Tuliszków w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Tuliszków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tuliszków to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu tureckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tuliszków.
 • 3 052 Liczba mieszkańców
 • 7,0 km² Powierzchnia
 • 436,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1458-1870 od 1919 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 63 Numer kierunkowy
 • PTU Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Stanisław Roman Burmistrz miasta
Tuliszków na mapie
Identyfikatory
 • 18.295552.0765 Współrzędne GPS
 • 3027074 TERYT (TERC)
 • 0949320 SIMC
Herb miasta Tuliszków
Tuliszków herb

Jak Tuliszków wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Tuliszków na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Tuliszków wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Tuliszków plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
35Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
56Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
60Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
74Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
110Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
113Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
176Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
180Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
197Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
214Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
215Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
220Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
246Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
249Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
270Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
278Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
280Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
293Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
309Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
312Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
312Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
322Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce

Tuliszków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-740Poczta Tuliszków

Tuliszków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tuliszkowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Turku (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 18
62-700 Turek
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
(63) 279-31-16
(63) 279-17-70
pl. Powstańców Styczniowych 1863 r.
62-740 Tuliszków

Tuliszków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Tuliszków jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 052, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Tuliszkowa zawarli w 2022 roku 13 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców Tuliszkowa jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Tuliszków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,59 na 1000 mieszkańców Tuliszkowa. W 2022 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,6% zgonów w Tuliszkowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w Tuliszkowie były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tuliszkowa przypada 12.63 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 44 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tuliszkowa -19. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,0% mieszkańców Tuliszkowa jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tuliszkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 052 Liczba mieszkańców
 • 1 574 Kobiety
 • 1 478 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tuliszkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tuliszkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tuliszkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tuliszkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tuliszków
  41,2 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tuliszków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tuliszkowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tuliszków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tuliszków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tuliszków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • Tuliszków
  26,6%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Tuliszków
  58,5%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tuliszków
  9,4%
  Województwo
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,6%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tuliszków
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tuliszkowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,2
  Wielkopolskie
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tuliszkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,59 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,6
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tuliszkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tuliszkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tuliszkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tuliszkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tuliszków
  10,0
  Wielkopolskie
  8,7
  Polska
  8,1
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tuliszków
  40,0
  Wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 114 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114
 • 88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 343 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 253 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 442 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 343 g
  Województwo
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 225 Waga 3500g - 3999g
 • 225
 • 276 Waga 3000g - 3499g
 • 276
 • 113 Waga 2500g - 2999g
 • 113
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,48
  Wielkopolskie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,77
  Wielkopolskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,74
  Wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Tuliszkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 27 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 30,8%
  69,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,6
  Województwo
  10,9
  Polska
  11,9
 • 134,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  134,4
  Wielkopolskie
  124,8
  Polska
  147,0
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,5
  Wielkopolskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tuliszków
  3,5
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tureckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  34,6%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tuliszków
  20,4%
  woj. wielkopolskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tuliszków
  6,9%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 63 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Kraj
  70,6
 • 245,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  245,3
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Cała Polska
  253,9
 • 415,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 441,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 389,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tuliszków
  415,9
  Wielkopolskie
  311,2
  Cały kraj
  426,2
 • 31,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tuliszków
  31,3
  Wielkopolskie
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 40,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  40,8
  woj. wielkopolskie
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  9,6
  Województwo
  6,7
  Kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tuliszków
  0,9%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tuliszkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tuliszków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuliszków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tuliszkowie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tuliszkowie to 1 009 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tuliszkowie to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Tuliszkowie to 174,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,45% mieszkań posiada łazienkę, 84,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,50% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tureckiego.

  Powiat turecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 009 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 327,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  327,70
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  95,30 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tuliszków
  31,20 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tuliszków
  4,80
  Wielkopolskie
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,05
  Wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  Wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tuliszków
  0,97
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 17 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tuliszków
  5,67
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 5,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tuliszków
  5,52
  Wielkopolskie
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 524 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 174,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  174,7 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tuliszków
  0,17 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,61%
  Województwo
  98,07%
  Polska
  97,75%
 • 97,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,82%
  Województwo
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 94,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,45%
  Województwo
  95,51%
  Polska
  93,75%
 • 84,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tuliszków
  84,94%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tuliszków
  0,50%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Tuliszków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Tuliszkowie na 1000 mieszkańców pracuje 197osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Tuliszkowie wynosiło w 2023 roku 4,1% (4,1% wśród kobiet i 4,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tuliszkowie wynosiło 5 049,40 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Tuliszkowa 335 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 93 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -242.

  17,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Tuliszkowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,7% w przemyśle i budownictwie, a 20,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 197 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  197,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Polska
  259,0
 • 4,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,6% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Tuliszków
  4,1%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tuliszkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tuliszkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tuliszkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 404 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 049 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tuliszkowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 335 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -242 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,7% Przemysł i budownictwo
 • 35,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 30,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tuliszkowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 615 Pracujący ogółem
 • 289 Kobiety
 • 326 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Tuliszkowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tuliszków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tuliszków
  69,6
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 36,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,7
  Województwo
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 111,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tuliszków
  111,9
  Wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tuliszków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Tuliszkowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 343 podmioty gospodarki narodowej, z czego 288 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (42) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (29) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (75) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tuliszkowie najwięcej (13) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (330) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 43,7% (150) podmiotów, a 53,1% (182) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tuliszkowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (40.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 343 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 150 Przemysł i budownictwo
 • 182 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w Tuliszkowie w 2023 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Tuliszkowie w 2023 roku
 • 288 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 330 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 330
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 343 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 343
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 288 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 117 Budownictwo
 • 117
 • 43 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 43
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuliszków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tuliszkowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 63 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,31 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tuliszkowie wynosi 87,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tuliszkowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,43 (wykrywalność 89%) oraz przeciwko mieniu - 7,14 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,41 (73%), drogowe - 1,72 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tuliszkowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tuliszków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 63
 • 44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 44
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 20,31 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tuliszków
  20,31
  Wielkopolskie
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 14,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,43
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Polska
  12,98
 • 3,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,41
  Województwo
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,72
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,23
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,35
 • 7,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tuliszków
  7,14
  Województwo
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tuliszków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  88%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tuliszków
  90%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tuliszków
  74%
  Wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tuliszków
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  52%
  Cały kraj
  51%

Tuliszków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Tuliszkowa wyniosła w 2022 roku 72,8 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 28.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Tuliszkowa - 24.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,6 mln złotych, czyli 18,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tuliszkowa wyniosła w 2022 roku 70,0 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.8%). W budżecie Tuliszkowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 850 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,0 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,0%.
 • Wydatki budżetu w Tuliszkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tuliszkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tuliszków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tuliszkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,2 mln

  3,1 tys(100%)

  38,9 mln

  3,6 tys(100%)

  46,4 mln

  4,4 tys(100%)

  48,8 mln

  4,6 tys(100%)

  56,0 mln

  5,3 tys(100%)

  56,2 mln

  5,5 tys(100%)

  56,8 mln

  5,5 tys(100%)

  72,8 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,7 mln

  4,1 tys(41.2%)

  13,4 mln

  4,0 tys(34.3%)

  13,5 mln

  4,0 tys(29%)

  14,2 mln

  4,3 tys(29.1%)

  14,9 mln

  4,6 tys(26.6%)

  14,8 mln

  4,6 tys(26.4%)

  15,7 mln

  4,9 tys(27.7%)

  18,1 mln

  5,9 tys(24.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,0 tys

  1,5(0%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  107,0 tys

  32,7(0.2%)

  93,2 tys

  28,8(0.2%)

  33,9 tys

  10,6(0.1%)

  63,5 tys

  19,9(0.1%)

  8,2 mln

  2,7 tys(11.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  911(9.2%)

  1,7 mln

  495(4.2%)

  3,5 mln

  1,0 tys(7.5%)

  3,3 mln

  1,0 tys(6.8%)

  2,0 mln

  620(3.6%)

  5,0 mln

  1,6 tys(8.9%)

  3,3 mln

  1,0 tys(5.7%)

  7,0 mln

  2,3 tys(9.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,8 mln

  1,1 tys(11.3%)

  3,8 mln

  1,2 tys(9.9%)

  3,8 mln

  1,1 tys(8.2%)

  5,2 mln

  1,6 tys(10.7%)

  6,8 mln

  2,1 tys(12.2%)

  5,4 mln

  1,7 tys(9.6%)

  6,3 mln

  2,0 tys(11.2%)

  6,4 mln

  2,1 tys(8.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  1,7 tys(17%)

  12,9 mln

  3,9 tys(33.1%)

  1,5 mln

  437(3.1%)

  1,5 mln

  455(3%)

  1,6 mln

  480(2.8%)

  2,8 mln

  881(5%)

  2,1 mln

  671(3.8%)

  4,9 mln

  1,6 tys(6.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  929(9.4%)

  3,1 mln

  934(8%)

  3,5 mln

  1,1 tys(7.5%)

  3,7 mln

  1,1 tys(7.6%)

  3,6 mln

  1,1 tys(6.4%)

  3,5 mln

  1,1 tys(6.2%)

  4,0 mln

  1,2 tys(7%)

  4,8 mln

  1,6 tys(6.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  515,5 tys

  153(1.6%)

  628,2 tys

  188(1.6%)

  1,6 mln

  468(3.4%)

  3,3 mln

  1,0 tys(6.7%)

  7,5 mln

  2,3 tys(13.4%)

  770,9 tys

  241(1.4%)

  2,2 mln

  684(3.8%)

  4,2 mln

  1,4 tys(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  716,6 tys

  213(2.2%)

  901,0 tys

  270(2.3%)

  897,4 tys

  270(1.9%)

  1,0 mln

  313(2.1%)

  1,2 mln

  371(2.1%)

  2,2 mln

  675(3.8%)

  1,0 mln

  317(1.8%)

  2,1 mln

  679(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  332,2 tys

  98,7(1%)

  691,1 tys

  207(1.8%)

  1,2 mln

  360(2.6%)

  454,7 tys

  139(0.9%)

  343,0 tys

  106(0.6%)

  298,4 tys

  93,1(0.5%)

  343,7 tys

  108(0.6%)

  1,2 mln

  384(1.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  410,5 tys

  122(1.2%)

  412,3 tys

  124(1.1%)

  415,7 tys

  125(0.9%)

  514,0 tys

  157(1.1%)

  521,2 tys

  161(0.9%)

  497,7 tys

  155(0.9%)

  571,6 tys

  180(1%)

  831,9 tys

  270(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  681,6 tys

  202(2.1%)

  291,1 tys

  87,3(0.7%)

  997,9 tys

  300(2.2%)

  589,9 tys

  180(1.2%)

  255,0 tys

  78,7(0.5%)

  188,1 tys

  58,7(0.3%)

  223,2 tys

  70,2(0.4%)

  545,0 tys

  177(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  589,9 tys

  175(1.8%)

  587,8 tys

  176(1.5%)

  611,1 tys

  184(1.3%)

  635,5 tys

  194(1.3%)

  668,2 tys

  206(1.2%)

  761,0 tys

  238(1.4%)

  726,1 tys

  228(1.3%)

  300,6 tys

  97,6(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  113,0 tys

  33,6(0.3%)

  87,9 tys

  26,4(0.2%)

  138,0 tys

  41,5(0.3%)

  136,7 tys

  41,8(0.3%)

  132,6 tys

  40,9(0.2%)

  169,7 tys

  53,0(0.3%)

  219,4 tys

  68,9(0.4%)

  234,8 tys

  76,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  191,3 tys

  56,8(0.6%)

  174,3 tys

  52,3(0.4%)

  146,0 tys

  43,9(0.3%)

  130,1 tys

  39,8(0.3%)

  201,6 tys

  62,2(0.4%)

  164,0 tys

  51,2(0.3%)

  114,0 tys

  35,8(0.2%)

  230,2 tys

  74,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  159,9 tys

  47,5(0.5%)

  231,0 tys

  69,3(0.6%)

  682,6 tys

  205(1.5%)

  109,7 tys

  33,5(0.2%)

  193,6 tys

  59,8(0.3%)

  190,4 tys

  59,4(0.3%)

  252,9 tys

  79,5(0.4%)

  204,4 tys

  66,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  27,4 tys

  8,1(0.1%)

  21,5 tys

  6,5(0.1%)

  10,9 tys

  3,3(0%)

  34,8 tys

  10,6(0.1%)

  69,2 tys

  21,4(0.1%)

  12,2 tys

  3,8(0%)

  23,4 tys

  7,4(0%)

  33,1 tys

  10,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,6 tys

  19,2(0.2%)

  18,6 tys

  5,6(0%)

  7,0 tys

  2,1(0%)

  96,5 tys

  29,5(0.2%)

  86,7 tys

  26,8(0.2%)

  66,7 tys

  20,8(0.1%)

  25,4 tys

  8,0(0%)

  8,5 tys

  2,8(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  119,0 tys

  35,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  252

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tuliszkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tuliszkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tuliszków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tuliszkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,5 mln

  3,2 tys(100%)

  40,7 mln

  3,8 tys(100%)

  45,0 mln

  4,2 tys(100%)

  47,4 mln

  4,5 tys(100%)

  55,8 mln

  5,3 tys(100%)

  58,0 mln

  5,6 tys(100%)

  64,1 mln

  6,3 tys(100%)

  70,0 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,3 mln

  4,8 tys(47.2%)

  17,1 mln

  5,1 tys(42.1%)

  17,6 mln

  5,3 tys(39.1%)

  17,9 mln

  5,5 tys(37.8%)

  19,7 mln

  6,1 tys(35.3%)

  21,0 mln

  6,5 tys(36.1%)

  25,4 mln

  8,0 tys(39.7%)

  21,3 mln

  6,9 tys(30.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,1 mln

  1,8 tys(17.8%)

  6,9 mln

  2,1 tys(16.8%)

  7,3 mln

  2,2 tys(16.3%)

  8,2 mln

  2,5 tys(17.3%)

  9,0 mln

  2,8 tys(16.2%)

  9,6 mln

  3,0 tys(16.5%)

  10,1 mln

  3,2 tys(15.8%)

  12,5 mln

  4,0 tys(17.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,6 tys

  21,6(0.1%)

  151,6 tys

  46,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 mln

  2,7 tys(11.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  517(5%)

  1,6 mln

  492(4%)

  1,6 mln

  484(3.6%)

  2,4 mln

  736(5.1%)

  2,9 mln

  901(5.2%)

  2,3 mln

  729(4%)

  2,4 mln

  745(3.7%)

  3,3 mln

  1,1 tys(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  1,4 tys(14.1%)

  12,0 mln

  3,6 tys(29.5%)

  566,2 tys

  170(1.3%)

  583,2 tys

  178(1.2%)

  563,4 tys

  174(1%)

  1,1 mln

  348(1.9%)

  662,5 tys

  208(1%)

  2,8 mln

  909(4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  420(4.1%)

  129,2 tys

  38,7(0.3%)

  121,4 tys

  36,5(0.3%)

  208,2 tys

  63,7(0.4%)

  3,7 mln

  1,2 tys(6.7%)

  92,9 tys

  29,0(0.2%)

  259,8 tys

  81,6(0.4%)

  2,3 mln

  761(3.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  922,0 tys

  274(2.7%)

  969,9 tys

  291(2.4%)

  941,1 tys

  283(2.1%)

  1,1 mln

  341(2.4%)

  1,2 mln

  367(2.1%)

  1,2 mln

  381(2.1%)

  1,2 mln

  367(1.8%)

  1,7 mln

  568(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  484,0 tys

  144(1.4%)

  496,5 tys

  149(1.2%)

  487,7 tys

  147(1.1%)

  1,5 mln

  446(3.1%)

  981,1 tys

  303(1.8%)

  2,0 mln

  617(3.4%)

  1,9 mln

  612(3%)

  1,4 mln

  448(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  834,6 tys

  248(2.4%)

  921,8 tys

  276(2.3%)

  932,2 tys

  281(2.1%)

  947,6 tys

  290(2%)

  995,1 tys

  307(1.8%)

  948,5 tys

  296(1.6%)

  1,3 mln

  397(2%)

  1,4 mln

  446(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  256,9 tys

  76,3(0.7%)

  169,1 tys

  50,7(0.4%)

  331,8 tys

  99,9(0.7%)

  175,6 tys

  53,7(0.4%)

  159,7 tys

  49,3(0.3%)

  175,6 tys

  54,8(0.3%)

  331,6 tys

  104(0.5%)

  634,6 tys

  206(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  113,0 tys

  33,6(0.3%)

  116,9 tys

  35,1(0.3%)

  151,7 tys

  45,7(0.3%)

  82,1 tys

  25,1(0.2%)

  82,3 tys

  25,4(0.1%)

  112,4 tys

  35,1(0.2%)

  126,5 tys

  39,8(0.2%)

  457,5 tys

  149(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  225,9 tys

  67,1(0.7%)

  216,2 tys

  64,8(0.5%)

  228,0 tys

  68,6(0.5%)

  255,6 tys

  78,2(0.5%)

  270,0 tys

  83,4(0.5%)

  275,8 tys

  86,1(0.5%)

  268,4 tys

  84,3(0.4%)

  261,6 tys

  85,0(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  314(3.1%)

  30,3 tys

  9,1(0.1%)

  243,6 tys

  73,3(0.5%)

  11,1 tys

  3,4(0%)

  54,8 tys

  16,9(0.1%)

  4,7 tys

  1,5(0%)

  137,7 tys

  43,3(0.2%)

  181,2 tys

  58,9(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,9 tys

  17,2(0.1%)

  22,0 tys

  7,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  450,4 tys

  136(1%)

  188,0 tys

  57,5(0.4%)

  24,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  4,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,6 tys

  19,2(0.2%)

  7,5 tys

  2,3(0%)

  7,0 tys

  2,1(0%)

  96,5 tys

  29,5(0.2%)

  68,9 tys

  21,3(0.1%)

  66,7 tys

  20,8(0.1%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  8,5 tys

  2,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,4 tys

  6,1(0.1%)

  500

  0,1(0%)

  4,3 tys

  1,3(0%)

  6,7 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  553,3 tys

  174(0.9%)

  7,0 tys

  2,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  77,1 tys

  22,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,2 tys

  30,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tuliszków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 729 mieszkańców Tuliszkowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 338 kobiet oraz 391 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców Tuliszkowa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Tuliszkowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tuliszkowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz średnie zawodowe (23,4%).

  W roku 2022 w Tuliszkowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 196 dzieci (101 dziewczynek oraz 95 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Tuliszkowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 103 dzieci (54 dziewczynki oraz 49 chłopców). Dostępnych było 110 miejsc.

  19,9% mieszkańców Tuliszkowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,4% wśród dziewczynek i 19,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 582 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 541 uczniów (264 kobiety oraz 277 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Tuliszkowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 350 uczniów (168 kobiet oraz 182 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,8% ludności (32,8% wśród dziewczynek i 30,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 190,49.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (14,0% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,9% mieszkańców Tuliszkowa w wieku potencjalnej nauki (17,0% kobiet i 20,5% mężczyzn).

 • 18,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,2%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,3%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tuliszków
  9,6%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,2%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,6%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,3%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1582 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 582,0
  Województwo
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tuliszków
  0,61
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 170 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Tuliszków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 196 Dzieci
 • 101 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 95 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 49 3 lata
 • 49
 • 56 4 lata
 • 56
 • 69 5 lata
 • 69
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 24 4 lata
 • 24
 • 40 5 lata
 • 40
 • 15 6 lat
 • 15
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 27 3 lata
 • 27
 • 32 4 lata
 • 32
 • 29 5 lata
 • 29
 • 7 6 lat
 • 7
 • 54 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tuliszkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tuliszkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole im. Kubusia Puchatka (Kubuś Puchatek)
  Publiczne
  63 280-30-43
  ul. Mariana Buczka 3
  62-740 Tuliszków
  612510
 • Szkoły podstawowe w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Tuliszków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 541 Uczniowie
 • 264 Kobiety
  (uczniowie)
 • 277 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 70 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Absolwenci
 • 53 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tuliszków
  20,8
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 41,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 35,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 190,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  190,49
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Cały kraj
  95,96
 • 189,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  189,79
  Województwo
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tuliszków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tuliszków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tuliszkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tuliszkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie (im. Powstańców 1863 r.)
  Publiczna
  63 280-30-42
  63 280-30-42
  ul. Nortowska 1
  62-740 Tuliszków
  22483-
 • Edukacyjne grupy wieku w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tuliszków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tuliszków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tuliszków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuliszków - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Tuliszkowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Tuliszkowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Tuliszkowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Tuliszkowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Tuliszkowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 49 (uczestnicy: 7 750)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 350)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 250)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 60)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 50)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 50)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (absolwenci: 120)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 60)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 12)
  • tańca: 2 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 18)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 184)
  • teatralne: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 36)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 32)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 16)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Tuliszkowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 425 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 901 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Tuliszkowie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 130 członków. Zarejestrowano 130 ćwiczących (mężczyźni: 130, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 105, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Tuliszkowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Tuliszkowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tuliszkowa znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Tuliszkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Plebania z 1816 r. (ul. Poznańska 1)dnia 1953-12-23, wykaz dokumentów: kl.IV-73/97/53 z 1953-12-23
  • Dwór z poł. XIX w. (ul. Mariana Buczka 2)dnia 1954-06-24, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/21/54 z 1954-06-24
  • Spichlerz z poł. XIX w. (ul. Mariana Buczka 2a)dnia 1954-06-24, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/27/54 z 1954-06-24
  • Kościół z poł. XV w. (ul. Poznańska 2)dnia 1969-11-29, wykaz dokumentów: 782/A z 1969-11-29
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1984-05-21, wykaz dokumentów: 352/94 z 1984-05-21
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1995-12-30, wykaz dokumentów: 524/265 z 1995-12-30
 • Formy ochrony przyrody w Tuliszkowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Tuliszkowa znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Tuliszkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dąb Wolności - Pomnik przyrodyOpis: w 1919 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości posadzony przez uczestnika Powstania Styczniowego 1863 r.; częściowo brak kory na konarze, Data ustanowienia: 1983-12-07, Opis granicy: położone w centru miejscowości
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie, Data ustanowienia: 1977-04-01, Opis granicy: leśnictwo Grzymiszew
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: Rośnie w lesie w oddz. 114b Leśnictwa Tuliszków Nadleśnictwa Turek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: Rośnie w lesie w oddz. 67m Leśnictwa Wrząca Nadleśnictwa Turek

Tuliszków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Tuliszkowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 65,0 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Tuliszkowie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tureckiego.

  Powiat turecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Tuliszkowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Tuliszkowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 64,96 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  65,0
  woj. wielkopolskie
  65,8
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tuliszków
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 64,96 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  65,0
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tuliszków
  100,0
  Wielkopolskie
  113,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Tuliszkowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 33,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  33,4 km
  Województwo
  868,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tuliszków
  0,5 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Tuliszków przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 72droga krajowa nr 72(Konin - Żdżary - Kępina - Tuliszków - Wymysłów - Grzymiszew - Imiełków - Albertów - Słodków - Słodków Kolonia - Turek - Przykona - Wichertów - Smulsko - Ewinów - Człopy - Uniejów - Dominikowice - Grocholice - Zakrzew - Rodrysin - Praga - Poddębice - Józefka - Panaszew - Przekora - Złotniki - Kuciny - Prawęcice - Jastrzębiec - Łobódź - Aleksandrów Łódzki - Łódź - Natolin - Teolin - Lipiny - Paprotnia - Brzeziny - Przecław - Rogów Parcela - Jeżów - Białynin - Białynin-Podbór - Głuchów - Złota - Soczyce - Ścieki - Rawa Mazowiecka)
  • DW 443droga wojewódzka nr 443(Jarocin - Bachorzew - Tarce - Lubinia Mała - Sucha - Grab - Gizałki - Wronów - Białobłoty - Królików - Grodziec-Tartak - Grodziec - Janów - Jaroszewice Rychwalskie - Rychwał - Nowy Świat - Tuliszków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Tuliszkowie istnieje 62 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  pl. Akacjowy

  ul. Bartłomieja Patrzykąta

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bronisława Malinowskiego

  ul. Brzozowa

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Norwida

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Floriańska

  pl. Floriański

  ul. Gromadzka

  ul. Górna

  ul. Haliny Oleksiak

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jabłonna

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kasztelana Zaremby

  ul. Krzewinowa

  ul. Krzysztofa Baczyńskiego

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Marcina Kasprzaka

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  os. Młodych

  ul. Nortowska

  ul. Ochotniczej Straży Pożarnej

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  pl. Powstańców Styczniowych 1863r.

  ul. Poznańska

  ul. Południowa

  ul. Północna

  ul. Sadowa

  ul. Senatorska

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  pl. Wolności

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zdrojowa

  ul. Zofii Nałkowskiej

  ul. ks. Teodora Rogozińskiego

  ul. Łódzka

  ul. Łąkowa

  ul. Śliwowa

  ul. Żuchalska