Powiat malborski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat malborski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 63 911 Liczba mieszkańców
 • 494 km2 Powierzchnia
 • 130 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 67,5% Stopa urbanizacji
 • Mirosław Czapla Starosta
 • pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork Adres starostwa powiatowego
 • GMB Tablice rejestracyjne
Powiat malborski na mapie
Identyfikatory
 • 2209 TERYT (TERC)
Herb powiatu malborskiego
powiat malborski herb
Flaga powiatu malborskiego
powiat malborski flaga

powiat malborski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
55 270 21 30
55 270 21 22
Wybickiego 1
82-200 Malbork
Komenda Powiatowa Policji w Malborku
55 270 28 10
55 270 28 75
Gen. de Gaulle'a 3
82-200 Malbork
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
55 272 36 71
55 272 34 62
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Malborku
55 647 25 55 693 115 766 . alarmowy
55 647 25 55
Słowackiego 64
82-200 Malbork
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Malborku
55 272 20 24
55 272 20 24 wew. 23
Boczna 8
82-200 Malbork
Starostwo Powiatowe w Malborku
(55) 646-04-00
(55) 272-34-62
Plac Słowiański
82-200 Malbork

Powiat malborski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat malborski ma 63 911 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 1,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu malborskiego w 2050 roku wynosi 52 977, z czego 26 401 to kobiety, a 26 576 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu malborskiego zawarli w 2017 roku 310 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców powiatu malborskiego jest stanu wolnego, 54,8% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat malborski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,22 na 1000 mieszkańców powiatu malborskiego. W 2017 roku urodziło się 625 dzieci, w tym 50,7% dziewczynek i 49,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 431 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,98 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,8% zgonów w powiecie malborskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,6% zgonów w powiecie malborskim były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu malborskiego przypada 9.92 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 664 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 716 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu malborskiego -52. W tym samym roku 24 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 78 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -54.

  62,0% mieszkańców powiatu malborskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu malborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63 911 Liczba mieszkańców
 • 32 760 Kobiety
 • 31 151 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie malborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie malborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie malborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu malborskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 52 977 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 26 401 Kobiety
 • 26 576 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie malborskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie malborskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie malborskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu malborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. malborski
  40,8 lat
  woj. pomorskie
  40,3 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat malborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu malborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat malborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat malborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat malborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat malborski
  30,0%
  woj. pomorskie
  29,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,8%
  woj. pomorskie
  55,9%
  Polska
  55,8%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,5%
  woj. pomorskie
  8,5%
  Kraj
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. malborski
  5,4%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. malborski
  0,2%
  Pomorskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie malborskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,8
  woj. pomorskie
  5,4
  Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. malborski
  1,5
  Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 310 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie malborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -29 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -0,2
  Pomorskie
  2,5
  Cały kraj
  -0,0
 • -1,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie malborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie malborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie malborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie malborskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 625 Urodzenia żywe
 • 317 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 308 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,7%
  49,3%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat malborski
  9,8
  Pomorskie
  11,9
  Polska
  10,5
 • 41,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  41,2
  woj. pomorskie
  49,3
  Cała Polska
  44,2
 • 11.83 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.83
 • 57.8 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57.8
 • 97.44 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97.44
 • 63.08 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63.08
 • 39.23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39.23
 • 6.54 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.54
 • 0.51 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.51
 • 3 431 g Średnia waga noworodków
 • 3 363 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 501 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat malborski
  3 431 g
  Województwo
  3 446 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 75 Waga 4000g - 4499g
 • 75
 • 197 Waga 3500g - 3999g
 • 197
 • 218 Waga 3000g - 3499g
 • 218
 • 90 Waga 2500g - 2999g
 • 90
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. malborski
  1,38
  Województwo
  1,62
  Cała Polska
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,70
  Pomorskie
  0,79
  Polska
  0,71
 • 0,98 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. malborski
  0,98
  Województwo
  1,27
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie malborskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 637 Zgony
 • 300 Kobiety
  (Zgony)
 • 337 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 9,9 Zgony na 1000 ludności
 • pow. malborski
  9,9
  woj. pomorskie
  9,2
  Kraj
  10,1
 • 110,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. malborski
  110,8
  Województwo
  81,8
  Polska
  101,5
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,2
  woj. pomorskie
  3,6
  Kraj
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,5
  Pomorskie
  2,9
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie malborskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat malborski
  47,0%
  Województwo
  41,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 26,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  26,1%
  Pomorskie
  29,7%
  Kraj
  26,7%
 • 8,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  8,2%
  woj. pomorskie
  8,3%
  Cały kraj
  6,1%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  12,1
  Cały kraj
  5,9
 • 64,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  64,6
  Kraj
  74,3
 • 263,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  263,2
  woj. pomorskie
  271,3
  Cała Polska
  274,3
 • 263,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  263,6
  Polska
  261,6
 • 473,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 456,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 491,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  473,5
  woj. pomorskie
  374,8
  Kraj
  469,0
 • 117,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 65,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 168,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  117,5
  Pomorskie
  80,2
  Cały kraj
  87,7
 • 18,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat malborski
  18,3
  woj. pomorskie
  27,5
  Kraj
  31,8
 • 15,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat malborski
  15,2
  Pomorskie
  7,8
  Cała Polska
  8,0
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,6%
  woj. pomorskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 664 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 343 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 321 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 716 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 361 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 355 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 78 Wymeldowania za granicę
 • 43 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -106 Saldo migracji
 • -48 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -58 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -52 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -54 Saldo migracji zagranicznych
 • -30 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -24 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie malborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat malborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat malborski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie malborskim oddano do użytku 162 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie malborskim to 21 690 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 339 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 52,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 47,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie malborskim to 3,96 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie malborskim to 91,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,54% mieszkań posiada łazienkę, 85,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,41% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 21 690 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 338,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. malborski
  338,80
  Pomorskie
  366,50
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 67,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  67,40 m2
  woj. pomorskie
  72,00 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 22,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  22,80 m2
  woj. pomorskie
  26,40 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,74
  Pomorskie
  3,79
  Cały kraj
  3,82
 • 2,95 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,95
  Województwo
  2,73
  Polska
  2,69
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,79
  Pomorskie
  0,72
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 162 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat malborski
  2,53
  woj. pomorskie
  6,80
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 59 Użytek własny
 • 35 Sprzedaż lub wynajem
 • 62,8%
  37,2%
 • 641 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. malborski
  3,96
  Pomorskie
  3,50
  Polska
  3,91
 • 10,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  10,03
  Pomorskie
  23,80
  Cała Polska
  18,14
 • 14 808 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 91,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. malborski
  91,4 m2
  Pomorskie
  82,5 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat malborski
  0,23 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  99,61%
  Województwo
  99,31%
  Cały kraj
  96,79%
 • 97,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,65%
  Pomorskie
  97,98%
  Cały kraj
  93,66%
 • 94,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,54%
  Pomorskie
  95,66%
  Cała Polska
  91,31%
 • 85,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  85,25%
  woj. pomorskie
  87,25%
  Polska
  82,12%
 • 65,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat malborski
  65,41%
  Pomorskie
  54,82%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat malborski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie malborskim na 1000 mieszkańców pracuje 147 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie malborskim wynosiło w 2017 roku 12,8% (17,5% wśród kobiet i 8,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie malborskim wynosiło 3 694,08 PLN, co odpowiada 81.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu malborskiego 4 078 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 805 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 273.

  12,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu malborskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,6% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 147 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  147,0
  woj. pomorskie
  248,0
  Cały kraj
  247,0
 • 12,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,5% Kobiety
 • 8,7% Mężczyźni
 • powiat malborski
  12,8%
  woj. pomorskie
  5,5%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie malborskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie malborskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie malborskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 694 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 694 PLN
  Pomorskie
  4 497 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie malborskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 078 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 805 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 273 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,6% Przemysł i budownictwo
 • 12,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,6% Pozostałe
 • 51,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 23,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie malborskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 421 Pracujący ogółem
 • 5 185 Kobiety
 • 4 236 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie malborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat malborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat malborski
  61,2
  woj. pomorskie
  64,2
  Kraj
  63,4
 • 31,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat malborski
  31,4
  woj. pomorskie
  32,1
  Kraj
  34,0
 • 105,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  105,4
  Województwo
  99,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat malborski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie malborskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 6 434 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 536 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 594 nowe podmioty, a 570 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (710) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (558) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (745) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (395) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie malborskim najwięcej (431) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 161) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (98) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,8% (1 534) podmiotów, a 74,6% (4 802) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie malborskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.4%) oraz Budownictwo (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 434 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 98 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 534 Przemysł i budownictwo
 • 4 802 Pozostała działalność
 • 594 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie malborskim w 2017 roku
 • 570 Podmioty wyrejestrowane w powiecie malborskim w 2017 roku
 • 4 536 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 161 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 161
 • 220 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 220
 • 48 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 48
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 6 429 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 429
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 343 Spółki handlowe ogółem
 • 343
 • 53  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 53
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 286  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 286
 • 52    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 52
 • 431 Spółki cywilne ogółem
 • 431
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 536 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 150 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 150
 • 762 Budownictwo
 • 762
 • 525 Przetwórstwo przemysłowe
 • 525
 • 396 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 396
 • 358 Transport i gospodarka magazynowa
 • 358
 • 357 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 357
 • 203 Pozostała działalność
 • 203
 • 162 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 162
 • 158 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 158
 • 146 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 146
 • 74 Edukacja
 • 74
 • 64 Informacja i komunikacja
 • 64
 • 57 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 57
 • 53 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 53
 • 47 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 4 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat malborski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie malborskim stwierdzono 1 006 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie malborskim wynosi 70,50% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu malborskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,69 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 7,18 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,28 (83%), drogowe - 1,24 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,63 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat malborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 006 Przestępstwa ogółem
 • 1 006
 • 683 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 683
 • 146 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 146
 • 79 Przestępstwa drogowe
 • 79
 • 40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 40
 • 459 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 459
 • 15,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,74
  Pomorskie
  19,02
  Cała Polska
  19,62
 • 10,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. malborski
  10,69
  woj. pomorskie
  12,49
  Kraj
  12,07
 • 2,28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,28
  woj. pomorskie
  4,24
  Polska
  4,94
 • 1,24 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,24
  Województwo
  1,60
  Polska
  1,78
 • 0,63 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,63
  Pomorskie
  0,55
  Kraj
  0,49
 • 7,18 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,18
  Pomorskie
  10,35
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat malborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat malborski
  71%
  woj. pomorskie
  65%
  Cała Polska
  72%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  woj. pomorskie
  54%
  Cała Polska
  60%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat malborski
  84%
  Pomorskie
  80%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. malborski
  100%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. malborski
  88%
  Województwo
  83%
  Polska
  84%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat malborski
  42%
  Województwo
  47%
  Polska
  52%

Powiat malborski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu malborskiego wyniosła w 2016 roku 77,7 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu malborskiego - 37.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (16.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,9 mln złotych, czyli 11,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu malborskiego wyniosła w 2016 roku 80,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (57.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (6.3%). W budżecie powiatu malborskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 159 złotych na mieszkańca (12,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,0 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie malborskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu malborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat malborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu malborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,7 mln

  1,2 tys(100%)

  85,2 mln

  1,3 tys(100%)

  75,2 mln

  1,2 tys(100%)

  79,7 mln

  1,2 tys(100%)

  78,8 mln

  1,2 tys(100%)

  79,5 mln

  1,2 tys(100%)

  76,9 mln

  1,2 tys(100%)

  77,7 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,8 mln

  347(29.1%)

  24,5 mln

  389(28.7%)

  25,4 mln

  392(33.8%)

  27,1 mln

  419(34%)

  28,5 mln

  443(36.2%)

  28,0 mln

  436(35.2%)

  29,0 mln

  452(37.8%)

  29,2 mln

  456(37.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,8 mln

  125(10.5%)

  8,1 mln

  129(9.5%)

  8,4 mln

  129(11.1%)

  8,8 mln

  136(11.1%)

  10,8 mln

  167(13.7%)

  13,2 mln

  205(16.6%)

  12,7 mln

  198(16.6%)

  12,6 mln

  197(16.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  113(9.5%)

  7,4 mln

  117(8.6%)

  7,4 mln

  115(9.9%)

  10,1 mln

  156(12.6%)

  7,8 mln

  121(9.9%)

  8,1 mln

  126(10.2%)

  8,2 mln

  127(10.6%)

  9,8 mln

  152(12.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,9 mln

  78,2(6.6%)

  5,7 mln

  90,0(6.7%)

  5,7 mln

  87,2(7.5%)

  5,6 mln

  86,4(7%)

  5,7 mln

  88,8(7.3%)

  6,4 mln

  99,4(8%)

  6,9 mln

  107(8.9%)

  6,5 mln

  102(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,3 mln

  211(17.8%)

  6,5 mln

  104(7.7%)

  15,9 mln

  246(21.2%)

  4,3 mln

  65,9(5.4%)

  6,2 mln

  96,4(7.9%)

  8,7 mln

  135(10.9%)

  5,9 mln

  91,8(7.7%)

  6,4 mln

  99,7(8.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  52,1(4.4%)

  3,3 mln

  53,1(3.9%)

  3,5 mln

  54,3(4.7%)

  4,7 mln

  72,4(5.9%)

  3,6 mln

  56,3(4.6%)

  3,9 mln

  60,5(4.9%)

  3,7 mln

  57,3(4.8%)

  4,0 mln

  62,0(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  53,3(4.5%)

  3,5 mln

  55,1(4.1%)

  3,4 mln

  51,8(4.5%)

  4,1 mln

  62,9(5.1%)

  3,9 mln

  61,1(5%)

  3,6 mln

  56,5(4.6%)

  3,3 mln

  51,8(4.3%)

  3,1 mln

  49,0(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  10,6 mln

  169(14.2%)

  21,8 mln

  346(25.6%)

  3,3 mln

  50,7(4.4%)

  2,7 mln

  42,0(3.4%)

  3,2 mln

  50,2(4.1%)

  3,2 mln

  50,0(4%)

  4,1 mln

  63,8(5.3%)

  2,1 mln

  33,3(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  409,7 tys

  6,5(0.5%)

  396,0 tys

  6,3(0.5%)

  749,3 tys

  11,6(1%)

  610,4 tys

  9,4(0.8%)

  668,4 tys

  10,4(0.8%)

  787,7 tys

  12,3(1%)

  728,0 tys

  11,3(0.9%)

  1,2 mln

  19,1(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  818,0 tys

  13,0(1.1%)

  1,7 mln

  26,7(2%)

  50,4 tys

  0,8(0.1%)

  55,1 tys

  0,9(0.1%)

  63,9 tys

  1,0(0.1%)

  46,3 tys

  0,7(0.1%)

  65,1 tys

  1,0(0.1%)

  1,0 mln

  16,2(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  128,0 tys

  2,0(0.2%)

  104,6 tys

  1,7(0.1%)

  131,0 tys

  2,0(0.2%)

  9,4 mln

  145(11.8%)

  6,4 mln

  98,9(8.1%)

  81,2 tys

  1,3(0.1%)

  258,4 tys

  4,0(0.3%)

  714,0 tys

  11,2(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  909,2 tys

  14,5(1.2%)

  1,7 mln

  27,7(2%)

  1,0 mln

  15,7(1.4%)

  1,3 mln

  20,7(1.7%)

  1,3 mln

  20,3(1.7%)

  1,2 mln

  19,0(1.5%)

  715,5 tys

  11,1(0.9%)

  501,1 tys

  7,8(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  177,0 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  165,0 tys

  2,6(0.2%)

  108,1 tys

  1,7(0.1%)

  157,8 tys

  2,4(0.2%)

  67,2 tys

  1,0(0.1%)

  95,8 tys

  1,5(0.1%)

  108,3 tys

  1,7(0.1%)

  150,7 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  31,6 tys

  0,5(0%)

  32,7 tys

  0,5(0%)

  29,0 tys

  0,4(0%)

  43,7 tys

  0,7(0.1%)

  40,3 tys

  0,6(0.1%)

  68,0 tys

  1,1(0.1%)

  56,5 tys

  0,9(0.1%)

  85,9 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  28,0 tys

  0,4(0%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  24,8 tys

  0,4(0%)

  333,2 tys

  5,2(0.4%)

  238,3 tys

  3,7(0.3%)

  876,3 tys

  13,6(1.1%)

  74,5 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  23,9 tys

  0,4(0%)

  24,7 tys

  0,4(0%)

  25,6 tys

  0,4(0%)

  27,0 tys

  0,4(0%)

  25,8 tys

  0,4(0%)

  30,4 tys

  0,5(0%)

  31,1 tys

  0,5(0%)

  28,7 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  205,2 tys

  3,3(0.3%)

  260,4 tys

  4,1(0.3%)

  127,1 tys

  2,0(0.2%)

  761,3 tys

  11,8(1%)

  96,4 tys

  1,5(0.1%)

  1,8 mln

  28,0(2.3%)

  196,3 tys

  3,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  18,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie malborskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu malborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat malborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu malborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,0 mln

  1,0 tys(100%)

  92,6 mln

  1,4 tys(100%)

  70,6 mln

  1,1 tys(100%)

  74,6 mln

  1,2 tys(100%)

  73,5 mln

  1,1 tys(100%)

  77,9 mln

  1,2 tys(100%)

  76,9 mln

  1,2 tys(100%)

  80,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,4 mln

  563(54.5%)

  38,3 mln

  608(41.3%)

  40,2 mln

  621(57%)

  41,5 mln

  642(55.7%)

  44,2 mln

  686(60%)

  43,5 mln

  678(55.9%)

  44,8 mln

  696(58.2%)

  46,3 mln

  723(57.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,8 mln

  124(12%)

  7,9 mln

  126(8.6%)

  9,0 mln

  139(12.7%)

  9,4 mln

  146(12.7%)

  9,6 mln

  148(13%)

  10,2 mln

  159(13.1%)

  10,9 mln

  169(14.1%)

  11,7 mln

  183(14.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  46,7(4.5%)

  3,1 mln

  48,8(3.3%)

  2,7 mln

  42,2(3.9%)

  4,1 mln

  62,9(5.5%)

  3,3 mln

  51,2(4.5%)

  3,5 mln

  54,9(4.5%)

  3,7 mln

  57,3(4.8%)

  5,0 mln

  78,9(6.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  51,9(5%)

  3,3 mln

  51,8(3.5%)

  3,4 mln

  52,9(4.9%)

  4,6 mln

  70,5(6.1%)

  3,6 mln

  55,3(4.8%)

  3,8 mln

  59,2(4.9%)

  3,6 mln

  56,7(4.7%)

  3,9 mln

  60,3(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,5 mln

  119(11.5%)

  5,7 mln

  90,4(6.1%)

  6,5 mln

  100,0(9.2%)

  1,1 mln

  17,7(1.5%)

  1,7 mln

  26,6(2.3%)

  4,9 mln

  77,0(6.4%)

  3,5 mln

  53,8(4.5%)

  3,4 mln

  53,2(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  36,3(3.5%)

  18,0 mln

  286(19.4%)

  3,1 mln

  47,4(4.4%)

  2,7 mln

  42,0(3.6%)

  3,0 mln

  47,0(4.1%)

  3,2 mln

  49,9(4.1%)

  2,5 mln

  38,6(3.2%)

  2,1 mln

  33,2(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  17,4(1.7%)

  929,8 tys

  14,8(1%)

  882,0 tys

  13,6(1.2%)

  928,8 tys

  14,4(1.2%)

  1,0 mln

  15,9(1.4%)

  1,2 mln

  19,3(1.6%)

  1,8 mln

  28,5(2.4%)

  2,0 mln

  31,9(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  31,8(3.1%)

  2,1 mln

  33,6(2.3%)

  2,4 mln

  36,3(3.3%)

  2,6 mln

  40,9(3.5%)

  2,2 mln

  33,5(2.9%)

  2,0 mln

  30,8(2.5%)

  1,7 mln

  26,6(2.2%)

  1,4 mln

  21,9(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  16,2(1.6%)

  682,5 tys

  10,8(0.7%)

  605,3 tys

  9,3(0.9%)

  741,5 tys

  11,5(1%)

  933,5 tys

  14,5(1.3%)

  1,3 mln

  20,0(1.7%)

  1,1 mln

  16,7(1.4%)

  973,6 tys

  15,2(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  409,7 tys

  6,5(0.6%)

  396,0 tys

  6,3(0.4%)

  816,8 tys

  12,6(1.2%)

  707,0 tys

  10,9(0.9%)

  905,8 tys

  14,1(1.2%)

  797,7 tys

  12,4(1%)

  853,0 tys

  13,3(1.1%)

  917,1 tys

  14,3(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  475,3 tys

  7,6(0.7%)

  450,4 tys

  7,2(0.5%)

  511,1 tys

  7,9(0.7%)

  4,9 mln

  75,6(6.6%)

  2,5 mln

  38,7(3.4%)

  830,2 tys

  12,9(1.1%)

  1,1 mln

  16,4(1.4%)

  839,3 tys

  13,1(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  363,0 tys

  5,8(0.6%)

  583,0 tys

  9,3(0.6%)

  450

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,4(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  617,2 tys

  9,6(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  226,6 tys

  3,6(0.3%)

  724,9 tys

  11,5(0.8%)

  189,7 tys

  2,9(0.3%)

  259,5 tys

  4,0(0.3%)

  211,4 tys

  3,3(0.3%)

  251,4 tys

  3,9(0.3%)

  258,6 tys

  4,0(0.3%)

  300,2 tys

  4,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  177,0 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  198,4 tys

  3,2(0.2%)

  114,4 tys

  1,8(0.2%)

  146,6 tys

  2,3(0.2%)

  67,5 tys

  1,0(0.1%)

  120,9 tys

  1,9(0.2%)

  109,2 tys

  1,7(0.1%)

  142,2 tys

  2,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  28,0 tys

  0,4(0%)

  10,0 mln

  159(10.8%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  25,9 tys

  0,4(0%)

  333,4 tys

  5,2(0.5%)

  237,8 tys

  3,7(0.3%)

  876,3 tys

  13,6(1.1%)

  74,5 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  23,3 tys

  0,4(0%)

  24,1 tys

  0,4(0%)

  24,8 tys

  0,4(0%)

  25,8 tys

  0,4(0%)

  26,8 tys

  0,4(0%)

  27,0 tys

  0,4(0%)

  27,0 tys

  0,4(0%)

  26,8 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  205,2 tys

  3,3(0.3%)

  260,4 tys

  4,1(0.3%)

  157,1 tys

  2,4(0.2%)

  744,0 tys

  11,5(1%)

  83,4 tys

  1,3(0.1%)

  1,8 mln

  27,8(2.3%)

  194,6 tys

  3,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  18,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat malborski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 289 mieszkańców powiatu malborskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 491 kobiet oraz 7 798 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,2% mieszkańców powiatu malborskiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 21,5% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu malborskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie malborskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,4%) oraz średnie zawodowe (18,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (21,2%).

  16,2% mieszkańców powiatu malborskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 771 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,08 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,79.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 109,95.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,9% mieszkańców powiatu malborskiego w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 29,5% mężczyzn).

 • 13,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,9%
  Województwo
  18,7%
  Kraj
  17,9%
 • 16,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,8% W miastach
  (wyższe)
 • 7,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,4%
  woj. pomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  Pomorskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. malborski
  11,1%
  woj. pomorskie
  13,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,9%
  Pomorskie
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 18,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. malborski
  24,2%
  Pomorskie
  23,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat malborski
  5,8%
  Pomorskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,5%
  Pomorskie
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 24,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,2%
  woj. pomorskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 771 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  771,0
  Pomorskie
  763,0
  Polska
  811,0
 • 1,08 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. malborski
  1,08
  Pomorskie
  1,13
  Kraj
  1,01
 •  
 • 80,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 80,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 29,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,79
  woj. pomorskie
  96,70
  Kraj
  96,62
 • 88,94 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,94
  woj. pomorskie
  91,49
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat malborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat malborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  woj. pomorskie
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 10 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10
 •  
 • 264,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 226,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 109,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  109,95
  Województwo
  101,10
  Cały kraj
  100,01
 • 97,94 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  97,94
  Pomorskie
  91,18
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat malborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat malborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  Pomorskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 162,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 115,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie malborskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,0
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 95,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 62,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. malborski
  23,0
  Województwo
  24,0
  Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 69,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 44,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  14,0
  Pomorskie
  20,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14 Szkoły policealne ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 14
 • 15 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 15
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat malborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat malborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat malborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat malborski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie malborskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie malborskim znajdowało się 6 hoteli (4 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3 (całoroczne: 2)
  • domy wycieczkowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 527)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 14


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie malborskim: 27 (publiczne: 27, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 22 (przystosowane wejście do budynku: 22, udogodnienia wewnątrz budynku: 15). W powiecie malborskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 070 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 992 (uczestnicy: 89 666)
  • seanse filmowe: 193 (uczestnicy: 1 695)
  • wystawy: 104 (uczestnicy: 1 575)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 15 (uczestnicy: 17 520)
  • koncerty: 70 (uczestnicy: 38 030)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 90 (uczestnicy: 10 375)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 217 (uczestnicy: 6 840)
  • konkursy: 147 (uczestnicy: 1 846)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 1 495)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 350)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 450)
  • warsztaty: 39 (uczestnicy: 1 105)
  • inne: 98 (uczestnicy: 8 385)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 647)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 46)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 45)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 9)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 78)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 385)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 74)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 14 (absolwenci: 121)
  • języków obcych: 7 (absolwenci: 43)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 12)
  • tańca: 2 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 36)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • politechniczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 10
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 34 (członkowie: 633)
  • teatralne: 2 (członkowie: 27)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 158)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 139)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 38)
  • taneczne: 16 (członkowie: 271)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie malborskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 638 963 zwiedzających, co daje 99 964 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie malborskim działało 8 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 123 020 wolumenów oraz 119 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 21 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 9 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 125 699 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 47
  • dostępne dla czytelników: 30
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 16
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 5
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie malborskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 60 256 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 080. Odnotowano 309 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 59 447 wolumenów. Odnotowano 1 046 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie malborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie malborskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 329 członków. Zarejestrowano 1 371 ćwiczących (mężczyźni: 948, kobiety: 423, chłopcy do lat 18: 765, dziewczęta do lat 18: 323). Aktywne były 33 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (33), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie malborskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat malborski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat malborski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 95 wypadków drogowych w powiecie malborskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 116 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 148,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 18,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 263,6 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie malborskim zarejestrowanych było 44 007 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 33 726 samochodów osobowych (526,9 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 4 406 samochodów ciężarowych (75,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 164 autobusów (2,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 405 ciągników siodłowych (6,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 355 motocykli (36,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,5 lat.


  W 2017 roku w powiecie malborskim znajdowało się 46 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 40 taksówek oraz 40 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 95 Wypadki drogowe
 • 8 Ofiary śmiertelne
 • 116 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie malborskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 148,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. malborski
  148,4
  Województwo
  117,7
  Kraj
  87,6
 • 12,46 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,5
  Pomorskie
  6,2
  Cały kraj
  7,9
 • 18,18 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat malborski
  18,2
  Województwo
  8,7
  Cały kraj
  10,6
 • 263,59 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. malborski
  263,6
  Województwo
  202,6
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 44 007 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie malborskim w 2016 roku
 • 33 726 Samochody osobowe
 • 4 406 Samochody ciężarowe
 • 150 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 164 Autobusy
 • 273 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 405 Ciągniki samochodowe
 • 405   Ciągniki siodłowe
 • 2 674 Ciągniki rolnicze
 • 2 355 Motocykle
 • 895   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 769 Motorowery
 • 33 726Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie malborskim
 • Samochody osobowe w powiecie malborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 526,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  526,9
  Województwo
  559,3
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 380
  • 1400-1649 kg8 866
  • 1650-1899 kg7 762
  • 1900 kg i więcej7 718
 • 9 380 do 1399 kg
 • 8 866 1400-1649 kg
 • 7 762 1650-1899 kg
 • 7 718 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 918 do 1399 cm3
 • 11 918
 • 19 101 1400-1999 cm3
 • 19 101
 • 2 707 2000 i więcej cm3
 • 2 707
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie malborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 231
  • olej napędowy10 675
  • gaz (LPG)4 015
  • pozostałe2 805
 • 16 231 benzyna
 • 10 675 olej napędowy
 • 4 015 gaz (LPG)
 • 2 805 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 358 do 1 roku
 • 358
 • 205 2 lata
 • 205
 • 246 3 lata
 • 246
 • 737 4-5 lat
 • 737
 • 890 6-7 lat
 • 890
 • 1 623 8-9 lat
 • 1 623
 • 2 151 10-11 lat
 • 2 151
 • 5 157 12-15 lat
 • 5 157
 • 7 385 16-20 lat
 • 7 385
 • 5 680 21-25 lat
 • 5 680
 • 3 094 26-30 lat
 • 3 094
 • 6 200 31 lat i więcej
 • 6 200
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie malborskim
 • Powiat
  20,3 lat
  Pomorskie
  18,1 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 4 406Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie malborskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie malborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 75,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  75,2
  Województwo
  90,7
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 866 do 999 kg
 • 2 866
 • 881 1000-1499 kg
 • 881
 • 264 1500-2999 kg
 • 264
 • 18 3000-3499 kg
 • 18
 • 40 3500-4999 kg
 • 40
 • 121 5000-6999 kg
 • 121
 • 137 7000-9999 kg
 • 137
 • 61 10000-14999 kg
 • 61
 • 18 15000 kg i więcej
 • 18
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna766
  • olej napędowy2 619
  • gaz (LPG)153
  • pozostałe868
 • 766 benzyna
 • 2 619 olej napędowy
 • 153 gaz (LPG)
 • 868 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 37 do 1 roku
 • 37
 • 42 2 lata
 • 42
 • 39 3 lata
 • 39
 • 104 4-5 lat
 • 104
 • 214 6-7 lat
 • 214
 • 212 8-9 lat
 • 212
 • 222 10-11 lat
 • 222
 • 620 12-15 lat
 • 620
 • 816 16-20 lat
 • 816
 • 419 21-25 lat
 • 419
 • 379 26-30 lat
 • 379
 • 1 302 31 lat i więcej
 • 1 302
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie malborskim
 • Tutaj
  21,6 lat
  Pomorskie
  18,4 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 164Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie malborskim
 • Autobusy w powiecie malborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. malborski
  2,6
  Województwo
  3,2
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy119
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe44
 • 1 benzyna
 • 119 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 44 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 15 12-15 lat
 • 15
 • 32 16-20 lat
 • 32
 • 16 21-25 lat
 • 16
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 51 31 lat i więcej
 • 51
 • 24,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie malborskim
 • Powiat
  24,0 lat
  Województwo
  20,3 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 405Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie malborskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie malborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 6,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,3
  woj. pomorskie
  9,9
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy377
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe26
 • 2 benzyna
 • 377 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 7 2 lata
 • 7
 • 4 3 lata
 • 4
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 17 6-7 lat
 • 17
 • 53 8-9 lat
 • 53
 • 41 10-11 lat
 • 41
 • 63 12-15 lat
 • 63
 • 79 16-20 lat
 • 79
 • 34 21-25 lat
 • 34
 • 43 26-30 lat
 • 43
 • 49 31 lat i więcej
 • 49
 • 17,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie malborskim
 • Powiat
  17,4 lat
  Województwo
  12,8 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 2 355Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie malborskim
 • Motocykle w powiecie malborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 36,8 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. malborski
  36,8
  Województwo
  30,8
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 38 do 1 roku
 • 38
 • 13 2 lata
 • 13
 • 7 3 lata
 • 7
 • 22 4-5 lat
 • 22
 • 35 6-7 lat
 • 35
 • 71 8-9 lat
 • 71
 • 77 10-11 lat
 • 77
 • 108 12-15 lat
 • 108
 • 175 16-20 lat
 • 175
 • 82 21-25 lat
 • 82
 • 230 26-30 lat
 • 230
 • 1 497 31 lat i więcej
 • 1 497
 • 28,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie malborskim
 • Tutaj
  28,5 lat
  woj. pomorskie
  23,6 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 46 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 36 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie malborskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 924,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat malborski
  924,7 km
  Pomorskie
  634,6 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 7,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  7,2 km
  Województwo
  5,0 km
  Polska
  3,2 km
 • 40 Liczba licencji na taksówki
 • 40 Liczba taksówek