Miasteczko Śląskie w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Miasteczko Śląskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Miasteczko Śląskie to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu tarnogórskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Miasteczko Śląskie.
 • 6 948 Liczba mieszkańców
 • 67,8 km² Powierzchnia
 • 102,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • STA Tablice rejestracyjne
 • Michał Jacek Skrzydło Burmistrz miasta
Miasteczko Śląskie na mapie
Identyfikatory
 • 18.939550.5019 Współrzędne GPS
 • 2413021 TERYT (TERC)
 • 0943902 SIMC
Herb miasta Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie herb

Jak Miasteczko Śląskie wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Miasteczko Śląskie na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Miasteczko Śląskie wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Miasteczko Śląskie plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
27Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
65Miasta o największej powierzchni w Polsce
66Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
76Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
122Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
125Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
139Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
165Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
169Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
172Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
179Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
193Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
196Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
245Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
258Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
261Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
267Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
268Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
306Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)

Miasteczko Śląskie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-610Poczta Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8
42-610Skrytki Pocztowe Poczta Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8

Miasteczko Śląskie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Miasteczku Śląskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Tarnowskich Górach (podlega pod: ZUS Oddział w Zabrzu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Górnicza 4/8
42-600 Tarnowskie Góry
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
(32) 393-80-01
(32) 393-80-02
ul. Rynek 8
42-610 Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Miasteczko Śląskie jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 948, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Miasteczka Śląskiego zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 2,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  25,8% mieszkańców Miasteczka Śląskiego jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Miasteczko Śląskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -54. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,70 na 1000 mieszkańców Miasteczka Śląskiego. W 2022 roku urodziło się 45 dzieci, w tym 51,1% dziewczynek i 48,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 302 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,6% zgonów w Miasteczku Śląskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w Miasteczku Śląskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Miasteczka Śląskiego przypada 14.11 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 77 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 76 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Miasteczka Śląskiego 1. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  59,7% mieszkańców Miasteczka Śląskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Miasteczka Śląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 948 Liczba mieszkańców
 • 3 591 Kobiety
 • 3 357 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Miasteczku Śląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Miasteczku Śląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Miasteczku Śląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Miasteczka Śląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,6 lat
  śląskie
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Miasteczko Śląskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Miasteczka Śląskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Miasteczko Śląskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Miasteczko Śląskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Miasteczko Śląskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  25,9%
  Województwo
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 30,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasteczko Śląskie
  58,7%
  Województwo
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,8%
  Województwo
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasteczko Śląskie
  6,4%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. śląskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Miasteczku Śląskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,0
  woj. śląskie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasteczko Śląskie
  1,6
  woj. śląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Miasteczku Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -54 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -25 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -29 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,70 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,7
  Województwo
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Miasteczku Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Miasteczku Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Miasteczku Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Miasteczku Śląskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 45 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,1%
  48,9%
 • 6,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasteczko Śląskie
  6,4
  śląskie
  7,3
  Kraj
  8,1
 • 31,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,8
  woj. śląskie
  32,5
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 302 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 345 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasteczko Śląskie
  3 302 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 296 Waga 3500g - 3999g
 • 296
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 185 Waga 2500g - 2999g
 • 185
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasteczko Śląskie
  1,22
  śląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  woj. śląskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,60
  śląskie
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Miasteczku Śląskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99 Zgony
 • 48 Kobiety
  (Zgony)
 • 51 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasteczko Śląskie
  14,1
  śląskie
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 166,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  166,6
  śląskie
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. śląskie
  4,8
  Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasteczko Śląskie
  2,9
  woj. śląskie
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnogórskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasteczko Śląskie
  37,6%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,5%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,1%
  śląskie
  5,2%
  Kraj
  6,7%
 • 88 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,4
  Cała Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Cała Polska
  70,6
 • 303,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  303,2
  Województwo
  315,1
  Polska
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,1
  Kraj
  253,9
 • 447,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 453,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 440,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasteczko Śląskie
  447,6
  woj. śląskie
  473,7
  Kraj
  426,2
 • 59,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  59,7
  woj. śląskie
  63,1
  Polska
  62,9
 • 41,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,8
  śląskie
  39,0
  Kraj
  33,8
 • 9,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,7
  śląskie
  8,1
  Kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 77 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 76 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 34 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Miasteczku Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Miasteczko Śląskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miasteczko Śląskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Miasteczku Śląskim oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Miasteczku Śląskim to 2 491 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Miasteczku Śląskim to 4,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Miasteczku Śląskim to 113,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,52% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,63% mieszkań posiada łazienkę, 90,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,26% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnogórskiego.

  Powiat tarnogórski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 491 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 357,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasteczko Śląskie
  357,30
  śląskie
  423,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  73,00 m2
  Województwo
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 26,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,10 m2
  woj. śląskie
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,01 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,01
  śląskie
  3,79
  Cała Polska
  3,83
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,80
  woj. śląskie
  2,36
  Cała Polska
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  śląskie
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,58
  woj. śląskie
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,94
  woj. śląskie
  4,13
  Polska
  3,89
 • 12,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  12,77
  Województwo
  17,79
  Kraj
  24,56
 • 2 049 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 113,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  113,8 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasteczko Śląskie
  0,29 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasteczko Śląskie
  99,52%
  Województwo
  99,06%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasteczko Śląskie
  98,51%
  Województwo
  96,69%
  Polska
  95,18%
 • 97,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,63%
  woj. śląskie
  95,74%
  Cały kraj
  93,75%
 • 90,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  90,45%
  Województwo
  84,47%
  Kraj
  85,83%
 • 72,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  72,26%
  śląskie
  68,55%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Miasteczko Śląskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Miasteczku Śląskim na 1000 mieszkańców pracuje 282osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 29,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 70,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Miasteczku Śląskim wynosiło w 2023 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Miasteczku Śląskim wynosiło 6 218,12 PLN, co odpowiada 92.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Miasteczka Śląskiego 870 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 734 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -136.

  3,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Miasteczka Śląskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,7% w przemyśle i budownictwie, a 29,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 282 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  282,0
  Województwo
  282,0
  Kraj
  259,0
 • 8,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,9% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,4%
  Województwo
  3,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Miasteczku Śląskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Miasteczku Śląskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Miasteczku Śląskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 321 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 218 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Miasteczku Śląskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 870 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 734 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -136 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 3,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,7% Przemysł i budownictwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 29,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 33,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,1% Pozostałe
 • 48,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Miasteczku Śląskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 984 Pracujący ogółem
 • 586 Kobiety
 • 1 398 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Miasteczku Śląskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Miasteczko Śląskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,6
  Województwo
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 37,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasteczko Śląskie
  37,9
  woj. śląskie
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 127,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  127,7
  woj. śląskie
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Miasteczko Śląskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Miasteczku Śląskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 661 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 531 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 43 nowe podmioty, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (66) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (27) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (60) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (21) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Miasteczku Śląskim najwięcej (43) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (635) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,5% (228) podmiotów, a 63,5% (420) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Miasteczku Śląskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.3%) oraz Budownictwo (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 661 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 228 Przemysł i budownictwo
 • 420 Pozostała działalność
 • 43 Podmioty nowo zarejestrowane w Miasteczku Śląskim w 2023 roku
 • 28 Podmioty wyrejestrowane w Miasteczku Śląskim w 2023 roku
 • 531 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 635 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 635
 • 23 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 23
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 660 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 660
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 Spółki handlowe ogółem
 • 33
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 43 Spółki cywilne ogółem
 • 43
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 531 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 108 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 108
 • 102 Budownictwo
 • 102
 • 91 Przetwórstwo przemysłowe
 • 91
 • 44 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 44
 • 40 Transport i gospodarka magazynowa
 • 40
 • 31 Pozostała działalność
 • 31
 • 24 Informacja i komunikacja
 • 24
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 17 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 17
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miasteczko Śląskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Miasteczku Śląskim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 170 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Miasteczku Śląskim wynosi 72,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Miasteczka Śląskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,58 (wykrywalność 60%) oraz o charakterze gospodarczym - 11,29 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 11,44 (49%), drogowe - 1,61 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Miasteczka Śląskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Miasteczko Śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 170 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 170
 • 74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 74
 • 79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 79
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 80 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 80
 • 24,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  24,33
  woj. śląskie
  35,08
  Polska
  22,81
 • 10,58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,58
  śląskie
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 11,29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasteczko Śląskie
  11,29
  woj. śląskie
  17,79
  Polska
  6,99
 • 1,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,61
  woj. śląskie
  1,68
  Cały kraj
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasteczko Śląskie
  0,32
  śląskie
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 11,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,44
  śląskie
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Miasteczko Śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasteczko Śląskie
  73%
  śląskie
  80%
  Polska
  71%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  60%
  woj. śląskie
  67%
  Polska
  63%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasteczko Śląskie
  79%
  Województwo
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  śląskie
  89%
  Cała Polska
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  50%
  śląskie
  60%
  Kraj
  51%

Miasteczko Śląskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Miasteczka Śląskiego wyniosła w 2022 roku 44,2 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Miasteczka Śląskiego - 29.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,6 mln złotych, czyli 3,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Miasteczka Śląskiego wyniosła w 2022 roku 48,5 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (50.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (12.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.1%). W budżecie Miasteczka Śląskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (17,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 223 złotych na mieszkańca (3,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 29,1%.
 • Wydatki budżetu w Miasteczku Śląskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Miasteczka Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Miasteczko Śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Miasteczka Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,0 mln

  3,9 tys(100%)

  32,3 mln

  4,4 tys(100%)

  36,0 mln

  4,9 tys(100%)

  40,5 mln

  5,5 tys(100%)

  37,9 mln

  5,1 tys(100%)

  43,6 mln

  6,1 tys(100%)

  49,9 mln

  7,0 tys(100%)

  44,2 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,8 mln

  1,7 tys(44.3%)

  8,7 mln

  1,2 tys(26.9%)

  9,8 mln

  1,3 tys(27.1%)

  9,2 mln

  1,2 tys(22.8%)

  10,4 mln

  1,4 tys(27.4%)

  10,2 mln

  1,4 tys(23.4%)

  11,9 mln

  1,6 tys(23.8%)

  13,1 mln

  1,9 tys(29.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  504(12.8%)

  4,1 mln

  548(12.6%)

  4,3 mln

  579(11.9%)

  5,6 mln

  749(13.8%)

  4,2 mln

  563(11.1%)

  4,1 mln

  550(9.4%)

  4,6 mln

  631(9.3%)

  5,5 mln

  782(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  357(9.1%)

  2,5 mln

  342(7.8%)

  2,6 mln

  354(7.3%)

  3,0 mln

  398(7.3%)

  4,6 mln

  625(12.3%)

  6,4 mln

  868(14.8%)

  4,2 mln

  576(8.5%)

  4,9 mln

  699(11%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  228(5.8%)

  2,7 mln

  362(8.3%)

  3,7 mln

  496(10.2%)

  6,2 mln

  828(15.2%)

  1,8 mln

  238(4.7%)

  3,6 mln

  490(8.3%)

  6,2 mln

  853(12.5%)

  2,7 mln

  389(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  453(11.5%)

  6,7 mln

  908(20.8%)

  1,8 mln

  245(5%)

  1,8 mln

  236(4.3%)

  1,8 mln

  244(4.8%)

  1,6 mln

  222(3.8%)

  1,8 mln

  241(3.5%)

  2,4 mln

  351(5.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  230(5.9%)

  3,8 mln

  509(11.7%)

  3,9 mln

  520(10.7%)

  3,0 mln

  400(7.4%)

  2,8 mln

  381(7.5%)

  2,8 mln

  374(6.4%)

  2,8 mln

  378(5.6%)

  2,4 mln

  345(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  430,6 tys

  58,5(1.5%)

  26,4 tys

  3,6(0.1%)

  25,1 tys

  3,4(0.1%)

  30,6 tys

  4,1(0.1%)

  23,4 tys

  3,1(0.1%)

  23,9 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 mln

  337(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  871,9 tys

  118(3%)

  1,2 mln

  162(3.7%)

  1,2 mln

  161(3.3%)

  1,3 mln

  179(3.3%)

  1,3 mln

  177(3.5%)

  1,8 mln

  241(4.1%)

  1,8 mln

  247(3.6%)

  1,3 mln

  192(3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  435,0 tys

  59,1(1.5%)

  590,9 tys

  79,7(1.8%)

  444,5 tys

  59,9(1.2%)

  568,9 tys

  76,4(1.4%)

  492,2 tys

  66,1(1.3%)

  502,3 tys

  67,7(1.2%)

  1,1 mln

  146(2.1%)

  784,8 tys

  113(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  80,8 tys

  11,0(0.3%)

  117,5 tys

  15,8(0.4%)

  166,3 tys

  22,4(0.5%)

  225,8 tys

  30,3(0.6%)

  129,3 tys

  17,4(0.3%)

  278,8 tys

  37,6(0.6%)

  2,6 mln

  356(5.2%)

  676,8 tys

  97,1(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  314,4 tys

  42,7(1.1%)

  118,5 tys

  16,0(0.4%)

  924,4 tys

  125(2.6%)

  1,9 mln

  257(4.7%)

  665,8 tys

  89,5(1.8%)

  763,8 tys

  103(1.8%)

  1,2 mln

  160(2.3%)

  634,6 tys

  91,0(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  376,9 tys

  51,2(1.3%)

  375,9 tys

  50,7(1.2%)

  393,5 tys

  53,0(1.1%)

  431,1 tys

  57,9(1.1%)

  448,0 tys

  60,2(1.2%)

  414,5 tys

  55,9(1%)

  529,7 tys

  72,3(1.1%)

  567,7 tys

  81,4(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  51,8 tys

  7,0(0.2%)

  74,6 tys

  10,1(0.2%)

  52,8 tys

  7,1(0.1%)

  52,1 tys

  7,0(0.1%)

  152,0 tys

  20,4(0.4%)

  102,1 tys

  13,8(0.2%)

  70,4 tys

  9,6(0.1%)

  223,2 tys

  32,0(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  291,0 tys

  39,5(1%)

  293,1 tys

  39,5(0.9%)

  293,3 tys

  39,5(0.8%)

  212,7 tys

  28,5(0.5%)

  199,0 tys

  26,7(0.5%)

  167,5 tys

  22,6(0.4%)

  133,2 tys

  18,2(0.3%)

  150,4 tys

  21,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  159,3 tys

  21,7(0.6%)

  202,9 tys

  27,4(0.6%)

  257,9 tys

  34,8(0.7%)

  288,2 tys

  38,7(0.7%)

  319,5 tys

  42,9(0.8%)

  295,7 tys

  39,9(0.7%)

  297,9 tys

  40,6(0.6%)

  40,6 tys

  5,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  20,0 tys

  2,7(0.1%)

  20,0 tys

  2,7(0.1%)

  15,0 tys

  2,0(0%)

  20,0 tys

  2,7(0%)

  20,0 tys

  2,7(0.1%)

  20,0 tys

  2,7(0%)

  20,0 tys

  2,7(0%)

  31,6 tys

  4,5(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,7(0%)

  12,6 tys

  1,7(0%)

  15,2 tys

  2,1(0%)

  12,9 tys

  1,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 tys

  0,3(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  975

  0,1(0%)

  951

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,8 tys

  7,4(0.2%)

  8,5 tys

  1,1(0%)

  5,7 tys

  0,8(0%)

  87,5 tys

  11,8(0.2%)

  56,6 tys

  7,6(0.1%)

  55,4 tys

  7,5(0.1%)

  12,4 tys

  1,7(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  780,6 tys

  105(2.4%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Miasteczku Śląskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Miasteczka Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Miasteczko Śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Miasteczka Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,4 mln

  3,7 tys(100%)

  33,3 mln

  4,5 tys(100%)

  34,6 mln

  4,7 tys(100%)

  36,6 mln

  4,9 tys(100%)

  39,4 mln

  5,3 tys(100%)

  47,9 mln

  6,7 tys(100%)

  49,1 mln

  6,9 tys(100%)

  48,5 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,8 mln

  2,0 tys(54%)

  16,8 mln

  2,3 tys(50.5%)

  17,0 mln

  2,3 tys(49.2%)

  17,9 mln

  2,4 tys(48.9%)

  18,9 mln

  2,5 tys(47.9%)

  19,5 mln

  2,6 tys(40.7%)

  21,7 mln

  3,0 tys(44.1%)

  24,5 mln

  3,5 tys(50.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,7 mln

  509(13.7%)

  3,7 mln

  501(11.2%)

  3,8 mln

  516(11.1%)

  4,0 mln

  540(11%)

  4,7 mln

  629(11.9%)

  7,6 mln

  1,0 tys(15.8%)

  6,9 mln

  938(14%)

  6,1 mln

  874(12.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  327(8.8%)

  4,0 mln

  535(11.9%)

  4,4 mln

  588(12.6%)

  3,8 mln

  515(10.5%)

  3,7 mln

  493(9.3%)

  4,3 mln

  574(8.9%)

  4,6 mln

  622(9.3%)

  3,9 mln

  567(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  306(8.2%)

  1,7 mln

  227(5.1%)

  1,7 mln

  223(4.8%)

  1,8 mln

  235(4.8%)

  2,2 mln

  289(5.5%)

  4,3 mln

  583(9%)

  2,7 mln

  370(5.5%)

  2,5 mln

  357(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  426,5 tys

  58,0(1.6%)

  9,2 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 mln

  337(4.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  185(5%)

  691,5 tys

  93,2(2.1%)

  708,0 tys

  95,4(2%)

  783,1 tys

  105(2.1%)

  797,5 tys

  107(2%)

  689,4 tys

  92,9(1.4%)

  1,5 mln

  204(3%)

  1,1 mln

  161(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  287(7.7%)

  5,4 mln

  733(16.3%)

  466,2 tys

  62,8(1.3%)

  389,1 tys

  52,2(1.1%)

  370,6 tys

  49,8(0.9%)

  361,6 tys

  48,7(0.8%)

  340,4 tys

  46,5(0.7%)

  861,2 tys

  124(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  63,1 tys

  8,6(0.1%)

  847,8 tys

  122(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  77,1 tys

  10,5(0.3%)

  116,7 tys

  15,7(0.4%)

  148,8 tys

  20,1(0.4%)

  1,3 mln

  171(3.5%)

  529,6 tys

  71,2(1.3%)

  155,0 tys

  20,9(0.3%)

  242,3 tys

  33,1(0.5%)

  403,2 tys

  57,8(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  12,2 tys

  1,7(0%)

  4,7 tys

  0,6(0%)

  125,4 tys

  16,9(0.4%)

  166,0 tys

  22,3(0.5%)

  23,4 tys

  3,1(0.1%)

  14,6 tys

  2,0(0%)

  24,1 tys

  3,3(0%)

  31,1 tys

  4,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,8 tys

  2,7(0.1%)

  14,4 tys

  1,9(0%)

  17,4 tys

  2,4(0.1%)

  17,6 tys

  2,4(0%)

  16,5 tys

  2,2(0%)

  21,3 tys

  2,9(0%)

  23,1 tys

  3,1(0%)

  29,5 tys

  4,2(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 tys

  1,3(0%)

  9,0 tys

  1,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  47,1 tys

  6,4(0.2%)

  36,1 tys

  4,9(0.1%)

  22,8 tys

  3,1(0.1%)

  10,1 tys

  1,4(0%)

  5,9 tys

  0,8(0%)

  4,7 tys

  0,6(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  3,9 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,8 tys

  7,4(0.2%)

  8,5 tys

  1,1(0%)

  5,7 tys

  0,8(0%)

  87,5 tys

  11,8(0.2%)

  56,6 tys

  7,6(0.1%)

  55,4 tys

  7,5(0.1%)

  12,4 tys

  1,7(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 tys

  0,2(0%)

  534

  0,1(0%)

  523

  0,1(0%)

  490

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  71,3 tys

  9,7(0.3%)

  411,5 tys

  55,5(1.2%)

  24,3 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  156,0 tys

  21,0(0.4%)

  1,0 mln

  136(2.1%)

  928,1 tys

  127(1.9%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  400,8 tys

  54,0(1.2%)

  140,3 tys

  18,9(0.4%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,1 tys

  2,2(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  356

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  375

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  300

  0,0(0%)

  853

  0,1(0%)

  138

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Miasteczko Śląskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 588 mieszkańców Miasteczka Śląskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 778 kobiet oraz 809 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Miasteczka Śląskiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 9,5% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Miasteczka Śląskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Miasteczku Śląskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,9%) oraz średnie zawodowe (26,3%).

  W roku 2022 w Miasteczku Śląskim mieściły się 4 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 261 dzieci (135 dziewczynek oraz 126 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Miasteczku Śląskim mieściły się 3 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 185 dzieci (78 dziewczynek oraz 107 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  18,5% mieszkańców Miasteczka Śląskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 894 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 519 uczniów (239 kobiet oraz 280 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Miasteczku Śląskim placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 411 uczniów (198 kobiet oraz 213 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,95.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,5% mieszkańców Miasteczka Śląskiego w wieku potencjalnej nauki (23,0% kobiet i 22,0% mężczyzn).

 • 25,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  25,6%
  Województwo
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,7%
  śląskie
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasteczko Śląskie
  10,3%
  Województwo
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  śląskie
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasteczko Śląskie
  9,5%
  woj. śląskie
  10,6%
  Kraj
  12,3%
 • 11,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,0%
  śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 894 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasteczko Śląskie
  894,0
  śląskie
  951,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,75
  Województwo
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 240 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Miasteczko Śląskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 261 Dzieci
 • 135 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 126 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,7%
  48,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 44 3 lata
 • 44
 • 75 4 lata
 • 75
 • 66 5 lata
 • 66
 • 73 6 lat
 • 73
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 32 4 lata
 • 32
 • 37 5 lata
 • 37
 • 50 6 lat
 • 50
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 28 3 lata
 • 28
 • 43 4 lata
 • 43
 • 29 5 lata
 • 29
 • 23 6 lat
 • 23
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 17,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Miasteczku Śląskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miasteczku Śląskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE NR3 MIASTECZKO ŚLASKIE
  Publiczne
  32 288-80-45
  32 288-80-45
  ul. SREBRNA 12
  42-610 Miasteczko Śląskie
  4948
  Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  32 288-80-25
  32 288-80-25
  ul. DĘBINA 1
  42-610 Miasteczko Śląskie
  3617
  Publiczne Przedszkole nr 2
  Publiczne
  32 284-96-35
  ul. Harcerska 5
  42-610 Miasteczko Śląskie
  247-
  Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego (bł. Edmund Bojanowski)
  Niepubliczne
  32 288-81-80
  ul. GAŁCZYŃSKIEGO 26
  42-610 Miasteczko Śląskie
  ---
 • Szkoły podstawowe w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Miasteczko Śląskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 519 Uczniowie
 • 239 Kobiety
  (uczniowie)
 • 280 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,1%
  53,9%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 82 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasteczko Śląskie
  20,0
  woj. śląskie
  17,5
  Polska
  17,0
 •  
 • 42,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  89,95
  śląskie
  96,89
  Cały kraj
  95,96
 • 89,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasteczko Śląskie
  89,08
  śląskie
  95,51
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Miasteczko Śląskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Miasteczko Śląskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Miasteczku Śląskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miasteczku Śląskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Teodor Christoph)
  Publiczna
  32 288-86-61
  32 288-86-61
  ul. Dworcowa 5
  42-610 Miasteczko Śląskie
  1427935
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Gustaw Morcinek)
  Publiczna
  32 284-96-68
  32 284-96-68
  ul. Harcerska 5
  42-610 Miasteczko Śląskie
  6115-
 • Edukacyjne grupy wieku w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Miasteczko Śląskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Miasteczko Śląskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Miasteczko Śląskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miasteczko Śląskie - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Miasteczku Śląskim

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Miasteczku Śląskim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Miasteczku Śląskim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Miasteczku Śląskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 260 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 54 (uczestnicy: 8 960)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 776)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 1 763)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 536)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 5 222)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 45)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 382)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 151)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 85)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 234)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 78)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 74)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 18)
  • taneczne: 5 (członkowie: 64)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Miasteczku Śląskim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 101 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 42 622 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Miasteczku Śląskim działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 257 członków. Zarejestrowano 152 ćwiczących (mężczyźni: 140, kobiety: 12, chłopcy do lat 18: 82, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Miasteczku Śląskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Miasteczka Śląskiego znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Miasteczku Śląskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/486/56 z 1956-11-02
  • Kościół z XVII w.dnia 1966-04-15, wykaz dokumentów: 605/66 z 1966-04-15
  • Dzwonnica z XVII w.dnia 1966-04-15, wykaz dokumentów: 605/66 z 1966-04-15
  • Figura z XVIII w.dnia 1966-04-15, wykaz dokumentów: 605/66 z 1966-04-15
  • Zespół - kościół (data nieznana)dnia 1966-04-15, wykaz dokumentów: 605/66 z 1966-04-15
  • Spichlerz z XVIII w.dnia 1966-05-02, wykaz dokumentów: 647/66 z 1966-05-02
  • Kościół z XX w.dnia 1966-05-02, wykaz dokumentów: 650/66 z 1966-05-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1966-05-02, wykaz dokumentów: 651/66 z 1966-05-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1966-05-02, wykaz dokumentów: 652/66 z 1966-05-02
  • Kościół z XIX w.dnia 1966-05-02, wykaz dokumentów: 654/66 z 1966-05-02
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1966-05-02, wykaz dokumentów: 655/66 z 1966-05-02
 • Formy ochrony przyrody w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Miasteczka Śląskiego znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Miasteczku Śląskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1955-06-11, Opis granicy: W odległości kilku metrów od zabudowań gospodarczych w oddziale 237 Leśnictwo Mieczysko
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - 5 szt., Data ustanowienia: 1955-06-11, Opis granicy: Obok strumyka w oddziale 237 Leśnictwo Mieczysko
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 10 szt., Data ustanowienia: 1955-06-11, Opis granicy: W oddziale 237 Leśnictwo Mieczysko
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb czerwony (Quercus rubra), Data ustanowienia: 2010-11-30, Opis granicy: Bibiela Mieczysko obok budynku dawnego nadleśnictwa
  • Pomnik przyrodyOpis: Klon zwyczajny (Acer platanoides), Data ustanowienia: 2010-11-30, Opis granicy: Miasteczko Śląskie - cmentarz ul. Norwida
  • Gierzyna - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie ekosystemu będącego siedliskiem i ostoją chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, Data ustanowienia: 2010-11-30, Opis granicy: gm. Miasteczko Śląskie, Powierzchnia: 10.25 ha
  • Pasieki - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie ekosystemu będącego siedliskiem i ostoją chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Zakres ochrony czynnej obejmuje: 1) utrzymanie i ochronę ekosystemu wodnego a w szczególności naturalnych wysięków ze zbiorników wodnych i rowów; 2) zachowanie istniejących zakrzewień i zadrzewień; 3) tworzenie zielno-krzewiastych stref buforowych wokół zbiorników; 4) utrzymanie istniejących mikrośrodowisk oraz rodzimej dla tego miejsca fauny i flory; 5) utrzymanie i odtwarzanie zbiorowiska roślinności nadbrzeżnej i wodnej; 6) ograniczanie rozwoju roślinności inwazyjnej zwłaszcza gatunków obcych geograficznie; 7) ochrona występujących gatunków bezkręgowców płazów gadów oraz ptaków zalatujących i wykorzystujące ten obszar jako tereny lęgowe; 8) utrzymanie wartości przyrodniczych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych dla celów edukacyjnych turystycznych i rekreacyjno-wypoczynkowych; 9) zachowanie bogatej różnorodności biologicznej unikatowej tego ekosystemu., Data ustanowienia: 2010-11-30, Powierzchnia: 10.0 ha

Miasteczko Śląskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Miasteczku Śląskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 14,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Miasteczku Śląskim znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnogórskiego.

  Powiat tarnogórski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Miasteczku Śląskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Miasteczku Śląskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 71,73 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  71,7
  śląskie
  45,6
  Cała Polska
  56,5
 • 14,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  14,3
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  5,0
 • 57,38 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasteczko Śląskie
  57,4
  Województwo
  52,1
  Cała Polska
  65,5
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasteczko Śląskie
  20,0
  woj. śląskie
  7,8
  Cały kraj
  8,9
 • 80,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasteczko Śląskie
  80,0
  śląskie
  114,1
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Miasteczku Śląskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 161,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  161,9 km
  Województwo
  1 123,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,6 km
  Województwo
  3,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Miasteczko Śląskie przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 908droga wojewódzka nr 908(Częstochowa - Wygoda - Wąsosz - Łaziec - Rększowice - Hutki - Starcza - Kamienica - Lubsza - Piasek - Sośnica - Kalety - Miasteczko Śląskie - Tarnowskie Góry)
  • DW 912droga wojewódzka nr 912(Świerklaniec - Miasteczko Śląskie)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Miasteczko Śląskie przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 129Linia kolejowa nr 129: Tarnowskie Góry TGB -Kalety T3 [o znaczeniu państwowym] (Tarnowskie Góry -Miasteczko Śląskie - Zwierzyniec - Kalety)
  • LK 131Linia kolejowa nr 131: Chorzów Batory - Tczew [o znaczeniu państwowym] (Chorzów Batory - Chorzów Miasto - Chorzów Stary - Bytom - Bytom Karb - Bytom Północny - Radzionków Rojca - Radzionków - Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry -Miasteczko Śląskie - Zwierzyniec - Kalety - Strzebiń - Boronów - Herby Nowe - Puszczew - Wręczyca - Kłobuck - Mokra Częstochowska - Miedźno - Annolesie - Więcki - Działoszyn - Sadowiec - Chorzew Siemkowice - Huta - Rusiec Łódzki - Chociw Łaski - Siedlce Łaskie - Kozuby - Kustrzyce - Zduńska Wola Karsznice Południowe - Zduńska Wola Karsznice - Szadek - Otok - Poddębice - Kłudna - Kraski - Dąbie nad Nerem - Ponętów - Lipie Góry - Babiak - Lubotyń - Zaryń - Piotrków Kujawski - Chełmce - Bachorce - Karczyn - Inowrocław Rąbinek - Inowrocław Tabor Kolejowy - Inowrocław - Jaksice - Złotniki Kujawskie - Nowa Wieś Wielka - Chmielniki Bydgoskie - Brzoza Bydgoska - Trzciniec - Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Główna - Rynkowo Wiadukt - Maksymilianowo - Kotomierz - Pruszcz Pomorski - Parlin - Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie - Warlubie - Twarda Góra - Smętowo - Majewo - Morzeszczyn - Kulice Tczewskie - Pelplin - Subkowy - Czarlin - Tczew)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Miasteczku Śląskim istnieje 107 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Andrzeja Modrzewskiego

  ul. Astronautów

  ul. Białego

  ul. Borowa

  ul. Brynicka

  ul. Brzozowa

  ul. Budowlana

  ul. Bukowa

  ul. Cegielniana

  ul. Ceramiczna

  ul. Cynkowa

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Dębina

  ul. Dębowa

  ul. Gajowa

  ul. Gierzyna

  ul. Grabowa

  ul. Grobla

  ul. Gwarecka

  ul. Gwiaździsta

  ul. Górnicza

  ul. Harcerska

  ul. Hutnicza

  ul. Imielów

  ul. Jacka Malczewskiego

  ul. Jana Długosza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jaworowa

  ul. Jesionowa

  ul. Jodłowa

  ul. Józefa Chełmońskiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Karpacka

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lucjana Rydla

  ul. Makowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Metalowa

  ul. Michała Dudy

  ul. Niepodległości

  ul. Nowowiejska

  ul. Okólna

  ul. Paprotna

  ul. Piwna

  ul. Podleśna

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Promienna

  ul. Przygodna

  ul. Przyjaźni

  ul. Ptasia

  ul. Północna

  ul. Rolna

  ul. Rubinowa

  ul. Rycerska

  Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Skautów

  ul. Skrajna

  ul. Sokoła

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Srebrna

  ul. Stacyjna

  ul. Staromiejska

  ul. Starowiejska

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Storczykowa

  ul. Studzienna

  ul. Sztolniowa

  ul. Sztygarska

  ul. Szyndros

  ul. Słoneczna

  ul. Tartaczna

  ul. Tomasza Pękatego

  ul. Wita Stwosza

  ul. Wodociągi Bibiela

  ul. Woźnicka

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  pl. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Orkana

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zielona

  ul. Złota

  ul. ks. Franciszka Wyciślika

  ul. por. Józefa Pindora

  ul. Łąkowa

  ul. Śląska

  ul. Świerkowa

  ul. św. Marka

  ul. Żołnierska

  ul. Żyglińska