Ujście w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Ujście - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ujście to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ujście.
  • 3 738 Liczba mieszkańców
  • 5,8 km² Powierzchnia
  • 646,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • 47-98 m n.p.m Wysokość
  • XII w. Data założenia
  • 1413 Uzyskanie praw miejskich
  • (+48) 67 Numer kierunkowy
  • PP Tablice rejestracyjne
  • Roman Wrotecki Burmistrz miasta
Ujście na mapie
Identyfikatory
  • 16.732353.0531 Współrzędne GPS
  • 3019074 TERYT (TERC)
  • 0967191 SIMC
Herb miasta Ujście
Ujście herb

Ujście - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-850Poczta Ujście

Ujście - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ujściu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Pile
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dr. Drygasa 7
64-920 Piła
Urząd Miejski w Ujściu
(67) 284-00-03
(67) 284-01-51
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

Ujście - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Ujście jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 738, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 19 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
    29,6% mieszkańców Ujścia jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

    Ujście ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -24. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,42 na 1000 mieszkańców Ujścia. W 2017 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 52,0% dziewczynek i 48,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,10 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2016 roku 38,5% zgonów w Ujściu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,6% zgonów w Ujściu były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ujścia przypada 9.6 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2017 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 44 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ujścia -16. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

    62,9% mieszkańców Ujścia jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców Ujścia
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 3 738 Liczba mieszkańców
  • 1 913 Kobiety
  • 1 825 Mężczyźni
  • 51,2%
    48,8%
  • 105 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
  • 95 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w Ujściu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w Ujściu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w Ujściu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców Ujścia
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
  • Tutaj
    41,2 lat
    Województwo
    40,3 lat
    Cały kraj
    41,4 lat
  • 43,0 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 39,3 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Ujście, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców Ujścia
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Ujście, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Ujście, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ujście, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 29,6% Kawalerowie/Panny
  • Ujście
    29,6%
    Wielkopolskie
    29,5%
    Polska
    28,8%
  • 25,2% Kobiety
    (Panny)
  • 34,4% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 56,3% Żonaci/Zamężne
  • Miasto
    56,4%
    woj. wielkopolskie
    57,2%
    Kraj
    55,8%
  • 54,7% Kobiety
    (Zamężne)
  • 58,1% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 8,3% Wdowcy/Wdowy
  • Ujście
    8,3%
    Województwo
    9,0%
    Polska
    9,6%
  • 13,6% Kobiety
    (Wdowy)
  • 2,6% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Tutaj
    5,1%
    woj. wielkopolskie
    4,1%
    Cała Polska
    5,0%
  • 5,8% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 4,2% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,5% Nieustalone
  • Miasto
    0,6%
    Województwo
    0,2%
    Kraj
    0,8%
  • 0,5% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,5% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ujściu w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
  • Tutaj
    5,1
    woj. wielkopolskie
    5,3
    Polska
    5,0
  • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
  • Ujście
    2,1
    woj. wielkopolskie
    1,7
    Cały kraj
    1,7
  • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2017
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ujściu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • -24 Przyrost naturalny w roku 2017
  • -12 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -12 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -6,42 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Miasto
    -6,4
    Wielkopolskie
    2,1
    Polska
    -0,0
  • Wykres - Przyrost naturalny w Ujściu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ujściu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ujściu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w Ujściu w roku 2017
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 25 Urodzenia żywe
  • 13 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 12 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 52,0%
    48,0%
  • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Ujście
    6,7
    Województwo
    11,6
    Cała Polska
    10,5
  • 43,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Ujście
    43,0
    Wielkopolskie
    48,2
    Polska
    44,2
  • 14.84 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 14.84
  • 61.59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 61.59
  • 100.96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 100.96
  • 73.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 73.64
  • 32.57 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 32.57
  • 6.47 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 6.47
  • 0.23 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 0.23
  • 3 377 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 287 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 465 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Ujście
    3 377 g
    woj. wielkopolskie
    3 406 g
    Cała Polska
    3 376 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 1 Waga 5000g i więcej
  • 1
  • 19 Waga 4500g - 4999g
  • 19
  • 137 Waga 4000g - 4499g
  • 137
  • 462 Waga 3500g - 3999g
  • 462
  • 511 Waga 3000g - 3499g
  • 511
  • 194 Waga 2500g - 2999g
  • 194
  • 44 Waga 2000g - 2499g
  • 44
  • 23 Waga 1500g - 1999g
  • 23
  • 16 Waga 1000g - 1499g
  • 16
  • 2 Waga 600g - 999g
  • 2
  • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Miasto
    1,45
    Wielkopolskie
    1,58
    Cała Polska
    1,45
  • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Miasto
    0,72
    Wielkopolskie
    0,77
    Polska
    0,71
  • 1,10 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Ujście
    1,10
    Wielkopolskie
    1,22
    Kraj
    1,00
  • Statystyki zgonów w Ujściu w roku 2016
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 36 Zgony
  • 14 Kobiety
    (Zgony)
  • 22 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 38,9%
    61,1%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 9,6 Zgony na 1000 ludności
  • Tutaj
    9,6
    woj. wielkopolskie
    9,3
    Kraj
    10,1
  • 95,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Ujście
    95,2
    Wielkopolskie
    84,5
    Polska
    101,5
  • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Tutaj
    4,5
    Województwo
    4,1
    Polska
    4,0
  • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Ujście
    3,3
    Województwo
    2,9
    Cała Polska
    3,2
  • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. wielkopolskie
    1,2
    Cały kraj
    1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pilskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Ujście
    42,0%
    woj. wielkopolskie
    39,8%
    Cała Polska
    45,7%
  • 26,1% Zgony spowodowane nowotworami
  • Tutaj
    26,1%
    Wielkopolskie
    27,4%
    Cała Polska
    26,7%
  • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Ujście
    6,8%
    Województwo
    6,5%
    Polska
    6,1%
  • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • woj. wielkopolskie
    7,8
    Kraj
    5,9
  • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Wielkopolskie
    64,1
    Kraj
    74,3
  • 255,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Ujście
    255,0
    Wielkopolskie
    261,2
    Kraj
    274,3
  • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Wielkopolskie
    245,2
    Kraj
    261,6
  • 411,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 432,9 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 388,7 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Ujście
    411,3
    Województwo
    380,2
    Polska
    469,0
  • 93,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 42,4 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 143,6 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Ujście
    93,4
    woj. wielkopolskie
    68,9
    Polska
    87,7
  • 32,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Miasto
    32,8
    Województwo
    31,9
    Cała Polska
    31,8
  • 11,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Miasto
    11,4
    woj. wielkopolskie
    6,2
    Cały kraj
    8,0
  • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Tutaj
    1,2%
    Województwo
    0,7%
    Cały kraj
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 13 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 15 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 1 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 1 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 44 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 20 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 24 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -15 Saldo migracji
  • -7 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -8 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -16 Saldo migracji wewnętrznych
  • -7 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -9 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 1 Saldo migracji zagranicznych
  • 0 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 1 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ujściu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 13,3% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 14,7% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 70,0% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 67,4% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 72,8% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 19,3% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 12,5% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ujście, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ujście - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w Ujściu oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,54 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ujściu to 1 270 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 338 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

    W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ujściu to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Ujściu to 149,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,90% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,56% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,51% mieszkań posiada łazienkę, 80,63% korzysta z centralnego ogrzewania, a 73,15% z gazu sieciowego.

  • Zasoby mieszkaniowe w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 270 Liczba nieruchomości w 2017 roku
  • 337,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    337,70
    woj. wielkopolskie
    342,80
    Cały kraj
    371,30
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 70,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Tutaj
    70,00 m2
    woj. wielkopolskie
    81,20 m2
    Kraj
    73,80 m2
  • 23,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Ujście
    23,60 m2
    woj. wielkopolskie
    27,80 m2
    Cały kraj
    27,40 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 3,98 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Miasto
    3,98
    Województwo
    4,05
    Cały kraj
    3,82
  • 2,96 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Miasto
    2,96
    Województwo
    2,92
    Kraj
    2,69
  • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Tutaj
    0,74
    Województwo
    0,72
    Kraj
    0,70
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
  • 0,54 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Ujście
    0,54
    Województwo
    5,40
    Polska
    4,64
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
  • 4 Użytek własny
  • 0 Sprzedaż lub wynajem
  • 100,0%
    0,0%
  • 11 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
  • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Ujście
    5,50
    Wielkopolskie
    3,99
    Cała Polska
    3,91
  • 2,94 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
  • Miasto
    2,94
    Wielkopolskie
    21,56
    Cały kraj
    18,14
  • 298 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
  • 149,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
  • Ujście
    149,0 m2
    woj. wielkopolskie
    93,5 m2
    Polska
    92,7 m2
  • 0,08 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
  • Miasto
    0,08 m2
    woj. wielkopolskie
    0,51 m2
    Kraj
    0,43 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 98,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Ujście
    98,90%
    Wielkopolskie
    98,50%
    Kraj
    96,79%
  • 97,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Tutaj
    97,56%
    Wielkopolskie
    96,06%
    Polska
    93,66%
  • 95,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Tutaj
    95,51%
    woj. wielkopolskie
    93,81%
    Kraj
    91,31%
  • 80,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Ujście
    80,63%
    woj. wielkopolskie
    83,33%
    Cała Polska
    82,12%
  • 73,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Miasto
    73,15%
    woj. wielkopolskie
    51,41%
    Kraj
    55,50%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Ujście - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W Ujściu na 1000 mieszkańców pracuje 269 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 44,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,0% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w Ujściu wynosiło w 2017 roku 4,0% (5,1% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ujściu wynosiło 4 006,13 PLN, co odpowiada 88.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ujścia 325 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 248 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -77.

    17,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Ujścia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 20,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 269 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Miasto
    269,0
    woj. wielkopolskie
    277,0
    Kraj
    247,0
  • 4,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
  • 5,1% Kobiety
  • 3,1% Mężczyźni
  • Miasto
    4,0%
    woj. wielkopolskie
    3,7%
    Cała Polska
    6,6%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ujściu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ujściu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ujściu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 4 006 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Tutaj
    4 006 PLN
    Województwo
    4 124 PLN
    Kraj
    4 528 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ujściu w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 325 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza miasto zamieszkania)
  • 248 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innego miasta)
  • -77 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 17,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 14,1% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 19,7% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 32,7% Przemysł i budownictwo
  • 23,4% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 41,6% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 20,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 18,6% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 22,9% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 2,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 3,8% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 1,6% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 26,8% Pozostałe
  • 40,1% Kobiety
    (pozostałe)
  • 14,1% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ujściu w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 1 004 Pracujący ogółem
  • 442 Kobiety
  • 562 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ujściu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 15,8% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 18,3% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 62,9% W wieku produkcyjnym
  • 56,9% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 69,2% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
  • 27,3% Kobiety
    (59+ lat)
  • 12,5% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ujście, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 59,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Miasto
    59,0
    Województwo
    63,1
    Cała Polska
    63,4
  • 31,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Miasto
    31,9
    Wielkopolskie
    31,7
    Kraj
    34,0
  • 118,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Ujście
    118,1
    woj. wielkopolskie
    100,8
    Cała Polska
    115,5
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 66,6% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 56,3% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 33,4% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 43,7% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Ujście - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W Ujściu w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 307 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 236 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 34 nowe podmioty, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (38) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (16) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (30) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ujściu najwięcej (14) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (287) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    0,7% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,0% (83) podmiotów, a 72,3% (222) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ujściu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.6%) oraz Budownictwo (18.2%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 307 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 83 Przemysł i budownictwo
  • 222 Pozostała działalność
  • 34 Podmioty nowo zarejestrowane w Ujściu w 2017 roku
  • 28 Podmioty wyrejestrowane w Ujściu w 2017 roku
  • 236 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 287 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 287
  • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 17
  • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 3
  • 307 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 307
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 3 Spółdzielnie ogółem
  • 3
  • 19 Spółki handlowe ogółem
  • 19
  • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 14
  • 12 Spółki cywilne ogółem
  • 12
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 236 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 51 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 51
  • 43 Budownictwo
  • 43
  • 29 Przetwórstwo przemysłowe
  • 29
  • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 21
  • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 15
  • 14 Pozostała działalność
  • 14
  • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 12
  • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 10
  • 10 Informacja i komunikacja
  • 10
  • 9 Transport i gospodarka magazynowa
  • 9
  • 8 Edukacja
  • 8
  • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 7
  • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 2
  • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 2
  • 1 Górnictwo i wydobywanie
  • 1
  • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 1
  • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ujście - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • W 2017 roku w Ujściu stwierdzono szacunkowo 53 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,17 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ujściu wynosi 80,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ujścia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,32 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 5,31 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,03 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,02 (73%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (96%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ujścia.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ujście, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 53 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 53
  • 35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 35
  • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 8
  • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 8
  • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 2
  • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 20
  • 14,17 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    14,17
    Województwo
    16,50
    Kraj
    19,62
  • 9,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Ujście
    9,32
    Wielkopolskie
    9,93
    Cała Polska
    12,07
  • 2,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    2,02
    Wielkopolskie
    4,08
    Cała Polska
    4,94
  • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    2,03
    Województwo
    1,70
    Cały kraj
    1,78
  • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Ujście
    0,47
    Województwo
    0,35
    Cały kraj
    0,49
  • 5,31 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    5,31
    Województwo
    7,90
    Cały kraj
    9,70
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ujście, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Miasto
    81%
    Województwo
    75%
    Cała Polska
    72%
  • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Tutaj
    76%
    woj. wielkopolskie
    63%
    Cała Polska
    60%
  • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Tutaj
    74%
    Województwo
    90%
    Cały kraj
    88%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Ujście
    100%
    Województwo
    99%
    Cała Polska
    99%
  • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Tutaj
    97%
    Wielkopolskie
    90%
    Cały kraj
    84%
  • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Ujście
    57%
    woj. wielkopolskie
    54%
    Cała Polska
    52%

Ujście - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Suma wydatków z budżetu Ujścia wyniosła w 2016 roku 28,2 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Ujścia - 36.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (29.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,1 mln złotych, czyli 10,9% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu Ujścia wyniosła w 2016 roku 28,8 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (29.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (26.3%). W budżecie Ujścia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 594 złotych na mieszkańca (16,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,9 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,5%.
  • Wydatki budżetu w Ujściu według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ujścia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ujście, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu Ujścia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    20,4 mln

    2,5 tys(100%)

    21,7 mln

    2,7 tys(100%)

    28,1 mln

    3,4 tys(100%)

    27,2 mln

    3,3 tys(100%)

    21,9 mln

    2,7 tys(100%)

    23,0 mln

    2,8 tys(100%)

    23,6 mln

    2,9 tys(100%)

    28,2 mln

    3,5 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    7,7 mln

    2,0 tys(37.8%)

    8,5 mln

    2,2 tys(39.3%)

    8,7 mln

    2,3 tys(31.1%)

    9,6 mln

    2,5 tys(35.2%)

    9,4 mln

    2,5 tys(43.1%)

    10,0 mln

    2,6 tys(43.5%)

    10,5 mln

    2,8 tys(44.3%)

    10,3 mln

    2,7 tys(36.5%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    3,2 mln

    822(15.6%)

    3,5 mln

    900(16.1%)

    3,7 mln

    946(13.1%)

    3,8 mln

    988(14%)

    4,1 mln

    1,1 tys(18.6%)

    3,9 mln

    1,0 tys(17.2%)

    4,1 mln

    1,1 tys(17.3%)

    8,4 mln

    2,2 tys(29.8%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    2,3 mln

    605(11.5%)

    2,3 mln

    584(10.4%)

    2,1 mln

    551(7.6%)

    2,3 mln

    589(8.4%)

    2,5 mln

    648(11.3%)

    2,8 mln

    726(12%)

    2,6 mln

    690(11%)

    2,7 mln

    708(9.5%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    2,4 mln

    623(11.8%)

    2,0 mln

    522(9.3%)

    1,2 mln

    307(4.2%)

    1,8 mln

    464(6.6%)

    1,3 mln

    345(6%)

    1,9 mln

    511(8.4%)

    1,4 mln

    383(6.1%)

    2,1 mln

    552(7.4%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    1,0 mln

    266(5.1%)

    1,2 mln

    299(5.3%)

    1,4 mln

    348(4.8%)

    1,3 mln

    326(4.6%)

    1,3 mln

    352(6.2%)

    1,4 mln

    376(6.2%)

    1,4 mln

    374(6%)

    1,4 mln

    381(5.1%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    539,0 tys

    139(2.6%)

    617,5 tys

    159(2.8%)

    2,3 mln

    592(8.2%)

    809,8 tys

    209(3%)

    935,8 tys

    244(4.3%)

    1,0 mln

    264(4.4%)

    974,9 tys

    260(4.1%)

    1,3 mln

    336(4.5%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    1,3 mln

    333(6.3%)

    1,2 mln

    305(5.4%)

    1,4 mln

    364(5%)

    129,5 tys

    33,5(0.5%)

    202,3 tys

    52,8(0.9%)

    115,6 tys

    30,4(0.5%)

    162,7 tys

    43,3(0.7%)

    596,4 tys

    159(2.1%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    563,5 tys

    146(2.8%)

    1,1 mln

    291(5.2%)

    4,1 mln

    1,1 tys(14.7%)

    5,6 mln

    1,4 tys(20.5%)

    874,5 tys

    228(4%)

    454,3 tys

    119(2%)

    540,0 tys

    144(2.3%)

    537,5 tys

    143(1.9%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    293,3 tys

    75,8(1.4%)

    539,6 tys

    139(2.5%)

    1,8 mln

    457(6.3%)

    308,1 tys

    79,7(1.1%)

    263,2 tys

    68,8(1.2%)

    353,2 tys

    92,9(1.5%)

    311,1 tys

    82,8(1.3%)

    348,7 tys

    92,7(1.2%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    510,2 tys

    132(2.5%)

    274,1 tys

    70,8(1.3%)

    293,3 tys

    75,6(1%)

    1,0 mln

    264(3.7%)

    251,5 tys

    65,7(1.1%)

    255,7 tys

    67,2(1.1%)

    1,2 mln

    308(4.9%)

    273,3 tys

    72,7(1%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    132,2 tys

    34,2(0.6%)

    128,6 tys

    33,2(0.6%)

    134,3 tys

    34,6(0.5%)

    123,9 tys

    32,0(0.5%)

    120,8 tys

    31,6(0.6%)

    109,1 tys

    28,7(0.5%)

    145,1 tys

    38,6(0.6%)

    111,1 tys

    29,5(0.4%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    8,2 tys

    2,1(0%)

    4,7 tys

    1,2(0%)

    11,4 tys

    2,9(0%)

    124,4 tys

    32,2(0.5%)

    158,4 tys

    41,4(0.7%)

    127,1 tys

    33,4(0.6%)

    94,6 tys

    25,2(0.4%)

    79,2 tys

    21,1(0.3%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    103,6 tys

    26,8(0.5%)

    90,6 tys

    23,4(0.4%)

    68,5 tys

    17,7(0.2%)

    79,7 tys

    20,6(0.3%)

    118,0 tys

    30,8(0.5%)

    93,3 tys

    24,5(0.4%)

    71,8 tys

    19,1(0.3%)

    71,6 tys

    19,0(0.3%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    112,7 tys

    29,1(0.6%)

    96,4 tys

    24,9(0.4%)

    81,6 tys

    21,0(0.3%)

    122,0 tys

    31,5(0.4%)

    102,1 tys

    26,7(0.5%)

    108,6 tys

    28,6(0.5%)

    77,2 tys

    20,6(0.3%)

    15,6 tys

    4,1(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    15,7 tys

    4,1(0.1%)

    42,4 tys

    10,9(0.2%)

    32,7 tys

    8,4(0.1%)

    1,3 tys

    0,3(0%)

    1,4 tys

    0,4(0%)

    61,2 tys

    16,1(0.3%)

    74,0 tys

    19,7(0.3%)

    7,3 tys

    1,9(0%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    14,4 tys

    3,7(0.1%)

    2,4 tys

    0,6(0%)

    638,3 tys

    164(2.3%)

    39,3 tys

    10,2(0.1%)

    7,4 tys

    1,9(0%)

    44,2 tys

    11,6(0.2%)

    11,0 tys

    2,9(0%)

    4,9 tys

    1,3(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    94,0 tys

    24,3(0.5%)

    131,8 tys

    34,0(0.6%)

    116,8 tys

    30,1(0.4%)

    163,2 tys

    42,2(0.6%)

    204,6 tys

    53,4(0.9%)

    169,8 tys

    44,7(0.7%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    33,9 tys

    8,8(0.2%)

    28,6 tys

    7,4(0.1%)

    29,0 tys

    7,5(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w Ujściu według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ujścia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ujście, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu Ujścia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    20,6 mln

    2,6 tys(100%)

    21,5 mln

    2,6 tys(100%)

    25,1 mln

    3,1 tys(100%)

    25,7 mln

    3,2 tys(100%)

    23,0 mln

    2,8 tys(100%)

    22,9 mln

    2,8 tys(100%)

    24,1 mln

    3,0 tys(100%)

    28,8 mln

    3,6 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    7,1 mln

    1,8 tys(34.7%)

    7,2 mln

    1,9 tys(33.6%)

    7,6 mln

    2,0 tys(30.2%)

    7,6 mln

    2,0 tys(29.7%)

    8,3 mln

    2,2 tys(35.9%)

    9,0 mln

    2,4 tys(39.1%)

    9,5 mln

    2,5 tys(39.1%)

    10,2 mln

    2,7 tys(35.4%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    7,4 mln

    1,9 tys(36%)

    7,6 mln

    2,0 tys(35.3%)

    7,9 mln

    2,0 tys(31.5%)

    8,1 mln

    2,1 tys(31.6%)

    9,0 mln

    2,3 tys(39.1%)

    8,4 mln

    2,2 tys(36.9%)

    8,4 mln

    2,2 tys(34.9%)

    8,6 mln

    2,3 tys(29.8%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    2,6 mln

    666(12.5%)

    2,8 mln

    717(12.9%)

    3,0 mln

    761(11.8%)

    3,1 mln

    803(12.1%)

    3,2 mln

    839(14%)

    3,1 mln

    811(13.5%)

    3,2 mln

    854(13.3%)

    7,6 mln

    2,0 tys(26.3%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    746,6 tys

    193(3.6%)

    931,5 tys

    240(4.3%)

    886,7 tys

    228(3.5%)

    504,8 tys

    130(2%)

    471,4 tys

    123(2.1%)

    603,7 tys

    159(2.6%)

    639,4 tys

    170(2.6%)

    832,7 tys

    221(2.9%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    394,4 tys

    102(1.9%)

    462,1 tys

    119(2.2%)

    364,9 tys

    94,0(1.5%)

    327,6 tys

    84,7(1.3%)

    418,7 tys

    109(1.8%)

    622,4 tys

    164(2.7%)

    646,2 tys

    172(2.7%)

    607,3 tys

    161(2.1%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    424,8 tys

    110(2.1%)

    583,8 tys

    151(2.7%)

    2,0 mln

    517(8%)

    4,9 mln

    1,3 tys(19.2%)

    533,7 tys

    139(2.3%)

    465,4 tys

    122(2%)

    721,9 tys

    192(3%)

    493,9 tys

    131(1.7%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    2,6 tys

    0,7(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    298,0 tys

    77,8(1.3%)

    2,3 tys

    0,6(0%)

    514,2 tys

    137(2.1%)

    143,6 tys

    38,2(0.5%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    848,2 tys

    219(4.1%)

    550,5 tys

    142(2.6%)

    580,8 tys

    150(2.3%)

    381,3 tys

    98,6(1.5%)

    143,5 tys

    37,5(0.6%)

    131,1 tys

    34,5(0.6%)

    150,0 tys

    39,9(0.6%)

    126,4 tys

    33,6(0.4%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    75,7 tys

    19,6(0.4%)

    84,4 tys

    21,8(0.4%)

    100,0 tys

    25,8(0.4%)

    89,1 tys

    23,0(0.3%)

    92,9 tys

    24,3(0.4%)

    83,4 tys

    21,9(0.4%)

    97,5 tys

    26,0(0.4%)

    83,4 tys

    22,2(0.3%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    62,1 tys

    16,0(0.3%)

    371,0 tys

    95,8(1.7%)

    1,4 mln

    357(5.5%)

    267,6 tys

    69,2(1%)

    155,3 tys

    40,6(0.7%)

    173,6 tys

    45,7(0.8%)

    102,7 tys

    27,4(0.4%)

    83,3 tys

    22,1(0.3%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    103,6 tys

    26,8(0.5%)

    90,6 tys

    23,4(0.4%)

    54,8 tys

    14,1(0.2%)

    63,6 tys

    16,4(0.2%)

    97,5 tys

    25,5(0.4%)

    76,7 tys

    20,2(0.3%)

    58,6 tys

    15,6(0.2%)

    57,3 tys

    15,2(0.2%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    5,5 tys

    1,4(0%)

    5,5 tys

    1,4(0%)

    13,2 tys

    3,4(0.1%)

    9,5 tys

    2,5(0%)

    27,3 tys

    7,1(0.1%)

    36,0 tys

    9,5(0.2%)

    29,5 tys

    7,9(0.1%)

    23,0 tys

    6,1(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    15,7 tys

    4,1(0.1%)

    42,4 tys

    10,9(0.2%)

    32,7 tys

    8,4(0.1%)

    1,3 tys

    0,3(0%)

    1,4 tys

    0,4(0%)

    61,2 tys

    16,1(0.3%)

    74,0 tys

    19,7(0.3%)

    7,3 tys

    1,9(0%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    697,3 tys

    180(3.4%)

    666,0 tys

    172(3.1%)

    911,5 tys

    235(3.6%)

    0,0

    0,0(0%)

    194

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    83,8 tys

    21,7(0.4%)

    117,9 tys

    30,4(0.5%)

    104,5 tys

    26,9(0.4%)

    146,0 tys

    37,7(0.6%)

    151,8 tys

    39,6(0.7%)

    151,9 tys

    39,9(0.7%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    201,3 tys

    51,9(0.8%)

    100,6 tys

    26,0(0.4%)

    133,8 tys

    35,0(0.6%)

    713

    0,2(0%)

    23,7 tys

    6,3(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ujście - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 872 mieszkańców Ujścia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 416 kobiet oraz 456 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,3% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców Ujścia, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Ujścia mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ujściu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,8%) oraz średnie zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz średnie zawodowe (22,9%).

    14,3% mieszkańców Ujścia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,2% wśród dziewczynek i 14,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 081 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 29,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 106,33.

    Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (15,9% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 139,64.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 19,5% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,1% mieszkańców Ujścia w wieku potencjalnej nauki (27,6% kobiet i 24,8% mężczyzn).

  • 15,9% Wykształcenie wyższe
  • Tutaj
    15,9%
    Województwo
    16,9%
    Polska
    17,9%
  • 17,5% Kobiety
    (wyższe)
  • 14,2% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
  • Tutaj
    33,5%
    woj. wielkopolskie
    31,7%
    Kraj
    33,3%
  • 35,9% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 31,0% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,5% Wykształcenie policealne
  • Miasto
    2,5%
    woj. wielkopolskie
    2,3%
    Polska
    2,7%
  • 3,5% Kobiety
    (policealne)
  • 1,3% Mężczyźni
    (policealne)
  • 9,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Miasto
    9,3%
    Wielkopolskie
    11,3%
    Kraj
    12,4%
  • 11,7% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 6,8% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Miasto
    21,8%
    Wielkopolskie
    18,1%
    Cała Polska
    18,1%
  • 20,7% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 22,9% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Tutaj
    24,4%
    Wielkopolskie
    26,8%
    Cała Polska
    22,9%
  • 17,5% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 31,7% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
  • Ujście
    6,3%
    Województwo
    5,3%
    Cała Polska
    5,2%
  • 5,7% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 6,9% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Ujście
    18,7%
    Województwo
    18,3%
    Cały kraj
    19,3%
  • 21,8% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 15,3% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Miasto
    1,2%
    Wielkopolskie
    1,1%
    Kraj
    1,4%
  • 1,5% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 0,9% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1081 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Miasto
    1 081,0
    woj. wielkopolskie
    842,0
    Kraj
    811,0
  • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Tutaj
    0,57
    Wielkopolskie
    0,94
    Cały kraj
    1,01
  •  
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ujściu

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ujściu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM Z/S W UJŚCIU IM. KRÓLA MACIUSIA I (KRÓL MACIUŚ I)
    Publiczne
    67 215-27-96
    67 215-27-96
    ul. SIENKIEWICZA 9
    64-850 Ujście
    818217
  • Szkoły podstawowe w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 106,33 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Miasto
    106,33
    Województwo
    98,89
    Kraj
    96,62
  • 105,91 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    105,91
    woj. wielkopolskie
    94,65
    Kraj
    92,53
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ujście) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ujście) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Miasto
    19,0
    woj. wielkopolskie
    18,0
    Cała Polska
    18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 19 Szkoły podstawowe ogółem
  • 19
  • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 19
  • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 19
  •  
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Ujściu

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ujściu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa (Jana Pawła II)
    Publiczna
    67 284-00-47
    67 284-00-47
    ul. Czarnkowska 31
    64-850 Ujście
    1328730
  • Szkoły gimnazjalne w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 139,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • Ujście
    139,64
    Wielkopolskie
    103,12
    Cała Polska
    100,01
  • 133,33 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Ujście
    133,33
    Wielkopolskie
    94,24
    Cały kraj
    91,76
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Ujście) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Ujście) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • Tutaj
    19,0
    woj. wielkopolskie
    21,0
    Polska
    21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 19
  • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 19
  • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 19
  •  
  •  
  • Lista szkół gimnazjalnych w Ujściu

    (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ujściu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu (Władysław Jagiełło)
    Publiczne
    67 283-08-27
    67 283-00-06
    ul. Staszica 46
    64-850 Ujście
    817021
  • Edukacyjne grupy wieku w Ujściu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

    (Dane powiatowe)
  • 14,3% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 14,2% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 14,5% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 26,2% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 29,4% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 15,9% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 11,8% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 16,1% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 19,5% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 26,1% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 27,6% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 24,8% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ujście, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ujście, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ujście, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ujście - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Baza noclegowa w Ujściu

  • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ujściu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Ujściu
    (Źródło: GUS, 2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Ujściu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Ujściu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 270 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 36 (uczestnicy: 7 418)
    • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 50)
    • wystawy: 4 (uczestnicy: 290)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 790)
    • koncerty: 15 (uczestnicy: 5 050)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 80)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 50)
    • konkursy: 3 (uczestnicy: 300)
    • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 800)
    • warsztaty: 1 (uczestnicy: 8)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 5 (członkowie: 88)
    • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 17)
    • taneczne: 1 (członkowie: 24)
    • muzyczne: 2 (członkowie: 32)
    • inne: 1 (członkowie: 15)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
    • filmowe: 1
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
    • ogółem: 4 (członkowie: 68)
    • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 12)
    • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 32)
    • taneczne: 1 (członkowie: 24)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2016 w Ujściu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 438 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 051 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
    • dostępne dla czytelników: 3
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
    • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
    • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    Według danych z 2016 w Ujściu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 80 członków. Zarejestrowano 119 ćwiczących (mężczyźni: 91, kobiety: 28, chłopcy do lat 18: 69, dziewczęta do lat 18: 28). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Ujściu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Ujściu
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ujścia znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Ujściu
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Kościół z 1905 - 1906dnia 1985-02-14, wykaz dokumentów: 514A z 1985-02-14
    • Plebania z poł. XIX w. (ul. Stary Rynek 4)dnia 1989-05-10, wykaz dokumentów: A-598 z 1989-05-10
    • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1989-07-19, wykaz dokumentów: A-605 z 1989-07-19
    • Kościół z 1851 - 1852 (ul. Stary Rynek 12)dnia 1995-11-27, wykaz dokumentów: A-769 z 1995-11-27
    • Ratusz z 1903 r. (ul. Plac Wiosny Ludów 2)dnia 1996-05-14, wykaz dokumentów: A-776 z 1996-05-14
    • Pawilon parkowy (data nieznana)dnia 1997-04-22, wykaz dokumentów: A-787 z 1997-04-22
    • Park z 1891 - 1908dnia 1997-04-22, wykaz dokumentów: A-787 z 1997-04-22
    • Cmentarz rzymsko-katolicki z XV w.dnia 1997-04-22, wykaz dokumentów: A-788 z 1997-04-22
    • Miasto z 1413 r.dnia 2008-03-13, wykaz dokumentów: 593/Wlkp/A z 2008-03-13
  • Formy ochrony przyrody w Ujściu
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ujścia znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ujściu
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Dolina Noteci - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 72072.0 ha
    • Dolina Noteci - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 50531.99 ha
    • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 32672.06 ha
    • Nadnoteckie Łęgi - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 16058.11 ha
    • Ostoja Pilska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 3068.62 ha

Ujście - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)  • W 2017 roku w Ujściu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

    Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

    Powiat pilski - dane o wypadkach i pojazdach
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ujściu w latach 2013 - 2017,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
  • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Tutaj
    0,0 km
    woj. wielkopolskie
    490,9 km
    Kraj
    388,2 km
  • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Tutaj
    0,0 km
    woj. wielkopolskie
    4,2 km
    Kraj
    3,2 km
  • 1 Liczba licencji na taksówki
  • 1 Liczba taksówek
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Ujście przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
    • DW 182droga wojewódzka nr 182(Międzychód - Bielsko - Zatom Stary - Kłosowice - Sieraków - Kaczlin - Izdebno - Dąbrowa - Kłodzisko - Ćmachowo - Stare Miasto - Wronki - Smolnica - Nowy Kraków - Piotrowo - Klempicz - Miłkowo - Lubasz - Dębe - Czarnków - Brzeźno - Sarbka - Sarbia - Kruszewo - Jabłonowo - Ujście)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Ujście przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 374Linia kolejowa nr 374: Mirosław Ujski - Piła Główna [o znaczenia miejscowym] (Mirosław Ujski -Ujście Noteckie - Motylewo - Piła Główna)
  • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Ujściu istnieje 36 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 50-lecia Niepodległości

    ul. Browarska

    ul. Chodzieska

    ul. Czarnkowska

    ul. Dworcowa

    ul. Huty Szkła

    ul. Kanałowa

    ul. Kręta

    ul. Nad Gwdą

    ul. Notecka

    ul. Ogrodowa

    Osiedle Górne

    Osiedle Hutnika

    Osiedle Szklary

    ul. Pilska

    Plac Powstańców Wielkopolskich

    Plac Wiosny Ludów

    ul. Podgórna

    ul. Polna

    ul. Portowa

    ul. Rybacka

    ul. Rzemieślnicza

    ul. Sienkiewicza

    ul. Spokojna

    ul. Stary Rynek

    ul. Staszica

    ul. Strażacka

    ul. Strzelecka

    os. Szklary II

    ul. Szpitalna

    ul. Wichrowe Wzgórze

    ul. Wierzbowa

    ul. Wojska Polskiego

    ul. Władysława Jagiełły

    ul. Zeidlera

    ul. Łąkowa