Powiat kartuski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kartuski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 133 841 Liczba mieszkańców
 • 1 121 km2 Powierzchnia
 • 117 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 17,2% Stopa urbanizacji
 • Janina Kwiecień Starosta
 • ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy Adres starostwa powiatowego
 • GKA Tablice rejestracyjne
Powiat kartuski na mapie
Identyfikatory
 • 2205 TERYT (TERC)
Herb powiatu kartuskiego
powiat kartuski herb
Flaga powiatu kartuskiego
powiat kartuski flaga

powiat kartuski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach
58 681 13 57/58
58 685 30 55
3-go Maja 16a
83-300 Kartuzy
Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach
58 685 22 22
58 685 22 44
Sambora 41
83-300 Kartuzy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach
58 685 44 36 (37)
58 685 34 58
11 Listopada 3
83-300 Kartuzy
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kartuzach
58 681 07 21 668 027 346 . alarmowy
58 681 07 21
Sambora 30 A
83-300 Kartuzy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
58 681 14 02
58 681 14 02 wew. 21
Słoneczna 1
83-300 Kartuzy
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
(58) 685-33-43
(58) 681-36-43
ul. Dworcowa
83-300 Kartuzy

Powiat kartuski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat kartuski ma 133 841 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 28,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 35,7 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kartuskiego w 2050 roku wynosi 178 665, z czego 89 859 to kobiety, a 88 806 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kartuskiego zawarli w 2017 roku 807 małżeństw, co odpowiada 6,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu kartuskiego jest stanu wolnego, 61,1% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kartuski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1 401. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 10,58 na 1000 mieszkańców powiatu kartuskiego. W 2017 roku urodziło się 2 334 dzieci, w tym 51,1% dziewczynek i 48,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 486 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 2,50 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,9% zgonów w powiecie kartuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,2% zgonów w powiecie kartuskim były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kartuskiego przypada 6.83 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 2 547 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 217 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kartuskiego 1 330. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  60,6% mieszkańców powiatu kartuskiego jest w wieku produkcyjnym, 25,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 13,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kartuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 133 841 Liczba mieszkańców
 • 67 005 Kobiety
 • 66 836 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kartuskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 178 665 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 89 859 Kobiety
 • 88 806 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kartuskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kartuskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kartuskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kartuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 35,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kartuski
  35,7 lat
  Województwo
  40,3 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 36,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 35,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kartuski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kartuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. kartuski
  29,4%
  Pomorskie
  29,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  61,1%
  Województwo
  55,9%
  Kraj
  55,8%
 • 61,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat kartuski
  6,8%
  Pomorskie
  8,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 11,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kartuski
  2,6%
  Pomorskie
  5,3%
  Kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kartuskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  6,1
  Województwo
  5,4
  Cała Polska
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. kartuski
  1,2
  Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 807 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kartuskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 401 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 755 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 646 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 10,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,6
  Województwo
  2,5
  Polska
  -0,0
 • 4,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 11,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kartuskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kartuskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kartuskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kartuskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 334 Urodzenia żywe
 • 1 192 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 142 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,1%
  48,9%
 • 17,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. kartuski
  17,6
  woj. pomorskie
  11,9
  Cała Polska
  10,5
 • 70,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. kartuski
  70,9
  woj. pomorskie
  49,3
  Polska
  44,2
 • 14.43 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.43
 • 97.78 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 97.78
 • 160.61 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 160.61
 • 124.79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 124.79
 • 57.22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 57.22
 • 10.53 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.53
 • 1.26 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.26
 • 3 486 g Średnia waga noworodków
 • 3 427 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 547 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 486 g
  woj. pomorskie
  3 446 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 54 Waga 4500g - 4999g
 • 54
 • 310 Waga 4000g - 4499g
 • 310
 • 839 Waga 3500g - 3999g
 • 839
 • 762 Waga 3000g - 3499g
 • 762
 • 255 Waga 2500g - 2999g
 • 255
 • 72 Waga 2000g - 2499g
 • 72
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 2,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kartuski
  2,33
  Województwo
  1,62
  Polska
  1,45
 • 1,19 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat kartuski
  1,19
  Pomorskie
  0,79
  Kraj
  0,71
 • 2,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  2,50
  Województwo
  1,27
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie kartuskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 888 Zgony
 • 396 Kobiety
  (Zgony)
 • 492 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,6%
  55,4%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 80,0%
  20,0%
 • 6,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  6,8
  woj. pomorskie
  9,2
  Cała Polska
  10,1
 • 44,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kartuski
  44,0
  woj. pomorskie
  81,8
  Cała Polska
  101,5
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kartuski
  2,5
  Pomorskie
  3,6
  Cała Polska
  4,0
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,1
  woj. pomorskie
  2,9
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kartuskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  43,4%
  Pomorskie
  41,1%
  Cały kraj
  45,7%
 • 29,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  29,0%
  Pomorskie
  29,7%
  Polska
  26,7%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,7%
  Pomorskie
  8,3%
  Cała Polska
  6,1%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  12,1
  Cały kraj
  5,9
 • 64,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  64,6
  Kraj
  74,3
 • 194,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  194,4
  Województwo
  271,3
  Cała Polska
  274,3
 • 263,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  263,6
  Kraj
  261,6
 • 291,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 318,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 263,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  291,3
  Pomorskie
  374,8
  Cała Polska
  469,0
 • 57,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  57,4
  woj. pomorskie
  80,2
  Cała Polska
  87,7
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,1
  Pomorskie
  27,5
  Cały kraj
  31,8
 • 1,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  1,6
  woj. pomorskie
  7,8
  Cała Polska
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. kartuski
  0,3%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 547 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 329 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 218 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 217 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 642 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 575 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 337 Saldo migracji
 • 690 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 647 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 330 Saldo migracji wewnętrznych
 • 687 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 643 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kartuskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 10,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kartuski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kartuskim oddano do użytku 1 061 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kartuskim to 34 953 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 267 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 56,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 43,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kartuskim to 4,48 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie kartuskim to 124,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,61% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,92% mieszkań posiada łazienkę, 86,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 19,55% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 34 953 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 266,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  266,70
  Województwo
  366,50
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 105,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. kartuski
  105,20 m2
  woj. pomorskie
  72,00 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 28,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. kartuski
  28,10 m2
  Pomorskie
  26,40 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat kartuski
  4,67
  woj. pomorskie
  3,79
  Cała Polska
  3,82
 • 3,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. kartuski
  3,75
  Województwo
  2,73
  Cały kraj
  2,69
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat kartuski
  0,80
  Województwo
  0,72
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 061 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 7,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  7,93
  woj. pomorskie
  6,80
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 525 Użytek własny
 • 77 Sprzedaż lub wynajem
 • 87,2%
  12,8%
 • 4 753 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kartuski
  4,48
  Województwo
  3,50
  Cały kraj
  3,91
 • 35,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  35,51
  Województwo
  23,80
  Kraj
  18,14
 • 131 960 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 124,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  124,4 m2
  Województwo
  82,5 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,99 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. kartuski
  0,99 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,83%
  woj. pomorskie
  99,31%
  Cała Polska
  96,79%
 • 96,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat kartuski
  96,61%
  Województwo
  97,98%
  Polska
  93,66%
 • 92,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. kartuski
  92,92%
  Pomorskie
  95,66%
  Cały kraj
  91,31%
 • 86,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. kartuski
  86,30%
  woj. pomorskie
  87,25%
  Kraj
  82,12%
 • 19,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  19,55%
  woj. pomorskie
  54,82%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat kartuski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kartuskim na 1000 mieszkańców pracuje 184 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kartuskim wynosiło w 2017 roku 3,5% (4,9% wśród kobiet i 2,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kartuskim wynosiło 3 717,51 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kartuskiego 13 625 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 936 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 689.

  28,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kartuskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,8% w przemyśle i budownictwie, a 15,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 184 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  184,0
  woj. pomorskie
  248,0
  Kraj
  247,0
 • 3,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,9% Kobiety
 • 2,3% Mężczyźni
 • powiat kartuski
  3,5%
  woj. pomorskie
  5,5%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kartuskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 718 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 718 PLN
  woj. pomorskie
  4 497 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kartuskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 625 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 936 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 689 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,8% Przemysł i budownictwo
 • 20,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,9% Pozostałe
 • 33,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kartuskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 649 Pracujący ogółem
 • 12 293 Kobiety
 • 12 356 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kartuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 25,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 13,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 17,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kartuski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,0
  Pomorskie
  64,2
  Kraj
  63,4
 • 22,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  22,4
  woj. pomorskie
  32,1
  Polska
  34,0
 • 52,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  52,6
  Województwo
  99,9
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kartuski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kartuskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 14 086 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 11 126 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 518 nowych podmiotów, a 1 000 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 518) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (1 068) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 063) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (642) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kartuskim najwięcej (1 081) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (13 522) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (373) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,0% (5 212) podmiotów, a 60,4% (8 501) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kartuskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14 086 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 373 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5 212 Przemysł i budownictwo
 • 8 501 Pozostała działalność
 • 1 518 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kartuskim w 2017 roku
 • 1 000 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kartuskim w 2017 roku
 • 11 126 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 522 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 13 522
 • 476 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 476
 • 80 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 80
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 14 078 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 14 078
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 Spółdzielnie ogółem
 • 33
 • 1 275 Spółki handlowe ogółem
 • 1 275
 • 123  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 123
 • 13  Spółki handlowe - akcyjne
 • 13
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1 081  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 081
 • 116    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 116
 • 644 Spółki cywilne ogółem
 • 644
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 126 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 981 Budownictwo
 • 2 981
 • 2 208 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 208
 • 1 391 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 391
 • 898 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 898
 • 710 Transport i gospodarka magazynowa
 • 710
 • 540 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 540
 • 418 Pozostała działalność
 • 418
 • 346 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 346
 • 340 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 340
 • 325 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 325
 • 237 Informacja i komunikacja
 • 237
 • 229 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 229
 • 210 Edukacja
 • 210
 • 119 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 119
 • 112 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 112
 • 37 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 37
 • 17 Górnictwo i wydobywanie
 • 17
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kartuskim stwierdzono 1 896 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kartuskim wynosi 68,60% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kartuskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,82 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 6,84 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,72 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,08 (68%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 896 Przestępstwa ogółem
 • 1 896
 • 1 300 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 300
 • 276 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 276
 • 228 Przestępstwa drogowe
 • 228
 • 59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 59
 • 906 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 906
 • 14,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  14,32
  Województwo
  19,02
  Kraj
  19,62
 • 9,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat kartuski
  9,82
  Województwo
  12,49
  Kraj
  12,07
 • 2,08 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,08
  Województwo
  4,24
  Kraj
  4,94
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. kartuski
  1,72
  Województwo
  1,60
  Cały kraj
  1,78
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,45
  Województwo
  0,55
  Cały kraj
  0,49
 • 6,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. kartuski
  6,84
  Województwo
  10,35
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat kartuski
  69%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  72%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kartuski
  62%
  woj. pomorskie
  54%
  Kraj
  60%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  69%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat kartuski
  99%
  woj. pomorskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  88%
  woj. pomorskie
  83%
  Cały kraj
  84%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  Województwo
  47%
  Cała Polska
  52%

Powiat kartuski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kartuskiego wyniosła w 2016 roku 105,7 mln złotych, co daje 813 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu kartuskiego - 38% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (14%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,4 mln złotych, czyli 7,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kartuskiego wyniosła w 2016 roku 110,0 mln złotych, co daje 846 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (6%). W budżecie powiatu kartuskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 181 złotych na mieszkańca (21,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,5 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kartuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  86,4 mln

  751(100%)

  100,1 mln

  844(100%)

  113,2 mln

  940(100%)

  98,7 mln

  808(100%)

  97,0 mln

  782(100%)

  98,4 mln

  781(100%)

  107,2 mln

  837(100%)

  105,7 mln

  813(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,5 mln

  255(34.2%)

  34,5 mln

  292(34.5%)

  33,8 mln

  278(29.9%)

  38,4 mln

  312(38.9%)

  36,8 mln

  295(38%)

  37,3 mln

  293(37.9%)

  39,1 mln

  303(36.5%)

  40,2 mln

  307(38%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,3 mln

  88,5(11.9%)

  11,2 mln

  94,9(11.2%)

  11,9 mln

  98,4(10.5%)

  12,2 mln

  99,2(12.4%)

  13,5 mln

  108(14%)

  15,0 mln

  118(15.2%)

  14,8 mln

  115(13.8%)

  14,8 mln

  113(14%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,8 mln

  67,6(9.1%)

  8,2 mln

  69,4(8.2%)

  9,1 mln

  74,9(8%)

  9,7 mln

  78,6(9.8%)

  10,1 mln

  80,5(10.4%)

  10,3 mln

  80,6(10.4%)

  10,8 mln

  83,8(10.1%)

  12,0 mln

  91,6(11.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,4 mln

  72,5(9.7%)

  8,3 mln

  70,2(8.3%)

  8,6 mln

  71,2(7.6%)

  8,8 mln

  71,1(8.9%)

  9,4 mln

  75,5(9.7%)

  10,1 mln

  79,5(10.3%)

  10,5 mln

  81,7(9.8%)

  11,4 mln

  87,2(10.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,6 mln

  126(16.9%)

  14,5 mln

  123(14.5%)

  23,3 mln

  192(20.6%)

  10,4 mln

  84,4(10.5%)

  8,4 mln

  67,3(8.7%)

  7,2 mln

  57,0(7.4%)

  10,1 mln

  78,4(9.4%)

  11,3 mln

  86,0(10.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 mln

  43,4(5.8%)

  4,3 mln

  36,8(4.3%)

  4,6 mln

  38,2(4.1%)

  5,1 mln

  41,3(5.1%)

  5,4 mln

  43,2(5.6%)

  4,9 mln

  38,2(4.9%)

  4,8 mln

  37,2(4.5%)

  5,0 mln

  38,2(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,2 mln

  36,3(4.9%)

  5,1 mln

  43,6(5.1%)

  5,3 mln

  43,4(4.7%)

  4,9 mln

  40,0(5%)

  4,7 mln

  37,6(4.8%)

  5,8 mln

  45,3(5.9%)

  5,0 mln

  39,1(4.7%)

  3,4 mln

  26,0(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  13,9(1.9%)

  9,2 mln

  77,7(9.2%)

  10,7 mln

  88,1(9.4%)

  3,1 mln

  25,5(3.2%)

  3,8 mln

  30,1(3.9%)

  3,1 mln

  24,2(3.1%)

  2,4 mln

  19,0(2.3%)

  2,1 mln

  15,8(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  678,1 tys

  5,8(0.8%)

  681,2 tys

  5,8(0.7%)

  966,3 tys

  8,0(0.9%)

  890,0 tys

  7,2(0.9%)

  915,7 tys

  7,3(0.9%)

  954,8 tys

  7,5(1%)

  1,0 mln

  7,8(0.9%)

  1,6 mln

  12,4(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,5 mln

  21,8(2.9%)

  1,6 mln

  13,5(1.6%)

  2,3 mln

  19,2(2.1%)

  2,8 mln

  23,1(2.9%)

  2,2 mln

  17,8(2.3%)

  1,9 mln

  14,8(1.9%)

  1,5 mln

  11,4(1.4%)

  1,4 mln

  10,4(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  698,5 tys

  6,0(0.8%)

  942,6 tys

  8,0(0.9%)

  1,2 mln

  10,2(1.1%)

  869,7 tys

  7,1(0.9%)

  773,7 tys

  6,2(0.8%)

  755,6 tys

  5,9(0.8%)

  821,5 tys

  6,4(0.8%)

  858,5 tys

  6,6(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  262,5 tys

  2,3(0.3%)

  502,4 tys

  4,3(0.5%)

  212,1 tys

  1,7(0.2%)

  227,9 tys

  1,9(0.2%)

  266,7 tys

  2,1(0.3%)

  248,9 tys

  2,0(0.3%)

  1,7 mln

  13,0(1.6%)

  452,5 tys

  3,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  2,3(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,0 tys

  0,1(0%)

  81,3 tys

  0,7(0.1%)

  160,7 tys

  1,3(0.1%)

  87,1 tys

  0,7(0.1%)

  167,5 tys

  1,3(0.2%)

  167,9 tys

  1,3(0.2%)

  134,4 tys

  1,0(0.1%)

  247,1 tys

  1,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  332,8 tys

  2,9(0.4%)

  140,8 tys

  1,2(0.1%)

  218,6 tys

  1,8(0.2%)

  220,7 tys

  1,8(0.2%)

  232,5 tys

  1,9(0.2%)

  206,9 tys

  1,6(0.2%)

  241,3 tys

  1,9(0.2%)

  215,3 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  162,2 tys

  1,4(0.2%)

  176,5 tys

  1,5(0.2%)

  199,4 tys

  1,6(0.2%)

  157,0 tys

  1,3(0.2%)

  196,4 tys

  1,6(0.2%)

  210,6 tys

  1,7(0.2%)

  181,3 tys

  1,4(0.2%)

  196,1 tys

  1,5(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  179,5 tys

  1,4(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  44,2 tys

  0,4(0.1%)

  27,0 tys

  0,2(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  34,2 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  60,4 tys

  0,5(0.1%)

  34,0 tys

  0,3(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  23,2 tys

  0,2(0%)

  21,1 tys

  0,2(0%)

  22,1 tys

  0,2(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  35,9 tys

  0,3(0%)

  31,5 tys

  0,2(0%)

  31,5 tys

  0,2(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  125,7 tys

  1,1(0.1%)

  408,0 tys

  3,5(0.4%)

  469,5 tys

  3,9(0.4%)

  772,3 tys

  6,3(0.8%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  295,8 tys

  2,3(0.3%)

  3,9 mln

  30,1(3.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  28,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  12,2 tys

  0,1(0%)

  25,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kartuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kartuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kartuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  79,1 mln

  688(100%)

  87,6 mln

  739(100%)

  108,4 mln

  901(100%)

  96,8 mln

  792(100%)

  96,5 mln

  778(100%)

  100,7 mln

  799(100%)

  107,9 mln

  842(100%)

  110,0 mln

  846(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  44,4 mln

  383(56.2%)

  46,6 mln

  395(53.2%)

  49,9 mln

  411(46%)

  52,8 mln

  429(54.6%)

  51,6 mln

  412(53.4%)

  52,5 mln

  413(52.2%)

  55,2 mln

  428(51.2%)

  55,9 mln

  427(50.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,2 mln

  139(20.4%)

  16,5 mln

  140(18.9%)

  18,2 mln

  150(16.8%)

  19,2 mln

  156(19.8%)

  20,7 mln

  165(21.4%)

  22,4 mln

  177(22.3%)

  24,3 mln

  189(22.6%)

  28,3 mln

  216(25.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  28,3(4.1%)

  3,4 mln

  28,9(3.9%)

  3,7 mln

  30,6(3.4%)

  4,5 mln

  36,4(4.6%)

  4,6 mln

  37,0(4.8%)

  5,2 mln

  40,7(5.1%)

  5,5 mln

  42,4(5.1%)

  6,6 mln

  50,4(6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,7 mln

  40,2(5.9%)

  4,1 mln

  35,1(4.7%)

  4,3 mln

  35,4(4%)

  4,9 mln

  39,8(5.1%)

  5,1 mln

  41,0(5.3%)

  4,7 mln

  37,2(4.7%)

  4,7 mln

  36,1(4.3%)

  4,8 mln

  36,5(4.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  26,0(3.8%)

  5,2 mln

  43,7(5.9%)

  10,8 mln

  88,7(9.9%)

  2,5 mln

  20,6(2.6%)

  1,4 mln

  10,8(1.4%)

  1,3 mln

  10,3(1.3%)

  3,0 mln

  23,2(2.8%)

  4,2 mln

  31,7(3.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  555,5 tys

  4,8(0.7%)

  544,7 tys

  4,6(0.6%)

  6,9 mln

  56,8(6.4%)

  2,0 mln

  16,5(2.1%)

  2,0 mln

  16,3(2.1%)

  2,2 mln

  17,1(2.2%)

  2,3 mln

  17,9(2.1%)

  3,1 mln

  24,0(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  9,0(1.3%)

  2,0 mln

  16,9(2.3%)

  2,1 mln

  17,4(1.9%)

  3,4 mln

  27,4(3.5%)

  3,1 mln

  25,0(3.2%)

  2,1 mln

  16,8(2.1%)

  1,9 mln

  14,4(1.7%)

  2,4 mln

  18,3(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  13,2(1.9%)

  3,6 mln

  30,4(4.1%)

  7,0 mln

  57,8(6.5%)

  2,6 mln

  20,9(2.7%)

  3,2 mln

  25,6(3.3%)

  3,1 mln

  24,1(3%)

  2,1 mln

  16,2(1.9%)

  1,6 mln

  12,5(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  23,0(3.4%)

  3,5 mln

  29,9(4%)

  3,7 mln

  30,5(3.4%)

  3,0 mln

  24,6(3.1%)

  2,6 mln

  21,0(2.7%)

  3,7 mln

  28,9(3.6%)

  2,9 mln

  22,2(2.7%)

  1,3 mln

  9,6(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  400,1 tys

  3,4(0.5%)

  678,0 tys

  5,7(0.8%)

  429,3 tys

  3,5(0.4%)

  351,6 tys

  2,9(0.4%)

  391,1 tys

  3,1(0.4%)

  1,5 mln

  11,4(1.4%)

  2,3 mln

  18,0(2.2%)

  717,1 tys

  5,5(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  491,8 tys

  4,2(0.6%)

  672,9 tys

  5,7(0.8%)

  546,5 tys

  4,5(0.5%)

  544,5 tys

  4,4(0.6%)

  1,5 mln

  11,7(1.5%)

  1,0 mln

  8,0(1%)

  992,3 tys

  7,7(0.9%)

  383,8 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  2,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  756,8 tys

  6,5(1%)

  128,8 tys

  1,1(0.1%)

  228,6 tys

  1,9(0.2%)

  226,3 tys

  1,8(0.2%)

  212,2 tys

  1,7(0.2%)

  217,2 tys

  1,7(0.2%)

  219,5 tys

  1,7(0.2%)

  212,7 tys

  1,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  125,2 tys

  1,1(0.1%)

  119,5 tys

  1,0(0.1%)

  253,3 tys

  2,1(0.3%)

  114,4 tys

  0,9(0.1%)

  176,6 tys

  1,4(0.2%)

  166,8 tys

  1,3(0.2%)

  177,5 tys

  1,4(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  42,1 tys

  0,4(0.1%)

  27,0 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  28,2 tys

  0,2(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  55,4 tys

  0,4(0.1%)

  30,0 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  158

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  167

  0,0(0%)

  96,0

  0,0(0%)

  561

  0,0(0%)

  102

  0,0(0%)

  0,9

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  0,1(0%)

  124

  0,0(0%)

  269

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  144

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  26,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  83,7

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  54,1 tys

  0,5(0.1%)

  362,2 tys

  3,1(0.4%)

  464,2 tys

  3,8(0.4%)

  488,5 tys

  4,0(0.5%)

  2,3

  0,0(0%)

  442,2 tys

  3,5(0.4%)

  2,3 mln

  17,8(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kartuski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40 754 mieszkańców powiatu kartuskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 19 870 kobiet oraz 20 884 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 12,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,6% mieszkańców powiatu kartuskiego, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 24,4% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kartuskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kartuskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,8%) oraz podstawowe ukończone (22,1%).

  18,6% mieszkańców powiatu kartuskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 753 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,94.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,75.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców powiatu kartuskiego w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 26,5% mężczyzn).

 • 12,5% Wykształcenie wyższe
 • pow. kartuski
  12,5%
  woj. pomorskie
  18,7%
  Kraj
  17,9%
 • 15,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,0% W miastach
  (wyższe)
 • 11,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kartuski
  26,7%
  Województwo
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 30,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,5%
  woj. pomorskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,1% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat kartuski
  12,7%
  woj. pomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kartuski
  12,6%
  Pomorskie
  17,3%
  Kraj
  18,1%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 13,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 28,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat kartuski
  28,6%
  Pomorskie
  23,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,6%
  Województwo
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  24,4%
  woj. pomorskie
  18,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat kartuski
  1,1%
  woj. pomorskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 753 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kartuski
  753,0
  Pomorskie
  763,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,44
  Województwo
  1,13
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 194,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 192,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 140,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 139,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kartuski
  98,94
  woj. pomorskie
  96,70
  Polska
  96,62
 • 94,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,41
  Województwo
  91,49
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kartuski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kartuski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. kartuski
  18,0
  Województwo
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 822,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 725,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 97,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  97,75
  woj. pomorskie
  101,10
  Cała Polska
  100,01
 • 91,59 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  91,59
  Województwo
  91,18
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kartuski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kartuski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat kartuski
  22,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 392,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 298,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 94,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kartuskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kartuski
  30,0
  Pomorskie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 30 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 30
 • 30 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 30
 • 31 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 31
 • 80,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 56,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. kartuski
  26,0
  woj. pomorskie
  24,0
  Polska
  24,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 134,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 95,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  22,0
  Województwo
  20,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22 Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kartuski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kartuski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kartuski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kartuskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie kartuskim znajdowało się 5 hoteli (4 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 9 (całoroczne: 8)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 7 (całoroczne: 4)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 11 (całoroczne: 6)
  • kwatery agroturystyczne: 13 (całoroczne: 7)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 5


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 21 (liczba sal: 47, liczba miejsc: 2 462)
  • z nagłośnieniem: 16
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 17
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 14
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 8
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 44


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie kartuskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie kartuskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 588 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 582 (uczestnicy: 160 079)
  • seanse filmowe: 34 (uczestnicy: 1 143)
  • wystawy: 21 (uczestnicy: 4 340)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 29 (uczestnicy: 14 900)
  • koncerty: 56 (uczestnicy: 24 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 25 (uczestnicy: 790)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 186 (uczestnicy: 56 100)
  • konkursy: 46 (uczestnicy: 4 470)
  • pokazy teatralne: 32 (uczestnicy: 7 050)
  • konferencje: 7 (uczestnicy: 710)
  • interdyscyplinarne: 14 (uczestnicy: 2 480)
  • warsztaty: 112 (uczestnicy: 1 346)
  • inne: 20 (uczestnicy: 42 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 801)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 91)
  • taneczne: 4 (członkowie: 147)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 110)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 24)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 98)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 210)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 40)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 45)
  • inne: 2 (członkowie: 22)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 226)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 60)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 72)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 1 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 24)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 793)
  • teatralne: 6 (członkowie: 72)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 128)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 124)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 249)
  • taneczne: 5 (członkowie: 220)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kartuskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami. Odnotowano 35 550 zwiedzających, co daje 2 685 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kartuskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 235 715 wolumenów oraz 51 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 47 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 280 959 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 78
  • dostępne dla czytelników: 49
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 47
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 12
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kartuskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 27 621 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 250. Odnotowano 333 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 784 wolumeny. Odnotowano 733 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kartuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kartuskim działało 36 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 454 członków. Zarejestrowano 2 923 ćwiczących (mężczyźni: 2 300, kobiety: 623, chłopcy do lat 18: 1 505, dziewczęta do lat 18: 472). Aktywne były 62 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (86), instruktora sportowego (38) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kartuskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kartuski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kartuski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 239 wypadków drogowych w powiecie kartuskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 345 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 182,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 312,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie kartuskim zarejestrowanych było 110 466 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 80 953 samochodów osobowych (617,6 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 14 194 samochodów ciężarowych (116,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 509 autobusów (3,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 109 ciągników siodłowych (8,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 079 motocykli (46,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie kartuskim znajdowały się 53 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 35 taksówek oraz 35 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 239 Wypadki drogowe
 • 7 Ofiary śmiertelne
 • 345 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kartuskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 182,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  182,3
  woj. pomorskie
  117,7
  Polska
  87,6
 • 5,38 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  5,4
  Pomorskie
  6,2
  Polska
  7,9
 • 6,34 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat kartuski
  6,3
  woj. pomorskie
  8,7
  Cały kraj
  10,6
 • 312,31 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. kartuski
  312,3
  woj. pomorskie
  202,6
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 110 466 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kartuskim w 2016 roku
 • 80 953 Samochody osobowe
 • 14 194 Samochody ciężarowe
 • 354 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 509 Autobusy
 • 901 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 111 Ciągniki samochodowe
 • 1 109   Ciągniki siodłowe
 • 6 713 Ciągniki rolnicze
 • 6 079 Motocykle
 • 3 349   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 875 Motorowery
 • 80 953Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Samochody osobowe w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 617,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  617,6
  woj. pomorskie
  559,3
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg20 446
  • 1400-1649 kg19 990
  • 1650-1899 kg18 369
  • 1900 kg i więcej22 148
 • 20 446 do 1399 kg
 • 19 990 1400-1649 kg
 • 18 369 1650-1899 kg
 • 22 148 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 28 889 do 1399 cm3
 • 28 889
 • 44 876 1400-1999 cm3
 • 44 876
 • 7 188 2000 i więcej cm3
 • 7 188
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna34 228
  • olej napędowy32 532
  • gaz (LPG)9 166
  • pozostałe5 027
 • 34 228 benzyna
 • 32 532 olej napędowy
 • 9 166 gaz (LPG)
 • 5 027 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 049 do 1 roku
 • 1 049
 • 633 2 lata
 • 633
 • 773 3 lata
 • 773
 • 2 487 4-5 lat
 • 2 487
 • 2 869 6-7 lat
 • 2 869
 • 5 080 8-9 lat
 • 5 080
 • 6 174 10-11 lat
 • 6 174
 • 14 190 12-15 lat
 • 14 190
 • 19 166 16-20 lat
 • 19 166
 • 11 655 21-25 lat
 • 11 655
 • 6 273 26-30 lat
 • 6 273
 • 10 604 31 lat i więcej
 • 10 604
 • 18,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kartuskim
 • Tutaj
  18,5 lat
  woj. pomorskie
  18,1 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 14 194Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 116,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  116,8
  Pomorskie
  90,7
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 8 313 do 999 kg
 • 8 313
 • 3 298 1000-1499 kg
 • 3 298
 • 809 1500-2999 kg
 • 809
 • 85 3000-3499 kg
 • 85
 • 176 3500-4999 kg
 • 176
 • 450 5000-6999 kg
 • 450
 • 416 7000-9999 kg
 • 416
 • 456 10000-14999 kg
 • 456
 • 191 15000 kg i więcej
 • 191
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 784
  • olej napędowy10 830
  • gaz (LPG)438
  • pozostałe1 142
 • 1 784 benzyna
 • 10 830 olej napędowy
 • 438 gaz (LPG)
 • 1 142 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 118 do 1 roku
 • 118
 • 123 2 lata
 • 123
 • 179 3 lata
 • 179
 • 513 4-5 lat
 • 513
 • 911 6-7 lat
 • 911
 • 1 182 8-9 lat
 • 1 182
 • 1 064 10-11 lat
 • 1 064
 • 2 353 12-15 lat
 • 2 353
 • 3 029 16-20 lat
 • 3 029
 • 1 593 21-25 lat
 • 1 593
 • 925 26-30 lat
 • 925
 • 2 204 31 lat i więcej
 • 2 204
 • 18,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kartuskim
 • powiat kartuski
  18,1 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 509Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Autobusy w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,9
  Województwo
  3,2
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy436
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe65
 • 8 benzyna
 • 436 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 65 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 3 2 lata
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 10 8-9 lat
 • 10
 • 26 10-11 lat
 • 26
 • 72 12-15 lat
 • 72
 • 128 16-20 lat
 • 128
 • 86 21-25 lat
 • 86
 • 67 26-30 lat
 • 67
 • 106 31 lat i więcej
 • 106
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kartuskim
 • powiat kartuski
  22,1 lat
  woj. pomorskie
  20,3 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 1 109Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 8,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,5
  Województwo
  9,9
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19
  • olej napędowy1 042
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe48
 • 19 benzyna
 • 1 042 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 48 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 20 2 lata
 • 20
 • 14 3 lata
 • 14
 • 77 4-5 lat
 • 77
 • 48 6-7 lat
 • 48
 • 204 8-9 lat
 • 204
 • 127 10-11 lat
 • 127
 • 209 12-15 lat
 • 209
 • 200 16-20 lat
 • 200
 • 69 21-25 lat
 • 69
 • 60 26-30 lat
 • 60
 • 68 31 lat i więcej
 • 68
 • 14,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kartuskim
 • pow. kartuski
  14,3 lat
  woj. pomorskie
  12,8 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 6 079Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kartuskim
 • Motocykle w powiecie kartuskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 46,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. kartuski
  46,4
  Województwo
  30,8
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 296 do 1 roku
 • 296
 • 52 2 lata
 • 52
 • 32 3 lata
 • 32
 • 134 4-5 lat
 • 134
 • 135 6-7 lat
 • 135
 • 280 8-9 lat
 • 280
 • 252 10-11 lat
 • 252
 • 474 12-15 lat
 • 474
 • 674 16-20 lat
 • 674
 • 444 21-25 lat
 • 444
 • 703 26-30 lat
 • 703
 • 2 603 31 lat i więcej
 • 2 603
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kartuskim
 • Powiat
  24,1 lat
  woj. pomorskie
  23,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 53 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 23 km  Będących pod zarządem gminy
 • 20 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kartuskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 469,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  469,4 km
  Pomorskie
  634,6 km
  Kraj
  388,2 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat kartuski
  3,9 km
  Województwo
  5,0 km
  Polska
  3,2 km
 • 35 Liczba licencji na taksówki
 • 35 Liczba taksówek