Powiat wałbrzyski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wałbrzyski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 52 892 Liczba mieszkańców
 • 430 km2 Powierzchnia
 • 123 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • Jacek Cichura Starosta
 • Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych Adres starostwa powiatowego
 • DBA Tablice rejestracyjne
Powiat wałbrzyski na mapie
Identyfikatory
 • 0221 TERYT (TERC)
Herb powiatu wałbrzyskiego
powiat wałbrzyski herb
Flaga powiatu wałbrzyskiego
powiat wałbrzyski flaga

powiat wałbrzyski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu
74 847 75 69
74 847 66 39
ul. Armii Krajowej 35c
58-320 Wałbrzych

Powiat wałbrzyski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat wałbrzyski ma 52 892 mieszkańców, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w 2050 roku wynosi 40 553, z czego 20 882 to kobiety, a 19 671 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego zawarli w 2022 roku 200 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,8% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest stanu wolnego, 49,9% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wałbrzyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -492. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,22 na 1000 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. W 2022 roku urodziło się 315 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 286 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,39 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,3% zgonów w powiecie wałbrzyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w powiecie wałbrzyskim były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wałbrzyskiego przypada 15.13 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 700 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 670 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wałbrzyskiego 30. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 29 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

  59,5% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wałbrzyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 52 892 Liczba mieszkańców
 • 27 494 Kobiety
 • 25 398 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wałbrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wałbrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wałbrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 40 553 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 882 Kobiety
 • 19 671 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wałbrzyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wałbrzyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wałbrzyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wałbrzyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  44,0 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wałbrzyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wałbrzyskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wałbrzyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wałbrzyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wałbrzyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,8% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,8%
  Województwo
  31,1%
  Polska
  29,1%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. wałbrzyski
  49,9%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 48,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • pow. wałbrzyski
  9,5%
  Województwo
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. wałbrzyski
  9,9%
  Województwo
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 10,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • powiat wałbrzyski
  0,0%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,7
  Dolnośląskie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat wałbrzyski
  1,2
  Dolnośląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 200 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -492 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -264 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -228 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. wałbrzyski
  -9,2
  Dolnośląskie
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • -11,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wałbrzyskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 315 Urodzenia żywe
 • 155 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 160 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. wałbrzyski
  5,9
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  8,1
 • 26,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  26,6
  Województwo
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 286 g Średnia waga noworodków
 • 3 169 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 399 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wałbrzyski
  3 286 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 18 Waga 4000g - 4499g
 • 18
 • 91 Waga 3500g - 3999g
 • 91
 • 121 Waga 3000g - 3499g
 • 121
 • 55 Waga 2500g - 2999g
 • 55
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,07
  Województwo
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat wałbrzyski
  0,53
  Województwo
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,39 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wałbrzyski
  0,39
  Dolnośląskie
  0,63
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie wałbrzyskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 807 Zgony
 • 419 Kobiety
  (Zgony)
 • 388 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,9%
  48,1%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 15,1 Zgony na 1000 ludności
 • pow. wałbrzyski
  15,1
  Województwo
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 256,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wałbrzyski
  256,2
  Dolnośląskie
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 9,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wałbrzyski
  9,5
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat wałbrzyski
  3,9
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  46,3%
  Dolnośląskie
  44,6%
  Kraj
  36,0%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat wałbrzyski
  20,4%
  Województwo
  23,6%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,6%
  woj. dolnośląskie
  9,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 47 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  85,1
  Cały kraj
  70,6
 • 309,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. wałbrzyski
  309,4
  Dolnośląskie
  294,0
  Kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  272,2
  Cały kraj
  253,9
 • 701,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 793,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 601,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  701,2
  woj. dolnośląskie
  556,8
  Polska
  426,2
 • 85,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 187,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wałbrzyski
  85,6
  woj. dolnośląskie
  96,5
  Polska
  62,9
 • 32,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,5
  Dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  33,8
 • 10,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat wałbrzyski
  10,8
  Dolnośląskie
  8,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wałbrzyski
  0,7%
  woj. dolnośląskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wałbrzyskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 34 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 24 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 75 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  75,0
  woj. dolnośląskie
  35,0
  Cały kraj
  38,0
 • 45 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  45,0
  woj. dolnośląskie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 7 rzucenie się z wysokości
 • 7
 • 21 powieszenie się
 • 21
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 17 nieustalona
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 13 nieustalona
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 13 30-49 lat
 • 13
 • 15 50-60 lat
 • 15
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu9
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony26
 • 3 trzeźwy
 • 9 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 26 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 11 kawaler/panna
 • 11
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie4
  • wyższe2
  • nieustalony34
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 2 wyższe
 • 34 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony19
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 19 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 23 nieustalony
 • 23
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 14 nieustalony
 • 14
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 700 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 374 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 326 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 670 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 375 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 295 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 23 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 31 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wałbrzyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wałbrzyskim oddano do użytku 141 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wałbrzyskim to 22 971 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 433 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  62,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 21,3% na mieszkania komunalne, 9,2% jako sprzedaż lub wynajem, lokale społeczne czynszowe (7,1%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wałbrzyskim to 4,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie wałbrzyskim to 116,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,05% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,78% mieszkań posiada łazienkę, 75,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,17% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie wałbrzyskim 350 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 614 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 875 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 transakcje (mediana cen - 5 526 zł/m2, średnia - 5 735 zł/m2), a na rynku wtórnym 347 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 611 zł/m2, średnia - 2 839 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 614 zł
 • pow. wałbrzyski
  2 614 zł
  Województwo
  6 936 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 2 614 zł Ogółem
 • 2 614 zł
 • 2 745 zł do 40 m2
 • 2 745 zł
 • 2 534 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 534 zł
 • 2 502 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 502 zł
 • 2 583 zł od 80,1 m2
 • 2 583 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 875 zł
 • powiat wałbrzyski
  2 875 zł
  woj. dolnośląskie
  6 928 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 2 875 zł Ogółem
 • 2 875 zł
 • 3 048 zł do 40 m2
 • 3 048 zł
 • 2 746 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 746 zł
 • 2 845 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 845 zł
 • 3 000 zł od 80,1 m2
 • 3 000 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 350
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2127
  • od 40,1 do 60 m2148
  • od 60,1 do 80 m248
  • od 80,1 m227
 • 127 do 40 m2
 • 148 od 40,1 do 60 m2
 • 48 od 60,1 do 80 m2
 • 27 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wałbrzyskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 526 zł
 • pow. wałbrzyski
  5 526 zł
  Dolnośląskie
  7 706 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 5 526 zł Ogółem
 • 5 526 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 735 zł
 • pow. wałbrzyski
  5 735 zł
  Dolnośląskie
  7 857 zł
  Cały kraj
  7 466 zł
 • 5 735 zł Ogółem
 • 5 735 zł
 • 3Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 611 zł
 • pow. wałbrzyski
  2 611 zł
  woj. dolnośląskie
  5 637 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 2 611 zł Ogółem
 • 2 611 zł
 • 2 741 zł do 40 m2
 • 2 741 zł
 • 2 534 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 534 zł
 • 2 502 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 502 zł
 • 2 460 zł od 80,1 m2
 • 2 460 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 839 zł
 • Tutaj
  2 839 zł
  Dolnośląskie
  6 129 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 2 839 zł Ogółem
 • 2 839 zł
 • 3 015 zł do 40 m2
 • 3 015 zł
 • 2 746 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 746 zł
 • 2 845 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 845 zł
 • 2 818 zł od 80,1 m2
 • 2 818 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 347
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2126
  • od 40,1 do 60 m2148
  • od 60,1 do 80 m248
  • od 80,1 m225
 • 126 do 40 m2
 • 148 od 40,1 do 60 m2
 • 48 od 60,1 do 80 m2
 • 25 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 971 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 432,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. wałbrzyski
  432,50
  Dolnośląskie
  448,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 67,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat wałbrzyski
  67,30 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  29,10 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,48 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,48
  Dolnośląskie
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,31 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. wałbrzyski
  2,31
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wałbrzyski
  0,66
  Dolnośląskie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 141 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,65 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat wałbrzyski
  2,65
  Województwo
  7,66
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 684 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,85
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Cały kraj
  3,89
 • 12,88 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  12,88
  Województwo
  27,76
  Cały kraj
  24,56
 • 16 411 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 116,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. wałbrzyski
  116,4 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. wałbrzyski
  0,31 m2
  Dolnośląskie
  0,66 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat wałbrzyski
  98,05%
  Województwo
  98,22%
  Cały kraj
  97,75%
 • 87,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. wałbrzyski
  87,58%
  woj. dolnośląskie
  95,37%
  Cały kraj
  95,18%
 • 83,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  83,78%
  Dolnośląskie
  93,95%
  Cała Polska
  93,75%
 • 75,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  75,95%
  Województwo
  85,03%
  Cały kraj
  85,83%
 • 61,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. wałbrzyski
  61,17%
  Województwo
  64,57%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat wałbrzyski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wałbrzyskim na 1000 mieszkańców pracuje 110osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wałbrzyskim wynosiło w 2023 roku 11,5% (11,5% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wałbrzyskim wynosiło 5 431,27 PLN, co odpowiada 81.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wałbrzyskiego 7 123 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 022 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 101.

  11,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wałbrzyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,0% w przemyśle i budownictwie, a 22,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 110 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat wałbrzyski
  110,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Kraj
  259,0
 • 13,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,4% Kobiety
 • 11,8% Mężczyźni
 • powiat wałbrzyski
  11,5%
  woj. dolnośląskie
  4,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wałbrzyskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wałbrzyskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wałbrzyskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 760 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat wałbrzyski
  5 431 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wałbrzyskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 123 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 022 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 101 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,0% Przemysł i budownictwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 39,0% Pozostałe
 • 55,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wałbrzyskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 875 Pracujący ogółem
 • 3 298 Kobiety
 • 2 577 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wałbrzyskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wałbrzyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,0
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 42,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wałbrzyski
  42,0
  Dolnośląskie
  40,7
  Polska
  38,2
 • 161,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  161,4
  Województwo
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wałbrzyski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie wałbrzyskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 230 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 450 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 400 nowych podmiotów, a 314 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (1 773) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (335) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (2 545) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (223) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wałbrzyskim najwięcej (400) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 067) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (116) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,7% (1 353) podmiotów, a 79,7% (5 761) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wałbrzyskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.1%) oraz Budownictwo (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 230 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 116 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 353 Przemysł i budownictwo
 • 5 761 Pozostała działalność
 • 400 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wałbrzyskim w 2023 roku
 • 314 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wałbrzyskim w 2023 roku
 • 4 450 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 067 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 067
 • 149 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 149
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 7 228 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 228
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 317 Spółki handlowe ogółem
 • 317
 • 23  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 23
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 271  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 271
 • 23    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 23
 • 400 Spółki cywilne ogółem
 • 400
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 450 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 071 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 071
 • 822 Budownictwo
 • 822
 • 374 Transport i gospodarka magazynowa
 • 374
 • 365 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 365
 • 326 Przetwórstwo przemysłowe
 • 326
 • 292 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 292
 • 258 Pozostała działalność
 • 258
 • 205 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 205
 • 174 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 174
 • 130 Informacja i komunikacja
 • 130
 • 119 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 119
 • 106 Edukacja
 • 106
 • 88 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 88
 • 60 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 60
 • 47 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 47
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wałbrzyskim stwierdzono 2 139 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 40,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wałbrzyskim wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 18,58 (wykrywalność 97%) oraz o charakterze kryminalnym - 17,51 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 12,34 (68%), drogowe - 1,99 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,84 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 139 Przestępstwa ogółem
 • 2 139
 • 934 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 934
 • 991 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 991
 • 106 Przestępstwa drogowe
 • 106
 • 45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 45
 • 658 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 658
 • 40,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat wałbrzyski
  40,11
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Cały kraj
  22,81
 • 17,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat wałbrzyski
  17,51
  Województwo
  19,57
  Kraj
  12,98
 • 18,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,58
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. wałbrzyski
  1,99
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  1,82
 • 0,84 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,84
  Dolnośląskie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 12,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat wałbrzyski
  12,34
  Województwo
  16,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat wałbrzyski
  78%
  Dolnośląskie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  97%
  woj. dolnośląskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat wałbrzyski
  93%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. wałbrzyski
  68%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Kraj
  51%

Powiat wałbrzyski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wałbrzyskiego wyniosła w 2022 roku 76,1 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu wałbrzyskiego - 25.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (15.2%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (14%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,8 mln złotych, czyli 20,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wałbrzyskiego wyniosła w 2022 roku 79,0 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 23.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.8%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5.8%). W budżecie powiatu wałbrzyskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 338 złotych na mieszkańca (22,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,3 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wałbrzyskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wałbrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wałbrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,5 mln

  812(100%)

  53,2 mln

  936(100%)

  50,4 mln

  890(100%)

  55,6 mln

  989(100%)

  50,7 mln

  909(100%)

  53,4 mln

  982(100%)

  62,2 mln

  1,2 tys(100%)

  76,1 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,2 mln

  179(21.9%)

  13,2 mln

  232(24.8%)

  10,3 mln

  182(20.4%)

  11,9 mln

  212(21.4%)

  5,2 mln

  94,3(10.3%)

  5,3 mln

  95,3(9.8%)

  8,0 mln

  146(12.8%)

  19,4 mln

  366(25.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,8 mln

  119(14.6%)

  7,2 mln

  127(13.6%)

  8,0 mln

  142(15.9%)

  9,0 mln

  160(16.1%)

  11,6 mln

  209(22.9%)

  9,4 mln

  171(17.7%)

  9,5 mln

  173(15.2%)

  11,5 mln

  217(15.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  105(12.8%)

  6,8 mln

  119(12.7%)

  6,4 mln

  113(12.7%)

  6,8 mln

  122(12.3%)

  7,4 mln

  133(14.5%)

  8,8 mln

  160(16.5%)

  10,2 mln

  187(16.4%)

  10,6 mln

  200(14%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,4 mln

  77,8(9.5%)

  5,3 mln

  93,8(10%)

  5,5 mln

  97,3(10.9%)

  5,6 mln

  99,2(10%)

  5,3 mln

  95,1(10.4%)

  5,1 mln

  93,2(9.6%)

  5,2 mln

  96,2(8.4%)

  5,7 mln

  107(7.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,7 mln

  65,1(8%)

  4,4 mln

  76,8(8.2%)

  4,4 mln

  77,5(8.7%)

  4,8 mln

  85,7(8.6%)

  5,0 mln

  90,4(9.9%)

  5,4 mln

  97,7(10.1%)

  5,2 mln

  96,1(8.4%)

  5,2 mln

  98,2(6.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  207,8 tys

  3,6(0.4%)

  200,3 tys

  3,5(0.4%)

  337,4 tys

  6,0(0.7%)

  318,5 tys

  5,7(0.6%)

  569,3 tys

  10,2(1.1%)

  945,1 tys

  17,2(1.8%)

  1,3 mln

  23,8(2.1%)

  5,0 mln

  95,0(6.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,4 mln

  94,2(11.6%)

  4,3 mln

  75,9(8.1%)

  3,6 mln

  64,1(7.2%)

  2,9 mln

  51,7(5.2%)

  2,5 mln

  44,6(4.9%)

  2,7 mln

  49,2(5.1%)

  3,9 mln

  71,1(6.2%)

  3,3 mln

  62,3(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,6 mln

  150(18.4%)

  8,6 mln

  151(16.1%)

  1,5 mln

  27,2(3%)

  1,8 mln

  32,4(3.3%)

  2,3 mln

  41,1(4.5%)

  2,4 mln

  44,0(4.5%)

  2,6 mln

  48,0(4.2%)

  2,9 mln

  54,6(3.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  585,4 tys

  10,3(1.3%)

  964,2 tys

  17,0(1.8%)

  810,5 tys

  14,4(1.6%)

  2,3 mln

  40,7(4.1%)

  859,8 tys

  15,5(1.7%)

  967,6 tys

  17,6(1.8%)

  1,3 mln

  23,3(2%)

  1,1 mln

  19,8(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  56,0 tys

  1,0(0.1%)

  73,1 tys

  1,3(0.1%)

  179,6 tys

  3,2(0.4%)

  259,1 tys

  4,6(0.5%)

  339,1 tys

  6,1(0.7%)

  186,4 tys

  3,4(0.3%)

  135,4 tys

  2,5(0.2%)

  787,8 tys

  14,8(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  33,3 tys

  0,6(0.1%)

  377,4 tys

  6,6(0.7%)

  325,0 tys

  5,8(0.6%)

  101,2 tys

  1,8(0.2%)

  145,1 tys

  2,6(0.3%)

  134,0 tys

  2,4(0.3%)

  131,0 tys

  2,4(0.2%)

  361,6 tys

  6,8(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  183,4 tys

  3,2(0.4%)

  213,2 tys

  3,8(0.4%)

  208,3 tys

  3,7(0.4%)

  201,0 tys

  3,6(0.4%)

  224,3 tys

  4,0(0.4%)

  271,9 tys

  4,9(0.5%)

  302,5 tys

  5,5(0.5%)

  182,5 tys

  3,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  53,0 tys

  0,9(0.1%)

  467,6 tys

  8,2(0.9%)

  169,1 tys

  3,0(0.3%)

  219,6 tys

  3,9(0.4%)

  149,2 tys

  2,7(0.3%)

  81,2 tys

  1,5(0.2%)

  117,2 tys

  2,1(0.2%)

  143,0 tys

  2,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  2,2(0.2%)

  124,7 tys

  2,2(0.2%)

  124,5 tys

  2,2(0.2%)

  130,9 tys

  2,4(0.3%)

  126,7 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,4(0.2%)

  132,0 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  92,7 tys

  1,6(0.2%)

  91,8 tys

  1,6(0.2%)

  91,3 tys

  1,6(0.2%)

  113,8 tys

  2,0(0.2%)

  94,6 tys

  1,7(0.2%)

  110,7 tys

  2,0(0.2%)

  105,0 tys

  1,9(0.2%)

  98,2 tys

  1,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  183,4 tys

  3,2(0.4%)

  74,5 tys

  1,3(0.1%)

  106,6 tys

  1,9(0.2%)

  51,4 tys

  0,9(0.1%)

  8,7 tys

  0,2(0%)

  62,7 tys

  1,1(0.1%)

  74,6 tys

  1,4(0.1%)

  41,9 tys

  0,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  15,8 tys

  0,3(0%)

  39,2 tys

  0,7(0.1%)

  235,8 tys

  4,2(0.5%)

  32,9 tys

  0,6(0.1%)

  49,7 tys

  0,9(0.1%)

  20,5 tys

  0,4(0%)

  203,6 tys

  3,7(0.3%)

  18,9 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  60,6 tys

  1,1(0.1%)

  46,3 tys

  0,8(0.1%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  1,7 mln

  29,5(3%)

  30,6 tys

  0,6(0.1%)

  108,2 tys

  2,0(0.2%)

  24,2 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  752,3 tys

  13,2(1.4%)

  940,7 tys

  16,7(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  338,0 tys

  6,1(0.7%)

  1,9 mln

  33,9(3.5%)

  4,4 mln

  80,1(7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  195

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  730

  0,0(0%)

  567

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  135

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,7 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wałbrzyskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wałbrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wałbrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,1 mln

  822(100%)

  48,4 mln

  852(100%)

  47,5 mln

  839(100%)

  52,3 mln

  930(100%)

  53,3 mln

  954(100%)

  57,2 mln

  1,1 tys(100%)

  64,5 mln

  1,2 tys(100%)

  79,0 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,6 mln

  274(33.1%)

  17,7 mln

  311(36.5%)

  18,0 mln

  319(37.9%)

  20,2 mln

  361(38.7%)

  20,8 mln

  373(39%)

  24,7 mln

  449(43.2%)

  28,7 mln

  527(44.5%)

  33,5 mln

  632(42.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,0 mln

  193(23.4%)

  11,5 mln

  203(23.8%)

  12,2 mln

  216(25.7%)

  13,6 mln

  243(26%)

  14,9 mln

  268(27.9%)

  14,3 mln

  259(24.9%)

  15,8 mln

  290(24.5%)

  19,6 mln

  368(24.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,9 tys

  0,2(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  13,3 tys

  0,2(0%)

  55,9 tys

  1,0(0.1%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  4,6 mln

  86,2(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  59,9(7.3%)

  4,2 mln

  73,9(8.7%)

  4,2 mln

  74,3(8.8%)

  4,4 mln

  79,1(8.5%)

  4,2 mln

  76,3(8%)

  4,3 mln

  77,5(7.5%)

  4,3 mln

  79,0(6.7%)

  4,3 mln

  80,9(5.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,4 mln

  94,2(11.4%)

  4,3 mln

  75,9(8.9%)

  3,6 mln

  64,0(7.6%)

  2,8 mln

  50,7(5.4%)

  2,4 mln

  43,1(4.5%)

  2,6 mln

  48,0(4.6%)

  3,8 mln

  69,8(5.9%)

  3,2 mln

  60,9(4.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,8 mln

  84,2(10.2%)

  3,5 mln

  61,4(7.2%)

  1,7 mln

  30,0(3.6%)

  1,6 mln

  27,7(3%)

  40,3 tys

  0,7(0.1%)

  1,1 mln

  19,5(1.9%)

  1,6 mln

  29,2(2.5%)

  3,2 mln

  60,7(4.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  925,3 tys

  16,2(2%)

  1,1 mln

  19,6(2.3%)

  1,0 mln

  18,5(2.2%)

  1,6 mln

  28,0(3%)

  1,8 mln

  32,2(3.4%)

  1,2 mln

  21,7(2.1%)

  1,4 mln

  25,7(2.2%)

  1,5 mln

  28,6(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  301,8 tys

  5,3(0.6%)

  426,9 tys

  7,5(0.9%)

  314,2 tys

  5,6(0.7%)

  246,1 tys

  4,4(0.5%)

  2,2 mln

  38,9(4.1%)

  649,5 tys

  11,8(1.1%)

  459,6 tys

  8,4(0.7%)

  939,8 tys

  17,7(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  70,8(8.6%)

  4,2 mln

  74,3(8.7%)

  496,7 tys

  8,8(1%)

  687,4 tys

  12,3(1.3%)

  747,1 tys

  13,4(1.4%)

  708,2 tys

  12,9(1.2%)

  743,7 tys

  13,6(1.2%)

  856,8 tys

  16,1(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  683,9 tys

  12,0(1.5%)

  735,3 tys

  12,9(1.5%)

  1,4 mln

  24,6(2.9%)

  954,1 tys

  17,0(1.8%)

  820,4 tys

  14,8(1.5%)

  785,0 tys

  14,2(1.4%)

  919,9 tys

  16,9(1.4%)

  855,3 tys

  16,1(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  220,1 tys

  3,9(0.5%)

  30,1 tys

  0,5(0.1%)

  108,0 tys

  1,9(0.2%)

  136,1 tys

  2,4(0.3%)

  298,2 tys

  5,4(0.6%)

  424,7 tys

  7,7(0.7%)

  162,7 tys

  3,0(0.3%)

  396,0 tys

  7,5(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  2,2(0.3%)

  124,7 tys

  2,2(0.3%)

  124,5 tys

  2,2(0.2%)

  130,9 tys

  2,4(0.2%)

  126,7 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,4(0.2%)

  132,0 tys

  2,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  370,0 tys

  6,5(0.8%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  18,9 tys

  0,3(0%)

  9,7 tys

  0,2(0%)

  74,4 tys

  1,3(0.1%)

  18,2 tys

  0,3(0%)

  68,6 tys

  1,3(0.1%)

  109,5 tys

  2,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  92,7 tys

  1,6(0.2%)

  91,8 tys

  1,6(0.2%)

  91,3 tys

  1,6(0.2%)

  93,1 tys

  1,7(0.2%)

  94,6 tys

  1,7(0.2%)

  96,8 tys

  1,8(0.2%)

  100,0 tys

  1,8(0.2%)

  100,5 tys

  1,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  130,8 tys

  2,3(0.3%)

  69,1 tys

  1,2(0.1%)

  106,6 tys

  1,9(0.2%)

  51,4 tys

  0,9(0.1%)

  8,7 tys

  0,2(0%)

  62,7 tys

  1,1(0.1%)

  74,6 tys

  1,4(0.1%)

  41,9 tys

  0,8(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,9 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  87,3 tys

  1,5(0.2%)

  122,2 tys

  2,2(0.3%)

  74,0 tys

  1,3(0.2%)

  1,4 mln

  25,5(2.7%)

  30,2 tys

  0,5(0.1%)

  14,1 tys

  0,3(0%)

  14,5 tys

  0,3(0%)

  15,8 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  300,0 tys

  5,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  367

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  135

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,7 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wałbrzyski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 960 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 463 kobiet oraz 5 497 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 20,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wałbrzyskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2022 w powiecie wałbrzyskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 46 oddziałów uczęszczało 1 062 dzieci (535 dziewczynek oraz 527 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wałbrzyskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 124 oddziałów uczęszczało 3 047 dzieci (1 477 dziewczynek oraz 1 570 chłopców). Dostępne były 3 034 miejsca.

  16,1% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 777 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,16 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 16 szkół podstawowych, w których w 191 oddziałach uczyło się 3 495 uczniów (1 679 kobiet oraz 1 816 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wałbrzyskim placówkę miało 41 szkół podstawowych, w których w 422 oddziałach uczyło się 8 921 uczniów (4 392 kobiety oraz 4 529 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,54.

  W powiecie wałbrzyskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 251 uczniów (203 kobiety oraz 48 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 32 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wałbrzyskim placówkę miałp 15 licea ogólnokształcące, w których w 128 oddziałach uczyło się 3 508 uczniów (2 095 kobiet oraz 1 413 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 905 absolwentów.

  W powiecie wałbrzyskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 182 uczniów (82 kobiety oraz 100 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wałbrzyskim placówkę miało 7 Technik, w których w 76 oddziałach uczyło się 1 853 uczniów (687 kobiet oraz 1 166 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 377 absolwentów.

  W powiecie wałbrzyskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 48 uczniów (15 kobiet oraz 33 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,9 uczniów. 6,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 14,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,0% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 17,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,5%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat wałbrzyski
  34,9%
  Województwo
  36,0%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,6%
  Województwo
  12,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  20,3%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 18,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat wałbrzyski
  25,2%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat wałbrzyski
  3,8%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat wałbrzyski
  15,3%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. wałbrzyski
  3,3%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 777 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. wałbrzyski
  777,0
  Województwo
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,16 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,16
  Województwo
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 9 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 46 Oddziały
 • 23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 097 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wałbrzyski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 062 Dzieci
 • 535 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 527 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,4%
  49,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 242 3 lata
 • 242
 • 276 4 lata
 • 276
 • 293 5 lata
 • 293
 • 232 6 lat
 • 232
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 131 3 lata
 • 131
 • 141 4 lata
 • 141
 • 145 5 lata
 • 145
 • 105 6 lat
 • 105
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 111 3 lata
 • 111
 • 135 4 lata
 • 135
 • 148 5 lata
 • 148
 • 127 6 lat
 • 127
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 438 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 55,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 54,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 21,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wałbrzyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 177 Oddziały
 • 3 435 Uczniowie
 • 1 660 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 775 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 448 Uczniowie w 1 klasie
 • 216 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 232 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 596 Absolwenci
 • 318 Kobiety
  (absolwenci)
 • 278 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 60 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,7%
  68,3%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. wałbrzyski
  18,3
  woj. dolnośląskie
  18,1
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,3
 • 18,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,3
 • 19,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,4
 • 4,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,3
 •  
 • 262,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 216,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 85,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  85,54
  Województwo
  98,48
  Kraj
  95,96
 • 83,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wałbrzyski
  83,87
  woj. dolnośląskie
  96,90
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wałbrzyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wałbrzyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wałbrzyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 251 Uczniowie
 • 203 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 80,9%
  19,1%
 • 73 Uczniowie w 1 klasie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat wałbrzyski
  20,9
  woj. dolnośląskie
  26,4
  Polska
  26,5
 •  
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat wałbrzyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 182 Uczniowie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,1%
  54,9%
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. wałbrzyski
  14,0
  Dolnośląskie
  24,4
  Kraj
  24,9
 •  
 • 26,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wałbrzyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,3%
  68,8%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  6,0
  Dolnośląskie
  20,9
  Kraj
  21,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wałbrzyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wałbrzyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wałbrzyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wałbrzyskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie wałbrzyskim znajdowało się 7 hoteli (1 ★★★★, 4 ★★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • hostele: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 5
  • pokoje gościnne: 6
  • kwatery agroturystyczne: 12
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 9
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 510)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 27


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie wałbrzyskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wałbrzyskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 374 (uczestnicy: 34 373)
  • seanse filmowe: 20 (uczestnicy: 724)
  • wystawy: 22 (uczestnicy: 1 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 2 300)
  • koncerty: 48 (uczestnicy: 7 310)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 51 (uczestnicy: 1 520)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 50 (uczestnicy: 8 600)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 870)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 1 870)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 20)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 4 690)
  • warsztaty: 58 (uczestnicy: 1 303)
  • inne: 73 (uczestnicy: 3 666)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 722)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 70)
  • taneczne: 6 (członkowie: 90)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 40)
  • teatralne: 1 (członkowie: 18)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 48)
  • literackie: 1 (członkowie: 14)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 258)
  • inne: 13 (członkowie: 184)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 103)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 80)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 8)
  • tańca: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 5
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 228)
  • teatralne: 4 (członkowie: 47)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 61)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 45)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wałbrzyskim działało 14 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 198 928 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 30 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 36 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 637 544 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 106
  • dostępne dla czytelników: 55
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 55
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 13


 • Kluby sportowe w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wałbrzyskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 671 członków. Zarejestrowano 1 541 ćwiczących (mężczyźni: 1 238, kobiety: 303, chłopcy do lat 18: 779, dziewczęta do lat 18: 270). Aktywnych było 47 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wałbrzyskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wałbrzyski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 28 wypadków drogowych w powiecie wałbrzyskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 1,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 1,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 54,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie wałbrzyskim zarejestrowanych było 72 242 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 56 018 samochodów osobowych (1 054,7 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 9 296 samochodów ciężarowych (189,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 589 autobusów (11,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 745 ciągników siodłowych (14,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju) oraz 3 737 motocykli (70,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 25,5 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 27,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,2 lat.


  W 2022 roku w powiecie wałbrzyskim znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 39 Ranni
  (rok 2022)
 • 15 Lekko ranni
 • 24 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wałbrzyskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 52,72 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  52,7
  Dolnośląskie
  64,7
  Cały kraj
  56,5
 • 1,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  1,9
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 73,43 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  73,4
  Województwo
  76,2
  Cały kraj
  65,5
 • 1,38 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. wałbrzyski
  1,4
  Dolnośląskie
  5,3
  Kraj
  5,4
 • 53,99 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  54,0
  Dolnośląskie
  84,9
  Cała Polska
  71,0
 • 3,57 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. wałbrzyski
  3,6
  Dolnośląskie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 139,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  139,3
  Dolnośląskie
  117,8
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 72 242 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wałbrzyskim w 2022 roku
 • 56 018 Samochody osobowe
 • 9 296 Samochody ciężarowe
 • 947 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 589 Autobusy
 • 625 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 746 Ciągniki samochodowe
 • 745   Ciągniki siodłowe
 • 1 231 Ciągniki rolnicze
 • 3 737 Motocykle
 • 789   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 964 Motorowery
 • 56 018Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Samochody osobowe w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 054,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  1 054,7
  Dolnośląskie
  718,3
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg20 643
  • 1400-1649 kg14 385
  • 1650-1899 kg10 114
  • 1900 kg i więcej10 876
 • 20 643 do 1399 kg
 • 14 385 1400-1649 kg
 • 10 114 1650-1899 kg
 • 10 876 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 674 do 1399 cm3
 • 23 674
 • 28 241 1400-1999 cm3
 • 28 241
 • 4 103 2000 i więcej cm3
 • 4 103
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna37 222
  • olej napędowy13 270
  • gaz (LPG)4 677
  • pozostałe849
 • 37 222 benzyna
 • 13 270 olej napędowy
 • 4 677 gaz (LPG)
 • 849 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 253 do 1 roku
 • 253
 • 166 2 lata
 • 166
 • 295 3 lata
 • 295
 • 855 4-5 lat
 • 855
 • 1 008 6-7 lat
 • 1 008
 • 1 174 8-9 lat
 • 1 174
 • 1 733 10-11 lat
 • 1 733
 • 5 002 12-15 lat
 • 5 002
 • 7 549 16-20 lat
 • 7 549
 • 7 207 21-25 lat
 • 7 207
 • 8 579 26-30 lat
 • 8 579
 • 22 197 31 lat i więcej
 • 22 197
 • 25,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wałbrzyskim
 • Tutaj
  25,5 lat
  woj. dolnośląskie
  19,9 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 9 296Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 189,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. wałbrzyski
  189,0
  woj. dolnośląskie
  104,2
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 521 do 999 kg
 • 4 521
 • 2 295 1000-1499 kg
 • 2 295
 • 694 1500-2999 kg
 • 694
 • 125 3000-3499 kg
 • 125
 • 313 3500-4999 kg
 • 313
 • 826 5000-6999 kg
 • 826
 • 310 7000-9999 kg
 • 310
 • 148 10000-14999 kg
 • 148
 • 64 15000 kg i więcej
 • 64
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 872
  • olej napędowy5 634
  • gaz (LPG)298
  • pozostałe492
 • 2 872 benzyna
 • 5 634 olej napędowy
 • 298 gaz (LPG)
 • 492 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 40 do 1 roku
 • 40
 • 9 2 lata
 • 9
 • 21 3 lata
 • 21
 • 72 4-5 lat
 • 72
 • 106 6-7 lat
 • 106
 • 168 8-9 lat
 • 168
 • 219 10-11 lat
 • 219
 • 738 12-15 lat
 • 738
 • 946 16-20 lat
 • 946
 • 1 245 21-25 lat
 • 1 245
 • 1 089 26-30 lat
 • 1 089
 • 4 643 31 lat i więcej
 • 4 643
 • 27,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wałbrzyskim
 • Tutaj
  27,3 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 589Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Autobusy w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 11,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat wałbrzyski
  11,1
  Dolnośląskie
  3,9
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33
  • olej napędowy502
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe52
 • 33 benzyna
 • 502 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 52 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 49 16-20 lat
 • 49
 • 102 21-25 lat
 • 102
 • 58 26-30 lat
 • 58
 • 332 31 lat i więcej
 • 332
 • 28,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wałbrzyskim
 • Tutaj
  28,8 lat
  woj. dolnośląskie
  22,5 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 745Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 14,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat wałbrzyski
  14,0
  Dolnośląskie
  9,1
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy677
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe66
 • 2 benzyna
 • 677 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 66 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 2 2 lata
 • 2
 • 5 3 lata
 • 5
 • 50 4-5 lat
 • 50
 • 72 6-7 lat
 • 72
 • 36 8-9 lat
 • 36
 • 96 10-11 lat
 • 96
 • 105 12-15 lat
 • 105
 • 73 16-20 lat
 • 73
 • 102 21-25 lat
 • 102
 • 48 26-30 lat
 • 48
 • 141 31 lat i więcej
 • 141
 • 18,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wałbrzyskim
 • pow. wałbrzyski
  18,0 lat
  Dolnośląskie
  14,6 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 3 737Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Motocykle w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. wałbrzyski
  70,4
  Województwo
  39,2
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 21 2 lata
 • 21
 • 27 3 lata
 • 27
 • 39 4-5 lat
 • 39
 • 63 6-7 lat
 • 63
 • 36 8-9 lat
 • 36
 • 59 10-11 lat
 • 59
 • 177 12-15 lat
 • 177
 • 321 16-20 lat
 • 321
 • 285 21-25 lat
 • 285
 • 171 26-30 lat
 • 171
 • 2 516 31 lat i więcej
 • 2 516
 • 29,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wałbrzyskim
 • Powiat
  29,2 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wałbrzyskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 158,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  158,1 km
  Dolnośląskie
  616,8 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,3 km
  Województwo
  4,3 km
  Polska
  5,3 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami