Ćmielów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Ćmielów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ćmielów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ćmielów.
 • 2 822 Liczba mieszkańców
 • 13,3 km² Powierzchnia
 • 211,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1505 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • TOS Tablice rejestracyjne
 • Joanna Beata Suska Burmistrz miasta
Ćmielów na mapie
Identyfikatory
 • 21.515050.8901 Współrzędne GPS
 • 2607044 TERYT (TERC)
 • 0980435 SIMC
Herb miasta Ćmielów
Ćmielów herb

Jak Ćmielów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ćmielów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ćmielów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ćmielów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
90Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
92Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
104Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
104Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
113Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
130Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
156Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
160Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
195Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
269Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
279Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
301Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
327Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
378Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
408Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
420Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
432Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)

Ćmielów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-440Poczta Ćmielów

Ćmielów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ćmielowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Ostrowcu Świetokrzyskim (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Rosłońskiego 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
(15) 861-20-18
(15) 861-20-18
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów

Ćmielów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Ćmielów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 822, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ćmielowa zawarli w 2022 roku 9 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,1% mieszkańców Ćmielowa jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 9,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Ćmielów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,29 na 1000 mieszkańców Ćmielowa. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 53,8% dziewczynek i 46,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 294 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,36 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,5% zgonów w Ćmielowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,3% zgonów w Ćmielowie były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ćmielowa przypada 15.87 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 36 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ćmielowa 4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,6% mieszkańców Ćmielowa jest w wieku produkcyjnym, 15,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ćmielowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 822 Liczba mieszkańców
 • 1 457 Kobiety
 • 1 365 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ćmielowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ćmielowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ćmielowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ćmielowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,4 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ćmielów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ćmielowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ćmielów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ćmielów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ćmielów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  25,9%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 20,1% Kobiety
  (Panny)
 • 32,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,6%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,9%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,2%
  Województwo
  6,8%
  Kraj
  7,6%
 • 10,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ćmielowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Ćmielów
  3,2
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  świętokrzyskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ćmielowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,29 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Ćmielów
  -11,3
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ćmielowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ćmielowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ćmielowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ćmielowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 6 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,8%
  46,2%
 • 4,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Ćmielów
  4,6
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Polska
  8,1
 • 27,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  27,0
  Województwo
  31,9
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83
 • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 294 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 239 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 351 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 294 g
  Województwo
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 160 Waga 3500g - 3999g
 • 160
 • 226 Waga 3000g - 3499g
 • 226
 • 97 Waga 2500g - 2999g
 • 97
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,09
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Cała Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,56
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,36 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,36
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ćmielowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 45 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,1%
  48,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,9
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 274,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  274,1
  świętokrzyskie
  193,5
  Cała Polska
  147,0
 • 7,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,1
  świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 4,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,7
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrowieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Ćmielów
  37,5%
  woj. świętokrzyskie
  38,8%
  Kraj
  36,0%
 • 22,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Ćmielów
  22,3%
  świętokrzyskie
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Ćmielów
  5,7%
  Województwo
  4,8%
  Cała Polska
  6,7%
 • 129 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  17,5
  Kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,1
  Cała Polska
  70,6
 • 340,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Ćmielów
  340,8
  woj. świętokrzyskie
  312,9
  Cała Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  284,7
  Cała Polska
  253,9
 • 571,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 610,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 528,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ćmielów
  571,5
  Województwo
  517,8
  Kraj
  426,2
 • 78,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 120,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  78,9
  Województwo
  63,9
  Kraj
  62,9
 • 24,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,4
  Województwo
  34,3
  Cały kraj
  33,8
 • 15,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  15,0
  woj. świętokrzyskie
  8,6
  Cała Polska
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,1%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 36 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ćmielowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ćmielów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ćmielów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ćmielowie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ćmielowie to 1 157 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 409 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ćmielowie to 4,67 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ćmielowie to 99,30 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,15% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,48% mieszkań posiada łazienkę, 72,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 70,61% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowieckiego.

  Powiat ostrowiecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 157 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 409,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Ćmielów
  409,00
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  69,70 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Ćmielów
  28,50 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Ćmielów
  3,61
  świętokrzyskie
  3,91
  Cała Polska
  3,83
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,45
  Województwo
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Ćmielów
  0,68
  woj. świętokrzyskie
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,06
  Województwo
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 14 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,67
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Kraj
  3,89
 • 4,95 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Ćmielów
  4,95
  świętokrzyskie
  17,76
  Cała Polska
  24,56
 • 298 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 99,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  99,3 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,11 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,06%
  Województwo
  95,94%
  Polska
  97,75%
 • 83,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  83,15%
  świętokrzyskie
  90,70%
  Polska
  95,18%
 • 78,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Ćmielów
  78,48%
  świętokrzyskie
  88,22%
  Polska
  93,75%
 • 72,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  72,86%
  świętokrzyskie
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 70,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Ćmielów
  70,61%
  woj. świętokrzyskie
  46,61%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Ćmielów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ćmielowie na 1000 mieszkańców pracuje 282osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 73,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 27,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ćmielowie wynosiło w 2023 roku 10,3% (10,3% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ćmielowie wynosiło 5 388,69 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ćmielowa 194 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 454 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 260.

  12,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Ćmielowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,4% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 282 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  282,0
  woj. świętokrzyskie
  200,0
  Cały kraj
  259,0
 • 11,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,0% Kobiety
 • 9,0% Mężczyźni
 • Ćmielów
  10,3%
  woj. świętokrzyskie
  7,8%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ćmielowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ćmielowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ćmielowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 912 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 389 PLN
  świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ćmielowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 194 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 454 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 260 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,4% Pozostałe
 • 46,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ćmielowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 803 Pracujący ogółem
 • 586 Kobiety
 • 217 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ćmielowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 50,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ćmielów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Ćmielów
  70,8
  świętokrzyskie
  69,3
  Polska
  69,0
 • 44,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  44,0
  Województwo
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 163,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  163,8
  świętokrzyskie
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ćmielów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Ćmielowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 245 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 187 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (6) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (50) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ćmielowie najwięcej (19) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (234) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,5% (65) podmiotów, a 71,8% (176) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ćmielowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.0%) oraz Budownictwo (18.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 245 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 65 Przemysł i budownictwo
 • 176 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Ćmielowie w 2023 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w Ćmielowie w 2023 roku
 • 187 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 234 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 234
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 244 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 244
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 187 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 58 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 58
 • 34 Budownictwo
 • 34
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ćmielów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ćmielowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 48 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ćmielowie wynosi 73,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ćmielowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,62 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 7,54 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,80 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,53 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ćmielowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ćmielów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 48
 • 36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 36
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 21 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 21
 • 16,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,99
  świętokrzyskie
  19,77
  Kraj
  22,81
 • 12,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Ćmielów
  12,62
  świętokrzyskie
  10,85
  Cała Polska
  12,98
 • 1,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,53
  Województwo
  6,27
  Polska
  6,99
 • 1,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,80
  woj. świętokrzyskie
  1,83
  Kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,30
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 7,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,54
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ćmielów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Ćmielów
  73%
  świętokrzyskie
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  Województwo
  69%
  Kraj
  63%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Ćmielów
  65%
  Województwo
  78%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  świętokrzyskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Ćmielów
  52%
  woj. świętokrzyskie
  59%
  Cały kraj
  51%

Ćmielów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ćmielowa wyniosła w 2022 roku 40,8 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ćmielowa - 22.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (15.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,4 mln złotych, czyli 5,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ćmielowa wyniosła w 2022 roku 41,2 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (15.5%). W budżecie Ćmielowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 901 złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,3 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,0%.
 • Wydatki budżetu w Ćmielowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ćmielowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ćmielów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ćmielowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,5 mln

  2,8 tys(100%)

  24,0 mln

  3,2 tys(100%)

  25,8 mln

  3,5 tys(100%)

  28,8 mln

  3,9 tys(100%)

  30,1 mln

  4,1 tys(100%)

  30,9 mln

  4,4 tys(100%)

  33,5 mln

  4,9 tys(100%)

  40,8 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,5 mln

  2,4 tys(35%)

  7,3 mln

  2,4 tys(30.4%)

  7,5 mln

  2,5 tys(29.1%)

  10,3 mln

  3,4 tys(35.7%)

  9,2 mln

  3,0 tys(30.6%)

  7,6 mln

  2,5 tys(24.6%)

  8,7 mln

  2,9 tys(25.9%)

  9,1 mln

  3,2 tys(22.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  53,1 tys

  17,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 mln

  2,3 tys(15.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  845(12.2%)

  2,7 mln

  890(11.3%)

  3,1 mln

  1,0 tys(12.2%)

  3,4 mln

  1,1 tys(11.9%)

  3,3 mln

  1,1 tys(11.1%)

  3,9 mln

  1,3 tys(12.7%)

  4,2 mln

  1,4 tys(12.6%)

  5,5 mln

  1,9 tys(13.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  1,5 tys(22%)

  8,5 mln

  2,8 tys(35.3%)

  2,0 mln

  673(7.9%)

  2,2 mln

  713(7.5%)

  2,3 mln

  771(7.7%)

  3,1 mln

  1,0 tys(10.1%)

  3,1 mln

  1,0 tys(9.2%)

  4,5 mln

  1,6 tys(10.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  439(6.3%)

  1,5 mln

  491(6.2%)

  1,6 mln

  542(6.3%)

  1,5 mln

  496(5.2%)

  2,1 mln

  708(7.1%)

  2,7 mln

  905(8.7%)

  2,8 mln

  948(8.4%)

  2,5 mln

  901(6.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  415(6%)

  1,1 mln

  356(4.5%)

  1,1 mln

  378(4.4%)

  1,2 mln

  398(4.2%)

  932,7 tys

  309(3.1%)

  1,0 mln

  347(3.4%)

  1,5 mln

  514(4.5%)

  2,4 mln

  844(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  624,6 tys

  202(2.9%)

  459,5 tys

  151(1.9%)

  506,8 tys

  168(2%)

  608,0 tys

  201(2.1%)

  619,4 tys

  205(2.1%)

  678,5 tys

  227(2.2%)

  678,2 tys

  230(2%)

  1,0 mln

  358(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  603(8.7%)

  1,5 mln

  506(6.4%)

  1,3 mln

  419(4.9%)

  948,8 tys

  314(3.3%)

  1,7 mln

  555(5.6%)

  1,0 mln

  349(3.4%)

  1,2 mln

  403(3.6%)

  825,2 tys

  292(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  174,9 tys

  56,5(0.8%)

  192,9 tys

  63,2(0.8%)

  186,2 tys

  61,8(0.7%)

  289,9 tys

  95,9(1%)

  174,2 tys

  57,7(0.6%)

  282,8 tys

  94,8(0.9%)

  584,2 tys

  198(1.7%)

  592,4 tys

  209(1.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  109,4 tys

  35,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,1 tys

  5,3(0.1%)

  118,1 tys

  39,1(0.4%)

  638

  0,2(0%)

  18,1 tys

  6,1(0.1%)

  250,3 tys

  88,5(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,7 tys

  2,2(0%)

  51,7 tys

  16,9(0.2%)

  38,9 tys

  12,9(0.2%)

  66,7 tys

  22,0(0.2%)

  35,6 tys

  11,8(0.1%)

  15,2 tys

  5,1(0%)

  29,5 tys

  10,0(0.1%)

  245,8 tys

  86,9(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 tys

  2,7(0%)

  65,0 tys

  21,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  12,5(0.1%)

  151,5 tys

  50,8(0.5%)

  102,9 tys

  34,8(0.3%)

  214,7 tys

  75,9(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  96,3 tys

  31,1(0.4%)

  72,7 tys

  23,8(0.3%)

  92,2 tys

  30,6(0.4%)

  283,0 tys

  93,6(1%)

  339,6 tys

  112(1.1%)

  73,2 tys

  24,5(0.2%)

  158,2 tys

  53,5(0.5%)

  198,8 tys

  70,3(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  54,0 tys

  17,4(0.3%)

  30,6 tys

  10,0(0.1%)

  13,1 tys

  4,3(0.1%)

  8,2 tys

  2,7(0%)

  42,1 tys

  13,9(0.1%)

  25,6 tys

  8,6(0.1%)

  17,5 tys

  5,9(0.1%)

  136,8 tys

  48,4(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  325,7 tys

  105(1.5%)

  183,1 tys

  60,0(0.8%)

  175,4 tys

  58,2(0.7%)

  187,6 tys

  62,0(0.7%)

  183,4 tys

  60,7(0.6%)

  185,4 tys

  62,1(0.6%)

  192,5 tys

  65,2(0.6%)

  119,7 tys

  42,3(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  99,2 tys

  32,0(0.5%)

  90,1 tys

  29,5(0.4%)

  107,0 tys

  35,5(0.4%)

  113,7 tys

  37,6(0.4%)

  258,0 tys

  85,4(0.9%)

  105,9 tys

  35,5(0.3%)

  113,7 tys

  38,5(0.3%)

  112,8 tys

  39,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  528,4 tys

  171(2.5%)

  288,3 tys

  94,5(1.2%)

  316,9 tys

  105(1.2%)

  303,4 tys

  100(1.1%)

  298,1 tys

  98,7(1%)

  387,3 tys

  130(1.3%)

  485,6 tys

  164(1.5%)

  67,7 tys

  23,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,5 tys

  19,6(0.3%)

  7,3 tys

  2,4(0%)

  9,7 tys

  3,2(0%)

  101,6 tys

  33,6(0.4%)

  62,6 tys

  20,7(0.2%)

  54,7 tys

  18,3(0.2%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  176

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  563

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ćmielowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ćmielowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ćmielów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ćmielowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,2 mln

  2,9 tys(100%)

  24,4 mln

  3,3 tys(100%)

  26,1 mln

  3,5 tys(100%)

  27,8 mln

  3,8 tys(100%)

  29,7 mln

  4,1 tys(100%)

  31,4 mln

  4,5 tys(100%)

  35,8 mln

  5,2 tys(100%)

  41,2 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,3 mln

  3,0 tys(41.7%)

  9,2 mln

  3,0 tys(37.7%)

  9,3 mln

  3,1 tys(35.7%)

  9,9 mln

  3,3 tys(35.6%)

  10,3 mln

  3,4 tys(34.6%)

  12,1 mln

  4,1 tys(38.5%)

  14,3 mln

  4,9 tys(40%)

  12,5 mln

  4,4 tys(30.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,9 mln

  1,9 tys(26.5%)

  6,0 mln

  2,0 tys(24.5%)

  6,3 mln

  2,1 tys(24%)

  6,6 mln

  2,2 tys(23.7%)

  7,0 mln

  2,3 tys(23.6%)

  6,2 mln

  2,1 tys(19.7%)

  7,8 mln

  2,6 tys(21.8%)

  9,7 mln

  3,4 tys(23.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  46,5 tys

  15,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 mln

  2,3 tys(15.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,2 tys(17.2%)

  7,5 mln

  2,5 tys(30.9%)

  1,0 mln

  337(3.9%)

  972,6 tys

  322(3.5%)

  1,0 mln

  337(3.4%)

  1,4 mln

  473(4.5%)

  1,2 mln

  422(3.5%)

  2,0 mln

  703(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  459,5 tys

  148(2.1%)

  502,9 tys

  165(2.1%)

  465,2 tys

  154(1.8%)

  449,0 tys

  148(1.6%)

  706,0 tys

  234(2.4%)

  938,8 tys

  315(3%)

  1,3 mln

  442(3.6%)

  1,1 mln

  397(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  409(5.7%)

  389,4 tys

  128(1.6%)

  366,3 tys

  122(1.4%)

  360,6 tys

  119(1.3%)

  433,1 tys

  143(1.5%)

  432,1 tys

  145(1.4%)

  437,4 tys

  148(1.2%)

  784,0 tys

  277(1.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  1,6(0%)

  609,0 tys

  215(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  332,3 tys

  107(1.5%)

  256,2 tys

  84,0(1%)

  438,6 tys

  146(1.7%)

  1,8 mln

  584(6.4%)

  1,0 mln

  343(3.5%)

  441,5 tys

  148(1.4%)

  596,1 tys

  202(1.7%)

  375,6 tys

  133(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,5 tys

  106(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  265,0 tys

  93,7(0.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  197,5 tys

  63,8(0.9%)

  0,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,1 tys

  5,3(0.1%)

  93,8 tys

  31,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  262,2 tys

  92,7(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  160,4 tys

  51,8(0.7%)

  166,3 tys

  54,5(0.7%)

  153,7 tys

  51,0(0.6%)

  148,4 tys

  49,1(0.5%)

  142,6 tys

  47,2(0.5%)

  302,6 tys

  101(1%)

  213,7 tys

  72,4(0.6%)

  199,1 tys

  70,4(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  71,2 tys

  23,0(0.3%)

  120,6 tys

  39,5(0.5%)

  64,7 tys

  21,5(0.2%)

  83,6 tys

  27,7(0.3%)

  60,5 tys

  20,0(0.2%)

  62,2 tys

  20,8(0.2%)

  86,0 tys

  29,1(0.2%)

  136,2 tys

  48,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  60,4 tys

  19,5(0.3%)

  57,4 tys

  18,8(0.2%)

  55,0 tys

  18,2(0.2%)

  53,1 tys

  17,6(0.2%)

  86,6 tys

  28,7(0.3%)

  91,5 tys

  30,7(0.3%)

  80,5 tys

  27,2(0.2%)

  58,7 tys

  20,7(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  586,7 tys

  190(2.6%)

  171,2 tys

  56,1(0.7%)

  481,7 tys

  160(1.8%)

  33,0 tys

  10,9(0.1%)

  488,8 tys

  162(1.6%)

  36,5 tys

  12,2(0.1%)

  179,7 tys

  60,8(0.5%)

  4,8 tys

  1,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,1 tys

  0,7(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  3,4 tys

  1,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  595

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  560

  0,2(0%)

  102,0 tys

  33,7(0.4%)

  44,0 tys

  14,6(0.1%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  14,1 tys

  4,8(0%)

  2,2 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,5 tys

  19,6(0.3%)

  7,3 tys

  2,4(0%)

  9,7 tys

  3,2(0%)

  101,6 tys

  33,6(0.4%)

  62,6 tys

  20,7(0.2%)

  54,7 tys

  18,3(0.2%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  1,4(0%)

  8,5 tys

  2,8(0%)

  45,9 tys

  15,2(0.2%)

  62,2 tys

  20,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  1,8(0%)

  8,0 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ćmielów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 599 mieszkańców Ćmielowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 300 kobiet oraz 298 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,0% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,9% mieszkańców Ćmielowa, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,0% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Ćmielowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ćmielowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2022 w Ćmielowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 114 dzieci (70 dziewczynek oraz 44 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ćmielowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 104 dzieci (49 dziewczynek oraz 55 chłopców). Dostępnych było 118 miejsc.

  18,3% mieszkańców Ćmielowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 014 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 251 uczniów (131 kobiet oraz 120 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ćmielowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 282 uczniów (141 kobiet oraz 141 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (23,2% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 125,50.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,9% mieszkańców (22,5% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców Ćmielowa w wieku potencjalnej nauki (22,1% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 20,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,4%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Polska
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Ćmielów
  37,0%
  Województwo
  35,3%
  Cała Polska
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  4,0%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,9%
  Województwo
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,1%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 18,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,9%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Ćmielów
  13,0%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Ćmielów
  2,8%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1014 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 014,0
  woj. świętokrzyskie
  893,0
  Polska
  927,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,63
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ćmielów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 114 Dzieci
 • 70 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 44 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 61,4%
  38,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 20 3 lata
 • 20
 • 26 4 lata
 • 26
 • 28 5 lata
 • 28
 • 38 6 lat
 • 38
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 15 4 lata
 • 15
 • 17 5 lata
 • 17
 • 23 6 lat
 • 23
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 11 4 lata
 • 11
 • 11 5 lata
 • 11
 • 15 6 lat
 • 15
 •  
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ćmielowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ćmielowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie
  Publiczne
  15 861-20-15
  ul. Długa 164A
  27-440 Ćmielów
  51048
 • Szkoły podstawowe w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ćmielów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 251 Uczniowie
 • 131 Kobiety
  (uczniowie)
 • 120 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,2%
  47,8%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Ćmielów
  19,3
  Województwo
  14,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 21,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 125,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  125,50
  Województwo
  90,62
  Polska
  95,96
 • 125,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Ćmielów
  125,50
  woj. świętokrzyskie
  89,66
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ćmielów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ćmielów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ćmielowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ćmielowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Nalazka w Ćmielowie (Jan Nalazek)
  Publiczna
  15 861-60-20
  15 861-60-20
  ul. Długa 164
  27-440 Ćmielów
  1327527
 • Edukacyjne grupy wieku w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ćmielów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ćmielów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ćmielów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ćmielów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ćmielowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ćmielowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ćmielowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ćmielowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ćmielowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 160 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 25 (uczestnicy: 6 260)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 480)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 2 000)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 20)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 360)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 3 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 70)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Ćmielowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 212 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 033 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ćmielowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 164 członków. Zarejestrowano 164 ćwiczących (mężczyźni: 123, kobiety: 41, chłopcy do lat 18: 93, dziewczęta do lat 18: 41). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ćmielowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ćmielowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ćmielowa znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Ćmielowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Relikt z XVI w. (ul. Zamkowa 16)dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 338 z 1956-12-04; 440 z 1967-06-23; 75 z 1977-05-20; A.600/1-5 z 2010-06-28
  • Relikt z XVI w. (ul. Zamkowa 16)dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 338 z 1956-12-04; 440 z 1967-06-23; 75 z 1977-05-20; A.600/1-5 z 2010-06-28
  • Zespół - relikt zamku z XVI w. (ul. Zamkowa 16)dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 338 z 1956-12-04; 440 z 1967-06-23; 75 z 1977-05-20; A.600/1-5 z 2010-06-28
  • Kościół z XIV w. (ul. Ostrowiecka 36)dnia 1957-03-18, wykaz dokumentów: 476 z 1957-03-18; 637 z 1971-10-28; 74 z 1977-05-20; A.598/1-4 z 2010-06-28
  • Zespół - kościół z XIV w. (ul. Ostrowiecka 36)dnia 1957-03-18, wykaz dokumentów: 476 z 1957-03-18; 637 z 1971-10-28; 74 z 1977-05-20; A.598/1-4 z 2010-06-28
  • Relikt z XVI w. (ul. Zamkowa 16)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 440 z 1967-06-23; 75 z 1977-05-20; A.600/1-5 z 2010-06-28
  • Umocnienie ziemne z XVI w. (ul. Zamkowa 16)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 440 z 1967-06-23; 75 z 1977-05-20; A.600/1-5 z 2010-06-28
  • Relikt z XVI w. (ul. Zamkowa 16)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 440 z 1967-06-23; 75 z 1977-05-20; A.600/1-5 z 2010-06-28
  • Kostnica z 1770 r. (ul. Ostrowiecka 36)dnia 1977-05-20, wykaz dokumentów: 74 z 1977-05-20; A.598/1-4 z 2010-06-28
  • Dzwonnica z poł. XVIII w. (ul. Ostrowiecka 36)dnia 1977-05-20, wykaz dokumentów: 74 z 1977-05-20; A.598/1-4 z 2010-06-28
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1977-05-20, wykaz dokumentów: 74 z 1977-05-20; A.598/1-4 z 2010-06-28
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1790 r.dnia 1988-06-14, wykaz dokumentów: 347/A z 1988-06-14; A.599 z 2010-06-28
 • Formy ochrony przyrody w Ćmielowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ćmielowa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ćmielowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Kamiennej - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 2586.45 ha

Ćmielów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 18 wypadków drogowych w Ćmielowie odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 636,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 106,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ćmielowie znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowieckiego.

  Powiat ostrowiecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ćmielowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 17 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ćmielowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 636,27 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  636,3
  świętokrzyskie
  1 329,3
  Cała Polska
  1 100,9
 • 106,04 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Ćmielów
  106,0
  świętokrzyskie
  137,7
  Cała Polska
  104,4
 • 600,92 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  600,9
  świętokrzyskie
  1 628,0
  Polska
  1 327,3
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Ćmielów
  16,7
  świętokrzyskie
  10,4
  Cała Polska
  9,5
 • 94,44 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  94,4
  świętokrzyskie
  122,5
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ćmielowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 720,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  720,8 km
  świętokrzyskie
  382,3 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 12,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  12,5 km
  świętokrzyskie
  3,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ćmielów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 755droga wojewódzka nr 755(Ostrowiec Świętokrzyski - Denkówek - Goździelin - Bodzechów - Grójec - Brzóstowa - Ćmielów - Drygulec - Ożarów - Sobów - Bałtówka - Suchodółka - Czyżów - Zawichost - Kosin)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ćmielów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka - Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska -Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Ćmielowie istnieje 44 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Cmentarna

  ul. Dworcowa

  ul. Długa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Jasna

  ul. Jastkowska

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Legionów

  ul. Mariana Raciborskiego

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Małachowska

  ul. Mostowa

  ul. Niecała

  ul. Ogrodowa

  ul. Opatowska

  ul. Ostrowiecka

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Przesmyk

  ul. Rynek

  ul. Różana

  ul. Sandomierska

  ul. Sienkiewicza

  ul. Skała

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Szydłowiecka

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Tęczowa

  ul. Wałowa

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Zaciszna

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa