Powiat lubelski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat lubelski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 156 748 Liczba mieszkańców
 • 1 680 km2 Powierzchnia
 • 91 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • Paweł Pikula Starosta
 • ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Adres starostwa powiatowego
 • LUB Tablice rejestracyjne
Powiat lubelski na mapie
Identyfikatory
 • 0609 TERYT (TERC)
Herb powiatu lubelskiego
powiat lubelski herb
Flaga powiatu lubelskiego
powiat lubelski flaga

Powiat lubelski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat lubelski ma 156 748 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 14,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lubelskiego w 2050 roku wynosi 175 941, z czego 89 776 to kobiety, a 86 165 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu lubelskiego zawarli w 2020 roku 520 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu lubelskiego jest stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lubelski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -140. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,90 na 1000 mieszkańców powiatu lubelskiego. W 2020 roku urodziło się 1 509 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 354 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,92 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 44,2% zgonów w powiecie lubelskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,5% zgonów w powiecie lubelskim były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lubelskiego przypada 10.57 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 2 514 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 494 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lubelskiego 1 020. W tym samym roku 37 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 23 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 14.

  60,9% mieszkańców powiatu lubelskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 156 748 Liczba mieszkańców
 • 79 885 Kobiety
 • 76 863 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lubelskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 175 941 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 89 776 Kobiety
 • 86 165 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lubelskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lubelskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lubelskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,5 lat
  woj. lubelskie
  42,4 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lubelski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • pow. lubelski
  27,2%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,4% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  59,4%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • pow. lubelski
  10,3%
  Województwo
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. lubelski
  2,9%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Kraj
  5,0%
 • 3,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat lubelski
  0,2%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lubelskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. lubelski
  3,3
  woj. lubelskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat lubelski
  1,2
  Województwo
  1,3
  Polska
  1,3
 • 520 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lubelskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -140 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -49 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -91 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,90 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,9
  Województwo
  -4,4
  Kraj
  -3,2
 • -1,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lubelskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lubelskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lubelskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lubelskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 509 Urodzenia żywe
 • 732 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 777 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat lubelski
  9,7
  Województwo
  8,6
  Cały kraj
  9,3
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,2
  Lubelskie
  37,5
  Cała Polska
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 354 g Średnia waga noworodków
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 433 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat lubelski
  3 354 g
  woj. lubelskie
  3 363 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 143 Waga 4000g - 4499g
 • 143
 • 467 Waga 3500g - 3999g
 • 467
 • 558 Waga 3000g - 3499g
 • 558
 • 227 Waga 2500g - 2999g
 • 227
 • 77 Waga 2000g - 2499g
 • 77
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat lubelski
  1,41
  woj. lubelskie
  1,27
  Cała Polska
  1,38
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,67
 • 0,92 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,92
  Lubelskie
  0,66
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie lubelskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 649 Zgony
 • 781 Kobiety
  (Zgony)
 • 868 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,6
  woj. lubelskie
  13,0
  Polska
  12,5
 • 109,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  109,3
  Województwo
  151,1
  Cała Polska
  134,3
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. lubelski
  3,3
  woj. lubelskie
  3,9
  Polska
  3,6
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat lubelski
  2,9
  woj. lubelskie
  3,4
  Cały kraj
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubelskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat lubelski
  44,2%
  woj. lubelskie
  43,4%
  Cały kraj
  39,4%
 • 20,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,5%
  Lubelskie
  22,8%
  Kraj
  26,5%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat lubelski
  4,4%
  Województwo
  4,0%
  Polska
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  0,8
  Kraj
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,1
  Cała Polska
  70,4
 • 188,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat lubelski
  188,7
  Województwo
  248,7
  Kraj
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  234,6
  Polska
  261,3
 • 406,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 421,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 390,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. lubelski
  406,4
  woj. lubelskie
  472,5
  Kraj
  421,0
 • 67,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat lubelski
  67,4
  woj. lubelskie
  80,8
  Cały kraj
  69,5
 • 26,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  26,6
  Lubelskie
  27,6
  Cały kraj
  35,1
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat lubelski
  2,5
  woj. lubelskie
  6,2
  Cała Polska
  7,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie lubelskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 122 Osoby w zamachach samobójczych
 • 34 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 88 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 85 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 70 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 12 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 58 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 46 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 79 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. lubelski
  79,0
  Lubelskie
  32,0
  Cały kraj
  31,0
 • 45 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  45,0
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 5 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 5
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 8 zażycie innych leków
 • 8
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 11 samookaleczenie powierzchniowe
 • 11
 • 12 rzucenie się z wysokości
 • 12
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 65 powieszenie się
 • 65
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 8 inny
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 7 rzucenie się z wysokości
 • 7
 • 55 powieszenie się
 • 55
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 14 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 14
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 11 zawód miłosny
 • 11
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 7 inna nie wymieniona
 • 7
 • 75 nieustalona
 • 75
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 50 nieustalona
 • 50
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 10 13-18 lat
 • 10
 • 16 19-24 lat
 • 16
 • 9 25-29 lat
 • 9
 • 45 30-49 lat
 • 45
 • 32 50-60 lat
 • 32
 • 10 70 lat i więcej
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 23 30-49 lat
 • 23
 • 24 50-60 lat
 • 24
 • 10 70 lat i więcej
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy12
  • pod wpływem alkoholu20
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony87
 • 12 trzeźwy
 • 20 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 87 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony66
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 66 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 50 kawaler/panna
 • 50
 • 34 żonaty/zamężna
 • 34
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 11 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 11
 • 19 nieustalony
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 24 kawaler/panna
 • 24
 • 24 żonaty/zamężna
 • 24
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 8 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 8
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne13
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie10
  • wyższe3
  • nieustalony91
 • 1 podstawowe niepełne
 • 13 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 10 średnie
 • 3 wyższe
 • 91 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie6
  • wyższe2
  • nieustalony53
 • 0 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 2 wyższe
 • 53 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 26 praca
 • 26
 • 18 na utrzymaniu innej osoby
 • 18
 • 4 renta
 • 4
 • 2 emerytura
 • 2
 • 11 bez stałego źródła utrzymania
 • 11
 • 61 nieustalony
 • 61
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 16 praca
 • 16
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 36 nieustalony
 • 36
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 514 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 287 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 227 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Zameldowania z zagranicy
 • 18 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 494 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 823 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 671 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Wymeldowania za granicę
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 034 Saldo migracji
 • 470 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 564 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 020 Saldo migracji wewnętrznych
 • 464 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 556 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lubelskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lubelski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubelski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie lubelskim oddano do użytku 1 028 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,57 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie lubelskim to 52 882 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 338 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  77,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 22,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lubelskim to 5,42 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie lubelskim to 134,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,11% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 80,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 77,61% mieszkań posiada łazienkę, 72,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,78% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie lubelskim 128 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 662 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 468 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 49 transakcji (mediana cen - 4 590 zł/m2, średnia - 4 541 zł/m2), a na rynku wtórnym 79 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 019 zł/m2, średnia - 4 425 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 662 zł
 • Tutaj
  4 662 zł
  woj. lubelskie
  5 551 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 4 662 zł Ogółem
 • 4 662 zł
 • 5 804 zł do 40 m2
 • 5 804 zł
 • 4 857 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 857 zł
 • 4 808 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 808 zł
 • 4 433 zł od 80,1 m2
 • 4 433 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 468 zł
 • Powiat
  4 468 zł
  Województwo
  5 337 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 4 468 zł Ogółem
 • 4 468 zł
 • 5 661 zł do 40 m2
 • 5 661 zł
 • 4 761 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 761 zł
 • 4 856 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 856 zł
 • 4 128 zł od 80,1 m2
 • 4 128 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 128
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m29
  • od 40,1 do 60 m251
  • od 60,1 do 80 m227
  • od 80,1 m241
 • 9 do 40 m2
 • 51 od 40,1 do 60 m2
 • 27 od 60,1 do 80 m2
 • 41 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie lubelskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 590 zł
 • pow. lubelski
  4 590 zł
  woj. lubelskie
  5 856 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 590 zł Ogółem
 • 4 590 zł
 • 4 661 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 661 zł
 • 4 601 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 601 zł
 • 4 361 zł od 80,1 m2
 • 4 361 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 541 zł
 • powiat lubelski
  4 541 zł
  woj. lubelskie
  5 714 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 541 zł Ogółem
 • 4 541 zł
 • 4 662 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 662 zł
 • 4 631 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 631 zł
 • 4 423 zł od 80,1 m2
 • 4 423 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 49
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m219
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m215
 • 0 do 40 m2
 • 19 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 15 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 019 zł
 • Powiat
  5 019 zł
  Lubelskie
  4 986 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 5 019 zł Ogółem
 • 5 019 zł
 • 5 804 zł do 40 m2
 • 5 804 zł
 • 5 425 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 425 zł
 • 5 586 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 586 zł
 • 4 492 zł od 80,1 m2
 • 4 492 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 425 zł
 • Powiat
  4 425 zł
  Województwo
  4 964 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 4 425 zł Ogółem
 • 4 425 zł
 • 5 661 zł do 40 m2
 • 5 661 zł
 • 4 822 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 822 zł
 • 5 124 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 124 zł
 • 3 986 zł od 80,1 m2
 • 3 986 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 79
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m29
  • od 40,1 do 60 m232
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m226
 • 9 do 40 m2
 • 32 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 26 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 52 882 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 337,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  337,90
  woj. lubelskie
  378,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 100,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  100,10 m2
  woj. lubelskie
  77,70 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 33,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat lubelski
  33,80 m2
  Lubelskie
  29,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,34
  Województwo
  3,86
  Cała Polska
  3,82
 • 2,96 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. lubelski
  2,96
  Lubelskie
  2,64
  Cały kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. lubelski
  0,68
  Lubelskie
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 028 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 6,57 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  6,57
  Lubelskie
  4,03
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5 572 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,42
  woj. lubelskie
  4,18
  Cały kraj
  3,77
 • 35,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  35,61
  Województwo
  16,85
  Kraj
  21,77
 • 138 207 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 134,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. lubelski
  134,4 m2
  Województwo
  96,3 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,88 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,88 m2
  Lubelskie
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  90,11%
  Województwo
  91,91%
  Cała Polska
  96,97%
 • 80,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat lubelski
  80,11%
  Lubelskie
  85,47%
  Cała Polska
  94,01%
 • 77,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. lubelski
  77,61%
  Województwo
  83,02%
  Polska
  91,78%
 • 72,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. lubelski
  72,70%
  Województwo
  76,30%
  Cała Polska
  83,08%
 • 46,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. lubelski
  46,78%
  Województwo
  46,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat lubelski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie lubelskim na 1000 mieszkańców pracuje 110osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lubelskim wynosiło w 2020 roku 5,9% (6,7% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lubelskim wynosiło 4 253,09 PLN, co odpowiada 77.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubelskiego 12 938 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 332 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 606.

  61,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubelskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,5% w przemyśle i budownictwie, a 10,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 110 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat lubelski
  110,0
  Lubelskie
  189,0
  Kraj
  252,0
 • 5,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,7% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • powiat lubelski
  5,9%
  Województwo
  8,2%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lubelskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lubelskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lubelskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 253 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 253 PLN
  Lubelskie
  4 915 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lubelskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 12 938 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 332 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 606 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 61,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 61,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,5% Przemysł i budownictwo
 • 5,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 19,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,9% Pozostałe
 • 22,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lubelskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 280 Pracujący ogółem
 • 8 631 Kobiety
 • 8 649 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lubelskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lubelski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,2
  Lubelskie
  67,6
  Cały kraj
  68,0
 • 31,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  31,8
  Województwo
  38,2
  Cała Polska
  37,5
 • 98,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  98,3
  Lubelskie
  129,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lubelski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie lubelskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 14 637 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 12 063 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 263 nowe podmioty, a 589 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 504) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (916) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (929) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (589) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie lubelskim najwięcej (566) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (14 276) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (256) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,9% (3 642) podmiotów, a 73,4% (10 739) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie lubelskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (18.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 637 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 256 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 642 Przemysł i budownictwo
 • 10 739 Pozostała działalność
 • 1 263 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie lubelskim w 2020 roku
 • 589 Podmioty wyrejestrowane w powiecie lubelskim w 2020 roku
 • 12 063 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 276 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 14 276
 • 303 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 303
 • 56 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 56
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 14 635 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 14 635
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 36 Spółdzielnie ogółem
 • 36
 • 724 Spółki handlowe ogółem
 • 724
 • 40  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 40
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 566  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 566
 • 39    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 39
 • 524 Spółki cywilne ogółem
 • 524
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 063 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 818 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 818
 • 2 254 Budownictwo
 • 2 254
 • 1 176 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 176
 • 1 020 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 020
 • 950 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 950
 • 925 Przetwórstwo przemysłowe
 • 925
 • 617 Pozostała działalność
 • 617
 • 459 Informacja i komunikacja
 • 459
 • 435 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 435
 • 352 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 352
 • 260 Edukacja
 • 260
 • 244 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 244
 • 222 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 222
 • 137 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 137
 • 131 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 131
 • 37 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 37
 • 16 Górnictwo i wydobywanie
 • 16
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubelski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie lubelskim stwierdzono 1 334 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,55 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lubelskim wynosi 74,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lubelskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,15 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 3,01 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,85 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,12 (61%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 334 Przestępstwa ogółem
 • 1 334
 • 803 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 803
 • 174 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 174
 • 288 Przestępstwa drogowe
 • 288
 • 44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 44
 • 469 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 469
 • 8,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. lubelski
  8,55
  Województwo
  13,81
  Cała Polska
  19,96
 • 5,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat lubelski
  5,15
  Województwo
  8,49
  Cały kraj
  12,25
 • 1,12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. lubelski
  1,12
  woj. lubelskie
  2,78
  Polska
  5,17
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,85
  Województwo
  1,81
  Polska
  1,73
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. lubelski
  0,28
  Lubelskie
  0,34
  Cały kraj
  0,37
 • 3,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. lubelski
  3,01
  Województwo
  5,14
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  75%
  Lubelskie
  81%
  Cały kraj
  73%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  woj. lubelskie
  79%
  Cały kraj
  65%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  62%
  woj. lubelskie
  75%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat lubelski
  99%
  Lubelskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. lubelski
  98%
  woj. lubelskie
  94%
  Cały kraj
  87%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat lubelski
  50%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  54%

Powiat lubelski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu lubelskiego wyniosła w 2020 roku 169,0 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu lubelskiego - 28.9% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (21.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 56,2 mln złotych, czyli 33,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu lubelskiego wyniosła w 2020 roku 184,9 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.5%). W budżecie powiatu lubelskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 223 złotych na mieszkańca (18,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,5 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie lubelskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  117,3 mln

  787(100%)

  131,5 mln

  877(100%)

  134,5 mln

  892(100%)

  127,1 mln

  838(100%)

  149,9 mln

  981(100%)

  156,8 mln

  1,0 tys(100%)

  142,9 mln

  924(100%)

  169,0 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  34,1 mln

  228(29.1%)

  35,2 mln

  234(26.8%)

  43,3 mln

  286(32.2%)

  38,5 mln

  253(30.3%)

  57,5 mln

  375(38.4%)

  54,2 mln

  351(34.5%)

  37,0 mln

  238(25.9%)

  48,9 mln

  312(28.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,8 mln

  213(27.2%)

  35,4 mln

  235(26.9%)

  34,3 mln

  227(25.5%)

  31,7 mln

  208(24.9%)

  32,6 mln

  213(21.8%)

  38,4 mln

  249(24.5%)

  35,2 mln

  227(24.7%)

  36,2 mln

  231(21.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,9 mln

  93,3(11.9%)

  15,0 mln

  100,0(11.4%)

  15,5 mln

  102(11.5%)

  15,8 mln

  104(12.4%)

  16,6 mln

  108(11%)

  17,1 mln

  111(10.9%)

  18,4 mln

  118(12.9%)

  21,1 mln

  135(12.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,2 mln

  115(14.6%)

  20,3 mln

  135(15.4%)

  18,3 mln

  121(13.6%)

  19,0 mln

  125(15%)

  10,6 mln

  69,4(7.1%)

  12,2 mln

  79,1(7.8%)

  14,5 mln

  93,4(10.2%)

  16,8 mln

  107(9.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  957,0 tys

  6,4(0.8%)

  1,1 mln

  7,3(0.8%)

  1,1 mln

  7,2(0.8%)

  1,7 mln

  11,3(1.4%)

  2,5 mln

  16,2(1.7%)

  4,4 mln

  28,3(2.8%)

  5,7 mln

  36,5(4%)

  13,6 mln

  86,7(8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,1 mln

  47,6(6.1%)

  7,0 mln

  46,9(5.4%)

  7,0 mln

  46,5(5.2%)

  7,5 mln

  49,3(5.9%)

  7,6 mln

  49,6(5.1%)

  7,9 mln

  51,4(5.1%)

  8,8 mln

  56,5(6.2%)

  9,4 mln

  60,4(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,1 mln

  27,7(3.5%)

  7,4 mln

  49,3(5.6%)

  6,5 mln

  42,9(4.8%)

  3,9 mln

  25,5(3.1%)

  5,9 mln

  38,2(3.9%)

  5,1 mln

  33,3(3.3%)

  4,1 mln

  26,1(2.8%)

  4,3 mln

  27,2(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,1 mln

  34,0(4.3%)

  4,6 mln

  30,7(3.5%)

  4,2 mln

  27,7(3.1%)

  4,1 mln

  26,8(3.2%)

  3,0 mln

  19,4(2%)

  2,8 mln

  18,2(1.8%)

  4,1 mln

  26,4(2.9%)

  3,6 mln

  22,8(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  586,9 tys

  3,9(0.5%)

  1,0 mln

  6,9(0.8%)

  878,0 tys

  5,8(0.7%)

  1,8 mln

  11,9(1.4%)

  1,3 mln

  8,3(0.8%)

  1,7 mln

  11,0(1.1%)

  1,6 mln

  10,1(1.1%)

  1,2 mln

  7,8(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,6 mln

  10,7(1.4%)

  1,5 mln

  10,2(1.2%)

  1,4 mln

  9,3(1%)

  1,3 mln

  8,3(1%)

  1,2 mln

  8,1(0.8%)

  1,4 mln

  9,0(0.9%)

  1,6 mln

  10,0(1.1%)

  908,7 tys

  5,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  369,8 tys

  2,4(0.3%)

  376,5 tys

  2,5(0.3%)

  375,6 tys

  2,4(0.2%)

  396,0 tys

  2,5(0.3%)

  396,0 tys

  2,5(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  27,0 tys

  0,2(0%)

  42,5 tys

  0,3(0%)

  31,9 tys

  0,2(0%)

  37,6 tys

  0,2(0%)

  377,2 tys

  2,5(0.3%)

  202,1 tys

  1,3(0.1%)

  266,0 tys

  1,7(0.2%)

  389,4 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  292,1 tys

  2,0(0.2%)

  367,5 tys

  2,4(0.3%)

  309,2 tys

  2,0(0.2%)

  322,2 tys

  2,1(0.3%)

  309,1 tys

  2,0(0.2%)

  352,0 tys

  2,3(0.2%)

  353,8 tys

  2,3(0.2%)

  358,1 tys

  2,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  108,3 tys

  0,7(0.1%)

  108,4 tys

  0,7(0.1%)

  107,6 tys

  0,7(0.1%)

  105,8 tys

  0,7(0.1%)

  105,2 tys

  0,7(0.1%)

  102,0 tys

  0,7(0.1%)

  101,9 tys

  0,7(0.1%)

  119,4 tys

  0,8(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  22,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 mln

  7,9(0.9%)

  1,4 mln

  9,5(1.1%)

  103,2 tys

  0,7(0.1%)

  178,3 tys

  1,2(0.1%)

  134,8 tys

  0,9(0.1%)

  101,7 tys

  0,7(0.1%)

  89,5 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  39,6 tys

  0,3(0%)

  63,4 tys

  0,4(0%)

  55,5 tys

  0,4(0%)

  70,1 tys

  0,5(0.1%)

  63,3 tys

  0,4(0%)

  307,0 tys

  2,0(0.2%)

  108,3 tys

  0,7(0.1%)

  41,9 tys

  0,3(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  242,0 tys

  1,6(0.2%)

  1,0 mln

  6,7(0.8%)

  136,6 tys

  0,9(0.1%)

  195,1 tys

  1,3(0.2%)

  160,7 tys

  1,0(0.1%)

  188,2 tys

  1,2(0.1%)

  177,9 tys

  1,1(0.1%)

  5,5 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,5 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  14,1 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  8,9 tys

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  102,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  672,1 tys

  4,4(0.5%)

  650,0 tys

  4,2(0.4%)

  650,0 tys

  4,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie lubelskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat lubelski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  111,6 mln

  749(100%)

  120,9 mln

  807(100%)

  137,3 mln

  910(100%)

  129,3 mln

  852(100%)

  141,1 mln

  924(100%)

  152,9 mln

  994(100%)

  162,9 mln

  1,1 tys(100%)

  184,9 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  47,9 mln

  320(42.9%)

  52,5 mln

  349(43.4%)

  47,7 mln

  316(34.7%)

  50,9 mln

  335(39.4%)

  49,2 mln

  321(34.8%)

  51,1 mln

  331(33.4%)

  50,4 mln

  324(30.9%)

  79,5 mln

  508(43%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,4 mln

  143(19.2%)

  23,6 mln

  157(19.5%)

  26,5 mln

  175(19.3%)

  29,3 mln

  193(22.7%)

  32,0 mln

  208(22.7%)

  36,3 mln

  235(23.7%)

  40,4 mln

  260(24.8%)

  40,4 mln

  258(21.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,6 mln

  104(14%)

  9,1 mln

  60,2(7.5%)

  26,2 mln

  173(19.1%)

  17,2 mln

  113(13.3%)

  26,8 mln

  175(19%)

  25,6 mln

  166(16.8%)

  31,2 mln

  201(19.2%)

  19,5 mln

  124(10.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,0 mln

  66,8(8.9%)

  10,9 mln

  72,4(9%)

  12,0 mln

  79,6(8.8%)

  12,0 mln

  78,8(9.3%)

  9,2 mln

  60,0(6.5%)

  10,9 mln

  70,6(7.1%)

  12,8 mln

  82,1(7.8%)

  15,2 mln

  97,3(8.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 mln

  14,0(1.9%)

  2,3 mln

  15,2(1.9%)

  2,5 mln

  16,4(1.8%)

  3,3 mln

  22,0(2.6%)

  3,8 mln

  24,9(2.7%)

  5,4 mln

  35,1(3.5%)

  7,5 mln

  48,1(4.6%)

  15,2 mln

  96,9(8.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,3 mln

  28,8(3.9%)

  7,0 mln

  46,7(5.8%)

  6,7 mln

  44,0(4.8%)

  5,8 mln

  38,3(4.5%)

  5,9 mln

  38,4(4.2%)

  7,8 mln

  50,8(5.1%)

  6,7 mln

  43,3(4.1%)

  2,6 mln

  16,8(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,6 mln

  30,9(4.1%)

  4,6 mln

  30,9(3.8%)

  4,1 mln

  27,0(3%)

  3,5 mln

  22,9(2.7%)

  3,0 mln

  19,4(2.1%)

  2,6 mln

  16,8(1.7%)

  2,4 mln

  15,5(1.5%)

  2,3 mln

  14,9(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  10,0(1.3%)

  2,1 mln

  13,8(1.7%)

  3,2 mln

  21,3(2.4%)

  3,5 mln

  22,7(2.7%)

  1,6 mln

  10,7(1.2%)

  3,7 mln

  24,0(2.4%)

  3,4 mln

  21,6(2.1%)

  1,5 mln

  9,4(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  16,4(2.2%)

  5,8 mln

  38,5(4.8%)

  4,6 mln

  30,2(3.3%)

  2,0 mln

  13,4(1.6%)

  3,9 mln

  25,3(2.8%)

  3,0 mln

  19,4(2%)

  1,5 mln

  9,9(0.9%)

  1,5 mln

  9,3(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  369,8 tys

  2,4(0.3%)

  376,5 tys

  2,5(0.3%)

  375,6 tys

  2,4(0.2%)

  396,0 tys

  2,5(0.2%)

  396,0 tys

  2,5(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  7,8(1%)

  990,5 tys

  6,6(0.8%)

  1,0 mln

  6,8(0.7%)

  595,7 tys

  3,9(0.5%)

  707,7 tys

  4,6(0.5%)

  725,3 tys

  4,7(0.5%)

  581,0 tys

  3,7(0.4%)

  359,0 tys

  2,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  234,1 tys

  1,6(0.2%)

  351,1 tys

  2,3(0.3%)

  316,1 tys

  2,1(0.2%)

  324,6 tys

  2,1(0.3%)

  343,6 tys

  2,2(0.2%)

  390,6 tys

  2,5(0.3%)

  353,8 tys

  2,3(0.2%)

  314,5 tys

  2,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  108,3 tys

  0,7(0.1%)

  108,4 tys

  0,7(0.1%)

  107,6 tys

  0,7(0.1%)

  105,8 tys

  0,7(0.1%)

  105,2 tys

  0,7(0.1%)

  102,0 tys

  0,7(0.1%)

  104,2 tys

  0,7(0.1%)

  97,0 tys

  0,6(0.1%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,4 tys

  0,2(0%)

  78,8 tys

  0,5(0.1%)

  69,7 tys

  0,5(0%)

  71,2 tys

  0,5(0%)

  73,9 tys

  0,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,3 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  99,4 tys

  0,7(0.1%)

  321,9 tys

  2,1(0.3%)

  993,1 tys

  6,6(0.7%)

  215,6 tys

  1,4(0.2%)

  195,2 tys

  1,3(0.1%)

  213,6 tys

  1,4(0.1%)

  43,1 tys

  0,3(0%)

  40,9 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  16,6 tys

  0,1(0%)

  1,2 mln

  7,7(1%)

  1,4 mln

  9,0(1%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,3 tys

  0,5(0.1%)

  48,0 tys

  0,3(0%)

  5,4 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,5 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,4 tys

  0,3(0%)

  21,1

  0,0(0%)

  10,3

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  94,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  14,1 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  8,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  102,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat lubelski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 38 930 mieszkańców powiatu lubelskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 18 893 kobiet oraz 20 037 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców powiatu lubelskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 24,0% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lubelskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lubelskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,4%) oraz wyższe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz podstawowe ukończone (22,5%).

  W roku 2018 w powiecie lubelskim mieściło się 39 przedszkoli, w których do 152 oddziałów uczęszczało 2 834 dzieci (1 390 dziewczynek oraz 1 444 chłopców). Dostępne były 3 242 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lubelskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 50 oddziałów uczęszczało 1 169 dzieci (575 dziewczynek oraz 594 chłopców). Dostępnych było 1 161 miejsc.

  16,5% mieszkańców powiatu lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 786 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 84 szkoły podstawowe, w których w 790 oddziałach uczyło się 11 418 uczniów (5 457 kobiet oraz 5 961 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie lubelskim placówkę miało 87 szkół podstawowych, w których w 577 oddziałach uczyło się 8 974 uczniów (4 338 kobiet oraz 4 636 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 78,97.

  W powiecie lubelskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 337 uczniów (201 kobiet oraz 136 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 198 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lubelskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 214 uczniów (733 kobiety oraz 481 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 371 absolwentów.

  W powiecie lubelskim znajduje się 10 Technik, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 033 uczniów (308 kobiet oraz 725 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 230 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lubelskim placówkę miało 9 Technik, w których w 60 oddziałach uczyło się 1 289 uczniów (325 kobiet oraz 964 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 206 absolwentów.

  W powiecie lubelskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 4 oddziałach uczyło się 35 uczniów (9 kobiet oraz 26 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,8 uczniów. 8,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 17,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (28,3% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 15,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat lubelski
  15,0%
  Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 17,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. lubelski
  30,5%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 32,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • powiat lubelski
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. lubelski
  9,4%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. lubelski
  18,5%
  Województwo
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. lubelski
  22,5%
  Lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. lubelski
  5,9%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  24,0%
  Województwo
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 25,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,9%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 786 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  786,0
  Lubelskie
  844,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat lubelski
  1,38
  Województwo
  1,01
  Polska
  0,89
 •  
 • 39Przedszkola
 • 69 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 152 Oddziały
 • 130 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 242 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat lubelski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 834 Dzieci
 • 1 390 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 444 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 88 2 lata i mniej
 • 88
 • 708 3 lata
 • 708
 • 831 4 lata
 • 831
 • 711 5 lata
 • 711
 • 486 6 lat
 • 486
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 42 2 lata i mniej
 • 42
 • 356 3 lata
 • 356
 • 399 4 lata
 • 399
 • 347 5 lata
 • 347
 • 243 6 lat
 • 243
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 352 3 lata
 • 352
 • 432 4 lata
 • 432
 • 364 5 lata
 • 364
 • 243 6 lat
 • 243
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 2 231 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 240,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 238,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 156,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 153,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 40 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat lubelski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Dzieci
 • 10 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 5 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 66,7%
  33,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 5 3 lata
 • 5
 • 3 4 lata
 • 3
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 1 4 lata
 • 1
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat lubelski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 773 Oddziały
 • 11 341 Uczniowie
 • 5 437 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 904 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 1 373 Uczniowie w 1 klasie
 • 655 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 718 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 328 Absolwenci 2016
 • 639 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 689 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 77 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,0%
  74,0%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci 2016
 • 4 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,5
  Województwo
  15,8
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,5
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,5
 • 14,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,7
 • 4,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,5
 •  
 • 1 064,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 878,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 186,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 266 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 201 niemiecki
 • 65 inny
 • 14 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 14 angielski
 •  
 • 78,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  78,97
  Lubelskie
  93,78
  Cały kraj
  95,46
 • 77,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat lubelski
  77,83
  woj. lubelskie
  92,63
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubelski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubelski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat lubelski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 307 Uczniowie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,2%
  37,8%
 • 115 Uczniowie w 1 klasie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 152 Absolwenci
 • 108 Kobiety
  (absolwenci)
 • 44 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 30 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 40 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  19,8
  Lubelskie
  25,7
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 28,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat lubelski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 58 Oddziały
 • 1 033 Uczniowie
 • 308 Kobiety
  (uczniowie)
 • 725 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,8%
  70,2%
 • 259 Uczniowie w 1 klasie
 • 67 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 192 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 230 Absolwenci
 • 71 Kobiety
  (absolwenci)
 • 159 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat lubelski
  17,8
  Lubelskie
  22,1
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 103,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 61,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat lubelski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 35 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,7%
  74,3%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 8,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  8,8
  woj. lubelskie
  17,7
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 2 744 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 412
  • niemiecki803
  • rosyjski489
  • włoski26
 • 1 412 angielski
 • 803 niemiecki
 • 489 rosyjski
 • 26 włoski
 • 14 hiszpański
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat lubelski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 3 Oddziały
 • 68 Uczniowie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,6%
  32,4%
 • 17 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. lubelski
  22,7
  Lubelskie
  18,5
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22,7 Szkoły policealne ogółem
 • 22,7
 • 22,7 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22,7
 •  
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lubelski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lubelski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lubelski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubelski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie lubelskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie lubelskim znajdowało się 10 hoteli (2 ★★★★, 5 ★★★, 3 ★★), 2 motele (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 9 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 9


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 14 (liczba sal: 33, liczba miejsc: 2 600)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 8
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 11
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 12
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 19


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie lubelskim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie lubelskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 040 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 164 (uczestnicy: 15 616)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 150)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 1 390)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 2 850)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 2 050)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 846)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 28 (uczestnicy: 2 973)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 925)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 64 (uczestnicy: 1 272)
  • inne: 10 (uczestnicy: 2 900)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 104 (członkowie: 1 746)
  • plastyczne/techniczne: 15 (członkowie: 253)
  • taneczne: 5 (członkowie: 194)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 124)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 16)
  • teatralne: 2 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 80)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 222)
  • koło gospodyń wiejskich: 58 (członkowie: 748)
  • inne: 4 (członkowie: 94)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 14 (absolwenci: 328)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 40)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 49)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 40)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 16)
  • tańca: 6 (absolwenci: 183)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 8
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 8


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 62 (członkowie: 1 037)
  • teatralne: 9 (członkowie: 70)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 206)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 141)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 204)
  • taneczne: 22 (członkowie: 401)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie lubelskim działało 56 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 501 813 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 80 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 22 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 14 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 55 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 467 138 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 271
  • dostępne dla czytelników: 167
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 156
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 25
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 22
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 43
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 22


 • Kluby sportowe w powiecie lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lubelskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 815 członków. Zarejestrowano 2 826 ćwiczących (mężczyźni: 2 448, kobiety: 378, chłopcy do lat 18: 1 552, dziewczęta do lat 18: 335). Aktywnych było 76 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (52) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie lubelskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubelski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat lubelski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 80 wypadków drogowych w powiecie lubelskim odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 94 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 51,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,1 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości dla całego kraju) oraz 58,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie lubelskim zarejestrowanych było 161 257 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 110 629 samochodów osobowych (706,9 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 16 816 samochodów ciężarowych (117,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 467 autobusów (3,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla Polski), 1 509 ciągników siodłowych (9,6 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 9 633 motocykli (61,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,5 lat.


  W 2020 roku w powiecie lubelskim znajdowało się 109 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie lubelskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 80 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 13 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 94 Ranni
  (rok 2020)
 • 46 Lekko ranni
 • 48 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie lubelskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 51,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. lubelski
  51,1
  woj. lubelskie
  44,4
  Polska
  61,5
 • 8,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat lubelski
  8,3
  Lubelskie
  7,4
  Cała Polska
  6,5
 • 60,07 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  60,1
  Lubelskie
  45,2
  Kraj
  69,2
 • 8,06 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat lubelski
  8,1
  Województwo
  8,2
  Cała Polska
  7,6
 • 58,29 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  58,3
  Lubelskie
  49,9
  Polska
  80,2
 • 16,25 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  16,3
  Województwo
  16,8
  Cały kraj
  10,6
 • 117,50 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  117,5
  Lubelskie
  101,7
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 161 257 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie lubelskim w 2020 roku
 • 110 629 Samochody osobowe
 • 16 816 Samochody ciężarowe
 • 113 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 467 Autobusy
 • 1 087 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 516 Ciągniki samochodowe
 • 1 509   Ciągniki siodłowe
 • 21 109 Ciągniki rolnicze
 • 9 633 Motocykle
 • 3 408   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 544 Motorowery
 • 110 629Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie lubelskim
 • Samochody osobowe w powiecie lubelskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 706,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  706,9
  Województwo
  643,8
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg20 807
  • 1400-1649 kg29 140
  • 1650-1899 kg28 773
  • 1900 kg i więcej31 909
 • 20 807 do 1399 kg
 • 29 140 1400-1649 kg
 • 28 773 1650-1899 kg
 • 31 909 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 35 007 do 1399 cm3
 • 35 007
 • 64 663 1400-1999 cm3
 • 64 663
 • 10 959 2000 i więcej cm3
 • 10 959
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie lubelskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna52 588
  • olej napędowy33 067
  • gaz (LPG)23 211
  • pozostałe1 763
 • 52 588 benzyna
 • 33 067 olej napędowy
 • 23 211 gaz (LPG)
 • 1 763 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 430 do 1 roku
 • 1 430
 • 903 2 lata
 • 903
 • 1 108 3 lata
 • 1 108
 • 2 442 4-5 lat
 • 2 442
 • 2 767 6-7 lat
 • 2 767
 • 3 653 8-9 lat
 • 3 653
 • 4 928 10-11 lat
 • 4 928
 • 17 409 12-15 lat
 • 17 409
 • 24 749 16-20 lat
 • 24 749
 • 19 142 21-25 lat
 • 19 142
 • 12 194 26-30 lat
 • 12 194
 • 19 904 31 lat i więcej
 • 19 904
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie lubelskim
 • Powiat
  20,6 lat
  Województwo
  20,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 16 816Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie lubelskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie lubelskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 117,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat lubelski
  117,1
  woj. lubelskie
  96,3
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 8 474 do 999 kg
 • 8 474
 • 5 010 1000-1499 kg
 • 5 010
 • 1 168 1500-2999 kg
 • 1 168
 • 115 3000-3499 kg
 • 115
 • 272 3500-4999 kg
 • 272
 • 747 5000-6999 kg
 • 747
 • 494 7000-9999 kg
 • 494
 • 334 10000-14999 kg
 • 334
 • 202 15000 kg i więcej
 • 202
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 539
  • olej napędowy10 630
  • gaz (LPG)844
  • pozostałe1 803
 • 3 539 benzyna
 • 10 630 olej napędowy
 • 844 gaz (LPG)
 • 1 803 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 159 do 1 roku
 • 159
 • 95 2 lata
 • 95
 • 105 3 lata
 • 105
 • 348 4-5 lat
 • 348
 • 510 6-7 lat
 • 510
 • 628 8-9 lat
 • 628
 • 967 10-11 lat
 • 967
 • 2 346 12-15 lat
 • 2 346
 • 3 251 16-20 lat
 • 3 251
 • 2 550 21-25 lat
 • 2 550
 • 1 373 26-30 lat
 • 1 373
 • 4 484 31 lat i więcej
 • 4 484
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie lubelskim
 • Powiat
  21,7 lat
  woj. lubelskie
  20,6 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 467Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie lubelskim
 • Autobusy w powiecie lubelskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,0
  woj. lubelskie
  3,5
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21
  • olej napędowy360
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe86
 • 21 benzyna
 • 360 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 86 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 24 4-5 lat
 • 24
 • 25 6-7 lat
 • 25
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 15 10-11 lat
 • 15
 • 80 12-15 lat
 • 80
 • 108 16-20 lat
 • 108
 • 66 21-25 lat
 • 66
 • 32 26-30 lat
 • 32
 • 108 31 lat i więcej
 • 108
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie lubelskim
 • Tutaj
  20,8 lat
  Województwo
  22,1 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 1 509Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie lubelskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie lubelskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 9,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,6
  Lubelskie
  10,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 302
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe203
 • 2 benzyna
 • 1 302 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 203 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 3 2 lata
 • 3
 • 4 3 lata
 • 4
 • 56 4-5 lat
 • 56
 • 91 6-7 lat
 • 91
 • 167 8-9 lat
 • 167
 • 106 10-11 lat
 • 106
 • 404 12-15 lat
 • 404
 • 235 16-20 lat
 • 235
 • 204 21-25 lat
 • 204
 • 94 26-30 lat
 • 94
 • 142 31 lat i więcej
 • 142
 • 16,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie lubelskim
 • Powiat
  16,8 lat
  woj. lubelskie
  14,6 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 9 633Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie lubelskim
 • Motocykle w powiecie lubelskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 61,6 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. lubelski
  61,6
  Lubelskie
  50,2
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 100 do 1 roku
 • 100
 • 52 2 lata
 • 52
 • 50 3 lata
 • 50
 • 253 4-5 lat
 • 253
 • 149 6-7 lat
 • 149
 • 214 8-9 lat
 • 214
 • 270 10-11 lat
 • 270
 • 878 12-15 lat
 • 878
 • 1 053 16-20 lat
 • 1 053
 • 820 21-25 lat
 • 820
 • 548 26-30 lat
 • 548
 • 5 246 31 lat i więcej
 • 5 246
 • 26,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie lubelskim
 • Powiat
  26,5 lat
  Województwo
  26,0 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 109 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 28 km  Będących pod zarządem gminy
 • 19 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 61 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie lubelskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 649,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. lubelski
  649,0 km
  Lubelskie
  410,4 km
  Kraj
  551,8 km
 • 7,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  7,0 km
  Lubelskie
  4,9 km
  Polska
  4,5 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami