Powiat żarski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat żarski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 94 508 Liczba mieszkańców
 • 1 393 km2 Powierzchnia
 • 68 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 61,6% Stopa urbanizacji
 • Janusz Dudojć Starosta
 • al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary Adres starostwa powiatowego
 • FZA Tablice rejestracyjne
Powiat żarski na mapie
Identyfikatory
 • 0811 TERYT (TERC)
Herb powiatu żarskiego
powiat żarski herb
Flaga powiatu żarskiego
powiat żarski flaga

powiat żarski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Żarach
(68) 479-06-00
(68) 479-06-01
Aleja Jana Pawła II
68-200 Żary

Powiat żarski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat żarski ma 94 508 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żarskiego w 2050 roku wynosi 78 243, z czego 38 558 to kobiety, a 39 685 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu żarskiego zawarli w 2021 roku 356 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców powiatu żarskiego jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat żarski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -714. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,53 na 1000 mieszkańców powiatu żarskiego. W 2021 roku urodziło się 677 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 328 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 44,2% zgonów w powiecie żarskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,2% zgonów w powiecie żarskim były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu żarskiego przypada 14.66 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 981 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 214 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu żarskiego -233. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 29 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  60,2% mieszkańców powiatu żarskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu żarskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 94 508 Liczba mieszkańców
 • 48 667 Kobiety
 • 45 841 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie żarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie żarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie żarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żarskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78 243 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 558 Kobiety
 • 39 685 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie żarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie żarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie żarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu żarskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat żarski
  42,4 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat żarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu żarskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,5%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,5%
  Województwo
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 50,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,4%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,3%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,3% Nieustalone
 • Powiat
  1,3%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie żarskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  3,8
  woj. lubuskie
  4,1
  Cały kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat żarski
  1,4
  woj. lubuskie
  1,6
  Cała Polska
  1,6
 • 356 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie żarskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -714 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -317 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -397 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,53 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -7,5
  Województwo
  -5,9
  Cała Polska
  -4,9
 • -8,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie żarskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie żarskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie żarskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie żarskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 677 Urodzenia żywe
 • 335 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 342 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,1
  Województwo
  7,9
  Kraj
  8,7
 • 30,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  30,7
  woj. lubuskie
  34,1
  Kraj
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 328 g Średnia waga noworodków
 • 3 278 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 376 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat żarski
  3 328 g
  Województwo
  3 348 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 204 Waga 3500g - 3999g
 • 204
 • 249 Waga 3000g - 3499g
 • 249
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,12
  Województwo
  1,23
  Cała Polska
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  woj. lubuskie
  0,61
  Polska
  0,64
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. żarski
  0,49
  Lubuskie
  0,57
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie żarskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 391 Zgony
 • 652 Kobiety
  (Zgony)
 • 739 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,7 Zgony na 1000 ludności
 • powiat żarski
  14,7
  Lubuskie
  13,8
  Polska
  13,6
 • 205,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  205,5
  Województwo
  174,5
  Cała Polska
  156,7
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  1,5
  Województwo
  3,2
  Kraj
  3,9
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,4
  Lubuskie
  4,1
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żarskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,2%
  Województwo
  44,8%
  Polska
  34,8%
 • 18,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  18,2%
  woj. lubuskie
  17,7%
  Kraj
  19,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,7%
  Lubuskie
  3,7%
  Kraj
  5,4%
 • 253 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  17,2
  Polska
  13,3
 • 87,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  87,4
  Kraj
  74,4
 • 271,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  271,7
  Województwo
  247,2
  Polska
  268,1
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,2
  Cała Polska
  246,5
 • 660,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 673,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 646,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat żarski
  660,4
  woj. lubuskie
  626,8
  Cały kraj
  475,8
 • 138,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 74,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 200,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  138,2
  woj. lubuskie
  138,3
  Cała Polska
  70,6
 • 31,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat żarski
  31,3
  Województwo
  28,1
  Cały kraj
  32,6
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat żarski
  6,3
  woj. lubuskie
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat żarski
  0,5%
  Lubuskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie żarskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 Osoby w zamachach samobójczych
 • 9 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 34 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  34,0
  Lubuskie
  33,0
  Cała Polska
  36,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  11,0
  Lubuskie
  18,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 14 nieustalona
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 16 30-49 lat
 • 16
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu10
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 5 trzeźwy
 • 10 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 11 kawaler/panna
 • 11
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony30
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 30 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 15 nieustalony
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 emerytura
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 981 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 506 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 475 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 214 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 644 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 570 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -236 Saldo migracji
 • -143 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -93 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -233 Saldo migracji wewnętrznych
 • -138 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -95 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie żarskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat żarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żarski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie żarskim oddano do użytku 244 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie żarskim to 34 990 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 367 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  76,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 23,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie żarskim to 5,01 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie żarskim to 110,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,65% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,36% mieszkań posiada łazienkę, 74,46% korzysta z centralnego ogrzewania, a 59,80% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie żarskim 414 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 135 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 039 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 59 transakcji (mediana cen - 4 201 zł/m2, średnia - 4 208 zł/m2), a na rynku wtórnym 355 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 906 zł/m2, średnia - 2 803 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 135 zł
 • Powiat
  3 135 zł
  woj. lubuskie
  3 909 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 135 zł Ogółem
 • 3 135 zł
 • 2 801 zł do 40 m2
 • 2 801 zł
 • 2 998 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 998 zł
 • 3 587 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 587 zł
 • 3 131 zł od 80,1 m2
 • 3 131 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 039 zł
 • Tutaj
  3 039 zł
  Województwo
  3 801 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 039 zł Ogółem
 • 3 039 zł
 • 2 745 zł do 40 m2
 • 2 745 zł
 • 2 991 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 991 zł
 • 3 415 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 415 zł
 • 2 758 zł od 80,1 m2
 • 2 758 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 414
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m279
  • od 40,1 do 60 m2179
  • od 60,1 do 80 m2102
  • od 80,1 m254
 • 79 do 40 m2
 • 179 od 40,1 do 60 m2
 • 102 od 60,1 do 80 m2
 • 54 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie żarskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 201 zł
 • pow. żarski
  4 201 zł
  Lubuskie
  4 305 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 201 zł Ogółem
 • 4 201 zł
 • 3 800 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 800 zł
 • 4 303 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 303 zł
 • 4 063 zł od 80,1 m2
 • 4 063 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 208 zł
 • Tutaj
  4 208 zł
  Lubuskie
  4 384 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 208 zł Ogółem
 • 4 208 zł
 • 4 307 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 307 zł
 • 4 245 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 245 zł
 • 4 012 zł od 80,1 m2
 • 4 012 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 59
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m212
  • od 60,1 do 80 m239
  • od 80,1 m26
 • 0 do 40 m2
 • 12 od 40,1 do 60 m2
 • 39 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 906 zł
 • Tutaj
  2 906 zł
  Województwo
  3 552 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 906 zł Ogółem
 • 2 906 zł
 • 2 769 zł do 40 m2
 • 2 769 zł
 • 2 922 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 922 zł
 • 2 830 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 830 zł
 • 3 005 zł od 80,1 m2
 • 3 005 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 803 zł
 • Powiat
  2 803 zł
  woj. lubuskie
  3 536 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 803 zł Ogółem
 • 2 803 zł
 • 2 736 zł do 40 m2
 • 2 736 zł
 • 2 890 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 890 zł
 • 2 881 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 881 zł
 • 2 614 zł od 80,1 m2
 • 2 614 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 355
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m277
  • od 40,1 do 60 m2167
  • od 60,1 do 80 m263
  • od 80,1 m248
 • 77 do 40 m2
 • 167 od 40,1 do 60 m2
 • 63 od 60,1 do 80 m2
 • 48 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 34 990 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 366,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. żarski
  366,70
  Województwo
  383,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  73,40 m2
  Województwo
  74,10 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat żarski
  26,90 m2
  Województwo
  28,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,95 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,95
  woj. lubuskie
  3,97
  Cały kraj
  3,82
 • 2,73 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat żarski
  2,73
  Lubuskie
  2,61
  Cały kraj
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat żarski
  0,69
  Województwo
  0,66
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 244 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. żarski
  2,58
  woj. lubuskie
  5,08
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 223 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,01 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  5,01
  Lubuskie
  3,96
  Kraj
  3,90
 • 12,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  12,94
  Lubuskie
  20,14
  Polska
  24,07
 • 26 987 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 110,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. żarski
  110,6 m2
  woj. lubuskie
  88,6 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat żarski
  0,29 m2
  woj. lubuskie
  0,45 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat żarski
  97,65%
  Lubuskie
  98,47%
  Cały kraj
  96,97%
 • 92,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat żarski
  92,68%
  Lubuskie
  96,09%
  Polska
  94,01%
 • 88,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat żarski
  88,36%
  Województwo
  93,60%
  Cała Polska
  91,78%
 • 74,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat żarski
  74,46%
  Lubuskie
  82,29%
  Cała Polska
  83,08%
 • 59,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat żarski
  59,80%
  Lubuskie
  58,74%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat żarski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie żarskim na 1000 mieszkańców pracuje 201osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie żarskim wynosiło w 2021 roku 5,5% (6,8% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żarskim wynosiło 5 659,45 PLN, co odpowiada 94.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żarskiego 7 736 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 930 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 806.

  15,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żarskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,4% w przemyśle i budownictwie, a 16,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 201 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. żarski
  201,0
  Lubuskie
  235,0
  Cały kraj
  257,0
 • 5,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,8% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  4,9%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie żarskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie żarskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie żarskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 659 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 659 PLN
  Lubuskie
  5 287 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie żarskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 736 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 930 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 806 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,4% Przemysł i budownictwo
 • 31,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Pozostałe
 • 36,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie żarskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 991 Pracujący ogółem
 • 9 398 Kobiety
 • 9 593 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie żarskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat żarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat żarski
  66,2
  Lubuskie
  68,4
  Kraj
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,4
  Lubuskie
  38,0
  Cała Polska
  38,2
 • 129,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat żarski
  129,5
  woj. lubuskie
  124,8
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat żarski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie żarskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 415 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 339 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 785 nowych podmiotów, a 489 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 043) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (762) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (1 166) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (453) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie żarskim najwięcej (546) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 078) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (220) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,3% (2 640) podmiotów, a 72,5% (7 555) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie żarskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (24.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 415 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 220 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 640 Przemysł i budownictwo
 • 7 555 Pozostała działalność
 • 785 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie żarskim w 2021 roku
 • 489 Podmioty wyrejestrowane w powiecie żarskim w 2021 roku
 • 7 339 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 078 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 078
 • 272 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 272
 • 57 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 57
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 10 407 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 407
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 37 Spółdzielnie ogółem
 • 37
 • 531 Spółki handlowe ogółem
 • 531
 • 120  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 120
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 447  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 447
 • 116    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 116
 • 546 Spółki cywilne ogółem
 • 546
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 339 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 071 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 071
 • 1 810 Budownictwo
 • 1 810
 • 512 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 512
 • 475 Przetwórstwo przemysłowe
 • 475
 • 468 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 468
 • 460 Transport i gospodarka magazynowa
 • 460
 • 403 Pozostała działalność
 • 403
 • 202 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 202
 • 193 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 193
 • 161 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 161
 • 150 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 150
 • 148 Informacja i komunikacja
 • 148
 • 122 Edukacja
 • 122
 • 76 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 76
 • 67 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 67
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żarski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie żarskim stwierdzono 2 376 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,04 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie żarskim wynosi 68,20% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu żarskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,44 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 12,72 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,52 (97%), o charakterze gospodarczym - 4,42 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 376 Przestępstwa ogółem
 • 2 376
 • 1 465 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 465
 • 419 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 419
 • 334 Przestępstwa drogowe
 • 334
 • 44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 44
 • 1 207 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 207
 • 25,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  25,04
  Lubuskie
  27,15
  Polska
  21,51
 • 15,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. żarski
  15,44
  Województwo
  16,18
  Cała Polska
  12,82
 • 4,42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. żarski
  4,42
  Województwo
  7,26
  Cała Polska
  5,89
 • 3,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,52
  Lubuskie
  2,46
  Polska
  1,85
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat żarski
  0,46
  woj. lubuskie
  0,52
  Cały kraj
  0,35
 • 12,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat żarski
  12,72
  Lubuskie
  13,74
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  68%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  61%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  64%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat żarski
  61%
  Województwo
  74%
  Kraj
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  97%
  Lubuskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  84%
  Kraj
  89%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  46%
  Lubuskie
  54%
  Cała Polska
  53%

Powiat żarski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu żarskiego wyniosła w 2021 roku 128,5 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu żarskiego - 41.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,4 mln złotych, czyli 11,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu żarskiego wyniosła w 2021 roku 138,0 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10.7%). W budżecie powiatu żarskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 236 złotych na mieszkańca (16,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,5 złotych na mieszkańca (1,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie żarskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu żarskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu żarskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  105,5 mln

  1,1 tys(100%)

  93,4 mln

  950(100%)

  97,3 mln

  993(100%)

  114,9 mln

  1,2 tys(100%)

  107,3 mln

  1,1 tys(100%)

  111,0 mln

  1,2 tys(100%)

  119,6 mln

  1,2 tys(100%)

  128,5 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  38,1 mln

  387(36.1%)

  33,4 mln

  340(35.8%)

  37,0 mln

  378(38%)

  45,2 mln

  464(39.3%)

  40,6 mln

  419(37.8%)

  42,0 mln

  438(37.9%)

  50,2 mln

  526(42%)

  53,7 mln

  568(41.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,6 mln

  86,9(8.1%)

  6,6 mln

  67,0(7%)

  7,1 mln

  72,6(7.3%)

  7,6 mln

  78,0(6.6%)

  8,5 mln

  87,8(7.9%)

  11,6 mln

  121(10.5%)

  12,5 mln

  131(10.5%)

  15,4 mln

  163(12%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,8 mln

  140(13.1%)

  14,6 mln

  149(15.6%)

  15,8 mln

  161(16.2%)

  10,4 mln

  106(9%)

  11,4 mln

  118(10.6%)

  12,0 mln

  125(10.8%)

  14,0 mln

  147(11.7%)

  14,2 mln

  150(11%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  67,3(6.3%)

  6,4 mln

  65,5(6.9%)

  6,8 mln

  69,6(7%)

  6,8 mln

  69,7(5.9%)

  7,7 mln

  79,4(7.2%)

  7,9 mln

  82,6(7.2%)

  8,2 mln

  85,5(6.8%)

  8,5 mln

  90,4(6.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,9 mln

  59,6(5.6%)

  5,8 mln

  59,0(6.2%)

  6,8 mln

  69,3(7%)

  6,3 mln

  64,5(5.5%)

  6,4 mln

  66,1(6%)

  7,0 mln

  72,5(6.3%)

  7,7 mln

  80,5(6.4%)

  7,8 mln

  82,7(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,5 mln

  86,2(8.1%)

  11,6 mln

  119(12.5%)

  9,1 mln

  92,9(9.3%)

  14,2 mln

  146(12.4%)

  11,5 mln

  118(10.7%)

  7,6 mln

  78,8(6.8%)

  6,6 mln

  69,5(5.5%)

  5,5 mln

  58,7(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,1 mln

  52,0(4.9%)

  4,3 mln

  43,6(4.6%)

  2,0 mln

  20,9(2.1%)

  1,7 mln

  17,2(1.5%)

  1,5 mln

  15,3(1.4%)

  5,2 mln

  53,9(4.7%)

  2,7 mln

  28,1(2.2%)

  4,7 mln

  49,4(3.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  28,2(2.6%)

  2,4 mln

  24,7(2.6%)

  3,1 mln

  31,8(3.2%)

  3,5 mln

  36,2(3.1%)

  3,6 mln

  37,1(3.3%)

  3,6 mln

  37,0(3.2%)

  3,9 mln

  41,0(3.3%)

  4,2 mln

  44,3(3.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  17,8(1.7%)

  522,9 tys

  5,3(0.6%)

  511,7 tys

  5,2(0.5%)

  1,2 mln

  12,8(1.1%)

  43,7 tys

  0,5(0%)

  573,6 tys

  6,0(0.5%)

  292,6 tys

  3,1(0.2%)

  2,5 mln

  26,2(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  14,5(1.4%)

  1,6 mln

  16,4(1.7%)

  1,7 mln

  17,2(1.7%)

  1,4 mln

  13,9(1.2%)

  1,7 mln

  17,8(1.6%)

  2,0 mln

  21,3(1.8%)

  1,9 mln

  19,9(1.6%)

  1,6 mln

  17,2(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  33,3(3.1%)

  2,1 mln

  21,4(2.2%)

  3,7 mln

  38,2(3.8%)

  5,2 mln

  53,0(4.5%)

  3,2 mln

  33,4(3%)

  1,7 mln

  18,0(1.6%)

  1,4 mln

  14,5(1.2%)

  1,4 mln

  14,5(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  3,6 mln

  36,9(3.4%)

  3,4 mln

  35,0(3.7%)

  2,9 mln

  29,8(3%)

  2,9 mln

  30,2(2.6%)

  984,0 tys

  10,2(0.9%)

  806,4 tys

  8,4(0.7%)

  569,3 tys

  6,0(0.5%)

  357,5 tys

  3,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  236,3 tys

  2,4(0.2%)

  249,6 tys

  2,6(0.2%)

  247,0 tys

  2,5(0.2%)

  263,5 tys

  2,7(0.2%)

  264,0 tys

  2,8(0.2%)

  264,0 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  153,1 tys

  1,6(0.1%)

  120,7 tys

  1,2(0.1%)

  145,1 tys

  1,5(0.1%)

  142,6 tys

  1,5(0.1%)

  365,3 tys

  3,8(0.3%)

  182,6 tys

  1,9(0.2%)

  104,8 tys

  1,1(0.1%)

  150,5 tys

  1,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 mln

  50,9(4.8%)

  52,7 tys

  0,5(0.1%)

  21,8 tys

  0,2(0%)

  1,0 mln

  10,6(0.9%)

  1,4 mln

  14,1(1.3%)

  486,1 tys

  5,1(0.4%)

  762,2 tys

  8,0(0.6%)

  111,4 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  94,1 tys

  1,0(0.1%)

  125,1 tys

  1,3(0.1%)

  116,6 tys

  1,2(0.1%)

  108,6 tys

  1,1(0.1%)

  91,4 tys

  0,9(0.1%)

  83,3 tys

  0,9(0.1%)

  103,6 tys

  1,1(0.1%)

  107,2 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  234,1 tys

  2,4(0.2%)

  207,2 tys

  2,1(0.2%)

  165,8 tys

  1,7(0.2%)

  172,3 tys

  1,8(0.1%)

  1,2 mln

  12,3(1.1%)

  304,8 tys

  3,2(0.3%)

  100,4 tys

  1,1(0.1%)

  94,4 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  321,4 tys

  3,3(0.3%)

  86,7 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,5(0.1%)

  76,1 tys

  0,8(0.1%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  16,8 tys

  0,2(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  53,2 tys

  0,5(0%)

  62,1 tys

  0,6(0.1%)

  157,2 tys

  1,6(0.1%)

  999

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  369,3 tys

  3,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  297,5 tys

  3,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  71,4 tys

  0,7(0.1%)

  15,3 tys

  0,2(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie żarskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu żarskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu żarskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  105,1 mln

  1,1 tys(100%)

  99,5 mln

  1,0 tys(100%)

  97,6 mln

  997(100%)

  113,4 mln

  1,2 tys(100%)

  110,6 mln

  1,1 tys(100%)

  116,1 mln

  1,2 tys(100%)

  125,3 mln

  1,3 tys(100%)

  138,0 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  49,2 mln

  498(46.8%)

  47,0 mln

  479(47.3%)

  47,8 mln

  489(49%)

  46,0 mln

  472(40.6%)

  46,0 mln

  475(41.6%)

  49,0 mln

  510(42.2%)

  56,9 mln

  597(45.5%)

  62,3 mln

  659(45.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,1 mln

  183(17.2%)

  19,3 mln

  197(19.4%)

  20,6 mln

  210(21.1%)

  22,1 mln

  227(19.5%)

  24,9 mln

  257(22.5%)

  25,9 mln

  270(22.3%)

  24,6 mln

  258(19.6%)

  27,6 mln

  292(20%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,0 mln

  90,9(8.5%)

  7,0 mln

  71,2(7%)

  6,9 mln

  70,3(7%)

  7,4 mln

  75,6(6.5%)

  8,2 mln

  84,9(7.4%)

  10,8 mln

  112(9.3%)

  11,8 mln

  124(9.5%)

  14,7 mln

  156(10.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  82,1(7.7%)

  8,5 mln

  86,3(8.5%)

  10,1 mln

  103(10.3%)

  8,8 mln

  90,5(7.8%)

  9,9 mln

  102(8.9%)

  10,6 mln

  110(9.1%)

  12,7 mln

  134(10.2%)

  12,9 mln

  136(9.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  25,4(2.4%)

  5,5 mln

  55,7(5.5%)

  1,8 mln

  18,9(1.9%)

  4,1 mln

  42,3(3.6%)

  3,8 mln

  39,6(3.5%)

  1,8 mln

  18,8(1.6%)

  3,5 mln

  37,0(2.8%)

  4,0 mln

  42,0(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  10,7(1%)

  519,9 tys

  5,3(0.5%)

  857,3 tys

  8,8(0.9%)

  11,7 mln

  120(10.4%)

  5,0 mln

  52,1(4.6%)

  5,9 mln

  61,4(5.1%)

  2,3 mln

  24,5(1.9%)

  3,4 mln

  35,5(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,9 mln

  50,1(4.7%)

  3,9 mln

  39,3(3.9%)

  3,0 mln

  30,7(3.1%)

  2,8 mln

  28,3(2.4%)

  3,2 mln

  32,7(2.9%)

  2,8 mln

  29,0(2.4%)

  2,8 mln

  29,8(2.3%)

  3,0 mln

  31,8(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  37,5(3.5%)

  2,5 mln

  25,9(2.6%)

  1,9 mln

  19,9(2%)

  2,6 mln

  26,8(2.3%)

  1,4 mln

  14,5(1.3%)

  1,9 mln

  20,1(1.7%)

  1,8 mln

  19,1(1.5%)

  2,9 mln

  30,7(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,9 mln

  19,7(1.8%)

  1,3 mln

  13,2(1.3%)

  1,3 mln

  13,7(1.4%)

  1,3 mln

  13,6(1.2%)

  1,3 mln

  13,8(1.2%)

  1,5 mln

  16,0(1.3%)

  1,6 mln

  16,3(1.2%)

  1,9 mln

  20,5(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  10,8(1%)

  688,3 tys

  7,0(0.7%)

  1,2 mln

  11,8(1.2%)

  1,4 mln

  14,5(1.2%)

  1,3 mln

  12,9(1.1%)

  882,5 tys

  9,2(0.8%)

  1,1 mln

  11,0(0.8%)

  915,7 tys

  9,7(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  432,0 tys

  4,4(0.4%)

  391,8 tys

  4,0(0.4%)

  413,8 tys

  4,2(0.4%)

  425,2 tys

  4,4(0.4%)

  349,8 tys

  3,6(0.3%)

  430,9 tys

  4,5(0.4%)

  515,1 tys

  5,4(0.4%)

  433,5 tys

  4,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  236,3 tys

  2,4(0.2%)

  249,6 tys

  2,6(0.2%)

  247,0 tys

  2,5(0.2%)

  263,5 tys

  2,7(0.2%)

  264,0 tys

  2,8(0.2%)

  264,0 tys

  2,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  313,6 tys

  3,2(0.3%)

  305,5 tys

  3,1(0.3%)

  817,5 tys

  8,4(0.8%)

  643,5 tys

  6,6(0.6%)

  372,7 tys

  3,8(0.3%)

  457,7 tys

  4,8(0.4%)

  234,9 tys

  2,5(0.2%)

  263,4 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  456,0 tys

  4,6(0.4%)

  1,3 mln

  13,4(1.3%)

  545,2 tys

  5,6(0.6%)

  304,8 tys

  3,1(0.3%)

  1,1 mln

  11,0(1%)

  157,1 tys

  1,6(0.1%)

  156,0 tys

  1,6(0.1%)

  152,7 tys

  1,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  74,3 tys

  0,8(0.1%)

  74,3 tys

  0,8(0.1%)

  73,7 tys

  0,8(0.1%)

  73,2 tys

  0,8(0.1%)

  74,7 tys

  0,8(0.1%)

  75,9 tys

  0,8(0.1%)

  77,6 tys

  0,8(0.1%)

  80,3 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  321,4 tys

  3,3(0.3%)

  86,7 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,5(0.1%)

  76,1 tys

  0,8(0.1%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  16,8 tys

  0,2(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  2,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,0 mln

  40,4(3.8%)

  1,1 mln

  11,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  945,9 tys

  9,7(0.8%)

  559,6 tys

  5,8(0.5%)

  535,0 tys

  5,6(0.5%)

  1,0 mln

  10,9(0.8%)

  4,6 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  53,2 tys

  0,5(0%)

  62,1 tys

  0,6(0.1%)

  157,2 tys

  1,6(0.1%)

  999

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat żarski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 083 mieszkańców powiatu żarskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 283 kobiet oraz 10 800 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców powiatu żarskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 20,6% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu żarskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie żarskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  W roku 2021 w powiecie żarskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 118 oddziałów uczęszczało 2 644 dzieci (1 310 dziewczynek oraz 1 334 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żarskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 80 oddziałów uczęszczało 1 985 dzieci (965 dziewczynek oraz 1 020 chłopców). Dostępne były 1 984 miejsca.

  16,6% mieszkańców powiatu żarskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 810 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 40 szkół podstawowych, w których w 487 oddziałach uczyło się 7 600 uczniów (3 714 kobiet oraz 3 886 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie żarskim placówkę miało 39 szkół podstawowych, w których w 351 oddziałach uczyło się 6 308 uczniów (3 050 kobiet oraz 3 258 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów.

  W powiecie żarskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 116 uczniów (745 kobiet oraz 371 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 286 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żarskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 72 oddziałach uczyło się 1 777 uczniów (1 130 kobiet oraz 647 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 596 absolwentów.

  W powiecie żarskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 41 oddziałach uczyło się 723 uczniów (239 kobiet oraz 484 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,7 uczniów. 17,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców powiatu żarskiego w wieku potencjalnej nauki (28,5% kobiet i 28,7% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  11,7%
  woj. lubuskie
  15,3%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. żarski
  32,8%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. żarski
  10,4%
  Lubuskie
  12,1%
  Kraj
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat żarski
  19,9%
  Lubuskie
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 19,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. żarski
  27,2%
  Województwo
  25,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat żarski
  5,9%
  Lubuskie
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. żarski
  20,6%
  Województwo
  18,9%
  Kraj
  19,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. żarski
  1,9%
  Województwo
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 810 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat żarski
  810,0
  Lubuskie
  883,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,89
  woj. lubuskie
  0,89
  Polska
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 118 Oddziały
 • 20 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 707 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat żarski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 644 Dzieci
 • 1 310 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 334 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 523 3 lata
 • 523
 • 679 4 lata
 • 679
 • 721 5 lata
 • 721
 • 671 6 lat
 • 671
 • 26 7 lat i więcej
 • 26
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 279 3 lata
 • 279
 • 323 4 lata
 • 323
 • 353 5 lata
 • 353
 • 334 6 lat
 • 334
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 244 3 lata
 • 244
 • 356 4 lata
 • 356
 • 368 5 lata
 • 368
 • 337 6 lat
 • 337
 • 19 7 lat i więcej
 • 19
 • 408 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 177,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 176,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat żarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 424 Oddziały
 • 7 411 Uczniowie
 • 3 650 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 761 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 843 Uczniowie w 1 klasie
 • 395 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 448 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 933 Absolwenci
 • 465 Kobiety
  (absolwenci)
 • 468 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 63 Oddziały
 • 189 Uczniowie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie)
 • 125 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,9%
  66,1%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,6
  Województwo
  17,1
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,6
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,6
 • 17,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,5
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 590,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 481,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 108,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 53,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat żarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 43 Oddziały
 • 1 003 Uczniowie
 • 696 Kobiety
  (uczniowie)
 • 307 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,4%
  30,6%
 • 250 Uczniowie w 1 klasie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 229 Absolwenci
 • 142 Kobiety
  (absolwenci)
 • 87 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 113 Uczniowie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,4%
  56,6%
 • 57 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat żarski
  23,7
  Województwo
  26,5
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 97,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 63,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat żarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 209 Uczniowie w 1 klasie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 10 Oddziały
 • 47 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,7%
  55,3%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  17,6
  woj. lubuskie
  19,1
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,6
 • 21,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,8
 • 4,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,7
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat żarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat żarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat żarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żarski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie żarskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie żarskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • hostele: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 260)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie żarskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie żarskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 779 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 392 (uczestnicy: 50 294)
  • seanse filmowe: 24 (uczestnicy: 1 358)
  • wystawy: 62 (uczestnicy: 18 036)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 18 (uczestnicy: 1 893)
  • koncerty: 53 (uczestnicy: 8 752)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 35 (uczestnicy: 2 219)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 21 (uczestnicy: 1 446)
  • konkursy: 37 (uczestnicy: 1 956)
  • pokazy teatralne: 23 (uczestnicy: 3 982)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 52)
  • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 8 807)
  • warsztaty: 42 (uczestnicy: 1 266)
  • inne: 65 (uczestnicy: 527)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 92 (członkowie: 1 392)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 175)
  • taneczne: 14 (członkowie: 180)
  • muzyczne: 33 (członkowie: 333)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 80)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 12)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 18 (członkowie: 255)
  • literackie: 4 (członkowie: 38)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 254)
  • inne: 3 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 35)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 35)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 44 (członkowie: 454)
  • teatralne: 11 (członkowie: 148)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 97)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 70)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 9 (członkowie: 109)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie żarskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 334 miejscami na widowni. Odbyło się 851 seansów, na które przyszło 20 659 widzów, w tym 220 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 459 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie żarskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 5 756 zwiedzających, co daje 607 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie żarskim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 320 050 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 50 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 29 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 408 291 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 143
  • dostępne dla czytelników: 93
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 92
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 22
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 19
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 16


 • Kluby sportowe w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie żarskim działało 48 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 003 członków. Zarejestrowano 2 363 ćwiczących (mężczyźni: 1 799, kobiety: 564, chłopcy do lat 18: 1 026, dziewczęta do lat 18: 475). Aktywne były 64 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (78), instruktora sportowego (48) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie żarskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żarski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat żarski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 38 wypadków drogowych w powiecie żarskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 40 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 40,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,4 ofiar śmiertelnych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 39,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie żarskim zarejestrowanych było 91 390 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 72 939 samochodów osobowych (764,4 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 9 258 samochodów ciężarowych (104,8 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 244 autobusów (2,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 747 ciągników siodłowych (7,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 878 motocykli (51,1 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie żarskim znajdowało się 62 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 68 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 65 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie żarskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 38 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 40 Ranni
  (rok 2021)
 • 28 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie żarskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 40,21 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. żarski
  40,2
  Województwo
  54,0
  Polska
  59,9
 • 7,41 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  7,4
  woj. lubuskie
  7,1
  Kraj
  5,9
 • 42,32 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  42,3
  Lubuskie
  64,9
  Polska
  69,4
 • 3,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. żarski
  3,3
  woj. lubuskie
  8,4
  Kraj
  7,6
 • 39,39 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat żarski
  39,4
  woj. lubuskie
  74,3
  Cała Polska
  80,2
 • 18,42 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  18,4
  Lubuskie
  13,1
  Cały kraj
  9,8
 • 105,26 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. żarski
  105,3
  Lubuskie
  120,0
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 91 390 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie żarskim w 2020 roku
 • 72 939 Samochody osobowe
 • 9 258 Samochody ciężarowe
 • 30 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 244 Autobusy
 • 651 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 750 Ciągniki samochodowe
 • 747   Ciągniki siodłowe
 • 2 670 Ciągniki rolnicze
 • 4 878 Motocykle
 • 1 680   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 647 Motorowery
 • 72 939Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie żarskim
 • Samochody osobowe w powiecie żarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 764,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  764,4
  woj. lubuskie
  704,3
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg18 783
  • 1400-1649 kg16 328
  • 1650-1899 kg16 373
  • 1900 kg i więcej21 455
 • 18 783 do 1399 kg
 • 16 328 1400-1649 kg
 • 16 373 1650-1899 kg
 • 21 455 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 202 do 1399 cm3
 • 24 202
 • 41 652 1400-1999 cm3
 • 41 652
 • 7 085 2000 i więcej cm3
 • 7 085
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie żarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna40 732
  • olej napędowy23 290
  • gaz (LPG)8 210
  • pozostałe707
 • 40 732 benzyna
 • 23 290 olej napędowy
 • 8 210 gaz (LPG)
 • 707 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 481 do 1 roku
 • 481
 • 388 2 lata
 • 388
 • 460 3 lata
 • 460
 • 1 265 4-5 lat
 • 1 265
 • 1 390 6-7 lat
 • 1 390
 • 2 186 8-9 lat
 • 2 186
 • 3 004 10-11 lat
 • 3 004
 • 10 773 12-15 lat
 • 10 773
 • 15 481 16-20 lat
 • 15 481
 • 13 280 21-25 lat
 • 13 280
 • 9 888 26-30 lat
 • 9 888
 • 14 343 31 lat i więcej
 • 14 343
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie żarskim
 • Tutaj
  21,6 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 9 258Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie żarskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie żarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 104,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  104,8
  Lubuskie
  111,0
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 413 do 999 kg
 • 4 413
 • 2 598 1000-1499 kg
 • 2 598
 • 643 1500-2999 kg
 • 643
 • 64 3000-3499 kg
 • 64
 • 193 3500-4999 kg
 • 193
 • 443 5000-6999 kg
 • 443
 • 324 7000-9999 kg
 • 324
 • 417 10000-14999 kg
 • 417
 • 163 15000 kg i więcej
 • 163
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 602
  • olej napędowy6 151
  • gaz (LPG)182
  • pozostałe1 323
 • 1 602 benzyna
 • 6 151 olej napędowy
 • 182 gaz (LPG)
 • 1 323 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 79 2 lata
 • 79
 • 91 3 lata
 • 91
 • 312 4-5 lat
 • 312
 • 323 6-7 lat
 • 323
 • 354 8-9 lat
 • 354
 • 453 10-11 lat
 • 453
 • 1 122 12-15 lat
 • 1 122
 • 1 535 16-20 lat
 • 1 535
 • 1 393 21-25 lat
 • 1 393
 • 990 26-30 lat
 • 990
 • 2 578 31 lat i więcej
 • 2 578
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie żarskim
 • pow. żarski
  22,1 lat
  Lubuskie
  19,7 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 244Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie żarskim
 • Autobusy w powiecie żarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,6
  Województwo
  2,9
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19
  • olej napędowy135
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe90
 • 19 benzyna
 • 135 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 90 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 12 6-7 lat
 • 12
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 47 12-15 lat
 • 47
 • 40 16-20 lat
 • 40
 • 16 21-25 lat
 • 16
 • 12 26-30 lat
 • 12
 • 103 31 lat i więcej
 • 103
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie żarskim
 • Tutaj
  24,1 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 747Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie żarskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie żarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. żarski
  7,8
  Lubuskie
  12,9
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy557
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe187
 • 3 benzyna
 • 557 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 187 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 6 2 lata
 • 6
 • 11 3 lata
 • 11
 • 44 4-5 lat
 • 44
 • 65 6-7 lat
 • 65
 • 54 8-9 lat
 • 54
 • 30 10-11 lat
 • 30
 • 166 12-15 lat
 • 166
 • 114 16-20 lat
 • 114
 • 58 21-25 lat
 • 58
 • 46 26-30 lat
 • 46
 • 140 31 lat i więcej
 • 140
 • 17,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie żarskim
 • powiat żarski
  17,8 lat
  Województwo
  12,4 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 4 878Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie żarskim
 • Motocykle w powiecie żarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 51,1 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  51,1
  woj. lubuskie
  49,4
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 60 do 1 roku
 • 60
 • 25 2 lata
 • 25
 • 29 3 lata
 • 29
 • 148 4-5 lat
 • 148
 • 77 6-7 lat
 • 77
 • 78 8-9 lat
 • 78
 • 127 10-11 lat
 • 127
 • 369 12-15 lat
 • 369
 • 498 16-20 lat
 • 498
 • 418 21-25 lat
 • 418
 • 326 26-30 lat
 • 326
 • 2 723 31 lat i więcej
 • 2 723
 • 26,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie żarskim
 • powiat żarski
  26,9 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 31 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 26 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie żarskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 444,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  444,4 km
  Lubuskie
  532,0 km
  Kraj
  591,9 km
 • 6,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  6,6 km
  Województwo
  7,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 65 Liczba licencji na taksówki
 • 68 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami