Powiat lubelski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat lubelski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 153 380 Liczba mieszkańców
 • 1 680 km2 Powierzchnia
 • 91 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • Paweł Pikula Starosta
 • ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Adres starostwa powiatowego
 • LUB Tablice rejestracyjne
Powiat lubelski na mapie
Identyfikatory
 • 0609 TERYT (TERC)
Herb powiatu lubelskiego
powiat lubelski herb
Flaga powiatu lubelskiego
powiat lubelski flaga

Powiat lubelski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat lubelski ma 153 380 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 12,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lubelskiego w 2050 roku wynosi 175 941, z czego 89 776 to kobiety, a 86 165 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu lubelskiego zawarli w 2017 roku 736 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu lubelskiego jest stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lubelski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 146. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,96 na 1000 mieszkańców powiatu lubelskiego. W 2017 roku urodziło się 1 626 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,10 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 54,7% zgonów w powiecie lubelskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w powiecie lubelskim były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lubelskiego przypada 9.59 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 2 497 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 539 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lubelskiego 958. W tym samym roku 32 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 23.

  62,0% mieszkańców powiatu lubelskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 153 380 Liczba mieszkańców
 • 78 290 Kobiety
 • 75 090 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lubelskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 175 941 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 89 776 Kobiety
 • 86 165 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lubelskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lubelskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lubelskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,8 lat
  Lubelskie
  41,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lubelski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,2%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,4% Żonaci/Zamężne
 • powiat lubelski
  59,4%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • powiat lubelski
  10,3%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. lubelski
  2,9%
  Województwo
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lubelskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,8
  Województwo
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. lubelski
  1,4
  woj. lubelskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 736 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lubelskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 146 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 63 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 83 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. lubelski
  1,0
  woj. lubelskie
  -1,2
  Kraj
  -0,0
 • 1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lubelskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lubelskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lubelskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lubelskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 626 Urodzenia żywe
 • 795 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 831 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 10,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,7
  woj. lubelskie
  9,8
  Polska
  10,5
 • 43,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. lubelski
  43,4
  Województwo
  42,0
  Polska
  44,2
 • 7.71 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.71
 • 45.98 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.98
 • 90.45 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90.45
 • 97.74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 97.74
 • 44.12 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44.12
 • 8.17 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.17
 • 0.39 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.39
 • 3 377 g Średnia waga noworodków
 • 3 301 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 377 g
  woj. lubelskie
  3 372 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 159 Waga 4000g - 4499g
 • 159
 • 510 Waga 3500g - 3999g
 • 510
 • 619 Waga 3000g - 3499g
 • 619
 • 229 Waga 2500g - 2999g
 • 229
 • 61 Waga 2000g - 2499g
 • 61
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,47 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. lubelski
  1,47
  Województwo
  1,37
  Kraj
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. lubelski
  0,72
  woj. lubelskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 1,10 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat lubelski
  1,10
  woj. lubelskie
  0,89
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie lubelskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 454 Zgony
 • 682 Kobiety
  (Zgony)
 • 772 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. lubelski
  9,6
  woj. lubelskie
  10,4
  Cała Polska
  10,1
 • 98,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat lubelski
  98,8
  Województwo
  113,3
  Polska
  101,5
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  3,5
  Kraj
  4,0
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat lubelski
  2,8
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubelskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  52,1%
  Lubelskie
  47,6%
  Cała Polska
  45,7%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat lubelski
  21,3%
  Lubelskie
  23,8%
  Kraj
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,9%
  Województwo
  5,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  4,0
  Cała Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  76,0
  Cały kraj
  74,3
 • 208,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  208,9
  woj. lubelskie
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Cała Polska
  261,6
 • 511,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 580,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 439,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  511,3
  woj. lubelskie
  506,7
  Kraj
  469,0
 • 66,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat lubelski
  66,5
  Lubelskie
  80,2
  Cała Polska
  87,7
 • 26,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,0
  Województwo
  25,0
  Polska
  31,8
 • 7,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat lubelski
  7,8
  woj. lubelskie
  6,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 497 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 330 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 167 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Zameldowania z zagranicy
 • 21 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 539 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 840 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 699 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 981 Saldo migracji
 • 509 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 472 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 958 Saldo migracji wewnętrznych
 • 490 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 468 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 23 Saldo migracji zagranicznych
 • 19 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lubelskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lubelski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubelski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie lubelskim oddano do użytku 882 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,75 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie lubelskim to 49 736 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 327 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 79,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 11,2% na sprzedaż lub wynajem, 9,1% jako mieszkania spółdzielcze.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lubelskim to 5,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie lubelskim to 130,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,46% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 78,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 76,16% mieszkań posiada łazienkę, 70,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,17% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 49 736 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 326,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat lubelski
  326,70
  Województwo
  359,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 97,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. lubelski
  97,90 m2
  Lubelskie
  77,10 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 32,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  32,00 m2
  Lubelskie
  27,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. lubelski
  4,27
  woj. lubelskie
  3,85
  Polska
  3,82
 • 3,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. lubelski
  3,06
  woj. lubelskie
  2,78
  Kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat lubelski
  0,72
  woj. lubelskie
  0,72
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 882 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 5,75 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,75
  Lubelskie
  3,46
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 693 Użytek własny
 • 46 Sprzedaż lub wynajem
 • 93,8%
  6,2%
 • 4 786 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat lubelski
  5,43
  woj. lubelskie
  4,27
  Cała Polska
  3,91
 • 31,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  31,20
  Województwo
  14,79
  Kraj
  18,14
 • 114 632 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 130,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. lubelski
  130,0 m2
  Lubelskie
  96,9 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,75 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,75 m2
  Województwo
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  89,46%
  woj. lubelskie
  91,60%
  Kraj
  96,79%
 • 78,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  78,82%
  Województwo
  84,92%
  Cała Polska
  93,66%
 • 76,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. lubelski
  76,16%
  woj. lubelskie
  82,38%
  Polska
  91,31%
 • 70,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat lubelski
  70,94%
  woj. lubelskie
  75,41%
  Kraj
  82,12%
 • 39,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  39,17%
  Lubelskie
  42,93%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat lubelski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie lubelskim na 1000 mieszkańców pracuje 103 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lubelskim wynosiło w 2017 roku 7,3% (8,1% wśród kobiet i 6,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lubelskim wynosiło 3 527,13 PLN, co odpowiada 77.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubelskiego 12 938 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 332 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 606.

  63,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubelskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,3% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 103 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  103,0
  Województwo
  183,0
  Kraj
  247,0
 • 7,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,1% Kobiety
 • 6,6% Mężczyźni
 • Powiat
  7,3%
  woj. lubelskie
  8,8%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lubelskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lubelskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lubelskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 527 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 527 PLN
  woj. lubelskie
  4 020 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lubelskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 12 938 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 332 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 606 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 64,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,3% Przemysł i budownictwo
 • 6,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,3% Pozostałe
 • 21,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lubelskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15 763 Pracujący ogółem
 • 8 059 Kobiety
 • 7 704 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lubelski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat lubelski
  61,3
  Lubelskie
  63,7
  Polska
  63,4
 • 29,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,5
  Województwo
  34,7
  Cała Polska
  34,0
 • 92,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. lubelski
  92,7
  Lubelskie
  119,9
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lubelski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie lubelskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 380 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 991 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 210 nowych podmiotów, a 920 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 303) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (916) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (929) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (636) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie lubelskim najwięcej (529) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 962) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (293) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (2 926) podmiotów, a 74,0% (9 161) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie lubelskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (16.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 380 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 293 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 926 Przemysł i budownictwo
 • 9 161 Pozostała działalność
 • 1 210 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie lubelskim w 2017 roku
 • 920 Podmioty wyrejestrowane w powiecie lubelskim w 2017 roku
 • 9 991 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 962 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 962
 • 335 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 335
 • 81 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 81
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 12 378 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 378
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 51 Spółdzielnie ogółem
 • 51
 • 686 Spółki handlowe ogółem
 • 686
 • 65  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 65
 • 13  Spółki handlowe - akcyjne
 • 13
 • 529  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 529
 • 64    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 64
 • 515 Spółki cywilne ogółem
 • 515
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 991 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 665 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 665
 • 1 650 Budownictwo
 • 1 650
 • 931 Transport i gospodarka magazynowa
 • 931
 • 912 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 912
 • 829 Przetwórstwo przemysłowe
 • 829
 • 700 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 700
 • 479 Pozostała działalność
 • 479
 • 345 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 345
 • 298 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 298
 • 297 Informacja i komunikacja
 • 297
 • 250 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 250
 • 203 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 203
 • 194 Edukacja
 • 194
 • 102 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 102
 • 85 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 85
 • 26 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 26
 • 15 Górnictwo i wydobywanie
 • 15
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubelski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie lubelskim stwierdzono 1 362 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lubelskim wynosi 71,70% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lubelskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,62 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 4,01 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,68 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,02 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 362 Przestępstwa ogółem
 • 1 362
 • 859 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 859
 • 156 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 156
 • 257 Przestępstwa drogowe
 • 257
 • 41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 41
 • 612 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 612
 • 8,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. lubelski
  8,92
  Lubelskie
  14,59
  Polska
  19,62
 • 5,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,62
  Lubelskie
  8,79
  Cała Polska
  12,07
 • 1,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,02
  woj. lubelskie
  3,11
  Cały kraj
  4,94
 • 1,68 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,68
  Województwo
  1,92
  Kraj
  1,78
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. lubelski
  0,27
  Województwo
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 4,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,01
  Lubelskie
  6,20
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  72%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  72%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat lubelski
  63%
  Lubelskie
  69%
  Cała Polska
  60%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. lubelski
  71%
  Województwo
  83%
  Polska
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. lubelski
  97%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. lubelski
  93%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  84%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat lubelski
  47%
  Lubelskie
  61%
  Kraj
  52%

Powiat lubelski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu lubelskiego wyniosła w 2016 roku 127,1 mln złotych, co daje 838 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu lubelskiego - 30.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (24.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (15%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 33,5 mln złotych, czyli 26,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu lubelskiego wyniosła w 2016 roku 129,3 mln złotych, co daje 852 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 6.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (13.3%). W budżecie powiatu lubelskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 156 złotych na mieszkańca (18,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,8 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie lubelskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,1 mln

  633(100%)

  152,2 mln

  1,0 tys(100%)

  171,3 mln

  1,2 tys(100%)

  144,0 mln

  974(100%)

  117,3 mln

  787(100%)

  131,5 mln

  877(100%)

  134,5 mln

  892(100%)

  127,1 mln

  838(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  21,2 mln

  147(23.2%)

  71,1 mln

  488(46.7%)

  84,0 mln

  569(49%)

  64,0 mln

  431(44.5%)

  34,1 mln

  228(29.1%)

  35,2 mln

  234(26.8%)

  43,3 mln

  286(32.2%)

  38,5 mln

  253(30.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,8 mln

  193(30.5%)

  30,2 mln

  207(19.8%)

  30,2 mln

  204(17.6%)

  30,4 mln

  205(21.1%)

  31,8 mln

  213(27.2%)

  35,4 mln

  235(26.9%)

  34,3 mln

  227(25.5%)

  31,7 mln

  208(24.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,7 mln

  94,8(15%)

  16,1 mln

  111(10.6%)

  18,1 mln

  122(10.5%)

  16,6 mln

  112(11.5%)

  17,2 mln

  115(14.6%)

  20,3 mln

  135(15.4%)

  18,3 mln

  121(13.6%)

  19,0 mln

  125(15%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,6 mln

  93,9(14.9%)

  16,1 mln

  111(10.6%)

  17,2 mln

  117(10%)

  14,4 mln

  96,8(10%)

  13,9 mln

  93,3(11.9%)

  15,0 mln

  100,0(11.4%)

  15,5 mln

  102(11.5%)

  15,8 mln

  104(12.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,0 mln

  41,4(6.6%)

  5,8 mln

  39,8(3.8%)

  6,6 mln

  45,0(3.9%)

  6,6 mln

  44,4(4.6%)

  7,1 mln

  47,6(6.1%)

  7,0 mln

  46,9(5.4%)

  7,0 mln

  46,5(5.2%)

  7,5 mln

  49,3(5.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  20,1(3.2%)

  3,5 mln

  24,0(2.3%)

  3,9 mln

  26,5(2.3%)

  4,1 mln

  27,4(2.8%)

  5,1 mln

  34,0(4.3%)

  4,6 mln

  30,7(3.5%)

  4,2 mln

  27,7(3.1%)

  4,1 mln

  26,8(3.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,1 mln

  21,7(3.4%)

  6,1 mln

  41,5(4%)

  7,1 mln

  48,5(4.2%)

  3,0 mln

  20,5(2.1%)

  4,1 mln

  27,7(3.5%)

  7,4 mln

  49,3(5.6%)

  6,5 mln

  42,9(4.8%)

  3,9 mln

  25,5(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  703,6 tys

  4,9(0.8%)

  979,5 tys

  6,7(0.6%)

  1,2 mln

  7,8(0.7%)

  1,0 mln

  6,8(0.7%)

  586,9 tys

  3,9(0.5%)

  1,0 mln

  6,9(0.8%)

  878,0 tys

  5,8(0.7%)

  1,8 mln

  11,9(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  712,7 tys

  4,9(0.8%)

  673,2 tys

  4,6(0.4%)

  1,2 mln

  8,0(0.7%)

  1,6 mln

  10,6(1.1%)

  957,0 tys

  6,4(0.8%)

  1,1 mln

  7,3(0.8%)

  1,1 mln

  7,2(0.8%)

  1,7 mln

  11,3(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  7,3(1.2%)

  1,0 mln

  6,9(0.7%)

  1,4 mln

  9,5(0.8%)

  1,8 mln

  12,4(1.3%)

  1,6 mln

  10,7(1.4%)

  1,5 mln

  10,2(1.2%)

  1,4 mln

  9,3(1%)

  1,3 mln

  8,3(1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  672,1 tys

  4,4(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  369,8 tys

  2,4(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  224,7 tys

  1,6(0.2%)

  286,3 tys

  2,0(0.2%)

  249,5 tys

  1,7(0.1%)

  257,7 tys

  1,7(0.2%)

  292,1 tys

  2,0(0.2%)

  367,5 tys

  2,4(0.3%)

  309,2 tys

  2,0(0.2%)

  322,2 tys

  2,1(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  148,1 tys

  1,0(0.1%)

  163,3 tys

  1,1(0.1%)

  101,0 tys

  0,7(0.1%)

  242,0 tys

  1,6(0.2%)

  1,0 mln

  6,7(0.8%)

  136,6 tys

  0,9(0.1%)

  195,1 tys

  1,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  94,7 tys

  0,7(0.1%)

  98,0 tys

  0,7(0.1%)

  100,5 tys

  0,7(0.1%)

  104,5 tys

  0,7(0.1%)

  108,3 tys

  0,7(0.1%)

  108,4 tys

  0,7(0.1%)

  107,6 tys

  0,7(0.1%)

  105,8 tys

  0,7(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  22,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 mln

  7,9(0.9%)

  1,4 mln

  9,5(1.1%)

  103,2 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  29,0 tys

  0,2(0%)

  30,3 tys

  0,2(0%)

  39,7 tys

  0,3(0%)

  38,3 tys

  0,3(0%)

  39,6 tys

  0,3(0%)

  63,4 tys

  0,4(0%)

  55,5 tys

  0,4(0%)

  70,1 tys

  0,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  30,0 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,0 tys

  0,2(0%)

  42,5 tys

  0,3(0%)

  31,9 tys

  0,2(0%)

  37,6 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,6 tys

  0,0(0%)

  15,2 tys

  0,1(0%)

  560

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  14,1 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  8,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  36,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie lubelskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  89,2 mln

  620(100%)

  149,1 mln

  1,0 tys(100%)

  162,2 mln

  1,1 tys(100%)

  144,3 mln

  975(100%)

  111,6 mln

  749(100%)

  120,9 mln

  807(100%)

  137,3 mln

  910(100%)

  129,3 mln

  852(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  46,2 mln

  320(51.8%)

  49,7 mln

  341(33.3%)

  46,9 mln

  318(28.9%)

  48,3 mln

  325(33.5%)

  47,9 mln

  320(42.9%)

  52,5 mln

  349(43.4%)

  47,7 mln

  316(34.7%)

  50,9 mln

  335(39.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,6 mln

  101(16.3%)

  15,9 mln

  109(10.6%)

  18,3 mln

  124(11.3%)

  19,9 mln

  134(13.8%)

  21,4 mln

  143(19.2%)

  23,6 mln

  157(19.5%)

  26,5 mln

  175(19.3%)

  29,3 mln

  193(22.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,5 mln

  65,5(10.6%)

  55,9 mln

  383(37.5%)

  61,6 mln

  418(38%)

  50,0 mln

  337(34.7%)

  15,6 mln

  104(14%)

  9,1 mln

  60,2(7.5%)

  26,2 mln

  173(19.1%)

  17,2 mln

  113(13.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,5 mln

  52,0(8.4%)

  8,9 mln

  60,7(5.9%)

  11,3 mln

  76,3(6.9%)

  9,6 mln

  64,6(6.7%)

  10,0 mln

  66,8(8.9%)

  10,9 mln

  72,4(9%)

  12,0 mln

  79,6(8.8%)

  12,0 mln

  78,8(9.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  145,1 tys

  1,0(0.2%)

  828,7 tys

  5,7(0.6%)

  2,4 mln

  16,0(1.5%)

  3,9 mln

  26,5(2.7%)

  4,3 mln

  28,8(3.9%)

  7,0 mln

  46,7(5.8%)

  6,7 mln

  44,0(4.8%)

  5,8 mln

  38,3(4.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  17,8(2.9%)

  3,3 mln

  22,4(2.2%)

  3,6 mln

  24,7(2.2%)

  4,0 mln

  26,6(2.7%)

  4,6 mln

  30,9(4.1%)

  4,6 mln

  30,9(3.8%)

  4,1 mln

  27,0(3%)

  3,5 mln

  22,9(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  9,4(1.5%)

  1,4 mln

  9,8(1%)

  1,4 mln

  9,3(0.8%)

  1,6 mln

  10,5(1.1%)

  1,5 mln

  10,0(1.3%)

  2,1 mln

  13,8(1.7%)

  3,2 mln

  21,3(2.4%)

  3,5 mln

  22,7(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  713,0 tys

  4,9(0.8%)

  673,4 tys

  4,6(0.5%)

  4,7 mln

  32,0(2.9%)

  2,3 mln

  15,6(1.6%)

  2,1 mln

  14,0(1.9%)

  2,3 mln

  15,2(1.9%)

  2,5 mln

  16,4(1.8%)

  3,3 mln

  22,0(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  23,2(3.8%)

  2,5 mln

  17,0(1.7%)

  2,9 mln

  19,4(1.8%)

  1,2 mln

  8,2(0.8%)

  2,5 mln

  16,4(2.2%)

  5,8 mln

  38,5(4.8%)

  4,6 mln

  30,2(3.3%)

  2,0 mln

  13,4(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  22,0(3.6%)

  5,8 mln

  40,1(3.9%)

  4,6 mln

  31,1(2.8%)

  2,8 mln

  18,8(1.9%)

  1,2 mln

  7,8(1%)

  990,5 tys

  6,6(0.8%)

  1,0 mln

  6,8(0.7%)

  595,7 tys

  3,9(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  369,8 tys

  2,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  10,9 tys

  0,1(0%)

  257,1 tys

  1,7(0.2%)

  241,8 tys

  1,6(0.2%)

  234,1 tys

  1,6(0.2%)

  351,1 tys

  2,3(0.3%)

  316,1 tys

  2,1(0.2%)

  324,6 tys

  2,1(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  172,6 tys

  1,2(0.1%)

  170,3 tys

  1,2(0.1%)

  197,3 tys

  1,3(0.1%)

  99,4 tys

  0,7(0.1%)

  321,9 tys

  2,1(0.3%)

  993,1 tys

  6,6(0.7%)

  215,6 tys

  1,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  94,7 tys

  0,7(0.1%)

  98,0 tys

  0,7(0.1%)

  100,5 tys

  0,7(0.1%)

  104,5 tys

  0,7(0.1%)

  108,3 tys

  0,7(0.1%)

  108,4 tys

  0,7(0.1%)

  107,6 tys

  0,7(0.1%)

  105,8 tys

  0,7(0.1%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,4 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,6 tys

  0,1(0%)

  1,2 mln

  7,7(1%)

  1,4 mln

  9,0(1%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,6 tys

  0,0(0%)

  15,2 tys

  0,1(0%)

  560

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  14,1 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  8,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  1,4(0.1%)

  4,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,4 tys

  0,3(0%)

  21,1

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  53,9 tys

  0,4(0.1%)

  3,7 mln

  25,4(2.5%)

  4,1 mln

  27,6(2.5%)

  140,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  36,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat lubelski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39 403 mieszkańców powiatu lubelskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 19 208 kobiet oraz 20 195 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców powiatu lubelskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 24,0% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lubelskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lubelskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,4%) oraz wyższe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz podstawowe ukończone (22,5%).

  16,0% mieszkańców powiatu lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 729 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 81,06.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 75,37.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 18 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,2% mieszkańców powiatu lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 15,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat lubelski
  15,0%
  Województwo
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 17,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,8% W miastach
  (wyższe)
 • 14,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,5%
  Lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 32,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  Lubelskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 6,0% W miastach
  (policealne)
 • 2,4% Na wsi
  (policealne)
 • 9,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,4%
  Województwo
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,5%
  Lubelskie
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. lubelski
  22,5%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat lubelski
  5,9%
  Województwo
  5,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. lubelski
  24,0%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 25,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,9%
  Województwo
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 729 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. lubelski
  729,0
  Lubelskie
  792,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. lubelski
  1,46
  Województwo
  1,13
  Kraj
  1,01
 •  
 • 213,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 211,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 124,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 122,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  81,06
  Lubelskie
  94,47
  Cały kraj
  96,62
 • 78,26 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  78,26
  woj. lubelskie
  91,77
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubelski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubelski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  woj. lubelskie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 761,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 651,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 110,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 22,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 75,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat lubelski
  75,37
  Lubelskie
  98,27
  Kraj
  100,01
 • 71,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. lubelski
  71,49
  woj. lubelskie
  92,40
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lubelski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lubelski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat lubelski
  20,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 •  
 • 333,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 256,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 77,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lubelskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat lubelski
  22,0
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 21 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 21
 • 30 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 30
 • 42,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 27,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. lubelski
  18,0
  woj. lubelskie
  22,0
  Cała Polska
  24,0
 • 18 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 18
 • 18 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 18
 • 111,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 68,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat lubelski
  22,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22 Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lubelski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lubelski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lubelski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubelski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie lubelskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie lubelskim znajdowało się 10 hoteli (2 ★★★★, 5 ★★★, 3 ★★), 2 motele (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 9 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 4
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 9


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 14 (liczba sal: 33, liczba miejsc: 2 600)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 8
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 11
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 12
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 19


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie lubelskim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie lubelskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 240 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 549 (uczestnicy: 85 269)
  • seanse filmowe: 25 (uczestnicy: 593)
  • wystawy: 30 (uczestnicy: 2 444)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 37 (uczestnicy: 40 050)
  • koncerty: 48 (uczestnicy: 21 510)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 34 (uczestnicy: 1 939)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 25 (uczestnicy: 5 375)
  • konkursy: 35 (uczestnicy: 1 806)
  • pokazy teatralne: 38 (uczestnicy: 3 688)
  • konferencje: 8 (uczestnicy: 750)
  • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 950)
  • warsztaty: 258 (uczestnicy: 6 164)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 119 (członkowie: 2 231)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 455)
  • taneczne: 10 (członkowie: 466)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 116)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 40)
  • teatralne: 9 (członkowie: 89)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 155)
  • literackie: 1 (członkowie: 4)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 190)
  • koło gospodyń wiejskich: 55 (członkowie: 614)
  • inne: 7 (członkowie: 102)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 25 (absolwenci: 626)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 100)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 110)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 49)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 28)
  • tańca: 7 (absolwenci: 179)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 70)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 8
  • politechniczne: 2
  • komputerowe: 7
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 7
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 100 (członkowie: 1 735)
  • teatralne: 13 (członkowie: 160)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 144)
  • wokalne i chóry: 17 (członkowie: 237)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 22 (członkowie: 374)
  • taneczne: 34 (członkowie: 805)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie lubelskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 204 zwiedzających, co daje 341 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lubelskim działało 57 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 516 126 wolumenów oraz 126 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 90 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 20 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 55 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 467 138 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 218
  • dostępne dla czytelników: 131
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 131
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 34
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 27
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 34
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 18
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 30
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lubelskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 504 wolumeny.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 926 wolumenów. Odnotowano 482 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kluby sportowe w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lubelskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 815 członków. Zarejestrowano 2 826 ćwiczących (mężczyźni: 2 448, kobiety: 378, chłopcy do lat 18: 1 552, dziewczęta do lat 18: 335). Aktywnych było 76 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (52) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie lubelskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubelski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat lubelski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 109 wypadków drogowych w powiecie lubelskim odnotowano 22 ofiary śmiertelne oraz 136 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 14,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 98,9 rannych (więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie lubelskim zarejestrowanych było 137 578 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 92 382 samochodów osobowych (606,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 14 799 samochodów ciężarowych (104,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 464 autobusów (3,0 - mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski), 1 143 ciągników siodłowych (7,5 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7 721 motocykli (50,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 17,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie lubelskim znajdowało się 27 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 taksówki oraz 2 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 109 Wypadki drogowe
 • 22 Ofiary śmiertelne
 • 136 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie lubelskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 71,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. lubelski
  71,6
  woj. lubelskie
  59,2
  Polska
  87,6
 • 14,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. lubelski
  14,5
  Województwo
  8,3
  Kraj
  7,9
 • 15,99 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. lubelski
  16,0
  Lubelskie
  10,8
  Cały kraj
  10,6
 • 98,85 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. lubelski
  98,9
  woj. lubelskie
  90,1
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 137 578 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie lubelskim w 2016 roku
 • 92 382 Samochody osobowe
 • 14 799 Samochody ciężarowe
 • 1 134 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 464 Autobusy
 • 824 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 150 Ciągniki samochodowe
 • 1 143   Ciągniki siodłowe
 • 20 238 Ciągniki rolnicze
 • 7 721 Motocykle
 • 2 656   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 975 Motorowery
 • 92 382Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie lubelskim
 • Samochody osobowe w powiecie lubelskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 606,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  606,8
  Województwo
  541,9
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg21 521
  • 1400-1649 kg27 860
  • 1650-1899 kg22 791
  • 1900 kg i więcej20 210
 • 21 521 do 1399 kg
 • 27 860 1400-1649 kg
 • 22 791 1650-1899 kg
 • 20 210 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 31 976 do 1399 cm3
 • 31 976
 • 52 435 1400-1999 cm3
 • 52 435
 • 7 971 2000 i więcej cm3
 • 7 971
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie lubelskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna46 110
  • olej napędowy25 738
  • gaz (LPG)20 287
  • pozostałe247
 • 46 110 benzyna
 • 25 738 olej napędowy
 • 20 287 gaz (LPG)
 • 247 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 019 do 1 roku
 • 1 019
 • 621 2 lata
 • 621
 • 614 3 lata
 • 614
 • 1 786 4-5 lat
 • 1 786
 • 2 323 6-7 lat
 • 2 323
 • 4 503 8-9 lat
 • 4 503
 • 5 726 10-11 lat
 • 5 726
 • 15 463 12-15 lat
 • 15 463
 • 23 643 16-20 lat
 • 23 643
 • 14 424 21-25 lat
 • 14 424
 • 8 324 26-30 lat
 • 8 324
 • 13 936 31 lat i więcej
 • 13 936
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie lubelskim
 • Tutaj
  19,6 lat
  woj. lubelskie
  19,0 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 14 799Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie lubelskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie lubelskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 104,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  104,7
  Lubelskie
  83,0
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 759 do 999 kg
 • 7 759
 • 3 954 1000-1499 kg
 • 3 954
 • 1 062 1500-2999 kg
 • 1 062
 • 114 3000-3499 kg
 • 114
 • 257 3500-4999 kg
 • 257
 • 759 5000-6999 kg
 • 759
 • 469 7000-9999 kg
 • 469
 • 270 10000-14999 kg
 • 270
 • 155 15000 kg i więcej
 • 155
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 611
  • olej napędowy10 076
  • gaz (LPG)876
  • pozostałe236
 • 3 611 benzyna
 • 10 076 olej napędowy
 • 876 gaz (LPG)
 • 236 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 141 do 1 roku
 • 141
 • 155 2 lata
 • 155
 • 120 3 lata
 • 120
 • 313 4-5 lat
 • 313
 • 645 6-7 lat
 • 645
 • 850 8-9 lat
 • 850
 • 778 10-11 lat
 • 778
 • 2 197 12-15 lat
 • 2 197
 • 3 131 16-20 lat
 • 3 131
 • 1 592 21-25 lat
 • 1 592
 • 1 357 26-30 lat
 • 1 357
 • 3 520 31 lat i więcej
 • 3 520
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie lubelskim
 • powiat lubelski
  20,7 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 464Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie lubelskim
 • Autobusy w powiecie lubelskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  3,3
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22
  • olej napędowy442
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 22 benzyna
 • 442 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 15 2 lata
 • 15
 • 11 3 lata
 • 11
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 27 8-9 lat
 • 27
 • 43 10-11 lat
 • 43
 • 72 12-15 lat
 • 72
 • 86 16-20 lat
 • 86
 • 48 21-25 lat
 • 48
 • 37 26-30 lat
 • 37
 • 79 31 lat i więcej
 • 79
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie lubelskim
 • Tutaj
  17,9 lat
  Lubelskie
  20,2 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 1 143Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie lubelskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie lubelskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 7,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat lubelski
  7,5
  woj. lubelskie
  7,9
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 134
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe5
 • 1 benzyna
 • 1 134 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 5 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 1 2 lata
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 35 4-5 lat
 • 35
 • 63 6-7 lat
 • 63
 • 191 8-9 lat
 • 191
 • 143 10-11 lat
 • 143
 • 196 12-15 lat
 • 196
 • 228 16-20 lat
 • 228
 • 109 21-25 lat
 • 109
 • 87 26-30 lat
 • 87
 • 77 31 lat i więcej
 • 77
 • 15,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie lubelskim
 • Tutaj
  15,8 lat
  Lubelskie
  13,5 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 7 721Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie lubelskim
 • Motocykle w powiecie lubelskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 50,7 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat lubelski
  50,7
  Lubelskie
  40,1
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 97 do 1 roku
 • 97
 • 32 2 lata
 • 32
 • 28 3 lata
 • 28
 • 109 4-5 lat
 • 109
 • 158 6-7 lat
 • 158
 • 273 8-9 lat
 • 273
 • 262 10-11 lat
 • 262
 • 569 12-15 lat
 • 569
 • 689 16-20 lat
 • 689
 • 362 21-25 lat
 • 362
 • 903 26-30 lat
 • 903
 • 4 239 31 lat i więcej
 • 4 239
 • 27,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie lubelskim
 • Tutaj
  27,1 lat
  woj. lubelskie
  26,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 27 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 19 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie lubelskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 159,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. lubelski
  159,6 km
  Lubelskie
  271,8 km
  Kraj
  388,2 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. lubelski
  1,7 km
  woj. lubelskie
  3,2 km
  Polska
  3,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba taksówek