Powiat leski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat leski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 25 565 Liczba mieszkańców
 • 835 km2 Powierzchnia
 • 31 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 22,0% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Olesiuk Starosta
 • Rynek 1, 38-600 Lesko Adres starostwa powiatowego
 • RLS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie leskim (1)
 • Lesko
Powiat leski na mapie
Identyfikatory
 • 1821 TERYT (TERC)

powiat leski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku
13 469 62 91
13 469 69 97
Jana Pawła II 2
38-600 Lesko
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
13 468 73 99
13 468 73 19
Wincentego Pola 4
38-600 Lesko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku
13 469 71 48
13 469 71 48
Wincentego Pola 1
38-600 Lesko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesku
13 469 83 00
13 469 83 00
Plac Konstytucji 3-go Maja 14
38-600 Lesko
Starostwo Powiatowe w Lesku
(13) 469-71-24
(13) 469-71-30
Rynek
38-600 Lesko

Powiat leski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat leski ma 25 565 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 3,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leskiego w 2050 roku wynosi 22 037, z czego 11 253 to kobiety, a 10 784 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu leskiego zawarli w 2022 roku 92 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,2% mieszkańców powiatu leskiego jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat leski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -106. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,14 na 1000 mieszkańców powiatu leskiego. W 2022 roku urodziło się 169 dzieci, w tym 47,9% dziewczynek i 52,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 280 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,6% zgonów w powiecie leskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,4% zgonów w powiecie leskim były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu leskiego przypada 10.74 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 239 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 286 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu leskiego -47. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  61,3% mieszkańców powiatu leskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu leskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 565 Liczba mieszkańców
 • 12 974 Kobiety
 • 12 591 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie leskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie leskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie leskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 037 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 11 253 Kobiety
 • 10 784 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie leskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie leskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie leskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu leskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,0 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat leski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu leskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat leski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat leski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat leski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,2%
  Województwo
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat leski
  56,3%
  Podkarpackie
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,1%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,0%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Polska
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Powiat
  0,5%
  Podkarpackie
  0,6%
  Polska
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie leskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,6
  woj. podkarpackie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. leski
  0,8
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 92 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie leskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -106 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -37 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -69 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,14 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. leski
  -4,1
  woj. podkarpackie
  -2,5
  Kraj
  -3,8
 • -5,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie leskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie leskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie leskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie leskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 169 Urodzenia żywe
 • 81 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 88 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,9%
  52,1%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,6
  woj. podkarpackie
  8,1
  Kraj
  8,1
 • 29,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat leski
  29,2
  Podkarpackie
  35,1
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 280 g Średnia waga noworodków
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 286 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 280 g
  Podkarpackie
  3 312 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 16 Waga 4000g - 4499g
 • 16
 • 38 Waga 3500g - 3999g
 • 38
 • 72 Waga 3000g - 3499g
 • 72
 • 30 Waga 2500g - 2999g
 • 30
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. leski
  1,08
  woj. podkarpackie
  1,25
  Cały kraj
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. leski
  0,52
  Podkarpackie
  0,60
  Cały kraj
  0,61
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat leski
  0,61
  Podkarpackie
  0,77
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie leskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 275 Zgony
 • 118 Kobiety
  (Zgony)
 • 157 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,7
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 162,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat leski
  162,7
  Województwo
  130,5
  Kraj
  147,0
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,9
  Podkarpackie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,5
  Podkarpackie
  2,6
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie leskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat leski
  37,6%
  woj. podkarpackie
  33,5%
  Polska
  34,8%
 • 17,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,4%
  Podkarpackie
  18,0%
  Polska
  19,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,3%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 63 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Polska
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  65,3
  Polska
  74,4
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. leski
  228,2
  woj. podkarpackie
  228,6
  Cały kraj
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  205,4
  Kraj
  246,5
 • 495,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 465,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 526,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  495,1
  woj. podkarpackie
  424,1
  Cały kraj
  475,8
 • 71,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 112,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat leski
  71,4
  woj. podkarpackie
  51,4
  Kraj
  70,6
 • 30,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. leski
  30,5
  Podkarpackie
  27,6
  Kraj
  32,6
 • 7,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat leski
  7,6
  Podkarpackie
  5,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,7%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie leskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 47 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  47,0
  Podkarpackie
  33,0
  Kraj
  38,0
 • 27 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  27,0
  woj. podkarpackie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 5 powieszenie się
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 4 50-60 lat
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 3 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 239 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 116 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 123 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 286 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 134 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 152 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -54 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -47 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie leskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat leski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie leskim oddano do użytku 149 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,83 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie leskim to 8 720 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 341 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  85,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,1% na mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie leskim to 4,93 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie leskim to 136,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,66% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,58% mieszkań posiada łazienkę, 83,15% korzysta z centralnego ogrzewania, a 28,20% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie leskim 25 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 258 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 286 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 258 zł
 • Powiat
  3 258 zł
  Podkarpackie
  5 369 zł
  Polska
  5 877 zł
 • 3 258 zł Ogółem
 • 3 258 zł
 • 3 228 zł do 40 m2
 • 3 228 zł
 • 4 064 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 064 zł
 • 2 396 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 396 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 286 zł
 • Tutaj
  3 286 zł
  Podkarpackie
  5 368 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 3 286 zł Ogółem
 • 3 286 zł
 • 3 177 zł do 40 m2
 • 3 177 zł
 • 3 940 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 940 zł
 • 2 596 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 596 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 25
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 10 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie leskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 198 zł
 • Powiat
  3 198 zł
  woj. podkarpackie
  4 808 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 3 198 zł Ogółem
 • 3 198 zł
 • 3 228 zł do 40 m2
 • 3 228 zł
 • 4 064 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 064 zł
 • 2 322 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 322 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 138 zł
 • Tutaj
  3 138 zł
  Województwo
  4 870 zł
  Cała Polska
  5 903 zł
 • 3 138 zł Ogółem
 • 3 138 zł
 • 3 177 zł do 40 m2
 • 3 177 zł
 • 3 940 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 940 zł
 • 2 118 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 118 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 23
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 10 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 720 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 341,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  341,10
  woj. podkarpackie
  342,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  92,00 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,40 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. leski
  4,45
  woj. podkarpackie
  4,24
  Polska
  3,83
 • 2,93 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. leski
  2,93
  Podkarpackie
  2,92
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. leski
  0,66
  Województwo
  0,69
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 149 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,83
  Podkarpackie
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 735 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. leski
  4,93
  Podkarpackie
  4,42
  Polska
  3,89
 • 28,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. leski
  28,75
  woj. podkarpackie
  23,86
  Kraj
  24,56
 • 20 297 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 136,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  136,2 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,79 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. leski
  0,79 m2
  Województwo
  0,57 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,60%
  woj. podkarpackie
  97,47%
  Kraj
  97,71%
 • 95,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. leski
  95,66%
  Województwo
  94,19%
  Cała Polska
  95,10%
 • 94,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,58%
  Województwo
  92,77%
  Cały kraj
  93,66%
 • 83,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,15%
  Podkarpackie
  84,32%
  Cała Polska
  85,62%
 • 28,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  28,20%
  woj. podkarpackie
  78,51%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat leski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie leskim na 1000 mieszkańców pracuje 326osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie leskim wynosiło w 2022 roku 19,4% (19,4% wśród kobiet i 19,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leskim wynosiło 5 831,15 PLN, co odpowiada 87.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leskiego 2 666 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 628 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -38.

  28,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,8% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 326 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat leski
  326,0
  woj. podkarpackie
  367,0
  Cały kraj
  402,0
 • 19,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,4% Kobiety
 • 19,4% Mężczyźni
 • Powiat
  19,4%
  woj. podkarpackie
  8,8%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie leskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie leskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie leskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 831 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. leski
  5 831 PLN
  Województwo
  5 663 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie leskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 666 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 628 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -38 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,8% Przemysł i budownictwo
 • 4,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 41,5% Pozostałe
 • 49,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 31,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie leskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat leski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. leski
  63,2
  Podkarpackie
  64,6
  Kraj
  69,0
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. leski
  36,5
  Województwo
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 136,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat leski
  136,9
  woj. podkarpackie
  116,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat leski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie leskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 690 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 051 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 275 nowych podmiotów, a 165 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (338) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (220) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (245) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (127) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie leskim najwięcej (88) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 614) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,3% (271) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,4% (716) podmiotów, a 73,3% (2 703) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie leskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (24.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 690 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 271 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 716 Przemysł i budownictwo
 • 2 703 Pozostała działalność
 • 275 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie leskim w 2022 roku
 • 165 Podmioty wyrejestrowane w powiecie leskim w 2022 roku
 • 3 051 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 614 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 614
 • 63 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 63
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 689 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 689
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 108 Spółki handlowe ogółem
 • 108
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 87  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 87
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 88 Spółki cywilne ogółem
 • 88
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 051 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 739 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 739
 • 518 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 518
 • 485 Budownictwo
 • 485
 • 253 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 253
 • 176 Przetwórstwo przemysłowe
 • 176
 • 166 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 166
 • 151 Transport i gospodarka magazynowa
 • 151
 • 132 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 132
 • 122 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 122
 • 109 Pozostała działalność
 • 109
 • 52 Informacja i komunikacja
 • 52
 • 47 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 47
 • 43 Edukacja
 • 43
 • 38 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 38
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie leskim stwierdzono 378 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie leskim wynosi 86,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu leskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,76 (wykrywalność 90%) oraz przeciwko mieniu - 7,38 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,72 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 378 Przestępstwa ogółem
 • 378
 • 250 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 250
 • 53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 53
 • 44 Przestępstwa drogowe
 • 44
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 4
 • 189 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 189
 • 14,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat leski
  14,76
  woj. podkarpackie
  12,93
  Kraj
  22,81
 • 9,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,76
  Podkarpackie
  6,81
  Polska
  12,98
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat leski
  2,07
  Województwo
  3,93
  Polska
  6,99
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. leski
  1,72
  Województwo
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. leski
  0,16
  woj. podkarpackie
  0,32
  Polska
  0,35
 • 7,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat leski
  7,38
  Województwo
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat leski
  87%
  Podkarpackie
  68%
  Kraj
  71%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat leski
  56%
  woj. podkarpackie
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. leski
  75%
  woj. podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  48%
  Cały kraj
  51%

Powiat leski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu leskiego wyniosła w 2022 roku 48,5 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu leskiego - 23.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (17.2%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,3 mln złotych, czyli 21,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu leskiego wyniosła w 2022 roku 47,1 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.6%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11.1%). W budżecie powiatu leskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 391 złotych na mieszkańca (21,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,8 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie leskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu leskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu leskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,8 mln

  1,0 tys(100%)

  25,2 mln

  945(100%)

  32,0 mln

  1,2 tys(100%)

  39,2 mln

  1,5 tys(100%)

  31,2 mln

  1,2 tys(100%)

  34,1 mln

  1,3 tys(100%)

  41,2 mln

  1,6 tys(100%)

  48,5 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,9 mln

  294(28.3%)

  7,1 mln

  264(27.9%)

  10,0 mln

  375(31.2%)

  8,1 mln

  305(20.7%)

  8,8 mln

  331(28.1%)

  8,6 mln

  327(25.3%)

  9,6 mln

  367(23.3%)

  11,4 mln

  446(23.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  125(12%)

  3,5 mln

  130(13.8%)

  3,9 mln

  148(12.3%)

  4,0 mln

  151(10.3%)

  4,6 mln

  175(14.8%)

  4,5 mln

  171(13.2%)

  5,6 mln

  215(13.6%)

  8,3 mln

  326(17.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  54,4(5.2%)

  1,4 mln

  50,6(5.4%)

  2,1 mln

  79,0(6.6%)

  1,3 mln

  50,1(3.4%)

  1,8 mln

  66,8(5.7%)

  1,6 mln

  62,0(4.8%)

  4,5 mln

  172(10.9%)

  5,8 mln

  228(12%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  128(12.3%)

  3,6 mln

  133(14.1%)

  3,7 mln

  141(11.7%)

  3,9 mln

  146(9.9%)

  4,3 mln

  161(13.7%)

  5,0 mln

  188(14.6%)

  5,3 mln

  203(12.8%)

  5,3 mln

  207(10.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  117(11.3%)

  1,6 mln

  60,7(6.4%)

  2,1 mln

  79,6(6.6%)

  12,1 mln

  456(30.9%)

  1,6 mln

  60,3(5.1%)

  1,5 mln

  58,3(4.5%)

  3,3 mln

  126(8%)

  5,2 mln

  203(10.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,6 mln

  135(13%)

  3,4 mln

  126(13.3%)

  4,4 mln

  165(13.7%)

  3,3 mln

  125(8.5%)

  3,5 mln

  132(11.2%)

  3,4 mln

  128(9.9%)

  3,4 mln

  131(8.3%)

  4,0 mln

  157(8.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  72,5 tys

  2,7(0.3%)

  340,2 tys

  12,7(1.3%)

  1,3 mln

  49,9(4.2%)

  1,5 mln

  55,7(3.8%)

  1,5 mln

  55,2(4.7%)

  1,4 mln

  53,5(4.1%)

  1,6 mln

  60,0(3.8%)

  2,3 mln

  89,3(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  41,0(3.9%)

  1,1 mln

  42,5(4.5%)

  1,1 mln

  41,2(3.4%)

  1,3 mln

  49,0(3.3%)

  1,4 mln

  53,5(4.5%)

  1,5 mln

  56,8(4.4%)

  1,7 mln

  65,0(4.1%)

  1,8 mln

  69,9(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  68,1(6.5%)

  2,0 mln

  74,8(7.9%)

  740,4 tys

  27,8(2.3%)

  864,4 tys

  32,5(2.2%)

  900,3 tys

  34,0(2.9%)

  846,6 tys

  32,1(2.5%)

  884,1 tys

  33,9(2.1%)

  1,0 mln

  40,7(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  481,6 tys

  18,0(1.7%)

  495,9 tys

  18,6(2%)

  418,6 tys

  15,7(1.3%)

  536,3 tys

  20,2(1.4%)

  548,4 tys

  20,7(1.8%)

  2,2 mln

  82,9(6.4%)

  3,3 mln

  125(7.9%)

  670,2 tys

  26,2(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  924,7 tys

  34,6(3.3%)

  501,1 tys

  18,8(2%)

  272,7 tys

  10,2(0.9%)

  270,1 tys

  10,2(0.7%)

  259,0 tys

  9,8(0.8%)

  185,3 tys

  7,0(0.5%)

  155,3 tys

  6,0(0.4%)

  470,2 tys

  18,4(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  414,5 tys

  15,7(1.2%)

  87,8 tys

  3,4(0.2%)

  360,6 tys

  14,1(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  153,5 tys

  5,7(0.6%)

  148,2 tys

  5,6(0.6%)

  153,3 tys

  5,8(0.5%)

  158,2 tys

  6,0(0.4%)

  162,4 tys

  6,1(0.5%)

  168,1 tys

  6,4(0.5%)

  194,2 tys

  7,4(0.5%)

  156,4 tys

  6,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  4,6(0.5%)

  123,6 tys

  4,6(0.4%)

  124,4 tys

  4,7(0.3%)

  132,0 tys

  5,0(0.4%)

  132,0 tys

  5,0(0.4%)

  132,0 tys

  5,1(0.3%)

  132,0 tys

  5,2(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,2 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  0,2(0%)

  13,4 tys

  0,5(0%)

  7,9 tys

  0,3(0%)

  450

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  61,6 tys

  2,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  16,4 tys

  0,6(0.1%)

  16,9 tys

  0,6(0.1%)

  36,2 tys

  1,4(0.1%)

  33,1 tys

  1,2(0.1%)

  29,6 tys

  1,1(0.1%)

  15,0 tys

  0,6(0%)

  41,4 tys

  1,6(0.1%)

  25,0 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  59,8 tys

  2,2(0.2%)

  67,1 tys

  2,5(0.3%)

  82,5 tys

  3,1(0.3%)

  87,5 tys

  3,3(0.2%)

  112,3 tys

  4,2(0.4%)

  16,9 tys

  0,6(0%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  0,7(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  769

  0,0(0%)

  888

  0,0(0%)

  886

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  55,9

  0,0(0%)

  590

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  282,4 tys

  10,6(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,1 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  39,8(3.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  31,7 tys

  1,2(0.1%)

  27,0 tys

  1,0(0.1%)

  28,0 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  65,5 tys

  2,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie leskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu leskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu leskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,7 mln

  1,0 tys(100%)

  34,5 mln

  1,3 tys(100%)

  31,8 mln

  1,2 tys(100%)

  38,7 mln

  1,5 tys(100%)

  31,4 mln

  1,2 tys(100%)

  45,6 mln

  1,8 tys(100%)

  42,1 mln

  1,6 tys(100%)

  47,1 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,7 mln

  475(45.9%)

  12,9 mln

  484(37.4%)

  13,3 mln

  499(41.7%)

  14,3 mln

  537(36.9%)

  15,6 mln

  590(49.7%)

  27,3 mln

  1,0 tys(59.8%)

  19,7 mln

  756(46.8%)

  19,6 mln

  765(41.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,9 mln

  109(10.5%)

  3,0 mln

  113(8.8%)

  4,1 mln

  153(12.8%)

  4,6 mln

  173(11.9%)

  4,9 mln

  185(15.6%)

  4,7 mln

  178(10.3%)

  5,3 mln

  204(12.6%)

  10,6 mln

  416(22.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  128(12.3%)

  3,6 mln

  133(10.3%)

  3,7 mln

  141(11.8%)

  3,9 mln

  146(10%)

  4,3 mln

  161(13.5%)

  5,0 mln

  188(10.9%)

  5,2 mln

  199(12.4%)

  5,2 mln

  205(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  80,2(7.8%)

  767,4 tys

  28,8(2.2%)

  900,7 tys

  33,9(2.8%)

  8,1 mln

  304(20.8%)

  193,1 tys

  7,3(0.6%)

  161,8 tys

  6,1(0.4%)

  986,3 tys

  37,8(2.3%)

  2,4 mln

  93,5(5.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  414,6 tys

  15,5(1.5%)

  8,5 mln

  319(24.6%)

  890,6 tys

  33,5(2.8%)

  1,5 mln

  57,5(3.9%)

  634,2 tys

  24,0(2%)

  1,4 mln

  54,5(3.2%)

  1,9 mln

  73,9(4.6%)

  1,7 mln

  67,3(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  54,2(5.2%)

  1,3 mln

  50,5(3.9%)

  2,0 mln

  73,9(6.2%)

  1,2 mln

  43,9(3%)

  1,0 mln

  38,9(3.3%)

  1,1 mln

  43,1(2.5%)

  1,5 mln

  57,3(3.6%)

  1,7 mln

  66,6(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  707,3 tys

  26,4(2.6%)

  177,7 tys

  6,7(0.5%)

  2,5 mln

  94,2(7.9%)

  1,3 mln

  50,7(3.5%)

  1,1 mln

  43,3(3.6%)

  719,2 tys

  27,3(1.6%)

  713,9 tys

  27,4(1.7%)

  1,4 mln

  53,3(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  763,6 tys

  28,5(2.8%)

  852,3 tys

  31,9(2.5%)

  776,9 tys

  29,2(2.4%)

  908,8 tys

  34,2(2.3%)

  927,2 tys

  35,1(2.9%)

  2,4 mln

  90,6(5.2%)

  3,8 mln

  146(9.1%)

  1,2 mln

  48,4(2.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  853,6 tys

  31,9(3.1%)

  921,2 tys

  34,5(2.7%)

  1,6 mln

  60,2(5%)

  828,2 tys

  31,2(2.1%)

  610,8 tys

  23,1(1.9%)

  554,2 tys

  21,0(1.2%)

  672,9 tys

  25,8(1.6%)

  1,1 mln

  43,7(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  929,4 tys

  34,7(3.4%)

  1,0 mln

  37,7(2.9%)

  506,0 tys

  19,0(1.6%)

  563,2 tys

  21,2(1.5%)

  555,3 tys

  21,0(1.8%)

  488,2 tys

  18,5(1.1%)

  503,5 tys

  19,3(1.2%)

  600,2 tys

  23,5(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  340,5 tys

  12,7(1.2%)

  344,2 tys

  12,9(1%)

  253,8 tys

  9,5(0.8%)

  288,8 tys

  10,9(0.7%)

  219,5 tys

  8,3(0.7%)

  283,4 tys

  10,7(0.6%)

  310,0 tys

  11,9(0.7%)

  246,9 tys

  9,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  801,2 tys

  30,0(2.9%)

  795,5 tys

  29,8(2.3%)

  286,7 tys

  10,8(0.9%)

  80,5 tys

  3,0(0.2%)

  72,1 tys

  2,7(0.2%)

  111,9 tys

  4,2(0.2%)

  126,8 tys

  4,9(0.3%)

  213,4 tys

  8,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  4,6(0.4%)

  123,3 tys

  4,6(0.4%)

  124,4 tys

  4,7(0.3%)

  132,0 tys

  5,0(0.4%)

  132,0 tys

  5,0(0.3%)

  132,0 tys

  5,1(0.3%)

  132,0 tys

  5,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  108,1 tys

  4,0(0.4%)

  103,7 tys

  3,9(0.3%)

  105,1 tys

  3,9(0.3%)

  106,9 tys

  4,0(0.3%)

  108,1 tys

  4,1(0.3%)

  111,2 tys

  4,2(0.2%)

  117,3 tys

  4,5(0.3%)

  109,8 tys

  4,3(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  0,5(0%)

  183,1 tys

  6,9(0.4%)

  219,7 tys

  8,4(0.5%)

  23,9 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  43,0 tys

  1,6(0.2%)

  43,3 tys

  1,6(0.1%)

  44,8 tys

  1,7(0.1%)

  50,4 tys

  1,9(0.1%)

  69,3 tys

  2,6(0.2%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  5,3 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  0,7(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  33,0 tys

  1,2(0.1%)

  33,8 tys

  1,3(0.1%)

  35,5 tys

  1,3(0.1%)

  33,6 tys

  1,3(0.1%)

  22,5 tys

  0,8(0.1%)

  6,9 tys

  0,3(0%)

  7,3 tys

  0,3(0%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  31,7 tys

  1,2(0.1%)

  27,0 tys

  1,0(0.1%)

  28,0 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  47,1 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat leski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 607 mieszkańców powiatu leskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 733 kobiet oraz 2 874 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 23,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,0% mieszkańców powiatu leskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 17,2% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu leskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie leskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,9%) oraz średnie zawodowe (25,0%).

  W roku 2021 w powiecie leskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 30 oddziałów uczęszczało 567 dzieci (293 dziewczynki oraz 274 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie leskim mieściły się 3 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 223 dzieci (115 dziewczynek oraz 108 chłopców). Dostępnych było 205 miejsc.

  16,5% mieszkańców powiatu leskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 832 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,32 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 18 szkół podstawowych, w których w 147 oddziałach uczyło się 1 815 uczniów (874 kobiety oraz 941 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie leskim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 133 oddziałach uczyło się 1 733 uczniów (849 kobiet oraz 884 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,30.

  W powiecie leskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 159 uczniów (96 kobiet oraz 63 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 36 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie leskim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 14 oddziałach uczyło się 377 uczniów (233 kobiety oraz 144 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W powiecie leskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 90 uczniów (27 kobiet oraz 63 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (11,3% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,5 uczniów. 22,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,8% mieszkańców powiatu leskiego w wieku potencjalnej nauki (31,0% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 19,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. leski
  19,1%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. leski
  35,9%
  Podkarpackie
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • powiat leski
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Podkarpackie
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  23,0%
  Podkarpackie
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. leski
  22,0%
  Podkarpackie
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  Podkarpackie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 1,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  17,2%
  Województwo
  12,7%
  Kraj
  12,3%
 • 17,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,9%
  Podkarpackie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 832 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  832,0
  Województwo
  857,0
  Cała Polska
  883,0
 • 1,32 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,32
  woj. podkarpackie
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 11 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 30 Oddziały
 • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 491 Miejsca
  (rok 2018)
 • 4 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat leski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 567 Dzieci
 • 293 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 274 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,7%
  48,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 119 3 lata
 • 119
 • 159 4 lata
 • 159
 • 146 5 lata
 • 146
 • 123 6 lat
 • 123
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 62 3 lata
 • 62
 • 76 4 lata
 • 76
 • 87 5 lata
 • 87
 • 58 6 lat
 • 58
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 57 3 lata
 • 57
 • 83 4 lata
 • 83
 • 59 5 lata
 • 59
 • 65 6 lat
 • 65
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 269 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 42,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 42,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat leski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Dzieci
 • 11 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 11 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 8 4 lata
 • 8
 • 5 5 lata
 • 5
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 4 lata
 • 3
 • 3 5 lata
 • 3
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 5 4 lata
 • 5
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 6 lat
 • 3
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat leski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 143 Oddziały
 • 1 802 Uczniowie
 • 869 Kobiety
  (uczniowie)
 • 933 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 209 Uczniowie w 1 klasie
 • 99 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 110 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 230 Absolwenci
 • 111 Kobiety
  (absolwenci)
 • 119 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,5%
  61,5%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  12,3
  Województwo
  15,1
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,3
 • 12,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,3
 • 12,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 12,6
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 196,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 147,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 87,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat leski
  87,30
  Podkarpackie
  92,27
  Polska
  95,71
 • 86,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. leski
  86,63
  woj. podkarpackie
  91,69
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat leski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat leski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat leski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 159 Uczniowie
 • 96 Kobiety
  (uczniowie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,4%
  39,6%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat leski
  26,5
  woj. podkarpackie
  26,8
  Kraj
  26,3
 •  
 • 16,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat leski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  22,5
  Podkarpackie
  22,3
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat leski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat leski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat leski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie leskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie leskim znajdowało się 6 hoteli (4 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 6 pensjonatów (3 ★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 9 (całoroczne: 7)
  • domy wycieczkowe: 2 (całoroczne: 1)
  • schroniska: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 7
  • ośrodki wczasowe: 12 (całoroczne: 8)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 6
  • zespoły domków turystycznych: 44 (całoroczne: 14)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 5
  • pokoje gościnne: 46 (całoroczne: 28)
  • kwatery agroturystyczne: 13 (całoroczne: 3)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 24
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 23


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 24 (liczba sal: 38, liczba miejsc: 2 489)
  • z nagłośnieniem: 18
  • z projektorem multimedialnym: 17
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 10
  • z ekranem: 21
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 19
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 12
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 94


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie leskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie leskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 389 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 260 (uczestnicy: 26 860)
  • seanse filmowe: 87 (uczestnicy: 3 887)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 896)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 9 120)
  • koncerty: 49 (uczestnicy: 7 686)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 21 (uczestnicy: 1 065)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 1 037)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 409)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 1 559)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 137)
  • warsztaty: 33 (uczestnicy: 564)
  • inne: 1 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 402)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 86)
  • taneczne: 7 (członkowie: 118)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 70)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 90)
  • literackie: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 35)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 35)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 203)
  • teatralne: 1 (członkowie: 34)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 57)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 35)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 16)
  • taneczne: 3 (członkowie: 49)
  • inne: 2 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie leskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 11 551 zwiedzających, co daje 4 510 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie leskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 150 245 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 27 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 198 619 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 53
  • dostępne dla czytelników: 35
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 35
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie leskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 21 843 wolumeny w tym ziobry specjalne: 165. Odnotowano 223 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 163 wolumeny. Odnotowano 268 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie leskim działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 820 członków. Zarejestrowano 940 ćwiczących (mężczyźni: 670, kobiety: 270, chłopcy do lat 18: 462, dziewczęta do lat 18: 257). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (23) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie leskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat leski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 13 wypadków drogowych w powiecie leskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 50,9 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,9 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla całego kraju) oraz 28,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie leskim zarejestrowanych było 28 037 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 19 927 samochodów osobowych (775,5 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 126 samochodów ciężarowych (124,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 169 autobusów (6,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 60 ciągników siodłowych (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 347 motocykli (91,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 25,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 21,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,5 lat.


  W 2022 roku w powiecie leskim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie leskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 19 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie leskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 50,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  50,9
  Województwo
  51,1
  Cała Polska
  56,5
 • 3,91 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat leski
  3,9
  Podkarpackie
  4,2
  Cała Polska
  5,0
 • 74,32 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  74,3
  Podkarpackie
  60,8
  Cały kraj
  65,5
 • 7,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  7,1
  Podkarpackie
  5,4
  Kraj
  6,6
 • 28,53 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat leski
  28,5
  Województwo
  81,3
  Polska
  77,6
 • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. leski
  7,7
  Województwo
  8,3
  Polska
  8,9
 • 146,15 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  146,2
  Podkarpackie
  119,0
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 28 037 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie leskim w 2021 roku
 • 19 927 Samochody osobowe
 • 3 126 Samochody ciężarowe
 • 368 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 169 Autobusy
 • 322 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 60 Ciągniki samochodowe
 • 60   Ciągniki siodłowe
 • 2 086 Ciągniki rolnicze
 • 2 347 Motocykle
 • 857   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 799 Motorowery
 • 19 927Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Samochody osobowe w powiecie leskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 775,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  775,5
  Podkarpackie
  619,6
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg4 867
  • 1400-1649 kg4 569
  • 1650-1899 kg4 504
  • 1900 kg i więcej5 987
 • 4 867 do 1399 kg
 • 4 569 1400-1649 kg
 • 4 504 1650-1899 kg
 • 5 987 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 7 134 do 1399 cm3
 • 7 134
 • 10 647 1400-1999 cm3
 • 10 647
 • 2 146 2000 i więcej cm3
 • 2 146
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie leskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5 880
  • olej napędowy6 811
  • gaz (LPG)2 122
  • pozostałe5 114
 • 5 880 benzyna
 • 6 811 olej napędowy
 • 2 122 gaz (LPG)
 • 5 114 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 101 do 1 roku
 • 101
 • 115 2 lata
 • 115
 • 113 3 lata
 • 113
 • 357 4-5 lat
 • 357
 • 438 6-7 lat
 • 438
 • 554 8-9 lat
 • 554
 • 820 10-11 lat
 • 820
 • 2 750 12-15 lat
 • 2 750
 • 4 355 16-20 lat
 • 4 355
 • 3 227 21-25 lat
 • 3 227
 • 1 835 26-30 lat
 • 1 835
 • 5 262 31 lat i więcej
 • 5 262
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie leskim
 • Tutaj
  22,3 lat
  Podkarpackie
  19,1 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 3 126Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie leskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 124,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat leski
  124,0
  Województwo
  93,7
  Cała Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 726 do 999 kg
 • 1 726
 • 704 1000-1499 kg
 • 704
 • 172 1500-2999 kg
 • 172
 • 21 3000-3499 kg
 • 21
 • 92 3500-4999 kg
 • 92
 • 221 5000-6999 kg
 • 221
 • 101 7000-9999 kg
 • 101
 • 63 10000-14999 kg
 • 63
 • 26 15000 kg i więcej
 • 26
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna154
  • olej napędowy1 629
  • gaz (LPG)84
  • pozostałe1 259
 • 154 benzyna
 • 1 629 olej napędowy
 • 84 gaz (LPG)
 • 1 259 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 12 2 lata
 • 12
 • 15 3 lata
 • 15
 • 36 4-5 lat
 • 36
 • 41 6-7 lat
 • 41
 • 70 8-9 lat
 • 70
 • 123 10-11 lat
 • 123
 • 312 12-15 lat
 • 312
 • 476 16-20 lat
 • 476
 • 465 21-25 lat
 • 465
 • 222 26-30 lat
 • 222
 • 1 341 31 lat i więcej
 • 1 341
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie leskim
 • Powiat
  25,3 lat
  Podkarpackie
  19,5 lat
  Cała Polska
  19,6 lat
 • 169Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Autobusy w powiecie leskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,5
  woj. podkarpackie
  2,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy115
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe54
 • 0 benzyna
 • 115 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 54 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 27 12-15 lat
 • 27
 • 40 16-20 lat
 • 40
 • 29 21-25 lat
 • 29
 • 5 26-30 lat
 • 5
 • 54 31 lat i więcej
 • 54
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie leskim
 • pow. leski
  22,9 lat
  Województwo
  21,3 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 60Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie leskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. leski
  2,3
  woj. podkarpackie
  9,2
  Cała Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy39
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe19
 • 1 benzyna
 • 39 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 12 12-15 lat
 • 12
 • 12 16-20 lat
 • 12
 • 7 21-25 lat
 • 7
 • 3 26-30 lat
 • 3
 • 18 31 lat i więcej
 • 18
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie leskim
 • Tutaj
  21,8 lat
  Podkarpackie
  13,4 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 2 347Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Motocykle w powiecie leskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 91,3 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat leski
  91,3
  Podkarpackie
  65,6
  Cała Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 10 2 lata
 • 10
 • 7 3 lata
 • 7
 • 27 4-5 lat
 • 27
 • 49 6-7 lat
 • 49
 • 28 8-9 lat
 • 28
 • 51 10-11 lat
 • 51
 • 163 12-15 lat
 • 163
 • 227 16-20 lat
 • 227
 • 172 21-25 lat
 • 172
 • 82 26-30 lat
 • 82
 • 1 518 31 lat i więcej
 • 1 518
 • 28,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie leskim
 • Tutaj
  28,5 lat
  Podkarpackie
  25,7 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie leskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  2,4 km
  Województwo
  418,0 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 0,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,1 km
  Województwo
  3,6 km
  Polska
  5,2 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami