Powiat sławieński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat sławieński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 53 384 Liczba mieszkańców
 • 1 043 km2 Powierzchnia
 • 51 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,4% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Wiśniowski Starosta
 • ul. Stefanii Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno Adres starostwa powiatowego
 • ZSL Tablice rejestracyjne
Powiat sławieński na mapie
Identyfikatory
 • 3213 TERYT (TERC)
Herb powiatu sławieńskiego
powiat sławieński herb
Flaga powiatu sławieńskiego
powiat sławieński flaga

powiat sławieński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie
59 810 53 70
59 810 63 97
ul. Wojska Polskiego 19
76-100 Sławno
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
59 810 05 11, 59 810 05 05
59 810 05 13, 59 810 05 04
ul. Gdańska 2
76-100 Sławno
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie
59 810 73 11
91 810 73 11
ul. Sempołowskiej 2 A
76-100 Sławno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sławnie
59 810 64 86
59 810 79 94
ul. Sempołowskiej 2 A
76-100 Sławno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie
59 810 51 78
59 810 51 78
ul. Koszalińska 46
76-100 Sławno
Starostwo Powiatowe w Sławnie
(59) 810-49-04
(59) 810-49-12
ul. Sempołowskiej
76-100 Sławno

Powiat sławieński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat sławieński ma 53 384 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 7,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sławieńskiego w 2050 roku wynosi 48 110, z czego 24 434 to kobiety, a 23 676 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu sławieńskiego zawarli w 2022 roku 199 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu sławieńskiego jest stanu wolnego, 52,1% żyje w małżeństwie, 8,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sławieński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -340. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,35 na 1000 mieszkańców powiatu sławieńskiego. W 2022 roku urodziło się 369 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 339 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,0% zgonów w powiecie sławieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w powiecie sławieńskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sławieńskiego przypada 13.24 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 652 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 734 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sławieńskiego -82. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 41 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -21.

  59,8% mieszkańców powiatu sławieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sławieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 53 384 Liczba mieszkańców
 • 27 256 Kobiety
 • 26 128 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sławieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sławieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sławieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sławieńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 110 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 434 Kobiety
 • 23 676 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sławieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sławieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sławieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sławieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. sławieński
  42,0 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sławieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sławieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sławieński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sławieński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sławieński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,1%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,1% Żonaci/Zamężne
 • pow. sławieński
  52,1%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,5%
  Województwo
  8,2%
  Kraj
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,5%
  Zachodniopomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,9% Nieustalone
 • pow. sławieński
  3,9%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 3,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sławieńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. sławieński
  3,7
  woj. zachodniopomorskie
  4,1
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. sławieński
  1,5
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cały kraj
  1,6
 • 199 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sławieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -340 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -148 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -192 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,35 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -6,4
  Województwo
  -5,3
  Cały kraj
  -3,8
 • -8,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sławieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sławieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sławieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sławieńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 369 Urodzenia żywe
 • 184 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 185 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,9
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Cała Polska
  8,1
 • 30,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. sławieński
  30,9
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 339 g Średnia waga noworodków
 • 3 327 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 351 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat sławieński
  3 339 g
  Województwo
  3 325 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 21 Waga 4000g - 4499g
 • 21
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 145 Waga 3000g - 3499g
 • 145
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat sławieński
  1,17
  Województwo
  1,18
  Cała Polska
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,58
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. sławieński
  0,52
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie sławieńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 709 Zgony
 • 332 Kobiety
  (Zgony)
 • 377 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,8%
  53,2%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,2
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 192,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  192,1
  woj. zachodniopomorskie
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 5,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat sławieński
  5,4
  woj. zachodniopomorskie
  4,4
  Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,8
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sławieńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,0%
  Województwo
  36,1%
  Kraj
  34,8%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat sławieński
  22,6%
  woj. zachodniopomorskie
  20,9%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,0%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cała Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  80,0
  Polska
  74,4
 • 316,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  316,3
  Zachodniopomorskie
  293,2
  Cała Polska
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  270,8
  Polska
  246,5
 • 460,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 528,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 389,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  460,5
  Województwo
  506,4
  Cała Polska
  475,8
 • 74,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat sławieński
  74,8
  woj. zachodniopomorskie
  88,9
  Cała Polska
  70,6
 • 43,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  43,5
  Województwo
  31,0
  Cały kraj
  32,6
 • 3,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. sławieński
  3,6
  Zachodniopomorskie
  7,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie sławieńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Osoby w zamachach samobójczych
 • 13 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 75 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  75,0
  woj. zachodniopomorskie
  37,0
  Polska
  38,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat sławieński
  19,0
  Zachodniopomorskie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 4 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 4
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 14 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 14
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 8 zawód miłosny
 • 8
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 19 30-49 lat
 • 19
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 6 50-60 lat
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy11
  • pod wpływem alkoholu17
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 11 trzeźwy
 • 17 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 19 kawaler/panna
 • 19
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony33
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 33 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 2 emerytura
 • 2
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 652 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 336 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 316 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 734 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 421 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 313 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -103 Saldo migracji
 • -85 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -82 Saldo migracji wewnętrznych
 • -85 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sławieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sławieński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sławieński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie sławieńskim oddano do użytku 307 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,75 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie sławieńskim to 20 496 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  61,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 38,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sławieńskim to 3,23 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie sławieńskim to 72,70 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,22% mieszkań posiada łazienkę, 84,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 51,01% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie sławieńskim 421 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 687 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 861 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 89 transakcji (mediana cen - 9 714 zł/m2, średnia - 9 049 zł/m2), a na rynku wtórnym 332 transakcje rynkowe (mediana cen - 5 290 zł/m2, średnia - 4 921 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 687 zł
 • Tutaj
  5 687 zł
  Zachodniopomorskie
  5 199 zł
  Polska
  5 877 zł
 • 5 687 zł Ogółem
 • 5 687 zł
 • 6 795 zł do 40 m2
 • 6 795 zł
 • 6 005 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 005 zł
 • 3 709 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 709 zł
 • 2 932 zł od 80,1 m2
 • 2 932 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 861 zł
 • Tutaj
  5 861 zł
  woj. zachodniopomorskie
  5 497 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 5 861 zł Ogółem
 • 5 861 zł
 • 7 877 zł do 40 m2
 • 7 877 zł
 • 5 945 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 945 zł
 • 3 799 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 799 zł
 • 4 609 zł od 80,1 m2
 • 4 609 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 421
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2145
  • od 40,1 do 60 m2197
  • od 60,1 do 80 m243
  • od 80,1 m236
 • 145 do 40 m2
 • 197 od 40,1 do 60 m2
 • 43 od 60,1 do 80 m2
 • 36 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie sławieńskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 9 714 zł
 • powiat sławieński
  9 714 zł
  Zachodniopomorskie
  6 554 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 9 714 zł Ogółem
 • 9 714 zł
 • 10 403 zł do 40 m2
 • 10 403 zł
 • 5 660 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 660 zł
 • 4 559 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 559 zł
 • 2 951 zł od 80,1 m2
 • 2 951 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 9 049 zł
 • powiat sławieński
  9 049 zł
  Zachodniopomorskie
  7 029 zł
  Cały kraj
  6 899 zł
 • 9 049 zł Ogółem
 • 9 049 zł
 • 12 467 zł do 40 m2
 • 12 467 zł
 • 9 529 zł od 40,1 do 60 m2
 • 9 529 zł
 • 4 501 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 501 zł
 • 6 494 zł od 80,1 m2
 • 6 494 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 89
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m249
  • od 40,1 do 60 m219
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m215
 • 49 do 40 m2
 • 19 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 15 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 290 zł
 • Tutaj
  5 290 zł
  Województwo
  4 444 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 5 290 zł Ogółem
 • 5 290 zł
 • 5 221 zł do 40 m2
 • 5 221 zł
 • 6 009 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 009 zł
 • 3 528 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 528 zł
 • 2 634 zł od 80,1 m2
 • 2 634 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 921 zł
 • Tutaj
  4 921 zł
  woj. zachodniopomorskie
  4 774 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 4 921 zł Ogółem
 • 4 921 zł
 • 5 372 zł do 40 m2
 • 5 372 zł
 • 5 577 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 577 zł
 • 3 692 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 692 zł
 • 2 967 zł od 80,1 m2
 • 2 967 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 332
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m296
  • od 40,1 do 60 m2178
  • od 60,1 do 80 m237
  • od 80,1 m221
 • 96 do 40 m2
 • 178 od 40,1 do 60 m2
 • 37 od 60,1 do 80 m2
 • 21 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 496 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 383,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. sławieński
  383,90
  woj. zachodniopomorskie
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat sławieński
  80,80 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. sławieński
  31,00 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,09
  woj. zachodniopomorskie
  3,70
  Cały kraj
  3,83
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. sławieński
  2,60
  Województwo
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat sławieński
  0,64
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 307 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,75 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,75
  Zachodniopomorskie
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 992 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,23 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. sławieński
  3,23
  Zachodniopomorskie
  3,40
  Kraj
  3,89
 • 18,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat sławieński
  18,58
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Polska
  24,56
 • 22 324 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 72,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. sławieński
  72,7 m2
  Województwo
  78,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. sławieński
  0,42 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat sławieński
  98,61%
  Zachodniopomorskie
  98,56%
  Cała Polska
  97,71%
 • 97,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat sławieński
  97,01%
  Zachodniopomorskie
  97,08%
  Cały kraj
  95,10%
 • 95,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  95,22%
  woj. zachodniopomorskie
  96,06%
  Cała Polska
  93,66%
 • 84,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat sławieński
  84,28%
  Zachodniopomorskie
  87,78%
  Cała Polska
  85,62%
 • 51,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  51,01%
  woj. zachodniopomorskie
  63,75%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat sławieński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie sławieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 334osób . Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sławieńskim wynosiło w 2022 roku 14,0% (14,0% wśród kobiet i 14,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sławieńskim wynosiło 5 260,40 PLN, co odpowiada 78.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sławieńskiego 3 683 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 923 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 760.

  18,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sławieńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,7% w przemyśle i budownictwie, a 18,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 334 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  334,0
  Zachodniopomorskie
  362,0
  Kraj
  402,0
 • 14,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,0% Kobiety
 • 14,0% Mężczyźni
 • pow. sławieński
  14,0%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sławieńskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sławieńskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sławieńskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 260 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat sławieński
  5 260 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sławieńskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 683 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 923 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 760 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,7% Przemysł i budownictwo
 • 17,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,8% Pozostałe
 • 43,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sławieńskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sławieński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,2
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Kraj
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,4
  Województwo
  40,0
  Polska
  38,2
 • 125,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  125,6
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sławieński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie sławieńskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 901 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 289 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 518 nowych podmiotów, a 318 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (646) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (518) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (899) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (285) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie sławieńskim najwięcej (337) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 721) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,9% (341) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,1% (1 666) podmiotów, a 70,9% (4 894) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie sławieńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (21.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 901 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 341 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 666 Przemysł i budownictwo
 • 4 894 Pozostała działalność
 • 518 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie sławieńskim w 2022 roku
 • 318 Podmioty wyrejestrowane w powiecie sławieńskim w 2022 roku
 • 5 289 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 721 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 721
 • 151 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 151
 • 27 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 27
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 6 899 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 899
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 379 Spółki handlowe ogółem
 • 379
 • 66  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 66
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 337  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 337
 • 66    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 66
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 308 Spółki cywilne ogółem
 • 308
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 289 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 119 Budownictwo
 • 1 119
 • 1 095 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 095
 • 997 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 997
 • 349 Przetwórstwo przemysłowe
 • 349
 • 280 Transport i gospodarka magazynowa
 • 280
 • 268 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 268
 • 252 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 252
 • 250 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 250
 • 207 Pozostała działalność
 • 207
 • 146 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 146
 • 86 Informacja i komunikacja
 • 86
 • 74 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 74
 • 64 Edukacja
 • 64
 • 54 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 54
 • 35 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 35
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sławieński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie sławieńskim stwierdzono 1 024 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sławieńskim wynosi 77,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sławieńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,36 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 7,12 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,81 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,86 (87%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 024 Przestępstwa ogółem
 • 1 024
 • 608 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 608
 • 153 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 153
 • 204 Przestępstwa drogowe
 • 204
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 381 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 381
 • 19,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat sławieński
  19,13
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 11,36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,36
  woj. zachodniopomorskie
  15,77
  Polska
  12,98
 • 2,86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat sławieński
  2,86
  Województwo
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 3,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,81
  woj. zachodniopomorskie
  2,47
  Polska
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,26
  Zachodniopomorskie
  0,45
  Polska
  0,35
 • 7,12 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,12
  Województwo
  10,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  78%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat sławieński
  66%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Cały kraj
  63%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  88%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. sławieński
  100%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat sławieński
  93%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  52%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Cały kraj
  51%

Powiat sławieński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu sławieńskiego wyniosła w 2022 roku 92,0 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu sławieńskiego - 26.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (22.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,0 mln złotych, czyli 15,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu sławieńskiego wyniosła w 2022 roku 90,3 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.3%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.6%). W budżecie powiatu sławieńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 298 złotych na mieszkańca (17,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,7 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie sławieńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu sławieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu sławieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,8 mln

  991(100%)

  56,5 mln

  992(100%)

  54,7 mln

  961(100%)

  65,0 mln

  1,1 tys(100%)

  61,6 mln

  1,1 tys(100%)

  65,4 mln

  1,2 tys(100%)

  82,9 mln

  1,5 tys(100%)

  92,0 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,3 mln

  214(21.6%)

  13,1 mln

  229(23.1%)

  14,5 mln

  256(26.5%)

  17,1 mln

  304(26.4%)

  17,7 mln

  316(28.7%)

  19,2 mln

  344(29.4%)

  23,7 mln

  429(28.5%)

  24,3 mln

  455(26.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,9 mln

  209(21%)

  9,7 mln

  171(17.2%)

  6,3 mln

  111(11.6%)

  12,9 mln

  228(19.8%)

  7,1 mln

  127(11.6%)

  8,9 mln

  159(13.5%)

  15,9 mln

  289(19.2%)

  21,1 mln

  394(22.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  115(11.6%)

  6,6 mln

  117(11.8%)

  6,8 mln

  119(12.4%)

  7,6 mln

  134(11.7%)

  8,0 mln

  143(13%)

  8,2 mln

  146(12.5%)

  8,9 mln

  162(10.8%)

  9,7 mln

  183(10.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,9 mln

  103(10.4%)

  5,7 mln

  99,7(10.1%)

  5,9 mln

  104(10.8%)

  6,3 mln

  112(9.8%)

  6,8 mln

  121(11%)

  6,9 mln

  123(10.5%)

  7,8 mln

  140(9.3%)

  8,2 mln

  154(8.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 mln

  87,4(8.8%)

  5,1 mln

  90,1(9.1%)

  5,7 mln

  101(10.4%)

  5,7 mln

  100(8.7%)

  6,2 mln

  110(10%)

  6,9 mln

  124(10.6%)

  9,1 mln

  164(10.9%)

  8,0 mln

  149(8.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  47,2(4.8%)

  2,6 mln

  45,3(4.6%)

  2,8 mln

  49,3(5.1%)

  2,7 mln

  47,6(4.1%)

  3,0 mln

  53,7(4.9%)

  3,0 mln

  54,4(4.6%)

  3,1 mln

  56,5(3.8%)

  3,4 mln

  63,0(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  757,6 tys

  13,2(1.3%)

  658,6 tys

  11,5(1.2%)

  673,8 tys

  11,9(1.2%)

  688,7 tys

  12,2(1.1%)

  717,4 tys

  12,8(1.2%)

  874,6 tys

  15,7(1.3%)

  1,3 mln

  23,4(1.6%)

  2,7 mln

  50,5(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  52,4(5.3%)

  3,6 mln

  63,6(6.4%)

  3,5 mln

  62,0(6.4%)

  2,2 mln

  39,4(3.4%)

  1,7 mln

  30,7(2.8%)

  1,8 mln

  33,0(2.8%)

  3,1 mln

  56,8(3.8%)

  2,6 mln

  48,6(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  126(12.7%)

  7,7 mln

  136(13.7%)

  997,3 tys

  17,6(1.8%)

  1,0 mln

  18,5(1.6%)

  1,2 mln

  21,7(2%)

  1,2 mln

  21,2(1.8%)

  1,3 mln

  23,2(1.5%)

  2,2 mln

  40,4(2.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  661,5 tys

  11,6(1.2%)

  779,2 tys

  13,7(1.4%)

  815,3 tys

  14,4(1.5%)

  749,2 tys

  13,3(1.2%)

  842,2 tys

  15,0(1.4%)

  575,2 tys

  10,3(0.9%)

  247,7 tys

  4,5(0.3%)

  1,0 mln

  19,5(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  446,6 tys

  7,8(0.8%)

  423,8 tys

  7,4(0.7%)

  350,0 tys

  6,2(0.6%)

  907,6 tys

  16,1(1.4%)

  535,2 tys

  9,5(0.9%)

  575,7 tys

  10,3(0.9%)

  619,6 tys

  11,2(0.7%)

  664,3 tys

  12,4(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  174,8 tys

  3,1(0.3%)

  161,0 tys

  2,8(0.3%)

  152,1 tys

  2,7(0.3%)

  171,2 tys

  3,0(0.3%)

  222,9 tys

  4,0(0.4%)

  291,3 tys

  5,2(0.4%)

  268,8 tys

  4,9(0.3%)

  357,1 tys

  6,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  118,4 tys

  2,1(0.2%)

  120,7 tys

  2,1(0.2%)

  120,5 tys

  2,1(0.2%)

  127,4 tys

  2,3(0.2%)

  125,2 tys

  2,2(0.2%)

  131,4 tys

  2,4(0.2%)

  128,2 tys

  2,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  109,9 tys

  1,9(0.2%)

  101,8 tys

  1,8(0.2%)

  98,8 tys

  1,7(0.2%)

  99,9 tys

  1,8(0.2%)

  96,6 tys

  1,7(0.2%)

  97,3 tys

  1,7(0.1%)

  95,1 tys

  1,7(0.1%)

  85,6 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  32,0 tys

  0,6(0.1%)

  99,2 tys

  1,7(0.2%)

  85,3 tys

  1,5(0.2%)

  181,3 tys

  3,2(0.3%)

  217,5 tys

  3,9(0.4%)

  83,4 tys

  1,5(0.1%)

  59,8 tys

  1,1(0.1%)

  41,3 tys

  0,8(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,0 tys

  1,7(0.1%)

  595,7 tys

  10,6(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,9 tys

  0,8(0.1%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie sławieńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu sławieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat sławieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu sławieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,9 mln

  975(100%)

  58,2 mln

  1,0 tys(100%)

  57,1 mln

  1,0 tys(100%)

  63,7 mln

  1,1 tys(100%)

  66,2 mln

  1,2 tys(100%)

  75,3 mln

  1,4 tys(100%)

  90,8 mln

  1,7 tys(100%)

  90,3 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,9 mln

  488(50%)

  28,4 mln

  498(48.8%)

  31,2 mln

  550(54.7%)

  32,7 mln

  580(51.3%)

  36,1 mln

  643(54.5%)

  44,1 mln

  791(58.6%)

  45,8 mln

  830(50.4%)

  43,2 mln

  809(47.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,3 mln

  163(16.7%)

  10,0 mln

  176(17.3%)

  11,0 mln

  193(19.2%)

  12,1 mln

  214(19%)

  13,1 mln

  233(19.8%)

  13,2 mln

  237(17.6%)

  14,2 mln

  258(15.7%)

  18,4 mln

  344(20.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  85,5(8.8%)

  5,1 mln

  89,8(8.8%)

  5,6 mln

  99,5(9.9%)

  5,6 mln

  99,3(8.8%)

  6,2 mln

  110(9.3%)

  6,8 mln

  121(9%)

  9,1 mln

  164(10%)

  7,7 mln

  145(8.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  77,0(7.9%)

  4,9 mln

  85,5(8.4%)

  260,0 tys

  4,6(0.5%)

  3,7 mln

  65,6(5.8%)

  265,9 tys

  4,7(0.4%)

  369,6 tys

  6,6(0.5%)

  10,4 mln

  189(11.5%)

  5,7 mln

  107(6.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  25,5(2.6%)

  1,3 mln

  23,1(2.3%)

  1,3 mln

  22,5(2.2%)

  1,3 mln

  22,4(2%)

  1,4 mln

  24,1(2%)

  1,6 mln

  28,8(2.1%)

  1,9 mln

  34,6(2.1%)

  3,3 mln

  62,3(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  41,5(4.3%)

  2,5 mln

  43,5(4.3%)

  1,9 mln

  32,6(3.2%)

  1,5 mln

  26,9(2.4%)

  1,5 mln

  27,3(2.3%)

  1,8 mln

  31,9(2.4%)

  3,1 mln

  56,4(3.4%)

  2,2 mln

  41,9(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  497,6 tys

  8,7(0.9%)

  428,8 tys

  7,5(0.7%)

  1,0 mln

  17,9(1.8%)

  2,0 mln

  35,7(3.2%)

  1,8 mln

  31,8(2.7%)

  2,1 mln

  38,1(2.8%)

  895,8 tys

  16,2(1%)

  2,2 mln

  40,8(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  715,1 tys

  12,5(1.3%)

  786,5 tys

  13,8(1.4%)

  1,1 mln

  19,0(1.9%)

  836,1 tys

  14,8(1.3%)

  1,5 mln

  26,2(2.2%)

  804,7 tys

  14,4(1.1%)

  1,0 mln

  18,3(1.1%)

  1,7 mln

  31,2(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  948,2 tys

  16,6(1.7%)

  757,3 tys

  13,3(1.3%)

  788,5 tys

  13,9(1.4%)

  710,2 tys

  12,6(1.1%)

  819,9 tys

  14,6(1.2%)

  882,8 tys

  15,8(1.2%)

  794,3 tys

  14,4(0.9%)

  845,2 tys

  15,8(0.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  47,7(4.9%)

  3,3 mln

  57,1(5.6%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  35,7 tys

  0,6(0.1%)

  878

  0,0(0%)

  269

  0,0(0%)

  808,1 tys

  15,1(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  129,4 tys

  2,3(0.2%)

  197,1 tys

  3,5(0.3%)

  239,5 tys

  4,2(0.4%)

  288,1 tys

  5,1(0.5%)

  319,0 tys

  5,7(0.5%)

  213,4 tys

  3,8(0.3%)

  339,1 tys

  6,1(0.4%)

  397,0 tys

  7,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  196,0 tys

  3,4(0.4%)

  168,2 tys

  2,9(0.3%)

  179,8 tys

  3,2(0.3%)

  159,5 tys

  2,8(0.3%)

  138,2 tys

  2,5(0.2%)

  99,3 tys

  1,8(0.1%)

  177,0 tys

  3,2(0.2%)

  284,4 tys

  5,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  118,4 tys

  2,1(0.2%)

  120,7 tys

  2,1(0.2%)

  120,5 tys

  2,1(0.2%)

  127,4 tys

  2,3(0.2%)

  125,2 tys

  2,2(0.2%)

  131,4 tys

  2,4(0.1%)

  128,2 tys

  2,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  109,9 tys

  1,9(0.2%)

  101,8 tys

  1,8(0.2%)

  98,8 tys

  1,7(0.2%)

  99,9 tys

  1,8(0.2%)

  96,1 tys

  1,7(0.1%)

  97,3 tys

  1,7(0.1%)

  95,2 tys

  1,7(0.1%)

  85,6 tys

  1,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  168,2 tys

  2,9(0.3%)

  140,8 tys

  2,5(0.2%)

  84,6 tys

  1,5(0.1%)

  109,0 tys

  1,9(0.2%)

  63,1 tys

  1,1(0.1%)

  41,4 tys

  0,7(0.1%)

  33,7 tys

  0,6(0%)

  37,5 tys

  0,7(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  131

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  0,3(0%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  69,5 tys

  1,2(0.1%)

  139,9 tys

  2,5(0.2%)

  19,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116,3 tys

  2,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,9 tys

  0,8(0.1%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat sławieński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 758 mieszkańców powiatu sławieńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 236 kobiet oraz 6 521 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,5% mieszkańców powiatu sławieńskiego, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 17,1% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sławieńskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sławieńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (19,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  W roku 2021 w powiecie sławieńskim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 72 oddziałów uczęszczało 1 363 dzieci (686 dziewczynek oraz 677 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sławieńskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 37 oddziałów uczęszczało 842 dzieci (424 dziewczynki oraz 418 chłopców). Dostępnych było 896 miejsc.

  15,5% mieszkańców powiatu sławieńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 816 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 277 oddziałach uczyło się 4 213 uczniów (2 033 kobiety oraz 2 180 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie sławieńskim placówkę miało 27 szkół podstawowych, w których w 221 oddziałach uczyło się 3 834 uczniów (1 864 kobiety oraz 1 970 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,79.

  W powiecie sławieńskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 260 uczniów (161 kobiet oraz 99 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 60 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sławieńskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 780 uczniów (485 kobiet oraz 295 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 236 absolwentów.

  W powiecie sławieńskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 19 oddziałach uczyło się 309 uczniów (105 kobiet oraz 204 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,7 uczniów. 16,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców powiatu sławieńskiego w wieku potencjalnej nauki (28,9% kobiet i 28,4% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  15,5%
  Województwo
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. sławieński
  34,7%
  Województwo
  35,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,6%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. sławieński
  12,6%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Polska
  11,9%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. sławieński
  19,4%
  Województwo
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat sławieński
  25,5%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat sławieński
  3,7%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  17,1%
  Województwo
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat sławieński
  3,5%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 816 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. sławieński
  816,0
  Zachodniopomorskie
  856,0
  Polska
  883,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat sławieński
  0,99
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 19Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 72 Oddziały
 • 30 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 575 Miejsca
  (rok 2018)
 • 20 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat sławieński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 363 Dzieci
 • 686 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 677 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 44 2 lata i mniej
 • 44
 • 305 3 lata
 • 305
 • 350 4 lata
 • 350
 • 340 5 lata
 • 340
 • 315 6 lat
 • 315
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 158 3 lata
 • 158
 • 174 4 lata
 • 174
 • 168 5 lata
 • 168
 • 158 6 lat
 • 158
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 147 3 lata
 • 147
 • 176 4 lata
 • 176
 • 172 5 lata
 • 172
 • 157 6 lat
 • 157
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 441 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 79,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 78,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 31,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat sławieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 257 Oddziały
 • 4 136 Uczniowie
 • 2 003 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 539 Uczniowie w 1 klasie
 • 272 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 267 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 486 Absolwenci
 • 251 Kobiety
  (absolwenci)
 • 235 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 77 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,0%
  61,0%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,2
  Zachodniopomorskie
  17,1
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,1
 • 3,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,9
 •  
 • 349,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 292,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat sławieński
  89,79
  woj. zachodniopomorskie
  94,69
  Kraj
  95,71
 • 88,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,83
  woj. zachodniopomorskie
  92,98
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sławieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sławieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat sławieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 199 Uczniowie
 • 134 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,3%
  32,7%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,3%
  55,7%
 • 13 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat sławieński
  21,7
  Zachodniopomorskie
  25,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 20,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat sławieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,6%
  65,4%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  16,3
  Zachodniopomorskie
  18,0
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,3
 • 21,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,8
 • 4,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sławieński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sławieński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sławieński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sławieński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie sławieńskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie sławieńskim znajdowało się 9 hoteli (3 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★, 2 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 4 pensjonaty (1 ★★, 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 37 (całoroczne: 7)
  • ośrodki kolonijne: 5 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 4 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 48 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 4
  • pokoje gościnne: 55 (całoroczne: 7)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 17
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 13
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 23


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 18 (liczba sal: 29, liczba miejsc: 1 586)
  • z nagłośnieniem: 16
  • z projektorem multimedialnym: 14
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 9
  • z ekranem: 13
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 13
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 14
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 93


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie sławieńskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie sławieńskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 570 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 216 (uczestnicy: 50 317)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 1 300)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 3 538)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 14 344)
  • koncerty: 41 (uczestnicy: 18 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 46 (uczestnicy: 7 211)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 360)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 663)
  • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 3 267)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 64 (uczestnicy: 1 514)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 491)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 135)
  • taneczne: 6 (członkowie: 84)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 93)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 40)
  • teatralne: 1 (członkowie: 13)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 100)
  • inne: 1 (członkowie: 26)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 3
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 173)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 85)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 8)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 2 (członkowie: 55)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie sławieńskim działały 2 kina posiadające 3 sale z 412 miejscami na widowni. Odbyło się 2 767 seansów, na które przyszło 35 797 widzów, w tym 784 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 334 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie sławieńskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 110 854 zwiedzających, co daje 20 708 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie sławieńskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 202 699 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 31 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 16 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 219 332 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 108
  • dostępne dla czytelników: 46
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 42
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie sławieńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 6 419 wolumenów w tym ziobry specjalne: 420. Odnotowano 10 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 35 238 wolumenów. Odnotowano 1 474 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1


 • Kluby sportowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sławieńskim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 506 członków. Zarejestrowano 1 380 ćwiczących (mężczyźni: 1 171, kobiety: 209, chłopcy do lat 18: 811, dziewczęta do lat 18: 173). Aktywne były 34 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (33), instruktora sportowego (28) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie sławieńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sławieński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez powiat sławieński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 29 wypadków drogowych w powiecie sławieńskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 34 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,3 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 15,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 78,6 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie sławieńskim zarejestrowanych było 49 630 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 38 932 samochodów osobowych (723,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 4 774 samochodów ciężarowych (93,4 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 271 autobusów (4,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 248 ciągników siodłowych (4,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 527 motocykli (47,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,1 lat.


  W 2022 roku w powiecie sławieńskim znajdowało się 52 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 30 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 30 licencji na taksówki.

  W 2022 roku odnotowano w portach morskich w powiecie sławieńskim 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 0 krajowych oraz 1 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 0 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 0 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 0 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe w powiecie sławieńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 34 Ranni
  (rok 2022)
 • 8 Lekko ranni
 • 26 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie sławieńskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 54,32 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat sławieński
  54,3
  Zachodniopomorskie
  53,7
  Kraj
  56,5
 • 14,99 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  15,0
  Zachodniopomorskie
  4,6
  Cała Polska
  5,0
 • 63,69 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. sławieński
  63,7
  Województwo
  60,5
  Kraj
  65,5
 • 4,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. sławieński
  4,0
  Województwo
  6,8
  Cała Polska
  6,6
 • 78,58 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat sławieński
  78,6
  Zachodniopomorskie
  78,3
  Cały kraj
  77,6
 • 27,59 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. sławieński
  27,6
  Województwo
  8,5
  Cała Polska
  8,9
 • 117,24 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  117,2
  Województwo
  112,7
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 49 630 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie sławieńskim w 2021 roku
 • 38 932 Samochody osobowe
 • 4 774 Samochody ciężarowe
 • 39 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 271 Autobusy
 • 337 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 248 Ciągniki samochodowe
 • 248   Ciągniki siodłowe
 • 2 541 Ciągniki rolnicze
 • 2 527 Motocykle
 • 891   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 091 Motorowery
 • 38 932Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie sławieńskim
 • Samochody osobowe w powiecie sławieńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 723,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat sławieński
  723,8
  Zachodniopomorskie
  657,0
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 585
  • 1400-1649 kg9 834
  • 1650-1899 kg9 474
  • 1900 kg i więcej12 039
 • 7 585 do 1399 kg
 • 9 834 1400-1649 kg
 • 9 474 1650-1899 kg
 • 12 039 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 828 do 1399 cm3
 • 12 828
 • 22 285 1400-1999 cm3
 • 22 285
 • 3 819 2000 i więcej cm3
 • 3 819
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie sławieńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 297
  • olej napędowy13 904
  • gaz (LPG)4 694
  • pozostałe1 037
 • 19 297 benzyna
 • 13 904 olej napędowy
 • 4 694 gaz (LPG)
 • 1 037 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 232 do 1 roku
 • 232
 • 268 2 lata
 • 268
 • 329 3 lata
 • 329
 • 889 4-5 lat
 • 889
 • 980 6-7 lat
 • 980
 • 1 062 8-9 lat
 • 1 062
 • 1 521 10-11 lat
 • 1 521
 • 5 276 12-15 lat
 • 5 276
 • 8 231 16-20 lat
 • 8 231
 • 8 111 21-25 lat
 • 8 111
 • 5 447 26-30 lat
 • 5 447
 • 6 586 31 lat i więcej
 • 6 586
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie sławieńskim
 • pow. sławieński
  21,2 lat
  woj. zachodniopomorskie
  20,1 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 4 774Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie sławieńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie sławieńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 93,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  93,4
  Zachodniopomorskie
  101,4
  Cała Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 492 do 999 kg
 • 2 492
 • 1 435 1000-1499 kg
 • 1 435
 • 266 1500-2999 kg
 • 266
 • 30 3000-3499 kg
 • 30
 • 88 3500-4999 kg
 • 88
 • 182 5000-6999 kg
 • 182
 • 136 7000-9999 kg
 • 136
 • 110 10000-14999 kg
 • 110
 • 35 15000 kg i więcej
 • 35
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna772
  • olej napędowy3 597
  • gaz (LPG)171
  • pozostałe234
 • 772 benzyna
 • 3 597 olej napędowy
 • 171 gaz (LPG)
 • 234 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 26 2 lata
 • 26
 • 38 3 lata
 • 38
 • 85 4-5 lat
 • 85
 • 124 6-7 lat
 • 124
 • 137 8-9 lat
 • 137
 • 266 10-11 lat
 • 266
 • 583 12-15 lat
 • 583
 • 877 16-20 lat
 • 877
 • 952 21-25 lat
 • 952
 • 565 26-30 lat
 • 565
 • 1 102 31 lat i więcej
 • 1 102
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie sławieńskim
 • Tutaj
  22,1 lat
  Województwo
  21,0 lat
  Cała Polska
  19,6 lat
 • 271Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie sławieńskim
 • Autobusy w powiecie sławieńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,9
  woj. zachodniopomorskie
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy261
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe6
 • 4 benzyna
 • 261 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 10 8-9 lat
 • 10
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 35 12-15 lat
 • 35
 • 40 16-20 lat
 • 40
 • 50 21-25 lat
 • 50
 • 38 26-30 lat
 • 38
 • 83 31 lat i więcej
 • 83
 • 24,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie sławieńskim
 • Powiat
  24,0 lat
  Zachodniopomorskie
  23,7 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 248Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie sławieńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie sławieńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. sławieński
  4,5
  woj. zachodniopomorskie
  10,5
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy230
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe17
 • 1 benzyna
 • 230 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 17 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 10 3 lata
 • 10
 • 13 4-5 lat
 • 13
 • 13 6-7 lat
 • 13
 • 27 8-9 lat
 • 27
 • 23 10-11 lat
 • 23
 • 42 12-15 lat
 • 42
 • 49 16-20 lat
 • 49
 • 40 21-25 lat
 • 40
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 12 31 lat i więcej
 • 12
 • 15,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie sławieńskim
 • Powiat
  15,8 lat
  Zachodniopomorskie
  14,2 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 2 527Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie sławieńskim
 • Motocykle w powiecie sławieńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 47,0 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. sławieński
  47,0
  woj. zachodniopomorskie
  46,3
  Cała Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 24 do 1 roku
 • 24
 • 18 2 lata
 • 18
 • 21 3 lata
 • 21
 • 44 4-5 lat
 • 44
 • 91 6-7 lat
 • 91
 • 48 8-9 lat
 • 48
 • 63 10-11 lat
 • 63
 • 201 12-15 lat
 • 201
 • 268 16-20 lat
 • 268
 • 305 21-25 lat
 • 305
 • 165 26-30 lat
 • 165
 • 1 279 31 lat i więcej
 • 1 279
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie sławieńskim
 • Tutaj
  26,1 lat
  woj. zachodniopomorskie
  26,2 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 33 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 18 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie sławieńskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 493,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. sławieński
  493,7 km
  Województwo
  542,9 km
  Kraj
  624,0 km
 • 9,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  9,7 km
  Zachodniopomorskie
  7,6 km
  Polska
  5,2 km
 • 30 Liczba licencji na taksówki
 • 30 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 1 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w powiecie sławieńskim w latach 2007 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2022 roku
 • 0,0 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Tranzyt (rok 2016)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w powiecie sławieńskim w latach 2007 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)