Białaczów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Białaczów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Białaczów to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu opoczyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Białaczów.
 • 1 068 Liczba mieszkańców
 • 1456–1674, 1787–1870, od 2024 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • EOP Tablice rejestracyjne
 • Barbara Goworek Burmistrz miasta
Białaczów na mapie
Identyfikatory
 • 20.296751.2981 Współrzędne GPS
 • 1007014 TERYT (TERC)
 • 0536350 SIMC
Herb miasta Białaczów
Białaczów herb
Flaga miasta Białaczów
Białaczów flaga

Jak Białaczów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Białaczów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Białaczów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Białaczów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
60Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
68Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
86Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
134Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
140Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
167Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
228Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
244Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
258Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
291Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
309Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
322Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
336Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
397Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
401Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
415Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
422Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
450Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
454Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi

Białaczów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-307Poczta Białaczów

Białaczów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Białaczowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Białaczów
(44) 758-14-14
(44) 758-14-60
ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów

Białaczów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Białaczów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 068, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 14,3%.

  W 2022 roku na każdych 1000 mieszkańców Białaczowa przypadło 4,7 małżeństw. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców Białaczowa jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  W 2022 roku 32,2% zgonów w Białaczowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w Białaczowie były nowotwory, a 8,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Białaczowa przypada 16.77 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  60,2% mieszkańców Białaczowa jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Białaczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 068 Liczba mieszkańców
 • 540 Kobiety
 • 528 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Białaczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Białaczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Białaczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Białaczowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Białaczów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Białaczów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Białaczów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,5%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,4%
  łódzkie
  52,9%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,0%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,7%
  łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,5%
  łódzkie
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Białaczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Białaczowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,7
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  łódzkie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • Statystyki urodzeń w Białaczowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Białaczów
  6,7
  Województwo
  7,6
  Polska
  8,1
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,3
  Województwo
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 389 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 318 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 456 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 389 g
  Województwo
  3 354 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 186 Waga 3500g - 3999g
 • 186
 • 217 Waga 3000g - 3499g
 • 217
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,40
  łódzkie
  1,28
  Cała Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,61
  Województwo
  0,54
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Białaczowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  16,8
  łódzkie
  14,0
  Cały kraj
  11,9
 • 164,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Białaczów
  164,2
  łódzkie
  183,7
  Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Białaczów
  3,8
  woj. łódzkie
  3,7
  Cała Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Białaczów
  32,2%
  łódzkie
  29,5%
  Kraj
  36,0%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Białaczów
  21,3%
  łódzkie
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 8,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,9%
  łódzkie
  7,9%
  Cały kraj
  6,7%
 • 46 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,0
  Cała Polska
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,8
  Kraj
  70,6
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Białaczów
  281,1
  Województwo
  306,0
  Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Polska
  253,9
 • 425,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 422,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 429,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Białaczów
  425,9
  łódzkie
  412,1
  Polska
  426,2
 • 56,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 136,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  56,2
  woj. łódzkie
  53,5
  Polska
  62,9
 • 27,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Białaczów
  27,3
  łódzkie
  38,6
  Kraj
  33,8
 • 5,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,5
  woj. łódzkie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%

Białaczów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Białaczowie oddano do użytku 1 mieszkanie.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Białaczowie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Białaczowie to 141,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opoczyńskiego.

  Powiat opoczyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Białaczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  woj. łódzkie
  3,80
  Cała Polska
  3,89
 • 141 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 141,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  141,0 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Białaczów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Białaczowie na 1000 mieszkańców pracuje 61osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Białaczowie wynosiło w 2023 roku 8,2% (8,2% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Białaczowie wynosiło 5 462,96 PLN, co odpowiada 81.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  24,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Białaczowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Białaczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  61,0
  łódzkie
  258,0
  Cały kraj
  259,0
 • 12,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,1% Kobiety
 • 10,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,2%
  łódzkie
  5,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Białaczowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Białaczowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Białaczowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Białaczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 878 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 463 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Białaczowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Białaczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Pozostałe
 • 39,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Białaczowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 51,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Białaczów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  66,1
  łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  34,7
  łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 110,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  110,4
  woj. łódzkie
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 50,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 50,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 50,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Białaczów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Białaczowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 75 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 43 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 5 nowych podmiotów, a 2 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (8) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (2) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (11) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (1) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Białaczowie najwięcej (5) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (68) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,0% (15) podmiotów, a 78,7% (59) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Białaczowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (37.2%) oraz Budownictwo (20.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 75 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15 Przemysł i budownictwo
 • 59 Pozostała działalność
 • 5 Podmioty nowo zarejestrowane w Białaczowie w 2023 roku
 • 2 Podmioty wyrejestrowane w Białaczowie w 2023 roku
 • 43 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 68 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 68
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 75 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 75
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółki handlowe ogółem
 • 3
 • 2  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 43 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 16 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 16
 • 9 Budownictwo
 • 9
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 2 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 2 Przetwórstwo przemysłowe
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Pozostała działalność
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Białaczów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Białaczowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 18 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,70 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Białaczowie wynosi 86,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Białaczowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,77 (wykrywalność 83%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,31 (wykrywalność 87%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,02 (66%), drogowe - 1,97 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Białaczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Białaczowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Białaczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 18
 • 9 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 9
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 6 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 6
 • 17,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Białaczów
  17,70
  łódzkie
  19,38
  Cały kraj
  22,81
 • 8,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,77
  woj. łódzkie
  11,45
  Cała Polska
  12,98
 • 6,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,31
  Województwo
  5,35
  Cały kraj
  6,99
 • 1,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,97
  woj. łódzkie
  1,94
  Cała Polska
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,28
  łódzkie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 6,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,02
  Województwo
  10,36
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Białaczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Białaczów
  87%
  woj. łódzkie
  65%
  Kraj
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  83%
  woj. łódzkie
  57%
  Polska
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Białaczów
  87%
  Województwo
  67%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Białaczów
  100%
  woj. łódzkie
  86%
  Kraj
  88%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  67%
  woj. łódzkie
  44%
  Cały kraj
  51%

Białaczów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Białaczowa, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 18,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Białaczowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Białaczowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,4%) oraz podstawowe ukończone (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,4%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,0%
  łódzkie
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,2%
  łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,4%
  łódzkie
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,8%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Białaczów
  2,6%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Białaczów
  18,4%
  łódzkie
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 19,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Białaczowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
   przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Białaczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
   Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Białaczowie (Adam Mickiewicz)
   Publiczna
   44 758-14-12
   44 758-14-12
   ul. Szkolna 36
   26-307 Białaczów
   917216

  Białaczów - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Kultura i rekreacja w Białaczowie
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Według danych z 2022 w Białaczowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 10 432 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 359 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
   • dostępne dla czytelników: 1
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   Według danych z 2016 w Białaczowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 47 członków. Zarejestrowano 71 ćwiczących (mężczyźni: 52, kobiety: 19, chłopcy do lat 18: 31, dziewczęta do lat 18: 19). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (4).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Białaczowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Białaczowie
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Białaczowa znajduje się 19 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Białaczowie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Pałac z XVIII w. (ul. Piotrkowska 21)dnia 1949-04-30, wykaz dokumentów: 141-VIII-3 z 1949-04-30; 344 z 1956-12-04; 334 z 1967-06-15
   • Zespół - pałac z XVIII w. (ul. Piotrkowska 21)dnia 1949-04-30, wykaz dokumentów: 141-VIII-3 z 1949-04-30; 344 z 1956-12-04; 334 z 1967-06-15
   • Park (data nieznana)dnia 1949-04-30, wykaz dokumentów: 141-VIII-3 z 1949-04-30; 344 z 1956-12-04; 334 z 1967-06-15
   • Kościół z XVII w. (ul. Kościelna 32)dnia 1957-03-11, wykaz dokumentów: 464 z 1957-03-11; 346 z 1967-06-21
   • Ratusz z końca XVIII w. (ul. Plac Wolności 1)dnia 1959-01-30, wykaz dokumentów: 832 z 1959-01-30; 348 z 1967-06-21
   • Dwór z końca XVIII w. (ul. Piotrkowska 17b)dnia 1959-01-30, wykaz dokumentów: 833 z 1959-01-30; 347 z 1967-06-23
   • Zajazd z pocz. XIX w. (ul. Piotrkowska 12)dnia 1959-01-30, wykaz dokumentów: 834 z 1959-01-30; 282 z 1982-10-08
   • Pawilon parkowy z XVIII w. (ul. Piotrkowska 19)dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 334 z 1967-06-15
   • Pawilon parkowy z XVIII w.dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 334 z 1967-06-15
   • Oficyna mieszkalna z XVIII w.dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 334 z 1967-06-15
   • Oranżeria z XIX w.dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 334 z 1967-06-15
   • Sztuczna ruina z XVIII w.dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 334 z 1967-06-15
   • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Piotrkowska 17b)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 347 z 1967-06-23
   • Zajazd z pocz. XX w. (ul. Ogrodowa 2)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 776 z 1972-05-30
   • Spichlerz (data nieznana) (ul. Ogrodowa 3)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 776 z 1972-05-30
   • Stajnia z poł. XIX w. (ul. Ogrodowa 3)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 776 z 1972-05-30
   • Zespół - folwark z poł. XIX w.dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 776 z 1972-05-30
   • Miasto z 1456 r.dnia 1982-11-23, wykaz dokumentów: 284/82 z 1982-11-23
   • Remiza z końca XVIII w. (ul. Piotrkowska 6)dnia 2008-11-18, wykaz dokumentów: A/68 z 2008-11-18
  • Formy ochrony przyrody w Białaczowie
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Białaczowa znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Białaczowie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Białaczów - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1976-07-01, Powierzchnia: 21.87 ha
   • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: przy drodze Białaczów - Ogonowice
   • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: Białaczów działka nr 2748, Powierzchnia: 0.15 ha
   • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: Białaczów działka nr 2749, Powierzchnia: 0.68 ha
   • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: Białaczów działka nr 2750, Powierzchnia: 0.24 ha

  Białaczów - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Białaczów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opoczyńskiego.

  Powiat opoczyński - dane o pojazdach
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Białaczów nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
   • DW 713droga wojewódzka nr 713(Łódź - Andrespol - Kraszew - Bukowiec - Kurowice - Łaznowska Wola - Rokiciny-Kolonia - Rokiciny - Buków - Bronisławów - Ujazd - Tobiasze - Zaborów Pierwszy - Komorów - Tomaszów Mazowiecki - Tomaszówek - Kamień - Szadkowice - Antoniówka - Kunice - Gawrony - Januszewice - Opoczno)
   • DW 726droga wojewódzka nr 726(Rawa Mazowiecka - Sadykierz - Rzeczyca - Liciążna - Inowłódź - Dęborzeczka - Kruszewiec - Bukowiec Opoczyński - Opoczno - Ogonowice - Wąglany - Miedzna Drewniana - Miedzna Murowana - Trojanowice - Żarnów)
   • DW 728droga wojewódzka nr 728(Grójec - Odrzywołek - Bielsk Mały - Bielsk Duży - Stara Wieś - Łęczeszyce - Kozietuły - Wodziczna - Mogielnica - Otaląż - Brzostowiec - Wólka Gostomska - Nowe Miasto nad Pilicą - Żdżarki - Wysokin - Odrzywół - Kłonna - Żardki - Zakościele - Drzewica - Brzustowiec - Brzuśnia - Snarki - Rozwady - Kotfin - Kamienna Wola - Korytków - Gowarczów - Morzywół - Bębnów - Kornica - Końskie - Wincentów - Gatniki - Sielpia Wielka - Plenna - Radoszyce - Radoska - Kapałów - Mularzów - Jóźwików - Sarbice Drugie - Sarbice Pierwsze - Czałczyn - Łopuszno - Czartoszowy - Gnieździska - Wrzosówka - Małogoszcz - Wola Tesserowa - Lipnica - Lasków - Jędrzejów)
   • DK 74droga krajowa nr 74(Walichnowy - Biała Pierwsza - Biała - Biała Rządowa - Dąbrowa - Wieluń - Olewin - Sieniec - Raducki Folwark - Stanisławów - Osjaków - Kuźnica Strobińska - Chorzyna - Mierzynów - Rusiec - Krasowa - Szczerców - Kluki - Nowy Świat - Bełchatów - Dobrzelów - Huta - Mzurki - Gomulin-Kolonia - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Jaksonek - Wójcin - Krasik - Paradyż - Budków - Trojanowice - Żarnów - Nowa Góra - Łysa Góra - Grębenice - Koliszowy - Ruda Maleniecka - Jacentów - Sielpia Wielka - Barak - Rozgół - Smyków - Lisie Jamy - Przełom - Mniów - Przyjmo - Ćmińsk Kościelny - Wyrowce - Cisowa - Miedziana Góra - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze - Kielce - Cedzyna - Radlin - Górno - Wola Jachowa - Skorzeszyce - Napęków - Belno - Makoszyn - Lechów - Lechówek - Złota Woda - Łagów - Zagościniec - Piórków - Baćkowice - Olszownica - Gołoszyce - Marcinkowice - Opatów - Adamów - Balbinów - Gierczyce - Hultajka - Podlisów - Stodoły - Podkoszyce - Kunice - Bidziny - Wyszmontów - Zawada - Bałtówka - Szymanówka - Dębno II - Maruszów - Annopol - Gościeradów Folwark - Gościeradów Plebański - Gościeradów Ukazowy - Wólka Gościeradowska - Liśnik Duży - Liśnik Mały - Olbięcin - Kowalin - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Zofianka Górna - Krzemień - Dzwola - Frampol - Wola Radzięcka - Gorajec Zastawie - Gorajec Stara Wieś - Gorajec Zagroble - Szperówka - Szczebrzeszyn - Bodaczów - Wielącza Poduchowna - Zawada - Płoskie - Zamość - Szopinek - Jarosławiec - Karp - Miączyn - Zawalów - Horyszów - Hostynne - Werbkowice - Alojzów - Hrubieszów - Teptików - Husynne - Strzyżów - Zosin - granica (Ukraina))
   • DW 746droga wojewódzka nr 746(Żarnów - Bronów - Soczówki - Grabków - Kopaniny - Pomorzany - Modliszewice - Końskie)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Białaczów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka - Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)