Jawor w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Jawor - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jawor to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu jaworskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Jawor.
 • 20 713 Liczba mieszkańców
 • 18,8 km² Powierzchnia
 • 1 101,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 76 Numer kierunkowy
 • DJA Tablice rejestracyjne
 • Emilian Stanisław Bera Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.186351.0545 Współrzędne GPS
 • 0205011 TERYT (TERC)
 • 0954120 SIMC
Herb miasta Jawor
Jawor herb

Jak Jawor wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Jawor na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Jawor wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Jawor plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
57Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
86Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
103Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
130Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
133Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
137Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
138Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
157Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
160Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
170Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
170Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
170Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
204Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
204Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
222Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
234Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
238Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
239Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
246Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych

Jawor - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
59-400Poczta Jawor 001, ul. Kolejowa 13
59-400Skrytki Pocztowe Poczta Jawor 001, ul. Kolejowa 13
59-401Poczta Jawor 003, ul. Moniuszki 10
59-402Poczta Jawor 004, ul. Korfantego 6a

Jawor - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jaworze)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Jaworze aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Jaworze
(76) 871-72-00
(76) 870-62-24
Jurija Gagarina 5
59-400 Jawor
ZUS Inspektorat w Jaworze (podlega pod: ZUS Oddział w Legnicy)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Gagarina 5
59-400 Jawor
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
76 726 22 14
76 726 22 35
ul. Armii Krajowej 2
59-400 Jawor
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
76 870 26 43
76 870 26 43
ul. Kościuszki 6
59-400 Jawor
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze
76 870 23 48
76 870 23 48
ul. Piwna 1
59-400 Jawor
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaworze
76 870 24 59
76 870 24 59
ul. Wrocławska 21
59-400 Jawor
Urząd Miasta Jawor
(76) 870-22-01
(76) 870-22-02
Rynek 1
59-400 Jawor
Starostwo Powiatowe w Jaworze
(76) 729-01-00 102
(76) 729-01-60
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor

Jawor - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Jawor jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 20 713, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 15,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Jawora zawarli w 2022 roku 68 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,6% mieszkańców Jawora jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Jawor ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -145. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,88 na 1000 mieszkańców Jawora. W 2022 roku urodziło się 128 dzieci, w tym 44,5% dziewczynek i 55,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 302 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 48,1% zgonów w Jaworze spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w Jaworze były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jawora przypada 12.95 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 108 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 336 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Jawora -228. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  57,3% mieszkańców Jawora jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jawora
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20 713 Liczba mieszkańców
 • 10 811 Kobiety
 • 9 902 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jaworze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jaworze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jaworze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Jawora
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,6 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Jawor, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jawora
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jawor,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jawor,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jawor,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,7%
  Województwo
  31,1%
  Polska
  29,1%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,4% Żonaci/Zamężne
 • Jawor
  52,4%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Polska
  54,0%
 • 52,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Jawor
  8,7%
  Województwo
  9,5%
  Polska
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jaworze w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,2
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Jawor
  1,5
  Dolnośląskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 68 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Jaworze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -145 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -76 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -69 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,9
  Województwo
  -4,6
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Jaworze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Jaworze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Jaworze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Jaworze w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 128 Urodzenia żywe
 • 57 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 71 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,5%
  55,5%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,1
  Dolnośląskie
  7,9
  Cały kraj
  8,1
 • 31,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,7
  Województwo
  33,7
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 302 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 246 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 353 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 302 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 88 Waga 3500g - 3999g
 • 88
 • 131 Waga 3000g - 3499g
 • 131
 • 62 Waga 2500g - 2999g
 • 62
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Jawor
  1,25
  woj. dolnośląskie
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,53
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Jaworze w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 273 Zgony
 • 133 Kobiety
  (Zgony)
 • 140 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,0
  Województwo
  12,5
  Polska
  11,9
 • 187,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  187,2
  Dolnośląskie
  158,8
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Jawor
  0,0
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,9
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jaworskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Jawor
  48,1%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Polska
  36,0%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,4%
  Dolnośląskie
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Jawor
  7,0%
  woj. dolnośląskie
  9,0%
  Kraj
  6,7%
 • 45 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,9
  Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,1
  Cała Polska
  70,6
 • 301,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  301,0
  woj. dolnośląskie
  294,0
  Polska
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Cała Polska
  253,9
 • 618,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 642,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 593,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Jawor
  618,7
  Dolnośląskie
  556,8
  Polska
  426,2
 • 123,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 96,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  123,8
  Województwo
  96,5
  Cały kraj
  62,9
 • 16,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  16,4
  Województwo
  33,7
  Cały kraj
  33,8
 • 20,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  20,5
  Województwo
  8,3
  Cała Polska
  7,0
 • 1,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Jawor
  1,7%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 108 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 57 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 336 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 170 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 166 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -229 Saldo migracji
 • -112 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -117 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -228 Saldo migracji wewnętrznych
 • -113 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -115 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Jaworze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Jawor, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jawor - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jaworze oddano do użytku 111 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,32 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Jaworze to 9 103 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 437 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  96,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 3,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jaworze to 2,65 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Jaworze to 57,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,91% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,15% mieszkań posiada łazienkę, 83,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 92,76% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jaworskiego.

  Powiat jaworski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 103 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 436,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  436,50
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  64,30 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Jawor
  28,10 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,54
  Województwo
  3,67
  Cała Polska
  3,83
 • 2,29 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Jawor
  2,29
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 111 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,32 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,32
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 294 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 2,65 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Jawor
  2,65
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Kraj
  3,89
 • 14,10 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,10
  Dolnośląskie
  27,76
  Cały kraj
  24,56
 • 6 372 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 57,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  57,4 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,31 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,59%
  Województwo
  98,22%
  Polska
  97,75%
 • 97,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,91%
  woj. dolnośląskie
  95,37%
  Polska
  95,18%
 • 97,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,15%
  woj. dolnośląskie
  93,95%
  Cały kraj
  93,75%
 • 83,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Jawor
  83,86%
  Dolnośląskie
  85,03%
  Polska
  85,83%
 • 92,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  92,76%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Jawor - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Jaworze na 1000 mieszkańców pracuje 304osób . Jest to więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 49,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Jaworze wynosiło w 2023 roku 9,9% (9,9% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jaworze wynosiło 6 142,84 PLN, co odpowiada 91.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Jawora 1 355 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 153 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -202.

  12,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Jawora pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 304 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  304,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Polska
  259,0
 • 8,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,9% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • Jawor
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jaworze w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jaworze w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jaworze w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 555 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 143 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jaworze w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 355 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 153 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -202 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,9% Przemysł i budownictwo
 • 29,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 60,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 44,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jaworze w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 455 Pracujący ogółem
 • 3 202 Kobiety
 • 3 253 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Jaworze w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jawor, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  74,6
  Województwo
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 47,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  47,7
  Dolnośląskie
  40,7
  Cały kraj
  38,2
 • 178,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  178,0
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jawor - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Jaworze w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 897 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 956 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 137 nowych podmiotów, a 140 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (471) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (136) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (348) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (93) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Jaworze najwięcej (184) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 808) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (27) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,5% (651) podmiotów, a 76,6% (2 219) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Jaworze najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.9%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 897 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 651 Przemysł i budownictwo
 • 2 219 Pozostała działalność
 • 137 Podmioty nowo zarejestrowane w Jaworze w 2023 roku
 • 140 Podmioty wyrejestrowane w Jaworze w 2023 roku
 • 1 956 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 808 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 808
 • 58 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 58
 • 28 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 28
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 2 894 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 894
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 204 Spółki handlowe ogółem
 • 204
 • 39  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 39
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 180  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 180
 • 39    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 39
 • 184 Spółki cywilne ogółem
 • 184
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 956 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 565 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 565
 • 343 Budownictwo
 • 343
 • 196 Przetwórstwo przemysłowe
 • 196
 • 179 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 179
 • 118 Pozostała działalność
 • 118
 • 113 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 113
 • 108 Transport i gospodarka magazynowa
 • 108
 • 69 Informacja i komunikacja
 • 69
 • 51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 51
 • 49 Edukacja
 • 49
 • 45 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 45
 • 44 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 44
 • 34 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 34
 • 20 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 20
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jawor - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jaworze stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 517 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,66 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jaworze wynosi 82,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jawora najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,25 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 10,68 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,91 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,51 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jawora.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jawor, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 517 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 517
 • 299 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 299
 • 74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 74
 • 61 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 61
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 224 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 224
 • 24,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  24,66
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Kraj
  22,81
 • 14,25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Jawor
  14,25
  Województwo
  19,57
  Kraj
  12,98
 • 3,51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,51
  Województwo
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 2,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,91
  Dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Jawor
  0,36
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 10,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,68
  Dolnośląskie
  16,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jawor, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Jawor
  83%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  woj. dolnośląskie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Jawor
  100%
  Dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Jawor
  100%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Polska
  88%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Jawor
  66%
  Województwo
  43%
  Kraj
  51%

Jawor - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Jawora wyniosła w 2022 roku 139,9 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Jawora - 27.4% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (26.2%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 32,4 mln złotych, czyli 23,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Jawora wyniosła w 2022 roku 134,9 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (13.6%). W budżecie Jawora wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (16,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 99,3 złotych na mieszkańca (1,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,9%.
 • Wydatki budżetu w Jaworze według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Jawora według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Jawor, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Jawora według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,8 mln

  2,8 tys(100%)

  75,5 mln

  3,2 tys(100%)

  88,3 mln

  3,8 tys(100%)

  102,9 mln

  4,4 tys(100%)

  101,8 mln

  4,4 tys(100%)

  137,3 mln

  6,3 tys(100%)

  125,9 mln

  5,9 tys(100%)

  139,9 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,0 mln

  509(18%)

  10,6 mln

  450(14%)

  16,9 mln

  726(19.1%)

  18,0 mln

  779(17.4%)

  21,3 mln

  935(20.9%)

  48,6 mln

  2,2 tys(35.4%)

  31,8 mln

  1,4 tys(25.3%)

  38,3 mln

  1,8 tys(27.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,8 mln

  922(32.6%)

  22,5 mln

  959(29.8%)

  24,9 mln

  1,1 tys(28.2%)

  25,9 mln

  1,1 tys(25.2%)

  27,7 mln

  1,2 tys(27.2%)

  29,9 mln

  1,3 tys(21.8%)

  32,0 mln

  1,4 tys(25.4%)

  36,7 mln

  1,8 tys(26.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,1 mln

  510(18%)

  21,0 mln

  896(27.9%)

  7,1 mln

  305(8%)

  9,1 mln

  394(8.8%)

  9,3 mln

  410(9.2%)

  9,1 mln

  403(6.6%)

  10,0 mln

  451(7.9%)

  14,1 mln

  677(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,2 mln

  304(10.8%)

  7,4 mln

  314(9.8%)

  7,2 mln

  310(8.2%)

  9,0 mln

  390(8.7%)

  7,8 mln

  341(7.6%)

  7,9 mln

  352(5.8%)

  8,7 mln

  394(6.9%)

  10,2 mln

  487(7.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  420,3 tys

  17,8(0.6%)

  530,5 tys

  22,6(0.7%)

  24,7 tys

  1,1(0%)

  33,1 tys

  1,4(0%)

  27,8 tys

  1,2(0%)

  13,5 tys

  0,6(0%)

  16,1 tys

  0,7(0%)

  5,7 mln

  271(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,5 mln

  146(5.2%)

  3,5 mln

  151(4.7%)

  3,7 mln

  157(4.1%)

  3,8 mln

  166(3.7%)

  4,6 mln

  201(4.5%)

  4,5 mln

  201(3.3%)

  4,6 mln

  206(3.6%)

  5,0 mln

  242(3.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  75,2(2.7%)

  1,9 mln

  82,8(2.6%)

  1,9 mln

  83,6(2.2%)

  2,0 mln

  85,1(1.9%)

  2,1 mln

  92,7(2.1%)

  3,5 mln

  156(2.5%)

  3,7 mln

  165(2.9%)

  4,3 mln

  205(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  42,9(1.5%)

  1,0 mln

  44,6(1.4%)

  1,3 mln

  56,0(1.5%)

  12,7 mln

  549(12.3%)

  2,1 mln

  93,5(2.1%)

  3,6 mln

  158(2.6%)

  3,5 mln

  160(2.8%)

  3,2 mln

  154(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  597,6 tys

  25,3(0.9%)

  803,4 tys

  34,2(1.1%)

  626,4 tys

  26,9(0.7%)

  488,4 tys

  21,2(0.5%)

  986,6 tys

  43,4(1%)

  754,1 tys

  33,6(0.5%)

  3,1 mln

  140(2.5%)

  2,8 mln

  133(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  656,2 tys

  27,7(1%)

  534,7 tys

  22,8(0.7%)

  449,0 tys

  19,3(0.5%)

  512,3 tys

  22,2(0.5%)

  642,4 tys

  28,2(0.6%)

  654,2 tys

  29,1(0.5%)

  573,8 tys

  25,9(0.5%)

  2,1 mln

  100(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  245,7 tys

  10,4(0.4%)

  106,0 tys

  4,5(0.1%)

  127,5 tys

  5,5(0.1%)

  167,8 tys

  7,3(0.2%)

  149,9 tys

  6,6(0.1%)

  183,1 tys

  8,2(0.1%)

  188,6 tys

  8,5(0.1%)

  1,4 mln

  67,0(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  521,8 tys

  22,1(0.8%)

  508,5 tys

  21,7(0.7%)

  937,0 tys

  40,3(1.1%)

  668,9 tys

  29,0(0.6%)

  529,1 tys

  23,2(0.5%)

  418,2 tys

  18,6(0.3%)

  633,5 tys

  28,6(0.5%)

  566,4 tys

  27,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  396,0 tys

  16,7(0.6%)

  354,0 tys

  15,1(0.5%)

  462,2 tys

  19,9(0.5%)

  335,9 tys

  14,6(0.3%)

  397,9 tys

  17,5(0.4%)

  360,9 tys

  16,1(0.3%)

  332,2 tys

  15,0(0.3%)

  550,8 tys

  26,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  803,7 tys

  34,0(1.2%)

  780,6 tys

  33,3(1%)

  709,0 tys

  30,5(0.8%)

  803,2 tys

  34,8(0.8%)

  1,0 mln

  45,5(1%)

  1,1 mln

  49,2(0.8%)

  1,2 mln

  56,4(1%)

  83,9 tys

  4,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  77,3 tys

  3,3(0.1%)

  75,6 tys

  3,2(0.1%)

  64,8 tys

  2,8(0.1%)

  64,9 tys

  2,8(0.1%)

  81,8 tys

  3,6(0.1%)

  75,0 tys

  3,3(0.1%)

  78,8 tys

  3,6(0.1%)

  74,9 tys

  3,6(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  2,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  13,0 tys

  0,6(0%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  19,2 tys

  0,9(0%)

  21,7 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  140,5 tys

  5,9(0.2%)

  18,2 tys

  0,8(0%)

  4,9 tys

  0,2(0%)

  132,7 tys

  5,8(0.1%)

  152,2 tys

  6,7(0.1%)

  141,0 tys

  6,3(0.1%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,6 tys

  6,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,6 mln

  153(5.4%)

  3,8 mln

  161(5%)

  4,3 mln

  187(4.9%)

  1,8 mln

  78,9(1.8%)

  1,1 mln

  49,2(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,9 tys

  4,5(0.1%)

  14,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Jaworze według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Jawora według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Jawor, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Jawora według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,9 mln

  3,0 tys(100%)

  80,8 mln

  3,4 tys(100%)

  86,9 mln

  3,7 tys(100%)

  101,6 mln

  4,4 tys(100%)

  100,2 mln

  4,4 tys(100%)

  122,5 mln

  5,6 tys(100%)

  135,9 mln

  6,3 tys(100%)

  134,9 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  28,9 mln

  1,2 tys(40.2%)

  30,4 mln

  1,3 tys(37.7%)

  32,8 mln

  1,4 tys(37.7%)

  36,1 mln

  1,6 tys(35.5%)

  38,2 mln

  1,7 tys(38.1%)

  44,2 mln

  2,0 tys(36.1%)

  55,2 mln

  2,5 tys(40.6%)

  52,4 mln

  2,5 tys(38.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,9 mln

  419(13.8%)

  9,0 mln

  384(11.1%)

  9,8 mln

  419(11.2%)

  17,6 mln

  762(17.3%)

  10,7 mln

  471(10.7%)

  18,2 mln

  811(14.9%)

  20,2 mln

  913(14.9%)

  28,3 mln

  1,4 tys(21%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,5 mln

  656(21.6%)

  15,6 mln

  663(19.3%)

  15,5 mln

  667(17.8%)

  15,2 mln

  661(15%)

  16,7 mln

  735(16.7%)

  24,9 mln

  1,1 tys(20.4%)

  25,1 mln

  1,1 tys(18.4%)

  18,4 mln

  882(13.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  320(10.5%)

  16,4 mln

  700(20.4%)

  2,6 mln

  111(3%)

  2,5 mln

  110(2.5%)

  2,9 mln

  130(2.9%)

  3,3 mln

  146(2.7%)

  3,3 mln

  151(2.5%)

  7,2 mln

  346(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  31,2 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  85,5 tys

  3,7(0.1%)

  347

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  661

  0,0(0%)

  5,5 mln

  265(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,1 mln

  130(4.3%)

  3,6 mln

  153(4.4%)

  3,3 mln

  140(3.8%)

  3,6 mln

  154(3.5%)

  3,5 mln

  153(3.5%)

  1,5 mln

  65,7(1.2%)

  4,2 mln

  190(3.1%)

  3,0 mln

  142(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  81,7(2.7%)

  1,9 mln

  82,0(2.4%)

  1,9 mln

  83,8(2.2%)

  2,8 mln

  122(2.8%)

  2,2 mln

  95,7(2.2%)

  2,2 mln

  96,1(1.8%)

  2,7 mln

  120(2%)

  2,4 mln

  113(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  245,5 tys

  10,4(0.3%)

  236,2 tys

  10,1(0.3%)

  404,3 tys

  17,4(0.5%)

  1,3 mln

  54,5(1.2%)

  377,5 tys

  16,6(0.4%)

  758,7 tys

  33,8(0.6%)

  478,5 tys

  21,6(0.4%)

  1,6 mln

  78,9(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  53,9(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  276,1 tys

  11,7(0.4%)

  15,4 tys

  0,7(0%)

  15,4 tys

  0,7(0%)

  4,6 mln

  199(4.5%)

  4,4 mln

  191(4.3%)

  1,4 mln

  60,9(1.1%)

  17,8 tys

  0,8(0%)

  1,0 mln

  48,5(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  214,5 tys

  9,1(0.3%)

  213,7 tys

  9,1(0.3%)

  298,6 tys

  12,8(0.3%)

  276,4 tys

  12,0(0.3%)

  227,8 tys

  10,0(0.2%)

  224,0 tys

  10,0(0.2%)

  191,5 tys

  8,6(0.1%)

  211,7 tys

  10,1(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  73,6 tys

  3,1(0.1%)

  71,8 tys

  3,1(0.1%)

  59,8 tys

  2,6(0.1%)

  60,8 tys

  2,6(0.1%)

  78,8 tys

  3,5(0.1%)

  70,1 tys

  3,1(0.1%)

  73,5 tys

  3,3(0.1%)

  70,4 tys

  3,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  134,5 tys

  5,7(0.2%)

  101,3 tys

  4,3(0.1%)

  87,7 tys

  3,8(0.1%)

  75,4 tys

  3,3(0.1%)

  56,5 tys

  2,5(0.1%)

  36,1 tys

  1,6(0%)

  38,5 tys

  1,7(0%)

  31,0 tys

  1,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  353

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,2(0%)

  19,3 tys

  0,8(0%)

  140,3 tys

  6,1(0.1%)

  27,8 tys

  1,2(0%)

  222,5 tys

  9,9(0.2%)

  46,2 tys

  2,1(0%)

  7,6 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  140,5 tys

  5,9(0.2%)

  18,2 tys

  0,8(0%)

  4,9 tys

  0,2(0%)

  132,7 tys

  5,8(0.1%)

  152,2 tys

  6,7(0.2%)

  141,0 tys

  6,3(0.1%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  140

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  22,3 tys

  1,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  441

  0,0(0%)

  24,8 tys

  1,1(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,9 mln

  163(5.4%)

  3,2 mln

  135(3.9%)

  3,4 mln

  146(3.9%)

  807,8 tys

  35,0(0.8%)

  185,6 tys

  8,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  63,3 tys

  2,7(0.1%)

  420

  0,0(0%)

  961

  0,0(0%)

  246

  0,0(0%)

  247

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Jawor - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 214 mieszkańców Jawora jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 067 kobiet oraz 2 147 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,3% mieszkańców Jawora, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 13,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Jawora mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jaworze największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (20,6%) oraz wyższe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2022 w Jaworze mieściło się 7 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 794 dzieci (394 dziewczynki oraz 400 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Jaworze mieściły się 4 przedszkola, w których do 23 oddziałów uczęszczało 555 dzieci (284 dziewczynki oraz 271 chłopców). Dostępnych było 557 miejsc.

  16,9% mieszkańców Jawora w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 216 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,76 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 103 oddziałach uczyło się 1 709 uczniów (847 kobiet oraz 862 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Jaworze placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 389 uczniów (678 kobiet oraz 711 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 112,43.

  W Jaworze znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 16 oddziałach uczyło się 405 uczniów (284 kobiety oraz 121 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 61 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Jaworze placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 667 uczniów (428 kobiet oraz 239 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 227 absolwentów.

  W Jaworze znajduje się 1 Technikum, w którym w 20 oddziałach uczyło się 505 uczniów (202 kobiety oraz 303 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 77 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Jaworze placówkę miała 1 Technikum, w którym w 17 oddziałach uczyło się 439 uczniów (139 kobiet oraz 300 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 56 absolwentów.

  W Jaworze znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 337 uczniów (103 kobiety oraz 234 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 18,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,3 uczniów. 19,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców Jawora w wieku potencjalnej nauki (23,6% kobiet i 22,4% mężczyzn).

 • 16,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,9%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Jawor
  35,6%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Jawor
  3,4%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Jawor
  21,0%
  Województwo
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,3%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Jawor
  3,1%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,8%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1216 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 216,0
  woj. dolnośląskie
  946,0
  Kraj
  927,0
 • 0,76 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,76
  Województwo
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 36 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 784 Miejsca
  (rok 2018)
 • 14 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Jawor) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 794 Dzieci
 • 394 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 400 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 156 3 lata
 • 156
 • 192 4 lata
 • 192
 • 209 5 lata
 • 209
 • 224 6 lat
 • 224
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 76 3 lata
 • 76
 • 89 4 lata
 • 89
 • 109 5 lata
 • 109
 • 114 6 lat
 • 114
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 80 3 lata
 • 80
 • 103 4 lata
 • 103
 • 100 5 lata
 • 100
 • 110 6 lat
 • 110
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 11 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 51,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 51,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Jaworze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jaworze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 4 w Jaworze
  Publiczne
  76 870-24-42
  76 870-24-42
  ul. chopina 10
  59-400 Jawor
  921521
  Przedszkole Publiczne Nr 8 (Kubuś Puchatek)
  Publiczne
  76 870-40-95
  ul. Moniuszki 8
  59-400 Jawor
  921216
  Przedszkole Publiczne Nr 2
  Publiczne
  76 870-28-47
  76 870-28-47
  ul. J.Piłsudskiego 14
  59-400 Jawor
  615012
  Przedszkole Niepubliczne "Prymusek"
  Niepubliczne
  76 870-23-31
  76 870-23-31
  ul. Chopina 11
  59-400 Jawor
  ---
 • Szkoły podstawowe w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Jawor) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 76 Oddziały
 • 1 652 Uczniowie
 • 825 Kobiety
  (uczniowie)
 • 827 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 218 Uczniowie w 1 klasie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 243 Absolwenci
 • 124 Kobiety
  (absolwenci)
 • 119 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27 Oddziały
 • 57 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,6%
  61,4%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,6
  Województwo
  18,1
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,6
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,6
 • 21,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,7
 • 2,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,1
 •  
 • 117,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 98,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 112,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Jawor
  112,43
  woj. dolnośląskie
  98,48
  Cały kraj
  95,96
 • 111,05 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  111,05
  Województwo
  96,90
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jawor) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jawor) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Jaworze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jaworze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 5 (Janusz Korczak)
  Publiczna
  76 870-26-55
  76 870-26-55
  ul. Armii Krajowej 9
  59-400 Jawor
  2971555
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  76 870-25-58
  76 870-25-58
  ul. Limanowskiego 10
  59-400 Jawor
  1942833
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  76 729-19-04
  76 729-19-04
  ul. Starojaworska 82
  59-400 Jawor
  78713
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  ul. Paderewskiego 6
  59-400 Jawor
  317-
  Szkoła Podstawowa nr 3
  Publiczna
  ul. Paderewskiego 6
  59-400 Jawor
  314-
  Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 6
  Publiczna
  76 870-20-33
  76 870-20-34
  ul. Legnicka 16
  59-400 Jawor
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Jawor) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 405 Uczniowie
 • 284 Kobiety
  (uczniowie)
 • 121 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,1%
  29,9%
 • 140 Uczniowie w 1 klasie
 • 97 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,3
  Województwo
  26,4
  Polska
  26,5
 •  
 • 31,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Jawor) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 505 Uczniowie
 • 202 Kobiety
  (uczniowie)
 • 303 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 112 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,3
  woj. dolnośląskie
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 35,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 22,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Jawor) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 151 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 12,8%
  87,2%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  19,8
  Województwo
  20,9
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,8
 • 27,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,1
 • 6,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,5
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Jawor) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 32 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Jawor
  16,0
  Dolnośląskie
  26,9
  Polska
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Jaworze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jaworze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (im. Komisji Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  76 870-30-88
  76 870-30-88
  ul. Wrocławska 30a
  59-400 Jawor
  17414-
  I Liceum Ogólnokształcące (im. KSIĘCIA BOLKA I)
  Publiczne
  76 870-29-84
  76 870-29-84
  ul. KOŚCIUSZKI 8
  59-400 Jawor
  12331-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze)
  Publiczna
  76 870-30-88
  76 870-30-88
  ul. Wrocławska 30a
  59-400 Jawor
  12328-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  76 870-29-84
  76 870-29-84
  ul. KOŚCIUSZKI 8
  59-400 Jawor
  363-
  Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Zespole Szkół w Jaworze
  Publiczna
  76 870-31-14
  76 870-31-14
  ul. Rapackiego 1
  59-400 Jawor
  357-
  Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych w Zespole Szkół w Jaworze
  Publiczna
  76 870-31-14
  76 870-31-14
  ul. Rapackiego 1
  59-400 Jawor
  230-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Paderewskiego 6
  59-400 Jawor
  321-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  ul. Paderewskiego 6
  59-400 Jawor
  214-
  Liceum Profilowane (im. Komisji Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  76 870-30-88
  76 870-30-88
  ul. Wrocławska 30a
  59-400 Jawor
  ---
  Policealne Studium Zawodowe (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczna
  76 870-30-88
  76 870-30-88
  ul. Wrocławska 30a
  59-400 Jawor
  ---
  Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jaworze (0)
  Niepubliczna
  42 299-55-18
  42 299-56-39
  ul. Kościuszki 8
  59-400 Jawor
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Jaworze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Jawor, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Jawor, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Jawor, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jawor - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, Pomniki Historii, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Jaworze

 • Według danych GUS z 2022 roku w Jaworze znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 120)
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Jaworze w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Jaworze
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Jaworze: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Jaworze 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 194 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 125 (uczestnicy: 42 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 50 (uczestnicy: 6 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 600)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 4 000)
  • pokazy teatralne: 32 (uczestnicy: 30 000)
  • warsztaty: 24 (uczestnicy: 1 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 240)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 50)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 54)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 106)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 56)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 56)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 95)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Jaworze działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 534 zwiedzających, co daje 2 626 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Jaworze działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 73 282 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 16 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 82 170 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 39
  • dostępne dla czytelników: 17
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2022 w Jaworze działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 26 794 wolumeny w tym ziobry specjalne: 216. Odnotowano 26 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 48 929 wolumenów. Odnotowano 1 442 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Jaworze działało 16 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 046 członków. Zarejestrowano 1 119 ćwiczących (mężczyźni: 861, kobiety: 258, chłopcy do lat 18: 444, dziewczęta do lat 18: 217). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (26), instruktora sportowego (31) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Jaworze w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Jaworze
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Jawora znajduje się 99 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Jaworze
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy , dziedzictwo kulturowe2001, numer wpisu: 1054
  • Zespół sakralny i sepulkralny Jawor - Kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego, zwany Kościołem Pokojudnia 2017-03-15
  • Osada Jawor, st.2 z epoki żelazadnia 1976-12-03, wykaz dokumentów: 859/Arch/76 z 1976-12-03
  • Osada Piotrowice, st.1 z epoki żelazadnia 1976-12-03, wykaz dokumentów: 860/Arch/76 z 1976-12-03
  • Kościół z XIII w.dnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 79 z 1949-03-29; A/1899/79 z 2010-03-26
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 19)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 35)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 11)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 12)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 13)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. rynek Rynek 14)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 15)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 16)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 17)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 18)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 21)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 22)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 23)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 24)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 34)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 33)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 36)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 37)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 328 z 1956-11-06; 34/L z 1997-09-25; A/2955/238 z 2010-08-09
  • Zamek (data nieznana)dnia 1956-11-22, wykaz dokumentów: 351 z 1956-11-22; 37/L z 1997-09-25; A/2956/351 z 2010-08-09
  • Klasztor z XV w. (ul. Klasztorna 6)dnia 1956-11-24, wykaz dokumentów: 407 z 1956-11-24; 47/L z 1997-09-25; A/3215/407 z 2010-08-18
  • Miasto z poł. XIII w.dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 363 z 1956-11-25; 39/L z 1997-09-25; A/2638/363 z 2010-07-27
  • Kamienica z XVI w. (ul. Bolesława Chrobrego 4)dnia 1960-02-10, wykaz dokumentów: 641 z 1960-02-10; 1034/L z 1997-09-25; A/2938/641 z 2010-08-09
  • Kościół z XV w. (ul. Klasztorna 6)dnia 1960-12-29, wykaz dokumentów: 837 z 1960-12-29; 140/L z 1997-09-25; A/3216/837 z 2010-08-18
  • Kościół z 1654 - 1656dnia 1963-09-04, wykaz dokumentów: 990 z 1963-09-04; 173/L z 1994-03-04; A/1905/990 z 2010-03-26
  • Wieża ratuszowa z XIV w. (ul. rynek Rynek 5)dnia 1963-10-09, wykaz dokumentów: 995 z 1963-10-09; 174/L z 1997-09-25; A/2951/995 z 2010-08-09
  • Mur/ogrodzenie z XIV w.dnia 1964-02-27, wykaz dokumentów: 1076 z 1964-02-27; 180/L z 1997-09-25; A/2639/1076 z 2010-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. rynek Rynek 3)dnia 1964-02-27, wykaz dokumentów: 1077 z 1964-02-27; 181/L z 1997-09-25; A/2952/1077 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w. (ul. Stanisława Staszica 4)dnia 1964-02-27, wykaz dokumentów: 1078 z 1964-02-27; 182/L z 1997-09-25; A/2957/1078 z 2010-08-09
  • Kościół z XVIII w. (ul. Barbary 5)dnia 1965-09-06, wykaz dokumentów: 1386 z 1965-09-06; A/1901/1386 z 2010-03-26
  • Kaplica z XV w.dnia 1965-09-06, wykaz dokumentów: 1387 z 1965-09-06; A/1902/1387 z 2010-03-26
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. rynek Rynek 7)dnia 1965-09-07, wykaz dokumentów: 1392 z 1965-09-07; 214/L z 1997-09-25; A/2954/1392 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Bolesława Chrobrego 41)dnia 1965-09-08, wykaz dokumentów: 1388 z 1965-09-08; 210/L z 1997-09-25; A/2939/1388 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w.dnia 1965-09-08, wykaz dokumentów: 1389 z 1965-09-08; 211/L z 1997-09-25; A/2942/1389 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1600 r. (ul. Legnicka 3)dnia 1965-09-08, wykaz dokumentów: 1390 z 1965-09-08; 212/L z 1997-09-25; A/2944/1390 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r. (ul. Legnicka 12)dnia 1965-09-08, wykaz dokumentów: 1391 z 1965-09-08; 213/L z 1997-09-25; A/2945/1391 z 2010-08-09
  • Kościół z XVIII w. (ul. Stefana Żeromskiego 11)dnia 1969-03-14, wykaz dokumentów: 1955 z 1969-03-14; A/1904/1955 z 2010-03-26
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Barbary 8)dnia 1972-06-06, wykaz dokumentów: 2068 z 1972-06-06; 272/L z 1997-09-25; A/2936/2068 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Fryderyka Chopina 3)dnia 1972-06-06, wykaz dokumentów: 2069 z 1972-06-06; 273/L z 1997-09-25; A/2940/2069 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Fryderyka Chopina 12)dnia 1972-06-06, wykaz dokumentów: 2070 z 1972-06-06; 274/L z 1997-09-25; A/2941/2070 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Bolesława Chrobrego 7)dnia 1972-06-06, wykaz dokumentów: 2071 z 1972-06-06; 275/L z 1997-09-25; A/2937/2071 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w. (ul. Kościelna 10)dnia 1972-06-06, wykaz dokumentów: 2072 z 1972-06-06; 276/L z 1997-09-25; A/2943/2072 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Lipowa 5)dnia 1972-06-06, wykaz dokumentów: 2073 z 1972-06-06; 277/L z 1997-09-25; A/2946/2073 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Lipowa 4)dnia 1972-06-06, wykaz dokumentów: 2073 z 1972-06-06; 277/L z 1997-09-25; A/2946/2073 z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Stanisława Staszica 1)dnia 1972-06-06, wykaz dokumentów: 2074 z 1972-06-06; 278/L z 1997-09-25; A/2947/2074 z 2010-08-09
  • Ratusz z przełomu XIX/XX w. (ul. rynek Rynek 5)dnia 1977-04-16, wykaz dokumentów: 493/L z 1977-04-16; A/2950/493/L z 2010-08-09
  • Dworzec z 2. poł. XIX w. (ul. Dworcowa 1)dnia 1977-08-12, wykaz dokumentów: 526/L z 1977-08-12; A/2935/526/L z 2010-08-09
  • Szkoła z XVII w. (ul. św. Marcina 1)dnia 1981-04-14, wykaz dokumentów: 584/L z 1981-04-14; A/2948/584/L z 2010-08-09
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1927 r. (ul. Starojaworska 104D)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 94)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Przychodnia z 1927 r. (ul. Starojaworska 104)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 126)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 122)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 102)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 107)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Budynek socjalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 92)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 90A)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 101)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 116)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 111)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 108)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 103)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 100)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 94A)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 120)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Dom kultury z 1927 r. (ul. Starojaworska 104D)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Inny budynek gospodarczy z 1927 r.dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Stodoła z 1927 r. (ul. Starojaworska 104D)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Waga z 1927 r. (ul. Starojaworska 104D)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28
  • Budynek administracyjny z 1927 r. (ul. Starojaworska 104A)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09
  • Stolarnia z 1927 r. (ul. Starojaworska 104A)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09
  • Suszarnia z 1927 r. (ul. Starojaworska 104D)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09
  • Budynek socjalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 104C)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09
  • Pompownia z 1927 r. (ul. Starojaworska 104A)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09
  • Magazyn z końca XIX w. (ul. Starojaworska 104D)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09
  • Magazyn z końca XIX w.dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Starojaworska 104E)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09
  • Budynek administracyjny z 1927 r. (ul. Starojaworska 104D)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09
  • Warsztat z 1927 r. (ul. Starojaworska 104C)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09; brak numeru z 2015-08-17
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z końca XIX w. (ul. Starojaworska 104C)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09; brak numeru z 2015-08-17
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1927 r. (ul. Starojaworska 104C)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09; brak numeru z 2015-08-17
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1927 r. (ul. Starojaworska 104C)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09; brak numeru z 2015-08-17
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z końca XIX w. (ul. Starojaworska 104D)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09; brak numeru z 2015-08-17
  • Cukrownia z końca XIX w. (ul. Starojaworska 104C)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09; brak numeru z 2015-08-17; brak numeru z 2017-03-09
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1927 r. (ul. Starojaworska 104C)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; A/2949/824/L z 2010-08-09; brak numeru z 2015-08-17; brak numeru z 2017-03-09
  • Piwnica z końca XIX w.dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; brak numeru z 2003-08-25
  • Zespół - cukrownia z końca XIX w. (ul. Starojaworska 104C)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 824/L z 1988-12-28; brak numeru z 2003-08-25; brak numeru z 2003-12-12; A/2949/824/L z 2010-08-09; brak numeru z 2015-08-17
  • Cmentarz przykościelny z XIII w.dnia 1990-02-16, wykaz dokumentów: 834/L z 1990-02-16; A/1900/834/L z 2010-03-26
  • Cmentarz z końca XVIII w.dnia 1990-02-16, wykaz dokumentów: 835/L z 1990-02-16; A/1903/835/L z 2010-03-26
  • Cmentarz żydowski z pocz. XIX w.dnia 1990-02-16, wykaz dokumentów: 836/L z 1990-02-16; A/1906/836/L z 2010-04-12
  • Teatr z XVIII w. (ul. rynek Rynek 5)dnia 1994-04-13, wykaz dokumentów: 1020/L z 1994-04-13; A/2953/1020/L z 2010-08-09
  • Willa z 1869 - 1871 (ul. Armii Krajowej 7)dnia 2005-05-31, wykaz dokumentów: 533/1-2/A/05 z 2005-05-31
  • Ogród z 1869 - 1871dnia 2005-05-31, wykaz dokumentów: 533/1-2/A/05 z 2005-05-31
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVII w.dnia 2008-12-31, wykaz dokumentów: A/1097 z 2008-12-31
  • Cmentarz ewangelicki z poł. XVII w.dnia 2010-06-29, wykaz dokumentów: A/2433 z 2010-06-29
 • Formy ochrony przyrody w Jaworze
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Jawora znajduje się 36 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Jaworze
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-01-01, Opis granicy: Rośnie pomiędzy ul. Łukasińskiego a ul. Cichą w sąsiedztwie pomnikowego cisa
  • Pomnik przyrodyOpis: Suchy konar ubytki wgłębne w odziomkowej cześci pnia ślady po obciętych konarach posusz w koronie ok. 5%, Data ustanowienia: 1982-01-01, Opis granicy: Rośnie w południowej części parku na południowy-zachód od stadionu sportowego
  • Pomnik przyrodyOpis: Podłużny ubytek włębny w pniu nerkoza liści, Data ustanowienia: 1982-01-01, Opis granicy: Rośnie w północnej części parku przy wejściu z ul. Parkowej
  • Pomnik przyrodyOpis: Nekroza liści, Data ustanowienia: 1982-01-01, Opis granicy: Rośnie w północnej części parku na skarpie wału przeciwpowodziowego nieopodal kładki prowadzącej na stadion sportowy
  • Pomnik przyrodyOpis: Obcięte i uszkodzone gałęzie, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie przy ul. Szpitalnej za budynkiem nr 12 pomiędzy parterowym budynkiem działki sąsiedniej a ogrodzeniem
  • Pomnik przyrodyOpis: zmiany chorobowe na liściach ślady po obciętych konarach blizna w pniu, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie pośrodku kwadratu wydzielonego ul. Staromiejską ul. Staszica ul. Środkową oraz Rynkiem
  • Pomnik przyrodyOpis: Silnie wyschnięte i połamane gałęzie chore liście. Gałęzie nad drogą dojazdową do posesji 7a stanowią zagrożenie, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie po południowej stronie posiadłości przy ul. Armii Krajowej nr 7 przy ogrodzeniu niepodal pomnikowego dębu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie po południowej stronie posiadłości przy ul. Armii Krajowej nr 7 przy ogrodzeniu nieopodal pomnikowego kasztanowca
  • Pomnik przyrodyOpis: Rana w pniu posusz igieł, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie pomiędzy ul. Łukasińskiego a ul. Cichą w sąsiedztwie pomnikowego miłorzęba
  • Pomnik przyrodyOpis: Przycięte gałęzie, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie na posesji przy ul. Piastowskiej 11 przy ogrodzeniu
  • Pomnik przyrodyOpis: Współrzędne z poprzednich pomiarów. Pień porośnięty bluszczem, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie na posesji przy ul. Przyjaciół Żołnierza 9
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie u zbiegu ul. Wrocławskiej i ul. M. Reja
  • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie przy ul. Szpitalnej w głębi podwórka ok. 40 m od drogi
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie na posesji przy ul. Chopina 11
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie za budynkiem przy ul. Kościuszki 1
  • Pomnik przyrodyOpis: Ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie za budynkiem przy ul. Kościuszki 1A przy ogrodzeniu
  • Pomnik przyrodyOpis: Suchy konar posusz w koronie ok. 20% ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie na posesji przy ul. Strzegomskiej nr 1A za budynkami garażowymi zlokalizowanymi przy ul. Staszica
  • Pomnik przyrodyOpis: Zmiana rakowa na pniu ubytek wgłębny w pniu, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie na posesji przy ul. Legnickiej nr 16 w podwórzu
  • Pomnik przyrodyOpis: Zmiana rakowa na pniu ubytek wgłębny w pniu, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie na posesji przy ul. Legnickiej nr 16 w podwórzu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w części północnej parku nieopodal stawu
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamany pień główny, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w części północnej parku nieopodal stawu
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamany konar, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w części północnej parku przy wale przeciwpowodziowym
  • Pomnik przyrodyOpis: Ubytki wgłębne w pniu, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w części północnej parku
  • Pomnik przyrodyOpis: Ubytek wgłębny w pniu nerkoza liści, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w północnej części parku na południowy zachód od wejścia z ul. Parkowej
  • Pomnik przyrodyOpis: Ubytek wgłębny w pniu, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w północno-zachodnim narożniku części północnej parku
  • Pomnik przyrodyOpis: Ubytek wgłębny w pniu, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w północno-zachodnim narożniku części północnej parku przy wale przeciwpowodziowym
  • Pomnik przyrodyOpis: Pień pusty w środku, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w północnej części parku na południowy zachód od wejścia z ul. Parkowej nieopodal wału przeciwpowodziowego
  • Pomnik przyrodyOpis: Suche konary, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w północnej części Parku Miejskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: Szrotówek pień pusty w środku duży ubytek wgłębny w pniu wypróchnienie, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w północnej części parku na południowy zachód od wejścia z ul. Parkowej
  • Pomnik przyrodyOpis: Ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w południowej części parku przy rzece
  • Pomnik przyrodyOpis: ślady po obciętych konarach złamany konar rany i blizny na pniu i konarze, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w południowej części parku nieopodal rzeki
  • Pomnik przyrodyOpis: Ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w południowej części parku na północ od stadionu sportowego niedaleko ogrodzenia
  • Pomnik przyrodyOpis: Suche gałęzie, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w południowej części parku na północ od stadionu sportowego
  • Pomnik przyrodyOpis: Ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w południowej części parku u wylotu ścieżki prowadzącej do zbiegu ul. Głuchej i ul. A. Struga
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamane konary, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rośnie w południowej części parku nieopodal kładki nad strumieniem
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja 112 drzew: 109 dębów szyp. 1 dąb beszyp. 2 klony (początkowo 116 drzew ale w 2013 r. 112) w terenie pomierzono 110: 105 dębów szyp. 2 klony jawory i 2 klony pospolite 1 choina kanadyjska oraz 5 ściętych drzew, Data ustanowienia: 1996-12-04, Opis granicy: Rosną wzdłuż al. Dębowej

Jawor - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Jaworze odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 33,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Jaworze znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jaworskiego.

  Powiat jaworski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Jaworze
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 10 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Jaworze w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 33,57 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Jawor
  33,6
  Dolnośląskie
  64,7
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 47,95 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  48,0
  Dolnośląskie
  76,2
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Dolnośląskie
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 142,86 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Jawor
  142,9
  Województwo
  117,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Jaworze w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 691,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  5 691,5 km
  woj. dolnośląskie
  616,8 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 5,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Jawor
  5,1 km
  Województwo
  4,3 km
  Kraj
  5,3 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Jawor przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 3droga krajowa nr 3(Świnoujście - Międzyzdroje - Dargobądz - Płocin - Wolin - Recław - Troszyn - Ostromice - Brzozowo - Przybiernów - Babigoszcz - Miękowo - Nowa Sól - Ciepielów - Rejów - Nowe Miasteczko - Mieszków - Kłobuczyn - Radwanice - Potoczek - Polkowice - Lubin - Chróstnik - Karczowiska - Kochlice - Rzeszotary - Legnica - Nowa Wieś Legnicka - Małuszów - Jawor - Paszowice - Sokola - Świny - Bolków - Mysłów - Kaczorów - Radomierz - Jelenia Góra - Wojcieszyce - Piechowice - Szklarska Poręba - Jakuszyce - granica (Czechy))
  • DW 363droga wojewódzka nr 363(Bolesławiec - Łaziska - Warta Bolesławiecka - Iwiny - Garnczary - Olszanica - Zagrodno - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja - Kopacz - Rokitnica - Łaźniki - Sichów - Chroślice - Piotrowice - Jawor - Grzegorzów - Luboradz - Marcinowice - Księżyce - Jenków)
  • DW 365droga wojewódzka nr 365(Jelenia Góra - Dziwiszów - Janochów - Stara Kraśnica - Jurczyce - Muchów - Chełmiec - Piotrowice - Jawor)
  • DW 374droga wojewódzka nr 374( Jawor - Niedaszów - Rogoźnica - Wieśnica - Strzegom - Stanowice - Grochotów - Świebodzice)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Jawor przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica -Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
  • LK 331Linia kolejowa nr 331: Jawor - Roztoka(Jawor - Siekierzyce - Borów - Roztoka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Jaworze istnieje 133 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  Aleja Pięciuset Lat Reformacji

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Andrzeja Struga

  ul. Arkadego Fiedlera

  ul. Armii Krajowej

  pl. Bankowy

  ul. Barbary

  ul. Boczna

  ul. Bohaterów Getta

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Bolesława Limanowskiego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bolesława Rogatki

  ul. Chemików

  ul. Cicha

  ul. Cukrownicza

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Drukarska

  ul. Dworcowa

  al. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Franklina Roosevelta

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Grunwaldzka

  ul. Gustawa Morcinka

  ul. Głucha

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Henryka Wieniawskiego

  ul. Henryka Worcella

  ul. Ignacego Kraszewskiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Ignacego Rzeckiego

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jana Kochanowskiego

  al. Jana Pawła II

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Jasna

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Jurija Gagarina

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Karola Szymanowskiego

  ul. Klasztorna

  ul. Kolejowa

  ul. Kombatantów

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Kościelna

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Królowej Marysieńki

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Księdza Prałata Zbigniewa Tracza

  ul. Księżnej Agnieszki

  ul. Kuziennicza

  ul. Kwiatowa

  ul. Legnicka

  ul. Leopolda Staffa

  ul. Lipowa

  ul. Lubińska

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mała

  ul. Metalowców

  park Miejski

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Muzyczna

  ul. Myśliborska

  ul. Parkowa

  ul. Piastowska

  ul. Piwna

  ul. Piękna

  park Pokoju

  ul. Prosta

  ul. Przechodnia

  ul. Przyjaciół Żołnierza

  ul. Ptasia

  ul. Robotnicza

  ul. Romana Dmowskiego

  Rynek

  ul. Rzeczna

  pl. Seniora

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sporna

  ul. Stalowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Wokulskiego

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Starojaworska

  ul. Staromiejska

  ul. Stefana Czarnieckiego

  skwer Stefana Kisielewskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strzegomska

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Waleriana Łukasińskiego

  ul. Widokowa

  ul. Wiejska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojciecha Korfantego

  al. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Wrocławska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Jagiellończyka

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Zachodnia

  ul. Zagrodowa

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Zofii Nałkowskiej

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Romualda Traugutta

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. Środkowa

  ul. św. Marcina

  ul. Żwirowa