Korsze w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Korsze - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Korsze to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu kętrzyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Korsze.
 • 3 966 Liczba mieszkańców
 • 4,0 km² Powierzchnia
 • 984,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 61 m n.p.m Wysokość
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NKE Tablice rejestracyjne
 • Ryszard Ostrowski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.139154.1697 Współrzędne GPS
 • 2808044 TERYT (TERC)
 • 0964726 SIMC
Herb miasta Korsze
Korsze herb

Jak Korsze wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Korsze na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Korsze wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Korsze plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
54Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
86Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
86Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
121Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
140Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
223Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
252Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
265Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
287Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
291Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
297Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
317Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
334Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
365Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
387Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce

Korsze - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-430Poczta Korsze, ul. Orzeszkowej 7

Korsze - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Korszach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kętrzynie (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 10
11-400 Kętrzyn
Urząd Miejski w Korszach
(89) 754-00-94
(89) 754-00-11
pl. Mickiewicza 13
11-430 Korsze

Korsze - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Korsze jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 966, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 18,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Korsz zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 1,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Korsz jest stanu wolnego, 49,7% żyje w małżeństwie, 9,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Korsze ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -40. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,94 na 1000 mieszkańców Korsz. W 2022 roku urodziło się 14 dzieci, w tym 71,4% dziewczynek i 28,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,4% zgonów w Korszach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,8% zgonów w Korszach były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Korsz przypada 13.42 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 57 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Korsz 12. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  58,7% mieszkańców Korsz jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Korsz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 966 Liczba mieszkańców
 • 2 043 Kobiety
 • 1 923 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Korszach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Korszach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Korszach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Korsz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Korsze
  43,6 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 46,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Korsze, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Korsz
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Korsze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Korsze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Korsze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,7%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,7% Żonaci/Zamężne
 • Korsze
  49,7%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Kraj
  54,0%
 • 49,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,7%
  Województwo
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • Tutaj
  2,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 1,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Korszach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Korszach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -40 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -25 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Korsze
  -9,9
  Województwo
  -4,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Korszach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Korszach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Korszach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Korszach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 71,4%
  28,6%
 • 3,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 27,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Korsze
  27,5
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Polska
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 66 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 66
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 343 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 429 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 343 g
  Województwo
  3 389 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,10
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,57
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,44
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Korszach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 29 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 229,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  229,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Polska
  147,0
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Polska
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Korsze
  4,4
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kętrzyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  32,4%
  Województwo
  30,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,8%
  Warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,5%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  6,7%
 • 51 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  20,1
  Kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,1
  Cały kraj
  70,6
 • 316,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  316,4
  Województwo
  276,2
  Polska
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cały kraj
  253,9
 • 431,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 469,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 391,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Korsze
  431,6
  Warmińsko-mazurskie
  355,1
  Kraj
  426,2
 • 71,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 134,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  71,2
  Województwo
  50,1
  Cały kraj
  62,9
 • 40,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  40,2
  Województwo
  28,5
  Cała Polska
  33,8
 • 3,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  3,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 45 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 12 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Korszach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Korsze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Korsze - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Korszach oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Korszach to 1 632 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 408 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Korszach to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Korszach to 141,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,22% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,85% mieszkań posiada łazienkę, 81,43% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,52% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kętrzyńskiego.

  Powiat kętrzyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 632 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 407,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  407,50
  Województwo
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 55,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  55,40 m2
  Województwo
  69,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 22,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Korsze
  22,60 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Korsze
  3,54
  Województwo
  3,78
  Polska
  3,83
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Korsze
  2,45
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Korsze
  0,69
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,25
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Korsze
  6,00
  Województwo
  3,77
  Polska
  3,89
 • 1,50 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Korsze
  1,50
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Cały kraj
  24,56
 • 141 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 141,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  141,0 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,04 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,04 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,22%
  Województwo
  97,99%
  Kraj
  97,75%
 • 91,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  91,36%
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 88,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Korsze
  88,85%
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Polska
  93,75%
 • 81,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,43%
  Warmińsko-mazurskie
  86,97%
  Kraj
  85,83%
 • 8,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  8,52%
  Województwo
  44,04%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Korsze - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Korszach na 1000 mieszkańców pracuje 122osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Korszach wynosiło w 2023 roku 16,4% (16,4% wśród kobiet i 16,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Korszach wynosiło 5 244,28 PLN, co odpowiada 78.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Korsz 314 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 94 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -220.

  16,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Korsz pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 122 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Korsze
  122,0
  Warmińsko-mazurskie
  206,0
  Polska
  259,0
 • 25,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 31,6% Kobiety
 • 21,1% Mężczyźni
 • Miasto
  16,4%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Korszach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Korszach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Korszach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 881 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Korsze
  5 244 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Korszach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 314 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -220 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,1% Przemysł i budownictwo
 • 19,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,6% Pozostałe
 • 49,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Korszach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 495 Pracujący ogółem
 • 260 Kobiety
 • 235 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Korszach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 50,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Korsze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Korsze
  70,4
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  69,0
 • 42,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  42,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cała Polska
  38,2
 • 152,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  152,3
  Województwo
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Korsze - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Korszach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 304 podmioty gospodarki narodowej, z czego 154 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (52) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (10) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (32) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Korszach najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (295) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,4% (53) podmiotów, a 81,3% (247) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Korszach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 304 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53 Przemysł i budownictwo
 • 247 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Korszach w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Korszach w 2023 roku
 • 154 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 295 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 295
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 304 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 304
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 154 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 45 Budownictwo
 • 45
 • 31 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 31
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 5 Przetwórstwo przemysłowe
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Korsze - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Korszach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 70 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Korszach wynosi 82,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Korsz najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,06 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 6,96 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,94 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,85 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Korsz.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Korsze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 70
 • 41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 41
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 28
 • 17,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Korsze
  17,32
  Województwo
  19,85
  Polska
  22,81
 • 10,06 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Korsze
  10,06
  Województwo
  11,34
  Kraj
  12,98
 • 2,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,85
  Województwo
  5,43
  Cała Polska
  6,99
 • 2,94 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Korsze
  2,94
  Województwo
  2,01
  Polska
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,36
  Województwo
  0,37
  Cała Polska
  0,35
 • 6,96 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,96
  Warmińsko-mazurskie
  10,33
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Korsze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Korsze
  83%
  Województwo
  75%
  Polska
  71%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  82%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Kraj
  63%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Korsze
  60%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Korsze
  62%
  Województwo
  60%
  Kraj
  51%

Korsze - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Korsz wyniosła w 2022 roku 62,8 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Korsz - 24.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,3 mln złotych, czyli 10,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Korsz wyniosła w 2022 roku 65,1 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.4%). W budżecie Korsz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 793 złotych na mieszkańca (10,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 46,5 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,3%.
 • Wydatki budżetu w Korszach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Korsz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Korsze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Korsz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,1 mln

  3,7 tys(100%)

  48,8 mln

  4,8 tys(100%)

  51,0 mln

  5,1 tys(100%)

  54,7 mln

  5,6 tys(100%)

  46,4 mln

  4,8 tys(100%)

  51,4 mln

  5,6 tys(100%)

  58,6 mln

  6,5 tys(100%)

  62,8 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,1 mln

  2,7 tys(31.8%)

  13,3 mln

  3,0 tys(27.1%)

  13,8 mln

  3,2 tys(27.1%)

  13,4 mln

  3,1 tys(24.4%)

  12,8 mln

  3,1 tys(27.6%)

  13,4 mln

  3,2 tys(26%)

  15,0 mln

  3,7 tys(25.6%)

  15,5 mln

  3,9 tys(24.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  848(9.8%)

  4,7 mln

  1,1 tys(9.5%)

  4,6 mln

  1,1 tys(9.1%)

  4,7 mln

  1,1 tys(8.5%)

  4,8 mln

  1,2 tys(10.4%)

  4,7 mln

  1,1 tys(9.2%)

  5,4 mln

  1,3 tys(9.2%)

  7,5 mln

  1,9 tys(12%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,4 mln

  2,6 tys(29.9%)

  17,9 mln

  4,1 tys(36.8%)

  6,1 mln

  1,4 tys(11.9%)

  5,7 mln

  1,3 tys(10.4%)

  5,3 mln

  1,3 tys(11.4%)

  5,4 mln

  1,3 tys(10.5%)

  5,5 mln

  1,4 tys(9.4%)

  7,1 mln

  1,8 tys(11.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  3,7(0%)

  23,5 tys

  5,5(0%)

  27,2 tys

  6,5(0.1%)

  7,7 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 mln

  1,5 tys(9.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  898(10.4%)

  3,6 mln

  833(7.4%)

  2,6 mln

  606(5.2%)

  10,0 mln

  2,3 tys(18.3%)

  2,5 mln

  594(5.4%)

  5,7 mln

  1,4 tys(11.1%)

  7,6 mln

  1,9 tys(12.9%)

  6,0 mln

  1,5 tys(9.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  340(3.9%)

  1,6 mln

  369(3.3%)

  653,2 tys

  150(1.3%)

  827,1 tys

  194(1.5%)

  850,4 tys

  203(1.8%)

  1,4 mln

  343(2.8%)

  3,1 mln

  749(5.2%)

  2,8 mln

  693(4.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  440,9 tys

  100(1.2%)

  693,6 tys

  159(1.4%)

  165,4 tys

  38,1(0.3%)

  46,6 tys

  10,9(0.1%)

  41,3 tys

  9,9(0.1%)

  503,4 tys

  121(1%)

  2,1 mln

  519(3.6%)

  2,6 mln

  648(4.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  321(3.7%)

  1,5 mln

  345(3.1%)

  1,6 mln

  357(3%)

  1,5 mln

  342(2.7%)

  1,7 mln

  404(3.7%)

  1,8 mln

  442(3.6%)

  1,8 mln

  430(3%)

  1,7 mln

  434(2.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  941,1 tys

  213(2.5%)

  1,4 mln

  318(2.8%)

  1,3 mln

  299(2.5%)

  1,5 mln

  349(2.7%)

  1,2 mln

  298(2.7%)

  1,3 mln

  306(2.5%)

  1,4 mln

  335(2.3%)

  1,5 mln

  378(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  606,8 tys

  138(1.6%)

  1,2 mln

  286(2.6%)

  3,6 mln

  830(7.1%)

  1,1 mln

  249(1.9%)

  644,1 tys

  154(1.4%)

  939,3 tys

  227(1.8%)

  1,2 mln

  293(2%)

  714,3 tys

  178(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  530,9 tys

  120(1.4%)

  587,6 tys

  135(1.2%)

  454,0 tys

  104(0.9%)

  407,9 tys

  95,8(0.7%)

  428,5 tys

  102(0.9%)

  528,1 tys

  127(1%)

  578,3 tys

  141(1%)

  549,9 tys

  137(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  542,8 tys

  136(0.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,3 tys

  7,3(0.1%)

  666,0 tys

  153(1.4%)

  1,8 mln

  415(3.5%)

  1,4 mln

  323(2.5%)

  1,7 mln

  402(3.6%)

  65,1 tys

  15,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  296,5 tys

  74,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  737,8 tys

  167(1.9%)

  699,9 tys

  161(1.4%)

  656,5 tys

  151(1.3%)

  528,3 tys

  124(1%)

  504,2 tys

  120(1.1%)

  476,5 tys

  115(0.9%)

  443,9 tys

  108(0.8%)

  262,6 tys

  65,6(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  81,0 tys

  18,4(0.2%)

  128,2 tys

  29,4(0.3%)

  114,6 tys

  26,4(0.2%)

  112,1 tys

  26,3(0.2%)

  117,5 tys

  28,0(0.3%)

  256,9 tys

  62,0(0.5%)

  166,3 tys

  40,6(0.3%)

  175,9 tys

  43,9(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  362,6 tys

  82,3(1%)

  713,4 tys

  164(1.5%)

  531,5 tys

  122(1%)

  936,9 tys

  220(1.7%)

  468,3 tys

  112(1%)

  565,0 tys

  136(1.1%)

  461,5 tys

  113(0.8%)

  119,5 tys

  29,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  96,2 tys

  21,8(0.3%)

  87,8 tys

  20,1(0.2%)

  42,0 tys

  9,7(0.1%)

  43,9 tys

  10,3(0.1%)

  35,1 tys

  8,4(0.1%)

  38,4 tys

  9,3(0.1%)

  56,1 tys

  13,7(0.1%)

  41,9 tys

  10,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,4 tys

  22,6(0.3%)

  11,6 tys

  2,7(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  99,6 tys

  23,4(0.2%)

  113,7 tys

  27,1(0.2%)

  98,9 tys

  23,9(0.2%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  41,7 tys

  10,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  70,7 tys

  16,0(0.2%)

  5,5 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Korszach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Korsz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Korsze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Korsz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,6 mln

  3,7 tys(100%)

  43,4 mln

  4,3 tys(100%)

  51,0 mln

  5,1 tys(100%)

  51,1 mln

  5,2 tys(100%)

  45,1 mln

  4,6 tys(100%)

  52,9 mln

  5,8 tys(100%)

  57,5 mln

  6,4 tys(100%)

  65,1 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,6 mln

  2,6 tys(31%)

  11,3 mln

  2,6 tys(26%)

  16,9 mln

  3,9 tys(33.1%)

  11,8 mln

  2,8 tys(23.1%)

  12,6 mln

  3,0 tys(27.8%)

  12,6 mln

  3,0 tys(23.8%)

  16,3 mln

  4,0 tys(28.4%)

  22,6 mln

  5,6 tys(34.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,3 mln

  2,1 tys(24.8%)

  11,5 mln

  2,6 tys(26.5%)

  11,0 mln

  2,5 tys(21.7%)

  11,8 mln

  2,8 tys(23.2%)

  10,8 mln

  2,6 tys(23.9%)

  15,5 mln

  3,7 tys(29.4%)

  16,1 mln

  3,9 tys(27.9%)

  15,7 mln

  3,9 tys(24.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,6 tys

  4,0(0%)

  23,1 tys

  5,4(0%)

  27,5 tys

  6,6(0.1%)

  7,7 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  1,4 tys(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,4 mln

  2,1 tys(25.1%)

  15,5 mln

  3,5 tys(35.6%)

  3,9 mln

  904(7.7%)

  3,6 mln

  836(7%)

  3,4 mln

  811(7.5%)

  3,3 mln

  795(6.2%)

  3,2 mln

  783(5.6%)

  4,6 mln

  1,1 tys(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  567(6.6%)

  1,1 mln

  243(2.4%)

  1,1 mln

  250(2.1%)

  7,4 mln

  1,7 tys(14.4%)

  1,4 mln

  323(3%)

  1,7 mln

  413(3.2%)

  3,3 mln

  801(5.7%)

  2,8 mln

  687(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  267(3.1%)

  1,4 mln

  313(3.1%)

  1,4 mln

  324(2.8%)

  1,3 mln

  300(2.5%)

  1,5 mln

  357(3.3%)

  1,5 mln

  372(2.9%)

  2,0 mln

  478(3.4%)

  1,7 mln

  421(2.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  267(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  247(2.9%)

  887,8 tys

  204(2%)

  1,9 mln

  443(3.8%)

  1,2 mln

  290(2.4%)

  788,7 tys

  188(1.7%)

  573,4 tys

  138(1.1%)

  795,8 tys

  194(1.4%)

  802,2 tys

  200(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  513,0 tys

  116(1.4%)

  527,2 tys

  121(1.2%)

  617,0 tys

  142(1.2%)

  597,6 tys

  140(1.2%)

  595,9 tys

  142(1.3%)

  2,6 mln

  625(4.9%)

  545,9 tys

  133(0.9%)

  628,4 tys

  157(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  61,5 tys

  13,9(0.2%)

  108,0 tys

  24,8(0.2%)

  79,7 tys

  18,3(0.2%)

  252,3 tys

  59,2(0.5%)

  558,8 tys

  133(1.2%)

  267,0 tys

  64,4(0.5%)

  109,5 tys

  26,8(0.2%)

  397,2 tys

  99,2(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  410,8 tys

  93,2(1.1%)

  429,8 tys

  98,6(1%)

  408,2 tys

  93,9(0.8%)

  327,7 tys

  76,9(0.6%)

  289,7 tys

  69,1(0.6%)

  276,1 tys

  66,6(0.5%)

  221,3 tys

  54,1(0.4%)

  219,5 tys

  54,8(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  90,0 tys

  20,4(0.2%)

  120,0 tys

  27,5(0.3%)

  741,9 tys

  171(1.5%)

  170,0 tys

  39,9(0.3%)

  120,0 tys

  28,6(0.3%)

  106,4 tys

  25,7(0.2%)

  698,7 tys

  171(1.2%)

  120,0 tys

  30,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,4 tys

  22,6(0.3%)

  11,6 tys

  2,7(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  99,6 tys

  23,4(0.2%)

  113,7 tys

  27,1(0.3%)

  98,9 tys

  23,9(0.2%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  41,7 tys

  10,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  805

  0,2(0%)

  660

  0,2(0%)

  79,7 tys

  19,2(0.2%)

  525,6 tys

  128(0.9%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,8 tys

  14,5(0.1%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  250

  0,1(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  791

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  155,6 tys

  35,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,9 tys

  13,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  230(2.7%)

  641,8 tys

  147(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,6 tys

  20,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  70,7 tys

  16,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Korsze - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 876 mieszkańców Korsz jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 411 kobiet oraz 465 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,5% mieszkańców Korsz, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 18,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Korsz mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Korszach największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,0%) oraz wyższe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,0%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  W roku 2022 w Korszach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 143 dzieci (80 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Korszach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 181 dzieci (87 dziewczynek oraz 94 chłopców). Dostępnych było 170 miejsc.

  16,6% mieszkańców Korsz w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 961 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 343 uczniów (178 kobiet oraz 165 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Korszach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 382 uczniów (175 kobiet oraz 207 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,3% ludności (33,7% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,28.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 19,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców Korsz w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Korsze
  36,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,4%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,5%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Korsze
  18,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 19,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Korsze
  3,4%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 961 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  961,0
  Województwo
  857,0
  Kraj
  927,0
 • 0,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Korsze
  0,52
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Korsze) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 143 Dzieci
 • 80 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,9%
  44,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 32 4 lata
 • 32
 • 50 5 lata
 • 50
 • 40 6 lat
 • 40
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 20 4 lata
 • 20
 • 27 5 lata
 • 27
 • 23 6 lat
 • 23
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 12 4 lata
 • 12
 • 23 5 lata
 • 23
 • 17 6 lat
 • 17
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Korszach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Korszach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
  Publiczne
  89 754-01-64
  89 754-18-03
  ul. WOLNOŚCI 12
  11-430 Korsze
  817613
 • Szkoły podstawowe w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Korsze) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 343 Uczniowie
 • 178 Kobiety
  (uczniowie)
 • 165 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,9%
  48,1%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 25,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 98,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,28
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,81
  Cały kraj
  95,96
 • 97,71 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  97,71
  Województwo
  89,35
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Korsze) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Korsze) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Korszach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Korszach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Korszach (Marii Konopnickiej)
  Publiczna
  ul. Kościuszki 12
  11-430 Korsze
  13309-
 • Edukacyjne grupy wieku w Korszach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Korsze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Korsze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Korsze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Korsze - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Korszach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Korszach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Korszach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Korszach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Korszach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 114 (uczestnicy: 5 090)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 620)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 530)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 230)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 310)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 380)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 340)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 360)
  • pokazy teatralne: 24 (uczestnicy: 1 530)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 340)
  • inne: 22 (uczestnicy: 450)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 211)
  • teatralne: 1 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 16)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 28)
  • taneczne: 6 (członkowie: 132)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Korszach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 312 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 328 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Korszach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Korsz znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Korszach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 6)dnia 1994-12-27, wykaz dokumentów: A-2493 z 1994-12-27
  • Wieża ciśnień z 1938 r.dnia 1999-01-05, wykaz dokumentów: A-1620 z 1999-01-05
  • Wieża ciśnień z 1915 r.dnia 1999-01-05, wykaz dokumentów: A-2491 z 1999-01-05
  • Wieża ciśnień z 1890 r. (ul. Kolejowa 3)dnia 1999-01-05, wykaz dokumentów: A-2492 z 1999-01-05
  • Kościół z 1903 r. (ul. Juliusza Słowackiego 6)dnia 2000-03-01, wykaz dokumentów: A-2489 z 2000-03-01
  • Kościół z 1903 - 1904 (ul. Adama Mickiewicza 31)dnia 2000-03-01, wykaz dokumentów: A-2490 z 2000-03-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1908 r. (ul. Adama Mickiewicza 17)dnia 2001-05-07, wykaz dokumentów: A-1660 z 2001-05-07
  • Willa z 1912 - 1913 (ul. Adama Mickiewicza 21)dnia 2001-05-07, wykaz dokumentów: A-1673 z 2001-05-07
  • Zieleń towarzysząca (data nieznana)dnia 2001-05-07, wykaz dokumentów: A-1673 z 2001-05-07
  • Ogród (data nieznana)dnia 2001-06-25, wykaz dokumentów: A-2494 z 2001-06-25
  • Rzeźnia z 1920 - 1930 (ul. Wolności 47)dnia 2006-07-17, wykaz dokumentów: A-2274 z 2006-07-17
  • Inny budynek gospodarczy z 1920 - 1930 (ul. Wolności 47)dnia 2006-07-17, wykaz dokumentów: A-2274 z 2006-07-17
  • Zespół - rzeźnia z 1920 - 1930 (ul. Wolności 47)dnia 2006-07-17, wykaz dokumentów: A-2274 z 2006-07-17
 • Formy ochrony przyrody w Korszach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Korsz znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Korszach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-03-05, Opis granicy: N-ctwo Srokowo L-ctwo Królikarnia oddz. 364 c

Korsze - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 15 wypadków drogowych w Korszach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 374,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 25,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Korszach znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kętrzyńskiego.

  Powiat kętrzyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Korszach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Korszach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 374,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Korsze
  374,5
  Warmińsko-mazurskie
  1 327,9
  Polska
  1 100,9
 • 24,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  25,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  127,9
  Kraj
  104,4
 • 374,53 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  374,5
  Województwo
  1 633,7
  Cała Polska
  1 327,3
 • 6,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Korsze
  6,7
  Województwo
  9,6
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Warmińsko-mazurskie
  123,0
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Korszach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 304,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Korsze
  304,2 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 8,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Korsze
  8,6 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Korsze przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 590droga wojewódzka nr 590(Barciany - Radosze - Drogosze - Pomnik - Parys - Glitajny - Korsze - Podlechy - Wandajny - Gudniki - Reszel - Robawy - Łężany - Wola - Bredynki - Adamowo - Biskupiec)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Korsze przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 38Linia kolejowa nr 38: Białystok - Głomno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Starosielce - Białystok Bacieczki - Fasty - Dobrzyniewo Duże - Borsukówka - Knyszyn - Zastocze - Czechowizna - Mońki - Goniądz - Osowiec - Podlasek - Ruda - Grajewo - Prostki - Lipińskie Małe - Ełk Szyba Wschód - Ełk Towarowy - Ełk - Woszczele - Stare Juchy - Wydminy - Siedliska - Giżycko - Niegocin - Sterławki Małe - Sterławki Wielkie - Martiany - Kętrzyn - Nowy Młyn - Linkowo - Tołkiny -Korsze - Studzieniec - Różyna Warmińska - Głomno)
  • LK 353Linia kolejowa nr 353: Poznań Wschód - Skandawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Wschód - Ligowiec - Kobylnica - Biskupice Wielkopolskie - Promno - Pobiedziska Letnisko - Pobiedziska - Lednogóra - Fałkowo - Pierzyska - Mnichówko - Gniezno - Jankowo Dolne - Trzemeszno - Wydartowo - Mogilno - Kołodziejewo - Janikowo - Inowrocław - Więcławice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń Główny - Toruń Miasto - Toruń Wschodni - Papowo Toruńskie - Turzno - Kamionki Jezioro - Rychnowo Wielkie - Kowalewo Pomorskie - Zieleń - Wąbrzeźno - Książki - Jabłonowo Pomorskie - Ostrowite koło Jabłonowa - Lipinki - Biskupiec Pomorski - Jamielnik - Iława Główna - Rudzienice Suskie - Pikus - Samborowo - Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Biesal - Unieszewo - Naterki - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny - Łęgajny - Barczewo - Wipsowo - Czerwonka - Górowo - Sątopy-Samulewo - Łankiejmy -Korsze - Parys - Drogosze - Modgarby - Skandawa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Korszach istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bogumiła Linki

  ul. Dworcowa

  ul. Długa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Michała Kajki

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mleczna

  ul. Młyńska

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Przemysłowa

  ul. Racławicka

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiejska

  ul. Wileńska

  ul. Wojciecha Kętrzyńskiego

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wylotowa

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zielona

  ul. Zwycięzców

  ul. ks. Stanisława Lachowicza

  ul. Łąkowa