Powiat leski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat leski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 26 255 Liczba mieszkańców
 • 835 km2 Powierzchnia
 • 32 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 22,0% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Olesiuk Starosta
 • Rynek 1, 38-600 Lesko Adres starostwa powiatowego
 • RLS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie leskim (1)
 • Lesko
Powiat leski na mapie
Identyfikatory
 • 1821 TERYT (TERC)

powiat leski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku
13 469 62 91
13 469 69 97
Jana Pawła II 2
38-600 Lesko
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
13 468 73 99
13 468 73 19
Wincentego Pola 4
38-600 Lesko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku
13 469 71 48
13 469 71 48
Wincentego Pola 1
38-600 Lesko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesku
13 469 83 00
13 469 83 00
Plac Konstytucji 3-go Maja 14
38-600 Lesko
Starostwo Powiatowe w Lesku
(13) 469-71-24
(13) 469-71-30
Rynek
38-600 Lesko

Powiat leski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat leski ma 26 255 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leskiego w 2050 roku wynosi 22 037, z czego 11 253 to kobiety, a 10 784 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu leskiego zawarli w 2020 roku 93 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,1% mieszkańców powiatu leskiego jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 2,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat leski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -66. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,50 na 1000 mieszkańców powiatu leskiego. W 2020 roku urodziło się 224 dzieci, w tym 53,1% dziewczynek i 46,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 345 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 33,7% zgonów w powiecie leskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,7% zgonów w powiecie leskim były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu leskiego przypada 10.98 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 228 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 253 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu leskiego -25. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  61,5% mieszkańców powiatu leskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu leskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 255 Liczba mieszkańców
 • 13 323 Kobiety
 • 12 932 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie leskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie leskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie leskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 037 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 11 253 Kobiety
 • 10 784 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie leskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie leskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie leskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu leskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,8 lat
  woj. podkarpackie
  41,4 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 45,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat leski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu leskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,1%
  woj. podkarpackie
  30,5%
  Polska
  28,8%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,2%
  Podkarpackie
  57,1%
  Polska
  55,8%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,6%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Polska
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. leski
  2,8%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • pow. leski
  1,4%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie leskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,5
  woj. podkarpackie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat leski
  0,7
  Podkarpackie
  1,0
  Cała Polska
  1,3
 • 93 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie leskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -66 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -56 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,50 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,5
  Podkarpackie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,2
 • -4,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie leskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie leskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie leskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie leskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 224 Urodzenia żywe
 • 119 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 105 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,1%
  46,9%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. leski
  8,5
  woj. podkarpackie
  9,2
  Cały kraj
  9,3
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. leski
  36,6
  Podkarpackie
  38,8
  Cały kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 345 g Średnia waga noworodków
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 364 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat leski
  3 345 g
  Podkarpackie
  3 352 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 23 Waga 4000g - 4499g
 • 23
 • 60 Waga 3500g - 3999g
 • 60
 • 87 Waga 3000g - 3499g
 • 87
 • 41 Waga 2500g - 2999g
 • 41
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,25
  Województwo
  1,30
  Cała Polska
  1,38
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat leski
  0,67
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,67
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,77
  Podkarpackie
  0,81
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie leskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 290 Zgony
 • 129 Kobiety
  (Zgony)
 • 161 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,5%
  55,5%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,0
  Podkarpackie
  11,4
  Polska
  12,5
 • 129,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. leski
  129,5
  Podkarpackie
  123,3
  Polska
  134,3
 • 8,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  8,9
  Podkarpackie
  4,3
  Cały kraj
  3,6
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat leski
  3,1
  Podkarpackie
  2,8
  Cała Polska
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie leskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,7%
  Podkarpackie
  42,8%
  Cała Polska
  39,4%
 • 30,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat leski
  30,7%
  woj. podkarpackie
  25,2%
  Cała Polska
  26,5%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,9%
  Województwo
  6,3%
  Kraj
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,1
  Kraj
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,0
  Polska
  70,4
 • 301,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  301,5
  woj. podkarpackie
  236,9
  Kraj
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  209,0
  Kraj
  261,3
 • 331,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 357,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 305,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat leski
  331,7
  Podkarpackie
  403,2
  Cały kraj
  421,0
 • 32,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 53,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  32,0
  Województwo
  56,6
  Cały kraj
  69,5
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  22,3
  Podkarpackie
  25,3
  Kraj
  35,1
 • 7,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  7,4
  woj. podkarpackie
  6,5
  Kraj
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,9%
  Podkarpackie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie leskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 60 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  60,0
  Podkarpackie
  26,0
  Polska
  31,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  11,0
  woj. podkarpackie
  11,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 3 powieszenie się
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 5 13-18 lat
 • 5
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 1 50-60 lat
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 1 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony2
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 2 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 3 renta
 • 3
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 renta
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 228 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 117 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 111 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 253 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 137 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 116 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie leskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat leski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie leskim oddano do użytku 126 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,78 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie leskim to 8 321 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 316 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  61,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,6% na mieszkania komunalne, 9,5% jako sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie leskim to 4,03 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie leskim to 97,10 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,05% mieszkań posiada łazienkę, 76,99% korzysta z centralnego ogrzewania, a 23,59% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie leskim 47 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 927 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 014 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 transakcje (mediana cen - 3 488 zł/m2, średnia - 3 431 zł/m2), a na rynku wtórnym 43 transakcje rynkowe (mediana cen - 2 916 zł/m2, średnia - 2 969 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 927 zł
 • Tutaj
  2 927 zł
  Województwo
  4 988 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 2 927 zł Ogółem
 • 2 927 zł
 • 3 252 zł do 40 m2
 • 3 252 zł
 • 3 016 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 016 zł
 • 2 916 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 916 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 014 zł
 • Tutaj
  3 014 zł
  woj. podkarpackie
  4 799 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 3 014 zł Ogółem
 • 3 014 zł
 • 3 132 zł do 40 m2
 • 3 132 zł
 • 3 169 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 169 zł
 • 3 107 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 107 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 47
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m27
  • od 40,1 do 60 m223
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m20
 • 7 do 40 m2
 • 23 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie leskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 488 zł
 • Tutaj
  3 488 zł
  woj. podkarpackie
  5 359 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 3 488 zł Ogółem
 • 3 488 zł
 • 3 759 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 759 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 431 zł
 • Tutaj
  3 431 zł
  Województwo
  5 166 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 3 431 zł Ogółem
 • 3 431 zł
 • 3 487 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 487 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 916 zł
 • pow. leski
  2 916 zł
  woj. podkarpackie
  4 436 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 916 zł Ogółem
 • 2 916 zł
 • 3 252 zł do 40 m2
 • 3 252 zł
 • 3 016 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 016 zł
 • 2 894 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 894 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 969 zł
 • pow. leski
  2 969 zł
  Podkarpackie
  4 469 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 2 969 zł Ogółem
 • 2 969 zł
 • 3 132 zł do 40 m2
 • 3 132 zł
 • 3 167 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 167 zł
 • 3 013 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 013 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 43
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m27
  • od 40,1 do 60 m222
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m20
 • 7 do 40 m2
 • 22 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 321 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 315,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. leski
  315,50
  Województwo
  324,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 89,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  89,40 m2
  Podkarpackie
  82,40 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. leski
  28,20 m2
  Podkarpackie
  26,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. leski
  4,46
  woj. podkarpackie
  4,11
  Kraj
  3,82
 • 3,17 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,17
  Podkarpackie
  3,09
  Polska
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. leski
  0,71
  Województwo
  0,75
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 126 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,78 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,78
  woj. podkarpackie
  4,73
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 508 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. leski
  4,03
  Województwo
  4,38
  Cała Polska
  3,77
 • 19,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  19,26
  Województwo
  20,74
  Cały kraj
  21,77
 • 12 231 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 97,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  97,1 m2
  Podkarpackie
  102,8 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,46 m2
  woj. podkarpackie
  0,49 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat leski
  96,54%
  woj. podkarpackie
  94,86%
  Cały kraj
  96,97%
 • 94,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  94,92%
  woj. podkarpackie
  92,04%
  Polska
  94,01%
 • 93,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. leski
  93,05%
  Województwo
  89,99%
  Cała Polska
  91,78%
 • 76,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. leski
  76,99%
  Podkarpackie
  78,75%
  Kraj
  83,08%
 • 23,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. leski
  23,59%
  Województwo
  75,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat leski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie leskim na 1000 mieszkańców pracuje 136osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie leskim wynosiło w 2020 roku 16,7% (17,1% wśród kobiet i 16,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leskim wynosiło 4 832,85 PLN, co odpowiada 87.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leskiego 2 666 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 628 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -38.

  54,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,7% w przemyśle i budownictwie, a 10,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 136 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat leski
  136,0
  woj. podkarpackie
  217,0
  Cały kraj
  252,0
 • 16,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,1% Kobiety
 • 16,3% Mężczyźni
 • powiat leski
  16,7%
  woj. podkarpackie
  9,1%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie leskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie leskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie leskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 833 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 833 PLN
  Podkarpackie
  4 708 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie leskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 666 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 628 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -38 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,7% Przemysł i budownictwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 10,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,5% Pozostałe
 • 32,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie leskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 596 Pracujący ogółem
 • 2 065 Kobiety
 • 1 531 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie leskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat leski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat leski
  62,5
  Województwo
  63,7
  Polska
  68,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. leski
  35,7
  Województwo
  34,0
  Cała Polska
  37,5
 • 133,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. leski
  133,2
  woj. podkarpackie
  114,6
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat leski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie leskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 446 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 846 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 308 nowych podmiotów, a 127 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (338) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (220) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (245) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (127) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie leskim najwięcej (89) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 367) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  8,3% (286) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,2% (628) podmiotów, a 73,5% (2 532) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie leskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (21.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 446 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 286 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 628 Przemysł i budownictwo
 • 2 532 Pozostała działalność
 • 308 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie leskim w 2020 roku
 • 127 Podmioty wyrejestrowane w powiecie leskim w 2020 roku
 • 2 846 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 367 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 367
 • 66 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 66
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 445 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 445
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 84 Spółki handlowe ogółem
 • 84
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 66  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 66
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 89 Spółki cywilne ogółem
 • 89
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 846 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 601 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 601
 • 537 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 537
 • 421 Budownictwo
 • 421
 • 269 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 269
 • 161 Transport i gospodarka magazynowa
 • 161
 • 158 Przetwórstwo przemysłowe
 • 158
 • 153 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 153
 • 128 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 128
 • 122 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 122
 • 104 Pozostała działalność
 • 104
 • 46 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 46
 • 44 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 44
 • 43 Informacja i komunikacja
 • 43
 • 40 Edukacja
 • 40
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie leskim stwierdzono 310 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie leskim wynosi 83,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu leskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,14 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 5,30 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,74 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,25 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 310 Przestępstwa ogółem
 • 310
 • 215 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 215
 • 33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 33
 • 46 Przestępstwa drogowe
 • 46
 • 9 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 9
 • 140 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 140
 • 11,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat leski
  11,74
  Województwo
  15,15
  Polska
  19,96
 • 8,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat leski
  8,14
  Podkarpackie
  7,01
  Kraj
  12,25
 • 1,25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,25
  Województwo
  6,10
  Cała Polska
  5,17
 • 1,74 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat leski
  1,74
  woj. podkarpackie
  1,52
  Cała Polska
  1,73
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,37
 • 5,30 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. leski
  5,30
  woj. podkarpackie
  8,68
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  84%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  73%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. leski
  83%
  Województwo
  70%
  Polska
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. leski
  61%
  Podkarpackie
  87%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat leski
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Podkarpackie
  87%
  Polska
  87%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  76%
  Podkarpackie
  74%
  Cały kraj
  54%

Powiat leski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu leskiego wyniosła w 2020 roku 34,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu leskiego - 25.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (14.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,3 mln złotych, czyli 9,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu leskiego wyniosła w 2020 roku 45,6 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 45.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (59.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10.9%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (10.3%). W budżecie powiatu leskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 152 złotych na mieszkańca (8,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,4 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie leskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu leskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu leskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,5 mln

  1,2 tys(100%)

  27,9 mln

  1,0 tys(100%)

  27,8 mln

  1,0 tys(100%)

  25,2 mln

  945(100%)

  32,0 mln

  1,2 tys(100%)

  39,2 mln

  1,5 tys(100%)

  31,2 mln

  1,2 tys(100%)

  34,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,2 mln

  308(26.2%)

  8,5 mln

  318(30.5%)

  7,9 mln

  294(28.3%)

  7,1 mln

  264(27.9%)

  10,0 mln

  375(31.2%)

  8,1 mln

  305(20.7%)

  8,8 mln

  331(28.1%)

  8,6 mln

  327(25.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  126(10.7%)

  3,6 mln

  133(12.8%)

  3,4 mln

  128(12.3%)

  3,6 mln

  133(14.1%)

  3,7 mln

  141(11.7%)

  3,9 mln

  146(9.9%)

  4,3 mln

  161(13.7%)

  5,0 mln

  188(14.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  169(14.4%)

  3,7 mln

  139(13.3%)

  3,3 mln

  125(12%)

  3,5 mln

  130(13.8%)

  3,9 mln

  148(12.3%)

  4,0 mln

  151(10.3%)

  4,6 mln

  175(14.8%)

  4,5 mln

  171(13.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,6 mln

  136(11.6%)

  3,7 mln

  140(13.4%)

  3,6 mln

  135(13%)

  3,4 mln

  126(13.3%)

  4,4 mln

  165(13.7%)

  3,3 mln

  125(8.5%)

  3,5 mln

  132(11.2%)

  3,4 mln

  128(9.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  556,1 tys

  20,8(1.8%)

  571,4 tys

  21,3(2%)

  481,6 tys

  18,0(1.7%)

  495,9 tys

  18,6(2%)

  418,6 tys

  15,7(1.3%)

  536,3 tys

  20,2(1.4%)

  548,4 tys

  20,7(1.8%)

  2,2 mln

  82,9(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  95,7(8.1%)

  1,9 mln

  69,3(6.7%)

  1,5 mln

  54,4(5.2%)

  1,4 mln

  50,6(5.4%)

  2,1 mln

  79,0(6.6%)

  1,3 mln

  50,1(3.4%)

  1,8 mln

  66,8(5.7%)

  1,6 mln

  62,0(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  154(13.1%)

  1,5 mln

  55,8(5.4%)

  3,1 mln

  117(11.3%)

  1,6 mln

  60,7(6.4%)

  2,1 mln

  79,6(6.6%)

  12,1 mln

  456(30.9%)

  1,6 mln

  60,3(5.1%)

  1,5 mln

  58,3(4.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  56,5(4.8%)

  1,3 mln

  47,3(4.5%)

  1,1 mln

  41,0(3.9%)

  1,1 mln

  42,5(4.5%)

  1,1 mln

  41,2(3.4%)

  1,3 mln

  49,0(3.3%)

  1,4 mln

  53,5(4.5%)

  1,5 mln

  56,8(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  84,7 tys

  3,2(0.3%)

  105,8 tys

  3,9(0.4%)

  72,5 tys

  2,7(0.3%)

  340,2 tys

  12,7(1.3%)

  1,3 mln

  49,9(4.2%)

  1,5 mln

  55,7(3.8%)

  1,5 mln

  55,2(4.7%)

  1,4 mln

  53,5(4.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  282,4 tys

  10,6(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,1 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  39,8(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  67,2(5.7%)

  1,8 mln

  65,4(6.3%)

  1,8 mln

  68,1(6.5%)

  2,0 mln

  74,8(7.9%)

  740,4 tys

  27,8(2.3%)

  864,4 tys

  32,5(2.2%)

  900,3 tys

  34,0(2.9%)

  846,6 tys

  32,1(2.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  414,5 tys

  15,7(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  745,6 tys

  27,8(2.4%)

  389,0 tys

  14,5(1.4%)

  924,7 tys

  34,6(3.3%)

  501,1 tys

  18,8(2%)

  272,7 tys

  10,2(0.9%)

  270,1 tys

  10,2(0.7%)

  259,0 tys

  9,8(0.8%)

  185,3 tys

  7,0(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  157,7 tys

  5,9(0.5%)

  159,7 tys

  6,0(0.6%)

  153,5 tys

  5,7(0.6%)

  148,2 tys

  5,6(0.6%)

  153,3 tys

  5,8(0.5%)

  158,2 tys

  6,0(0.4%)

  162,4 tys

  6,1(0.5%)

  168,1 tys

  6,4(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  4,6(0.5%)

  123,6 tys

  4,6(0.4%)

  124,4 tys

  4,7(0.3%)

  132,0 tys

  5,0(0.4%)

  132,0 tys

  5,0(0.4%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  10,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  31,7 tys

  1,2(0.1%)

  27,0 tys

  1,0(0.1%)

  28,0 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  38,3 tys

  1,4(0.1%)

  41,2 tys

  1,5(0.1%)

  59,8 tys

  2,2(0.2%)

  67,1 tys

  2,5(0.3%)

  82,5 tys

  3,1(0.3%)

  87,5 tys

  3,3(0.2%)

  112,3 tys

  4,2(0.4%)

  16,9 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  12,5 tys

  0,5(0%)

  15,1 tys

  0,6(0.1%)

  16,4 tys

  0,6(0.1%)

  16,9 tys

  0,6(0.1%)

  36,2 tys

  1,4(0.1%)

  33,1 tys

  1,2(0.1%)

  29,6 tys

  1,1(0.1%)

  15,0 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  17,2 tys

  0,6(0.1%)

  17,0 tys

  0,6(0.1%)

  769

  0,0(0%)

  888

  0,0(0%)

  886

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,0 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,2(0%)

  8,2 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  0,2(0%)

  13,4 tys

  0,5(0%)

  7,9 tys

  0,3(0%)

  450

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  37,9 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  49,4 tys

  1,8(0.2%)

  617,4 tys

  23,0(2.2%)

  65,5 tys

  2,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie leskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu leskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat leski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu leskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,4 mln

  1,2 tys(100%)

  27,9 mln

  1,0 tys(100%)

  27,7 mln

  1,0 tys(100%)

  34,5 mln

  1,3 tys(100%)

  31,8 mln

  1,2 tys(100%)

  38,7 mln

  1,5 tys(100%)

  31,4 mln

  1,2 tys(100%)

  45,6 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,2 mln

  495(42.2%)

  12,8 mln

  478(46%)

  12,7 mln

  475(45.9%)

  12,9 mln

  484(37.4%)

  13,3 mln

  499(41.7%)

  14,3 mln

  537(36.9%)

  15,6 mln

  590(49.7%)

  27,3 mln

  1,0 tys(59.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  126(10.7%)

  3,6 mln

  132(12.7%)

  3,4 mln

  128(12.3%)

  3,6 mln

  133(10.3%)

  3,7 mln

  141(11.8%)

  3,9 mln

  146(10%)

  4,3 mln

  161(13.5%)

  5,0 mln

  188(10.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,4 mln

  90,6(7.7%)

  2,6 mln

  97,6(9.4%)

  2,9 mln

  109(10.5%)

  3,0 mln

  113(8.8%)

  4,1 mln

  153(12.8%)

  4,6 mln

  173(11.9%)

  4,9 mln

  185(15.6%)

  4,7 mln

  178(10.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  721,4 tys

  26,9(2.3%)

  822,7 tys

  30,7(3%)

  763,6 tys

  28,5(2.8%)

  852,3 tys

  31,9(2.5%)

  776,9 tys

  29,2(2.4%)

  908,8 tys

  34,2(2.3%)

  927,2 tys

  35,1(2.9%)

  2,4 mln

  90,6(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  59,8(5.1%)

  530,0 tys

  19,8(1.9%)

  414,6 tys

  15,5(1.5%)

  8,5 mln

  319(24.6%)

  890,6 tys

  33,5(2.8%)

  1,5 mln

  57,5(3.9%)

  634,2 tys

  24,0(2%)

  1,4 mln

  54,5(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  68,0(5.8%)

  1,6 mln

  60,0(5.8%)

  1,5 mln

  54,2(5.2%)

  1,3 mln

  50,5(3.9%)

  2,0 mln

  73,9(6.2%)

  1,2 mln

  43,9(3%)

  1,0 mln

  38,9(3.3%)

  1,1 mln

  43,1(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  829,8 tys

  31,0(2.6%)

  1,2 mln

  45,6(4.4%)

  707,3 tys

  26,4(2.6%)

  177,7 tys

  6,7(0.5%)

  2,5 mln

  94,2(7.9%)

  1,3 mln

  50,7(3.5%)

  1,1 mln

  43,3(3.6%)

  719,2 tys

  27,3(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  788,2 tys

  29,4(2.5%)

  873,1 tys

  32,6(3.1%)

  853,6 tys

  31,9(3.1%)

  921,2 tys

  34,5(2.7%)

  1,6 mln

  60,2(5%)

  828,2 tys

  31,2(2.1%)

  610,8 tys

  23,1(1.9%)

  554,2 tys

  21,0(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  938,0 tys

  35,0(3%)

  956,7 tys

  35,7(3.4%)

  929,4 tys

  34,7(3.4%)

  1,0 mln

  37,7(2.9%)

  506,0 tys

  19,0(1.6%)

  563,2 tys

  21,2(1.5%)

  555,3 tys

  21,0(1.8%)

  488,2 tys

  18,5(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  835,1 tys

  31,2(2.7%)

  547,0 tys

  20,4(2%)

  340,5 tys

  12,7(1.2%)

  344,2 tys

  12,9(1%)

  253,8 tys

  9,5(0.8%)

  288,8 tys

  10,9(0.7%)

  219,5 tys

  8,3(0.7%)

  283,4 tys

  10,7(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  0,5(0%)

  183,1 tys

  6,9(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  110(9.4%)

  624,0 tys

  23,3(2.2%)

  2,1 mln

  80,2(7.8%)

  767,4 tys

  28,8(2.2%)

  900,7 tys

  33,9(2.8%)

  8,1 mln

  304(20.8%)

  193,1 tys

  7,3(0.6%)

  161,8 tys

  6,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  4,6(0.4%)

  123,3 tys

  4,6(0.4%)

  124,4 tys

  4,7(0.3%)

  132,0 tys

  5,0(0.4%)

  132,0 tys

  5,0(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  62,5(5.3%)

  972,3 tys

  36,3(3.5%)

  801,2 tys

  30,0(2.9%)

  795,5 tys

  29,8(2.3%)

  286,7 tys

  10,8(0.9%)

  80,5 tys

  3,0(0.2%)

  72,1 tys

  2,7(0.2%)

  111,9 tys

  4,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  111,4 tys

  4,2(0.4%)

  112,4 tys

  4,2(0.4%)

  108,1 tys

  4,0(0.4%)

  103,7 tys

  3,9(0.3%)

  105,1 tys

  3,9(0.3%)

  106,9 tys

  4,0(0.3%)

  108,1 tys

  4,1(0.3%)

  111,2 tys

  4,2(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  10,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  31,7 tys

  1,2(0.1%)

  27,0 tys

  1,0(0.1%)

  28,0 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  16,8 tys

  0,6(0.1%)

  33,2 tys

  1,2(0.1%)

  33,0 tys

  1,2(0.1%)

  33,8 tys

  1,3(0.1%)

  35,5 tys

  1,3(0.1%)

  33,6 tys

  1,3(0.1%)

  22,5 tys

  0,8(0.1%)

  6,9 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  24,0 tys

  0,9(0.1%)

  34,8 tys

  1,3(0.1%)

  43,0 tys

  1,6(0.2%)

  43,3 tys

  1,6(0.1%)

  44,8 tys

  1,7(0.1%)

  50,4 tys

  1,9(0.1%)

  69,3 tys

  2,6(0.2%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  37,9 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  42,0 tys

  1,6(0.1%)

  524,4 tys

  19,6(1.9%)

  47,1 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat leski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 5 733 mieszkańców powiatu leskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 788 kobiet oraz 2 945 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu leskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 24,3% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu leskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie leskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz podstawowe ukończone (23,5%).

  W roku 2018 w powiecie leskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 21 oddziałów uczęszczało 403 dzieci (193 dziewczynki oraz 210 chłopców). Dostępnych było 491 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie leskim mieściły się 3 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 223 dzieci (115 dziewczynek oraz 108 chłopców). Dostępnych było 205 miejsc.

  16,1% mieszkańców powiatu leskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 15,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 800 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,32 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 19 szkół podstawowych, w których w 157 oddziałach uczyło się 1 860 uczniów (902 kobiety oraz 958 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie leskim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 133 oddziałach uczyło się 1 733 uczniów (849 kobiet oraz 884 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,91.

  W powiecie leskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 149 uczniów (102 kobiety oraz 47 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 59 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie leskim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 14 oddziałach uczyło się 377 uczniów (233 kobiety oraz 144 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W powiecie leskim znajdują się 2 Technika, w których w 16 oddziałach uczyło się 363 uczniów (163 kobiety oraz 200 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 86 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie leskim placówkę miały 3 Technika, w których w 31 oddziałach uczyło się 702 uczniów (306 kobiet oraz 396 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 239 absolwentów.

  W powiecie leskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 61 uczniów (10 kobiet oraz 51 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (11,5% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,8 uczniów. 30,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,7% mieszkańców powiatu leskiego w wieku potencjalnej nauki (31,9% kobiet i 31,5% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. leski
  12,4%
  Podkarpackie
  15,7%
  Polska
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,8%
  Podkarpackie
  32,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,1%
  Podkarpackie
  11,5%
  Kraj
  12,4%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,1%
  Województwo
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,8%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,5%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat leski
  24,3%
  Podkarpackie
  20,6%
  Polska
  19,3%
 • 25,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. leski
  2,2%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 800 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat leski
  800,0
  woj. podkarpackie
  849,0
  Kraj
  873,0
 • 1,32 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,32
  Podkarpackie
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 21 Oddziały
 • 23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 491 Miejsca
 • 4 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat leski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 403 Dzieci
 • 193 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 210 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 95 3 lata
 • 95
 • 90 4 lata
 • 90
 • 104 5 lata
 • 104
 • 96 6 lat
 • 96
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 41 3 lata
 • 41
 • 43 4 lata
 • 43
 • 51 5 lata
 • 51
 • 51 6 lat
 • 51
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 54 3 lata
 • 54
 • 47 4 lata
 • 47
 • 53 5 lata
 • 53
 • 45 6 lat
 • 45
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 356 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 34,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 34,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat leski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Dzieci
 • 9 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 11 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,0%
  55,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 4 4 lata
 • 4
 • 7 5 lata
 • 7
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 1 4 lata
 • 1
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4 lata
 • 3
 • 5 5 lata
 • 5
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat leski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 154 Oddziały
 • 1 851 Uczniowie
 • 899 Kobiety
  (uczniowie)
 • 952 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 212 Uczniowie w 1 klasie
 • 104 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 108 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 234 Absolwenci 2016
 • 120 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 114 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 3 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 11,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  11,8
  Województwo
  15,5
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 11,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 11,8
 • 11,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 11,8
 • 12,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 12,0
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 186,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 136,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 92 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 92 niemiecki
 •  
 • 88,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat leski
  88,91
  Podkarpackie
  93,09
  Cała Polska
  95,46
 • 88,48 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,48
  Podkarpackie
  92,29
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat leski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat leski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat leski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 149 Uczniowie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,5%
  31,5%
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,8
  Podkarpackie
  27,4
  Kraj
  26,2
 •  
 • 15,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat leski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 363 Uczniowie
 • 163 Kobiety
  (uczniowie)
 • 200 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,9%
  55,1%
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat leski
  22,7
  Województwo
  26,5
  Polska
  23,8
 •  
 • 37,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 23,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat leski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 16,4%
  83,6%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 30,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. leski
  30,5
  Województwo
  23,0
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 1 205 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 651 angielski
 • 554 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat leski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat leski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat leski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie leskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie leskim znajdowało się 6 hoteli (4 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 7 pensjonatów (3 ★★, 1 , 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 6 (całoroczne: 4)
  • domy wycieczkowe: 2 (całoroczne: 1)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 6
  • ośrodki wczasowe: 14 (całoroczne: 10)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 6
  • zespoły domków turystycznych: 47 (całoroczne: 15)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 5
  • pokoje gościnne: 50 (całoroczne: 29)
  • kwatery agroturystyczne: 15 (całoroczne: 4)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 26
  • drzwi automatycznie otwierane: 9
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 14


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 27 (liczba sal: 45, liczba miejsc: 3 079)
  • z nagłośnieniem: 24
  • z projektorem multimedialnym: 24
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 13
  • z ekranem: 32
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 25
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 22
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 97


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie leskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie leskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 460 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 97 (uczestnicy: 33 312)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 1 300)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 16 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 2 070)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 10 900)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 176)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 1 200)
  • konkursy: 13 (uczestnicy: 333)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 370)
  • warsztaty: 14 (uczestnicy: 263)
  • inne: 5 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 358)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 48)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 117)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 58)
  • koło gospodyń wiejskich: 13 (członkowie: 135)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 240)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 115)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 271)
  • teatralne: 1 (członkowie: 27)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 43)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 7 (członkowie: 158)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie leskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 13 000 zwiedzających, co daje 4 922 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie leskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 155 923 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 198 619 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 53
  • dostępne dla czytelników: 37
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 37
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie leskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 22 715 wolumenów w tym ziobry specjalne: 165. Odnotowano 227 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 163 wolumeny. Odnotowano 268 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie leskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie leskim działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 820 członków. Zarejestrowano 940 ćwiczących (mężczyźni: 670, kobiety: 270, chłopcy do lat 18: 462, dziewczęta do lat 18: 257). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (23) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie leskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat leski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w powiecie leskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 34,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 29,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie leskim zarejestrowanych było 27 263 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 19 390 samochodów osobowych (735,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 040 samochodów ciężarowych (117,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 169 autobusów (6,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 55 ciągników siodłowych (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 268 motocykli (86,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 25,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 22,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,5 lat.


  W 2020 roku w powiecie leskim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie leskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 8 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie leskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 34,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  34,1
  Podkarpackie
  55,0
  Polska
  61,5
 • 3,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  3,8
  Podkarpackie
  6,2
  Cała Polska
  6,5
 • 30,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  30,3
  Podkarpackie
  58,5
  Cały kraj
  69,2
 • 3,67 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat leski
  3,7
  Województwo
  7,7
  Cała Polska
  7,6
 • 29,34 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  29,3
  Podkarpackie
  72,0
  Cała Polska
  80,2
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  11,1
  woj. podkarpackie
  11,3
  Kraj
  10,6
 • 88,89 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. leski
  88,9
  Województwo
  106,3
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 27 263 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie leskim w 2020 roku
 • 19 390 Samochody osobowe
 • 3 040 Samochody ciężarowe
 • 368 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 169 Autobusy
 • 301 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 55 Ciągniki samochodowe
 • 55   Ciągniki siodłowe
 • 2 040 Ciągniki rolnicze
 • 2 268 Motocykle
 • 823   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 789 Motorowery
 • 19 390Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Samochody osobowe w powiecie leskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 735,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. leski
  735,2
  woj. podkarpackie
  592,7
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg4 906
  • 1400-1649 kg4 539
  • 1650-1899 kg4 402
  • 1900 kg i więcej5 543
 • 4 906 do 1399 kg
 • 4 539 1400-1649 kg
 • 4 402 1650-1899 kg
 • 5 543 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 7 031 do 1399 cm3
 • 7 031
 • 10 335 1400-1999 cm3
 • 10 335
 • 2 024 2000 i więcej cm3
 • 2 024
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie leskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5 669
  • olej napędowy6 586
  • gaz (LPG)2 037
  • pozostałe5 098
 • 5 669 benzyna
 • 6 586 olej napędowy
 • 2 037 gaz (LPG)
 • 5 098 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 138 do 1 roku
 • 138
 • 97 2 lata
 • 97
 • 123 3 lata
 • 123
 • 327 4-5 lat
 • 327
 • 391 6-7 lat
 • 391
 • 627 8-9 lat
 • 627
 • 816 10-11 lat
 • 816
 • 2 843 12-15 lat
 • 2 843
 • 4 279 16-20 lat
 • 4 279
 • 3 045 21-25 lat
 • 3 045
 • 1 703 26-30 lat
 • 1 703
 • 5 001 31 lat i więcej
 • 5 001
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie leskim
 • Tutaj
  22,0 lat
  Podkarpackie
  18,9 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 3 040Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie leskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 117,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat leski
  117,3
  Podkarpackie
  88,9
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 683 do 999 kg
 • 1 683
 • 670 1000-1499 kg
 • 670
 • 171 1500-2999 kg
 • 171
 • 21 3000-3499 kg
 • 21
 • 91 3500-4999 kg
 • 91
 • 218 5000-6999 kg
 • 218
 • 102 7000-9999 kg
 • 102
 • 59 10000-14999 kg
 • 59
 • 25 15000 kg i więcej
 • 25
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna149
  • olej napędowy1 552
  • gaz (LPG)81
  • pozostałe1 258
 • 149 benzyna
 • 1 552 olej napędowy
 • 81 gaz (LPG)
 • 1 258 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 17 do 1 roku
 • 17
 • 14 2 lata
 • 14
 • 12 3 lata
 • 12
 • 37 4-5 lat
 • 37
 • 59 6-7 lat
 • 59
 • 72 8-9 lat
 • 72
 • 118 10-11 lat
 • 118
 • 319 12-15 lat
 • 319
 • 468 16-20 lat
 • 468
 • 408 21-25 lat
 • 408
 • 217 26-30 lat
 • 217
 • 1 299 31 lat i więcej
 • 1 299
 • 25,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie leskim
 • Tutaj
  25,0 lat
  Podkarpackie
  19,3 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 169Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Autobusy w powiecie leskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  6,4
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy115
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe54
 • 0 benzyna
 • 115 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 54 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 41 12-15 lat
 • 41
 • 25 16-20 lat
 • 25
 • 29 21-25 lat
 • 29
 • 4 26-30 lat
 • 4
 • 54 31 lat i więcej
 • 54
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie leskim
 • Tutaj
  22,4 lat
  Województwo
  20,9 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 55Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie leskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  2,1
  woj. podkarpackie
  8,4
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy34
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe19
 • 1 benzyna
 • 34 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 12 16-20 lat
 • 12
 • 6 21-25 lat
 • 6
 • 5 26-30 lat
 • 5
 • 16 31 lat i więcej
 • 16
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie leskim
 • pow. leski
  22,7 lat
  Województwo
  13,4 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 2 268Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie leskim
 • Motocykle w powiecie leskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  86,0
  Podkarpackie
  61,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 6 2 lata
 • 6
 • 14 3 lata
 • 14
 • 42 4-5 lat
 • 42
 • 24 6-7 lat
 • 24
 • 37 8-9 lat
 • 37
 • 53 10-11 lat
 • 53
 • 163 12-15 lat
 • 163
 • 210 16-20 lat
 • 210
 • 134 21-25 lat
 • 134
 • 104 26-30 lat
 • 104
 • 1 469 31 lat i więcej
 • 1 469
 • 28,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie leskim
 • powiat leski
  28,5 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie leskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. leski
  2,4 km
  Podkarpackie
  378,5 km
  Polska
  551,8 km
 • 0,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. leski
  0,1 km
  Podkarpackie
  3,2 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami