Serock w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Serock - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Serock to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu legionowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Serock.
 • 4 353 Liczba mieszkańców
 • 13,4 km² Powierzchnia
 • 324,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 105-110 m n.p.m Wysokość
 • 1417, 1923 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WL Tablice rejestracyjne
 • Artur Krzysztof Borkowski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.069152.5104 Współrzędne GPS
 • 1408044 TERYT (TERC)
 • 0921645 SIMC
Herb miasta Serock
Serock herb
Flaga miasta Serock
Serock flaga

Serock - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-140Poczta Serock nad Narwią, ul. Radzymińska 4

Serock - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Serocku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Legionowie (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Słowackiego 20
05-120 Legionowo
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
(22) 782-88-05
(22) 782-74-99
ul. Rynek 21
05-140 Serock

Serock - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Serock jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 353, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 21,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 22 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  25,0% mieszkańców Serocka jest stanu wolnego, 61,1% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Serock ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,92 na 1000 mieszkańców Serocka. W 2017 roku urodziło się 44 dzieci, w tym 65,9% dziewczynek i 34,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 420 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,17 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,0% zgonów w Serocku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,5% zgonów w Serocku były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Serocka przypada 10.32 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 136 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 40 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Serocka 96. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  61,5% mieszkańców Serocka jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Serocka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 353 Liczba mieszkańców
 • 2 228 Kobiety
 • 2 125 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Serocku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Serocku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Serocku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Serocka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Serock
  39,1 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 40,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Serock, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Serocka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Serock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Serock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Serock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,0% Kawalerowie/Panny
 • Serock
  25,0%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 29,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,1% Żonaci/Zamężne
 • Serock
  61,0%
  Mazowieckie
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 64,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,1%
  Mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Serock
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Serocku w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,1
  Województwo
  5,1
  Polska
  5,0
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  2,2
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Serocku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,92 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,9
  woj. mazowieckie
  0,9
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Serocku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Serocku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Serocku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Serocku w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 44 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 65,9%
  34,1%
 • 10,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  10,1
  Mazowieckie
  11,5
  Polska
  10,5
 • 43,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,4
  Województwo
  48,2
  Cały kraj
  44,2
 • 6.7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.7
 • 40.95 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40.95
 • 109.65 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109.65
 • 98.31 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98.31
 • 43.05 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 43.05
 • 7.33 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.33
 • 0.82 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.82
 • 3 420 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 358 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 474 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 420 g
  woj. mazowieckie
  3 405 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 31 Waga 4500g - 4999g
 • 31
 • 124 Waga 4000g - 4499g
 • 124
 • 378 Waga 3500g - 3999g
 • 378
 • 475 Waga 3000g - 3499g
 • 475
 • 151 Waga 2500g - 2999g
 • 151
 • 41 Waga 2000g - 2499g
 • 41
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,54
  woj. mazowieckie
  1,57
  Kraj
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Serock
  0,72
  woj. mazowieckie
  0,76
  Polska
  0,71
 • 1,17 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,17
  Mazowieckie
  1,08
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Serocku w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 44 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • Serock
  10,3
  Województwo
  10,2
  Cała Polska
  10,1
 • 72,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Serock
  72,8
  woj. mazowieckie
  92,1
  Polska
  101,5
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Serock
  5,0
  Województwo
  3,3
  Kraj
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Serock
  2,5
  woj. mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,4
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legionowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,6%
  Mazowieckie
  45,4%
  Kraj
  45,7%
 • 28,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  28,9%
  woj. mazowieckie
  26,7%
  Kraj
  26,7%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Serock
  7,8%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  74,2
  Polska
  74,3
 • 238,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  238,6
  Województwo
  275,0
  Kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  264,5
  Cała Polska
  261,6
 • 335,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 325,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 345,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Serock
  335,3
  Województwo
  467,3
  Kraj
  469,0
 • 89,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 136,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Serock
  89,0
  woj. mazowieckie
  92,2
  Polska
  87,7
 • 27,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  27,4
  woj. mazowieckie
  35,2
  Polska
  31,8
 • 8,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Serock
  8,6
  Województwo
  7,6
  Polska
  8,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Serock
  1,2%
  Mazowieckie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 136 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 73 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 63 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 40 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 100 Saldo migracji
 • 51 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 49 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 96 Saldo migracji wewnętrznych
 • 50 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 46 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Serocku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Serock, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Serock - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Serocku oddano do użytku 59 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 13,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Serocku to 1 794 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 419 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 81,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 18,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Serocku to 4,42 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Serocku to 115,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,15% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,64% mieszkań posiada łazienkę, 84,23% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,65% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 794 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 418,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  418,70
  Mazowieckie
  415,20
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 89,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  89,70 m2
  Województwo
  72,00 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 37,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  37,60 m2
  woj. mazowieckie
  29,90 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Serock
  4,10
  Mazowieckie
  3,63
  Cała Polska
  3,82
 • 2,39 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,39
  Mazowieckie
  2,41
  Cały kraj
  2,69
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 59 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 13,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  13,55
  woj. mazowieckie
  6,92
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 22 Użytek własny
 • 23 Sprzedaż lub wynajem
 • 48,9%
  51,1%
 • 261 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Serock
  4,42
  Województwo
  3,55
  Cały kraj
  3,91
 • 59,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  59,96
  woj. mazowieckie
  24,57
  Cały kraj
  18,14
 • 6 785 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 115,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  115,0 m2
  Województwo
  84,7 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 1,56 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  1,56 m2
  woj. mazowieckie
  0,59 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,16%
  Mazowieckie
  95,77%
  Cała Polska
  96,79%
 • 96,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Serock
  96,15%
  Mazowieckie
  93,42%
  Kraj
  93,66%
 • 92,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,64%
  woj. mazowieckie
  91,38%
  Polska
  91,31%
 • 84,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,23%
  woj. mazowieckie
  86,29%
  Cały kraj
  82,12%
 • 61,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  61,65%
  Mazowieckie
  57,68%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Serock - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Serocku na 1000 mieszkańców pracuje 223 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. 60,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Serocku wynosiło w 2017 roku 9,2% (9,4% wśród kobiet i 9,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Serocku wynosiło 4 166,59 PLN, co odpowiada 92.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Serocka 372 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 152 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -220.

  9,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Serocka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,3% w przemyśle i budownictwie, a 24,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 223 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  223,0
  woj. mazowieckie
  305,0
  Kraj
  247,0
 • 9,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,4% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,2%
  Województwo
  5,6%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Serocku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Serocku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Serocku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 167 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 167 PLN
  Mazowieckie
  5 524 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Serocku w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 372 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 152 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -220 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,3% Przemysł i budownictwo
 • 11,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 24,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 25,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 39,2% Pozostałe
 • 52,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Serocku w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 971 Pracujący ogółem
 • 586 Kobiety
 • 385 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Serocku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Serock, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Serock
  62,7
  woj. mazowieckie
  66,4
  Cała Polska
  63,4
 • 29,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Serock
  29,2
  Mazowieckie
  35,0
  Cały kraj
  34,0
 • 86,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Serock
  86,9
  Województwo
  111,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Serock - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Serocku w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 592 podmioty gospodarki narodowej, z czego 418 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 54 nowe podmioty, a 36 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (54) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (42) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (95) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (34) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Serocku najwięcej (54) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (572) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,1% (125) podmiotów, a 78,2% (463) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Serocku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.9%) oraz Budownictwo (16.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 592 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 125 Przemysł i budownictwo
 • 463 Pozostała działalność
 • 54 Podmioty nowo zarejestrowane w Serocku w 2017 roku
 • 36 Podmioty wyrejestrowane w Serocku w 2017 roku
 • 418 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 572 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 572
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 592 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 592
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 52 Spółki handlowe ogółem
 • 52
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 45  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 45
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 54 Spółki cywilne ogółem
 • 54
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 418 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 100 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 100
 • 69 Budownictwo
 • 69
 • 57 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 57
 • 34 Przetwórstwo przemysłowe
 • 34
 • 27 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 27
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 16 Informacja i komunikacja
 • 16
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Serock - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Serocku stwierdzono szacunkowo 89 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,45 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Serocku wynosi 60,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Serocka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,29 (wykrywalność 47%) oraz przeciwko mieniu - 10,91 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,89 (77%), drogowe - 2,27 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Serocka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Serock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 89
 • 58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 58
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 47 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 47
 • 20,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,45
  woj. mazowieckie
  19,35
  Kraj
  19,62
 • 13,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,29
  Mazowieckie
  13,22
  Kraj
  12,07
 • 3,89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Serock
  3,89
  woj. mazowieckie
  3,63
  Kraj
  4,94
 • 2,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,27
  Województwo
  1,78
  Kraj
  1,78
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,50
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,49
 • 10,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,91
  Województwo
  10,51
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Serock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  61%
  Mazowieckie
  60%
  Kraj
  72%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Serock
  48%
  Mazowieckie
  49%
  Polska
  60%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  Mazowieckie
  74%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Serock
  81%
  Województwo
  84%
  Kraj
  84%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  40%
  woj. mazowieckie
  37%
  Cała Polska
  52%

Serock - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Serocka wyniosła w 2016 roku 62,9 mln złotych, co daje 4,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Serocka - 30.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (23.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,3 mln złotych, czyli 14,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Serocka wyniosła w 2016 roku 64,7 mln złotych, co daje 4,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (20.3%). W budżecie Serocka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 908 złotych na mieszkańca (19,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,0 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 22,9%.
 • Wydatki budżetu w Serocku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Serocka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Serock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Serocka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,6 mln

  3,4 tys(100%)

  42,1 mln

  3,3 tys(100%)

  41,3 mln

  3,2 tys(100%)

  42,4 mln

  3,2 tys(100%)

  47,2 mln

  3,5 tys(100%)

  52,5 mln

  3,8 tys(100%)

  54,1 mln

  3,9 tys(100%)

  62,9 mln

  4,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,9 mln

  3,0 tys(28.6%)

  13,3 mln

  3,3 tys(31.6%)

  13,3 mln

  3,3 tys(32.1%)

  15,2 mln

  3,7 tys(35.8%)

  15,5 mln

  3,7 tys(32.7%)

  16,2 mln

  3,9 tys(30.8%)

  17,1 mln

  4,0 tys(31.6%)

  19,4 mln

  4,5 tys(30.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  962(9.3%)

  3,9 mln

  963(9.4%)

  4,0 mln

  1,0 tys(9.7%)

  4,1 mln

  1,0 tys(9.7%)

  4,7 mln

  1,1 tys(9.9%)

  5,0 mln

  1,2 tys(9.5%)

  5,4 mln

  1,3 tys(9.9%)

  14,6 mln

  3,4 tys(23.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,9 mln

  1,5 tys(14.1%)

  5,8 mln

  1,4 tys(13.8%)

  5,9 mln

  1,5 tys(14.2%)

  6,5 mln

  1,6 tys(15.2%)

  7,2 mln

  1,7 tys(15.2%)

  8,8 mln

  2,1 tys(16.8%)

  9,7 mln

  2,3 tys(18%)

  8,7 mln

  2,0 tys(13.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  1,1 tys(10.8%)

  4,6 mln

  1,1 tys(11%)

  4,5 mln

  1,1 tys(10.8%)

  5,0 mln

  1,2 tys(11.7%)

  5,1 mln

  1,2 tys(10.8%)

  5,3 mln

  1,3 tys(10.1%)

  5,6 mln

  1,3 tys(10.3%)

  7,0 mln

  1,6 tys(11.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,2 mln

  1,1 tys(10.2%)

  4,9 mln

  1,2 tys(11.7%)

  1,6 mln

  402(3.9%)

  3,1 mln

  767(7.4%)

  4,0 mln

  962(8.4%)

  4,6 mln

  1,1 tys(8.8%)

  6,1 mln

  1,4 tys(11.2%)

  5,0 mln

  1,2 tys(8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  344(3.3%)

  2,4 mln

  585(5.7%)

  2,3 mln

  580(5.6%)

  2,3 mln

  566(5.4%)

  1,4 mln

  344(3%)

  1,5 mln

  366(2.9%)

  1,5 mln

  366(2.8%)

  1,8 mln

  415(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  547(5.3%)

  652,9 tys

  159(1.6%)

  524,0 tys

  131(1.3%)

  594,1 tys

  145(1.4%)

  2,4 mln

  590(5.2%)

  756,0 tys

  181(1.4%)

  1,1 mln

  251(2%)

  1,6 mln

  385(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  885,7 tys

  220(2.1%)

  970,8 tys

  237(2.3%)

  952,4 tys

  238(2.3%)

  1,0 mln

  252(2.4%)

  1,0 mln

  245(2.1%)

  1,2 mln

  276(2.2%)

  1,2 mln

  294(2.3%)

  1,4 mln

  334(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  906,4 tys

  225(2.2%)

  974,6 tys

  238(2.3%)

  902,2 tys

  225(2.2%)

  1,2 mln

  296(2.9%)

  894,8 tys

  217(1.9%)

  960,9 tys

  230(1.8%)

  1,3 mln

  308(2.4%)

  996,2 tys

  232(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  424,1 tys

  105(1%)

  425,1 tys

  104(1%)

  400,5 tys

  100,0(1%)

  443,3 tys

  108(1%)

  448,1 tys

  109(0.9%)

  531,1 tys

  127(1%)

  659,1 tys

  156(1.2%)

  784,7 tys

  183(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  507,0 tys

  126(1.2%)

  524,3 tys

  128(1.2%)

  530,2 tys

  132(1.3%)

  580,4 tys

  142(1.4%)

  638,0 tys

  154(1.4%)

  663,9 tys

  159(1.3%)

  676,8 tys

  160(1.3%)

  683,5 tys

  160(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  316,6 tys

  78,7(0.8%)

  680,0 tys

  166(1.6%)

  796,3 tys

  199(1.9%)

  928,4 tys

  227(2.2%)

  697,1 tys

  169(1.5%)

  533,4 tys

  128(1%)

  403,3 tys

  95,6(0.7%)

  362,9 tys

  84,7(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,2 mln

  1,0 tys(10.1%)

  2,3 mln

  574(5.6%)

  5,2 mln

  1,3 tys(12.7%)

  1,1 mln

  270(2.6%)

  3,1 mln

  742(6.5%)

  6,1 mln

  1,5 tys(11.6%)

  3,2 mln

  769(6%)

  356,4 tys

  83,2(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  102,3 tys

  25,4(0.2%)

  84,5 tys

  20,6(0.2%)

  51,7 tys

  12,9(0.1%)

  148,7 tys

  36,4(0.4%)

  94,9 tys

  23,0(0.2%)

  116,0 tys

  27,8(0.2%)

  33,4 tys

  7,9(0.1%)

  96,8 tys

  22,6(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,5 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  34,4 tys

  8,4(0.1%)

  48,6 tys

  11,8(0.1%)

  24,1 tys

  5,8(0%)

  6,4 tys

  1,5(0%)

  85,1 tys

  19,9(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  69,7 tys

  17,3(0.2%)

  49,4 tys

  12,1(0.1%)

  41,4 tys

  10,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  11,6 tys

  2,8(0%)

  12,0 tys

  2,8(0%)

  15,3 tys

  3,6(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  12,2(0.1%)

  25,0 tys

  6,2(0.1%)

  90,0 tys

  22,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  2,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 tys

  2,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  16,8 tys

  4,2(0%)

  53,1 tys

  13,0(0.1%)

  19,7 tys

  4,9(0%)

  9,6 tys

  2,4(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  63,5 tys

  15,2(0.1%)

  76,9 tys

  18,2(0.1%)

  9,5 tys

  2,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  1,5(0%)

  157

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,9(0%)

  19,5 tys

  4,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  90,1 tys

  22,0(0.2%)

  103,2 tys

  25,8(0.2%)

  84,8 tys

  20,7(0.2%)

  105,6 tys

  25,6(0.2%)

  109,0 tys

  26,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  160,7 tys

  39,9(0.4%)

  142,6 tys

  34,8(0.3%)

  157,5 tys

  39,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Serocku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Serocka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Serock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Serocka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,1 mln

  2,7 tys(100%)

  40,9 mln

  3,2 tys(100%)

  41,7 mln

  3,2 tys(100%)

  42,8 mln

  3,2 tys(100%)

  48,2 mln

  3,6 tys(100%)

  52,3 mln

  3,8 tys(100%)

  54,7 mln

  3,9 tys(100%)

  64,7 mln

  4,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,4 mln

  4,6 tys(55.5%)

  20,0 mln

  4,9 tys(49%)

  20,9 mln

  5,2 tys(50.1%)

  23,4 mln

  5,7 tys(54.7%)

  24,7 mln

  6,0 tys(51.2%)

  27,9 mln

  6,7 tys(53.4%)

  28,4 mln

  6,7 tys(52%)

  29,9 mln

  7,0 tys(46.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,5 mln

  2,4 tys(28.6%)

  10,0 mln

  2,4 tys(24.4%)

  10,4 mln

  2,6 tys(25%)

  11,5 mln

  2,8 tys(26.8%)

  11,6 mln

  2,8 tys(24%)

  12,3 mln

  3,0 tys(23.6%)

  12,7 mln

  3,0 tys(23.2%)

  13,6 mln

  3,2 tys(21%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  788(9.6%)

  3,2 mln

  784(7.9%)

  3,1 mln

  783(7.5%)

  3,2 mln

  786(7.5%)

  3,6 mln

  872(7.5%)

  3,8 mln

  911(7.3%)

  4,1 mln

  966(7.5%)

  13,1 mln

  3,1 tys(20.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  365,9 tys

  91,0(1.1%)

  483,4 tys

  118(1.2%)

  1,1 mln

  284(2.7%)

  1,3 mln

  328(3.1%)

  1,7 mln

  401(3.4%)

  1,5 mln

  351(2.8%)

  3,3 mln

  794(6.1%)

  3,0 mln

  700(4.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  134,6 tys

  33,5(0.4%)

  157,1 tys

  38,4(0.4%)

  1,6 mln

  391(3.7%)

  136,6 tys

  33,4(0.3%)

  2,7 mln

  663(5.7%)

  3,6 mln

  860(6.9%)

  2,7 mln

  633(4.9%)

  1,7 mln

  394(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  527,2 tys

  131(1.6%)

  4,9 mln

  1,2 tys(11.9%)

  2,6 mln

  653(6.3%)

  1,4 mln

  347(3.3%)

  2,4 mln

  585(5%)

  1,1 mln

  269(2.2%)

  1,0 mln

  239(1.8%)

  1,4 mln

  324(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  349,2 tys

  86,8(1.1%)

  759,2 tys

  185(1.9%)

  1,1 mln

  284(2.7%)

  809,5 tys

  198(1.9%)

  814,6 tys

  197(1.7%)

  1,2 mln

  278(2.2%)

  1,1 mln

  250(1.9%)

  1,2 mln

  277(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  121,8 tys

  30,3(0.4%)

  647,4 tys

  158(1.6%)

  81,6 tys

  20,4(0.2%)

  314,9 tys

  77,0(0.7%)

  270,5 tys

  65,5(0.6%)

  340,1 tys

  81,5(0.7%)

  846,4 tys

  201(1.5%)

  440,6 tys

  103(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  126,4 tys

  31,4(0.4%)

  134,2 tys

  32,8(0.3%)

  159,9 tys

  39,9(0.4%)

  117,6 tys

  28,8(0.3%)

  109,1 tys

  26,4(0.2%)

  148,5 tys

  35,6(0.3%)

  108,4 tys

  25,7(0.2%)

  180,4 tys

  42,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  214,1 tys

  53,2(0.6%)

  389,3 tys

  95,1(1%)

  377,5 tys

  94,2(0.9%)

  423,7 tys

  104(1%)

  141,4 tys

  34,2(0.3%)

  88,6 tys

  21,2(0.2%)

  152,3 tys

  36,1(0.3%)

  114,9 tys

  26,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,7 tys

  6,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  9,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  59,8 tys

  14,9(0.2%)

  43,0 tys

  10,5(0.1%)

  38,6 tys

  9,6(0.1%)

  38,5 tys

  9,4(0.1%)

  69,0 tys

  16,7(0.1%)

  66,2 tys

  15,9(0.1%)

  43,6 tys

  10,3(0.1%)

  23,4 tys

  5,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  177,4 tys

  44,1(0.5%)

  14,3 tys

  3,5(0%)

  6,8 tys

  1,7(0%)

  9,7 tys

  2,4(0%)

  14,2 tys

  3,4(0%)

  14,0 tys

  3,3(0%)

  176,3 tys

  41,8(0.3%)

  22,2 tys

  5,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  16,8 tys

  4,2(0.1%)

  53,1 tys

  13,0(0.1%)

  19,7 tys

  4,9(0%)

  9,6 tys

  2,4(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  63,5 tys

  15,2(0.1%)

  76,9 tys

  18,2(0.1%)

  9,5 tys

  2,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  2,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  1,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,7 tys

  1,9(0%)

  5,4 tys

  1,3(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  90,1 tys

  22,0(0.2%)

  92,4 tys

  23,1(0.2%)

  76,1 tys

  18,6(0.2%)

  95,1 tys

  23,0(0.2%)

  95,3 tys

  22,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,0 tys

  0,7(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  8,5 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,8 tys

  5,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Serock - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 123 mieszkańców Serocka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 543 kobiet oraz 580 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 24,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 15,4% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 16,4% mieszkańców Serocka, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 0,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Serocka mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Serocku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,6%) oraz średnie ogólnokształcące (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,5%) oraz wyższe (21,9%).

  17,2% mieszkańców Serocka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 397 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,55 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 31,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 131,13.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,6% wśród dziewczyn i 10,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 25 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 146,27.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,3% mieszkańców (19,9% wśród dziewczyn i 18,8% wśród chłopaków). 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców Serocka w wieku potencjalnej nauki (27,1% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 24,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  24,9%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 27,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Serock
  38,7%
  Województwo
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 15,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  15,4%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Serock
  20,5%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  16,4%
  Województwo
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 12,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Serock
  4,7%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 4,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,5%
  Województwo
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  0,8%
  Mazowieckie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 0,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1397 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 397,0
  Województwo
  880,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,55 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,55
  Województwo
  0,95
  Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Serocku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Serocku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole (Krasnal Hałabała)
  Publiczne
  22 782-73-12
  22 782-73-12
  ul. Włodzimierza Wolskiego 15
  05-140 Serock
  716818
  Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha
  Niepubliczny
  22 782-68-43
  22 782-68-43
  ul. Wyzwolenia 31
  05-140 Serock
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKADEMIA MAŁEGO BYSTRZAKA
  Niepubliczny
  69 651-05-86
  ul. zakroczymska 3
  05-140 Serock
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty
  Niepubliczne
  50 982-56-58
  ul. Pułtuska 53D
  05-140 Serock
  ---
 • Szkoły podstawowe w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 131,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  131,13
  Mazowieckie
  100,57
  Polska
  96,62
 • 128,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Serock
  128,30
  woj. mazowieckie
  95,87
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Serock) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Serock) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Serock
  23,0
  woj. mazowieckie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 23 Szkoły podstawowe ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Serocku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Serocku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  22 782-73-11
  22 782-73-11
  ul. Pułtuska 68
  05-140 Serock
  2048237
 • Szkoły gimnazjalne w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 146,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Serock
  146,27
  Mazowieckie
  105,11
  Cała Polska
  100,01
 • 140,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  140,30
  Mazowieckie
  95,78
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Serock) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Serock) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  25,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 25 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 25
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Serocku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Serocku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Romualda Traugutta (Romuald Traugutt)
  Publiczne
  22 782-70-55
  22 782-70-55
  ul. Pułtuska 68
  05-140 Serock
  821024
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Serocku w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Serock
  23,0
  woj. mazowieckie
  23,0
  Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Serocku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Serocku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  22 782-71-01
  22 782-74-98
  ul. Włodzimierza Wolskiego 8
  05-140 Serock
  8183-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Włodzimierz Wolski)
  Publiczna
  22 782-71-01
  22 782-74-98
  ul. Włodzimierza Wolskiego 8
  05-140 Serock
  357-
  Liceum profilowane (Włodzimierz Wolski)
  Publiczne
  22 782-71-01
  22 782-74-98
  ul. Włodzimierza Wolskiego 8
  05-140 Serock
  ---
  Liceum Ogólnokształcące (Włodzimierz Wolski)
  Publiczne
  22 782-71-01
  22 782-74-98
  ul. Włodzimierza Wolskiego 8
  05-140 Serock
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Serock, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Serock, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Serock, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Serock - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Serocku

 • Według danych GUS z 2017 roku w Serocku znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 50, liczba miejsc: 1 876)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Serocku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Serocku
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Serocku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W Serocku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 125 (uczestnicy: 25 220)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 873)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 2 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 319)
  • koncerty: 34 (uczestnicy: 10 055)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 1 024)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 84)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 268)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 5 438)
  • warsztaty: 11 (uczestnicy: 314)
  • inne: 23 (uczestnicy: 4 645)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 36 (członkowie: 368)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 67)
  • taneczne: 13 (członkowie: 149)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 32)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 7)
  • teatralne: 3 (członkowie: 22)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 38)
  • inne: 6 (członkowie: 53)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 74)
  • tańca: 6 (absolwenci: 69)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Serocku działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 280 członków. Zarejestrowano 265 ćwiczących (mężczyźni: 250, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 160, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Serocku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Serocku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Serocka znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Serocku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Serock, st.2 ze średniowieczadnia 1968-07-01, wykaz dokumentów: 779 z 1968-07-01; C-56 z brak daty
  • Kościół z XVI w. (ul. Farna 5)dnia 1961-12-20, wykaz dokumentów: 320/61 z 1961-12-20
  • Oficyna gospodarcza z 1. poł. XIX w. (ul. Pułtuska 13)dnia 1962-04-12, wykaz dokumentów: A-47 z 1962-04-12; A-957 z 2010-09-24
  • Oficyna gospodarcza z 1. poł. XIX w. (ul. Pułtuska 17)dnia 1962-04-12, wykaz dokumentów: A-47 z 1962-04-12; A-957 z 2010-09-24
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1989-07-26, wykaz dokumentów: 1385 z 1989-07-26
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 16)dnia 1999-11-08, wykaz dokumentów: A-23 z 1999-11-08; A-944 z 2010-09-23
  • Zajazd z końca XVIII w. (ul. Pułtuska 15)dnia 2000-05-22, wykaz dokumentów: 676/62 z 2000-05-22
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Świętego Wojciecha 1)dnia 2000-05-22, wykaz dokumentów: A-43 z 2000-05-22; A-952 z 2010-10-05
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 2000-05-22, wykaz dokumentów: A-44 z 2000-05-22; A-956 z 2010-09-24
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 5)dnia 2000-05-22, wykaz dokumentów: A-45 z 2000-05-22; A-955 z 2010-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 14)dnia 2000-05-22, wykaz dokumentów: A-46 z 2000-05-22; A-954 z 2010-09-27
  • Nawierzchnia z 1846 - 1848 (ul. Rynek 21)dnia 2000-05-22, wykaz dokumentów: A-48 z 2000-05-22
 • Formy ochrony przyrody w Serocku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Serocka znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Serocku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Dęby nad Skarpą - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wiek około 250 lat, Data ustanowienia: 1976-05-31, Opis granicy: Teren Rezerwatu Jadwisin wzdłuż ulicy Konstantego Radziwiłła. niedostępny za ogrodzeniem
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 120 lat. posusz do 25% dwie dziuple w konarze przewieszonym nad drogą., Data ustanowienia: 1974-09-20, Opis granicy: sosna znajduje się po południowej stronie drogi łączącej szosę Warszawa-Pułtusk z ośrodkami wypoczynkowymi nad Narwią w odległości okoł 40 m od wymienionej szosy
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: szacowany wiek obiektu 160 lat, Data ustanowienia: 1976-05-31, Opis granicy: 2 sosny zwyczajne rosną obok drogi łączącej szosę Legionowo-Pultusk z ośrodkami wypoczynkowymi połozonymi na skarpie Narwii w miejscowości Serock
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1979-06-01, Opis granicy: Skarb Państwa/na zieleńcu w widłach ul. Warszawskiej i ul. Wyzwolenia
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 350 lat pęknięcie w słabym wiązaniu w ubytku owocnik żóciaka siarkowego.drzewo bardzo żywotne drobny posusz w koronie., Data ustanowienia: 1980-04-14, Opis granicy: Drzewo na granicy działek rolnych w odległości ok. 150 m od drogi Karolino-Borowa Góra po jej wschodniej stronie. Uprawy
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wiek około 200 lat pień bez rozkładu. owocniki grzyba (phelinus ignarius) u nasady pnia. kłoda rozdwaja się na wys. 3 m. korona przerzedzona, Data ustanowienia: 1980-07-10, Opis granicy: Na skarpie zadrzewionej niezabudowanej działki na granicy z gruntami ornymi (od strony północno-zachodniej). Drzewo rośnie w glebie naturalnej.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wiek około 150 lat pnie zrośnięte u podstawy korona asymetryczna, Data ustanowienia: 1984-12-31, Opis granicy: Ogród droga w odległości 1m od drzewa.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1984-12-31, Opis granicy: na granicy pola ornego i kompleksu leśnego obok zabudowań Ob. Edwarda Kalinowskiego we wsi Karolino

Serock - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Serocku znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 taksówki oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu legionowskiego.

  Powiat legionowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Serocku w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 408,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Serock
  408,0 km
  Województwo
  439,0 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,1 km
  woj. mazowieckie
  2,9 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Serock przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
  • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Serock nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 10Linia kolejowa nr 10: Legionowo - Tłuszcz [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Legionowo - Legionowo Piaski - Michałów Reginów - Wieliszew - Nieporęt - Beniaminów - Dąbkowizna - Radzymin - Emilianów - Tłuszcz)
  • LK 28Linia kolejowa nr 28: Wieliszew - Zegrze [o znaczeniu drugorzędnym] (Wieliszew - Zegrze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Serocku istnieje 133 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11-go Listopada

  ul. 3-go Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Jorkuna

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich

  ul. Arkadii

  ul. Bajkowa

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bolesława Śmiałego

  ul. Brukowa

  Bulwar Nadnarwiański

  ul. Bławatkowa

  ul. Błękitna

  ul. Chabrowa

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czeska

  ul. Czesława Centkiewicza

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Czesława Niemena

  ul. Daliowa

  ul. Dłużewskich

  ul. Ekologiczna

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Farna

  ul. Franciszka Marii Lanciego

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Graniczna

  ul. Grzybowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jabłoniowa

  ul. Jagody

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jaśminowa

  ul. Jerzego Szaniawskiego

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Jasiobędzkiego

  ul. Józefa Nodzykowskiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Karola Tchorka

  ul. Karolińska

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Konstantego Radziwiłła

  ul. Koszykowa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  skwer Litewski

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mieczysława Głowackiego

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miła

  ul. Moczydło

  ul. Modlińska

  ul. Napoleońska

  ul. Nasielska

  ul. Nefrytowa

  skwer Niepodległości

  ul. Niska

  ul. Nowoczesna

  ul. Ogrodowa

  ul. Oleńki

  ul. Orla

  ul. Pabla Picassa

  ul. Piaskowa

  ul. Pobyłkowska

  ul. Pod Lasem

  ul. Pod Sosnami

  ul. Podleśna

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Prosta

  ul. Przytulna

  ul. Pułtuska

  ul. Radzymińska

  ul. Retmańska

  ul. Romualda Traugutta

  Rondo 25-lecia Samorządu Gminnego

  ul. Rubinowa

  ul. Rybaki

  ul. Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sadowa

  ul. Serdeczna

  ul. Sielankowa

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stokrotki

  ul. Storczykowa

  ul. Sz. i H. Syrkusów

  ul. Słodka

  ul. Słoneczna

  ul. Słoneczna Polana

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Teraźniejsza

  ul. Tony Halika

  Trakt Księcia Janusza I

  ul. Trakt Spacerowy

  ul. Warszawska

  ul. Wiktora Gomulickiego

  skwer Wojska Polskiego

  ul. Współczesna

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wąska

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Włodzimierza Wolskiego

  ul. Włoska

  ul. Zachodzącego Słońca

  ul. Zacisze

  ul. Zakroczymska

  ul. Zamknięta

  ul. Zaokopowa

  ul. Zbigniewa Herberta

  ul. Zdrojowa

  skwer Zdrojowy

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. gen. Stefana Hubickiego

  ul. ks. Franciszka Kuligowskiego

  ul. ks. Jana Milewskiego

  ul. ks. Józefata Szczygielskiego

  ul. ks. Mariana Batogowskiego

  ul. ks. Piotra Skargi

  ul. św. Barbary

  ul. św. Wojciecha

  ul. Żytnia