Wyszogród w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Wyszogród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wyszogród to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wyszogród.
 • 2 403 Liczba mieszkańców
 • 13,0 km² Powierzchnia
 • 185,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1065 Data założenia
 • 1398 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • WPL Tablice rejestracyjne
 • Iwona Gortat Burmistrz miasta
Wyszogród na mapie
Identyfikatory
 • 20.190052.3918 Współrzędne GPS
 • 1419154 TERYT (TERC)
 • 0969356 SIMC
Herb miasta Wyszogród
Wyszogród herb

Jak Wyszogród wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wyszogród na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wyszogród wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wyszogród plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
9Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
21Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
28Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
36Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
67Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
87Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
98Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
101Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
104Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
130Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
139Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
147Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
167Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
176Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
246Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
287Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
289Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce

Wyszogród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-450Poczta Wyszogród, ul. Rynek 1

Wyszogród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wyszogrodzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Płocku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Stanisława Jachowicza 1
09-402 Płock
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
(24) 267-26-00
(24) 267-26-01
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

Wyszogród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wyszogród jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 403, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wyszogrodu zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Wyszogrodu jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Wyszogród ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,86 na 1000 mieszkańców Wyszogrodu. W 2022 roku urodziło się 14 dzieci, w tym 71,4% dziewczynek i 28,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 405 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 24,1% zgonów w Wyszogrodzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w Wyszogrodzie były nowotwory, a 8,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wyszogrodu przypada 17.58 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 32 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 36 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wyszogrodu -4. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  58,2% mieszkańców Wyszogrodu jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wyszogrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 403 Liczba mieszkańców
 • 1 232 Kobiety
 • 1 171 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wyszogrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wyszogrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wyszogrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wyszogrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Wyszogród
  43,6 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wyszogród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wyszogrodu
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wyszogród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wyszogród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wyszogród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,2%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,2%
  Mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,1%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,3%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wyszogrodzie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,9
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Wyszogród
  1,9
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wyszogrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -29 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wyszogród
  -11,9
  Mazowieckie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wyszogrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wyszogrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wyszogrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wyszogrodzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 71,4%
  28,6%
 • 5,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Wyszogród
  5,7
  Mazowieckie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 35,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wyszogród
  35,5
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 405 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 311 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 497 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 405 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 103 Waga 4000g - 4499g
 • 103
 • 285 Waga 3500g - 3999g
 • 285
 • 323 Waga 3000g - 3499g
 • 323
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,33
  Województwo
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Wyszogród
  0,66
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Wyszogród
  0,69
  Województwo
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wyszogrodzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 43 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,5%
  46,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,6 Zgony na 1000 ludności
 • Wyszogród
  17,6
  Województwo
  11,4
  Polska
  11,9
 • 145,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  145,5
  woj. mazowieckie
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,3
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  woj. mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  24,1%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,5%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Kraj
  23,6%
 • 8,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,2%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 75 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Cała Polska
  70,6
 • 299,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Wyszogród
  299,2
  Mazowieckie
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  240,9
  Kraj
  253,9
 • 282,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 302,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 262,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  282,8
  woj. mazowieckie
  326,2
  Polska
  426,2
 • 45,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  45,0
  Mazowieckie
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 50,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  50,7
  Mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,4
  Mazowieckie
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 36 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wyszogrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wyszogród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyszogród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wyszogrodzie oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wyszogrodzie to 971 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 401 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wyszogrodzie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wyszogrodzie to 91,00 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,76% mieszkań posiada łazienkę, 70,44% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,10% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płockiego.

  Powiat płocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 971 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 400,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  400,70
  Województwo
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  73,00 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Wyszogród
  29,30 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,86
  Mazowieckie
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,50 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Wyszogród
  2,50
  Województwo
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Mazowieckie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wyszogród
  0,41
  Województwo
  7,83
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  Mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 2,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wyszogród
  2,48
  Województwo
  29,00
  Polska
  24,56
 • 91 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 91,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Wyszogród
  91,0 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,04 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,04 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  95,67%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 87,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  87,95%
  Mazowieckie
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 84,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  84,76%
  Województwo
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 70,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  70,44%
  Województwo
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 0,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,10%
  Województwo
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Wyszogród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wyszogrodzie na 1000 mieszkańców pracuje 196osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wyszogrodzie wynosiło w 2023 roku 9,6% (9,6% wśród kobiet i 9,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wyszogrodzie wynosiło 5 772,84 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wyszogrodu 250 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 86 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -164.

  35,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Wyszogrodu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,3% w przemyśle i budownictwie, a 17,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 196 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Wyszogród
  196,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 10,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,1% Kobiety
 • 9,8% Mężczyźni
 • Miasto
  9,6%
  Mazowieckie
  4,1%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wyszogrodzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wyszogrodzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wyszogrodzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 148 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 773 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wyszogrodzie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 250 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -164 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,3% Przemysł i budownictwo
 • 11,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,5% Pozostałe
 • 38,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wyszogrodzie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 480 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wyszogrodzie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 51,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wyszogród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,7
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 42,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wyszogród
  42,8
  woj. mazowieckie
  38,1
  Polska
  38,2
 • 148,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  148,2
  Mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 57,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 42,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wyszogród - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Wyszogrodzie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 282 podmioty gospodarki narodowej, z czego 188 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 15 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (15) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (36) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wyszogrodzie najwięcej (21) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (265) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,0% (62) podmiotów, a 77,0% (217) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wyszogrodzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.8%) oraz Budownictwo (19.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 282 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62 Przemysł i budownictwo
 • 217 Pozostała działalność
 • 15 Podmioty nowo zarejestrowane w Wyszogrodzie w 2023 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Wyszogrodzie w 2023 roku
 • 188 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 265 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 265
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 282 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 282
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 188 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 56 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 56
 • 37 Budownictwo
 • 37
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyszogród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wyszogrodzie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 33 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wyszogrodzie wynosi 81,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wyszogrodu najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,74 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 5,15 (wykrywalność 84%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,32 (49%), drogowe - 2,37 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wyszogrodu.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 33
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 13,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,83
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 5,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Wyszogród
  5,74
  woj. mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 5,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,15
  woj. mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,37
  Województwo
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Wyszogród
  0,16
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 4,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wyszogród
  4,32
  Mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  82%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  woj. mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wyszogród
  84%
  woj. mazowieckie
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wyszogród
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. mazowieckie
  87%
  Polska
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wyszogród
  50%
  Województwo
  42%
  Kraj
  51%

Wyszogród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wyszogrodu wyniosła w 2022 roku 37,1 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 28.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wyszogrodu - 27.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (20.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,8 mln złotych, czyli 12,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wyszogrodu wyniosła w 2022 roku 37,6 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (18%). W budżecie Wyszogrodu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (16,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,8 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,0%.
 • Wydatki budżetu w Wyszogrodzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,3 mln

  3,7 tys(100%)

  21,0 mln

  3,7 tys(100%)

  22,9 mln

  4,1 tys(100%)

  23,0 mln

  4,1 tys(100%)

  24,3 mln

  4,4 tys(100%)

  27,1 mln

  5,0 tys(100%)

  29,0 mln

  5,5 tys(100%)

  37,1 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,1 mln

  2,6 tys(33.3%)

  7,6 mln

  2,8 tys(36%)

  9,0 mln

  3,4 tys(39.4%)

  7,9 mln

  3,0 tys(34.3%)

  8,7 mln

  3,3 tys(35.8%)

  8,8 mln

  3,4 tys(32.7%)

  9,5 mln

  3,7 tys(32.6%)

  10,2 mln

  4,2 tys(27.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,2 tys(15.2%)

  6,8 mln

  2,5 tys(32.2%)

  1,2 mln

  471(5.4%)

  1,4 mln

  531(6%)

  1,4 mln

  533(5.7%)

  1,5 mln

  603(5.7%)

  1,6 mln

  620(5.5%)

  7,7 mln

  3,2 tys(20.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  995(12.6%)

  2,4 mln

  902(11.5%)

  2,4 mln

  920(10.6%)

  2,4 mln

  931(10.6%)

  2,5 mln

  953(10.2%)

  2,7 mln

  1,1 tys(10%)

  2,8 mln

  1,1 tys(9.5%)

  3,0 mln

  1,3 tys(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,4 mln

  1,6 tys(20.7%)

  922,9 tys

  346(4.4%)

  557,0 tys

  211(2.4%)

  643,8 tys

  246(2.8%)

  784,9 tys

  302(3.2%)

  2,0 mln

  787(7.5%)

  2,5 mln

  985(8.7%)

  2,7 mln

  1,1 tys(7.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  582,7 tys

  216(2.7%)

  338,0 tys

  127(1.6%)

  549,2 tys

  209(2.4%)

  1,2 mln

  467(5.3%)

  613,6 tys

  236(2.5%)

  891,8 tys

  347(3.3%)

  2,0 mln

  793(7%)

  2,2 mln

  907(5.9%)

  Handel

  [Dział 500]

  121,5 tys

  45,1(0.6%)

  96,6 tys

  36,3(0.5%)

  63,5 tys

  24,1(0.3%)

  63,5 tys

  24,2(0.3%)

  67,1 tys

  25,8(0.3%)

  78,0 tys

  30,4(0.3%)

  63,5 tys

  24,9(0.2%)

  2,2 mln

  891(5.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  191,4 tys

  71,0(0.9%)

  247,2 tys

  92,8(1.2%)

  221,4 tys

  84,1(1%)

  346,2 tys

  132(1.5%)

  275,7 tys

  106(1.1%)

  207,3 tys

  80,7(0.8%)

  267,9 tys

  105(0.9%)

  1,1 mln

  437(2.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  611,2 tys

  252(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  363,9 tys

  135(1.7%)

  450,9 tys

  169(2.1%)

  408,2 tys

  155(1.8%)

  410,8 tys

  157(1.8%)

  536,9 tys

  206(2.2%)

  529,3 tys

  206(2%)

  537,3 tys

  210(1.9%)

  589,2 tys

  243(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  333,7 tys

  124(1.6%)

  401,2 tys

  151(1.9%)

  457,2 tys

  174(2%)

  451,2 tys

  172(2%)

  445,6 tys

  171(1.8%)

  495,8 tys

  193(1.8%)

  337,4 tys

  132(1.2%)

  533,1 tys

  220(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  462,1 tys

  171(2.2%)

  425,4 tys

  160(2%)

  383,7 tys

  146(1.7%)

  574,6 tys

  219(2.5%)

  404,7 tys

  156(1.7%)

  78,6 tys

  30,6(0.3%)

  102,7 tys

  40,2(0.4%)

  527,6 tys

  218(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  627,6 tys

  233(2.9%)

  482,6 tys

  181(2.3%)

  521,2 tys

  198(2.3%)

  597,6 tys

  228(2.6%)

  518,5 tys

  199(2.1%)

  477,5 tys

  186(1.8%)

  454,6 tys

  178(1.6%)

  449,5 tys

  186(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  89,5 tys

  33,2(0.4%)

  64,4 tys

  24,2(0.3%)

  75,6 tys

  28,7(0.3%)

  71,0 tys

  27,1(0.3%)

  85,3 tys

  32,8(0.4%)

  60,0 tys

  23,4(0.2%)

  113,4 tys

  44,4(0.4%)

  125,9 tys

  52,0(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  163,1 tys

  60,5(0.8%)

  235,9 tys

  88,6(1.1%)

  85,8 tys

  32,6(0.4%)

  193,7 tys

  74,0(0.8%)

  210,9 tys

  81,1(0.9%)

  285,9 tys

  111(1.1%)

  315,5 tys

  124(1.1%)

  97,8 tys

  40,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  173,8 tys

  64,4(0.8%)

  163,7 tys

  61,4(0.8%)

  154,4 tys

  58,6(0.7%)

  161,7 tys

  61,7(0.7%)

  195,0 tys

  75,0(0.8%)

  234,7 tys

  91,4(0.9%)

  202,8 tys

  79,4(0.7%)

  52,6 tys

  21,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  37,3 tys

  13,8(0.2%)

  33,2 tys

  12,4(0.2%)

  13,0 tys

  4,9(0.1%)

  10,8 tys

  4,1(0%)

  27,0 tys

  10,4(0.1%)

  10,1 tys

  3,9(0%)

  10,7 tys

  4,2(0%)

  41,6 tys

  17,2(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  385,0 tys

  143(1.8%)

  388,2 tys

  146(1.9%)

  205,4 tys

  78,0(0.9%)

  78,6 tys

  30,0(0.3%)

  79,2 tys

  30,4(0.3%)

  75,0 tys

  29,2(0.3%)

  78,6 tys

  30,8(0.3%)

  24,0 tys

  9,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,7 tys

  37,0(0.5%)

  7,6 tys

  2,9(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  74,7 tys

  28,5(0.3%)

  66,8 tys

  25,7(0.3%)

  64,5 tys

  25,1(0.2%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,8(0%)

  248

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  426

  0,2(0%)

  820

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  2,5 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  253,8 tys

  94,1(1.2%)

  6,2 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,3 tys

  24,4(0.3%)

  76,4 tys

  29,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wyszogrodzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wyszogrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,2 mln

  3,5 tys(100%)

  21,7 mln

  3,8 tys(100%)

  23,4 mln

  4,2 tys(100%)

  23,5 mln

  4,2 tys(100%)

  25,1 mln

  4,5 tys(100%)

  29,8 mln

  5,5 tys(100%)

  31,5 mln

  5,9 tys(100%)

  37,6 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,8 mln

  2,1 tys(28.5%)

  6,0 mln

  2,3 tys(27.8%)

  6,3 mln

  2,4 tys(26.8%)

  6,5 mln

  2,5 tys(27.5%)

  6,9 mln

  2,7 tys(27.5%)

  6,8 mln

  2,7 tys(22.9%)

  7,6 mln

  3,0 tys(24.3%)

  10,0 mln

  4,1 tys(26.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,7 mln

  2,9 tys(38.3%)

  7,0 mln

  2,6 tys(32.2%)

  6,9 mln

  2,6 tys(29.5%)

  7,6 mln

  2,9 tys(32.4%)

  8,1 mln

  3,1 tys(32.1%)

  10,9 mln

  4,2 tys(36.6%)

  11,1 mln

  4,3 tys(35.2%)

  9,4 mln

  3,9 tys(25%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  973(13%)

  6,2 mln

  2,3 tys(28.5%)

  647,3 tys

  246(2.8%)

  718,7 tys

  275(3.1%)

  713,3 tys

  274(2.8%)

  738,4 tys

  287(2.5%)

  748,4 tys

  293(2.4%)

  6,8 mln

  2,8 tys(18%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  886(11.8%)

  242,4 tys

  91,0(1.1%)

  13,2 tys

  5,0(0.1%)

  50,7 tys

  19,4(0.2%)

  126,4 tys

  48,6(0.5%)

  1,3 mln

  505(4.4%)

  1,5 mln

  593(4.8%)

  1,6 mln

  660(4.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  537(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  166,1 tys

  61,6(0.8%)

  14,4 tys

  5,4(0.1%)

  59,6 tys

  22,6(0.3%)

  136,1 tys

  52,0(0.6%)

  87,9 tys

  33,8(0.4%)

  20,7 tys

  8,1(0.1%)

  622,8 tys

  244(2%)

  892,4 tys

  368(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  61,4 tys

  23,0(0.3%)

  10,1 tys

  3,8(0%)

  54,9 tys

  21,0(0.2%)

  26,1 tys

  10,0(0.1%)

  12,7 tys

  4,9(0%)

  69,9 tys

  27,4(0.2%)

  886,7 tys

  366(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  403,0 tys

  149(2%)

  1,3 mln

  494(6.1%)

  2,2 mln

  821(9.2%)

  720,0 tys

  275(3.1%)

  750,8 tys

  289(3%)

  530,4 tys

  206(1.8%)

  781,7 tys

  306(2.5%)

  657,6 tys

  271(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  353,3 tys

  131(1.8%)

  391,3 tys

  147(1.8%)

  382,7 tys

  145(1.6%)

  571,6 tys

  218(2.4%)

  519,7 tys

  200(2.1%)

  517,4 tys

  201(1.7%)

  535,4 tys

  210(1.7%)

  577,0 tys

  238(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  54,8 tys

  20,3(0.3%)

  71,9 tys

  27,0(0.3%)

  149,1 tys

  56,6(0.6%)

  71,2 tys

  27,2(0.3%)

  75,2 tys

  28,9(0.3%)

  89,5 tys

  34,8(0.3%)

  123,7 tys

  48,5(0.4%)

  293,1 tys

  121(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  179,6 tys

  66,6(0.9%)

  263,5 tys

  98,9(1.2%)

  210,3 tys

  79,8(0.9%)

  371,7 tys

  142(1.6%)

  264,0 tys

  101(1.1%)

  319,3 tys

  124(1.1%)

  157,6 tys

  61,7(0.5%)

  154,0 tys

  63,6(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  64,5 tys

  23,9(0.3%)

  55,1 tys

  20,7(0.3%)

  59,8 tys

  22,7(0.3%)

  134,5 tys

  51,4(0.6%)

  53,7 tys

  20,6(0.2%)

  10,0 tys

  3,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,6 tys

  63,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  72,0 tys

  26,7(0.4%)

  64,1 tys

  24,0(0.3%)

  62,6 tys

  23,8(0.3%)

  77,0 tys

  29,4(0.3%)

  72,2 tys

  27,7(0.3%)

  66,5 tys

  25,9(0.2%)

  56,8 tys

  22,2(0.2%)

  47,6 tys

  19,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,7 tys

  37,0(0.5%)

  7,6 tys

  2,9(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  74,7 tys

  28,5(0.3%)

  66,8 tys

  25,7(0.3%)

  64,5 tys

  25,1(0.2%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  141,2 tys

  52,3(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  1,1(0%)

  57,6 tys

  22,0(0.2%)

  14,8 tys

  5,7(0.1%)

  21,5 tys

  8,4(0.1%)

  10,0 tys

  3,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,3 tys

  24,4(0.3%)

  76,4 tys

  29,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  159,6 tys

  59,2(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wyszogród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 536 mieszkańców Wyszogrodu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 259 kobiet oraz 277 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 19,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców Wyszogrodu, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 17,0% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Wyszogrodu mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wyszogrodzie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,9%) oraz średnie zawodowe (22,3%).

  W roku 2022 w Wyszogrodzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 12 oddziałów uczęszczało 123 dzieci (76 dziewczynek oraz 47 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wyszogrodzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 81 dzieci (39 dziewczynek oraz 42 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  17,5% mieszkańców Wyszogrodu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,9% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 673 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 273 uczniów (140 kobiet oraz 133 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wyszogrodzie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 204 uczniów (101 kobiet oraz 103 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,7% ludności (30,9% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 139,29.

  W Wyszogrodzie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 201 uczniów (133 kobiety oraz 68 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 55 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Wyszogrodzie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 159 uczniów (92 kobiety oraz 67 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 43 absolwentów.

  W Wyszogrodzie znajduje się 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 267 uczniów (105 kobiet oraz 162 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 87 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Wyszogrodzie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 2 oddziałach uczyło się 49 uczniów (32 kobiety oraz 17 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Wyszogrodzie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 70 uczniów (17 kobiet oraz 53 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 19,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,3 uczniów. 23,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,3% mieszkańców Wyszogrodu w wieku potencjalnej nauki (20,1% kobiet i 24,4% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Wyszogród
  18,3%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,7%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wyszogród
  10,7%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,1%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,8%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Wyszogród
  3,4%
  Mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  17,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1673 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Wyszogród
  1 673,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,51
  Województwo
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wyszogród) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 123 Dzieci
 • 76 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 47 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 61,8%
  38,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 17 3 lata
 • 17
 • 28 4 lata
 • 28
 • 37 5 lata
 • 37
 • 37 6 lat
 • 37
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 18 4 lata
 • 18
 • 27 5 lata
 • 27
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 10 4 lata
 • 10
 • 10 5 lata
 • 10
 • 16 6 lat
 • 16
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wyszogrodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  24 231-10-53
  ul. Niepodległości 7A
  09-450 Wyszogród
  51187
 • Szkoły podstawowe w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wyszogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 273 Uczniowie
 • 140 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,3%
  48,7%
 • 32 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,1
  Mazowieckie
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 24,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 139,29 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  139,29
  Województwo
  99,83
  Polska
  95,96
 • 138,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  138,78
  Województwo
  98,60
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wyszogrodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczna
  24 231-10-30
  24 231-10-30
  ul. Niepodległości 11
  09-450 Wyszogród
  1220124
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Wyszogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 201 Uczniowie
 • 133 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,2%
  33,8%
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 61 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Wyszogród
  22,3
  woj. mazowieckie
  26,9
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 16,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Wyszogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 267 Uczniowie
 • 105 Kobiety
  (uczniowie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,3%
  60,7%
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  24,3
  woj. mazowieckie
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 15,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Wyszogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Wyszogród
  23,3
  Mazowieckie
  19,4
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wyszogrodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wyszogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-18-52
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  6152-
  Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  5138-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wyszogrodzie
  Publiczna
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepdległości 11a
  09-450 Wyszogród
  474-
  Liceum Ogólnoklształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11A
  09-450 Wyszogród
  239-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11A
  09-450 Wyszogród
  118-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wyszogród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wyszogród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wyszogród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wyszogród - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wyszogrodzie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wyszogrodzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wyszogrodzie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Wyszogrodzie działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 5 669 zwiedzających, co daje 23 177 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Wyszogrodzie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 941 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 565 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Wyszogrodzie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wyszogrodu znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wyszogrodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Drwały, st.1 ze średniowieczadnia 1965-10-04, wykaz dokumentów: 752 z 1965-10-04
  • Kościół z XV w. (ul. Klasztorna 18)dnia 1958-10-16, wykaz dokumentów: 138/20/58 z 1958-10-16
  • Klasztor z XVII w. (ul. Klasztorna 18)dnia 1958-10-16, wykaz dokumentów: 138/20/58 z 1958-10-16
  • Zespół - kościół z XV - XVII (ul. Klasztorna 18)dnia 1958-10-16, wykaz dokumentów: 138/20/58 z 1958-10-16
  • Kościół z 1773 - 1786 (ul. Rębowska 41)dnia 1962-05-07, wykaz dokumentów: 744 z 1962-05-07
 • Formy ochrony przyrody w Wyszogrodzie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wyszogrodu znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wyszogrodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadwiślański (powiat płoński płocki i sochaczewski) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu II obejmuje ochroną obszar w obrębie Kotliny Warszawskiej. Zaznaczają się tu dwa typy krajobrazu: tarasów zalewowych przeważnie łąkowo-rolnych oraz nadzalewowych tarasów piaszczystych z wydmami przeważnie zalesione. W obrebie Kotliny Płockiej leży Jezioro Włocławskie którego powstanie w zasadniczy sposób zmieniło środowisko przyrodnicze. Podpiętrzenie Wisły kończy się nieco powyżej Płocka. Na wysokim prawym brzegu doliny wystąpiły procesy abrazyjne które uruchomiły osuwiska. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 44314 0 ha, Data ustanowienia: 1988-01-01, Powierzchnia: 44504.0 ha
  • Dolina Środkowej Wisły - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 30777.88 ha
  • Kampinoska Dolina Wisły - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 20659.11 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-06-05, Opis granicy: rośnie w ogródku przydomowym pana Zdzisława Cieślaka
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1992-06-23, Opis granicy: parafia rzymsko katolicka przy kościele

Wyszogród - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Wyszogrodzie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 0 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 41,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wyszogrodzie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płockiego.

  Powiat płocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wyszogrodzie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 0 Ranni
  (rok 2022)
 • Wypadki drogowe w Wyszogrodzie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 41,27 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Wyszogród
  41,3
  woj. mazowieckie
  52,6
  Polska
  56,5
 • 41,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  41,3
  Mazowieckie
  5,2
  Cała Polska
  5,0
 • 0,00 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Wyszogród
  0,0
  woj. mazowieckie
  61,7
  Polska
  65,5
 • 100,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 0,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wyszogród przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 50droga krajowa nr 50(Ciechanów - Sokołówek - Skarżynek - Kraszewo - Ojrzeń - Kicin - Wola Wodzyńska - Sochocin - Biele - Wycinki - Siedlin - Płońsk - Skrzynki - Radzyminek - Wróblewo - Troski - Kozarzewo - Nacpolsk - Słomin - Kobylniki - Rostkowice - Pozarzyn - Rębowo - Wyszogród - Kamion Poduchowny - Kamion - Młodzieszyn - Ruszki - Kuznocin - Sochaczew - Bielice - Guzów - Wiskitki - Żyrardów - Korytów A - Korytów - Grabce Józefpolskie - Mszczonów - Badowo-Mściska - Ciemno-Gnojna - Chudolipie - Budki Petrykowskie - Konie - Pniewy - Przęsławice - Bikówek - Grójec - Janówek - Żyrów - Nowe Grabice - Czaplinek - Dębówka - Góra Kalwaria - Ostrówek - Piotrowice - Sobiekursk - Tabor - Regut - Człekówka - Kołbiel - Rudno - Rudzienko - Zamienie - Mińsk Mazowiecki - Stojadła - Arynów - Brzóze - Ładzyń - Wólka Czarnińska - Stanisławów - Wólka Piecząca - Kąty Czernickie - Strachówka - Zawiszyn - Łochów - Łojew - Ogrodniki - Zagrodniki - Zieleniec - Sadowne - Płatkownica - Brok - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wyszogrodzie istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Czerwińska

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Klasztorna

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Krótka

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Okólna

  ul. Pokoju

  ul. Przechodnia

  ul. Płocka

  ul. Płońska

  ul. Rybaki

  pl. Rynek

  ul. Rębowska

  ul. Sochaczewska

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tkacka

  ul. Tomasza Grabowskiego

  ul. Warszawska

  ul. Wiślana

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zacisze

  ul. Zamieście