
 • 44 Podmioty nowo zarejestrowane w Tyczynie w 2022 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Tyczynie w 2022 roku
 • 400 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 506 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 506
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 532 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 532
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 68 Spółki handlowe ogółem
 • 68
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 59  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 59
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 400 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 101 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 101
 • 63 Budownictwo
 • 63
 • 51 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 51
 • 39 Przetwórstwo przemysłowe
 • 39
 • 27 Informacja i komunikacja
 • 27
 • 25 Transport i gospodarka magazynowa
 • 25
 • 24 Pozostała działalność
 • 24
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tyczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tyczynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 43 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tyczynie wynosi 68,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tyczyna najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 4,92 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,19 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,35 (58%), drogowe - 1,46 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tyczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tyczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 43
 • 19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 19
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 9,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,49
  Podkarpackie
  12,93
  Cała Polska
  22,81
 • 4,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,19
  Podkarpackie
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 3,35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,35
  Podkarpackie
  3,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tyczyn
  1,46
  Województwo
  1,47
  Kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,25
  Podkarpackie
  0,32
  Cała Polska
  0,35
 • 4,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,92
  Podkarpackie
  6,46
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tyczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  woj. podkarpackie
  68%
  Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  66%
  Cały kraj
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tyczyn
  59%
  Podkarpackie
  56%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  93%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  Województwo
  48%
  Cały kraj
  51%

Tyczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Tyczyna wyniosła w 2022 roku 70,0 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Tyczyna - 34.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (8.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,7 mln złotych, czyli 11,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tyczyna wyniosła w 2022 roku 67,6 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.6%). W budżecie Tyczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (19,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 20,7 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,2%.
 • Wydatki budżetu w Tyczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tyczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tyczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tyczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,4 mln

  2,8 tys(100%)

  42,5 mln

  3,7 tys(100%)

  53,6 mln

  4,5 tys(100%)

  55,7 mln

  4,7 tys(100%)

  55,9 mln

  5,4 tys(100%)

  59,0 mln

  5,4 tys(100%)

  66,5 mln

  5,9 tys(100%)

  70,0 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,9 mln

  3,5 tys(40%)

  14,3 mln

  3,8 tys(33.5%)

  15,1 mln

  4,0 tys(28.1%)

  15,0 mln

  3,9 tys(27%)

  15,8 mln

  4,1 tys(28.2%)

  16,6 mln

  4,2 tys(28.1%)

  20,9 mln

  5,1 tys(31.5%)

  23,9 mln

  5,3 tys(34.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  832(9.4%)

  3,3 mln

  890(7.9%)

  4,3 mln

  1,1 tys(8%)

  4,6 mln

  1,2 tys(8.3%)

  4,3 mln

  1,1 tys(7.6%)

  4,8 mln

  1,2 tys(8.1%)

  5,3 mln

  1,3 tys(8%)

  6,2 mln

  1,4 tys(8.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  68,1 tys

  18,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 mln

  1,3 tys(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  1,5 tys(17.2%)

  13,2 mln

  3,5 tys(31.1%)

  2,8 mln

  724(5.1%)

  2,9 mln

  754(5.2%)

  2,8 mln

  730(5.1%)

  2,9 mln

  723(4.9%)

  3,1 mln

  751(4.6%)

  5,3 mln

  1,2 tys(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  744(8.4%)

  4,3 mln

  1,1 tys(10.1%)

  6,1 mln

  1,6 tys(11.4%)

  7,7 mln

  2,0 tys(13.9%)

  6,4 mln

  1,6 tys(11.4%)

  5,1 mln

  1,3 tys(8.6%)

  4,1 mln

  1,0 tys(6.2%)

  5,3 mln

  1,2 tys(7.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  567(6.4%)

  2,4 mln

  641(5.7%)

  3,9 mln

  1,0 tys(7.3%)

  2,5 mln

  646(4.4%)

  3,7 mln

  963(6.7%)

  3,9 mln

  988(6.7%)

  6,0 mln

  1,5 tys(9%)

  3,8 mln

  852(5.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  62,2 tys

  17,0(0.2%)

  63,3 tys

  16,8(0.1%)

  65,8 tys

  17,3(0.1%)

  85,2 tys

  22,3(0.2%)

  102,3 tys

  26,4(0.2%)

  83,4 tys

  20,9(0.1%)

  78,3 tys

  19,1(0.1%)

  2,6 mln

  588(3.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 mln

  649(7.3%)

  1,6 mln

  430(3.8%)

  3,0 mln

  776(5.5%)

  3,0 mln

  788(5.4%)

  1,5 mln

  396(2.7%)

  2,8 mln

  704(4.8%)

  5,2 mln

  1,3 tys(7.8%)

  1,9 mln

  422(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  528,6 tys

  144(1.6%)

  511,4 tys

  136(1.2%)

  549,8 tys

  144(1%)

  656,6 tys

  172(1.2%)

  797,9 tys

  206(1.4%)

  735,7 tys

  185(1.2%)

  530,3 tys

  129(0.8%)

  1,8 mln

  405(2.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  315,5 tys

  86,1(1%)

  240,4 tys

  64,0(0.6%)

  1,3 mln

  343(2.4%)

  1,4 mln

  367(2.5%)

  2,4 mln

  629(4.4%)

  1,2 mln

  290(2%)

  188,9 tys

  46,1(0.3%)

  1,3 mln

  285(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  420,1 tys

  115(1.3%)

  231,3 tys

  61,6(0.5%)

  429,2 tys

  113(0.8%)

  772,4 tys

  202(1.4%)

  509,3 tys

  132(0.9%)

  386,6 tys

  97,1(0.7%)

  294,7 tys

  72,0(0.4%)

  703,6 tys

  156(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  348,1 tys

  95,1(1.1%)

  497,1 tys

  132(1.2%)

  407,1 tys

  107(0.8%)

  1,1 mln

  291(2%)

  462,9 tys

  120(0.8%)

  612,1 tys

  154(1%)

  674,9 tys

  165(1%)

  560,5 tys

  125(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  228,0 tys

  62,3(0.7%)

  388,7 tys

  103(0.9%)

  735,5 tys

  193(1.4%)

  350,3 tys

  91,8(0.6%)

  300,5 tys

  77,6(0.5%)

  282,4 tys

  70,9(0.5%)

  376,0 tys

  91,8(0.6%)

  300,6 tys

  66,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  142,8 tys

  39,0(0.4%)

  162,0 tys

  43,1(0.4%)

  144,2 tys

  37,9(0.3%)

  195,4 tys

  51,2(0.4%)

  178,6 tys

  46,1(0.3%)

  224,8 tys

  56,4(0.4%)

  325,0 tys

  79,4(0.5%)

  143,9 tys

  32,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  964,5 tys

  263(3%)

  1,1 mln

  297(2.6%)

  1,1 mln

  284(2%)

  1,1 mln

  300(2.1%)

  1,1 mln

  283(2%)

  1,1 mln

  264(1.8%)

  1,2 mln

  296(1.8%)

  143,5 tys

  31,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  72,3 tys

  19,7(0.2%)

  78,2 tys

  20,8(0.2%)

  217,6 tys

  57,2(0.4%)

  117,5 tys

  30,8(0.2%)

  150,0 tys

  38,7(0.3%)

  101,5 tys

  25,5(0.2%)

  260,7 tys

  63,7(0.4%)

  141,9 tys

  31,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,7 tys

  19,3(0.2%)

  8,9 tys

  2,4(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  81,4 tys

  21,3(0.1%)

  69,4 tys

  17,9(0.1%)

  69,5 tys

  17,5(0.1%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  325,8 tys

  89,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,5 tys

  18,3(0.1%)

  7,2 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,7 tys

  7,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  151,0 tys

  41,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tyczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tyczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tyczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tyczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,8 mln

  2,8 tys(100%)

  41,8 mln

  3,6 tys(100%)

  49,9 mln

  4,2 tys(100%)

  53,8 mln

  4,5 tys(100%)

  51,7 mln

  5,0 tys(100%)

  61,4 mln

  5,6 tys(100%)

  65,5 mln

  5,9 tys(100%)

  67,6 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,1 mln

  2,8 tys(31.7%)

  11,7 mln

  3,1 tys(27.9%)

  13,6 mln

  3,6 tys(27.2%)

  15,7 mln

  4,1 tys(29.2%)

  14,6 mln

  3,8 tys(28.3%)

  15,3 mln

  3,8 tys(25%)

  17,4 mln

  4,2 tys(26.5%)

  20,4 mln

  4,5 tys(30.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,4 mln

  3,6 tys(42%)

  14,6 mln

  3,9 tys(34.9%)

  14,7 mln

  3,9 tys(29.5%)

  15,7 mln

  4,1 tys(29.2%)

  14,4 mln

  3,7 tys(27.8%)

  17,2 mln

  4,3 tys(28%)

  20,8 mln

  5,1 tys(31.7%)

  17,2 mln

  3,8 tys(25.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 mln

  1,3 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  1,2 tys(13.7%)

  11,9 mln

  3,2 tys(28.5%)

  1,5 mln

  392(3%)

  1,6 mln

  411(2.9%)

  1,5 mln

  389(2.9%)

  1,7 mln

  420(2.7%)

  1,8 mln

  431(2.7%)

  3,8 mln

  843(5.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  322(3.7%)

  722,6 tys

  192(1.7%)

  1,5 mln

  386(2.9%)

  820,9 tys

  215(1.5%)

  1,0 mln

  260(1.9%)

  3,3 mln

  819(5.3%)

  1,8 mln

  451(2.8%)

  3,4 mln

  755(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  826,4 tys

  226(2.6%)

  869,5 tys

  231(2.1%)

  1,3 mln

  336(2.6%)

  889,6 tys

  233(1.7%)

  1,3 mln

  343(2.6%)

  2,4 mln

  597(3.9%)

  2,5 mln

  612(3.8%)

  3,2 mln

  715(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  301,3 tys

  82,3(0.9%)

  1,1 mln

  292(2.6%)

  1,4 mln

  362(2.8%)

  2,5 mln

  648(4.6%)

  1,5 mln

  376(2.8%)

  1,3 mln

  320(2.1%)

  297,7 tys

  72,7(0.5%)

  1,4 mln

  320(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  54,0 tys

  14,8(0.2%)

  38,9 tys

  10,4(0.1%)

  153,4 tys

  40,3(0.3%)

  581,3 tys

  152(1.1%)

  1,5 mln

  390(2.9%)

  946,1 tys

  238(1.5%)

  205,0 tys

  50,1(0.3%)

  1,1 mln

  248(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  534,1 tys

  146(1.7%)

  412,6 tys

  110(1%)

  559,1 tys

  147(1.1%)

  417,9 tys

  110(0.8%)

  320,6 tys

  82,8(0.6%)

  229,5 tys

  57,6(0.4%)

  428,4 tys

  105(0.7%)

  609,7 tys

  135(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  212,1 tys

  57,9(0.7%)

  123,3 tys

  32,8(0.3%)

  567,9 tys

  149(1.1%)

  565,5 tys

  148(1.1%)

  192,1 tys

  49,6(0.4%)

  448,1 tys

  113(0.7%)

  203,5 tys

  49,7(0.3%)

  594,9 tys

  132(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  47,8 tys

  13,1(0.2%)

  111,4 tys

  29,7(0.3%)

  110,6 tys

  29,1(0.2%)

  116,0 tys

  30,4(0.2%)

  132,1 tys

  34,1(0.3%)

  186,2 tys

  46,7(0.3%)

  133,4 tys

  32,6(0.2%)

  152,8 tys

  34,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  144

  0,0(0%)

  25,9 tys

  6,9(0.1%)

  20,6 tys

  5,4(0%)

  79,3 tys

  20,8(0.1%)

  30,0 tys

  7,7(0.1%)

  12,0 tys

  3,0(0%)

  113,8 tys

  27,8(0.2%)

  89,3 tys

  19,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  180,9 tys

  49,4(0.6%)

  194,1 tys

  51,7(0.5%)

  183,6 tys

  48,2(0.4%)

  196,5 tys

  51,5(0.4%)

  150,4 tys

  38,9(0.3%)

  114,6 tys

  28,8(0.2%)

  94,5 tys

  23,1(0.1%)

  88,8 tys

  19,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,0 tys

  11,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,2 tys

  3,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  403,7 tys

  110(1.3%)

  4,2 tys

  1,1(0%)

  956,6 tys

  251(1.9%)

  666,5 tys

  175(1.2%)

  28,5 tys

  7,4(0.1%)

  189,0 tys

  47,5(0.3%)

  1,6 mln

  379(2.4%)

  11,2 tys

  2,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 tys

  0,6(0%)

  167

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  3,6 tys

  0,9(0%)

  543,4 tys

  133(0.8%)

  4,4 tys

  1,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  36,8 tys

  10,1(0.1%)

  17,6 tys

  4,7(0%)

  142,7 tys

  37,5(0.3%)

  68,9 tys

  18,1(0.1%)

  10,6 tys

  2,7(0%)

  201,5 tys

  50,6(0.3%)

  4,0 tys

  1,0(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,7 tys

  19,3(0.2%)

  8,9 tys

  2,4(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  81,4 tys

  21,3(0.2%)

  69,4 tys

  17,9(0.1%)

  69,5 tys

  17,5(0.1%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  128,6 tys

  35,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tyczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 056 mieszkańców Tyczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 507 kobiet oraz 549 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Tyczyna, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,7% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Tyczyna mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tyczynie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,9%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2021 w Tyczynie mieściły się 4 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 281 dzieci (147 dziewczynek oraz 134 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Tyczynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 120 dzieci (59 dziewczynek oraz 61 chłopców). Dostępnych było 115 miejsc.

  19,8% mieszkańców Tyczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,7% wśród dziewczynek i 19,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 333 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 516 uczniów (243 kobiety oraz 273 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Tyczynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 367 uczniów (188 kobiet oraz 179 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,7% ludności (31,1% wśród dziewczynek i 32,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 110,97.

  W Tyczynie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 190 uczniów (103 kobiety oraz 87 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 39 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Tyczynie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 293 uczniów (177 kobiet oraz 116 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 84 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,5% mieszkańców (14,8% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,1 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,6% mieszkańców Tyczyna w wieku potencjalnej nauki (21,1% kobiet i 18,2% mężczyzn).

 • 23,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  23,3%
  Podkarpackie
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 27,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,2%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,0%
  Województwo
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  Województwo
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tyczyn
  22,4%
  Podkarpackie
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Podkarpackie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,7%
  Województwo
  12,7%
  Kraj
  12,3%
 • 14,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1333 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 333,0
  Województwo
  857,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,48
  woj. podkarpackie
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 18 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 275 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Tyczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 281 Dzieci
 • 147 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 134 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,3%
  47,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 71 3 lata
 • 71
 • 92 4 lata
 • 92
 • 65 5 lata
 • 65
 • 43 6 lat
 • 43
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 34 3 lata
 • 34
 • 52 4 lata
 • 52
 • 34 5 lata
 • 34
 • 24 6 lat
 • 24
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 37 3 lata
 • 37
 • 40 4 lata
 • 40
 • 31 5 lata
 • 31
 • 19 6 lat
 • 19
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 32 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 17,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tyczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tyczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Tyczynie
  Publiczne
  17 221-93-87
  17 221-93-87
  ul. Świętego Krzyża 3
  36-020 Tyczyn
  513610
  Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka"
  Niepubliczne
  ul. ul. Świętego Krzyża 14
  36-020 Tyczyn
  ---
  Wesołe Misie u Speakera (Janusz Korczak)
  Niepubliczne
  17 229-19-27
  ul. Tycznera 2A
  36-020 Tyczyn
  ---
 • Szkoły podstawowe w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Tyczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 516 Uczniowie
 • 243 Kobiety
  (uczniowie)
 • 273 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,1%
  52,9%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tyczyn
  22,4
  Województwo
  15,1
  Kraj
  16,7
 •  
 • 38,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 110,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  110,97
  woj. podkarpackie
  92,27
  Polska
  95,71
 • 110,75 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  110,75
  Podkarpackie
  91,69
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tyczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tyczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tyczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tyczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Tyczynie (Stanisław Staszic)
  Publiczna
  17 221-93-93
  17 221-93-93
  ul. Pułanek 4
  36-020 Tyczyn
  1637434
 • Szkoły ponadpodstawowe w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Tyczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 190 Uczniowie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,2%
  45,8%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  27,1
  Podkarpackie
  26,8
  Kraj
  26,3
 •  
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Tyczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tyczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tyczynie (Władysław Orkan)
  Publiczne
  17 221-93-62
  17 221-92-21
  ul. Grunwaldzka 25
  36-020 Tyczyn
  6176-
 • Edukacyjne grupy wieku w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tyczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tyczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tyczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tyczyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Tyczynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Tyczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Tyczynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Tyczynie: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Tyczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 64 (uczestnicy: 15 012)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 10)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 870)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 2 350)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 8 215)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 23 (uczestnicy: 766)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 600)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 530)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 171)
  • inne: 1 (uczestnicy: 1 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 326)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 66)
  • taneczne: 8 (członkowie: 115)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 19)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 29)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 82)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 42)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 25)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 17)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 44)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 8)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 27)
  • inne: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Tyczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 253 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 647 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Tyczynie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 569 członków. Zarejestrowano 260 ćwiczących (mężczyźni: 200, kobiety: 60, chłopcy do lat 18: 164, dziewczęta do lat 18: 56). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Tyczynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Tyczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tyczyna znajduje się 26 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Tyczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1968-05-31, wykaz dokumentów: A-337 z 1968-05-31; A-1138 z 1983-09-23; A-327 z 2009-02-05; A-382 z 2009-10-30; A-465 z 2010-12-30
  • Pałac z 1862 - 1870 (ul. Grunwaldzka 25)dnia 1968-05-31, wykaz dokumentów: A-337 z 1968-05-31; A-382 z 2009-10-30
  • Stajnia z 2. poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 42)dnia 1968-05-31, wykaz dokumentów: A-337 z 1968-05-31; A-382 z 2009-10-30
  • Zespół - pałac z 1862 - 1870dnia 1968-05-31, wykaz dokumentów: A-337 z 1968-05-31; A-382 z 2009-10-30
  • Umocnienie ziemne z XV w.dnia 1970-11-03, wykaz dokumentów: A-324 z 1970-11-03; A-387 z 2009-12-03
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1840 r.dnia 1970-11-03, wykaz dokumentów: A-324 z 1970-11-03; A-387 z 2009-12-03
  • Miasto z 1368 r.dnia 1970-11-03, wykaz dokumentów: A-324 z 1970-11-03; brak numeru z 1982-08-26; A-387 z 2009-12-03
  • Zespół - miasto z 1368 r.dnia 1970-11-03, wykaz dokumentów: A-324 z 1970-11-03; brak numeru z 1982-08-26; A-387 z 2009-12-03
  • Kościół z 1466 r. (ul. Mickiewicza 3)dnia 1975-11-04, wykaz dokumentów: A-930 z 1975-11-04; A-363 z 2009-07-21
  • Kanonia z 2. poł. XVIII w. (ul. Mickiewicza 3a)dnia 1975-11-04, wykaz dokumentów: A-930 z 1975-11-04; A-363 z 2009-07-21
  • Plebania z 1725 - 1775 (ul. Mickiewicza 10)dnia 1975-11-04, wykaz dokumentów: A-930 z 1975-11-04; A-363 z 2009-07-21
  • Dzwonnica z 1768 r.dnia 1975-11-04, wykaz dokumentów: A-930 z 1975-11-04; A-363 z 2009-07-21
  • Dzwonnica z 1768 r.dnia 1975-11-04, wykaz dokumentów: A-930 z 1975-11-04; A-363 z 2009-07-21
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 1975-11-04, wykaz dokumentów: A-930 z 1975-11-04; A-363 z 2009-07-21
  • Mur/ogrodzenie z 1725 - 1775 (ul. Mickiewicza 10)dnia 1975-11-04, wykaz dokumentów: A-930 z 1975-11-04; A-363 z 2009-07-21
  • Zespół - kościół z 1466 r.dnia 1975-11-04, wykaz dokumentów: A-930 z 1975-11-04; A-363 z 2009-07-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Podwale 9)dnia 1981-08-04, wykaz dokumentów: A-1106 z 1981-08-04; A-365 z 2009-07-15
  • Kamienica z 1875 - 1877 (ul. Strażacka 1)dnia 1983-04-14, wykaz dokumentów: A-1101 z 1983-04-14; A-371 z 2009-08-18
  • Spichlerz z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1983-09-23, wykaz dokumentów: A-1138 z 1983-09-23; A-327 z 2009-02-05
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Kopernika 1)dnia 1985-07-04, wykaz dokumentów: A-1152 z 1985-07-04; A-370 z 2009-08-13
  • Kamienica z 1912 r. (ul. Rynek 23)dnia 1988-01-06, wykaz dokumentów: A-1168 z 1988-01-06; A-374 z 2009-08-20
  • Sąd z końca XIX w. (ul. Kościuszki 12)dnia 1992-03-19, wykaz dokumentów: A-1251 z 1992-03-19; A-373 z 2009-08-20
  • Kamienica z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 4)dnia 2009-02-11, wykaz dokumentów: A-318 z 2009-02-11
  • Kamienica z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 24)dnia 2009-02-26, wykaz dokumentów: A-332 z 2009-02-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1881 r. (ul. Grunwaldzka 25)dnia 2010-12-30, wykaz dokumentów: A-465 z 2010-12-30
  • Oficyna mieszkalna z 1851 r. (ul. Grunwaldzka 25)dnia 2010-12-30, wykaz dokumentów: A-465 z 2010-12-30
 • Formy ochrony przyrody w Tyczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Tyczyna znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Tyczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1959-06-30, Opis granicy: w zabytkowym parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1959-06-30, Opis granicy: na terenie firmy tywent

Tyczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w Tyczynie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 200,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 44,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Tyczynie znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rzeszowskiego.

  Powiat rzeszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Tyczynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 11 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Tyczynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 200,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  200,0
  Województwo
  51,1
  Cały kraj
  56,5
 • 44,44 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tyczyn
  44,4
  woj. podkarpackie
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 244,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  244,4
  woj. podkarpackie
  60,8
  Polska
  65,5
 • 22,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tyczyn
  22,2
  Podkarpackie
  8,3
  Cała Polska
  8,9
 • 122,22 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tyczyn
  122,2
  Podkarpackie
  119,0
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Tyczynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 483,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  483,9 km
  woj. podkarpackie
  418,0 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 2,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,3 km
  Województwo
  3,6 km
  Kraj
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Tyczyn przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 878droga wojewódzka nr 878(Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Tyczyn - Kielnarowa - Borek Stary - Brzezówka - Hyżne - Dylągówka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Tyczyn nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 106Linia kolejowa nr 106: Rzeszów Główny - Jasło [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Rzeszów Główny - Rzeszów Staroniwa - Rzeszów Osiedle - Rzeszów Zwięczyca - Boguchwała - Wisłoczanka - Babica - Babica Kolonia - Czudec - Zaborów - Strzyżów nad Wisłokiem - Dobrzechów - Kalembina - Wiśniowa - Frysztak - Przybówka - Wojaszówka - Szebnie - Jasło Towarowe - Jasło)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Tyczynie istnieje 48 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Armii Krajowej

  ul. Asnyka

  ul. Cicha

  ul. Grunwaldzka

  ul. Jerzego z Tyczyna

  ul. Kameliowa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. Kręta

  ul. Księdza Betańskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Lasek

  ul. Laurowa

  ul. Leśna

  ul. Mickiewicza

  ul. Mokra Strona

  ul. Ogrodowa

  ul. Orkana

  ul. Orzeszkowej

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Pileckich

  ul. Plac Wolności

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Potoki

  ul. Przesmyk

  ul. Pułanek

  ul. Rynek

  ul. Sadowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sportowa

  ul. Stawowa

  ul. Strażacka

  ul. Szopena

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Targowa

  ul. Tycznera

  ul. Wodzickich

  ul. Wyzwolenia

  ul. Zagrody

  ul. Łany

  ul. Świętego Krzyża

  ul. Świętej Katarzyny