Powiat chełmiński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat chełmiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 51 250 Liczba mieszkańców
 • 527 km2 Powierzchnia
 • 97 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 39,7% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Bińczyk Starosta
 • CCH Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie chełmińskim (1)
 • Chełmno
Powiat chełmiński na mapie
Identyfikatory
 • 0404 TERYT (TERC)
Herb powiatu chełmińskiego
powiat chełmiński herb

powiat chełmiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
(56) 686 44 65
(56) 686 44 67
Łunawska 3a
86-200 Chełmno
Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie
(56) 677 42 00
(56) 677 42 47
Świętojerska 5
86-200 Chełmno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chełmnie
(56) 677 24 56
(56) 677 24 56
Słowackiego 3
86-200 Chełmno
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Chełmnie
(56) 676 17 00 (56) 676 15 13
(56) 676 15 13 wew. 40
Łunawska 2a
86-200 Chełmno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie
(56) 686 34 20 (56) 676 06 20
(56) 686 34 20
Słowackiego 14
86-200 Chełmno
Starostwo Powiatowe w Chełmnie
(56) 677-24-10
(56) 677-24-21
ul. Harcerska
86-200 Chełmno

Powiat chełmiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat chełmiński ma 51 250 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chełmińskiego w 2050 roku wynosi 44 559, z czego 22 661 to kobiety, a 21 898 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu chełmińskiego zawarli w 2021 roku 194 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców powiatu chełmińskiego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat chełmiński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -266. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,17 na 1000 mieszkańców powiatu chełmińskiego. W 2021 roku urodziło się 395 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 364 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 42,8% zgonów w powiecie chełmińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,5% zgonów w powiecie chełmińskim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu chełmińskiego przypada 12.85 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 443 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 636 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu chełmińskiego -193. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  60,7% mieszkańców powiatu chełmińskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu chełmińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 51 250 Liczba mieszkańców
 • 26 123 Kobiety
 • 25 127 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie chełmińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie chełmińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie chełmińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chełmińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44 559 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 22 661 Kobiety
 • 21 898 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie chełmińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie chełmińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie chełmińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu chełmińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,2 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  42,2 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat chełmiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu chełmińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat chełmiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat chełmiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat chełmiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,2%
  Kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Kraj
  28,8%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,5%
  woj. kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat chełmiński
  4,0%
  Województwo
  4,9%
  Kraj
  5,0%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • powiat chełmiński
  0,4%
  Kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie chełmińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat chełmiński
  3,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,2
  Cały kraj
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat chełmiński
  1,6
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,6
 • 194 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie chełmińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -266 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -133 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -133 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -5,2
  Kujawsko-pomorskie
  -5,6
  Cały kraj
  -4,9
 • -8,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie chełmińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie chełmińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie chełmińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie chełmińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 395 Urodzenia żywe
 • 190 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 205 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  Kujawsko-pomorskie
  8,1
  Kraj
  8,7
 • 32,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,4
  Kujawsko-pomorskie
  35,1
  Polska
  37,5
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 364 g Średnia waga noworodków
 • 3 364 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 365 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. chełmiński
  3 364 g
  Województwo
  3 385 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 116 Waga 3500g - 3999g
 • 116
 • 141 Waga 3000g - 3499g
 • 141
 • 62 Waga 2500g - 2999g
 • 62
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,16
  Kujawsko-pomorskie
  1,25
  Polska
  1,32
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat chełmiński
  0,56
  Kujawsko-pomorskie
  0,60
  Kraj
  0,64
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat chełmiński
  0,60
  Województwo
  0,59
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie chełmińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 661 Zgony
 • 323 Kobiety
  (Zgony)
 • 338 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  13,8
  Cała Polska
  13,6
 • 167,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  167,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  169,2
  Cały kraj
  156,7
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. chełmiński
  5,1
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,6
  Cały kraj
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. chełmiński
  3,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,8
  Cała Polska
  3,6
 • 0,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  0,9
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chełmińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat chełmiński
  42,8%
  woj. kujawsko-pomorskie
  37,4%
  Polska
  34,8%
 • 19,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,5%
  Kujawsko-pomorskie
  20,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. chełmiński
  5,6%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 113 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  17,6
  Polska
  13,3
 • 81,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  81,0
  Cały kraj
  74,4
 • 257,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat chełmiński
  257,6
  Województwo
  288,2
  Polska
  268,1
 • 261,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  261,4
  Cały kraj
  246,5
 • 565,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 621,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 505,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. chełmiński
  565,1
  woj. kujawsko-pomorskie
  521,8
  Cały kraj
  475,8
 • 120,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 180,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat chełmiński
  120,1
  Kujawsko-pomorskie
  101,3
  Polska
  70,6
 • 15,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat chełmiński
  15,6
  woj. kujawsko-pomorskie
  34,1
  Cała Polska
  32,6
 • 7,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. chełmiński
  7,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  6,1
  Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Kujawsko-pomorskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie chełmińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. chełmiński
  12,0
  Województwo
  22,0
  Kraj
  36,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 5 powieszenie się
 • 5
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 5 powieszenie się
 • 5
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 443 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 237 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 206 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 636 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 343 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 293 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -190 Saldo migracji
 • -102 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -88 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -193 Saldo migracji wewnętrznych
 • -106 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -87 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie chełmińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat chełmiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie chełmińskim oddano do użytku 135 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,63 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie chełmińskim to 16 863 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 326 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  92,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie chełmińskim to 4,87 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie chełmińskim to 125,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,47% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,07% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,37% mieszkań posiada łazienkę, 77,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 38,16% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie chełmińskim 124 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 193 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 156 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 193 zł
 • powiat chełmiński
  3 193 zł
  Kujawsko-pomorskie
  4 724 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 3 193 zł Ogółem
 • 3 193 zł
 • 3 398 zł do 40 m2
 • 3 398 zł
 • 3 193 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 193 zł
 • 3 138 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 138 zł
 • 2 422 zł od 80,1 m2
 • 2 422 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 156 zł
 • Powiat
  3 156 zł
  Województwo
  4 663 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 156 zł Ogółem
 • 3 156 zł
 • 3 439 zł do 40 m2
 • 3 439 zł
 • 3 148 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 148 zł
 • 3 259 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 259 zł
 • 2 327 zł od 80,1 m2
 • 2 327 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 124
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m242
  • od 40,1 do 60 m255
  • od 60,1 do 80 m221
  • od 80,1 m26
 • 42 do 40 m2
 • 55 od 40,1 do 60 m2
 • 21 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie chełmińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 193 zł
 • powiat chełmiński
  3 193 zł
  Województwo
  4 487 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 193 zł Ogółem
 • 3 193 zł
 • 3 398 zł do 40 m2
 • 3 398 zł
 • 3 193 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 193 zł
 • 3 138 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 138 zł
 • 2 422 zł od 80,1 m2
 • 2 422 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 156 zł
 • Powiat
  3 156 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  4 410 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 3 156 zł Ogółem
 • 3 156 zł
 • 3 439 zł do 40 m2
 • 3 439 zł
 • 3 148 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 148 zł
 • 3 259 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 259 zł
 • 2 327 zł od 80,1 m2
 • 2 327 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 124
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m242
  • od 40,1 do 60 m255
  • od 60,1 do 80 m221
  • od 80,1 m26
 • 42 do 40 m2
 • 55 od 40,1 do 60 m2
 • 21 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16 863 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 326,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. chełmiński
  326,40
  Kujawsko-pomorskie
  372,60
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 74,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat chełmiński
  74,40 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 24,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  24,30 m2
  Kujawsko-pomorskie
  26,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. chełmiński
  3,83
  Kujawsko-pomorskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 3,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,06
  Kujawsko-pomorskie
  2,68
  Cała Polska
  2,55
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. chełmiński
  0,80
  Kujawsko-pomorskie
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 135 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,63 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  2,63
  Województwo
  4,78
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 658 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,87 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat chełmiński
  4,87
  Województwo
  4,14
  Kraj
  3,90
 • 12,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. chełmiński
  12,84
  woj. kujawsko-pomorskie
  19,81
  Cały kraj
  24,07
 • 16 904 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 125,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat chełmiński
  125,2 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,2 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat chełmiński
  0,33 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,46 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. chełmiński
  98,47%
  woj. kujawsko-pomorskie
  98,20%
  Cała Polska
  96,97%
 • 95,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  95,07%
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,39%
  Kraj
  94,01%
 • 91,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  91,37%
  Kujawsko-pomorskie
  92,20%
  Polska
  91,78%
 • 77,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. chełmiński
  77,70%
  Kujawsko-pomorskie
  82,78%
  Cały kraj
  83,08%
 • 38,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  38,16%
  Kujawsko-pomorskie
  48,94%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat chełmiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie chełmińskim na 1000 mieszkańców pracuje 168osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie chełmińskim wynosiło w 2021 roku 11,5% (14,3% wśród kobiet i 9,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chełmińskim wynosiło 4 901,95 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chełmińskiego 3 130 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 966 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 164.

  30,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chełmińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,0% w przemyśle i budownictwie, a 10,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 168 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  168,0
  Kujawsko-pomorskie
  231,0
  Polska
  257,0
 • 11,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,3% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • pow. chełmiński
  11,5%
  Kujawsko-pomorskie
  7,7%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie chełmińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie chełmińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie chełmińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 902 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. chełmiński
  4 902 PLN
  woj. kujawsko-pomorskie
  5 287 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie chełmińskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 130 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 966 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 164 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,0% Przemysł i budownictwo
 • 25,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 33,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie chełmińskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 597 Pracujący ogółem
 • 4 510 Kobiety
 • 4 087 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie chełmińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat chełmiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,7
  Województwo
  68,0
  Polska
  69,0
 • 33,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,9
  Kujawsko-pomorskie
  37,8
  Kraj
  38,2
 • 110,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  110,0
  Województwo
  124,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat chełmiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie chełmińskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 221 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 159 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 333 nowe podmioty, a 179 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (390) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (284) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (360) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (149) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie chełmińskim najwięcej (205) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 053) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (156) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,8% (1 087) podmiotów, a 70,6% (2 978) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie chełmińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Budownictwo (19.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 221 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 156 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 087 Przemysł i budownictwo
 • 2 978 Pozostała działalność
 • 333 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie chełmińskim w 2021 roku
 • 179 Podmioty wyrejestrowane w powiecie chełmińskim w 2021 roku
 • 3 159 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 053 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 053
 • 133 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 133
 • 30 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 30
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 4 216 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 216
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 24 Spółdzielnie ogółem
 • 24
 • 196 Spółki handlowe ogółem
 • 196
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 168  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 168
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 205 Spółki cywilne ogółem
 • 205
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 159 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 789 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 789
 • 629 Budownictwo
 • 629
 • 300 Przetwórstwo przemysłowe
 • 300
 • 255 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 255
 • 245 Transport i gospodarka magazynowa
 • 245
 • 222 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 222
 • 165 Pozostała działalność
 • 165
 • 108 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 108
 • 95 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 95
 • 73 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 73
 • 71 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 71
 • 67 Informacja i komunikacja
 • 67
 • 54 Edukacja
 • 54
 • 46 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 46
 • 25 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 25
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie chełmińskim stwierdzono 798 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,52 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie chełmińskim wynosi 78,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu chełmińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,24 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 6,46 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,13 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,03 (59%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat chełmiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 798 Przestępstwa ogółem
 • 798
 • 424 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 424
 • 156 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 156
 • 161 Przestępstwa drogowe
 • 161
 • 9 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 9
 • 332 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 332
 • 15,52 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,52
  Kujawsko-pomorskie
  19,90
  Polska
  21,51
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,24
  woj. kujawsko-pomorskie
  12,00
  Polska
  12,82
 • 3,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat chełmiński
  3,03
  Województwo
  4,94
  Cały kraj
  5,89
 • 3,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat chełmiński
  3,13
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,88
  Kraj
  1,85
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat chełmiński
  0,18
  Kujawsko-pomorskie
  0,28
  Polska
  0,35
 • 6,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,46
  Kujawsko-pomorskie
  9,91
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat chełmiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  79%
  Kujawsko-pomorskie
  74%
  Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  Kujawsko-pomorskie
  71%
  Cały kraj
  64%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat chełmiński
  59%
  Kujawsko-pomorskie
  68%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. chełmiński
  98%
  Kujawsko-pomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  89%
  Kujawsko-pomorskie
  91%
  Kraj
  89%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. chełmiński
  58%
  Województwo
  58%
  Polska
  53%

Powiat chełmiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu chełmińskiego wyniosła w 2021 roku 89,2 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu chełmińskiego - 30.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (18.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,0 mln złotych, czyli 21,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu chełmińskiego wyniosła w 2021 roku 84,7 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.2%). W budżecie powiatu chełmińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 222 złotych na mieszkańca (13,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,9 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie chełmińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu chełmińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat chełmiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu chełmińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,7 mln

  1,0 tys(100%)

  56,0 mln

  1,1 tys(100%)

  53,7 mln

  1,0 tys(100%)

  58,0 mln

  1,1 tys(100%)

  67,9 mln

  1,3 tys(100%)

  67,3 mln

  1,3 tys(100%)

  84,8 mln

  1,6 tys(100%)

  89,2 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,8 mln

  339(33.8%)

  17,3 mln

  330(30.8%)

  17,7 mln

  339(33%)

  18,0 mln

  345(31.1%)

  21,5 mln

  412(31.7%)

  22,4 mln

  431(33.3%)

  25,0 mln

  485(29.6%)

  27,3 mln

  533(30.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  88,0(8.8%)

  5,5 mln

  104(9.8%)

  5,0 mln

  95,8(9.3%)

  5,2 mln

  100(9.1%)

  5,1 mln

  97,9(7.5%)

  6,2 mln

  120(9.2%)

  8,2 mln

  158(9.6%)

  16,7 mln

  325(18.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,1 mln

  211(21.1%)

  11,9 mln

  228(21.3%)

  12,8 mln

  246(23.9%)

  8,5 mln

  162(14.6%)

  8,9 mln

  170(13.1%)

  9,4 mln

  182(14%)

  10,0 mln

  193(11.8%)

  10,3 mln

  200(11.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  76,3(7.6%)

  8,4 mln

  161(15.1%)

  6,6 mln

  127(12.3%)

  7,1 mln

  137(12.3%)

  9,0 mln

  173(13.3%)

  8,7 mln

  167(12.9%)

  18,5 mln

  358(21.8%)

  10,2 mln

  200(11.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  71,1(7.1%)

  3,4 mln

  65,1(6.1%)

  3,5 mln

  67,6(6.6%)

  3,9 mln

  74,0(6.7%)

  4,1 mln

  78,9(6.1%)

  4,1 mln

  79,4(6.1%)

  5,0 mln

  96,4(5.9%)

  5,5 mln

  106(6.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,3 mln

  81,3(8.1%)

  2,7 mln

  52,2(4.9%)

  2,2 mln

  41,7(4.1%)

  3,3 mln

  63,4(5.7%)

  3,7 mln

  71,5(5.5%)

  3,2 mln

  62,0(4.8%)

  4,0 mln

  77,8(4.7%)

  4,0 mln

  78,6(4.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,4 mln

  46,6(4.7%)

  2,2 mln

  41,6(3.9%)

  2,1 mln

  41,0(4%)

  2,4 mln

  46,0(4.2%)

  2,5 mln

  48,0(3.7%)

  2,5 mln

  48,3(3.7%)

  2,8 mln

  54,9(3.3%)

  3,3 mln

  65,1(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  58,3(5.8%)

  2,5 mln

  48,6(4.5%)

  2,2 mln

  41,8(4.1%)

  1,9 mln

  36,3(3.3%)

  2,6 mln

  49,6(3.8%)

  2,1 mln

  41,1(3.2%)

  2,5 mln

  48,0(2.9%)

  2,4 mln

  47,6(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  676,6 tys

  12,9(1.3%)

  795,8 tys

  15,2(1.4%)

  717,5 tys

  13,7(1.3%)

  855,1 tys

  16,4(1.5%)

  919,5 tys

  17,6(1.4%)

  1,0 mln

  19,5(1.5%)

  1,0 mln

  19,7(1.2%)

  1,4 mln

  27,4(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  174,4 tys

  3,3(0.3%)

  125,9 tys

  2,4(0.2%)

  121,2 tys

  2,3(0.2%)

  179,0 tys

  3,4(0.3%)

  209,6 tys

  4,0(0.3%)

  689,9 tys

  13,3(1%)

  207,9 tys

  4,0(0.2%)

  262,7 tys

  5,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  135,3 tys

  2,6(0.3%)

  192,0 tys

  3,7(0.3%)

  160,4 tys

  3,1(0.3%)

  142,5 tys

  2,7(0.2%)

  145,4 tys

  2,8(0.2%)

  139,5 tys

  2,7(0.2%)

  143,3 tys

  2,8(0.2%)

  154,5 tys

  3,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  73,3 tys

  1,4(0.1%)

  160,8 tys

  3,1(0.3%)

  97,6 tys

  1,9(0.2%)

  202,4 tys

  3,9(0.3%)

  252,3 tys

  4,8(0.4%)

  166,1 tys

  3,2(0.2%)

  175,7 tys

  3,4(0.2%)

  153,0 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  113,6 tys

  2,2(0.2%)

  125,2 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,4(0.2%)

  132,0 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  64,8 tys

  1,2(0.1%)

  59,8 tys

  1,1(0.1%)

  48,4 tys

  0,9(0.1%)

  73,7 tys

  1,4(0.1%)

  63,0 tys

  1,2(0.1%)

  41,2 tys

  0,8(0.1%)

  19,9 tys

  0,4(0%)

  110,9 tys

  2,2(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  360,7 tys

  6,9(0.7%)

  243,3 tys

  4,6(0.4%)

  188,8 tys

  3,6(0.4%)

  146,4 tys

  2,8(0.3%)

  101,7 tys

  1,9(0.1%)

  63,4 tys

  1,2(0.1%)

  28,7 tys

  0,6(0%)

  26,4 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,3 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  11,9 tys

  0,2(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  13,7 tys

  0,3(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  12,8 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  53,2 tys

  1,0(0.1%)

  49,3 tys

  0,9(0.1%)

  50,9 tys

  1,0(0.1%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  18,1 tys

  0,3(0%)

  433,9 tys

  8,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,3 tys

  0,3(0%)

  140

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  12,6 tys

  0,2(0%)

  22,5 tys

  0,4(0%)

  36,0 tys

  0,7(0.1%)

  36,0 tys

  0,7(0.1%)

  36,0 tys

  0,7(0.1%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie chełmińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu chełmińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat chełmiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu chełmińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,3 mln

  1,1 tys(100%)

  56,3 mln

  1,1 tys(100%)

  56,5 mln

  1,1 tys(100%)

  60,0 mln

  1,1 tys(100%)

  65,3 mln

  1,2 tys(100%)

  74,9 mln

  1,4 tys(100%)

  91,5 mln

  1,8 tys(100%)

  84,7 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,7 mln

  508(48.3%)

  26,5 mln

  506(47%)

  27,0 mln

  516(47.7%)

  27,3 mln

  523(45.6%)

  28,9 mln

  553(44.2%)

  32,3 mln

  622(43.1%)

  42,0 mln

  812(45.9%)

  40,6 mln

  792(47.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,3 mln

  139(13.3%)

  8,0 mln

  153(14.3%)

  8,7 mln

  166(15.3%)

  9,5 mln

  182(15.9%)

  11,0 mln

  211(16.9%)

  12,2 mln

  234(16.3%)

  11,8 mln

  229(12.9%)

  13,3 mln

  260(15.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,8 mln

  148(14.1%)

  8,4 mln

  161(15%)

  9,2 mln

  177(16.4%)

  8,0 mln

  153(13.4%)

  8,4 mln

  160(12.8%)

  8,9 mln

  171(11.8%)

  9,3 mln

  180(10.2%)

  9,5 mln

  186(11.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  67,1(6.4%)

  3,3 mln

  62,5(5.8%)

  3,4 mln

  65,1(6%)

  3,7 mln

  71,5(6.2%)

  4,0 mln

  77,1(6.2%)

  4,0 mln

  77,2(5.4%)

  4,8 mln

  92,5(5.2%)

  5,3 mln

  103(6.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  993,2 tys

  18,9(1.8%)

  3,5 mln

  66,1(6.2%)

  3,2 mln

  62,1(5.7%)

  2,7 mln

  51,5(4.5%)

  2,9 mln

  55,6(4.4%)

  4,7 mln

  90,3(6.3%)

  11,7 mln

  226(12.8%)

  4,1 mln

  80,6(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  56,2(5.3%)

  1,5 mln

  29,5(2.7%)

  1,0 mln

  19,2(1.8%)

  2,6 mln

  49,2(4.3%)

  1,5 mln

  28,5(2.3%)

  2,2 mln

  42,9(3%)

  2,5 mln

  49,2(2.8%)

  3,0 mln

  58,1(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  50,2(4.8%)

  2,2 mln

  41,9(3.9%)

  1,8 mln

  35,3(3.3%)

  1,8 mln

  35,1(3.1%)

  2,5 mln

  47,2(3.8%)

  1,9 mln

  36,8(2.6%)

  1,8 mln

  34,2(1.9%)

  1,9 mln

  37,9(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  25,4(2.4%)

  803,0 tys

  15,3(1.4%)

  909,2 tys

  17,4(1.6%)

  1,0 mln

  19,9(1.7%)

  1,1 mln

  20,5(1.6%)

  1,1 mln

  21,9(1.5%)

  1,2 mln

  22,7(1.3%)

  1,6 mln

  30,4(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  248,3 tys

  4,7(0.4%)

  749,6 tys

  14,3(1.3%)

  163,7 tys

  3,1(0.3%)

  154,1 tys

  2,9(0.3%)

  1,2 mln

  23,0(1.8%)

  1,1 mln

  22,0(1.5%)

  2,0 mln

  39,3(2.2%)

  1,0 mln

  19,8(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  574,5 tys

  10,9(1%)

  525,4 tys

  10,0(0.9%)

  696,7 tys

  13,3(1.2%)

  432,3 tys

  8,3(0.7%)

  337,5 tys

  6,5(0.5%)

  367,0 tys

  7,1(0.5%)

  343,1 tys

  6,6(0.4%)

  421,9 tys

  8,2(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  56,9 tys

  1,1(0.1%)

  121,8 tys

  2,3(0.2%)

  124,7 tys

  2,4(0.2%)

  157,1 tys

  3,0(0.3%)

  179,7 tys

  3,4(0.3%)

  1,3 mln

  26,0(1.8%)

  185,3 tys

  3,6(0.2%)

  210,1 tys

  4,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  113,6 tys

  2,2(0.2%)

  125,2 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,4(0.2%)

  132,0 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,6(0.1%)

  132,0 tys

  2,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  73,8 tys

  1,4(0.1%)

  71,5 tys

  1,4(0.1%)

  79,2 tys

  1,5(0.1%)

  74,3 tys

  1,4(0.1%)

  69,7 tys

  1,3(0.1%)

  41,7 tys

  0,8(0.1%)

  42,7 tys

  0,8(0%)

  48,5 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  11,9 tys

  0,2(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  11,7 tys

  0,2(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  12,8 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  40,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  900,5 tys

  17,1(1.6%)

  10,4 tys

  0,2(0%)

  18,4 tys

  0,4(0%)

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  29,1 tys

  0,6(0%)

  28,6 tys

  0,6(0%)

  44,3 tys

  0,9(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  53,2 tys

  1,0(0.1%)

  49,3 tys

  0,9(0.1%)

  50,9 tys

  1,0(0.1%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  18,1 tys

  0,3(0%)

  433,9 tys

  8,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  145,5 tys

  2,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,2 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat chełmiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 238 mieszkańców powiatu chełmińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 972 kobiet oraz 6 266 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,6% mieszkańców powiatu chełmińskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 24,7% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu chełmińskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie chełmińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,5%) oraz zasadnicze zawodowe (24,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,1%) oraz podstawowe ukończone (21,7%).

  W roku 2021 w powiecie chełmińskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 54 oddziałów uczęszczało 1 024 dzieci (509 dziewczynek oraz 515 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie chełmińskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 35 oddziałów uczęszczało 778 dzieci (380 dziewczynek oraz 398 chłopców). Dostępne były 803 miejsca.

  16,3% mieszkańców powiatu chełmińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 786 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,19 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 24 szkoły podstawowe, w których w 283 oddziałach uczyło się 4 232 uczniów (2 030 kobiet oraz 2 202 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie chełmińskim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 200 oddziałach uczyło się 3 540 uczniów (1 749 kobiet oraz 1 791 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,0 uczniów.

  W powiecie chełmińskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 456 uczniów (294 kobiety oraz 162 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 90 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie chełmińskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 23 oddziałach uczyło się 576 uczniów (373 kobiety oraz 203 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 236 absolwentów.

  W powiecie chełmińskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 22 oddziałach uczyło się 435 uczniów (146 kobiet oraz 289 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,8 uczniów. 19,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców powiatu chełmińskiego w wieku potencjalnej nauki (28,5% kobiet i 27,3% mężczyzn).

 • 9,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  9,8%
  Kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 11,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. chełmiński
  27,8%
  Województwo
  31,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • powiat chełmiński
  2,2%
  Kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. chełmiński
  10,6%
  Kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  14,9%
  Kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Kraj
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  30,6%
  Kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Polska
  22,9%
 • 24,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,2%
  Województwo
  5,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  24,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Kraj
  19,3%
 • 27,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat chełmiński
  1,0%
  Kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 786 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  786,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  836,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,19 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,19
  Kujawsko-pomorskie
  0,99
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 15 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 54 Oddziały
 • 33 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 178 Miejsca
  (rok 2018)
 • 24 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat chełmiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 024 Dzieci
 • 509 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 515 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 215 3 lata
 • 215
 • 268 4 lata
 • 268
 • 266 5 lata
 • 266
 • 237 6 lat
 • 237
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 99 3 lata
 • 99
 • 137 4 lata
 • 137
 • 135 5 lata
 • 135
 • 119 6 lat
 • 119
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 116 3 lata
 • 116
 • 131 4 lata
 • 131
 • 131 5 lata
 • 131
 • 118 6 lat
 • 118
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 610 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 31,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 31,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat chełmiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Dzieci
 • 21 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 36 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 36,8%
  63,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 22 4 lata
 • 22
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 9 4 lata
 • 9
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 13 4 lata
 • 13
 • 20 5 lata
 • 20
 •  
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat chełmiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 246 Oddziały
 • 4 121 Uczniowie
 • 1 988 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 525 Uczniowie w 1 klasie
 • 250 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 275 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 454 Absolwenci
 • 216 Kobiety
  (absolwenci)
 • 238 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 37 Oddziały
 • 111 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,8%
  62,2%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. chełmiński
  15,0
  Kujawsko-pomorskie
  16,7
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,0
 • 15,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,0
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,8
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 347,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 292,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 55,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat chełmiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 456 Uczniowie
 • 294 Kobiety
  (uczniowie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,5%
  35,5%
 • 80 Uczniowie w 1 klasie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 66 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. chełmiński
  22,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  26,6
  Kraj
  26,3
 •  
 • 38,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat chełmiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 130 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. chełmiński
  19,8
  Kujawsko-pomorskie
  20,2
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,8
 • 23,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,3
 • 3,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,8
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat chełmiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat chełmiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat chełmiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie chełmińskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie chełmińskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • hostele: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 30)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie chełmińskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie chełmińskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 349 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 143 (uczestnicy: 17 950)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 500)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 3 020)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 3 070)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 6 750)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 19 (uczestnicy: 750)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 350)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 1 110)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 580)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 450)
  • warsztaty: 40 (uczestnicy: 770)
  • inne: 4 (uczestnicy: 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 39 (członkowie: 717)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 76)
  • taneczne: 5 (członkowie: 94)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 131)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 50)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 9)
  • teatralne: 3 (członkowie: 48)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 66)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 228)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 20 (absolwenci: 234)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 20)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 32)
  • wiedzy praktycznej: 5 (absolwenci: 70)
  • tańca: 3 (absolwenci: 32)
  • komputerowe: 5 (absolwenci: 50)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 290)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 13)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 52)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 122)
  • taneczne: 4 (członkowie: 98)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie chełmińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 279 miejscami na widowni. Odbyło się 501 seansów, na które przyszło 10 130 widzów, w tym 123 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 003 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie chełmińskim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 195 193 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 15 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 231 134 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 63
  • dostępne dla czytelników: 38
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 38
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie chełmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie chełmińskim działało 30 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 988 członków. Zarejestrowano 1 866 ćwiczących (mężczyźni: 1 355, kobiety: 511, chłopcy do lat 18: 875, dziewczęta do lat 18: 328). Aktywnych było 41 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (32), instruktora sportowego (36) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie chełmińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat chełmiński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w powiecie chełmińskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 13,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,9 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,6 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 12,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie chełmińskim zarejestrowanych było 39 619 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 29 960 samochodów osobowych (580,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 716 samochodów ciężarowych (80,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 110 autobusów (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 427 ciągników siodłowych (8,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 936 motocykli (37,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie chełmińskim znajdowały się 53 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie chełmińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 5 Ranni
  (rok 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie chełmińskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 13,66 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. chełmiński
  13,7
  Województwo
  38,9
  Polska
  59,9
 • 5,85 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. chełmiński
  5,9
  Województwo
  6,0
  Kraj
  5,9
 • 9,76 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  9,8
  Kujawsko-pomorskie
  42,3
  Cały kraj
  69,4
 • 7,57 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  7,6
  Województwo
  7,6
  Kraj
  7,6
 • 12,62 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  12,6
  Kujawsko-pomorskie
  49,0
  Kraj
  80,2
 • 42,86 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat chełmiński
  42,9
  Kujawsko-pomorskie
  15,3
  Kraj
  9,8
 • 71,43 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  71,4
  Województwo
  108,7
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 39 619 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie chełmińskim w 2020 roku
 • 29 960 Samochody osobowe
 • 3 716 Samochody ciężarowe
 • 53 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 110 Autobusy
 • 208 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 427 Ciągniki samochodowe
 • 427   Ciągniki siodłowe
 • 3 262 Ciągniki rolnicze
 • 1 936 Motocykle
 • 612   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 002 Motorowery
 • 29 960Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie chełmińskim
 • Samochody osobowe w powiecie chełmińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 580,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. chełmiński
  580,0
  Województwo
  646,2
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 005
  • 1400-1649 kg7 468
  • 1650-1899 kg7 767
  • 1900 kg i więcej8 720
 • 6 005 do 1399 kg
 • 7 468 1400-1649 kg
 • 7 767 1650-1899 kg
 • 8 720 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 10 157 do 1399 cm3
 • 10 157
 • 17 560 1400-1999 cm3
 • 17 560
 • 2 243 2000 i więcej cm3
 • 2 243
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie chełmińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 234
  • olej napędowy10 740
  • gaz (LPG)5 494
  • pozostałe492
 • 13 234 benzyna
 • 10 740 olej napędowy
 • 5 494 gaz (LPG)
 • 492 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 238 do 1 roku
 • 238
 • 164 2 lata
 • 164
 • 243 3 lata
 • 243
 • 591 4-5 lat
 • 591
 • 672 6-7 lat
 • 672
 • 954 8-9 lat
 • 954
 • 1 350 10-11 lat
 • 1 350
 • 4 943 12-15 lat
 • 4 943
 • 6 950 16-20 lat
 • 6 950
 • 5 907 21-25 lat
 • 5 907
 • 3 934 26-30 lat
 • 3 934
 • 4 014 31 lat i więcej
 • 4 014
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie chełmińskim
 • pow. chełmiński
  20,3 lat
  Kujawsko-pomorskie
  20,0 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 3 716Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie chełmińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie chełmińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat chełmiński
  80,2
  Województwo
  95,5
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 792 do 999 kg
 • 1 792
 • 1 138 1000-1499 kg
 • 1 138
 • 301 1500-2999 kg
 • 301
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 83 3500-4999 kg
 • 83
 • 181 5000-6999 kg
 • 181
 • 93 7000-9999 kg
 • 93
 • 68 10000-14999 kg
 • 68
 • 25 15000 kg i więcej
 • 25
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna466
  • olej napędowy2 953
  • gaz (LPG)113
  • pozostałe184
 • 466 benzyna
 • 2 953 olej napędowy
 • 113 gaz (LPG)
 • 184 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 29 do 1 roku
 • 29
 • 25 2 lata
 • 25
 • 38 3 lata
 • 38
 • 89 4-5 lat
 • 89
 • 109 6-7 lat
 • 109
 • 160 8-9 lat
 • 160
 • 210 10-11 lat
 • 210
 • 510 12-15 lat
 • 510
 • 715 16-20 lat
 • 715
 • 683 21-25 lat
 • 683
 • 373 26-30 lat
 • 373
 • 775 31 lat i więcej
 • 775
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie chełmińskim
 • powiat chełmiński
  21,0 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,6 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 110Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie chełmińskim
 • Autobusy w powiecie chełmińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,1
  Kujawsko-pomorskie
  3,0
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy99
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe11
 • 0 benzyna
 • 99 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 11 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 11 12-15 lat
 • 11
 • 13 16-20 lat
 • 13
 • 15 21-25 lat
 • 15
 • 6 26-30 lat
 • 6
 • 62 31 lat i więcej
 • 62
 • 28,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie chełmińskim
 • pow. chełmiński
  28,1 lat
  Województwo
  24,4 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 427Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie chełmińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie chełmińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,3
  Kujawsko-pomorskie
  9,7
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy384
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe40
 • 3 benzyna
 • 384 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 40 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 14 4-5 lat
 • 14
 • 19 6-7 lat
 • 19
 • 34 8-9 lat
 • 34
 • 23 10-11 lat
 • 23
 • 86 12-15 lat
 • 86
 • 66 16-20 lat
 • 66
 • 83 21-25 lat
 • 83
 • 53 26-30 lat
 • 53
 • 44 31 lat i więcej
 • 44
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie chełmińskim
 • pow. chełmiński
  18,8 lat
  Województwo
  15,4 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 1 936Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie chełmińskim
 • Motocykle w powiecie chełmińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 37,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  37,5
  Kujawsko-pomorskie
  49,0
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 21 2 lata
 • 21
 • 11 3 lata
 • 11
 • 101 4-5 lat
 • 101
 • 67 6-7 lat
 • 67
 • 67 8-9 lat
 • 67
 • 63 10-11 lat
 • 63
 • 224 12-15 lat
 • 224
 • 250 16-20 lat
 • 250
 • 242 21-25 lat
 • 242
 • 200 26-30 lat
 • 200
 • 671 31 lat i więcej
 • 671
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie chełmińskim
 • powiat chełmiński
  22,9 lat
  Województwo
  26,6 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 53 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 26 km  Będących pod zarządem gminy
 • 21 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie chełmińskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 998,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  998,2 km
  Kujawsko-pomorskie
  768,9 km
  Kraj
  591,9 km
 • 10,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  10,3 km
  Kujawsko-pomorskie
  6,8 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami