Szczytno w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Szczytno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szczytno to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu szczycieńskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Szczytno.
 • 22 081 Liczba mieszkańców
 • 10,6 km² Powierzchnia
 • 2 079,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1359 Data założenia
 • 1723 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NSZ Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Michał Mańkowski Burmistrz miasta
Szczytno na mapie
Identyfikatory
 • 20.995253.5635 Współrzędne GPS
 • 2817011 TERYT (TERC)
 • 0964991 SIMC
Herb miasta Szczytno
Szczytno herb
Flaga miasta Szczytno
Szczytno flaga

Jak Szczytno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Szczytno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Szczytno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Szczytno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
23Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
39Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
54Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
91Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
94Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
116Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
121Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
143Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
151Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
156Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
163Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
168Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
173Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
189Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
198Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
203Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
209Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
209Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
220Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
221Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
225Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
246Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)

Szczytno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
12-100Poczta Szczytno 001, ul. Polska 22
12-100Skrytki Pocztowe Poczta Szczytno 001, ul. Polska 22
12-101Poczta Szczytno 003, ul. Piłsudkiego 111
12-102Poczta Szczytno 004, ul. Sikorskiego 4

Szczytno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szczytnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Szczytnie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Szczytnie
(89) 624-32-51
(89) 624-36-61
Warszawska 5
12-100 Szczytno
ZUS Inspektorat w Szczytnie (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Barczewskiego 4
12-100 Szczytno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
089 624 22 37 089 622 54 24
089 622 54 44 089 622 54 23
Sobieszczańskiego 2
12-100 Szczytno
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
089 623 22 00
089 623 22 05
Piłsudskiego 39
12-100 Szczytno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie
087 623 11 12
087 623 24 14
Lipperta 10
12-100 Szczytno
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Szczytno
089 624 87 31 do 46
089 623 24 20 89 624-25-53
M. Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
089 624 21 76 089 624 16 05
089 624 21 76
Korczaka 1
12-100 Szczytno
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
(89) 624-70-00
(89) 624-70-05
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
Urząd Miejski w Szczytnie
(89) 624-72-00
(89) 624-72-01
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Szczytno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Szczytno jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 22 081, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 16,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szczytna zawarli w 2022 roku 87 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Szczytna jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 7,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Szczytno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -134. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,03 na 1000 mieszkańców Szczytna. W 2022 roku urodziło się 180 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 441 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 23,8% zgonów w Szczytnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,2% zgonów w Szczytnie były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szczytna przypada 14.13 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 254 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 308 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szczytna -54. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  57,6% mieszkańców Szczytna jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szczytna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 081 Liczba mieszkańców
 • 11 587 Kobiety
 • 10 494 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szczytnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szczytnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szczytnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szczytna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,1 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 46,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szczytno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szczytna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szczytno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szczytno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szczytno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Szczytno
  28,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,4%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Szczytno
  8,5%
  Województwo
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Szczytno
  7,8%
  Województwo
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,0% Nieustalone
 • Tutaj
  3,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szczytnie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,9
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Szczytno
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 87 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szczytnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -134 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -56 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -78 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,0
  Warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szczytnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szczytnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szczytnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szczytnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 180 Urodzenia żywe
 • 90 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 90 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,1
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,4
  Województwo
  32,1
  Cała Polska
  35,1
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 441 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 394 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 488 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Szczytno
  3 441 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 184 Waga 3500g - 3999g
 • 184
 • 166 Waga 3000g - 3499g
 • 166
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,25
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Szczytno
  0,63
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Szczytno
  0,67
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Szczytnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 314 Zgony
 • 146 Kobiety
  (Zgony)
 • 168 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,5%
  53,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,1
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 149,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Szczytno
  149,1
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Polska
  147,0
 • 6,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,0
  Województwo
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,8
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  23,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Polska
  34,8%
 • 16,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  16,2%
  Województwo
  19,9%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Kraj
  5,4%
 • 192 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  22,5
  Kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,0
  Kraj
  74,4
 • 228,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  228,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  271,1
  Cała Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  244,1
  Polska
  246,5
 • 335,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 373,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 296,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szczytno
  335,5
  Województwo
  358,8
  Kraj
  475,8
 • 51,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  51,7
  Warmińsko-mazurskie
  54,6
  Cała Polska
  70,6
 • 32,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2
  Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 254 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 141 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 113 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 308 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 165 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 143 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -50 Saldo migracji
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -54 Saldo migracji wewnętrznych
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szczytnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szczytno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczytno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szczytnie oddano do użytku 214 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szczytnie to 9 649 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 437 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  87,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 12,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szczytnie to 3,22 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Szczytnie to 63,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,82% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,22% mieszkań posiada łazienkę, 90,27% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczycieńskiego.

  Powiat szczycieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 649 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 437,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  437,00
  Województwo
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  64,50 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,20 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,80
  Województwo
  3,78
  Cały kraj
  3,83
 • 2,29 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,29
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,60
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 214 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 9,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczytno
  9,69
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 689 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,22 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,22
  Województwo
  3,77
  Polska
  3,89
 • 31,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczytno
  31,20
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Kraj
  24,56
 • 13 560 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 63,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczytno
  63,4 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,61 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,61 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,82%
  Warmińsko-mazurskie
  97,97%
  Kraj
  97,71%
 • 98,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Szczytno
  98,82%
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,43%
  Polska
  95,10%
 • 98,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Szczytno
  98,22%
  Warmińsko-mazurskie
  93,90%
  Kraj
  93,66%
 • 90,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  90,27%
  Województwo
  86,78%
  Kraj
  85,62%
 • 90,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Szczytno
  90,57%
  Województwo
  44,21%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Szczytno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Szczytnie na 1000 mieszkańców pracuje 345osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Szczytnie wynosiło w 2022 roku 8,6% (8,6% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczytnie wynosiło 5 503,25 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Szczytna 855 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 027 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 172.

  25,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Szczytna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 345 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  345,0
  Województwo
  358,0
  Kraj
  402,0
 • 8,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,6% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • Szczytno
  8,6%
  Warmińsko-mazurskie
  8,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szczytnie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szczytnie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szczytnie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 503 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 503 PLN
  Województwo
  5 675 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szczytnie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 855 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 027 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 172 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,9% Przemysł i budownictwo
 • 22,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,0% Pozostałe
 • 42,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szczytnie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,6% W wieku produkcyjnym
 • 51,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szczytno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  73,5
  Województwo
  65,7
  Kraj
  69,0
 • 45,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  45,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cała Polska
  38,2
 • 165,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  165,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szczytno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Szczytnie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 395 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 638 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 158 nowych podmiotów, a 126 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (227) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (140) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (298) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (95) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szczytnie najwięcej (150) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 301) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (43) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,0% (454) podmiotów, a 79,2% (1 898) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szczytnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 395 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 43 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 454 Przemysł i budownictwo
 • 1 898 Pozostała działalność
 • 158 Podmioty nowo zarejestrowane w Szczytnie w 2022 roku
 • 126 Podmioty wyrejestrowane w Szczytnie w 2022 roku
 • 1 638 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 301 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 301
 • 67 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 67
 • 26 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 26
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 2 394 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 394
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 141 Spółki handlowe ogółem
 • 141
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 116  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 116
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 150 Spółki cywilne ogółem
 • 150
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 638 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 374 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 374
 • 287 Budownictwo
 • 287
 • 170 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 170
 • 133 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 133
 • 121 Transport i gospodarka magazynowa
 • 121
 • 116 Przetwórstwo przemysłowe
 • 116
 • 94 Pozostała działalność
 • 94
 • 57 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 57
 • 56 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 56
 • 52 Edukacja
 • 52
 • 51 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 51
 • 51 Informacja i komunikacja
 • 51
 • 35 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 35
 • 21 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 21
 • 19 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 19
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczytno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szczytnie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 402 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,16 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szczytnie wynosi 74,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szczytna najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,54 (wykrywalność 59%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,96 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,90 (66%), drogowe - 2,46 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szczytna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szczytno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 402 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 402
 • 220 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 220
 • 108 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 108
 • 54 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 54
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 211 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 211
 • 18,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,16
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,85
  Cały kraj
  22,81
 • 9,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,96
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cały kraj
  12,98
 • 4,90 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Szczytno
  4,90
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Kraj
  6,99
 • 2,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,46
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Kraj
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,28
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Polska
  0,35
 • 9,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Szczytno
  9,54
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,33
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szczytno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Szczytno
  75%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Szczytno
  71%
  Województwo
  71%
  Polska
  63%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  67%
  Województwo
  70%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  96%
  Kraj
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Szczytno
  60%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Szczytno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Szczytna wyniosła w 2022 roku 125,5 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Szczytna - 36.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.1%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,5 mln złotych, czyli 9,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szczytna wyniosła w 2022 roku 115,9 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 11.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.8%). W budżecie Szczytna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 967 złotych na mieszkańca (18,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 33,4 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,5%.
 • Wydatki budżetu w Szczytnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szczytna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szczytno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szczytna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,1 mln

  3,0 tys(100%)

  86,1 mln

  3,6 tys(100%)

  92,1 mln

  3,9 tys(100%)

  99,3 mln

  4,2 tys(100%)

  107,1 mln

  4,6 tys(100%)

  126,8 mln

  5,6 tys(100%)

  130,2 mln

  5,8 tys(100%)

  125,5 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,0 mln

  1,2 tys(39.4%)

  28,7 mln

  1,2 tys(33.4%)

  30,6 mln

  1,3 tys(33.2%)

  32,9 mln

  1,4 tys(33.1%)

  33,7 mln

  1,5 tys(31.5%)

  45,9 mln

  2,0 tys(36.2%)

  39,4 mln

  1,7 tys(30.2%)

  45,5 mln

  2,1 tys(36.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,1 mln

  297(10%)

  8,1 mln

  341(9.4%)

  9,9 mln

  421(10.7%)

  12,2 mln

  521(12.3%)

  14,8 mln

  640(13.8%)

  17,2 mln

  753(13.5%)

  25,1 mln

  1,1 tys(19.3%)

  11,4 mln

  518(9.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,4 mln

  642(21.7%)

  26,3 mln

  1,1 tys(30.6%)

  7,7 mln

  327(8.3%)

  8,0 mln

  341(8%)

  8,0 mln

  346(7.5%)

  7,9 mln

  347(6.2%)

  8,3 mln

  367(6.4%)

  10,9 mln

  493(8.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,0 mln

  290(9.8%)

  6,6 mln

  279(7.7%)

  7,1 mln

  302(7.7%)

  7,1 mln

  306(7.2%)

  7,8 mln

  336(7.2%)

  7,7 mln

  337(6.1%)

  8,1 mln

  356(6.2%)

  9,5 mln

  429(7.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  54,3(1.8%)

  1,3 mln

  56,1(1.6%)

  1,4 mln

  59,6(1.5%)

  1,4 mln

  60,2(1.4%)

  1,5 mln

  64,7(1.4%)

  1,7 mln

  73,1(1.3%)

  2,1 mln

  93,0(1.6%)

  8,6 mln

  391(6.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  200,3 tys

  8,3(0.3%)

  186,9 tys

  7,8(0.2%)

  18,0 tys

  0,8(0%)

  22,0 tys

  0,9(0%)

  20,0 tys

  0,9(0%)

  112,6 tys

  4,9(0.1%)

  84,5 tys

  3,7(0.1%)

  5,1 mln

  231(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,5 mln

  105(3.5%)

  3,1 mln

  131(3.6%)

  2,6 mln

  109(2.8%)

  2,7 mln

  117(2.8%)

  2,8 mln

  120(2.6%)

  2,8 mln

  122(2.2%)

  6,3 mln

  278(4.8%)

  4,3 mln

  195(3.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  138(4.6%)

  7,0 mln

  295(8.2%)

  5,5 mln

  235(6%)

  7,3 mln

  312(7.3%)

  6,0 mln

  261(5.6%)

  6,3 mln

  274(4.9%)

  3,8 mln

  167(2.9%)

  3,6 mln

  163(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,1 mln

  127(4.3%)

  1,9 mln

  80,0(2.2%)

  2,0 mln

  83,2(2.1%)

  2,1 mln

  89,4(2.1%)

  2,1 mln

  91,5(2%)

  2,0 mln

  89,5(1.6%)

  1,9 mln

  82,7(1.4%)

  2,3 mln

  103(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  444,8 tys

  18,5(0.6%)

  368,3 tys

  15,5(0.4%)

  402,0 tys

  17,1(0.4%)

  420,9 tys

  18,0(0.4%)

  475,2 tys

  20,6(0.4%)

  543,6 tys

  23,8(0.4%)

  503,0 tys

  22,2(0.4%)

  1,8 mln

  82,6(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  413,5 tys

  17,2(0.6%)

  390,8 tys

  16,4(0.5%)

  368,0 tys

  15,7(0.4%)

  347,7 tys

  14,9(0.4%)

  363,0 tys

  15,7(0.3%)

  340,9 tys

  14,9(0.3%)

  189,9 tys

  8,4(0.1%)

  1,2 mln

  52,4(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  528,2 tys

  22,0(0.7%)

  501,4 tys

  21,1(0.6%)

  475,6 tys

  20,2(0.5%)

  495,2 tys

  21,2(0.5%)

  511,4 tys

  22,1(0.5%)

  547,0 tys

  24,0(0.4%)

  631,5 tys

  27,9(0.5%)

  672,3 tys

  30,4(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  53,2(1.8%)

  1,4 mln

  58,9(1.6%)

  1,4 mln

  58,7(1.5%)

  1,2 mln

  53,5(1.3%)

  1,3 mln

  56,6(1.2%)

  1,3 mln

  56,0(1%)

  1,5 mln

  67,4(1.2%)

  142,5 tys

  6,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  378,0 tys

  15,8(0.5%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  8,1 tys

  0,3(0%)

  15,1 tys

  0,6(0%)

  6,4 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  0,3(0%)

  259,1 tys

  11,4(0.2%)

  25,2 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  236,4 tys

  9,9(0.3%)

  27,7 tys

  1,2(0%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  254,1 tys

  10,9(0.3%)

  198,6 tys

  8,6(0.2%)

  195,3 tys

  8,6(0.2%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  387

  0,0(0%)

  407

  0,0(0%)

  375

  0,0(0%)

  257

  0,0(0%)

  270

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  516

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  275

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  966

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szczytnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szczytna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szczytno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szczytna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,9 mln

  3,1 tys(100%)

  88,1 mln

  3,7 tys(100%)

  91,7 mln

  3,9 tys(100%)

  96,6 mln

  4,1 tys(100%)

  105,4 mln

  4,5 tys(100%)

  123,1 mln

  5,4 tys(100%)

  129,9 mln

  5,8 tys(100%)

  115,9 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  28,6 mln

  1,2 tys(38.1%)

  29,1 mln

  1,2 tys(33%)

  29,8 mln

  1,3 tys(32.5%)

  32,4 mln

  1,4 tys(33.6%)

  33,1 mln

  1,4 tys(31.4%)

  32,1 mln

  1,4 tys(26.1%)

  35,9 mln

  1,6 tys(27.6%)

  36,1 mln

  1,6 tys(31.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,9 mln

  869(27.8%)

  21,7 mln

  912(24.6%)

  22,1 mln

  939(24.1%)

  23,3 mln

  999(24.2%)

  25,2 mln

  1,1 tys(23.9%)

  28,7 mln

  1,3 tys(23.3%)

  31,8 mln

  1,4 tys(24.5%)

  30,5 mln

  1,4 tys(26.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,9 mln

  203(6.5%)

  5,0 mln

  210(5.7%)

  5,0 mln

  215(5.5%)

  6,4 mln

  273(6.6%)

  6,6 mln

  286(6.3%)

  11,6 mln

  510(9.5%)

  12,4 mln

  549(9.6%)

  6,7 mln

  304(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,4 mln

  473(15.2%)

  22,0 mln

  925(25%)

  3,4 mln

  145(3.7%)

  3,6 mln

  152(3.7%)

  3,3 mln

  142(3.1%)

  3,5 mln

  154(2.9%)

  3,6 mln

  159(2.8%)

  5,6 mln

  252(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  45,0 tys

  1,9(0.1%)

  47,7 tys

  2,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,6 tys

  3,8(0.1%)

  43,2 tys

  1,9(0%)

  5,0 mln

  226(4.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,6 mln

  151(4.8%)

  3,6 mln

  150(4.1%)

  3,3 mln

  140(3.6%)

  3,1 mln

  132(3.2%)

  3,2 mln

  138(3%)

  10,1 mln

  444(8.2%)

  5,0 mln

  223(3.9%)

  4,2 mln

  190(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  154(4.9%)

  4,0 mln

  169(4.6%)

  2,9 mln

  124(3.2%)

  3,2 mln

  137(3.3%)

  4,0 mln

  175(3.8%)

  3,2 mln

  141(2.6%)

  6,0 mln

  267(4.7%)

  3,2 mln

  143(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  497,7 tys

  20,7(0.7%)

  579,7 tys

  24,3(0.7%)

  591,7 tys

  25,2(0.6%)

  756,3 tys

  32,4(0.8%)

  978,6 tys

  42,4(0.9%)

  688,2 tys

  30,2(0.6%)

  875,9 tys

  38,7(0.7%)

  2,2 mln

  98,7(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  16,6 tys

  0,7(0%)

  16,3 tys

  0,7(0%)

  13,2 tys

  0,6(0%)

  12,7 tys

  0,5(0%)

  13,9 tys

  0,6(0%)

  14,5 tys

  0,6(0%)

  14,9 tys

  0,7(0%)

  1,5 mln

  66,3(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  356,4 tys

  14,9(0.5%)

  346,7 tys

  14,6(0.4%)

  420,8 tys

  17,9(0.5%)

  274,8 tys

  11,8(0.3%)

  365,0 tys

  15,8(0.3%)

  328,6 tys

  14,4(0.3%)

  451,7 tys

  20,0(0.3%)

  846,9 tys

  38,4(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  306,9 tys

  12,8(0.4%)

  1,2 mln

  52,0(1.4%)

  1,4 mln

  58,2(1.5%)

  608,5 tys

  26,1(0.6%)

  1,1 mln

  48,5(1.1%)

  797,6 tys

  35,0(0.6%)

  1,8 mln

  80,6(1.4%)

  503,7 tys

  22,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  114,4 tys

  4,8(0.2%)

  74,6 tys

  3,1(0.1%)

  112,5 tys

  4,8(0.1%)

  92,0 tys

  3,9(0.1%)

  142,8 tys

  6,2(0.1%)

  115,3 tys

  5,1(0.1%)

  174,4 tys

  7,7(0.1%)

  154,3 tys

  7,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  357,3 tys

  14,9(0.5%)

  326,3 tys

  13,7(0.4%)

  276,8 tys

  11,8(0.3%)

  209,5 tys

  9,0(0.2%)

  215,8 tys

  9,3(0.2%)

  85,4 tys

  3,7(0.1%)

  127,8 tys

  5,6(0.1%)

  111,1 tys

  5,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,0 tys

  0,8(0%)

  27,4 tys

  1,1(0%)

  52,0 tys

  2,2(0.1%)

  52,0 tys

  2,2(0.1%)

  52,0 tys

  2,3(0%)

  32,0 tys

  1,4(0%)

  388,0 tys

  17,1(0.3%)

  54,0 tys

  2,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  73,1 tys

  3,2(0.1%)

  19,9 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  236,4 tys

  9,9(0.3%)

  27,7 tys

  1,2(0%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  254,1 tys

  10,9(0.3%)

  198,6 tys

  8,6(0.2%)

  195,3 tys

  8,6(0.2%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  95,7

  0,0(0%)

  129

  0,0(0%)

  129

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  223

  0,0(0%)

  858

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  966

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szczytno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 410 mieszkańców Szczytna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 113 kobiet oraz 2 296 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców Szczytna, gimnazjalnym 4,2%, natomiast 20,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Szczytna mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szczytnie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz podstawowe ukończone (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  W roku 2021 w Szczytnie mieściło się 10 przedszkoli, w których do 50 oddziałów uczęszczało 908 dzieci (460 dziewczynek oraz 448 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Szczytnie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 27 oddziałów uczęszczało 642 dzieci (306 dziewczynek oraz 336 chłopców). Dostępnych było 645 miejsc.

  17,0% mieszkańców Szczytna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 186 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 132 oddziałach uczyło się 2 349 uczniów (1 095 kobiet oraz 1 254 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Szczytnie placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 85 oddziałach uczyło się 1 876 uczniów (885 kobiet oraz 991 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 144,38.

  W Szczytnie znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 747 uczniów (455 kobiet oraz 292 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 256 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Szczytnie placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 911 uczniów (522 kobiety oraz 389 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 256 absolwentów.

  W Szczytnie znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 28 oddziałach uczyło się 582 uczniów (217 kobiet oraz 365 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 17,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,8 uczniów. 20,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców Szczytna w wieku potencjalnej nauki (23,5% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 18,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,2%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,9%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Szczytno
  10,6%
  Województwo
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Szczytno
  21,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,2%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Polska
  12,3%
 • 20,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1186 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 186,0
  Warmińsko-mazurskie
  820,0
  Polska
  883,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,57
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 50 Oddziały
 • 6 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 950 Miejsca
  (rok 2018)
 • 34 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Szczytno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 908 Dzieci
 • 460 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 448 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,7%
  49,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 196 3 lata
 • 196
 • 239 4 lata
 • 239
 • 245 5 lata
 • 245
 • 207 6 lat
 • 207
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 99 3 lata
 • 99
 • 121 4 lata
 • 121
 • 137 5 lata
 • 137
 • 96 6 lat
 • 96
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 97 3 lata
 • 97
 • 118 4 lata
 • 118
 • 108 5 lata
 • 108
 • 111 6 lat
 • 111
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 •  
 • 68,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 67,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szczytnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczytnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole Nr 2 "Fantazja"
  Publiczne
  89 676-08-30
  89 676-08-31
  ul. Polska 42
  12-100 Szczytno
  717117
  Miejskie Przedszkole Nr 1 " Bajka"
  Publiczne
  89 676-08-60
  ul. Pasymska 21
  12-100 Szczytno
  614713
  MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 " KUBUŚ PUCHATEK"W SZCZYTNIE (Kubuś Puchatek)
  Publiczne
  89 676-09-50
  ul. POLNA 16
  12-100 Szczytno
  614413
  Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 "Promyczek" w Szczytnie
  Publiczne
  89 676-08-80
  89 676-08-81
  ul. M. Konopnickiej 70
  12-100 Szczytno
  511515
  Przedszkole przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szczytnie
  Publiczne
  89 624-21-06
  89 623-10-68
  ul. Janusza Korczaka 4
  12-100 Szczytno
  210-
  Jaś i Małgosia Przedszkole Niepubliczne Urszula Wielk
  Niepubliczne
  78 470-45-56
  ul. Władysława IV 52 A
  12-100 Szczytno
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kraina Promyka"
  Niepubliczne
  89 624-34-37
  89 624-34-37
  ul. PASYMSKA 21 A
  12-100 Szczytno
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Smyk"
  Niepubliczne
  ul. Marii Konopnickiej 15
  12-100 Szczytno
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Kinderland
  Niepubliczne
  ul. Leyka 34 C
  12-100 Szczytno
  ---
  Przedszkole Niepubliczne nr 1 "Pod Topolą"
  Niepubliczne
  89 624-26-11
  ul. Pasymska 7
  12-100 Szczytno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szczytno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 107 Oddziały
 • 2 239 Uczniowie
 • 1 047 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 192 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,8%
  53,2%
 • 263 Uczniowie w 1 klasie
 • 125 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 138 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 265 Absolwenci
 • 135 Kobiety
  (absolwenci)
 • 130 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,6%
  56,4%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Szczytno
  17,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,8
 • 17,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,8
 • 20,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,9
 • 4,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,4
 •  
 • 172,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 145,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 35,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 144,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Szczytno
  144,38
  Warmińsko-mazurskie
  91,99
  Cała Polska
  95,71
 • 140,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Szczytno
  140,63
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,65
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczytno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczytno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szczytnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczytnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 6im."Orła Białego" w Szczytnie ul.Boh.Września 2 (Orzeł Biały)
  Publiczna
  89 676-09-10
  89 676-09-10
  ul. Bohaterów Wrzesnia 2
  12-100 Szczytno
  2871850
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie (Maria Skłodowska - Curie)
  Publiczna
  89 676-09-60
  89 676-09-60
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
  12-100 Szczytno
  2660647
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (Wojciech Kętrzyński)
  Publiczna
  89 676-08-90
  89 676-08-91
  ul. KĘTRZYŃSKIEGO 6
  12-100 Szczytno
  2351053
  Szkoła Podstawowa nr 5 (Janusz Korczak)
  Publiczna
  89 624-21-06
  89 623-10-68
  ul. Janusza Korczaka 4
  12-100 Szczytno
  1066-
  NIEPUBLICZNA PODSTAWOWA SZKOŁA SPECJALNA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W SZCZYTNIE
  Niepubliczna
  89 624-34-37
  89 624-34-37
  ul. PASYMSKA 21A
  12-100 Szczytno
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Szczytno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 633 Uczniowie
 • 398 Kobiety
  (uczniowie)
 • 235 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,9%
  37,1%
 • 158 Uczniowie w 1 klasie
 • 104 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 189 Absolwenci
 • 114 Kobiety
  (absolwenci)
 • 75 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 114 Uczniowie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 67 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Szczytno
  25,8
  Warmińsko-mazurskie
  25,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 43,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Szczytno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 136 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  20,8
  Województwo
  20,6
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,8
 • 25,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,6
 • 3,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,2
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Szczytnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczytnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  89 624-28-38
  89 624-28-38
  ul. Mickiewicza 10
  12-100 Szczytno
  17441-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  89 624-28-18
  89 624-28-18
  ul. JERZEGO LANCA 10
  12-100 Szczytno
  15433-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Stanisław Staszic)
  Publiczna
  89 624-28-38
  89 624-28-38
  ul. Mickiewicza 10
  12-100 Szczytno
  16391-
  Technikum (im. Jędrzeja Śniadeckiego)
  Publiczne
  89 624-28-24
  89 624-26-03
  ul. Polska 18
  12-100 Szczytno
  13328-
  Liceum Ogólnokształcące (im. Jędrzeja Śniadeckiego)
  Publiczne
  89 624-28-24
  89 624-26-03
  ul. Polska 18
  12-100 Szczytno
  6148-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Jędrzeja Śniadeckiego)
  Publiczna
  89 624-28-24
  89 624-26-03
  ul. Polska 18
  12-100 Szczytno
  4120-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia (Fryderyk Chopin)
  Publiczna
  89 624-25-09
  89 624-25-09
  ul. SIENKIEWICZA 5
  12-100 Szczytno
  -10415
  Liceum Ogólnokształcące (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  89 624-28-38
  89 624-28-38
  ul. Mickiewicza 10
  12-100 Szczytno
  398-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (im. Jędrzeja Śniadeckiego)
  Publiczne
  89 624-28-24
  89 624-26-03
  ul. Polska 18
  12-100 Szczytno
  121-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (Janusz Korczak)
  Publiczna
  89 624-21-06
  89 623-10-68
  ul. Janusza Korczaka 4
  12-100 Szczytno
  320-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (Janusz Korczak)
  Publiczna
  89 624-21-06
  89 623-10-68
  ul. Janusza Korczaka 4
  12-100 Szczytno
  219-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  89 624-28-38
  89 624-28-38
  ul. Mickiewicza 10
  12-100 Szczytno
  119-
  Liceum Profilowane (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  89 624-28-38
  89 624-28-38
  ul. Mickiewicza 10
  12-100 Szczytno
  ---
  Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGiE im. Karola Adamieckiego w Szczytnie (Karol Adamiecki)
  Niepubliczna
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 11a
  12-100 Szczytno
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie
  Niepubliczne
  89 624-81-55
  89 624-20-68
  ul. B. Chrobrego 4
  12-100 Szczytno
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szczytno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szczytno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szczytno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczytno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Szczytnie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Szczytnie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 70)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Szczytnie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Szczytnie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Szczytnie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Szczytnie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 634 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 100 (uczestnicy: 150 010)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 500)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 110 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 29 (uczestnicy: 15 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 410)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 2 500)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 2 500)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 350)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 3 100)
  • inne: 10 (uczestnicy: 15 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 278)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 16)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 55)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 16)
  • taneczne: 6 (członkowie: 118)
  • inne: 2 (członkowie: 58)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Szczytnie działało 1 kino posiadające 1 salę z 200 miejscami na widowni. Odbyło się 1 485 seansów, na które przyszło 38 544 widzów, w tym 340 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 10 572 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Szczytnie działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 7 668 zwiedzających, co daje 3 452 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Szczytnie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 39 340 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 60 667 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 38
  • dostępne dla czytelników: 17
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  Według danych z 2022 w Szczytnie działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 204 654 wolumeny w tym ziobry specjalne: 1 088. Odnotowano 1 104 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 17 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 247 079 wolumenów. Odnotowano 5 003 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 110
  • dostępne dla czytelników: 59
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 59
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Szczytnie działało 10 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 356 członków. Zarejestrowano 1 358 ćwiczących (mężczyźni: 952, kobiety: 406, chłopcy do lat 18: 786, dziewczęta do lat 18: 360). Aktywnych było 21 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (14), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szczytnie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szczytnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szczytna znajduje się 43 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Szczytnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Szczytno, st.1 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1992-05-18, wykaz dokumentów: A-A118 z 1992-05-18; C-153 z brak daty
  • Kościół z 1718 r. (ul. Warszawska 1)dnia 1949-09-07, wykaz dokumentów: IV-2-55/49 z 1949-09-07; S/3 z 1956-11-06; A-1097 z 1968-04-05
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1949-09-07, wykaz dokumentów: IV-2-55/49 z 1949-09-07; S/3 z 1956-11-06; A-1097 z 1968-04-05
  • Chałupa z 1. poł. XIX w. (ul. Marii Konopnickiej 16)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: S/4 z 1956-11-06; A-1099 z 1968-04-05
  • Zamek z XIV w. (ul. Henryka Sienkiewicza 1)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: S/5 z 1956-11-06; A-1096 z 1968-04-05; brak numeru z 1990-04-26
  • Chałupa z poł. XIX w. (ul. Bartna Strona 34)dnia 1972-08-28, wykaz dokumentów: brak numeru z 1972-08-28
  • Kościół z 1899 - 1900dnia 1984-06-11, wykaz dokumentów: 3461 z 1984-06-11
  • Plebania z pocz. XX w. (ul. Marii Konopnickiej 72)dnia 1984-07-03, wykaz dokumentów: 3603 z 1984-07-03
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Polska 35)dnia 1987-10-19, wykaz dokumentów: A-3859 z 1987-10-19
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z końca XIX w.dnia 1988-03-21, wykaz dokumentów: A3922 z 1988-03-21
  • Cmentarz żydowski z XIX w.dnia 1988-03-21, wykaz dokumentów: A3923 z 1988-03-21
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 r.dnia 1988-03-21, wykaz dokumentów: A3924 z 1988-03-21
  • Cmentarz ewangelicki z XIX w.dnia 1988-03-21, wykaz dokumentów: A3925 z 1988-03-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1908 r. (ul. Jana Lipperta 1)dnia 1991-01-28, wykaz dokumentów: A-2009 z 1991-01-28
  • Ratusz z 1937 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 1)dnia 1991-02-05, wykaz dokumentów: A-4170 z 1991-02-05
  • Zespół - koszary z 2. poł. XIX w.dnia 1991-11-04, wykaz dokumentów: A-4185 z 1991-11-04
  • Hotel z pocz. XX w. (ul. Bogumiła Linki 2)dnia 1991-12-23, wykaz dokumentów: A-2008 z 1991-12-23
  • Szpital z 1910 r. (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12)dnia 1993-11-30, wykaz dokumentów: 1993 z 1993-11-30
  • Kościół z 1903 - 1904 (ul. Henryka Sienkiewicza 3)dnia 1994-07-08, wykaz dokumentów: A-1990 z 1994-07-08
  • Wieża ciśnień z 1908 r.dnia 1995-03-02, wykaz dokumentów: A-1374 z 1995-03-02; brak numeru z 1996-11-19
  • Zajazd z 1908 r. (ul. Pasymska 6)dnia 1996-03-12, wykaz dokumentów: A-1544 z 1996-03-12
  • Kamienica z 1920 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 2)dnia 1996-04-26, wykaz dokumentów: A-2023 z 1996-04-26
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 6)dnia 1996-05-21, wykaz dokumentów: A-2024 z 1996-05-21
  • Kamienica z 1920 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 4)dnia 1996-05-21, wykaz dokumentów: A-4334 z 1996-05-21
  • Browar z 1898 r. (ul. Adama Mickiewicza 5)dnia 1996-07-17, wykaz dokumentów: A-1995 z 1996-07-17; brak numeru z 2011-10-19; brak numeru z 2012-06-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1898 r. (ul. Adama Mickiewicza 5)dnia 1996-07-17, wykaz dokumentów: A-1995 z 1996-07-17; brak numeru z 2011-10-19; brak numeru z 2012-06-05
  • Brama z 1898 r.dnia 1996-07-17, wykaz dokumentów: A-1995 z 1996-07-17; brak numeru z 2011-10-19; brak numeru z 2012-06-05
  • Zespół - browar z 1898 r. (ul. Adama Mickiewicza 5)dnia 1996-07-17, wykaz dokumentów: A-1995 z 1996-07-17; brak numeru z 2011-10-19; brak numeru z 2012-06-05
  • Kościół z 1929 - 1931 (ul. Niepodległości 11)dnia 1998-03-26, wykaz dokumentów: A-1991 z 1998-03-26
  • Chałupa z końca XIX w. (ul. Marii Konopnickiej 38)dnia 1998-06-26, wykaz dokumentów: A-2002 z 1998-06-26; brak numeru z 2003-08-07
  • Szkoła z 1920 r. (ul. Jana Kasprowicza 1)dnia 2006-02-10, wykaz dokumentów: A-2225 z 2006-02-10
  • Szkoła z 1929 r. (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2)dnia 2006-02-10, wykaz dokumentów: A-2227 z 2006-02-10
  • Sala gimnastyczna z 1928 - 1929 (ul. Walentego Barczewskiego 2a)dnia 2006-02-14, wykaz dokumentów: A-2226 z 2006-02-14
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Polna 16)dnia 2006-10-09, wykaz dokumentów: A-2288 z 2006-10-09
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3)dnia 2006-12-21, wykaz dokumentów: A-4444 z 2006-12-21
  • Zieleń towarzysząca (data nieznana)dnia 2006-12-21, wykaz dokumentów: A-4444 z 2006-12-21
  • Kamienica z 1911 r. (ul. Pasymska 13)dnia 2007-01-24, wykaz dokumentów: A-4451 z 2007-01-24
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2007-01-24, wykaz dokumentów: A-4451 z 2007-01-24
  • Zieleń towarzysząca (data nieznana)dnia 2007-01-24, wykaz dokumentów: A-4451 z 2007-01-24
  • Kamienica z 1904 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 12)dnia 2009-10-26, wykaz dokumentów: A-4540 z 2009-10-26
  • Willa z 1909 r. (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8)dnia 2013-11-21, wykaz dokumentów: A-4605 z 2013-11-21; brak numeru z 2014-01-08
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 2013-11-21, wykaz dokumentów: A-4605 z 2013-11-21; brak numeru z 2014-01-08
  • Budynek administracyjny z 1885 - 1886 (ul. Warszawska 5)dnia 2015-02-06, wykaz dokumentów: A-4618 z 2015-02-06
 • Formy ochrony przyrody w Szczytnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szczytna znajduje się 13 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szczytnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-05-01, Opis granicy: ul. Warszawska 1 przy kościele ewangelickim; N-ctwo Szczytno
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-05-01, Opis granicy: ul. 1-go Maja podwórze między budynkami nr 28 i 32; N-ctwo Szczytno
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-26, Opis granicy: ul. Poznańska 20 (posesja ZGM)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 5 drzew - 1 lipa 4 dęby, Data ustanowienia: 2004-05-28, Opis granicy: ul. Pasymska 13 (lipa) Pasymska 11 (dąb) Pasymska 7 w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie (3 dęby)
  • Pomnik przyrodyOpis: od 2 m w formie trójki, Data ustanowienia: 2004-05-28, Opis granicy: ul. Pasymska 7 w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 7 drzew - 6 dębów szypułkowych 1 dąb bezszypułkowy, Data ustanowienia: 2004-05-28, Opis granicy: ul. Marii Konopnickiej
  • Pomnik przyrodyOpis: od 3 m w formie czwórki, Data ustanowienia: 2005-09-01, Opis granicy: ul. Sienkiewicza
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-09-01, Opis granicy: ul. Mickiewicza
  • Pomnik przyrodyOpis: od 3 m w formie dwójki, Data ustanowienia: 2005-09-01, Opis granicy: obok nieruchomości Kochanowskiego 2D
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-09-01, Opis granicy: na terenie nieruchomości Kochanowskiego 2A
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 dębów, Data ustanowienia: 2005-09-01, Opis granicy: przy ul. Curie-Skłodowskiej 8
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-09-01, Opis granicy: pas drogowy drogi powiatowej ul. Wincentego Pola obok nieruchomości Pola 3
  • Mała Biel - bagno (użytek ekologiczny)Cel: ochrona rzadkich zbiorowisk wodnych; zwiększenie bioróżnorodności flory i fauny, Data ustanowienia: 2008-01-01, Opis granicy: między ulicami Żeromskiego i Leyka, Powierzchnia: 1.69 ha

Szczytno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 10 wypadków drogowych w Szczytnie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 45,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Szczytnie znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 57 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 57 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczycieńskiego.

  Powiat szczycieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szczytnie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 11 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szczytnie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 45,29 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  45,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,7
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  6,1
  Polska
  5,0
 • 49,82 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  49,8
  Województwo
  67,9
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Szczytno
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Kraj
  8,9
 • 110,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Szczytno
  110,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  111,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Szczytnie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6 619,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  6 619,9 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 3,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,0 km
  Województwo
  5,9 km
  Kraj
  5,2 km
 • 57 Liczba licencji na taksówki
 • 57 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szczytno przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 53droga krajowa nr 53(Olsztyn - Szczęsne - Klewki - Trękusek - Tylkowo - Pasym - Grom - Jęcznik - Szczytno - Młyńsko - Olszyny - Występ - Rozogi - Dąbrowy - Muszyniec Stary - Myszyniec - Wydmusy - Siarcza Łąka - Kadzidło - Dylewo - Szwendrowy Most - Antonie - Ostrołęka)
  • DK 57droga krajowa nr 57(Szwaruny - Minty - Galiny - Wozławki - Bisztynek - Troszkowo - Lutry - Tejstymy - Biesowo - Czerwonka - Biskupiec - Labuszewo - Dymer - Gisiel - Augustowo - Szczepankowo - Dźwierzuty - Dąbrowa - Linowo - Trelkówko - Szczytno - Leśny Dwór - Nowiny - Szymany - Szymanki - Wielbark - Piwnice Wielkie - Opaleniec - Chorzele - Rembielin - Aleksandrowo - Rycice - Świniary - Plewnik - Romany-Sebory - Mchowo - Mchówko - Przasnysz - Sierakowo - Dobrzankowo - Bogate - Szczuki - Węgrzynowo - Młodzianowo - Obiecanowo - Maków Mazowiecki - Chrzanowo - Pomaski Wielkie - Głódki - Dzierżanowo - Przemiarowo - Kleszewo - Pułtusk)
  • DK 58droga krajowa nr 58(Olsztynek - Mierki - Swaderki - Selwa - Kurki - Dąb - Zgniłocha - Dłużek - Jedwabno - Narty - Warchały - Dzierzki - Sawica - Janowo - Szczytno - Lemany - Zielonka - Stare Kiejkuty - Marksoby - Babięta - Stare Kiełbonki - Zgon - Ruciane-Nida - Snopki - Pisz - Babrosty - Kocioł Duży - Kaliszki - Biała Piska - Kożuchy - Świdry - Czarnówek - Chojnowo - Szczuczyn)
  • DW 600droga wojewódzka nr 600(Mrągowo - Nikutowo - Karwie - Grabowo - Borowe - Karczewiec - Rybno - Śledzie - Kałęczyn - Rańsk - Orzyny - Kaspry - Romany - Szczytno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szczytno przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 35Linia kolejowa nr 35: Ostrołęka - Szczytno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Ostrołęka - Grabowo - Nowa Wieś Kościelna - Zabiele Wielkie - Jastrząbka - Parciaki - Olszewka - Raszujka - Chorzele - Wielbark - Jesionowiec - Szymany - Siódmak -Szczytno)
  • LK 219Linia kolejowa nr 219: Olsztyn Główny - Ełk [o znaczeniu drugorzędnym] (Olsztyn Główny - Klewki - Marcinkowo - Pasym - Grom -Szczytno - Olszyny - Jeruty - Świętajno - Kolonia - Spychowo - Karwica Mazurska - Ruciane-Nida Zachód - Ruciane-Nida - Szeroki Bór - Pisz - Stare Guty - Kaliszki - Biała koło Piszu - Drygały - Pogorzel Wielka - Bajtkowo - Nowa Wieś Ełcka - Ełk Szyba Zachód - Ełk Towarowy - Ełk)