Powiat koszaliński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat koszaliński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 66 505 Liczba mieszkańców
 • 1 653 km2 Powierzchnia
 • 40 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 21,8% Stopa urbanizacji
 • Marian Hermanowicz Starosta
 • ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin Adres starostwa powiatowego
 • ZKO Tablice rejestracyjne
Powiat koszaliński na mapie
Identyfikatory
 • 3209 TERYT (TERC)
Herb powiatu koszalińskiego
powiat koszaliński herb
Flaga powiatu koszalińskiego
powiat koszaliński flaga

Powiat koszaliński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat koszaliński ma 66 505 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu koszalińskiego w 2050 roku wynosi 64 445, z czego 32 222 to kobiety, a 32 223 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu koszalińskiego zawarli w 2019 roku 246 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców powiatu koszalińskiego jest stanu wolnego, 53,4% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat koszaliński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -159. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,40 na 1000 mieszkańców powiatu koszalińskiego. W 2019 roku urodziło się 512 dzieci, w tym 49,6% dziewczynek i 50,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 443 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 40,5% zgonów w powiecie koszalińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,7% zgonów w powiecie koszalińskim były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu koszalińskiego przypada 10.11 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 520 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 216 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu koszalińskiego 304. W tym samym roku 43 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 34 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  62,5% mieszkańców powiatu koszalińskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu koszalińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66 505 Liczba mieszkańców
 • 33 352 Kobiety
 • 33 153 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie koszalińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie koszalińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie koszalińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu koszalińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64 445 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 222 Kobiety
 • 32 223 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie koszalińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie koszalińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie koszalińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu koszalińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,0 lat
  Województwo
  42,7 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat koszaliński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu koszalińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • pow. koszaliński
  29,9%
  Województwo
  28,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,4% Żonaci/Zamężne
 • pow. koszaliński
  53,4%
  Województwo
  53,1%
  Polska
  55,8%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat koszaliński
  7,9%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,6%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,3% Nieustalone
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 3,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie koszalińskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  4,6
  Polska
  4,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,3
  woj. zachodniopomorskie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 246 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie koszalińskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -159 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -51 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -108 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,4
  Województwo
  -2,3
  Kraj
  -0,9
 • -5,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie koszalińskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie koszalińskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie koszalińskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie koszalińskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 512 Urodzenia żywe
 • 254 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 258 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,6%
  50,4%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat koszaliński
  7,7
  woj. zachodniopomorskie
  8,6
  Cała Polska
  9,8
 • 33,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  33,2
  Województwo
  35,3
  Polska
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 443 g Średnia waga noworodków
 • 3 373 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 506 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat koszaliński
  3 443 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 351 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 58 Waga 4000g - 4499g
 • 58
 • 180 Waga 3500g - 3999g
 • 180
 • 177 Waga 3000g - 3499g
 • 177
 • 66 Waga 2500g - 2999g
 • 66
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat koszaliński
  1,15
  Zachodniopomorskie
  1,25
  Cały kraj
  1,38
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,54
  Zachodniopomorskie
  0,61
  Cała Polska
  0,67
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,64
  Zachodniopomorskie
  0,65
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie koszalińskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 671 Zgony
 • 305 Kobiety
  (Zgony)
 • 366 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,5%
  54,5%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,1
  woj. zachodniopomorskie
  10,9
  Polska
  10,7
 • 131,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  131,1
  woj. zachodniopomorskie
  126,4
  Cały kraj
  109,3
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. koszaliński
  3,9
  Zachodniopomorskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koszalińskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,5%
  woj. zachodniopomorskie
  43,8%
  Cała Polska
  39,4%
 • 26,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat koszaliński
  26,7%
  Zachodniopomorskie
  27,2%
  Cała Polska
  26,5%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,5%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cała Polska
  6,6%
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  13,8
  Polska
  9,9
 • 77,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  77,3
  Cała Polska
  70,4
 • 269,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. koszaliński
  269,7
  woj. zachodniopomorskie
  296,3
  Kraj
  283,2
 • 278,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  278,6
  Polska
  261,3
 • 409,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 432,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  409,8
  Zachodniopomorskie
  476,7
  Cała Polska
  421,0
 • 67,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  67,1
  Województwo
  85,5
  Polska
  69,5
 • 24,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  24,0
  Województwo
  35,5
  Cała Polska
  35,1
 • 9,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. koszaliński
  9,0
  Zachodniopomorskie
  9,4
  Cała Polska
  7,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  woj. zachodniopomorskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie koszalińskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42 Osoby w zamachach samobójczych
 • 9 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 33 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 29 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 63 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. koszaliński
  63,0
  Województwo
  31,0
  Kraj
  31,0
 • 35 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat koszaliński
  35,0
  Województwo
  16,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 8 rzucenie się z wysokości
 • 8
 • 25 powieszenie się
 • 25
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 18 powieszenie się
 • 18
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 7 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 7
 • 8 zawód miłosny
 • 8
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 11 nieustalona
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 16 30-49 lat
 • 16
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu10
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony25
 • 5 trzeźwy
 • 10 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 25 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony19
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 19 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 19 kawaler/panna
 • 19
 • 13 żonaty/zamężna
 • 13
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony31
 • 1 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 31 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony18
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 18 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 4 renta
 • 4
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 520 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 786 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 734 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Zameldowania z zagranicy
 • 16 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 216 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 657 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 559 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 313 Saldo migracji
 • 131 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 182 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 304 Saldo migracji wewnętrznych
 • 129 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 175 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie koszalińskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat koszaliński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat koszaliński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie koszalińskim oddano do użytku 560 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie koszalińskim to 23 866 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 46,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie koszalińskim to 4,04 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie koszalińskim to 94,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,57% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,97% mieszkań posiada łazienkę, 81,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 31,50% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie koszalińskim 634 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 441 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 265 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 387 transakcji (mediana cen - 3 879 zł/m2, średnia - 6 892 zł/m2), a na rynku wtórnym 247 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 778 zł/m2, średnia - 3 438 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 441 zł
 • Powiat
  3 441 zł
  Województwo
  4 529 zł
  Cały kraj
  4 829 zł
 • 3 441 zł Ogółem
 • 3 441 zł
 • 3 441 zł do 40 m2
 • 3 441 zł
 • 4 603 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 603 zł
 • 3 228 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 228 zł
 • 1 874 zł od 80,1 m2
 • 1 874 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 265 zł
 • pow. koszaliński
  5 265 zł
  Województwo
  4 551 zł
  Polska
  5 202 zł
 • 5 265 zł Ogółem
 • 5 265 zł
 • 4 880 zł do 40 m2
 • 4 880 zł
 • 6 197 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 197 zł
 • 4 121 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 121 zł
 • 4 712 zł od 80,1 m2
 • 4 712 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 634
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2324
  • od 40,1 do 60 m2223
  • od 60,1 do 80 m266
  • od 80,1 m221
 • 324 do 40 m2
 • 223 od 40,1 do 60 m2
 • 66 od 60,1 do 80 m2
 • 21 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie koszalińskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 879 zł
 • pow. koszaliński
  3 879 zł
  Województwo
  5 249 zł
  Cały kraj
  5 395 zł
 • 3 879 zł Ogółem
 • 3 879 zł
 • 3 441 zł do 40 m2
 • 3 441 zł
 • 8 158 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 158 zł
 • 4 014 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 014 zł
 • 12 871 zł od 80,1 m2
 • 12 871 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 892 zł
 • pow. koszaliński
  6 892 zł
  woj. zachodniopomorskie
  5 724 zł
  Cała Polska
  5 752 zł
 • 6 892 zł Ogółem
 • 6 892 zł
 • 4 944 zł do 40 m2
 • 4 944 zł
 • 9 398 zł od 40,1 do 60 m2
 • 9 398 zł
 • 6 224 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 224 zł
 • 12 510 zł od 80,1 m2
 • 12 510 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 387
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2253
  • od 40,1 do 60 m2108
  • od 60,1 do 80 m222
  • od 80,1 m24
 • 253 do 40 m2
 • 108 od 40,1 do 60 m2
 • 22 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 778 zł
 • pow. koszaliński
  2 778 zł
  Województwo
  3 963 zł
  Polska
  4 241 zł
 • 2 778 zł Ogółem
 • 2 778 zł
 • 3 679 zł do 40 m2
 • 3 679 zł
 • 2 824 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 824 zł
 • 2 382 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 382 zł
 • 1 767 zł od 80,1 m2
 • 1 767 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 438 zł
 • pow. koszaliński
  3 438 zł
  Zachodniopomorskie
  4 052 zł
  Cały kraj
  4 840 zł
 • 3 438 zł Ogółem
 • 3 438 zł
 • 4 676 zł do 40 m2
 • 4 676 zł
 • 3 281 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 281 zł
 • 2 994 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 994 zł
 • 3 135 zł od 80,1 m2
 • 3 135 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 247
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m271
  • od 40,1 do 60 m2115
  • od 60,1 do 80 m244
  • od 80,1 m217
 • 71 do 40 m2
 • 115 od 40,1 do 60 m2
 • 44 od 60,1 do 80 m2
 • 17 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 23 866 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 359,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. koszaliński
  359,00
  woj. zachodniopomorskie
  394,30
  Cała Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 89,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,00 m2
  Zachodniopomorskie
  70,90 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 32,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,00 m2
  woj. zachodniopomorskie
  27,90 m2
  Kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,37 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,37
  Województwo
  3,83
  Kraj
  3,82
 • 2,79 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,79
  Województwo
  2,54
  Kraj
  2,59
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,64
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 560 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 8,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat koszaliński
  8,42
  Województwo
  5,33
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 260 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. koszaliński
  4,04
  Zachodniopomorskie
  3,38
  Polska
  3,77
 • 33,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  33,98
  Zachodniopomorskie
  18,03
  Cała Polska
  21,77
 • 52 978 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 94,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat koszaliński
  94,6 m2
  Województwo
  77,9 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,80 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,80 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 98,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,68%
  Województwo
  99,23%
  Cały kraj
  96,93%
 • 96,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. koszaliński
  96,57%
  Zachodniopomorskie
  97,27%
  Kraj
  93,92%
 • 93,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. koszaliński
  93,97%
  Zachodniopomorskie
  95,27%
  Cały kraj
  91,66%
 • 81,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,48%
  Województwo
  86,66%
  Cały kraj
  82,84%
 • 31,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  31,50%
  Zachodniopomorskie
  62,46%
  Cała Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat koszaliński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie koszalińskim na 1000 mieszkańców pracuje 143osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie koszalińskim wynosiło w 2020 roku 14,1% (17,8% wśród kobiet i 11,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie koszalińskim wynosiło 4 204,61 PLN, co odpowiada 81.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu koszalińskiego 7 838 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 093 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 745.

  27,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu koszalińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,0% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 143 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  143,0
  Zachodniopomorskie
  218,0
  Polska
  255,0
 • 11,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,0% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  14,1%
  Województwo
  8,3%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie koszalińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie koszalińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie koszalińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 205 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. koszaliński
  4 205 PLN
  Zachodniopomorskie
  4 770 PLN
  Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie koszalińskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 838 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 093 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 745 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,0% Przemysł i budownictwo
 • 16,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,2% Pozostałe
 • 40,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie koszalińskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 9 496 Pracujący ogółem
 • 4 594 Kobiety
 • 4 902 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie koszalińskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat koszaliński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,1
  woj. zachodniopomorskie
  67,9
  Cały kraj
  68,0
 • 31,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat koszaliński
  31,4
  Województwo
  39,0
  Cała Polska
  37,5
 • 109,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  109,7
  woj. zachodniopomorskie
  134,9
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat koszaliński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie koszalińskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 460 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 871 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 634 nowe podmioty, a 362 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (816) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (634) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (875) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (362) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie koszalińskim najwięcej (395) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 235) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (327) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (2 154) podmiotów, a 70,7% (5 979) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie koszalińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.1%) oraz Budownictwo (19.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 460 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 327 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 154 Przemysł i budownictwo
 • 5 979 Pozostała działalność
 • 634 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie koszalińskim w 2020 roku
 • 362 Podmioty wyrejestrowane w powiecie koszalińskim w 2020 roku
 • 6 871 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 235 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 235
 • 189 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 189
 • 36 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 36
 • 8 460 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 460
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 365 Spółki handlowe ogółem
 • 365
 • 72  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 72
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 304  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 304
 • 71    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 71
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 395 Spółki cywilne ogółem
 • 395
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 871 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 451 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 451
 • 1 335 Budownictwo
 • 1 335
 • 1 064 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 064
 • 558 Przetwórstwo przemysłowe
 • 558
 • 489 Transport i gospodarka magazynowa
 • 489
 • 398 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 398
 • 338 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 338
 • 259 Pozostała działalność
 • 259
 • 234 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 234
 • 214 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 214
 • 149 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 149
 • 110 Edukacja
 • 110
 • 109 Informacja i komunikacja
 • 109
 • 69 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 69
 • 61 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 61
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat koszaliński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie koszalińskim stwierdzono 881 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie koszalińskim wynosi 67,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu koszalińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,18 (wykrywalność 55%) oraz przeciwko mieniu - 6,73 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,36 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,93 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 881 Przestępstwa ogółem
 • 881
 • 610 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 610
 • 62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 62
 • 157 Przestępstwa drogowe
 • 157
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 447 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 447
 • 13,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,26
  Zachodniopomorskie
  20,86
  Cała Polska
  19,96
 • 9,18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,18
  woj. zachodniopomorskie
  14,72
  Cała Polska
  12,25
 • 0,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,93
  woj. zachodniopomorskie
  3,04
  Cały kraj
  5,17
 • 2,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,36
  Województwo
  2,26
  Cała Polska
  1,73
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,35
  Województwo
  0,52
  Cała Polska
  0,37
 • 6,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. koszaliński
  6,73
  Zachodniopomorskie
  10,11
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. koszaliński
  67%
  Województwo
  73%
  Kraj
  73%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  55%
  Zachodniopomorskie
  65%
  Polska
  65%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  79%
  Województwo
  89%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. koszaliński
  100%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  83%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Cały kraj
  87%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  42%
  woj. zachodniopomorskie
  53%
  Cały kraj
  54%

Powiat koszaliński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu koszalińskiego wyniosła w 2019 roku 102,3 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu koszalińskiego - 33.2% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (26.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 24,1 mln złotych, czyli 23,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu koszalińskiego wyniosła w 2019 roku 108,6 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.2% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (28%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.2%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.4%). W budżecie powiatu koszalińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 245 złotych na mieszkańca (15,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,9 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie koszalińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu koszalińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu koszalińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,5 mln

  1,1 tys(100%)

  72,0 mln

  1,1 tys(100%)

  75,1 mln

  1,1 tys(100%)

  83,5 mln

  1,3 tys(100%)

  80,9 mln

  1,2 tys(100%)

  92,2 mln

  1,4 tys(100%)

  95,6 mln

  1,4 tys(100%)

  102,3 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,7 mln

  315(29%)

  20,9 mln

  317(29.1%)

  23,4 mln

  354(31.1%)

  24,7 mln

  375(29.6%)

  32,2 mln

  487(39.8%)

  30,9 mln

  466(33.5%)

  31,4 mln

  473(32.8%)

  34,0 mln

  511(33.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,9 mln

  165(15.2%)

  10,0 mln

  152(13.9%)

  13,7 mln

  208(18.3%)

  23,3 mln

  353(27.9%)

  12,9 mln

  195(15.9%)

  21,2 mln

  321(23.1%)

  23,3 mln

  351(24.3%)

  27,2 mln

  409(26.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,4 mln

  174(16%)

  12,8 mln

  194(17.8%)

  11,3 mln

  171(15.1%)

  10,4 mln

  157(12.4%)

  10,9 mln

  165(13.5%)

  11,8 mln

  177(12.8%)

  12,8 mln

  193(13.4%)

  12,8 mln

  193(12.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,2 mln

  124(11.4%)

  7,2 mln

  109(10%)

  7,0 mln

  107(9.4%)

  7,5 mln

  113(9%)

  7,2 mln

  109(8.9%)

  7,3 mln

  110(7.9%)

  7,4 mln

  112(7.8%)

  7,5 mln

  113(7.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,8 mln

  103(9.5%)

  7,5 mln

  114(10.4%)

  7,4 mln

  112(9.8%)

  4,9 mln

  74,7(5.9%)

  5,0 mln

  76,0(6.2%)

  5,5 mln

  82,3(5.9%)

  5,5 mln

  82,9(5.8%)

  5,9 mln

  88,7(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,6 mln

  101(9.3%)

  7,7 mln

  117(10.7%)

  7,8 mln

  118(10.3%)

  6,3 mln

  96,1(7.6%)

  6,9 mln

  105(8.6%)

  4,6 mln

  70,1(5%)

  3,9 mln

  59,3(4.1%)

  3,8 mln

  56,6(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,9 mln

  60,0(5.5%)

  3,6 mln

  54,7(5%)

  2,2 mln

  33,9(3%)

  2,3 mln

  34,2(2.7%)

  2,3 mln

  34,8(2.8%)

  2,5 mln

  38,1(2.7%)

  2,7 mln

  41,3(2.9%)

  2,8 mln

  41,7(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  16,2(1.5%)

  839,6 tys

  12,7(1.2%)

  937,4 tys

  14,2(1.2%)

  1,4 mln

  21,3(1.7%)

  1,3 mln

  19,1(1.6%)

  1,3 mln

  19,6(1.4%)

  1,2 mln

  18,5(1.3%)

  1,4 mln

  20,7(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  316,4 tys

  4,8(0.4%)

  235,0 tys

  3,6(0.3%)

  205,7 tys

  3,1(0.3%)

  614,1 tys

  9,3(0.7%)

  939,6 tys

  14,2(1.2%)

  994,4 tys

  15,0(1.1%)

  1,2 mln

  17,9(1.2%)

  1,1 mln

  16,6(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  824,0 tys

  12,5(1.2%)

  495,7 tys

  7,5(0.7%)

  366,3 tys

  5,6(0.5%)

  357,1 tys

  5,4(0.4%)

  401,0 tys

  6,1(0.5%)

  334,2 tys

  5,0(0.4%)

  284,2 tys

  4,3(0.3%)

  419,6 tys

  6,3(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  224,0 tys

  3,4(0.3%)

  243,4 tys

  3,7(0.3%)

  202,7 tys

  3,1(0.3%)

  214,2 tys

  3,3(0.3%)

  193,9 tys

  2,9(0.2%)

  201,3 tys

  3,0(0.2%)

  204,4 tys

  3,1(0.2%)

  212,4 tys

  3,2(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  94,3 tys

  1,4(0.1%)

  71,2 tys

  1,1(0.1%)

  88,3 tys

  1,3(0.1%)

  244,9 tys

  3,7(0.3%)

  226,0 tys

  3,4(0.3%)

  190,3 tys

  2,9(0.2%)

  191,5 tys

  2,9(0.2%)

  201,0 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,8(0.2%)

  186,3 tys

  2,8(0.2%)

  181,5 tys

  2,7(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  37,6 tys

  0,6(0.1%)

  104,8 tys

  1,6(0.1%)

  71,5 tys

  1,1(0.1%)

  92,0 tys

  1,4(0.1%)

  97,3 tys

  1,5(0.1%)

  67,1 tys

  1,0(0.1%)

  54,5 tys

  0,8(0.1%)

  110,0 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  39,2 tys

  0,6(0.1%)

  52,5 tys

  0,8(0.1%)

  58,7 tys

  0,9(0.1%)

  90,7 tys

  1,4(0.1%)

  59,2 tys

  0,9(0.1%)

  68,5 tys

  1,0(0.1%)

  69,4 tys

  1,0(0.1%)

  70,8 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  193,5 tys

  2,9(0.3%)

  166,0 tys

  2,5(0.2%)

  266,9 tys

  4,0(0.4%)

  1,2 mln

  18,1(1.4%)

  97,5 tys

  1,5(0.1%)

  94,4 tys

  1,4(0.1%)

  244,6 tys

  3,7(0.3%)

  53,8 tys

  0,8(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  35,3 tys

  0,5(0%)

  26,3 tys

  0,4(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  100,0 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie koszalińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu koszalińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat koszaliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu koszalińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,3 mln

  1,1 tys(100%)

  72,8 mln

  1,1 tys(100%)

  75,7 mln

  1,1 tys(100%)

  80,6 mln

  1,2 tys(100%)

  86,8 mln

  1,3 tys(100%)

  87,7 mln

  1,3 tys(100%)

  95,0 mln

  1,4 tys(100%)

  108,6 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,3 mln

  248(22.8%)

  16,2 mln

  246(22.3%)

  18,9 mln

  286(24.9%)

  19,9 mln

  302(24.7%)

  25,8 mln

  390(29.7%)

  25,0 mln

  377(28.5%)

  26,8 mln

  404(28.2%)

  30,4 mln

  457(28%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,9 mln

  363(33.5%)

  21,8 mln

  330(29.9%)

  20,4 mln

  310(27%)

  20,4 mln

  310(25.3%)

  23,8 mln

  360(27.4%)

  21,0 mln

  317(24%)

  22,3 mln

  336(23.5%)

  21,9 mln

  329(20.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,0 mln

  151(14%)

  11,6 mln

  176(16%)

  11,7 mln

  177(15.4%)

  12,9 mln

  196(16%)

  14,3 mln

  216(16.5%)

  15,8 mln

  238(18%)

  17,6 mln

  266(18.6%)

  20,0 mln

  301(18.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,2 mln

  64,0(5.9%)

  3,0 mln

  46,2(4.2%)

  6,9 mln

  105(9.2%)

  8,5 mln

  129(10.6%)

  5,6 mln

  84,3(6.4%)

  9,2 mln

  139(10.5%)

  12,9 mln

  195(13.6%)

  19,9 mln

  299(18.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,3 mln

  80,3(7.4%)

  6,0 mln

  91,2(8.3%)

  6,3 mln

  95,0(8.3%)

  3,4 mln

  52,2(4.3%)

  3,6 mln

  53,8(4.1%)

  3,7 mln

  55,9(4.2%)

  4,0 mln

  59,9(4.2%)

  4,3 mln

  64,7(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,6 mln

  101(9.3%)

  7,2 mln

  109(9.9%)

  7,1 mln

  107(9.3%)

  6,3 mln

  95,3(7.8%)

  6,8 mln

  103(7.8%)

  4,7 mln

  70,4(5.3%)

  3,9 mln

  59,2(4.1%)

  3,6 mln

  54,1(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  590,2 tys

  9,0(0.8%)

  609,1 tys

  9,2(0.8%)

  546,7 tys

  8,3(0.7%)

  4,3 mln

  65,4(5.3%)

  3,1 mln

  47,4(3.6%)

  2,5 mln

  37,5(2.8%)

  1,6 mln

  24,6(1.7%)

  2,6 mln

  39,2(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,9 mln

  28,9(2.7%)

  1,6 mln

  24,4(2.2%)

  1,7 mln

  26,2(2.3%)

  2,1 mln

  32,1(2.6%)

  2,1 mln

  31,4(2.4%)

  2,2 mln

  32,6(2.5%)

  2,1 mln

  32,2(2.2%)

  2,2 mln

  33,6(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  23,9(2.2%)

  3,9 mln

  59,1(5.4%)

  1,2 mln

  18,6(1.6%)

  2,0 mln

  29,7(2.4%)

  1,1 mln

  16,0(1.2%)

  992,3 tys

  15,0(1.1%)

  910,1 tys

  13,7(1%)

  894,1 tys

  13,4(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  375,0 tys

  5,7(0.5%)

  222,2 tys

  3,4(0.3%)

  432,2 tys

  6,6(0.6%)

  411,7 tys

  6,3(0.5%)

  250,5 tys

  3,8(0.3%)

  197,9 tys

  3,0(0.2%)

  190,3 tys

  2,9(0.2%)

  196,4 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,8(0.2%)

  186,3 tys

  2,8(0.2%)

  181,5 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  159,0 tys

  2,4(0.2%)

  165,0 tys

  2,5(0.2%)

  186,5 tys

  2,8(0.2%)

  170,3 tys

  2,6(0.2%)

  165,0 tys

  2,5(0.2%)

  164,0 tys

  2,5(0.2%)

  167,2 tys

  2,5(0.2%)

  169,9 tys

  2,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  251,0 tys

  3,8(0.4%)

  274,9 tys

  4,2(0.4%)

  190,7 tys

  2,9(0.3%)

  136,7 tys

  2,1(0.2%)

  163,0 tys

  2,5(0.2%)

  165,2 tys

  2,5(0.2%)

  162,5 tys

  2,4(0.2%)

  150,1 tys

  2,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  107,7 tys

  1,6(0.2%)

  51,0 tys

  0,8(0.1%)

  19,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  77,3 tys

  1,2(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,1 tys

  0,5(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  47,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,5 tys

  0,4(0%)

  36,7 tys

  0,6(0%)

  36,5 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  16,8 tys

  0,3(0%)

  35,6 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  33,4 tys

  0,5(0%)

  30,3 tys

  0,5(0%)

  11,4 tys

  0,2(0%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  140

  0,0(0%)

  298

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,2 tys

  0,6(0.1%)

  26,3 tys

  0,4(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat koszaliński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15 637 mieszkańców powiatu koszalińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 649 kobiet oraz 7 988 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 15,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,2% mieszkańców powiatu koszalińskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu koszalińskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie koszalińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,4%) oraz podstawowe ukończone (24,9%).

  W roku 2018 w powiecie koszalińskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 57 oddziałów uczęszczało 1 239 dzieci (599 dziewczynek oraz 640 chłopców). Dostępne były 1 323 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie koszalińskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 37 oddziałów uczęszczało 838 dzieci (431 dziewczynek oraz 407 chłopców). Dostępnych było 813 miejsc.

  16,5% mieszkańców powiatu koszalińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 669 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,29 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 33 szkoły podstawowe, w których w 284 oddziałach uczyło się 4 343 uczniów (2 133 kobiety oraz 2 210 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie koszalińskim placówkę miały 33 szkoły podstawowe, w których w 240 oddziałach uczyło się 4 154 uczniów (1 997 kobiet oraz 2 157 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 76,05.

  W powiecie koszalińskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 97 uczniów (49 kobiet oraz 48 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 25 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie koszalińskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 214 uczniów (111 kobiet oraz 103 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 53 absolwentów.

  W powiecie koszalińskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 9 oddziałach uczyło się 171 uczniów (124 kobiety oraz 47 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie koszalińskim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 168 uczniów (113 kobiet oraz 55 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 48 absolwentów.

  W powiecie koszalińskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 62 uczniów (20 kobiet oraz 42 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,2 uczniów. 6,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 19,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,0% mieszkańców powiatu koszalińskiego w wieku potencjalnej nauki (30,0% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. koszaliński
  11,8%
  Zachodniopomorskie
  17,6%
  Polska
  17,9%
 • 14,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. koszaliński
  27,1%
  Województwo
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 29,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • pow. koszaliński
  1,6%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 2,4% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,2%
  woj. zachodniopomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat koszaliński
  15,2%
  woj. zachodniopomorskie
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,2%
  woj. zachodniopomorskie
  21,9%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat koszaliński
  6,4%
  Województwo
  5,2%
  Kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. koszaliński
  25,8%
  woj. zachodniopomorskie
  20,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,7%
  woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 669 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  669,0
  Województwo
  842,0
  Polska
  873,0
 • 1,29 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. koszaliński
  1,29
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Kraj
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 22 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 57 Oddziały
 • 29 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 323 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat koszaliński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 239 Dzieci
 • 599 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 640 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 286 3 lata
 • 286
 • 347 4 lata
 • 347
 • 301 5 lata
 • 301
 • 270 6 lat
 • 270
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 143 3 lata
 • 143
 • 171 4 lata
 • 171
 • 132 5 lata
 • 132
 • 137 6 lat
 • 137
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 143 3 lata
 • 143
 • 176 4 lata
 • 176
 • 169 5 lata
 • 169
 • 133 6 lat
 • 133
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 473 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 92,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 91,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 34,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 91 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat koszaliński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Dzieci
 • 35 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 29 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,7%
  45,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 21 3 lata
 • 21
 • 24 4 lata
 • 24
 • 15 5 lata
 • 15
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 10 3 lata
 • 10
 • 15 4 lata
 • 15
 • 8 5 lata
 • 8
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 11 3 lata
 • 11
 • 9 4 lata
 • 9
 • 7 5 lata
 • 7
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat koszaliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 278 Oddziały
 • 4 301 Uczniowie
 • 2 127 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 174 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 528 Uczniowie w 1 klasie
 • 251 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 277 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 550 Absolwenci 2016
 • 288 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 262 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 14,3%
  85,7%
 • 10 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. koszaliński
  15,3
  woj. zachodniopomorskie
  17,8
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,3
 • 15,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,3
 • 15,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,5
 • 7,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7,0
 •  
 • 385,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 312,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 5 180 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 3 892 angielski
 • 1 288 niemiecki
 • 495 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 347 niemiecki
 • 148 angielski
 • 31 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 31 niemiecki
 •  
 • 76,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  76,05
  Województwo
  92,64
  Polska
  95,46
 • 73,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  73,80
  Województwo
  90,19
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat koszaliński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat koszaliński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat koszaliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,7%
  53,3%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,8%
  46,2%
 • 25 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat koszaliński
  16,2
  Zachodniopomorskie
  24,8
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat koszaliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 171 Uczniowie
 • 124 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,5%
  27,5%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  19,0
  Zachodniopomorskie
  22,4
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 16,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat koszaliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 62 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,3%
  67,7%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. koszaliński
  6,2
  Województwo
  14,7
  Cały kraj
  17,9
 •  
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 356 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 311 angielski
 • 45 niemiecki
 • 171 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 171 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat koszaliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 2 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,1%
  52,9%
 • 14 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  17,0
  Zachodniopomorskie
  17,0
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17,0 Szkoły policealne ogółem
 • 17,0
 • 17,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17,0
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat koszaliński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat koszaliński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat koszaliński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat koszaliński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie koszalińskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie koszalińskim znajdowało się 11 hoteli (3 ★★★★, 7 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 10 pensjonatów (2 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★, 5 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 10 (całoroczne: 6)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 64 (całoroczne: 9)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5 (całoroczne: 3)
  • zespoły domków turystycznych: 31 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 5 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 6 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 81 (całoroczne: 9)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 30
  • drzwi automatycznie otwierane: 12
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 16
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 22


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 32 (liczba sal: 53, liczba miejsc: 3 535)
  • z nagłośnieniem: 32
  • z projektorem multimedialnym: 28
  • z zestawem do wideokonferencji: 9
  • z obsługą techniczną: 15
  • z ekranem: 30
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 25
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 21
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 141


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie koszalińskim: 14 (publiczne: 14, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie koszalińskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 820 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 203 (uczestnicy: 15 278)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 774)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 1 070)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 13 (uczestnicy: 1 049)
  • koncerty: 16 (uczestnicy: 1 709)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 52 (uczestnicy: 925)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 7 213)
  • konkursy: 20 (uczestnicy: 728)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 25 (uczestnicy: 779)
  • inne: 36 (uczestnicy: 831)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 55 (członkowie: 814)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 93)
  • taneczne: 9 (członkowie: 148)
  • muzyczne: 10 (członkowie: 102)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 2 (członkowie: 31)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 54)
  • literackie: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 12 (członkowie: 195)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 8 (członkowie: 141)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 35)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 15)
  • tańca: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 298)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 28)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 59)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 16 (członkowie: 167)
  • taneczne: 3 (członkowie: 44)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie koszalińskim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 223 662 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 44 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 18 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 26 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 211 196 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 226
  • dostępne dla czytelników: 156
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 156
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 25
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 28
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 18


 • Kluby sportowe w powiecie koszalińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie koszalińskim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 497 członków. Zarejestrowano 1 483 ćwiczących (mężczyźni: 1 145, kobiety: 338, chłopcy do lat 18: 731, dziewczęta do lat 18: 296). Aktywnych było 39 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (41), instruktora sportowego (36) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie koszalińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat koszaliński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat koszaliński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 28 wypadków drogowych w powiecie koszalińskim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 42,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 18,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 51,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie koszalińskim zarejestrowanych było 55 919 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 41 226 samochodów osobowych (620,1 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 6 620 samochodów ciężarowych (106,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju), 249 autobusów (3,7 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 441 ciągników siodłowych (6,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 640 motocykli (54,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,6 lat.


  W 2019 roku w powiecie koszalińskim znajdowało się 66 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 61 taksówek oraz 61 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie koszalińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 12 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 29 Ranni
  (rok 2020)
 • 22 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie koszalińskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 42,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  42,1
  Zachodniopomorskie
  54,9
  Cały kraj
  61,5
 • 18,04 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  6,0
  Cały kraj
  6,5
 • 43,61 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. koszaliński
  43,6
  woj. zachodniopomorskie
  60,0
  Polska
  69,2
 • 14,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • powiat koszaliński
  14,3
  Zachodniopomorskie
  9,8
  Cała Polska
  9,1
 • 51,86 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Tutaj
  51,9
  Zachodniopomorskie
  106,7
  Polska
  110,9
 • 42,86 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  42,9
  woj. zachodniopomorskie
  10,9
  Polska
  10,6
 • 103,57 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  103,6
  Zachodniopomorskie
  109,2
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 55 919 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie koszalińskim w 2019 roku
 • 41 226 Samochody osobowe
 • 6 620 Samochody ciężarowe
 • 48 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 249 Autobusy
 • 375 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 445 Ciągniki samochodowe
 • 441   Ciągniki siodłowe
 • 3 364 Ciągniki rolnicze
 • 3 640 Motocykle
 • 1 331   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 294 Motorowery
 • 41 226Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie koszalińskim
 • Samochody osobowe w powiecie koszalińskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 620,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  620,1
  woj. zachodniopomorskie
  602,8
  Kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 786
  • 1400-1649 kg10 098
  • 1650-1899 kg9 718
  • 1900 kg i więcej12 624
 • 8 786 do 1399 kg
 • 10 098 1400-1649 kg
 • 9 718 1650-1899 kg
 • 12 624 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 052 do 1399 cm3
 • 14 052
 • 22 762 1400-1999 cm3
 • 22 762
 • 4 412 2000 i więcej cm3
 • 4 412
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie koszalińskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 352
  • olej napędowy14 097
  • gaz (LPG)6 287
  • pozostałe490
 • 20 352 benzyna
 • 14 097 olej napędowy
 • 6 287 gaz (LPG)
 • 490 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 738 do 1 roku
 • 738
 • 393 2 lata
 • 393
 • 428 3 lata
 • 428
 • 915 4-5 lat
 • 915
 • 1 110 6-7 lat
 • 1 110
 • 1 516 8-9 lat
 • 1 516
 • 2 153 10-11 lat
 • 2 153
 • 6 741 12-15 lat
 • 6 741
 • 9 165 16-20 lat
 • 9 165
 • 6 455 21-25 lat
 • 6 455
 • 4 123 26-30 lat
 • 4 123
 • 7 489 31 lat i więcej
 • 7 489
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie koszalińskim
 • pow. koszaliński
  20,2 lat
  woj. zachodniopomorskie
  19,4 lat
  Polska
  18,4 lat
 • 6 620Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie koszalińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie koszalińskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 106,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. koszaliński
  106,2
  woj. zachodniopomorskie
  93,7
  Polska
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 281 do 999 kg
 • 3 281
 • 2 011 1000-1499 kg
 • 2 011
 • 487 1500-2999 kg
 • 487
 • 34 3000-3499 kg
 • 34
 • 134 3500-4999 kg
 • 134
 • 283 5000-6999 kg
 • 283
 • 134 7000-9999 kg
 • 134
 • 180 10000-14999 kg
 • 180
 • 76 15000 kg i więcej
 • 76
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 329
  • olej napędowy4 381
  • gaz (LPG)271
  • pozostałe639
 • 1 329 benzyna
 • 4 381 olej napędowy
 • 271 gaz (LPG)
 • 639 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 208 do 1 roku
 • 208
 • 77 2 lata
 • 77
 • 101 3 lata
 • 101
 • 158 4-5 lat
 • 158
 • 193 6-7 lat
 • 193
 • 322 8-9 lat
 • 322
 • 404 10-11 lat
 • 404
 • 921 12-15 lat
 • 921
 • 1 165 16-20 lat
 • 1 165
 • 952 21-25 lat
 • 952
 • 481 26-30 lat
 • 481
 • 1 638 31 lat i więcej
 • 1 638
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie koszalińskim
 • Powiat
  20,5 lat
  woj. zachodniopomorskie
  20,3 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 249Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie koszalińskim
 • Autobusy w powiecie koszalińskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,7
  Zachodniopomorskie
  3,6
  Kraj
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15
  • olej napędowy196
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe38
 • 15 benzyna
 • 196 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 38 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 10 8-9 lat
 • 10
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 27 12-15 lat
 • 27
 • 58 16-20 lat
 • 58
 • 34 21-25 lat
 • 34
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 70 31 lat i więcej
 • 70
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie koszalińskim
 • Tutaj
  23,5 lat
  Województwo
  22,7 lat
  Cały kraj
  21,2 lat
 • 441Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie koszalińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie koszalińskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 6,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. koszaliński
  6,6
  Województwo
  9,6
  Kraj
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy378
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe62
 • 1 benzyna
 • 378 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 62 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 25 4-5 lat
 • 25
 • 41 6-7 lat
 • 41
 • 49 8-9 lat
 • 49
 • 29 10-11 lat
 • 29
 • 111 12-15 lat
 • 111
 • 69 16-20 lat
 • 69
 • 38 21-25 lat
 • 38
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 25 31 lat i więcej
 • 25
 • 14,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie koszalińskim
 • Tutaj
  14,6 lat
  woj. zachodniopomorskie
  13,4 lat
  Cały kraj
  12,2 lat
 • 3 640Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie koszalińskim
 • Motocykle w powiecie koszalińskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 54,8 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat koszaliński
  54,8
  Województwo
  41,9
  Kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 20 2 lata
 • 20
 • 37 3 lata
 • 37
 • 114 4-5 lat
 • 114
 • 52 6-7 lat
 • 52
 • 61 8-9 lat
 • 61
 • 89 10-11 lat
 • 89
 • 255 12-15 lat
 • 255
 • 307 16-20 lat
 • 307
 • 246 21-25 lat
 • 246
 • 271 26-30 lat
 • 271
 • 2 163 31 lat i więcej
 • 2 163
 • 27,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie koszalińskim
 • Tutaj
  27,6 lat
  woj. zachodniopomorskie
  26,2 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 66 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 23 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 27 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie koszalińskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 399,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat koszaliński
  399,2 km
  Województwo
  391,5 km
  Cała Polska
  496,9 km
 • 9,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  9,9 km
  woj. zachodniopomorskie
  5,3 km
  Kraj
  4,1 km
 • 61 Liczba licencji na taksówki
 • 61 Liczba taksówek