Tuczno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Tuczno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tuczno to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu wałeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tuczno.
 • 1 788 Liczba mieszkańców
 • 9,2 km² Powierzchnia
 • 194,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1306 Data założenia
 • 1331 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • ZWA Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Zygmunt Hara Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.155953.1946 Współrzędne GPS
 • 3217044 TERYT (TERC)
 • 0967185 SIMC
Herb miasta Tuczno
Tuczno herb

Jak Tuczno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Tuczno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Tuczno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Tuczno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
14Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
48Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
56Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
68Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
74Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
91Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
168Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
199Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
208Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
220Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
228Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
268Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
270Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
271Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
282Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
291Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
330Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
330Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
334Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności

Tuczno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
78-640Poczta Tuczno

Tuczno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tucznie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wałczu (podlega pod: ZUS Oddział w Koszalinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dąbrowskiego 11
78-600 Wałcz
Urząd Miejski w Tucznie
(67) 259-30-35
(67) 259-30-89
ul. Wolności 6
78-640 Tuczno

Tuczno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Tuczno jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 788, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Tuczna zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Tuczna jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Tuczno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,43 na 1000 mieszkańców Tuczna. W 2022 roku urodziło się 10 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 296 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,7% zgonów w Tucznie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,2% zgonów w Tucznie były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tuczna przypada 9.97 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tuczna -11. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,6% mieszkańców Tuczna jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tuczna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 788 Liczba mieszkańców
 • 930 Kobiety
 • 858 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tucznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tucznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tucznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tuczna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tuczno
  42,9 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tuczno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tuczna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tuczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tuczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tuczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,1%
  woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Tuczno
  52,5%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tuczno
  8,8%
  Województwo
  8,2%
  Kraj
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tuczno
  8,3%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Polska
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,2% Nieustalone
 • Tuczno
  2,3%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tucznie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  4,1
  Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cały kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tucznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,43 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,4
  Województwo
  -5,3
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tucznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tucznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tucznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tucznie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 5,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tuczno
  5,5
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Polska
  8,1
 • 29,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  29,0
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 18 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 18
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 296 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 190 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 397 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 296 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 89 Waga 3500g - 3999g
 • 89
 • 129 Waga 3000g - 3499g
 • 129
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,13
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Polska
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,55
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,58
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Tucznie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tuczno
  10,0
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 171,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tuczno
  171,7
  Województwo
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 9,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  9,1
  woj. zachodniopomorskie
  4,4
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałeckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tuczno
  32,7%
  woj. zachodniopomorskie
  36,9%
  Polska
  36,0%
 • 29,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,2%
  Województwo
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,8%
  Województwo
  6,1%
  Cała Polska
  6,7%
 • 33 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  26,0
  Polska
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  75,2
  Cała Polska
  70,6
 • 327,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  327,0
  Zachodniopomorskie
  293,4
  Cały kraj
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  266,7
  Cały kraj
  253,9
 • 366,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 367,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tuczno
  366,6
  Zachodniopomorskie
  458,5
  Cała Polska
  426,2
 • 73,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 168,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  73,8
  Zachodniopomorskie
  72,6
  Cała Polska
  62,9
 • 38,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  38,7
  Zachodniopomorskie
  29,8
  Cała Polska
  33,8
 • 3,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,9
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  woj. zachodniopomorskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -11 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tucznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tuczno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuczno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tucznie oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,23 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tucznie to 674 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 376 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tucznie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Tucznie to 157,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,85% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,66% mieszkań posiada łazienkę, 75,67% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,45% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałeckiego.

  Powiat wałecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 674 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 375,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  375,70
  Województwo
  430,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 82,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tuczno
  82,90 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,20 m2
  woj. zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,27
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Cała Polska
  3,83
 • 2,66 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,66
  Zachodniopomorskie
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tuczno
  0,62
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,23 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,23
  Województwo
  6,21
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 20 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tuczno
  5,00
  Województwo
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 11,15 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tuczno
  11,15
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 630 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 157,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tuczno
  157,5 m2
  Województwo
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,35 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,85%
  Zachodniopomorskie
  98,58%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,81%
  Województwo
  97,12%
  Cała Polska
  95,18%
 • 98,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,66%
  woj. zachodniopomorskie
  96,11%
  Cały kraj
  93,75%
 • 75,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  75,67%
  woj. zachodniopomorskie
  87,94%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tuczno
  0,45%
  woj. zachodniopomorskie
  64,99%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Tuczno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Tucznie na 1000 mieszkańców pracuje 317osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 64,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Tucznie wynosiło w 2023 roku 8,9% (8,9% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tucznie wynosiło 5 886,05 PLN, co odpowiada 87.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Tuczna 54 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 204 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 150.

  12,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Tuczna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,5% w przemyśle i budownictwie, a 17,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 317 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  317,0
  woj. zachodniopomorskie
  222,0
  Cały kraj
  259,0
 • 9,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,4% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • Tuczno
  8,9%
  Województwo
  6,7%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tucznie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tucznie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tucznie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 225 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 886 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tucznie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 54 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 204 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 150 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,5% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,0% Pozostałe
 • 51,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tucznie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 579 Pracujący ogółem
 • 372 Kobiety
 • 207 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Tucznie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,6% W wieku produkcyjnym
 • 49,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tuczno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tuczno
  73,5
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Cały kraj
  69,0
 • 43,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tuczno
  43,8
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Kraj
  38,2
 • 147,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  147,0
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tuczno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Tucznie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 221 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 153 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (22) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (7) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tucznie najwięcej (14) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (213) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,6% (50) podmiotów, a 72,9% (161) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tucznie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.7%) oraz Budownictwo (22.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 221 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50 Przemysł i budownictwo
 • 161 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Tucznie w 2023 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Tucznie w 2023 roku
 • 153 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 213 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 213
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 221 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 221
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 153 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 47
 • 35 Budownictwo
 • 35
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Przetwórstwo przemysłowe
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuczno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tucznie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 31 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,36 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tucznie wynosi 70,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tuczna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,82 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,81 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,31 (49%), drogowe - 2,26 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tuczna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tuczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 31
 • 19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 19
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 17,36 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,36
  Województwo
  22,28
  Cały kraj
  22,81
 • 10,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,82
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Cały kraj
  12,98
 • 3,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tuczno
  3,31
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Cały kraj
  6,99
 • 2,26 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tuczno
  2,26
  Zachodniopomorskie
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,24
  woj. zachodniopomorskie
  0,45
  Cała Polska
  0,35
 • 7,81 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,81
  Województwo
  10,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tuczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  71%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Cały kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  49%
  woj. zachodniopomorskie
  83%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Zachodniopomorskie
  90%
  Cały kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tuczno
  44%
  Województwo
  50%
  Cały kraj
  51%

Tuczno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Tuczna wyniosła w 2022 roku 35,6 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Tuczna - 27.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,0 mln złotych, czyli 22,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tuczna wyniosła w 2022 roku 32,0 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%). W budżecie Tuczna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (16,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 40,0 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,4%.
 • Wydatki budżetu w Tucznie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tuczna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tuczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tuczna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,8 mln

  2,9 tys(100%)

  18,4 mln

  3,7 tys(100%)

  22,1 mln

  4,4 tys(100%)

  22,4 mln

  4,5 tys(100%)

  22,4 mln

  4,5 tys(100%)

  24,2 mln

  5,2 tys(100%)

  28,8 mln

  6,3 tys(100%)

  35,6 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,2 mln

  3,2 tys(41.7%)

  6,1 mln

  3,1 tys(33%)

  6,1 mln

  3,2 tys(27.7%)

  6,9 mln

  3,6 tys(30.6%)

  6,9 mln

  3,6 tys(30.6%)

  7,4 mln

  3,9 tys(30.8%)

  8,2 mln

  4,3 tys(28.6%)

  9,7 mln

  5,4 tys(27.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  542(7.1%)

  1,3 mln

  668(7%)

  1,3 mln

  662(5.8%)

  1,4 mln

  722(6.2%)

  1,4 mln

  751(6.4%)

  1,6 mln

  839(6.7%)

  6,5 mln

  3,4 tys(22.6%)

  5,4 mln

  3,0 tys(15.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  1,2 tys(15.9%)

  2,3 mln

  1,2 tys(12.5%)

  2,4 mln

  1,3 tys(11%)

  2,8 mln

  1,5 tys(12.6%)

  3,0 mln

  1,5 tys(13.2%)

  2,9 mln

  1,5 tys(11.8%)

  3,1 mln

  1,6 tys(10.7%)

  4,1 mln

  2,3 tys(11.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  546,2 tys

  282(3.7%)

  572,3 tys

  295(3.1%)

  620,5 tys

  321(2.8%)

  633,5 tys

  331(2.8%)

  672,4 tys

  351(3%)

  1,0 mln

  522(4.1%)

  664,4 tys

  349(2.3%)

  3,3 mln

  1,8 tys(9.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  3,8(0%)

  4,6 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,2 tys

  7,4(0.1%)

  183,9 tys

  95,8(0.8%)

  10,0 tys

  5,3(0%)

  3,2 mln

  1,8 tys(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  1,3 tys(17.6%)

  5,3 mln

  2,7 tys(28.9%)

  1,1 mln

  556(4.9%)

  1,1 mln

  599(5.1%)

  1,1 mln

  566(4.8%)

  1,1 mln

  592(4.7%)

  1,0 mln

  545(3.6%)

  1,7 mln

  944(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  419,5 tys

  217(2.8%)

  908,6 tys

  469(4.9%)

  3,5 mln

  1,8 tys(15.6%)

  1,8 mln

  916(7.8%)

  916,5 tys

  479(4.1%)

  147,4 tys

  76,8(0.6%)

  425,7 tys

  224(1.5%)

  1,3 mln

  706(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  587,3 tys

  303(4%)

  658,5 tys

  340(3.6%)

  759,8 tys

  393(3.4%)

  937,2 tys

  489(4.2%)

  973,7 tys

  509(4.3%)

  818,2 tys

  426(3.4%)

  1,1 mln

  602(4%)

  1,1 mln

  624(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  270,8 tys

  140(1.8%)

  202,7 tys

  105(1.1%)

  252,7 tys

  131(1.1%)

  290,6 tys

  152(1.3%)

  513,2 tys

  268(2.3%)

  1,2 mln

  608(4.8%)

  415,1 tys

  218(1.4%)

  1,1 mln

  621(3.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  279

  0,1(0%)

  38,8 tys

  20,0(0.2%)

  68,9 tys

  35,7(0.3%)

  40,9 tys

  21,3(0.2%)

  56,9 tys

  29,7(0.3%)

  171,9 tys

  89,6(0.7%)

  115,5 tys

  60,8(0.4%)

  272,0 tys

  152(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  122,3 tys

  63,2(0.8%)

  110,5 tys

  57,0(0.6%)

  99,3 tys

  51,4(0.4%)

  74,5 tys

  38,9(0.3%)

  120,3 tys

  62,9(0.5%)

  131,3 tys

  68,4(0.5%)

  139,7 tys

  73,5(0.5%)

  107,6 tys

  60,0(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  299,9 tys

  155(2%)

  435,4 tys

  225(2.4%)

  354,6 tys

  184(1.6%)

  454,0 tys

  237(2%)

  216,1 tys

  113(1%)

  59,9 tys

  31,2(0.2%)

  90,0 tys

  47,3(0.3%)

  79,1 tys

  44,1(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  70,9 tys

  36,6(0.5%)

  52,4 tys

  27,0(0.3%)

  43,9 tys

  22,8(0.2%)

  52,1 tys

  27,2(0.2%)

  41,6 tys

  21,8(0.2%)

  26,4 tys

  13,8(0.1%)

  21,2 tys

  11,2(0.1%)

  76,8 tys

  42,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  17,5 tys

  9,0(0.1%)

  67,9 tys

  35,1(0.4%)

  82,0 tys

  42,5(0.4%)

  43,0 tys

  22,4(0.2%)

  41,2 tys

  21,5(0.2%)

  24,5 tys

  12,7(0.1%)

  28,0 tys

  14,7(0.1%)

  58,1 tys

  32,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,6 tys

  3,9(0.1%)

  131,4 tys

  67,8(0.7%)

  33,2 tys

  17,2(0.2%)

  84,9 tys

  44,3(0.4%)

  51,6 tys

  27,0(0.2%)

  76,4 tys

  39,8(0.3%)

  35,5 tys

  18,7(0.1%)

  42,1 tys

  23,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  175,3 tys

  90,5(1.2%)

  201,3 tys

  104(1.1%)

  222,9 tys

  115(1%)

  232,4 tys

  121(1%)

  234,5 tys

  123(1%)

  299,5 tys

  156(1.2%)

  299,3 tys

  157(1%)

  34,0 tys

  18,9(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  39,2 tys

  20,3(0.3%)

  22,8 tys

  11,8(0.1%)

  79,9 tys

  41,4(0.4%)

  58,0 tys

  30,3(0.3%)

  17,8 tys

  9,3(0.1%)

  22,0 tys

  11,4(0.1%)

  15,1 tys

  8,0(0.1%)

  17,9 tys

  10,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,5 tys

  28,2(0.4%)

  9,8 tys

  5,1(0.1%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  70,9 tys

  37,0(0.3%)

  62,5 tys

  32,7(0.3%)

  52,9 tys

  27,6(0.2%)

  58,5 tys

  30,8(0.2%)

  983

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  511

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  5,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,5 tys

  13,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tucznie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tuczna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tuczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tuczna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,0 mln

  3,2 tys(100%)

  19,2 mln

  3,8 tys(100%)

  20,2 mln

  4,0 tys(100%)

  24,2 mln

  4,8 tys(100%)

  22,8 mln

  4,6 tys(100%)

  25,3 mln

  5,5 tys(100%)

  30,2 mln

  6,6 tys(100%)

  32,0 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,7 mln

  2,9 tys(35.6%)

  5,2 mln

  2,7 tys(27.3%)

  5,5 mln

  2,9 tys(27.3%)

  6,1 mln

  3,2 tys(25%)

  6,3 mln

  3,3 tys(27.9%)

  6,1 mln

  3,2 tys(24%)

  7,1 mln

  3,7 tys(23.6%)

  9,8 mln

  5,5 tys(30.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,5 mln

  3,3 tys(40.4%)

  6,9 mln

  3,5 tys(35.8%)

  6,9 mln

  3,6 tys(34.2%)

  7,3 mln

  3,8 tys(30.3%)

  7,4 mln

  3,9 tys(32.6%)

  8,3 mln

  4,3 tys(32.8%)

  11,4 mln

  6,0 tys(37.8%)

  8,6 mln

  4,8 tys(27%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,8 tys

  29,1(0.2%)

  90,0 tys

  47,3(0.3%)

  3,2 mln

  1,8 tys(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  704,0 tys

  364(4.4%)

  600,6 tys

  310(3.1%)

  584,3 tys

  303(2.9%)

  568,6 tys

  297(2.3%)

  650,5 tys

  340(2.9%)

  942,4 tys

  491(3.7%)

  3,0 mln

  1,6 tys(9.8%)

  2,5 mln

  1,4 tys(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  42,3 tys

  21,8(0.3%)

  8,9 tys

  4,6(0%)

  7,2 tys

  3,7(0%)

  55,1 tys

  28,8(0.2%)

  500

  0,3(0%)

  930,9 tys

  485(3.7%)

  29,5 tys

  15,5(0.1%)

  954,2 tys

  532(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  964(11.7%)

  4,6 mln

  2,4 tys(23.9%)

  493,3 tys

  255(2.4%)

  493,5 tys

  258(2%)

  468,0 tys

  245(2.1%)

  458,3 tys

  239(1.8%)

  430,7 tys

  227(1.4%)

  940,9 tys

  524(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  520,5 tys

  269(3.3%)

  708,7 tys

  366(3.7%)

  722,8 tys

  374(3.6%)

  612,1 tys

  319(2.5%)

  648,1 tys

  339(2.8%)

  618,3 tys

  322(2.4%)

  691,8 tys

  364(2.3%)

  774,1 tys

  432(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  322,7 tys

  167(2%)

  318,9 tys

  165(1.7%)

  391,5 tys

  203(1.9%)

  596,0 tys

  311(2.5%)

  361,1 tys

  189(1.6%)

  545,4 tys

  284(2.2%)

  441,1 tys

  232(1.5%)

  690,4 tys

  385(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  55,3 tys

  28,6(0.3%)

  95,0 tys

  49,1(0.5%)

  83,4 tys

  43,2(0.4%)

  90,3 tys

  47,1(0.4%)

  107,7 tys

  56,3(0.5%)

  288,4 tys

  150(1.1%)

  122,9 tys

  64,6(0.4%)

  284,1 tys

  158(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  25,1 tys

  13,0(0.2%)

  316,4 tys

  163(1.7%)

  30,4 tys

  15,7(0.2%)

  2,7 mln

  1,4 tys(11.1%)

  312,0 tys

  163(1.4%)

  7,7 tys

  4,0(0%)

  61,3 tys

  32,2(0.2%)

  186,7 tys

  104(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  142,9 tys

  73,8(0.9%)

  200,3 tys

  103(1%)

  225,3 tys

  117(1.1%)

  317,2 tys

  166(1.3%)

  188,6 tys

  98,6(0.8%)

  352,4 tys

  184(1.4%)

  230,2 tys

  121(0.8%)

  175,2 tys

  97,7(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,2 tys

  6,3(0.1%)

  152,8 tys

  78,9(0.8%)

  153,7 tys

  79,6(0.8%)

  770

  0,4(0%)

  98,5 tys

  51,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  887

  0,5(0%)

  68,1 tys

  38,0(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,9 tys

  3,1(0%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  6,0 tys

  3,1(0%)

  6,5 tys

  3,4(0%)

  10,0 tys

  5,2(0%)

  15,9 tys

  8,3(0.1%)

  96,0 tys

  50,5(0.3%)

  20,9 tys

  11,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  53,9 tys

  27,9(0.3%)

  48,8 tys

  25,2(0.3%)

  54,7 tys

  28,3(0.3%)

  55,0 tys

  28,7(0.2%)

  47,8 tys

  25,0(0.2%)

  40,5 tys

  21,1(0.2%)

  26,0 tys

  13,7(0.1%)

  17,6 tys

  9,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,9 tys

  2,0(0%)

  3,8 tys

  2,0(0%)

  5,1 tys

  2,6(0%)

  4,6 tys

  2,4(0%)

  6,7 tys

  3,5(0%)

  9,4 tys

  4,9(0%)

  5,9 tys

  3,1(0%)

  15,9 tys

  8,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,5 tys

  28,2(0.3%)

  9,8 tys

  5,1(0.1%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  70,9 tys

  37,0(0.3%)

  62,5 tys

  32,7(0.3%)

  52,9 tys

  27,6(0.2%)

  58,5 tys

  30,8(0.2%)

  983

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  20,7(0.1%)

  500

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,8 tys

  11,3(0.1%)

  18,7 tys

  9,6(0.1%)

  602

  0,3(0%)

  47,0 tys

  24,5(0.2%)

  21,9 tys

  11,4(0.1%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  92,6

  0,0(0%)

  389

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tuczno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 420 mieszkańców Tuczna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 207 kobiet oraz 213 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 21,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Tuczna, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Tuczna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tucznie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,8%) oraz średnie zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2022 w Tucznie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 73 dzieci (41 dziewczynek oraz 32 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Tucznie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 139 dzieci (67 dziewczynek oraz 72 chłopców). Dostępnych było 91 miejsc.

  21,8% mieszkańców Tuczna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (24,5% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 345 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,55 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 290 uczniów (146 kobiet oraz 144 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Tucznie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 175 uczniów (79 kobiet oraz 96 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,3% ludności (31,1% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 216,42.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,6% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 24,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,6% mieszkańców Tuczna w wieku potencjalnej nauki (16,3% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 18,5% Wykształcenie wyższe
 • Tuczno
  18,5%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 21,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tuczno
  36,5%
  Województwo
  35,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tuczno
  3,2%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,6%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Polska
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tuczno
  21,7%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tuczno
  22,4%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 15,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,9%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tuczno
  15,3%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1345 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 345,0
  Województwo
  900,0
  Polska
  927,0
 • 0,55 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tuczno
  0,55
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Tuczno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Dzieci
 • 41 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 32 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,2%
  43,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 25 4 lata
 • 25
 • 28 5 lata
 • 28
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 16 4 lata
 • 16
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 9 4 lata
 • 9
 • 15 5 lata
 • 15
 • 41 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tucznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tucznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Tucznie
  Publiczne
  67 259-30-56
  67 259-30-56
  ul. Wolności 3
  78-640 Tuczno
  614110
 • Szkoły podstawowe w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Tuczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 290 Uczniowie
 • 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 144 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,1
  woj. zachodniopomorskie
  17,6
  Polska
  17,0
 •  
 • 25,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 216,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tuczno
  216,42
  Zachodniopomorskie
  96,34
  Kraj
  95,96
 • 211,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  211,19
  woj. zachodniopomorskie
  94,40
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tuczno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tuczno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tucznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tucznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  67 259-33-60
  67 259-33-60
  ul. Świerczewskiego 41
  78-640 Tuczno
  12212-
 • Edukacyjne grupy wieku w Tucznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 21,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tuczno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tuczno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tuczno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuczno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Tucznie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • domy pracy twórczej: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Tucznie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Tucznie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Tucznie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Tucznie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 45 (uczestnicy: 2 280)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 120)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 360)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 290)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 20)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 160)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 70)
  • warsztaty: 27 (uczestnicy: 260)
  • inne: 1 (uczestnicy: 1 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • inne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Tucznie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 124 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 606 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Tucznie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 61 członków. Zarejestrowano 52 ćwiczących (mężczyźni: 27, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 22, dziewczęta do lat 18: 23). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (4), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Tucznie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Tucznie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tuczna znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Tucznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Brama (data nieznana)dnia 1954-10-18, wykaz dokumentów: 48 z 1954-10-18
  • Kościół z pocz. XVI w.dnia 1954-10-18, wykaz dokumentów: 48 z 1954-10-18; A-692 z 1990-04-04; A-554 z 2010-02-23
  • Zamek z XV - XVI (ul. Zamkowa 1)dnia 1954-12-04, wykaz dokumentów: 32 z 1954-12-04; A-566 z 2010-03-10; A-566 z 2016-09-22
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1987-10-26, wykaz dokumentów: A-556 z 1987-10-26; A-566 z 2010-03-10; A-566 z 2016-09-22
  • Miasto (data nieznana)dnia 1989-05-17, wykaz dokumentów: A-599 z 1989-05-17
  • Cmentarz przykościelny z 1522 r.dnia 1990-04-04, wykaz dokumentów: A-692 z 1990-04-04; A-554 z 2010-02-23
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z przełomu XIX/XX w.dnia 1990-04-04, wykaz dokumentów: A-693 z 1990-04-04; A-683 z 2010-09-07
  • Kapliczka z 2. poł. XIX w.dnia 1990-04-04, wykaz dokumentów: A-694 z 1990-04-04; A-1142 z 2013-02-22
  • Cmentarz żydowski z 2. poł. XVIII w.dnia 1990-05-08, wykaz dokumentów: A-695 z 1990-05-08; A-913 z 2011-08-19
  • Cmentarz choleryczny z 1624 r.dnia 1990-05-08, wykaz dokumentów: A-696 z 1990-05-08; A-684 z 2010-09-07
  • Kapliczka z końca XIX w.dnia 1990-05-08, wykaz dokumentów: A-696 z 1990-05-08; A-684 z 2010-09-07
 • Formy ochrony przyrody w Tucznie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Tuczna znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Tucznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Mszary Tuczyńskie - torfowiskowy rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1988-02-15, Powierzchnia: 6.1 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Puszcza nad Drawą" (woj. zachodniopomorskie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą znajduje się na terenie mezoregionu Pojezierze Wałeckie. Obejmuje kompleksy leśne nad rzekami Drawą i Płociczną. Na całej długości swojej zachodniej granicy sąsiaduje z Drawieńskim Parkiem Narodowym i Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszcza Drawska. Obszar charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi na które składają sie malownicze doliny rzek rynny polodowcowe z licznymi jeziorami czyste wody powierzchniowe duża lesistość terenu z resztkami dawnej "Puszczy drawskiej" bogate zbiorowiska rzadkich roślin i ostoje ginących zwierząt m.in. orła bielika puchacza bociana czarnego żurawia i bobra a także ostatnie w Europie tarlisko łososia szlachetnego. Na terenie Obszaru znajduje się 9 rezerwatów przyrody: "Załom" "Sicienko" "Płociczna" "Kłocie Ostrowicke" "Pustelnik" "Jeziorka Głodne" "Mszary Tuczyńskie" "Leśne Źródła" i "Wielki Staw"., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 33280.0 ha
  • Lasy Puszczy nad Drawą - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 190279.05 ha
  • Uroczyska Puszczy Drawskiej - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 74416.3 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 2 dębów, Data ustanowienia: 1983-02-03, Opis granicy: Przedłużenie ulicy Młyńskiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Brak danych, Data ustanowienia: 1985-12-28, Opis granicy: Nadleśnictwo Tuczno Leśnictwo Krępa oddz. 243b przy jez. Sitno
  • Pomnik przyrodyOpis: złamane pojedyncze odrosty, Data ustanowienia: 1990-06-09, Opis granicy: Nadleśnictwo Tuczno Leśnictwo Studnica oddz. 33a
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 6 drzew - 1 dąb 1 lipa 2 klony 1 modrzew 1 świerk, Data ustanowienia: 1990-06-09, Opis granicy: Nadleśnictwo Tuczno Leśnictwo Krępa oddz. 118w park na obrzeżu jez. Krępa
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 1994-10-17, Opis granicy: Nadleśnictwo Tuczno Leśnictwo Złotowo oddz. 129h
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 1997-10-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Tuczno Leśnictwo Tuczno oddz. 298j
  • Jezioro Dziewicze - naturalny zbiornik wodny (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 1997-11-28, Powierzchnia: 16.94 ha

Tuczno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 18 wypadków drogowych w Tucznie odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 003,3 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 223,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Tucznie znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałeckiego.

  Powiat wałecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Tucznie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 18 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Tucznie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 003,34 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tuczno
  1 003,3
  Województwo
  998,0
  Cała Polska
  1 100,9
 • 222,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  223,0
  Zachodniopomorskie
  102,2
  Cała Polska
  104,4
 • 1 003,34 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 003,3
  Województwo
  1 178,3
  Kraj
  1 327,3
 • 22,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  22,2
  Zachodniopomorskie
  10,2
  Kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. zachodniopomorskie
  118,1
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Tucznie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  80,2 km
  Województwo
  542,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 4,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tuczno
  4,4 km
  Województwo
  7,6 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Tuczno przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 177droga wojewódzka nr 177(Czaplinek - Pławno - Studniczka - Knowie - Sośnica - Mirosławiec - Hanki - Bronikowo - Marcinkowice - Lubiesz - Tuczno - Człopa - Trzebin - Dzierżążno Wielkie - Kocień Wielki - Wieleń)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Tuczno przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 403Linia kolejowa nr 403: Piła Północ - Ulikowo [o znaczeniu drugorzędnym] (Dolaszewo Wałeckie - Szydłowo Krajeńskie - Skrzatusz - Dobino Wałeckie - Wałcz - Wałcz Raduń - Strączno - Rutwica -Tuczno Krajeńskie - Jeziorki Wałeckie - Krępa Krajeńska - Biały Zdrój Południowy - Kalisz Pomorski - Cybowo - Prostynia - Żółwino - Recz Pomorski - Sokoliniec - Ognica - Tarnowo Pomorskie - Sulino - Barzkowice - Pęzino - Ulikowo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Tucznie istnieje 44 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Chłodna

  ul. Dworcowa

  ul. Fabryczna

  ul. Fiołkowa

  ul. Gdańska

  ul. H. Sienkiewicza

  ul. Jeziorna

  ul. Kaszubska

  ul. Klasztorna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Makowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mickiewicza

  ul. Miodowa

  ul. Moniuszki

  ul. Młyńska

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Rybacka

  ul. Rynkowa

  ul. Rzeczna

  ul. Różana

  ul. Sosnowa

  ul. Staszica

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tulipanowa

  ul. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Wąska

  ul. Zamkowa

  ul. Zygmunta Augusta

  pl. ks. Jana Riebschlagera