Kunów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kunów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kunów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kunów.
 • 2 715 Liczba mieszkańców
 • 7,3 km² Powierzchnia
 • 374,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1365-1502, 1535-1869, 1990 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TOS Tablice rejestracyjne
 • Lech Stanisław Łodej Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.280450.9614 Współrzędne GPS
 • 2607054 TERYT (TERC)
 • 0947202 SIMC
Herb miasta Kunów
Kunów herb
Flaga miasta Kunów
Kunów flaga

Jak Kunów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kunów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kunów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kunów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
90Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
104Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
113Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
119Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
130Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
156Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
195Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
234Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
248Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
269Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
279Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
360Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
418Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
432Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
450Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
476Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców

Kunów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-415Poczta Kunów

Kunów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kunowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Ostrowcu Świetokrzyskim (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Rosłońskiego 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
(41) 261-31-74 31
(41) 2613174w.60
ul. Warszawska 45 B
27-415 Kunów

Kunów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kunów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 715, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kunowa zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,1% mieszkańców Kunowa jest stanu wolnego, 54,6% żyje w małżeństwie, 9,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Kunów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,80 na 1000 mieszkańców Kunowa. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 57,9% dziewczynek i 42,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 294 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,36 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,5% zgonów w Kunowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,3% zgonów w Kunowie były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kunowa przypada 12.69 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kunowa -5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,0% mieszkańców Kunowa jest w wieku produkcyjnym, 14,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kunowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 715 Liczba mieszkańców
 • 1 378 Kobiety
 • 1 337 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kunowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kunowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kunowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kunowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Kunów
  45,4 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 47,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kunów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kunowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kunów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kunów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kunów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,9%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,1% Kobiety
  (Panny)
 • 32,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,6% Żonaci/Zamężne
 • Kunów
  54,6%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Polska
  54,0%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,9%
  Województwo
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,2%
  Województwo
  6,8%
  Kraj
  7,6%
 • 10,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Kunów
  0,3%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kunowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Kunów
  2,5
  Województwo
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Kunów
  1,6
  woj. świętokrzyskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kunowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -16 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kunów
  -5,8
  świętokrzyskie
  -6,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kunowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kunowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kunowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kunowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,9%
  42,1%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,9
  Województwo
  6,9
  Kraj
  8,1
 • 27,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  31,9
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83
 • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 294 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 239 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 351 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 294 g
  Województwo
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 160 Waga 3500g - 3999g
 • 160
 • 226 Waga 3000g - 3499g
 • 226
 • 97 Waga 2500g - 2999g
 • 97
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,09
  Województwo
  1,19
  Cała Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kunów
  0,56
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,36 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,36
  świętokrzyskie
  0,52
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kunowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,4%
  48,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Kunów
  12,7
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 274,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  274,1
  świętokrzyskie
  193,5
  Polska
  147,0
 • 7,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,1
  świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 4,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kunów
  4,7
  Województwo
  3,6
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrowieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kunów
  37,5%
  woj. świętokrzyskie
  38,8%
  Kraj
  36,0%
 • 22,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kunów
  22,3%
  świętokrzyskie
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,7%
  świętokrzyskie
  4,8%
  Polska
  6,7%
 • 129 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  17,5
  Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  83,1
  Cały kraj
  70,6
 • 340,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  340,8
  Województwo
  312,9
  Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  284,7
  Cały kraj
  253,9
 • 571,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 610,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 528,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kunów
  571,5
  świętokrzyskie
  517,8
  Kraj
  426,2
 • 78,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 120,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  78,9
  świętokrzyskie
  63,9
  Cała Polska
  62,9
 • 24,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kunów
  24,4
  woj. świętokrzyskie
  34,3
  Polska
  33,8
 • 15,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Kunów
  15,0
  świętokrzyskie
  8,6
  Polska
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,1%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kunowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kunów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kunów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kunowie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,73 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kunowie to 1 020 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 372 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kunowie to 4,50 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kunowie to 133,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,22% mieszkań posiada łazienkę, 79,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,51% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowieckiego.

  Powiat ostrowiecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 020 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 372,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  372,40
  świętokrzyskie
  389,40
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kunów
  72,50 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 27,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,00 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,89
  Województwo
  3,91
  Cała Polska
  3,83
 • 2,69 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kunów
  2,69
  świętokrzyskie
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,69
  Województwo
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,73 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kunów
  4,50
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Cały kraj
  3,89
 • 3,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kunów
  3,29
  świętokrzyskie
  17,76
  Cały kraj
  24,56
 • 267 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 133,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  133,5 m2
  świętokrzyskie
  109,9 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kunów
  0,10 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kunów
  98,63%
  świętokrzyskie
  95,94%
  Cały kraj
  97,75%
 • 92,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,55%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Cała Polska
  95,18%
 • 89,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Kunów
  89,22%
  woj. świętokrzyskie
  88,22%
  Cała Polska
  93,75%
 • 79,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  79,22%
  woj. świętokrzyskie
  82,88%
  Polska
  85,83%
 • 79,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  79,51%
  Województwo
  46,61%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kunów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kunowie na 1000 mieszkańców pracuje 416osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 41,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kunowie wynosiło w 2023 roku 10,3% (10,3% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kunowie wynosiło 5 388,69 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kunowa 237 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 233 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4.

  12,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Kunowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,4% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 416 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  416,0
  woj. świętokrzyskie
  200,0
  Kraj
  259,0
 • 11,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,9% Kobiety
 • 9,8% Mężczyźni
 • Kunów
  10,3%
  Województwo
  7,8%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kunowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kunowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kunowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 912 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 389 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kunowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 237 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 233 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -4 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,98 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,4% Pozostałe
 • 46,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kunowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 149 Pracujący ogółem
 • 480 Kobiety
 • 669 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kunowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,0% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kunów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,4
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 47,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  47,5
  woj. świętokrzyskie
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 190,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  190,3
  Województwo
  149,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kunów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kunowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 231 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 173 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (13) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kunowie najwięcej (13) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (216) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  26,8% (62) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 73,2% (169) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kunowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.9%) oraz Budownictwo (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 231 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 62 Przemysł i budownictwo
 • 169 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w Kunowie w 2023 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Kunowie w 2023 roku
 • 173 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 216 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 216
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 231 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 231
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 173 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 57 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 57
 • 30 Budownictwo
 • 30
 • 21 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kunów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kunowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 47 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kunowie wynosi 73,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kunowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,62 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 7,54 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,80 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,53 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kunowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kunów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 47
 • 35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 35
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 21 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 21
 • 16,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,99
  Województwo
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 12,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,62
  świętokrzyskie
  10,85
  Kraj
  12,98
 • 1,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Kunów
  1,53
  świętokrzyskie
  6,27
  Cała Polska
  6,99
 • 1,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,80
  świętokrzyskie
  1,83
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,30
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 7,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kunów
  7,54
  Województwo
  8,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kunów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  73%
  Województwo
  76%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Kraj
  63%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  65%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  świętokrzyskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kunów
  100%
  świętokrzyskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  52%
  Województwo
  59%
  Polska
  51%

Kunów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kunowa wyniosła w 2022 roku 65,1 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kunowa - 23.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,4 mln złotych, czyli 16,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kunowa wyniosła w 2022 roku 57,7 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.3%). W budżecie Kunowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 952 złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,7 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,7%.
 • Wydatki budżetu w Kunowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kunowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kunów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kunowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,8 mln

  2,9 tys(100%)

  32,7 mln

  3,3 tys(100%)

  37,7 mln

  3,8 tys(100%)

  45,0 mln

  4,6 tys(100%)

  50,6 mln

  5,2 tys(100%)

  47,0 mln

  5,0 tys(100%)

  56,4 mln

  6,0 tys(100%)

  65,1 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,2 mln

  3,4 tys(35.6%)

  10,0 mln

  3,3 tys(30.6%)

  10,9 mln

  3,7 tys(28.8%)

  13,4 mln

  4,5 tys(29.8%)

  11,4 mln

  3,9 tys(22.5%)

  13,0 mln

  4,5 tys(27.6%)

  13,3 mln

  4,6 tys(23.5%)

  15,4 mln

  5,6 tys(23.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  87,3 tys

  28,8(0.3%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  3,7 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,6 tys

  15,2(0.1%)

  497,6 tys

  173(1.1%)

  285,6 tys

  99,9(0.5%)

  7,5 mln

  2,7 tys(11.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  1,1 tys(11.8%)

  3,5 mln

  1,2 tys(10.6%)

  3,9 mln

  1,3 tys(10.4%)

  3,5 mln

  1,2 tys(7.8%)

  4,0 mln

  1,3 tys(7.8%)

  4,3 mln

  1,5 tys(9.2%)

  5,4 mln

  1,9 tys(9.6%)

  5,9 mln

  2,1 tys(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  2,4 tys(25.7%)

  13,2 mln

  4,4 tys(40.5%)

  3,2 mln

  1,1 tys(8.4%)

  3,4 mln

  1,1 tys(7.5%)

  3,4 mln

  1,2 tys(6.8%)

  3,7 mln

  1,3 tys(7.9%)

  5,5 mln

  1,9 tys(9.8%)

  5,6 mln

  2,1 tys(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,7 mln

  1,2 tys(13%)

  2,2 mln

  727(6.7%)

  1,8 mln

  611(4.8%)

  7,2 mln

  2,4 tys(16%)

  12,3 mln

  4,2 tys(24.4%)

  5,0 mln

  1,7 tys(10.6%)

  10,0 mln

  3,5 tys(17.7%)

  4,9 mln

  1,8 tys(7.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  174,3 tys

  57,5(0.6%)

  151,0 tys

  50,5(0.5%)

  159,7 tys

  53,8(0.4%)

  149,5 tys

  50,2(0.3%)

  187,1 tys

  63,7(0.4%)

  152,6 tys

  52,9(0.3%)

  657,4 tys

  230(1.2%)

  3,7 mln

  1,3 tys(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  713,3 tys

  235(2.5%)

  1,1 mln

  354(3.2%)

  3,4 mln

  1,2 tys(9.1%)

  2,3 mln

  778(5.2%)

  3,0 mln

  1,0 tys(5.9%)

  2,1 mln

  734(4.5%)

  3,5 mln

  1,2 tys(6.1%)

  2,8 mln

  1,0 tys(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  631,0 tys

  208(2.2%)

  672,2 tys

  225(2.1%)

  686,1 tys

  231(1.8%)

  1,7 mln

  583(3.9%)

  793,7 tys

  270(1.6%)

  700,8 tys

  243(1.5%)

  818,6 tys

  286(1.5%)

  2,7 mln

  979(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  172,6 tys

  56,9(0.6%)

  170,1 tys

  56,9(0.5%)

  189,9 tys

  63,9(0.5%)

  193,4 tys

  64,9(0.4%)

  192,4 tys

  65,5(0.4%)

  218,9 tys

  75,9(0.5%)

  212,0 tys

  74,2(0.4%)

  1,9 mln

  694(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  494,3 tys

  163(1.7%)

  518,8 tys

  173(1.6%)

  371,1 tys

  125(1%)

  273,5 tys

  91,8(0.6%)

  339,5 tys

  116(0.7%)

  326,5 tys

  113(0.7%)

  285,2 tys

  99,8(0.5%)

  1,4 mln

  508(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  319,3 tys

  105(1.1%)

  256,7 tys

  85,8(0.8%)

  255,5 tys

  86,0(0.7%)

  292,0 tys

  98,0(0.6%)

  387,0 tys

  132(0.8%)

  395,3 tys

  137(0.8%)

  269,8 tys

  94,4(0.5%)

  883,2 tys

  322(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  34,0(0.2%)

  251,8 tys

  87,3(0.5%)

  481,7 tys

  168(0.9%)

  852,5 tys

  311(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  251,3 tys

  82,9(0.9%)

  221,5 tys

  74,1(0.7%)

  204,8 tys

  69,0(0.5%)

  197,6 tys

  66,3(0.4%)

  236,6 tys

  80,6(0.5%)

  387,2 tys

  134(0.8%)

  265,6 tys

  92,9(0.5%)

  608,2 tys

  222(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  112,3 tys

  37,0(0.4%)

  139,0 tys

  46,5(0.4%)

  248,0 tys

  83,5(0.7%)

  200,2 tys

  67,2(0.4%)

  267,7 tys

  91,2(0.5%)

  252,7 tys

  87,7(0.5%)

  377,6 tys

  132(0.7%)

  556,0 tys

  203(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,8 tys

  7,5(0.1%)

  21,8 tys

  7,3(0.1%)

  32,3 tys

  10,9(0.1%)

  87,4 tys

  29,4(0.2%)

  100,5 tys

  34,2(0.2%)

  64,0 tys

  22,2(0.1%)

  125,9 tys

  44,0(0.2%)

  141,1 tys

  51,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  498,1 tys

  164(1.7%)

  531,4 tys

  178(1.6%)

  624,4 tys

  210(1.7%)

  581,3 tys

  195(1.3%)

  655,3 tys

  223(1.3%)

  746,8 tys

  259(1.6%)

  608,9 tys

  213(1.1%)

  125,1 tys

  45,7(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  391,7 tys

  129(1.4%)

  27,6 tys

  9,2(0.1%)

  47,1 tys

  15,9(0.1%)

  199,0 tys

  66,8(0.4%)

  77,7 tys

  26,5(0.2%)

  54,7 tys

  19,0(0.1%)

  20,4 tys

  7,1(0%)

  66,8 tys

  24,4(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  8,9 tys

  3,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  111,5 tys

  36,8(0.4%)

  17,3 tys

  5,8(0.1%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  107,8 tys

  36,2(0.2%)

  106,3 tys

  36,2(0.2%)

  98,6 tys

  34,2(0.2%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  903

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kunowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kunowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kunów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kunowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,3 mln

  2,9 tys(100%)

  35,2 mln

  3,5 tys(100%)

  37,9 mln

  3,8 tys(100%)

  40,7 mln

  4,1 tys(100%)

  51,4 mln

  5,2 tys(100%)

  47,2 mln

  5,0 tys(100%)

  58,7 mln

  6,3 tys(100%)

  57,7 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,1 mln

  3,3 tys(34.6%)

  11,0 mln

  3,7 tys(31.3%)

  11,7 mln

  3,9 tys(30.9%)

  11,7 mln

  3,9 tys(28.8%)

  12,4 mln

  4,2 tys(24.1%)

  14,3 mln

  5,0 tys(30.4%)

  15,6 mln

  5,5 tys(26.6%)

  15,1 mln

  5,5 tys(26.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,2 mln

  2,7 tys(28%)

  9,0 mln

  3,0 tys(25.7%)

  9,7 mln

  3,3 tys(25.5%)

  10,0 mln

  3,4 tys(24.7%)

  10,7 mln

  3,7 tys(20.9%)

  11,4 mln

  3,9 tys(24.1%)

  12,2 mln

  4,3 tys(20.9%)

  14,2 mln

  5,2 tys(24.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  70,2 tys

  23,2(0.2%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  3,7 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,3 tys

  13,1(0.1%)

  495,1 tys

  172(1%)

  164,4 tys

  57,5(0.3%)

  7,7 mln

  2,8 tys(13.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,8 mln

  938(9.7%)

  1,9 mln

  639(5.4%)

  1,2 mln

  415(3.3%)

  2,9 mln

  973(7.1%)

  9,9 mln

  3,4 tys(19.2%)

  3,6 mln

  1,3 tys(7.6%)

  9,2 mln

  3,2 tys(15.6%)

  4,2 mln

  1,5 tys(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  1,9 tys(19.9%)

  11,6 mln

  3,9 tys(33%)

  1,5 mln

  502(3.9%)

  1,4 mln

  469(3.4%)

  1,4 mln

  489(2.8%)

  1,4 mln

  495(3%)

  3,0 mln

  1,1 tys(5.2%)

  3,1 mln

  1,1 tys(5.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  93,6 tys

  30,8(0.3%)

  164,1 tys

  54,8(0.5%)

  121,3 tys

  40,8(0.3%)

  115,2 tys

  38,7(0.3%)

  143,4 tys

  48,8(0.3%)

  177,4 tys

  61,5(0.4%)

  148,8 tys

  52,0(0.3%)

  848,0 tys

  310(1.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  269,5 tys

  94,3(0.5%)

  777,2 tys

  284(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  644,9 tys

  213(2.2%)

  550,0 tys

  184(1.6%)

  649,5 tys

  219(1.7%)

  1,2 mln

  416(3%)

  1,0 mln

  354(2%)

  732,9 tys

  254(1.6%)

  827,0 tys

  289(1.4%)

  487,7 tys

  178(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  191,2 tys

  63,0(0.7%)

  184,0 tys

  61,5(0.5%)

  1,2 mln

  392(3.1%)

  1,4 mln

  479(3.5%)

  2,2 mln

  750(4.3%)

  30,8 tys

  10,7(0.1%)

  1,5 mln

  521(2.5%)

  484,2 tys

  177(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  668

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,9(0%)

  353,5 tys

  129(0.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  312,3 tys

  103(1.1%)

  29,0 tys

  9,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,0 tys

  28,9(0.2%)

  18,2 tys

  6,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  291,9 tys

  107(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  362,7 tys

  120(1.2%)

  351,9 tys

  118(1%)

  176,7 tys

  59,5(0.5%)

  185,0 tys

  62,1(0.5%)

  179,0 tys

  61,0(0.3%)

  239,2 tys

  83,0(0.5%)

  1,0 mln

  366(1.8%)

  247,8 tys

  90,5(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  130,7 tys

  43,1(0.4%)

  140,9 tys

  47,1(0.4%)

  153,0 tys

  51,5(0.4%)

  124,8 tys

  41,9(0.3%)

  148,0 tys

  50,4(0.3%)

  182,2 tys

  63,2(0.4%)

  341,6 tys

  119(0.6%)

  191,0 tys

  69,8(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  137,4 tys

  45,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,2 tys

  2,4(0%)

  11,4 tys

  3,8(0%)

  6,0 tys

  2,0(0%)

  6,0 tys

  2,1(0%)

  6,0 tys

  2,1(0%)

  118,6 tys

  43,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  195,8 tys

  64,6(0.7%)

  172,5 tys

  57,7(0.5%)

  144,5 tys

  48,6(0.4%)

  152,9 tys

  51,3(0.4%)

  154,3 tys

  52,6(0.3%)

  118,8 tys

  41,2(0.3%)

  89,8 tys

  31,4(0.2%)

  80,1 tys

  29,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  38,6 tys

  12,7(0.1%)

  15,0 tys

  5,0(0%)

  14,6 tys

  4,9(0%)

  224,1 tys

  75,2(0.6%)

  375,2 tys

  128(0.7%)

  23,9 tys

  8,3(0.1%)

  30,1 tys

  10,5(0.1%)

  22,3 tys

  8,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,1 tys

  7,9(0%)

  8,0 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  2,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  735

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  770

  0,3(0%)

  910

  0,3(0%)

  10,7 tys

  3,6(0%)

  118,2 tys

  41,0(0.3%)

  274,5 tys

  96,0(0.5%)

  2,6 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  111,5 tys

  36,8(0.4%)

  17,3 tys

  5,8(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  107,8 tys

  36,2(0.3%)

  106,3 tys

  36,2(0.2%)

  98,6 tys

  34,2(0.2%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  903

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kunów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 553 mieszkańców Kunowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 260 kobiet oraz 294 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,0% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,9% mieszkańców Kunowa, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,0% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Kunowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kunowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2022 w Kunowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 111 dzieci (51 dziewczynek oraz 60 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kunowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (72 dziewczynki oraz 53 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  13,6% mieszkańców Kunowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,4% wśród dziewczynek i 14,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 773 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 315 uczniów (163 kobiety oraz 152 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kunowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 270 uczniów (117 kobiet oraz 153 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 155,94.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,1% mieszkańców (22,0% wśród dziewczyn i 20,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców Kunowa w wieku potencjalnej nauki (18,1% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 20,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,4%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Polska
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,0%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  4,0%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,9%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,1%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 18,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,9%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Kunów
  2,8%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kunów
  13,0%
  Województwo
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kunów
  2,8%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1773 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 773,0
  woj. świętokrzyskie
  893,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,46
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kunów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 111 Dzieci
 • 51 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 60 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,9%
  54,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 22 3 lata
 • 22
 • 29 4 lata
 • 29
 • 27 5 lata
 • 27
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 15 3 lata
 • 15
 • 5 4 lata
 • 5
 • 15 5 lata
 • 15
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 24 4 lata
 • 24
 • 12 5 lata
 • 12
 • 15 6 lat
 • 15
 •  
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kunowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kunowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Kunowie
  Publiczne
  41 261-30-70
  41 261-30-70
  ul. os.Eugeniusza Dziewulskiego 5
  27-415 Kunów
  613513
 • Szkoły podstawowe w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kunów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 315 Uczniowie
 • 163 Kobiety
  (uczniowie)
 • 152 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,7%
  48,3%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,7
  woj. świętokrzyskie
  14,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 26,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 155,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  155,94
  woj. świętokrzyskie
  90,62
  Cały kraj
  95,96
 • 154,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kunów
  154,46
  woj. świętokrzyskie
  89,66
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kunów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kunów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kunowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kunowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
  Publiczna
  41 261-27-90
  41 261-27-90
  ul. Szkolna 1
  27-415 Kunów
  1329229
 • Edukacyjne grupy wieku w Kunowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 13,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kunów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kunów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kunów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kunów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kunowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kunowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kunowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Kunowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 970 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 264 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Kunowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 181 członków. Zarejestrowano 166 ćwiczących (mężczyźni: 118, kobiety: 48, chłopcy do lat 18: 59, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kunowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kunowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kunowa znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kunowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1625 - 1642 (ul. Kościelna 19)dnia 1957-03-18, wykaz dokumentów: 474 z 1957-03-18; 461 z 1967-04-15; A.609/1-2 z 2010-07-05
  • Zespół - kościół z 1625 r. (ul. Kościelna 19)dnia 1957-03-18, wykaz dokumentów: 474 z 1957-03-18; 461 z 1967-04-15; A.609/1-2 z 2010-07-05; A.609/3-5 z 2015-03-31
  • Dzwonnica z 1893 - 1907dnia 1967-04-15, wykaz dokumentów: 461 z 1967-04-15; A.609/1-2 z 2010-07-05
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 2007-03-22, wykaz dokumentów: A.9 z 2007-03-22
  • Kostnica z 2. poł. XVIII w.dnia 2015-03-31, wykaz dokumentów: A.609/3-5 z 2015-03-31
  • Mur/ogrodzenie z 2. ćw. XVII w.dnia 2015-03-31, wykaz dokumentów: A.609/3-5 z 2015-03-31
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIII w.dnia 2015-03-31, wykaz dokumentów: A.609/3-5 z 2015-03-31
 • Formy ochrony przyrody w Kunowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kunowa znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kunowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Kamiennej tereny rozcjagające się wzdłuż doliny rzeki Kamiennej i jednego z jej prawobrzeżnych dopływów-Kamionki. Zach. części charakterystycznymi cechami zróżnicowanej i urozmajconej rzexby terenu są kopulaste pagóry i garby powstałe na wychodniach piaskowcowych i piaskowcowo-mułowcowo-ilastych osadów triasu dolnego (retu) jury dolnej (liasu). W obu tych formacjach występuja cienkie pokłady syderytowych rud żelaza które były przez kilka wieków przedmiotem eksploatacji górniczej i przetwórstwa metalurgicznego lokalizujacego się gł. wzdłuż rzeki Kamiennej. Główna osią krajobrazowa i gospodarczą jest dolina rzeki Kamiennej często o charakterze malowniczych przełomów przez garby kuesty i stoliwa skalne (okolice Krynek Kunowa Ćmielowa a nade wszystko Bałtowa). Ze wzgledu na wystepujące rudy żelaza i urodzajne gleby brunatne rozwinięte na lesach opatowskich dolina Kamiennej i polozone wzdłuż niej tereny zostały już bardzo dawno zasiedlone i intensywnie zagospodarowane rolniczo a nastepnie przemysłowo. Pomimo to zachowało się tutaj bardzo wiele wartości przyrodniczych krajobrazowych i kulturowych decydujących o atrakcyjności tych terenów i dużym znaczeniu także ekologicznym. Szczególnie atrakcyjna jest tutaj szata roślinna zróżnicowana i bogata ze względu na bardzo urozmajcone siedliska uwarunkowane zmiennym podłożem skalnym i glebowym rzeźbą terenu stosunkami wodnymi a także silnym wpływem działalności człowieka. Na większości terenów zbudowanych z piaskowcowo-ilastych skał pokrytych piaszczysto-gliniastymi osadami pleistoceńskimi przeważaja siedliska oligotroficzne zajęte przez bory mieszane i świeże bory sosnowe tworzące duże kompleksy tzw. Lasów Iłżeckich na pograniczu województw swietokrzyskiego i mazowieckiego. Pomimo iz w większości są to drzewostany pochodzenia antropogenicznego sa interesujące florystycznie z uwagi na występowanie wielu bardzo rzadkich chronionych roslin (np. wawrzynek główkowaty wisienka stepowa zawilec wielokwiatowy len złocisty aster gawędka). Te gatunki zachowały się głównie na stromych krawędziach doliny Kamiennej w okolicach Bodzechowa Bałtowa wśród fragmentów naturalnych drzewostanów dębowo-lipowych lub naturalnych borów mieszanych. Do najbardziej wartościowych osobliwości florystycznych należą murawy i zrośla kserotermiczne z takimi osobliwościami jak np. stepowa ostnica Jana. Na lesowy blebach Wyżyny Sandomierskiej na prawym brzegu Kamiennej zachowały się fragmentarycznie żyzne grądowe lasy liściaste z udziałem rzdkich i chronionych gatunków takich roślin jak: tojad dziobaty i tojad mołdawski pluskwica europejska i dzwonecznik wonny a także fragmenty świetlistej dąbrowy w okolicach Sudołu Maksymilianowa i Janika. Dużą wartość przyrodnicza tych zbiorowisk roślinnych podkreślaja rezerwaty leśne: Modrzewie w Bałtowie i Lisiny Bodzechowskie k. Ostrowca. Na terenie OChK Doliny Kamiennej zgrupowane są wyjatkowo liczne zabytki kultury klasy europejskiej a nawet światowej. W okolicach Skarżyska połozony rezerwat archeologiczny Rydno dokumentuje paleontologiczne kopalnie czerwonych barwników hematytowych wspomniany rezerwat archeologiczny Krzemionki Opatowskie niedawno uznane za Narodowy Pomnik Historii-eksponuje udostępnione do zwiedzania turystycznego unikatowe szyby podziemnych neolitycznych kopalni krzemieni i warsztaty produkujace narzędzia ze słynnych krzemieni pasiastych., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej) OChKDK obejmuje dolinę rzeki Kamienna od doliny rz. Kamionki w Suchedniowie po Bałtów oraz kompleks Lasów Iłżeckich. Północna granica OChKDK bierze początek w Skarżysku-Kościelnym i biegnie generalnie w kierunku wschodnim północną granicą województwa świętokrzyskiego. Począwszy od styku granic obrębów Skarżysko-Kościelne Grzybowa Góra i Jagodne granicą obrębu Jagodne do styku z północną granicą województwa świętokrzyskiego i dalej z tą granicą aż do styku granic gmin Bałtów i Tarłów z granicą województwa w przysiółku Przymiarki. Tutaj granica OChKDK odchodząc od granicy województwa zmienia kierunek na południowo - wschodni przecina dolinę rz. Kamiennej i biegnąc po granicy gminy Bałtów zgodnie z jej przebiegiem skręca na zachód. W okolicach Maksymilianowa granica OChKDK skręca na południowy zachód biegnąc po wschodniej i południowej granicy gminy Bodzechów (przecinając ponownie dolinę Kamiennej i drogę Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz) aż do granicy z gminą Waśniów. Dalej granicą tą biegnie do jej styku z granicami obrębów Worowice Kraszków i Truskolasy w gm. Sadowie i zachodnimi granicami obrębów: Worowice Garbacz Zajączkowice Waśniów południowymi granicami obrębów: Pękosławice Prusinowice południowo-zachodnią granicą obrębu Boleszyn zachodnimi granicami obrębów: Szeligi oraz Kałków w gm. Pawłów biegnie obierając kierunek ściśle północny. We wsi Jabłonna zmienia kierunek na zachodni biegnąc zgodnie z południowymi granicami obrębów Jabłonna Styków i Kuczów w gm. Brody. W Kuczowie granica skręca na północ i biegnie zachodnimi granicami obrębów Kuczów i Dziurów a następnie biegnie wzdłuż zachodniej granicy obrębu Adamów dochodzi do skrzyżowania drogi Starachowice-Lubienia. Północną stroną tej drogi kieruje się na zachód w stronę zabudowań Starachowic i omijając hałdy pohutnicze dochodzi do granicy gm. Wąchock. Granicą tą biegnie generalnie na zachód dochodzi do obrębu Marcinków i biegnie po jego wschodniej i południowej granicy. Następnie biegnąc południową granicą obrębu Majków przecina drogę Wąchock - Skarżysko - Kamienna skąd kieruje się na południe biegnąc fragmentem granic gminy Suchedniów a następnie granicą miasta Suchedniów dochodzi do drogi Suchedniów - Wąchock przecina ją i dalej biegnąc wzdłuż jej północnej strony otaczając od południa zabudowania Suchedniowa - ul. Langiewicza kieruje się na zachód dochodząc do linii kolejowej Skarżysko-Kamienna -Kielce. Tam skręca na południe i wzdłuż jej wschodniego nasypu biegnie do południowego cypla granicy m. Suchedniów. Następnie granicą tą biegnie do drogi Skarżysko-Kamienna - Kielce wzdłuż której gwałtownie skręca na północ dochodząc do ostatnich zabudowań w Suchedniowie ul. Warszawskiej gdzie ok. 400 metrowym odcinkiem skręca na wschód a następnie na północny wschód biegnąc drogami lokalnymi do styku północnej granicy gminy Suchedniów z gminą Skarżysko - Kamienna. Potem ponownie skręca na wschód i dalej po w/w granicy kilkakrotnie załamując się przecina drogę Skarżysko - Kamienna - Wąchock. Stąd zachodnią granicą obrębów: Majków i Michałów dochodzi do korytarza rz. Kamienna w Skarżysku Kamienna a następnie otaczając miasto oraz obręb Skarżysko - Kościelne biegnie ich granicą wschodnią na północny wschód osiągając punkt styku trzech obrębów w gm. Skarżysko - Kościelne gdzie zamyka się granica OChKDK. Z opisanego obszaru wyłącza się teren miasta Ostrowiec - Świętokrzyski zgodnie z jego administracyjną granicą., Powierzchnia: 72634.0 ha
  • Wzgórza Kunowskie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1868.67 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Odsłonięcie geologiczne stanowiące południowy fragment ściany kamieniołomu długości ok.. 50 m wysokości 15 m w którym wystepuje niezgodność sedymentacyjna pomiędzy waryscyjskim a alpejskim piętrem strukturalnym., Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: w południowej części nieczynnego od 1984 r. kamieniołomu dolomitów na zachodnim zboczu doliny rzeki Świśliny poniżej osiedla Doły Opacie
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz o wymiarach: długość - 2 2 m szerokość - 1 5 m wysokość - 1 5 m obwód - 7 0 m zbudowany z szaroróżowego średnioziarnistego granitu. Głaz ma kształt owalny znajduje się na dnie wąwozu w górnej jego części i nie jest zagłebiony w grunt . W otacz, Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: ujście wąwozu znajduje się obok najdalej na wschód wysuniętych zabudowań Udzicowa Dolnego
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz o wymiarch: obwód - 7 5 m średnica - 2 4 m wyskość nad powierzchnią terenu z owalnymi prakryształami skaleni., Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: w pobliżu najdalej wysuniętych na ESE zabudowań wsi oraz ok.. 500 m na NE od ogrodzenia Fabryki Maszyn w Kunowie
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz o wymiarch: obwód -4 6 m długość - 1 7 m szerokość - 0 8 m wyskość - 1 0 m. Głaz jest słabo zagłębiony w ziemi., Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: ok. 300 m na SSw od zachodniego krańca zwartych zabudowań wsi Wymysłów (stojących przy drodze do Kolonii Janik)
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz o wymiarch: obwód - 4 3 m długość - 1 3 m szerokość - 1 0 m wysokość nad powierzchnię ziemi - 0 4 m. Głaz jest słabo zagłębiony w ziemi ma kształt dyskoidalny. Zbudowany z brekcji złożonej z kanciastych i nieregulanie rozrzuconych krzemieni o wi, Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: na niewielkim wzniesieniu rozdzielającym suche dolinki w pobliżu lasu ok.. 450 m na WSS od zachodniego krańca zwartych zabudowań wsi Wymysłów
  • Pomnik przyrodyOpis: Na wysokości pierśnicy drzewo rozgałezia się na dwa koanry obwód pnia pod rozgałezieniem na wysokości 80 cm wynosi 524 cm natomiast obwód konarów nad rozgałezieniem wynosi 338 cm i 381 cm; szerokość korony 22 m., Data ustanowienia: 2004-06-11, Opis granicy: rośnie na skraju działki rolnej obok budynku nr 88 we wsi Pawęcin po przeciwnej stronie drogi prowadzącej do części wsi zwanej Komorniki

Kunów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 16 wypadków drogowych w Kunowie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 584,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 73,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kunowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowieckiego.

  Powiat ostrowiecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kunowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kunowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 584,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  584,2
  świętokrzyskie
  1 329,3
  Kraj
  1 100,9
 • 73,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  73,0
  woj. świętokrzyskie
  137,7
  Cały kraj
  104,4
 • 584,15 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  584,2
  woj. świętokrzyskie
  1 628,0
  Polska
  1 327,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Kunów
  12,5
  woj. świętokrzyskie
  10,4
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. świętokrzyskie
  122,5
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kunowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 35,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  35,2 km
  woj. świętokrzyskie
  382,3 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Kunów
  0,4 km
  świętokrzyskie
  3,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kunów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 9droga krajowa nr 9(Radom - Makowiec - Skaryszew - Modrzejowice - Bujak - Alojzów - Walentynów - Krzyżanowice - Iłża - Pastwiska - Marcule - Lubienia - Młynek - Brody - Rudnik - Nietulisko Duże - Kunów - Rudka - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Milków - Rżuchów - Obręczyna - Sadowie - Opatów - Oficjałów - Okalina - Włostów - Lipnik - Kurów - Grabina - Pęchów - Klimontów - Byszówka - Borek Klimontowski - Wólka Gieraszowska - Sulisławice - Trzebiesławice - Łoniów - Jasienica - Piaseczno - Łążek - Tarnobrzeg - Jadachy - Tarnowska Wola - Nowa Dęba - Majdan Królewski - Hadykówka - Cmolas - Kolbuszowa Dolna - Kolbuszowa - Kolbuszowa Górna - Kupno - Widełka - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Rzeszów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kunów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka - Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski -Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kunowie istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Błonie

  ul. Chocimowska

  ul. Ciasna

  os. Eugeniusza Dziewulskiego

  ul. Fabryczna

  ul. Grabowiecka

  ul. Gródek

  ul. Górna

  ul. Głucha

  ul. Iłżecka

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kaznodziejska

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Langiewicza

  ul. Laski

  ul. Małachowska

  ul. Mętna

  ul. Ogrodowa

  ul. Opatowska

  ul. Ostrowiecka

  ul. Partyzantów

  ul. Podgórze

  ul. Prosta

  ul. Rudzka

  ul. Różana

  ul. Spadzista

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Starachowicka

  ul. Strumyk

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Warszawska

  pl. Wolności

  ul. Łączna

  ul. Łąkowa