Stąporków w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Stąporków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stąporków to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu koneckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stąporków.
 • 5 165 Liczba mieszkańców
 • 10,9 km² Powierzchnia
 • 472,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1967 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKN Tablice rejestracyjne
 • Dorota Łukomska Burmistrz miasta
Stąporków na mapie
Identyfikatory
 • 20.571951.1374 Współrzędne GPS
 • 2605084 TERYT (TERC)
 • 0948271 SIMC
Herb miasta Stąporków
Stąporków herb

Jak Stąporków wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Stąporków na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Stąporków wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Stąporków plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
24Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
34Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
48Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
57Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
58Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
83Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
112Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
129Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
134Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
190Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
216Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
218Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
271Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
271Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
293Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
294Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
350Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
360Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
401Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
410Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
416Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności

Stąporków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-220Poczta Stąporków

Stąporków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Stąporkowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Końskich (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Partyzantów 50
26-200 Końskie
Urząd Miejski w Stąporkowie
(41) 374-11-22
(41) 374-18-60
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków

Stąporków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Stąporków jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 165, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 16,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Stąporkowa zawarli w 2022 roku 25 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Stąporkowa jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Stąporków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -52. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,01 na 1000 mieszkańców Stąporkowa. W 2022 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,41 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,5% zgonów w Stąporkowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w Stąporkowie były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Stąporkowa przypada 15.4 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 51 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 70 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Stąporkowa -19. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  55,2% mieszkańców Stąporkowa jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 30,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Stąporkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 165 Liczba mieszkańców
 • 2 690 Kobiety
 • 2 475 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Stąporkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Stąporkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Stąporkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Stąporkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Stąporków
  45,6 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 47,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stąporków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Stąporkowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stąporków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stąporków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stąporków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,4%
  Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,5%
  Województwo
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Stąporków
  10,5%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 17,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,2%
  woj. świętokrzyskie
  6,8%
  Kraj
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Miasto
  0,5%
  Województwo
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Stąporkowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,8
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,0
  świętokrzyskie
  1,3
  Cały kraj
  1,6
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Stąporkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -52 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -23 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -29 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Stąporków
  -10,0
  Województwo
  -6,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Stąporkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Stąporkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Stąporkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Stąporkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Stąporków
  5,4
  Województwo
  6,9
  Polska
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,9
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 377 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 436 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 377 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 150 Waga 3500g - 3999g
 • 150
 • 177 Waga 3000g - 3499g
 • 177
 • 67 Waga 2500g - 2999g
 • 67
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Stąporków
  1,12
  Województwo
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Stąporków
  0,57
  świętokrzyskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,41 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,41
  Województwo
  0,52
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Stąporkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 80 Zgony
 • 37 Kobiety
  (Zgony)
 • 43 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,4
  świętokrzyskie
  13,4
  Cała Polska
  11,9
 • 246,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  246,9
  świętokrzyskie
  193,5
  Polska
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,2
  świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Stąporków
  4,4
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koneckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Stąporków
  33,5%
  woj. świętokrzyskie
  36,4%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Stąporków
  18,4%
  świętokrzyskie
  19,1%
  Cała Polska
  19,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,0%
  Województwo
  4,9%
  Cały kraj
  5,4%
 • 215 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  11,1
  Polska
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,6
  Cała Polska
  74,4
 • 300,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  300,5
  świętokrzyskie
  294,3
  Cały kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  268,5
  Kraj
  246,5
 • 547,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 633,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Stąporków
  547,0
  Województwo
  562,0
  Cały kraj
  475,8
 • 79,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Stąporków
  79,5
  woj. świętokrzyskie
  67,5
  Cały kraj
  70,6
 • 44,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  44,1
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Kraj
  32,6
 • 7,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Stąporków
  7,8
  Województwo
  8,0
  Kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Stąporków
  0,5%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 70 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Stąporkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 25,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stąporków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stąporków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Stąporkowie oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,16 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Stąporkowie to 2 104 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 407 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Stąporkowie to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Stąporkowie to 138,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,33% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,56% mieszkań posiada łazienkę, 89,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 25,17% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koneckiego.

  Powiat konecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 104 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 407,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Stąporków
  407,40
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Stąporków
  64,30 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 26,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Stąporków
  26,20 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Stąporków
  3,69
  świętokrzyskie
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Stąporków
  2,45
  świętokrzyskie
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Stąporków
  0,67
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,16
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 32 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Stąporków
  5,33
  Województwo
  4,75
  Polska
  3,89
 • 6,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,20
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Cały kraj
  24,56
 • 832 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 138,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  138,7 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,16 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,14%
  świętokrzyskie
  95,88%
  Kraj
  97,71%
 • 93,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  93,33%
  świętokrzyskie
  90,59%
  Kraj
  95,10%
 • 92,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  92,56%
  woj. świętokrzyskie
  88,09%
  Kraj
  93,66%
 • 89,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  89,47%
  Województwo
  82,71%
  Cała Polska
  85,62%
 • 25,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  25,17%
  Województwo
  45,54%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Stąporków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Stąporkowie na 1000 mieszkańców pracuje 305osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Stąporkowie wynosiło w 2022 roku 10,9% (10,9% wśród kobiet i 10,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stąporkowie wynosiło 5 493,64 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Stąporkowa 436 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 650 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 214.

  14,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Stąporkowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 305 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  305,0
  woj. świętokrzyskie
  370,0
  Cały kraj
  402,0
 • 10,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,9% Kobiety
 • 10,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,9%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Stąporkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Stąporkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Stąporkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 494 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 494 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Stąporkowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 436 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 650 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 214 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,6% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,7% Pozostałe
 • 52,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Stąporkowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,2% W wieku produkcyjnym
 • 48,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 30,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 37,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stąporków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 81,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  81,1
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 54,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stąporków
  54,3
  świętokrzyskie
  41,5
  Polska
  38,2
 • 202,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  202,7
  świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stąporków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Stąporkowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 563 podmioty gospodarki narodowej, z czego 401 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 29 nowych podmiotów, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (57) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (25) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (90) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Stąporkowie najwięcej (42) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (532) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,8% (151) podmiotów, a 71,4% (402) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Stąporkowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.2%) oraz Budownictwo (20.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 563 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 151 Przemysł i budownictwo
 • 402 Pozostała działalność
 • 29 Podmioty nowo zarejestrowane w Stąporkowie w 2022 roku
 • 30 Podmioty wyrejestrowane w Stąporkowie w 2022 roku
 • 401 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 532 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 532
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 563 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 563
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 30 Spółki handlowe ogółem
 • 30
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 23  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 23
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 42 Spółki cywilne ogółem
 • 42
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 401 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 129 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 129
 • 80 Budownictwo
 • 80
 • 36 Przetwórstwo przemysłowe
 • 36
 • 32 Transport i gospodarka magazynowa
 • 32
 • 29 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 29
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stąporków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Stąporkowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 104 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,99 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Stąporkowie wynosi 74,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Stąporkowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,59 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,44 (wykrywalność 78%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,43 (42%), drogowe - 2,17 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,63 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Stąporkowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stąporków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 104 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 104
 • 55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 55
 • 33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 33
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 33 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 33
 • 19,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Stąporków
  19,99
  świętokrzyskie
  19,77
  Cały kraj
  22,81
 • 10,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Stąporków
  10,59
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Cały kraj
  12,98
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,44
  Województwo
  6,27
  Kraj
  6,99
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Stąporków
  2,17
  Województwo
  1,83
  Cała Polska
  1,82
 • 0,63 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,63
  świętokrzyskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 6,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Stąporków
  6,43
  świętokrzyskie
  8,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stąporków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Stąporków
  75%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  66%
  świętokrzyskie
  69%
  Cała Polska
  63%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Stąporków
  79%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Stąporków
  99%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  85%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  43%
  Województwo
  59%
  Cały kraj
  51%

Stąporków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Stąporkowa wyniosła w 2022 roku 86,8 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Stąporkowa - 27.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,0 mln złotych, czyli 11,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Stąporkowa wyniosła w 2022 roku 86,3 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%). W budżecie Stąporkowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 764 złotych na mieszkańca (13,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 40,3 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,8%.
 • Wydatki budżetu w Stąporkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Stąporkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stąporków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Stąporkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,7 mln

  2,4 tys(100%)

  48,9 mln

  2,8 tys(100%)

  60,9 mln

  3,5 tys(100%)

  62,4 mln

  3,7 tys(100%)

  66,0 mln

  3,9 tys(100%)

  67,9 mln

  4,2 tys(100%)

  72,2 mln

  4,6 tys(100%)

  86,8 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,7 mln

  2,8 tys(39.1%)

  16,8 mln

  2,9 tys(34.4%)

  17,6 mln

  3,1 tys(29%)

  18,4 mln

  3,2 tys(29.5%)

  22,3 mln

  4,0 tys(33.8%)

  17,6 mln

  3,2 tys(25.9%)

  18,8 mln

  3,4 tys(26%)

  23,5 mln

  4,5 tys(27.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  131,0 tys

  22,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 mln

  2,2 tys(12.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  390(5.4%)

  2,3 mln

  390(4.6%)

  8,8 mln

  1,5 tys(14.4%)

  11,5 mln

  2,0 tys(18.5%)

  9,1 mln

  1,6 tys(13.8%)

  6,4 mln

  1,1 tys(9.4%)

  6,7 mln

  1,2 tys(9.2%)

  9,9 mln

  1,9 tys(11.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,1 mln

  2,0 tys(28.2%)

  19,6 mln

  3,4 tys(40%)

  4,6 mln

  792(7.5%)

  4,7 mln

  822(7.5%)

  4,6 mln

  813(6.9%)

  4,8 mln

  854(7%)

  5,2 mln

  948(7.2%)

  7,9 mln

  1,5 tys(9.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  718(9.9%)

  4,3 mln

  745(8.9%)

  4,4 mln

  760(7.2%)

  4,1 mln

  718(6.5%)

  4,8 mln

  845(7.2%)

  4,4 mln

  791(6.5%)

  6,9 mln

  1,3 tys(9.6%)

  6,1 mln

  1,2 tys(7.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  333(4.6%)

  1,4 mln

  238(2.8%)

  4,0 mln

  696(6.6%)

  2,1 mln

  371(3.4%)

  1,3 mln

  234(2%)

  4,8 mln

  866(7.1%)

  5,1 mln

  940(7.1%)

  2,6 mln

  511(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  219(3%)

  1,2 mln

  200(2.4%)

  1,4 mln

  252(2.4%)

  1,7 mln

  292(2.7%)

  1,6 mln

  287(2.4%)

  1,5 mln

  269(2.2%)

  1,1 mln

  207(1.6%)

  2,4 mln

  471(2.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  438,9 tys

  74,2(1%)

  312,1 tys

  53,6(0.6%)

  691,6 tys

  120(1.1%)

  255,6 tys

  45,0(0.4%)

  326,8 tys

  58,0(0.5%)

  1,0 mln

  184(1.5%)

  747,9 tys

  137(1%)

  1,5 mln

  284(1.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  538,4 tys

  104(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  49,7 tys

  8,4(0.1%)

  50,4 tys

  8,7(0.1%)

  69,5 tys

  12,1(0.1%)

  95,8 tys

  16,9(0.2%)

  72,8 tys

  12,9(0.1%)

  72,9 tys

  13,1(0.1%)

  71,0 tys

  13,0(0.1%)

  474,3 tys

  91,8(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  275,4 tys

  46,6(0.6%)

  293,7 tys

  50,5(0.6%)

  322,3 tys

  56,0(0.5%)

  303,9 tys

  53,5(0.5%)

  296,5 tys

  52,7(0.4%)

  353,2 tys

  63,4(0.5%)

  287,5 tys

  52,5(0.4%)

  305,1 tys

  59,1(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  185(2.6%)

  510,8 tys

  87,8(1%)

  590,4 tys

  103(1%)

  997,4 tys

  176(1.6%)

  626,5 tys

  111(0.9%)

  845,0 tys

  152(1.2%)

  1,1 mln

  206(1.6%)

  263,5 tys

  51,0(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  806,7 tys

  136(1.9%)

  1,1 mln

  194(2.3%)

  168,1 tys

  29,2(0.3%)

  118,0 tys

  20,8(0.2%)

  172,5 tys

  30,6(0.3%)

  312,1 tys

  56,0(0.5%)

  591,7 tys

  108(0.8%)

  226,4 tys

  43,8(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  506,0 tys

  85,6(1.2%)

  423,6 tys

  72,8(0.9%)

  384,3 tys

  66,8(0.6%)

  345,9 tys

  60,9(0.6%)

  325,2 tys

  57,8(0.5%)

  225,8 tys

  40,5(0.3%)

  100,7 tys

  18,4(0.1%)

  199,1 tys

  38,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  608,3 tys

  103(1.4%)

  574,5 tys

  98,7(1.2%)

  607,4 tys

  106(1%)

  656,7 tys

  116(1.1%)

  732,9 tys

  130(1.1%)

  662,0 tys

  119(1%)

  597,8 tys

  109(0.8%)

  142,7 tys

  27,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,5 tys

  1,1(0%)

  30,1 tys

  5,2(0.1%)

  47,0 tys

  8,2(0.1%)

  107,2 tys

  18,9(0.2%)

  48,0 tys

  8,5(0.1%)

  52,9 tys

  9,5(0.1%)

  39,7 tys

  7,3(0.1%)

  76,4 tys

  14,8(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,3 tys

  9,5(0.1%)

  25,7 tys

  4,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,6 tys

  3,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  175,2 tys

  29,6(0.4%)

  19,9 tys

  3,4(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  161,9 tys

  28,5(0.3%)

  210,5 tys

  37,4(0.3%)

  166,4 tys

  29,9(0.2%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  62,4 tys

  10,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  134,7 tys

  23,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,4 tys

  8,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Stąporkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Stąporkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stąporków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Stąporkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,0 mln

  2,8 tys(100%)

  53,6 mln

  3,1 tys(100%)

  59,1 mln

  3,4 tys(100%)

  61,5 mln

  3,6 tys(100%)

  69,7 mln

  4,1 tys(100%)

  71,6 mln

  4,4 tys(100%)

  87,1 mln

  5,5 tys(100%)

  86,3 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,8 mln

  3,2 tys(38.5%)

  18,4 mln

  3,2 tys(34.3%)

  17,7 mln

  3,1 tys(29.9%)

  18,5 mln

  3,3 tys(30.1%)

  20,9 mln

  3,7 tys(30%)

  22,6 mln

  4,1 tys(31.6%)

  34,7 mln

  6,3 tys(39.9%)

  24,2 mln

  4,7 tys(28%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,9 mln

  2,3 tys(28.3%)

  14,7 mln

  2,5 tys(27.5%)

  13,9 mln

  2,4 tys(23.4%)

  15,7 mln

  2,8 tys(25.6%)

  16,8 mln

  3,0 tys(24.1%)

  17,2 mln

  3,1 tys(24%)

  19,1 mln

  3,5 tys(21.9%)

  21,6 mln

  4,2 tys(25.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  117,5 tys

  19,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 mln

  2,0 tys(12.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,8 mln

  1,7 tys(20%)

  17,3 mln

  3,0 tys(32.3%)

  2,4 mln

  416(4%)

  2,2 mln

  394(3.6%)

  2,0 mln

  354(2.9%)

  2,0 mln

  356(2.8%)

  2,1 mln

  383(2.4%)

  5,3 mln

  1,0 tys(6.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  893,2 tys

  151(1.8%)

  893,2 tys

  153(1.7%)

  5,3 mln

  915(8.9%)

  6,4 mln

  1,1 tys(10.3%)

  4,5 mln

  807(6.5%)

  2,9 mln

  525(4.1%)

  3,1 mln

  565(3.6%)

  2,6 mln

  511(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  975,2 tys

  165(2%)

  1,2 mln

  206(2.2%)

  1,2 mln

  200(1.9%)

  1,1 mln

  202(1.9%)

  3,7 mln

  655(5.3%)

  1,6 mln

  290(2.3%)

  1,3 mln

  233(1.5%)

  1,2 mln

  225(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  90,0 tys

  15,6(0.2%)

  5,4 tys

  0,9(0%)

  21,9 tys

  3,9(0%)

  68,9 tys

  12,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  597,6 tys

  116(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  53,1 tys

  9,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  107,8 tys

  19,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  494,3 tys

  95,7(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  625,1 tys

  106(1.3%)

  422,5 tys

  72,6(0.8%)

  463,1 tys

  80,5(0.8%)

  264,0 tys

  46,5(0.4%)

  272,0 tys

  48,3(0.4%)

  270,2 tys

  48,5(0.4%)

  854,7 tys

  156(1%)

  466,3 tys

  90,3(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  319,0 tys

  53,9(0.7%)

  381,2 tys

  65,5(0.7%)

  349,2 tys

  60,7(0.6%)

  257,4 tys

  45,3(0.4%)

  289,2 tys

  51,4(0.4%)

  322,7 tys

  57,9(0.5%)

  364,5 tys

  66,6(0.4%)

  369,7 tys

  71,6(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  322(3.9%)

  84,7 tys

  14,6(0.2%)

  658,9 tys

  115(1.1%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  1,5 mln

  263(2.1%)

  6,0 tys

  1,1(0%)

  1,2 mln

  220(1.4%)

  300,1 tys

  58,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  215,4 tys

  36,4(0.4%)

  164,0 tys

  28,2(0.3%)

  171,2 tys

  29,8(0.3%)

  131,2 tys

  23,1(0.2%)

  108,7 tys

  19,3(0.2%)

  94,8 tys

  17,0(0.1%)

  71,2 tys

  13,0(0.1%)

  55,7 tys

  10,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  465,2 tys

  78,7(1%)

  17,5 tys

  3,0(0%)

  21,2 tys

  3,7(0%)

  19,7 tys

  3,5(0%)

  24,4 tys

  4,3(0%)

  36,5 tys

  6,6(0.1%)

  35,4 tys

  6,5(0%)

  41,3 tys

  8,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  719,3 tys

  122(1.5%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  26,7 tys

  4,6(0%)

  3,4 tys

  0,6(0%)

  256,7 tys

  45,6(0.4%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  4,3 tys

  0,8(0%)

  7,0 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  175,2 tys

  29,6(0.4%)

  19,9 tys

  3,4(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  161,9 tys

  28,5(0.3%)

  210,5 tys

  37,4(0.3%)

  166,4 tys

  29,9(0.2%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  980

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  21,3 tys

  3,9(0%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  0,8(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  747

  0,1(0%)

  26,4

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,1 tys

  0,5(0%)

  851

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  15,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  20,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,9 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stąporków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 041 mieszkańców Stąporkowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 488 kobiet oraz 553 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Stąporkowa, gimnazjalnym 2,5%, natomiast 18,5% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Stąporkowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Stąporkowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz podstawowe ukończone (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,2%) oraz średnie zawodowe (24,1%).

  W roku 2021 w Stąporkowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 211 dzieci (91 dziewczynek oraz 120 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Stąporkowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 154 dzieci (71 dziewczynek oraz 83 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  13,5% mieszkańców Stąporkowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (11,8% wśród dziewczynek i 14,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 753 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 578 uczniów (271 kobiet oraz 307 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Stąporkowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 557 uczniów (275 kobiet oraz 282 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (31,4% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 142,36.

  W Stąporkowie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 196 uczniów (101 kobiet oraz 95 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 66 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Stąporkowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 127 uczniów (95 kobiet oraz 32 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 30 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 19,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,8 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców Stąporkowa w wieku potencjalnej nauki (23,9% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 18,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,4%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,3%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Stąporków
  2,6%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Stąporków
  10,0%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,7%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Stąporków
  24,1%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 17,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Stąporków
  18,5%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1753 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Stąporków
  1 753,0
  woj. świętokrzyskie
  860,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,49
  Województwo
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 272 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Stąporków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 211 Dzieci
 • 91 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 120 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,1%
  56,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 52 3 lata
 • 52
 • 55 4 lata
 • 55
 • 54 5 lata
 • 54
 • 40 6 lat
 • 40
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 22 3 lata
 • 22
 • 27 4 lata
 • 27
 • 23 5 lata
 • 23
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 30 3 lata
 • 30
 • 28 4 lata
 • 28
 • 31 5 lata
 • 31
 • 24 6 lat
 • 24
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 32 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 21,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 21,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stąporkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stąporkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Staporkowie
  Publiczne
  41 374-10-56
  41 374-10-56
  ul. Słowackiego 1
  26-220 Stąporków
  615017
  Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przedszkole
  Niepubliczne
  60 965-05-73
  41 371-10-82
  ul. Moniuszki 1A
  26-220 Stąporków
  ---
 • Szkoły podstawowe w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Stąporków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 578 Uczniowie
 • 271 Kobiety
  (uczniowie)
 • 307 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,9%
  53,1%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,3
  Województwo
  14,9
  Kraj
  16,7
 •  
 • 55,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 47,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 142,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Stąporków
  142,36
  woj. świętokrzyskie
  92,95
  Cały kraj
  95,71
 • 140,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Stąporków
  140,89
  Województwo
  92,04
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stąporków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stąporków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Stąporkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stąporkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
  Publiczna
  41 374-10-82
  41 374-10-82
  ul. Piłsudskiego 114
  26-220 Stąporków
  13290-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr1 (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  41 374-10-18
  41 374-10-18
  ul. 1 Maja 18
  26-220 Stąporków
  1323530
 • Szkoły ponadpodstawowe w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Stąporków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 81 Uczniowie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 115 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,9%
  59,1%
 • 42 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Stąporków
  21,8
  Województwo
  26,9
  Kraj
  26,3
 •  
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 10,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Stąporkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stąporkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  41 374-11-44
  41 374-18-02
  ul. Stanisława Staszica 4
  26-220 Stąporków
  5106-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  41 374-11-44
  41 374-18-02
  ul. Stanisława Staszica 4
  26-220 Stąporków
  395-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  41 374-11-44
  41 374-18-02
  ul. Stanisława Staszica 4
  26-220 Stąporków
  ---
  Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych w Stąporkowie
  Niepubliczna
  41 373-12-65
  41 373-12-65
  ul. Piłsudskiego 114a
  26-220 Stąporków
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Stąporkowie
  Niepubliczne
  41 373-12-65
  41 373-12-65
  ul. Piłsudskiego 114a
  26-220 Stąporków
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 13,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stąporków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stąporków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stąporków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stąporków - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Stąporkowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Stąporkowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Stąporkowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Stąporkowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Stąporkowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 204 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 99 (uczestnicy: 11 896)
  • seanse filmowe: 20 (uczestnicy: 3 860)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 101)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 985)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 1 485)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 796)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 2 999)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 25)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 445)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 157)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 17)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 42)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 23)
  • literackie: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)
  • inne: 2 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 78)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 12)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 17)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 39)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 155)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 76)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 39)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Stąporkowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 32 268 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 296 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Stąporkowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 260 członków. Zarejestrowano 242 ćwiczących (mężczyźni: 182, kobiety: 60, chłopcy do lat 18: 107, dziewczęta do lat 18: 46). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Stąporkowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Stąporkowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Stąporkowa znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Stąporkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Konecko-Łopuszniański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Charakterystycznymi cechami urozmaiconej pagórkowatej rzeźby są szerokie kopulaste pagóry garby i stoliwa-rozwinięte na wychodniach piaskowców i piaskowcowo-mułowcowo-ilastych skał wieku dolnojurajskiego (lias) a w części wsch. i płd. obszaru także wieku dolnotriasowego (ret). Z kompleksami tych skał związane było historyczne już dziś kopalnictwo syderytowo-lionitowych rud żelaza i przemysł metalurgiczny a współcześnie ważne gospodarczo zbiorniki podziemnych wód pitnych (Konecki i Zagnańsk) zaszeregowane do karegorii chronionych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Zarówno zbocza wzniesień jak i rozdzielające je doliny rzeczne i obniżenia wypełnione są piaszczysto-gliniastymi lodowcowymi i wodno-lodowcowymi osadami czwartorzędowymi. W dolinach rzek występują holoceńskie namuły i mady a często także torfowiska. Obszary te stanowią ważny regionalny wododziałowy węzeł hydrograficzny gdzie biorą początek liczne rzeki zasilane przez często wystepujące tu źródła młaki i wysieki. Położone są tutaj źródła prawobrzegowych dopływów Pilicy:Czarnej Koneckiej Czarnej Włoszczowskiej Nowej Czarnej Czarnej Taraski i Drzewiczki a także stąd wypływają Radomka Kamienna oraz Łośna-lewobrzeżny dopływ Białej Nidy. Na podłożu kwaśnych skał krzemionkowych wykształciły się zwarte kompleksy leśne (Lasy Koneckie Lasy Radoszyckie) oraz mozaikowe krajobrazy leśno-łąkowe i polne. Są to w większości zbiorowiska roślinne prawidłowo wykształcone o charakterze naturalnym odznaczające się wielogatunkowymi drzewostanami w których dominują jodła i sosna z domieszką dębu świerka buka i graba. W pół. i płd.-wsch. części OChK przeważają kwaśne i mineralne siedliska borowe które w zależności od poziomu wód gruntowych porośnięte są przez bory mieszane z jodłą świeże bory sosnowe wilgotne bory sosnowe zbiorowiska mszystego jodłowego i boru bagiennego rozwijające się na terenach płaskich i w zagłębieniach terenu. W płd. części OChK kompleksy leśne o podobnym składzie fitocenotycznym są znacznie bardziej rozczłonkowane i tworza mozaikę ze zbiorowiskami nieleśnymi zwłaszcza łąkami torfowiskami wysokimi i wrzosowiskami. Konecko-Łopuszański OChK jest w skali województwa Kieleckiego szczególnie bogaty w fałnę. Wysoka jest zarówno liczebność populacji zwierząt łownych (łosia jelenia dzika sarny cietrzewia) jak również liczne miejsca lęgowe i ostoje ptactwa w tym takich gatunków rzadkich jak bocian czarny łabądź niemy. Zabytki kultury materialnej związane są na tym obszarze głównie z tradycjami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i obejmują pozostałości licznych w XIX wieku i do tej pory XX wieku kopaliny rudy żelaza a nad rzekami nieliczne już zabytki urządzeń hydrotechnicznych i budownictwa przemysłowego związanego z hutnictwem i przetwórstwem żelaza., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego obszaru Chronionego Krajobrazu) K-ŁOChK położony jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Północna granica K-ŁOChK biegnie od doliny rz. Czarna Maleniecka na wschód wzdłuż granicy województw świętokrzyskiego i łódzkiego z którą pokrywają się północne granice obrębów: Kołoniec Machory Maleniec oraz Koliszowy gm. Ruda Maleniecka. Od punktu styku granicy województwa z granicami gmin Końskie i Ruda Maleniecka granica skręca w kierunku południowo - wschodnim biegnąc wzdłuż granicy gmin Ruda Maleniecka i Końskie wzdłuż rzeki Wąglanki zgodnie z północnymi granicami obrębów Stary Dziebałtów i Brody. W okolicach Zaborcza dochodzi do granicy m. Końskie wzdłuż której omijając je od południa biegnie do najdalej na wschód wysuniętej części miasta o nazwie Stary Młyn skąd zmieniając kierunek na północno - wschodni pokrywa się z zachodnią i północną granicą obrębu Koczwara a następnie zgodnie z północną granicą obrębu Stara Kuźnica i zachodnią granicą obrębu Baczyna. Tutaj po przecięciu drogi Baczyna - Rogówek dochodzi do granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego i biegnie tą granica generalnie na wschód aż do granicy m. Skarżysko - Kamienna wzdłuż której skręca na południe odchodząc od granicy województw. Biegnąc wzdłuż wschodnich granic obrębów Zagórze i Brzeście granica K-ŁOChK osiąga dolinę Kamiennej w okolicach Wołowa. Tutaj skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic obrębów Brzeście Zagórze Ubyszów Gostków Górki i Płaczków. Następnie granica biegnie zgodnie z południową granicą gminy Stąporków do przysiółka Opcinek i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy obrębów: Odrowąż Świerczów Włochów Gosań i Duraczów południowej i wschodniej granicy obrębu Modrzewina wschodniej granicy obrębów Kamienna Wola i Adamek wschodniej i południowej granicy obrębu Baran fragmentu południowej granicy obrębu Zaborowice południowej granicy obrębów Przełom Zachybie Salata Straszów i Pałęgi aż do Wólki Kłuckiej gdzie osiąga granicę gmin Mniów i Łopuszno. Stąd granica skręca na południe i biegnie zgodnie ze wschodnią granicą gminy Łopuszno aż do północnej granicy obrębu Korczyn w gm. Strawczyn fragmentem której wzdłuż Łososiny oraz północną granicą obrębu Małogoskie skręca na wschód a następnie ostro na południe wzdłuż wschodnich granic obrębów: Małogoskie Łosień i Łubno. Dalej biegnie południową granicą obrębu Łosienek wschodnią południową i zachodnią granicą obrębu Lesica (gdzie osiąga granicę gmin Piekoszów i Łopuszno) fragmentem południowej granicy obrębu: Ruda Zajączkowska do przecięcia się z rzeką Wierna Rzeka (Łososiną) którą blisko 40 m. w dół znów do przecięcia się z południową granicą obrębu Ruda Zajączkowska dalej południowymi granicami obrębów: Ruda Zajączkowska Gnieździska w gm. Łopuszno do granicy z gminą Małogoszcz i dalej wzdłuż linii kolejowej do mostka na prawym bezimiennym dopływie rz. Wiernej Rzeki (Łososiny) gdzie zmienia kierunek na południowy biegnąc w stronę Małogoszcza i kontynuuje się wzdłuż linii kolejowej do Zakrucza. Stąd granica biegnie w kierunku północno-zachodnim generalnie wzdłuż południowej granicy obrębu Zakrucze przecinając obręb Skorków wzdłuż drogi lokalnej a następnie południową granicą obrębu Gnieździska wzdłuż podnóży pasma Przedborsko - Małogoskiego omijając przemysłowe tereny cementowni Małogoszcz i zakładów wydobywczo - przetwórczych w Bukowej. Granica K-ŁOChK biegnie zgodnie z zachodnimi granicami obrębów Mieczyn Jakubów ponownie Mieczyn do przecięcia się z granicą działki nr 488 obrębu Mieczyn następnie wschodnimi granicami działek numer 488 i 429 przecinając działki numer 552 i 522 następnie zachodnią granicą obrębu: Wojciechów do przecięcia się z wschodnią granicą działki numer 12 i wzdłuż tej granicy do północno - wschodniej granicy obrębu Wojciechów następnie wzdłuż niej i zachodnich granic obrębów: Wojciechów Antonielów Jasień Rudniki Mnin Słupia Olszówka Radwanów Kolonia oraz Biały Ług a następnie fragmentem południowej granicy obrębu Szkucin (gm. Ruda Maleniecka). W okolicach miejscowości Budy granica K-ŁOChK osiąga granicę gminy Fałków i biegnie dalej wzdłuż granicy tej gminy generalnie w kierunku północnym aż do doliny rz. Czarnej Malenieckiej i granicy województw świętokrzyskiego i łódzkiego gdzie zamyka się opisywany obszar. Z obrębu K-ŁOChK wyłącza się teren Stąporkowa zgodnie z administracyjnymi granicami tego miasta., Powierzchnia: 98287.0 ha
  • Dolina Czarnej - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 5780.6 ha

Stąporków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Stąporkowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 19,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Stąporkowie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koneckiego.

  Powiat konecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Stąporkowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Stąporkowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 19,36 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Stąporków
  19,4
  świętokrzyskie
  55,1
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  5,7
  Cała Polska
  5,0
 • 19,36 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  19,4
  Województwo
  64,6
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Stąporków
  0,0
  świętokrzyskie
  10,3
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Stąporków
  100,0
  woj. świętokrzyskie
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Stąporkowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 30,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Stąporków
  30,2 km
  Województwo
  382,3 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Stąporków
  0,5 km
  świętokrzyskie
  3,8 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stąporków przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 42droga krajowa nr 42(Namysłów - Kamienna - Gręboszów - Domaszowice - Duczów Mały - Duczów Wielki - Wierzbica Górna - Ligota Wołczyńska - Wołczyn - Markotów Mały - Ligota Dolna - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Strojec - Faustianka - Porąbki - Rudniki - Jaworek - Jaworzno - Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze - Kiedosy - Draby - Lisowice-Kolonia - Raciszyn - Działoszyn - Posmykowizna - Trębaczew - Dylów Rządowy - Pajęczno - Makowiska - Stare Gajęcice - Janki - Konstantynów - Dworszowice Kościelne - Nowa Brzeźnica - Kruplin Radomszczański - Jedlino Drugie - Jedlino Pierwsze - Wola Jedlińska - Ładzice - Radomsko - Kietlin - Antopol - Bugaj Dmeniński - Łagiewniki - Zakrzew - Kodrąb - Juzefów - Rzejowice - Granice - Strzelce Małe - Jaskółki - Przedbórz - Przyłanki - Smyków - Czermno - Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba - Nowy Kazanów - Końskie - Pomyków - Piła - Stąporków - Odrowąż - Płaczków - Górki - Bliżyn - Wojtyniów - Brzeście - Bugaj - Skarżysko-Kamienna - Parszów - Wielka Wieś - Wąchock - Starachowice - Kuczów - Styków - Rudnik)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Stąporków przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka - Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra -Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Stąporkowie istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 1000-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gutów

  ul. Górna

  ul. Górnicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Konecka

  ul. Krótka

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miła

  ul. Nieborowska

  ul. Niekłańska

  ul. Odlewnicza

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Rzeczna

  ul. Spacerowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  pl. Wolności

  ul. Wspólna

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zygmunta Krasińskiego