Czarna Białostocka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Czarna Białostocka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czarna Białostocka to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czarna Białostocka.
 • 8 644 Liczba mieszkańców
 • 14,3 km² Powierzchnia
 • 605,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIX wiek Data założenia
 • 7 lipca 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Jacek Chrulski Burmistrz miasta
Czarna Białostocka na mapie
Identyfikatory
 • 23.287853.3022 Współrzędne GPS
 • 2002024 TERYT (TERC)
 • 0922886 SIMC
Herb miasta Czarna Białostocka
Czarna Białostocka herb

Jak Czarna Białostocka wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Czarna Białostocka na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Czarna Białostocka wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Czarna Białostocka plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
21Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
67Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
92Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
127Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
130Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
176Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
216Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
229Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
251Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
277Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
309Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
320Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
322Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
326Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
335Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
380Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
385Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
405Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań

Czarna Białostocka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-020Poczta Czarna Białostocka, ul. Sienkiewicza 1 C

Czarna Białostocka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czarnej Białostockiej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
(85) 713-13-40
(85) 713-13-49
ul. Traugutta 2
16-020 Czarna Białostocka

Czarna Białostocka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Czarna Białostocka jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 644, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czarnej Białostockiej zawarli w 2022 roku 37 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,3% mieszkańców Czarnej Białostockiej jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Czarna Białostocka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -56. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,39 na 1000 mieszkańców Czarnej Białostockiej. W 2022 roku urodziło się 64 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,5% zgonów w Czarnej Białostockiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w Czarnej Białostockiej były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czarnej Białostockiej przypada 13.69 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 54 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 114 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czarnej Białostockiej -60. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  59,6% mieszkańców Czarnej Białostockiej jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 644 Liczba mieszkańców
 • 4 530 Kobiety
 • 4 114 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czarnej Białostockiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czarnej Białostockiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czarnej Białostockiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Czarna Białostocka
  42,9 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czarna Białostocka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czarna Białostocka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czarna Białostocka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czarna Białostocka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,5%
  Podlaskie
  28,6%
  Kraj
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Czarna Białostocka
  57,5%
  Podlaskie
  54,2%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,2%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,8%
  Podlaskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Czarna Białostocka
  0,9%
  Podlaskie
  0,7%
  Kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czarnej Białostockiej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,2
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Czarna Białostocka
  1,1
  Podlaskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czarnej Białostockiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -56 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -29 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -27 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,39 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,4
  woj. podlaskie
  -3,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czarnej Białostockiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czarnej Białostockiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czarnej Białostockiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czarnej Białostockiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 64 Urodzenia żywe
 • 32 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 32 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,3
  woj. podlaskie
  8,0
  Cała Polska
  8,1
 • 36,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,2
  Podlaskie
  35,9
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 433 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 517 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Czarna Białostocka
  3 433 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 149 Waga 4000g - 4499g
 • 149
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 435 Waga 3000g - 3499g
 • 435
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Podlaskie
  1,27
  Kraj
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  woj. podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,78
  Podlaskie
  0,68
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Czarnej Białostockiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 120 Zgony
 • 61 Kobiety
  (Zgony)
 • 59 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,8%
  49,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Czarna Białostocka
  13,7
  woj. podlaskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 128,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  128,7
  Podlaskie
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Czarna Białostocka
  3,9
  woj. podlaskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  woj. podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  44,5%
  Podlaskie
  45,0%
  Polska
  36,0%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,2%
  Województwo
  21,9%
  Cała Polska
  23,6%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,3%
  Województwo
  7,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 88 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  14,6
  Polska
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  78,6
  Cała Polska
  70,6
 • 233,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Czarna Białostocka
  233,7
  Województwo
  257,1
  Polska
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  232,8
  Cała Polska
  253,9
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 544,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  467,3
  Podlaskie
  529,3
  Kraj
  426,2
 • 51,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 64,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  51,1
  Podlaskie
  52,4
  Kraj
  62,9
 • 43,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  43,1
  Województwo
  31,3
  Kraj
  33,8
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Czarna Białostocka
  10,1
  Podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Czarna Białostocka
  1,0%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 114 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 54 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -56 Saldo migracji
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -24 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -60 Saldo migracji wewnętrznych
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czarnej Białostockiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czarna Białostocka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czarna Białostocka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czarnej Białostockiej oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czarnej Białostockiej to 3 335 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czarnej Białostockiej to 6,23 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Czarnej Białostockiej to 129,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,16% mieszkań posiada łazienkę, 85,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,51% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 335 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 383,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  383,50
  Województwo
  411,70
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  66,10 m2
  woj. podlaskie
  78,20 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,30 m2
  Województwo
  32,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,82
  woj. podlaskie
  4,04
  Cały kraj
  3,83
 • 2,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,61
  Podlaskie
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Czarna Białostocka
  0,68
  Województwo
  0,60
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,49
  Podlaskie
  5,72
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,23 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,23
  Podlaskie
  4,14
  Cała Polska
  3,89
 • 9,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Czarna Białostocka
  9,31
  Województwo
  23,68
  Cała Polska
  24,56
 • 1 687 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 129,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Czarna Białostocka
  129,8 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,19 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Czarna Białostocka
  98,53%
  Podlaskie
  97,54%
  Polska
  97,75%
 • 96,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,58%
  Województwo
  92,28%
  Polska
  95,18%
 • 96,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,16%
  Województwo
  90,71%
  Kraj
  93,75%
 • 85,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Czarna Białostocka
  85,85%
  woj. podlaskie
  83,62%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Czarna Białostocka
  0,51%
  Województwo
  33,39%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Czarna Białostocka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Czarnej Białostockiej na 1000 mieszkańców pracuje 145osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 38,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 61,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Czarnej Białostockiej wynosiło w 2023 roku 7,5% (7,5% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czarnej Białostockiej wynosiło 5 597,60 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czarnej Białostockiej 606 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 147 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -459.

  22,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Czarnej Białostockiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,0% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 145 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Czarna Białostocka
  145,0
  woj. podlaskie
  209,0
  Cała Polska
  259,0
 • 10,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,6% Kobiety
 • 9,6% Mężczyźni
 • Czarna Białostocka
  7,5%
  Podlaskie
  7,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czarnej Białostockiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czarnej Białostockiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czarnej Białostockiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 979 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 598 PLN
  Województwo
  6 013 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czarnej Białostockiej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 606 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 147 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -459 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,24 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czarnej Białostockiej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 279 Pracujący ogółem
 • 494 Kobiety
 • 785 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Czarnej Białostockiej w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czarna Białostocka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,7
  Województwo
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 40,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,0
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 144,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  144,1
  Województwo
  126,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czarna Białostocka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Czarnej Białostockiej w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 727 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 575 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 57 nowych podmiotów, a 45 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (109) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (40) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (89) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (31) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czarnej Białostockiej najwięcej (30) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (701) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,2% (205) podmiotów, a 70,4% (512) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czarnej Białostockiej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (21.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 727 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 205 Przemysł i budownictwo
 • 512 Pozostała działalność
 • 57 Podmioty nowo zarejestrowane w Czarnej Białostockiej w 2023 roku
 • 45 Podmioty wyrejestrowane w Czarnej Białostockiej w 2023 roku
 • 575 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 701 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 701
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 727 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 727
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 37 Spółki handlowe ogółem
 • 37
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 30  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 30
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 575 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 154 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 154
 • 121 Budownictwo
 • 121
 • 57 Przetwórstwo przemysłowe
 • 57
 • 53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 53
 • 39 Pozostała działalność
 • 39
 • 36 Transport i gospodarka magazynowa
 • 36
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 21 Informacja i komunikacja
 • 21
 • 16 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 16
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czarna Białostocka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czarnej Białostockiej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 120 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czarnej Białostockiej wynosi 74,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czarnej Białostockiej najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,52 (wykrywalność 42%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,44 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,27 (60%), drogowe - 2,16 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czarnej Białostockiej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czarna Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 120 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 120
 • 56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 56
 • 37 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 37
 • 19 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 19
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 48 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 48
 • 13,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Czarna Białostocka
  13,87
  Województwo
  19,92
  Polska
  22,81
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,44
  Podlaskie
  8,92
  Cała Polska
  12,98
 • 4,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Czarna Białostocka
  4,27
  woj. podlaskie
  7,89
  Cały kraj
  6,99
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,16
  Podlaskie
  2,21
  Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  Podlaskie
  0,46
  Kraj
  0,35
 • 5,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Czarna Białostocka
  5,52
  Województwo
  6,92
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czarna Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Czarna Białostocka
  74%
  woj. podlaskie
  81%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Podlaskie
  74%
  Polska
  63%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Czarna Białostocka
  61%
  Podlaskie
  82%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Czarna Białostocka
  100%
  Podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Czarna Białostocka
  96%
  woj. podlaskie
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  43%
  Województwo
  53%
  Polska
  51%

Czarna Białostocka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Czarnej Białostockiej wyniosła w 2022 roku 61,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Czarnej Białostockiej - 39.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (6.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,6 mln złotych, czyli 22,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czarnej Białostockiej wyniosła w 2022 roku 63,6 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (9.6%). W budżecie Czarnej Białostockiej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 893 złotych na mieszkańca (15,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,1 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,4%.
 • Wydatki budżetu w Czarnej Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czarnej Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czarna Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czarnej Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,6 mln

  2,4 tys(100%)

  36,6 mln

  3,2 tys(100%)

  43,8 mln

  3,8 tys(100%)

  56,2 mln

  4,9 tys(100%)

  56,6 mln

  5,0 tys(100%)

  55,5 mln

  5,0 tys(100%)

  57,9 mln

  5,3 tys(100%)

  61,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,3 mln

  1,2 tys(40.8%)

  11,1 mln

  1,2 tys(30.3%)

  11,2 mln

  1,2 tys(25.6%)

  12,1 mln

  1,3 tys(21.5%)

  17,4 mln

  1,9 tys(30.8%)

  18,7 mln

  2,0 tys(33.6%)

  21,2 mln

  2,3 tys(36.6%)

  24,2 mln

  2,8 tys(39.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  162(5.6%)

  2,3 mln

  239(6.2%)

  6,0 mln

  639(13.7%)

  5,7 mln

  611(10.1%)

  5,2 mln

  560(9.2%)

  6,8 mln

  739(12.2%)

  3,7 mln

  411(6.4%)

  5,3 mln

  610(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  622(21.5%)

  11,6 mln

  1,2 tys(31.8%)

  2,4 mln

  251(5.4%)

  2,6 mln

  283(4.7%)

  2,9 mln

  313(5.1%)

  2,7 mln

  297(4.9%)

  2,9 mln

  321(5%)

  4,2 mln

  482(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  806,7 tys

  84,7(2.9%)

  1,7 mln

  179(4.6%)

  6,2 mln

  662(14.2%)

  17,0 mln

  1,8 tys(30.3%)

  11,4 mln

  1,2 tys(20.2%)

  4,5 mln

  485(8%)

  6,0 mln

  664(10.4%)

  4,0 mln

  456(6.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  372(12.9%)

  5,5 mln

  578(14.9%)

  3,0 mln

  315(6.8%)

  2,8 mln

  296(4.9%)

  2,9 mln

  311(5.1%)

  2,9 mln

  318(5.3%)

  3,3 mln

  369(5.8%)

  3,9 mln

  452(6.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  126,9 tys

  13,3(0.5%)

  35,4 tys

  3,7(0.1%)

  33,5 tys

  3,6(0.1%)

  38,6 tys

  4,1(0.1%)

  34,3 tys

  3,7(0.1%)

  35,9 tys

  3,9(0.1%)

  41,8 tys

  4,6(0.1%)

  3,9 mln

  447(6.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  125(4.3%)

  841,1 tys

  88,7(2.3%)

  908,2 tys

  96,6(2.1%)

  2,0 mln

  217(3.6%)

  837,7 tys

  90,3(1.5%)

  1,2 mln

  131(2.2%)

  864,2 tys

  95,7(1.5%)

  1,5 mln

  171(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  109(3.8%)

  974,2 tys

  103(2.7%)

  1,0 mln

  107(2.3%)

  1,1 mln

  118(2%)

  1,1 mln

  116(1.9%)

  1,1 mln

  116(1.9%)

  1,2 mln

  138(2.2%)

  1,3 mln

  151(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  488,4 tys

  51,3(1.8%)

  545,6 tys

  57,6(1.5%)

  426,7 tys

  45,4(1%)

  401,5 tys

  43,0(0.7%)

  517,7 tys

  55,8(0.9%)

  413,7 tys

  45,0(0.7%)

  726,3 tys

  80,4(1.3%)

  1,1 mln

  128(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  229,7 tys

  24,1(0.8%)

  188,7 tys

  19,9(0.5%)

  146,3 tys

  15,6(0.3%)

  151,9 tys

  16,3(0.3%)

  184,5 tys

  19,9(0.3%)

  124,8 tys

  13,6(0.2%)

  116,0 tys

  12,8(0.2%)

  677,2 tys

  77,9(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  275,0 tys

  28,9(1%)

  528,3 tys

  55,7(1.4%)

  310,3 tys

  33,0(0.7%)

  303,6 tys

  32,5(0.5%)

  299,1 tys

  32,2(0.5%)

  1,4 mln

  149(2.5%)

  1,6 mln

  175(2.7%)

  319,8 tys

  36,8(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  115,8 tys

  12,2(0.4%)

  130,3 tys

  13,8(0.4%)

  124,7 tys

  13,3(0.3%)

  112,0 tys

  12,0(0.2%)

  148,9 tys

  16,1(0.3%)

  176,5 tys

  19,2(0.3%)

  188,3 tys

  20,9(0.3%)

  199,5 tys

  22,9(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  270,4 tys

  28,4(1%)

  619,5 tys

  65,4(1.7%)

  169,6 tys

  18,0(0.4%)

  184,5 tys

  19,8(0.3%)

  146,9 tys

  15,8(0.3%)

  117,1 tys

  12,7(0.2%)

  202,8 tys

  22,5(0.4%)

  183,9 tys

  21,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  25,3 tys

  2,7(0.1%)

  33,9 tys

  3,6(0.1%)

  20,2 tys

  2,1(0%)

  41,8 tys

  4,5(0.1%)

  43,3 tys

  4,7(0.1%)

  38,9 tys

  4,2(0.1%)

  53,3 tys

  5,9(0.1%)

  36,7 tys

  4,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  513,2 tys

  53,9(1.9%)

  521,8 tys

  55,1(1.4%)

  535,4 tys

  57,0(1.2%)

  459,3 tys

  49,2(0.8%)

  526,9 tys

  56,8(0.9%)

  567,3 tys

  61,7(1%)

  634,8 tys

  70,3(1.1%)

  26,4 tys

  3,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,6 tys

  0,5(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  4,1 tys

  0,4(0%)

  4,2 tys

  0,5(0%)

  4,5 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  13,9 tys

  1,6(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,6(0%)

  5,5 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,1 tys

  8,1(0.3%)

  9,0 tys

  0,9(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  78,5 tys

  8,4(0.1%)

  77,0 tys

  8,3(0.1%)

  70,6 tys

  7,7(0.1%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  154,8 tys

  16,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czarnej Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czarnej Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czarna Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czarnej Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,1 mln

  2,7 tys(100%)

  36,9 mln

  3,2 tys(100%)

  41,8 mln

  3,6 tys(100%)

  52,4 mln

  4,6 tys(100%)

  56,9 mln

  5,0 tys(100%)

  57,6 mln

  5,2 tys(100%)

  61,5 mln

  5,6 tys(100%)

  63,6 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,4 mln

  1,1 tys(33.3%)

  10,3 mln

  1,1 tys(27.9%)

  11,2 mln

  1,2 tys(26.8%)

  12,6 mln

  1,3 tys(24%)

  13,1 mln

  1,4 tys(23.1%)

  13,2 mln

  1,4 tys(22.9%)

  15,2 mln

  1,7 tys(24.7%)

  17,7 mln

  2,0 tys(27.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,2 mln

  1,3 tys(39.4%)

  12,4 mln

  1,3 tys(33.7%)

  12,6 mln

  1,3 tys(30.1%)

  13,4 mln

  1,4 tys(25.6%)

  14,3 mln

  1,5 tys(25.2%)

  16,7 mln

  1,8 tys(28.9%)

  16,5 mln

  1,8 tys(26.9%)

  16,5 mln

  1,9 tys(26%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  113(3.5%)

  1,1 mln

  118(3%)

  924,3 tys

  98,3(2.2%)

  1,0 mln

  110(2%)

  2,2 mln

  240(3.9%)

  3,3 mln

  360(5.8%)

  4,0 mln

  446(6.5%)

  6,1 mln

  703(9.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  85,5 tys

  9,0(0.3%)

  72,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  4,1 mln

  470(6.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  120(3.7%)

  1,3 mln

  137(3.5%)

  1,7 mln

  181(4.1%)

  4,6 mln

  497(8.9%)

  4,4 mln

  475(7.7%)

  4,6 mln

  500(8%)

  2,8 mln

  315(4.6%)

  3,5 mln

  406(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  470(14.4%)

  10,3 mln

  1,1 tys(27.9%)

  1,0 mln

  106(2.4%)

  948,2 tys

  102(1.8%)

  1,0 mln

  111(1.8%)

  1,1 mln

  116(1.8%)

  1,0 mln

  112(1.6%)

  2,2 mln

  248(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  819,2 tys

  86,0(2.6%)

  875,5 tys

  92,4(2.4%)

  1,1 mln

  115(2.6%)

  1,5 mln

  157(2.8%)

  1,0 mln

  113(1.8%)

  851,6 tys

  92,6(1.5%)

  2,3 mln

  259(3.8%)

  945,7 tys

  109(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  142,5 tys

  15,0(0.5%)

  209,2 tys

  22,1(0.6%)

  288,2 tys

  30,7(0.7%)

  146,5 tys

  15,7(0.3%)

  264,9 tys

  28,5(0.5%)

  132,3 tys

  14,4(0.2%)

  145,0 tys

  16,0(0.2%)

  926,3 tys

  107(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  379

  0,0(0%)

  285

  0,0(0%)

  111,5 tys

  11,9(0.3%)

  3,4 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  767

  0,1(0%)

  37,8 tys

  4,2(0.1%)

  501,9 tys

  57,7(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,4 tys

  1,1(0%)

  8,3 tys

  0,9(0%)

  10,2 tys

  1,1(0%)

  30,7 tys

  3,3(0.1%)

  24,9 tys

  2,7(0%)

  53,3 tys

  5,8(0.1%)

  14,4 tys

  1,6(0%)

  483,6 tys

  55,6(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -3 102,4

  -0,3(-0%)

  53,4 tys

  5,6(0.1%)

  1,4 mln

  145(3.3%)

  6,8 mln

  728(13%)

  7,4 mln

  793(12.9%)

  2,1 mln

  234(3.7%)

  3,7 mln

  407(6%)

  422,4 tys

  48,6(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  288,6 tys

  30,3(0.9%)

  140,1 tys

  14,8(0.4%)

  147,4 tys

  15,7(0.4%)

  123,5 tys

  13,2(0.2%)

  160,5 tys

  17,3(0.3%)

  187,5 tys

  20,4(0.3%)

  200,2 tys

  22,2(0.3%)

  220,7 tys

  25,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  106,6 tys

  11,2(0.3%)

  90,0 tys

  9,5(0.2%)

  66,0 tys

  7,0(0.2%)

  46,9 tys

  5,0(0.1%)

  38,2 tys

  4,1(0.1%)

  22,4 tys

  2,4(0%)

  22,4 tys

  2,5(0%)

  25,1 tys

  2,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,1 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  11,6 tys

  1,2(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  4,6 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,4 tys

  0,9(0%)

  19,5 tys

  2,1(0.1%)

  14,3 tys

  1,5(0%)

  5,6 tys

  0,6(0%)

  5,4 tys

  0,6(0%)

  602,0 tys

  65,4(1%)

  614,6 tys

  68,0(1%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,1 tys

  8,1(0.2%)

  9,0 tys

  0,9(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  78,5 tys

  8,4(0.1%)

  77,0 tys

  8,3(0.1%)

  70,6 tys

  7,7(0.1%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  368

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  -369,0

  -0,0(-0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  682

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  243,0 tys

  25,5(0.8%)

  33,8 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czarna Białostocka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 932 mieszkańców Czarnej Białostockiej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 966 kobiet oraz 966 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,8% mieszkańców Czarnej Białostockiej, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Czarnej Białostockiej mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czarnej Białostockiej największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,2%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%).

  W roku 2022 w Czarnej Białostockiej mieściły się 2 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 260 dzieci (143 dziewczynki oraz 117 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Czarnej Białostockiej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 219 dzieci (112 dziewczynek oraz 107 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  17,6% mieszkańców Czarnej Białostockiej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 899 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 565 uczniów (282 kobiety oraz 283 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Czarnej Białostockiej placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 572 uczniów (294 kobiety oraz 278 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 79,69.

  W Czarnej Białostockiej znajduje się 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 38 uczniów (5 kobiet oraz 33 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 6 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). 9,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,6% mieszkańców Czarnej Białostockiej w wieku potencjalnej nauki (23,7% kobiet i 23,5% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  25,4%
  Województwo
  24,5%
  Polska
  25,2%
 • 30,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Czarna Białostocka
  36,3%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Czarna Białostocka
  3,6%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,3%
  Podlaskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Czarna Białostocka
  21,4%
  Podlaskie
  21,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Czarna Białostocka
  17,8%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 13,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Czarna Białostocka
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,7%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 899 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  899,0
  Województwo
  915,0
  Kraj
  927,0
 • 1,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Czarna Białostocka
  1,07
  Województwo
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 230 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Czarna Białostocka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 260 Dzieci
 • 143 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 117 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,0%
  45,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 59 3 lata
 • 59
 • 69 4 lata
 • 69
 • 77 5 lata
 • 77
 • 50 6 lat
 • 50
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 29 3 lata
 • 29
 • 47 4 lata
 • 47
 • 36 5 lata
 • 36
 • 28 6 lat
 • 28
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 30 3 lata
 • 30
 • 22 4 lata
 • 22
 • 41 5 lata
 • 41
 • 22 6 lat
 • 22
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 50 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czarnej Białostockiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czarnej Białostockiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Czarnej Białostockiej " Kraina Marzeń"
  Publiczne
  85 710-14-27
  85 710-14-27
  ul. TOROWA 26
  16-020 Czarna Białostocka
  1022919
 • Szkoły podstawowe w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czarna Białostocka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 565 Uczniowie
 • 282 Kobiety
  (uczniowie)
 • 283 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,2
  Województwo
  16,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 43,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 37,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 79,69 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  79,69
  Województwo
  92,82
  Polska
  95,96
 • 79,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  79,69
  Województwo
  91,85
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czarna Białostocka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czarna Białostocka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czarnej Białostockiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czarnej Białostockiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej (Romuald Traugutt)
  Publiczna
  85 710-39-06
  ul. Traugutta 28
  16-020 Czarna Białostocka
  2147344
 • Szkoły ponadpodstawowe w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Czarna Białostocka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 13,2%
  86,8%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Czarna Białostocka
  9,5
  Województwo
  22,1
  Kraj
  24,9
 •  
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Czarnej Białostockiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czarnej Białostockiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Czarnej Białostockiej
  Publiczne
  85 710-10-72
  85 710-10-72
  ul. Sienkiewicza 7
  16-020 Czarna Białostocka
  462-
  Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Czarnej Białostockiej
  Niepubliczna
  85 714-66-61
  85 741-66-61
  ul. Traugutta 28
  16-020 Czarna Białostocka
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej
  Publiczna
  85 710-10-72
  85 710-10-72
  ul. Sienkiewicza 7
  16-020 Czarna Białostocka
  ---
  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej
  Publiczne
  85 710-10-72
  85 710-10-72
  ul. Sienkiewicza 7
  16-020 Czarna Białostocka
  ---
  Liceum Ogólnokształcące w Czarnej Białostockiej
  Publiczne
  85 710-10-72
  85 710-10-72
  ul. Sienkiewicza 7
  16-020 Czarna Białostocka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czarna Białostocka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czarna Białostocka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czarna Białostocka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czarna Białostocka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Czarnej Białostockiej

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Czarnej Białostockiej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Czarnej Białostockiej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Czarnej Białostockiej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 75 (uczestnicy: 10 000)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 2 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 20 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 1 500)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 1 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 50)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 190)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 50)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 5 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Czarnej Białostockiej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 40 626 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 35 325 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Czarnej Białostockiej działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 351 członków. Zarejestrowano 337 ćwiczących (mężczyźni: 249, kobiety: 88, chłopcy do lat 18: 221, dziewczęta do lat 18: 80). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czarnej Białostockiej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czarnej Białostockiej znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Czarnej Białostockiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Torowisko z 1914 - 1918dnia 1992-10-13, wykaz dokumentów: 750 z 1992-10-13; brak numeru z 1993-07-08; brak numeru z 1999-09-29; brak numeru z 2012-01-31
 • Formy ochrony przyrody w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czarnej Białostockiej znajduje się 16 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czarnej Białostockiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Budzisk - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1970-05-16, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”, Powierzchnia: 341.0 ha
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda SławińskiegoData ustanowienia: 1988-05-24, Opis granicy: położony jest w województwie podlaskim w powiecie białostockim na terenie gmin: Czarna Białostocka (15 384 19 ha) Dobrzyniewo Duże (3 552 12 ha) Gródek (14 543 85 ha) Michałowo (2 520 83 ha) Supraśl (12 585 98 ha) Wasilków (3 900 74 ha) w powiecie monieckim na terenie gminy Knyszyn (2 645 57 ha) w powiecie sokólskim na terenie gmin: Janów (1 230 05 ha) Krynki (693 98 ha) Sokółka (3 037 50 ha) Szudziałowo (12 765 36 ha)., Powierzchnia: 72860.17 ha, Powierzchnia otuliny: 53827.54 ha
  • Ostoja Knyszyńska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 136084.43 ha
  • Puszcza Knyszyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 139590.23 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 91c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 91c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 123f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 109k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-31, Opis granicy: oddział 105fx
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-31, Opis granicy: oddział 79g
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-10-29, Opis granicy: oddział 91a
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 81l
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 81l
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 67k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 67n
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-07-04, Opis granicy: Czarna Białostocka Lacka Buda oddział 11j adres: 01-28-1-02-11-j

Czarna Białostocka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 28 wypadków drogowych w Czarnej Białostockiej odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 36 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 322,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 34,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Czarnej Białostockiej znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Czarnej Białostockiej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 36 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 25 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Czarnej Białostockiej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 321,95 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Czarna Białostocka
  322,0
  Podlaskie
  733,0
  Polska
  1 100,9
 • 34,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  34,5
  Podlaskie
  129,1
  Polska
  104,4
 • 413,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Czarna Białostocka
  413,9
  Województwo
  870,2
  Cały kraj
  1 327,3
 • 10,71 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  10,7
  Województwo
  17,6
  Polska
  9,5
 • 128,57 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  128,6
  Województwo
  118,7
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Czarnej Białostockiej w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 654,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  654,1 km
  Podlaskie
  409,4 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 12,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  12,5 km
  Podlaskie
  7,2 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czarna Białostocka przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 19droga krajowa nr 19(granica (Białoruś) - Kuźnica - Popławce - Zadworzany - Sokółka - Wierzchłowce - Podjanowszczyzna - Moczalnia Stara - Straż - Czarna Białostocka - Horodnianka - Wasilków - Sochonie - Jurowce - Sielachowskie - Białystok - Kuriany - Zwierki - Kucharówka - Zabłudów - Koźliki - Laszki - Ryboły - Chraboły - Haćki - Proniewicze - Bielsk Podlaski - Piliki - Knorydy - Boćki - Andryjanki - Wojeniec - Dziadkowice - Wierciń Duży - Leszczka - Siemiatycze - Turna Mała - Kózki - Chlebczyn - Sarnaki - Platerów - Ostromęczyn - Puczyce-Kolonia - Woźniki - Łosice - Mszanna - Kopce - Mostów - Łukowisko - Międzyrzec Podlaski - Rzeczyca - Rudnik - Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna - Żakowola Radzyńska - Turów - Bedlno Radzyńskie - Białka - Radzyń Podlaski - Borki - Kock - Bykowszczyzna - Firlej - Lubartów - Łucka-Kolonia - Trzciniec - Niemce - Leonów - Ciecierzyn - Elizówka - Lublin - Konopnica - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeżkowice Duże - Niedrzwica Duża - Niedrzwica Kościelna Druga - Niedrzwica Kościelna - Sobieszczany-Kolonia - Wilkołaz - Zdrapy - Rudnik Szlachecki - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Gierlachy - Łążek Ordynacki - Domostawa - Katy - Ździary - Podborek - Zarzecze - Nisko - Nowosielec - Jeżowe - Błonie - Kamień - Sokołów Małopolski - Nienadówka - Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Boguchwała - Lutoryż - Zarzecze - Babica - Wyżne - Połomia - Baryczka - Małówka - Niebylec - Jawornik - Lutcza - Domaradz - Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Krościenko Wyżne - Pustyny - Łężany - Miejsce Piastowe - Rogi - Równe - Zboiska - Dukla - Lipowica - Nowa Wieś - Trzciana - Tylawa - Barwinek - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Czarna Białostocka przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka -Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czarnej Białostockiej istnieje 87 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Babilka

  ul. Białostocka

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Borówkowa

  ul. Brzozowa

  ul. Brzozowy Mostek

  ul. Bukowa

  ul. Chabrowa

  ul. Cicha

  ul. Ciepła

  ul. Czajkowskiego

  ul. Dolna

  ul. Dreszera

  ul. Dębowa

  ul. Fabryczna

  ul. Gajowa

  ul. Gołębia

  ul. Grabowa

  ul. Gęsia

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jagodowa

  ul. Jastrzębia

  ul. Jerzego Bromboszcza

  ul. Jesionowa

  ul. Jeżynowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  pl. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kosińskiego

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krasickiego

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Makowa

  ul. Malinowa

  ul. Marszałkowska

  ul. Mieszka I

  ul. Modrzewiowa

  ul. Myśliwska

  ul. Młynowa

  ul. Ochotnicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Olchowa

  ul. Orzeszkowej

  ul. Parkowa

  ul. Piękna

  ul. Podleśna

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Poziomkowa

  ul. Rybacka

  ul. Różana

  ul. Skórzana

  ul. Sokólska

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tartaczna

  ul. Torowa

  ul. Traugutta

  ul. Tulipanów

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiosenna

  ul. Wrzosowa

  ul. Wybickiego

  ul. Zagórna

  ul. Zamiany

  ul. Zielona

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. Świętego Huberta

  ul. Żeromskiego

  ul. Żurawinowa