Powiat wałbrzyski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wałbrzyski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 56 446 Liczba mieszkańców
 • 430 km2 Powierzchnia
 • 132 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • Jacek Cichura Starosta
 • Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych Adres starostwa powiatowego
 • DBA Tablice rejestracyjne
Powiat wałbrzyski na mapie
Identyfikatory
 • 0221 TERYT (TERC)
Herb powiatu wałbrzyskiego
powiat wałbrzyski herb
Flaga powiatu wałbrzyskiego
powiat wałbrzyski flaga

powiat wałbrzyski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu
74 847 75 69
74 847 66 39
ul. Armii Krajowej 35c
58-320 Wałbrzych

Powiat wałbrzyski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat wałbrzyski ma 56 446 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w 2050 roku wynosi 40 553, z czego 20 882 to kobiety, a 19 671 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego zawarli w 2017 roku 231 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 8,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wałbrzyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -317. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,60 na 1000 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. W 2017 roku urodziło się 407 dzieci, w tym 45,0% dziewczynek i 55,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 305 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,6% zgonów w powiecie wałbrzyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,9% zgonów w powiecie wałbrzyskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wałbrzyskiego przypada 12.82 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 648 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 640 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wałbrzyskiego 8. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,9% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wałbrzyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56 446 Liczba mieszkańców
 • 29 220 Kobiety
 • 27 226 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wałbrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wałbrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wałbrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40 553 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 882 Kobiety
 • 19 671 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wałbrzyskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wałbrzyskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wałbrzyskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wałbrzyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  43,3 lat
  Dolnośląskie
  42,2 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 45,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wałbrzyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wałbrzyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,9%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3% Żonaci/Zamężne
 • pow. wałbrzyski
  51,3%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 48,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,7%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Kraj
  9,6%
 • 18,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,0%
  Województwo
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat wałbrzyski
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. wałbrzyski
  4,1
  Województwo
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,5
  Dolnośląskie
  2,0
  Polska
  1,7
 • 231 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -317 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -168 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -149 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,60 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. wałbrzyski
  -5,6
  Województwo
  -1,3
  Cały kraj
  -0,0
 • -7,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wałbrzyskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 407 Urodzenia żywe
 • 183 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 224 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,0%
  55,0%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,2
  Województwo
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 31,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  31,6
  Województwo
  41,7
  Polska
  44,2
 • 11.65 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.65
 • 49.97 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.97
 • 69.65 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69.65
 • 58.74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58.74
 • 22.15 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22.15
 • 4.97 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.97
 • 3 305 g Średnia waga noworodków
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 328 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wałbrzyski
  3 305 g
  woj. dolnośląskie
  3 348 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 111 Waga 3500g - 3999g
 • 111
 • 150 Waga 3000g - 3499g
 • 150
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. wałbrzyski
  1,08
  Województwo
  1,36
  Kraj
  1,45
 • 0,48 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. wałbrzyski
  0,48
  Województwo
  0,67
  Cała Polska
  0,71
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wałbrzyski
  0,56
  woj. dolnośląskie
  0,89
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie wałbrzyskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 729 Zgony
 • 358 Kobiety
  (Zgony)
 • 371 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,1%
  50,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,8
  Dolnośląskie
  10,5
  Polska
  10,1
 • 174,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wałbrzyski
  174,8
  Dolnośląskie
  111,3
  Cała Polska
  101,5
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wałbrzyski
  4,8
  Dolnośląskie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. wałbrzyski
  3,8
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. wałbrzyski
  45,9%
  woj. dolnośląskie
  45,1%
  Kraj
  45,7%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat wałbrzyski
  25,6%
  Województwo
  27,4%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat wałbrzyski
  5,2%
  Dolnośląskie
  6,3%
  Cały kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  8,5
  Polska
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  78,7
  Cały kraj
  74,3
 • 343,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. wałbrzyski
  343,9
  Województwo
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  281,7
  Polska
  261,6
 • 618,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 693,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 536,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  618,1
  Dolnośląskie
  489,6
  Cała Polska
  469,0
 • 112,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  112,8
  Dolnośląskie
  97,3
  Cały kraj
  87,7
 • 37,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. wałbrzyski
  37,0
  woj. dolnośląskie
  32,6
  Cały kraj
  31,8
 • 6,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  6,7
  Dolnośląskie
  8,9
  Kraj
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wałbrzyski
  0,5%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 648 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 344 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 304 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 640 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 341 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 299 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 8 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wałbrzyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wałbrzyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wałbrzyskim oddano do użytku 71 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,26 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wałbrzyskim to 22 166 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 390 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 76,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 23,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wałbrzyskim to 4,73 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie wałbrzyskim to 126,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,63% mieszkań posiada łazienkę, 69,09% korzysta z centralnego ogrzewania, a 60,59% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 166 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 390,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  390,30
  woj. dolnośląskie
  396,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 65,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  65,70 m2
  Dolnośląskie
  72,40 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 25,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,70 m2
  woj. dolnośląskie
  28,70 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. wałbrzyski
  3,39
  Województwo
  3,84
  Cały kraj
  3,82
 • 2,56 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,56
  woj. dolnośląskie
  2,52
  Polska
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wałbrzyski
  0,76
  woj. dolnośląskie
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 71 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,26 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,26
  Dolnośląskie
  5,88
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 44 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 336 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,73 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat wałbrzyski
  4,73
  Dolnośląskie
  3,48
  Cała Polska
  3,91
 • 5,95 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat wałbrzyski
  5,95
  woj. dolnośląskie
  20,49
  Cała Polska
  18,14
 • 8 965 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 126,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  126,3 m2
  woj. dolnośląskie
  81,8 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,16 m2
  woj. dolnośląskie
  0,48 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. wałbrzyski
  97,79%
  Województwo
  98,59%
  Polska
  96,79%
 • 86,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat wałbrzyski
  86,70%
  woj. dolnośląskie
  94,82%
  Kraj
  93,66%
 • 83,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. wałbrzyski
  83,63%
  Dolnośląskie
  92,57%
  Kraj
  91,31%
 • 69,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. wałbrzyski
  69,09%
  Dolnośląskie
  81,32%
  Cały kraj
  82,12%
 • 60,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. wałbrzyski
  60,59%
  woj. dolnośląskie
  64,85%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat wałbrzyski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie wałbrzyskim na 1000 mieszkańców pracuje 102 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 58,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wałbrzyskim wynosiło w 2017 roku 14,0% (17,0% wśród kobiet i 11,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wałbrzyskim wynosiło 3 638,59 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wałbrzyskiego 7 123 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 022 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 101.

  18,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wałbrzyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,7% w przemyśle i budownictwie, a 17,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 102 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  102,0
  Dolnośląskie
  268,0
  Cała Polska
  247,0
 • 14,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,0% Kobiety
 • 11,4% Mężczyźni
 • pow. wałbrzyski
  14,0%
  Dolnośląskie
  5,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wałbrzyskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wałbrzyskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wałbrzyskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 639 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat wałbrzyski
  3 639 PLN
  Dolnośląskie
  4 655 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wałbrzyskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 123 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 022 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 101 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Przemysł i budownictwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,2% Pozostałe
 • 50,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wałbrzyskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 742 Pracujący ogółem
 • 3 331 Kobiety
 • 2 411 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wałbrzyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wałbrzyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,7
  Województwo
  63,4
  Cały kraj
  63,4
 • 36,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,4
  Dolnośląskie
  35,8
  Kraj
  34,0
 • 143,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. wałbrzyski
  143,9
  woj. dolnośląskie
  129,6
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wałbrzyski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie wałbrzyskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 6 533 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 917 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 636 nowych podmiotów, a 389 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 773) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (422) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (2 545) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (378) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wałbrzyskim najwięcej (394) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 339) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (120) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,9% (1 106) podmiotów, a 81,2% (5 307) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wałbrzyskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.0%) oraz Budownictwo (15.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 533 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 120 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 106 Przemysł i budownictwo
 • 5 307 Pozostała działalność
 • 636 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wałbrzyskim w 2017 roku
 • 389 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wałbrzyskim w 2017 roku
 • 3 917 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 339 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 339
 • 179 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 179
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 6 532 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 532
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 Spółdzielnie ogółem
 • 21
 • 308 Spółki handlowe ogółem
 • 308
 • 55  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 55
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 264  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 264
 • 55    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 55
 • 394 Spółki cywilne ogółem
 • 394
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 917 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 136 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 136
 • 593 Budownictwo
 • 593
 • 364 Transport i gospodarka magazynowa
 • 364
 • 285 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 285
 • 284 Przetwórstwo przemysłowe
 • 284
 • 261 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 261
 • 221 Pozostała działalność
 • 221
 • 171 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 171
 • 144 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 144
 • 112 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 112
 • 90 Edukacja
 • 90
 • 89 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 89
 • 74 Informacja i komunikacja
 • 74
 • 45 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 45
 • 36 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 36
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wałbrzyskim stwierdzono 1 103 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wałbrzyskim wynosi 80,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,89 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,72 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,77 (96%), o charakterze gospodarczym - 2,63 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,60 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 103 Przestępstwa ogółem
 • 1 103
 • 786 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 786
 • 149 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 149
 • 100 Przestępstwa drogowe
 • 100
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 437 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 437
 • 19,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat wałbrzyski
  19,49
  Dolnośląskie
  25,10
  Kraj
  19,62
 • 13,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat wałbrzyski
  13,89
  Województwo
  17,91
  Cały kraj
  12,07
 • 2,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,63
  woj. dolnośląskie
  4,00
  Cały kraj
  4,94
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,77
  Województwo
  2,10
  Cały kraj
  1,78
 • 0,60 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. wałbrzyski
  0,60
  Dolnośląskie
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 7,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. wałbrzyski
  7,72
  Dolnośląskie
  14,49
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat wałbrzyski
  80%
  Województwo
  64%
  Cały kraj
  72%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. wałbrzyski
  75%
  woj. dolnośląskie
  55%
  Cały kraj
  60%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  95%
  Dolnośląskie
  81%
  Cała Polska
  88%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  96%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. wałbrzyski
  91%
  Województwo
  83%
  Polska
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat wałbrzyski
  58%
  Dolnośląskie
  45%
  Kraj
  52%

Powiat wałbrzyski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wałbrzyskiego wyniosła w 2016 roku 53,2 mln złotych, co daje 936 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu wałbrzyskiego - 24.8% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,5 mln złotych, czyli 23,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wałbrzyskiego wyniosła w 2016 roku 48,4 mln złotych, co daje 852 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.8%) oraz z Dział 851 - Ochrona zdrowia (8.9%). W budżecie powiatu wałbrzyskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 177 złotych na mieszkańca (20,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,9 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wałbrzyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wałbrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wałbrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  127,4 mln

  707(100%)

  125,8 mln

  695(100%)

  130,8 mln

  729(100%)

  133,1 mln

  748(100%)

  48,6 mln

  835(100%)

  47,0 mln

  815(100%)

  46,5 mln

  812(100%)

  53,2 mln

  936(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,0 mln

  67,0(9.4%)

  12,6 mln

  70,6(10%)

  8,4 mln

  47,1(6.4%)

  9,5 mln

  53,6(7.2%)

  7,5 mln

  129(15.4%)

  9,3 mln

  161(19.8%)

  10,2 mln

  179(21.9%)

  13,2 mln

  232(24.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,7 mln

  115(16.2%)

  20,3 mln

  114(16.1%)

  21,1 mln

  118(16.1%)

  20,7 mln

  116(15.5%)

  10,3 mln

  178(21.2%)

  8,8 mln

  153(18.7%)

  8,6 mln

  150(18.4%)

  8,6 mln

  151(16.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,2 mln

  62,3(8.8%)

  12,0 mln

  67,1(9.5%)

  12,5 mln

  69,6(9.5%)

  12,8 mln

  72,0(9.6%)

  6,5 mln

  113(13.5%)

  6,2 mln

  107(13.1%)

  6,8 mln

  119(14.6%)

  7,2 mln

  127(13.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  47,5 mln

  265(37.3%)

  48,4 mln

  272(38.5%)

  49,6 mln

  277(37.9%)

  55,0 mln

  310(41.3%)

  5,7 mln

  99,3(11.8%)

  6,0 mln

  104(12.8%)

  6,0 mln

  105(12.8%)

  6,8 mln

  119(12.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,9 mln

  27,2(3.8%)

  5,1 mln

  28,6(4.1%)

  5,0 mln

  27,7(3.8%)

  5,3 mln

  29,6(3.9%)

  4,4 mln

  75,4(9%)

  4,4 mln

  77,4(9.5%)

  4,4 mln

  77,8(9.5%)

  5,3 mln

  93,8(10%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,0 mln

  33,3(4.7%)

  6,0 mln

  33,6(4.8%)

  6,2 mln

  34,9(4.8%)

  7,0 mln

  39,5(5.3%)

  3,4 mln

  59,6(7.1%)

  4,0 mln

  69,5(8.5%)

  3,7 mln

  65,1(8%)

  4,4 mln

  76,8(8.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 mln

  31,3(4.4%)

  6,8 mln

  38,2(5.4%)

  6,5 mln

  36,4(5%)

  6,5 mln

  36,7(4.9%)

  7,1 mln

  123(14.6%)

  7,1 mln

  124(15.2%)

  5,4 mln

  94,2(11.6%)

  4,3 mln

  75,9(8.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  865,2 tys

  4,8(0.7%)

  936,0 tys

  5,3(0.7%)

  1,3 mln

  7,3(1%)

  1,0 mln

  5,8(0.8%)

  845,5 tys

  14,6(1.7%)

  616,7 tys

  10,7(1.3%)

  585,4 tys

  10,3(1.3%)

  964,2 tys

  17,0(1.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  752,3 tys

  13,2(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  119,5 tys

  0,7(0.1%)

  136,2 tys

  0,8(0.1%)

  140,2 tys

  0,8(0.1%)

  161,2 tys

  0,9(0.1%)

  84,4 tys

  1,5(0.2%)

  77,7 tys

  1,4(0.2%)

  53,0 tys

  0,9(0.1%)

  467,6 tys

  8,2(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,6 mln

  14,7(2.1%)

  1,3 mln

  7,1(1%)

  1,2 mln

  6,9(0.9%)

  1,3 mln

  7,4(1%)

  22,1 tys

  0,4(0%)

  25,6 tys

  0,4(0.1%)

  33,3 tys

  0,6(0.1%)

  377,4 tys

  6,6(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  726,6 tys

  4,0(0.6%)

  764,7 tys

  4,3(0.6%)

  1,1 mln

  5,9(0.8%)

  1,1 mln

  6,1(0.8%)

  2,5 mln

  42,5(5.1%)

  167,7 tys

  2,9(0.4%)

  183,4 tys

  3,2(0.4%)

  213,2 tys

  3,8(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,9 mln

  60,6(8.5%)

  9,1 mln

  51,0(7.2%)

  15,1 mln

  84,5(11.6%)

  10,1 mln

  57,1(7.6%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  22,0 tys

  0,4(0%)

  207,8 tys

  3,6(0.4%)

  200,3 tys

  3,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  2,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  83,7 tys

  0,5(0.1%)

  85,4 tys

  0,5(0.1%)

  87,7 tys

  0,5(0.1%)

  91,4 tys

  0,5(0.1%)

  94,8 tys

  1,6(0.2%)

  107,8 tys

  1,9(0.2%)

  92,7 tys

  1,6(0.2%)

  91,8 tys

  1,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  54,0 tys

  0,3(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  60,9 tys

  1,1(0.1%)

  50,1 tys

  0,9(0.1%)

  183,4 tys

  3,2(0.4%)

  74,5 tys

  1,3(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,0 mln

  11,2(1.6%)

  2,2 mln

  12,6(1.8%)

  2,5 mln

  14,0(1.9%)

  2,4 mln

  13,7(1.8%)

  546

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  56,0 tys

  1,0(0.1%)

  73,1 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  12,3(1.7%)

  127,3 tys

  0,7(0.1%)

  104,0 tys

  0,6(0.1%)

  96,7 tys

  0,5(0.1%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  60,6 tys

  1,1(0.1%)

  46,3 tys

  0,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,8 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,0(0%)

  13,8 tys

  0,2(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  15,8 tys

  0,3(0%)

  39,2 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  38,3 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,2 tys

  0,6(0.1%)

  19,9 tys

  0,3(0%)

  195

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  42,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  0,3(0%)

  53,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wałbrzyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wałbrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wałbrzyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wałbrzyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  126,9 mln

  704(100%)

  126,4 mln

  699(100%)

  134,8 mln

  751(100%)

  136,3 mln

  766(100%)

  47,7 mln

  820(100%)

  45,9 mln

  796(100%)

  47,1 mln

  822(100%)

  48,4 mln

  852(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  61,6 mln

  343(48.5%)

  61,7 mln

  347(48.9%)

  63,6 mln

  356(47.2%)

  64,6 mln

  364(47.4%)

  12,7 mln

  220(26.6%)

  12,8 mln

  223(27.9%)

  15,6 mln

  274(33.1%)

  17,7 mln

  311(36.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  28,8 mln

  160(22.7%)

  27,8 mln

  156(22%)

  30,6 mln

  171(22.7%)

  31,6 mln

  178(23.2%)

  10,4 mln

  179(21.8%)

  10,7 mln

  186(23.3%)

  11,0 mln

  193(23.4%)

  11,5 mln

  203(23.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 mln

  31,3(4.4%)

  6,8 mln

  38,2(5.4%)

  6,5 mln

  36,4(4.8%)

  6,5 mln

  36,6(4.8%)

  7,1 mln

  123(14.9%)

  7,1 mln

  124(15.5%)

  5,4 mln

  94,2(11.4%)

  4,3 mln

  75,9(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  25,3(3.6%)

  3,8 mln

  21,1(3%)

  3,3 mln

  18,3(2.4%)

  4,0 mln

  22,7(3%)

  5,0 mln

  86,0(10.4%)

  4,4 mln

  77,3(9.7%)

  4,0 mln

  70,8(8.6%)

  4,2 mln

  74,3(8.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  14,7(2.1%)

  2,9 mln

  16,1(2.3%)

  3,3 mln

  18,6(2.5%)

  2,3 mln

  13,0(1.7%)

  3,4 mln

  59,3(7.2%)

  3,9 mln

  68,2(8.6%)

  3,4 mln

  59,9(7.3%)

  4,2 mln

  73,9(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,4 mln

  30,1(4.3%)

  4,2 mln

  23,6(3.3%)

  2,3 mln

  12,9(1.7%)

  3,6 mln

  20,4(2.7%)

  3,6 mln

  62,6(7.6%)

  4,2 mln

  73,8(9.2%)

  4,8 mln

  84,2(10.2%)

  3,5 mln

  61,4(7.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  816,1 tys

  4,5(0.6%)

  883,8 tys

  5,0(0.7%)

  2,2 mln

  12,4(1.6%)

  1,5 mln

  8,7(1.1%)

  1,1 mln

  18,3(2.2%)

  836,3 tys

  14,5(1.8%)

  925,3 tys

  16,2(2%)

  1,1 mln

  19,6(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  10,2(1.4%)

  3,0 mln

  16,8(2.4%)

  2,3 mln

  12,9(1.7%)

  2,4 mln

  13,5(1.8%)

  2,9 mln

  49,9(6.1%)

  627,1 tys

  10,9(1.4%)

  683,9 tys

  12,0(1.5%)

  735,3 tys

  12,9(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  895,3 tys

  5,0(0.7%)

  948,8 tys

  5,3(0.8%)

  1,2 mln

  6,6(0.9%)

  1,1 mln

  6,1(0.8%)

  1,0 mln

  17,5(2.1%)

  715,8 tys

  12,5(1.6%)

  301,8 tys

  5,3(0.6%)

  426,9 tys

  7,5(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  53,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,0 tys

  5,3(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  2,2(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  968,0 tys

  5,4(0.8%)

  593,0 tys

  3,3(0.4%)

  378,1 tys

  2,1(0.3%)

  103,4 tys

  1,8(0.2%)

  82,7 tys

  1,4(0.2%)

  87,3 tys

  1,5(0.2%)

  122,2 tys

  2,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  82,5 tys

  0,5(0.1%)

  85,4 tys

  0,5(0.1%)

  87,7 tys

  0,5(0.1%)

  91,4 tys

  0,5(0.1%)

  94,8 tys

  1,6(0.2%)

  95,7 tys

  1,7(0.2%)

  92,7 tys

  1,6(0.2%)

  91,8 tys

  1,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  54,0 tys

  0,3(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  60,9 tys

  1,1(0.1%)

  49,4 tys

  0,9(0.1%)

  130,8 tys

  2,3(0.3%)

  69,1 tys

  1,2(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,5 mln

  19,6(2.8%)

  3,9 mln

  21,9(3.1%)

  3,6 mln

  19,9(2.6%)

  7,9 mln

  44,6(5.8%)

  203,7 tys

  3,5(0.4%)

  144,0 tys

  2,5(0.3%)

  220,1 tys

  3,9(0.5%)

  30,1 tys

  0,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,9 mln

  60,7(8.6%)

  9,1 mln

  50,9(7.2%)

  15,1 mln

  84,5(11.2%)

  10,1 mln

  56,8(7.4%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  10,9 tys

  0,2(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  32,3 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,4(0.1%)

  15,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  232,5 tys

  1,3(0.2%)

  246,5 tys

  1,4(0.2%)

  89,0 tys

  0,5(0.1%)

  41,4 tys

  0,2(0%)

  30,8 tys

  0,5(0.1%)

  26,1 tys

  0,5(0.1%)

  370,0 tys

  6,5(0.8%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  42,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  0,3(0%)

  53,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wałbrzyski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 902 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 873 kobiet oraz 6 029 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 21,8% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wałbrzyskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,5%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (20,2%).

  15,2% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,0% wśród dziewczynek i 15,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 639 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,59.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 85,73.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,9% mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w wieku potencjalnej nauki (31,8% kobiet i 32,0% mężczyzn).

 • 14,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat wałbrzyski
  14,0%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,3% W miastach
  (wyższe)
 • 11,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat wałbrzyski
  33,8%
  Dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. wałbrzyski
  12,8%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Polska
  12,4%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,1%
  Województwo
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat wałbrzyski
  24,4%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat wałbrzyski
  4,6%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 3,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,8%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 21,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. wałbrzyski
  1,4%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 639 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  639,0
  Dolnośląskie
  819,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat wałbrzyski
  1,30
  Województwo
  0,97
  Kraj
  1,01
 •  
 • 51,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 51,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,59
  Województwo
  96,05
  Cały kraj
  96,62
 • 84,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wałbrzyski
  84,78
  Dolnośląskie
  91,14
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wałbrzyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wałbrzyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 193,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 167,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  85,73
  Dolnośląskie
  98,13
  Polska
  100,01
 • 79,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat wałbrzyski
  79,25
  Województwo
  88,95
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wałbrzyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wałbrzyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. wałbrzyski
  20,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 109,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 85,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wałbrzyskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 15,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat wałbrzyski
  24,0
  Województwo
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wałbrzyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wałbrzyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wałbrzyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wałbrzyskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie wałbrzyskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★★, 3 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • schroniska: 1
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • hostele: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 9
  • pokoje gościnne: 4
  • kwatery agroturystyczne: 14
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 10
  • drzwi automatycznie otwierane: 7
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 490)
  • z nagłośnieniem: 8
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 8
  • z ekranem: 13
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 9
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 10
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 23


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie wałbrzyskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie wałbrzyskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 224 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 322 (uczestnicy: 72 269)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 380)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 790)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 15 (uczestnicy: 44 380)
  • koncerty: 34 (uczestnicy: 10 009)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 39 (uczestnicy: 1 050)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 76 (uczestnicy: 7 917)
  • konkursy: 34 (uczestnicy: 1 106)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 2 254)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 380)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 885)
  • warsztaty: 43 (uczestnicy: 1 470)
  • inne: 34 (uczestnicy: 1 648)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 55 (członkowie: 882)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 197)
  • taneczne: 9 (członkowie: 180)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 74)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 13)
  • teatralne: 3 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 59)
  • literackie: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 222)
  • inne: 6 (członkowie: 87)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 19 (absolwenci: 382)
  • języków obcych: 6 (absolwenci: 132)
  • plastyczne: 6 (absolwenci: 100)
  • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 80)
  • komputerowe: 4 (absolwenci: 70)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 239)
  • teatralne: 3 (członkowie: 55)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 54)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 72)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 11)
  • taneczne: 3 (członkowie: 26)
  • inne: 2 (członkowie: 21)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wałbrzyskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 230 640 wolumenów oraz 68 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 51 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 36 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 637 544 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 129
  • dostępne dla czytelników: 77
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 75
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 8
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie wałbrzyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wałbrzyskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 671 członków. Zarejestrowano 1 541 ćwiczących (mężczyźni: 1 238, kobiety: 303, chłopcy do lat 18: 779, dziewczęta do lat 18: 270). Aktywnych było 47 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wałbrzyskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałbrzyski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wałbrzyski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 68 wypadków drogowych w powiecie wałbrzyskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 91 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 119,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 3,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 2,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 125,5 rannych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie wałbrzyskim zarejestrowanych było 72 523 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 56 724 samochodów osobowych (998,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 9 498 samochodów ciężarowych (177,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 605 autobusów (10,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 556 ciągników siodłowych (9,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 417 motocykli (60,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,0 lat.


  W 2017 roku w powiecie wałbrzyskim znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 taksówek oraz 10 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 68 Wypadki drogowe
 • 2 Ofiary śmiertelne
 • 91 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wałbrzyskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 119,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  119,7
  Dolnośląskie
  80,0
  Cały kraj
  87,6
 • 3,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  3,5
  Województwo
  7,8
  Cały kraj
  7,9
 • 2,76 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  2,8
  woj. dolnośląskie
  10,7
  Kraj
  10,6
 • 125,48 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat wałbrzyski
  125,5
  Dolnośląskie
  137,8
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 72 523 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wałbrzyskim w 2016 roku
 • 56 724 Samochody osobowe
 • 9 498 Samochody ciężarowe
 • 983 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 605 Autobusy
 • 590 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 557 Ciągniki samochodowe
 • 556   Ciągniki siodłowe
 • 1 132 Ciągniki rolnicze
 • 3 417 Motocykle
 • 661   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 872 Motorowery
 • 56 724Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Samochody osobowe w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 998,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat wałbrzyski
  998,9
  Dolnośląskie
  581,5
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg21 835
  • 1400-1649 kg15 706
  • 1650-1899 kg10 424
  • 1900 kg i więcej8 759
 • 21 835 do 1399 kg
 • 15 706 1400-1649 kg
 • 10 424 1650-1899 kg
 • 8 759 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 627 do 1399 cm3
 • 24 627
 • 28 335 1400-1999 cm3
 • 28 335
 • 3 762 2000 i więcej cm3
 • 3 762
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna38 350
  • olej napędowy13 433
  • gaz (LPG)4 706
  • pozostałe235
 • 38 350 benzyna
 • 13 433 olej napędowy
 • 4 706 gaz (LPG)
 • 235 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 262 do 1 roku
 • 262
 • 209 2 lata
 • 209
 • 201 3 lata
 • 201
 • 1 204 4-5 lat
 • 1 204
 • 1 486 6-7 lat
 • 1 486
 • 2 449 8-9 lat
 • 2 449
 • 2 491 10-11 lat
 • 2 491
 • 6 982 12-15 lat
 • 6 982
 • 11 587 16-20 lat
 • 11 587
 • 9 216 21-25 lat
 • 9 216
 • 6 410 26-30 lat
 • 6 410
 • 14 227 31 lat i więcej
 • 14 227
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wałbrzyskim
 • powiat wałbrzyski
  22,1 lat
  woj. dolnośląskie
  18,4 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 9 498Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 177,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. wałbrzyski
  177,0
  woj. dolnośląskie
  86,3
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 795 do 999 kg
 • 4 795
 • 2 148 1000-1499 kg
 • 2 148
 • 721 1500-2999 kg
 • 721
 • 128 3000-3499 kg
 • 128
 • 315 3500-4999 kg
 • 315
 • 845 5000-6999 kg
 • 845
 • 312 7000-9999 kg
 • 312
 • 153 10000-14999 kg
 • 153
 • 81 15000 kg i więcej
 • 81
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 067
  • olej napędowy5 982
  • gaz (LPG)327
  • pozostałe122
 • 3 067 benzyna
 • 5 982 olej napędowy
 • 327 gaz (LPG)
 • 122 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 22 2 lata
 • 22
 • 20 3 lata
 • 20
 • 153 4-5 lat
 • 153
 • 294 6-7 lat
 • 294
 • 456 8-9 lat
 • 456
 • 381 10-11 lat
 • 381
 • 960 12-15 lat
 • 960
 • 1 559 16-20 lat
 • 1 559
 • 1 160 21-25 lat
 • 1 160
 • 1 266 26-30 lat
 • 1 266
 • 3 208 31 lat i więcej
 • 3 208
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wałbrzyskim
 • pow. wałbrzyski
  23,8 lat
  Województwo
  18,3 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 605Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Autobusy w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 10,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,7
  Województwo
  3,2
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna34
  • olej napędowy552
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe17
 • 34 benzyna
 • 552 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 17 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 21 8-9 lat
 • 21
 • 21 10-11 lat
 • 21
 • 59 12-15 lat
 • 59
 • 99 16-20 lat
 • 99
 • 72 21-25 lat
 • 72
 • 130 26-30 lat
 • 130
 • 190 31 lat i więcej
 • 190
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wałbrzyskim
 • pow. wałbrzyski
  24,8 lat
  woj. dolnośląskie
  20,8 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 556Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 9,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,8
  Województwo
  6,2
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy543
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe9
 • 2 benzyna
 • 543 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 9 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 21 do 1 roku
 • 21
 • 3 2 lata
 • 3
 • 3 3 lata
 • 3
 • 55 4-5 lat
 • 55
 • 30 6-7 lat
 • 30
 • 62 8-9 lat
 • 62
 • 42 10-11 lat
 • 42
 • 66 12-15 lat
 • 66
 • 96 16-20 lat
 • 96
 • 50 21-25 lat
 • 50
 • 46 26-30 lat
 • 46
 • 82 31 lat i więcej
 • 82
 • 16,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wałbrzyskim
 • powiat wałbrzyski
  16,9 lat
  woj. dolnośląskie
  13,9 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 3 417Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wałbrzyskim
 • Motocykle w powiecie wałbrzyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 60,2 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat wałbrzyski
  60,2
  woj. dolnośląskie
  27,7
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 37 do 1 roku
 • 37
 • 8 2 lata
 • 8
 • 6 3 lata
 • 6
 • 39 4-5 lat
 • 39
 • 53 6-7 lat
 • 53
 • 91 8-9 lat
 • 91
 • 75 10-11 lat
 • 75
 • 200 12-15 lat
 • 200
 • 263 16-20 lat
 • 263
 • 163 21-25 lat
 • 163
 • 656 26-30 lat
 • 656
 • 1 826 31 lat i więcej
 • 1 826
 • 28,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wałbrzyskim
 • pow. wałbrzyski
  28,0 lat
  Dolnośląskie
  22,7 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wałbrzyskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 165,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  165,0 km
  Dolnośląskie
  376,9 km
  Kraj
  388,2 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,3 km
  Dolnośląskie
  2,6 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba taksówek