Powiat kartuski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kartuski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 143 101 Liczba mieszkańców
 • 1 121 km2 Powierzchnia
 • 117 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 17,2% Stopa urbanizacji
 • Janina Kwiecień Starosta
 • ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy Adres starostwa powiatowego
 • GKA Tablice rejestracyjne
Powiat kartuski na mapie
Identyfikatory
 • 2205 TERYT (TERC)
Herb powiatu kartuskiego
powiat kartuski herb
Flaga powiatu kartuskiego
powiat kartuski flaga

powiat kartuski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach
58 681 13 57/58
58 685 30 55
3-go Maja 16a
83-300 Kartuzy
Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach
58 685 22 22
58 685 22 44
Sambora 41
83-300 Kartuzy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach
58 685 44 36 (37)
58 685 34 58
11 Listopada 3
83-300 Kartuzy
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kartuzach
58 681 07 21 668 027 346 . alarmowy
58 681 07 21
Sambora 30 A
83-300 Kartuzy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
58 681 14 02
58 681 14 02 wew. 21
Słoneczna 1
83-300 Kartuzy
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
(58) 685-33-43
(58) 681-36-43
ul. Dworcowa
83-300 Kartuzy

Powiat kartuski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat kartuski ma 143 101 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 37,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 36,0 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kartuskiego w 2050 roku wynosi 178 665, z czego 89 859 to kobiety, a 88 806 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kartuskiego zawarli w 2020 roku 696 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu kartuskiego jest stanu wolnego, 61,1% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kartuski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 989. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 7,03 na 1000 mieszkańców powiatu kartuskiego. W 2020 roku urodziło się 2 172 dzieci, w tym 47,5% dziewczynek i 52,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 479 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,84 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,4% zgonów w powiecie kartuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w powiecie kartuskim były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kartuskiego przypada 8.4 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 2 769 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 344 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kartuskiego 1 425. W tym samym roku 51 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 37.

  59,3% mieszkańców powiatu kartuskiego jest w wieku produkcyjnym, 26,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kartuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 143 101 Liczba mieszkańców
 • 71 708 Kobiety
 • 71 393 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kartuskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 178 665 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 89 859 Kobiety
 • 88 806 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kartuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kartuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kartuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kartuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 36,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kartuski
  36,0 lat
  woj. pomorskie
  40,8 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 36,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 35,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kartuski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kartuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. kartuski
  29,4%
  woj. pomorskie
  29,4%
  Polska
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  61,1%
  woj. pomorskie
  55,9%
  Polska
  55,8%
 • 61,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat kartuski
  6,8%
  Województwo
  8,5%
  Polska
  9,6%
 • 11,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat kartuski
  2,6%
  Pomorskie
  5,3%
  Kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kartuskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  4,9
  woj. pomorskie
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat kartuski
  1,0
  woj. pomorskie
  1,3
  Cała Polska
  1,3
 • 696 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kartuskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 989 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 529 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 460 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 7,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat kartuski
  7,0
  Pomorskie
  -0,5
  Cała Polska
  -3,2
 • 1,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 8,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kartuskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kartuskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kartuskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kartuskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 172 Urodzenia żywe
 • 1 032 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 140 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,5%
  52,5%
 • 15,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  15,4
  woj. pomorskie
  10,4
  Cała Polska
  9,3
 • 63,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat kartuski
  63,1
  Województwo
  44,1
  Cała Polska
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 88 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 88
 • 152 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 152
 • 113 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 113
 • 51 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 51
 • 14 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 14
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 479 g Średnia waga noworodków
 • 3 382 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 566 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kartuski
  3 479 g
  Województwo
  3 449 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 41 Waga 4500g - 4999g
 • 41
 • 294 Waga 4000g - 4499g
 • 294
 • 751 Waga 3500g - 3999g
 • 751
 • 779 Waga 3000g - 3499g
 • 779
 • 222 Waga 2500g - 2999g
 • 222
 • 51 Waga 2000g - 2499g
 • 51
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 2,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kartuski
  2,14
  Pomorskie
  1,53
  Cała Polska
  1,38
 • 1,01 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. kartuski
  1,01
  woj. pomorskie
  0,74
  Cała Polska
  0,67
 • 1,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,84
  Pomorskie
  0,95
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie kartuskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 183 Zgony
 • 503 Kobiety
  (Zgony)
 • 680 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,5%
  57,5%
 • 8 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  8,4
  Województwo
  10,9
  Cała Polska
  12,5
 • 54,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kartuski
  54,5
  Pomorskie
  104,8
  Cała Polska
  134,3
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kartuski
  3,7
  woj. pomorskie
  4,0
  Cały kraj
  3,6
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kartuski
  2,2
  woj. pomorskie
  2,9
  Cały kraj
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kartuskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,4%
  woj. pomorskie
  42,7%
  Cała Polska
  39,4%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kartuski
  25,3%
  Województwo
  28,1%
  Cały kraj
  26,5%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,6%
  Województwo
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  17,0
  Kraj
  9,9
 • 68,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  68,0
  Kraj
  70,4
 • 172,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat kartuski
  172,5
  Pomorskie
  270,1
  Polska
  283,2
 • 256,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  256,4
  Cała Polska
  261,3
 • 295,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 312,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 278,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kartuski
  295,8
  Województwo
  409,7
  Cały kraj
  421,0
 • 42,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 62,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kartuski
  42,5
  Województwo
  72,2
  Cała Polska
  69,5
 • 21,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  21,7
  woj. pomorskie
  33,7
  Cały kraj
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat kartuski
  0,0
  Województwo
  8,8
  Cały kraj
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  Województwo
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kartuskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 34 Osoby w zamachach samobójczych
 • 11 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 25 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  29,0
  Kraj
  31,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. kartuski
  14,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 18 powieszenie się
 • 18
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 19 nieustalona
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 11 nieustalona
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 5 13-18 lat
 • 5
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony22
 • 2 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 22 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 0 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 16 kawaler/panna
 • 16
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony23
 • 1 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 23 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony17
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 17 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 769 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 418 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 351 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Zameldowania z zagranicy
 • 22 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 344 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 697 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 647 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 462 Saldo migracji
 • 737 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 725 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 425 Saldo migracji wewnętrznych
 • 721 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 704 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 37 Saldo migracji zagranicznych
 • 16 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 21 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kartuskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 11,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kartuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kartuskim oddano do użytku 1 126 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,94 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kartuskim to 39 395 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 278 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  54,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 45,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kartuskim to 4,91 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie kartuskim to 129,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,74% mieszkań posiada łazienkę, 87,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 34,39% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie kartuskim 523 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 666 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 591 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 272 transakcje (mediana cen - 4 802 zł/m2, średnia - 4 603 zł/m2), a na rynku wtórnym 251 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 551 zł/m2, średnia - 4 579 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 666 zł
 • Tutaj
  4 666 zł
  woj. pomorskie
  6 343 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 4 666 zł Ogółem
 • 4 666 zł
 • 5 322 zł do 40 m2
 • 5 322 zł
 • 5 338 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 338 zł
 • 4 666 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 666 zł
 • 4 144 zł od 80,1 m2
 • 4 144 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 591 zł
 • powiat kartuski
  4 591 zł
  Województwo
  6 751 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 4 591 zł Ogółem
 • 4 591 zł
 • 5 232 zł do 40 m2
 • 5 232 zł
 • 5 123 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 123 zł
 • 4 807 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 807 zł
 • 4 170 zł od 80,1 m2
 • 4 170 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 523
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m248
  • od 40,1 do 60 m2115
  • od 60,1 do 80 m2197
  • od 80,1 m2163
 • 48 do 40 m2
 • 115 od 40,1 do 60 m2
 • 197 od 60,1 do 80 m2
 • 163 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kartuskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 802 zł
 • pow. kartuski
  4 802 zł
  Pomorskie
  6 246 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 802 zł Ogółem
 • 4 802 zł
 • 5 344 zł do 40 m2
 • 5 344 zł
 • 5 437 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 437 zł
 • 4 559 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 559 zł
 • 4 088 zł od 80,1 m2
 • 4 088 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 603 zł
 • pow. kartuski
  4 603 zł
  woj. pomorskie
  6 907 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 603 zł Ogółem
 • 4 603 zł
 • 5 474 zł do 40 m2
 • 5 474 zł
 • 5 433 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 433 zł
 • 4 522 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 522 zł
 • 4 060 zł od 80,1 m2
 • 4 060 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 272
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m231
  • od 40,1 do 60 m271
  • od 60,1 do 80 m2115
  • od 80,1 m255
 • 31 do 40 m2
 • 71 od 40,1 do 60 m2
 • 115 od 60,1 do 80 m2
 • 55 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 551 zł
 • Tutaj
  4 551 zł
  woj. pomorskie
  6 469 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 4 551 zł Ogółem
 • 4 551 zł
 • 5 300 zł do 40 m2
 • 5 300 zł
 • 5 074 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 074 zł
 • 5 223 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 223 zł
 • 4 231 zł od 80,1 m2
 • 4 231 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 579 zł
 • Powiat
  4 579 zł
  woj. pomorskie
  6 586 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 4 579 zł Ogółem
 • 4 579 zł
 • 4 839 zł do 40 m2
 • 4 839 zł
 • 4 645 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 645 zł
 • 5 216 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 216 zł
 • 4 226 zł od 80,1 m2
 • 4 226 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 251
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m244
  • od 60,1 do 80 m282
  • od 80,1 m2108
 • 17 do 40 m2
 • 44 od 40,1 do 60 m2
 • 82 od 60,1 do 80 m2
 • 108 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39 395 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 277,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  277,60
  woj. pomorskie
  389,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 106,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  106,40 m2
  woj. pomorskie
  72,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 29,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  29,50 m2
  Pomorskie
  28,20 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,64 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,64
  woj. pomorskie
  3,76
  Polska
  3,82
 • 3,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,60
  Województwo
  2,57
  Cały kraj
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat kartuski
  0,78
  Województwo
  0,68
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 126 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 7,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat kartuski
  7,94
  Województwo
  8,13
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5 526 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,91
  Województwo
  3,40
  Kraj
  3,77
 • 38,95 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. kartuski
  38,95
  Województwo
  27,69
  Cały kraj
  21,77
 • 146 184 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 129,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  129,8 m2
  Województwo
  79,7 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 1,03 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. kartuski
  1,03 m2
  Województwo
  0,65 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat kartuski
  98,97%
  Województwo
  99,36%
  Cały kraj
  96,97%
 • 97,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat kartuski
  97,01%
  woj. pomorskie
  98,15%
  Kraj
  94,01%
 • 93,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  93,74%
  Województwo
  96,02%
  Cały kraj
  91,78%
 • 87,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat kartuski
  87,87%
  woj. pomorskie
  88,26%
  Cała Polska
  83,08%
 • 34,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  34,39%
  woj. pomorskie
  56,41%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat kartuski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie kartuskim na 1000 mieszkańców pracuje 189osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kartuskim wynosiło w 2020 roku 4,0% (5,5% wśród kobiet i 2,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kartuskim wynosiło 4 508,01 PLN, co odpowiada 81.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kartuskiego 13 625 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 936 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 689.

  26,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kartuskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 17,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 189 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  189,0
  Województwo
  249,0
  Cała Polska
  252,0
 • 4,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,5% Kobiety
 • 2,7% Mężczyźni
 • pow. kartuski
  4,0%
  woj. pomorskie
  5,9%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 508 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. kartuski
  4 508 PLN
  Województwo
  5 484 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kartuskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 625 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 936 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 689 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 20,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,1% Pozostałe
 • 34,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kartuskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 26 882 Pracujący ogółem
 • 12 881 Kobiety
 • 14 001 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 14,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 18,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kartuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,7
  woj. pomorskie
  68,7
  Cały kraj
  68,0
 • 24,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kartuski
  24,4
  woj. pomorskie
  35,3
  Polska
  37,5
 • 55,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat kartuski
  55,2
  Pomorskie
  105,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kartuski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie kartuskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 17 010 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 13 783 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 489 nowych podmiotów, a 671 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 717) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (1 068) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 063) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (642) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kartuskim najwięcej (1 232) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (16 490) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (366) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 38,2% (6 500) podmiotów, a 59,6% (10 144) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kartuskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 010 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 366 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6 500 Przemysł i budownictwo
 • 10 144 Pozostała działalność
 • 1 489 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kartuskim w 2020 roku
 • 671 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kartuskim w 2020 roku
 • 13 783 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 490 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 16 490
 • 440 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 440
 • 72 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 72
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 17 002 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 17 002
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 Spółdzielnie ogółem
 • 23
 • 1 471 Spółki handlowe ogółem
 • 1 471
 • 79  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 79
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1 232  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 232
 • 75    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 75
 • 670 Spółki cywilne ogółem
 • 670
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 783 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 4 014 Budownictwo
 • 4 014
 • 2 405 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 405
 • 1 593 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 593
 • 1 207 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 207
 • 810 Transport i gospodarka magazynowa
 • 810
 • 687 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 687
 • 578 Pozostała działalność
 • 578
 • 463 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 463
 • 399 Informacja i komunikacja
 • 399
 • 399 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 399
 • 316 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 316
 • 252 Edukacja
 • 252
 • 245 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 245
 • 178 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 178
 • 163 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 163
 • 40 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 40
 • 22 Górnictwo i wydobywanie
 • 22
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kartuskim stwierdzono 2 039 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,48 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kartuskim wynosi 61,90% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kartuskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,11 (wykrywalność 55%) oraz przeciwko mieniu - 8,61 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,68 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,19 (59%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 039 Przestępstwa ogółem
 • 2 039
 • 1 423 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 423
 • 308 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 308
 • 237 Przestępstwa drogowe
 • 237
 • 31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 31
 • 1 212 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 212
 • 14,48 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  14,48
  Pomorskie
  21,04
  Cała Polska
  19,96
 • 10,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,11
  Województwo
  14,90
  Kraj
  12,25
 • 2,19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,19
  woj. pomorskie
  3,71
  Cały kraj
  5,17
 • 1,68 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  1,68
  woj. pomorskie
  1,59
  Cały kraj
  1,73
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  0,22
  Pomorskie
  0,39
  Cały kraj
  0,37
 • 8,61 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,61
  Województwo
  11,04
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. kartuski
  62%
  woj. pomorskie
  67%
  Polska
  73%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  55%
  Województwo
  62%
  Cały kraj
  65%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. kartuski
  59%
  Województwo
  68%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. pomorskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  90%
  Województwo
  86%
  Kraj
  87%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kartuski
  43%
  Województwo
  45%
  Cała Polska
  54%

Powiat kartuski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kartuskiego wyniosła w 2020 roku 153,0 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu kartuskiego - 35.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.7%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,0 mln złotych, czyli 7,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kartuskiego wyniosła w 2020 roku 167,4 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4.1%). W budżecie powiatu kartuskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 256 złotych na mieszkańca (21,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,5 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kartuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  97,0 mln

  782(100%)

  98,4 mln

  781(100%)

  107,2 mln

  837(100%)

  105,7 mln

  813(100%)

  117,3 mln

  886(100%)

  144,7 mln

  1,1 tys(100%)

  146,8 mln

  1,1 tys(100%)

  153,0 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  36,8 mln

  295(38%)

  37,3 mln

  293(37.9%)

  39,1 mln

  303(36.5%)

  40,2 mln

  307(38%)

  41,3 mln

  308(35.2%)

  49,6 mln

  363(34.3%)

  51,0 mln

  366(34.8%)

  54,5 mln

  384(35.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,5 mln

  108(14%)

  15,0 mln

  118(15.2%)

  14,8 mln

  115(13.8%)

  14,8 mln

  113(14%)

  16,3 mln

  122(13.9%)

  17,8 mln

  130(12.3%)

  19,6 mln

  140(13.3%)

  20,9 mln

  147(13.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,4 mln

  75,5(9.7%)

  10,1 mln

  79,5(10.3%)

  10,5 mln

  81,7(9.8%)

  11,4 mln

  87,2(10.8%)

  13,5 mln

  101(11.5%)

  15,6 mln

  114(10.8%)

  14,9 mln

  107(10.2%)

  16,6 mln

  117(10.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,4 mln

  67,3(8.7%)

  7,2 mln

  57,0(7.4%)

  10,1 mln

  78,4(9.4%)

  11,3 mln

  86,0(10.7%)

  10,1 mln

  75,5(8.6%)

  12,5 mln

  91,4(8.6%)

  17,6 mln

  126(12%)

  15,3 mln

  108(10%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,1 mln

  80,5(10.4%)

  10,3 mln

  80,6(10.4%)

  10,8 mln

  83,8(10.1%)

  12,0 mln

  91,6(11.4%)

  7,4 mln

  55,1(6.3%)

  11,0 mln

  80,8(7.6%)

  7,7 mln

  55,1(5.2%)

  8,5 mln

  59,7(5.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,4 mln

  43,2(5.6%)

  4,9 mln

  38,2(4.9%)

  4,8 mln

  37,2(4.5%)

  5,0 mln

  38,2(4.7%)

  5,6 mln

  41,6(4.7%)

  8,1 mln

  59,4(5.6%)

  6,0 mln

  43,0(4.1%)

  7,5 mln

  53,2(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,7 mln

  37,6(4.8%)

  5,8 mln

  45,3(5.9%)

  5,0 mln

  39,1(4.7%)

  3,4 mln

  26,0(3.2%)

  5,5 mln

  40,9(4.7%)

  7,4 mln

  53,9(5.1%)

  5,9 mln

  42,2(4%)

  7,0 mln

  49,6(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,8 mln

  30,1(3.9%)

  3,1 mln

  24,2(3.1%)

  2,4 mln

  19,0(2.3%)

  2,1 mln

  15,8(2%)

  2,4 mln

  17,7(2%)

  9,1 mln

  66,7(6.3%)

  7,7 mln

  55,4(5.3%)

  6,6 mln

  46,2(4.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  915,7 tys

  7,3(0.9%)

  954,8 tys

  7,5(1%)

  1,0 mln

  7,8(0.9%)

  1,6 mln

  12,4(1.5%)

  1,9 mln

  14,2(1.6%)

  1,9 mln

  14,0(1.3%)

  2,7 mln

  19,5(1.9%)

  1,9 mln

  13,7(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  266,7 tys

  2,1(0.3%)

  248,9 tys

  2,0(0.3%)

  1,7 mln

  13,0(1.6%)

  452,5 tys

  3,5(0.4%)

  3,4 mln

  25,1(2.9%)

  1,2 mln

  9,1(0.9%)

  1,8 mln

  12,6(1.2%)

  1,8 mln

  13,0(1.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  232,5 tys

  1,9(0.2%)

  206,9 tys

  1,6(0.2%)

  241,3 tys

  1,9(0.2%)

  215,3 tys

  1,6(0.2%)

  261,7 tys

  2,0(0.2%)

  298,6 tys

  2,2(0.2%)

  1,2 mln

  8,3(0.8%)

  1,2 mln

  8,4(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,2 mln

  17,8(2.3%)

  1,9 mln

  14,8(1.9%)

  1,5 mln

  11,4(1.4%)

  1,4 mln

  10,4(1.3%)

  1,3 mln

  9,6(1.1%)

  1,3 mln

  9,3(0.9%)

  1,4 mln

  10,2(1%)

  1,1 mln

  7,4(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  773,7 tys

  6,2(0.8%)

  755,6 tys

  5,9(0.8%)

  821,5 tys

  6,4(0.8%)

  858,5 tys

  6,6(0.8%)

  902,5 tys

  6,7(0.8%)

  871,8 tys

  6,4(0.6%)

  901,4 tys

  6,5(0.6%)

  522,6 tys

  3,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  2,3(0.3%)

  307,8 tys

  2,3(0.3%)

  310,0 tys

  2,3(0.2%)

  331,3 tys

  2,4(0.2%)

  329,6 tys

  2,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  196,4 tys

  1,6(0.2%)

  210,6 tys

  1,7(0.2%)

  181,3 tys

  1,4(0.2%)

  196,1 tys

  1,5(0.2%)

  260,1 tys

  1,9(0.2%)

  215,6 tys

  1,6(0.1%)

  261,5 tys

  1,9(0.2%)

  237,8 tys

  1,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  167,5 tys

  1,3(0.2%)

  167,9 tys

  1,3(0.2%)

  134,4 tys

  1,0(0.1%)

  247,1 tys

  1,9(0.2%)

  223,4 tys

  1,7(0.2%)

  158,0 tys

  1,2(0.1%)

  217,3 tys

  1,6(0.1%)

  132,0 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  0,3(0%)

  38,9 tys

  0,3(0%)

  70,4 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,4 tys

  0,1(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  60,4 tys

  0,5(0.1%)

  34,0 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  29,0 tys

  0,2(0%)

  27,0 tys

  0,2(0%)

  28,0 tys

  0,2(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  295,8 tys

  2,3(0.3%)

  3,9 mln

  30,1(3.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  109,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,5 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  179,5 tys

  1,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  197,9 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  24,5 tys

  0,2(0%)

  35,9 tys

  0,3(0%)

  31,5 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,2(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kartuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  96,5 mln

  778(100%)

  100,7 mln

  799(100%)

  107,9 mln

  842(100%)

  110,0 mln

  846(100%)

  119,1 mln

  900(100%)

  139,9 mln

  1,0 tys(100%)

  146,8 mln

  1,1 tys(100%)

  167,4 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  51,6 mln

  412(53.4%)

  52,5 mln

  413(52.2%)

  55,2 mln

  428(51.2%)

  55,9 mln

  427(50.8%)

  57,4 mln

  429(48.2%)

  59,5 mln

  435(42.5%)

  65,8 mln

  472(44.8%)

  80,8 mln

  569(48.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,7 mln

  165(21.4%)

  22,4 mln

  177(22.3%)

  24,3 mln

  189(22.6%)

  28,3 mln

  216(25.7%)

  31,7 mln

  237(26.6%)

  35,4 mln

  259(25.3%)

  40,4 mln

  290(27.5%)

  41,4 mln

  292(24.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,1 mln

  41,0(5.3%)

  4,7 mln

  37,2(4.7%)

  4,7 mln

  36,1(4.3%)

  4,8 mln

  36,5(4.3%)

  5,4 mln

  40,4(4.5%)

  7,7 mln

  56,1(5.5%)

  5,8 mln

  41,6(3.9%)

  6,9 mln

  48,3(4.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  25,6(3.3%)

  3,1 mln

  24,1(3%)

  2,1 mln

  16,2(1.9%)

  1,6 mln

  12,5(1.5%)

  1,4 mln

  10,6(1.2%)

  4,7 mln

  34,4(3.4%)

  3,6 mln

  25,7(2.4%)

  6,5 mln

  45,5(3.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  37,0(4.8%)

  5,2 mln

  40,7(5.1%)

  5,5 mln

  42,4(5.1%)

  6,6 mln

  50,4(6%)

  4,9 mln

  36,5(4.1%)

  6,1 mln

  44,9(4.4%)

  5,5 mln

  39,5(3.8%)

  5,9 mln

  41,6(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  391,1 tys

  3,1(0.4%)

  1,5 mln

  11,4(1.4%)

  2,3 mln

  18,0(2.2%)

  717,1 tys

  5,5(0.7%)

  3,6 mln

  27,0(3%)

  1,0 mln

  7,5(0.7%)

  1,9 mln

  13,4(1.3%)

  5,1 mln

  36,1(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 mln

  16,3(2.1%)

  2,2 mln

  17,1(2.2%)

  2,3 mln

  17,9(2.1%)

  3,1 mln

  24,0(2.9%)

  3,1 mln

  23,3(2.6%)

  3,3 mln

  24,0(2.3%)

  3,8 mln

  27,4(2.6%)

  4,2 mln

  29,5(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  21,0(2.7%)

  3,7 mln

  28,9(3.6%)

  2,9 mln

  22,2(2.7%)

  1,3 mln

  9,6(1.1%)

  2,7 mln

  20,1(2.3%)

  4,6 mln

  33,7(3.3%)

  2,8 mln

  19,9(1.9%)

  4,1 mln

  29,1(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  10,8(1.4%)

  1,3 mln

  10,3(1.3%)

  3,0 mln

  23,2(2.8%)

  4,2 mln

  31,7(3.8%)

  1,7 mln

  13,0(1.5%)

  3,6 mln

  26,5(2.6%)

  8,3 mln

  59,7(5.7%)

  3,7 mln

  26,4(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,1 mln

  25,0(3.2%)

  2,1 mln

  16,8(2.1%)

  1,9 mln

  14,4(1.7%)

  2,4 mln

  18,3(2.2%)

  2,8 mln

  21,3(2.4%)

  8,2 mln

  60,3(5.9%)

  3,3 mln

  23,9(2.3%)

  2,0 mln

  14,4(1.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  144

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  0,7(0.1%)

  850,9 tys

  6,1(0.6%)

  828,3 tys

  5,8(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  11,7(1.5%)

  1,0 mln

  8,0(1%)

  992,3 tys

  7,7(0.9%)

  383,8 tys

  2,9(0.3%)

  319,6 tys

  2,4(0.3%)

  270,1 tys

  2,0(0.2%)

  356,7 tys

  2,6(0.2%)

  602,1 tys

  4,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  2,3(0.3%)

  307,8 tys

  2,3(0.3%)

  310,0 tys

  2,3(0.2%)

  329,2 tys

  2,4(0.2%)

  329,6 tys

  2,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  212,2 tys

  1,7(0.2%)

  217,2 tys

  1,7(0.2%)

  219,5 tys

  1,7(0.2%)

  212,7 tys

  1,6(0.2%)

  178,3 tys

  1,3(0.1%)

  1,4 mln

  10,3(1%)

  264,4 tys

  1,9(0.2%)

  145,4 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  0,3(0%)

  38,9 tys

  0,3(0%)

  70,4 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  114,4 tys

  0,9(0.1%)

  176,6 tys

  1,4(0.2%)

  166,8 tys

  1,3(0.2%)

  177,5 tys

  1,4(0.2%)

  160,9 tys

  1,2(0.1%)

  162,0 tys

  1,2(0.1%)

  62,1 tys

  0,4(0%)

  61,9 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,4 tys

  0,1(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  55,4 tys

  0,4(0.1%)

  30,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  23,0 tys

  0,2(0%)

  28,0 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  96,0

  0,0(0%)

  561

  0,0(0%)

  102

  0,0(0%)

  0,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,0

  0,0(0%)

  79,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  15,0 tys

  0,1(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  231

  0,0(0%)

  153

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,3

  0,0(0%)

  442,2 tys

  3,5(0.4%)

  2,3 mln

  17,8(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  105,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,5 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kartuski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 42 672 mieszkańców powiatu kartuskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 20 823 kobiet oraz 21 849 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 12,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,6% mieszkańców powiatu kartuskiego, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 24,4% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kartuskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kartuskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,8%) oraz podstawowe ukończone (22,1%).

  W roku 2018 w powiecie kartuskim mieściło się 48 przedszkoli, w których do 186 oddziałów uczęszczało 3 613 dzieci (1 767 dziewczynek oraz 1 846 chłopców). Dostępne były 4 343 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kartuskim mieściły się 23 przedszkola, w których do 75 oddziałów uczęszczało 1 810 dzieci (874 dziewczynki oraz 936 chłopców). Dostępnych było 1 699 miejsc.

  20,3% mieszkańców powiatu kartuskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,6% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 835 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 69 szkół podstawowych, w których w 853 oddziałach uczyło się 15 385 uczniów (7 443 kobiety oraz 7 942 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kartuskim placówkę miało 66 szkół podstawowych, w których w 572 oddziałach uczyło się 9 910 uczniów (4 845 kobiet oraz 5 065 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,96.

  W powiecie kartuskim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 529 uczniów (939 kobiet oraz 590 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 519 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kartuskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 712 uczniów (1 065 kobiet oraz 647 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 476 absolwentów.

  W powiecie kartuskim znajduje się 6 Technik, w których w 63 oddziałach uczyło się 1 636 uczniów (797 kobiet oraz 839 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 348 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kartuskim placówkę miało 6 Technik, w których w 55 oddziałach uczyło się 1 528 uczniów (744 kobiety oraz 784 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 246 absolwentów.

  W powiecie kartuskim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 30 oddziałach uczyło się 850 uczniów (303 kobiety oraz 547 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,3 uczniów. 28,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,7% mieszkańców powiatu kartuskiego w wieku potencjalnej nauki (24,7% kobiet i 24,6% mężczyzn).

 • 12,5% Wykształcenie wyższe
 • pow. kartuski
  12,5%
  Pomorskie
  18,7%
  Polska
  17,9%
 • 15,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kartuski
  26,7%
  woj. pomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 30,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,1% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,7%
  woj. pomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  12,6%
  Pomorskie
  17,3%
  Polska
  18,1%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat kartuski
  28,6%
  woj. pomorskie
  23,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kartuski
  6,6%
  woj. pomorskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  24,4%
  woj. pomorskie
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,1%
  woj. pomorskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 835 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  835,0
  Pomorskie
  835,0
  Kraj
  873,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat kartuski
  1,25
  Województwo
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 48Przedszkola
 • 61 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 186 Oddziały
 • 152 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 343 Miejsca
 • 18 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat kartuski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 613 Dzieci
 • 1 767 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 846 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 178 2 lata i mniej
 • 178
 • 1 028 3 lata
 • 1 028
 • 1 197 4 lata
 • 1 197
 • 930 5 lata
 • 930
 • 274 6 lat
 • 274
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 106 2 lata i mniej
 • 106
 • 517 3 lata
 • 517
 • 584 4 lata
 • 584
 • 431 5 lata
 • 431
 • 126 6 lat
 • 126
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 72 2 lata i mniej
 • 72
 • 511 3 lata
 • 511
 • 613 4 lata
 • 613
 • 499 5 lata
 • 499
 • 148 6 lat
 • 148
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 3 175 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 236,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 236,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 158,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 156,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12Punkty przedszkolne
 • 19 Oddziały
 • 279 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kartuski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 256 Dzieci
 • 135 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 121 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,7%
  47,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 93 3 lata
 • 93
 • 79 4 lata
 • 79
 • 63 5 lata
 • 63
 • 8 6 lat
 • 8
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 53 3 lata
 • 53
 • 40 4 lata
 • 40
 • 36 5 lata
 • 36
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 40 3 lata
 • 40
 • 39 4 lata
 • 39
 • 27 5 lata
 • 27
 • 6 6 lat
 • 6
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 23,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kartuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 835 Oddziały
 • 15 276 Uczniowie
 • 7 428 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 848 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 1 959 Uczniowie w 1 klasie
 • 963 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 996 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 761 Absolwenci 2016
 • 849 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 912 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 109 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 94 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 13,8%
  86,2%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci 2016
 • 4 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,0
  Województwo
  18,3
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,0
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,0
 • 18,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,3
 • 6,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,1
 •  
 • 1 150,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 970,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 180,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 418 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 395 niemiecki
 • 23 inny
 • 81 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 49 angielski
 • 32 niemiecki
 •  
 • 96,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kartuski
  96,96
  woj. pomorskie
  94,99
  Kraj
  95,46
 • 95,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,85
  Województwo
  93,21
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kartuski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kartuski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kartuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 41 Oddziały
 • 1 159 Uczniowie
 • 770 Kobiety
  (uczniowie)
 • 389 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,4%
  33,6%
 • 406 Uczniowie w 1 klasie
 • 272 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 134 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 385 Absolwenci
 • 254 Kobiety
  (absolwenci)
 • 131 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 13 Oddziały
 • 370 Uczniowie
 • 169 Kobiety
  (uczniowie)
 • 201 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,7%
  54,3%
 • 171 Absolwenci
 • 94 Kobiety
  (absolwenci)
 • 77 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kartuski
  28,3
  woj. pomorskie
  26,3
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 82,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 57,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kartuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 63 Oddziały
 • 1 636 Uczniowie
 • 797 Kobiety
  (uczniowie)
 • 839 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 444 Uczniowie w 1 klasie
 • 193 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 251 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 348 Absolwenci
 • 192 Kobiety
  (absolwenci)
 • 156 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. kartuski
  26,0
  Województwo
  24,2
  Polska
  23,8
 •  
 • 126,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 90,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kartuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 850 Uczniowie
 • 303 Kobiety
  (uczniowie)
 • 547 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,6%
  64,4%
 • 451 Uczniowie w 1 klasie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 287 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  28,3
  woj. pomorskie
  18,4
  Cały kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 5 998 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 885
  • niemiecki1 723
  • rosyjski168
  • francuski142
  • hiszpański80
 • 3 885 angielski
 • 1 723 niemiecki
 • 168 rosyjski
 • 142 francuski
 • 80 hiszpański
 • 413 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 320 niemiecki
 • 93 inny
 • 14 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 14 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kartuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 6 Oddziały
 • 125 Uczniowie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,4%
  29,6%
 • 38 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  20,8
  Pomorskie
  18,8
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20,8 Szkoły policealne ogółem
 • 20,8
 • 20,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20,8
 •  
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kartuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kartuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kartuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kartuskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie kartuskim znajdowało się 5 hoteli (4 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 11 (całoroczne: 10)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 6 (całoroczne: 3)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 2)
  • hostele: 1
  • zespoły domków turystycznych: 3 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 9 (całoroczne: 5)
  • kwatery agroturystyczne: 13 (całoroczne: 6)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 21 (liczba sal: 47, liczba miejsc: 2 462)
  • z nagłośnieniem: 16
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 17
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 14
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 8
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 44


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie kartuskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie kartuskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 863 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 268 (uczestnicy: 35 784)
  • seanse filmowe: 33 (uczestnicy: 1 860)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 4 860)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 2 500)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 5 930)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 1 790)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 (uczestnicy: 4 920)
  • konkursy: 35 (uczestnicy: 1 634)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 2 465)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 83 (uczestnicy: 1 780)
  • inne: 16 (uczestnicy: 7 845)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 54 (członkowie: 1 154)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 45)
  • taneczne: 3 (członkowie: 42)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 129)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 186)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 240)
  • koło gospodyń wiejskich: 31 (członkowie: 435)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 18 (absolwenci: 424)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 104)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 59)
  • tańca: 6 (absolwenci: 60)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 201)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 474)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 160)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 82)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 172)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kartuskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyło się 155 seansów, na które przyszło 1 707 widzów, w tym 21 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 212 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kartuskim działało 7 muzeów łącznie z oddziałami. Odnotowano 16 654 zwiedzających, co daje 1 183 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kartuskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 271 042 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 44 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 8 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 280 959 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 94
  • dostępne dla czytelników: 56
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 56
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Kluby sportowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kartuskim działało 36 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 454 członków. Zarejestrowano 2 923 ćwiczących (mężczyźni: 2 300, kobiety: 623, chłopcy do lat 18: 1 505, dziewczęta do lat 18: 472). Aktywne były 62 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (86), instruktora sportowego (38) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kartuskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kartuski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 135 wypadków drogowych w powiecie kartuskim odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 185 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 95,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 141,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie kartuskim zarejestrowanych było 130 358 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 95 392 samochodów osobowych (672,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 16 339 samochodów ciężarowych (125,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 597 autobusów (4,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 431 ciągników siodłowych (10,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7 602 motocykli (53,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,3 lat.


  W 2020 roku w powiecie kartuskim znajdowało się 105 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 28 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 28 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 135 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 13 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 185 Ranni
  (rok 2020)
 • 32 Lekko ranni
 • 153 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kartuskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 95,14 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat kartuski
  95,1
  Województwo
  78,7
  Polska
  61,5
 • 9,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  9,2
  Województwo
  7,2
  Polska
  6,5
 • 130,38 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat kartuski
  130,4
  Pomorskie
  95,3
  Kraj
  69,2
 • 9,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  10,0
  Pomorskie
  8,8
  Cała Polska
  7,6
 • 141,92 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  141,9
  Pomorskie
  116,4
  Kraj
  80,2
 • 9,63 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat kartuski
  9,6
  Województwo
  9,1
  Polska
  10,6
 • 137,04 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat kartuski
  137,0
  Pomorskie
  121,0
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 130 358 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kartuskim w 2020 roku
 • 95 392 Samochody osobowe
 • 16 339 Samochody ciężarowe
 • 106 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 597 Autobusy
 • 1 319 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 433 Ciągniki samochodowe
 • 1 431   Ciągniki siodłowe
 • 7 676 Ciągniki rolnicze
 • 7 602 Motocykle
 • 3 974   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 548 Motorowery
 • 95 392Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Samochody osobowe w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 672,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  672,3
  woj. pomorskie
  641,8
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg19 377
  • 1400-1649 kg20 216
  • 1650-1899 kg22 013
  • 1900 kg i więcej33 786
 • 19 377 do 1399 kg
 • 20 216 1400-1649 kg
 • 22 013 1650-1899 kg
 • 33 786 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 30 873 do 1399 cm3
 • 30 873
 • 55 406 1400-1999 cm3
 • 55 406
 • 9 113 2000 i więcej cm3
 • 9 113
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna38 462
  • olej napędowy40 995
  • gaz (LPG)9 564
  • pozostałe6 371
 • 38 462 benzyna
 • 40 995 olej napędowy
 • 9 564 gaz (LPG)
 • 6 371 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 397 do 1 roku
 • 1 397
 • 864 2 lata
 • 864
 • 1 287 3 lata
 • 1 287
 • 3 229 4-5 lat
 • 3 229
 • 3 382 6-7 lat
 • 3 382
 • 4 618 8-9 lat
 • 4 618
 • 5 496 10-11 lat
 • 5 496
 • 17 000 12-15 lat
 • 17 000
 • 19 785 16-20 lat
 • 19 785
 • 13 904 21-25 lat
 • 13 904
 • 9 254 26-30 lat
 • 9 254
 • 15 176 31 lat i więcej
 • 15 176
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kartuskim
 • pow. kartuski
  19,2 lat
  woj. pomorskie
  18,9 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 16 339Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 125,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  125,2
  Pomorskie
  100,3
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 9 187 do 999 kg
 • 9 187
 • 4 374 1000-1499 kg
 • 4 374
 • 899 1500-2999 kg
 • 899
 • 82 3000-3499 kg
 • 82
 • 184 3500-4999 kg
 • 184
 • 445 5000-6999 kg
 • 445
 • 416 7000-9999 kg
 • 416
 • 526 10000-14999 kg
 • 526
 • 226 15000 kg i więcej
 • 226
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 714
  • olej napędowy12 235
  • gaz (LPG)410
  • pozostałe1 980
 • 1 714 benzyna
 • 12 235 olej napędowy
 • 410 gaz (LPG)
 • 1 980 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 141 do 1 roku
 • 141
 • 115 2 lata
 • 115
 • 182 3 lata
 • 182
 • 573 4-5 lat
 • 573
 • 736 6-7 lat
 • 736
 • 943 8-9 lat
 • 943
 • 1 225 10-11 lat
 • 1 225
 • 2 808 12-15 lat
 • 2 808
 • 3 000 16-20 lat
 • 3 000
 • 2 365 21-25 lat
 • 2 365
 • 1 322 26-30 lat
 • 1 322
 • 2 929 31 lat i więcej
 • 2 929
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kartuskim
 • Powiat
  19,3 lat
  Pomorskie
  19,6 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 597Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Autobusy w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,2
  woj. pomorskie
  3,4
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy478
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe112
 • 7 benzyna
 • 478 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 112 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 104 12-15 lat
 • 104
 • 139 16-20 lat
 • 139
 • 107 21-25 lat
 • 107
 • 63 26-30 lat
 • 63
 • 154 31 lat i więcej
 • 154
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kartuskim
 • Tutaj
  23,0 lat
  Województwo
  22,2 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 1 431Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 10,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat kartuski
  10,1
  Pomorskie
  12,1
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19
  • olej napędowy1 261
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe151
 • 19 benzyna
 • 1 261 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 151 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 8 2 lata
 • 8
 • 15 3 lata
 • 15
 • 121 4-5 lat
 • 121
 • 111 6-7 lat
 • 111
 • 164 8-9 lat
 • 164
 • 98 10-11 lat
 • 98
 • 343 12-15 lat
 • 343
 • 216 16-20 lat
 • 216
 • 164 21-25 lat
 • 164
 • 57 26-30 lat
 • 57
 • 124 31 lat i więcej
 • 124
 • 15,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kartuskim
 • powiat kartuski
  15,4 lat
  Województwo
  13,5 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 7 602Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Motocykle w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 53,6 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. kartuski
  53,6
  woj. pomorskie
  38,1
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 135 do 1 roku
 • 135
 • 84 2 lata
 • 84
 • 77 3 lata
 • 77
 • 388 4-5 lat
 • 388
 • 165 6-7 lat
 • 165
 • 191 8-9 lat
 • 191
 • 214 10-11 lat
 • 214
 • 751 12-15 lat
 • 751
 • 847 16-20 lat
 • 847
 • 867 21-25 lat
 • 867
 • 496 26-30 lat
 • 496
 • 3 387 31 lat i więcej
 • 3 387
 • 24,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kartuskim
 • Tutaj
  24,3 lat
  Pomorskie
  23,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 105 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 54 km  Będących pod zarządem gminy
 • 33 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 18 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kartuskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 939,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat kartuski
  939,7 km
  Pomorskie
  807,3 km
  Polska
  551,8 km
 • 7,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. kartuski
  7,4 km
  woj. pomorskie
  6,3 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 28 Liczba licencji na taksówki
 • 28 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami