Powiat kartuski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kartuski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 144 283 Liczba mieszkańców
 • 1 121 km2 Powierzchnia
 • 129 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 17,2% Stopa urbanizacji
 • Janina Kwiecień Starosta
 • ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy Adres starostwa powiatowego
 • GKA Tablice rejestracyjne
Powiat kartuski na mapie
Identyfikatory
 • 2205 TERYT (TERC)
Herb powiatu kartuskiego
powiat kartuski herb
Flaga powiatu kartuskiego
powiat kartuski flaga

powiat kartuski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach
58 681 13 57/58
58 685 30 55
3-go Maja 16a
83-300 Kartuzy
Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach
58 685 22 22
58 685 22 44
Sambora 41
83-300 Kartuzy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach
58 685 44 36 (37)
58 685 34 58
11 Listopada 3
83-300 Kartuzy
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kartuzach
58 681 07 21 668 027 346 . alarmowy
58 681 07 21
Sambora 30 A
83-300 Kartuzy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
58 681 14 02
58 681 14 02 wew. 21
Słoneczna 1
83-300 Kartuzy
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
(58) 685-33-43
(58) 681-36-43
ul. Dworcowa
83-300 Kartuzy

Powiat kartuski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat kartuski ma 144 283 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 38,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 36,1 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kartuskiego w 2050 roku wynosi 178 665, z czego 89 859 to kobiety, a 88 806 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kartuskiego zawarli w 2021 roku 748 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców powiatu kartuskiego jest stanu wolnego, 61,5% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kartuski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 895. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 6,25 na 1000 mieszkańców powiatu kartuskiego. W 2021 roku urodziło się 2 121 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 452 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,73 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,5% zgonów w powiecie kartuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w powiecie kartuskim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kartuskiego przypada 8.57 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 2 984 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 470 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kartuskiego 1 514. W tym samym roku 69 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 50.

  59,0% mieszkańców powiatu kartuskiego jest w wieku produkcyjnym, 26,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kartuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 144 283 Liczba mieszkańców
 • 72 287 Kobiety
 • 71 996 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kartuskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 178 665 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 89 859 Kobiety
 • 88 806 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kartuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kartuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kartuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kartuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  36,1 lat
  Województwo
  41,0 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 37,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 35,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kartuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kartuskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kartuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kartuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kartuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,7%
  Województwo
  30,3%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. kartuski
  61,5%
  Województwo
  53,3%
  Cały kraj
  54,0%
 • 61,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,0%
  Województwo
  7,5%
  Polska
  8,5%
 • 9,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kartuski
  4,6%
  woj. pomorskie
  7,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. kartuski
  0,2%
  woj. pomorskie
  0,9%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kartuskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  5,2
  woj. pomorskie
  4,7
  Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat kartuski
  1,2
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 748 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kartuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 895 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 482 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 413 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 6,25 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat kartuski
  6,3
  Pomorskie
  -2,0
  Kraj
  -4,9
 • 1,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 7,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kartuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kartuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kartuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kartuskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 121 Urodzenia żywe
 • 1 028 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 093 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 14,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  14,8
  Województwo
  10,0
  Polska
  8,7
 • 60,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  60,7
  woj. pomorskie
  42,2
  Cała Polska
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 78 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 78
 • 151 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 151
 • 116 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 116
 • 49 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 49
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 452 g Średnia waga noworodków
 • 3 373 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 526 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kartuski
  3 452 g
  woj. pomorskie
  3 428 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 31 Waga 4500g - 4999g
 • 31
 • 271 Waga 4000g - 4499g
 • 271
 • 763 Waga 3500g - 3999g
 • 763
 • 713 Waga 3000g - 3499g
 • 713
 • 245 Waga 2500g - 2999g
 • 245
 • 63 Waga 2000g - 2499g
 • 63
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 16 Waga 1000g - 1499g
 • 16
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 2,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kartuski
  2,08
  Pomorskie
  1,49
  Cała Polska
  1,32
 • 1,01 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,01
  woj. pomorskie
  0,72
  Cała Polska
  0,64
 • 1,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kartuski
  1,73
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie kartuskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 226 Zgony
 • 546 Kobiety
  (Zgony)
 • 680 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,5%
  55,5%
 • 11 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 7 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 36,4%
  63,6%
 • 8,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat kartuski
  8,6
  Województwo
  12,0
  Cała Polska
  13,6
 • 57,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kartuski
  57,8
  Pomorskie
  120,3
  Cała Polska
  156,7
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kartuski
  5,2
  woj. pomorskie
  4,1
  Cała Polska
  3,9
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,5
  Pomorskie
  3,1
  Kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kartuskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  36,5%
  woj. pomorskie
  35,1%
  Kraj
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  19,2%
  Pomorskie
  21,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  woj. pomorskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 205 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Polska
  13,3
 • 67,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  67,4
  Cały kraj
  74,4
 • 158,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kartuski
  158,8
  woj. pomorskie
  256,3
  Kraj
  268,1
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Cały kraj
  246,5
 • 301,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 303,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 299,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  301,4
  Województwo
  417,4
  Kraj
  475,8
 • 48,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 72,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kartuski
  48,9
  woj. pomorskie
  61,2
  Polska
  70,6
 • 20,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. kartuski
  20,1
  Pomorskie
  27,8
  Polska
  32,6
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat kartuski
  2,7
  woj. pomorskie
  7,3
  Cała Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. kartuski
  0,4%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kartuskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73 Osoby w zamachach samobójczych
 • 29 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 44 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 58 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 51 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat kartuski
  51,0
  Województwo
  71,0
  Cała Polska
  36,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,0
  woj. pomorskie
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 11 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 11
 • 10 zażycie innych leków
 • 10
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 8 samookaleczenie powierzchniowe
 • 8
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 26 powieszenie się
 • 26
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 9 inny
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 13 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 13
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 11 zawód miłosny
 • 11
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 7 inna nie wymieniona
 • 7
 • 23 nieustalona
 • 23
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 12 lat i mniej
 • 2
 • 20 13-18 lat
 • 20
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 9 25-29 lat
 • 9
 • 23 30-49 lat
 • 23
 • 16 50-60 lat
 • 16
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 9 50-60 lat
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy19
  • pod wpływem alkoholu21
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków7
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony26
 • 19 trzeźwy
 • 21 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 7 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 26 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 37 kawaler/panna
 • 37
 • 22 żonaty/zamężna
 • 22
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne5
  • podstawowe i gimnazjalne16
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie1
  • wyższe3
  • nieustalony44
 • 5 podstawowe niepełne
 • 16 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 3 wyższe
 • 44 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe3
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 3 wyższe
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 27 na utrzymaniu innej osoby
 • 27
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 26 nieustalony
 • 26
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 984 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 537 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 447 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 69 Zameldowania z zagranicy
 • 29 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 40 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 470 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 783 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 687 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 564 Saldo migracji
 • 773 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 791 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 514 Saldo migracji wewnętrznych
 • 754 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 760 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 50 Saldo migracji zagranicznych
 • 19 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 31 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kartuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kartuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie kartuskim oddano do użytku 1 349 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,35 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kartuskim to 39 395 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 278 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  60,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 39,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kartuskim to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie kartuskim to 134,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,74% mieszkań posiada łazienkę, 87,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 34,39% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie kartuskim 523 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 666 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 591 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 272 transakcje (mediana cen - 4 802 zł/m2, średnia - 4 603 zł/m2), a na rynku wtórnym 251 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 551 zł/m2, średnia - 4 579 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 666 zł
 • powiat kartuski
  4 666 zł
  Województwo
  6 343 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 666 zł Ogółem
 • 4 666 zł
 • 5 322 zł do 40 m2
 • 5 322 zł
 • 5 338 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 338 zł
 • 4 666 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 666 zł
 • 4 144 zł od 80,1 m2
 • 4 144 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 591 zł
 • Powiat
  4 591 zł
  Województwo
  6 751 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 591 zł Ogółem
 • 4 591 zł
 • 5 232 zł do 40 m2
 • 5 232 zł
 • 5 123 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 123 zł
 • 4 807 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 807 zł
 • 4 170 zł od 80,1 m2
 • 4 170 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 523
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m248
  • od 40,1 do 60 m2115
  • od 60,1 do 80 m2197
  • od 80,1 m2163
 • 48 do 40 m2
 • 115 od 40,1 do 60 m2
 • 197 od 60,1 do 80 m2
 • 163 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kartuskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 802 zł
 • Tutaj
  4 802 zł
  Województwo
  6 246 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 4 802 zł Ogółem
 • 4 802 zł
 • 5 344 zł do 40 m2
 • 5 344 zł
 • 5 437 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 437 zł
 • 4 559 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 559 zł
 • 4 088 zł od 80,1 m2
 • 4 088 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 603 zł
 • pow. kartuski
  4 603 zł
  Województwo
  6 907 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 603 zł Ogółem
 • 4 603 zł
 • 5 474 zł do 40 m2
 • 5 474 zł
 • 5 433 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 433 zł
 • 4 522 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 522 zł
 • 4 060 zł od 80,1 m2
 • 4 060 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 272
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m231
  • od 40,1 do 60 m271
  • od 60,1 do 80 m2115
  • od 80,1 m255
 • 31 do 40 m2
 • 71 od 40,1 do 60 m2
 • 115 od 60,1 do 80 m2
 • 55 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 551 zł
 • Tutaj
  4 551 zł
  woj. pomorskie
  6 469 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 4 551 zł Ogółem
 • 4 551 zł
 • 5 300 zł do 40 m2
 • 5 300 zł
 • 5 074 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 074 zł
 • 5 223 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 223 zł
 • 4 231 zł od 80,1 m2
 • 4 231 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 579 zł
 • powiat kartuski
  4 579 zł
  Województwo
  6 586 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 4 579 zł Ogółem
 • 4 579 zł
 • 4 839 zł do 40 m2
 • 4 839 zł
 • 4 645 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 645 zł
 • 5 216 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 216 zł
 • 4 226 zł od 80,1 m2
 • 4 226 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 251
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m244
  • od 60,1 do 80 m282
  • od 80,1 m2108
 • 17 do 40 m2
 • 44 od 40,1 do 60 m2
 • 82 od 60,1 do 80 m2
 • 108 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39 395 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 277,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. kartuski
  277,60
  Pomorskie
  389,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 106,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. kartuski
  106,40 m2
  woj. pomorskie
  72,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 29,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,50 m2
  woj. pomorskie
  28,20 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,64 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,64
  woj. pomorskie
  3,76
  Kraj
  3,82
 • 3,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kartuski
  3,60
  woj. pomorskie
  2,57
  Cała Polska
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,78
  woj. pomorskie
  0,68
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 349 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 9,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  9,35
  Pomorskie
  9,27
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 7 077 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,25
  woj. pomorskie
  3,49
  Polska
  3,90
 • 49,05 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  49,05
  Województwo
  32,34
  Cały kraj
  24,07
 • 180 715 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 134,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat kartuski
  134,0 m2
  Województwo
  81,1 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 1,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat kartuski
  1,25 m2
  Województwo
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,97%
  Województwo
  99,36%
  Kraj
  96,97%
 • 97,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. kartuski
  97,01%
  Województwo
  98,15%
  Cały kraj
  94,01%
 • 93,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  93,74%
  Województwo
  96,02%
  Cały kraj
  91,78%
 • 87,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. kartuski
  87,87%
  Województwo
  88,26%
  Cały kraj
  83,08%
 • 34,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat kartuski
  34,39%
  Województwo
  56,41%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat kartuski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kartuskim na 1000 mieszkańców pracuje 192osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kartuskim wynosiło w 2021 roku 3,5% (4,8% wśród kobiet i 2,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kartuskim wynosiło 4 933,56 PLN, co odpowiada 82.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kartuskiego 13 625 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 936 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 689.

  26,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kartuskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,3% w przemyśle i budownictwie, a 17,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 192 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kartuski
  192,0
  woj. pomorskie
  250,0
  Kraj
  257,0
 • 3,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,8% Kobiety
 • 2,3% Mężczyźni
 • Powiat
  3,5%
  Województwo
  5,1%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 934 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat kartuski
  4 934 PLN
  woj. pomorskie
  5 994 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kartuskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 625 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 936 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 689 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,3% Przemysł i budownictwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,5% Pozostałe
 • 34,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kartuskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 699 Pracujący ogółem
 • 13 314 Kobiety
 • 14 385 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 14,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 18,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kartuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  69,6
  woj. pomorskie
  69,7
  Cały kraj
  69,0
 • 25,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  35,9
  Cała Polska
  38,2
 • 55,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. kartuski
  55,9
  woj. pomorskie
  106,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kartuski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kartuskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 18 123 podmioty gospodarki narodowej, z czego 14 700 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 599 nowych podmiotów, a 711 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 717) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (1 068) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 063) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (642) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kartuskim najwięcej (1 382) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (17 593) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (354) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 38,1% (6 913) podmiotów, a 59,9% (10 856) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kartuskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 123 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 354 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6 913 Przemysł i budownictwo
 • 10 856 Pozostała działalność
 • 1 599 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kartuskim w 2021 roku
 • 711 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kartuskim w 2021 roku
 • 14 700 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 593 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 17 593
 • 449 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 449
 • 73 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 73
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 18 115 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 18 115
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 Spółdzielnie ogółem
 • 21
 • 1 620 Spółki handlowe ogółem
 • 1 620
 • 85  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 85
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1 382  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 382
 • 80    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 80
 • 684 Spółki cywilne ogółem
 • 684
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 700 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 4 253 Budownictwo
 • 4 253
 • 2 481 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 481
 • 1 687 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 687
 • 1 339 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 339
 • 835 Transport i gospodarka magazynowa
 • 835
 • 731 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 731
 • 633 Pozostała działalność
 • 633
 • 528 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 528
 • 478 Informacja i komunikacja
 • 478
 • 452 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 452
 • 312 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 312
 • 286 Edukacja
 • 286
 • 255 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 255
 • 191 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 191
 • 165 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 165
 • 41 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 41
 • 22 Górnictwo i wydobywanie
 • 22
 • 8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 8
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie kartuskim stwierdzono 2 190 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kartuskim wynosi 60,20% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kartuskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,80 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 9,16 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,41 (40%), drogowe - 1,41 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 190 Przestępstwa ogółem
 • 2 190
 • 1 545 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 545
 • 345 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 345
 • 202 Przestępstwa drogowe
 • 202
 • 41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 41
 • 1 311 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 311
 • 15,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. kartuski
  15,30
  Województwo
  21,85
  Polska
  21,51
 • 10,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,80
  woj. pomorskie
  14,09
  Cały kraj
  12,82
 • 2,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  2,41
  woj. pomorskie
  5,33
  Polska
  5,89
 • 1,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  1,41
  Pomorskie
  1,61
  Kraj
  1,85
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  0,29
  Pomorskie
  0,34
  Cała Polska
  0,35
 • 9,16 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,16
  Województwo
  12,67
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  60%
  woj. pomorskie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kartuski
  58%
  woj. pomorskie
  56%
  Cały kraj
  64%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat kartuski
  41%
  Pomorskie
  64%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. kartuski
  95%
  woj. pomorskie
  83%
  Polska
  89%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  43%
  Województwo
  45%
  Cały kraj
  53%

Powiat kartuski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kartuskiego wyniosła w 2021 roku 177,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu kartuskiego - 32.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,6 mln złotych, czyli 10,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kartuskiego wyniosła w 2021 roku 199,6 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (6.2%). W budżecie powiatu kartuskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 298 złotych na mieszkańca (21,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,1 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kartuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  98,4 mln

  781(100%)

  107,2 mln

  837(100%)

  105,7 mln

  813(100%)

  117,3 mln

  886(100%)

  144,7 mln

  1,1 tys(100%)

  146,8 mln

  1,1 tys(100%)

  153,0 mln

  1,1 tys(100%)

  177,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  37,3 mln

  293(37.9%)

  39,1 mln

  303(36.5%)

  40,2 mln

  307(38%)

  41,3 mln

  308(35.2%)

  49,6 mln

  363(34.3%)

  51,0 mln

  366(34.8%)

  54,5 mln

  384(35.6%)

  57,0 mln

  395(32.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,2 mln

  57,0(7.4%)

  10,1 mln

  78,4(9.4%)

  11,3 mln

  86,0(10.7%)

  10,1 mln

  75,5(8.6%)

  12,5 mln

  91,4(8.6%)

  17,6 mln

  126(12%)

  15,3 mln

  108(10%)

  27,8 mln

  193(15.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,0 mln

  118(15.2%)

  14,8 mln

  115(13.8%)

  14,8 mln

  113(14%)

  16,3 mln

  122(13.9%)

  17,8 mln

  130(12.3%)

  19,6 mln

  140(13.3%)

  20,9 mln

  147(13.7%)

  22,7 mln

  158(12.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  10,1 mln

  79,5(10.3%)

  10,5 mln

  81,7(9.8%)

  11,4 mln

  87,2(10.8%)

  13,5 mln

  101(11.5%)

  15,6 mln

  114(10.8%)

  14,9 mln

  107(10.2%)

  16,6 mln

  117(10.8%)

  17,3 mln

  120(9.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,8 mln

  45,3(5.9%)

  5,0 mln

  39,1(4.7%)

  3,4 mln

  26,0(3.2%)

  5,5 mln

  40,9(4.7%)

  7,4 mln

  53,9(5.1%)

  5,9 mln

  42,2(4%)

  7,0 mln

  49,6(4.6%)

  9,0 mln

  62,7(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,3 mln

  80,6(10.4%)

  10,8 mln

  83,8(10.1%)

  12,0 mln

  91,6(11.4%)

  7,4 mln

  55,1(6.3%)

  11,0 mln

  80,8(7.6%)

  7,7 mln

  55,1(5.2%)

  8,5 mln

  59,7(5.5%)

  8,9 mln

  61,4(5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  38,2(4.9%)

  4,8 mln

  37,2(4.5%)

  5,0 mln

  38,2(4.7%)

  5,6 mln

  41,6(4.7%)

  8,1 mln

  59,4(5.6%)

  6,0 mln

  43,0(4.1%)

  7,5 mln

  53,2(4.9%)

  7,1 mln

  49,5(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  24,2(3.1%)

  2,4 mln

  19,0(2.3%)

  2,1 mln

  15,8(2%)

  2,4 mln

  17,7(2%)

  9,1 mln

  66,7(6.3%)

  7,7 mln

  55,4(5.3%)

  6,6 mln

  46,2(4.3%)

  6,8 mln

  47,2(3.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  210,6 tys

  1,7(0.2%)

  181,3 tys

  1,4(0.2%)

  196,1 tys

  1,5(0.2%)

  260,1 tys

  1,9(0.2%)

  215,6 tys

  1,6(0.1%)

  261,5 tys

  1,9(0.2%)

  237,8 tys

  1,7(0.2%)

  4,8 mln

  33,5(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  954,8 tys

  7,5(1%)

  1,0 mln

  7,8(0.9%)

  1,6 mln

  12,4(1.5%)

  1,9 mln

  14,2(1.6%)

  1,9 mln

  14,0(1.3%)

  2,7 mln

  19,5(1.9%)

  1,9 mln

  13,7(1.3%)

  2,2 mln

  15,5(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  248,9 tys

  2,0(0.3%)

  1,7 mln

  13,0(1.6%)

  452,5 tys

  3,5(0.4%)

  3,4 mln

  25,1(2.9%)

  1,2 mln

  9,1(0.9%)

  1,8 mln

  12,6(1.2%)

  1,8 mln

  13,0(1.2%)

  1,3 mln

  9,2(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  755,6 tys

  5,9(0.8%)

  821,5 tys

  6,4(0.8%)

  858,5 tys

  6,6(0.8%)

  902,5 tys

  6,7(0.8%)

  871,8 tys

  6,4(0.6%)

  901,4 tys

  6,5(0.6%)

  522,6 tys

  3,7(0.3%)

  740,2 tys

  5,1(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,9 mln

  14,8(1.9%)

  1,5 mln

  11,4(1.4%)

  1,4 mln

  10,4(1.3%)

  1,3 mln

  9,6(1.1%)

  1,3 mln

  9,3(0.9%)

  1,4 mln

  10,2(1%)

  1,1 mln

  7,4(0.7%)

  606,0 tys

  4,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  206,9 tys

  1,6(0.2%)

  241,3 tys

  1,9(0.2%)

  215,3 tys

  1,6(0.2%)

  261,7 tys

  2,0(0.2%)

  298,6 tys

  2,2(0.2%)

  1,2 mln

  8,3(0.8%)

  1,2 mln

  8,4(0.8%)

  578,1 tys

  4,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  2,3(0.3%)

  307,8 tys

  2,3(0.3%)

  310,0 tys

  2,3(0.2%)

  331,3 tys

  2,4(0.2%)

  329,6 tys

  2,3(0.2%)

  395,5 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  167,9 tys

  1,3(0.2%)

  134,4 tys

  1,0(0.1%)

  247,1 tys

  1,9(0.2%)

  223,4 tys

  1,7(0.2%)

  158,0 tys

  1,2(0.1%)

  217,3 tys

  1,6(0.1%)

  132,0 tys

  0,9(0.1%)

  173,0 tys

  1,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,0 tys

  0,2(0%)

  60,4 tys

  0,5(0.1%)

  34,0 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  29,0 tys

  0,2(0%)

  27,0 tys

  0,2(0%)

  28,0 tys

  0,2(0%)

  81,0 tys

  0,6(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  179,5 tys

  1,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  197,9 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  0,3(0%)

  38,9 tys

  0,3(0%)

  70,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  295,8 tys

  2,3(0.3%)

  3,9 mln

  30,1(3.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  109,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,5 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  35,9 tys

  0,3(0%)

  31,5 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,2(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kartuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  100,7 mln

  799(100%)

  107,9 mln

  842(100%)

  110,0 mln

  846(100%)

  119,1 mln

  900(100%)

  139,9 mln

  1,0 tys(100%)

  146,8 mln

  1,1 tys(100%)

  167,4 mln

  1,2 tys(100%)

  199,6 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  52,5 mln

  413(52.2%)

  55,2 mln

  428(51.2%)

  55,9 mln

  427(50.8%)

  57,4 mln

  429(48.2%)

  59,5 mln

  435(42.5%)

  65,8 mln

  472(44.8%)

  80,8 mln

  569(48.2%)

  97,4 mln

  675(48.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,4 mln

  177(22.3%)

  24,3 mln

  189(22.6%)

  28,3 mln

  216(25.7%)

  31,7 mln

  237(26.6%)

  35,4 mln

  259(25.3%)

  40,4 mln

  290(27.5%)

  41,4 mln

  292(24.7%)

  49,1 mln

  340(24.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  10,3(1.3%)

  3,0 mln

  23,2(2.8%)

  4,2 mln

  31,7(3.8%)

  1,7 mln

  13,0(1.5%)

  3,6 mln

  26,5(2.6%)

  8,3 mln

  59,7(5.7%)

  3,7 mln

  26,4(2.2%)

  12,4 mln

  86,2(6.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,7 mln

  37,2(4.7%)

  4,7 mln

  36,1(4.3%)

  4,8 mln

  36,5(4.3%)

  5,4 mln

  40,4(4.5%)

  7,7 mln

  56,1(5.5%)

  5,8 mln

  41,6(3.9%)

  6,9 mln

  48,3(4.1%)

  6,7 mln

  46,7(3.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  40,7(5.1%)

  5,5 mln

  42,4(5.1%)

  6,6 mln

  50,4(6%)

  4,9 mln

  36,5(4.1%)

  6,1 mln

  44,9(4.4%)

  5,5 mln

  39,5(3.8%)

  5,9 mln

  41,6(3.5%)

  6,4 mln

  44,1(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 mln

  17,1(2.2%)

  2,3 mln

  17,9(2.1%)

  3,1 mln

  24,0(2.9%)

  3,1 mln

  23,3(2.6%)

  3,3 mln

  24,0(2.3%)

  3,8 mln

  27,4(2.6%)

  4,2 mln

  29,5(2.5%)

  5,5 mln

  38,2(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,7 mln

  28,9(3.6%)

  2,9 mln

  22,2(2.7%)

  1,3 mln

  9,6(1.1%)

  2,7 mln

  20,1(2.3%)

  4,6 mln

  33,7(3.3%)

  2,8 mln

  19,9(1.9%)

  4,1 mln

  29,1(2.5%)

  5,5 mln

  37,8(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  24,1(3%)

  2,1 mln

  16,2(1.9%)

  1,6 mln

  12,5(1.5%)

  1,4 mln

  10,6(1.2%)

  4,7 mln

  34,4(3.4%)

  3,6 mln

  25,7(2.4%)

  6,5 mln

  45,5(3.9%)

  4,7 mln

  32,7(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  16,8(2.1%)

  1,9 mln

  14,4(1.7%)

  2,4 mln

  18,3(2.2%)

  2,8 mln

  21,3(2.4%)

  8,2 mln

  60,3(5.9%)

  3,3 mln

  23,9(2.3%)

  2,0 mln

  14,4(1.2%)

  2,2 mln

  15,0(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  561

  0,0(0%)

  102

  0,0(0%)

  0,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,0

  0,0(0%)

  79,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 mln

  14,0(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  11,4(1.4%)

  2,3 mln

  18,0(2.2%)

  717,1 tys

  5,5(0.7%)

  3,6 mln

  27,0(3%)

  1,0 mln

  7,5(0.7%)

  1,9 mln

  13,4(1.3%)

  5,1 mln

  36,1(3.1%)

  1,7 mln

  11,6(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  2,3(0.3%)

  307,8 tys

  2,3(0.3%)

  310,0 tys

  2,3(0.2%)

  329,2 tys

  2,4(0.2%)

  329,6 tys

  2,3(0.2%)

  395,5 tys

  2,7(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,0 mln

  8,0(1%)

  992,3 tys

  7,7(0.9%)

  383,8 tys

  2,9(0.3%)

  319,6 tys

  2,4(0.3%)

  270,1 tys

  2,0(0.2%)

  356,7 tys

  2,6(0.2%)

  602,1 tys

  4,2(0.4%)

  390,8 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  144

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  0,7(0.1%)

  850,9 tys

  6,1(0.6%)

  828,3 tys

  5,8(0.5%)

  257,5 tys

  1,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  217,2 tys

  1,7(0.2%)

  219,5 tys

  1,7(0.2%)

  212,7 tys

  1,6(0.2%)

  178,3 tys

  1,3(0.1%)

  1,4 mln

  10,3(1%)

  264,4 tys

  1,9(0.2%)

  145,4 tys

  1,0(0.1%)

  224,1 tys

  1,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,0 tys

  0,2(0%)

  55,4 tys

  0,4(0.1%)

  30,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  23,0 tys

  0,2(0%)

  28,0 tys

  0,2(0%)

  77,0 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  176,6 tys

  1,4(0.2%)

  166,8 tys

  1,3(0.2%)

  177,5 tys

  1,4(0.2%)

  160,9 tys

  1,2(0.1%)

  162,0 tys

  1,2(0.1%)

  62,1 tys

  0,4(0%)

  61,9 tys

  0,4(0%)

  56,6 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  231

  0,0(0%)

  153

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  0,3(0%)

  38,9 tys

  0,3(0%)

  70,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  442,2 tys

  3,5(0.4%)

  2,3 mln

  17,8(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  105,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,5 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kartuski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 420 mieszkańców powiatu kartuskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 21 204 kobiet oraz 22 216 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 15,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców powiatu kartuskiego, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kartuskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kartuskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz średnie zawodowe (17,0%).

  W roku 2021 w powiecie kartuskim mieściły się 53 przedszkola, w których do 216 oddziałów uczęszczało 4 469 dzieci (2 198 dziewczynek oraz 2 271 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kartuskim mieściły się 23 przedszkola, w których do 75 oddziałów uczęszczało 1 810 dzieci (874 dziewczynki oraz 936 chłopców). Dostępnych było 1 699 miejsc.

  21,1% mieszkańców powiatu kartuskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,2% wśród dziewczynek i 21,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 847 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 70 szkół podstawowych, w których w 941 oddziałach uczyło się 16 621 uczniów (8 048 kobiet oraz 8 573 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kartuskim placówkę miało 66 szkół podstawowych, w których w 572 oddziałach uczyło się 9 910 uczniów (4 845 kobiet oraz 5 065 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,7 uczniów.

  W powiecie kartuskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 980 uczniów (1 276 kobiet oraz 704 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 557 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kartuskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 712 uczniów (1 065 kobiet oraz 647 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 476 absolwentów.

  W powiecie kartuskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 977 uczniów (631 kobiet oraz 1 346 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,9 uczniów. 30,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców powiatu kartuskiego w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 23,5% mężczyzn).

 • 21,2% Wykształcenie wyższe
 • pow. kartuski
  21,2%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 26,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  31,5%
  woj. pomorskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,5%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat kartuski
  13,2%
  Województwo
  12,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. kartuski
  15,8%
  Pomorskie
  18,1%
  Polska
  20,0%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kartuski
  25,0%
  woj. pomorskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 17,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,9%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,5%
  woj. pomorskie
  11,9%
  Polska
  12,3%
 • 16,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,9%
  Pomorskie
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 847 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kartuski
  847,0
  woj. pomorskie
  852,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. kartuski
  1,25
  woj. pomorskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 53Przedszkola
 • 61 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 216 Oddziały
 • 174 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 7 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 343 Miejsca
  (rok 2018)
 • 18 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kartuski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 469 Dzieci
 • 2 198 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 271 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 131 2 lata i mniej
 • 131
 • 1 268 3 lata
 • 1 268
 • 1 444 4 lata
 • 1 444
 • 1 279 5 lata
 • 1 279
 • 341 6 lat
 • 341
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 64 2 lata i mniej
 • 64
 • 610 3 lata
 • 610
 • 740 4 lata
 • 740
 • 617 5 lata
 • 617
 • 166 6 lat
 • 166
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 67 2 lata i mniej
 • 67
 • 658 3 lata
 • 658
 • 704 4 lata
 • 704
 • 662 5 lata
 • 662
 • 175 6 lat
 • 175
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 3 642 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 207,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 206,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 179,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 178,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15Punkty przedszkolne
 • 20 Oddziały
 • 279 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kartuski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 279 Dzieci
 • 124 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 155 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,4%
  55,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 87 3 lata
 • 87
 • 98 4 lata
 • 98
 • 69 5 lata
 • 69
 • 12 6 lat
 • 12
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 40 3 lata
 • 40
 • 45 4 lata
 • 45
 • 29 5 lata
 • 29
 • 7 6 lat
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 47 3 lata
 • 47
 • 53 4 lata
 • 53
 • 40 5 lata
 • 40
 • 5 6 lat
 • 5
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 •  
 • 17,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 17,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kartuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 902 Oddziały
 • 16 478 Uczniowie
 • 8 014 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 464 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 2 212 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 094 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 118 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 825 Absolwenci
 • 873 Kobiety
  (absolwenci)
 • 952 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 39 Oddziały
 • 143 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,8%
  76,2%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,7
  woj. pomorskie
  17,6
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,7
 • 17,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,7
 • 18,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,3
 • 3,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,7
 •  
 • 1 254,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 062,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 192,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 26,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kartuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 57 Oddziały
 • 1 753 Uczniowie
 • 1 154 Kobiety
  (uczniowie)
 • 599 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,8%
  34,2%
 • 414 Uczniowie w 1 klasie
 • 274 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 140 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 403 Absolwenci
 • 271 Kobiety
  (absolwenci)
 • 132 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 227 Uczniowie
 • 122 Kobiety
  (uczniowie)
 • 105 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,7%
  46,3%
 • 154 Absolwenci
 • 82 Kobiety
  (absolwenci)
 • 72 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  30,9
  woj. pomorskie
  26,7
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 118,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 84,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kartuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 522 Uczniowie w 1 klasie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 367 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 12,5%
  87,5%
 •  
 • 30,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  30,0
  Pomorskie
  22,6
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 30,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 30,0
 • 30,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 30,6
 • 8,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kartuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kartuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kartuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kartuskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie kartuskim znajdowało się 5 hoteli (4 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 11 (całoroczne: 10)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 4 (całoroczne: 2)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2 (całoroczne: 1)
  • hostele: 1
  • zespoły domków turystycznych: 3 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 6 (całoroczne: 4)
  • kwatery agroturystyczne: 11 (całoroczne: 5)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 11
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 15 (liczba sal: 23, liczba miejsc: 1 410)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 9
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 33


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie kartuskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kartuskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 863 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 362 (uczestnicy: 42 580)
  • seanse filmowe: 19 (uczestnicy: 1 700)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 2 080)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 13 (uczestnicy: 7 350)
  • koncerty: 35 (uczestnicy: 6 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 19 (uczestnicy: 970)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 43 (uczestnicy: 8 660)
  • konkursy: 50 (uczestnicy: 2 730)
  • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 2 850)
  • interdyscyplinarne: 14 (uczestnicy: 3 580)
  • warsztaty: 127 (uczestnicy: 3 790)
  • inne: 12 (uczestnicy: 2 770)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 883)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 41)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 130)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 186)
  • teatralne: 2 (członkowie: 13)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 129)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 350)
  • inne: 2 (członkowie: 24)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 31 (absolwenci: 618)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 103)
  • plastyczne: 8 (absolwenci: 95)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 74)
  • tańca: 11 (absolwenci: 160)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 186)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 490)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 132)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 123)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 165)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie kartuskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyło się 196 seansów, na które przyszło 1 621 widzów, w tym 23 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 138 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie kartuskim działało 7 muzeów łącznie z oddziałami. Odnotowano 18 311 zwiedzających, co daje 1 280 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie kartuskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 282 300 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 38 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 280 959 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 97
  • dostępne dla czytelników: 56
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 56
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Kluby sportowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kartuskim działało 36 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 454 członków. Zarejestrowano 2 923 ćwiczących (mężczyźni: 2 300, kobiety: 623, chłopcy do lat 18: 1 505, dziewczęta do lat 18: 472). Aktywne były 62 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (86), instruktora sportowego (38) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kartuskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kartuski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 83 wypadków drogowych w powiecie kartuskim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 99 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 57,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 141,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie kartuskim zarejestrowanych było 130 358 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 95 392 samochodów osobowych (672,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 16 339 samochodów ciężarowych (125,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 597 autobusów (4,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 431 ciągników siodłowych (10,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7 602 motocykli (53,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,3 lat.


  W 2021 roku w powiecie kartuskim znajdowało się 112 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 25 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 25 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 83 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 10 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 99 Ranni
  (rok 2021)
 • 23 Lekko ranni
 • 76 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kartuskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 57,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat kartuski
  57,5
  Województwo
  75,7
  Cały kraj
  59,9
 • 6,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  6,9
  Województwo
  5,0
  Cała Polska
  5,9
 • 68,62 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat kartuski
  68,6
  woj. pomorskie
  87,8
  Kraj
  69,4
 • 9,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  8,8
  Cały kraj
  7,6
 • 141,92 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. kartuski
  141,9
  woj. pomorskie
  116,4
  Cały kraj
  80,2
 • 12,05 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. kartuski
  12,0
  Województwo
  6,6
  Polska
  9,8
 • 119,28 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  119,3
  woj. pomorskie
  116,0
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 130 358 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kartuskim w 2020 roku
 • 95 392 Samochody osobowe
 • 16 339 Samochody ciężarowe
 • 106 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 597 Autobusy
 • 1 319 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 433 Ciągniki samochodowe
 • 1 431   Ciągniki siodłowe
 • 7 676 Ciągniki rolnicze
 • 7 602 Motocykle
 • 3 974   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 548 Motorowery
 • 95 392Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Samochody osobowe w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 672,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  672,3
  Pomorskie
  641,8
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg19 377
  • 1400-1649 kg20 216
  • 1650-1899 kg22 013
  • 1900 kg i więcej33 786
 • 19 377 do 1399 kg
 • 20 216 1400-1649 kg
 • 22 013 1650-1899 kg
 • 33 786 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 30 873 do 1399 cm3
 • 30 873
 • 55 406 1400-1999 cm3
 • 55 406
 • 9 113 2000 i więcej cm3
 • 9 113
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna38 462
  • olej napędowy40 995
  • gaz (LPG)9 564
  • pozostałe6 371
 • 38 462 benzyna
 • 40 995 olej napędowy
 • 9 564 gaz (LPG)
 • 6 371 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 397 do 1 roku
 • 1 397
 • 864 2 lata
 • 864
 • 1 287 3 lata
 • 1 287
 • 3 229 4-5 lat
 • 3 229
 • 3 382 6-7 lat
 • 3 382
 • 4 618 8-9 lat
 • 4 618
 • 5 496 10-11 lat
 • 5 496
 • 17 000 12-15 lat
 • 17 000
 • 19 785 16-20 lat
 • 19 785
 • 13 904 21-25 lat
 • 13 904
 • 9 254 26-30 lat
 • 9 254
 • 15 176 31 lat i więcej
 • 15 176
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kartuskim
 • powiat kartuski
  19,2 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 16 339Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 125,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  125,2
  Województwo
  100,3
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 9 187 do 999 kg
 • 9 187
 • 4 374 1000-1499 kg
 • 4 374
 • 899 1500-2999 kg
 • 899
 • 82 3000-3499 kg
 • 82
 • 184 3500-4999 kg
 • 184
 • 445 5000-6999 kg
 • 445
 • 416 7000-9999 kg
 • 416
 • 526 10000-14999 kg
 • 526
 • 226 15000 kg i więcej
 • 226
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 714
  • olej napędowy12 235
  • gaz (LPG)410
  • pozostałe1 980
 • 1 714 benzyna
 • 12 235 olej napędowy
 • 410 gaz (LPG)
 • 1 980 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 141 do 1 roku
 • 141
 • 115 2 lata
 • 115
 • 182 3 lata
 • 182
 • 573 4-5 lat
 • 573
 • 736 6-7 lat
 • 736
 • 943 8-9 lat
 • 943
 • 1 225 10-11 lat
 • 1 225
 • 2 808 12-15 lat
 • 2 808
 • 3 000 16-20 lat
 • 3 000
 • 2 365 21-25 lat
 • 2 365
 • 1 322 26-30 lat
 • 1 322
 • 2 929 31 lat i więcej
 • 2 929
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kartuskim
 • powiat kartuski
  19,3 lat
  Pomorskie
  19,6 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 597Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Autobusy w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,2
  Pomorskie
  3,4
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy478
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe112
 • 7 benzyna
 • 478 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 112 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 104 12-15 lat
 • 104
 • 139 16-20 lat
 • 139
 • 107 21-25 lat
 • 107
 • 63 26-30 lat
 • 63
 • 154 31 lat i więcej
 • 154
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kartuskim
 • Tutaj
  23,0 lat
  Pomorskie
  22,2 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 1 431Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 10,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat kartuski
  10,1
  Województwo
  12,1
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19
  • olej napędowy1 261
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe151
 • 19 benzyna
 • 1 261 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 151 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 8 2 lata
 • 8
 • 15 3 lata
 • 15
 • 121 4-5 lat
 • 121
 • 111 6-7 lat
 • 111
 • 164 8-9 lat
 • 164
 • 98 10-11 lat
 • 98
 • 343 12-15 lat
 • 343
 • 216 16-20 lat
 • 216
 • 164 21-25 lat
 • 164
 • 57 26-30 lat
 • 57
 • 124 31 lat i więcej
 • 124
 • 15,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kartuskim
 • powiat kartuski
  15,4 lat
  Pomorskie
  13,5 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 7 602Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Motocykle w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 53,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  53,6
  woj. pomorskie
  38,1
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 135 do 1 roku
 • 135
 • 84 2 lata
 • 84
 • 77 3 lata
 • 77
 • 388 4-5 lat
 • 388
 • 165 6-7 lat
 • 165
 • 191 8-9 lat
 • 191
 • 214 10-11 lat
 • 214
 • 751 12-15 lat
 • 751
 • 847 16-20 lat
 • 847
 • 867 21-25 lat
 • 867
 • 496 26-30 lat
 • 496
 • 3 387 31 lat i więcej
 • 3 387
 • 24,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kartuskim
 • pow. kartuski
  24,3 lat
  woj. pomorskie
  23,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 112 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 59 km  Będących pod zarządem gminy
 • 35 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 18 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kartuskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 996,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  996,8 km
  Pomorskie
  845,8 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 7,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  7,7 km
  Pomorskie
  6,6 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 25 Liczba licencji na taksówki
 • 25 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami