Serock w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Serock - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Serock to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu legionowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Serock.
 • 4 755 Liczba mieszkańców
 • 13,4 km² Powierzchnia
 • 354,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 105-110 m n.p.m Wysokość
 • 1417, 1923 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WL Tablice rejestracyjne
 • Artur Krzysztof Borkowski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.069152.5104 Współrzędne GPS
 • 1408044 TERYT (TERC)
 • 0921645 SIMC
Herb miasta Serock
Serock herb
Flaga miasta Serock
Serock flaga

Serock - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-140Poczta Serock nad Narwią, ul. Radzymińska 4

Serock - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Serocku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Legionowie (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Słowackiego 20
05-120 Legionowo
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
(22) 782-88-05
(22) 782-74-99
ul. Rynek 21
05-140 Serock

Serock - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Serock jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 755, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 32,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Serocka zawarli w 2021 roku 33 małżeństw, co odpowiada 7,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców Serocka jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,0% to wdowy/wdowcy.

  Serock ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,13 na 1000 mieszkańców Serocka. W 2021 roku urodziło się 61 dzieci, w tym 59,0% dziewczynek i 41,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 396 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 24,5% zgonów w Serocku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w Serocku były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Serocka przypada 15.14 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 153 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 50 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Serocka 103. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  59,2% mieszkańców Serocka jest w wieku produkcyjnym, 21,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Serocka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 755 Liczba mieszkańców
 • 2 460 Kobiety
 • 2 295 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Serocku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Serocku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Serocku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Serocka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Serock
  39,3 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 40,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Serock, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Serocka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Serock,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Serock,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Serock,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • Serock
  26,5%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Serock
  58,1%
  Mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,0%
  Mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 11,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,3%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Serock
  0,1%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Serocku w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  7,0
  Województwo
  4,6
  Polska
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,6
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 33 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Serocku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,1
  woj. mazowieckie
  -3,6
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Serocku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Serocku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Serocku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Serocku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61 Urodzenia żywe
 • 36 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 59,0%
  41,0%
 • 13,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  13,0
  Mazowieckie
  10,0
  Polska
  8,7
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,7
  Województwo
  42,2
  Cały kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 115 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 115
 • 46 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 396 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 347 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 445 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 396 g
  woj. mazowieckie
  3 396 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 113 Waga 4000g - 4499g
 • 113
 • 384 Waga 3500g - 3999g
 • 384
 • 424 Waga 3000g - 3499g
 • 424
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,52
  woj. mazowieckie
  1,49
  Kraj
  1,32
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Serock
  0,76
  woj. mazowieckie
  0,73
  Polska
  0,64
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,81
  Mazowieckie
  0,73
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Serocku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 43 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 39,4%
  60,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,1 Zgony na 1000 ludności
 • Serock
  15,1
  Województwo
  13,6
  Cała Polska
  13,6
 • 124,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Serock
  124,1
  woj. mazowieckie
  136,2
  Polska
  156,7
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Serock
  1,8
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,9
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Serock
  3,1
  woj. mazowieckie
  3,4
  Kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legionowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  24,5%
  Mazowieckie
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 20,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,7%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Kraj
  19,6%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Serock
  8,1%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 264 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Polska
  74,4
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  228,2
  Województwo
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 271,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 263,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 279,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Serock
  271,2
  Województwo
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 34,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 56,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Serock
  34,7
  woj. mazowieckie
  50,0
  Polska
  70,6
 • 34,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  34,8
  woj. mazowieckie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 9,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Serock
  9,1
  Województwo
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Serock
  0,9%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 153 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 82 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 71 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 50 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 102 Saldo migracji
 • 56 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 46 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 103 Saldo migracji wewnętrznych
 • 57 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 46 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Serocku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Serock, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Serock - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Serocku oddano do użytku 181 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 38,07 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Serocku to 2 060 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 442 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  81,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 18,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Serocku to 3,33 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Serocku to 85,50 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,52% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,59% mieszkań posiada łazienkę, 86,36% korzysta z centralnego ogrzewania, a 74,61% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu legionowskiego.

  Powiat legionowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 060 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 442,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  442,20
  Mazowieckie
  440,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 92,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  92,30 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 40,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  40,80 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Serock
  4,13
  Mazowieckie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,26 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,26
  Mazowieckie
  2,27
  Cały kraj
  2,55
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,55
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 181 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 38,07 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  38,07
  woj. mazowieckie
  8,19
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 602 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Serock
  3,33
  Województwo
  3,74
  Cały kraj
  3,90
 • 126,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  126,60
  woj. mazowieckie
  30,65
  Cały kraj
  24,07
 • 15 475 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 85,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  85,5 m2
  Województwo
  91,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 3,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  3,25 m2
  woj. mazowieckie
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,52%
  Mazowieckie
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 96,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Serock
  96,65%
  Mazowieckie
  93,90%
  Kraj
  94,01%
 • 93,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,59%
  woj. mazowieckie
  92,00%
  Polska
  91,78%
 • 86,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,36%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 74,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  74,61%
  Mazowieckie
  58,44%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Serock - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Serocku na 1000 mieszkańców pracuje 197osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Serocku wynosiło w 2021 roku 9,1% (9,1% wśród kobiet i 9,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Serocku wynosiło 5 512,45 PLN, co odpowiada 91.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Serocka 372 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 152 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -220.

  8,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Serocka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,4% w przemyśle i budownictwie, a 23,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 197 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  197,0
  woj. mazowieckie
  323,0
  Kraj
  257,0
 • 9,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,1% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,1%
  Województwo
  4,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Serocku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Serocku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Serocku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 512 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 512 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Serocku w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 372 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 152 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -220 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 10,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,4% Przemysł i budownictwo
 • 10,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 41,8% Pozostałe
 • 55,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Serocku w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 938 Pracujący ogółem
 • 574 Kobiety
 • 364 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Serocku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Serock, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Serock
  69,0
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Serock
  32,3
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 88,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Serock
  88,2
  Województwo
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Serock - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Serocku w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 723 podmioty gospodarki narodowej, z czego 523 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 55 nowych podmiotów, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (58) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (42) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (95) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Serocku najwięcej (59) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (702) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,0% (152) podmiotów, a 78,4% (567) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Serocku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.7%) oraz Budownictwo (16.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 723 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 152 Przemysł i budownictwo
 • 567 Pozostała działalność
 • 55 Podmioty nowo zarejestrowane w Serocku w 2021 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w Serocku w 2021 roku
 • 523 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 702 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 702
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 723 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 723
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 65 Spółki handlowe ogółem
 • 65
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 57  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 57
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 59 Spółki cywilne ogółem
 • 59
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 523 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 108 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 108
 • 84 Budownictwo
 • 84
 • 78 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 78
 • 39 Przetwórstwo przemysłowe
 • 39
 • 33 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 33
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 26 Informacja i komunikacja
 • 26
 • 25 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 25
 • 25 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 25
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Serock - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Serocku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 112 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,65 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Serocku wynosi 61,40% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Serocka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,92 (wykrywalność 56%) oraz przeciwko mieniu - 13,26 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,04 (57%), drogowe - 1,82 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Serocka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Serock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 112
 • 80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 80
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 63 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 63
 • 23,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  23,65
  woj. mazowieckie
  22,31
  Kraj
  21,51
 • 16,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,92
  Mazowieckie
  14,38
  Kraj
  12,82
 • 4,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Serock
  4,04
  woj. mazowieckie
  5,32
  Kraj
  5,89
 • 1,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,82
  Województwo
  1,84
  Kraj
  1,85
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,48
  Województwo
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 13,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,26
  Województwo
  11,83
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Serock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  61%
  Mazowieckie
  64%
  Kraj
  71%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Serock
  57%
  Mazowieckie
  55%
  Polska
  64%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  57%
  Mazowieckie
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Serock
  90%
  Województwo
  86%
  Kraj
  89%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  42%
  woj. mazowieckie
  41%
  Cała Polska
  53%

Serock - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Serocka wyniosła w 2021 roku 106,4 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Serocka - 24.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,8 mln złotych, czyli 16,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Serocka wyniosła w 2021 roku 106,9 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (44.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.4%). W budżecie Serocka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (22,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,2%.
 • Wydatki budżetu w Serocku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Serocka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Serock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Serocka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,5 mln

  3,8 tys(100%)

  54,1 mln

  3,9 tys(100%)

  62,9 mln

  4,4 tys(100%)

  74,2 mln

  5,2 tys(100%)

  77,1 mln

  5,3 tys(100%)

  91,2 mln

  6,1 tys(100%)

  97,7 mln

  6,4 tys(100%)

  106,4 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,2 mln

  3,9 tys(30.8%)

  17,1 mln

  4,0 tys(31.6%)

  19,4 mln

  4,5 tys(30.8%)

  19,4 mln

  4,4 tys(26.1%)

  19,5 mln

  4,4 tys(25.3%)

  25,2 mln

  5,5 tys(27.6%)

  22,8 mln

  4,9 tys(23.4%)

  25,9 mln

  5,4 tys(24.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,8 mln

  2,1 tys(16.8%)

  9,7 mln

  2,3 tys(18%)

  8,7 mln

  2,0 tys(13.8%)

  7,7 mln

  1,8 tys(10.4%)

  9,5 mln

  2,2 tys(12.4%)

  15,5 mln

  3,4 tys(17%)

  15,5 mln

  3,3 tys(15.9%)

  18,6 mln

  3,9 tys(17.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  1,3 tys(10.1%)

  5,6 mln

  1,3 tys(10.3%)

  7,0 mln

  1,6 tys(11.2%)

  8,2 mln

  1,9 tys(11%)

  8,3 mln

  1,9 tys(10.8%)

  8,9 mln

  1,9 tys(9.8%)

  9,2 mln

  2,0 tys(9.4%)

  9,6 mln

  2,0 tys(9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,6 mln

  1,1 tys(8.8%)

  6,1 mln

  1,4 tys(11.2%)

  5,0 mln

  1,2 tys(8%)

  8,9 mln

  2,1 tys(12%)

  8,5 mln

  1,9 tys(11%)

  4,9 mln

  1,1 tys(5.4%)

  6,5 mln

  1,4 tys(6.7%)

  9,0 mln

  1,9 tys(8.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  366(2.9%)

  1,5 mln

  366(2.8%)

  1,8 mln

  415(2.8%)

  2,7 mln

  616(3.6%)

  2,1 mln

  486(2.8%)

  2,8 mln

  607(3.1%)

  3,4 mln

  732(3.5%)

  4,2 mln

  874(3.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  1,2 tys(9.5%)

  5,4 mln

  1,3 tys(9.9%)

  14,6 mln

  3,4 tys(23.2%)

  2,2 mln

  498(2.9%)

  2,6 mln

  597(3.4%)

  3,5 mln

  767(3.9%)

  2,8 mln

  602(2.9%)

  3,3 mln

  692(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  756,0 tys

  181(1.4%)

  1,1 mln

  251(2%)

  1,6 mln

  385(2.6%)

  1,6 mln

  365(2.1%)

  2,3 mln

  527(3%)

  2,4 mln

  525(2.6%)

  3,2 mln

  677(3.2%)

  2,4 mln

  510(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  960,9 tys

  230(1.8%)

  1,3 mln

  308(2.4%)

  996,2 tys

  232(1.6%)

  1,1 mln

  243(1.4%)

  1,7 mln

  384(2.2%)

  1,8 mln

  382(1.9%)

  1,5 mln

  326(1.6%)

  2,3 mln

  493(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  276(2.2%)

  1,2 mln

  294(2.3%)

  1,4 mln

  334(2.3%)

  1,4 mln

  316(1.9%)

  1,5 mln

  335(1.9%)

  1,6 mln

  353(1.8%)

  1,5 mln

  313(1.5%)

  1,6 mln

  343(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,1 mln

  1,5 tys(11.6%)

  3,2 mln

  769(6%)

  356,4 tys

  83,2(0.6%)

  3,7 mln

  859(5%)

  3,1 mln

  710(4.1%)

  1,2 mln

  268(1.3%)

  2,5 mln

  528(2.5%)

  1,0 mln

  219(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  663,9 tys

  159(1.3%)

  676,8 tys

  160(1.3%)

  683,5 tys

  160(1.1%)

  735,5 tys

  169(1%)

  703,6 tys

  159(0.9%)

  704,9 tys

  154(0.8%)

  799,9 tys

  172(0.8%)

  941,4 tys

  198(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  531,1 tys

  127(1%)

  659,1 tys

  156(1.2%)

  784,7 tys

  183(1.2%)

  694,9 tys

  160(0.9%)

  796,9 tys

  180(1%)

  747,5 tys

  163(0.8%)

  1,4 mln

  304(1.5%)

  845,4 tys

  178(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  533,4 tys

  128(1%)

  403,3 tys

  95,6(0.7%)

  362,9 tys

  84,7(0.6%)

  336,6 tys

  77,3(0.5%)

  383,6 tys

  86,9(0.5%)

  557,3 tys

  122(0.6%)

  500,4 tys

  107(0.5%)

  415,2 tys

  87,3(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  109,0 tys

  26,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,7 tys

  14,3(0.1%)

  151,8 tys

  32,6(0.2%)

  256,0 tys

  53,8(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,6 tys

  2,8(0%)

  12,0 tys

  2,8(0%)

  15,3 tys

  3,6(0%)

  42,3 tys

  9,7(0.1%)

  42,0 tys

  9,5(0.1%)

  42,0 tys

  9,2(0%)

  42,0 tys

  9,0(0%)

  60,0 tys

  12,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  116,0 tys

  27,8(0.2%)

  33,4 tys

  7,9(0.1%)

  96,8 tys

  22,6(0.2%)

  102,4 tys

  23,5(0.1%)

  133,3 tys

  30,2(0.2%)

  179,8 tys

  39,2(0.2%)

  92,7 tys

  19,9(0.1%)

  49,6 tys

  10,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  24,1 tys

  5,8(0%)

  6,4 tys

  1,5(0%)

  85,1 tys

  19,9(0.1%)

  128,8 tys

  29,6(0.2%)

  26,7 tys

  6,1(0%)

  174,6 tys

  38,1(0.2%)

  101,2 tys

  21,7(0.1%)

  40,3 tys

  8,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,5 tys

  15,2(0.1%)

  76,9 tys

  18,2(0.1%)

  9,5 tys

  2,2(0%)

  5,7 tys

  1,3(0%)

  81,3 tys

  18,4(0.1%)

  92,5 tys

  20,2(0.1%)

  80,8 tys

  17,3(0.1%)

  3,1 tys

  0,6(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  3,9 tys

  0,9(0%)

  19,5 tys

  4,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,2 tys

  32,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Serocku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Serocka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Serock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Serocka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,3 mln

  3,8 tys(100%)

  54,7 mln

  3,9 tys(100%)

  64,7 mln

  4,6 tys(100%)

  72,8 mln

  5,1 tys(100%)

  74,7 mln

  5,1 tys(100%)

  86,0 mln

  5,8 tys(100%)

  97,4 mln

  6,4 tys(100%)

  106,9 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  27,9 mln

  6,7 tys(53.4%)

  28,4 mln

  6,7 tys(52%)

  29,9 mln

  7,0 tys(46.2%)

  33,2 mln

  7,6 tys(45.6%)

  35,5 mln

  8,0 tys(47.6%)

  39,3 mln

  8,6 tys(45.7%)

  40,7 mln

  8,7 tys(41.7%)

  47,2 mln

  9,9 tys(44.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,3 mln

  3,0 tys(23.6%)

  12,7 mln

  3,0 tys(23.2%)

  13,6 mln

  3,2 tys(21%)

  14,3 mln

  3,3 tys(19.7%)

  15,1 mln

  3,4 tys(20.3%)

  14,9 mln

  3,3 tys(17.4%)

  17,2 mln

  3,7 tys(17.7%)

  18,9 mln

  4,0 tys(17.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  351(2.8%)

  3,3 mln

  794(6.1%)

  3,0 mln

  700(4.6%)

  2,5 mln

  580(3.5%)

  2,9 mln

  667(3.9%)

  4,2 mln

  912(4.9%)

  5,1 mln

  1,1 tys(5.2%)

  5,8 mln

  1,2 tys(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  340,1 tys

  81,5(0.7%)

  846,4 tys

  201(1.5%)

  440,6 tys

  103(0.7%)

  2,6 mln

  608(3.6%)

  169,1 tys

  38,3(0.2%)

  1,1 mln

  232(1.2%)

  2,2 mln

  463(2.2%)

  3,1 mln

  652(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  269(2.2%)

  1,0 mln

  239(1.8%)

  1,4 mln

  324(2.1%)

  1,0 mln

  234(1.4%)

  1,4 mln

  307(1.8%)

  1,2 mln

  272(1.4%)

  2,6 mln

  553(2.6%)

  1,6 mln

  328(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  278(2.2%)

  1,1 mln

  250(1.9%)

  1,2 mln

  277(1.8%)

  921,5 tys

  212(1.3%)

  898,9 tys

  204(1.2%)

  1,8 mln

  399(2.1%)

  2,5 mln

  533(2.5%)

  1,4 mln

  290(1.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  911(7.3%)

  4,1 mln

  966(7.5%)

  13,1 mln

  3,1 tys(20.3%)

  843,0 tys

  194(1.2%)

  1,4 mln

  324(1.9%)

  1,3 mln

  285(1.5%)

  1,2 mln

  268(1.3%)

  1,2 mln

  246(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 tys

  0,5(0%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  942

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  282

  0,1(0%)

  1,0 mln

  215(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,6 mln

  860(6.9%)

  2,7 mln

  633(4.9%)

  1,7 mln

  394(2.6%)

  1,5 mln

  353(2.1%)

  1,0 mln

  236(1.4%)

  1,1 mln

  237(1.3%)

  380,9 tys

  81,8(0.4%)

  972,3 tys

  204(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  14,0 tys

  3,3(0%)

  176,3 tys

  41,8(0.3%)

  22,2 tys

  5,2(0%)

  10,4 tys

  2,4(0%)

  183,8 tys

  41,6(0.2%)

  152,0 tys

  33,2(0.2%)

  13,5 tys

  2,9(0%)

  295,3 tys

  62,1(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  148,5 tys

  35,6(0.3%)

  108,4 tys

  25,7(0.2%)

  180,4 tys

  42,1(0.3%)

  165,4 tys

  38,0(0.2%)

  161,7 tys

  36,6(0.2%)

  158,8 tys

  34,6(0.2%)

  311,6 tys

  66,9(0.3%)

  206,5 tys

  43,4(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  95,3 tys

  22,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  267,2 tys

  58,3(0.3%)

  265

  0,1(0%)

  123,4 tys

  25,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  88,6 tys

  21,2(0.2%)

  152,3 tys

  36,1(0.3%)

  114,9 tys

  26,8(0.2%)

  365,7 tys

  84,0(0.5%)

  122,0 tys

  27,6(0.2%)

  148,3 tys

  32,3(0.2%)

  61,5 tys

  13,2(0.1%)

  30,9 tys

  6,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  66,2 tys

  15,9(0.1%)

  43,6 tys

  10,3(0.1%)

  23,4 tys

  5,5(0%)

  15,7 tys

  3,6(0%)

  14,5 tys

  3,3(0%)

  21,9 tys

  4,8(0%)

  26,9 tys

  5,8(0%)

  22,5 tys

  4,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  27,7 tys

  6,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  9,3(0.1%)

  43,0 tys

  9,9(0.1%)

  47,0 tys

  10,6(0.1%)

  9,3 tys

  2,0(0%)

  275

  0,1(0%)

  9,2 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,5 tys

  15,2(0.1%)

  76,9 tys

  18,2(0.1%)

  9,5 tys

  2,2(0%)

  5,7 tys

  1,3(0%)

  81,3 tys

  18,4(0.1%)

  92,5 tys

  20,2(0.1%)

  80,8 tys

  17,3(0.1%)

  3,1 tys

  0,6(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,2(0%)

  35,8 tys

  7,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,3 tys

  33,6(0.2%)

  -146,9

  -0,0(-0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  22,8 tys

  5,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,9 tys

  7,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Serock - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 183 mieszkańców Serocka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 565 kobiet oraz 618 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 34,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,9% wykształcenie policealne, 14,6% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 12,8% mieszkańców Serocka, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 8,7% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Serocka mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Serocku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (38,6%) oraz średnie zawodowe (15,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (29,9%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2021 w Serocku mieściły się 2 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 323 dzieci (165 dziewczynek oraz 158 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Serocku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 172 dzieci (83 dziewczynki oraz 89 chłopców). Dostępnych było 175 miejsc.

  19,6% mieszkańców Serocka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,9% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 293 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 601 uczniów (275 kobiet oraz 326 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Serocku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 403 uczniów (202 kobiety oraz 201 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23,1 uczniów.

  W Serocku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 89 uczniów (32 kobiety oraz 57 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,6% mieszkańców (15,0% wśród dziewczyn i 14,2% wśród chłopaków). 22,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,9% mieszkańców Serocka w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 34,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  34,5%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 38,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Serock
  37,3%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,9%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 5,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,6%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 15,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Serock
  18,8%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 12,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  12,8%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 10,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Serock
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  8,7%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 8,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,6%
  Mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1293 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 293,0
  Województwo
  937,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,64
  Województwo
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 235 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Serock) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 323 Dzieci
 • 165 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 158 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,1%
  48,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 70 3 lata
 • 70
 • 72 4 lata
 • 72
 • 83 5 lata
 • 83
 • 87 6 lat
 • 87
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 30 3 lata
 • 30
 • 45 4 lata
 • 45
 • 35 5 lata
 • 35
 • 47 6 lat
 • 47
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 40 3 lata
 • 40
 • 27 4 lata
 • 27
 • 48 5 lata
 • 48
 • 40 6 lat
 • 40
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 24,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Serocku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Serocku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole (Krasnal Hałabała)
  Publiczne
  22 782-73-12
  22 782-73-12
  ul. Włodzimierza Wolskiego 15
  05-140 Serock
  716818
  Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha
  Niepubliczny
  22 782-68-43
  22 782-68-43
  ul. Wyzwolenia 31
  05-140 Serock
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKADEMIA MAŁEGO BYSTRZAKA
  Niepubliczny
  69 651-05-86
  ul. zakroczymska 3
  05-140 Serock
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty
  Niepubliczne
  50 982-56-58
  ul. Pułtuska 53D
  05-140 Serock
  ---
 • Szkoły podstawowe w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Serock) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 601 Uczniowie
 • 275 Kobiety
  (uczniowie)
 • 326 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,8%
  54,2%
 • 85 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  23,1
  Mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 •  
 • 42,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 39,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Serocku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Serocku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  22 782-73-11
  22 782-73-11
  ul. Pułtuska 68
  05-140 Serock
  2048237
 • Szkoły ponadpodstawowe w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Serock) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Serock
  22,3
  woj. mazowieckie
  17,7
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Serocku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Serocku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  22 782-71-01
  22 782-74-98
  ul. Włodzimierza Wolskiego 8
  05-140 Serock
  8183-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Włodzimierz Wolski)
  Publiczna
  22 782-71-01
  22 782-74-98
  ul. Włodzimierza Wolskiego 8
  05-140 Serock
  357-
  Liceum profilowane (Włodzimierz Wolski)
  Publiczne
  22 782-71-01
  22 782-74-98
  ul. Włodzimierza Wolskiego 8
  05-140 Serock
  ---
  Liceum Ogólnokształcące (Włodzimierz Wolski)
  Publiczne
  22 782-71-01
  22 782-74-98
  ul. Włodzimierza Wolskiego 8
  05-140 Serock
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Serocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Serock, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Serock, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Serock, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Serock - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Serocku

 • Według danych GUS z 2021 roku w Serocku znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 50, liczba miejsc: 1 796)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Serocku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Serocku
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Serocku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Serocku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 189 (uczestnicy: 22 686)
  • seanse filmowe: 22 (uczestnicy: 1 020)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 1 850)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 5 980)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 1 180)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 446)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 1 750)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 2 695)
  • warsztaty: 44 (uczestnicy: 2 460)
  • inne: 31 (uczestnicy: 5 305)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 519)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 99)
  • taneczne: 12 (członkowie: 155)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 105)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 2 (członkowie: 18)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 32)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 41)
  • inne: 7 (członkowie: 59)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Serocku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 387 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 259 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Serocku działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 280 członków. Zarejestrowano 265 ćwiczących (mężczyźni: 250, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 160, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Serocku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Serocku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Serocka znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Serocku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Serock, st.2 ze średniowieczadnia 1968-07-01, wykaz dokumentów: 779 z 1968-07-01; C-56 z brak daty
  • Kościół z XVI w. (ul. Farna 5)dnia 1961-12-20, wykaz dokumentów: 320/61 z 1961-12-20
  • Oficyna gospodarcza z 1. poł. XIX w. (ul. Pułtuska 13)dnia 1962-04-12, wykaz dokumentów: A-47 z 1962-04-12; A-957 z 2010-09-24
  • Oficyna gospodarcza z 1. poł. XIX w. (ul. Pułtuska 17)dnia 1962-04-12, wykaz dokumentów: A-47 z 1962-04-12; A-957 z 2010-09-24
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1989-07-26, wykaz dokumentów: 1385 z 1989-07-26
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 16)dnia 1999-11-08, wykaz dokumentów: A-23 z 1999-11-08; A-944 z 2010-09-23
  • Zajazd z końca XVIII w. (ul. Pułtuska 15)dnia 2000-05-22, wykaz dokumentów: 676/62 z 2000-05-22
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Świętego Wojciecha 1)dnia 2000-05-22, wykaz dokumentów: A-43 z 2000-05-22; A-952 z 2010-10-05
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 2000-05-22, wykaz dokumentów: A-44 z 2000-05-22; A-956 z 2010-09-24
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 5)dnia 2000-05-22, wykaz dokumentów: A-45 z 2000-05-22; A-955 z 2010-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 14)dnia 2000-05-22, wykaz dokumentów: A-46 z 2000-05-22; A-954 z 2010-09-27
  • Nawierzchnia z 1846 - 1848 (ul. Rynek 21)dnia 2000-05-22, wykaz dokumentów: A-48 z 2000-05-22
 • Formy ochrony przyrody w Serocku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Serocka znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Serocku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Dęby nad Skarpą - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wiek około 250 lat, Data ustanowienia: 1976-05-31, Opis granicy: Teren Rezerwatu Jadwisin wzdłuż ulicy Konstantego Radziwiłła. niedostępny za ogrodzeniem
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 120 lat. posusz do 25% dwie dziuple w konarze przewieszonym nad drogą., Data ustanowienia: 1974-09-20, Opis granicy: sosna znajduje się po południowej stronie drogi łączącej szosę Warszawa-Pułtusk z ośrodkami wypoczynkowymi nad Narwią w odległości okoł 40 m od wymienionej szosy
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: szacowany wiek obiektu 160 lat, Data ustanowienia: 1976-05-31, Opis granicy: 2 sosny zwyczajne rosną obok drogi łączącej szosę Legionowo-Pultusk z ośrodkami wypoczynkowymi połozonymi na skarpie Narwii w miejscowości Serock
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1979-06-01, Opis granicy: Skarb Państwa/na zieleńcu w widłach ul. Warszawskiej i ul. Wyzwolenia
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 350 lat pęknięcie w słabym wiązaniu w ubytku owocnik żóciaka siarkowego.drzewo bardzo żywotne drobny posusz w koronie., Data ustanowienia: 1980-04-14, Opis granicy: Drzewo na granicy działek rolnych w odległości ok. 150 m od drogi Karolino-Borowa Góra po jej wschodniej stronie. Uprawy
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wiek około 200 lat pień bez rozkładu. owocniki grzyba (phelinus ignarius) u nasady pnia. kłoda rozdwaja się na wys. 3 m. korona przerzedzona, Data ustanowienia: 1980-07-10, Opis granicy: Na skarpie zadrzewionej niezabudowanej działki na granicy z gruntami ornymi (od strony północno-zachodniej). Drzewo rośnie w glebie naturalnej.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wiek około 150 lat pnie zrośnięte u podstawy korona asymetryczna, Data ustanowienia: 1984-12-31, Opis granicy: Ogród droga w odległości 1m od drzewa.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1984-12-31, Opis granicy: na granicy pola ornego i kompleksu leśnego obok zabudowań Ob. Edwarda Kalinowskiego we wsi Karolino

Serock - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 26 wypadków drogowych w Serocku odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 33 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 554,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 127,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Serocku znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu legionowskiego.

  Powiat legionowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Serocku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 26 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 33 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 10 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Serocku w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 554,25 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Serock
  554,3
  woj. mazowieckie
  918,8
  Kraj
  1 035,8
 • 127,90 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Serock
  127,9
  Mazowieckie
  114,4
  Cała Polska
  98,5
 • 703,47 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  703,5
  Mazowieckie
  1 086,6
  Cały kraj
  1 251,4
 • 23,08 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  23,1
  Województwo
  12,5
  Cały kraj
  9,5
 • 126,92 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Serock
  126,9
  woj. mazowieckie
  118,3
  Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Serocku w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 408,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Serock
  408,0 km
  Województwo
  762,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 2,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,9 km
  woj. mazowieckie
  5,0 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Serock przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
  • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Serock nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 10Linia kolejowa nr 10: Legionowo - Tłuszcz [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Legionowo - Legionowo Piaski - Michałów Reginów - Wieliszew - Nieporęt - Beniaminów - Dąbkowizna - Radzymin - Emilianów - Tłuszcz)
  • LK 28Linia kolejowa nr 28: Wieliszew - Zegrze [o znaczeniu drugorzędnym] (Wieliszew - Zegrze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Serocku istnieje 133 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11-go Listopada

  ul. 3-go Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Jorkuna

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich

  ul. Arkadii

  ul. Bajkowa

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bolesława Śmiałego

  ul. Brukowa

  Bulwar Nadnarwiański

  ul. Bławatkowa

  ul. Błękitna

  ul. Chabrowa

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czeska

  ul. Czesława Centkiewicza

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Czesława Niemena

  ul. Daliowa

  ul. Dłużewskich

  ul. Ekologiczna

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Farna

  ul. Franciszka Marii Lanciego

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Graniczna

  ul. Grzybowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jabłoniowa

  ul. Jagody

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jaśminowa

  ul. Jerzego Szaniawskiego

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Jasiobędzkiego

  ul. Józefa Nodzykowskiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Karola Tchorka

  ul. Karolińska

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Konstantego Radziwiłła

  ul. Koszykowa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  skwer Litewski

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mieczysława Głowackiego

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miła

  ul. Moczydło

  ul. Modlińska

  ul. Napoleońska

  ul. Nasielska

  ul. Nefrytowa

  skwer Niepodległości

  ul. Niska

  ul. Nowoczesna

  ul. Ogrodowa

  ul. Oleńki

  ul. Orla

  ul. Pabla Picassa

  ul. Piaskowa

  ul. Pobyłkowska

  ul. Pod Lasem

  ul. Pod Sosnami

  ul. Podleśna

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Prosta

  ul. Przytulna

  ul. Pułtuska

  ul. Radzymińska

  ul. Retmańska

  ul. Romualda Traugutta

  Rondo 25-lecia Samorządu Gminnego

  ul. Rubinowa

  ul. Rybaki

  ul. Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sadowa

  ul. Serdeczna

  ul. Sielankowa

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stokrotki

  ul. Storczykowa

  ul. Sz. i H. Syrkusów

  ul. Słodka

  ul. Słoneczna

  ul. Słoneczna Polana

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Teraźniejsza

  ul. Tony Halika

  Trakt Księcia Janusza I

  ul. Trakt Spacerowy

  ul. Warszawska

  ul. Wiktora Gomulickiego

  skwer Wojska Polskiego

  ul. Współczesna

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wąska

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Włodzimierza Wolskiego

  ul. Włoska

  ul. Zachodzącego Słońca

  ul. Zacisze

  ul. Zakroczymska

  ul. Zamknięta

  ul. Zaokopowa

  ul. Zbigniewa Herberta

  ul. Zdrojowa

  skwer Zdrojowy

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. gen. Stefana Hubickiego

  ul. ks. Franciszka Kuligowskiego

  ul. ks. Jana Milewskiego

  ul. ks. Józefata Szczygielskiego

  ul. ks. Mariana Batogowskiego

  ul. ks. Piotra Skargi

  ul. św. Barbary

  ul. św. Wojciecha

  ul. Żytnia