Powiat żarski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat żarski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 94 883 Liczba mieszkańców
 • 1 393 km2 Powierzchnia
 • 70 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 61,6% Stopa urbanizacji
 • Janusz Dudojć Starosta
 • al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary Adres starostwa powiatowego
 • FZA Tablice rejestracyjne
Powiat żarski na mapie
Identyfikatory
 • 0811 TERYT (TERC)
Herb powiatu żarskiego
powiat żarski herb
Flaga powiatu żarskiego
powiat żarski flaga

powiat żarski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Żarach
(68) 479-06-00
(68) 479-06-01
Aleja Jana Pawła II
68-200 Żary

Powiat żarski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat żarski ma 94 883 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żarskiego w 2050 roku wynosi 78 243, z czego 38 558 to kobiety, a 39 685 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu żarskiego zawarli w 2020 roku 319 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców powiatu żarskiego jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat żarski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -449. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,69 na 1000 mieszkańców powiatu żarskiego. W 2020 roku urodziło się 803 dzieci, w tym 50,1% dziewczynek i 49,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 293 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 31,3% zgonów w powiecie żarskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,8% zgonów w powiecie żarskim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu żarskiego przypada 13.07 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 923 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 210 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu żarskiego -287. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 12.

  60,5% mieszkańców powiatu żarskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu żarskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 94 883 Liczba mieszkańców
 • 48 859 Kobiety
 • 46 024 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie żarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie żarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie żarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żarskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78 243 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 558 Kobiety
 • 39 685 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie żarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie żarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie żarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu żarskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,1 lat
  woj. lubuskie
  41,9 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat żarski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu żarskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,5%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  28,8%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  52,5%
  woj. lubuskie
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 50,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • powiat żarski
  9,4%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,3%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,3% Nieustalone
 • Powiat
  1,3%
  Województwo
  1,3%
  Kraj
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie żarskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  3,3
  woj. lubuskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat żarski
  1,3
  Województwo
  1,1
  Kraj
  1,3
 • 319 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie żarskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -449 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -169 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -280 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,69 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,7
  Województwo
  -4,0
  Cała Polska
  -3,2
 • -5,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie żarskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie żarskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie żarskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie żarskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 803 Urodzenia żywe
 • 402 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 401 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,1%
  49,9%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,4
  woj. lubuskie
  8,6
  Polska
  9,3
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. żarski
  35,9
  Lubuskie
  36,8
  Cała Polska
  39,9
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 293 g Średnia waga noworodków
 • 3 223 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 363 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat żarski
  3 293 g
  Lubuskie
  3 352 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 248 Waga 3500g - 3999g
 • 248
 • 304 Waga 3000g - 3499g
 • 304
 • 144 Waga 2500g - 2999g
 • 144
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,28
  Województwo
  1,31
  Cała Polska
  1,38
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,64
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,67
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,64
  Lubuskie
  0,68
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie żarskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 252 Zgony
 • 571 Kobiety
  (Zgony)
 • 681 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • pow. żarski
  13,1
  Województwo
  12,5
  Cały kraj
  12,5
 • 155,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  155,9
  Lubuskie
  146,2
  Cała Polska
  134,3
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. żarski
  1,2
  Lubuskie
  3,1
  Cały kraj
  3,6
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. żarski
  4,0
  Lubuskie
  3,7
  Cała Polska
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żarskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. żarski
  31,3%
  Województwo
  32,6%
  Cały kraj
  39,4%
 • 25,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat żarski
  25,8%
  Województwo
  26,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat żarski
  5,6%
  woj. lubuskie
  5,2%
  Cały kraj
  6,6%
 • 6,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,7
  Cała Polska
  9,9
 • 64,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  64,4
  Polska
  70,4
 • 298,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  298,5
  Województwo
  288,2
  Polska
  283,2
 • 271,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  271,3
  Cała Polska
  261,3
 • 361,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 346,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 377,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat żarski
  361,7
  Lubuskie
  355,9
  Polska
  421,0
 • 87,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 143,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  87,4
  Lubuskie
  85,3
  Cała Polska
  69,5
 • 30,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  30,2
  Lubuskie
  33,8
  Cały kraj
  35,1
 • 16,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,1
  woj. lubuskie
  10,2
  Kraj
  7,9
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie żarskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 43 Osoby w zamachach samobójczych
 • 10 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 33 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 45 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. żarski
  45,0
  Lubuskie
  36,0
  Cały kraj
  31,0
 • 21 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  21,0
  Lubuskie
  17,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 23 powieszenie się
 • 23
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 2 uduszenie się
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 19 nieustalona
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 5 13-18 lat
 • 5
 • 8 19-24 lat
 • 8
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 19 30-49 lat
 • 19
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony28
 • 4 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 28 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 20 kawaler/panna
 • 20
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 5 konkubinat
 • 5
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony34
 • 2 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 34 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony17
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 17 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 3 renta
 • 3
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 22 nieustalony
 • 22
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 12 nieustalony
 • 12
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 923 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 470 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 453 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 210 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 631 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 579 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -275 Saldo migracji
 • -153 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -122 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -287 Saldo migracji wewnętrznych
 • -161 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -126 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie żarskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat żarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żarski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie żarskim oddano do użytku 230 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie żarskim to 34 990 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 367 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  69,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 30,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie żarskim to 4,98 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie żarskim to 115,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,65% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,36% mieszkań posiada łazienkę, 74,46% korzysta z centralnego ogrzewania, a 59,80% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie żarskim 414 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 135 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 039 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 59 transakcji (mediana cen - 4 201 zł/m2, średnia - 4 208 zł/m2), a na rynku wtórnym 355 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 906 zł/m2, średnia - 2 803 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 135 zł
 • Tutaj
  3 135 zł
  Województwo
  3 909 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 135 zł Ogółem
 • 3 135 zł
 • 2 801 zł do 40 m2
 • 2 801 zł
 • 2 998 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 998 zł
 • 3 587 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 587 zł
 • 3 131 zł od 80,1 m2
 • 3 131 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 039 zł
 • Powiat
  3 039 zł
  woj. lubuskie
  3 801 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 039 zł Ogółem
 • 3 039 zł
 • 2 745 zł do 40 m2
 • 2 745 zł
 • 2 991 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 991 zł
 • 3 415 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 415 zł
 • 2 758 zł od 80,1 m2
 • 2 758 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 414
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m279
  • od 40,1 do 60 m2179
  • od 60,1 do 80 m2102
  • od 80,1 m254
 • 79 do 40 m2
 • 179 od 40,1 do 60 m2
 • 102 od 60,1 do 80 m2
 • 54 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie żarskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 201 zł
 • pow. żarski
  4 201 zł
  Województwo
  4 305 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 201 zł Ogółem
 • 4 201 zł
 • 3 800 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 800 zł
 • 4 303 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 303 zł
 • 4 063 zł od 80,1 m2
 • 4 063 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 208 zł
 • Tutaj
  4 208 zł
  Województwo
  4 384 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 4 208 zł Ogółem
 • 4 208 zł
 • 4 307 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 307 zł
 • 4 245 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 245 zł
 • 4 012 zł od 80,1 m2
 • 4 012 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 59
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m212
  • od 60,1 do 80 m239
  • od 80,1 m26
 • 0 do 40 m2
 • 12 od 40,1 do 60 m2
 • 39 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 906 zł
 • powiat żarski
  2 906 zł
  Województwo
  3 552 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 2 906 zł Ogółem
 • 2 906 zł
 • 2 769 zł do 40 m2
 • 2 769 zł
 • 2 922 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 922 zł
 • 2 830 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 830 zł
 • 3 005 zł od 80,1 m2
 • 3 005 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 803 zł
 • Powiat
  2 803 zł
  woj. lubuskie
  3 536 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 2 803 zł Ogółem
 • 2 803 zł
 • 2 736 zł do 40 m2
 • 2 736 zł
 • 2 890 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 890 zł
 • 2 881 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 881 zł
 • 2 614 zł od 80,1 m2
 • 2 614 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 355
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m277
  • od 40,1 do 60 m2167
  • od 60,1 do 80 m263
  • od 80,1 m248
 • 77 do 40 m2
 • 167 od 40,1 do 60 m2
 • 63 od 60,1 do 80 m2
 • 48 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 34 990 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 366,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat żarski
  366,70
  Lubuskie
  383,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat żarski
  73,40 m2
  Województwo
  74,10 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. żarski
  26,90 m2
  woj. lubuskie
  28,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,95 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,95
  Lubuskie
  3,97
  Kraj
  3,82
 • 2,73 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,73
  Lubuskie
  2,61
  Polska
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. żarski
  0,69
  woj. lubuskie
  0,66
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 230 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat żarski
  2,41
  woj. lubuskie
  5,13
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 145 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,98 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat żarski
  4,98
  Lubuskie
  3,86
  Cały kraj
  3,77
 • 12,00 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat żarski
  12,00
  Lubuskie
  19,79
  Polska
  21,77
 • 26 586 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 115,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat żarski
  115,6 m2
  Województwo
  86,0 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat żarski
  0,28 m2
  Lubuskie
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat żarski
  97,65%
  Lubuskie
  98,47%
  Polska
  96,97%
 • 92,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. żarski
  92,68%
  Lubuskie
  96,09%
  Cały kraj
  94,01%
 • 88,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,36%
  Województwo
  93,60%
  Kraj
  91,78%
 • 74,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  74,46%
  Lubuskie
  82,29%
  Kraj
  83,08%
 • 59,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat żarski
  59,80%
  Lubuskie
  58,74%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat żarski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie żarskim na 1000 mieszkańców pracuje 199osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie żarskim wynosiło w 2020 roku 6,6% (8,0% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żarskim wynosiło 5 047,09 PLN, co odpowiada 91.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żarskiego 7 736 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 930 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 806.

  14,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żarskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 199 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  199,0
  Lubuskie
  229,0
  Cała Polska
  252,0
 • 6,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,0% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • powiat żarski
  6,6%
  woj. lubuskie
  6,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie żarskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie żarskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie żarskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 047 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 047 PLN
  Lubuskie
  4 832 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie żarskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 736 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 930 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 806 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Przemysł i budownictwo
 • 31,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Pozostałe
 • 36,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie żarskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18 950 Pracujący ogółem
 • 9 431 Kobiety
 • 9 519 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie żarskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat żarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. żarski
  65,3
  Województwo
  67,2
  Cała Polska
  68,0
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. żarski
  36,5
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  37,5
 • 126,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  126,4
  Lubuskie
  122,3
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat żarski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie żarskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 166 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 143 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 765 nowych podmiotów, a 453 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 043) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (762) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (1 166) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (453) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie żarskim najwięcej (543) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 822) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (225) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,4% (2 476) podmiotów, a 73,4% (7 465) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie żarskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.1%) oraz Budownictwo (23.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 166 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 225 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 476 Przemysł i budownictwo
 • 7 465 Pozostała działalność
 • 765 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie żarskim w 2020 roku
 • 453 Podmioty wyrejestrowane w powiecie żarskim w 2020 roku
 • 7 143 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 822 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 822
 • 279 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 279
 • 57 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 57
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 10 158 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 158
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 38 Spółdzielnie ogółem
 • 38
 • 497 Spółki handlowe ogółem
 • 497
 • 122  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 122
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 413  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 413
 • 118    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 118
 • 543 Spółki cywilne ogółem
 • 543
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 143 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 079 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 079
 • 1 671 Budownictwo
 • 1 671
 • 504 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 504
 • 467 Przetwórstwo przemysłowe
 • 467
 • 466 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 466
 • 459 Transport i gospodarka magazynowa
 • 459
 • 401 Pozostała działalność
 • 401
 • 193 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 193
 • 180 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 180
 • 165 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 165
 • 153 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 153
 • 127 Informacja i komunikacja
 • 127
 • 117 Edukacja
 • 117
 • 72 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 72
 • 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 68
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żarski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie żarskim stwierdzono 2 227 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,25 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie żarskim wynosi 63,90% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu żarskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,49 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 11,90 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,81 (96%), o charakterze gospodarczym - 2,52 (50%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 227 Przestępstwa ogółem
 • 2 227
 • 1 580 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 580
 • 241 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 241
 • 269 Przestępstwa drogowe
 • 269
 • 53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 53
 • 1 140 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 140
 • 23,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat żarski
  23,25
  woj. lubuskie
  24,28
  Cały kraj
  19,96
 • 16,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat żarski
  16,49
  Lubuskie
  16,15
  Cały kraj
  12,25
 • 2,52 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,52
  Województwo
  4,66
  Cały kraj
  5,17
 • 2,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,81
  Województwo
  2,37
  Cała Polska
  1,73
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat żarski
  0,55
  Województwo
  0,47
  Kraj
  0,37
 • 11,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,90
  Lubuskie
  10,85
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  64%
  Województwo
  70%
  Kraj
  73%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  58%
  Lubuskie
  64%
  Cała Polska
  65%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  50%
  woj. lubuskie
  74%
  Cała Polska
  82%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. żarski
  96%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  93%
  Województwo
  85%
  Cały kraj
  87%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. żarski
  39%
  Lubuskie
  46%
  Kraj
  54%

Powiat żarski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu żarskiego wyniosła w 2020 roku 119,6 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu żarskiego - 42% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.7%) oraz na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,9 mln złotych, czyli 8,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu żarskiego wyniosła w 2020 roku 125,3 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.2%). W budżecie powiatu żarskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 213 złotych na mieszkańca (16,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,4 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie żarskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu żarskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu żarskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,2 mln

  920(100%)

  105,5 mln

  1,1 tys(100%)

  93,4 mln

  950(100%)

  97,3 mln

  993(100%)

  114,9 mln

  1,2 tys(100%)

  107,3 mln

  1,1 tys(100%)

  111,0 mln

  1,2 tys(100%)

  119,6 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,6 mln

  349(37.9%)

  38,1 mln

  387(36.1%)

  33,4 mln

  340(35.8%)

  37,0 mln

  378(38%)

  45,2 mln

  464(39.3%)

  40,6 mln

  419(37.8%)

  42,0 mln

  438(37.9%)

  50,2 mln

  526(42%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,6 mln

  137(14.9%)

  13,8 mln

  140(13.1%)

  14,6 mln

  149(15.6%)

  15,8 mln

  161(16.2%)

  10,4 mln

  106(9%)

  11,4 mln

  118(10.6%)

  12,0 mln

  125(10.8%)

  14,0 mln

  147(11.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,8 mln

  78,7(8.6%)

  8,6 mln

  86,9(8.1%)

  6,6 mln

  67,0(7%)

  7,1 mln

  72,6(7.3%)

  7,6 mln

  78,0(6.6%)

  8,5 mln

  87,8(7.9%)

  11,6 mln

  121(10.5%)

  12,5 mln

  131(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,9 mln

  59,3(6.4%)

  6,6 mln

  67,3(6.3%)

  6,4 mln

  65,5(6.9%)

  6,8 mln

  69,6(7%)

  6,8 mln

  69,7(5.9%)

  7,7 mln

  79,4(7.2%)

  7,9 mln

  82,6(7.2%)

  8,2 mln

  85,5(6.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,9 mln

  59,6(6.5%)

  5,9 mln

  59,6(5.6%)

  5,8 mln

  59,0(6.2%)

  6,8 mln

  69,3(7%)

  6,3 mln

  64,5(5.5%)

  6,4 mln

  66,1(6%)

  7,0 mln

  72,5(6.3%)

  7,7 mln

  80,5(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 mln

  35,8(3.9%)

  8,5 mln

  86,2(8.1%)

  11,6 mln

  119(12.5%)

  9,1 mln

  92,9(9.3%)

  14,2 mln

  146(12.4%)

  11,5 mln

  118(10.7%)

  7,6 mln

  78,8(6.8%)

  6,6 mln

  69,5(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  30,1(3.3%)

  2,8 mln

  28,2(2.6%)

  2,4 mln

  24,7(2.6%)

  3,1 mln

  31,8(3.2%)

  3,5 mln

  36,2(3.1%)

  3,6 mln

  37,1(3.3%)

  3,6 mln

  37,0(3.2%)

  3,9 mln

  41,0(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 mln

  56,6(6.2%)

  5,1 mln

  52,0(4.9%)

  4,3 mln

  43,6(4.6%)

  2,0 mln

  20,9(2.1%)

  1,7 mln

  17,2(1.5%)

  1,5 mln

  15,3(1.4%)

  5,2 mln

  53,9(4.7%)

  2,7 mln

  28,1(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  13,3(1.4%)

  1,4 mln

  14,5(1.4%)

  1,6 mln

  16,4(1.7%)

  1,7 mln

  17,2(1.7%)

  1,4 mln

  13,9(1.2%)

  1,7 mln

  17,8(1.6%)

  2,0 mln

  21,3(1.8%)

  1,9 mln

  19,9(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  20,0(2.2%)

  3,3 mln

  33,3(3.1%)

  2,1 mln

  21,4(2.2%)

  3,7 mln

  38,2(3.8%)

  5,2 mln

  53,0(4.5%)

  3,2 mln

  33,4(3%)

  1,7 mln

  18,0(1.6%)

  1,4 mln

  14,5(1.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,0 mln

  10,5(1.1%)

  5,0 mln

  50,9(4.8%)

  52,7 tys

  0,5(0.1%)

  21,8 tys

  0,2(0%)

  1,0 mln

  10,6(0.9%)

  1,4 mln

  14,1(1.3%)

  486,1 tys

  5,1(0.4%)

  762,2 tys

  8,0(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  4,2 mln

  42,5(4.6%)

  3,6 mln

  36,9(3.4%)

  3,4 mln

  35,0(3.7%)

  2,9 mln

  29,8(3%)

  2,9 mln

  30,2(2.6%)

  984,0 tys

  10,2(0.9%)

  806,4 tys

  8,4(0.7%)

  569,3 tys

  6,0(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  551,8 tys

  5,6(0.6%)

  1,8 mln

  17,8(1.7%)

  522,9 tys

  5,3(0.6%)

  511,7 tys

  5,2(0.5%)

  1,2 mln

  12,8(1.1%)

  43,7 tys

  0,5(0%)

  573,6 tys

  6,0(0.5%)

  292,6 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  236,3 tys

  2,4(0.2%)

  249,6 tys

  2,6(0.2%)

  247,0 tys

  2,5(0.2%)

  263,5 tys

  2,7(0.2%)

  264,0 tys

  2,8(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  53,2 tys

  0,5(0%)

  62,1 tys

  0,6(0.1%)

  157,2 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  132,5 tys

  1,3(0.1%)

  153,1 tys

  1,6(0.1%)

  120,7 tys

  1,2(0.1%)

  145,1 tys

  1,5(0.1%)

  142,6 tys

  1,5(0.1%)

  365,3 tys

  3,8(0.3%)

  182,6 tys

  1,9(0.2%)

  104,8 tys

  1,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  85,8 tys

  0,9(0.1%)

  94,1 tys

  1,0(0.1%)

  125,1 tys

  1,3(0.1%)

  116,6 tys

  1,2(0.1%)

  108,6 tys

  1,1(0.1%)

  91,4 tys

  0,9(0.1%)

  83,3 tys

  0,9(0.1%)

  103,6 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  88,9 tys

  0,9(0.1%)

  234,1 tys

  2,4(0.2%)

  207,2 tys

  2,1(0.2%)

  165,8 tys

  1,7(0.2%)

  172,3 tys

  1,8(0.1%)

  1,2 mln

  12,3(1.1%)

  304,8 tys

  3,2(0.3%)

  100,4 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,7 mln

  17,0(1.8%)

  321,4 tys

  3,3(0.3%)

  86,7 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,5(0.1%)

  76,1 tys

  0,8(0.1%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  16,8 tys

  0,2(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  253,1 tys

  2,6(0.3%)

  71,4 tys

  0,7(0.1%)

  15,3 tys

  0,2(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  70,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  369,3 tys

  3,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  297,5 tys

  3,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie żarskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu żarskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat żarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu żarskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  95,8 mln

  966(100%)

  105,1 mln

  1,1 tys(100%)

  99,5 mln

  1,0 tys(100%)

  97,6 mln

  997(100%)

  113,4 mln

  1,2 tys(100%)

  110,6 mln

  1,1 tys(100%)

  116,1 mln

  1,2 tys(100%)

  125,3 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  49,4 mln

  498(51.6%)

  49,2 mln

  498(46.8%)

  47,0 mln

  479(47.3%)

  47,8 mln

  489(49%)

  46,0 mln

  472(40.6%)

  46,0 mln

  475(41.6%)

  49,0 mln

  510(42.2%)

  56,9 mln

  597(45.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,1 mln

  173(17.9%)

  18,1 mln

  183(17.2%)

  19,3 mln

  197(19.4%)

  20,6 mln

  210(21.1%)

  22,1 mln

  227(19.5%)

  24,9 mln

  257(22.5%)

  25,9 mln

  270(22.3%)

  24,6 mln

  258(19.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  79,5(8.2%)

  8,1 mln

  82,1(7.7%)

  8,5 mln

  86,3(8.5%)

  10,1 mln

  103(10.3%)

  8,8 mln

  90,5(7.8%)

  9,9 mln

  102(8.9%)

  10,6 mln

  110(9.1%)

  12,7 mln

  134(10.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,6 mln

  76,2(7.9%)

  9,0 mln

  90,9(8.5%)

  7,0 mln

  71,2(7%)

  6,9 mln

  70,3(7%)

  7,4 mln

  75,6(6.5%)

  8,2 mln

  84,9(7.4%)

  10,8 mln

  112(9.3%)

  11,8 mln

  124(9.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  19,5 tys

  0,2(0%)

  2,5 mln

  25,4(2.4%)

  5,5 mln

  55,7(5.5%)

  1,8 mln

  18,9(1.9%)

  4,1 mln

  42,3(3.6%)

  3,8 mln

  39,6(3.5%)

  1,8 mln

  18,8(1.6%)

  3,5 mln

  37,0(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,4 mln

  33,9(3.5%)

  4,9 mln

  50,1(4.7%)

  3,9 mln

  39,3(3.9%)

  3,0 mln

  30,7(3.1%)

  2,8 mln

  28,3(2.4%)

  3,2 mln

  32,7(2.9%)

  2,8 mln

  29,0(2.4%)

  2,8 mln

  29,8(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  575,2 tys

  5,8(0.6%)

  1,1 mln

  10,7(1%)

  519,9 tys

  5,3(0.5%)

  857,3 tys

  8,8(0.9%)

  11,7 mln

  120(10.4%)

  5,0 mln

  52,1(4.6%)

  5,9 mln

  61,4(5.1%)

  2,3 mln

  24,5(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  39,1(4%)

  3,7 mln

  37,5(3.5%)

  2,5 mln

  25,9(2.6%)

  1,9 mln

  19,9(2%)

  2,6 mln

  26,8(2.3%)

  1,4 mln

  14,5(1.3%)

  1,9 mln

  20,1(1.7%)

  1,8 mln

  19,1(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  14,7(1.5%)

  1,9 mln

  19,7(1.8%)

  1,3 mln

  13,2(1.3%)

  1,3 mln

  13,7(1.4%)

  1,3 mln

  13,6(1.2%)

  1,3 mln

  13,8(1.2%)

  1,5 mln

  16,0(1.3%)

  1,6 mln

  16,3(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  10,5(1.1%)

  1,1 mln

  10,8(1%)

  688,3 tys

  7,0(0.7%)

  1,2 mln

  11,8(1.2%)

  1,4 mln

  14,5(1.2%)

  1,3 mln

  12,9(1.1%)

  882,5 tys

  9,2(0.8%)

  1,1 mln

  11,0(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  814,2 tys

  8,2(0.9%)

  4,0 mln

  40,4(3.8%)

  1,1 mln

  11,6(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  945,9 tys

  9,7(0.8%)

  559,6 tys

  5,8(0.5%)

  535,0 tys

  5,6(0.5%)

  1,0 mln

  10,9(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  401,4 tys

  4,1(0.4%)

  432,0 tys

  4,4(0.4%)

  391,8 tys

  4,0(0.4%)

  413,8 tys

  4,2(0.4%)

  425,2 tys

  4,4(0.4%)

  349,8 tys

  3,6(0.3%)

  430,9 tys

  4,5(0.4%)

  515,1 tys

  5,4(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  236,3 tys

  2,4(0.2%)

  249,6 tys

  2,6(0.2%)

  247,0 tys

  2,5(0.2%)

  263,5 tys

  2,7(0.2%)

  264,0 tys

  2,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  298,3 tys

  3,0(0.3%)

  313,6 tys

  3,2(0.3%)

  305,5 tys

  3,1(0.3%)

  817,5 tys

  8,4(0.8%)

  643,5 tys

  6,6(0.6%)

  372,7 tys

  3,8(0.3%)

  457,7 tys

  4,8(0.4%)

  234,9 tys

  2,5(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  53,2 tys

  0,5(0%)

  62,1 tys

  0,6(0.1%)

  157,2 tys

  1,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  253,7 tys

  2,6(0.3%)

  456,0 tys

  4,6(0.4%)

  1,3 mln

  13,4(1.3%)

  545,2 tys

  5,6(0.6%)

  304,8 tys

  3,1(0.3%)

  1,1 mln

  11,0(1%)

  157,1 tys

  1,6(0.1%)

  156,0 tys

  1,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  73,7 tys

  0,7(0.1%)

  74,3 tys

  0,8(0.1%)

  74,3 tys

  0,8(0.1%)

  73,7 tys

  0,8(0.1%)

  73,2 tys

  0,8(0.1%)

  74,7 tys

  0,8(0.1%)

  75,9 tys

  0,8(0.1%)

  77,6 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,7 mln

  17,0(1.8%)

  321,4 tys

  3,3(0.3%)

  86,7 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,5(0.1%)

  76,1 tys

  0,8(0.1%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  16,8 tys

  0,2(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  2,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  70,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat żarski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 21 424 mieszkańców powiatu żarskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 430 kobiet oraz 10 994 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców powiatu żarskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 20,6% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu żarskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie żarskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  W roku 2018 w powiecie żarskim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 120 oddziałów uczęszczało 2 634 dzieci (1 340 dziewczynek oraz 1 294 chłopców). Dostępnych było 2 707 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żarskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 80 oddziałów uczęszczało 1 985 dzieci (965 dziewczynek oraz 1 020 chłopców). Dostępne były 1 984 miejsca.

  16,5% mieszkańców powiatu żarskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 832 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 41 szkół podstawowych, w których w 479 oddziałach uczyło się 7 713 uczniów (3 759 kobiet oraz 3 954 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie żarskim placówkę miało 39 szkół podstawowych, w których w 351 oddziałach uczyło się 6 308 uczniów (3 050 kobiet oraz 3 258 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,64.

  W powiecie żarskim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 43 oddziałach uczyło się 1 014 uczniów (632 kobiety oraz 382 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 367 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żarskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 72 oddziałach uczyło się 1 777 uczniów (1 130 kobiet oraz 647 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 596 absolwentów.

  W powiecie żarskim znajduje się 8 Technik, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 610 uczniów (668 kobiet oraz 942 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 322 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żarskim placówkę miało 11 Technik, w których w 81 oddziałach uczyło się 1 951 uczniów (823 kobiety oraz 1 128 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 367 absolwentów.

  W powiecie żarskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 28 oddziałach uczyło się 307 uczniów (100 kobiet oraz 207 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,6 uczniów. 11,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,3% mieszkańców powiatu żarskiego w wieku potencjalnej nauki (29,2% kobiet i 29,3% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat żarski
  11,7%
  Lubuskie
  15,3%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. żarski
  32,8%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  33,3%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat żarski
  2,4%
  Lubuskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. żarski
  10,4%
  Województwo
  12,1%
  Kraj
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. żarski
  19,9%
  Województwo
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 19,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat żarski
  27,2%
  Lubuskie
  25,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  woj. lubuskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,6%
  Województwo
  18,9%
  Kraj
  19,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat żarski
  1,9%
  Województwo
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 832 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  832,0
  woj. lubuskie
  851,0
  Kraj
  873,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. żarski
  0,89
  Województwo
  0,89
  Polska
  0,89
 •  
 • 25Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 120 Oddziały
 • 19 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 707 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat żarski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 634 Dzieci
 • 1 340 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 294 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,9%
  49,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 519 3 lata
 • 519
 • 624 4 lata
 • 624
 • 692 5 lata
 • 692
 • 742 6 lat
 • 742
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 272 3 lata
 • 272
 • 313 4 lata
 • 313
 • 365 5 lata
 • 365
 • 370 6 lat
 • 370
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 247 3 lata
 • 247
 • 311 4 lata
 • 311
 • 327 5 lata
 • 327
 • 372 6 lat
 • 372
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • 315 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 177,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 176,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 17,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 7 Oddziały
 • 160 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat żarski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 146 Dzieci
 • 64 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 82 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,8%
  56,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 42 3 lata
 • 42
 • 48 4 lata
 • 48
 • 37 5 lata
 • 37
 • 15 6 lat
 • 15
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 18 3 lata
 • 18
 • 18 4 lata
 • 18
 • 16 5 lata
 • 16
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 30 4 lata
 • 30
 • 21 5 lata
 • 21
 • 5 6 lat
 • 5
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat żarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 438 Oddziały
 • 7 536 Uczniowie
 • 3 702 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 834 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 902 Uczniowie w 1 klasie
 • 459 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 443 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 819 Absolwenci 2016
 • 421 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 398 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 41 Oddziały
 • 177 Uczniowie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie)
 • 120 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,2%
  67,8%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci 2016
 • 5 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,1
  woj. lubuskie
  17,8
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,1
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,1
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,2
 • 4,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,3
 •  
 • 608,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 492,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 116,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 53,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 440 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 1 571 niemiecki
 • 869 angielski
 • 93 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 50 angielski
 • 43 niemiecki
 • 8 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 8 niemiecki
 •  
 • 94,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,64
  Lubuskie
  94,05
  Polska
  95,46
 • 92,91 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. żarski
  92,91
  woj. lubuskie
  92,12
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żarski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żarski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat żarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 820 Uczniowie
 • 526 Kobiety
  (uczniowie)
 • 294 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,1%
  35,9%
 • 244 Uczniowie w 1 klasie
 • 150 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 94 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 307 Absolwenci
 • 202 Kobiety
  (absolwenci)
 • 105 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 194 Uczniowie
 • 106 Kobiety
  (uczniowie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,6%
  45,4%
 • 214 Absolwenci
 • 129 Kobiety
  (absolwenci)
 • 85 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat żarski
  23,6
  woj. lubuskie
  25,7
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 89,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 52,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat żarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 62 Oddziały
 • 1 610 Uczniowie
 • 668 Kobiety
  (uczniowie)
 • 942 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,5%
  58,5%
 • 411 Uczniowie w 1 klasie
 • 170 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 241 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 322 Absolwenci
 • 139 Kobiety
  (absolwenci)
 • 183 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  26,0
  Lubuskie
  23,9
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 132,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 71,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat żarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 283 Uczniowie
 • 84 Kobiety
  (uczniowie)
 • 199 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,7%
  70,3%
 • 164 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. żarski
  11,0
  Lubuskie
  15,8
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 11,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 11,0
 • 12,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 12,3
 • 4,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,8
 •  
 •  
 • 5 235 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 570
  • niemiecki2 534
  • rosyjski99
 • 2 570 angielski
 • 2 534 niemiecki
 • 99 rosyjski
 • 32 francuski
 • 39 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 39 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat żarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 155 Uczniowie
 • 136 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 87,7%
  12,3%
 • 108 Uczniowie w 1 klasie
 • 96 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 19 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  12,9
  woj. lubuskie
  18,6
  Cała Polska
  19,2
 •  
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 155 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 92 angielski
 • 63 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat żarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat żarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat żarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żarski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie żarskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie żarskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • hostele: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 480)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie żarskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie żarskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 995 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 393 (uczestnicy: 50 962)
  • seanse filmowe: 50 (uczestnicy: 3 806)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 11 395)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 36 (uczestnicy: 7 730)
  • koncerty: 40 (uczestnicy: 10 540)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 111 (uczestnicy: 2 706)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 2 521)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 3 019)
  • pokazy teatralne: 25 (uczestnicy: 5 288)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 2 143)
  • warsztaty: 26 (uczestnicy: 533)
  • inne: 42 (uczestnicy: 1 281)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 103 (członkowie: 1 530)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 144)
  • taneczne: 21 (członkowie: 274)
  • muzyczne: 31 (członkowie: 247)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 76)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 21)
  • teatralne: 13 (członkowie: 203)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 11 (członkowie: 166)
  • literackie: 3 (członkowie: 41)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 308)
  • inne: 3 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 40)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 40)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 54 (członkowie: 610)
  • teatralne: 13 (członkowie: 203)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 93)
  • wokalne i chóry: 15 (członkowie: 133)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 22)
  • taneczne: 12 (członkowie: 159)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie żarskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 334 miejscami na widowni. Odbyło się 551 seansów, na które przyszło 17 526 widzów, w tym 168 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 482 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie żarskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 2 333 zwiedzających, co daje 244 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie żarskim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 325 204 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 57 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 29 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 408 291 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 142
  • dostępne dla czytelników: 92
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 90
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 22
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 16


 • Kluby sportowe w powiecie żarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie żarskim działało 48 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 003 członków. Zarejestrowano 2 363 ćwiczących (mężczyźni: 1 799, kobiety: 564, chłopcy do lat 18: 1 026, dziewczęta do lat 18: 475). Aktywne były 64 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (78), instruktora sportowego (48) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie żarskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żarski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat żarski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 33 wypadków drogowych w powiecie żarskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 36 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 34,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 39,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie żarskim zarejestrowanych było 91 390 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 72 939 samochodów osobowych (764,4 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 9 258 samochodów ciężarowych (104,8 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 244 autobusów (2,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 747 ciągników siodłowych (7,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 878 motocykli (51,1 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,9 lat.


  W 2020 roku w powiecie żarskim znajdowało się 61 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 71 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 71 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie żarskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 33 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 36 Ranni
  (rok 2020)
 • 30 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie żarskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 34,58 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  34,6
  Województwo
  60,3
  Kraj
  61,5
 • 3,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  3,1
  Lubuskie
  7,5
  Cały kraj
  6,5
 • 37,73 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. żarski
  37,7
  Lubuskie
  67,2
  Kraj
  69,2
 • 3,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  3,3
  Województwo
  8,4
  Cały kraj
  7,6
 • 39,39 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  39,4
  Województwo
  74,3
  Cała Polska
  80,2
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. żarski
  9,1
  Lubuskie
  12,5
  Polska
  10,6
 • 109,09 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat żarski
  109,1
  Województwo
  111,5
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 91 390 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie żarskim w 2020 roku
 • 72 939 Samochody osobowe
 • 9 258 Samochody ciężarowe
 • 30 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 244 Autobusy
 • 651 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 750 Ciągniki samochodowe
 • 747   Ciągniki siodłowe
 • 2 670 Ciągniki rolnicze
 • 4 878 Motocykle
 • 1 680   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 647 Motorowery
 • 72 939Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie żarskim
 • Samochody osobowe w powiecie żarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 764,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  764,4
  woj. lubuskie
  704,3
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg18 783
  • 1400-1649 kg16 328
  • 1650-1899 kg16 373
  • 1900 kg i więcej21 455
 • 18 783 do 1399 kg
 • 16 328 1400-1649 kg
 • 16 373 1650-1899 kg
 • 21 455 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 202 do 1399 cm3
 • 24 202
 • 41 652 1400-1999 cm3
 • 41 652
 • 7 085 2000 i więcej cm3
 • 7 085
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie żarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna40 732
  • olej napędowy23 290
  • gaz (LPG)8 210
  • pozostałe707
 • 40 732 benzyna
 • 23 290 olej napędowy
 • 8 210 gaz (LPG)
 • 707 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 481 do 1 roku
 • 481
 • 388 2 lata
 • 388
 • 460 3 lata
 • 460
 • 1 265 4-5 lat
 • 1 265
 • 1 390 6-7 lat
 • 1 390
 • 2 186 8-9 lat
 • 2 186
 • 3 004 10-11 lat
 • 3 004
 • 10 773 12-15 lat
 • 10 773
 • 15 481 16-20 lat
 • 15 481
 • 13 280 21-25 lat
 • 13 280
 • 9 888 26-30 lat
 • 9 888
 • 14 343 31 lat i więcej
 • 14 343
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie żarskim
 • powiat żarski
  21,6 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 9 258Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie żarskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie żarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 104,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  104,8
  Lubuskie
  111,0
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 413 do 999 kg
 • 4 413
 • 2 598 1000-1499 kg
 • 2 598
 • 643 1500-2999 kg
 • 643
 • 64 3000-3499 kg
 • 64
 • 193 3500-4999 kg
 • 193
 • 443 5000-6999 kg
 • 443
 • 324 7000-9999 kg
 • 324
 • 417 10000-14999 kg
 • 417
 • 163 15000 kg i więcej
 • 163
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 602
  • olej napędowy6 151
  • gaz (LPG)182
  • pozostałe1 323
 • 1 602 benzyna
 • 6 151 olej napędowy
 • 182 gaz (LPG)
 • 1 323 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 79 2 lata
 • 79
 • 91 3 lata
 • 91
 • 312 4-5 lat
 • 312
 • 323 6-7 lat
 • 323
 • 354 8-9 lat
 • 354
 • 453 10-11 lat
 • 453
 • 1 122 12-15 lat
 • 1 122
 • 1 535 16-20 lat
 • 1 535
 • 1 393 21-25 lat
 • 1 393
 • 990 26-30 lat
 • 990
 • 2 578 31 lat i więcej
 • 2 578
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie żarskim
 • Powiat
  22,1 lat
  Województwo
  19,7 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 244Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie żarskim
 • Autobusy w powiecie żarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. żarski
  2,6
  Lubuskie
  2,9
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19
  • olej napędowy135
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe90
 • 19 benzyna
 • 135 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 90 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 12 6-7 lat
 • 12
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 47 12-15 lat
 • 47
 • 40 16-20 lat
 • 40
 • 16 21-25 lat
 • 16
 • 12 26-30 lat
 • 12
 • 103 31 lat i więcej
 • 103
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie żarskim
 • powiat żarski
  24,1 lat
  woj. lubuskie
  23,1 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 747Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie żarskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie żarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,8
  Lubuskie
  12,9
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy557
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe187
 • 3 benzyna
 • 557 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 187 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 6 2 lata
 • 6
 • 11 3 lata
 • 11
 • 44 4-5 lat
 • 44
 • 65 6-7 lat
 • 65
 • 54 8-9 lat
 • 54
 • 30 10-11 lat
 • 30
 • 166 12-15 lat
 • 166
 • 114 16-20 lat
 • 114
 • 58 21-25 lat
 • 58
 • 46 26-30 lat
 • 46
 • 140 31 lat i więcej
 • 140
 • 17,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie żarskim
 • Powiat
  17,8 lat
  woj. lubuskie
  12,4 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 4 878Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie żarskim
 • Motocykle w powiecie żarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 51,1 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. żarski
  51,1
  woj. lubuskie
  49,4
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 60 do 1 roku
 • 60
 • 25 2 lata
 • 25
 • 29 3 lata
 • 29
 • 148 4-5 lat
 • 148
 • 77 6-7 lat
 • 77
 • 78 8-9 lat
 • 78
 • 127 10-11 lat
 • 127
 • 369 12-15 lat
 • 369
 • 498 16-20 lat
 • 498
 • 418 21-25 lat
 • 418
 • 326 26-30 lat
 • 326
 • 2 723 31 lat i więcej
 • 2 723
 • 26,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie żarskim
 • Tutaj
  26,9 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 30 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 26 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie żarskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 440,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  440,1 km
  Lubuskie
  510,2 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 6,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  6,4 km
  woj. lubuskie
  7,1 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 71 Liczba licencji na taksówki
 • 71 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami