Bukowno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Bukowno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bukowno to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu olkuskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Bukowno.
 • 9 526 Liczba mieszkańców
 • 64,6 km² Powierzchnia
 • 147,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1962 Data założenia
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KOL Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Adam Gajdziszewski Burmistrz miasta
Bukowno na mapie
Identyfikatory
 • 19.444850.2651 Współrzędne GPS
 • 1212011 TERYT (TERC)
 • 0938404 SIMC
Herb miasta Bukowno
Bukowno herb
Flaga miasta Bukowno
Bukowno flaga

Jak Bukowno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Bukowno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Bukowno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Bukowno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
21Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
26Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
55Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
70Miasta o największej powierzchni w Polsce
78Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
94Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
178Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
269Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
269Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
274Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
280Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
280Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
282Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
283Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
291Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
306Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę

Bukowno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-332Poczta Bukowno koło Olkusza

Bukowno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bukownie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Olkuszu (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. 1000-lecia 11
32-300 Olkusz
Urząd Miejski w Bukownie
(32) 626-18-20
(32) 642-15-44
ul. Kolejowa 16
32-332 Bukowno

Bukowno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Bukowno jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 526, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,5 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bukowna zawarli w 2022 roku 31 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,6% mieszkańców Bukowna jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Bukowno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -99. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,26 na 1000 mieszkańców Bukowna. W 2022 roku urodziło się 57 dzieci, w tym 54,4% dziewczynek i 45,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 304 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,7% zgonów w Bukownie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,2% zgonów w Bukownie były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bukowna przypada 16.16 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 79 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 85 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bukowna -6. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  56,4% mieszkańców Bukowna jest w wieku produkcyjnym, 15,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bukowna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 526 Liczba mieszkańców
 • 4 976 Kobiety
 • 4 550 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bukownie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bukownie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bukownie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bukowna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Bukowno
  45,5 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 47,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bukowno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bukowna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bukowno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bukowno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bukowno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  24,7%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 19,7% Kobiety
  (Panny)
 • 30,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,8%
  Małopolskie
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,4%
  Małopolskie
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Bukowno
  6,1%
  Małopolskie
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Bukowno
  0,0%
  Małopolskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bukownie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Bukowno
  3,2
  Województwo
  4,5
  Polska
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Bukowno
  0,9
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 31 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bukownie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -99 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -53 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -46 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Bukowno
  -10,3
  Województwo
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bukownie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bukownie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bukownie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bukownie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57 Urodzenia żywe
 • 31 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 26 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,4%
  45,6%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Bukowno
  5,9
  woj. małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 30,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  30,6
  Województwo
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 304 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 228 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 304 g
  Województwo
  3 313 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 195 Waga 3500g - 3999g
 • 195
 • 305 Waga 3000g - 3499g
 • 305
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,18
  woj. małopolskie
  1,29
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Bukowno
  0,50
  woj. małopolskie
  0,86
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Bukownie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 156 Zgony
 • 84 Kobiety
  (Zgony)
 • 72 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,8%
  46,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,2 Zgony na 1000 ludności
 • Bukowno
  16,2
  Małopolskie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 199,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  199,4
  Małopolskie
  115,7
  Cały kraj
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Bukowno
  1,4
  Małopolskie
  2,8
  Kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  woj. małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olkuskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,7%
  Małopolskie
  41,2%
  Polska
  36,0%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,2%
  Małopolskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,0%
  Małopolskie
  5,3%
  Polska
  6,7%
 • 87 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Cała Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  70,6
 • 317,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Bukowno
  317,8
  Województwo
  266,5
  Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,5
  Kraj
  253,9
 • 495,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 552,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  495,8
  Województwo
  431,8
  Polska
  426,2
 • 65,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bukowno
  65,4
  Małopolskie
  61,4
  Cała Polska
  62,9
 • 41,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,6
  Małopolskie
  34,0
  Cała Polska
  33,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Bukowno
  5,4
  woj. małopolskie
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  Małopolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 79 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 85 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bukownie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bukowno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bukowno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bukownie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bukownie to 3 979 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 414 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bukownie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Bukownie to 161,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,70% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,64% mieszkań posiada łazienkę, 87,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 84,67% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olkuskiego.

  Powiat olkuski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 979 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 414,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  414,30
  woj. małopolskie
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Bukowno
  75,70 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Bukowno
  31,40 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Bukowno
  4,09
  woj. małopolskie
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 2,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,41
  Województwo
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,59
  woj. małopolskie
  0,65
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,83
  woj. małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 48 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,00
  Małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 5,00 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,00
  woj. małopolskie
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 1 293 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 161,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  161,6 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Bukowno
  0,13 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,70%
  Małopolskie
  97,78%
  Polska
  97,75%
 • 99,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,42%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Polska
  95,18%
 • 98,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Bukowno
  98,64%
  Małopolskie
  95,21%
  Kraj
  93,75%
 • 87,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  87,69%
  Województwo
  86,21%
  Kraj
  85,83%
 • 84,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  84,67%
  Województwo
  67,24%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Bukowno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bukownie na 1000 mieszkańców pracuje 341osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 41,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bukownie wynosiło w 2023 roku 6,7% (6,7% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bukownie wynosiło 5 894,22 PLN, co odpowiada 87.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bukowna 1 180 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 278 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 098.

  12,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Bukowna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 341 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  341,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Polska
  259,0
 • 7,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,3% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Bukowno
  6,7%
  woj. małopolskie
  4,2%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bukownie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bukownie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bukownie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 267 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 894 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bukownie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 180 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 278 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 098 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Przemysł i budownictwo
 • 26,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 37,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bukownie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 315 Pracujący ogółem
 • 1 380 Kobiety
 • 1 935 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bukownie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,4% W wieku produkcyjnym
 • 50,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bukowno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  77,3
  Małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 50,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bukowno
  50,1
  Małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 184,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  184,7
  Województwo
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bukowno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Bukownie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 120 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 882 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 68 nowych podmiotów, a 44 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (92) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (47) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (95) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (34) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bukownie najwięcej (86) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 046) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,6% (231) podmiotów, a 78,7% (881) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bukownie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 120 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 231 Przemysł i budownictwo
 • 881 Pozostała działalność
 • 68 Podmioty nowo zarejestrowane w Bukownie w 2023 roku
 • 44 Podmioty wyrejestrowane w Bukownie w 2023 roku
 • 882 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 046 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 046
 • 62 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 62
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 1 118 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 118
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 54 Spółki handlowe ogółem
 • 54
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 47  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 47
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 86 Spółki cywilne ogółem
 • 86
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 882 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 248 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 248
 • 105 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 105
 • 89 Przetwórstwo przemysłowe
 • 89
 • 87 Budownictwo
 • 87
 • 80 Transport i gospodarka magazynowa
 • 80
 • 55 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 55
 • 50 Pozostała działalność
 • 50
 • 44 Informacja i komunikacja
 • 44
 • 34 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 34
 • 28 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 28
 • 27 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 27
 • 15 Edukacja
 • 15
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bukowno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bukownie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 167 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bukownie wynosi 76,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bukowna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,26 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,84 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,69 (71%), drogowe - 1,72 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bukowna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bukowno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 167 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 167
 • 89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 89
 • 55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 55
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 76 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 76
 • 17,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,32
  Województwo
  21,90
  Cała Polska
  22,81
 • 9,26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Bukowno
  9,26
  Małopolskie
  12,25
  Polska
  12,98
 • 5,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,69
  woj. małopolskie
  6,74
  Kraj
  6,99
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Bukowno
  1,72
  woj. małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Bukowno
  0,30
  Małopolskie
  0,26
  Cały kraj
  0,35
 • 7,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,84
  Małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bukowno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  woj. małopolskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Bukowno
  74%
  Małopolskie
  71%
  Polska
  63%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Bukowno
  72%
  woj. małopolskie
  72%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  84%
  woj. małopolskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  56%
  woj. małopolskie
  56%
  Cała Polska
  51%

Bukowno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Bukowna wyniosła w 2022 roku 64,4 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Bukowna - 29.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,0 mln złotych, czyli 12,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bukowna wyniosła w 2022 roku 67,6 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (49.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (9.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.4%). W budżecie Bukowna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,6 tys złotych na mieszkańca (22,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 240 złotych na mieszkańca (3,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 22,4%.
 • Wydatki budżetu w Bukownie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bukowna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bukowno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bukowna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,4 mln

  3,1 tys(100%)

  37,8 mln

  3,7 tys(100%)

  41,7 mln

  4,0 tys(100%)

  44,3 mln

  4,3 tys(100%)

  58,3 mln

  5,8 tys(100%)

  56,6 mln

  5,7 tys(100%)

  60,5 mln

  6,2 tys(100%)

  64,4 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,2 mln

  1,1 tys(34.5%)

  11,3 mln

  1,1 tys(29.8%)

  12,0 mln

  1,2 tys(28.7%)

  12,5 mln

  1,2 tys(28.2%)

  13,5 mln

  1,3 tys(23.1%)

  14,4 mln

  1,4 tys(25.4%)

  16,4 mln

  1,7 tys(27.1%)

  18,8 mln

  2,0 tys(29.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  386(12.3%)

  3,8 mln

  372(10.2%)

  4,2 mln

  408(10.1%)

  5,3 mln

  518(11.9%)

  8,9 mln

  883(15.3%)

  7,5 mln

  755(13.3%)

  6,8 mln

  691(11.3%)

  8,7 mln

  903(13.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  373(11.9%)

  4,1 mln

  398(10.9%)

  4,4 mln

  424(10.5%)

  4,5 mln

  445(10.2%)

  4,5 mln

  448(7.8%)

  4,3 mln

  427(7.5%)

  5,9 mln

  596(9.7%)

  7,2 mln

  751(11.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  185(5.9%)

  1,6 mln

  154(4.2%)

  2,3 mln

  224(5.5%)

  4,0 mln

  388(8.9%)

  5,0 mln

  491(8.5%)

  4,7 mln

  475(8.4%)

  6,5 mln

  659(10.8%)

  4,5 mln

  469(7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  351,3 tys

  34,0(1.1%)

  406,8 tys

  39,4(1.1%)

  28,0 tys

  2,7(0.1%)

  33,3 tys

  3,3(0.1%)

  30,4 tys

  3,0(0.1%)

  31,5 tys

  3,2(0.1%)

  10,0 tys

  1,0(0%)

  4,4 mln

  458(6.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,7 mln

  355(11.3%)

  5,6 mln

  538(14.7%)

  3,7 mln

  362(8.9%)

  3,2 mln

  310(7.1%)

  7,8 mln

  770(13.3%)

  6,5 mln

  649(11.4%)

  4,1 mln

  412(6.7%)

  4,0 mln

  421(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  360(11.5%)

  7,1 mln

  689(18.8%)

  1,9 mln

  185(4.6%)

  1,9 mln

  191(4.4%)

  2,1 mln

  211(3.7%)

  2,2 mln

  220(3.9%)

  2,3 mln

  237(3.9%)

  3,2 mln

  333(5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  121(3.9%)

  1,3 mln

  129(3.5%)

  1,4 mln

  136(3.4%)

  1,8 mln

  178(4.1%)

  1,7 mln

  168(2.9%)

  1,8 mln

  178(3.1%)

  3,8 mln

  388(6.3%)

  2,5 mln

  257(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  863,7 tys

  83,5(2.7%)

  972,4 tys

  94,2(2.6%)

  1,4 mln

  138(3.4%)

  1,5 mln

  147(3.4%)

  838,9 tys

  83,0(1.4%)

  897,6 tys

  90,0(1.6%)

  917,9 tys

  92,9(1.5%)

  1,1 mln

  118(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  360,2 tys

  34,8(1.1%)

  396,3 tys

  38,4(1%)

  1,0 mln

  101(2.5%)

  696,7 tys

  68,3(1.6%)

  343,6 tys

  34,0(0.6%)

  771,8 tys

  77,4(1.4%)

  411,7 tys

  41,7(0.7%)

  1,0 mln

  109(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  163,2 tys

  15,8(0.5%)

  191,4 tys

  18,5(0.5%)

  236,6 tys

  23,0(0.6%)

  197,3 tys

  19,4(0.4%)

  212,6 tys

  21,0(0.4%)

  161,8 tys

  16,2(0.3%)

  219,3 tys

  22,2(0.4%)

  751,0 tys

  78,2(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  398,4 tys

  38,5(1.2%)

  334,3 tys

  32,4(0.9%)

  301,2 tys

  29,3(0.7%)

  242,0 tys

  23,7(0.5%)

  213,0 tys

  21,1(0.4%)

  194,6 tys

  19,5(0.3%)

  104,2 tys

  10,6(0.2%)

  474,5 tys

  49,4(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  140,7 tys

  13,6(0.4%)

  223,0 tys

  21,6(0.6%)

  176,1 tys

  17,1(0.4%)

  103,2 tys

  10,1(0.2%)

  202,8 tys

  20,1(0.3%)

  152,6 tys

  15,3(0.3%)

  195,2 tys

  19,8(0.3%)

  273,7 tys

  28,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  363,0 tys

  35,1(1.1%)

  341,8 tys

  33,1(0.9%)

  414,8 tys

  40,3(1%)

  469,6 tys

  46,1(1.1%)

  399,3 tys

  39,5(0.7%)

  450,0 tys

  45,1(0.8%)

  425,5 tys

  43,1(0.7%)

  125,3 tys

  13,0(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  38,9 tys

  3,8(0.1%)

  218,2 tys

  21,2(0.5%)

  112,7 tys

  11,0(0.3%)

  73,0 tys

  7,2(0.1%)

  70,7 tys

  7,1(0.1%)

  72,5 tys

  7,3(0.1%)

  70,4 tys

  7,3(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  40,9 tys

  4,0(0.1%)

  40,9 tys

  4,0(0.1%)

  40,9 tys

  4,0(0.1%)

  151,7 tys

  14,9(0.3%)

  2,6 mln

  254(4.4%)

  58,8 tys

  5,9(0.1%)

  53,8 tys

  5,4(0.1%)

  63,5 tys

  6,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  801,1 tys

  77,8(1.9%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,3(0%)

  6,6 tys

  0,7(0%)

  6,2 tys

  0,6(0%)

  6,9 tys

  0,7(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  413

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  8,0 tys

  0,8(0%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  95,4 tys

  9,2(0.3%)

  15,2 tys

  1,5(0%)

  5,4 tys

  0,5(0%)

  89,9 tys

  8,8(0.2%)

  90,5 tys

  9,0(0.2%)

  88,2 tys

  8,8(0.2%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  0,7(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  15,6 tys

  1,5(0%)

  40,9 tys

  4,0(0.1%)

  255,2 tys

  25,0(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,0 tys

  6,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bukownie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bukowna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bukowno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bukowna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,4 mln

  3,3 tys(100%)

  40,3 mln

  3,9 tys(100%)

  43,7 mln

  4,2 tys(100%)

  47,0 mln

  4,6 tys(100%)

  54,3 mln

  5,4 tys(100%)

  58,0 mln

  5,9 tys(100%)

  62,6 mln

  6,4 tys(100%)

  67,6 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,7 mln

  2,1 tys(63.2%)

  23,3 mln

  2,3 tys(57.9%)

  25,0 mln

  2,4 tys(57.1%)

  25,9 mln

  2,5 tys(55.1%)

  28,0 mln

  2,8 tys(51.5%)

  27,6 mln

  2,8 tys(47.6%)

  29,8 mln

  3,0 tys(47.6%)

  33,2 mln

  3,5 tys(49.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,3 mln

  414(12.4%)

  4,5 mln

  438(11.2%)

  4,6 mln

  445(10.5%)

  4,8 mln

  476(10.3%)

  5,1 mln

  504(9.4%)

  7,0 mln

  706(12.1%)

  9,5 mln

  963(15.2%)

  6,6 mln

  691(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  141(4.3%)

  1,6 mln

  152(3.9%)

  2,1 mln

  207(4.9%)

  2,1 mln

  208(4.5%)

  2,9 mln

  288(5.4%)

  5,0 mln

  505(8.7%)

  3,9 mln

  398(6.3%)

  5,0 mln

  517(7.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  125,0 tys

  12,1(0.4%)

  98,8 tys

  9,6(0.2%)

  23,2 tys

  2,3(0.1%)

  16,1 tys

  1,6(0%)

  17,9 tys

  1,8(0%)

  13,6 tys

  1,4(0%)

  615

  0,1(0%)

  4,4 mln

  454(6.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  103(3.1%)

  2,3 mln

  226(5.8%)

  1,3 mln

  125(2.9%)

  1,4 mln

  141(3.1%)

  1,6 mln

  160(3%)

  1,7 mln

  175(3%)

  1,3 mln

  129(2%)

  3,3 mln

  340(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  98,7(2.1%)

  3,1 mln

  309(5.7%)

  42,5 tys

  4,3(0.1%)

  2,2 mln

  219(3.5%)

  2,7 mln

  279(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  139(4.2%)

  1,4 mln

  131(3.4%)

  1,5 mln

  150(3.5%)

  2,6 mln

  252(5.5%)

  2,2 mln

  221(4.1%)

  986,6 tys

  98,9(1.7%)

  1,2 mln

  123(1.9%)

  2,4 mln

  252(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  104(3.1%)

  1,0 mln

  99,1(2.5%)

  1,1 mln

  111(2.6%)

  1,0 mln

  102(2.2%)

  1,0 mln

  103(1.9%)

  1,3 mln

  127(2.2%)

  1,6 mln

  163(2.6%)

  1,4 mln

  149(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  232(7%)

  5,8 mln

  559(14.3%)

  565,4 tys

  54,9(1.3%)

  550,7 tys

  54,0(1.2%)

  561,7 tys

  55,6(1%)

  556,8 tys

  55,8(1%)

  545,3 tys

  55,2(0.9%)

  1,2 mln

  121(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  119,4 tys

  11,5(0.3%)

  108,7 tys

  10,5(0.3%)

  286,5 tys

  27,8(0.7%)

  262,5 tys

  25,7(0.6%)

  120,9 tys

  12,0(0.2%)

  250,5 tys

  25,1(0.4%)

  843,5 tys

  85,4(1.3%)

  362,8 tys

  37,8(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  25,7 tys

  2,5(0.1%)

  59,7 tys

  5,8(0.1%)

  332,3 tys

  32,3(0.8%)

  65,9 tys

  6,5(0.1%)

  17,6 tys

  1,7(0%)

  40,4 tys

  4,0(0.1%)

  37,0 tys

  3,7(0.1%)

  260,1 tys

  27,1(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  385

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  306

  0,0(0%)

  510

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  1,0(0%)

  176,8 tys

  18,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  74,3 tys

  7,2(0.2%)

  56,7 tys

  5,5(0.1%)

  62,5 tys

  6,1(0.1%)

  165,5 tys

  16,2(0.4%)

  48,7 tys

  4,8(0.1%)

  25,3 tys

  2,5(0%)

  15,7 tys

  1,6(0%)

  85,2 tys

  8,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,6(0%)

  302,4 tys

  30,3(0.5%)

  -751,0

  -0,1(-0%)

  73,1 tys

  7,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  31,2 tys

  3,0(0.1%)

  34,9 tys

  3,4(0.1%)

  23,0 tys

  2,2(0.1%)

  32,3 tys

  3,2(0.1%)

  29,5 tys

  2,9(0.1%)

  26,5 tys

  2,7(0%)

  33,1 tys

  3,4(0.1%)

  47,6 tys

  5,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  774

  0,1(0%)

  757

  0,1(0%)

  30,8 tys

  3,0(0.1%)

  712

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  6,2 tys

  0,6(0%)

  5,8 tys

  0,6(0%)

  8,0 tys

  0,8(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  413

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  4,6 tys

  0,5(0%)

  7,0 tys

  0,7(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  95,4 tys

  9,2(0.3%)

  15,2 tys

  1,5(0%)

  5,4 tys

  0,5(0%)

  89,9 tys

  8,8(0.2%)

  90,5 tys

  9,0(0.2%)

  88,2 tys

  8,8(0.2%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  14,0 tys

  1,4(0%)

  13,2 tys

  1,3(0%)

  10,2 tys

  1,0(0%)

  11,7 tys

  1,2(0%)

  78,7 tys

  7,8(0.1%)

  1,0 mln

  101(1.7%)

  663

  0,1(0%)

  919

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  453,9 tys

  43,9(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  138,1 tys

  13,8(0.2%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bukowno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 893 mieszkańców Bukowna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 915 kobiet oraz 978 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 24,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców Bukowna, gimnazjalnym 2,3%, natomiast 11,8% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Bukowna mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bukownie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,5%) oraz średnie zawodowe (22,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (27,7%) oraz zasadnicze zawodowe (25,6%).

  W roku 2022 w Bukownie mieściły się 3 przedszkola, w których do 20 oddziałów uczęszczało 346 dzieci (176 dziewczynek oraz 170 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bukownie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 179 dzieci (93 dziewczynki oraz 86 chłopców). Dostępnych było 290 miejsc.

  18,8% mieszkańców Bukowna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 992 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 653 uczniów (303 kobiety oraz 350 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bukownie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 543 uczniów (272 kobiety oraz 271 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 30,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,01.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,2% mieszkańców (14,7% wśród dziewczyn i 15,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców Bukowna w wieku potencjalnej nauki (23,2% kobiet i 23,1% mężczyzn).

 • 23,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  23,5%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 27,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  39,6%
  Małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 39,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Bukowno
  3,2%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,6%
  Województwo
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Bukowno
  24,8%
  Małopolskie
  19,7%
  Polska
  20,0%
 • 22,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,8%
  Małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,3%
  Małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,8%
  Województwo
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Bukowno
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 992 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  992,0
  Województwo
  929,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Bukowno
  0,71
  Małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 20 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 345 Miejsca
  (rok 2018)
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bukowno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 346 Dzieci
 • 176 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 170 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,9%
  49,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 63 3 lata
 • 63
 • 82 4 lata
 • 82
 • 101 5 lata
 • 101
 • 90 6 lat
 • 90
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 27 3 lata
 • 27
 • 41 4 lata
 • 41
 • 56 5 lata
 • 56
 • 48 6 lat
 • 48
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 36 3 lata
 • 36
 • 41 4 lata
 • 41
 • 45 5 lata
 • 45
 • 42 6 lat
 • 42
 •  
 • 21,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bukownie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bukownie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w Bukownie
  Publiczne
  32 642-20-80
  32 642-20-80
  ul. Niepodległości 11
  32-332 Bukowno
  1123823
  Przedszkole Publiczne Sióstr Prezentek w Bukownie (Matka Boża Niepokalana)
  Publiczne
  32 646-00-24
  32 646-00-24
  ul. Kościuszki 57
  32-332 Bukowno
  3755
 • Szkoły podstawowe w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bukowno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 653 Uczniowie
 • 303 Kobiety
  (uczniowie)
 • 350 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 78 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,4
  Województwo
  16,7
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 54,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 48,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 88,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  88,01
  Małopolskie
  95,57
  Polska
  95,96
 • 87,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,60
  Małopolskie
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bukowno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bukowno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bukownie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bukownie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie (1000-lecia Państwa Polskiego)
  Publiczna
  32 642-10-39
  32 642-10-39
  ul. Szkolna 8
  32-332 Bukowno
  14337-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (Władysław Stanisław Reymont)
  Publiczna
  32 642-10-03
  32 642-10-03
  ul. Sławkowska 133
  32-332 Bukowno
  692-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bukownie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bukownie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Zespole
  Publiczne
  32 646-11-93
  32 646-11-93
  ul. Kolejowa 30
  32-332 Bukowno
  354-
 • Edukacyjne grupy wieku w Bukownie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bukowno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bukowno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bukowno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bukowno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bukownie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bukownie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bukownie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Bukownie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bukownie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 121 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 434 (uczestnicy: 17 030)
  • seanse filmowe: 95 (uczestnicy: 830)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 260)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 410)
  • koncerty: 54 (uczestnicy: 12 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 18 (uczestnicy: 170)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 90)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 550)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 410)
  • warsztaty: 189 (uczestnicy: 910)
  • inne: 9 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 376)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 123)
  • taneczne: 7 (członkowie: 110)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 75)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • literackie: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 48)
  • inne: 2 (członkowie: 9)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 73)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 60)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 7)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Bukownie działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 85 144 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 82 521 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 38
  • dostępne dla czytelników: 20
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 20
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2016 w Bukownie działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 426 członków. Zarejestrowano 418 ćwiczących (mężczyźni: 345, kobiety: 73, chłopcy do lat 18: 214, dziewczęta do lat 18: 58). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (13) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bukownie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Bukownie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bukowna znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bukownie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Dolinki KrakowskieData ustanowienia: 1981-12-02, Opis granicy: Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie biegnie z centrum miejscowości Bolechowice (Gmina Zabierzów) na południowy - wschód drogą powiatową nr K 2131 (Zabierzów - Bolechowice - Biały Kościół). Po około 0 75 km koło kapliczki skręca na drogę gminną którą dochodzi do miejscowości Ujazd gdzie skręca na północ a po około 0 5 km na wschód i drogą gminną dochodzi do miejscowości Tomaszowice. Po minięciu zabudowań Tomaszowic schodzi z drogi gminnej początkowo przez około 0 5 km biegnie na południowy - wschód ciekiem wodnym będącym prawym dopływem potoku Wedonka a następnie polną ścieżką którą dochodzi do miejscowości Modlniczka. Drogami gminnymi przecina Modlniczkę po czym skręca na północny - wschód i nadal drogą gminną po około 1 0 km dochodzi do południowych granic miejscowości Modlnica. Tu skręca na wschód przecina drogę krajową nr 94 (Kraków - Olkusz) i biegnie polną ścieżką którą po około 1 0 km dochodzi w punkcie wysokościowym 263 4 m n.p.m. do granicy miasta Krakowa. Granicą Krakowa po około 0 8 km dochodzi do drogi biegnącej od Fortu Syberia którą na południowy - wschód przez około 0 35 km po czym na południe ulicą Jurajską (ulica w Krakowie) oraz na wschód drogą powiatową nr K 2158 (Węgrzce - Bibice - Tonie) do miejscowości Bibice gdzie przechodzi na drogę gminną prowadzącą na północny - wschód przez punkt wysokościowy 291 3 m n.p.m. do drogi krajowej nr 7 (Kraków - Warszawa Tą drogą prowadzi na północ przez około 0 5 km dochodząc do północnej granicy gminy Zielonki którą na północny - zachód przez około 1 0 km do drogi gminnej (Komora - Górna Wieś) którą idzie nadal w tym samym kierunku przez około 1 5 km następnie skręca na wschód na drogę gminną do Michałowic a po około 0 5 km przechodzi na polną ścieżkę którą okrąża od wschodu kompleks leśny "Uroczysko Michałowice" (po granicy oddziału leśnego nr 92 obręb Skała Nadleśnictwo Miechów). Następnie biegnąc nadal polną ścieżką w kierunku północnym po około 1 2 km dochodzi do drogi gminnej z miejscowości Michałowice II którą na zachód przez Warszawkę będącą częścią miejscowości Michałowice. Po około 2 0 km przecina drogę powiatową nr K 2151 (Zielonki - Wilczkowice) i przez około 0 9 km biegnie na zachód po granicy gminy Iwanowice po czym skręca na południowy - zachód i prowadzi około 0 25 km polną ścieżką do punktu wysokościowego 294 4 m n. p. m. Od tego miejsca granica biegnie na południe drogą gminną do Międzygaja będącego częścią miejscowości Owczary gdzie skręca na zachód i drogą gminną dochodzi do Pod Brzozówki będącej częścią miejscowości Brzozówka i do granicy otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Z Pod Brzozówki prowadzi na południe drogą gminną przez około 0 75 km następnie polną ścieżką przez punkty wysokościowe 322 6 i 319 5 m n.p.m. stopniowo skręcając na zachód przekracza drogę wojewódzką nr 778 (Kraków - Wolbrom) i biegnie na zachód drogą gminną przez miejscowość Giebułtów do drogi krajowej nr 94 (Kraków - Olkusz) którą w kierunku miejscowości Jerzmanowice (na tym odcinku pokrywa się z granicą otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego Tuż przed Jerzmanowicami w Gościńcu będącym częścią tej miejscowości granica parku odchodzi od granicy otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Z drogi krajowej nr 94 (Kraków - Olkusz) skręca na południowy - zachód i biegnie przez około 1 3 km po granicy zabudowy Jerzmanowic następnie skręca na północny - zachód i polną ścieżką przez około 1 25 km prowadzi do Koloni Zachodniej będącej również częścią Jerzmanowic skąd drogami gminnymi na północ wokół Góry Żarnowiec (461 4 m n.p.m.) i na północny - zachód do drogi krajowej nr 94 (Kraków - Olkusz) którą biegnie w tym samym kierunku. Po około 2 25 km skręca z drogi krajowej na południe w drogę powiatową nr K 2126 (Krzeszowice - Przeginia) którą prowadzi przez około 3 75 km do miejscowości Czubrowice następnie skręca na północny - zachód i polną ścieżką przez punkty wysokościowe 416 5 409 9 m n.p.m. oraz drogą gminną przez przysiółek Kolonia Polesie dochodzi do punktu wysokościowego 420 0 m n.p.m. i do granicy gminy Olkusz. Następnie skręca na północ i granicą gminy Olkusz biegnie przez około 1 9 km po czym w punkcie wysokościowym 412 2 m n.p.m. skręca na zachód i polną ścieżką po około 1 5 km dochodzi do północnej granicy miejscowości Zawada I przekracza drogę przez tę miejscowość i prowadzi nadal na zachód północnym brzegiem kompleksu leśnego (lasy prywatne). Po około 3 25 km przekracza drogę biegnącą przez miejscowość Osiek i wchodzi na drogę gminną którą na zachód do Kasprzyk będących częścią miejscowości Niesułowice skąd na północny - zachód drogą gminną ("Droga Niesułkowska") do przysiółka Podpolis. W miejscu skrzyżowania tej drogi z drogą gminną Olkusz - Bukowno ("Droga Wojskowa") granica skręca na zachód i biegnie ścieżką przez kompleks leśny " Uroczysko Olkusz " (wzdłuż północnej granicy oddziałów nr 109 i 110 - obręb Olkusz Nadleśnictwo Olkusz). Po około 1 5 km dochodzi do drogi gminnej (Bukowno Trzebinia) którą na południe przez około 0 4 km po czym skręca na zachód i prowadzi około 0 85 km ścieżką przez kompleks leśny " Uroczysko Olkusz " (po granicy oddziału leśnego nr 111 - obręb Olkusz Nadleśnictwo Olkusz) oraz na południe przez około 1 0 km po granicy oddziałów leśnych nr 117 i 123 włączając do parku Górę Stoskową i Diablą Górę. Po dojściu do drogi gminnej (Bór Biskupi - Podlesie) przechodzi na nią i biegnie na wschód przez około 0 25 km po czym skręca na polną ścieżkę którą przez około 1 5 km omija od północy zabudowania przysiółka Podlesie. Następnie skręca na południe i ścieżką przez kompleks leśny "Uroczysko Olkusz" (wschodnią granicą oddziału leśnego nr 151 - obręb Olkusz Nadleśnictwo Olkusz) dochodzi do granicy gminy Trzebinia którą na południowy - wschód przez około 1 4 km. Dalej biegnie drogą gminną w kierunku miejscowości Płoki przez punkt wysokościowy 398 1 m n.p.m. Przed Płokami skręca na wschód i prowadzi przez około 0 25 km drogą gminną a następnie przez około 1 0 km ścieżkami po granicy kompleksu leśnego " Uroczysko Płoki " (południową granicą oddziałów leśnych nr 16 15 14 41 - obręb Trzebinia Nadleśnictwo Chrzanów) dalej skręca na południowy - zachód i biegnie około 1 75 km ścieżką początkowo po granicy oddziałów leśnych nr 41 i 42 (obręb Trzebinia Nadleśnictwo Chrzanów) a później przez lasy prywatne po czym skręca na południowy - wschód i nadal leśną ścieżką przez przełęcz między wzgórzami 444 8 i 340 0 m n. p. m dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 791 (Trzebinia - Olkusz - Wanaty) którą przekracza. Następnie biegnie wciąż na południowy - wschód przecinając ścieżkami kompleks leśny "Uroczysko Płoki" (przez oddziały leśne nr 57 i 56 - obręb Trzebinia Nadleśnictwo Chrzanów) po około 0 85 km skręca na wschód i przez około 0 35 km prowadzi południową granicą oddziałów leśnych nr 56 i 55 po czym skręca na południowy - wschód i polną ścieżką prowadzącą przez około 2 1 km omija od wschodu miejscowość Psary i przysiółek Nowa Wieś. Przy wschodnich obrzeżach Nowej Wsi skręca na zachód i prowadzi południową granicą zabudowy tego przysiółka a po około 1 1 km skręca na południe i biegnie wschodnią granicą zabudowy miejscowości Karniowice. Następnie omija miejscowość Dulowa lewym odgałęzieniem drogi gminnej z Karniowic (biegnącej wzdłuż potoku Dulówka) po czym około 0 5 km przed jej skrzyżowaniem z drogą krajową nr 79 (Kraków - Katowice) skręca na północny - wschód i prowadzi polną ścieżką po około 0 75 km dochodząc do zachodniej granicy gminy Krzeszowice. W tym miejscu skręca na południowy - wschód i nadal polną ścieżką po około 1 7 km dochodzi do drogi krajowej nr 79 (Kraków - Katowice) którą na wschód przez około 0 15 km po czym skręca na północny - wschód i drogą gminną po około 0 75 km dochodzi do miejscowości Filipowice. W Filipowicach granica skręca na północ i prowadzi drogą powiatową nr K 2124 (Rudno - Paryż) następnie po około 1 5 km w punkcie wysokościowym 313 9 m n.p.m. skręca na wschód w drogę gminną biegnącą południowym skrajem nieczynnego kamieniołomu "Kowalska Góra" oraz przez nieczynny kamieniołom "Miękinia" przekracza w miejscowości Miękinia drogę powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Nowa Góra) po czym nadal drogą gminną przez tereny poeksploatacyjne dochodzi do nieczynnej linii kolejowej (z kamieniołomu "Miękinia") którą przez około 2 5 km na południowy - wschód do drogi powiatowej nr K 1076 (Krzeszowice - Czerna). Dalej skręca na północ i ww. drogą powiatową dochodzi do granicy rezerwatu " Dolina Eliaszówki "i równocześnie do granicy kompleksu leśnego " Uroczysko Czerna" (obręb Krzeszowice Nadleśnictwo Krzeszowice). W tym miejscu skręca na wschód i omijając kamieniołom " Czatkowice " biegnie południową granicą rezerwatu a następnie oddziałów leśnych nr 78 77 76 następnie skręca na południe i prowadzi zachodnią granicą oddziałów nr 75 84 94 po czym ponownie skręca na wschód i południową granicą oddziałów nr 94 i 92 dochodzi do źródła "Dzwonek" przy wschodnich obrzeżach osiedla Żbik (osiedle miasta Krzeszowice). Następnie doliną "Za Żbikiem" biegnie na południe i po około 0 75 km dochodzi do drogi powiatowej nr K 2127 (Krzeszowice - Siedlec) którą na wschód do miejscowości Siedlec skąd drogą gminną do miejscowości Radwanowice. Dalej skręca na północ i prowadzi około 0 8 km drogą gminną przez Radwanowice po czym przechodzi na polną ścieżkę którą dalej na wschód przez punkt wysokościowy 311 00 m n.p.m. przysiółek Łączki Brzezińskie i punkt wysokościowy 298 7 m n.p.m. Po około 2 75 km w punkcie wysokościowym 307 2 m n.p.m. granica dochodzi do miejscowości Kobylany i do drogi powiatowej nr K 2130 (Więckowice - Kobylany - Będkowice - Bębło) którą biegnie na wschód przez około 0 25 km. Następnie skręca na południe i drogą gminną przez około 0 5 km okrąża główną część zabudowy Kobylan po czym powraca na drogę powiatową nr K 2130 którą na południe przez około 0 25 km. Dalej skręca na północny - wschód i prowadzi polną ścieżką przecinającą potok Kobylanka. Po około 0 7 km przechodzi na drogę gminną którą do miejscowości Karniowice i dalej do skrzyżowania z drogą powiatową nr K 2131 (Zabierzów - Bolechowice - Biały Kościół) w miejscowości Bolechowice. W obrębie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie określonego ww. granicami znajduje się fragment otuliny obejmujący tereny zainwestowane miejscowości Ostrężnica (gmina Krzeszowice) wraz z sąsiednimi kompleksami użytków rolnych. Granica tego obszaru biegnie północną granicą gminy Krzeszowice od miejsca jej przecięcia z drogą powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica) na wschód przez około 3 35 km dalej skręca na południe i polną ścieżką pomiędzy wzgórzami 446 i 451 2 m n.p.m. dochodzi do Osiedla będącego częścią miejscowości Nowa Góra po granicy zabudowy omija od północy miejscowość Nowa Góra dochodzi do skrzyżowania drogi powiatowej nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica) z drogą gminną (Nowa Góra - Filipowice). Następnie skręca na północny - zachód i prowadzi drogą powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica) do północnej granicy gminy Krzeszowice. Do obszaru Parku Krajobrazowego nie należą ścieżki cieki wodne drogi oraz linie kolejowe którymi zostały poprowadzone granice Parku., Powierzchnia: 20686.1 ha, Powierzchnia otuliny: 13017 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: Drzewo na granicy dz. nr 23 i ul. Wodącej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-16, Opis granicy: Drzewo Podlesie przy drodze leśnej Podlesie - Żurada (oddz. 122a)
  • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1996-09-18

Bukowno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Bukownie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Bukownie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olkuskiego.

  Powiat olkuski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bukownie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bukownie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 52,06 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  52,1
  Województwo
  64,9
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Bukowno
  0,0
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  5,0
 • 62,47 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Bukowno
  62,5
  woj. małopolskie
  76,3
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. małopolskie
  4,6
  Cała Polska
  8,9
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  120,0
  woj. małopolskie
  117,5
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bukownie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 186,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Bukowno
  186,0 km
  Województwo
  599,5 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,3 km
  woj. małopolskie
  2,7 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bukowno nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 783droga wojewódzka nr 783(Olkusz - Rabsztyn - Pazurek - Chrząstowice - Zarzecze - Wolbrom - Wierzchowisko - Maków - Miechów - Bukowska Wola - Kalina-Rędziny - Klonów - Racławice - Rosiejów - Skalbmierz)
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
  • DW 791droga wojewódzka nr 791(Trzebinia - Myślachowice - Lgota - Niesułowice - Żurada - Olkusz - Klucze - Ryczówek - Rodaki - Ogrodzieniec - Fugasówka - Zawiercie - Myszków - Postep - Lgota-Nadwarcie - Żarki-Letnisko - Masłońskie - Poraj - Osiny - Poczesna)
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
  • a4autostrada a4(granica (Niemcy) - Jędrzychowice - Zgorzelec - Godzieszów - Bolesławiec - Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Lubiatów - Złotoryja - Legnica - Legnickie Pole - Mikołajowice - Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki - Łagiewniki Średzkie - Jarosław - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Krajków - Brzezimierz - Owczary - Przylesie - Prądy - Dąbrówka Górna - Gogolin - Krapkowice - Olszowa - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów - Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Rudno - Balice - Kraków - Wieliczka - Szarów - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Rzeszów - Nowa Wieś - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica (Ukraina))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Bukowno przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 62Linia kolejowa nr 62: Tunel - Sosnowiec Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tunel - Charsznica - Gajówka - Jeżówka - Wolbrom - Zarzecze - Chrząstowice Olkuskie - Rabsztyn - Olkusz -Bukowno -Bukowno Przymiarki - Sławków - Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Sosnowiec Porąbka - Sosnowiec Dańdówka - Sosnowiec Południowy - Sosnowiec Główny)
  • LK 156Linia kolejowa nr 156: Bukowno - Jaworzno-Szczakowa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Bukowno - Jaworzno Szczakowa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bukownie istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Borowska

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Bukowska

  ul. Cicha

  ul. Cynkowa

  ul. Dworcowa

  ul. Długa

  ul. Eugeniusza Puza

  ul. Gospodarcza

  ul. Grabowa

  ul. Graniczna

  ul. Gwarków

  ul. Górnicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jodłowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Karola Miarki

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Międzygórze

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  ul. Niepodległości

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Olchowa

  ul. Olkuska

  ul. Parkowa

  ul. Pocztowa

  ul. Polis

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Przemysłowa

  ul. Przeń

  ul. Przymiarki

  ul. Sierszecka

  ul. Skwer

  ul. Składowa

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Starczynowska

  ul. Szkolna

  ul. Szybowa

  ul. Sławkowska

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Topolowa

  ul. Tłukienka

  ul. Urzędowa

  ul. Wapienna

  ul. Wiejska

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodąca

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wygiełza

  ul. Wyzwolenia

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Włodzimierza Woźniczki

  ul. Zielona

  ul. Zwycięstwa

  ul. ks. Bolesława Zelka