Lewin Brzeski w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Lewin Brzeski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lewin Brzeski to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu brzeskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Lewin Brzeski.
 • 5 647 Liczba mieszkańców
 • 11,6 km² Powierzchnia
 • 485,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 143 – 145 m n.p.m Wysokość
 • 1333 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OB Tablice rejestracyjne
 • Artur Leopold Kotara Burmistrz miasta
Lewin Brzeski na mapie
Identyfikatory
 • 17.618850.7483 Współrzędne GPS
 • 1601044 TERYT (TERC)
 • 0965720 SIMC
Herb miasta Lewin Brzeski
Lewin Brzeski herb
Flaga miasta Lewin Brzeski
Lewin Brzeski flaga

Lewin Brzeski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
49-340Poczta Lewin Brzeski, ul. Pocztowa 8
49-340Skrytki Pocztowe Poczta Lewin Brzeski, ul. Pocztowa 8

Lewin Brzeski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lewinie Brzeskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Brzegu (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Starobrzeska 28c
49-305 Brzeg
Urząd Miejski Lewin Brzeski
(77) 424-66-00
(77) 424-66-38
Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski

Lewin Brzeski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Lewin Brzeski jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 647, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lewina Brzeskiego zawarli w 2021 roku 22 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców Lewina Brzeskiego jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Lewin Brzeski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,12 na 1000 mieszkańców Lewina Brzeskiego. W 2021 roku urodziło się 53 dzieci, w tym 45,3% dziewczynek i 54,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,2% zgonów w Lewinie Brzeskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w Lewinie Brzeskim były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lewina Brzeskiego przypada 14.48 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 70 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 87 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lewina Brzeskiego -17. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -14.

  61,7% mieszkańców Lewina Brzeskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lewina Brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 647 Liczba mieszkańców
 • 2 927 Kobiety
 • 2 720 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lewinie Brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lewinie Brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lewinie Brzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lewina Brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,1 lat
  Województwo
  43,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lewin Brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lewina Brzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lewin Brzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lewin Brzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lewin Brzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,2%
  Województwo
  27,8%
  Kraj
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,7%
  Opolskie
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Lewin Brzeski
  8,8%
  Województwo
  8,8%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,7%
  woj. opolskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 9,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Lewin Brzeski
  0,5%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lewinie Brzeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,9
  Opolskie
  4,0
  Cała Polska
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Lewin Brzeski
  1,7
  Opolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lewinie Brzeskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -29 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Lewin Brzeski
  -5,1
  woj. opolskie
  -6,1
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lewinie Brzeskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lewinie Brzeskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lewinie Brzeskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lewinie Brzeskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 53 Urodzenia żywe
 • 24 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 29 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,3%
  54,7%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,4
  woj. opolskie
  7,5
  Cały kraj
  8,7
 • 31,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Lewin Brzeski
  31,5
  woj. opolskie
  32,9
  Polska
  37,5
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 318 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 223 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 413 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 318 g
  woj. opolskie
  3 356 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 180 Waga 3500g - 3999g
 • 180
 • 245 Waga 3000g - 3499g
 • 245
 • 126 Waga 2500g - 2999g
 • 126
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Lewin Brzeski
  1,10
  Województwo
  1,17
  Kraj
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  Opolskie
  0,57
  Cała Polska
  0,64
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Lewin Brzeski
  0,51
  Opolskie
  0,55
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Lewinie Brzeskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 82 Zgony
 • 37 Kobiety
  (Zgony)
 • 45 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Lewin Brzeski
  14,5
  woj. opolskie
  13,6
  Cały kraj
  13,6
 • 197,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  197,7
  woj. opolskie
  181,0
  Polska
  156,7
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,7
  Opolskie
  4,0
  Cały kraj
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,1
  Opolskie
  3,6
  Kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,2%
  Opolskie
  36,7%
  Cały kraj
  34,8%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Lewin Brzeski
  22,6%
  Województwo
  20,4%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Lewin Brzeski
  4,3%
  Województwo
  4,8%
  Polska
  5,4%
 • 250 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  26,5
  Cały kraj
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  79,0
  Cała Polska
  74,4
 • 326,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  326,1
  Opolskie
  282,4
  Cała Polska
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  254,5
  Kraj
  246,5
 • 435,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 442,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  435,6
  woj. opolskie
  508,0
  Kraj
  475,8
 • 56,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  56,4
  woj. opolskie
  75,7
  Polska
  70,6
 • 42,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  42,3
  Opolskie
  37,4
  Kraj
  32,6
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,9
  woj. opolskie
  8,9
  Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Lewin Brzeski
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 38 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 87 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -31 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -17 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lewinie Brzeskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lewin Brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lewin Brzeski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Lewinie Brzeskim oddano do użytku 26 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,60 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lewinie Brzeskim to 2 120 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 372 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  76,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 23,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lewinie Brzeskim to 3,35 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Lewinie Brzeskim to 84,70 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,96% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,56% mieszkań posiada łazienkę, 86,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,35% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 120 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 372,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Lewin Brzeski
  372,20
  woj. opolskie
  370,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 68,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  68,70 m2
  Opolskie
  81,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Lewin Brzeski
  25,60 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,65 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,65
  Województwo
  4,19
  Cały kraj
  3,82
 • 2,69 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,69
  Opolskie
  2,70
  Cała Polska
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Lewin Brzeski
  0,74
  woj. opolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 26 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,60
  Województwo
  3,52
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 87 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  3,35
  woj. opolskie
  4,26
  Cały kraj
  3,90
 • 15,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  15,41
  Województwo
  14,97
  Kraj
  24,07
 • 2 201 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 84,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  84,7 m2
  Opolskie
  105,4 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Lewin Brzeski
  0,39 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Lewin Brzeski
  99,81%
  Województwo
  98,31%
  Cała Polska
  96,97%
 • 98,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,96%
  Opolskie
  97,06%
  Polska
  94,01%
 • 96,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Lewin Brzeski
  96,56%
  woj. opolskie
  93,71%
  Cała Polska
  91,78%
 • 86,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  86,56%
  Opolskie
  82,73%
  Cała Polska
  83,08%
 • 93,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  93,35%
  Województwo
  48,46%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Lewin Brzeski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Lewinie Brzeskim na 1000 mieszkańców pracuje 140osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Lewinie Brzeskim wynosiło w 2021 roku 8,3% (10,6% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lewinie Brzeskim wynosiło 5 157,08 PLN, co odpowiada 85.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lewina Brzeskiego 727 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 169 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -558.

  18,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Lewina Brzeskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,6% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 140 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Lewin Brzeski
  140,0
  Województwo
  224,0
  Kraj
  257,0
 • 8,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,6% Kobiety
 • 6,4% Mężczyźni
 • Lewin Brzeski
  8,3%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lewinie Brzeskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lewinie Brzeskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lewinie Brzeskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 157 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Lewin Brzeski
  5 157 PLN
  woj. opolskie
  5 493 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lewinie Brzeskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 727 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 169 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -558 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,6% Przemysł i budownictwo
 • 19,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,7% Pozostałe
 • 42,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lewinie Brzeskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 788 Pracujący ogółem
 • 386 Kobiety
 • 402 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Lewinie Brzeskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lewin Brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lewin Brzeski
  62,0
  Województwo
  66,0
  Polska
  69,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  35,7
  Opolskie
  39,3
  Kraj
  38,2
 • 135,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  135,8
  woj. opolskie
  147,3
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lewin Brzeski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Lewinie Brzeskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 756 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 523 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 51 nowych podmiotów, a 29 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (78) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (32) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (62) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (21) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lewinie Brzeskim najwięcej (34) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (738) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,9% (226) podmiotów, a 69,2% (523) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lewinie Brzeskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 756 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 226 Przemysł i budownictwo
 • 523 Pozostała działalność
 • 51 Podmioty nowo zarejestrowane w Lewinie Brzeskim w 2021 roku
 • 29 Podmioty wyrejestrowane w Lewinie Brzeskim w 2021 roku
 • 523 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 738 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 738
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 756 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 756
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 24 Spółki handlowe ogółem
 • 24
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 34 Spółki cywilne ogółem
 • 34
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 523 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 156 Budownictwo
 • 156
 • 123 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 123
 • 41 Przetwórstwo przemysłowe
 • 41
 • 35 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 35
 • 32 Transport i gospodarka magazynowa
 • 32
 • 27 Pozostała działalność
 • 27
 • 21 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 21
 • 20 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 20
 • 18 Informacja i komunikacja
 • 18
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lewin Brzeski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Lewinie Brzeskim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 123 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,60 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lewinie Brzeskim wynosi 71,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lewina Brzeskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,23 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 12,77 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,58 (62%), drogowe - 2,08 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lewina Brzeskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lewin Brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 123 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 123
 • 86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 86
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 72 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 72
 • 21,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Lewin Brzeski
  21,60
  Województwo
  17,77
  Cała Polska
  21,51
 • 15,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,23
  woj. opolskie
  10,23
  Kraj
  12,82
 • 3,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,58
  woj. opolskie
  4,94
  Cała Polska
  5,89
 • 2,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Lewin Brzeski
  2,08
  Opolskie
  1,77
  Kraj
  1,85
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,42
  Województwo
  0,35
  Polska
  0,35
 • 12,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,77
  Opolskie
  8,68
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lewin Brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  70%
  Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  68%
  woj. opolskie
  65%
  Kraj
  64%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  63%
  Opolskie
  66%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  87%
  Opolskie
  91%
  Cały kraj
  89%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  56%
  Opolskie
  49%
  Cała Polska
  53%

Lewin Brzeski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Lewina Brzeskiego wyniosła w 2021 roku 73,8 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Lewina Brzeskiego - 27.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,8 mln złotych, czyli 13,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lewina Brzeskiego wyniosła w 2021 roku 73,1 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.3%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (7.1%). W budżecie Lewina Brzeskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 869 złotych na mieszkańca (15,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 20,3 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,3%.
 • Wydatki budżetu w Lewinie Brzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lewina Brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lewin Brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lewina Brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,3 mln

  3,0 tys(100%)

  37,4 mln

  2,8 tys(100%)

  43,2 mln

  3,3 tys(100%)

  48,6 mln

  3,7 tys(100%)

  55,9 mln

  4,3 tys(100%)

  56,9 mln

  4,4 tys(100%)

  60,9 mln

  4,7 tys(100%)

  73,8 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,7 mln

  2,6 tys(38.9%)

  15,0 mln

  2,5 tys(40.2%)

  14,6 mln

  2,5 tys(33.7%)

  14,5 mln

  2,5 tys(29.8%)

  20,7 mln

  3,6 tys(37.1%)

  16,9 mln

  2,9 tys(29.6%)

  18,1 mln

  3,2 tys(29.7%)

  20,2 mln

  3,6 tys(27.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  454(6.7%)

  3,1 mln

  531(8.4%)

  2,9 mln

  498(6.7%)

  3,3 mln

  571(6.8%)

  3,8 mln

  655(6.7%)

  5,2 mln

  915(9.2%)

  5,5 mln

  967(9%)

  7,5 mln

  1,3 tys(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  697(10.3%)

  4,5 mln

  766(12.1%)

  4,8 mln

  822(11.1%)

  5,7 mln

  990(11.8%)

  5,8 mln

  1,0 tys(10.5%)

  5,9 mln

  1,0 tys(10.4%)

  6,2 mln

  1,1 tys(10.2%)

  6,9 mln

  1,2 tys(9.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  219(3.2%)

  1,4 mln

  240(3.8%)

  1,5 mln

  250(3.4%)

  1,6 mln

  273(3.2%)

  1,7 mln

  295(3%)

  1,7 mln

  303(3%)

  2,6 mln

  453(4.2%)

  4,8 mln

  847(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  308(4.5%)

  890,7 tys

  151(2.4%)

  1,5 mln

  257(3.5%)

  2,2 mln

  384(4.6%)

  2,0 mln

  350(3.6%)

  3,3 mln

  569(5.7%)

  247,0 tys

  43,4(0.4%)

  4,8 mln

  846(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  1,4 tys(20.3%)

  8,2 mln

  1,4 tys(22.1%)

  14,1 mln

  2,4 tys(32.6%)

  3,6 mln

  622(7.4%)

  3,7 mln

  648(6.7%)

  3,7 mln

  646(6.5%)

  4,0 mln

  694(6.5%)

  4,5 mln

  804(6.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  218(3.2%)

  1,3 mln

  216(3.4%)

  1,4 mln

  236(3.2%)

  1,4 mln

  239(2.8%)

  1,8 mln

  320(3.3%)

  1,8 mln

  322(3.2%)

  2,3 mln

  409(3.8%)

  4,5 mln

  790(6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  827,6 tys

  139(2.1%)

  834,2 tys

  141(2.2%)

  846,3 tys

  145(2%)

  826,7 tys

  143(1.7%)

  832,3 tys

  145(1.5%)

  971,4 tys

  170(1.7%)

  976,6 tys

  171(1.6%)

  1,0 mln

  186(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  303,5 tys

  51,1(0.8%)

  275,8 tys

  46,7(0.7%)

  250,2 tys

  43,0(0.6%)

  238,6 tys

  41,3(0.5%)

  292,6 tys

  51,0(0.5%)

  443,2 tys

  77,4(0.8%)

  532,3 tys

  93,5(0.9%)

  565,5 tys

  100(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 mln

  369(5.4%)

  341,0 tys

  57,8(0.9%)

  350,0 tys

  60,1(0.8%)

  1,6 mln

  277(3.3%)

  1,6 mln

  272(2.8%)

  1,0 mln

  182(1.8%)

  521,4 tys

  91,5(0.9%)

  502,0 tys

  88,9(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  424,0 tys

  71,4(1.1%)

  435,0 tys

  73,7(1.2%)

  273,8 tys

  47,0(0.6%)

  458,6 tys

  79,4(0.9%)

  334,1 tys

  58,2(0.6%)

  250,2 tys

  43,7(0.4%)

  1,3 mln

  235(2.2%)

  322,7 tys

  57,1(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  208,5 tys

  35,1(0.5%)

  175,5 tys

  29,7(0.5%)

  189,3 tys

  32,5(0.4%)

  203,3 tys

  35,2(0.4%)

  216,2 tys

  37,6(0.4%)

  263,6 tys

  46,1(0.5%)

  265,7 tys

  46,7(0.4%)

  308,3 tys

  54,6(0.4%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  299,2 tys

  52,5(0.5%)

  260,2 tys

  46,1(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  541,5 tys

  91,2(1.3%)

  124,5 tys

  21,1(0.3%)

  204,6 tys

  35,1(0.5%)

  172,4 tys

  29,9(0.4%)

  92,7 tys

  16,1(0.2%)

  143,3 tys

  25,0(0.3%)

  107,5 tys

  18,9(0.2%)

  98,6 tys

  17,5(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  375,5 tys

  63,2(0.9%)

  292,7 tys

  49,6(0.8%)

  251,3 tys

  43,2(0.6%)

  255,7 tys

  44,3(0.5%)

  237,9 tys

  41,4(0.4%)

  217,6 tys

  38,0(0.4%)

  146,0 tys

  25,6(0.2%)

  91,5 tys

  16,2(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  5,5 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  5,3(0%)

  6,0 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,2 tys

  10,6(0.2%)

  73,3 tys

  12,4(0.2%)

  11,7 tys

  2,0(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  72,2 tys

  12,6(0.1%)

  84,8 tys

  14,8(0.1%)

  67,5 tys

  11,8(0.1%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  900

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  800

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  256,8 tys

  43,2(0.6%)

  281,3 tys

  47,6(0.8%)

  127,5 tys

  21,9(0.3%)

  169,7 tys

  29,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  3,5(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lewinie Brzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lewina Brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lewin Brzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lewina Brzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,9 mln

  2,9 tys(100%)

  38,3 mln

  2,9 tys(100%)

  44,3 mln

  3,3 tys(100%)

  47,8 mln

  3,6 tys(100%)

  55,8 mln

  4,3 tys(100%)

  57,8 mln

  4,5 tys(100%)

  62,9 mln

  4,9 tys(100%)

  73,1 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,6 mln

  2,3 tys(34.8%)

  14,2 mln

  2,4 tys(37.2%)

  15,0 mln

  2,6 tys(33.9%)

  17,2 mln

  3,0 tys(36%)

  18,3 mln

  3,2 tys(32.8%)

  19,8 mln

  3,5 tys(34.3%)

  20,6 mln

  3,6 tys(32.7%)

  24,3 mln

  4,3 tys(33.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,8 mln

  1,8 tys(27.8%)

  10,9 mln

  1,8 tys(28.4%)

  11,8 mln

  2,0 tys(26.6%)

  11,6 mln

  2,0 tys(24.3%)

  12,9 mln

  2,2 tys(23.1%)

  12,8 mln

  2,2 tys(22%)

  15,3 mln

  2,7 tys(24.2%)

  16,3 mln

  2,9 tys(22.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  343(5.2%)

  2,0 mln

  334(5.2%)

  1,6 mln

  275(3.6%)

  1,7 mln

  289(3.5%)

  1,9 mln

  332(3.4%)

  1,7 mln

  304(3%)

  2,2 mln

  386(3.5%)

  5,2 mln

  915(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  308(4.7%)

  1,8 mln

  311(4.8%)

  1,9 mln

  323(4.2%)

  1,9 mln

  327(4%)

  1,8 mln

  322(3.3%)

  3,3 mln

  576(5.7%)

  3,3 mln

  584(5.3%)

  4,2 mln

  738(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  1,0 tys(15.6%)

  5,9 mln

  999(15.4%)

  11,6 mln

  2,0 tys(26.2%)

  1,5 mln

  267(3.2%)

  1,4 mln

  244(2.5%)

  1,3 mln

  235(2.3%)

  1,5 mln

  265(2.4%)

  1,6 mln

  286(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  915,1 tys

  154(2.4%)

  1,2 mln

  209(3.2%)

  717,7 tys

  123(1.6%)

  712,2 tys

  123(1.5%)

  3,7 mln

  641(6.6%)

  1,0 mln

  178(1.8%)

  1,1 mln

  187(1.7%)

  1,4 mln

  252(1.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  944,3 tys

  159(2.4%)

  247,8 tys

  42,0(0.6%)

  328,1 tys

  56,3(0.7%)

  43,6 tys

  7,6(0.1%)

  1,5 mln

  259(2.7%)

  1,8 mln

  314(3.1%)

  88,7 tys

  15,6(0.1%)

  1,2 mln

  214(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  788,2 tys

  133(2%)

  781,1 tys

  132(2%)

  815,2 tys

  140(1.8%)

  787,1 tys

  136(1.6%)

  792,4 tys

  138(1.4%)

  935,3 tys

  163(1.6%)

  953,0 tys

  167(1.5%)

  1,0 mln

  182(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  199,1 tys

  33,5(0.5%)

  207,0 tys

  35,1(0.5%)

  219,5 tys

  37,7(0.5%)

  224,0 tys

  38,8(0.5%)

  218,4 tys

  38,0(0.4%)

  253,3 tys

  44,3(0.4%)

  264,3 tys

  46,4(0.4%)

  564,9 tys

  100(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  16,0 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,6 tys

  11,7(0.1%)

  296,3 tys

  52,5(0.4%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  217,3 tys

  38,5(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  215,3 tys

  36,2(0.6%)

  230,1 tys

  39,0(0.6%)

  181,7 tys

  31,2(0.4%)

  189,1 tys

  32,7(0.4%)

  306,7 tys

  53,4(0.5%)

  246,0 tys

  43,0(0.4%)

  185,0 tys

  32,5(0.3%)

  180,5 tys

  32,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  222,6 tys

  37,5(0.6%)

  133,7 tys

  22,6(0.3%)

  18,8 tys

  3,2(0%)

  9,1 tys

  1,6(0%)

  5,3 tys

  0,9(0%)

  34,8 tys

  6,1(0.1%)

  239,1 tys

  42,0(0.4%)

  82,2 tys

  14,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  39,1 tys

  6,6(0.1%)

  327,4 tys

  55,4(0.9%)

  24,3 tys

  4,2(0.1%)

  18,1 tys

  3,1(0%)

  20,2 tys

  3,5(0%)

  70,6 tys

  12,3(0.1%)

  21,9 tys

  3,9(0%)

  30,4 tys

  5,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  133,8 tys

  22,5(0.3%)

  108,8 tys

  18,4(0.3%)

  82,4 tys

  14,1(0.2%)

  53,0 tys

  9,2(0.1%)

  41,3 tys

  7,2(0.1%)

  28,1 tys

  4,9(0%)

  16,3 tys

  2,9(0%)

  12,8 tys

  2,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,0 tys

  2,0(0%)

  7,2 tys

  1,2(0%)

  5,7 tys

  1,0(0%)

  7,3 tys

  1,3(0%)

  7,3 tys

  1,3(0%)

  8,2 tys

  1,4(0%)

  8,8 tys

  1,5(0%)

  9,1 tys

  1,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,2 tys

  0,5(0%)

  4,8 tys

  0,8(0%)

  636

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  5,3(0%)

  6,0 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,2 tys

  10,6(0.2%)

  73,3 tys

  12,4(0.2%)

  11,7 tys

  2,0(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  72,2 tys

  12,6(0.1%)

  84,8 tys

  14,8(0.1%)

  67,5 tys

  11,8(0.1%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  900

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  800

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  179(2.7%)

  78,0 tys

  13,2(0.2%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  962,7 tys

  168(1.7%)

  300,4 tys

  52,5(0.5%)

  147,5 tys

  25,9(0.2%)

  466

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lewin Brzeski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 221 mieszkańców Lewina Brzeskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 603 kobiet oraz 618 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 25,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Lewina Brzeskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Lewina Brzeskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lewinie Brzeskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (24,0%) oraz wyższe (23,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (26,3%).

  W roku 2021 w Lewinie Brzeskim mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 227 dzieci (108 dziewczynek oraz 119 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Lewinie Brzeskim mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 200 dzieci (91 dziewczynek oraz 109 chłopców). Dostępnych było 220 miejsc.

  15,4% mieszkańców Lewina Brzeskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 169 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 28 oddziałach uczyło się 569 uczniów (277 kobiet oraz 292 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Lewinie Brzeskim placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 537 uczniów (259 kobiet oraz 278 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,9% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 24,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,3 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,8% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 19,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców Lewina Brzeskiego w wieku potencjalnej nauki (29,0% kobiet i 26,9% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Lewin Brzeski
  19,7%
  woj. opolskie
  21,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Lewin Brzeski
  39,1%
  Opolskie
  34,9%
  Kraj
  35,2%
 • 40,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Lewin Brzeski
  3,3%
  Opolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,7%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  25,0%
  Opolskie
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 24,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,4%
  woj. opolskie
  25,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. opolskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Lewin Brzeski
  12,2%
  woj. opolskie
  12,3%
  Polska
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1169 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 169,0
  Województwo
  919,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,56
  woj. opolskie
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 245 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Lewin Brzeski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 227 Dzieci
 • 108 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 119 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 53 3 lata
 • 53
 • 55 4 lata
 • 55
 • 58 5 lata
 • 58
 • 53 6 lat
 • 53
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 25 3 lata
 • 25
 • 25 4 lata
 • 25
 • 28 5 lata
 • 28
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 28 3 lata
 • 28
 • 30 4 lata
 • 30
 • 30 5 lata
 • 30
 • 25 6 lat
 • 25
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 18,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lewinie Brzeskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lewinie Brzeskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 1
  Publiczne
  77 412-72-01
  77 412-72-01
  ul. Aleja Wojska Polskiego 13
  49-340 Lewin Brzeski
  511711
  Przedszkole Publiczne Nr 2
  Publiczne
  77 412-76-82
  77 412-76-82
  ul. Narutowicza 2
  49-340 Lewin Brzeski
  51179
 • Szkoły podstawowe w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lewin Brzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 569 Uczniowie
 • 277 Kobiety
  (uczniowie)
 • 292 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 84 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,3
  woj. opolskie
  15,7
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 39,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lewinie Brzeskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lewinie Brzeskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  77 412-75-91
  77 412-76-38
  ul. Kościuszki 61
  49-340 Lewin Brzeski
  2047141
 • Edukacyjne grupy wieku w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lewin Brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lewin Brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lewin Brzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lewin Brzeski - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Lewinie Brzeskim

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Lewinie Brzeskim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Lewinie Brzeskim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Lewinie Brzeskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 17 (uczestnicy: 371)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 160)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 51)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 118)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 50)
  • inne: 1 (członkowie: 37)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • inne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 175)
  • teatralne: 2 (członkowie: 42)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 22)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 6)
  • taneczne: 3 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Lewinie Brzeskim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 947 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 481 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Lewinie Brzeskim działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 107 członków. Zarejestrowano 167 ćwiczących (mężczyźni: 127, kobiety: 40, chłopcy do lat 18: 100, dziewczęta do lat 18: 40). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lewinie Brzeskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lewina Brzeskiego znajduje się 56 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Lewinie Brzeskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1954-12-29, wykaz dokumentów: 147/54 z 1954-12-29
  • Kościół z XV w. (ul. Zamkowa 2)dnia 1959-10-22, wykaz dokumentów: 602/59 z 1959-10-22
  • Pałac z 1772 r. (ul. Zamkowa 3)dnia 1964-09-08, wykaz dokumentów: 772/64 z 1964-09-08
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 1964-09-08, wykaz dokumentów: 772/64 z 1964-09-08
  • Zespół - pałac z 1772 r. (ul. Zamkowa 3)dnia 1964-09-08, wykaz dokumentów: 772/64 z 1964-09-08
  • Park z XVIII w.dnia 1964-09-08, wykaz dokumentów: 772/64 z 1964-09-08; 63/81 z 1981-07-15
  • Ratusz z 1837 r. (ul. Rynek 1)dnia 1966-01-14, wykaz dokumentów: 1098/66 z 1966-01-14
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 2)dnia 1966-03-16, wykaz dokumentów: 1210/66 z 1966-03-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 3)dnia 1966-03-16, wykaz dokumentów: 1211/66 z 1966-03-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 3)dnia 1966-03-16, wykaz dokumentów: 1212/66 z 1966-03-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 4)dnia 1966-03-16, wykaz dokumentów: 1213/66 z 1966-03-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 7)dnia 1966-03-16, wykaz dokumentów: 1214/66 z 1966-03-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 5)dnia 1966-03-16, wykaz dokumentów: 1215/66 z 1966-03-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 5)dnia 1966-03-16, wykaz dokumentów: 1216/66 z 1966-03-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 6)dnia 1966-03-21, wykaz dokumentów: 1217/66 z 1966-03-21
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 6)dnia 1966-03-21, wykaz dokumentów: 1218/66 z 1966-03-21
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 7)dnia 1966-03-22, wykaz dokumentów: 1219/66 z 1966-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 7)dnia 1966-03-22, wykaz dokumentów: 1220/66 z 1966-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 8)dnia 1966-03-22, wykaz dokumentów: 1221/66 z 1966-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 12)dnia 1966-03-22, wykaz dokumentów: 1222/66 z 1966-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 12)dnia 1966-03-22, wykaz dokumentów: 1223/66 z 1966-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 13)dnia 1966-03-22, wykaz dokumentów: 1224/66 z 1966-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 14)dnia 1966-03-22, wykaz dokumentów: 1225/66 z 1966-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1966-03-22, wykaz dokumentów: 1226/66 z 1966-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1966-03-22, wykaz dokumentów: 1227/66 z 1966-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 17)dnia 1966-03-22, wykaz dokumentów: 1228/66 z 1966-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 17)dnia 1966-03-23, wykaz dokumentów: 1241/66 z 1966-03-23
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1966-03-26, wykaz dokumentów: 1229/66 z 1966-03-26
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1966-03-26, wykaz dokumentów: 1230/66 z 1966-03-26
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 21)dnia 1966-03-26, wykaz dokumentów: 1231/66 z 1966-03-26
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 21)dnia 1966-03-26, wykaz dokumentów: 1232/66 z 1966-03-26
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 22)dnia 1966-03-28, wykaz dokumentów: 1233/66 z 1966-03-28
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1966-03-28, wykaz dokumentów: 1234/66 z 1966-03-28
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 23)dnia 1966-03-28, wykaz dokumentów: 1235/66 z 1966-03-28
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 24)dnia 1966-03-30, wykaz dokumentów: 1236/66 z 1966-03-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 25)dnia 1966-03-30, wykaz dokumentów: 1237/66 z 1966-03-30
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 24)dnia 1966-03-30, wykaz dokumentów: 1238/66 z 1966-03-30
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 25)dnia 1966-03-31, wykaz dokumentów: 1239/66 z 1966-03-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Kilińskiego 11)dnia 1966-04-01, wykaz dokumentów: 1243/66 z 1966-04-01
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kościuszki 3)dnia 1966-04-01, wykaz dokumentów: 1244/66 z 1966-04-01
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kościuszki 5)dnia 1966-04-01, wykaz dokumentów: 1245/66 z 1966-04-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościuszki 9)dnia 1966-04-01, wykaz dokumentów: 1246/66 z 1966-04-01
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kościuszki 19)dnia 1966-04-01, wykaz dokumentów: 1247/66 z 1966-04-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Matejki 3)dnia 1966-04-01, wykaz dokumentów: 1248/66 z 1966-04-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Matejki 6)dnia 1966-04-01, wykaz dokumentów: 1249/66 z 1966-04-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Matejki 8)dnia 1966-04-01, wykaz dokumentów: 1250/66 z 1966-04-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Matejki 9)dnia 1966-04-01, wykaz dokumentów: 1251/66 z 1966-04-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Matejki 11)dnia 1966-04-02, wykaz dokumentów: 1252/66 z 1966-04-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Matejki 12)dnia 1966-04-02, wykaz dokumentów: 1253/66 z 1966-04-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Matejki 12)dnia 1966-04-02, wykaz dokumentów: 1254/66 z 1966-04-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Pocztowa 3)dnia 1966-04-02, wykaz dokumentów: 1258/66 z 1966-04-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Pocztowa 5)dnia 1966-04-02, wykaz dokumentów: 1259/66 z 1966-04-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 2)dnia 1966-04-09, wykaz dokumentów: 1288/66 z 1966-04-09
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 8)dnia 1972-09-14, wykaz dokumentów: 1961/72 z 1972-09-14
  • Spichlerz z 1756 r. (ul. Rolna 4)dnia 1973-01-20, wykaz dokumentów: 1890/73 z 1973-01-20
  • Cmentarz II wojna światowa z 1939 - 1945dnia 1989-12-14, wykaz dokumentów: 226/89 z 1989-12-14
 • Formy ochrony przyrody w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Lewina Brzeskiego znajduje się 61 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Lewinie Brzeskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Baumani - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie przy odrestaurowanym zabytkowym murze pałacowym.
  • Ireny Zajączkiewicz Dudkowej - Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rosną przy drodze gminnej wiodącej od drogi nr 94 w kierunku torów kolejowych w Leśniczówce.
  • Pomnik przyrodyOpis: Topola kanadyjska wiek około 122 lata jast najstarszym drzewem tego gatunku na terenie Opolszczyzny i jednym z najstarszych w Polsce obwód pnia 709cm pień:rosochaty lekko wybrzuszony na wysokości 2m rozwidla się na dwa przewodniki, Data ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie na brzegu Nysy Kłodzkiej (prawie na skarpie rzeki w odległości 200m od zabudowań byłego PGR w Lewinie Brzeskm w kierunku mostu kolejowego.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w Lewinie Brzeskim przy ul.Zamkowej 1 w odległości 4m od budynku mieszkalnego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w Lewinie Brzeskim przy ul.Powstańców Śląskich 20A na podwórku budynku prywatnego.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie na placu zabaw Publicznego Przedszkola w Skorogoszczy ul.Słowackiego 1 plac należy do zabytkowego Parku w Skorogoszczy.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w Skorogoszczy przy ul.Zamkowej w zabytkowym Parku przy Publicznej Szkole Podstawowej w pobliżu zabudowań byłego PGR.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w Skorogoszczy w zabytkowym Parku.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w odległości 15m od budynku mieszkalnego w Leśniczówce nr 6
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: Nadleśnictwo: Brzeg Obręb leśny: Karłowice Leśnictwo: Prędocin Oddz.: 281 (rośnie na skraju lasu przy drodze gminnej w Leśniczówce w kierunku torów kolejowych oddalone od drogi krajowej nr 94 około 100m.)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: cztery drzewa rosną obok siebie co kilka metrów na terenie zabytkowego Parku w Łosiowie ul. Główna 1.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w zabytkowym Parku w Łosiowie ul. Główna 1 w pobliżu siedziby OODR.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w zabytkowym Parku w Łosiowie przy ulicy Głównej w odległości 20m od zaplecza pałacu zabytkowego.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w Parku zabytkowym w Łosiowie ul. Główna 1 pomiędzy siedzibą OODR i zabytkowym palacem.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w Parku zabytkowym w Łosiowie ul. Główna 1 pomiędzy siedzibą OODR i zabytkowym palacem w odległości 1m od ogrodzenia oddzielającego park od drogi krajowej nr 94.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w Parku zabytkowym w Łosiowie ul. Główna 1w środkowej części pomiędzy siedzibą OODR i zabytkowym palacem.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w Parku zabytkowym w Łosiowie ul. Główna 1 z tyłu zabytkowego parku przy ogrodzeniu..
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w Parku zabytkowym w Łosiowie ul. Główna 1 w pobliżu siedziby OODR kilka metrów od zabytkowego pałacu..
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w Parku zabytkowym w Łosiowie ul. Główna 1 pomiędzy siedzibą OODR i zabytkowym palacem w niedalekiej odległości od ogrodzenia usytuowanego przy drodze krajowej nr 94.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: aleja dębów biegnie prostopadle od drogi gminnej łączącej Różynę - Wronów
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: Nadleśnictwo: Brzeg Obręb leśny: Karłowice Leśnictwo: Prędocin Oddz.: 271. Dwa z nich po prawej stronie drogi od Zawadna w kierunku Odry pięć z nich przy pierwszej drodze w kierunku odry - jadac droga gminna od Różyny. Pozostałe 8 drzew na terenach b
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie w odległości 10m od budynku pałacu zabytkowego we Wronowie.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie na polu będącym z zarządzie Gospodarstwa Rolnego w Ptakowicach
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rośnie na wale przeciwpowodziowym około km za wsią Kantorowice
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2002-08-23, Opis granicy: rosną na terenach prywatnych w Kantorowicach w pobliżu zabytkowego zamku myśliwskiego.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie w zabytkowym parku w Skorogoszczy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie w zabytkowym parku w Skorogoszczy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie w zabytkowym parku w Skorogoszczy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie w zabytkowym parku w Skorogoszczy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie w zabytkowym parku w Skorogoszczy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie w zabytkowym parku w Skorogoszczy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: Nadleśnictwo: Brzeg Obręb leśny: Karłowice Leśnictwo: Prędocin Oddz.: 273 (rośnie w parku zabytkowym we Wronowie nad brzegiem oczka wodnego)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: Nadleśnictwo: Brzeg Obręb leśny: Karłowice Leśnictwo: Prędocin Oddz.: 273 (rośnie na terenie przylegającym do parku we Wronowie w lesie)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: Nadleśnictwo: Brzeg Obręb leśny: Karłowice Leśnictwo: Prędocin Oddz.: 273 (rośnie na terenie przylegającym do parku we Wronowie w lesie)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: Nadleśnictwo: Brzeg Obręb leśny: Karłowice Leśnictwo: Prędocin Oddz.: 273 (rośnie na terenie przylegajacym do parku we Wronowie w parku)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: Nadleśnictwo: Brzeg Obręb leśny: Karłowice Leśnictwo: Prędocin Oddz.: 273 (rośnie na terenie przylegającym do parku we Wronowie w lesie)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie na placu przy kościele ewangielickim
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna wiek około 120 lat obwód pnia 312cm pień gruby lekko przechylony w kierunku wschodnim pień wewnątrz wypróchnięty z otworem ok.0 5m wewnątrz pnia wyrosła druga lipa korona nieregularna dwuczęściowa\, Data ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie na placu przy kościele ewangielickim
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie w Parku zabytkowym przy amfiteatrze w Lewinie Brzeskim.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rosną na terenie całego Parku zabytkowego w Lewinie Brzeskim.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie na terenie zabytkowego Parku w Lewinie Brzeskim
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie prawie w centralnym punkcie Parku zabytkowego w Lewinie Brzeskim.
  • Pomnik przyrodyOpis: grab dwupienny, Data ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rosną w Parku zabytkowym w Lewinie Brzeskim
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie w Parku zabytkowym w Lewinie Brzeskim
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: rośnie na terenie zabytkowego Parku w Lewinie Brzeskim przy odbudowanym zabytkowym murze przypałacowym.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: Nadleśnictwo: Brzeg Obręb leśny: Karłowice Leśnictwo: Prędocin Oddz.: 273 (rośnie w parku zabytkowym we Wronowie nad brzegiem oczka wodnego)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-27, Opis granicy: znajdują się na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-27, Opis granicy: rośnie na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy wiek około 150 lat o obwodzie 390cm wysokość pnia do pierwszych konarów 1 5m pień prosty gruby korona dwuczęściowa w dolnej części gęsta wyżej rzadsza regularna kopulasta wyciągnięta w górę średnia rozpietość 18m, Data ustanowienia: 2007-06-27, Opis granicy: rośnie na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-27, Opis granicy: rośnie na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-27, Opis granicy: rośnie na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-27, Opis granicy: rośnie na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna dwupniowa wiek około130 lat obwód pnia 427cm pień prosty gruby na wyskosci 1m rozwidla się na dwa przewodniki na wysokości 2m kształt korony szerokojajowaty średnia rozpiętość 22m, Data ustanowienia: 2007-06-27, Opis granicy: rośnie na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-27, Opis granicy: rośnie na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-27, Opis granicy: rośnie na terenie Opolskiego Ośrodka Doractwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-27, Opis granicy: rośnie na terenie Opolskiego Ośrodka Dworactwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-27, Opis granicy: rośnie na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1
  • KONIAK - formacja geologiczna (stanowisko dokumentacyjne)Data ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej "Koniak" położone na w osadzie Leśniczówka 3 km od Lewina Brzeskiego, Powierzchnia: 2.234 ha
  • Leśniczówka - torfowisko (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: Na północ od drogi Leśniczówka-Łosiów około 1 5 kilometra od przysiółka Leśniczówka, Powierzchnia: 0.21 ha
  • Torfowisko - torfowisko (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 2004-10-30, Opis granicy: Na zachód od Buszyc po obu stronach drogi w kierunku Łosiowa, Powierzchnia: 25.7 ha
  • Lewin Brzeski - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Istnieją na tym terenie cenne bardzo liczne systemy wodno błotne o bardzo wysokich walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 2004-10-30

Lewin Brzeski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 16 wypadków drogowych w Lewinie Brzeskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 282,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 17,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Lewinie Brzeskim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lewinie Brzeskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 16 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 6 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lewinie Brzeskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 282,49 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Lewin Brzeski
  282,5
  Opolskie
  877,5
  Cała Polska
  1 035,8
 • 17,66 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Lewin Brzeski
  17,7
  Opolskie
  110,2
  Polska
  98,5
 • 282,49 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  282,5
  Opolskie
  1 023,6
  Kraj
  1 251,4
 • 6,25 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Lewin Brzeski
  6,3
  Opolskie
  12,6
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Lewin Brzeski
  100,0
  woj. opolskie
  116,6
  Cała Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lewin Brzeski przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 458droga wojewódzka nr 458(Obórki - Jankowice Wielkie - Czeska Wieś - Michałów - Ptakowice - Kantorowice - Lewin Brzeski - Skorogoszcz - Mikolin - Popielowska Kolonia - Popielów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Lewin Brzeski przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 132Linia kolejowa nr 132: Bytom - Wrocław Główny [o znaczeniu państwowym] (Bytom - Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice - Zabrze Mikulczyce - Pyskowice - Paczyna - Toszek - Ligota Toszecka - Kotulin - Błotnica Strzelecka - Strzelce Opolskie - Szymiszów - Kamień Śląski - Tarnów Opolski - Opole Groszowice - Opole Główne - Opole Zachodnie - Opole Zachodnie (stacja towarowa) - Chróścina Opolska - Dąbrowa Niemodlińska - Przecza -Lewin Brzeski - Łosiów - Brzeg - Lipki - Oława - Lizawice - Zębice Wrocławskie - Święta Katarzyna - Wrocław Brochów Osobowy - Wrocław Górnośląski - Wrocław Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Lewinie Brzeskim istnieje 61 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Asnyka

  ul. Chopina

  ul. Chorzelin

  ul. Cicha

  ul. Diamentowa

  ul. Dzierżonia

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Fabryczna

  ul. Hallera

  ul. Harcerska

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jesienna

  ul. Kasztanowa

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  ul. Kosynierów

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Marzanny

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Miodowa

  ul. Moniuszki

  ul. Narutowicza

  ul. Niemodlińska

  ul. Nysańska

  ul. Obrońców Westerplatte

  ul. Ochronna

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrzei

  ul. Partyzantów

  ul. Piasta Kołodzieja

  ul. Pocztowa

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Przytulna

  ul. Radosna

  ul. Rolna

  ul. Romantyczna

  Rondo im. rotmistrza Witolda Pileckiego

  ul. Rubinowa

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Rzeźnicza

  ul. Sikorskiego

  ul. Stroma

  ul. Szafirowa

  ul. Sąsiedzka

  ul. Słowackiego

  ul. Wiosenna

  ul. Wiśniowa

  al. Wojska Polskiego

  ul. Wymarzona

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Węgierska

  ul. Zamkowa