Powiat leski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat leski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 25 514 Liczba mieszkańców
 • 835 km2 Powierzchnia
 • 31 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 22,0% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Olesiuk Starosta
 • Rynek 1, 38-600 Lesko Adres starostwa powiatowego
 • RLS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie leskim (1)
 • Lesko
Powiat leski na mapie
Identyfikatory
 • 1821 TERYT (TERC)

powiat leski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku
13 469 62 91
13 469 69 97
Jana Pawła II 2
38-600 Lesko
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
13 468 73 99
13 468 73 19
Wincentego Pola 4
38-600 Lesko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku
13 469 71 48
13 469 71 48
Wincentego Pola 1
38-600 Lesko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesku
13 469 83 00
13 469 83 00
Plac Konstytucji 3-go Maja 14
38-600 Lesko
Starostwo Powiatowe w Lesku
(13) 469-71-24
(13) 469-71-30
Rynek
38-600 Lesko

Powiat leski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat leski ma 25 514 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leskiego w 2050 roku wynosi 22 037, z czego 11 253 to kobiety, a 10 784 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu leskiego zawarli w 2022 roku 92 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,2% mieszkańców powiatu leskiego jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat leski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -106. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,14 na 1000 mieszkańców powiatu leskiego. W 2022 roku urodziło się 169 dzieci, w tym 47,9% dziewczynek i 52,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 280 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,4% zgonów w powiecie leskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,0% zgonów w powiecie leskim były nowotwory, a 10,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu leskiego przypada 10.74 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 239 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 286 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu leskiego -47. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  61,3% mieszkańców powiatu leskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu leskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 25 514 Liczba mieszkańców
 • 12 940 Kobiety
 • 12 574 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie leskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie leskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie leskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22 037 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 11 253 Kobiety
 • 10 784 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie leskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie leskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie leskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu leskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,0 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat leski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu leskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat leski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat leski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat leski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,2%
  woj. podkarpackie
  29,4%
  Polska
  29,1%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,3%
  Podkarpackie
  57,0%
  Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,1%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Polska
  8,5%
 • 13,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. leski
  5,0%
  Województwo
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. leski
  0,5%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie leskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,6
  woj. podkarpackie
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat leski
  0,8
  Podkarpackie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 92 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie leskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -106 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -37 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -69 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,14 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,1
  Podkarpackie
  -2,5
  Cały kraj
  -3,8
 • -5,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie leskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie leskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie leskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie leskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 169 Urodzenia żywe
 • 81 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 88 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,9%
  52,1%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. leski
  6,6
  woj. podkarpackie
  8,1
  Cały kraj
  8,1
 • 29,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. leski
  29,2
  Podkarpackie
  35,1
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 280 g Średnia waga noworodków
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 286 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat leski
  3 280 g
  Podkarpackie
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 16 Waga 4000g - 4499g
 • 16
 • 38 Waga 3500g - 3999g
 • 38
 • 72 Waga 3000g - 3499g
 • 72
 • 30 Waga 2500g - 2999g
 • 30
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,08
  Województwo
  1,25
  Cała Polska
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat leski
  0,52
  Województwo
  0,60
  Kraj
  0,61
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,61
  Podkarpackie
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie leskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 275 Zgony
 • 118 Kobiety
  (Zgony)
 • 157 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,7
  Podkarpackie
  10,5
  Polska
  11,9
 • 162,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. leski
  162,7
  Podkarpackie
  130,5
  Polska
  147,0
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,9
  Podkarpackie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat leski
  2,5
  Podkarpackie
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie leskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,4%
  Podkarpackie
  44,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 20,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat leski
  20,0%
  woj. podkarpackie
  21,3%
  Cała Polska
  23,6%
 • 10,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  10,9%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 22 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  18,0
  Kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,8
  Polska
  70,6
 • 214,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  214,7
  woj. podkarpackie
  224,0
  Kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Kraj
  253,9
 • 390,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 338,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 444,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat leski
  390,4
  Podkarpackie
  463,9
  Cały kraj
  426,2
 • 53,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  53,3
  Województwo
  72,9
  Cały kraj
  62,9
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,7
  Podkarpackie
  25,5
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  woj. podkarpackie
  4,8
  Kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  Podkarpackie
  0,5%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie leskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 47 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  47,0
  Podkarpackie
  33,0
  Polska
  38,0
 • 27 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  27,0
  woj. podkarpackie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 5 powieszenie się
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 4 50-60 lat
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 3 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 239 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 116 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 123 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 286 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 134 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 152 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -54 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -47 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie leskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat leski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie leskim oddano do użytku 149 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,83 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie leskim to 8 720 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 341 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  85,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,1% na mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie leskim to 4,93 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie leskim to 136,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,65% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,66% mieszkań posiada łazienkę, 83,39% korzysta z centralnego ogrzewania, a 30,21% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie leskim 30 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 879 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 677 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 7 transakcji (mediana cen - 4 504 zł/m2, średnia - 4 435 zł/m2), a na rynku wtórnym 23 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 795 zł/m2, średnia - 3 523 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 879 zł
 • Tutaj
  3 879 zł
  Województwo
  5 815 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 3 879 zł Ogółem
 • 3 879 zł
 • 4 075 zł do 40 m2
 • 4 075 zł
 • 3 260 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 260 zł
 • 3 892 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 892 zł
 • 3 211 zł od 80,1 m2
 • 3 211 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 677 zł
 • Tutaj
  3 677 zł
  woj. podkarpackie
  5 622 zł
  Cały kraj
  7 224 zł
 • 3 677 zł Ogółem
 • 3 677 zł
 • 3 887 zł do 40 m2
 • 3 887 zł
 • 3 375 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 375 zł
 • 4 117 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 117 zł
 • 3 553 zł od 80,1 m2
 • 3 553 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 30
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m212
  • od 40,1 do 60 m211
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m23
 • 12 do 40 m2
 • 11 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie leskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 504 zł
 • Tutaj
  4 504 zł
  woj. podkarpackie
  6 010 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 4 504 zł Ogółem
 • 4 504 zł
 • 4 495 zł do 40 m2
 • 4 495 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 435 zł
 • Tutaj
  4 435 zł
  Województwo
  5 764 zł
  Cała Polska
  7 466 zł
 • 4 435 zł Ogółem
 • 4 435 zł
 • 4 294 zł do 40 m2
 • 4 294 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 7
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 795 zł
 • pow. leski
  3 795 zł
  woj. podkarpackie
  5 435 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 3 795 zł Ogółem
 • 3 795 zł
 • 3 846 zł do 40 m2
 • 3 846 zł
 • 3 077 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 077 zł
 • 3 892 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 892 zł
 • 3 211 zł od 80,1 m2
 • 3 211 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 523 zł
 • pow. leski
  3 523 zł
  Podkarpackie
  5 448 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 3 523 zł Ogółem
 • 3 523 zł
 • 3 623 zł do 40 m2
 • 3 623 zł
 • 3 094 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 094 zł
 • 4 117 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 117 zł
 • 3 553 zł od 80,1 m2
 • 3 553 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 23
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m27
  • od 40,1 do 60 m29
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m23
 • 7 do 40 m2
 • 9 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 720 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 341,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. leski
  341,10
  Województwo
  342,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  92,00 m2
  Podkarpackie
  84,50 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. leski
  31,40 m2
  Podkarpackie
  29,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. leski
  4,45
  woj. podkarpackie
  4,24
  Kraj
  3,83
 • 2,93 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,93
  Podkarpackie
  2,92
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. leski
  0,66
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 149 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,83
  woj. podkarpackie
  5,39
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 735 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. leski
  4,93
  Województwo
  4,42
  Cała Polska
  3,89
 • 28,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  28,75
  Województwo
  23,86
  Cały kraj
  24,56
 • 20 297 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 136,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  136,2 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,79 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,79 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat leski
  96,65%
  woj. podkarpackie
  97,52%
  Cały kraj
  97,75%
 • 95,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  95,72%
  woj. podkarpackie
  94,28%
  Polska
  95,18%
 • 94,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. leski
  94,66%
  Województwo
  92,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 83,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. leski
  83,39%
  Podkarpackie
  84,55%
  Kraj
  85,83%
 • 30,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. leski
  30,21%
  Województwo
  78,45%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat leski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie leskim na 1000 mieszkańców pracuje 145osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie leskim wynosiło w 2023 roku 18,8% (18,8% wśród kobiet i 18,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leskim wynosiło 5 831,15 PLN, co odpowiada 87.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leskiego 2 666 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 628 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -38.

  28,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,8% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 145 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat leski
  145,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  259,0
 • 19,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,7% Kobiety
 • 19,5% Mężczyźni
 • powiat leski
  18,8%
  woj. podkarpackie
  8,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie leskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie leskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie leskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 247 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 831 PLN
  Podkarpackie
  5 663 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie leskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 666 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 628 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -38 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,8% Przemysł i budownictwo
 • 4,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 41,5% Pozostałe
 • 49,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 31,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie leskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 729 Pracujący ogółem
 • 2 159 Kobiety
 • 1 570 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie leskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat leski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat leski
  63,2
  Województwo
  64,6
  Polska
  69,0
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. leski
  36,5
  Województwo
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 136,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. leski
  136,9
  woj. podkarpackie
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat leski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie leskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 785 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 124 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 258 nowych podmiotów, a 157 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (338) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (220) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (245) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (127) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie leskim najwięcej (103) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 708) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,4% (280) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,3% (732) podmiotów, a 73,3% (2 773) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie leskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (24.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 785 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 280 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 732 Przemysł i budownictwo
 • 2 773 Pozostała działalność
 • 258 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie leskim w 2023 roku
 • 157 Podmioty wyrejestrowane w powiecie leskim w 2023 roku
 • 3 124 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 708 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 708
 • 64 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 64
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 784 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 784
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 121 Spółki handlowe ogółem
 • 121
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 103  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 103
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 87 Spółki cywilne ogółem
 • 87
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 124 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 759 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 759
 • 517 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 517
 • 495 Budownictwo
 • 495
 • 262 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 262
 • 178 Przetwórstwo przemysłowe
 • 178
 • 177 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 177
 • 148 Transport i gospodarka magazynowa
 • 148
 • 134 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 134
 • 134 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 134
 • 117 Pozostała działalność
 • 117
 • 54 Informacja i komunikacja
 • 54
 • 48 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 48
 • 44 Edukacja
 • 44
 • 37 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 37
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie leskim stwierdzono 378 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie leskim wynosi 86,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu leskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,76 (wykrywalność 90%) oraz przeciwko mieniu - 7,38 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,72 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 378 Przestępstwa ogółem
 • 378
 • 250 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 250
 • 53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 53
 • 44 Przestępstwa drogowe
 • 44
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 4
 • 189 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 189
 • 14,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat leski
  14,76
  Województwo
  12,93
  Polska
  22,81
 • 9,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat leski
  9,76
  Podkarpackie
  6,81
  Kraj
  12,98
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,07
  Województwo
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat leski
  1,72
  woj. podkarpackie
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,16
  Województwo
  0,32
  Cały kraj
  0,35
 • 7,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. leski
  7,38
  woj. podkarpackie
  6,46
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  68%
  Cały kraj
  71%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. leski
  91%
  Województwo
  66%
  Polska
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. leski
  56%
  Podkarpackie
  56%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat leski
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  75%
  Podkarpackie
  87%
  Polska
  88%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  80%
  Podkarpackie
  48%
  Cały kraj
  51%

Powiat leski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu leskiego wyniosła w 2022 roku 48,5 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu leskiego - 23.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (17.2%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,3 mln złotych, czyli 21,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu leskiego wyniosła w 2022 roku 47,1 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.6%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11.1%). W budżecie powiatu leskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 391 złotych na mieszkańca (21,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,8 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie leskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu leskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu leskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,8 mln

  1,0 tys(100%)

  25,2 mln

  945(100%)

  32,0 mln

  1,2 tys(100%)

  39,2 mln

  1,5 tys(100%)

  31,2 mln

  1,2 tys(100%)

  34,1 mln

  1,3 tys(100%)

  41,2 mln

  1,6 tys(100%)

  48,5 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,9 mln

  294(28.3%)

  7,1 mln

  264(27.9%)

  10,0 mln

  375(31.2%)

  8,1 mln

  305(20.7%)

  8,8 mln

  331(28.1%)

  8,6 mln

  327(25.3%)

  9,6 mln

  367(23.3%)

  11,4 mln

  446(23.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  125(12%)

  3,5 mln

  130(13.8%)

  3,9 mln

  148(12.3%)

  4,0 mln

  151(10.3%)

  4,6 mln

  175(14.8%)

  4,5 mln

  171(13.2%)

  5,6 mln

  215(13.6%)

  8,3 mln

  326(17.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  54,4(5.2%)

  1,4 mln

  50,6(5.4%)

  2,1 mln

  79,0(6.6%)

  1,3 mln

  50,1(3.4%)

  1,8 mln

  66,8(5.7%)

  1,6 mln

  62,0(4.8%)

  4,5 mln

  172(10.9%)

  5,8 mln

  228(12%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  128(12.3%)

  3,6 mln

  133(14.1%)

  3,7 mln

  141(11.7%)

  3,9 mln

  146(9.9%)

  4,3 mln

  161(13.7%)

  5,0 mln

  188(14.6%)

  5,3 mln

  203(12.8%)

  5,3 mln

  207(10.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  117(11.3%)

  1,6 mln

  60,7(6.4%)

  2,1 mln

  79,6(6.6%)

  12,1 mln

  456(30.9%)

  1,6 mln

  60,3(5.1%)

  1,5 mln

  58,3(4.5%)

  3,3 mln

  126(8%)

  5,2 mln

  203(10.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,6 mln

  135(13%)

  3,4 mln

  126(13.3%)

  4,4 mln

  165(13.7%)

  3,3 mln

  125(8.5%)

  3,5 mln

  132(11.2%)

  3,4 mln

  128(9.9%)

  3,4 mln

  131(8.3%)

  4,0 mln

  157(8.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  72,5 tys

  2,7(0.3%)

  340,2 tys

  12,7(1.3%)

  1,3 mln

  49,9(4.2%)

  1,5 mln

  55,7(3.8%)

  1,5 mln

  55,2(4.7%)

  1,4 mln

  53,5(4.1%)

  1,6 mln

  60,0(3.8%)

  2,3 mln

  89,3(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  41,0(3.9%)

  1,1 mln

  42,5(4.5%)

  1,1 mln

  41,2(3.4%)

  1,3 mln

  49,0(3.3%)

  1,4 mln

  53,5(4.5%)

  1,5 mln

  56,8(4.4%)

  1,7 mln

  65,0(4.1%)

  1,8 mln

  69,9(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  68,1(6.5%)

  2,0 mln

  74,8(7.9%)

  740,4 tys

  27,8(2.3%)

  864,4 tys

  32,5(2.2%)

  900,3 tys

  34,0(2.9%)

  846,6 tys

  32,1(2.5%)

  884,1 tys

  33,9(2.1%)

  1,0 mln

  40,7(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  481,6 tys

  18,0(1.7%)

  495,9 tys

  18,6(2%)

  418,6 tys

  15,7(1.3%)

  536,3 tys

  20,2(1.4%)

  548,4 tys

  20,7(1.8%)

  2,2 mln

  82,9(6.4%)

  3,3 mln

  125(7.9%)

  670,2 tys

  26,2(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  924,7 tys

  34,6(3.3%)

  501,1 tys

  18,8(2%)

  272,7 tys

  10,2(0.9%)

  270,1 tys

  10,2(0.7%)

  259,0 tys

  9,8(0.8%)

  185,3 tys

  7,0(0.5%)

  155,3 tys

  6,0(0.4%)

  470,2 tys

  18,4(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  414,5 tys

  15,7(1.2%)

  87,8 tys

  3,4(0.2%)

  360,6 tys

  14,1(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  153,5 tys

  5,7(0.6%)

  148,2 tys

  5,6(0.6%)

  153,3 tys

  5,8(0.5%)

  158,2 tys

  6,0(0.4%)

  162,4 tys

  6,1(0.5%)

  168,1 tys

  6,4(0.5%)

  194,2 tys

  7,4(0.5%)

  156,4 tys

  6,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  4,6(0.5%)

  123,6 tys

  4,6(0.4%)

  124,4 tys

  4,7(0.3%)

  132,0 tys

  5,0(0.4%)

  132,0 tys

  5,0(0.4%)

  132,0 tys

  5,1(0.3%)

  132,0 tys

  5,2(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,2 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  0,2(0%)

  13,4 tys

  0,5(0%)

  7,9 tys

  0,3(0%)

  450

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  61,6 tys

  2,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  16,4 tys

  0,6(0.1%)

  16,9 tys

  0,6(0.1%)

  36,2 tys

  1,4(0.1%)

  33,1 tys

  1,2(0.1%)

  29,6 tys

  1,1(0.1%)

  15,0 tys

  0,6(0%)

  41,4 tys

  1,6(0.1%)

  25,0 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  59,8 tys

  2,2(0.2%)

  67,1 tys

  2,5(0.3%)

  82,5 tys

  3,1(0.3%)

  87,5 tys

  3,3(0.2%)

  112,3 tys

  4,2(0.4%)

  16,9 tys

  0,6(0%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  0,7(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  769

  0,0(0%)

  888

  0,0(0%)

  886

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  55,9

  0,0(0%)

  590

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  282,4 tys

  10,6(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,1 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  39,8(3.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  31,7 tys

  1,2(0.1%)

  27,0 tys

  1,0(0.1%)

  28,0 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  65,5 tys

  2,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie leskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu leskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu leskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,7 mln

  1,0 tys(100%)

  34,5 mln

  1,3 tys(100%)

  31,8 mln

  1,2 tys(100%)

  38,7 mln

  1,5 tys(100%)

  31,4 mln

  1,2 tys(100%)

  45,6 mln

  1,8 tys(100%)

  42,1 mln

  1,6 tys(100%)

  47,1 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,7 mln

  475(45.9%)

  12,9 mln

  484(37.4%)

  13,3 mln

  499(41.7%)

  14,3 mln

  537(36.9%)

  15,6 mln

  590(49.7%)

  27,3 mln

  1,0 tys(59.8%)

  19,7 mln

  756(46.8%)

  19,6 mln

  765(41.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,9 mln

  109(10.5%)

  3,0 mln

  113(8.8%)

  4,1 mln

  153(12.8%)

  4,6 mln

  173(11.9%)

  4,9 mln

  185(15.6%)

  4,7 mln

  178(10.3%)

  5,3 mln

  204(12.6%)

  10,6 mln

  416(22.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  128(12.3%)

  3,6 mln

  133(10.3%)

  3,7 mln

  141(11.8%)

  3,9 mln

  146(10%)

  4,3 mln

  161(13.5%)

  5,0 mln

  188(10.9%)

  5,2 mln

  199(12.4%)

  5,2 mln

  205(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  80,2(7.8%)

  767,4 tys

  28,8(2.2%)

  900,7 tys

  33,9(2.8%)

  8,1 mln

  304(20.8%)

  193,1 tys

  7,3(0.6%)

  161,8 tys

  6,1(0.4%)

  986,3 tys

  37,8(2.3%)

  2,4 mln

  93,5(5.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  414,6 tys

  15,5(1.5%)

  8,5 mln

  319(24.6%)

  890,6 tys

  33,5(2.8%)

  1,5 mln

  57,5(3.9%)

  634,2 tys

  24,0(2%)

  1,4 mln

  54,5(3.2%)

  1,9 mln

  73,9(4.6%)

  1,7 mln

  67,3(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  54,2(5.2%)

  1,3 mln

  50,5(3.9%)

  2,0 mln

  73,9(6.2%)

  1,2 mln

  43,9(3%)

  1,0 mln

  38,9(3.3%)

  1,1 mln

  43,1(2.5%)

  1,5 mln

  57,3(3.6%)

  1,7 mln

  66,6(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  707,3 tys

  26,4(2.6%)

  177,7 tys

  6,7(0.5%)

  2,5 mln

  94,2(7.9%)

  1,3 mln

  50,7(3.5%)

  1,1 mln

  43,3(3.6%)

  719,2 tys

  27,3(1.6%)

  713,9 tys

  27,4(1.7%)

  1,4 mln

  53,3(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  763,6 tys

  28,5(2.8%)

  852,3 tys

  31,9(2.5%)

  776,9 tys

  29,2(2.4%)

  908,8 tys

  34,2(2.3%)

  927,2 tys

  35,1(2.9%)

  2,4 mln

  90,6(5.2%)

  3,8 mln

  146(9.1%)

  1,2 mln

  48,4(2.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  853,6 tys

  31,9(3.1%)

  921,2 tys

  34,5(2.7%)

  1,6 mln

  60,2(5%)

  828,2 tys

  31,2(2.1%)

  610,8 tys

  23,1(1.9%)

  554,2 tys

  21,0(1.2%)

  672,9 tys

  25,8(1.6%)

  1,1 mln

  43,7(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  929,4 tys

  34,7(3.4%)

  1,0 mln

  37,7(2.9%)

  506,0 tys

  19,0(1.6%)

  563,2 tys

  21,2(1.5%)

  555,3 tys

  21,0(1.8%)

  488,2 tys

  18,5(1.1%)

  503,5 tys

  19,3(1.2%)

  600,2 tys

  23,5(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  340,5 tys

  12,7(1.2%)

  344,2 tys

  12,9(1%)

  253,8 tys

  9,5(0.8%)

  288,8 tys

  10,9(0.7%)

  219,5 tys

  8,3(0.7%)

  283,4 tys

  10,7(0.6%)

  310,0 tys

  11,9(0.7%)

  246,9 tys

  9,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  801,2 tys

  30,0(2.9%)

  795,5 tys

  29,8(2.3%)

  286,7 tys

  10,8(0.9%)

  80,5 tys

  3,0(0.2%)

  72,1 tys

  2,7(0.2%)

  111,9 tys

  4,2(0.2%)

  126,8 tys

  4,9(0.3%)

  213,4 tys

  8,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  4,6(0.4%)

  123,3 tys

  4,6(0.4%)

  124,4 tys

  4,7(0.3%)

  132,0 tys

  5,0(0.4%)

  132,0 tys

  5,0(0.3%)

  132,0 tys

  5,1(0.3%)

  132,0 tys

  5,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  108,1 tys

  4,0(0.4%)

  103,7 tys

  3,9(0.3%)

  105,1 tys

  3,9(0.3%)

  106,9 tys

  4,0(0.3%)

  108,1 tys

  4,1(0.3%)

  111,2 tys

  4,2(0.2%)

  117,3 tys

  4,5(0.3%)

  109,8 tys

  4,3(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  0,5(0%)

  183,1 tys

  6,9(0.4%)

  219,7 tys

  8,4(0.5%)

  23,9 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  43,0 tys

  1,6(0.2%)

  43,3 tys

  1,6(0.1%)

  44,8 tys

  1,7(0.1%)

  50,4 tys

  1,9(0.1%)

  69,3 tys

  2,6(0.2%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  5,3 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  0,7(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  33,0 tys

  1,2(0.1%)

  33,8 tys

  1,3(0.1%)

  35,5 tys

  1,3(0.1%)

  33,6 tys

  1,3(0.1%)

  22,5 tys

  0,8(0.1%)

  6,9 tys

  0,3(0%)

  7,3 tys

  0,3(0%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  31,7 tys

  1,2(0.1%)

  27,0 tys

  1,0(0.1%)

  28,0 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  47,1 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat leski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 607 mieszkańców powiatu leskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 733 kobiet oraz 2 874 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 23,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,0% mieszkańców powiatu leskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 17,2% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu leskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie leskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,9%) oraz średnie zawodowe (25,0%).

  W roku 2022 w powiecie leskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 31 oddziałów uczęszczało 601 dzieci (314 dziewczynek oraz 287 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie leskim mieściły się 3 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 223 dzieci (115 dziewczynek oraz 108 chłopców). Dostępnych było 205 miejsc.

  16,5% mieszkańców powiatu leskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 890 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,32 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 18 szkół podstawowych, w których w 146 oddziałach uczyło się 1 782 uczniów (850 kobiet oraz 932 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie leskim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 133 oddziałach uczyło się 1 733 uczniów (849 kobiet oraz 884 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,67.

  W powiecie leskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 180 uczniów (112 kobiet oraz 68 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 45 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie leskim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 14 oddziałach uczyło się 377 uczniów (233 kobiety oraz 144 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W powiecie leskim znajdują się 2 Technika, w których w 19 oddziałach uczyło się 433 uczniów (170 kobiet oraz 263 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 79 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie leskim placówkę miały 3 Technika, w których w 31 oddziałach uczyło się 702 uczniów (306 kobiet oraz 396 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 239 absolwentów.

  W powiecie leskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 85 uczniów (26 kobiet oraz 59 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (11,3% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,7 uczniów. 21,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,8% mieszkańców powiatu leskiego w wieku potencjalnej nauki (31,0% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 19,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. leski
  19,1%
  Podkarpackie
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,9%
  Podkarpackie
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Podkarpackie
  11,0%
  Kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,0%
  Województwo
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,0%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 1,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat leski
  17,2%
  Podkarpackie
  12,7%
  Polska
  12,3%
 • 17,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. leski
  2,9%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 890 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat leski
  890,0
  woj. podkarpackie
  896,0
  Kraj
  927,0
 • 1,32 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,32
  Podkarpackie
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 11 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 31 Oddziały
 • 16 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 491 Miejsca
  (rok 2018)
 • 4 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat leski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 601 Dzieci
 • 314 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 287 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,2%
  47,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 119 3 lata
 • 119
 • 154 4 lata
 • 154
 • 176 5 lata
 • 176
 • 140 6 lat
 • 140
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 63 3 lata
 • 63
 • 81 4 lata
 • 81
 • 83 5 lata
 • 83
 • 81 6 lat
 • 81
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 56 3 lata
 • 56
 • 73 4 lata
 • 73
 • 93 5 lata
 • 93
 • 59 6 lat
 • 59
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 275 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 40,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 40,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat leski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10 Dzieci
 • 3 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 7 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 30,0%
  70,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4 lata
 • 1
 • 7 5 lata
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 6 5 lata
 • 6
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat leski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 142 Oddziały
 • 1 771 Uczniowie
 • 846 Kobiety
  (uczniowie)
 • 925 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 215 Uczniowie w 1 klasie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 276 Absolwenci
 • 145 Kobiety
  (absolwenci)
 • 131 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 11 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,4%
  63,6%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  12,2
  Województwo
  15,1
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,2
 • 12,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,2
 • 12,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 12,5
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 191,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 144,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 86,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat leski
  86,67
  Podkarpackie
  90,63
  Cała Polska
  95,96
 • 85,94 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  85,94
  Podkarpackie
  89,99
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat leski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat leski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat leski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 180 Uczniowie
 • 112 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,2%
  37,8%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,7
  Podkarpackie
  27,1
  Kraj
  26,5
 •  
 • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat leski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 433 Uczniowie
 • 170 Kobiety
  (uczniowie)
 • 263 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,3%
  60,7%
 • 106 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat leski
  22,8
  Województwo
  26,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 41,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 25,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat leski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. leski
  21,3
  Województwo
  22,7
  Polska
  21,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat leski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat leski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat leski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie leskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie leskim znajdowało się 6 hoteli (4 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 6 pensjonatów (3 ★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 9 (całoroczne: 7)
  • domy wycieczkowe: 2 (całoroczne: 1)
  • schroniska: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 7
  • ośrodki wczasowe: 12 (całoroczne: 8)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 6
  • zespoły domków turystycznych: 44 (całoroczne: 14)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 5
  • pokoje gościnne: 46 (całoroczne: 28)
  • kwatery agroturystyczne: 13 (całoroczne: 3)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 24
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 23


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 24 (liczba sal: 38, liczba miejsc: 2 489)
  • z nagłośnieniem: 18
  • z projektorem multimedialnym: 17
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 10
  • z ekranem: 21
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 19
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 12
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 94


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie leskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie leskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 389 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 260 (uczestnicy: 26 860)
  • seanse filmowe: 87 (uczestnicy: 3 887)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 896)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 9 120)
  • koncerty: 49 (uczestnicy: 7 686)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 21 (uczestnicy: 1 065)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 1 037)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 409)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 1 559)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 137)
  • warsztaty: 33 (uczestnicy: 564)
  • inne: 1 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 402)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 86)
  • taneczne: 7 (członkowie: 118)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 70)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 90)
  • literackie: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 35)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 35)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 203)
  • teatralne: 1 (członkowie: 34)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 57)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 35)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 16)
  • taneczne: 3 (członkowie: 49)
  • inne: 2 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie leskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 11 551 zwiedzających, co daje 4 510 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie leskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 150 245 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 27 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 198 619 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 53
  • dostępne dla czytelników: 35
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 35
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie leskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 21 843 wolumeny w tym ziobry specjalne: 165. Odnotowano 223 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 163 wolumeny. Odnotowano 268 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie leskim działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 820 członków. Zarejestrowano 940 ćwiczących (mężczyźni: 670, kobiety: 270, chłopcy do lat 18: 462, dziewczęta do lat 18: 257). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (23) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie leskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat leski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 13 wypadków drogowych w powiecie leskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 50,9 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,9 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 66,3 rannych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie leskim zarejestrowanych było 28 669 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 20 335 samochodów osobowych (795,4 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 174 samochodów ciężarowych (126,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 170 autobusów (6,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 66 ciągników siodłowych (2,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 445 motocykli (95,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 25,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 21,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,4 lat.


  W 2022 roku w powiecie leskim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie leskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 19 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie leskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 50,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  50,9
  Podkarpackie
  51,1
  Polska
  56,5
 • 3,91 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  3,9
  Podkarpackie
  4,2
  Cała Polska
  5,0
 • 74,32 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  74,3
  Podkarpackie
  60,8
  Cały kraj
  65,5
 • 3,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat leski
  3,5
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  5,4
 • 66,27 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  66,3
  Podkarpackie
  69,6
  Cała Polska
  71,0
 • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  7,7
  woj. podkarpackie
  8,3
  Kraj
  8,9
 • 146,15 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. leski
  146,2
  Województwo
  119,0
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 28 669 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie leskim w 2022 roku
 • 20 335 Samochody osobowe
 • 3 174 Samochody ciężarowe
 • 367 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 170 Autobusy
 • 329 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 66 Ciągniki samochodowe
 • 66   Ciągniki siodłowe
 • 2 150 Ciągniki rolnicze
 • 2 445 Motocykle
 • 883   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 817 Motorowery
 • 20 335Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Samochody osobowe w powiecie leskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 795,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. leski
  795,4
  woj. podkarpackie
  633,6
  Cała Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg4 828
  • 1400-1649 kg4 575
  • 1650-1899 kg4 569
  • 1900 kg i więcej6 363
 • 4 828 do 1399 kg
 • 4 575 1400-1649 kg
 • 4 569 1650-1899 kg
 • 6 363 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 7 195 do 1399 cm3
 • 7 195
 • 10 892 1400-1999 cm3
 • 10 892
 • 2 248 2000 i więcej cm3
 • 2 248
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie leskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6 014
  • olej napędowy6 993
  • gaz (LPG)2 187
  • pozostałe5 141
 • 6 014 benzyna
 • 6 993 olej napędowy
 • 2 187 gaz (LPG)
 • 5 141 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 102 do 1 roku
 • 102
 • 66 2 lata
 • 66
 • 134 3 lata
 • 134
 • 354 4-5 lat
 • 354
 • 451 6-7 lat
 • 451
 • 528 8-9 lat
 • 528
 • 828 10-11 lat
 • 828
 • 2 593 12-15 lat
 • 2 593
 • 4 417 16-20 lat
 • 4 417
 • 3 342 21-25 lat
 • 3 342
 • 1 909 26-30 lat
 • 1 909
 • 5 611 31 lat i więcej
 • 5 611
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie leskim
 • Tutaj
  22,6 lat
  Podkarpackie
  19,5 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 3 174Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie leskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 126,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat leski
  126,7
  Podkarpackie
  96,3
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 743 do 999 kg
 • 1 743
 • 735 1000-1499 kg
 • 735
 • 173 1500-2999 kg
 • 173
 • 24 3000-3499 kg
 • 24
 • 92 3500-4999 kg
 • 92
 • 216 5000-6999 kg
 • 216
 • 103 7000-9999 kg
 • 103
 • 62 10000-14999 kg
 • 62
 • 26 15000 kg i więcej
 • 26
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna147
  • olej napędowy1 682
  • gaz (LPG)82
  • pozostałe1 263
 • 147 benzyna
 • 1 682 olej napędowy
 • 82 gaz (LPG)
 • 1 263 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 11 2 lata
 • 11
 • 16 3 lata
 • 16
 • 43 4-5 lat
 • 43
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 66 8-9 lat
 • 66
 • 102 10-11 lat
 • 102
 • 313 12-15 lat
 • 313
 • 481 16-20 lat
 • 481
 • 457 21-25 lat
 • 457
 • 278 26-30 lat
 • 278
 • 1 360 31 lat i więcej
 • 1 360
 • 25,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie leskim
 • Tutaj
  25,5 lat
  Podkarpackie
  19,9 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 170Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Autobusy w powiecie leskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  6,6
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy116
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe54
 • 0 benzyna
 • 116 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 54 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 20 12-15 lat
 • 20
 • 46 16-20 lat
 • 46
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 7 26-30 lat
 • 7
 • 55 31 lat i więcej
 • 55
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie leskim
 • Tutaj
  23,6 lat
  Województwo
  21,6 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 66Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie leskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  2,6
  woj. podkarpackie
  9,8
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy45
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe19
 • 1 benzyna
 • 45 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 10 12-15 lat
 • 10
 • 14 16-20 lat
 • 14
 • 8 21-25 lat
 • 8
 • 5 26-30 lat
 • 5
 • 18 31 lat i więcej
 • 18
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie leskim
 • pow. leski
  21,5 lat
  Województwo
  13,7 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 2 445Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Motocykle w powiecie leskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  95,6
  Podkarpackie
  68,9
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 17 do 1 roku
 • 17
 • 10 2 lata
 • 10
 • 11 3 lata
 • 11
 • 18 4-5 lat
 • 18
 • 54 6-7 lat
 • 54
 • 35 8-9 lat
 • 35
 • 47 10-11 lat
 • 47
 • 155 12-15 lat
 • 155
 • 252 16-20 lat
 • 252
 • 208 21-25 lat
 • 208
 • 84 26-30 lat
 • 84
 • 1 554 31 lat i więcej
 • 1 554
 • 28,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie leskim
 • powiat leski
  28,4 lat
  Województwo
  25,7 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie leskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. leski
  2,4 km
  Podkarpackie
  418,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. leski
  0,1 km
  Podkarpackie
  3,6 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami