Czarna Białostocka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Czarna Białostocka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czarna Białostocka to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czarna Białostocka.
 • 9 279 Liczba mieszkańców
 • 14,3 km² Powierzchnia
 • 653,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIX wiek Data założenia
 • 7 lipca 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Jacek Chrulski Burmistrz miasta
Czarna Białostocka na mapie
Identyfikatory
 • 23.287853.3022 Współrzędne GPS
 • 2002024 TERYT (TERC)
 • 0922886 SIMC
Herb miasta Czarna Białostocka
Czarna Białostocka herb

Czarna Białostocka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-020Poczta Czarna Białostocka, ul. Sienkiewicza 1 C

Czarna Białostocka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czarnej Białostockiej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
(85) 713-13-40
(85) 713-13-49
ul. Traugutta 2
16-020 Czarna Białostocka

Czarna Białostocka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Czarna Białostocka jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 279, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czarnej Białostockiej zawarli w 2019 roku 54 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Czarnej Białostockiej jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Czarna Białostocka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,51 na 1000 mieszkańców Czarnej Białostockiej. W 2019 roku urodziło się 71 dzieci, w tym 57,7% dziewczynek i 42,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 482 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,95 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 43,0% zgonów w Czarnej Białostockiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w Czarnej Białostockiej były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czarnej Białostockiej przypada 12.13 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 103 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 136 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czarnej Białostockiej -33. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  61,9% mieszkańców Czarnej Białostockiej jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 9 279 Liczba mieszkańców
 • 4 820 Kobiety
 • 4 459 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czarnej Białostockiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czarnej Białostockiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czarnej Białostockiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • Czarna Białostocka
  42,1 lat
  Województwo
  42,1 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czarna Białostocka, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czarna Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czarna Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czarna Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Czarna Białostocka
  28,4%
  Województwo
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7%Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,8%
  Województwo
  54,9%
  Polska
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,6%
  Województwo
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,2%
  Województwo
  4,6%
  Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Czarna Białostocka
  2,0%
  woj. podlaskie
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czarnej Białostockiej w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Miasto
  5,8
  Podlaskie
  4,7
  Kraj
  4,8
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Czarna Białostocka
  1,8
  Podlaskie
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 54 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czarnej Białostockiej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -42 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -29 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,51 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,5
  Województwo
  -1,0
  Cały kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czarnej Białostockiej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czarnej Białostockiej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czarnej Białostockiej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czarnej Białostockiej w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 71 Urodzenia żywe
 • 41 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 30 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,7%
  42,3%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,6
  Podlaskie
  9,6
  Cała Polska
  9,8
 • 40,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Czarna Białostocka
  40,7
  Podlaskie
  41,6
  Kraj
  41,8
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 482 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 415 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 546 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 482 g
  Województwo
  3 449 g
  Cały kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 36 Waga 4500g - 4999g
 • 36
 • 202 Waga 4000g - 4499g
 • 202
 • 476 Waga 3500g - 3999g
 • 476
 • 485 Waga 3000g - 3499g
 • 485
 • 151 Waga 2500g - 2999g
 • 151
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Czarna Białostocka
  1,36
  Podlaskie
  1,37
  Kraj
  1,42
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,66
  woj. podlaskie
  0,67
  Cały kraj
  0,69
 • 0,95 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,95
  woj. podlaskie
  0,91
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w Czarnej Białostockiej w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 113 Zgony
 • 54 Kobiety
  (Zgony)
 • 59 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,1
  Podlaskie
  10,6
  Kraj
  10,7
 • 105,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Czarna Białostocka
  105,0
  woj. podlaskie
  110,2
  Cały kraj
  109,3
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,3
  Podlaskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,8
  woj. podlaskie
  2,9
  Cały kraj
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Czarna Białostocka
  43,0%
  Podlaskie
  43,1%
  Cała Polska
  40,5%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Czarna Białostocka
  22,5%
  woj. podlaskie
  23,7%
  Polska
  26,4%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,5%
  Podlaskie
  7,5%
  Kraj
  6,7%
 • 12,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  12,7
  Cały kraj
  9,8
 • 73,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  73,2
  Kraj
  72,2
 • 240,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Czarna Białostocka
  240,6
  Województwo
  259,4
  Kraj
  284,5
 • 254,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  254,0
  Polska
  263,9
 • 459,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 516,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 401,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  459,5
  Województwo
  472,9
  Cała Polska
  437,2
 • 38,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 58,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  38,7
  Województwo
  47,0
  Cały kraj
  71,0
 • 32,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  32,1
  Podlaskie
  33,0
  Kraj
  34,8
 • 5,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,3
  Podlaskie
  6,1
  Cały kraj
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Czarna Białostocka
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 103 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 50 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 136 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 78 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 58 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -29 Saldo migracji
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -33 Saldo migracji wewnętrznych
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czarnej Białostockiej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czarna Białostocka, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czarna Białostocka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Czarnej Białostockiej oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czarnej Białostockiej to 3 352 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czarnej Białostockiej to 5,82 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Czarnej Białostockiej to 151,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,74% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,90% mieszkań posiada łazienkę, 83,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,12% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 352 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 359,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  359,00
  Podlaskie
  384,80
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 64,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  64,00 m2
  Podlaskie
  76,90 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 23,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  23,00 m2
  Województwo
  29,60 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,75 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Czarna Białostocka
  3,75
  Podlaskie
  4,02
  Cały kraj
  3,82
 • 2,79 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Czarna Białostocka
  2,79
  Województwo
  2,60
  Cały kraj
  2,63
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,74
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 1,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  1,83
  woj. podlaskie
  5,17
  Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 99 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,82 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  5,82
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,78
 • 10,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  10,67
  woj. podlaskie
  20,89
  Cały kraj
  20,42
 • 2 568 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 151,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  151,1 m2
  Podlaskie
  95,7 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Czarna Białostocka
  0,28 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 97,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,14%
  Podlaskie
  93,27%
  Kraj
  96,88%
 • 93,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  93,74%
  Podlaskie
  88,88%
  Cała Polska
  93,83%
 • 92,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Czarna Białostocka
  92,90%
  Województwo
  86,89%
  Cała Polska
  91,54%
 • 83,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Czarna Białostocka
  83,50%
  Podlaskie
  79,06%
  Cały kraj
  82,60%
 • 0,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,12%
  woj. podlaskie
  31,63%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Czarna Białostocka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W Czarnej Białostockiej na 1000 mieszkańców pracuje 127osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 40,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Czarnej Białostockiej wynosiło w 2019 roku 7,0% (8,3% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czarnej Białostockiej wynosiło 3 923,93 PLN, co odpowiada 81.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czarnej Białostockiej 606 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 147 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -459.

  40,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Czarnej Białostockiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,0% w przemyśle i budownictwie, a 13,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 127 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Czarna Białostocka
  127,0
  Podlaskie
  197,0
  Polska
  251,0
 • 8,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,3% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Miasto
  7,0%
  Województwo
  6,9%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czarnej Białostockiej w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czarnej Białostockiej w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czarnej Białostockiej w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 924 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 924 PLN
  Województwo
  4 264 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czarnej Białostockiej w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 606 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 147 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -459 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,24 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,0% Przemysł i budownictwo
 • 14,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 29,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czarnej Białostockiej w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 186 Pracujący ogółem
 • 482 Kobiety
 • 704 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Czarnej Białostockiej w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czarna Białostocka, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 61,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czarna Białostocka
  61,6
  woj. podlaskie
  63,8
  Cały kraj
  66,7
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czarna Białostocka
  35,6
  Województwo
  35,2
  Kraj
  36,5
 • 136,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Czarna Białostocka
  136,9
  woj. podlaskie
  123,2
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czarna Białostocka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Czarnej Białostockiej w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 692 podmioty gospodarki narodowej, z czego 556 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 68 nowych podmiotów, a 44 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (109) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (57) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (89) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (44) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czarnej Białostockiej najwięcej (25) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (668) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,9% (221) podmiotów, a 66,0% (457) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czarnej Białostockiej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (17.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 692 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 221 Przemysł i budownictwo
 • 457 Pozostała działalność
 • 68 Podmioty nowo zarejestrowane w Czarnej Białostockiej w 2019 roku
 • 44 Podmioty wyrejestrowane w Czarnej Białostockiej w 2019 roku
 • 556 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 668 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 668
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 7Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 692 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 692
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 32 Spółki handlowe ogółem
 • 32
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 556 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 149 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 149
 • 99 Budownictwo
 • 99
 • 96 Przetwórstwo przemysłowe
 • 96
 • 40 Transport i gospodarka magazynowa
 • 40
 • 39 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 39
 • 25 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 25
 • 25 Pozostała działalność
 • 25
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 13
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czarna Białostocka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Czarnej Białostockiej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 92 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czarnej Białostockiej wynosi 69,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czarnej Białostockiej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,34 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 4,05 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,79 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,35 (59%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czarnej Białostockiej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czarna Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 92
 • 58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 58
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 37 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 37
 • 10,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Czarna Białostocka
  10,02
  Podlaskie
  14,70
  Kraj
  20,75
 • 6,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,34
  Województwo
  8,75
  Kraj
  13,21
 • 1,35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,35
  Województwo
  3,14
  Cała Polska
  4,88
 • 1,79 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,79
  Województwo
  2,16
  Cała Polska
  1,86
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  Województwo
  0,50
  Cała Polska
  0,43
 • 4,05 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Czarna Białostocka
  4,05
  Województwo
  6,84
  Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czarna Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  Podlaskie
  75%
  Cała Polska
  73%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Czarna Białostocka
  62%
  woj. podlaskie
  67%
  Cały kraj
  65%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  59%
  Podlaskie
  81%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Podlaskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Czarna Białostocka
  90%
  Województwo
  86%
  Kraj
  86%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Czarna Białostocka
  41%
  woj. podlaskie
  57%
  Polska
  53%

Czarna Białostocka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu Czarnej Białostockiej wyniosła w 2018 roku 56,2 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.1% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu Czarnej Białostockiej - 30.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (21.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,7 mln złotych, czyli 38,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czarnej Białostockiej wyniosła w 2018 roku 52,4 mln złotych, co daje 4,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 25.9% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (25.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (13%). W budżecie Czarnej Białostockiej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 516 złotych na mieszkańca (11,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,0 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,6%.
 • Wydatki budżetu w Czarnej Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czarnej Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czarna Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czarnej Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,3 mln

  2,9 tys(100%)

  30,7 mln

  2,6 tys(100%)

  28,7 mln

  2,4 tys(100%)

  29,9 mln

  2,5 tys(100%)

  27,6 mln

  2,4 tys(100%)

  36,6 mln

  3,2 tys(100%)

  43,8 mln

  3,8 tys(100%)

  56,2 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  228(6.5%)

  902,8 tys

  92,7(2.9%)

  2,3 mln

  234(7.9%)

  3,2 mln

  329(10.6%)

  806,7 tys

  84,7(2.9%)

  1,7 mln

  179(4.6%)

  6,2 mln

  662(14.2%)

  17,0 mln

  1,8 tys(30.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,1 mln

  1,0 tys(29.5%)

  10,4 mln

  1,1 tys(34%)

  10,5 mln

  1,1 tys(36.4%)

  10,4 mln

  1,1 tys(34.7%)

  11,3 mln

  1,2 tys(40.8%)

  11,1 mln

  1,2 tys(30.3%)

  11,2 mln

  1,2 tys(25.6%)

  12,1 mln

  1,3 tys(21.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,5 mln

  662(18.9%)

  6,6 mln

  683(21.7%)

  2,8 mln

  290(9.8%)

  2,3 mln

  245(7.9%)

  1,5 mln

  162(5.6%)

  2,3 mln

  239(6.2%)

  6,0 mln

  639(13.7%)

  5,7 mln

  611(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  360(10.3%)

  3,0 mln

  307(9.7%)

  2,7 mln

  274(9.2%)

  3,1 mln

  327(10.5%)

  3,5 mln

  372(12.9%)

  5,5 mln

  578(14.9%)

  3,0 mln

  315(6.8%)

  2,8 mln

  296(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  523(14.9%)

  5,5 mln

  562(17.8%)

  5,8 mln

  604(20.4%)

  5,9 mln

  620(19.9%)

  5,9 mln

  622(21.5%)

  11,6 mln

  1,2 tys(31.8%)

  2,4 mln

  251(5.4%)

  2,6 mln

  283(4.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  127(3.6%)

  868,2 tys

  89,2(2.8%)

  889,0 tys

  91,9(3.1%)

  848,9 tys

  88,5(2.8%)

  1,2 mln

  125(4.3%)

  841,1 tys

  88,7(2.3%)

  908,2 tys

  96,6(2.1%)

  2,0 mln

  217(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  136(3.9%)

  780,2 tys

  80,1(2.5%)

  974,7 tys

  101(3.4%)

  1,0 mln

  104(3.4%)

  1,0 mln

  109(3.8%)

  974,2 tys

  103(2.7%)

  1,0 mln

  107(2.3%)

  1,1 mln

  118(2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  531,3 tys

  54,4(1.5%)

  524,8 tys

  53,9(1.7%)

  454,4 tys

  47,0(1.6%)

  489,2 tys

  51,0(1.6%)

  513,2 tys

  53,9(1.9%)

  521,8 tys

  55,1(1.4%)

  535,4 tys

  57,0(1.2%)

  459,3 tys

  49,2(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,3 mln

  231(6.6%)

  401,9 tys

  41,3(1.3%)

  538,5 tys

  55,7(1.9%)

  454,2 tys

  47,3(1.5%)

  488,4 tys

  51,3(1.8%)

  545,6 tys

  57,6(1.5%)

  426,7 tys

  45,4(1%)

  401,5 tys

  43,0(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  259,6 tys

  26,6(0.8%)

  292,7 tys

  30,1(1%)

  262,5 tys

  27,1(0.9%)

  274,8 tys

  28,6(0.9%)

  275,0 tys

  28,9(1%)

  528,3 tys

  55,7(1.4%)

  310,3 tys

  33,0(0.7%)

  303,6 tys

  32,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  136,3 tys

  13,9(0.4%)

  167,5 tys

  17,2(0.5%)

  233,7 tys

  24,2(0.8%)

  216,4 tys

  22,6(0.7%)

  270,4 tys

  28,4(1%)

  619,5 tys

  65,4(1.7%)

  169,6 tys

  18,0(0.4%)

  184,5 tys

  19,8(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  553,4 tys

  56,6(1.6%)

  689,6 tys

  70,8(2.2%)

  398,4 tys

  41,2(1.4%)

  306,4 tys

  31,9(1%)

  229,7 tys

  24,1(0.8%)

  188,7 tys

  19,9(0.5%)

  146,3 tys

  15,6(0.3%)

  151,9 tys

  16,3(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  89,5 tys

  9,2(0.3%)

  98,5 tys

  10,1(0.3%)

  836,6 tys

  86,5(2.9%)

  850,4 tys

  88,6(2.8%)

  115,8 tys

  12,2(0.4%)

  130,3 tys

  13,8(0.4%)

  124,7 tys

  13,3(0.3%)

  112,0 tys

  12,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,5 tys

  2,0(0.1%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  80,1 tys

  8,4(0.3%)

  77,1 tys

  8,1(0.3%)

  9,0 tys

  0,9(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  78,5 tys

  8,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  139,7 tys

  14,3(0.4%)

  116,0 tys

  11,9(0.4%)

  36,7 tys

  3,8(0.1%)

  62,1 tys

  6,5(0.2%)

  25,3 tys

  2,7(0.1%)

  33,9 tys

  3,6(0.1%)

  20,2 tys

  2,1(0%)

  41,8 tys

  4,5(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  320,1 tys

  32,7(0.9%)

  294,7 tys

  30,3(1%)

  31,1 tys

  3,2(0.1%)

  149,8 tys

  15,6(0.5%)

  126,9 tys

  13,3(0.5%)

  35,4 tys

  3,7(0.1%)

  33,5 tys

  3,6(0.1%)

  38,6 tys

  4,1(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,0 tys

  0,5(0%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  3,4 tys

  0,4(0%)

  4,6 tys

  0,5(0%)

  4,6 tys

  0,5(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  4,1 tys

  0,4(0%)

  4,2 tys

  0,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  170,9 tys

  17,8(0.6%)

  154,8 tys

  16,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czarnej Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czarnej Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czarna Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czarnej Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,1 mln

  2,8 tys(100%)

  30,8 mln

  2,6 tys(100%)

  30,2 mln

  2,6 tys(100%)

  30,6 mln

  2,6 tys(100%)

  31,1 mln

  2,7 tys(100%)

  36,9 mln

  3,2 tys(100%)

  41,8 mln

  3,6 tys(100%)

  52,4 mln

  4,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,7 mln

  1,1 tys(32.3%)

  10,9 mln

  1,1 tys(35.5%)

  11,1 mln

  1,2 tys(36.8%)

  11,9 mln

  1,2 tys(38.9%)

  12,2 mln

  1,3 tys(39.4%)

  12,4 mln

  1,3 tys(33.7%)

  12,6 mln

  1,3 tys(30.1%)

  13,4 mln

  1,4 tys(25.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,7 mln

  792(23.4%)

  8,6 mln

  884(28%)

  9,4 mln

  972(31.1%)

  10,4 mln

  1,1 tys(33.9%)

  10,4 mln

  1,1 tys(33.3%)

  10,3 mln

  1,1 tys(27.9%)

  11,2 mln

  1,2 tys(26.8%)

  12,6 mln

  1,3 tys(24%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  44,0 tys

  4,5(0.1%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  14,5 tys

  1,5(0%)

  39,6 tys

  4,1(0.1%)

  -3 102,4

  -0,3(-0%)

  53,4 tys

  5,6(0.1%)

  1,4 mln

  145(3.3%)

  6,8 mln

  728(13%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,0 mln

  514(15.2%)

  3,3 mln

  340(10.8%)

  2,9 mln

  300(9.6%)

  534,2 tys

  55,7(1.7%)

  1,1 mln

  120(3.7%)

  1,3 mln

  137(3.5%)

  1,7 mln

  181(4.1%)

  4,6 mln

  497(8.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,5 mln

  256(7.5%)

  881,6 tys

  90,5(2.9%)

  1,0 mln

  107(3.4%)

  966,9 tys

  101(3.2%)

  819,2 tys

  86,0(2.6%)

  875,5 tys

  92,4(2.4%)

  1,1 mln

  115(2.6%)

  1,5 mln

  157(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  851,4 tys

  87,1(2.6%)

  797,6 tys

  81,9(2.6%)

  849,7 tys

  87,9(2.8%)

  967,5 tys

  101(3.2%)

  1,1 mln

  113(3.5%)

  1,1 mln

  118(3%)

  924,3 tys

  98,3(2.2%)

  1,0 mln

  110(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  394(11.6%)

  4,1 mln

  424(13.4%)

  4,4 mln

  453(14.5%)

  4,5 mln

  464(14.5%)

  4,5 mln

  470(14.4%)

  10,3 mln

  1,1 tys(27.9%)

  1,0 mln

  106(2.4%)

  948,2 tys

  102(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  398,0 tys

  40,7(1.2%)

  278,8 tys

  28,6(0.9%)

  276,5 tys

  28,6(0.9%)

  193,0 tys

  20,1(0.6%)

  142,5 tys

  15,0(0.5%)

  209,2 tys

  22,1(0.6%)

  288,2 tys

  30,7(0.7%)

  146,5 tys

  15,7(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  115(3.4%)

  84,4 tys

  8,7(0.3%)

  92,1 tys

  9,5(0.3%)

  816,6 tys

  85,1(2.7%)

  288,6 tys

  30,3(0.9%)

  140,1 tys

  14,8(0.4%)

  147,4 tys

  15,7(0.4%)

  123,5 tys

  13,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,5 tys

  2,0(0.1%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  80,1 tys

  8,4(0.3%)

  77,1 tys

  8,1(0.2%)

  9,0 tys

  0,9(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  78,5 tys

  8,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  144,6 tys

  14,8(0.4%)

  139,3 tys

  14,3(0.5%)

  117,8 tys

  12,2(0.4%)

  133,0 tys

  13,9(0.4%)

  106,6 tys

  11,2(0.3%)

  90,0 tys

  9,5(0.2%)

  66,0 tys

  7,0(0.2%)

  46,9 tys

  5,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,1 tys

  1,5(0%)

  1,4 mln

  143(4.5%)

  15,1 tys

  1,6(0%)

  22,9 tys

  2,4(0.1%)

  10,4 tys

  1,1(0%)

  8,3 tys

  0,9(0%)

  10,2 tys

  1,1(0%)

  30,7 tys

  3,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  428,0 tys

  43,8(1.3%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  4,6 tys

  0,5(0%)

  7,4 tys

  0,8(0%)

  5,1 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  11,6 tys

  1,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,1 tys

  2,6(0.1%)

  12,2 tys

  1,3(0%)

  15,2 tys

  1,6(0.1%)

  14,7 tys

  1,5(0%)

  8,4 tys

  0,9(0%)

  19,5 tys

  2,1(0.1%)

  14,3 tys

  1,5(0%)

  5,6 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  379

  0,0(0%)

  757

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,6 tys

  2,2(0.1%)

  379

  0,0(0%)

  285

  0,0(0%)

  111,5 tys

  11,9(0.3%)

  3,4 tys

  0,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  492

  0,1(0%)

  3,9 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  368

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  247,3 tys

  25,3(0.7%)

  203,9 tys

  20,9(0.7%)

  401

  0,0(0%)

  103,9 tys

  10,8(0.3%)

  85,5 tys

  9,0(0.3%)

  72,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  243,0 tys

  25,5(0.8%)

  33,8 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czarna Białostocka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 986 mieszkańców Czarnej Białostockiej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 003 kobiet oraz 983 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców Czarnej Białostockiej, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 23,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Czarnej Białostockiej mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czarnej Białostockiej największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) oraz wyższe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz podstawowe ukończone (22,9%).

  W roku 2018 w Czarnej Białostockiej mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 227 dzieci (106 dziewczynek oraz 121 chłopców). Dostępnych było 230 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Czarnej Białostockiej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 219 dzieci (112 dziewczynek oraz 107 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  16,5% mieszkańców Czarnej Białostockiej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 833 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 520 uczniów (249 kobiet oraz 271 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Czarnej Białostockiej placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 572 uczniów (294 kobiety oraz 278 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 74,61.

  W Czarnej Białostockiej znajduje się 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 55 uczniów (9 kobiet oraz 46 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 13 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,1% mieszkańców (20,1% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków). 13,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,1% mieszkańców Czarnej Białostockiej w wieku potencjalnej nauki (26,1% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,6%
  Podlaskie
  17,5%
  Polska
  17,9%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Czarna Białostocka
  32,3%
  Podlaskie
  32,9%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Czarna Białostocka
  3,1%
  Podlaskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Czarna Białostocka
  10,2%
  woj. podlaskie
  12,0%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,0%
  Województwo
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,8%
  Województwo
  17,5%
  Polska
  22,9%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Czarna Białostocka
  6,0%
  woj. podlaskie
  5,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Czarna Białostocka
  23,3%
  woj. podlaskie
  23,3%
  Polska
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Polska
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 833 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Czarna Białostocka
  833,0
  Podlaskie
  855,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Czarna Białostocka
  1,07
  woj. podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 230 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Czarna Białostocka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 227 Dzieci
 • 106 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 121 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,7%
  53,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 57 3 lata
 • 57
 • 73 4 lata
 • 73
 • 73 5 lata
 • 73
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 33 3 lata
 • 33
 • 30 4 lata
 • 30
 • 33 5 lata
 • 33
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 24 3 lata
 • 24
 • 43 4 lata
 • 43
 • 40 5 lata
 • 40
 • 8 6 lat
 • 8
 • 49 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czarnej Białostockiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czarnej Białostockiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Czarnej Białostockiej " Kraina Marzeń"
  Publiczne
  85 710-14-27
  85 710-14-27
  ul. TOROWA 26
  16-020 Czarna Białostocka
  1022919
 • Szkoły podstawowe w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czarna Białostocka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 520 Uczniowie
 • 249 Kobiety
  (uczniowie)
 • 271 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 82 Absolwenci 2016
 • 41 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Czarna Białostocka
  20,0
  Województwo
  17,1
  Polska
  17,3
 •  
 • 51,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 45,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 561 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 520 angielski
 • 41 niemiecki
 • 74 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 74 niemiecki
 •  
 • 74,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  74,61
  Województwo
  93,75
  Cała Polska
  95,46
 • 74,61 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  74,61
  Podlaskie
  92,55
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czarna Białostocka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czarna Białostocka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czarnej Białostockiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czarnej Białostockiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej (Romuald Traugutt)
  Publiczna
  85 710-39-06
  ul. Traugutta 28
  16-020 Czarna Białostocka
  2147344
 • Szkoły ponadpodstawowe w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (Czarna Białostocka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 55 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 16,4%
  83,6%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  13,8
  Województwo
  22,6
  Kraj
  23,8
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 110 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 55 niemiecki
 • 55 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Czarnej Białostockiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czarnej Białostockiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Czarnej Białostockiej
  Publiczne
  85 710-10-72
  85 710-10-72
  ul. Sienkiewicza 7
  16-020 Czarna Białostocka
  462-
  Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Czarnej Białostockiej
  Niepubliczna
  85 714-66-61
  85 741-66-61
  ul. Traugutta 28
  16-020 Czarna Białostocka
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej
  Publiczna
  85 710-10-72
  85 710-10-72
  ul. Sienkiewicza 7
  16-020 Czarna Białostocka
  ---
  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej
  Publiczne
  85 710-10-72
  85 710-10-72
  ul. Sienkiewicza 7
  16-020 Czarna Białostocka
  ---
  Liceum Ogólnokształcące w Czarnej Białostockiej
  Publiczne
  85 710-10-72
  85 710-10-72
  ul. Sienkiewicza 7
  16-020 Czarna Białostocka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czarna Białostocka, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czarna Białostocka, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czarna Białostocka, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czarna Białostocka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Czarnej Białostockiej

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Czarnej Białostockiej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w Czarnej Białostockiej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Czarnej Białostockiej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 75 (uczestnicy: 6 600)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 4 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 20 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 50)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 35)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • politechniczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 190)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 50)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 5 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2019 w Czarnej Białostockiej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 39 522 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 35 325 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Czarnej Białostockiej działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 351 członków. Zarejestrowano 337 ćwiczących (mężczyźni: 249, kobiety: 88, chłopcy do lat 18: 221, dziewczęta do lat 18: 80). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czarnej Białostockiej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czarnej Białostockiej znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Czarnej Białostockiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Torowisko z 1914 - 1918dnia 1992-10-13, wykaz dokumentów: 750 z 1992-10-13; brak numeru z 1993-07-08; brak numeru z 1999-09-29; brak numeru z 2012-01-31
 • Formy ochrony przyrody w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czarnej Białostockiej znajduje się 16 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czarnej Białostockiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Budzisk - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1970-05-16, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”, Powierzchnia: 341.0 ha
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda SławińskiegoData ustanowienia: 1988-05-24, Opis granicy: położony jest w województwie podlaskim w powiecie białostockim na terenie gmin: Czarna Białostocka (15 384 19 ha) Dobrzyniewo Duże (3 552 12 ha) Gródek (14 543 85 ha) Michałowo (2 520 83 ha) Supraśl (12 585 98 ha) Wasilków (3 900 74 ha) w powiecie monieckim na terenie gminy Knyszyn (2 645 57 ha) w powiecie sokólskim na terenie gmin: Janów (1 230 05 ha) Krynki (693 98 ha) Sokółka (3 037 50 ha) Szudziałowo (12 765 36 ha)., Powierzchnia: 72860.17 ha, Powierzchnia otuliny: 53827.54 ha
  • Ostoja Knyszyńska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 136084.43 ha
  • Puszcza Knyszyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 139590.23 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 91c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 91c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 123f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 109k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-31, Opis granicy: oddział 105fx
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-31, Opis granicy: oddział 79g
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-10-29, Opis granicy: oddział 91a
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 81l
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 81l
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 67k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 67n
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-07-04, Opis granicy: Czarna Białostocka Lacka Buda oddział 11j adres: 01-28-1-02-11-j

Czarna Białostocka - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w Czarnej Białostockiej znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 5 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Czarnej Białostockiej w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 237,4 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Czarna Białostocka
  237,4 km
  Województwo
  285,7 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 4,3 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,3 km
  Województwo
  4,9 km
  Cały kraj
  3,6 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czarna Białostocka przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 19droga krajowa nr 19(granica (Białoruś) - Kuźnica - Popławce - Zadworzany - Sokółka - Wierzchłowce - Podjanowszczyzna - Moczalnia Stara - Straż - Czarna Białostocka - Horodnianka - Wasilków - Sochonie - Jurowce - Sielachowskie - Białystok - Kuriany - Zwierki - Kucharówka - Zabłudów - Koźliki - Laszki - Ryboły - Chraboły - Haćki - Proniewicze - Bielsk Podlaski - Piliki - Knorydy - Boćki - Andryjanki - Wojeniec - Dziadkowice - Wierciń Duży - Leszczka - Siemiatycze - Turna Mała - Kózki - Chlebczyn - Sarnaki - Platerów - Ostromęczyn - Puczyce-Kolonia - Woźniki - Łosice - Mszanna - Kopce - Mostów - Łukowisko - Międzyrzec Podlaski - Rzeczyca - Rudnik - Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna - Żakowola Radzyńska - Turów - Bedlno Radzyńskie - Białka - Radzyń Podlaski - Borki - Kock - Bykowszczyzna - Firlej - Lubartów - Łucka-Kolonia - Trzciniec - Niemce - Leonów - Ciecierzyn - Elizówka - Lublin - Konopnica - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeżkowice Duże - Niedrzwica Duża - Niedrzwica Kościelna Druga - Niedrzwica Kościelna - Sobieszczany-Kolonia - Wilkołaz - Zdrapy - Rudnik Szlachecki - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Gierlachy - Łążek Ordynacki - Domostawa - Katy - Ździary - Podborek - Zarzecze - Nisko - Nowosielec - Jeżowe - Błonie - Kamień - Sokołów Małopolski - Nienadówka - Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Boguchwała - Lutoryż - Zarzecze - Babica - Wyżne - Połomia - Baryczka - Małówka - Niebylec - Jawornik - Lutcza - Domaradz - Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Krościenko Wyżne - Pustyny - Łężany - Miejsce Piastowe - Rogi - Równe - Zboiska - Dukla - Lipowica - Nowa Wieś - Trzciana - Tylawa - Barwinek - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Czarna Białostocka przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka -Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czarnej Białostockiej istnieje 87 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Babilka

  ul. Białostocka

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Borówkowa

  ul. Brzozowa

  ul. Brzozowy Mostek

  ul. Bukowa

  ul. Chabrowa

  ul. Cicha

  ul. Ciepła

  ul. Czajkowskiego

  ul. Dolna

  ul. Dreszera

  ul. Dębowa

  ul. Fabryczna

  ul. Gajowa

  ul. Gołębia

  ul. Grabowa

  ul. Gęsia

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jagodowa

  ul. Jastrzębia

  ul. Jerzego Bromboszcza

  ul. Jesionowa

  ul. Jeżynowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  pl. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kosińskiego

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krasickiego

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Makowa

  ul. Malinowa

  ul. Marszałkowska

  ul. Mieszka I

  ul. Modrzewiowa

  ul. Myśliwska

  ul. Młynowa

  ul. Ochotnicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Olchowa

  ul. Orzeszkowej

  ul. Parkowa

  ul. Piękna

  ul. Podleśna

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Poziomkowa

  ul. Rybacka

  ul. Różana

  ul. Skórzana

  ul. Sokólska

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tartaczna

  ul. Torowa

  ul. Traugutta

  ul. Tulipanów

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiosenna

  ul. Wrzosowa

  ul. Wybickiego

  ul. Zagórna

  ul. Zamiany

  ul. Zielona

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. Świętego Huberta

  ul. Żeromskiego

  ul. Żurawinowa