Powiat miński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat miński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 155 114 Liczba mieszkańców
 • 1 164 km2 Powierzchnia
 • 133 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 44,3% Stopa urbanizacji
 • Antoni Tarczyński Starosta
 • ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki Adres starostwa powiatowego
 • WM, WY...YY Tablice rejestracyjne
Powiat miński na mapie
Identyfikatory
 • 1412 TERYT (TERC)
Herb powiatu mińskiego
powiat miński herb
Flaga powiatu mińskiego
powiat miński flaga

powiat miński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim
25 758 50 61
25 759 61 72
ul.Warszawska 120
05-300 Mińsk Mazowiecki
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
25 759 72 00, 25 759 72 60
25 759 72 01, 25 759 72 40
ul. Wyszyńskiego 15/17
05-300 Mińsk Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim
25 756 40 31
25 756 40 31
ul.Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
25 758 50 59
25 758 50 59
ul.Szczecińska
05-300 Mińsk Mazowiecki
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
(25) 759-87-00
(25) 759-87-02
ul. Kościuszki
05-300 Mińsk Mazowiecki

Powiat miński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat miński ma 155 114 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 11,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mińskiego w 2050 roku wynosi 171 466, z czego 87 323 to kobiety, a 84 143 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu mińskiego zawarli w 2021 roku 674 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców powiatu mińskiego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat miński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -416. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,68 na 1000 mieszkańców powiatu mińskiego. W 2021 roku urodziło się 1 602 dzieci, w tym 46,9% dziewczynek i 53,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 419 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,0% zgonów w powiecie mińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w powiecie mińskim były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu mińskiego przypada 13.02 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 2 451 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 808 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu mińskiego 643. W tym samym roku 27 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 10.

  59,0% mieszkańców powiatu mińskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu mińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 155 114 Liczba mieszkańców
 • 79 494 Kobiety
 • 75 620 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie mińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie mińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie mińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 171 466 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 87 323 Kobiety
 • 84 143 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie mińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie mińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie mińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu mińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat miński
  40,3 lat
  Mazowieckie
  41,7 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat miński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu mińskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat miński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat miński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat miński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • pow. miński
  27,3%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat miński
  57,5%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,6%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,6%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie mińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  4,3
  Województwo
  4,6
  Cały kraj
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat miński
  1,6
  woj. mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 674 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie mińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -416 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -200 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -216 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,7
  woj. mazowieckie
  -3,6
  Kraj
  -4,9
 • -2,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie mińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie mińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie mińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie mińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 602 Urodzenia żywe
 • 751 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 851 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,9%
  53,1%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat miński
  10,3
  Mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,7
 • 44,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat miński
  44,0
  woj. mazowieckie
  42,2
  Kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 105 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 105
 • 49 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 49
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 419 g Średnia waga noworodków
 • 3 354 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 476 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat miński
  3 419 g
  Mazowieckie
  3 396 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 26 Waga 4500g - 4999g
 • 26
 • 154 Waga 4000g - 4499g
 • 154
 • 582 Waga 3500g - 3999g
 • 582
 • 563 Waga 3000g - 3499g
 • 563
 • 199 Waga 2500g - 2999g
 • 199
 • 51 Waga 2000g - 2499g
 • 51
 • 20 Waga 1500g - 1999g
 • 20
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,57 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. miński
  1,57
  Województwo
  1,49
  Polska
  1,32
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat miński
  0,74
  woj. mazowieckie
  0,73
  Kraj
  0,64
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,79
  woj. mazowieckie
  0,73
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie mińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 018 Zgony
 • 951 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 067 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat miński
  13,0
  Województwo
  13,6
  Polska
  13,6
 • 126,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  126,0
  Województwo
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat miński
  3,7
  woj. mazowieckie
  3,4
  Kraj
  3,9
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. miński
  3,4
  woj. mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  29,0%
  Województwo
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,2%
  Mazowieckie
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,2%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 371 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 243,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  243,8
  Mazowieckie
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 369,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 404,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 332,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat miński
  369,2
  Mazowieckie
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 45,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  45,3
  Mazowieckie
  50,0
  Polska
  70,6
 • 24,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat miński
  24,6
  Województwo
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 11,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  11,1
  Województwo
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,9%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie mińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67 Osoby w zamachach samobójczych
 • 18 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 49 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 28 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 39 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 26 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 43 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. miński
  43,0
  Mazowieckie
  24,0
  Cały kraj
  36,0
 • 17 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. miński
  17,0
  Mazowieckie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 13 zażycie innych leków
 • 13
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 10 samookaleczenie powierzchniowe
 • 10
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 31 powieszenie się
 • 31
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 23 powieszenie się
 • 23
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 16 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 16
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 39 nieustalona
 • 39
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 15 nieustalona
 • 15
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 9 13-18 lat
 • 9
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 23 30-49 lat
 • 23
 • 21 50-60 lat
 • 21
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu22
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków7
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony32
 • 6 trzeźwy
 • 22 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 7 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 32 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony20
 • 3 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 20 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 32 kawaler/panna
 • 32
 • 24 żonaty/zamężna
 • 24
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne9
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie8
  • wyższe4
  • nieustalony40
 • 0 podstawowe niepełne
 • 9 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 8 średnie
 • 4 wyższe
 • 40 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie2
  • wyższe3
  • nieustalony16
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 3 wyższe
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 18 praca
 • 18
 • 16 na utrzymaniu innej osoby
 • 16
 • 2 renta
 • 2
 • 6 emerytura
 • 6
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 18 nieustalony
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 451 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 286 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 165 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 808 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 002 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 806 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 653 Saldo migracji
 • 285 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 368 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 643 Saldo migracji wewnętrznych
 • 284 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 359 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 10 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie mińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat miński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie mińskim oddano do użytku 1 431 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,23 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie mińskim to 58 231 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 376 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  51,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 48,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie mińskim to 3,81 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie mińskim to 104,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,50% mieszkań posiada łazienkę, 78,99% korzysta z centralnego ogrzewania, a 36,10% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie mińskim 474 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 064 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 952 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 238 transakcji (mediana cen - 5 008 zł/m2, średnia - 4 975 zł/m2), a na rynku wtórnym 236 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 160 zł/m2, średnia - 4 929 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 064 zł
 • Tutaj
  5 064 zł
  woj. mazowieckie
  7 414 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 5 064 zł Ogółem
 • 5 064 zł
 • 5 265 zł do 40 m2
 • 5 265 zł
 • 5 351 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 351 zł
 • 4 949 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 949 zł
 • 4 763 zł od 80,1 m2
 • 4 763 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 952 zł
 • pow. miński
  4 952 zł
  Województwo
  7 646 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 4 952 zł Ogółem
 • 4 952 zł
 • 5 183 zł do 40 m2
 • 5 183 zł
 • 5 187 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 187 zł
 • 4 986 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 986 zł
 • 4 512 zł od 80,1 m2
 • 4 512 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 474
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m261
  • od 40,1 do 60 m2225
  • od 60,1 do 80 m2116
  • od 80,1 m272
 • 61 do 40 m2
 • 225 od 40,1 do 60 m2
 • 116 od 60,1 do 80 m2
 • 72 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie mińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 008 zł
 • pow. miński
  5 008 zł
  woj. mazowieckie
  7 067 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 5 008 zł Ogółem
 • 5 008 zł
 • 4 940 zł do 40 m2
 • 4 940 zł
 • 5 351 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 351 zł
 • 4 904 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 904 zł
 • 4 832 zł od 80,1 m2
 • 4 832 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 975 zł
 • Powiat
  4 975 zł
  woj. mazowieckie
  7 229 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 975 zł Ogółem
 • 4 975 zł
 • 5 085 zł do 40 m2
 • 5 085 zł
 • 5 069 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 069 zł
 • 4 933 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 933 zł
 • 4 880 zł od 80,1 m2
 • 4 880 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 238
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m229
  • od 40,1 do 60 m2103
  • od 60,1 do 80 m261
  • od 80,1 m245
 • 29 do 40 m2
 • 103 od 40,1 do 60 m2
 • 61 od 60,1 do 80 m2
 • 45 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 160 zł
 • Tutaj
  5 160 zł
  Województwo
  7 982 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 5 160 zł Ogółem
 • 5 160 zł
 • 5 337 zł do 40 m2
 • 5 337 zł
 • 5 396 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 396 zł
 • 5 045 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 045 zł
 • 4 519 zł od 80,1 m2
 • 4 519 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 929 zł
 • powiat miński
  4 929 zł
  woj. mazowieckie
  8 112 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 4 929 zł Ogółem
 • 4 929 zł
 • 5 280 zł do 40 m2
 • 5 280 zł
 • 5 284 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 284 zł
 • 5 047 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 047 zł
 • 4 019 zł od 80,1 m2
 • 4 019 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 236
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m2122
  • od 60,1 do 80 m255
  • od 80,1 m227
 • 32 do 40 m2
 • 122 od 40,1 do 60 m2
 • 55 od 60,1 do 80 m2
 • 27 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 58 231 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 375,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. miński
  375,80
  woj. mazowieckie
  440,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat miński
  81,70 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 30,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat miński
  30,70 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,95 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,95
  Mazowieckie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,66 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. miński
  2,66
  Mazowieckie
  2,27
  Cały kraj
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. miński
  0,67
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 431 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 9,23 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  9,23
  Województwo
  8,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 5 452 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  3,81
  Województwo
  3,74
  Cały kraj
  3,90
 • 35,15 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. miński
  35,15
  Województwo
  30,65
  Polska
  24,07
 • 149 336 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 104,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  104,4 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,96 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat miński
  0,96 m2
  Województwo
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  90,38%
  Mazowieckie
  96,09%
  Polska
  96,97%
 • 86,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. miński
  86,80%
  Mazowieckie
  93,90%
  Polska
  94,01%
 • 84,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  84,50%
  Mazowieckie
  92,00%
  Cały kraj
  91,78%
 • 78,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat miński
  78,99%
  Województwo
  87,29%
  Polska
  83,08%
 • 36,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. miński
  36,10%
  woj. mazowieckie
  58,44%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat miński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie mińskim na 1000 mieszkańców pracuje 164osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie mińskim wynosiło w 2021 roku 4,5% (5,1% wśród kobiet i 4,0% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mińskim wynosiło 5 091,06 PLN, co odpowiada 84.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mińskiego 18 647 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 582 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -11 065.

  24,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,7% w przemyśle i budownictwie, a 20,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 164 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  164,0
  Mazowieckie
  323,0
  Cała Polska
  257,0
 • 4,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,1% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,5%
  woj. mazowieckie
  4,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie mińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie mińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie mińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 091 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. miński
  5 091 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie mińskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 647 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 582 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -11 065 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,7% Przemysł i budownictwo
 • 16,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 39,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie mińskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 455 Pracujący ogółem
 • 13 470 Kobiety
 • 11 985 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie mińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat miński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. miński
  69,6
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 33,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. miński
  33,8
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 94,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. miński
  94,6
  Województwo
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat miński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie mińskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 16 731 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 13 450 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 340 nowych podmiotów, a 703 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 465) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (1 150) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 470) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (660) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie mińskim najwięcej (912) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (16 202) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (234) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,6% (4 112) podmiotów, a 74,0% (12 385) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie mińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.9%) oraz Budownictwo (16.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 731 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 234 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 112 Przemysł i budownictwo
 • 12 385 Pozostała działalność
 • 1 340 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie mińskim w 2021 roku
 • 703 Podmioty wyrejestrowane w powiecie mińskim w 2021 roku
 • 13 450 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 202 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 16 202
 • 452 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 452
 • 71 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 71
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 16 725 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 16 725
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 Spółdzielnie ogółem
 • 33
 • 1 136 Spółki handlowe ogółem
 • 1 136
 • 79  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 79
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 912  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 912
 • 77    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 77
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 869 Spółki cywilne ogółem
 • 869
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 450 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 075 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 075
 • 2 229 Budownictwo
 • 2 229
 • 1 630 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 630
 • 1 196 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 196
 • 854 Transport i gospodarka magazynowa
 • 854
 • 812 Informacja i komunikacja
 • 812
 • 797 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 797
 • 676 Pozostała działalność
 • 676
 • 588 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 588
 • 371 Edukacja
 • 371
 • 324 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 324
 • 295 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 295
 • 197 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 197
 • 189 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 189
 • 142 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 142
 • 51 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 51
 • 21 Górnictwo i wydobywanie
 • 21
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie mińskim stwierdzono 2 230 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,39 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie mińskim wynosi 68,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu mińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,12 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 6,22 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,99 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,41 (55%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat miński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 230 Przestępstwa ogółem
 • 2 230
 • 1 413 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 413
 • 373 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 373
 • 309 Przestępstwa drogowe
 • 309
 • 32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 32
 • 964 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 964
 • 14,39 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,39
  Mazowieckie
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 9,12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,12
  woj. mazowieckie
  14,38
  Cały kraj
  12,82
 • 2,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,41
  Województwo
  5,32
  Kraj
  5,89
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,99
  woj. mazowieckie
  1,84
  Cała Polska
  1,85
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat miński
  0,21
  woj. mazowieckie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 6,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. miński
  6,22
  Województwo
  11,83
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat miński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. miński
  69%
  Województwo
  64%
  Cała Polska
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  63%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  64%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. miński
  56%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  88%
  Mazowieckie
  86%
  Kraj
  89%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat miński
  39%
  Województwo
  41%
  Polska
  53%

Powiat miński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu mińskiego wyniosła w 2021 roku 189,7 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu mińskiego - 40.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 24,8 mln złotych, czyli 13,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu mińskiego wyniosła w 2021 roku 199,8 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.6%). W budżecie powiatu mińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 369 złotych na mieszkańca (28,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,7 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie mińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu mińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat miński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu mińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  122,4 mln

  814(100%)

  124,9 mln

  826(100%)

  133,6 mln

  880(100%)

  141,7 mln

  929(100%)

  151,5 mln

  987(100%)

  162,5 mln

  1,1 tys(100%)

  168,6 mln

  1,1 tys(100%)

  189,7 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  48,5 mln

  322(39.6%)

  48,8 mln

  322(39%)

  48,5 mln

  319(36.3%)

  55,5 mln

  363(39.2%)

  57,5 mln

  374(38%)

  60,9 mln

  394(37.5%)

  69,3 mln

  447(41.1%)

  77,4 mln

  499(40.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,9 mln

  98,5(12.1%)

  15,6 mln

  103(12.5%)

  14,0 mln

  91,9(10.5%)

  20,3 mln

  133(14.4%)

  22,1 mln

  144(14.6%)

  24,2 mln

  157(14.9%)

  20,1 mln

  130(11.9%)

  28,5 mln

  184(15%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,4 mln

  128(15.8%)

  19,6 mln

  130(15.7%)

  20,7 mln

  136(15.5%)

  17,7 mln

  115(12.5%)

  20,1 mln

  131(13.3%)

  20,6 mln

  133(12.7%)

  23,3 mln

  150(13.8%)

  24,4 mln

  158(12.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,0 mln

  86,0(10.6%)

  13,0 mln

  85,9(10.4%)

  13,4 mln

  88,3(10.1%)

  14,5 mln

  94,6(10.2%)

  15,1 mln

  98,1(10%)

  16,0 mln

  103(9.8%)

  16,4 mln

  106(9.7%)

  17,9 mln

  115(9.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,7 mln

  44,1(5.4%)

  7,9 mln

  52,4(6.4%)

  8,7 mln

  57,2(6.5%)

  8,9 mln

  58,1(6.3%)

  9,5 mln

  61,8(6.3%)

  10,4 mln

  67,4(6.4%)

  10,9 mln

  70,6(6.5%)

  11,7 mln

  75,6(6.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 mln

  33,1(4.1%)

  5,1 mln

  33,9(4.1%)

  5,2 mln

  33,9(3.9%)

  5,5 mln

  35,7(3.9%)

  5,7 mln

  36,8(3.7%)

  5,8 mln

  37,7(3.6%)

  6,8 mln

  44,0(4%)

  7,1 mln

  45,6(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,5 mln

  42,9(5.3%)

  4,9 mln

  32,4(3.9%)

  15,7 mln

  103(11.8%)

  6,5 mln

  42,2(4.6%)

  7,6 mln

  49,4(5%)

  9,0 mln

  58,2(5.5%)

  6,5 mln

  42,2(3.9%)

  6,3 mln

  40,9(3.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,3 mln

  28,6(3.5%)

  4,1 mln

  27,2(3.3%)

  3,1 mln

  20,4(2.3%)

  3,5 mln

  22,9(2.5%)

  3,6 mln

  23,5(2.4%)

  3,8 mln

  24,3(2.3%)

  4,3 mln

  28,0(2.6%)

  4,4 mln

  28,4(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  920,3 tys

  6,1(0.8%)

  1,2 mln

  8,2(1%)

  1,3 mln

  8,7(1%)

  1,4 mln

  8,9(1%)

  1,8 mln

  11,5(1.2%)

  1,5 mln

  9,8(0.9%)

  1,9 mln

  12,2(1.1%)

  2,1 mln

  13,8(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  231,0 tys

  1,5(0.2%)

  451,6 tys

  3,0(0.4%)

  446,0 tys

  2,9(0.3%)

  335,7 tys

  2,2(0.2%)

  551,4 tys

  3,6(0.4%)

  286,4 tys

  1,9(0.2%)

  353,2 tys

  2,3(0.2%)

  685,3 tys

  4,4(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  401,7 tys

  2,7(0.3%)

  394,3 tys

  2,6(0.3%)

  401,8 tys

  2,6(0.3%)

  429,6 tys

  2,8(0.3%)

  432,9 tys

  2,8(0.3%)

  514,2 tys

  3,3(0.3%)

  533,7 tys

  3,4(0.3%)

  546,1 tys

  3,5(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  20,2 tys

  0,1(0%)

  44,7 tys

  0,3(0%)

  42,8 tys

  0,3(0%)

  39,0 tys

  0,3(0%)

  35,2 tys

  0,2(0%)

  24,7 tys

  0,2(0%)

  17,5 tys

  0,1(0%)

  396,5 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,8 tys

  2,4(0.3%)

  375,6 tys

  2,5(0.3%)

  373,2 tys

  2,4(0.2%)

  396,5 tys

  2,6(0.2%)

  396,0 tys

  2,6(0.2%)

  394,6 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  314,1 tys

  2,1(0.3%)

  262,8 tys

  1,7(0.2%)

  313,6 tys

  2,1(0.2%)

  336,1 tys

  2,2(0.2%)

  369,2 tys

  2,4(0.2%)

  430,7 tys

  2,8(0.3%)

  233,2 tys

  1,5(0.1%)

  320,4 tys

  2,1(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  625,0 tys

  4,1(0.5%)

  461,4 tys

  3,0(0.4%)

  402,4 tys

  2,6(0.3%)

  391,9 tys

  2,6(0.3%)

  385,4 tys

  2,5(0.3%)

  422,3 tys

  2,7(0.3%)

  224,0 tys

  1,4(0.1%)

  116,4 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  10,7(1.3%)

  1,9 mln

  12,6(1.5%)

  126,6 tys

  0,8(0.1%)

  140,4 tys

  0,9(0.1%)

  175,9 tys

  1,1(0.1%)

  172,6 tys

  1,1(0.1%)

  53,7 tys

  0,3(0%)

  107,9 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  22,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,5 tys

  0,4(0%)

  18,9 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  874,6 tys

  5,8(0.7%)

  773,5 tys

  5,1(0.6%)

  415,0 tys

  2,7(0.3%)

  47,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  53,5 tys

  0,3(0%)

  59,5 tys

  0,4(0%)

  80,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  19,4 tys

  0,1(0%)

  91,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  101,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie mińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu mińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat miński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu mińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  120,2 mln

  799(100%)

  125,2 mln

  828(100%)

  136,8 mln

  901(100%)

  136,6 mln

  896(100%)

  154,1 mln

  1,0 tys(100%)

  166,8 mln

  1,1 tys(100%)

  186,7 mln

  1,2 tys(100%)

  199,8 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  48,6 mln

  322(40.4%)

  49,4 mln

  326(39.5%)

  52,4 mln

  344(38.3%)

  53,2 mln

  348(38.9%)

  54,8 mln

  356(35.5%)

  61,6 mln

  399(37%)

  82,6 mln

  533(44.3%)

  85,9 mln

  554(43%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  31,9 mln

  212(26.6%)

  37,7 mln

  249(30.1%)

  40,9 mln

  269(29.9%)

  43,7 mln

  286(32%)

  49,5 mln

  322(32.1%)

  56,6 mln

  366(33.9%)

  55,5 mln

  358(29.7%)

  63,0 mln

  406(31.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,1 mln

  93,6(11.7%)

  15,1 mln

  99,5(12%)

  16,6 mln

  109(12.2%)

  16,1 mln

  105(11.8%)

  17,9 mln

  116(11.6%)

  18,8 mln

  122(11.3%)

  21,4 mln

  138(11.5%)

  21,3 mln

  137(10.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,7 mln

  31,0(3.9%)

  4,9 mln

  32,5(3.9%)

  4,8 mln

  31,5(3.5%)

  5,3 mln

  34,4(3.9%)

  5,3 mln

  34,6(3.5%)

  5,6 mln

  36,4(3.4%)

  6,6 mln

  42,4(3.5%)

  6,9 mln

  44,5(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  15,0(1.9%)

  3,7 mln

  24,1(2.9%)

  3,4 mln

  22,5(2.5%)

  3,4 mln

  22,4(2.5%)

  4,6 mln

  29,6(3%)

  6,5 mln

  42,0(3.9%)

  4,5 mln

  29,0(2.4%)

  5,0 mln

  32,0(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,5 mln

  16,8(2.1%)

  2,6 mln

  17,5(2.1%)

  3,1 mln

  20,2(2.2%)

  3,2 mln

  21,2(2.4%)

  3,2 mln

  20,6(2.1%)

  3,4 mln

  22,1(2%)

  3,8 mln

  24,4(2%)

  4,4 mln

  28,2(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,6 mln

  23,7(3%)

  3,3 mln

  22,0(2.7%)

  3,0 mln

  20,0(2.2%)

  3,7 mln

  24,2(2.7%)

  5,2 mln

  33,8(3.4%)

  3,3 mln

  21,4(2%)

  3,4 mln

  22,1(1.8%)

  3,4 mln

  22,0(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  23,7(3%)

  2,9 mln

  19,3(2.3%)

  8,6 mln

  56,5(6.3%)

  2,0 mln

  12,9(1.4%)

  2,3 mln

  14,9(1.5%)

  1,7 mln

  10,8(1%)

  1,9 mln

  12,4(1%)

  2,7 mln

  17,6(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  11,7(1.5%)

  1,9 mln

  12,3(1.5%)

  1,3 mln

  8,8(1%)

  1,4 mln

  9,2(1%)

  6,5 mln

  42,6(4.2%)

  4,1 mln

  26,5(2.5%)

  1,1 mln

  7,1(0.6%)

  1,9 mln

  11,9(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  13,7(1.7%)

  1,7 mln

  11,1(1.3%)

  885,0 tys

  5,8(0.6%)

  1,0 mln

  6,7(0.7%)

  984,0 tys

  6,4(0.6%)

  836,2 tys

  5,4(0.5%)

  1,3 mln

  8,7(0.7%)

  1,1 mln

  6,8(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  28,6(3.6%)

  810,9 tys

  5,4(0.6%)

  840,5 tys

  5,5(0.6%)

  515,4 tys

  3,4(0.4%)

  482,5 tys

  3,1(0.3%)

  652,4 tys

  4,2(0.4%)

  516,4 tys

  3,3(0.3%)

  687,0 tys

  4,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,8 tys

  2,4(0.3%)

  375,6 tys

  2,5(0.3%)

  373,2 tys

  2,4(0.2%)

  396,0 tys

  2,6(0.2%)

  396,0 tys

  2,6(0.2%)

  394,6 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  192,4 tys

  1,3(0.2%)

  179,2 tys

  1,2(0.1%)

  177,0 tys

  1,2(0.1%)

  174,7 tys

  1,1(0.1%)

  171,1 tys

  1,1(0.1%)

  174,5 tys

  1,1(0.1%)

  167,8 tys

  1,1(0.1%)

  166,1 tys

  1,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  117,9 tys

  0,8(0.1%)

  138,2 tys

  0,9(0.1%)

  125,6 tys

  0,8(0.1%)

  131,8 tys

  0,9(0.1%)

  117,2 tys

  0,8(0.1%)

  110,9 tys

  0,7(0.1%)

  49,3 tys

  0,3(0%)

  89,0 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  186,9 tys

  1,2(0.2%)

  170,8 tys

  1,1(0.1%)

  183,9 tys

  1,2(0.1%)

  164,3 tys

  1,1(0.1%)

  166,5 tys

  1,1(0.1%)

  88,2 tys

  0,6(0.1%)

  68,8 tys

  0,4(0%)

  59,6 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,0 tys

  0,3(0%)

  18,9 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  116

  0,0(0%)

  750

  0,0(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  406

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  200,1 tys

  1,3(0.2%)

  600,3 tys

  4,0(0.5%)

  480

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  53,5 tys

  0,3(0%)

  59,5 tys

  0,4(0%)

  80,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  657

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  101,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat miński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 223 mieszkańców powiatu mińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 19 182 kobiet oraz 20 041 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców powiatu mińskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu mińskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie mińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,2%) oraz średnie zawodowe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,2%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2021 w powiecie mińskim mieściło się 59 przedszkoli, w których do 239 oddziałów uczęszczało 4 697 dzieci (2 261 dziewczynek oraz 2 436 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mińskim mieściło się 37 przedszkoli, w których do 109 oddziałów uczęszczało 2 388 dzieci (1 192 dziewczynki oraz 1 196 chłopców). Dostępnych było 2 428 miejsc.

  18,8% mieszkańców powiatu mińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 19,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 983 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,09 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 63 szkoły podstawowe, w których w 875 oddziałach uczyło się 16 509 uczniów (8 084 kobiety oraz 8 425 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie mińskim placówkę miało 60 szkół podstawowych, w których w 546 oddziałach uczyło się 9 938 uczniów (4 817 kobiet oraz 5 121 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (29,7% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,9 uczniów.

  W powiecie mińskim znajduje się 15 licea ogólnokształcące, w których w 127 oddziałach uczyło się 3 248 uczniów (1 894 kobiety oraz 1 354 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 828 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mińskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 88 oddziałach uczyło się 2 528 uczniów (1 410 kobiet oraz 1 118 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 847 absolwentów.

  W powiecie mińskim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 33 oddziałach uczyło się 700 uczniów (177 kobiet oraz 523 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,6 uczniów. 21,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,4% mieszkańców powiatu mińskiego w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 25,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. miński
  25,6%
  Województwo
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 31,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,4%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat miński
  12,9%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat miński
  19,9%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  19,8%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat miński
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  11,6%
  Mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,5%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 983 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  983,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,09 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat miński
  1,09
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 59Przedszkola
 • 51 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 239 Oddziały
 • 130 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 712 Miejsca
  (rok 2018)
 • 28 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat miński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 697 Dzieci
 • 2 261 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 436 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 113 2 lata i mniej
 • 113
 • 1 323 3 lata
 • 1 323
 • 1 528 4 lata
 • 1 528
 • 1 231 5 lata
 • 1 231
 • 483 6 lat
 • 483
 • 19 7 lat i więcej
 • 19
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 654 3 lata
 • 654
 • 722 4 lata
 • 722
 • 627 5 lata
 • 627
 • 207 6 lat
 • 207
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 65 2 lata i mniej
 • 65
 • 669 3 lata
 • 669
 • 806 4 lata
 • 806
 • 604 5 lata
 • 604
 • 276 6 lat
 • 276
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • 2 770 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 317,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 315,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 179,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 177,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11Punkty przedszkolne
 • 13 Oddziały
 • 232 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat miński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 176 Dzieci
 • 62 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 114 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 35,2%
  64,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 47 3 lata
 • 47
 • 61 4 lata
 • 61
 • 57 5 lata
 • 57
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 17 3 lata
 • 17
 • 19 4 lata
 • 19
 • 22 5 lata
 • 22
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 30 3 lata
 • 30
 • 42 4 lata
 • 42
 • 35 5 lata
 • 35
 • 6 6 lat
 • 6
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat miński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 829 Oddziały
 • 16 345 Uczniowie
 • 8 022 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 323 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 1 991 Uczniowie w 1 klasie
 • 954 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 037 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 726 Absolwenci
 • 834 Kobiety
  (absolwenci)
 • 892 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 46 Oddziały
 • 164 Uczniowie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,8%
  62,2%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,9
  woj. mazowieckie
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,9
 • 18,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,9
 • 19,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,7
 • 3,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,6
 •  
 • 1 131,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 989,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 142,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 56,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat miński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 114 Oddziały
 • 2 902 Uczniowie
 • 1 744 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 158 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,1%
  39,9%
 • 685 Uczniowie w 1 klasie
 • 396 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 289 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 675 Absolwenci
 • 430 Kobiety
  (absolwenci)
 • 245 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 13 Oddziały
 • 346 Uczniowie
 • 150 Kobiety
  (uczniowie)
 • 196 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,4%
  56,6%
 • 153 Absolwenci
 • 74 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,6
  Mazowieckie
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 176,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 128,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat miński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 188 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 147 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  21,2
  Województwo
  17,7
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,2
 • 23,2 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,2
 • 7,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat miński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat miński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat miński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie mińskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie mińskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★, 2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • domy wycieczkowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 755)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie mińskim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie mińskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 485 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 312 (uczestnicy: 53 981)
  • seanse filmowe: 45 (uczestnicy: 2 077)
  • wystawy: 21 (uczestnicy: 1 790)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 22 766)
  • koncerty: 66 (uczestnicy: 14 802)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 23 (uczestnicy: 950)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 270)
  • konkursy: 34 (uczestnicy: 3 639)
  • pokazy teatralne: 42 (uczestnicy: 6 830)
  • warsztaty: 67 (uczestnicy: 810)
  • inne: 3 (uczestnicy: 47)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 84 (członkowie: 1 014)
  • plastyczne/techniczne: 29 (członkowie: 372)
  • taneczne: 11 (członkowie: 176)
  • muzyczne: 21 (członkowie: 121)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 12)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 4 (członkowie: 41)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 80)
  • literackie: 2 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 138)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 31)
  • inne: 3 (członkowie: 19)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 45)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 5
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 629)
  • teatralne: 10 (członkowie: 114)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 170)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 127)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 28)
  • taneczne: 13 (członkowie: 190)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie mińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 125 miejscami na widowni. Odbyło się 79 seansów, na które przyszło 2 399 widzów, w tym 20 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 291 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie mińskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 52 040 zwiedzających, co daje 3 358 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie mińskim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 467 169 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 62 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 445 533 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 237
  • dostępne dla czytelników: 141
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 141
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 21
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie mińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 50 696 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 341. Odnotowano 1 215 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie mińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie mińskim działało 50 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 920 członków. Zarejestrowano 2 921 ćwiczących (mężczyźni: 1 959, kobiety: 962, chłopcy do lat 18: 1 518, dziewczęta do lat 18: 873). Aktywne były 94 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (49), instruktora sportowego (54) oraz inne osoby (37).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie mińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat miński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 116 wypadków drogowych w powiecie mińskim odnotowano 14 ofiar śmiertelnych oraz 132 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 74,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 99,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie mińskim zarejestrowanych było 129 946 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 95 351 samochodów osobowych (615,4 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 16 102 samochodów ciężarowych (118,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 416 autobusów (2,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 254 ciągników siodłowych (14,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 7 299 motocykli (47,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,8 lat.


  W 2021 roku w powiecie mińskim znajdowały się 42 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 96 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 96 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie mińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 116 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 14 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 132 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 130 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie mińskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 74,78 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  74,8
  woj. mazowieckie
  56,9
  Cały kraj
  59,9
 • 9,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. miński
  9,0
  Województwo
  6,9
  Kraj
  5,9
 • 85,10 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  85,1
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  69,4
 • 10,77 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  10,8
  woj. mazowieckie
  8,0
  Polska
  7,6
 • 99,27 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. miński
  99,3
  Województwo
  62,9
  Cała Polska
  80,2
 • 12,07 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. miński
  12,1
  Mazowieckie
  12,2
  Polska
  9,8
 • 113,79 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  113,8
  woj. mazowieckie
  115,4
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 129 946 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie mińskim w 2020 roku
 • 95 351 Samochody osobowe
 • 16 102 Samochody ciężarowe
 • 54 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 416 Autobusy
 • 1 293 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 256 Ciągniki samochodowe
 • 2 254   Ciągniki siodłowe
 • 7 229 Ciągniki rolnicze
 • 7 299 Motocykle
 • 2 226   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 778 Motorowery
 • 95 351Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie mińskim
 • Samochody osobowe w powiecie mińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 615,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  615,4
  Mazowieckie
  729,5
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 184
  • 1400-1649 kg25 756
  • 1650-1899 kg23 746
  • 1900 kg i więcej28 665
 • 17 184 do 1399 kg
 • 25 756 1400-1649 kg
 • 23 746 1650-1899 kg
 • 28 665 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 33 509 do 1399 cm3
 • 33 509
 • 52 320 1400-1999 cm3
 • 52 320
 • 9 522 2000 i więcej cm3
 • 9 522
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie mińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna46 774
  • olej napędowy28 920
  • gaz (LPG)18 119
  • pozostałe1 538
 • 46 774 benzyna
 • 28 920 olej napędowy
 • 18 119 gaz (LPG)
 • 1 538 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 319 do 1 roku
 • 1 319
 • 1 008 2 lata
 • 1 008
 • 1 297 3 lata
 • 1 297
 • 3 296 4-5 lat
 • 3 296
 • 3 566 6-7 lat
 • 3 566
 • 4 642 8-9 lat
 • 4 642
 • 5 726 10-11 lat
 • 5 726
 • 17 346 12-15 lat
 • 17 346
 • 20 979 16-20 lat
 • 20 979
 • 13 955 21-25 lat
 • 13 955
 • 8 127 26-30 lat
 • 8 127
 • 14 090 31 lat i więcej
 • 14 090
 • 18,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie mińskim
 • powiat miński
  18,9 lat
  Mazowieckie
  17,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 16 102Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie mińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie mińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 118,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  118,5
  Mazowieckie
  134,0
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 322 do 999 kg
 • 7 322
 • 5 009 1000-1499 kg
 • 5 009
 • 1 108 1500-2999 kg
 • 1 108
 • 136 3000-3499 kg
 • 136
 • 305 3500-4999 kg
 • 305
 • 822 5000-6999 kg
 • 822
 • 490 7000-9999 kg
 • 490
 • 515 10000-14999 kg
 • 515
 • 395 15000 kg i więcej
 • 395
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 064
  • olej napędowy10 299
  • gaz (LPG)1 112
  • pozostałe1 627
 • 3 064 benzyna
 • 10 299 olej napędowy
 • 1 112 gaz (LPG)
 • 1 627 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 137 do 1 roku
 • 137
 • 148 2 lata
 • 148
 • 148 3 lata
 • 148
 • 490 4-5 lat
 • 490
 • 635 6-7 lat
 • 635
 • 675 8-9 lat
 • 675
 • 1 107 10-11 lat
 • 1 107
 • 2 355 12-15 lat
 • 2 355
 • 2 874 16-20 lat
 • 2 874
 • 2 366 21-25 lat
 • 2 366
 • 1 583 26-30 lat
 • 1 583
 • 3 584 31 lat i więcej
 • 3 584
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie mińskim
 • Powiat
  20,6 lat
  woj. mazowieckie
  18,2 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 416Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie mińskim
 • Autobusy w powiecie mińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,7
  Mazowieckie
  3,8
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19
  • olej napędowy311
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe85
 • 19 benzyna
 • 311 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 85 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 6 do 1 roku
 • 6
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 14 8-9 lat
 • 14
 • 17 10-11 lat
 • 17
 • 87 12-15 lat
 • 87
 • 65 16-20 lat
 • 65
 • 51 21-25 lat
 • 51
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 135 31 lat i więcej
 • 135
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie mińskim
 • Tutaj
  23,0 lat
  Mazowieckie
  19,4 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 2 254Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie mińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie mińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 14,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. miński
  14,5
  woj. mazowieckie
  21,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna31
  • olej napędowy1 981
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe239
 • 31 benzyna
 • 1 981 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 239 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 25 2 lata
 • 25
 • 21 3 lata
 • 21
 • 136 4-5 lat
 • 136
 • 285 6-7 lat
 • 285
 • 257 8-9 lat
 • 257
 • 141 10-11 lat
 • 141
 • 651 12-15 lat
 • 651
 • 306 16-20 lat
 • 306
 • 180 21-25 lat
 • 180
 • 103 26-30 lat
 • 103
 • 121 31 lat i więcej
 • 121
 • 14,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie mińskim
 • pow. miński
  14,1 lat
  Województwo
  10,0 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 7 299Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie mińskim
 • Motocykle w powiecie mińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 47,1 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat miński
  47,1
  Mazowieckie
  40,6
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 87 do 1 roku
 • 87
 • 70 2 lata
 • 70
 • 74 3 lata
 • 74
 • 329 4-5 lat
 • 329
 • 190 6-7 lat
 • 190
 • 216 8-9 lat
 • 216
 • 276 10-11 lat
 • 276
 • 903 12-15 lat
 • 903
 • 938 16-20 lat
 • 938
 • 607 21-25 lat
 • 607
 • 476 26-30 lat
 • 476
 • 3 133 31 lat i więcej
 • 3 133
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie mińskim
 • powiat miński
  23,8 lat
  woj. mazowieckie
  21,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 29 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie mińskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 362,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  362,6 km
  Województwo
  762,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 2,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,7 km
  Mazowieckie
  5,0 km
  Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 96 Liczba licencji na taksówki
 • 96 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami