Powiat wałbrzyski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wałbrzyski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 54 552 Liczba mieszkańców
 • 430 km2 Powierzchnia
 • 127 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • Jacek Cichura Starosta
 • Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych Adres starostwa powiatowego
 • DBA Tablice rejestracyjne
Powiat wałbrzyski na mapie
Identyfikatory
 • 0221 TERYT (TERC)
Herb powiatu wałbrzyskiego
powiat wałbrzyski herb
Flaga powiatu wałbrzyskiego
powiat wałbrzyski flaga

powiat wałbrzyski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu
74 847 75 69
74 847 66 39
ul. Armii Krajowej 35c
58-320 Wałbrzych

Powiat wałbrzyski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wałbrzyski ma 54 552 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w 2050 roku wynosi 40 553, z czego 20 882 to kobiety, a 19 671 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego zawarli w 2021 roku 186 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,8% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest stanu wolnego, 49,9% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wałbrzyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -571. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,43 na 1000 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. W 2021 roku urodziło się 333 dzieci, w tym 47,1% dziewczynek i 52,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 311 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,37 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,3% zgonów w powiecie wałbrzyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w powiecie wałbrzyskim były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wałbrzyskiego przypada 16.51 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 675 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 725 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wałbrzyskiego -50. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  59,5% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wałbrzyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 54 552 Liczba mieszkańców
 • 28 320 Kobiety
 • 26 232 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wałbrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wałbrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wałbrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 553 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 882 Kobiety
 • 19 671 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wałbrzyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wałbrzyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wałbrzyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wałbrzyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wałbrzyski
  44,2 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wałbrzyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wałbrzyskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wałbrzyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wałbrzyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wałbrzyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,8%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Polska
  29,1%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. wałbrzyski
  49,9%
  Województwo
  50,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 48,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,5%
  Województwo
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  9,9%
  Województwo
  9,5%
  Polska
  7,6%
 • 10,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. wałbrzyski
  0,0%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. wałbrzyski
  3,4
  Województwo
  4,4
  Kraj
  4,4
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. wałbrzyski
  1,8
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 186 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -571 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -273 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -298 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,43 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat wałbrzyski
  -10,4
  woj. dolnośląskie
  -5,5
  Cała Polska
  -4,9
 • -11,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wałbrzyskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 333 Urodzenia żywe
 • 157 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 176 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,1%
  52,9%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,1
  Dolnośląskie
  8,5
  Polska
  8,7
 • 26,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat wałbrzyski
  26,9
  Dolnośląskie
  36,7
  Cała Polska
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 46 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 46
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 311 g Średnia waga noworodków
 • 3 231 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 383 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wałbrzyski
  3 311 g
  Dolnośląskie
  3 341 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 107 Waga 3500g - 3999g
 • 107
 • 104 Waga 3000g - 3499g
 • 104
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,01 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. wałbrzyski
  1,01
  Województwo
  1,30
  Cały kraj
  1,32
 • 0,48 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,48
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 0,37 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. wałbrzyski
  0,37
  Dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie wałbrzyskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 904 Zgony
 • 430 Kobiety
  (Zgony)
 • 474 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 16,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  16,5
  Województwo
  14,0
  Polska
  13,6
 • 271,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wałbrzyski
  271,5
  Województwo
  165,2
  Kraj
  156,7
 • 6,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wałbrzyski
  6,0
  Dolnośląskie
  4,5
  Cały kraj
  3,9
 • 4,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. wałbrzyski
  4,9
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  40,3%
  Dolnośląskie
  43,0%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  18,4%
  Dolnośląskie
  19,7%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. wałbrzyski
  5,3%
  woj. dolnośląskie
  6,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 145 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  87,1
  Polska
  74,4
 • 308,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  308,9
  Województwo
  273,5
  Cały kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  256,8
  Cała Polska
  246,5
 • 677,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 694,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 659,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  677,4
  Dolnośląskie
  597,6
  Polska
  475,8
 • 86,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 148,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,5
  woj. dolnośląskie
  108,7
  Kraj
  70,6
 • 14,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. wałbrzyski
  14,3
  Województwo
  29,9
  Cały kraj
  32,6
 • 3,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  3,6
  woj. dolnośląskie
  6,0
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wałbrzyski
  0,2%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wałbrzyskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 34 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 62 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  62,0
  Dolnośląskie
  36,0
  Cały kraj
  36,0
 • 35 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat wałbrzyski
  35,0
  Dolnośląskie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 20 powieszenie się
 • 20
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 14 nieustalona
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 20 30-49 lat
 • 20
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony19
 • 5 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 19 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 3 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 20 kawaler/panna
 • 20
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony25
 • 1 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 25 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony15
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 6 emerytura
 • 6
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 19 nieustalony
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 6 emerytura
 • 6
 • 10 nieustalony
 • 10
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 675 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 372 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 303 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 725 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 365 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 360 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -47 Saldo migracji
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -49 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -50 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -57 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wałbrzyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wałbrzyskim oddano do użytku 80 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,47 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wałbrzyskim to 22 397 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 406 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  76,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 15,0% na mieszkania komunalne, 8,8% jako sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wałbrzyskim to 4,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie wałbrzyskim to 112,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,02% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,98% mieszkań posiada łazienkę, 69,51% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,37% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wałbrzyskim 386 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 1 695 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 042 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 12 transakcji (mediana cen - 4 457 zł/m2, średnia - 4 276 zł/m2), a na rynku wtórnym 374 transakcje rynkowe (mediana cen - 1 659 zł/m2, średnia - 1 963 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 1 695 zł
 • powiat wałbrzyski
  1 695 zł
  woj. dolnośląskie
  4 720 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 1 695 zł Ogółem
 • 1 695 zł
 • 1 473 zł do 40 m2
 • 1 473 zł
 • 1 733 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 733 zł
 • 2 129 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 129 zł
 • 1 832 zł od 80,1 m2
 • 1 832 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 042 zł
 • Tutaj
  2 042 zł
  woj. dolnośląskie
  4 827 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 2 042 zł Ogółem
 • 2 042 zł
 • 1 808 zł do 40 m2
 • 1 808 zł
 • 2 013 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 013 zł
 • 2 242 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 242 zł
 • 2 149 zł od 80,1 m2
 • 2 149 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 386
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2134
  • od 40,1 do 60 m2155
  • od 60,1 do 80 m260
  • od 80,1 m237
 • 134 do 40 m2
 • 155 od 40,1 do 60 m2
 • 60 od 60,1 do 80 m2
 • 37 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wałbrzyskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 457 zł
 • Powiat
  4 457 zł
  woj. dolnośląskie
  5 781 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 457 zł Ogółem
 • 4 457 zł
 • 5 094 zł do 40 m2
 • 5 094 zł
 • 4 457 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 457 zł
 • 4 184 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 184 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 276 zł
 • pow. wałbrzyski
  4 276 zł
  Województwo
  5 806 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 276 zł Ogółem
 • 4 276 zł
 • 4 830 zł do 40 m2
 • 4 830 zł
 • 4 213 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 213 zł
 • 4 179 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 179 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 12
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 3 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 1 659 zł
 • powiat wałbrzyski
  1 659 zł
  woj. dolnośląskie
  4 006 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 1 659 zł Ogółem
 • 1 659 zł
 • 1 462 zł do 40 m2
 • 1 462 zł
 • 1 695 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 695 zł
 • 2 057 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 057 zł
 • 1 750 zł od 80,1 m2
 • 1 750 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 1 963 zł
 • pow. wałbrzyski
  1 963 zł
  Dolnośląskie
  4 356 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 1 963 zł Ogółem
 • 1 963 zł
 • 1 738 zł do 40 m2
 • 1 738 zł
 • 1 951 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 951 zł
 • 2 099 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 099 zł
 • 2 105 zł od 80,1 m2
 • 2 105 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 374
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2131
  • od 40,1 do 60 m2151
  • od 60,1 do 80 m256
  • od 80,1 m236
 • 131 do 40 m2
 • 151 od 40,1 do 60 m2
 • 56 od 60,1 do 80 m2
 • 36 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 22 397 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 406,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. wałbrzyski
  406,40
  Dolnośląskie
  424,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 66,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. wałbrzyski
  66,30 m2
  woj. dolnośląskie
  72,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,90 m2
  Dolnośląskie
  30,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. wałbrzyski
  3,41
  Dolnośląskie
  3,81
  Cały kraj
  3,82
 • 2,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat wałbrzyski
  2,46
  Dolnośląskie
  2,35
  Cały kraj
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,72
  Województwo
  0,62
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 80 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,47 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  1,47
  Dolnośląskie
  8,67
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 389 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. wałbrzyski
  4,86
  woj. dolnośląskie
  3,56
  Kraj
  3,90
 • 7,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wałbrzyski
  7,13
  Dolnośląskie
  30,86
  Kraj
  24,07
 • 9 033 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 112,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wałbrzyski
  112,9 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,17 m2
  woj. dolnośląskie
  0,72 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,83%
  Województwo
  98,69%
  Cały kraj
  96,97%
 • 87,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. wałbrzyski
  87,02%
  Dolnośląskie
  95,19%
  Cały kraj
  94,01%
 • 83,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. wałbrzyski
  83,98%
  Dolnośląskie
  93,09%
  Cały kraj
  91,78%
 • 69,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat wałbrzyski
  69,51%
  Województwo
  82,55%
  Cały kraj
  83,08%
 • 64,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. wałbrzyski
  64,37%
  woj. dolnośląskie
  66,02%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wałbrzyski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wałbrzyskim na 1000 mieszkańców pracuje 108osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wałbrzyskim wynosiło w 2021 roku 13,2% (15,6% wśród kobiet i 11,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wałbrzyskim wynosiło 4 759,75 PLN, co odpowiada 79.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wałbrzyskiego 7 123 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 022 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 101.

  17,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wałbrzyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,9% w przemyśle i budownictwie, a 20,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 108 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  108,0
  Dolnośląskie
  281,0
  Cała Polska
  257,0
 • 13,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,6% Kobiety
 • 11,2% Mężczyźni
 • Powiat
  13,2%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wałbrzyskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wałbrzyskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wałbrzyskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 760 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. wałbrzyski
  4 760 PLN
  Województwo
  6 243 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wałbrzyskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 123 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 022 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 101 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,9% Przemysł i budownictwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 36,0% Pozostałe
 • 50,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wałbrzyskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 875 Pracujący ogółem
 • 3 298 Kobiety
 • 2 577 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wałbrzyskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wałbrzyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wałbrzyski
  68,0
  Dolnośląskie
  70,3
  Kraj
  69,0
 • 42,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wałbrzyski
  42,0
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Kraj
  38,2
 • 161,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat wałbrzyski
  161,4
  Dolnośląskie
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wałbrzyski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wałbrzyskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 838 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 182 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 412 nowych podmiotów, a 246 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 773) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (335) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (2 545) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (223) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wałbrzyskim najwięcej (399) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 673) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (116) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,1% (1 239) podmiotów, a 80,2% (5 483) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wałbrzyskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.9%) oraz Budownictwo (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 838 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 116 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 239 Przemysł i budownictwo
 • 5 483 Pozostała działalność
 • 412 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wałbrzyskim w 2021 roku
 • 246 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wałbrzyskim w 2021 roku
 • 4 182 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 673 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 673
 • 151 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 151
 • 13 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 6 837 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 837
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 281 Spółki handlowe ogółem
 • 281
 • 26  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 235  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 235
 • 26    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 399 Spółki cywilne ogółem
 • 399
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 182 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 085 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 085
 • 724 Budownictwo
 • 724
 • 371 Transport i gospodarka magazynowa
 • 371
 • 315 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 315
 • 309 Przetwórstwo przemysłowe
 • 309
 • 273 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 273
 • 229 Pozostała działalność
 • 229
 • 200 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 200
 • 168 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 168
 • 120 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 120
 • 100 Informacja i komunikacja
 • 100
 • 91 Edukacja
 • 91
 • 86 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 86
 • 52 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 52
 • 45 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 45
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wałbrzyskim stwierdzono 1 134 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wałbrzyskim wynosi 81,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,87 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 7,54 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,28 (97%), o charakterze gospodarczym - 0,86 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 134 Przestępstwa ogółem
 • 1 134
 • 869 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 869
 • 47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 47
 • 125 Przestępstwa drogowe
 • 125
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 413 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 413
 • 20,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,71
  woj. dolnośląskie
  28,36
  Cała Polska
  21,51
 • 15,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. wałbrzyski
  15,87
  Dolnośląskie
  19,16
  Polska
  12,82
 • 0,86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,86
  Województwo
  5,14
  Cały kraj
  5,89
 • 2,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat wałbrzyski
  2,28
  woj. dolnośląskie
  2,39
  Cały kraj
  1,85
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat wałbrzyski
  0,55
  Województwo
  0,41
  Kraj
  0,35
 • 7,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,54
  woj. dolnośląskie
  15,90
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wałbrzyski
  81%
  woj. dolnośląskie
  65%
  Kraj
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  79%
  Dolnośląskie
  60%
  Cały kraj
  64%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat wałbrzyski
  51%
  Województwo
  61%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat wałbrzyski
  87%
  Dolnośląskie
  88%
  Cała Polska
  89%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  58%
  woj. dolnośląskie
  46%
  Cały kraj
  53%

Powiat wałbrzyski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wałbrzyskiego wyniosła w 2021 roku 62,2 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu wałbrzyskiego - 16.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (15.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,6 mln złotych, czyli 10,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wałbrzyskiego wyniosła w 2021 roku 64,5 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (44.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (6.7%). W budżecie powiatu wałbrzyskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 256 złotych na mieszkańca (21,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,2 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wałbrzyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wałbrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wałbrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,0 mln

  815(100%)

  46,5 mln

  812(100%)

  53,2 mln

  936(100%)

  50,4 mln

  890(100%)

  55,6 mln

  989(100%)

  50,7 mln

  909(100%)

  53,4 mln

  964(100%)

  62,2 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  104(12.8%)

  6,0 mln

  105(12.8%)

  6,8 mln

  119(12.7%)

  6,4 mln

  113(12.7%)

  6,8 mln

  122(12.3%)

  7,4 mln

  133(14.5%)

  8,8 mln

  160(16.5%)

  10,2 mln

  187(16.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,2 mln

  107(13.1%)

  6,8 mln

  119(14.6%)

  7,2 mln

  127(13.6%)

  8,0 mln

  142(15.9%)

  9,0 mln

  160(16.1%)

  11,6 mln

  209(22.9%)

  9,4 mln

  171(17.7%)

  9,5 mln

  173(15.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,3 mln

  161(19.8%)

  10,2 mln

  179(21.9%)

  13,2 mln

  232(24.8%)

  10,3 mln

  182(20.4%)

  11,9 mln

  212(21.4%)

  5,2 mln

  94,3(10.3%)

  5,3 mln

  95,3(9.8%)

  8,0 mln

  146(12.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,4 mln

  77,4(9.5%)

  4,4 mln

  77,8(9.5%)

  5,3 mln

  93,8(10%)

  5,5 mln

  97,3(10.9%)

  5,6 mln

  99,2(10%)

  5,3 mln

  95,1(10.4%)

  5,1 mln

  93,2(9.6%)

  5,2 mln

  96,2(8.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,0 mln

  69,5(8.5%)

  3,7 mln

  65,1(8%)

  4,4 mln

  76,8(8.2%)

  4,4 mln

  77,5(8.7%)

  4,8 mln

  85,7(8.6%)

  5,0 mln

  90,4(9.9%)

  5,4 mln

  97,7(10.1%)

  5,2 mln

  96,1(8.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  752,3 tys

  13,2(1.4%)

  940,7 tys

  16,7(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  338,0 tys

  6,1(0.7%)

  1,9 mln

  33,9(3.5%)

  4,4 mln

  80,1(7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,1 mln

  124(15.2%)

  5,4 mln

  94,2(11.6%)

  4,3 mln

  75,9(8.1%)

  3,6 mln

  64,1(7.2%)

  2,9 mln

  51,7(5.2%)

  2,5 mln

  44,6(4.9%)

  2,7 mln

  49,2(5.1%)

  3,9 mln

  71,1(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,8 mln

  153(18.7%)

  8,6 mln

  150(18.4%)

  8,6 mln

  151(16.1%)

  1,5 mln

  27,2(3%)

  1,8 mln

  32,4(3.3%)

  2,3 mln

  41,1(4.5%)

  2,4 mln

  44,0(4.5%)

  2,6 mln

  48,0(4.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  22,0 tys

  0,4(0%)

  207,8 tys

  3,6(0.4%)

  200,3 tys

  3,5(0.4%)

  337,4 tys

  6,0(0.7%)

  318,5 tys

  5,7(0.6%)

  569,3 tys

  10,2(1.1%)

  945,1 tys

  17,2(1.8%)

  1,3 mln

  23,8(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  616,7 tys

  10,7(1.3%)

  585,4 tys

  10,3(1.3%)

  964,2 tys

  17,0(1.8%)

  810,5 tys

  14,4(1.6%)

  2,3 mln

  40,7(4.1%)

  859,8 tys

  15,5(1.7%)

  967,6 tys

  17,6(1.8%)

  1,3 mln

  23,3(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  167,7 tys

  2,9(0.4%)

  183,4 tys

  3,2(0.4%)

  213,2 tys

  3,8(0.4%)

  208,3 tys

  3,7(0.4%)

  201,0 tys

  3,6(0.4%)

  224,3 tys

  4,0(0.4%)

  271,9 tys

  4,9(0.5%)

  302,5 tys

  5,5(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  7,7 tys

  0,1(0%)

  15,8 tys

  0,3(0%)

  39,2 tys

  0,7(0.1%)

  235,8 tys

  4,2(0.5%)

  32,9 tys

  0,6(0.1%)

  49,7 tys

  0,9(0.1%)

  20,5 tys

  0,4(0%)

  203,6 tys

  3,7(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,4 tys

  0,0(0%)

  56,0 tys

  1,0(0.1%)

  73,1 tys

  1,3(0.1%)

  179,6 tys

  3,2(0.4%)

  259,1 tys

  4,6(0.5%)

  339,1 tys

  6,1(0.7%)

  186,4 tys

  3,4(0.3%)

  135,4 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  2,2(0.2%)

  124,7 tys

  2,2(0.2%)

  124,5 tys

  2,2(0.2%)

  130,9 tys

  2,4(0.3%)

  126,7 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,6 tys

  0,4(0.1%)

  33,3 tys

  0,6(0.1%)

  377,4 tys

  6,6(0.7%)

  325,0 tys

  5,8(0.6%)

  101,2 tys

  1,8(0.2%)

  145,1 tys

  2,6(0.3%)

  134,0 tys

  2,4(0.3%)

  131,0 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  77,7 tys

  1,4(0.2%)

  53,0 tys

  0,9(0.1%)

  467,6 tys

  8,2(0.9%)

  169,1 tys

  3,0(0.3%)

  219,6 tys

  3,9(0.4%)

  149,2 tys

  2,7(0.3%)

  81,2 tys

  1,5(0.2%)

  117,2 tys

  2,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  107,8 tys

  1,9(0.2%)

  92,7 tys

  1,6(0.2%)

  91,8 tys

  1,6(0.2%)

  91,3 tys

  1,6(0.2%)

  113,8 tys

  2,0(0.2%)

  94,6 tys

  1,7(0.2%)

  110,7 tys

  2,0(0.2%)

  105,0 tys

  1,9(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  50,1 tys

  0,9(0.1%)

  183,4 tys

  3,2(0.4%)

  74,5 tys

  1,3(0.1%)

  106,6 tys

  1,9(0.2%)

  51,4 tys

  0,9(0.1%)

  8,7 tys

  0,2(0%)

  62,7 tys

  1,1(0.1%)

  74,6 tys

  1,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 tys

  0,1(0%)

  60,6 tys

  1,1(0.1%)

  46,3 tys

  0,8(0.1%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  1,7 mln

  29,5(3%)

  30,6 tys

  0,6(0.1%)

  108,2 tys

  2,0(0.2%)

  24,2 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  19,9 tys

  0,3(0%)

  195

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  730

  0,0(0%)

  567

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  135

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  53,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,7 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wałbrzyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wałbrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wałbrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,9 mln

  796(100%)

  47,1 mln

  822(100%)

  48,4 mln

  852(100%)

  47,5 mln

  839(100%)

  52,3 mln

  930(100%)

  53,3 mln

  954(100%)

  57,2 mln

  1,0 tys(100%)

  64,5 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,8 mln

  223(27.9%)

  15,6 mln

  274(33.1%)

  17,7 mln

  311(36.5%)

  18,0 mln

  319(37.9%)

  20,2 mln

  361(38.7%)

  20,8 mln

  373(39%)

  24,7 mln

  449(43.2%)

  28,7 mln

  527(44.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,7 mln

  186(23.3%)

  11,0 mln

  193(23.4%)

  11,5 mln

  203(23.8%)

  12,2 mln

  216(25.7%)

  13,6 mln

  243(26%)

  14,9 mln

  268(27.9%)

  14,3 mln

  259(24.9%)

  15,8 mln

  290(24.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,9 mln

  68,2(8.6%)

  3,4 mln

  59,9(7.3%)

  4,2 mln

  73,9(8.7%)

  4,2 mln

  74,3(8.8%)

  4,4 mln

  79,1(8.5%)

  4,2 mln

  76,3(8%)

  4,3 mln

  77,5(7.5%)

  4,3 mln

  79,0(6.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,1 mln

  124(15.5%)

  5,4 mln

  94,2(11.4%)

  4,3 mln

  75,9(8.9%)

  3,6 mln

  64,0(7.6%)

  2,8 mln

  50,7(5.4%)

  2,4 mln

  43,1(4.5%)

  2,6 mln

  48,0(4.6%)

  3,8 mln

  69,8(5.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,2 mln

  73,8(9.2%)

  4,8 mln

  84,2(10.2%)

  3,5 mln

  61,4(7.2%)

  1,7 mln

  30,0(3.6%)

  1,6 mln

  27,7(3%)

  40,3 tys

  0,7(0.1%)

  1,1 mln

  19,5(1.9%)

  1,6 mln

  29,2(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  836,3 tys

  14,5(1.8%)

  925,3 tys

  16,2(2%)

  1,1 mln

  19,6(2.3%)

  1,0 mln

  18,5(2.2%)

  1,6 mln

  28,0(3%)

  1,8 mln

  32,2(3.4%)

  1,2 mln

  21,7(2.1%)

  1,4 mln

  25,7(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  627,1 tys

  10,9(1.4%)

  683,9 tys

  12,0(1.5%)

  735,3 tys

  12,9(1.5%)

  1,4 mln

  24,6(2.9%)

  954,1 tys

  17,0(1.8%)

  820,4 tys

  14,8(1.5%)

  785,0 tys

  14,2(1.4%)

  919,9 tys

  16,9(1.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  77,3(9.7%)

  4,0 mln

  70,8(8.6%)

  4,2 mln

  74,3(8.7%)

  496,7 tys

  8,8(1%)

  687,4 tys

  12,3(1.3%)

  747,1 tys

  13,4(1.4%)

  708,2 tys

  12,9(1.2%)

  743,7 tys

  13,6(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  715,8 tys

  12,5(1.6%)

  301,8 tys

  5,3(0.6%)

  426,9 tys

  7,5(0.9%)

  314,2 tys

  5,6(0.7%)

  246,1 tys

  4,4(0.5%)

  2,2 mln

  38,9(4.1%)

  649,5 tys

  11,8(1.1%)

  459,6 tys

  8,4(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  144,0 tys

  2,5(0.3%)

  220,1 tys

  3,9(0.5%)

  30,1 tys

  0,5(0.1%)

  108,0 tys

  1,9(0.2%)

  136,1 tys

  2,4(0.3%)

  298,2 tys

  5,4(0.6%)

  424,7 tys

  7,7(0.7%)

  162,7 tys

  3,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  2,2(0.3%)

  124,7 tys

  2,2(0.3%)

  124,5 tys

  2,2(0.2%)

  130,9 tys

  2,4(0.2%)

  126,7 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  95,7 tys

  1,7(0.2%)

  92,7 tys

  1,6(0.2%)

  91,8 tys

  1,6(0.2%)

  91,3 tys

  1,6(0.2%)

  93,1 tys

  1,7(0.2%)

  94,6 tys

  1,7(0.2%)

  96,8 tys

  1,8(0.2%)

  100,0 tys

  1,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  49,4 tys

  0,9(0.1%)

  130,8 tys

  2,3(0.3%)

  69,1 tys

  1,2(0.1%)

  106,6 tys

  1,9(0.2%)

  51,4 tys

  0,9(0.1%)

  8,7 tys

  0,2(0%)

  62,7 tys

  1,1(0.1%)

  74,6 tys

  1,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  26,1 tys

  0,5(0.1%)

  370,0 tys

  6,5(0.8%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  18,9 tys

  0,3(0%)

  9,7 tys

  0,2(0%)

  74,4 tys

  1,3(0.1%)

  18,2 tys

  0,3(0%)

  68,6 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  82,7 tys

  1,4(0.2%)

  87,3 tys

  1,5(0.2%)

  122,2 tys

  2,2(0.3%)

  74,0 tys

  1,3(0.2%)

  1,4 mln

  25,5(2.7%)

  30,2 tys

  0,5(0.1%)

  14,1 tys

  0,3(0%)

  14,5 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  10,9 tys

  0,2(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  13,3 tys

  0,2(0%)

  55,9 tys

  1,0(0.1%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  15,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  367

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  135

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,0 tys

  5,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  53,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,7 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wałbrzyski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 942 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 456 kobiet oraz 5 486 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 20,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wałbrzyskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2021 w powiecie wałbrzyskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 1 037 dzieci (513 dziewczynek oraz 524 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wałbrzyskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 124 oddziałów uczęszczało 3 047 dzieci (1 477 dziewczynek oraz 1 570 chłopców). Dostępne były 3 034 miejsca.

  16,1% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 766 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,16 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 17 szkół podstawowych, w których w 204 oddziałach uczyło się 3 526 uczniów (1 723 kobiety oraz 1 803 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wałbrzyskim placówkę miało 41 szkół podstawowych, w których w 422 oddziałach uczyło się 8 921 uczniów (4 392 kobiety oraz 4 529 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów.

  W powiecie wałbrzyskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 242 uczniów (191 kobiet oraz 51 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 39 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wałbrzyskim placówkę miałp 15 licea ogólnokształcące, w których w 128 oddziałach uczyło się 3 508 uczniów (2 095 kobiet oraz 1 413 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 905 absolwentów.

  W powiecie wałbrzyskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 45 uczniów (19 kobiet oraz 26 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,2 uczniów. 5,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,0% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 17,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,5%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat wałbrzyski
  34,9%
  Województwo
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • pow. wałbrzyski
  3,1%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,6%
  Województwo
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat wałbrzyski
  20,3%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,2%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  15,3%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat wałbrzyski
  3,3%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 766 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat wałbrzyski
  766,0
  Dolnośląskie
  905,0
  Polska
  896,0
 • 1,16 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat wałbrzyski
  1,16
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 9 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 45 Oddziały
 • 23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 097 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wałbrzyski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 037 Dzieci
 • 513 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 524 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 222 3 lata
 • 222
 • 262 4 lata
 • 262
 • 290 5 lata
 • 290
 • 246 6 lat
 • 246
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 122 3 lata
 • 122
 • 131 4 lata
 • 131
 • 137 5 lata
 • 137
 • 114 6 lat
 • 114
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 100 3 lata
 • 100
 • 131 4 lata
 • 131
 • 153 5 lata
 • 153
 • 132 6 lat
 • 132
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 411 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 56,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 55,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wałbrzyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 182 Oddziały
 • 3 450 Uczniowie
 • 1 692 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 758 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 403 Uczniowie w 1 klasie
 • 208 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 195 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 446 Absolwenci
 • 230 Kobiety
  (absolwenci)
 • 216 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 76 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,8%
  59,2%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. wałbrzyski
  17,3
  woj. dolnośląskie
  17,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,3
 • 17,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,3
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,0
 • 3,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,5
 •  
 • 268,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 221,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wałbrzyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 242 Uczniowie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 78,9%
  21,1%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. wałbrzyski
  20,2
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wałbrzyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,2%
  57,8%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 5,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  5,6
  Województwo
  18,5
  Kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wałbrzyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wałbrzyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wałbrzyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wałbrzyskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie wałbrzyskim znajdowało się 7 hoteli (1 ★★★★, 4 ★★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • hostele: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 5
  • pokoje gościnne: 6
  • kwatery agroturystyczne: 12
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 9
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 510)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 27


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie wałbrzyskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wałbrzyskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 340 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 238 (uczestnicy: 28 051)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 1 370)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 635)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 16 (uczestnicy: 10 150)
  • koncerty: 33 (uczestnicy: 3 809)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 56 (uczestnicy: 2 033)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 (uczestnicy: 3 830)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 820)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 420)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 20)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 1 179)
  • warsztaty: 31 (uczestnicy: 655)
  • inne: 18 (uczestnicy: 3 130)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 712)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 33)
  • taneczne: 5 (członkowie: 91)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 43)
  • teatralne: 1 (członkowie: 18)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 56)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 249)
  • inne: 14 (członkowie: 212)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 44)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 7)
  • tańca: 1 (absolwenci: 17)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 5
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 261)
  • teatralne: 4 (członkowie: 46)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 57)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 4 (członkowie: 70)
  • inne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wałbrzyskim działało 14 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 202 824 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 27 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 36 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 637 544 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 125
  • dostępne dla czytelników: 72
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 72
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Kluby sportowe w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wałbrzyskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 671 członków. Zarejestrowano 1 541 ćwiczących (mężczyźni: 1 238, kobiety: 303, chłopcy do lat 18: 779, dziewczęta do lat 18: 270). Aktywnych było 47 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wałbrzyskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wałbrzyski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 35 wypadków drogowych w powiecie wałbrzyskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 45 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 64,2 wypadków (więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 1,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 62,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie wałbrzyskim zarejestrowanych było 70 503 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 54 756 samochodów osobowych (993,6 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 9 108 samochodów ciężarowych (177,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 595 autobusów (10,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 685 ciągników siodłowych (12,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju) oraz 3 579 motocykli (64,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 24,6 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 26,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,1 lat.


  W 2021 roku w powiecie wałbrzyskim znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 9 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 35 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 45 Ranni
  (rok 2021)
 • 21 Lekko ranni
 • 24 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wałbrzyskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 64,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. wałbrzyski
  64,2
  woj. dolnośląskie
  60,1
  Cały kraj
  59,9
 • 9,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  9,2
  Województwo
  6,2
  Kraj
  5,9
 • 82,49 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat wałbrzyski
  82,5
  woj. dolnośląskie
  70,1
  Cała Polska
  69,4
 • 1,42 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat wałbrzyski
  1,4
  woj. dolnośląskie
  6,7
  Polska
  7,6
 • 62,41 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. wałbrzyski
  62,4
  Dolnośląskie
  73,3
  Kraj
  80,2
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  14,3
  Dolnośląskie
  10,3
  Kraj
  9,8
 • 128,57 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  128,6
  Dolnośląskie
  116,6
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 70 503 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wałbrzyskim w 2020 roku
 • 54 756 Samochody osobowe
 • 9 108 Samochody ciężarowe
 • 952 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 595 Autobusy
 • 581 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 686 Ciągniki samochodowe
 • 685   Ciągniki siodłowe
 • 1 198 Ciągniki rolnicze
 • 3 579 Motocykle
 • 732   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 925 Motorowery
 • 54 756Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Samochody osobowe w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 993,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  993,6
  woj. dolnośląskie
  679,0
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg20 748
  • 1400-1649 kg14 333
  • 1650-1899 kg9 820
  • 1900 kg i więcej9 855
 • 20 748 do 1399 kg
 • 14 333 1400-1649 kg
 • 9 820 1650-1899 kg
 • 9 855 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 380 do 1399 cm3
 • 23 380
 • 27 457 1400-1999 cm3
 • 27 457
 • 3 919 2000 i więcej cm3
 • 3 919
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36 615
  • olej napędowy12 789
  • gaz (LPG)4 623
  • pozostałe729
 • 36 615 benzyna
 • 12 789 olej napędowy
 • 4 623 gaz (LPG)
 • 729 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 304 do 1 roku
 • 304
 • 255 2 lata
 • 255
 • 319 3 lata
 • 319
 • 744 4-5 lat
 • 744
 • 934 6-7 lat
 • 934
 • 1 485 8-9 lat
 • 1 485
 • 1 797 10-11 lat
 • 1 797
 • 5 417 12-15 lat
 • 5 417
 • 7 544 16-20 lat
 • 7 544
 • 8 798 21-25 lat
 • 8 798
 • 8 014 26-30 lat
 • 8 014
 • 19 145 31 lat i więcej
 • 19 145
 • 24,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wałbrzyskim
 • Powiat
  24,6 lat
  Województwo
  19,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 9 108Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 177,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. wałbrzyski
  177,7
  Dolnośląskie
  98,2
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 477 do 999 kg
 • 4 477
 • 2 157 1000-1499 kg
 • 2 157
 • 701 1500-2999 kg
 • 701
 • 126 3000-3499 kg
 • 126
 • 313 3500-4999 kg
 • 313
 • 825 5000-6999 kg
 • 825
 • 310 7000-9999 kg
 • 310
 • 143 10000-14999 kg
 • 143
 • 56 15000 kg i więcej
 • 56
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 909
  • olej napędowy5 410
  • gaz (LPG)300
  • pozostałe489
 • 2 909 benzyna
 • 5 410 olej napędowy
 • 300 gaz (LPG)
 • 489 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 20 do 1 roku
 • 20
 • 21 2 lata
 • 21
 • 16 3 lata
 • 16
 • 75 4-5 lat
 • 75
 • 111 6-7 lat
 • 111
 • 179 8-9 lat
 • 179
 • 287 10-11 lat
 • 287
 • 789 12-15 lat
 • 789
 • 1 039 16-20 lat
 • 1 039
 • 1 317 21-25 lat
 • 1 317
 • 1 070 26-30 lat
 • 1 070
 • 4 184 31 lat i więcej
 • 4 184
 • 26,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wałbrzyskim
 • Tutaj
  26,5 lat
  Dolnośląskie
  19,4 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 595Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Autobusy w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 10,8 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. wałbrzyski
  10,8
  Dolnośląskie
  3,7
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33
  • olej napędowy508
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe52
 • 33 benzyna
 • 508 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 52 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 4 3 lata
 • 4
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 36 12-15 lat
 • 36
 • 75 16-20 lat
 • 75
 • 91 21-25 lat
 • 91
 • 76 26-30 lat
 • 76
 • 291 31 lat i więcej
 • 291
 • 27,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wałbrzyskim
 • Tutaj
  27,6 lat
  Dolnośląskie
  21,5 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 685Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 12,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  12,4
  Dolnośląskie
  8,2
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy626
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe57
 • 2 benzyna
 • 626 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 57 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 13 2 lata
 • 13
 • 8 3 lata
 • 8
 • 53 4-5 lat
 • 53
 • 34 6-7 lat
 • 34
 • 98 8-9 lat
 • 98
 • 44 10-11 lat
 • 44
 • 101 12-15 lat
 • 101
 • 75 16-20 lat
 • 75
 • 92 21-25 lat
 • 92
 • 47 26-30 lat
 • 47
 • 116 31 lat i więcej
 • 116
 • 17,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wałbrzyskim
 • Tutaj
  17,5 lat
  woj. dolnośląskie
  14,3 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 579Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Motocykle w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 64,9 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. wałbrzyski
  64,9
  woj. dolnośląskie
  35,4
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 27 do 1 roku
 • 27
 • 12 2 lata
 • 12
 • 16 3 lata
 • 16
 • 60 4-5 lat
 • 60
 • 32 6-7 lat
 • 32
 • 47 8-9 lat
 • 47
 • 63 10-11 lat
 • 63
 • 214 12-15 lat
 • 214
 • 268 16-20 lat
 • 268
 • 228 21-25 lat
 • 228
 • 242 26-30 lat
 • 242
 • 2 370 31 lat i więcej
 • 2 370
 • 29,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wałbrzyskim
 • Tutaj
  29,1 lat
  Województwo
  23,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wałbrzyskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 158,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat wałbrzyski
  158,1 km
  Dolnośląskie
  542,7 km
  Kraj
  591,9 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,3 km
  woj. dolnośląskie
  3,8 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami