Powiat sławieński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat sławieński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 187 Liczba mieszkańców
 • 1 043 km2 Powierzchnia
 • 53 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,4% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Wiśniowski Starosta
 • ul. Stefanii Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno Adres starostwa powiatowego
 • ZSL Tablice rejestracyjne
Powiat sławieński na mapie
Identyfikatory
 • 3213 TERYT (TERC)
Herb powiatu sławieńskiego
powiat sławieński herb
Flaga powiatu sławieńskiego
powiat sławieński flaga

powiat sławieński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie
59 810 53 70
59 810 63 97
ul. Wojska Polskiego 19
76-100 Sławno
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
59 810 05 11, 59 810 05 05
59 810 05 13, 59 810 05 04
ul. Gdańska 2
76-100 Sławno
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie
59 810 73 11
91 810 73 11
ul. Sempołowskiej 2 A
76-100 Sławno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sławnie
59 810 64 86
59 810 79 94
ul. Sempołowskiej 2 A
76-100 Sławno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie
59 810 51 78
59 810 51 78
ul. Koszalińska 46
76-100 Sławno
Starostwo Powiatowe w Sławnie
(59) 810-49-04
(59) 810-49-12
ul. Sempołowskiej
76-100 Sławno

Powiat sławieński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat sławieński ma 55 187 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sławieńskiego w 2050 roku wynosi 48 110, z czego 24 434 to kobiety, a 23 676 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu sławieńskiego zawarli w 2021 roku 227 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu sławieńskiego jest stanu wolnego, 52,1% żyje w małżeństwie, 8,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sławieński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -369. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,65 na 1000 mieszkańców powiatu sławieńskiego. W 2021 roku urodziło się 386 dzieci, w tym 43,8% dziewczynek i 56,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,0% zgonów w powiecie sławieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w powiecie sławieńskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sławieńskiego przypada 13.61 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 529 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 681 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sławieńskiego -152. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 29 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -13.

  59,8% mieszkańców powiatu sławieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sławieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 55 187 Liczba mieszkańców
 • 28 175 Kobiety
 • 27 012 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sławieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sławieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sławieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sławieńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 110 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 434 Kobiety
 • 23 676 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sławieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sławieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sławieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sławieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,1 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,9 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sławieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sławieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sławieński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sławieński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sławieński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • pow. sławieński
  27,1%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,1% Żonaci/Zamężne
 • pow. sławieński
  52,1%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,5%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. sławieński
  8,5%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,9% Nieustalone
 • Powiat
  3,9%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 3,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sławieńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,1
  Zachodniopomorskie
  4,2
  Cały kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. sławieński
  1,5
  Zachodniopomorskie
  1,9
  Cały kraj
  1,6
 • 227 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sławieńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -369 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -211 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -158 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. sławieński
  -6,7
  woj. zachodniopomorskie
  -6,2
  Cała Polska
  -4,9
 • -8,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sławieńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sławieńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sławieńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sławieńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 386 Urodzenia żywe
 • 169 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 217 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,8%
  56,2%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. sławieński
  7,0
  Zachodniopomorskie
  7,6
  Cały kraj
  8,7
 • 30,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  30,3
  Województwo
  33,4
  Cały kraj
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 377 g Średnia waga noworodków
 • 3 287 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 447 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 377 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 329 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 137 Waga 3500g - 3999g
 • 137
 • 129 Waga 3000g - 3499g
 • 129
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,06 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. sławieński
  1,06
  Zachodniopomorskie
  1,21
  Polska
  1,32
 • 0,47 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat sławieński
  0,47
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,64
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat sławieński
  0,51
  Województwo
  0,55
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie sławieńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 755 Zgony
 • 380 Kobiety
  (Zgony)
 • 375 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,3%
  49,7%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,6
  Zachodniopomorskie
  13,8
  Cały kraj
  13,6
 • 195,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. sławieński
  195,6
  woj. zachodniopomorskie
  180,9
  Polska
  156,7
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,2
  woj. zachodniopomorskie
  3,7
  Cała Polska
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,1
  woj. zachodniopomorskie
  4,0
  Kraj
  3,6
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sławieńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat sławieński
  33,0%
  Województwo
  36,1%
  Kraj
  34,8%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat sławieński
  22,6%
  Województwo
  20,9%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,0%
  Województwo
  5,2%
  Kraj
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  14,6
  Cała Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  80,0
  Cały kraj
  74,4
 • 316,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. sławieński
  316,3
  woj. zachodniopomorskie
  293,2
  Cała Polska
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Cała Polska
  246,5
 • 460,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 528,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 389,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat sławieński
  460,5
  Województwo
  506,4
  Polska
  475,8
 • 74,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  74,8
  Zachodniopomorskie
  88,9
  Polska
  70,6
 • 43,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  43,5
  Województwo
  31,0
  Cała Polska
  32,6
 • 3,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat sławieński
  3,6
  woj. zachodniopomorskie
  7,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie sławieńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 34 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 28 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 61 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. sławieński
  61,0
  Zachodniopomorskie
  35,0
  Cała Polska
  36,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  11,0
  Województwo
  15,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 7 samookaleczenie powierzchniowe
 • 7
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 6 powieszenie się
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 7 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 7
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 7 zawód miłosny
 • 7
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu24
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 5 trzeźwy
 • 24 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 17 kawaler/panna
 • 17
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony23
 • 0 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 23 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 529 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 287 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 242 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 681 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 375 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 306 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -165 Saldo migracji
 • -91 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -74 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -152 Saldo migracji wewnętrznych
 • -88 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -64 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sławieńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sławieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sławieński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie sławieńskim oddano do użytku 433 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie sławieńskim to 19 603 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 352 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  66,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 33,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sławieńskim to 3,28 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie sławieńskim to 76,60 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,13% mieszkań posiada łazienkę, 81,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 47,14% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie sławieńskim 349 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 523 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 501 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 67 transakcji (mediana cen - 12 427 zł/m2, średnia - 11 882 zł/m2), a na rynku wtórnym 282 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 944 zł/m2, średnia - 4 117 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 523 zł
 • Powiat
  4 523 zł
  woj. zachodniopomorskie
  4 224 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 4 523 zł Ogółem
 • 4 523 zł
 • 5 902 zł do 40 m2
 • 5 902 zł
 • 4 167 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 167 zł
 • 3 290 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 290 zł
 • 2 213 zł od 80,1 m2
 • 2 213 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 501 zł
 • powiat sławieński
  5 501 zł
  Zachodniopomorskie
  4 777 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 5 501 zł Ogółem
 • 5 501 zł
 • 8 276 zł do 40 m2
 • 8 276 zł
 • 5 093 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 093 zł
 • 3 638 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 638 zł
 • 3 965 zł od 80,1 m2
 • 3 965 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 349
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2135
  • od 40,1 do 60 m2147
  • od 60,1 do 80 m244
  • od 80,1 m223
 • 135 do 40 m2
 • 147 od 40,1 do 60 m2
 • 44 od 60,1 do 80 m2
 • 23 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie sławieńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 12 427 zł
 • Tutaj
  12 427 zł
  Zachodniopomorskie
  5 358 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 12 427 zł Ogółem
 • 12 427 zł
 • 12 427 zł do 40 m2
 • 12 427 zł
 • 13 132 zł od 40,1 do 60 m2
 • 13 132 zł
 • 3 905 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 905 zł
 • 13 893 zł od 80,1 m2
 • 13 893 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 11 882 zł
 • Tutaj
  11 882 zł
  woj. zachodniopomorskie
  6 645 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 11 882 zł Ogółem
 • 11 882 zł
 • 12 810 zł do 40 m2
 • 12 810 zł
 • 12 752 zł od 40,1 do 60 m2
 • 12 752 zł
 • 5 859 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 859 zł
 • 12 041 zł od 80,1 m2
 • 12 041 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 67
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m245
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m24
 • 45 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 944 zł
 • powiat sławieński
  3 944 zł
  Zachodniopomorskie
  3 606 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 944 zł Ogółem
 • 3 944 zł
 • 5 562 zł do 40 m2
 • 5 562 zł
 • 3 986 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 986 zł
 • 3 168 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 168 zł
 • 1 609 zł od 80,1 m2
 • 1 609 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 117 zł
 • powiat sławieński
  4 117 zł
  Zachodniopomorskie
  3 911 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 4 117 zł Ogółem
 • 4 117 zł
 • 5 623 zł do 40 m2
 • 5 623 zł
 • 4 373 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 373 zł
 • 3 347 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 347 zł
 • 2 269 zł od 80,1 m2
 • 2 269 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 282
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m290
  • od 40,1 do 60 m2134
  • od 60,1 do 80 m239
  • od 80,1 m219
 • 90 do 40 m2
 • 134 od 40,1 do 60 m2
 • 39 od 60,1 do 80 m2
 • 19 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 603 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 351,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  351,50
  Województwo
  401,10
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  81,60 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. sławieński
  28,70 m2
  woj. zachodniopomorskie
  28,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat sławieński
  4,18
  Zachodniopomorskie
  3,82
  Cała Polska
  3,82
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. sławieński
  2,85
  Województwo
  2,49
  Cała Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  woj. zachodniopomorskie
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 433 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 7,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. sławieński
  7,85
  Województwo
  6,03
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 420 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,28 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat sławieński
  3,28
  woj. zachodniopomorskie
  3,41
  Kraj
  3,90
 • 25,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  25,73
  Zachodniopomorskie
  20,55
  Kraj
  24,07
 • 33 160 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 76,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. sławieński
  76,6 m2
  Zachodniopomorskie
  79,8 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat sławieński
  0,60 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. sławieński
  98,68%
  Województwo
  99,24%
  Cały kraj
  96,97%
 • 96,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. sławieński
  96,01%
  Województwo
  97,31%
  Cały kraj
  94,01%
 • 93,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat sławieński
  93,13%
  Zachodniopomorskie
  95,33%
  Cała Polska
  91,78%
 • 81,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat sławieński
  81,13%
  Zachodniopomorskie
  86,83%
  Cały kraj
  83,08%
 • 47,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  47,14%
  woj. zachodniopomorskie
  63,98%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat sławieński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie sławieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 135osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sławieńskim wynosiło w 2021 roku 13,0% (16,1% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sławieńskim wynosiło 4 747,64 PLN, co odpowiada 79.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sławieńskiego 3 683 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 923 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 760.

  29,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sławieńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,2% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 135 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat sławieński
  135,0
  Zachodniopomorskie
  218,0
  Cała Polska
  257,0
 • 13,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,1% Kobiety
 • 10,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  13,0%
  woj. zachodniopomorskie
  7,1%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sławieńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sławieńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sławieńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 748 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 748 PLN
  Zachodniopomorskie
  5 550 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sławieńskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 683 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 923 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 760 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,2% Przemysł i budownictwo
 • 15,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 37,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sławieńskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 466 Pracujący ogółem
 • 4 279 Kobiety
 • 3 187 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie sławieńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sławieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. sławieński
  67,2
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Cały kraj
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat sławieński
  37,4
  Zachodniopomorskie
  40,0
  Cały kraj
  38,2
 • 125,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  125,6
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sławieński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie sławieńskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 735 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 180 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 596 nowych podmiotów, a 300 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (646) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (518) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (899) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (285) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie sławieńskim najwięcej (312) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 552) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,2% (347) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (1 612) podmiotów, a 70,9% (4 776) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie sławieńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.8%) oraz Budownictwo (20.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 735 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 347 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 612 Przemysł i budownictwo
 • 4 776 Pozostała działalność
 • 596 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie sławieńskim w 2021 roku
 • 300 Podmioty wyrejestrowane w powiecie sławieńskim w 2021 roku
 • 5 180 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 552 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 552
 • 154 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 154
 • 27 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 27
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 6 733 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 733
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 341 Spółki handlowe ogółem
 • 341
 • 68  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 68
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 303  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 303
 • 68    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 68
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 312 Spółki cywilne ogółem
 • 312
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 180 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 079 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 079
 • 1 073 Budownictwo
 • 1 073
 • 1 004 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 004
 • 352 Przetwórstwo przemysłowe
 • 352
 • 272 Transport i gospodarka magazynowa
 • 272
 • 264 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 264
 • 255 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 255
 • 254 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 254
 • 189 Pozostała działalność
 • 189
 • 134 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 134
 • 76 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 76
 • 71 Informacja i komunikacja
 • 71
 • 58 Edukacja
 • 58
 • 53 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 53
 • 33 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 33
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sławieński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie sławieńskim stwierdzono 965 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,40 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sławieńskim wynosi 75,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sławieńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,25 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 7,36 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,65 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,65 (87%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 965 Przestępstwa ogółem
 • 965
 • 624 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 624
 • 147 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 147
 • 147 Przestępstwa drogowe
 • 147
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 408 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 408
 • 17,40 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,40
  Województwo
  23,72
  Polska
  21,51
 • 11,25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,25
  Zachodniopomorskie
  16,62
  Polska
  12,82
 • 2,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat sławieński
  2,65
  woj. zachodniopomorskie
  3,52
  Kraj
  5,89
 • 2,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,65
  woj. zachodniopomorskie
  2,54
  Polska
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat sławieński
  0,32
  Województwo
  0,48
  Cała Polska
  0,35
 • 7,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,36
  woj. zachodniopomorskie
  10,31
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  76%
  Zachodniopomorskie
  75%
  Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  66%
  Województwo
  67%
  Cały kraj
  64%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  88%
  Województwo
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat sławieński
  100%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  92%
  Cały kraj
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. sławieński
  57%
  woj. zachodniopomorskie
  52%
  Kraj
  53%

Powiat sławieński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu sławieńskiego wyniosła w 2021 roku 82,9 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu sławieńskiego - 28.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (19.2%) oraz na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,0 mln złotych, czyli 14,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu sławieńskiego wyniosła w 2021 roku 90,8 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11.5%). W budżecie powiatu sławieńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 211 złotych na mieszkańca (12,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,9 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie sławieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu sławieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu sławieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,0 mln

  934(100%)

  56,8 mln

  991(100%)

  56,5 mln

  992(100%)

  54,7 mln

  961(100%)

  65,0 mln

  1,1 tys(100%)

  61,6 mln

  1,1 tys(100%)

  65,4 mln

  1,2 tys(100%)

  82,9 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,2 mln

  213(22.7%)

  12,3 mln

  214(21.6%)

  13,1 mln

  229(23.1%)

  14,5 mln

  256(26.5%)

  17,1 mln

  304(26.4%)

  17,7 mln

  316(28.7%)

  19,2 mln

  344(29.4%)

  23,7 mln

  429(28.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,1 mln

  159(16.9%)

  11,9 mln

  209(21%)

  9,7 mln

  171(17.2%)

  6,3 mln

  111(11.6%)

  12,9 mln

  228(19.8%)

  7,1 mln

  127(11.6%)

  8,9 mln

  159(13.5%)

  15,9 mln

  289(19.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 mln

  86,9(9.3%)

  5,0 mln

  87,4(8.8%)

  5,1 mln

  90,1(9.1%)

  5,7 mln

  101(10.4%)

  5,7 mln

  100(8.7%)

  6,2 mln

  110(10%)

  6,9 mln

  124(10.6%)

  9,1 mln

  164(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  115(12.3%)

  6,6 mln

  115(11.6%)

  6,6 mln

  117(11.8%)

  6,8 mln

  119(12.4%)

  7,6 mln

  134(11.7%)

  8,0 mln

  143(13%)

  8,2 mln

  146(12.5%)

  8,9 mln

  162(10.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,4 mln

  93,7(10%)

  5,9 mln

  103(10.4%)

  5,7 mln

  99,7(10.1%)

  5,9 mln

  104(10.8%)

  6,3 mln

  112(9.8%)

  6,8 mln

  121(11%)

  6,9 mln

  123(10.5%)

  7,8 mln

  140(9.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  50,0(5.3%)

  3,0 mln

  52,4(5.3%)

  3,6 mln

  63,6(6.4%)

  3,5 mln

  62,0(6.4%)

  2,2 mln

  39,4(3.4%)

  1,7 mln

  30,7(2.8%)

  1,8 mln

  33,0(2.8%)

  3,1 mln

  56,8(3.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,0 mln

  70,4(7.5%)

  2,7 mln

  47,2(4.8%)

  2,6 mln

  45,3(4.6%)

  2,8 mln

  49,3(5.1%)

  2,7 mln

  47,6(4.1%)

  3,0 mln

  53,7(4.9%)

  3,0 mln

  54,4(4.6%)

  3,1 mln

  56,5(3.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  484,9 tys

  8,4(0.9%)

  757,6 tys

  13,2(1.3%)

  658,6 tys

  11,5(1.2%)

  673,8 tys

  11,9(1.2%)

  688,7 tys

  12,2(1.1%)

  717,4 tys

  12,8(1.2%)

  874,6 tys

  15,7(1.3%)

  1,3 mln

  23,4(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  114(12.1%)

  7,2 mln

  126(12.7%)

  7,7 mln

  136(13.7%)

  997,3 tys

  17,6(1.8%)

  1,0 mln

  18,5(1.6%)

  1,2 mln

  21,7(2%)

  1,2 mln

  21,2(1.8%)

  1,3 mln

  23,2(1.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  530,9 tys

  9,2(1%)

  446,6 tys

  7,8(0.8%)

  423,8 tys

  7,4(0.7%)

  350,0 tys

  6,2(0.6%)

  907,6 tys

  16,1(1.4%)

  535,2 tys

  9,5(0.9%)

  575,7 tys

  10,3(0.9%)

  619,6 tys

  11,2(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  37,2 tys

  0,6(0.1%)

  174,8 tys

  3,1(0.3%)

  161,0 tys

  2,8(0.3%)

  152,1 tys

  2,7(0.3%)

  171,2 tys

  3,0(0.3%)

  222,9 tys

  4,0(0.4%)

  291,3 tys

  5,2(0.4%)

  268,8 tys

  4,9(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  860,0 tys

  15,0(1.6%)

  661,5 tys

  11,6(1.2%)

  779,2 tys

  13,7(1.4%)

  815,3 tys

  14,4(1.5%)

  749,2 tys

  13,3(1.2%)

  842,2 tys

  15,0(1.4%)

  575,2 tys

  10,3(0.9%)

  247,7 tys

  4,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,4 tys

  2,1(0.2%)

  120,7 tys

  2,1(0.2%)

  120,5 tys

  2,1(0.2%)

  127,4 tys

  2,3(0.2%)

  125,2 tys

  2,2(0.2%)

  131,4 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  109,9 tys

  1,9(0.2%)

  109,9 tys

  1,9(0.2%)

  101,8 tys

  1,8(0.2%)

  98,8 tys

  1,7(0.2%)

  99,9 tys

  1,8(0.2%)

  96,6 tys

  1,7(0.2%)

  97,3 tys

  1,7(0.1%)

  95,1 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  30,7 tys

  0,5(0.1%)

  32,0 tys

  0,6(0.1%)

  99,2 tys

  1,7(0.2%)

  85,3 tys

  1,5(0.2%)

  181,3 tys

  3,2(0.3%)

  217,5 tys

  3,9(0.4%)

  83,4 tys

  1,5(0.1%)

  59,8 tys

  1,1(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,0 tys

  1,7(0.1%)

  595,7 tys

  10,6(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,9 tys

  0,8(0.1%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  39,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie sławieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu sławieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu sławieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,2 mln

  938(100%)

  55,9 mln

  975(100%)

  58,2 mln

  1,0 tys(100%)

  57,1 mln

  1,0 tys(100%)

  63,7 mln

  1,1 tys(100%)

  66,2 mln

  1,2 tys(100%)

  75,3 mln

  1,3 tys(100%)

  90,8 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,5 mln

  461(48.9%)

  27,9 mln

  488(50%)

  28,4 mln

  498(48.8%)

  31,2 mln

  550(54.7%)

  32,7 mln

  580(51.3%)

  36,1 mln

  643(54.5%)

  44,1 mln

  791(58.6%)

  45,8 mln

  830(50.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,6 mln

  149(15.9%)

  9,3 mln

  163(16.7%)

  10,0 mln

  176(17.3%)

  11,0 mln

  193(19.2%)

  12,1 mln

  214(19%)

  13,1 mln

  233(19.8%)

  13,2 mln

  237(17.6%)

  14,2 mln

  258(15.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  54,5(5.8%)

  4,4 mln

  77,0(7.9%)

  4,9 mln

  85,5(8.4%)

  260,0 tys

  4,6(0.5%)

  3,7 mln

  65,6(5.8%)

  265,9 tys

  4,7(0.4%)

  369,6 tys

  6,6(0.5%)

  10,4 mln

  189(11.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  86,1(9.1%)

  4,9 mln

  85,5(8.8%)

  5,1 mln

  89,8(8.8%)

  5,6 mln

  99,5(9.9%)

  5,6 mln

  99,3(8.8%)

  6,2 mln

  110(9.3%)

  6,8 mln

  121(9%)

  9,1 mln

  164(10%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  48,0(5.1%)

  2,4 mln

  41,5(4.3%)

  2,5 mln

  43,5(4.3%)

  1,9 mln

  32,6(3.2%)

  1,5 mln

  26,9(2.4%)

  1,5 mln

  27,3(2.3%)

  1,8 mln

  31,9(2.4%)

  3,1 mln

  56,4(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  20,1(2.1%)

  1,5 mln

  25,5(2.6%)

  1,3 mln

  23,1(2.3%)

  1,3 mln

  22,5(2.2%)

  1,3 mln

  22,4(2%)

  1,4 mln

  24,1(2%)

  1,6 mln

  28,8(2.1%)

  1,9 mln

  34,6(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  655,4 tys

  11,4(1.2%)

  715,1 tys

  12,5(1.3%)

  786,5 tys

  13,8(1.4%)

  1,1 mln

  19,0(1.9%)

  836,1 tys

  14,8(1.3%)

  1,5 mln

  26,2(2.2%)

  804,7 tys

  14,4(1.1%)

  1,0 mln

  18,3(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  479,3 tys

  8,3(0.9%)

  497,6 tys

  8,7(0.9%)

  428,8 tys

  7,5(0.7%)

  1,0 mln

  17,9(1.8%)

  2,0 mln

  35,7(3.2%)

  1,8 mln

  31,8(2.7%)

  2,1 mln

  38,1(2.8%)

  895,8 tys

  16,2(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  43,0(4.6%)

  948,2 tys

  16,6(1.7%)

  757,3 tys

  13,3(1.3%)

  788,5 tys

  13,9(1.4%)

  710,2 tys

  12,6(1.1%)

  819,9 tys

  14,6(1.2%)

  882,8 tys

  15,8(1.2%)

  794,3 tys

  14,4(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  312,6 tys

  5,4(0.6%)

  129,4 tys

  2,3(0.2%)

  197,1 tys

  3,5(0.3%)

  239,5 tys

  4,2(0.4%)

  288,1 tys

  5,1(0.5%)

  319,0 tys

  5,7(0.5%)

  213,4 tys

  3,8(0.3%)

  339,1 tys

  6,1(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  216,1 tys

  3,8(0.4%)

  196,0 tys

  3,4(0.4%)

  168,2 tys

  2,9(0.3%)

  179,8 tys

  3,2(0.3%)

  159,5 tys

  2,8(0.3%)

  138,2 tys

  2,5(0.2%)

  99,3 tys

  1,8(0.1%)

  177,0 tys

  3,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,4 tys

  2,1(0.2%)

  120,7 tys

  2,1(0.2%)

  120,5 tys

  2,1(0.2%)

  127,4 tys

  2,3(0.2%)

  125,2 tys

  2,2(0.2%)

  131,4 tys

  2,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  109,9 tys

  1,9(0.2%)

  109,9 tys

  1,9(0.2%)

  101,8 tys

  1,8(0.2%)

  98,8 tys

  1,7(0.2%)

  99,9 tys

  1,8(0.2%)

  96,1 tys

  1,7(0.1%)

  97,3 tys

  1,7(0.1%)

  95,2 tys

  1,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  197,5 tys

  3,4(0.4%)

  168,2 tys

  2,9(0.3%)

  140,8 tys

  2,5(0.2%)

  84,6 tys

  1,5(0.1%)

  109,0 tys

  1,9(0.2%)

  63,1 tys

  1,1(0.1%)

  41,4 tys

  0,7(0.1%)

  33,7 tys

  0,6(0%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  44,9(4.8%)

  2,7 mln

  47,7(4.9%)

  3,3 mln

  57,1(5.6%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  35,7 tys

  0,6(0.1%)

  878

  0,0(0%)

  269

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  0,3(0%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  69,5 tys

  1,2(0.1%)

  139,9 tys

  2,5(0.2%)

  19,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  40,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116,3 tys

  2,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,9 tys

  0,8(0.1%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  39,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat sławieński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 740 mieszkańców powiatu sławieńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 226 kobiet oraz 6 514 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,5% mieszkańców powiatu sławieńskiego, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 17,1% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sławieńskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sławieńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (19,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  W roku 2021 w powiecie sławieńskim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 72 oddziałów uczęszczało 1 363 dzieci (686 dziewczynek oraz 677 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sławieńskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 37 oddziałów uczęszczało 842 dzieci (424 dziewczynki oraz 418 chłopców). Dostępnych było 896 miejsc.

  15,5% mieszkańców powiatu sławieńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 852 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 277 oddziałach uczyło się 4 213 uczniów (2 033 kobiety oraz 2 180 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie sławieńskim placówkę miało 27 szkół podstawowych, w których w 221 oddziałach uczyło się 3 834 uczniów (1 864 kobiety oraz 1 970 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów.

  W powiecie sławieńskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 260 uczniów (161 kobiet oraz 99 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 60 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sławieńskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 780 uczniów (485 kobiet oraz 295 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 236 absolwentów.

  W powiecie sławieńskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 19 oddziałach uczyło się 309 uczniów (105 kobiet oraz 204 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,7 uczniów. 16,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców powiatu sławieńskiego w wieku potencjalnej nauki (28,9% kobiet i 28,4% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • powiat sławieński
  15,5%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  34,7%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,6%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. sławieński
  12,6%
  Województwo
  13,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  19,4%
  Województwo
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. sławieński
  25,5%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. sławieński
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat sławieński
  17,1%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat sławieński
  3,5%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 852 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  852,0
  Województwo
  867,0
  Kraj
  896,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat sławieński
  0,99
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 19Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 72 Oddziały
 • 30 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 575 Miejsca
  (rok 2018)
 • 20 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat sławieński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 363 Dzieci
 • 686 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 677 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 44 2 lata i mniej
 • 44
 • 305 3 lata
 • 305
 • 350 4 lata
 • 350
 • 340 5 lata
 • 340
 • 315 6 lat
 • 315
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 158 3 lata
 • 158
 • 174 4 lata
 • 174
 • 168 5 lata
 • 168
 • 158 6 lat
 • 158
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 147 3 lata
 • 147
 • 176 4 lata
 • 176
 • 172 5 lata
 • 172
 • 157 6 lat
 • 157
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 441 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 79,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 78,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 31,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat sławieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 257 Oddziały
 • 4 136 Uczniowie
 • 2 003 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 539 Uczniowie w 1 klasie
 • 272 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 267 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 486 Absolwenci
 • 251 Kobiety
  (absolwenci)
 • 235 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 77 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,0%
  61,0%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. sławieński
  15,2
  Zachodniopomorskie
  17,1
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,1
 • 3,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,9
 •  
 • 349,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 292,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat sławieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 199 Uczniowie
 • 134 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,3%
  32,7%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,3%
  55,7%
 • 13 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat sławieński
  21,7
  woj. zachodniopomorskie
  25,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 20,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat sławieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,6%
  65,4%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  16,3
  Zachodniopomorskie
  18,0
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,3
 • 21,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,8
 • 4,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sławieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sławieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sławieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sławieński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie sławieńskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie sławieńskim znajdowało się 9 hoteli (3 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★, 2 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 5 pensjonatów (1 ★★, 4 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 9 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 37 (całoroczne: 7)
  • ośrodki kolonijne: 5 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 4 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 48 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 4
  • pokoje gościnne: 55 (całoroczne: 7)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 17
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 13
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 23


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 18 (liczba sal: 29, liczba miejsc: 1 586)
  • z nagłośnieniem: 16
  • z projektorem multimedialnym: 14
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 9
  • z ekranem: 13
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 13
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 14
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 93


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie sławieńskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie sławieńskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 570 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 80 (uczestnicy: 17 914)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 1 480)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 2 245)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 3 205)
  • koncerty: 26 (uczestnicy: 3 315)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 2 645)
  • konkursy: 13 (uczestnicy: 2 908)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 912)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 254)
  • inne: 2 (uczestnicy: 900)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 296)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 70)
  • taneczne: 1 (członkowie: 9)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 25)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 45)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 100)
  • inne: 2 (członkowie: 47)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 187)
  • teatralne: 3 (członkowie: 26)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 39)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 17)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 22)
  • taneczne: 9 (członkowie: 83)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sławieńskim działały 2 kina posiadające 3 sale z 412 miejscami na widowni. Odbyło się 2 767 seansów, na które przyszło 28 301 widzów, w tym 918 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 795 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sławieńskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 97 395 zwiedzających, co daje 17 558 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sławieńskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 210 998 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 31 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 16 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 219 332 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 77
  • dostępne dla czytelników: 37
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 34
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Biblioteki naukowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sławieńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 6 384 wolumeny w tym ziobry specjalne: 410. Odnotowano 8 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 35 238 wolumenów. Odnotowano 1 474 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1


 • Kluby sportowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sławieńskim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 506 członków. Zarejestrowano 1 380 ćwiczących (mężczyźni: 1 171, kobiety: 209, chłopcy do lat 18: 811, dziewczęta do lat 18: 173). Aktywne były 34 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (33), instruktora sportowego (28) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie sławieńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sławieński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez powiat sławieński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 26 wypadków drogowych w powiecie sławieńskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 47,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 46,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie sławieńskim zarejestrowanych było 47 848 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 37 544 samochodów osobowych (673,1 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 4 590 samochodów ciężarowych (86,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 260 autobusów (4,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 232 ciągników siodłowych (4,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 426 motocykli (43,5 - wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,0 lat.


  W 2021 roku w powiecie sławieńskim znajdowało się 52 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 29 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 29 licencji na taksówki.

  W 2021 roku odnotowano w portach morskich w powiecie sławieńskim 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 0 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 0 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 0 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 0 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 26 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 39 Ranni
  (rok 2021)
 • 10 Lekko ranni
 • 29 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie sławieńskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 47,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat sławieński
  47,1
  woj. zachodniopomorskie
  56,4
  Kraj
  59,9
 • 3,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  3,6
  woj. zachodniopomorskie
  5,7
  Cały kraj
  5,9
 • 70,67 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat sławieński
  70,7
  Zachodniopomorskie
  65,2
  Cały kraj
  69,4
 • 6,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  6,3
  Zachodniopomorskie
  7,4
  Cały kraj
  7,6
 • 45,98 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat sławieński
  46,0
  Zachodniopomorskie
  74,6
  Kraj
  80,2
 • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  7,7
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Cała Polska
  9,8
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. sławieński
  150,0
  Województwo
  115,5
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 47 848 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie sławieńskim w 2020 roku
 • 37 544 Samochody osobowe
 • 4 590 Samochody ciężarowe
 • 34 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 260 Autobusy
 • 326 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 232 Ciągniki samochodowe
 • 232   Ciągniki siodłowe
 • 2 470 Ciągniki rolnicze
 • 2 426 Motocykle
 • 848   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 039 Motorowery
 • 37 544Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie sławieńskim
 • Samochody osobowe w powiecie sławieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 673,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. sławieński
  673,1
  Województwo
  624,0
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 602
  • 1400-1649 kg9 616
  • 1650-1899 kg9 164
  • 1900 kg i więcej11 162
 • 7 602 do 1399 kg
 • 9 616 1400-1649 kg
 • 9 164 1650-1899 kg
 • 11 162 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 419 do 1399 cm3
 • 12 419
 • 21 494 1400-1999 cm3
 • 21 494
 • 3 631 2000 i więcej cm3
 • 3 631
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie sławieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18 816
  • olej napędowy13 270
  • gaz (LPG)4 632
  • pozostałe826
 • 18 816 benzyna
 • 13 270 olej napędowy
 • 4 632 gaz (LPG)
 • 826 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 308 do 1 roku
 • 308
 • 252 2 lata
 • 252
 • 340 3 lata
 • 340
 • 811 4-5 lat
 • 811
 • 929 6-7 lat
 • 929
 • 1 157 8-9 lat
 • 1 157
 • 1 469 10-11 lat
 • 1 469
 • 5 522 12-15 lat
 • 5 522
 • 8 020 16-20 lat
 • 8 020
 • 7 853 21-25 lat
 • 7 853
 • 5 052 26-30 lat
 • 5 052
 • 5 831 31 lat i więcej
 • 5 831
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie sławieńskim
 • powiat sławieński
  20,8 lat
  Zachodniopomorskie
  19,8 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 4 590Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie sławieńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie sławieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. sławieński
  86,5
  Województwo
  96,6
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 416 do 999 kg
 • 2 416
 • 1 346 1000-1499 kg
 • 1 346
 • 257 1500-2999 kg
 • 257
 • 29 3000-3499 kg
 • 29
 • 86 3500-4999 kg
 • 86
 • 181 5000-6999 kg
 • 181
 • 132 7000-9999 kg
 • 132
 • 108 10000-14999 kg
 • 108
 • 35 15000 kg i więcej
 • 35
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna776
  • olej napędowy3 423
  • gaz (LPG)169
  • pozostałe222
 • 776 benzyna
 • 3 423 olej napędowy
 • 169 gaz (LPG)
 • 222 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 29 do 1 roku
 • 29
 • 24 2 lata
 • 24
 • 22 3 lata
 • 22
 • 67 4-5 lat
 • 67
 • 143 6-7 lat
 • 143
 • 158 8-9 lat
 • 158
 • 256 10-11 lat
 • 256
 • 561 12-15 lat
 • 561
 • 921 16-20 lat
 • 921
 • 866 21-25 lat
 • 866
 • 512 26-30 lat
 • 512
 • 1 031 31 lat i więcej
 • 1 031
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie sławieńskim
 • Powiat
  21,8 lat
  Województwo
  20,7 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 260Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie sławieńskim
 • Autobusy w powiecie sławieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,7 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat sławieński
  4,7
  Zachodniopomorskie
  3,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy250
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe6
 • 4 benzyna
 • 250 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 2 lata
 • 3
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 22 12-15 lat
 • 22
 • 53 16-20 lat
 • 53
 • 40 21-25 lat
 • 40
 • 37 26-30 lat
 • 37
 • 77 31 lat i więcej
 • 77
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie sławieńskim
 • pow. sławieński
  23,6 lat
  woj. zachodniopomorskie
  23,2 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 232Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie sławieńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie sławieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  4,2
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy216
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe15
 • 1 benzyna
 • 216 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 3 2 lata
 • 3
 • 5 3 lata
 • 5
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 12 6-7 lat
 • 12
 • 30 8-9 lat
 • 30
 • 15 10-11 lat
 • 15
 • 45 12-15 lat
 • 45
 • 51 16-20 lat
 • 51
 • 35 21-25 lat
 • 35
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 8 31 lat i więcej
 • 8
 • 15,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie sławieńskim
 • Tutaj
  15,6 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 2 426Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie sławieńskim
 • Motocykle w powiecie sławieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 43,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  43,5
  woj. zachodniopomorskie
  43,7
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 26 do 1 roku
 • 26
 • 12 2 lata
 • 12
 • 11 3 lata
 • 11
 • 86 4-5 lat
 • 86
 • 45 6-7 lat
 • 45
 • 57 8-9 lat
 • 57
 • 60 10-11 lat
 • 60
 • 203 12-15 lat
 • 203
 • 263 16-20 lat
 • 263
 • 266 21-25 lat
 • 266
 • 179 26-30 lat
 • 179
 • 1 218 31 lat i więcej
 • 1 218
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie sławieńskim
 • Powiat
  26,0 lat
  Zachodniopomorskie
  26,3 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 52 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 33 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 18 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie sławieńskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 493,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. sławieński
  493,7 km
  woj. zachodniopomorskie
  481,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 9,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  9,3 km
  Zachodniopomorskie
  6,6 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 29 Liczba licencji na taksówki
 • 29 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w powiecie sławieńskim w latach 2007 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2021 roku
 • 0,0 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Tranzyt (rok 2016)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w powiecie sławieńskim w latach 2007 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)