Powiat wieruszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wieruszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 41 759 Liczba mieszkańców
 • 577 km2 Powierzchnia
 • 72 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,4% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Szymanek Starosta
 • Rynek 1/7, 98-400 Wieruszów Adres starostwa powiatowego
 • EWE Tablice rejestracyjne
Powiat wieruszowski na mapie
Identyfikatory
 • 1018 TERYT (TERC)
Herb powiatu wieruszowskiego
powiat wieruszowski herb

powiat wieruszowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie
(62) 783-19-94
ul. Waryńskiego 8
98-400 Wieruszów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie
(62) 783-61-47
ul. Bolesławiecka 10
98-400 Wieruszów
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
(62) 783-24-11
ul. Kuźnicka 28A
98-400 Wieruszów
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Wieruszowie
(62) 783-19-90
ul.Warszawska 75
98-400 Wieruszów
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
(62) 781-33-70
(62) 783-19-63
ul. Rynek
98-400 Wieruszów

Powiat wieruszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wieruszowski ma 41 759 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wieruszowskiego w 2050 roku wynosi 37 402, z czego 18 811 to kobiety, a 18 591 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wieruszowskiego zawarli w 2021 roku 200 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców powiatu wieruszowskiego jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wieruszowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -207. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,95 na 1000 mieszkańców powiatu wieruszowskiego. W 2021 roku urodziło się 361 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,6% zgonów w powiecie wieruszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,0% zgonów w powiecie wieruszowskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wieruszowskiego przypada 13.58 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 440 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 477 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wieruszowskiego -37. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  60,4% mieszkańców powiatu wieruszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wieruszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 759 Liczba mieszkańców
 • 21 134 Kobiety
 • 20 625 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wieruszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wieruszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wieruszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wieruszowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37 402 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 18 811 Kobiety
 • 18 591 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wieruszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wieruszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wieruszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wieruszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,4 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wieruszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wieruszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wieruszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wieruszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wieruszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • powiat wieruszowski
  29,5%
  Województwo
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,3%
  łódzkie
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat wieruszowski
  8,8%
  łódzkie
  10,0%
  Kraj
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,4%
  Województwo
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wieruszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,8
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  1,1
  łódzkie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 200 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wieruszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -207 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -85 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -122 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,95 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,0
  łódzkie
  -7,6
  Kraj
  -4,9
 • -2,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wieruszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wieruszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wieruszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wieruszowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 361 Urodzenia żywe
 • 175 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 186 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,6
  łódzkie
  8,1
  Kraj
  8,7
 • 37,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  37,6
  Województwo
  36,2
  Cały kraj
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 351 g Średnia waga noworodków
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 384 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 351 g
  Województwo
  3 349 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 119 Waga 3500g - 3999g
 • 119
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,31
  Województwo
  1,29
  Polska
  1,32
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,63
  woj. łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wieruszowski
  0,64
  Województwo
  0,51
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie wieruszowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 568 Zgony
 • 260 Kobiety
  (Zgony)
 • 308 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. wieruszowski
  13,6
  woj. łódzkie
  15,7
  Cała Polska
  13,6
 • 157,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  157,3
  woj. łódzkie
  194,3
  Cała Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wieruszowski
  0,0
  łódzkie
  3,6
  Polska
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  łódzkie
  4,2
  Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wieruszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. wieruszowski
  38,6%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,0%
  woj. łódzkie
  18,5%
  Kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat wieruszowski
  5,1%
  łódzkie
  6,3%
  Kraj
  5,4%
 • 73 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,7
  Cały kraj
  74,4
 • 258,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. wieruszowski
  258,8
  woj. łódzkie
  293,1
  Kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Cały kraj
  246,5
 • 524,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 546,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 503,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  524,8
  łódzkie
  463,6
  Cała Polska
  475,8
 • 78,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  78,6
  Województwo
  63,6
  Polska
  70,6
 • 38,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  38,0
  woj. łódzkie
  36,5
  Cała Polska
  32,6
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,7
  Województwo
  7,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. wieruszowski
  0,4%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wieruszowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 33 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  33,0
  łódzkie
  56,0
  Kraj
  36,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  14,0
  woj. łódzkie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 5 samookaleczenie powierzchniowe
 • 5
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 5 powieszenie się
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 440 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 246 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 194 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 477 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 264 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 213 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -39 Saldo migracji
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -37 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wieruszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wieruszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieruszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wieruszowskim oddano do użytku 170 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,07 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wieruszowskim to 14 070 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 335 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  61,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 38,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wieruszowskim to 5,44 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie wieruszowskim to 137,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,37% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,71% mieszkań posiada łazienkę, 76,10% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,35% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wieruszowskim 64 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 577 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 435 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 52 transakcje (mediana cen - 3 604 zł/m2, średnia - 3 512 zł/m2), a na rynku wtórnym 12 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 266 zł/m2, średnia - 3 211 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 577 zł
 • Powiat
  3 577 zł
  łódzkie
  5 134 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 3 577 zł Ogółem
 • 3 577 zł
 • 3 714 zł do 40 m2
 • 3 714 zł
 • 3 602 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 602 zł
 • 3 267 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 267 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 435 zł
 • pow. wieruszowski
  3 435 zł
  łódzkie
  5 078 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 3 435 zł Ogółem
 • 3 435 zł
 • 3 575 zł do 40 m2
 • 3 575 zł
 • 3 546 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 546 zł
 • 3 149 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 149 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 64
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m218
  • od 40,1 do 60 m233
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m20
 • 18 do 40 m2
 • 33 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wieruszowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 604 zł
 • Powiat
  3 604 zł
  łódzkie
  5 615 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 3 604 zł Ogółem
 • 3 604 zł
 • 3 714 zł do 40 m2
 • 3 714 zł
 • 3 591 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 591 zł
 • 3 485 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 485 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 512 zł
 • powiat wieruszowski
  3 512 zł
  woj. łódzkie
  5 598 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 3 512 zł Ogółem
 • 3 512 zł
 • 3 575 zł do 40 m2
 • 3 575 zł
 • 3 528 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 528 zł
 • 3 245 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 245 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 52
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m218
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 18 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 266 zł
 • Tutaj
  3 266 zł
  woj. łódzkie
  4 769 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 266 zł Ogółem
 • 3 266 zł
 • 3 853 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 853 zł
 • 3 266 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 266 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 211 zł
 • powiat wieruszowski
  3 211 zł
  Województwo
  4 688 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 211 zł Ogółem
 • 3 211 zł
 • 3 737 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 737 zł
 • 3 109 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 109 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 12
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 070 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 335,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  335,10
  Województwo
  427,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 95,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat wieruszowski
  95,80 m2
  woj. łódzkie
  69,90 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 32,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  32,10 m2
  woj. łódzkie
  29,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,53 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. wieruszowski
  4,53
  woj. łódzkie
  3,61
  Polska
  3,82
 • 2,98 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,98
  Województwo
  2,34
  Cała Polska
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  łódzkie
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 170 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,07 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  4,07
  Województwo
  4,99
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 924 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wieruszowski
  5,44
  Województwo
  4,01
  Cały kraj
  3,90
 • 22,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. wieruszowski
  22,13
  łódzkie
  19,99
  Polska
  24,07
 • 23 296 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 137,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wieruszowski
  137,0 m2
  woj. łódzkie
  97,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,56 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,56 m2
  woj. łódzkie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,57%
  łódzkie
  94,90%
  Cała Polska
  96,97%
 • 88,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat wieruszowski
  88,37%
  Województwo
  89,89%
  Cały kraj
  94,01%
 • 84,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat wieruszowski
  84,71%
  woj. łódzkie
  86,01%
  Kraj
  91,78%
 • 76,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  76,10%
  łódzkie
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 4,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  4,35%
  Województwo
  45,26%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wieruszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wieruszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 239osób . Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. 47,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wieruszowskim wynosiło w 2021 roku 4,4% (5,0% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wieruszowskim wynosiło 4 510,26 PLN, co odpowiada 75.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wieruszowskiego 4 746 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 404 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -342.

  34,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wieruszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,8% w przemyśle i budownictwie, a 8,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 239 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  239,0
  woj. łódzkie
  256,0
  Cała Polska
  257,0
 • 4,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,0% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Powiat
  4,4%
  woj. łódzkie
  5,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wieruszowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wieruszowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wieruszowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 510 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. wieruszowski
  4 510 PLN
  Województwo
  5 622 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wieruszowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 746 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 404 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -342 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,8% Przemysł i budownictwo
 • 29,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,7% Pozostałe
 • 24,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wieruszowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 969 Pracujący ogółem
 • 4 694 Kobiety
 • 5 275 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wieruszowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wieruszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wieruszowski
  65,6
  woj. łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wieruszowski
  35,0
  woj. łódzkie
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 114,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. wieruszowski
  114,2
  Województwo
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wieruszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wieruszowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 169 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 323 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 315 nowych podmiotów, a 158 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (345) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (271) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (522) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (119) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wieruszowskim najwięcej (209) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 990) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (84) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,1% (1 379) podmiotów, a 64,9% (2 706) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wieruszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.3%) oraz Budownictwo (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 169 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 84 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 379 Przemysł i budownictwo
 • 2 706 Pozostała działalność
 • 315 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wieruszowskim w 2021 roku
 • 158 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wieruszowskim w 2021 roku
 • 3 323 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 990 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 990
 • 155 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 155
 • 18 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 18
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 4 163 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 163
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 179 Spółki handlowe ogółem
 • 179
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 140  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 140
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 209 Spółki cywilne ogółem
 • 209
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 323 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 907 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 907
 • 616 Budownictwo
 • 616
 • 609 Przetwórstwo przemysłowe
 • 609
 • 262 Transport i gospodarka magazynowa
 • 262
 • 212 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 212
 • 173 Pozostała działalność
 • 173
 • 137 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 137
 • 77 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 77
 • 71 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 71
 • 58 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 58
 • 53 Informacja i komunikacja
 • 53
 • 50 Edukacja
 • 50
 • 49 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 49
 • 20 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 20
 • 19 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 19
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieruszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wieruszowskim stwierdzono 931 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,26 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wieruszowskim wynosi 86,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wieruszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 12,77 (wykrywalność 90%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,41 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,24 (62%), drogowe - 2,42 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wieruszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 931 Przestępstwa ogółem
 • 931
 • 268 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 268
 • 534 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 534
 • 101 Przestępstwa drogowe
 • 101
 • 9 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 9
 • 261 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 261
 • 22,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. wieruszowski
  22,26
  Województwo
  22,60
  Cały kraj
  21,51
 • 6,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. wieruszowski
  6,41
  woj. łódzkie
  11,92
  Kraj
  12,82
 • 12,77 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,77
  łódzkie
  8,03
  Kraj
  5,89
 • 2,42 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. wieruszowski
  2,42
  woj. łódzkie
  2,00
  Polska
  1,85
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. wieruszowski
  0,22
  łódzkie
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 6,24 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. wieruszowski
  6,24
  Województwo
  10,47
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wieruszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  87%
  łódzkie
  70%
  Polska
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  74%
  woj. łódzkie
  57%
  Cały kraj
  64%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. wieruszowski
  91%
  łódzkie
  81%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. wieruszowski
  89%
  woj. łódzkie
  86%
  Cały kraj
  89%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat wieruszowski
  62%
  Województwo
  47%
  Cały kraj
  53%

Powiat wieruszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wieruszowskiego wyniosła w 2021 roku 57,0 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu wieruszowskiego - 23.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (21.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (18.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,4 mln złotych, czyli 20,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wieruszowskiego wyniosła w 2021 roku 62,3 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (18.4%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.7%). W budżecie powiatu wieruszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 255 złotych na mieszkańca (17,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,9 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wieruszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wieruszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wieruszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wieruszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,4 mln

  886(100%)

  37,7 mln

  895(100%)

  40,0 mln

  949(100%)

  49,0 mln

  1,2 tys(100%)

  59,7 mln

  1,4 tys(100%)

  44,0 mln

  1,0 tys(100%)

  58,8 mln

  1,4 tys(100%)

  57,0 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,1 mln

  240(27.1%)

  10,4 mln

  246(27.6%)

  10,3 mln

  244(25.7%)

  11,5 mln

  272(23.5%)

  7,3 mln

  173(12.3%)

  8,2 mln

  194(18.6%)

  15,8 mln

  375(26.8%)

  13,2 mln

  317(23.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  180(20.3%)

  7,3 mln

  172(19.2%)

  8,3 mln

  197(20.8%)

  7,9 mln

  186(16%)

  9,2 mln

  219(15.5%)

  10,5 mln

  249(23.8%)

  11,8 mln

  282(20.1%)

  12,3 mln

  295(21.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,6 mln

  108(12.2%)

  5,5 mln

  130(14.5%)

  5,5 mln

  130(13.7%)

  13,0 mln

  308(26.5%)

  26,1 mln

  619(43.8%)

  7,8 mln

  184(17.6%)

  12,3 mln

  293(20.9%)

  10,7 mln

  257(18.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  98,6(11.1%)

  4,3 mln

  102(11.5%)

  4,5 mln

  106(11.2%)

  4,7 mln

  112(9.6%)

  5,0 mln

  117(8.3%)

  5,2 mln

  123(11.8%)

  5,6 mln

  134(9.6%)

  6,2 mln

  148(10.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  76,8(8.7%)

  3,3 mln

  77,2(8.6%)

  3,3 mln

  78,0(8.2%)

  3,5 mln

  83,2(7.2%)

  3,9 mln

  91,6(6.5%)

  4,0 mln

  95,0(9.1%)

  4,5 mln

  106(7.6%)

  5,3 mln

  126(9.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,7 mln

  40,1(4.5%)

  1,6 mln

  38,6(4.3%)

  1,7 mln

  39,5(4.2%)

  1,7 mln

  41,3(3.6%)

  1,8 mln

  41,7(2.9%)

  1,9 mln

  44,8(4.3%)

  2,0 mln

  47,1(3.4%)

  2,0 mln

  48,9(3.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  33,5(3.8%)

  1,4 mln

  33,5(3.8%)

  1,5 mln

  36,5(3.8%)

  1,6 mln

  37,8(3.3%)

  1,6 mln

  37,5(2.7%)

  1,7 mln

  40,4(3.9%)

  2,0 mln

  47,7(3.4%)

  2,0 mln

  48,2(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,2 mln

  29,2(3.3%)

  1,5 mln

  35,3(3.9%)

  1,8 mln

  42,4(4.5%)

  916,7 tys

  21,7(1.9%)

  543,3 tys

  12,9(0.9%)

  507,5 tys

  12,1(1.2%)

  707,3 tys

  16,8(1.2%)

  827,3 tys

  19,8(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  774,7 tys

  18,4(2.1%)

  862,3 tys

  20,4(2.3%)

  774,5 tys

  18,3(1.9%)

  1,0 mln

  23,8(2.1%)

  886,4 tys

  21,0(1.5%)

  546,0 tys

  13,0(1.2%)

  574,3 tys

  13,7(1%)

  782,7 tys

  18,7(1.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,4 mln

  32,7(3.7%)

  506,4 tys

  12,0(1.3%)

  1,1 mln

  26,6(2.8%)

  760,1 tys

  18,0(1.6%)

  165,2 tys

  3,9(0.3%)

  327,0 tys

  7,8(0.7%)

  298,5 tys

  7,1(0.5%)

  483,7 tys

  11,6(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  313,2 tys

  7,4(0.8%)

  325,7 tys

  7,7(0.9%)

  325,7 tys

  7,7(0.8%)

  323,9 tys

  7,7(0.7%)

  332,2 tys

  7,9(0.6%)

  341,3 tys

  8,1(0.8%)

  466,6 tys

  11,1(0.8%)

  342,1 tys

  8,2(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  169,5 tys

  4,0(0.5%)

  222,1 tys

  5,3(0.6%)

  259,7 tys

  6,1(0.6%)

  242,8 tys

  5,7(0.5%)

  492,0 tys

  11,7(0.8%)

  346,9 tys

  8,2(0.8%)

  196,5 tys

  4,7(0.3%)

  226,0 tys

  5,4(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  179,2 tys

  4,2(0.5%)

  178,9 tys

  4,2(0.5%)

  176,0 tys

  4,2(0.4%)

  203,6 tys

  4,8(0.4%)

  195,9 tys

  4,6(0.3%)

  240,8 tys

  5,7(0.5%)

  192,2 tys

  4,6(0.3%)

  213,9 tys

  5,1(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  457,9 tys

  10,9(1.2%)

  344,4 tys

  8,2(0.9%)

  287,7 tys

  6,8(0.7%)

  261,0 tys

  6,2(0.5%)

  281,9 tys

  6,7(0.5%)

  455,5 tys

  10,8(1%)

  323,3 tys

  7,7(0.6%)

  153,3 tys

  3,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,3 tys

  2,9(0.3%)

  123,6 tys

  2,9(0.3%)

  125,2 tys

  3,0(0.2%)

  132,0 tys

  3,1(0.3%)

  132,0 tys

  3,1(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  33,2 tys

  0,8(0.1%)

  27,3 tys

  0,6(0.1%)

  25,7 tys

  0,6(0.1%)

  37,1 tys

  0,9(0.1%)

  48,9 tys

  1,2(0.1%)

  57,4 tys

  1,4(0.1%)

  25,2 tys

  0,6(0%)

  51,0 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  20,7 tys

  0,5(0.1%)

  10,3 tys

  0,2(0%)

  14,5 tys

  0,3(0%)

  9,1 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,3(0%)

  21,4 tys

  0,5(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,5 tys

  0,2(0%)

  7,9 tys

  0,2(0%)

  7,4 tys

  0,2(0%)

  7,9 tys

  0,2(0%)

  9,4 tys

  0,2(0%)

  11,9 tys

  0,3(0%)

  14,0 tys

  0,3(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  0,8(0.1%)

  28,8 tys

  0,7(0.1%)

  28,9 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,9 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wieruszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wieruszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wieruszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wieruszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,0 mln

  900(100%)

  38,6 mln

  917(100%)

  41,9 mln

  994(100%)

  46,0 mln

  1,1 tys(100%)

  53,4 mln

  1,3 tys(100%)

  46,7 mln

  1,1 tys(100%)

  60,4 mln

  1,4 tys(100%)

  62,3 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,8 mln

  376(41.7%)

  15,5 mln

  368(40.2%)

  16,4 mln

  389(39.2%)

  16,5 mln

  392(35.9%)

  16,7 mln

  395(31.2%)

  13,9 mln

  330(29.7%)

  23,6 mln

  563(39.1%)

  19,4 mln

  464(31.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  150(16.7%)

  6,1 mln

  145(15.9%)

  7,1 mln

  168(16.9%)

  6,8 mln

  160(14.7%)

  8,5 mln

  201(15.9%)

  9,7 mln

  231(20.8%)

  11,0 mln

  263(18.3%)

  11,5 mln

  275(18.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,7 mln

  135(14.9%)

  6,2 mln

  147(16.1%)

  6,5 mln

  153(15.4%)

  7,5 mln

  177(16.3%)

  8,7 mln

  205(16.3%)

  9,7 mln

  232(20.9%)

  9,4 mln

  224(15.6%)

  11,1 mln

  265(17.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  28,0(3.1%)

  1,8 mln

  42,5(4.6%)

  933,4 tys

  22,1(2.2%)

  3,4 mln

  79,6(7.3%)

  8,5 mln

  202(15.9%)

  3,1 mln

  73,0(6.6%)

  1,9 mln

  45,2(3.1%)

  5,8 mln

  139(9.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  76,2(8.5%)

  3,2 mln

  76,0(8.3%)

  3,3 mln

  77,4(7.8%)

  3,5 mln

  82,6(7.6%)

  3,8 mln

  91,2(7.2%)

  4,0 mln

  94,3(8.5%)

  4,4 mln

  105(7.3%)

  5,2 mln

  125(8.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  200,6 tys

  4,8(0.5%)

  708,3 tys

  16,8(1.8%)

  920,8 tys

  21,8(2.2%)

  2,0 mln

  48,1(4.4%)

  1,0 mln

  24,4(1.9%)

  769,9 tys

  18,3(1.6%)

  3,8 mln

  91,4(6.4%)

  2,1 mln

  50,7(3.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  38,6(4.3%)

  1,3 mln

  31,4(3.4%)

  1,4 mln

  33,1(3.3%)

  1,4 mln

  33,6(3.1%)

  1,8 mln

  43,5(3.4%)

  1,5 mln

  35,4(3.2%)

  1,5 mln

  34,8(2.4%)

  1,6 mln

  37,2(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  270,0 tys

  6,4(0.7%)

  268,5 tys

  6,4(0.7%)

  266,1 tys

  6,3(0.6%)

  264,5 tys

  6,3(0.6%)

  268,5 tys

  6,4(0.5%)

  266,0 tys

  6,3(0.6%)

  269,8 tys

  6,4(0.4%)

  1,3 mln

  31,5(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  894,2 tys

  21,2(2.4%)

  888,4 tys

  21,1(2.3%)

  914,3 tys

  21,6(2.2%)

  1,1 mln

  26,0(2.4%)

  1,2 mln

  27,8(2.2%)

  810,5 tys

  19,3(1.7%)

  871,6 tys

  20,8(1.4%)

  1,2 mln

  27,8(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,2 mln

  28,4(3.1%)

  1,5 mln

  34,7(3.8%)

  1,8 mln

  42,1(4.2%)

  900,1 tys

  21,3(2%)

  523,6 tys

  12,4(1%)

  493,2 tys

  11,7(1.1%)

  677,5 tys

  16,1(1.1%)

  786,5 tys

  18,8(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  726,5 tys

  17,2(1.9%)

  638,1 tys

  15,1(1.7%)

  1,7 mln

  40,3(4.1%)

  824,2 tys

  19,5(1.8%)

  588,1 tys

  13,9(1.1%)

  680,9 tys

  16,2(1.5%)

  705,1 tys

  16,8(1.2%)

  537,8 tys

  12,9(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  529,0 tys

  12,5(1.4%)

  269,3 tys

  6,4(0.7%)

  414,6 tys

  9,8(1%)

  444,1 tys

  10,5(1%)

  446,9 tys

  10,6(0.8%)

  352,5 tys

  8,4(0.8%)

  574,0 tys

  13,7(1%)

  413,8 tys

  9,9(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,3 tys

  2,9(0.3%)

  123,6 tys

  2,9(0.3%)

  125,2 tys

  3,0(0.2%)

  132,0 tys

  3,1(0.3%)

  132,0 tys

  3,1(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  121,6 tys

  2,9(0.3%)

  103,3 tys

  2,4(0.3%)

  109,3 tys

  2,6(0.3%)

  124,8 tys

  3,0(0.3%)

  121,5 tys

  2,9(0.2%)

  73,3 tys

  1,7(0.2%)

  76,3 tys

  1,8(0.1%)

  68,3 tys

  1,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  123,1 tys

  2,9(0.3%)

  107,1 tys

  2,5(0.3%)

  86,8 tys

  2,1(0.2%)

  67,4 tys

  1,6(0.1%)

  316

  0,0(0%)

  170

  0,0(0%)

  186

  0,0(0%)

  16,3

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  0,8(0.1%)

  28,8 tys

  0,7(0.1%)

  28,9 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,4 tys

  2,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,9 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wieruszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 827 mieszkańców powiatu wieruszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 791 kobiet oraz 5 036 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 7,1% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,4% mieszkańców powiatu wieruszowskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 14,3% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wieruszowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wieruszowskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,5%) oraz średnie zawodowe (23,8%).

  W roku 2021 w powiecie wieruszowskim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 64 oddziałów uczęszczało 1 226 dzieci (576 dziewczynek oraz 650 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieruszowskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 37 oddziałów uczęszczało 738 dzieci (365 dziewczynek oraz 373 chłopców). Dostępne były 803 miejsca.

  17,9% mieszkańców powiatu wieruszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 890 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 29 szkół podstawowych, w których w 263 oddziałach uczyło się 3 556 uczniów (1 736 kobiet oraz 1 820 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieruszowskim placówkę miało 30 szkół podstawowych, w których w 189 oddziałach uczyło się 2 802 uczniów (1 391 kobiet oraz 1 411 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,5 uczniów.

  W powiecie wieruszowskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 131 uczniów (95 kobiet oraz 36 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 39 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wieruszowskim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 371 uczniów (249 kobiet oraz 122 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 171 absolwentów.

  W powiecie wieruszowskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 358 uczniów (94 kobiety oraz 264 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,4 uczniów. 21,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,8% mieszkańców powiatu wieruszowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,9% kobiet i 28,7% mężczyzn).

 • 15,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. wieruszowski
  15,7%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat wieruszowski
  32,0%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. wieruszowski
  7,1%
  Województwo
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 9,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 4,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  22,3%
  łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  31,4%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 24,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,1%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. wieruszowski
  14,3%
  Województwo
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. wieruszowski
  3,4%
  łódzkie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 890 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. wieruszowski
  890,0
  woj. łódzkie
  905,0
  Polska
  896,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. wieruszowski
  1,01
  łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 19Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 64 Oddziały
 • 22 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wieruszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 226 Dzieci
 • 576 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 650 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,0%
  53,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 251 3 lata
 • 251
 • 325 4 lata
 • 325
 • 330 5 lata
 • 330
 • 308 6 lat
 • 308
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 127 3 lata
 • 127
 • 141 4 lata
 • 141
 • 154 5 lata
 • 154
 • 150 6 lat
 • 150
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 124 3 lata
 • 124
 • 184 4 lata
 • 184
 • 176 5 lata
 • 176
 • 158 6 lat
 • 158
 • 374 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 81,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 81,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 36 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wieruszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 17 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 8 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 68,0%
  32,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4 lata
 • 5
 • 10 5 lata
 • 10
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4 lata
 • 3
 • 8 5 lata
 • 8
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wieruszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 255 Oddziały
 • 3 545 Uczniowie
 • 1 733 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 812 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 404 Uczniowie w 1 klasie
 • 189 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 215 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 388 Absolwenci
 • 188 Kobiety
  (absolwenci)
 • 200 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 11 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,3%
  72,7%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  13,5
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,5
 • 13,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,5
 • 13,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,9
 • 1,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,4
 •  
 • 331,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 290,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wieruszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 131 Uczniowie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,5%
  27,5%
 • 32 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat wieruszowski
  16,4
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wieruszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  21,1
  Województwo
  19,3
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wieruszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wieruszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wieruszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieruszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wieruszowskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie wieruszowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wieruszowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 086 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 153 (uczestnicy: 14 109)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 690)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 580)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 950)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 4 140)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 340)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 11 (uczestnicy: 1 176)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 1 183)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 1 150)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 20)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 110)
  • warsztaty: 58 (uczestnicy: 1 770)
  • inne: 3 (uczestnicy: 2 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 682)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 75)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 60)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 333)
  • inne: 9 (członkowie: 144)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 135)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 48)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 26)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 25)
  • tańca: 1 (absolwenci: 12)
  • komputerowe: 4 (absolwenci: 24)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 485)
  • teatralne: 2 (członkowie: 35)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 64)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 130)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 21)
  • taneczne: 14 (członkowie: 235)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wieruszowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 100 miejscami na widowni. Odbyło się 226 seansów, na które przyszło 8 736 widzów, w tym 37 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 535 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wieruszowskim działało 19 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 178 944 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 195 068 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 80
  • dostępne dla czytelników: 41
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 41
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wieruszowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 22 612 wolumenów w tym ziobry specjalne: 275. Odnotowano 494 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wieruszowskim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 086 członków. Zarejestrowano 1 001 ćwiczących (mężczyźni: 875, kobiety: 126, chłopcy do lat 18: 477, dziewczęta do lat 18: 77). Aktywnych było 39 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (35) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wieruszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wieruszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wieruszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 16 wypadków drogowych w powiecie wieruszowskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 38,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 15,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 38,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie wieruszowskim zarejestrowanych było 44 633 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 32 256 samochodów osobowych (768,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 843 samochodów ciężarowych (131,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 51 autobusów (1,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 658 ciągników siodłowych (15,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 150 motocykli (51,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,3 lat.


  W 2021 roku w powiecie wieruszowskim znajdowało się 41 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wieruszowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 21 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wieruszowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 38,32 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. wieruszowski
  38,3
  Województwo
  95,4
  Cała Polska
  59,9
 • 9,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  9,6
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  5,9
 • 50,29 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  50,3
  woj. łódzkie
  114,3
  Polska
  69,4
 • 15,68 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. wieruszowski
  15,7
  woj. łódzkie
  10,1
  Cała Polska
  7,6
 • 38,09 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  38,1
  łódzkie
  126,4
  Cały kraj
  80,2
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  9,8
 • 131,25 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  131,3
  łódzkie
  119,8
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 44 633 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wieruszowskim w 2020 roku
 • 32 256 Samochody osobowe
 • 4 843 Samochody ciężarowe
 • 16 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 51 Autobusy
 • 235 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 658 Ciągniki samochodowe
 • 658   Ciągniki siodłowe
 • 4 440 Ciągniki rolnicze
 • 2 150 Motocykle
 • 771   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 653 Motorowery
 • 32 256Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wieruszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie wieruszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 768,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. wieruszowski
  768,3
  woj. łódzkie
  666,6
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 639
  • 1400-1649 kg8 171
  • 1650-1899 kg7 891
  • 1900 kg i więcej8 555
 • 7 639 do 1399 kg
 • 8 171 1400-1649 kg
 • 7 891 1650-1899 kg
 • 8 555 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 391 do 1399 cm3
 • 12 391
 • 17 476 1400-1999 cm3
 • 17 476
 • 2 389 2000 i więcej cm3
 • 2 389
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wieruszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14 928
  • olej napędowy9 353
  • gaz (LPG)7 626
  • pozostałe349
 • 14 928 benzyna
 • 9 353 olej napędowy
 • 7 626 gaz (LPG)
 • 349 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 252 do 1 roku
 • 252
 • 200 2 lata
 • 200
 • 297 3 lata
 • 297
 • 727 4-5 lat
 • 727
 • 803 6-7 lat
 • 803
 • 1 233 8-9 lat
 • 1 233
 • 1 556 10-11 lat
 • 1 556
 • 5 081 12-15 lat
 • 5 081
 • 7 184 16-20 lat
 • 7 184
 • 6 423 21-25 lat
 • 6 423
 • 3 399 26-30 lat
 • 3 399
 • 5 101 31 lat i więcej
 • 5 101
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wieruszowskim
 • Tutaj
  20,3 lat
  woj. łódzkie
  19,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 4 843Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wieruszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wieruszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 131,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  131,0
  łódzkie
  111,5
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 196 do 999 kg
 • 2 196
 • 1 427 1000-1499 kg
 • 1 427
 • 463 1500-2999 kg
 • 463
 • 61 3000-3499 kg
 • 61
 • 66 3500-4999 kg
 • 66
 • 247 5000-6999 kg
 • 247
 • 144 7000-9999 kg
 • 144
 • 175 10000-14999 kg
 • 175
 • 64 15000 kg i więcej
 • 64
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna689
  • olej napędowy3 380
  • gaz (LPG)296
  • pozostałe478
 • 689 benzyna
 • 3 380 olej napędowy
 • 296 gaz (LPG)
 • 478 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 39 do 1 roku
 • 39
 • 31 2 lata
 • 31
 • 43 3 lata
 • 43
 • 155 4-5 lat
 • 155
 • 182 6-7 lat
 • 182
 • 222 8-9 lat
 • 222
 • 278 10-11 lat
 • 278
 • 744 12-15 lat
 • 744
 • 920 16-20 lat
 • 920
 • 765 21-25 lat
 • 765
 • 443 26-30 lat
 • 443
 • 1 021 31 lat i więcej
 • 1 021
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wieruszowskim
 • Powiat
  20,5 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 51Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wieruszowskim
 • Autobusy w powiecie wieruszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,2 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. wieruszowski
  1,2
  łódzkie
  2,9
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy33
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe16
 • 2 benzyna
 • 33 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 16 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 6 12-15 lat
 • 6
 • 10 16-20 lat
 • 10
 • 4 21-25 lat
 • 4
 • 4 26-30 lat
 • 4
 • 24 31 lat i więcej
 • 24
 • 25,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wieruszowskim
 • pow. wieruszowski
  25,8 lat
  Województwo
  22,6 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 658Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wieruszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wieruszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 15,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,7
  łódzkie
  11,6
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy584
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe73
 • 0 benzyna
 • 584 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 73 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 16 2 lata
 • 16
 • 11 3 lata
 • 11
 • 72 4-5 lat
 • 72
 • 76 6-7 lat
 • 76
 • 126 8-9 lat
 • 126
 • 41 10-11 lat
 • 41
 • 147 12-15 lat
 • 147
 • 57 16-20 lat
 • 57
 • 37 21-25 lat
 • 37
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 36 31 lat i więcej
 • 36
 • 13,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wieruszowskim
 • pow. wieruszowski
  13,1 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 2 150Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wieruszowskim
 • Motocykle w powiecie wieruszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 51,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  51,2
  Województwo
  45,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 13 2 lata
 • 13
 • 11 3 lata
 • 11
 • 74 4-5 lat
 • 74
 • 39 6-7 lat
 • 39
 • 45 8-9 lat
 • 45
 • 76 10-11 lat
 • 76
 • 232 12-15 lat
 • 232
 • 253 16-20 lat
 • 253
 • 243 21-25 lat
 • 243
 • 138 26-30 lat
 • 138
 • 1 012 31 lat i więcej
 • 1 012
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wieruszowskim
 • pow. wieruszowski
  25,3 lat
  woj. łódzkie
  25,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 33 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wieruszowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 715,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  715,6 km
  woj. łódzkie
  573,4 km
  Kraj
  591,9 km
 • 9,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. wieruszowski
  9,9 km
  łódzkie
  4,3 km
  Kraj
  4,9 km