Powiat koszaliński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat koszaliński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 66 449 Liczba mieszkańców
 • 1 653 km2 Powierzchnia
 • 40 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 21,8% Stopa urbanizacji
 • Marian Hermanowicz Starosta
 • ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin Adres starostwa powiatowego
 • ZKO Tablice rejestracyjne
Powiat koszaliński na mapie
Identyfikatory
 • 3209 TERYT (TERC)
Herb powiatu koszalińskiego
powiat koszaliński herb
Flaga powiatu koszalińskiego
powiat koszaliński flaga

Powiat koszaliński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat koszaliński ma 66 449 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 5,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu koszalińskiego w 2050 roku wynosi 64 445, z czego 32 222 to kobiety, a 32 223 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu koszalińskiego zawarli w 2021 roku 280 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców powiatu koszalińskiego jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat koszaliński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -350. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,26 na 1000 mieszkańców powiatu koszalińskiego. W 2021 roku urodziło się 511 dzieci, w tym 43,6% dziewczynek i 56,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 410 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,7% zgonów w powiecie koszalińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,9% zgonów w powiecie koszalińskim były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu koszalińskiego przypada 12.94 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 418 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 130 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu koszalińskiego 288. W tym samym roku 30 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 41 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  61,9% mieszkańców powiatu koszalińskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu koszalińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66 449 Liczba mieszkańców
 • 33 262 Kobiety
 • 33 187 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie koszalińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie koszalińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie koszalińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu koszalińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64 445 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 222 Kobiety
 • 32 223 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie koszalińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie koszalińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie koszalińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu koszalińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat koszaliński
  41,2 lat
  Zachodniopomorskie
  42,9 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat koszaliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu koszalińskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat koszaliński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat koszaliński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat koszaliński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,9%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  52,5%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,3%
  Województwo
  8,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 11,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  7,9%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  7,6%
 • 8,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • pow. koszaliński
  2,3%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie koszalińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. koszaliński
  4,2
  Województwo
  4,2
  Polska
  4,4
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat koszaliński
  1,8
  Województwo
  1,9
  Cała Polska
  1,6
 • 280 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie koszalińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -350 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -202 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -148 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,3
  woj. zachodniopomorskie
  -6,2
  Cały kraj
  -4,9
 • -6,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie koszalińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie koszalińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie koszalińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie koszalińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 511 Urodzenia żywe
 • 223 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 288 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,6%
  56,4%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  Województwo
  7,6
  Cała Polska
  8,7
 • 32,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,5
  Województwo
  33,4
  Polska
  37,5
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 73
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 410 g Średnia waga noworodków
 • 3 312 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 487 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 410 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 329 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 171 Waga 3500g - 3999g
 • 171
 • 168 Waga 3000g - 3499g
 • 168
 • 76 Waga 2500g - 2999g
 • 76
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,15
  Województwo
  1,21
  Kraj
  1,32
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat koszaliński
  0,50
  woj. zachodniopomorskie
  0,59
  Cała Polska
  0,64
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,59
  Województwo
  0,55
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie koszalińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 861 Zgony
 • 425 Kobiety
  (Zgony)
 • 436 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,4%
  50,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • powiat koszaliński
  12,9
  woj. zachodniopomorskie
  13,8
  Cały kraj
  13,6
 • 168,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat koszaliński
  168,5
  Zachodniopomorskie
  180,9
  Cały kraj
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  0,0
  Zachodniopomorskie
  3,7
  Cała Polska
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,8
  Zachodniopomorskie
  4,0
  Cała Polska
  3,6
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koszalińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat koszaliński
  34,7%
  Województwo
  36,1%
  Kraj
  34,8%
 • 19,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,9%
  woj. zachodniopomorskie
  20,9%
  Polska
  19,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat koszaliński
  4,9%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  5,4%
 • 130 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  14,6
  Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  80,0
  Cały kraj
  74,4
 • 257,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. koszaliński
  257,3
  woj. zachodniopomorskie
  293,2
  Polska
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  270,8
  Cała Polska
  246,5
 • 450,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 525,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 374,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  450,0
  woj. zachodniopomorskie
  506,4
  Cała Polska
  475,8
 • 75,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 47,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  75,4
  Zachodniopomorskie
  88,9
  Kraj
  70,6
 • 27,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  27,0
  woj. zachodniopomorskie
  31,0
  Cała Polska
  32,6
 • 9,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. koszaliński
  9,0
  Zachodniopomorskie
  7,9
  Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,7%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie koszalińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64 Osoby w zamachach samobójczych
 • 32 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 52 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 7 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 96 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  96,0
  Województwo
  35,0
  Polska
  36,0
 • 39 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  39,0
  Województwo
  15,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 10 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 10
 • 11 zażycie innych leków
 • 11
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 6 rzucenie się z wysokości
 • 6
 • 27 powieszenie się
 • 27
 • 4 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 4
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 18 powieszenie się
 • 18
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 19 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 19
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 8 zawód miłosny
 • 8
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 24 nieustalona
 • 24
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 13 nieustalona
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 12 13-18 lat
 • 12
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 23 30-49 lat
 • 23
 • 15 50-60 lat
 • 15
 • 7 70 lat i więcej
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy14
  • pod wpływem alkoholu13
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków11
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony29
 • 14 trzeźwy
 • 13 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 11 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 29 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony23
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 23 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 22 kawaler/panna
 • 22
 • 17 żonaty/zamężna
 • 17
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 18 nieustalony
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe2
  • nieustalony50
 • 3 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 2 wyższe
 • 50 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony24
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 24 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 14 na utrzymaniu innej osoby
 • 14
 • 1 renta
 • 1
 • 6 emerytura
 • 6
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 28 nieustalony
 • 28
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 12 nieustalony
 • 12
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 418 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 751 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 667 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 130 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 640 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 490 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Wymeldowania za granicę
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 277 Saldo migracji
 • 108 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 169 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 288 Saldo migracji wewnętrznych
 • 111 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 177 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie koszalińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat koszaliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat koszaliński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie koszalińskim oddano do użytku 533 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie koszalińskim to 24 390 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 367 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  62,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 37,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie koszalińskim to 4,42 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie koszalińskim to 108,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,10% mieszkań posiada łazienkę, 81,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 36,63% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie koszalińskim 509 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 6 604 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 949 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 281 transakcji (mediana cen - 7 582 zł/m2, średnia - 7 971 zł/m2), a na rynku wtórnym 228 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 062 zł/m2, średnia - 3 868 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 604 zł
 • pow. koszaliński
  6 604 zł
  Zachodniopomorskie
  4 224 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 6 604 zł Ogółem
 • 6 604 zł
 • 7 161 zł do 40 m2
 • 7 161 zł
 • 5 929 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 929 zł
 • 3 067 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 067 zł
 • 3 370 zł od 80,1 m2
 • 3 370 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 949 zł
 • Tutaj
  5 949 zł
  woj. zachodniopomorskie
  4 777 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 5 949 zł Ogółem
 • 5 949 zł
 • 6 838 zł do 40 m2
 • 6 838 zł
 • 6 384 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 384 zł
 • 3 898 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 898 zł
 • 4 208 zł od 80,1 m2
 • 4 208 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 509
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2213
  • od 40,1 do 60 m2226
  • od 60,1 do 80 m251
  • od 80,1 m219
 • 213 do 40 m2
 • 226 od 40,1 do 60 m2
 • 51 od 60,1 do 80 m2
 • 19 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie koszalińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 7 582 zł
 • pow. koszaliński
  7 582 zł
  Województwo
  5 358 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 7 582 zł Ogółem
 • 7 582 zł
 • 7 399 zł do 40 m2
 • 7 399 zł
 • 7 693 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 693 zł
 • 4 878 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 878 zł
 • 7 670 zł od 80,1 m2
 • 7 670 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 7 971 zł
 • powiat koszaliński
  7 971 zł
  Województwo
  6 645 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 7 971 zł Ogółem
 • 7 971 zł
 • 7 599 zł do 40 m2
 • 7 599 zł
 • 8 326 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 326 zł
 • 7 497 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 497 zł
 • 8 082 zł od 80,1 m2
 • 8 082 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 281
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2138
  • od 40,1 do 60 m2124
  • od 60,1 do 80 m214
  • od 80,1 m25
 • 138 do 40 m2
 • 124 od 40,1 do 60 m2
 • 14 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 062 zł
 • Powiat
  3 062 zł
  Województwo
  3 606 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 062 zł Ogółem
 • 3 062 zł
 • 3 707 zł do 40 m2
 • 3 707 zł
 • 2 903 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 903 zł
 • 2 826 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 826 zł
 • 3 164 zł od 80,1 m2
 • 3 164 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 868 zł
 • pow. koszaliński
  3 868 zł
  Województwo
  3 911 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 868 zł Ogółem
 • 3 868 zł
 • 5 386 zł do 40 m2
 • 5 386 zł
 • 4 110 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 110 zł
 • 2 596 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 596 zł
 • 2 873 zł od 80,1 m2
 • 2 873 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 228
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m275
  • od 40,1 do 60 m2102
  • od 60,1 do 80 m237
  • od 80,1 m214
 • 75 do 40 m2
 • 102 od 40,1 do 60 m2
 • 37 od 60,1 do 80 m2
 • 14 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 24 390 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 366,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. koszaliński
  366,70
  Województwo
  401,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 89,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. koszaliński
  89,10 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,90 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 32,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. koszaliński
  32,70 m2
  Województwo
  28,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,36 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. koszaliński
  4,36
  Zachodniopomorskie
  3,82
  Cały kraj
  3,82
 • 2,73 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. koszaliński
  2,73
  woj. zachodniopomorskie
  2,49
  Cała Polska
  2,55
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  Zachodniopomorskie
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 533 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 8,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  8,02
  woj. zachodniopomorskie
  6,03
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 354 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  4,42
  Województwo
  3,41
  Kraj
  3,90
 • 35,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  35,43
  Województwo
  20,55
  Kraj
  24,07
 • 57 655 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 108,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  108,2 m2
  Województwo
  79,8 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,87 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat koszaliński
  0,87 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. koszaliński
  98,71%
  Zachodniopomorskie
  99,24%
  Polska
  96,97%
 • 96,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,64%
  Zachodniopomorskie
  97,31%
  Cała Polska
  94,01%
 • 94,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat koszaliński
  94,10%
  Województwo
  95,33%
  Kraj
  91,78%
 • 81,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,88%
  Województwo
  86,83%
  Polska
  83,08%
 • 36,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  36,63%
  Województwo
  63,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat koszaliński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie koszalińskim na 1000 mieszkańców pracuje 143osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie koszalińskim wynosiło w 2021 roku 13,0% (16,9% wśród kobiet i 9,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie koszalińskim wynosiło 5 100,02 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu koszalińskiego 7 838 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 093 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 745.

  28,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu koszalińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,3% w przemyśle i budownictwie, a 16,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 143 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. koszaliński
  143,0
  Zachodniopomorskie
  218,0
  Kraj
  257,0
 • 13,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,9% Kobiety
 • 9,7% Mężczyźni
 • pow. koszaliński
  13,0%
  Zachodniopomorskie
  7,1%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie koszalińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie koszalińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie koszalińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 100 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 100 PLN
  Województwo
  5 550 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie koszalińskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 838 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 093 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 745 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Przemysł i budownictwo
 • 17,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,9% Pozostałe
 • 40,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie koszalińskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 534 Pracujący ogółem
 • 4 505 Kobiety
 • 5 029 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie koszalińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat koszaliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,4
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Cała Polska
  69,0
 • 32,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,4
  Zachodniopomorskie
  40,0
  Polska
  38,2
 • 111,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  111,9
  Województwo
  137,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat koszaliński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie koszalińskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 762 podmioty gospodarki narodowej, z czego 7 143 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 733 nowe podmioty, a 463 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (816) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (634) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (875) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (362) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie koszalińskim najwięcej (399) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 536) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (310) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (2 278) podmiotów, a 70,5% (6 174) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie koszalińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.5%) oraz Budownictwo (20.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 762 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 310 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 278 Przemysł i budownictwo
 • 6 174 Pozostała działalność
 • 733 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie koszalińskim w 2021 roku
 • 463 Podmioty wyrejestrowane w powiecie koszalińskim w 2021 roku
 • 7 143 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 536 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 536
 • 189 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 189
 • 37 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 37
 • 8 762 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 762
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 365 Spółki handlowe ogółem
 • 365
 • 66  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 66
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 304  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 304
 • 65    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 65
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 399 Spółki cywilne ogółem
 • 399
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 143 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 463 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 463
 • 1 428 Budownictwo
 • 1 428
 • 1 130 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 130
 • 585 Przetwórstwo przemysłowe
 • 585
 • 497 Transport i gospodarka magazynowa
 • 497
 • 411 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 411
 • 355 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 355
 • 261 Pozostała działalność
 • 261
 • 229 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 229
 • 225 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 225
 • 155 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 155
 • 121 Informacja i komunikacja
 • 121
 • 110 Edukacja
 • 110
 • 74 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 74
 • 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 68
 • 16 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 16
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat koszaliński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie koszalińskim stwierdzono 960 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,43 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie koszalińskim wynosi 67,50% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu koszalińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,80 (wykrywalność 54%) oraz przeciwko mieniu - 6,48 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,01 (99%), o charakterze gospodarczym - 0,89 (83%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 960 Przestępstwa ogółem
 • 960
 • 652 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 652
 • 59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 59
 • 200 Przestępstwa drogowe
 • 200
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 431 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 431
 • 14,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. koszaliński
  14,43
  Zachodniopomorskie
  23,72
  Polska
  21,51
 • 9,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,80
  woj. zachodniopomorskie
  16,62
  Cały kraj
  12,82
 • 0,89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat koszaliński
  0,89
  Województwo
  3,52
  Cała Polska
  5,89
 • 3,01 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,01
  woj. zachodniopomorskie
  2,54
  Cała Polska
  1,85
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,42
  Zachodniopomorskie
  0,48
  Cała Polska
  0,35
 • 6,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,48
  woj. zachodniopomorskie
  10,31
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  68%
  woj. zachodniopomorskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  55%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  88%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. koszaliński
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. koszaliński
  89%
  Województwo
  92%
  Kraj
  89%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  37%
  Zachodniopomorskie
  52%
  Polska
  53%

Powiat koszaliński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu koszalińskiego wyniosła w 2021 roku 110,1 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu koszalińskiego - 34.2% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (18%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,9 mln złotych, czyli 19,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu koszalińskiego wyniosła w 2021 roku 120,8 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (28.1%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.1%). W budżecie powiatu koszalińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 266 złotych na mieszkańca (14,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,9 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie koszalińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu koszalińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu koszalińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,1 mln

  1,1 tys(100%)

  83,5 mln

  1,3 tys(100%)

  80,9 mln

  1,2 tys(100%)

  92,2 mln

  1,4 tys(100%)

  95,6 mln

  1,4 tys(100%)

  102,3 mln

  1,5 tys(100%)

  113,8 mln

  1,7 tys(100%)

  110,1 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  23,4 mln

  354(31.1%)

  24,7 mln

  375(29.6%)

  32,2 mln

  487(39.8%)

  30,9 mln

  466(33.5%)

  31,4 mln

  473(32.8%)

  34,0 mln

  511(33.2%)

  39,6 mln

  595(34.8%)

  37,6 mln

  566(34.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,7 mln

  208(18.3%)

  23,3 mln

  353(27.9%)

  12,9 mln

  195(15.9%)

  21,2 mln

  321(23.1%)

  23,3 mln

  351(24.3%)

  27,2 mln

  409(26.6%)

  28,8 mln

  432(25.3%)

  20,8 mln

  313(18.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,3 mln

  171(15.1%)

  10,4 mln

  157(12.4%)

  10,9 mln

  165(13.5%)

  11,8 mln

  177(12.8%)

  12,8 mln

  193(13.4%)

  12,8 mln

  193(12.5%)

  14,7 mln

  221(12.9%)

  19,8 mln

  298(18%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,0 mln

  107(9.4%)

  7,5 mln

  113(9%)

  7,2 mln

  109(8.9%)

  7,3 mln

  110(7.9%)

  7,4 mln

  112(7.8%)

  7,5 mln

  113(7.4%)

  7,4 mln

  112(6.5%)

  7,6 mln

  114(6.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  7,4 mln

  112(9.8%)

  4,9 mln

  74,7(5.9%)

  5,0 mln

  76,0(6.2%)

  5,5 mln

  82,3(5.9%)

  5,5 mln

  82,9(5.8%)

  5,9 mln

  88,7(5.8%)

  6,5 mln

  97,3(5.7%)

  6,4 mln

  96,7(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,8 mln

  118(10.3%)

  6,3 mln

  96,1(7.6%)

  6,9 mln

  105(8.6%)

  4,6 mln

  70,1(5%)

  3,9 mln

  59,3(4.1%)

  3,8 mln

  56,6(3.7%)

  4,5 mln

  67,8(4%)

  6,0 mln

  90,0(5.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  33,9(3%)

  2,3 mln

  34,2(2.7%)

  2,3 mln

  34,8(2.8%)

  2,5 mln

  38,1(2.7%)

  2,7 mln

  41,3(2.9%)

  2,8 mln

  41,7(2.7%)

  3,0 mln

  44,8(2.6%)

  2,9 mln

  43,3(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  937,4 tys

  14,2(1.2%)

  1,4 mln

  21,3(1.7%)

  1,3 mln

  19,1(1.6%)

  1,3 mln

  19,6(1.4%)

  1,2 mln

  18,5(1.3%)

  1,4 mln

  20,7(1.3%)

  1,5 mln

  22,9(1.3%)

  1,5 mln

  22,5(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  205,7 tys

  3,1(0.3%)

  614,1 tys

  9,3(0.7%)

  939,6 tys

  14,2(1.2%)

  994,4 tys

  15,0(1.1%)

  1,2 mln

  17,9(1.2%)

  1,1 mln

  16,6(1.1%)

  1,1 mln

  15,9(0.9%)

  1,0 mln

  15,1(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  88,3 tys

  1,3(0.1%)

  244,9 tys

  3,7(0.3%)

  226,0 tys

  3,4(0.3%)

  190,3 tys

  2,9(0.2%)

  191,5 tys

  2,9(0.2%)

  201,0 tys

  3,0(0.2%)

  235,6 tys

  3,5(0.2%)

  398,1 tys

  6,0(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  202,7 tys

  3,1(0.3%)

  214,2 tys

  3,3(0.3%)

  193,9 tys

  2,9(0.2%)

  201,3 tys

  3,0(0.2%)

  204,4 tys

  3,1(0.2%)

  212,4 tys

  3,2(0.2%)

  204,0 tys

  3,1(0.2%)

  231,1 tys

  3,5(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  366,3 tys

  5,6(0.5%)

  357,1 tys

  5,4(0.4%)

  401,0 tys

  6,1(0.5%)

  334,2 tys

  5,0(0.4%)

  284,2 tys

  4,3(0.3%)

  419,6 tys

  6,3(0.4%)

  303,4 tys

  4,6(0.3%)

  202,7 tys

  3,1(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  71,5 tys

  1,1(0.1%)

  92,0 tys

  1,4(0.1%)

  97,3 tys

  1,5(0.1%)

  67,1 tys

  1,0(0.1%)

  54,5 tys

  0,8(0.1%)

  110,0 tys

  1,7(0.1%)

  581,8 tys

  8,7(0.5%)

  198,6 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,8(0.2%)

  186,3 tys

  2,8(0.2%)

  181,5 tys

  2,7(0.2%)

  195,0 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  3,0(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  266,9 tys

  4,0(0.4%)

  1,2 mln

  18,1(1.4%)

  97,5 tys

  1,5(0.1%)

  94,4 tys

  1,4(0.1%)

  244,6 tys

  3,7(0.3%)

  53,8 tys

  0,8(0.1%)

  88,6 tys

  1,3(0.1%)

  109,3 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  58,7 tys

  0,9(0.1%)

  90,7 tys

  1,4(0.1%)

  59,2 tys

  0,9(0.1%)

  68,5 tys

  1,0(0.1%)

  69,4 tys

  1,0(0.1%)

  70,8 tys

  1,1(0.1%)

  31,2 tys

  0,5(0%)

  30,1 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,2 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  67,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie koszalińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu koszalińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu koszalińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,7 mln

  1,1 tys(100%)

  80,6 mln

  1,2 tys(100%)

  86,8 mln

  1,3 tys(100%)

  87,7 mln

  1,3 tys(100%)

  95,0 mln

  1,4 tys(100%)

  108,6 mln

  1,6 tys(100%)

  107,5 mln

  1,6 tys(100%)

  120,8 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,4 mln

  310(27%)

  20,4 mln

  310(25.3%)

  23,8 mln

  360(27.4%)

  21,0 mln

  317(24%)

  22,3 mln

  336(23.5%)

  21,9 mln

  329(20.2%)

  23,1 mln

  347(21.5%)

  39,1 mln

  589(32.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,9 mln

  286(24.9%)

  19,9 mln

  302(24.7%)

  25,8 mln

  390(29.7%)

  25,0 mln

  377(28.5%)

  26,8 mln

  404(28.2%)

  30,4 mln

  457(28%)

  34,9 mln

  525(32.5%)

  33,9 mln

  511(28.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,7 mln

  177(15.4%)

  12,9 mln

  196(16%)

  14,3 mln

  216(16.5%)

  15,8 mln

  238(18%)

  17,6 mln

  266(18.6%)

  20,0 mln

  301(18.4%)

  19,9 mln

  299(18.5%)

  21,8 mln

  329(18.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,9 mln

  105(9.2%)

  8,5 mln

  129(10.6%)

  5,6 mln

  84,3(6.4%)

  9,2 mln

  139(10.5%)

  12,9 mln

  195(13.6%)

  19,9 mln

  299(18.3%)

  12,2 mln

  183(11.3%)

  7,0 mln

  105(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,1 mln

  107(9.3%)

  6,3 mln

  95,3(7.8%)

  6,8 mln

  103(7.8%)

  4,7 mln

  70,4(5.3%)

  3,9 mln

  59,2(4.1%)

  3,6 mln

  54,1(3.3%)

  4,5 mln

  67,3(4.2%)

  5,8 mln

  87,9(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,3 mln

  95,0(8.3%)

  3,4 mln

  52,2(4.3%)

  3,6 mln

  53,8(4.1%)

  3,7 mln

  55,9(4.2%)

  4,0 mln

  59,9(4.2%)

  4,3 mln

  64,7(4%)

  4,6 mln

  69,4(4.3%)

  4,7 mln

  70,1(3.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  26,2(2.3%)

  2,1 mln

  32,1(2.6%)

  2,1 mln

  31,4(2.4%)

  2,2 mln

  32,6(2.5%)

  2,1 mln

  32,2(2.2%)

  2,2 mln

  33,6(2.1%)

  2,4 mln

  36,7(2.3%)

  3,1 mln

  46,8(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  546,7 tys

  8,3(0.7%)

  4,3 mln

  65,4(5.3%)

  3,1 mln

  47,4(3.6%)

  2,5 mln

  37,5(2.8%)

  1,6 mln

  24,6(1.7%)

  2,6 mln

  39,2(2.4%)

  1,7 mln

  25,8(1.6%)

  1,5 mln

  21,9(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  18,6(1.6%)

  2,0 mln

  29,7(2.4%)

  1,1 mln

  16,0(1.2%)

  992,3 tys

  15,0(1.1%)

  910,1 tys

  13,7(1%)

  894,1 tys

  13,4(0.8%)

  1,1 mln

  16,1(1%)

  780,9 tys

  11,8(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,8(0.2%)

  186,3 tys

  2,8(0.2%)

  181,5 tys

  2,7(0.2%)

  195,0 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  3,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  186,5 tys

  2,8(0.2%)

  170,3 tys

  2,6(0.2%)

  165,0 tys

  2,5(0.2%)

  164,0 tys

  2,5(0.2%)

  167,2 tys

  2,5(0.2%)

  169,9 tys

  2,6(0.2%)

  173,8 tys

  2,6(0.2%)

  179,7 tys

  2,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  190,7 tys

  2,9(0.3%)

  136,7 tys

  2,1(0.2%)

  163,0 tys

  2,5(0.2%)

  165,2 tys

  2,5(0.2%)

  162,5 tys

  2,4(0.2%)

  150,1 tys

  2,3(0.1%)

  139,2 tys

  2,1(0.1%)

  155,4 tys

  2,3(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  47,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,5 tys

  0,4(0%)

  36,7 tys

  0,6(0%)

  36,5 tys

  0,5(0%)

  122,0 tys

  1,8(0.1%)

  123,5 tys

  1,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  432,2 tys

  6,6(0.6%)

  411,7 tys

  6,3(0.5%)

  250,5 tys

  3,8(0.3%)

  197,9 tys

  3,0(0.2%)

  190,3 tys

  2,9(0.2%)

  196,4 tys

  3,0(0.2%)

  105,7 tys

  1,6(0.1%)

  107,6 tys

  1,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,4 tys

  0,2(0%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  140

  0,0(0%)

  298

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  70,0 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  19,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  77,3 tys

  1,2(0.1%)

  21,1 tys

  0,3(0%)

  37,4 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  16,8 tys

  0,3(0%)

  35,6 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,2 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  67,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat koszaliński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 557 mieszkańców powiatu koszalińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 638 kobiet oraz 7 919 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców powiatu koszalińskiego, gimnazjalnym 4,4%, natomiast 17,2% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu koszalińskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie koszalińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,6%) oraz średnie zawodowe (19,6%).

  W roku 2021 w powiecie koszalińskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 61 oddziałów uczęszczało 1 361 dzieci (673 dziewczynki oraz 688 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie koszalińskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 37 oddziałów uczęszczało 838 dzieci (431 dziewczynek oraz 407 chłopców). Dostępnych było 813 miejsc.

  16,8% mieszkańców powiatu koszalińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 706 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,29 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 30 szkół podstawowych, w których w 293 oddziałach uczyło się 4 415 uczniów (2 134 kobiety oraz 2 281 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie koszalińskim placówkę miały 33 szkoły podstawowe, w których w 240 oddziałach uczyło się 4 154 uczniów (1 997 kobiet oraz 2 157 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów.

  W powiecie koszalińskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 80 uczniów (40 kobiet oraz 40 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 27 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie koszalińskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 214 uczniów (111 kobiet oraz 103 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 53 absolwentów.

  W powiecie koszalińskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 9 oddziałach uczyło się 99 uczniów (14 kobiet oraz 85 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 11,4 uczniów. 11,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,1% mieszkańców powiatu koszalińskiego w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 29,0% mężczyzn).

 • 18,5% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  18,5%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 22,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. koszaliński
  31,7%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,1%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. koszaliński
  18,3%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Polska
  20,0%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. koszaliński
  24,3%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. koszaliński
  4,4%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  17,2%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 18,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat koszaliński
  3,9%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 706 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  706,0
  woj. zachodniopomorskie
  867,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,29 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat koszaliński
  1,29
  Województwo
  0,97
  Kraj
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 19 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 61 Oddziały
 • 26 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 323 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat koszaliński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 361 Dzieci
 • 673 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 688 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 330 3 lata
 • 330
 • 412 4 lata
 • 412
 • 309 5 lata
 • 309
 • 297 6 lat
 • 297
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 162 3 lata
 • 162
 • 223 4 lata
 • 223
 • 144 5 lata
 • 144
 • 140 6 lat
 • 140
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 168 3 lata
 • 168
 • 189 4 lata
 • 189
 • 165 5 lata
 • 165
 • 157 6 lat
 • 157
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 511 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 95,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 95,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 29,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 91 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat koszaliński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Dzieci
 • 35 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 33 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 17 3 lata
 • 17
 • 17 4 lata
 • 17
 • 24 5 lata
 • 24
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 10 3 lata
 • 10
 • 8 4 lata
 • 8
 • 13 5 lata
 • 13
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 7 3 lata
 • 7
 • 9 4 lata
 • 9
 • 11 5 lata
 • 11
 •  
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat koszaliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 281 Oddziały
 • 4 366 Uczniowie
 • 2 122 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 244 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 572 Uczniowie w 1 klasie
 • 274 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 298 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 466 Absolwenci
 • 222 Kobiety
  (absolwenci)
 • 244 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12 Oddziały
 • 49 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,5%
  75,5%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. koszaliński
  15,1
  woj. zachodniopomorskie
  17,1
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,1
 • 15,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,1
 • 15,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,5
 • 4,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,1
 •  
 • 382,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 315,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat koszaliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,2%
  45,8%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,1%
  61,9%
 • 17 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  11,4
  woj. zachodniopomorskie
  25,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat koszaliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  11,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat koszaliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat koszaliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat koszaliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat koszaliński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie koszalińskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie koszalińskim znajdowało się 11 hoteli (3 ★★★★, 7 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 10 pensjonatów (2 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★, 5 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 10 (całoroczne: 6)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 62 (całoroczne: 9)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5 (całoroczne: 3)
  • zespoły domków turystycznych: 28 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 4 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 5 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 79 (całoroczne: 8)
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 25
  • drzwi automatycznie otwierane: 11
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 20
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 21


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 26 (liczba sal: 40, liczba miejsc: 2 392)
  • z nagłośnieniem: 22
  • z projektorem multimedialnym: 19
  • z zestawem do wideokonferencji: 7
  • z obsługą techniczną: 13
  • z ekranem: 19
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 17
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 18
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 119


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie koszalińskim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie koszalińskim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 580 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 280 (uczestnicy: 38 511)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 1 089)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 10 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 780)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 10 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 24 (uczestnicy: 1 085)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 1 890)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 455)
  • pokazy teatralne: 18 (uczestnicy: 1 021)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 3 200)
  • warsztaty: 114 (uczestnicy: 2 587)
  • inne: 37 (uczestnicy: 4 704)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 670)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 106)
  • taneczne: 8 (członkowie: 141)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 58)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 36)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 2 (członkowie: 14)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 70)
  • literackie: 2 (członkowie: 32)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 112)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 5 (członkowie: 66)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 138)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 60)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 18)
  • tańca: 2 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 418)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 84)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 56)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 15 (członkowie: 146)
  • taneczne: 4 (członkowie: 108)
  • inne: 2 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie koszalińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 138 miejscami na widowni. Odbyło się 61 seansów, na które przyszło 5 023 widzów, w tym 17 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 399 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie koszalińskim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 229 079 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 40 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 26 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 211 196 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 217
  • dostępne dla czytelników: 155
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 155
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 26
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 25
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 28
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 20


 • Kluby sportowe w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie koszalińskim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 497 członków. Zarejestrowano 1 483 ćwiczących (mężczyźni: 1 145, kobiety: 338, chłopcy do lat 18: 731, dziewczęta do lat 18: 296). Aktywnych było 39 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (41), instruktora sportowego (36) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie koszalińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat koszaliński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat koszaliński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 23 wypadków drogowych w powiecie koszalińskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 27 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 34,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 20,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 50,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie koszalińskim zarejestrowanych było 57 637 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 42 536 samochodów osobowych (639,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 6 845 samochodów ciężarowych (110,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju), 232 autobusów (3,5 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości dla Polski), 477 ciągników siodłowych (7,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 741 motocykli (56,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,8 lat.


  W 2021 roku w powiecie koszalińskim znajdowały się 72 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 59 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 59 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie koszalińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 27 Ranni
  (rok 2021)
 • 21 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie koszalińskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 34,61 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. koszaliński
  34,6
  woj. zachodniopomorskie
  56,4
  Kraj
  59,9
 • 7,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. koszaliński
  7,5
  woj. zachodniopomorskie
  5,7
  Cała Polska
  5,9
 • 40,63 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  40,6
  Województwo
  65,2
  Polska
  69,4
 • 20,82 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  20,8
  Województwo
  7,4
  Cały kraj
  7,6
 • 50,31 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat koszaliński
  50,3
  Zachodniopomorskie
  74,6
  Cały kraj
  80,2
 • 21,74 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  21,7
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Cały kraj
  9,8
 • 117,39 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. koszaliński
  117,4
  Województwo
  115,5
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 57 637 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie koszalińskim w 2020 roku
 • 42 536 Samochody osobowe
 • 6 845 Samochody ciężarowe
 • 48 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 232 Autobusy
 • 387 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 481 Ciągniki samochodowe
 • 477   Ciągniki siodłowe
 • 3 415 Ciągniki rolnicze
 • 3 741 Motocykle
 • 1 368   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 372 Motorowery
 • 42 536Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie koszalińskim
 • Samochody osobowe w powiecie koszalińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 639,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  639,6
  Zachodniopomorskie
  624,0
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 726
  • 1400-1649 kg10 185
  • 1650-1899 kg10 025
  • 1900 kg i więcej13 600
 • 8 726 do 1399 kg
 • 10 185 1400-1649 kg
 • 10 025 1650-1899 kg
 • 13 600 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 353 do 1399 cm3
 • 14 353
 • 23 554 1400-1999 cm3
 • 23 554
 • 4 629 2000 i więcej cm3
 • 4 629
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie koszalińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 894
  • olej napędowy14 704
  • gaz (LPG)6 393
  • pozostałe545
 • 20 894 benzyna
 • 14 704 olej napędowy
 • 6 393 gaz (LPG)
 • 545 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 775 do 1 roku
 • 775
 • 391 2 lata
 • 391
 • 456 3 lata
 • 456
 • 1 012 4-5 lat
 • 1 012
 • 1 093 6-7 lat
 • 1 093
 • 1 599 8-9 lat
 • 1 599
 • 1 846 10-11 lat
 • 1 846
 • 6 603 12-15 lat
 • 6 603
 • 9 170 16-20 lat
 • 9 170
 • 6 979 21-25 lat
 • 6 979
 • 4 591 26-30 lat
 • 4 591
 • 8 021 31 lat i więcej
 • 8 021
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie koszalińskim
 • Powiat
  20,5 lat
  Zachodniopomorskie
  19,8 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 6 845Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie koszalińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie koszalińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 110,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  110,1
  Województwo
  96,6
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 377 do 999 kg
 • 3 377
 • 2 124 1000-1499 kg
 • 2 124
 • 486 1500-2999 kg
 • 486
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 137 3500-4999 kg
 • 137
 • 282 5000-6999 kg
 • 282
 • 135 7000-9999 kg
 • 135
 • 188 10000-14999 kg
 • 188
 • 81 15000 kg i więcej
 • 81
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 333
  • olej napędowy4 604
  • gaz (LPG)270
  • pozostałe638
 • 1 333 benzyna
 • 4 604 olej napędowy
 • 270 gaz (LPG)
 • 638 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 184 do 1 roku
 • 184
 • 93 2 lata
 • 93
 • 80 3 lata
 • 80
 • 188 4-5 lat
 • 188
 • 216 6-7 lat
 • 216
 • 259 8-9 lat
 • 259
 • 395 10-11 lat
 • 395
 • 993 12-15 lat
 • 993
 • 1 140 16-20 lat
 • 1 140
 • 1 048 21-25 lat
 • 1 048
 • 526 26-30 lat
 • 526
 • 1 723 31 lat i więcej
 • 1 723
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie koszalińskim
 • pow. koszaliński
  20,8 lat
  woj. zachodniopomorskie
  20,7 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 232Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie koszalińskim
 • Autobusy w powiecie koszalińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,5 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat koszaliński
  3,5
  Zachodniopomorskie
  3,7
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15
  • olej napędowy180
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe37
 • 15 benzyna
 • 180 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 37 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 44 16-20 lat
 • 44
 • 34 21-25 lat
 • 34
 • 32 26-30 lat
 • 32
 • 78 31 lat i więcej
 • 78
 • 24,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie koszalińskim
 • Tutaj
  24,5 lat
  Zachodniopomorskie
  23,2 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 477Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie koszalińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie koszalińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,2
  woj. zachodniopomorskie
  10,0
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy398
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe78
 • 1 benzyna
 • 398 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 78 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 24 do 1 roku
 • 24
 • 6 2 lata
 • 6
 • 1 3 lata
 • 1
 • 22 4-5 lat
 • 22
 • 52 6-7 lat
 • 52
 • 49 8-9 lat
 • 49
 • 33 10-11 lat
 • 33
 • 103 12-15 lat
 • 103
 • 82 16-20 lat
 • 82
 • 43 21-25 lat
 • 43
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 31 31 lat i więcej
 • 31
 • 14,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie koszalińskim
 • Tutaj
  14,8 lat
  Zachodniopomorskie
  13,9 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 3 741Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie koszalińskim
 • Motocykle w powiecie koszalińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 56,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  56,3
  woj. zachodniopomorskie
  43,7
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 19 2 lata
 • 19
 • 27 3 lata
 • 27
 • 117 4-5 lat
 • 117
 • 51 6-7 lat
 • 51
 • 57 8-9 lat
 • 57
 • 75 10-11 lat
 • 75
 • 253 12-15 lat
 • 253
 • 321 16-20 lat
 • 321
 • 313 21-25 lat
 • 313
 • 210 26-30 lat
 • 210
 • 2 267 31 lat i więcej
 • 2 267
 • 27,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie koszalińskim
 • pow. koszaliński
  27,8 lat
  woj. zachodniopomorskie
  26,3 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 19 km  Będących pod zarządem gminy
 • 29 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 24 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie koszalińskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 435,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. koszaliński
  435,5 km
  woj. zachodniopomorskie
  481,1 km
  Polska
  591,9 km
 • 10,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  10,8 km
  woj. zachodniopomorskie
  6,6 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 59 Liczba licencji na taksówki
 • 59 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami