Powiat kartuski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kartuski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 151 934 Liczba mieszkańców
 • 1 121 km2 Powierzchnia
 • 136 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 17,2% Stopa urbanizacji
 • Janina Kwiecień Starosta
 • ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy Adres starostwa powiatowego
 • GKA Tablice rejestracyjne
Powiat kartuski na mapie
Identyfikatory
 • 2205 TERYT (TERC)
Herb powiatu kartuskiego
powiat kartuski herb
Flaga powiatu kartuskiego
powiat kartuski flaga

powiat kartuski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach
58 681 13 57/58
58 685 30 55
3-go Maja 16a
83-300 Kartuzy
Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach
58 685 22 22
58 685 22 44
Sambora 41
83-300 Kartuzy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach
58 685 44 36 (37)
58 685 34 58
11 Listopada 3
83-300 Kartuzy
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kartuzach
58 681 07 21 668 027 346 . alarmowy
58 681 07 21
Sambora 30 A
83-300 Kartuzy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
58 681 14 02
58 681 14 02 wew. 21
Słoneczna 1
83-300 Kartuzy
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
(58) 685-33-43
(58) 681-36-43
ul. Dworcowa
83-300 Kartuzy

Powiat kartuski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat kartuski ma 151 934 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 46,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 36,5 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kartuskiego w 2050 roku wynosi 178 665, z czego 89 859 to kobiety, a 88 806 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kartuskiego zawarli w 2022 roku 717 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców powiatu kartuskiego jest stanu wolnego, 61,5% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kartuski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 708. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 4,69 na 1000 mieszkańców powiatu kartuskiego. W 2022 roku urodziło się 1 888 dzieci, w tym 50,8% dziewczynek i 49,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 455 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,60 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,5% zgonów w powiecie kartuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w powiecie kartuskim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kartuskiego przypada 7.82 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 2 869 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 514 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kartuskiego 1 355. W tym samym roku 48 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 43 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  59,0% mieszkańców powiatu kartuskiego jest w wieku produkcyjnym, 26,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kartuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 151 934 Liczba mieszkańców
 • 76 127 Kobiety
 • 75 807 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kartuskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 178 665 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 89 859 Kobiety
 • 88 806 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kartuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kartuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kartuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kartuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kartuski
  36,5 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 37,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 35,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kartuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kartuskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kartuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kartuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kartuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,7%
  Województwo
  30,3%
  Polska
  29,1%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. kartuski
  61,5%
  woj. pomorskie
  53,3%
  Cała Polska
  54,0%
 • 61,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. kartuski
  6,0%
  woj. pomorskie
  7,5%
  Polska
  8,5%
 • 9,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,6%
  woj. pomorskie
  7,9%
  Polska
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat kartuski
  0,2%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kartuskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat kartuski
  4,7
  Pomorskie
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,4
  Województwo
  1,6
  Polska
  1,6
 • 717 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kartuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 708 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 397 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 311 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 4,69 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  4,7
  woj. pomorskie
  -1,9
  Cała Polska
  -3,8
 • -1,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 5,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kartuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kartuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kartuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kartuskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 888 Urodzenia żywe
 • 960 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 928 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,8%
  49,2%
 • 12,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat kartuski
  12,5
  woj. pomorskie
  8,9
  Cała Polska
  8,1
 • 51,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat kartuski
  51,6
  Pomorskie
  37,4
  Cała Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 72 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 72
 • 139 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 139
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 455 g Średnia waga noworodków
 • 3 382 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 530 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 455 g
  woj. pomorskie
  3 411 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 34 Waga 4500g - 4999g
 • 34
 • 198 Waga 4000g - 4499g
 • 198
 • 700 Waga 3500g - 3999g
 • 700
 • 657 Waga 3000g - 3499g
 • 657
 • 221 Waga 2500g - 2999g
 • 221
 • 56 Waga 2000g - 2499g
 • 56
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,84 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kartuski
  1,84
  Województwo
  1,32
  Cała Polska
  1,26
 • 0,94 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat kartuski
  0,94
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 1,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kartuski
  1,60
  Pomorskie
  0,82
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie kartuskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 180 Zgony
 • 563 Kobiety
  (Zgony)
 • 617 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 9 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 44,4%
  55,6%
 • 7,8 Zgony na 1000 ludności
 • pow. kartuski
  7,8
  woj. pomorskie
  10,8
  Cała Polska
  11,9
 • 62,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  62,5
  Pomorskie
  121,3
  Kraj
  147,0
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,8
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kartuski
  2,1
  Pomorskie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kartuskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,5%
  woj. pomorskie
  35,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,2%
  Pomorskie
  21,5%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  woj. pomorskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 205 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 67,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  67,4
  Cały kraj
  74,4
 • 158,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  158,8
  woj. pomorskie
  256,3
  Kraj
  268,1
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  239,1
  Polska
  246,5
 • 301,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 303,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 299,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kartuski
  301,4
  Pomorskie
  417,4
  Polska
  475,8
 • 48,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 72,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kartuski
  48,9
  woj. pomorskie
  61,2
  Cała Polska
  70,6
 • 20,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. kartuski
  20,1
  Województwo
  27,8
  Cały kraj
  32,6
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat kartuski
  2,7
  Województwo
  7,3
  Cała Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  woj. pomorskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kartuskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 101 Osoby w zamachach samobójczych
 • 41 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 60 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 82 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 17 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 67 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat kartuski
  67,0
  Województwo
  74,0
  Cały kraj
  38,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  13,0
  Województwo
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 17 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 17
 • 23 zażycie innych leków
 • 23
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 16 samookaleczenie powierzchniowe
 • 16
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 3 utonięcie / utopienie się
 • 3
 • 27 powieszenie się
 • 27
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 27 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 27
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 13 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 13
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 13 zawód miłosny
 • 13
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 4 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 4
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 32 nieustalona
 • 32
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 21 13-18 lat
 • 21
 • 18 19-24 lat
 • 18
 • 9 25-29 lat
 • 9
 • 32 30-49 lat
 • 32
 • 16 50-60 lat
 • 16
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy16
  • pod wpływem alkoholu31
  • pod wpływem środków odurzających3
  • pod wpływem leków18
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony32
 • 16 trzeźwy
 • 31 pod wpływem alkoholu
 • 3 pod wpływem środków odurzających
 • 18 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 32 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 1 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 53 kawaler/panna
 • 53
 • 30 żonaty/zamężna
 • 30
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 9 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 9
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne19
  • zasadnicze zawodowe13
  • średnie17
  • wyższe3
  • nieustalony47
 • 2 podstawowe niepełne
 • 19 podstawowe i gimnazjalne
 • 13 zasadnicze zawodowe
 • 17 średnie
 • 3 wyższe
 • 47 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie3
  • wyższe2
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 2 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 20 praca
 • 20
 • 36 na utrzymaniu innej osoby
 • 36
 • 3 renta
 • 3
 • 7 emerytura
 • 7
 • 3 zasiłek lub alimenty
 • 3
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 29 nieustalony
 • 29
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 869 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 480 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 389 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Zameldowania z zagranicy
 • 17 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 514 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 799 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 715 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 360 Saldo migracji
 • 683 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 677 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 355 Saldo migracji wewnętrznych
 • 681 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 674 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kartuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kartuski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kartuskim oddano do użytku 1 516 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kartuskim to 45 531 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 300 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  55,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 44,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kartuskim to 4,78 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie kartuskim to 123,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,19% mieszkań posiada łazienkę, 84,59% korzysta z centralnego ogrzewania, a 33,65% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie kartuskim 606 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 804 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 922 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 289 transakcji (mediana cen - 4 323 zł/m2, średnia - 4 580 zł/m2), a na rynku wtórnym 317 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 218 zł/m2, średnia - 5 242 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 804 zł
 • Tutaj
  4 804 zł
  Województwo
  6 878 zł
  Kraj
  5 877 zł
 • 4 804 zł Ogółem
 • 4 804 zł
 • 5 797 zł do 40 m2
 • 5 797 zł
 • 5 148 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 148 zł
 • 4 853 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 853 zł
 • 4 453 zł od 80,1 m2
 • 4 453 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 922 zł
 • pow. kartuski
  4 922 zł
  Województwo
  7 493 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 4 922 zł Ogółem
 • 4 922 zł
 • 5 719 zł do 40 m2
 • 5 719 zł
 • 5 179 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 179 zł
 • 5 237 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 237 zł
 • 4 446 zł od 80,1 m2
 • 4 446 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 606
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m253
  • od 40,1 do 60 m2116
  • od 60,1 do 80 m2270
  • od 80,1 m2167
 • 53 do 40 m2
 • 116 od 40,1 do 60 m2
 • 270 od 60,1 do 80 m2
 • 167 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kartuskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 323 zł
 • Tutaj
  4 323 zł
  woj. pomorskie
  6 650 zł
  Cała Polska
  6 412 zł
 • 4 323 zł Ogółem
 • 4 323 zł
 • 6 596 zł do 40 m2
 • 6 596 zł
 • 5 980 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 980 zł
 • 4 008 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 008 zł
 • 4 425 zł od 80,1 m2
 • 4 425 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 580 zł
 • powiat kartuski
  4 580 zł
  Województwo
  7 530 zł
  Polska
  6 899 zł
 • 4 580 zł Ogółem
 • 4 580 zł
 • 6 057 zł do 40 m2
 • 6 057 zł
 • 5 490 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 490 zł
 • 4 287 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 287 zł
 • 4 470 zł od 80,1 m2
 • 4 470 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 289
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m228
  • od 40,1 do 60 m246
  • od 60,1 do 80 m2120
  • od 80,1 m295
 • 28 do 40 m2
 • 46 od 40,1 do 60 m2
 • 120 od 60,1 do 80 m2
 • 95 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 218 zł
 • pow. kartuski
  5 218 zł
  Pomorskie
  7 259 zł
  Cały kraj
  5 254 zł
 • 5 218 zł Ogółem
 • 5 218 zł
 • 5 581 zł do 40 m2
 • 5 581 zł
 • 5 078 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 078 zł
 • 6 001 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 001 zł
 • 4 522 zł od 80,1 m2
 • 4 522 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 242 zł
 • pow. kartuski
  5 242 zł
  woj. pomorskie
  7 458 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 5 242 zł Ogółem
 • 5 242 zł
 • 5 313 zł do 40 m2
 • 5 313 zł
 • 4 976 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 976 zł
 • 6 004 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 004 zł
 • 4 418 zł od 80,1 m2
 • 4 418 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 317
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m270
  • od 60,1 do 80 m2150
  • od 80,1 m272
 • 25 do 40 m2
 • 70 od 40,1 do 60 m2
 • 150 od 60,1 do 80 m2
 • 72 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 45 531 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 299,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  299,70
  woj. pomorskie
  411,40
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 110,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  110,20 m2
  woj. pomorskie
  73,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 33,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat kartuski
  33,00 m2
  woj. pomorskie
  30,10 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,91
  woj. pomorskie
  3,75
  Kraj
  3,83
 • 3,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,34
  Pomorskie
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  woj. pomorskie
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 516 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 9,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  9,98
  Województwo
  8,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 7 251 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kartuski
  4,78
  Województwo
  3,50
  Kraj
  3,89
 • 47,72 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kartuski
  47,72
  Województwo
  30,63
  Kraj
  24,56
 • 187 084 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 123,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  123,4 m2
  Województwo
  80,9 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 1,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. kartuski
  1,23 m2
  Województwo
  0,71 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,19%
  Województwo
  97,54%
  Cały kraj
  97,71%
 • 95,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. kartuski
  95,53%
  Województwo
  96,81%
  Cały kraj
  95,10%
 • 94,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat kartuski
  94,19%
  Województwo
  95,74%
  Cały kraj
  93,66%
 • 84,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat kartuski
  84,59%
  woj. pomorskie
  88,34%
  Kraj
  85,62%
 • 33,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  33,65%
  Województwo
  55,51%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat kartuski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie kartuskim na 1000 mieszkańców pracuje 409osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kartuskim wynosiło w 2022 roku 3,3% (3,3% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kartuskim wynosiło 5 651,36 PLN, co odpowiada 84.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kartuskiego 13 625 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 936 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 689.

  15,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kartuskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,5% w przemyśle i budownictwie, a 22,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 409 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kartuski
  409,0
  woj. pomorskie
  392,0
  Cała Polska
  402,0
 • 3,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,3% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Powiat
  3,3%
  woj. pomorskie
  4,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 651 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 651 PLN
  Województwo
  6 697 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kartuskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 625 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 936 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 689 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,5% Przemysł i budownictwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,7% Pozostałe
 • 39,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kartuskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 14,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 18,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kartuski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kartuski
  69,6
  woj. pomorskie
  69,7
  Kraj
  69,0
 • 25,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kartuski
  25,0
  Województwo
  35,9
  Polska
  38,2
 • 55,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  55,9
  woj. pomorskie
  106,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kartuski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie kartuskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 19 117 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 15 482 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 642 nowe podmioty, a 852 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 717) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (1 068) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 063) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (642) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kartuskim najwięcej (1 528) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (18 588) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (352) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,8% (7 234) podmiotów, a 60,3% (11 531) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kartuskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 117 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 352 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7 234 Przemysł i budownictwo
 • 11 531 Pozostała działalność
 • 1 642 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kartuskim w 2022 roku
 • 852 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kartuskim w 2022 roku
 • 15 482 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 588 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 18 588
 • 451 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 451
 • 71 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 71
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 19 110 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 19 110
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 Spółdzielnie ogółem
 • 21
 • 1 764 Spółki handlowe ogółem
 • 1 764
 • 88  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 88
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1 528  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 528
 • 83    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 83
 • 704 Spółki cywilne ogółem
 • 704
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 482 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 4 459 Budownictwo
 • 4 459
 • 2 540 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 540
 • 1 742 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 742
 • 1 442 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 442
 • 866 Transport i gospodarka magazynowa
 • 866
 • 793 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 793
 • 688 Pozostała działalność
 • 688
 • 618 Informacja i komunikacja
 • 618
 • 580 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 580
 • 439 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 439
 • 309 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 309
 • 305 Edukacja
 • 305
 • 256 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 256
 • 200 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 200
 • 168 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 168
 • 42 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 42
 • 23 Górnictwo i wydobywanie
 • 23
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kartuskim stwierdzono 3 491 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,12 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kartuskim wynosi 77,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kartuskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,50 (wykrywalność 65%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,62 (wykrywalność 83%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,62 (38%), drogowe - 2,21 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 491 Przestępstwa ogółem
 • 3 491
 • 1 586 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 586
 • 1 453 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 453
 • 334 Przestępstwa drogowe
 • 334
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 1 150 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 150
 • 23,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  23,12
  woj. pomorskie
  23,25
  Polska
  22,81
 • 10,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  10,50
  Pomorskie
  14,36
  Kraj
  12,98
 • 9,62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  9,62
  Pomorskie
  6,34
  Cała Polska
  6,99
 • 2,21 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,21
  Województwo
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,20
  woj. pomorskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 7,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  7,62
  woj. pomorskie
  12,89
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat kartuski
  77%
  Pomorskie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  65%
  Województwo
  59%
  Cały kraj
  63%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. kartuski
  83%
  woj. pomorskie
  68%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. kartuski
  97%
  Województwo
  82%
  Kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  38%
  woj. pomorskie
  45%
  Cała Polska
  51%

Powiat kartuski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kartuskiego wyniosła w 2022 roku 223,8 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu kartuskiego - 29.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 36,2 mln złotych, czyli 16,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kartuskiego wyniosła w 2022 roku 202,5 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.1%). W budżecie powiatu kartuskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 284 złotych na mieszkańca (21,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,6 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kartuskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  107,2 mln

  837(100%)

  105,7 mln

  813(100%)

  117,3 mln

  886(100%)

  144,7 mln

  1,1 tys(100%)

  146,8 mln

  1,1 tys(100%)

  153,0 mln

  1,0 tys(100%)

  177,0 mln

  1,2 tys(100%)

  223,8 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  39,1 mln

  303(36.5%)

  40,2 mln

  307(38%)

  41,3 mln

  308(35.2%)

  49,6 mln

  363(34.3%)

  51,0 mln

  366(34.8%)

  54,5 mln

  384(35.6%)

  57,0 mln

  395(32.2%)

  65,1 mln

  429(29.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,1 mln

  78,4(9.4%)

  11,3 mln

  86,0(10.7%)

  10,1 mln

  75,5(8.6%)

  12,5 mln

  91,4(8.6%)

  17,6 mln

  126(12%)

  15,3 mln

  108(10%)

  27,8 mln

  193(15.7%)

  38,7 mln

  255(17.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  14,8 mln

  115(13.8%)

  14,8 mln

  113(14%)

  16,3 mln

  122(13.9%)

  17,8 mln

  130(12.3%)

  19,6 mln

  140(13.3%)

  20,9 mln

  147(13.7%)

  22,7 mln

  158(12.8%)

  28,6 mln

  188(12.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,8 mln

  83,8(10.1%)

  12,0 mln

  91,6(11.4%)

  7,4 mln

  55,1(6.3%)

  11,0 mln

  80,8(7.6%)

  7,7 mln

  55,1(5.2%)

  8,5 mln

  59,7(5.5%)

  8,9 mln

  61,4(5%)

  24,4 mln

  160(10.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  10,5 mln

  81,7(9.8%)

  11,4 mln

  87,2(10.8%)

  13,5 mln

  101(11.5%)

  15,6 mln

  114(10.8%)

  14,9 mln

  107(10.2%)

  16,6 mln

  117(10.8%)

  17,3 mln

  120(9.8%)

  19,2 mln

  126(8.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,0 mln

  39,1(4.7%)

  3,4 mln

  26,0(3.2%)

  5,5 mln

  40,9(4.7%)

  7,4 mln

  53,9(5.1%)

  5,9 mln

  42,2(4%)

  7,0 mln

  49,6(4.6%)

  9,0 mln

  62,7(5.1%)

  9,9 mln

  65,3(4.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,8 mln

  37,2(4.5%)

  5,0 mln

  38,2(4.7%)

  5,6 mln

  41,6(4.7%)

  8,1 mln

  59,4(5.6%)

  6,0 mln

  43,0(4.1%)

  7,5 mln

  53,2(4.9%)

  7,1 mln

  49,5(4%)

  8,0 mln

  52,9(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  13,0(1.6%)

  452,5 tys

  3,5(0.4%)

  3,4 mln

  25,1(2.9%)

  1,2 mln

  9,1(0.9%)

  1,8 mln

  12,6(1.2%)

  1,8 mln

  13,0(1.2%)

  1,3 mln

  9,2(0.8%)

  6,8 mln

  44,7(3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  19,0(2.3%)

  2,1 mln

  15,8(2%)

  2,4 mln

  17,7(2%)

  9,1 mln

  66,7(6.3%)

  7,7 mln

  55,4(5.3%)

  6,6 mln

  46,2(4.3%)

  6,8 mln

  47,2(3.9%)

  5,1 mln

  33,9(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  7,8(0.9%)

  1,6 mln

  12,4(1.5%)

  1,9 mln

  14,2(1.6%)

  1,9 mln

  14,0(1.3%)

  2,7 mln

  19,5(1.9%)

  1,9 mln

  13,7(1.3%)

  2,2 mln

  15,5(1.3%)

  3,0 mln

  19,8(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,5 mln

  11,4(1.4%)

  1,4 mln

  10,4(1.3%)

  1,3 mln

  9,6(1.1%)

  1,3 mln

  9,3(0.9%)

  1,4 mln

  10,2(1%)

  1,1 mln

  7,4(0.7%)

  606,0 tys

  4,2(0.3%)

  2,1 mln

  14,0(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  821,5 tys

  6,4(0.8%)

  858,5 tys

  6,6(0.8%)

  902,5 tys

  6,7(0.8%)

  871,8 tys

  6,4(0.6%)

  901,4 tys

  6,5(0.6%)

  522,6 tys

  3,7(0.3%)

  740,2 tys

  5,1(0.4%)

  997,6 tys

  6,6(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  241,3 tys

  1,9(0.2%)

  215,3 tys

  1,6(0.2%)

  261,7 tys

  2,0(0.2%)

  298,6 tys

  2,2(0.2%)

  1,2 mln

  8,3(0.8%)

  1,2 mln

  8,4(0.8%)

  578,1 tys

  4,0(0.3%)

  941,5 tys

  6,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  2,3(0.3%)

  307,8 tys

  2,3(0.3%)

  310,0 tys

  2,3(0.2%)

  331,3 tys

  2,4(0.2%)

  329,6 tys

  2,3(0.2%)

  395,5 tys

  2,7(0.2%)

  378,1 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  181,3 tys

  1,4(0.2%)

  196,1 tys

  1,5(0.2%)

  260,1 tys

  1,9(0.2%)

  215,6 tys

  1,6(0.1%)

  261,5 tys

  1,9(0.2%)

  237,8 tys

  1,7(0.2%)

  4,8 mln

  33,5(2.7%)

  280,7 tys

  1,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  134,4 tys

  1,0(0.1%)

  247,1 tys

  1,9(0.2%)

  223,4 tys

  1,7(0.2%)

  158,0 tys

  1,2(0.1%)

  217,3 tys

  1,6(0.1%)

  132,0 tys

  0,9(0.1%)

  173,0 tys

  1,2(0.1%)

  183,5 tys

  1,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  60,4 tys

  0,5(0.1%)

  34,0 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  29,0 tys

  0,2(0%)

  27,0 tys

  0,2(0%)

  28,0 tys

  0,2(0%)

  81,0 tys

  0,6(0%)

  125,1 tys

  0,8(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  179,5 tys

  1,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  197,9 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  0,3(0%)

  38,9 tys

  0,3(0%)

  70,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,9 mln

  30,1(3.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,5 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  31,5 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,2(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kartuskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  107,9 mln

  842(100%)

  110,0 mln

  846(100%)

  119,1 mln

  900(100%)

  139,9 mln

  1,0 tys(100%)

  146,8 mln

  1,1 tys(100%)

  167,4 mln

  1,1 tys(100%)

  199,6 mln

  1,3 tys(100%)

  202,5 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  55,2 mln

  428(51.2%)

  55,9 mln

  427(50.8%)

  57,4 mln

  429(48.2%)

  59,5 mln

  435(42.5%)

  65,8 mln

  472(44.8%)

  80,8 mln

  569(48.2%)

  97,4 mln

  675(48.8%)

  85,5 mln

  563(42.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  24,3 mln

  189(22.6%)

  28,3 mln

  216(25.7%)

  31,7 mln

  237(26.6%)

  35,4 mln

  259(25.3%)

  40,4 mln

  290(27.5%)

  41,4 mln

  292(24.7%)

  49,1 mln

  340(24.6%)

  48,1 mln

  317(23.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  42,4(5.1%)

  6,6 mln

  50,4(6%)

  4,9 mln

  36,5(4.1%)

  6,1 mln

  44,9(4.4%)

  5,5 mln

  39,5(3.8%)

  5,9 mln

  41,6(3.5%)

  6,4 mln

  44,1(3.2%)

  22,5 mln

  148(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  23,2(2.8%)

  4,2 mln

  31,7(3.8%)

  1,7 mln

  13,0(1.5%)

  3,6 mln

  26,5(2.6%)

  8,3 mln

  59,7(5.7%)

  3,7 mln

  26,4(2.2%)

  12,4 mln

  86,2(6.2%)

  12,4 mln

  81,9(6.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,7 mln

  36,1(4.3%)

  4,8 mln

  36,5(4.3%)

  5,4 mln

  40,4(4.5%)

  7,7 mln

  56,1(5.5%)

  5,8 mln

  41,6(3.9%)

  6,9 mln

  48,3(4.1%)

  6,7 mln

  46,7(3.4%)

  7,1 mln

  46,9(3.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  22,2(2.7%)

  1,3 mln

  9,6(1.1%)

  2,7 mln

  20,1(2.3%)

  4,6 mln

  33,7(3.3%)

  2,8 mln

  19,9(1.9%)

  4,1 mln

  29,1(2.5%)

  5,5 mln

  37,8(2.7%)

  5,6 mln

  37,2(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,3 mln

  17,9(2.1%)

  3,1 mln

  24,0(2.9%)

  3,1 mln

  23,3(2.6%)

  3,3 mln

  24,0(2.3%)

  3,8 mln

  27,4(2.6%)

  4,2 mln

  29,5(2.5%)

  5,5 mln

  38,2(2.8%)

  5,0 mln

  32,9(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  16,2(1.9%)

  1,6 mln

  12,5(1.5%)

  1,4 mln

  10,6(1.2%)

  4,7 mln

  34,4(3.4%)

  3,6 mln

  25,7(2.4%)

  6,5 mln

  45,5(3.9%)

  4,7 mln

  32,7(2.4%)

  4,7 mln

  31,1(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  14,4(1.7%)

  2,4 mln

  18,3(2.2%)

  2,8 mln

  21,3(2.4%)

  8,2 mln

  60,3(5.9%)

  3,3 mln

  23,9(2.3%)

  2,0 mln

  14,4(1.2%)

  2,2 mln

  15,0(1.1%)

  3,0 mln

  20,0(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  18,0(2.2%)

  717,1 tys

  5,5(0.7%)

  3,6 mln

  27,0(3%)

  1,0 mln

  7,5(0.7%)

  1,9 mln

  13,4(1.3%)

  5,1 mln

  36,1(3.1%)

  1,7 mln

  11,6(0.8%)

  1,4 mln

  9,3(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  992,3 tys

  7,7(0.9%)

  383,8 tys

  2,9(0.3%)

  319,6 tys

  2,4(0.3%)

  270,1 tys

  2,0(0.2%)

  356,7 tys

  2,6(0.2%)

  602,1 tys

  4,2(0.4%)

  390,8 tys

  2,7(0.2%)

  1,0 mln

  6,8(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  144

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  0,7(0.1%)

  850,9 tys

  6,1(0.6%)

  828,3 tys

  5,8(0.5%)

  257,5 tys

  1,8(0.1%)

  520,5 tys

  3,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  2,3(0.3%)

  307,8 tys

  2,3(0.3%)

  310,0 tys

  2,3(0.2%)

  329,2 tys

  2,4(0.2%)

  329,6 tys

  2,3(0.2%)

  395,5 tys

  2,7(0.2%)

  378,1 tys

  2,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  219,5 tys

  1,7(0.2%)

  212,7 tys

  1,6(0.2%)

  178,3 tys

  1,3(0.1%)

  1,4 mln

  10,3(1%)

  264,4 tys

  1,9(0.2%)

  145,4 tys

  1,0(0.1%)

  224,1 tys

  1,6(0.1%)

  292,4 tys

  1,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  55,4 tys

  0,4(0.1%)

  30,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  23,0 tys

  0,2(0%)

  28,0 tys

  0,2(0%)

  77,0 tys

  0,5(0%)

  125,1 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  166,8 tys

  1,3(0.2%)

  177,5 tys

  1,4(0.2%)

  160,9 tys

  1,2(0.1%)

  162,0 tys

  1,2(0.1%)

  62,1 tys

  0,4(0%)

  61,9 tys

  0,4(0%)

  56,6 tys

  0,4(0%)

  73,2 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  231

  0,0(0%)

  153

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  102

  0,0(0%)

  0,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,0

  0,0(0%)

  79,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 mln

  14,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  0,3(0%)

  38,9 tys

  0,3(0%)

  70,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,3 mln

  17,8(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,5 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kartuski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 243 mieszkańców powiatu kartuskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 21 100 kobiet oraz 22 144 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 15,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców powiatu kartuskiego, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kartuskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kartuskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz średnie zawodowe (17,0%).

  W roku 2021 w powiecie kartuskim mieściły się 53 przedszkola, w których do 216 oddziałów uczęszczało 4 469 dzieci (2 198 dziewczynek oraz 2 271 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kartuskim mieściły się 23 przedszkola, w których do 75 oddziałów uczęszczało 1 810 dzieci (874 dziewczynki oraz 936 chłopców). Dostępnych było 1 699 miejsc.

  21,1% mieszkańców powiatu kartuskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,2% wśród dziewczynek i 21,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 800 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 70 szkół podstawowych, w których w 941 oddziałach uczyło się 16 621 uczniów (8 048 kobiet oraz 8 573 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kartuskim placówkę miało 66 szkół podstawowych, w których w 572 oddziałach uczyło się 9 910 uczniów (4 845 kobiet oraz 5 065 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,26.

  W powiecie kartuskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 980 uczniów (1 276 kobiet oraz 704 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 557 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kartuskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 712 uczniów (1 065 kobiet oraz 647 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 476 absolwentów.

  W powiecie kartuskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 977 uczniów (631 kobiet oraz 1 346 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,9 uczniów. 30,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców powiatu kartuskiego w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 23,5% mężczyzn).

 • 21,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  21,2%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 26,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat kartuski
  31,5%
  Województwo
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • pow. kartuski
  2,5%
  Pomorskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kartuski
  13,2%
  woj. pomorskie
  12,8%
  Polska
  11,9%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,8%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,0%
  woj. pomorskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 17,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,9%
  Pomorskie
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kartuski
  14,5%
  woj. pomorskie
  11,9%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. kartuski
  3,9%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 800 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  800,0
  woj. pomorskie
  849,0
  Polska
  883,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,25
  woj. pomorskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 53Przedszkola
 • 61 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 216 Oddziały
 • 174 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 7 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 343 Miejsca
  (rok 2018)
 • 18 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kartuski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 469 Dzieci
 • 2 198 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 271 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 131 2 lata i mniej
 • 131
 • 1 268 3 lata
 • 1 268
 • 1 444 4 lata
 • 1 444
 • 1 279 5 lata
 • 1 279
 • 341 6 lat
 • 341
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 64 2 lata i mniej
 • 64
 • 610 3 lata
 • 610
 • 740 4 lata
 • 740
 • 617 5 lata
 • 617
 • 166 6 lat
 • 166
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 67 2 lata i mniej
 • 67
 • 658 3 lata
 • 658
 • 704 4 lata
 • 704
 • 662 5 lata
 • 662
 • 175 6 lat
 • 175
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 3 642 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 207,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 206,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 179,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 178,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15Punkty przedszkolne
 • 20 Oddziały
 • 279 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kartuski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 279 Dzieci
 • 124 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 155 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,4%
  55,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 87 3 lata
 • 87
 • 98 4 lata
 • 98
 • 69 5 lata
 • 69
 • 12 6 lat
 • 12
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 40 3 lata
 • 40
 • 45 4 lata
 • 45
 • 29 5 lata
 • 29
 • 7 6 lat
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 47 3 lata
 • 47
 • 53 4 lata
 • 53
 • 40 5 lata
 • 40
 • 5 6 lat
 • 5
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 •  
 • 17,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 17,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kartuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 902 Oddziały
 • 16 478 Uczniowie
 • 8 014 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 464 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 2 212 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 094 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 118 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 825 Absolwenci
 • 873 Kobiety
  (absolwenci)
 • 952 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 39 Oddziały
 • 143 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,8%
  76,2%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,7
  Pomorskie
  17,6
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,7
 • 17,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,7
 • 18,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,3
 • 3,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,7
 •  
 • 1 254,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 062,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 192,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 26,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kartuski
  93,26
  Województwo
  95,93
  Cały kraj
  95,71
 • 92,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,70
  Województwo
  94,81
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kartuski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kartuski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kartuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 57 Oddziały
 • 1 753 Uczniowie
 • 1 154 Kobiety
  (uczniowie)
 • 599 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,8%
  34,2%
 • 414 Uczniowie w 1 klasie
 • 274 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 140 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 403 Absolwenci
 • 271 Kobiety
  (absolwenci)
 • 132 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 227 Uczniowie
 • 122 Kobiety
  (uczniowie)
 • 105 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,7%
  46,3%
 • 154 Absolwenci
 • 82 Kobiety
  (absolwenci)
 • 72 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat kartuski
  30,9
  woj. pomorskie
  26,7
  Kraj
  26,3
 •  
 • 118,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 84,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kartuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 522 Uczniowie w 1 klasie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 367 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 12,5%
  87,5%
 •  
 • 30,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  30,0
  Województwo
  22,6
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 30,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 30,0
 • 30,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 30,6
 • 8,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kartuski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kartuski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kartuski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kartuskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie kartuskim znajdowało się 5 hoteli (4 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 11 (całoroczne: 10)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 4 (całoroczne: 2)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2 (całoroczne: 1)
  • hostele: 1
  • zespoły domków turystycznych: 3 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 6 (całoroczne: 4)
  • kwatery agroturystyczne: 11 (całoroczne: 5)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 11
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 15 (liczba sal: 23, liczba miejsc: 1 410)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 9
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 33


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie kartuskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kartuskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 813 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 487 (uczestnicy: 81 015)
  • seanse filmowe: 19 (uczestnicy: 1 380)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 1 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 24 (uczestnicy: 15 150)
  • koncerty: 73 (uczestnicy: 24 040)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 55 (uczestnicy: 2 925)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 60 (uczestnicy: 11 100)
  • konkursy: 26 (uczestnicy: 1 580)
  • pokazy teatralne: 33 (uczestnicy: 5 690)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 560)
  • interdyscyplinarne: 15 (uczestnicy: 4 160)
  • warsztaty: 142 (uczestnicy: 4 050)
  • inne: 21 (uczestnicy: 9 180)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 876)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 100)
  • taneczne: 4 (członkowie: 65)
  • muzyczne: 15 (członkowie: 136)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 5 (członkowie: 29)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 120)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 390)
  • inne: 2 (członkowie: 26)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 21 (absolwenci: 326)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 30)
  • plastyczne: 10 (absolwenci: 50)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 150)
  • tańca: 2 (absolwenci: 90)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 6)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 514)
  • teatralne: 3 (członkowie: 13)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 140)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 110)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 190)
  • taneczne: 4 (członkowie: 61)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kartuskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyły się 282 seanse, na które przyszło 2 907 widzów, w tym 57 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 579 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kartuskim działało 8 muzeów łącznie z oddziałami. Odnotowano 34 005 zwiedzających, co daje 2 252 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kartuskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 289 484 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 45 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 280 959 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 115
  • dostępne dla czytelników: 72
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 72
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Kluby sportowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kartuskim działało 36 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 454 członków. Zarejestrowano 2 923 ćwiczących (mężczyźni: 2 300, kobiety: 623, chłopcy do lat 18: 1 505, dziewczęta do lat 18: 472). Aktywne były 62 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (86), instruktora sportowego (38) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kartuskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kartuski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 64 wypadków drogowych w powiecie kartuskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 86 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 42,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 73,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie kartuskim zarejestrowanych było 135 606 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 98 917 samochodów osobowych (660,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 16 988 samochodów ciężarowych (123,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 628 autobusów (4,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 500 ciągników siodłowych (10,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 8 143 motocykli (54,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,2 lat.


  W 2022 roku w powiecie kartuskim znajdowało się 125 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 31 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 30 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 64 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 86 Ranni
  (rok 2022)
 • 27 Lekko ranni
 • 59 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kartuskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 42,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. kartuski
  42,1
  woj. pomorskie
  67,5
  Cały kraj
  56,5
 • 5,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. kartuski
  5,3
  Województwo
  4,2
  Polska
  5,0
 • 56,60 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  56,6
  woj. pomorskie
  82,5
  Cały kraj
  65,5
 • 7,37 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  7,4
  Pomorskie
  5,9
  Kraj
  6,6
 • 73,01 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat kartuski
  73,0
  Województwo
  103,7
  Polska
  77,6
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  12,5
  Województwo
  6,3
  Polska
  8,9
 • 134,38 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat kartuski
  134,4
  Pomorskie
  122,2
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 135 606 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kartuskim w 2021 roku
 • 98 917 Samochody osobowe
 • 16 988 Samochody ciężarowe
 • 109 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 628 Autobusy
 • 1 426 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 503 Ciągniki samochodowe
 • 1 500   Ciągniki siodłowe
 • 8 001 Ciągniki rolnicze
 • 8 143 Motocykle
 • 4 245   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 733 Motorowery
 • 98 917Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Samochody osobowe w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 660,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  660,3
  Pomorskie
  660,0
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg19 248
  • 1400-1649 kg20 504
  • 1650-1899 kg22 615
  • 1900 kg i więcej36 550
 • 19 248 do 1399 kg
 • 20 504 1400-1649 kg
 • 22 615 1650-1899 kg
 • 36 550 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 31 685 do 1399 cm3
 • 31 685
 • 57 599 1400-1999 cm3
 • 57 599
 • 9 633 2000 i więcej cm3
 • 9 633
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna39 839
  • olej napędowy42 656
  • gaz (LPG)9 612
  • pozostałe6 810
 • 39 839 benzyna
 • 42 656 olej napędowy
 • 9 612 gaz (LPG)
 • 6 810 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 138 do 1 roku
 • 1 138
 • 996 2 lata
 • 996
 • 1 253 3 lata
 • 1 253
 • 3 613 4-5 lat
 • 3 613
 • 3 923 6-7 lat
 • 3 923
 • 4 362 8-9 lat
 • 4 362
 • 5 750 10-11 lat
 • 5 750
 • 16 680 12-15 lat
 • 16 680
 • 20 501 16-20 lat
 • 20 501
 • 14 494 21-25 lat
 • 14 494
 • 9 387 26-30 lat
 • 9 387
 • 16 820 31 lat i więcej
 • 16 820
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kartuskim
 • Tutaj
  19,5 lat
  Pomorskie
  19,1 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 16 988Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 123,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat kartuski
  123,4
  Województwo
  103,2
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 9 474 do 999 kg
 • 9 474
 • 4 695 1000-1499 kg
 • 4 695
 • 922 1500-2999 kg
 • 922
 • 87 3000-3499 kg
 • 87
 • 186 3500-4999 kg
 • 186
 • 432 5000-6999 kg
 • 432
 • 421 7000-9999 kg
 • 421
 • 542 10000-14999 kg
 • 542
 • 229 15000 kg i więcej
 • 229
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 705
  • olej napędowy12 863
  • gaz (LPG)409
  • pozostałe2 011
 • 1 705 benzyna
 • 12 863 olej napędowy
 • 409 gaz (LPG)
 • 2 011 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 137 do 1 roku
 • 137
 • 122 2 lata
 • 122
 • 203 3 lata
 • 203
 • 613 4-5 lat
 • 613
 • 793 6-7 lat
 • 793
 • 904 8-9 lat
 • 904
 • 1 296 10-11 lat
 • 1 296
 • 2 880 12-15 lat
 • 2 880
 • 2 922 16-20 lat
 • 2 922
 • 2 528 21-25 lat
 • 2 528
 • 1 405 26-30 lat
 • 1 405
 • 3 185 31 lat i więcej
 • 3 185
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kartuskim
 • powiat kartuski
  19,5 lat
  Pomorskie
  19,8 lat
  Cały kraj
  19,6 lat
 • 628Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Autobusy w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,4
  woj. pomorskie
  3,5
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy504
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe117
 • 7 benzyna
 • 504 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 117 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 96 12-15 lat
 • 96
 • 165 16-20 lat
 • 165
 • 109 21-25 lat
 • 109
 • 68 26-30 lat
 • 68
 • 160 31 lat i więcej
 • 160
 • 23,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kartuskim
 • pow. kartuski
  23,1 lat
  woj. pomorskie
  22,6 lat
  Cały kraj
  22,0 lat
 • 1 500Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 10,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,4
  Pomorskie
  12,8
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19
  • olej napędowy1 328
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe153
 • 19 benzyna
 • 1 328 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 153 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 6 do 1 roku
 • 6
 • 8 2 lata
 • 8
 • 13 3 lata
 • 13
 • 111 4-5 lat
 • 111
 • 142 6-7 lat
 • 142
 • 140 8-9 lat
 • 140
 • 154 10-11 lat
 • 154
 • 323 12-15 lat
 • 323
 • 225 16-20 lat
 • 225
 • 183 21-25 lat
 • 183
 • 65 26-30 lat
 • 65
 • 130 31 lat i więcej
 • 130
 • 15,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kartuskim
 • Powiat
  15,5 lat
  Pomorskie
  13,7 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 8 143Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Motocykle w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 54,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  54,4
  woj. pomorskie
  39,9
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 146 do 1 roku
 • 146
 • 105 2 lata
 • 105
 • 106 3 lata
 • 106
 • 211 4-5 lat
 • 211
 • 398 6-7 lat
 • 398
 • 181 8-9 lat
 • 181
 • 228 10-11 lat
 • 228
 • 784 12-15 lat
 • 784
 • 928 16-20 lat
 • 928
 • 979 21-25 lat
 • 979
 • 515 26-30 lat
 • 515
 • 3 562 31 lat i więcej
 • 3 562
 • 24,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kartuskim
 • Tutaj
  24,2 lat
  Województwo
  23,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 125 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 73 km  Będących pod zarządem gminy
 • 35 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 18 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kartuskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 118,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat kartuski
  1 118,2 km
  Pomorskie
  890,1 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 8,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat kartuski
  8,3 km
  Województwo
  6,9 km
  Kraj
  5,2 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 30 Liczba licencji na taksówki
 • 31 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami