Wyszogród w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Wyszogród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wyszogród to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wyszogród.
 • 2 552 Liczba mieszkańców
 • 13,0 km² Powierzchnia
 • 196,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1065 Data założenia
 • 1398 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • WPL Tablice rejestracyjne
 • Iwona Gortat Burmistrz miasta
Wyszogród na mapie
Identyfikatory
 • 20.190052.3918 Współrzędne GPS
 • 1419154 TERYT (TERC)
 • 0969356 SIMC
Herb miasta Wyszogród
Wyszogród herb

Wyszogród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-450Poczta Wyszogród, ul. Rynek 1

Wyszogród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wyszogrodzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Płocku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Stanisława Jachowicza 1
09-402 Płock
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
(24) 267-26-00
(24) 267-26-01
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

Wyszogród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wyszogród jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 552, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 11,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wyszogrodu zawarli w 2020 roku 5 małżeństw, co odpowiada 1,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Wyszogrodu jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Wyszogród ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,88 na 1000 mieszkańców Wyszogrodu. W 2020 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 52,2% dziewczynek i 47,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 396 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 34,6% zgonów w Wyszogrodzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,7% zgonów w Wyszogrodzie były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wyszogrodu przypada 17.75 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 20 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wyszogrodu -4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,6% mieszkańców Wyszogrodu jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wyszogrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 552 Liczba mieszkańców
 • 1 304 Kobiety
 • 1 248 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wyszogrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wyszogrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wyszogrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wyszogrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,6 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wyszogród, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wyszogrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Wyszogród
  28,5%
  Mazowieckie
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,1%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,3%
  Mazowieckie
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  2,9%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wyszogrodzie w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  1,9
  Województwo
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  1,1
  Województwo
  1,5
  Polska
  1,3
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wyszogrodzie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wyszogród
  -8,9
  Województwo
  -2,0
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wyszogrodzie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wyszogrodzie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wyszogrodzie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wyszogrodzie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,2%
  47,8%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Wyszogród
  8,9
  Mazowieckie
  10,5
  Cały kraj
  9,3
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wyszogród
  38,7
  Mazowieckie
  44,3
  Polska
  39,9
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 396 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 340 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 448 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Wyszogród
  3 396 g
  Województwo
  3 410 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 109 Waga 4000g - 4499g
 • 109
 • 345 Waga 3500g - 3999g
 • 345
 • 347 Waga 3000g - 3499g
 • 347
 • 138 Waga 2500g - 2999g
 • 138
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,33
  woj. mazowieckie
  1,53
  Cały kraj
  1,38
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,64
  Województwo
  0,75
  Cała Polska
  0,67
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Wyszogród
  0,70
  Województwo
  0,84
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Wyszogrodzie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 46 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,3%
  45,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,8 Zgony na 1000 ludności
 • Wyszogród
  17,8
  Województwo
  12,4
  Polska
  12,5
 • 142,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Wyszogród
  142,2
  Województwo
  119,0
  Polska
  134,3
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,0
  woj. mazowieckie
  3,2
  Kraj
  3,6
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  woj. mazowieckie
  3,2
  Cały kraj
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płockim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,6%
  Województwo
  32,6%
  Kraj
  39,4%
 • 25,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,7%
  Województwo
  26,0%
  Cały kraj
  26,5%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,5%
  woj. mazowieckie
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  5,9
  Kraj
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  62,4
  Kraj
  70,4
 • 273,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  273,0
  woj. mazowieckie
  277,2
  Cała Polska
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  254,6
  Polska
  261,3
 • 368,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 423,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 312,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  368,5
  woj. mazowieckie
  347,0
  Kraj
  421,0
 • 34,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 50,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  34,2
  woj. mazowieckie
  54,5
  Polska
  69,5
 • 41,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,1
  Mazowieckie
  36,3
  Kraj
  35,1
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,4
  Mazowieckie
  7,7
  Polska
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Mazowieckie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wyszogrodzie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wyszogród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyszogród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Wyszogrodzie oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,56 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wyszogrodzie to 968 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 377 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wyszogrodzie to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Wyszogrodzie to 133,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,06% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,34% mieszkań posiada łazienkę, 70,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płockiego.

  Powiat płocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 968 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 376,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  376,80
  woj. mazowieckie
  440,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  73,20 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,60 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Wyszogród
  3,89
  Województwo
  3,61
  Kraj
  3,82
 • 2,65 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,65
  Mazowieckie
  2,27
  Cała Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Wyszogród
  0,68
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,56 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,56
  Mazowieckie
  8,60
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Wyszogród
  5,25
  Województwo
  3,50
  Cała Polska
  3,77
 • 8,17 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  8,17
  Mazowieckie
  30,10
  Cały kraj
  21,77
 • 534 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 133,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Wyszogród
  133,5 m2
  Województwo
  83,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Wyszogród
  0,21 m2
  Województwo
  0,72 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,53%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Cały kraj
  96,97%
 • 83,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  83,06%
  woj. mazowieckie
  93,90%
  Cała Polska
  94,01%
 • 79,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  79,34%
  Mazowieckie
  92,00%
  Cały kraj
  91,78%
 • 70,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  70,66%
  Województwo
  87,29%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Województwo
  58,44%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Wyszogród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Wyszogrodzie na 1000 mieszkańców pracuje 177osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 75,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 24,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wyszogrodzie wynosiło w 2020 roku 7,6% (8,3% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wyszogrodzie wynosiło 4 631,84 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wyszogrodu 250 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 86 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -164.

  54,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Wyszogrodu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,8% w przemyśle i budownictwie, a 12,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 177 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  177,0
  Województwo
  313,0
  Cała Polska
  252,0
 • 7,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,3% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • Wyszogród
  7,6%
  woj. mazowieckie
  5,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wyszogrodzie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wyszogrodzie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wyszogrodzie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 632 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 632 PLN
  Mazowieckie
  6 582 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wyszogrodzie w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 250 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -164 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 55,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,8% Przemysł i budownictwo
 • 8,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,2% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wyszogrodzie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 454 Pracujący ogółem
 • 343 Kobiety
 • 111 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wyszogrodzie w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wyszogród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,9
  Województwo
  70,7
  Kraj
  68,0
 • 37,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,8
  woj. mazowieckie
  37,7
  Cała Polska
  37,5
 • 139,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Wyszogród
  139,6
  woj. mazowieckie
  114,0
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wyszogród - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Wyszogrodzie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 274 podmioty gospodarki narodowej, z czego 183 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (17) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (36) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wyszogrodzie najwięcej (19) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (257) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (61) podmiotów, a 76,6% (210) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wyszogrodzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.3%) oraz Budownictwo (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 274 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61 Przemysł i budownictwo
 • 210 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w Wyszogrodzie w 2020 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w Wyszogrodzie w 2020 roku
 • 183 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 257 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 257
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 274 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 274
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 183 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 61 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 61
 • 38 Budownictwo
 • 38
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyszogród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Wyszogrodzie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 23 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,09 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wyszogrodzie wynosi 81,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wyszogrodu najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,34 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 3,55 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,11 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wyszogrodu.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 23
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 9,09 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,09
  Mazowieckie
  20,31
  Kraj
  19,96
 • 5,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,34
  woj. mazowieckie
  13,38
  Cały kraj
  12,25
 • 1,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wyszogród
  1,11
  woj. mazowieckie
  4,46
  Kraj
  5,17
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,17
  woj. mazowieckie
  1,80
  Polska
  1,73
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,20
  Województwo
  0,31
  Cały kraj
  0,37
 • 3,55 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wyszogród
  3,55
  Województwo
  10,46
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Wyszogród
  82%
  Mazowieckie
  65%
  Cały kraj
  73%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  56%
  Kraj
  65%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  66%
  woj. mazowieckie
  73%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wyszogród
  99%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Wyszogród
  91%
  Mazowieckie
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  61%
  woj. mazowieckie
  42%
  Polska
  54%

Wyszogród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Wyszogrodu wyniosła w 2020 roku 27,1 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Wyszogrodu - 32.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,2 mln złotych, czyli 4,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wyszogrodu wyniosła w 2020 roku 29,8 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.4%). W budżecie Wyszogrodu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 596 złotych na mieszkańca (11,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,7 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,8%.
 • Wydatki budżetu w Wyszogrodzie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,7 mln

  3,0 tys(100%)

  19,2 mln

  3,3 tys(100%)

  21,3 mln

  3,7 tys(100%)

  21,0 mln

  3,7 tys(100%)

  22,9 mln

  4,1 tys(100%)

  23,0 mln

  4,1 tys(100%)

  24,3 mln

  4,4 tys(100%)

  27,1 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,8 mln

  2,1 tys(32.6%)

  7,3 mln

  2,7 tys(38.1%)

  7,1 mln

  2,6 tys(33.3%)

  7,6 mln

  2,8 tys(36%)

  9,0 mln

  3,4 tys(39.4%)

  7,9 mln

  3,0 tys(34.3%)

  8,7 mln

  3,3 tys(35.8%)

  8,8 mln

  3,4 tys(32.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  1,1 tys(17.1%)

  2,9 mln

  1,1 tys(15.3%)

  2,7 mln

  995(12.6%)

  2,4 mln

  902(11.5%)

  2,4 mln

  920(10.6%)

  2,4 mln

  931(10.6%)

  2,5 mln

  953(10.2%)

  2,7 mln

  1,1 tys(10%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  461,0 tys

  170(2.6%)

  614,5 tys

  227(3.2%)

  4,4 mln

  1,6 tys(20.7%)

  922,9 tys

  346(4.4%)

  557,0 tys

  211(2.4%)

  643,8 tys

  246(2.8%)

  784,9 tys

  302(3.2%)

  2,0 mln

  787(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  1,1 tys(16.8%)

  3,2 mln

  1,2 tys(16.8%)

  3,2 mln

  1,2 tys(15.2%)

  6,8 mln

  2,5 tys(32.2%)

  1,2 mln

  471(5.4%)

  1,4 mln

  531(6%)

  1,4 mln

  533(5.7%)

  1,5 mln

  603(5.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  859,0 tys

  317(4.9%)

  1,1 mln

  404(5.7%)

  582,7 tys

  216(2.7%)

  338,0 tys

  127(1.6%)

  549,2 tys

  209(2.4%)

  1,2 mln

  467(5.3%)

  613,6 tys

  236(2.5%)

  891,8 tys

  347(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  490(7.5%)

  1,1 mln

  412(5.8%)

  363,9 tys

  135(1.7%)

  450,9 tys

  169(2.1%)

  408,2 tys

  155(1.8%)

  410,8 tys

  157(1.8%)

  536,9 tys

  206(2.2%)

  529,3 tys

  206(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  453,1 tys

  167(2.6%)

  330,0 tys

  122(1.7%)

  333,7 tys

  124(1.6%)

  401,2 tys

  151(1.9%)

  457,2 tys

  174(2%)

  451,2 tys

  172(2%)

  445,6 tys

  171(1.8%)

  495,8 tys

  193(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  626,3 tys

  231(3.5%)

  911,3 tys

  337(4.8%)

  627,6 tys

  233(2.9%)

  482,6 tys

  181(2.3%)

  521,2 tys

  198(2.3%)

  597,6 tys

  228(2.6%)

  518,5 tys

  199(2.1%)

  477,5 tys

  186(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  194,2 tys

  71,7(1.1%)

  75,1 tys

  27,8(0.4%)

  163,1 tys

  60,5(0.8%)

  235,9 tys

  88,6(1.1%)

  85,8 tys

  32,6(0.4%)

  193,7 tys

  74,0(0.8%)

  210,9 tys

  81,1(0.9%)

  285,9 tys

  111(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  138,6 tys

  51,2(0.8%)

  174,7 tys

  64,6(0.9%)

  173,8 tys

  64,4(0.8%)

  163,7 tys

  61,4(0.8%)

  154,4 tys

  58,6(0.7%)

  161,7 tys

  61,7(0.7%)

  195,0 tys

  75,0(0.8%)

  234,7 tys

  91,4(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  392,5 tys

  145(2.2%)

  307,7 tys

  114(1.6%)

  191,4 tys

  71,0(0.9%)

  247,2 tys

  92,8(1.2%)

  221,4 tys

  84,1(1%)

  346,2 tys

  132(1.5%)

  275,7 tys

  106(1.1%)

  207,3 tys

  80,7(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  496,2 tys

  183(2.8%)

  489,4 tys

  181(2.6%)

  462,1 tys

  171(2.2%)

  425,4 tys

  160(2%)

  383,7 tys

  146(1.7%)

  574,6 tys

  219(2.5%)

  404,7 tys

  156(1.7%)

  78,6 tys

  30,6(0.3%)

  Handel

  [Dział 500]

  76,1 tys

  28,1(0.4%)

  96,9 tys

  35,8(0.5%)

  121,5 tys

  45,1(0.6%)

  96,6 tys

  36,3(0.5%)

  63,5 tys

  24,1(0.3%)

  63,5 tys

  24,2(0.3%)

  67,1 tys

  25,8(0.3%)

  78,0 tys

  30,4(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,3 tys

  24,4(0.3%)

  76,4 tys

  29,7(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  64,0 tys

  23,6(0.4%)

  130,9 tys

  48,4(0.7%)

  385,0 tys

  143(1.8%)

  388,2 tys

  146(1.9%)

  205,4 tys

  78,0(0.9%)

  78,6 tys

  30,0(0.3%)

  79,2 tys

  30,4(0.3%)

  75,0 tys

  29,2(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,4(0%)

  58,0 tys

  21,4(0.3%)

  99,7 tys

  37,0(0.5%)

  7,6 tys

  2,9(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  74,7 tys

  28,5(0.3%)

  66,8 tys

  25,7(0.3%)

  64,5 tys

  25,1(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  115,3 tys

  42,6(0.7%)

  96,0 tys

  35,5(0.5%)

  89,5 tys

  33,2(0.4%)

  64,4 tys

  24,2(0.3%)

  75,6 tys

  28,7(0.3%)

  71,0 tys

  27,1(0.3%)

  85,3 tys

  32,8(0.4%)

  60,0 tys

  23,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  21,1 tys

  7,8(0.1%)

  30,4 tys

  11,3(0.2%)

  37,3 tys

  13,8(0.2%)

  33,2 tys

  12,4(0.2%)

  13,0 tys

  4,9(0.1%)

  10,8 tys

  4,1(0%)

  27,0 tys

  10,4(0.1%)

  10,1 tys

  3,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,8(0%)

  248

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  70,5 tys

  26,0(0.4%)

  73,1 tys

  27,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  426

  0,2(0%)

  820

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  346,1 tys

  128(2%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  273,4 tys

  101(1.5%)

  113,4 tys

  41,9(0.6%)

  253,8 tys

  94,1(1.2%)

  6,2 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wyszogrodzie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,9 mln

  2,9 tys(100%)

  19,5 mln

  3,4 tys(100%)

  20,2 mln

  3,5 tys(100%)

  21,7 mln

  3,8 tys(100%)

  23,4 mln

  4,2 tys(100%)

  23,5 mln

  4,2 tys(100%)

  25,1 mln

  4,5 tys(100%)

  29,8 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,8 mln

  2,5 tys(40.1%)

  6,9 mln

  2,5 tys(35.1%)

  7,7 mln

  2,9 tys(38.3%)

  7,0 mln

  2,6 tys(32.2%)

  6,9 mln

  2,6 tys(29.5%)

  7,6 mln

  2,9 tys(32.4%)

  8,1 mln

  3,1 tys(32.1%)

  10,9 mln

  4,2 tys(36.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  1,8 tys(28.9%)

  5,5 mln

  2,0 tys(27.9%)

  5,8 mln

  2,1 tys(28.5%)

  6,0 mln

  2,3 tys(27.8%)

  6,3 mln

  2,4 tys(26.8%)

  6,5 mln

  2,5 tys(27.5%)

  6,9 mln

  2,7 tys(27.5%)

  6,8 mln

  2,7 tys(22.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,1 tys

  2,2(0%)

  1,7 mln

  632(8.7%)

  2,4 mln

  886(11.8%)

  242,4 tys

  91,0(1.1%)

  13,2 tys

  5,0(0.1%)

  50,7 tys

  19,4(0.2%)

  126,4 tys

  48,6(0.5%)

  1,3 mln

  505(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  878(14.1%)

  2,6 mln

  954(13.2%)

  2,6 mln

  973(13%)

  6,2 mln

  2,3 tys(28.5%)

  647,3 tys

  246(2.8%)

  718,7 tys

  275(3.1%)

  713,3 tys

  274(2.8%)

  738,4 tys

  287(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  440,6 tys

  163(2.6%)

  363,4 tys

  134(1.9%)

  403,0 tys

  149(2%)

  1,3 mln

  494(6.1%)

  2,2 mln

  821(9.2%)

  720,0 tys

  275(3.1%)

  750,8 tys

  289(3%)

  530,4 tys

  206(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  681,6 tys

  252(4%)

  1,1 mln

  403(5.6%)

  353,3 tys

  131(1.8%)

  391,3 tys

  147(1.8%)

  382,7 tys

  145(1.6%)

  571,6 tys

  218(2.4%)

  519,7 tys

  200(2.1%)

  517,4 tys

  201(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  762,9 tys

  282(4.5%)

  630,7 tys

  233(3.2%)

  179,6 tys

  66,6(0.9%)

  263,5 tys

  98,9(1.2%)

  210,3 tys

  79,8(0.9%)

  371,7 tys

  142(1.6%)

  264,0 tys

  101(1.1%)

  319,3 tys

  124(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  49,1 tys

  18,1(0.3%)

  62,6 tys

  23,1(0.3%)

  54,8 tys

  20,3(0.3%)

  71,9 tys

  27,0(0.3%)

  149,1 tys

  56,6(0.6%)

  71,2 tys

  27,2(0.3%)

  75,2 tys

  28,9(0.3%)

  89,5 tys

  34,8(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,3 tys

  24,4(0.3%)

  76,4 tys

  29,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  73,1 tys

  27,0(0.4%)

  75,7 tys

  28,0(0.4%)

  72,0 tys

  26,7(0.4%)

  64,1 tys

  24,0(0.3%)

  62,6 tys

  23,8(0.3%)

  77,0 tys

  29,4(0.3%)

  72,2 tys

  27,7(0.3%)

  66,5 tys

  25,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,4(0%)

  58,0 tys

  21,4(0.3%)

  99,7 tys

  37,0(0.5%)

  7,6 tys

  2,9(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  74,7 tys

  28,5(0.3%)

  66,8 tys

  25,7(0.3%)

  64,5 tys

  25,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  4,9(0.1%)

  141,2 tys

  52,3(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  1,1(0%)

  57,6 tys

  22,0(0.2%)

  14,8 tys

  5,7(0.1%)

  21,5 tys

  8,4(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  305,2 tys

  113(1.8%)

  408,3 tys

  151(2.1%)

  166,1 tys

  61,6(0.8%)

  14,4 tys

  5,4(0.1%)

  59,6 tys

  22,6(0.3%)

  136,1 tys

  52,0(0.6%)

  87,9 tys

  33,8(0.4%)

  20,7 tys

  8,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  43,8 tys

  16,2(0.3%)

  3,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,4 tys

  23,0(0.3%)

  10,1 tys

  3,8(0%)

  54,9 tys

  21,0(0.2%)

  26,1 tys

  10,0(0.1%)

  12,7 tys

  4,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  52,7 tys

  19,5(0.3%)

  58,0 tys

  21,4(0.3%)

  64,5 tys

  23,9(0.3%)

  55,1 tys

  20,7(0.3%)

  59,8 tys

  22,7(0.3%)

  134,5 tys

  51,4(0.6%)

  53,7 tys

  20,6(0.2%)

  10,0 tys

  3,9(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  53,2 tys

  19,6(0.3%)

  65,2 tys

  24,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  304,7 tys

  112(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  12,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  84,7 tys

  31,3(0.5%)

  78,6 tys

  29,1(0.4%)

  159,6 tys

  59,2(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wyszogród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 552 mieszkańców Wyszogrodu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 272 kobiet oraz 280 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 13,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców Wyszogrodu, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,9% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Wyszogrodu mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wyszogrodzie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,5%) oraz podstawowe ukończone (26,3%).

  W roku 2018 w Wyszogrodzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (66 dziewczynek oraz 59 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wyszogrodzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 81 dzieci (39 dziewczynek oraz 42 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  16,5% mieszkańców Wyszogrodu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 14,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 266 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 265 uczniów (131 kobiet oraz 134 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wyszogrodzie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 204 uczniów (101 kobiet oraz 103 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,3% ludności (22,4% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 144,02.

  W Wyszogrodzie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 161 uczniów (98 kobiet oraz 63 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 70 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Wyszogrodzie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 159 uczniów (92 kobiety oraz 67 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 43 absolwentów.

  W Wyszogrodzie znajduje się 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 296 uczniów (111 kobiet oraz 185 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 48 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Wyszogrodzie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 2 oddziałach uczyło się 49 uczniów (32 kobiety oraz 17 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,1% mieszkańców (19,9% wśród dziewczyn i 20,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,0 uczniów. 22,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców Wyszogrodu w wieku potencjalnej nauki (27,6% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • Wyszogród
  10,7%
  Województwo
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 12,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Wyszogród
  26,5%
  Województwo
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,1%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,9%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Wyszogród
  13,5%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  25,9%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 19,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,5%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Wyszogród
  27,9%
  Mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  19,3%
 • 29,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,5%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1266 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 266,0
  Mazowieckie
  935,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Wyszogród
  0,51
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Wyszogród) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 125 Dzieci
 • 66 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 59 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,8%
  47,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 25 4 lata
 • 25
 • 30 5 lata
 • 30
 • 42 6 lat
 • 42
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 13 4 lata
 • 13
 • 15 5 lata
 • 15
 • 22 6 lat
 • 22
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 12 4 lata
 • 12
 • 15 5 lata
 • 15
 • 20 6 lat
 • 20
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wyszogrodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  24 231-10-53
  ul. Niepodległości 7A
  09-450 Wyszogród
  51187
 • Szkoły podstawowe w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wyszogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 265 Uczniowie
 • 131 Kobiety
  (uczniowie)
 • 134 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci 2016
 • 17 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,6
  Województwo
  17,6
  Kraj
  17,3
 • 103 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 103 angielski
 •  
 • 144,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  144,02
  Mazowieckie
  98,96
  Cały kraj
  95,46
 • 142,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  142,93
  Województwo
  97,33
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wyszogrodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczna
  24 231-10-30
  24 231-10-30
  ul. Niepodległości 11
  09-450 Wyszogród
  1220124
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Wyszogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 151 Uczniowie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,9%
  37,1%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,0%
  70,0%
 • 13 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,0
  Województwo
  26,1
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • Wykres - Technika (Wyszogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 296 Uczniowie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 185 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 101 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Wyszogród
  22,8
  woj. mazowieckie
  23,2
  Cały kraj
  23,8
 •  
 •  
 • 903 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski467
  • niemiecki273
  • rosyjski163
 • 467 angielski
 • 273 niemiecki
 • 163 rosyjski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wyszogrodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-18-52
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  6152-
  Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  5138-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wyszogrodzie
  Publiczna
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepdległości 11a
  09-450 Wyszogród
  474-
  Liceum Ogólnoklształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11A
  09-450 Wyszogród
  239-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11A
  09-450 Wyszogród
  118-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wyszogród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wyszogród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wyszogród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyszogród - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wyszogrodzie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wyszogrodzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Wyszogrodzie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 6 (uczestnicy: 70)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 30)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 40)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 15)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Wyszogrodzie działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 8 915 zwiedzających, co daje 34 408 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Wyszogrodzie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 728 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 565 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Wyszogrodzie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wyszogrodu znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wyszogrodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Drwały, st.1 ze średniowieczadnia 1965-10-04, wykaz dokumentów: 752 z 1965-10-04
  • Kościół z XV w. (ul. Klasztorna 18)dnia 1958-10-16, wykaz dokumentów: 138/20/58 z 1958-10-16
  • Klasztor z XVII w. (ul. Klasztorna 18)dnia 1958-10-16, wykaz dokumentów: 138/20/58 z 1958-10-16
  • Zespół - kościół z XV - XVII (ul. Klasztorna 18)dnia 1958-10-16, wykaz dokumentów: 138/20/58 z 1958-10-16
  • Kościół z 1773 - 1786 (ul. Rębowska 41)dnia 1962-05-07, wykaz dokumentów: 744 z 1962-05-07
 • Formy ochrony przyrody w Wyszogrodzie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wyszogrodu znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wyszogrodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadwiślański (powiat płoński płocki i sochaczewski) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu II obejmuje ochroną obszar w obrębie Kotliny Warszawskiej. Zaznaczają się tu dwa typy krajobrazu: tarasów zalewowych przeważnie łąkowo-rolnych oraz nadzalewowych tarasów piaszczystych z wydmami przeważnie zalesione. W obrebie Kotliny Płockiej leży Jezioro Włocławskie którego powstanie w zasadniczy sposób zmieniło środowisko przyrodnicze. Podpiętrzenie Wisły kończy się nieco powyżej Płocka. Na wysokim prawym brzegu doliny wystąpiły procesy abrazyjne które uruchomiły osuwiska. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 44314 0 ha, Data ustanowienia: 1988-01-01, Powierzchnia: 44504.0 ha
  • Dolina Środkowej Wisły - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 30777.88 ha
  • Kampinoska Dolina Wisły - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 20659.11 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-06-05, Opis granicy: rośnie w ogródku przydomowym pana Zdzisława Cieślaka
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1992-06-23, Opis granicy: parafia rzymsko katolicka przy kościele

Wyszogród - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Wyszogrodzie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 116,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Wyszogrodzie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płockiego.

  Powiat płocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wyszogrodzie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 5 Ranni
  (rok 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wyszogrodzie w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 116,78 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  116,8
  woj. mazowieckie
  54,6
  Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Wyszogród
  0,0
  Mazowieckie
  7,7
  Polska
  6,5
 • 194,63 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Wyszogród
  194,6
  woj. mazowieckie
  60,7
  Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Miasto
  0,0
  Mazowieckie
  14,2
  Cała Polska
  10,6
 • 166,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Wyszogród
  166,7
  woj. mazowieckie
  111,3
  Polska
  112,4
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wyszogród przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 50droga krajowa nr 50(Ciechanów - Sokołówek - Skarżynek - Kraszewo - Ojrzeń - Kicin - Wola Wodzyńska - Sochocin - Biele - Wycinki - Siedlin - Płońsk - Skrzynki - Radzyminek - Wróblewo - Troski - Kozarzewo - Nacpolsk - Słomin - Kobylniki - Rostkowice - Pozarzyn - Rębowo - Wyszogród - Kamion Poduchowny - Kamion - Młodzieszyn - Ruszki - Kuznocin - Sochaczew - Bielice - Guzów - Wiskitki - Żyrardów - Korytów A - Korytów - Grabce Józefpolskie - Mszczonów - Badowo-Mściska - Ciemno-Gnojna - Chudolipie - Budki Petrykowskie - Konie - Pniewy - Przęsławice - Bikówek - Grójec - Janówek - Żyrów - Nowe Grabice - Czaplinek - Dębówka - Góra Kalwaria - Ostrówek - Piotrowice - Sobiekursk - Tabor - Regut - Człekówka - Kołbiel - Rudno - Rudzienko - Zamienie - Mińsk Mazowiecki - Stojadła - Arynów - Brzóze - Ładzyń - Wólka Czarnińska - Stanisławów - Wólka Piecząca - Kąty Czernickie - Strachówka - Zawiszyn - Łochów - Łojew - Ogrodniki - Zagrodniki - Zieleniec - Sadowne - Płatkownica - Brok - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wyszogrodzie istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Czerwińska

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Klasztorna

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Krótka

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Okólna

  ul. Pokoju

  ul. Przechodnia

  ul. Płocka

  ul. Płońska

  ul. Rybaki

  pl. Rynek

  ul. Rębowska

  ul. Sochaczewska

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tkacka

  ul. Tomasza Grabowskiego

  ul. Warszawska

  ul. Wiślana

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zacisze

  ul. Zamieście