Paczków w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Paczków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Paczków to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu nyskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Paczków.
 • 6 699 Liczba mieszkańców
 • 6,6 km² Powierzchnia
 • 1 015,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1254 Data założenia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • ONY Tablice rejestracyjne
 • Artur Piotr Rolka Burmistrz miasta
Paczków na mapie
Identyfikatory
 • 17.005750.4636 Współrzędne GPS
 • 1607074 TERYT (TERC)
 • 0965855 SIMC
Herb miasta Paczków
Paczków herb
Flaga miasta Paczków
Paczków flaga

Jak Paczków wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Paczków na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Paczków wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Paczków plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
38Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
45Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
75Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
91Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
125Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
140Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
186Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
213Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
225Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
232Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
257Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
267Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
275Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
303Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
306Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
318Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
356Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
359Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
374Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
375Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Paczków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
48-370Poczta Paczków, ul. Pocztowa 10
48-370Skrytki Pocztowe Poczta Paczków, ul. Pocztowa 10

Paczków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Paczkowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Nysie (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 3
48-300 Nysa
Urząd Miejski w Paczkowie
(77) 431-67-91
(77) 544-90-04
Rynek 1
48-370 Paczków

Paczków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Paczków jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 699, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 19,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Paczkowa zawarli w 2022 roku 23 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Paczkowa jest stanu wolnego, 53,0% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Paczków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -70. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,38 na 1000 mieszkańców Paczkowa. W 2022 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 74,1% dziewczynek i 25,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 309 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,1% zgonów w Paczkowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w Paczkowie były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Paczkowa przypada 14.38 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 29 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 80 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Paczkowa -51. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  58,5% mieszkańców Paczkowa jest w wieku produkcyjnym, 14,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Paczkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 699 Liczba mieszkańców
 • 3 480 Kobiety
 • 3 219 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Paczkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Paczkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Paczkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Paczkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Paczków
  44,7 lat
  woj. opolskie
  43,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 46,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Paczków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Paczkowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Paczków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Paczków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Paczków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Paczków
  28,4%
  woj. opolskie
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,0%
  Województwo
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  woj. opolskie
  8,8%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Paczków
  8,1%
  woj. opolskie
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,6% Nieustalone
 • Paczków
  1,7%
  Województwo
  1,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Paczkowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,4
  woj. opolskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,6
 • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Paczkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -70 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -39 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,38 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -10,4
  Województwo
  -5,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Paczkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Paczkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Paczkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Paczkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 74,1%
  25,9%
 • 4,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,0
  Opolskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 28,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Paczków
  28,5
  Województwo
  32,0
  Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 309 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 387 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 309 g
  Województwo
  3 355 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 243 Waga 3500g - 3999g
 • 243
 • 301 Waga 3000g - 3499g
 • 301
 • 134 Waga 2500g - 2999g
 • 134
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Paczków
  1,09
  woj. opolskie
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,57
  Kraj
  0,61
 • 0,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,45
  woj. opolskie
  0,58
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Paczkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97 Zgony
 • 51 Kobiety
  (Zgony)
 • 46 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,6%
  47,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,4
  Opolskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 220,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  220,1
  woj. opolskie
  173,0
  Kraj
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Paczków
  2,5
  Opolskie
  2,4
  Kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,5
  Województwo
  3,3
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  35,1%
  woj. opolskie
  35,2%
  Kraj
  36,0%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,4%
  woj. opolskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Paczków
  5,2%
  woj. opolskie
  6,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 155 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  29,4
  Cały kraj
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  73,8
  Cała Polska
  70,6
 • 321,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Paczków
  321,9
  Województwo
  300,6
  Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  273,1
  Polska
  253,9
 • 481,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 484,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 478,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  481,3
  woj. opolskie
  437,7
  Cały kraj
  426,2
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 118,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  62,6
  Opolskie
  60,6
  Cały kraj
  62,9
 • 31,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,4
  woj. opolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 12,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,0
  Opolskie
  8,4
  Cały kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Opolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 80 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -56 Saldo migracji
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -24 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -51 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -24 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Paczkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Paczków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Paczków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Paczkowie oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,59 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Paczkowie to 2 818 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 418 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Paczkowie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Paczkowie to 146,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,33% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,23% mieszkań posiada łazienkę, 71,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,68% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nyskiego.

  Powiat nyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 818 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 417,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  417,60
  Województwo
  388,00
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Paczków
  70,80 m2
  Opolskie
  82,00 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,60 m2
  Opolskie
  31,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Paczków
  3,60
  woj. opolskie
  4,18
  Cała Polska
  3,83
 • 2,39 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Paczków
  2,39
  Opolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  Opolskie
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,59
  woj. opolskie
  3,50
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 24 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  woj. opolskie
  4,34
  Polska
  3,89
 • 3,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Paczków
  3,56
  Opolskie
  15,18
  Cała Polska
  24,56
 • 585 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 146,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Paczków
  146,3 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,09 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,33%
  Województwo
  98,44%
  Cała Polska
  97,75%
 • 95,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,42%
  Opolskie
  97,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 92,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  92,23%
  woj. opolskie
  95,94%
  Kraj
  93,75%
 • 71,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  71,22%
  Województwo
  85,05%
  Kraj
  85,83%
 • 93,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  93,68%
  woj. opolskie
  50,68%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Paczków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Paczkowie na 1000 mieszkańców pracuje 140osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Paczkowie wynosiło w 2023 roku 7,2% (7,2% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Paczkowie wynosiło 5 717,73 PLN, co odpowiada 85.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Paczkowa 295 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 575 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 280.

  11,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Paczkowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 140 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  140,0
  Województwo
  229,0
  Cały kraj
  259,0
 • 10,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,1% Kobiety
 • 9,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,2%
  Województwo
  5,9%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Paczkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Paczkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Paczkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 718 PLN
  woj. opolskie
  6 134 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Paczkowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 295 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 575 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 280 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,95 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 36,6% Pozostałe
 • 52,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Paczkowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 955 Pracujący ogółem
 • 500 Kobiety
 • 455 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Paczkowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,5% W wieku produkcyjnym
 • 51,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Paczków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,8
  Opolskie
  66,0
  Polska
  69,0
 • 45,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  45,8
  Opolskie
  39,3
  Kraj
  38,2
 • 182,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  182,8
  Opolskie
  147,3
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Paczków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Paczkowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 977 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 606 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 46 nowych podmiotów, a 31 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (87) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (32) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (93) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (31) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Paczkowie najwięcej (48) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (940) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,2% (168) podmiotów, a 82,0% (801) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Paczkowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (36.0%) oraz Budownictwo (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 977 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 168 Przemysł i budownictwo
 • 801 Pozostała działalność
 • 46 Podmioty nowo zarejestrowane w Paczkowie w 2023 roku
 • 31 Podmioty wyrejestrowane w Paczkowie w 2023 roku
 • 606 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 940 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 940
 • 32 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 32
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 977 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 977
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 35 Spółki handlowe ogółem
 • 35
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 29  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 29
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 48 Spółki cywilne ogółem
 • 48
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 606 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 218 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 218
 • 93 Budownictwo
 • 93
 • 51 Przetwórstwo przemysłowe
 • 51
 • 42 Transport i gospodarka magazynowa
 • 42
 • 41 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 41
 • 39 Pozostała działalność
 • 39
 • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 26
 • 24 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 24
 • 19 Informacja i komunikacja
 • 19
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Paczków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Paczkowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 121 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,80 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Paczkowie wynosi 72,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Paczkowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,53 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 9,10 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,91 (60%), drogowe - 1,57 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Paczkowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Paczków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 121 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 121
 • 78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 78
 • 27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 27
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 62 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 62
 • 17,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,80
  Opolskie
  17,34
  Cały kraj
  22,81
 • 11,53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Paczków
  11,53
  Województwo
  10,21
  Cały kraj
  12,98
 • 3,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,91
  woj. opolskie
  4,50
  Cały kraj
  6,99
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,57
  Opolskie
  1,77
  Cała Polska
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  Opolskie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 9,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,10
  woj. opolskie
  9,23
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Paczków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  72%
  woj. opolskie
  69%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  woj. opolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Paczków
  60%
  Opolskie
  60%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Paczków
  93%
  Opolskie
  87%
  Polska
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  51%
  Województwo
  50%
  Cały kraj
  51%

Paczków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Paczkowa wyniosła w 2022 roku 64,6 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Paczkowa - 29.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.6%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,4 mln złotych, czyli 6,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Paczkowa wyniosła w 2022 roku 69,9 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%). W budżecie Paczkowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 840 złotych na mieszkańca (13,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 44,8 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,7%.
 • Wydatki budżetu w Paczkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Paczkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Paczków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Paczkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,3 mln

  2,8 tys(100%)

  42,0 mln

  3,3 tys(100%)

  47,3 mln

  3,7 tys(100%)

  59,6 mln

  4,7 tys(100%)

  63,2 mln

  5,0 tys(100%)

  53,4 mln

  4,5 tys(100%)

  57,2 mln

  4,8 tys(100%)

  64,6 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,7 mln

  2,0 tys(43.3%)

  15,8 mln

  2,1 tys(37.7%)

  16,7 mln

  2,2 tys(35.4%)

  16,7 mln

  2,2 tys(28%)

  16,6 mln

  2,2 tys(26.2%)

  17,7 mln

  2,4 tys(33.1%)

  16,9 mln

  2,3 tys(29.5%)

  18,9 mln

  2,8 tys(29.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  857(18.1%)

  12,7 mln

  1,7 tys(30.2%)

  3,0 mln

  388(6.2%)

  3,0 mln

  394(5%)

  5,6 mln

  747(8.8%)

  6,3 mln

  854(11.8%)

  5,5 mln

  762(9.6%)

  7,5 mln

  1,1 tys(11.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  395,8 tys

  51,5(1.1%)

  403,1 tys

  53,0(1%)

  1,0 mln

  138(2.2%)

  519,0 tys

  68,9(0.9%)

  239,9 tys

  32,1(0.4%)

  100,4 tys

  13,6(0.2%)

  174,0 tys

  24,1(0.3%)

  7,3 mln

  1,1 tys(11.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  535(11.3%)

  3,8 mln

  497(9%)

  4,1 mln

  533(8.6%)

  3,9 mln

  521(6.6%)

  4,2 mln

  564(6.7%)

  4,1 mln

  559(7.7%)

  4,9 mln

  684(8.6%)

  6,0 mln

  885(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  334(7.1%)

  2,1 mln

  279(5%)

  2,2 mln

  291(4.7%)

  11,9 mln

  1,6 tys(20%)

  11,6 mln

  1,6 tys(18.4%)

  3,6 mln

  489(6.8%)

  6,6 mln

  907(11.5%)

  5,4 mln

  804(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  86,4 tys

  11,2(0.2%)

  1,0 mln

  133(2.4%)

  1,4 mln

  185(3%)

  681,0 tys

  90,4(1.1%)

  415,0 tys

  55,6(0.7%)

  284,5 tys

  38,6(0.5%)

  1,9 mln

  263(3.3%)

  2,6 mln

  388(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  249(5.3%)

  1,6 mln

  216(3.9%)

  2,6 mln

  339(5.4%)

  6,6 mln

  880(11.1%)

  6,6 mln

  878(10.4%)

  1,8 mln

  240(3.3%)

  1,9 mln

  259(3.3%)

  2,0 mln

  293(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  204(4.3%)

  1,6 mln

  208(3.8%)

  1,5 mln

  197(3.2%)

  1,5 mln

  195(2.5%)

  1,5 mln

  200(2.4%)

  1,6 mln

  217(3%)

  1,6 mln

  227(2.9%)

  1,8 mln

  260(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  905,6 tys

  118(2.5%)

  853,4 tys

  112(2%)

  1,2 mln

  157(2.5%)

  1,1 mln

  145(1.8%)

  1,1 mln

  143(1.7%)

  937,6 tys

  127(1.8%)

  983,5 tys

  136(1.7%)

  1,2 mln

  171(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  457,5 tys

  59,5(1.3%)

  587,8 tys

  77,3(1.4%)

  591,1 tys

  77,8(1.3%)

  813,9 tys

  108(1.4%)

  536,8 tys

  71,9(0.8%)

  649,4 tys

  88,2(1.2%)

  742,3 tys

  103(1.3%)

  996,9 tys

  148(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  261,6 tys

  34,0(0.7%)

  211,1 tys

  27,8(0.5%)

  176,1 tys

  23,2(0.4%)

  233,3 tys

  31,0(0.4%)

  380,3 tys

  50,9(0.6%)

  271,0 tys

  36,8(0.5%)

  185,8 tys

  25,7(0.3%)

  728,2 tys

  108(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  398,5 tys

  51,8(1.1%)

  560,7 tys

  73,7(1.3%)

  438,7 tys

  57,7(0.9%)

  437,8 tys

  58,1(0.7%)

  532,2 tys

  71,3(0.8%)

  530,6 tys

  72,0(1%)

  533,2 tys

  73,7(0.9%)

  585,0 tys

  86,7(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  255,5 tys

  33,2(0.7%)

  203,7 tys

  26,8(0.5%)

  210,2 tys

  27,7(0.4%)

  154,4 tys

  20,5(0.3%)

  148,5 tys

  19,9(0.2%)

  107,0 tys

  14,5(0.2%)

  258,2 tys

  35,7(0.5%)

  268,4 tys

  39,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  408,2 tys

  53,1(1.1%)

  73,9 tys

  9,7(0.2%)

  147,9 tys

  19,5(0.3%)

  70,3 tys

  9,3(0.1%)

  89,6 tys

  12,0(0.1%)

  97,9 tys

  13,3(0.2%)

  80,4 tys

  11,1(0.1%)

  157,7 tys

  23,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  451,8 tys

  58,8(1.2%)

  400,6 tys

  52,7(1%)

  249,0 tys

  32,8(0.5%)

  97,5 tys

  13,0(0.2%)

  86,5 tys

  11,6(0.1%)

  99,8 tys

  13,5(0.2%)

  90,0 tys

  12,4(0.2%)

  108,6 tys

  16,1(0.2%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,5 tys

  6,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  39,9 tys

  5,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,0 tys

  5,0(0.1%)

  4,4 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  140,0 tys

  18,2(0.4%)

  15,7 tys

  2,1(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  134,6 tys

  17,9(0.2%)

  134,5 tys

  18,0(0.2%)

  129,9 tys

  17,6(0.2%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  54,2 tys

  7,0(0.1%)

  30,0 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Paczkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Paczkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Paczków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Paczkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,2 mln

  2,9 tys(100%)

  43,6 mln

  3,4 tys(100%)

  47,3 mln

  3,7 tys(100%)

  52,9 mln

  4,2 tys(100%)

  61,0 mln

  4,9 tys(100%)

  61,3 mln

  5,1 tys(100%)

  61,9 mln

  5,2 tys(100%)

  69,9 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,8 mln

  1,5 tys(31.6%)

  12,1 mln

  1,6 tys(27.8%)

  12,6 mln

  1,7 tys(26.6%)

  13,3 mln

  1,8 tys(25.2%)

  14,2 mln

  1,9 tys(23.3%)

  14,5 mln

  2,0 tys(23.6%)

  15,5 mln

  2,1 tys(25.1%)

  19,7 mln

  2,9 tys(28.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,5 mln

  1,6 tys(33.5%)

  13,3 mln

  1,8 tys(30.6%)

  13,3 mln

  1,8 tys(28.2%)

  13,9 mln

  1,9 tys(26.3%)

  16,5 mln

  2,2 tys(27%)

  19,4 mln

  2,6 tys(31.7%)

  20,0 mln

  2,8 tys(32.4%)

  18,3 mln

  2,7 tys(26.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  206,2 tys

  26,8(0.6%)

  276,5 tys

  36,4(0.6%)

  1,0 mln

  134(2.1%)

  238,9 tys

  31,7(0.5%)

  167,0 tys

  22,4(0.3%)

  60,3 tys

  8,2(0.1%)

  125,5 tys

  17,4(0.2%)

  8,1 mln

  1,2 tys(11.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  229(4.7%)

  1,5 mln

  193(3.4%)

  1,4 mln

  185(3%)

  6,0 mln

  799(11.4%)

  6,5 mln

  875(10.7%)

  3,3 mln

  447(5.4%)

  3,5 mln

  483(5.6%)

  4,3 mln

  637(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  706(14.6%)

  11,3 mln

  1,5 tys(26%)

  1,7 mln

  222(3.6%)

  1,5 mln

  205(2.9%)

  1,5 mln

  203(2.5%)

  1,8 mln

  247(3%)

  2,4 mln

  327(3.8%)

  4,2 mln

  621(6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  282(5.8%)

  2,1 mln

  280(4.9%)

  2,1 mln

  273(4.4%)

  1,9 mln

  246(3.5%)

  2,1 mln

  287(3.5%)

  2,0 mln

  277(3.3%)

  1,7 mln

  229(2.7%)

  2,5 mln

  365(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  174(3.6%)

  1,3 mln

  171(3%)

  1,5 mln

  194(3.1%)

  1,4 mln

  187(2.7%)

  1,3 mln

  173(2.1%)

  1,5 mln

  202(2.4%)

  1,7 mln

  239(2.8%)

  1,6 mln

  235(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  302,8 tys

  39,8(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  838,4 tys

  112(1.4%)

  950

  0,1(0%)

  372,6 tys

  51,5(0.6%)

  983,5 tys

  146(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  171,5 tys

  22,3(0.5%)

  288,6 tys

  38,0(0.7%)

  255,8 tys

  33,7(0.5%)

  275,1 tys

  36,5(0.5%)

  1,5 mln

  195(2.4%)

  712,9 tys

  96,8(1.2%)

  267,7 tys

  37,0(0.4%)

  911,0 tys

  135(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  370,0 tys

  48,1(1%)

  402,0 tys

  52,9(0.9%)

  419,8 tys

  55,2(0.9%)

  419,1 tys

  55,7(0.8%)

  513,2 tys

  68,8(0.8%)

  508,9 tys

  69,1(0.8%)

  511,9 tys

  70,8(0.8%)

  564,1 tys

  83,6(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  224,9 tys

  29,2(0.6%)

  222,6 tys

  29,3(0.5%)

  219,3 tys

  28,8(0.5%)

  200,7 tys

  26,7(0.4%)

  214,6 tys

  28,8(0.4%)

  229,1 tys

  31,1(0.4%)

  1,3 mln

  174(2%)

  247,5 tys

  36,7(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  322,8 tys

  42,0(0.9%)

  132,1 tys

  17,4(0.3%)

  115,3 tys

  15,2(0.2%)

  320,6 tys

  42,6(0.6%)

  143,3 tys

  19,2(0.2%)

  842,7 tys

  114(1.4%)

  127,4 tys

  17,6(0.2%)

  178,1 tys

  26,4(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,9 tys

  0,2(0%)

  14,8 tys

  2,0(0%)

  8,0 tys

  1,1(0%)

  19,9 tys

  2,6(0%)

  13,2 tys

  1,8(0%)

  14,3 tys

  1,9(0%)

  50,1 tys

  6,9(0.1%)

  133,1 tys

  19,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  465,5 tys

  60,5(1.3%)

  163,6 tys

  21,5(0.4%)

  683,5 tys

  89,9(1.4%)

  1,7 mln

  220(3.1%)

  2,1 mln

  278(3.4%)

  1,4 mln

  196(2.4%)

  172,3 tys

  23,8(0.3%)

  93,2 tys

  13,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  62,3 tys

  8,1(0.2%)

  84,8 tys

  11,2(0.2%)

  64,1 tys

  8,4(0.1%)

  56,9 tys

  7,6(0.1%)

  60,9 tys

  8,2(0.1%)

  57,1 tys

  7,8(0.1%)

  41,3 tys

  5,7(0.1%)

  55,0 tys

  8,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  336,8 tys

  43,8(0.9%)

  305,6 tys

  40,2(0.7%)

  182,3 tys

  24,0(0.4%)

  54,7 tys

  7,3(0.1%)

  33,8 tys

  4,5(0.1%)

  63,3 tys

  8,6(0.1%)

  27,5 tys

  3,8(0%)

  19,3 tys

  2,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  140,0 tys

  18,2(0.4%)

  15,7 tys

  2,1(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  134,6 tys

  17,9(0.3%)

  134,5 tys

  18,0(0.2%)

  129,9 tys

  17,6(0.2%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Paczków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 416 mieszkańców Paczkowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 681 kobiet oraz 736 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8% mieszkańców Paczkowa, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Paczkowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Paczkowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,3%) oraz średnie zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2022 w Paczkowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 235 dzieci (107 dziewczynek oraz 128 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Paczkowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 273 dzieci (131 dziewczynek oraz 142 chłopców). Dostępne były 272 miejsca.

  16,3% mieszkańców Paczkowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 049 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 580 uczniów (293 kobiety oraz 287 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Paczkowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 29 oddziałach uczyło się 593 uczniów (281 kobiet oraz 312 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 122,36.

  W Paczkowie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 96 uczniów (63 kobiety oraz 33 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 38 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Paczkowie placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 247 uczniów (170 kobiet oraz 77 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 108 absolwentów.

  W Paczkowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 68 uczniów (28 kobiet oraz 40 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,2% mieszkańców (20,7% wśród dziewczyn i 19,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,2 uczniów. 22,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Paczkowa w wieku potencjalnej nauki (23,2% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,6%
  Opolskie
  21,2%
  Kraj
  25,2%
 • 22,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,4%
  woj. opolskie
  34,9%
  Kraj
  35,2%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Paczków
  3,6%
  woj. opolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,0%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,8%
  woj. opolskie
  20,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,8%
  Województwo
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Paczków
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,3%
  woj. opolskie
  12,3%
  Polska
  12,3%
 • 13,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,0%
  Opolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1049 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Paczków
  1 049,0
  Województwo
  953,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Paczków
  0,63
  woj. opolskie
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 274 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Paczków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 235 Dzieci
 • 107 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 128 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 48 3 lata
 • 48
 • 56 4 lata
 • 56
 • 68 5 lata
 • 68
 • 61 6 lat
 • 61
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 30 4 lata
 • 30
 • 24 5 lata
 • 24
 • 30 6 lat
 • 30
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 25 3 lata
 • 25
 • 26 4 lata
 • 26
 • 44 5 lata
 • 44
 • 31 6 lat
 • 31
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 16,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 16,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Paczkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Paczkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole nr2 w Paczkowie
  Publiczne
  Paczków
  48-370 Paczków
  51269
  Przedszkole Publiczne Nr 3 z oddziałem Żłobkowym
  Publiczne
  77 431-68-43
  ul. Młyńska 23
  48-370 Paczków
  3736
  Przedszkole Publiczne nr 1 w Paczkowie
  Publiczne
  77 431-65-91
  ul. A.Zawadzkiego 10
  48-370 Paczków
  3707
 • Szkoły podstawowe w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Paczków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 580 Uczniowie
 • 293 Kobiety
  (uczniowie)
 • 287 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,5%
  49,5%
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 117 Absolwenci
 • 70 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Paczków
  22,3
  Opolskie
  15,9
  Kraj
  17,0
 •  
 • 44,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 122,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  122,36
  Opolskie
  94,54
  Kraj
  95,96
 • 121,52 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  121,52
  Opolskie
  93,41
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Paczków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Paczków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Paczkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Paczkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie (Bohaterów Westerplatte)
  Publiczna
  77 431-67-32
  77 431-67-32
  ul. Wojska Polskiego 45
  48-370 Paczków
  1326822
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie (im. Jana Pawła II)
  Publiczna
  77 431-67-33
  77 431-67-33
  ul. 1 maja 2
  48-370 Paczków
  1122729
 • Szkoły ponadpodstawowe w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Paczków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,9%
  27,1%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,3%
  41,7%
 • 21 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  19,2
  Opolskie
  25,9
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Paczków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  22,7
  Opolskie
  19,6
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Paczkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Paczkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Marii Skłodowskiej-Curie)
  Publiczna
  77 431-64-41
  77 431-64-41
  ul. Kołłątaja 9
  48-370 Paczków
  489-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  77 431-64-40
  77 431-64-40
  ul. H.Kołłątaja 9
  48-370 Paczków
  359-
  Liceum Ogólnokształcące (im. Komisji Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  77 431-64-40
  77 431-64-40
  ul. Kołłątaja 9
  48-370 Paczków
  245-
  Stowarzyszeniowe Technikum w Paczkowie
  Niepubliczne
  77 431-63-03
  ul. Kościelna 24
  48-370 Paczków
  ---
  SZKOŁA POLICEALNA STOWARZYSZENIA SZANSA DLA EDUKACJI, KULTURY I NAUKI
  Niepubliczna
  77 431-76-30
  77 431-76-30
  ul. SIENKIEWICZA 22
  48-370 Paczków
  ---
  Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Szansa dla Edukacji, Kultury i Nauki
  Niepubliczne
  77 431-76-30
  77 431-76-30
  ul. SIENKIEWICZA 22
  48-370 Paczków
  ---
  Stowarzyszeniowe Liceum Ogólnokształcące w Paczkowie
  Niepubliczne
  77 431-63-03
  ul. Kościelna 24
  48-370 Paczków
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Paczków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Paczków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Paczków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Paczków - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, Pomniki Historii, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Paczkowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Paczkowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Paczkowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Paczkowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Paczkowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 70 (uczestnicy: 7 330)
  • wystawy: 12 (uczestnicy: 580)
  • koncerty: 17 (uczestnicy: 2 550)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 650)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 550)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 2 700)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 208)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 45)
  • taneczne: 4 (członkowie: 80)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 53)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 133)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 13)
  • taneczne: 4 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Paczkowie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 836 zwiedzających, co daje 5 686 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Paczkowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 281 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 244 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Paczkowie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 30 członków. Zarejestrowano 200 ćwiczących (mężczyźni: 150, kobiety: 50, chłopcy do lat 18: 135, dziewczęta do lat 18: 50). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Paczkowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Paczkowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Paczkowa znajduje się 80 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Paczkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Układ urbanistyczny Paczków - zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacjidnia 2012-10-22
  • Miasto (data nieznana)dnia 1949-06-10, wykaz dokumentów: 37/49(183) z 1949-06-10
  • Kościół z 1361 - 1389dnia 1950-05-22, wykaz dokumentów: 17/50 z 1950-05-22
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 6)dnia 1958-10-08, wykaz dokumentów: 431/58 z 1958-10-08
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1959-10-22, wykaz dokumentów: 605/59 z 1959-10-22
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 20)dnia 1964-03-17, wykaz dokumentów: 741/64 z 1964-03-17
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 48)dnia 1964-03-17, wykaz dokumentów: 742/64 z 1964-03-17
  • Mur miejski z XIV - XV (ul. Kościelna 24)dnia 1964-06-01, wykaz dokumentów: 923/64/a z 1964-06-01; 923/64/b z 1964-06-01
  • Wieża obronna z XIV w.dnia 1964-06-01, wykaz dokumentów: 923/64/a z 1964-06-01; 923/64/b z 1964-06-01
  • Wieża obronna z XV w.dnia 1964-06-01, wykaz dokumentów: 923/64/a z 1964-06-01; 923/64/b z 1964-06-01
  • Wieża obronna z XV w.dnia 1964-06-01, wykaz dokumentów: 923/64/a z 1964-06-01; 923/64/b z 1964-06-01
  • Zespół - mur obronny z XIV - XVdnia 1964-06-01, wykaz dokumentów: 923/64/a z 1964-06-01; 923/64/b z 1964-06-01
  • Ratusz z poł. XVI w. (ul. Rynek 1)dnia 1964-06-02, wykaz dokumentów: 924/64 z 1964-06-02
  • Kamienica z 1600 r. (ul. Rynek 25)dnia 1964-06-02, wykaz dokumentów: 925/64 z 1964-06-02
  • Kamienica z 1560 r. (ul. Rynek 35)dnia 1964-06-02, wykaz dokumentów: 926/64 z 1964-06-02
  • Kamienica z 1825 - 1875 (ul. Wrocławska 10)dnia 1965-01-28, wykaz dokumentów: 970/66 z 1965-01-28
  • Kościół z 1604 - 1606dnia 1966-02-05, wykaz dokumentów: 1116/66 z 1966-02-05
  • Kamienica z XVII w. (ul. Rynek 2)dnia 1966-03-10, wykaz dokumentów: 1190/66 z 1966-03-10
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 22)dnia 1966-03-10, wykaz dokumentów: 1191/66 z 1966-03-10
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 23)dnia 1966-03-10, wykaz dokumentów: 1192/66 z 1966-03-10
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 36)dnia 1966-03-10, wykaz dokumentów: 1193/66 z 1966-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Wojska Polskiego 23)dnia 1966-03-10, wykaz dokumentów: 1194/66 z 1966-03-10
  • Kaplica z XIX w. (ul. Armii Krajowej 23)dnia 1966-08-12, wykaz dokumentów: 1536/66 z 1966-08-12
  • Kamienica z XVII w. (ul. Rynek 4)dnia 1966-08-12, wykaz dokumentów: 1537/66 z 1966-08-12
  • Kamienica z XVII - XIX (ul. Rynek 5)dnia 1966-08-12, wykaz dokumentów: 1538/66 z 1966-08-12
  • Kamienica z XVIII - XIX (ul. Rynek 7)dnia 1966-08-12, wykaz dokumentów: 1539/66 z 1966-08-12
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 8)dnia 1966-08-13, wykaz dokumentów: 1540/66 z 1966-08-13
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Rynek 9)dnia 1966-08-13, wykaz dokumentów: 1541/66 z 1966-08-13
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 10)dnia 1966-08-13, wykaz dokumentów: 1542/66 z 1966-08-13
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 14)dnia 1966-08-13, wykaz dokumentów: 1543/66 z 1966-08-13
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1966-08-13, wykaz dokumentów: 1544/66 z 1966-08-13
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 16)dnia 1966-08-13, wykaz dokumentów: 1545/66 z 1966-08-13
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 17)dnia 1966-08-13, wykaz dokumentów: 1546/66 z 1966-08-13
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1966-08-13, wykaz dokumentów: 1547/66 z 1966-08-13
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 27)dnia 1966-08-13, wykaz dokumentów: 1548/66 z 1966-08-13
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 28)dnia 1966-08-13, wykaz dokumentów: 1549/66 z 1966-08-13
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 29)dnia 1966-08-13, wykaz dokumentów: 1550/66 z 1966-08-13
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 31)dnia 1966-08-13, wykaz dokumentów: 1551/66 z 1966-08-13
  • Kamienica z przełomu XV/XVI w. (ul. Rynek 33)dnia 1966-08-13, wykaz dokumentów: 1552/66 z 1966-08-13
  • Kamienica z XIX w. (ul. Piastowska 1)dnia 1966-08-16, wykaz dokumentów: 1553/66 z 1966-08-16
  • Kamienica z przełomu XVI/XVII w. (ul. Rynek 39)dnia 1966-08-16, wykaz dokumentów: 1554/66 z 1966-08-16
  • Kamienica z przełomu XVI/XVII w. (ul. Rynek 40)dnia 1966-08-16, wykaz dokumentów: 1555/66 z 1966-08-16
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 43)dnia 1966-08-16, wykaz dokumentów: 1556/66 z 1966-08-16
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 44)dnia 1966-08-16, wykaz dokumentów: 1557/66 z 1966-08-16
  • Kamienica z XVII w. (ul. Rynek 49)dnia 1966-08-16, wykaz dokumentów: 1559/66 z 1966-08-16
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 50)dnia 1966-08-16, wykaz dokumentów: 1560/66 z 1966-08-16
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 52)dnia 1966-08-16, wykaz dokumentów: 1561/66 z 1966-08-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Armii Krajowej 3)dnia 1966-08-16, wykaz dokumentów: 1562/66 z 1966-08-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Daszyńskiego 36)dnia 1966-08-16, wykaz dokumentów: 1563/66 z 1966-08-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 11)dnia 1966-08-16, wykaz dokumentów: 1564/66 z 1966-08-16
  • Kamienica z XVII w. (ul. Narutowicza 8)dnia 1966-08-16, wykaz dokumentów: 1565/66 z 1966-08-16
  • Kamienica z XVII w. (ul. Narutowicza 2)dnia 1966-08-17, wykaz dokumentów: 1566/66 z 1966-08-17
  • Kamienica z XVIII - XIX (ul. Narutowicza 10)dnia 1966-08-17, wykaz dokumentów: 1567/66 z 1966-08-17
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. H. Sienkiewicza 8)dnia 1966-08-17, wykaz dokumentów: 1568/66 z 1966-08-17
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII - XIXdnia 1966-08-17, wykaz dokumentów: 1569/66 z 1966-08-17
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Wrocławska 6)dnia 1966-08-17, wykaz dokumentów: 1570/66 z 1966-08-17
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. T. Kościuszki 4)dnia 1966-08-17, wykaz dokumentów: 1571/66 z 1966-08-17
  • Inny budynek gospodarczy z XIX w. (ul. T. Kościuszki 4a)dnia 1966-08-17, wykaz dokumentów: 1571/66 z 1966-08-17; brak numeru z 2006-11-09
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. T. Kościuszki 4a)dnia 1966-08-17, wykaz dokumentów: 1571/66 z 1966-08-17; brak numeru z 2006-11-09
  • Zespół - folwark z XIX w. (ul. T. Kościuszki 4a)dnia 1966-08-17, wykaz dokumentów: 1571/66 z 1966-08-17; brak numeru z 2006-11-09
  • Czworak z XIX w. (ul. H. Sienkiewicza 6)dnia 1966-08-17, wykaz dokumentów: 1572/66 z 1966-08-17
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. H. Sienkiewicza 6a)dnia 1966-08-17, wykaz dokumentów: 1572/66 z 1966-08-17
  • Brama z XIX w. (ul. H. Sienkiewicza 6)dnia 1966-08-17, wykaz dokumentów: 1572/66 z 1966-08-17
  • Zespół - folwark z XIX w. (ul. H. Sienkiewicza 6)dnia 1966-08-17, wykaz dokumentów: 1572/66 z 1966-08-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1840 r.dnia 1966-09-27, wykaz dokumentów: 1701/66 z 1966-09-27
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 4)dnia 1967-01-21, wykaz dokumentów: 1919/67 z 1967-01-21
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 17)dnia 1967-10-23, wykaz dokumentów: 1920/67 z 1967-10-23
  • Willa z końca XIX w. (ul. Jagiellońska 2)dnia 1986-05-15, wykaz dokumentów: 2122/86 z 1986-05-15
  • Park z 1825 - 1875dnia 1988-07-26, wykaz dokumentów: 179/88 z 1988-07-26
  • Kamienica z 1870 r. (ul. Rynek 55a)dnia 1989-08-29, wykaz dokumentów: 2197/89 z 1989-08-29
  • Planty z 1846 - 1900dnia 1991-01-10, wykaz dokumentów: 283/91 z 1991-01-10
  • Willa z 1900 r. (ul. Pocztowa 19)dnia 1993-09-07, wykaz dokumentów: 2323/93 z 1993-09-07
  • Park z przełomu XIX/XX w.dnia 1993-09-07, wykaz dokumentów: 2323/93 z 1993-09-07; 254/2016 z 2016-07-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Narutowicza 18)dnia 1996-10-07, wykaz dokumentów: A-2361 z 1996-10-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1875 - 1925 (ul. Kołłątaja 8)dnia 1996-12-20, wykaz dokumentów: A-2362/96 z 1996-12-20
  • Inny budynek mieszkalny z 4. ćw. XIX w. (ul. Daszyńskiego 5)dnia 2000-11-27, wykaz dokumentów: 2401/2000 z 2000-11-27
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Rynek 19)dnia 2001-03-14, wykaz dokumentów: 2404/2001 z 2001-03-14
  • Kościół z 1902 - 1903dnia 2009-02-28, wykaz dokumentów: A-83/2009 z 2009-02-28
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. E. Plater 2)dnia 2010-12-29, wykaz dokumentów: A-139/2010 z 2010-12-29
  • Kamienica z końca XIX w.dnia 2017-03-13, wykaz dokumentów: 268/2017 z 2017-03-13
 • Formy ochrony przyrody w Paczkowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Paczkowa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Paczkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Jezior Otmuchowskiego i Nyskiego o pow. 11 785 3 ha położony jest w obrębie Obniżenia Otmuchowskiego będącego zapadliskiem tektonicznym które wykorzystuje Nysa Kłodzka w swym środkowym biegu. Szerokie dno doliny zajmują pola uprawne i łąki częściowo jednak jest zalane po utworzeniu dwóch zbiorników retencyjnych: starszego (z 1934r) Jeziora Otmuchowskiego i młodszego (z 1973r) - Głębinowskiego powyżej miasta Nysy. Nad Nysą leży kilka starych miast. Powyżej Otmuchowa znajduje się zabytkowy otoczony murami obronnymi Paczków poniżej zaś przemysłowa Nysa., Data ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 13389.2 ha

Paczków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Paczkowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 29,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Paczkowie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nyskiego.

  Powiat nyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Paczkowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Paczkowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 29,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Paczków
  29,6
  Województwo
  46,5
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Paczków
  0,0
  woj. opolskie
  6,8
  Kraj
  5,0
 • 29,64 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  29,6
  woj. opolskie
  54,4
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Paczków
  0,0
  woj. opolskie
  14,6
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. opolskie
  117,1
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Paczkowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 100,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  100,0 km
  Opolskie
  681,6 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,7 km
  Opolskie
  6,8 km
  Polska
  5,3 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Paczków przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 46droga krajowa nr 46(Kłodzko - Jaszkówka - Podzamek - Laski - Mąkolno - Złoty Stok - Kamienica - Paczków - Stary Paczków - Ścibórz - Otmuchów - Wójcice - Goświnowice - Nysa - Hanuszów - Strobice - Pakosławice - Sidzina - Malerzowice Wielkie - Grabin - Jaczowice - Brzęczkowice - Niemodlin - Sosnówka - Prądy - Dąbrowa - Karczów - Wrzoski - Opole - Lędziny - Chrząstowice - Dębska Kuźnia - Schodnia - Ozimek - Grodziec - Myślina - Błachów - Dobrodzień - Gosławice - Gwoździany - Pawonków - Lisowice - Lubliniec - Lubecko - Kochanowice - Lisów - Herby - Blachownia - Częstochowa - Odrzykoń - Olsztyn - Przymiłowice - Piasek - Janów - Apolonka - Bystrzanowice - Lgoczanka - Ślęzany - Lelów - Nakło - Szczekociny)
  • DW 382droga wojewódzka nr 382(Stanowice - Nowy Jaworów - Stary Jaworów - Świdnica - Boleścin - Grodziszcze - Mościsko - Nowizna - Dzierżoniów - Piława Dolna - Piława Górna - Kluczowa - Olbrachcice Wielkie - Ząbkowice Śląskie - Kamieniec Ząbkowicki - Byczeń - Paczków - granica (Czechy))
  • DW 395droga wojewódzka nr 395(Wrocław - Żerniki Wrocławskie - Turów - Wojkowice - Krajków - Stary Śleszów - Nowojowice - Michałowice - Borek Strzeliński - Świnobród - Ludów Polski - Strzelin - Strzegów - Szczodrowice - Kazanów - Wadochowice - Brukalice - Henryków - Nowy Dwór - Ziębice - Biernacice - Niedźwiedź - Lubnów - Chałupki - Paczków)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Paczków przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro -Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Paczkowie istnieje 69 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bartosza

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Cisiecka

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Dworcowa

  ul. Emilii Plater

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Górnicza

  ul. Górska

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. JANA PAWŁA II

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miodowa

  ul. Miraszewskiego

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrzei

  ul. Osiedle Fryderyka Chopina

  ul. Piastowska

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Radosna

  ul. Robotnicza

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Składowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wesoła

  ul. Widokowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrocławska

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. gen. Augusta Fieldorfa "Nila"

  ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego

  ul. mjr Hieronima Dekutowskiego

  ul. rtm. Witolda Pileckiego