Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku)