Powiat sieradzki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat sieradzki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 118 692 Liczba mieszkańców
 • 1 491 km2 Powierzchnia
 • 80 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 43,9% Stopa urbanizacji
 • Mariusz Bądzior Starosta
 • pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz Adres starostwa powiatowego
 • ESI Tablice rejestracyjne
Powiat sieradzki na mapie
Identyfikatory
 • 1014 TERYT (TERC)
Herb powiatu sieradzkiego
powiat sieradzki herb
Flaga powiatu sieradzkiego
powiat sieradzki flaga

powiat sieradzki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu
(43) 822-31-99
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
(43)828-10-63, 828-10-80
T.Grzesika, R.Piwnika 1
98-200 Sieradz
Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
(43) 822-49-36
ul.Sikorskiego2
98-200 Sieradz
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Sieradzu
(43) 822-36-85
ul.P.O.W 52
98-200 Sieradz
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
(43) 822-05-01
(43) 822-78-61
Plac Wojewódzki
98-200 Sieradz

Powiat sieradzki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat sieradzki ma 118 692 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sieradzkiego w 2050 roku wynosi 93 753, z czego 47 237 to kobiety, a 46 516 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu sieradzkiego zawarli w 2017 roku 560 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców powiatu sieradzkiego jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sieradzki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -196. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,65 na 1000 mieszkańców powiatu sieradzkiego. W 2017 roku urodziło się 1 227 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 339 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,6% zgonów w powiecie sieradzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w powiecie sieradzkim były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sieradzkiego przypada 10.71 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 970 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 194 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sieradzkiego -224. W tym samym roku 39 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 21.

  61,5% mieszkańców powiatu sieradzkiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sieradzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 118 692 Liczba mieszkańców
 • 60 764 Kobiety
 • 57 928 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sieradzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sieradzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sieradzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sieradzkiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 93 753 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 47 237 Kobiety
 • 46 516 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sieradzkim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sieradzkim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sieradzkim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sieradzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. sieradzki
  41,4 lat
  woj. łódzkie
  42,7 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sieradzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sieradzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sieradzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sieradzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sieradzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,1%
  Województwo
  26,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat sieradzki
  56,6%
  Województwo
  55,0%
  Kraj
  55,8%
 • 54,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • powiat sieradzki
  10,6%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Kraj
  9,6%
 • 17,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,5%
  łódzkie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sieradzkim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. sieradzki
  4,7
  łódzkie
  4,7
  Cały kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,3
  łódzkie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 560 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sieradzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -196 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -45 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -151 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,7
  Województwo
  -3,0
  Cała Polska
  -0,0
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sieradzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sieradzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sieradzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sieradzkim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 227 Urodzenia żywe
 • 600 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 627 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat sieradzki
  10,3
  woj. łódzkie
  9,6
  Polska
  10,5
 • 44,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat sieradzki
  44,2
  woj. łódzkie
  42,0
  Kraj
  44,2
 • 11.54 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.54
 • 49.05 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.05
 • 105.11 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105.11
 • 87.89 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87.89
 • 32.56 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.56
 • 7.37 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.37
 • 0.26 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.26
 • 3 339 g Średnia waga noworodków
 • 3 249 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. sieradzki
  3 339 g
  woj. łódzkie
  3 360 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 109 Waga 4000g - 4499g
 • 109
 • 374 Waga 3500g - 3999g
 • 374
 • 481 Waga 3000g - 3499g
 • 481
 • 161 Waga 2500g - 2999g
 • 161
 • 60 Waga 2000g - 2499g
 • 60
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,46
  łódzkie
  1,41
  Cały kraj
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. sieradzki
  0,72
  woj. łódzkie
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat sieradzki
  0,86
  Województwo
  0,76
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie sieradzkim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 275 Zgony
 • 630 Kobiety
  (Zgony)
 • 645 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,4%
  50,6%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,7
  łódzkie
  12,1
  Cały kraj
  10,1
 • 113,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  113,1
  Województwo
  132,5
  Cały kraj
  101,5
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat sieradzki
  2,7
  woj. łódzkie
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. sieradzki
  3,4
  łódzkie
  4,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sieradzkim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. sieradzki
  42,5%
  woj. łódzkie
  41,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  24,7%
  woj. łódzkie
  25,2%
  Polska
  26,7%
 • 9,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  9,9%
  łódzkie
  7,4%
  Polska
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  10,1
  Polska
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  83,3
  Polska
  74,3
 • 264,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat sieradzki
  264,6
  woj. łódzkie
  314,0
  Kraj
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  295,4
  Cały kraj
  261,6
 • 455,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 455,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 456,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  455,5
  Województwo
  519,0
  Kraj
  469,0
 • 81,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 141,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. sieradzki
  81,7
  woj. łódzkie
  90,2
  Cały kraj
  87,7
 • 27,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat sieradzki
  27,8
  Województwo
  36,2
  Kraj
  31,8
 • 1,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  1,6
  woj. łódzkie
  10,4
  Kraj
  8,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,2%
  woj. łódzkie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 970 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 513 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 457 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Zameldowania z zagranicy
 • 14 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 194 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 647 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 547 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -203 Saldo migracji
 • -127 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -76 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -224 Saldo migracji wewnętrznych
 • -134 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -90 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 21 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sieradzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sieradzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sieradzki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie sieradzkim oddano do użytku 275 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,32 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie sieradzkim to 39 461 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 332 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 80,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 19,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sieradzkim to 5,05 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie sieradzkim to 130,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,52% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,70% mieszkań posiada łazienkę, 73,44% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,77% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39 461 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 331,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. sieradzki
  331,60
  Województwo
  406,30
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 80,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,80 m2
  Województwo
  68,90 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 26,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,80 m2
  łódzkie
  28,00 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat sieradzki
  3,99
  łódzkie
  3,60
  Polska
  3,82
 • 3,02 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,02
  Województwo
  2,46
  Cały kraj
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,76
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 275 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,32 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,32
  woj. łódzkie
  3,02
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 163 Użytek własny
 • 48 Sprzedaż lub wynajem
 • 77,3%
  22,7%
 • 1 388 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,05 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. sieradzki
  5,05
  łódzkie
  4,43
  Cała Polska
  3,91
 • 11,69 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat sieradzki
  11,69
  woj. łódzkie
  13,36
  Cała Polska
  18,14
 • 35 946 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 130,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. sieradzki
  130,7 m2
  łódzkie
  113,3 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. sieradzki
  0,30 m2
  woj. łódzkie
  0,34 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. sieradzki
  92,52%
  łódzkie
  94,69%
  Kraj
  96,79%
 • 86,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  86,31%
  woj. łódzkie
  89,51%
  Kraj
  93,66%
 • 82,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat sieradzki
  82,70%
  Województwo
  85,48%
  Cała Polska
  91,31%
 • 73,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  73,44%
  Województwo
  77,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 0,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  0,77%
  Województwo
  44,57%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat sieradzki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie sieradzkim na 1000 mieszkańców pracuje 181 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sieradzkim wynosiło w 2017 roku 6,1% (6,9% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sieradzkim wynosiło 3 648,13 PLN, co odpowiada 80.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sieradzkiego 9 694 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 638 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 056.

  47,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sieradzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,8% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 181 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  181,0
  woj. łódzkie
  244,0
  Kraj
  247,0
 • 6,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,9% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,1%
  woj. łódzkie
  6,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sieradzkim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sieradzkim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sieradzkim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 648 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 648 PLN
  woj. łódzkie
  4 142 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sieradzkim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 694 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 638 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 056 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,8% Przemysł i budownictwo
 • 13,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,4% Pozostałe
 • 30,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sieradzkim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21 494 Pracujący ogółem
 • 11 214 Kobiety
 • 10 280 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie sieradzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sieradzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. sieradzki
  62,6
  woj. łódzkie
  66,6
  Kraj
  63,4
 • 33,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,8
  łódzkie
  38,5
  Cały kraj
  34,0
 • 116,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  116,9
  Województwo
  136,9
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sieradzki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie sieradzkim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 9 293 podmioty gospodarki narodowej, z czego 7 084 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 902 nowe podmioty, a 712 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (966) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (741) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (1 472) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (586) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie sieradzkim najwięcej (453) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 813) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (231) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,2% (2 340) podmiotów, a 72,3% (6 722) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie sieradzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 293 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 231 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 340 Przemysł i budownictwo
 • 6 722 Pozostała działalność
 • 902 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie sieradzkim w 2017 roku
 • 712 Podmioty wyrejestrowane w powiecie sieradzkim w 2017 roku
 • 7 084 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 813 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 813
 • 404 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 404
 • 72 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 72
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 9 289 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 289
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 58 Spółdzielnie ogółem
 • 58
 • 578 Spółki handlowe ogółem
 • 578
 • 55  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 55
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 453  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 453
 • 52    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 52
 • 429 Spółki cywilne ogółem
 • 429
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 084 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 989 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 989
 • 1 188 Budownictwo
 • 1 188
 • 726 Przetwórstwo przemysłowe
 • 726
 • 587 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 587
 • 537 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 537
 • 500 Transport i gospodarka magazynowa
 • 500
 • 331 Pozostała działalność
 • 331
 • 205 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 205
 • 198 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 198
 • 188 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 188
 • 157 Informacja i komunikacja
 • 157
 • 154 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 154
 • 142 Edukacja
 • 142
 • 68 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 68
 • 67 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 67
 • 26 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 26
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sieradzki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie sieradzkim stwierdzono 1 410 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sieradzkim wynosi 73,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sieradzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,03 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 5,11 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,33 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,98 (82%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sieradzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 410 Przestępstwa ogółem
 • 1 410
 • 835 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 835
 • 235 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 235
 • 277 Przestępstwa drogowe
 • 277
 • 44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 44
 • 607 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 607
 • 11,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. sieradzki
  11,87
  woj. łódzkie
  17,76
  Polska
  19,62
 • 7,03 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,03
  Województwo
  11,26
  Cały kraj
  12,07
 • 1,98 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,98
  woj. łódzkie
  3,84
  Polska
  4,94
 • 2,33 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,33
  łódzkie
  1,95
  Cała Polska
  1,78
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat sieradzki
  0,37
  łódzkie
  0,49
  Polska
  0,49
 • 5,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. sieradzki
  5,11
  łódzkie
  9,64
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sieradzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat sieradzki
  74%
  łódzkie
  66%
  Cała Polska
  72%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  woj. łódzkie
  53%
  Kraj
  60%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. sieradzki
  83%
  łódzkie
  84%
  Cały kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. sieradzki
  98%
  woj. łódzkie
  98%
  Kraj
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. sieradzki
  84%
  łódzkie
  82%
  Kraj
  84%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  woj. łódzkie
  47%
  Cała Polska
  52%

Powiat sieradzki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu sieradzkiego wyniosła w 2016 roku 122,7 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu sieradzkiego - 32.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (20.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (16%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,6 mln złotych, czyli 12,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu sieradzkiego wyniosła w 2016 roku 118,7 mln złotych, co daje 997 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.5%). W budżecie powiatu sieradzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 147 złotych na mieszkańca (14,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,1 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie sieradzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu sieradzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat sieradzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu sieradzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  99,4 mln

  828(100%)

  114,7 mln

  947(100%)

  108,6 mln

  899(100%)

  112,3 mln

  932(100%)

  120,4 mln

  1,0 tys(100%)

  120,4 mln

  1,0 tys(100%)

  113,9 mln

  953(100%)

  122,7 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  35,4 mln

  295(35.6%)

  37,6 mln

  315(32.8%)

  41,1 mln

  340(37.8%)

  42,6 mln

  354(38%)

  43,3 mln

  361(35.9%)

  42,2 mln

  353(35.1%)

  40,2 mln

  337(35.3%)

  40,0 mln

  337(32.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,1 mln

  167(20.2%)

  21,7 mln

  182(18.9%)

  22,7 mln

  188(20.9%)

  23,4 mln

  194(20.8%)

  25,0 mln

  209(20.8%)

  24,8 mln

  207(20.6%)

  23,6 mln

  198(20.7%)

  25,2 mln

  212(20.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,7 mln

  131(15.7%)

  25,9 mln

  216(22.5%)

  9,1 mln

  75,6(8.4%)

  12,1 mln

  100(10.8%)

  15,5 mln

  129(12.9%)

  14,8 mln

  124(12.3%)

  10,6 mln

  89,0(9.3%)

  19,6 mln

  165(16%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,7 mln

  63,9(7.7%)

  7,7 mln

  64,1(6.7%)

  9,3 mln

  77,5(8.6%)

  9,7 mln

  80,7(8.7%)

  9,6 mln

  80,2(8%)

  11,0 mln

  91,6(9.1%)

  12,2 mln

  102(10.7%)

  12,3 mln

  104(10%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,0 mln

  58,2(7%)

  6,7 mln

  55,8(5.8%)

  7,8 mln

  64,3(7.1%)

  5,7 mln

  47,2(5.1%)

  6,1 mln

  51,1(5.1%)

  6,1 mln

  50,6(5%)

  6,1 mln

  51,2(5.4%)

  6,4 mln

  53,8(5.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,8 mln

  39,8(4.8%)

  5,2 mln

  43,4(4.5%)

  5,3 mln

  44,3(4.9%)

  5,8 mln

  48,2(5.2%)

  6,1 mln

  51,0(5.1%)

  6,1 mln

  51,4(5.1%)

  6,0 mln

  50,4(5.3%)

  6,0 mln

  50,7(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  20,6(2.5%)

  2,7 mln

  22,9(2.4%)

  3,2 mln

  26,7(3%)

  2,8 mln

  23,2(2.5%)

  3,1 mln

  25,5(2.5%)

  3,5 mln

  29,1(2.9%)

  3,4 mln

  28,6(3%)

  3,5 mln

  29,3(2.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  27,0(3.3%)

  3,6 mln

  30,5(3.2%)

  4,1 mln

  33,8(3.8%)

  4,1 mln

  33,7(3.6%)

  4,5 mln

  37,7(3.8%)

  4,8 mln

  40,3(4%)

  3,8 mln

  31,9(3.3%)

  3,1 mln

  26,4(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  17,5(2.1%)

  1,9 mln

  15,8(1.6%)

  1,9 mln

  16,1(1.8%)

  3,1 mln

  26,0(2.8%)

  3,7 mln

  31,0(3.1%)

  2,5 mln

  20,7(2.1%)

  2,7 mln

  22,2(2.3%)

  2,8 mln

  23,9(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  509,8 tys

  4,3(0.5%)

  628,5 tys

  5,3(0.5%)

  2,1 mln

  17,7(2%)

  2,0 mln

  16,7(1.8%)

  2,0 mln

  16,9(1.7%)

  1,8 mln

  15,3(1.5%)

  2,1 mln

  17,6(1.8%)

  2,0 mln

  16,8(1.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  699

  0,0(0%)

  153,9 tys

  1,3(0.1%)

  81,2 tys

  0,7(0.1%)

  85,2 tys

  0,7(0.1%)

  262,6 tys

  2,2(0.2%)

  263,5 tys

  2,2(0.2%)

  276,4 tys

  2,3(0.2%)

  510,4 tys

  4,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  291,6 tys

  2,4(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  281,7 tys

  2,3(0.3%)

  262,5 tys

  2,2(0.2%)

  488,7 tys

  4,0(0.4%)

  467,7 tys

  3,9(0.4%)

  431,1 tys

  3,6(0.4%)

  360,6 tys

  3,0(0.3%)

  287,2 tys

  2,4(0.3%)

  275,3 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  54,2 tys

  0,5(0.1%)

  43,8 tys

  0,4(0%)

  90,7 tys

  0,8(0.1%)

  142,9 tys

  1,2(0.1%)

  157,2 tys

  1,3(0.1%)

  597,9 tys

  5,0(0.5%)

  205,9 tys

  1,7(0.2%)

  238,5 tys

  2,0(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  115,0 tys

  1,0(0.1%)

  250,0 tys

  2,1(0.2%)

  599,4 tys

  5,0(0.6%)

  175,5 tys

  1,5(0.2%)

  438,8 tys

  3,7(0.4%)

  308,2 tys

  2,6(0.3%)

  865,9 tys

  7,3(0.8%)

  143,0 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  116,6 tys

  1,0(0.1%)

  116,9 tys

  1,0(0.1%)

  121,9 tys

  1,0(0.1%)

  116,8 tys

  1,0(0.1%)

  66,2 tys

  0,6(0.1%)

  64,0 tys

  0,5(0.1%)

  53,4 tys

  0,4(0%)

  54,7 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  43,0 tys

  0,4(0%)

  244,6 tys

  2,0(0.2%)

  443,5 tys

  3,7(0.4%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  1,2 mln

  9,7(1%)

  1,4 mln

  11,9(1.2%)

  21,6 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  13,0 tys

  0,1(0%)

  12,4 tys

  0,1(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  23,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  30,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  108,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie sieradzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu sieradzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat sieradzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu sieradzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  97,9 mln

  815(100%)

  112,4 mln

  927(100%)

  109,4 mln

  906(100%)

  110,1 mln

  914(100%)

  122,1 mln

  1,0 tys(100%)

  118,8 mln

  991(100%)

  113,2 mln

  947(100%)

  118,7 mln

  997(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  52,3 mln

  436(53.5%)

  54,2 mln

  454(48.3%)

  56,4 mln

  467(51.5%)

  57,0 mln

  473(51.8%)

  63,0 mln

  525(51.6%)

  57,6 mln

  482(48.5%)

  55,3 mln

  463(48.8%)

  57,2 mln

  481(48.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,9 mln

  99,2(12.2%)

  11,7 mln

  98,2(10.4%)

  12,7 mln

  105(11.6%)

  13,4 mln

  112(12.2%)

  14,1 mln

  117(11.5%)

  15,5 mln

  129(13%)

  17,0 mln

  142(15%)

  18,5 mln

  155(15.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,2 mln

  110(13.5%)

  13,8 mln

  115(12.3%)

  14,9 mln

  123(13.6%)

  16,1 mln

  134(14.7%)

  16,3 mln

  136(13.3%)

  16,3 mln

  137(13.8%)

  15,0 mln

  126(13.3%)

  17,2 mln

  144(14.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,0 mln

  49,7(6.1%)

  5,6 mln

  47,2(5%)

  6,2 mln

  51,7(5.7%)

  5,7 mln

  47,2(5.2%)

  6,1 mln

  51,1(5%)

  6,1 mln

  50,6(5.1%)

  6,1 mln

  51,2(5.4%)

  6,4 mln

  53,8(5.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  28,3(3.5%)

  3,4 mln

  28,1(3%)

  4,1 mln

  33,6(3.7%)

  4,8 mln

  39,6(4.3%)

  5,2 mln

  43,3(4.3%)

  5,3 mln

  43,9(4.4%)

  5,1 mln

  43,0(4.5%)

  5,4 mln

  45,5(4.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 mln

  29,1(3.6%)

  14,0 mln

  117(12.5%)

  1,5 mln

  12,8(1.4%)

  1,1 mln

  9,5(1%)

  867,1 tys

  7,2(0.7%)

  2,4 mln

  20,4(2.1%)

  1,4 mln

  11,9(1.3%)

  3,2 mln

  26,6(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  27,0(3.3%)

  3,6 mln

  30,5(3.2%)

  4,1 mln

  33,8(3.7%)

  4,1 mln

  33,7(3.7%)

  4,5 mln

  37,7(3.7%)

  4,8 mln

  40,3(4.1%)

  3,8 mln

  31,9(3.4%)

  3,1 mln

  26,3(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  12,1(1.5%)

  2,3 mln

  19,3(2%)

  3,0 mln

  25,1(2.8%)

  2,9 mln

  24,0(2.6%)

  3,4 mln

  28,5(2.8%)

  2,9 mln

  24,4(2.5%)

  2,4 mln

  20,2(2.1%)

  2,4 mln

  20,2(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  510,1 tys

  4,3(0.5%)

  628,8 tys

  5,3(0.6%)

  2,8 mln

  22,9(2.5%)

  2,4 mln

  20,2(2.2%)

  2,0 mln

  16,5(1.6%)

  2,0 mln

  16,3(1.6%)

  2,1 mln

  17,7(1.9%)

  2,0 mln

  16,9(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  9,4(1.1%)

  1,5 mln

  12,3(1.3%)

  1,8 mln

  15,2(1.7%)

  1,1 mln

  8,8(1%)

  1,3 mln

  10,8(1.1%)

  1,6 mln

  13,8(1.4%)

  1,1 mln

  9,2(1%)

  1,2 mln

  9,9(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  277,5 tys

  2,3(0.3%)

  313,1 tys

  2,6(0.3%)

  696,1 tys

  5,8(0.6%)

  647,6 tys

  5,4(0.6%)

  4,1 mln

  34,3(3.4%)

  2,1 mln

  17,7(1.8%)

  1,4 mln

  12,0(1.3%)

  885,6 tys

  7,4(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  559,8 tys

  4,7(0.6%)

  564,5 tys

  4,7(0.5%)

  567,5 tys

  4,7(0.5%)

  627,0 tys

  5,2(0.6%)

  565,2 tys

  4,7(0.5%)

  533,2 tys

  4,5(0.4%)

  536,9 tys

  4,5(0.5%)

  577,2 tys

  4,9(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  291,6 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  313,7 tys

  2,6(0.3%)

  190,7 tys

  1,6(0.2%)

  171,2 tys

  1,4(0.2%)

  82,2 tys

  0,7(0.1%)

  190,7 tys

  1,6(0.2%)

  267,8 tys

  2,2(0.2%)

  184,4 tys

  1,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  699

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  159,0 tys

  1,3(0.1%)

  155,5 tys

  1,3(0.1%)

  155,5 tys

  1,3(0.1%)

  154,1 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  43,0 tys

  0,4(0%)

  247,4 tys

  2,1(0.2%)

  443,5 tys

  3,7(0.4%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  9,6(1%)

  1,4 mln

  11,9(1.3%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  394,5 tys

  3,3(0.4%)

  80,0 tys

  0,7(0.1%)

  100,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  350,0 tys

  2,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  30,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  108,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat sieradzki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 030 mieszkańców powiatu sieradzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 654 kobiet oraz 14 376 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu sieradzkiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sieradzkiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sieradzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,0%) oraz zasadnicze zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz podstawowe ukończone (24,6%).

  16,3% mieszkańców powiatu sieradzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 736 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,63.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,65.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,4% mieszkańców powiatu sieradzkiego w wieku potencjalnej nauki (32,9% kobiet i 32,0% mężczyzn).

 • 13,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,5%
  Województwo
  16,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,6% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  30,1%
  łódzkie
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • pow. sieradzki
  2,4%
  łódzkie
  2,8%
  Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. sieradzki
  12,8%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. sieradzki
  14,9%
  woj. łódzkie
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat sieradzki
  22,8%
  woj. łódzkie
  20,8%
  Kraj
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. sieradzki
  6,0%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  25,8%
  łódzkie
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 27,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 32,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  woj. łódzkie
  1,6%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 736 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  736,0
  łódzkie
  818,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,35
  Województwo
  1,01
  Polska
  1,01
 •  
 • 166,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 165,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 69,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat sieradzki
  96,63
  Województwo
  97,48
  Kraj
  96,62
 • 93,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. sieradzki
  93,89
  woj. łódzkie
  93,50
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sieradzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sieradzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 553,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 480,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 48,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  98,65
  woj. łódzkie
  101,43
  Cały kraj
  100,01
 • 93,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat sieradzki
  93,77
  woj. łódzkie
  93,10
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat sieradzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat sieradzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  woj. łódzkie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 285,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 215,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sieradzkim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  28,0
  woj. łódzkie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 28 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 28
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 31 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 31
 • 102,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 83,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. sieradzki
  24,0
  Województwo
  23,0
  Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 95,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 65,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  28,0
  łódzkie
  24,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 28 Szkoły policealne ogółem
 • 28
 • 25 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 25
 • 29 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 29
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 12,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sieradzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sieradzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sieradzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sieradzki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie sieradzkim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie sieradzkim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 914)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie sieradzkim: 11 (publiczne: 10, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 7 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie sieradzkim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 241 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 858 (uczestnicy: 126 741)
  • seanse filmowe: 316 (uczestnicy: 13 300)
  • wystawy: 28 (uczestnicy: 5 550)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 10 400)
  • koncerty: 74 (uczestnicy: 33 560)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 85 (uczestnicy: 3 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 36 (uczestnicy: 17 685)
  • konkursy: 47 (uczestnicy: 2 576)
  • pokazy teatralne: 93 (uczestnicy: 20 900)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 700)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 2 000)
  • warsztaty: 51 (uczestnicy: 2 850)
  • inne: 97 (uczestnicy: 14 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 65 (członkowie: 1 138)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 151)
  • taneczne: 16 (członkowie: 279)
  • muzyczne: 24 (członkowie: 229)
  • teatralne: 4 (członkowie: 41)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 143)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 261)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 26)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 17 (absolwenci: 227)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 30)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 8 (absolwenci: 109)
  • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 65)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 8)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 5)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 80 (członkowie: 1 085)
  • teatralne: 7 (członkowie: 62)
  • muzyczne - instrumentalne: 19 (członkowie: 281)
  • wokalne i chóry: 19 (członkowie: 186)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 12 (członkowie: 143)
  • taneczne: 22 (członkowie: 405)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie sieradzkim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 18 255 zwiedzających, co daje 1 537 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sieradzkim działało 38 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 606 935 wolumenów oraz 529 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 88 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 41 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 599 749 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 203
  • dostępne dla czytelników: 124
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 124
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 15
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 18
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 30
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sieradzkim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 126 597 wolumenów w tym ziobry specjalne: 3 359. Odnotowano 3 001 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 18 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 7 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 141 745 wolumenów. Odnotowano 4 521 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 36
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie sieradzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sieradzkim działało 50 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 796 członków. Zarejestrowano 2 702 ćwiczących (mężczyźni: 2 112, kobiety: 590, chłopcy do lat 18: 1 398, dziewczęta do lat 18: 492). Aktywnych było 85 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (58), instruktora sportowego (54) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie sieradzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sieradzki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat sieradzki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 70 wypadków drogowych w powiecie sieradzkim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 74 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 67,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie sieradzkim zarejestrowanych było 109 946 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 73 710 samochodów osobowych (619,4 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 13 022 samochodów ciężarowych (117,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 283 autobusów (2,4 - mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 971 ciągników siodłowych (8,2 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 428 motocykli (54,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,5 lat.


  W 2017 roku w powiecie sieradzkim znajdowały się 25 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 49 taksówek oraz 49 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 70 Wypadki drogowe
 • 7 Ofiary śmiertelne
 • 74 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie sieradzkim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 58,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat sieradzki
  58,8
  Województwo
  169,9
  Cały kraj
  87,6
 • 5,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. sieradzki
  5,9
  łódzkie
  8,6
  Cała Polska
  7,9
 • 6,37 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  6,4
  woj. łódzkie
  11,2
  Kraj
  10,6
 • 67,31 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. sieradzki
  67,3
  Województwo
  276,0
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 109 946 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie sieradzkim w 2016 roku
 • 73 710 Samochody osobowe
 • 13 022 Samochody ciężarowe
 • 729 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 283 Autobusy
 • 565 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 972 Ciągniki samochodowe
 • 971   Ciągniki siodłowe
 • 14 966 Ciągniki rolnicze
 • 6 428 Motocykle
 • 2 606   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 639 Motorowery
 • 73 710Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie sieradzkim
 • Samochody osobowe w powiecie sieradzkim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 619,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  619,4
  łódzkie
  570,1
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg20 713
  • 1400-1649 kg21 483
  • 1650-1899 kg17 272
  • 1900 kg i więcej14 242
 • 20 713 do 1399 kg
 • 21 483 1400-1649 kg
 • 17 272 1650-1899 kg
 • 14 242 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 29 990 do 1399 cm3
 • 29 990
 • 38 993 1400-1999 cm3
 • 38 993
 • 4 727 2000 i więcej cm3
 • 4 727
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie sieradzkim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna38 414
  • olej napędowy20 928
  • gaz (LPG)14 280
  • pozostałe88
 • 38 414 benzyna
 • 20 928 olej napędowy
 • 14 280 gaz (LPG)
 • 88 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 571 do 1 roku
 • 571
 • 399 2 lata
 • 399
 • 453 3 lata
 • 453
 • 1 499 4-5 lat
 • 1 499
 • 2 175 6-7 lat
 • 2 175
 • 3 867 8-9 lat
 • 3 867
 • 4 936 10-11 lat
 • 4 936
 • 12 527 12-15 lat
 • 12 527
 • 19 246 16-20 lat
 • 19 246
 • 11 500 21-25 lat
 • 11 500
 • 6 042 26-30 lat
 • 6 042
 • 10 495 31 lat i więcej
 • 10 495
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie sieradzkim
 • pow. sieradzki
  19,3 lat
  Województwo
  18,2 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 13 022Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie sieradzkim
 • Samochody ciężarowe w powiecie sieradzkim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 117,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  117,6
  woj. łódzkie
  98,8
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 814 do 999 kg
 • 5 814
 • 3 500 1000-1499 kg
 • 3 500
 • 996 1500-2999 kg
 • 996
 • 107 3000-3499 kg
 • 107
 • 289 3500-4999 kg
 • 289
 • 1 355 5000-6999 kg
 • 1 355
 • 509 7000-9999 kg
 • 509
 • 318 10000-14999 kg
 • 318
 • 134 15000 kg i więcej
 • 134
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 707
  • olej napędowy9 379
  • gaz (LPG)799
  • pozostałe137
 • 2 707 benzyna
 • 9 379 olej napędowy
 • 799 gaz (LPG)
 • 137 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 74 do 1 roku
 • 74
 • 67 2 lata
 • 67
 • 98 3 lata
 • 98
 • 301 4-5 lat
 • 301
 • 507 6-7 lat
 • 507
 • 739 8-9 lat
 • 739
 • 693 10-11 lat
 • 693
 • 1 733 12-15 lat
 • 1 733
 • 2 688 16-20 lat
 • 2 688
 • 1 534 21-25 lat
 • 1 534
 • 1 308 26-30 lat
 • 1 308
 • 3 280 31 lat i więcej
 • 3 280
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie sieradzkim
 • Tutaj
  21,3 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 283Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie sieradzkim
 • Autobusy w powiecie sieradzkim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  2,6
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21
  • olej napędowy262
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 21 benzyna
 • 262 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 47 12-15 lat
 • 47
 • 39 16-20 lat
 • 39
 • 35 21-25 lat
 • 35
 • 55 26-30 lat
 • 55
 • 81 31 lat i więcej
 • 81
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie sieradzkim
 • powiat sieradzki
  23,7 lat
  łódzkie
  21,3 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 971Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie sieradzkim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie sieradzkim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 8,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. sieradzki
  8,2
  Województwo
  8,6
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy955
  • gaz (LPG)9
  • pozostałe0
 • 7 benzyna
 • 955 olej napędowy
 • 9 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 2 2 lata
 • 2
 • 9 3 lata
 • 9
 • 39 4-5 lat
 • 39
 • 50 6-7 lat
 • 50
 • 146 8-9 lat
 • 146
 • 112 10-11 lat
 • 112
 • 162 12-15 lat
 • 162
 • 216 16-20 lat
 • 216
 • 93 21-25 lat
 • 93
 • 78 26-30 lat
 • 78
 • 57 31 lat i więcej
 • 57
 • 15,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie sieradzkim
 • pow. sieradzki
  15,8 lat
  Województwo
  13,0 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 6 428Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie sieradzkim
 • Motocykle w powiecie sieradzkim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 54,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  54,0
  Województwo
  36,8
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 97 do 1 roku
 • 97
 • 34 2 lata
 • 34
 • 28 3 lata
 • 28
 • 102 4-5 lat
 • 102
 • 132 6-7 lat
 • 132
 • 227 8-9 lat
 • 227
 • 244 10-11 lat
 • 244
 • 363 12-15 lat
 • 363
 • 510 16-20 lat
 • 510
 • 271 21-25 lat
 • 271
 • 646 26-30 lat
 • 646
 • 3 774 31 lat i więcej
 • 3 774
 • 27,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie sieradzkim
 • Powiat
  27,5 lat
  łódzkie
  25,2 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 25 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 10 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie sieradzkim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 167,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  167,0 km
  woj. łódzkie
  399,9 km
  Polska
  388,2 km
 • 2,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,1 km
  łódzkie
  2,9 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 49 Liczba licencji na taksówki
 • 49 Liczba taksówek