Powiat legionowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat legionowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 120 654 Liczba mieszkańców
 • 390 km2 Powierzchnia
 • 293 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 57,3% Stopa urbanizacji
 • Robert Wróbel Starosta
 • ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo Adres starostwa powiatowego
 • WL Tablice rejestracyjne
Powiat legionowski na mapie
Identyfikatory
 • 1408 TERYT (TERC)
Herb powiatu legionowskiego
powiat legionowski herb
Flaga powiatu legionowskiego
powiat legionowski flaga

powiat legionowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
22 774 28 28
22 774 28 88
ul.Mickiewicza 11
05-120 Legionowo
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
22 774 27 77
22 604 82 07
ul. Jagiellońska 26B
05-120 Legionowo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie
22 774 51 53
22 764 03 79
ul.Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie
22 774 15 76
22 774 02 52
ul. Gen. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
Starostwo Powiatowe w Legionowie
(22) 764-01-00
(22) 764-04-50
ul. Gen. Sikorskiego
05-119 Legionowo

Powiat legionowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat legionowski ma 120 654 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 30,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu legionowskiego w 2050 roku wynosi 149 434, z czego 77 151 to kobiety, a 72 283 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu legionowskiego zawarli w 2020 roku 447 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,0% mieszkańców powiatu legionowskiego jest stanu wolnego, 61,0% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat legionowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -145. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,22 na 1000 mieszkańców powiatu legionowskiego. W 2020 roku urodziło się 1 107 dzieci, w tym 49,6% dziewczynek i 50,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 397 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,88 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 27,1% zgonów w powiecie legionowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,8% zgonów w powiecie legionowskim były nowotwory, a 8,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu legionowskiego przypada 10.49 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 3 006 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 494 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu legionowskiego 1 512. W tym samym roku 35 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 27.

  58,6% mieszkańców powiatu legionowskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu legionowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 120 654 Liczba mieszkańców
 • 62 553 Kobiety
 • 58 101 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie legionowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie legionowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie legionowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu legionowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 149 434 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 77 151 Kobiety
 • 72 283 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie legionowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie legionowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie legionowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu legionowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. legionowski
  40,3 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat legionowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu legionowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat legionowski
  25,0%
  Mazowieckie
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 29,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat legionowski
  61,0%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 64,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,1%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,7%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie legionowskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat legionowski
  3,7
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,2
  Mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,3
 • 447 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie legionowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -145 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -58 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -87 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,2
  woj. mazowieckie
  -2,0
  Kraj
  -3,2
 • -3,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie legionowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie legionowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie legionowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie legionowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 107 Urodzenia żywe
 • 549 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 558 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,6%
  50,4%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,3
  Mazowieckie
  10,5
  Cała Polska
  9,3
 • 38,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. legionowski
  38,2
  woj. mazowieckie
  44,3
  Kraj
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 97 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 97
 • 43 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 43
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 397 g Średnia waga noworodków
 • 3 328 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. legionowski
  3 397 g
  Województwo
  3 410 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 132 Waga 4000g - 4499g
 • 132
 • 348 Waga 3500g - 3999g
 • 348
 • 412 Waga 3000g - 3499g
 • 412
 • 143 Waga 2500g - 2999g
 • 143
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,49 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,49
  woj. mazowieckie
  1,53
  Polska
  1,38
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,74
  woj. mazowieckie
  0,75
  Polska
  0,67
 • 0,88 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. legionowski
  0,88
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie legionowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 252 Zgony
 • 607 Kobiety
  (Zgony)
 • 645 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 20,0%
  80,0%
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. legionowski
  10,5
  woj. mazowieckie
  12,4
  Cały kraj
  12,5
 • 113,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  113,1
  Województwo
  119,0
  Cała Polska
  134,3
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,5
  Mazowieckie
  3,2
  Polska
  3,6
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,0
  Mazowieckie
  3,2
  Kraj
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legionowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. legionowski
  27,1%
  Województwo
  32,6%
  Cały kraj
  39,4%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,8%
  Województwo
  26,0%
  Cała Polska
  26,5%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,5%
  Województwo
  7,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  5,9
  Polska
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  62,4
  Polska
  70,4
 • 252,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. legionowski
  252,2
  woj. mazowieckie
  277,2
  Cała Polska
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  254,6
  Cały kraj
  261,3
 • 245,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 247,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 242,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat legionowski
  245,4
  woj. mazowieckie
  347,0
  Cały kraj
  421,0
 • 54,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  54,6
  Województwo
  54,5
  Polska
  69,5
 • 27,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. legionowski
  27,9
  Mazowieckie
  36,3
  Cały kraj
  35,1
 • 13,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  13,1
  Mazowieckie
  7,7
  Cała Polska
  7,9
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,5%
  Mazowieckie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie legionowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 30 Osoby w zamachach samobójczych
 • 10 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 25 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  25,0
  Mazowieckie
  22,0
  Cała Polska
  31,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  13,0
  woj. mazowieckie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 17 powieszenie się
 • 17
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 13 powieszenie się
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony19
 • 5 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 19 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony26
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 26 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 6 emerytura
 • 6
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 14 nieustalony
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 006 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 598 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 408 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 494 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 810 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 684 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 539 Saldo migracji
 • 805 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 734 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 512 Saldo migracji wewnętrznych
 • 788 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 724 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 27 Saldo migracji zagranicznych
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie legionowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat legionowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legionowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie legionowskim oddano do użytku 1 610 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 13,43 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie legionowskim to 49 398 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 412 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  69,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 30,1% na cele indywidualne, 0,7% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie legionowskim to 4,35 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie legionowskim to 107,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,30% mieszkań posiada łazienkę, 92,52% korzysta z centralnego ogrzewania, a 76,12% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie legionowskim 805 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 408 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 223 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 333 transakcje (mediana cen - 4 919 zł/m2, średnia - 4 606 zł/m2), a na rynku wtórnym 472 transakcje rynkowe (mediana cen - 5 938 zł/m2, średnia - 5 674 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 408 zł
 • pow. legionowski
  5 408 zł
  woj. mazowieckie
  7 414 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 5 408 zł Ogółem
 • 5 408 zł
 • 5 952 zł do 40 m2
 • 5 952 zł
 • 5 652 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 652 zł
 • 5 149 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 149 zł
 • 4 668 zł od 80,1 m2
 • 4 668 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 223 zł
 • Powiat
  5 223 zł
  Mazowieckie
  7 646 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 5 223 zł Ogółem
 • 5 223 zł
 • 6 133 zł do 40 m2
 • 6 133 zł
 • 5 641 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 641 zł
 • 5 160 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 160 zł
 • 4 662 zł od 80,1 m2
 • 4 662 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 805
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2172
  • od 40,1 do 60 m2282
  • od 60,1 do 80 m2181
  • od 80,1 m2170
 • 172 do 40 m2
 • 282 od 40,1 do 60 m2
 • 181 od 60,1 do 80 m2
 • 170 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie legionowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 919 zł
 • Tutaj
  4 919 zł
  woj. mazowieckie
  7 067 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 4 919 zł Ogółem
 • 4 919 zł
 • 5 372 zł do 40 m2
 • 5 372 zł
 • 5 140 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 140 zł
 • 4 920 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 920 zł
 • 4 135 zł od 80,1 m2
 • 4 135 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 606 zł
 • Powiat
  4 606 zł
  Mazowieckie
  7 229 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 4 606 zł Ogółem
 • 4 606 zł
 • 5 405 zł do 40 m2
 • 5 405 zł
 • 4 869 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 869 zł
 • 4 810 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 810 zł
 • 4 025 zł od 80,1 m2
 • 4 025 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 333
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m273
  • od 40,1 do 60 m2101
  • od 60,1 do 80 m287
  • od 80,1 m272
 • 73 do 40 m2
 • 101 od 40,1 do 60 m2
 • 87 od 60,1 do 80 m2
 • 72 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 938 zł
 • powiat legionowski
  5 938 zł
  Mazowieckie
  7 982 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 5 938 zł Ogółem
 • 5 938 zł
 • 6 786 zł do 40 m2
 • 6 786 zł
 • 6 175 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 175 zł
 • 5 703 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 703 zł
 • 5 107 zł od 80,1 m2
 • 5 107 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 674 zł
 • Tutaj
  5 674 zł
  Mazowieckie
  8 112 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 5 674 zł Ogółem
 • 5 674 zł
 • 6 700 zł do 40 m2
 • 6 700 zł
 • 6 083 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 083 zł
 • 5 488 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 488 zł
 • 5 130 zł od 80,1 m2
 • 5 130 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 472
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m299
  • od 40,1 do 60 m2181
  • od 60,1 do 80 m294
  • od 80,1 m298
 • 99 do 40 m2
 • 181 od 40,1 do 60 m2
 • 94 od 60,1 do 80 m2
 • 98 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 49 398 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 412,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  412,10
  Województwo
  440,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 89,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. legionowski
  89,30 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 36,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  36,80 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat legionowski
  4,17
  Województwo
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,43
  woj. mazowieckie
  2,27
  Polska
  2,55
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat legionowski
  0,58
  Mazowieckie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 610 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 13,43 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat legionowski
  13,43
  Mazowieckie
  8,60
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6 996 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,35
  woj. mazowieckie
  3,50
  Cała Polska
  3,77
 • 58,36 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  58,36
  woj. mazowieckie
  30,10
  Cały kraj
  21,77
 • 173 514 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 107,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  107,8 m2
  Województwo
  83,9 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 1,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  1,45 m2
  woj. mazowieckie
  0,72 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,24%
  Województwo
  96,09%
  Polska
  96,97%
 • 97,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat legionowski
  97,55%
  Województwo
  93,90%
  Kraj
  94,01%
 • 96,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  96,30%
  Mazowieckie
  92,00%
  Polska
  91,78%
 • 92,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. legionowski
  92,52%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Polska
  83,08%
 • 76,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  76,12%
  Mazowieckie
  58,44%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat legionowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie legionowskim na 1000 mieszkańców pracuje 143osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie legionowskim wynosiło w 2020 roku 8,3% (8,4% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legionowskim wynosiło 5 059,53 PLN, co odpowiada 91.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legionowskiego 11 929 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 158 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 771.

  8,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legionowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,2% w przemyśle i budownictwie, a 25,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 143 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat legionowski
  143,0
  Województwo
  313,0
  Cała Polska
  252,0
 • 8,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,4% Kobiety
 • 8,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,3%
  woj. mazowieckie
  5,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie legionowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie legionowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie legionowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 060 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 060 PLN
  woj. mazowieckie
  6 582 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie legionowskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 11 929 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 158 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 771 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 10,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,2% Przemysł i budownictwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 29,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 40,3% Pozostałe
 • 55,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 20,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie legionowskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 182 Pracujący ogółem
 • 9 818 Kobiety
 • 7 364 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie legionowskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat legionowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 70,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  70,7
  Mazowieckie
  70,7
  Cała Polska
  68,0
 • 34,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,5
  Mazowieckie
  37,7
  Cała Polska
  37,5
 • 95,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  95,6
  woj. mazowieckie
  114,0
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat legionowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie legionowskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 18 586 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 14 586 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 271 nowych podmiotów, a 618 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 536) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 074) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 417) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (612) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie legionowskim najwięcej (1 467) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (18 159) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (115) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,4% (3 785) podmiotów, a 79,0% (14 686) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie legionowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.4%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18 586 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 115 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 785 Przemysł i budownictwo
 • 14 686 Pozostała działalność
 • 1 271 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie legionowskim w 2020 roku
 • 618 Podmioty wyrejestrowane w powiecie legionowskim w 2020 roku
 • 14 586 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 159 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 18 159
 • 359 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 359
 • 65 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 65
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 18 583 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 18 583
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 1 414 Spółki handlowe ogółem
 • 1 414
 • 95  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 95
 • 13  Spółki handlowe - akcyjne
 • 13
 • 1 169  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 169
 • 92    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 92
 • 1 467 Spółki cywilne ogółem
 • 1 467
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 586 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 127 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 127
 • 2 109 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2 109
 • 1 971 Budownictwo
 • 1 971
 • 1 018 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 018
 • 971 Informacja i komunikacja
 • 971
 • 948 Transport i gospodarka magazynowa
 • 948
 • 935 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 935
 • 741 Pozostała działalność
 • 741
 • 694 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 694
 • 510 Edukacja
 • 510
 • 476 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 476
 • 426 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 426
 • 295 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 295
 • 202 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 202
 • 94 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 94
 • 56 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 56
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legionowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie legionowskim stwierdzono 2 418 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,27 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie legionowskim wynosi 67,30% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu legionowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,03 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 9,53 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,42 (67%), drogowe - 2,01 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 418 Przestępstwa ogółem
 • 2 418
 • 1 674 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 674
 • 408 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 408
 • 240 Przestępstwa drogowe
 • 240
 • 45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 45
 • 1 137 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 137
 • 20,27 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,27
  Województwo
  20,31
  Kraj
  19,96
 • 14,03 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. legionowski
  14,03
  woj. mazowieckie
  13,38
  Kraj
  12,25
 • 3,42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. legionowski
  3,42
  Województwo
  4,46
  Kraj
  5,17
 • 2,01 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. legionowski
  2,01
  Województwo
  1,80
  Cały kraj
  1,73
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,38
  Województwo
  0,31
  Kraj
  0,37
 • 9,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,53
  woj. mazowieckie
  10,46
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat legionowski
  67%
  Mazowieckie
  65%
  Cały kraj
  73%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. legionowski
  63%
  woj. mazowieckie
  56%
  Cały kraj
  65%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  67%
  Mazowieckie
  73%
  Cała Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  woj. mazowieckie
  85%
  Kraj
  87%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  44%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  54%

Powiat legionowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu legionowskiego wyniosła w 2020 roku 115,1 mln złotych, co daje 964 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu legionowskiego - 22.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (19.9%) oraz na Dział 758 - Różne rozliczenia (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,7 mln złotych, czyli 8,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu legionowskiego wyniosła w 2020 roku 128,6 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (45.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (30.8%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5.1%). W budżecie powiatu legionowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 449 złotych na mieszkańca (41,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,9 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie legionowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu legionowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu legionowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,0 mln

  786(100%)

  86,0 mln

  770(100%)

  92,9 mln

  824(100%)

  86,4 mln

  759(100%)

  93,5 mln

  813(100%)

  99,2 mln

  855(100%)

  119,0 mln

  1,0 tys(100%)

  115,1 mln

  964(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,4 mln

  156(20%)

  18,2 mln

  162(21.1%)

  23,1 mln

  204(24.8%)

  19,7 mln

  172(22.8%)

  21,1 mln

  183(22.6%)

  23,5 mln

  201(23.7%)

  26,5 mln

  223(22.2%)

  25,5 mln

  212(22.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,4 mln

  139(17.7%)

  15,8 mln

  140(18.3%)

  17,7 mln

  156(19%)

  18,9 mln

  165(21.9%)

  18,8 mln

  163(20.1%)

  20,3 mln

  174(20.5%)

  22,9 mln

  193(19.2%)

  22,9 mln

  191(19.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,2 mln

  65,2(8.3%)

  7,9 mln

  70,0(9.1%)

  8,1 mln

  71,4(8.7%)

  9,1 mln

  79,4(10.5%)

  9,4 mln

  81,6(10.1%)

  9,6 mln

  82,2(9.7%)

  10,6 mln

  89,3(8.9%)

  11,4 mln

  95,4(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  19,8 mln

  178(22.7%)

  15,8 mln

  141(18.4%)

  14,6 mln

  129(15.7%)

  8,3 mln

  72,8(9.6%)

  11,5 mln

  99,9(12.3%)

  9,5 mln

  81,5(9.6%)

  11,6 mln

  97,5(9.7%)

  9,6 mln

  80,0(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,8 mln

  88,0(11.2%)

  10,8 mln

  95,9(12.5%)

  11,0 mln

  97,4(11.9%)

  12,0 mln

  105(13.8%)

  6,6 mln

  57,6(7.1%)

  7,5 mln

  64,1(7.5%)

  9,9 mln

  83,1(8.3%)

  9,1 mln

  75,6(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  40,8(5.2%)

  4,6 mln

  40,6(5.3%)

  4,6 mln

  40,9(5%)

  4,9 mln

  42,8(5.7%)

  5,8 mln

  50,6(6.2%)

  5,6 mln

  47,7(5.6%)

  7,6 mln

  64,4(6.4%)

  6,9 mln

  57,3(6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  28,3(3.6%)

  3,5 mln

  31,5(4.1%)

  4,5 mln

  39,6(4.8%)

  3,0 mln

  25,9(3.4%)

  2,5 mln

  21,8(2.7%)

  3,0 mln

  25,5(3%)

  5,7 mln

  48,3(4.8%)

  6,6 mln

  54,9(5.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,1 mln

  19,2(2.4%)

  2,4 mln

  21,8(2.8%)

  2,7 mln

  24,2(2.9%)

  3,1 mln

  27,0(3.6%)

  3,7 mln

  32,1(4%)

  4,1 mln

  34,9(4.1%)

  4,4 mln

  37,2(3.7%)

  5,0 mln

  41,3(4.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  27,0(3.4%)

  3,4 mln

  30,1(3.9%)

  3,5 mln

  31,0(3.8%)

  3,4 mln

  29,4(3.9%)

  3,7 mln

  31,8(3.9%)

  3,8 mln

  32,5(3.8%)

  4,1 mln

  34,2(3.4%)

  4,2 mln

  35,4(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  855,0 tys

  7,7(1%)

  1,0 mln

  9,1(1.2%)

  819,1 tys

  7,2(0.9%)

  1,2 mln

  10,2(1.3%)

  1,2 mln

  10,1(1.2%)

  1,3 mln

  10,8(1.3%)

  2,7 mln

  23,1(2.3%)

  1,7 mln

  13,8(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  295,8 tys

  2,7(0.3%)

  740,1 tys

  6,6(0.9%)

  826,9 tys

  7,3(0.9%)

  846,5 tys

  7,4(1%)

  855,7 tys

  7,4(0.9%)

  864,3 tys

  7,4(0.9%)

  1,0 mln

  8,6(0.9%)

  904,6 tys

  7,5(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  19,3(2.5%)

  812,4 tys

  7,2(0.9%)

  760,0 tys

  6,7(0.8%)

  1,1 mln

  9,3(1.2%)

  420,0 tys

  3,6(0.4%)

  886,5 tys

  7,6(0.9%)

  1,1 mln

  9,0(0.9%)

  639,7 tys

  5,3(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  241,3 tys

  2,1(0.3%)

  310,5 tys

  2,7(0.3%)

  306,8 tys

  2,6(0.3%)

  300,7 tys

  2,5(0.3%)

  326,5 tys

  2,7(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  380,9 tys

  3,4(0.4%)

  438,6 tys

  3,9(0.5%)

  295,3 tys

  2,6(0.3%)

  298,5 tys

  2,6(0.3%)

  573,0 tys

  5,0(0.6%)

  501,7 tys

  4,3(0.5%)

  605,1 tys

  5,1(0.5%)

  231,3 tys

  1,9(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  78,7 tys

  0,7(0.1%)

  35,0 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  180,8 tys

  1,5(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  76,9 tys

  0,7(0.1%)

  14,2 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  17,6 tys

  0,2(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  124,4 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,5 tys

  0,5(0.1%)

  62,2 tys

  0,5(0.1%)

  69,5 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  143,6 tys

  1,3(0.2%)

  237,7 tys

  2,1(0.3%)

  183,7 tys

  1,6(0.2%)

  235,1 tys

  2,1(0.3%)

  213,1 tys

  1,8(0.2%)

  518,8 tys

  4,4(0.5%)

  332,3 tys

  2,8(0.3%)

  66,6 tys

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  334,3 tys

  3,0(0.4%)

  196,7 tys

  1,8(0.2%)

  112,5 tys

  1,0(0.1%)

  147,1 tys

  1,3(0.2%)

  89,8 tys

  0,8(0.1%)

  86,4 tys

  0,7(0.1%)

  98,8 tys

  0,8(0.1%)

  42,6 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  14,4 tys

  0,1(0%)

  10,9 tys

  0,1(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  52,4 tys

  0,5(0.1%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  60,2 tys

  0,5(0.1%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  341,7 tys

  3,1(0.4%)

  88,7 tys

  0,8(0.1%)

  118,7 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  93,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  14,4 tys

  0,1(0%)

  14,4 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie legionowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu legionowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu legionowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  85,9 mln

  777(100%)

  87,8 mln

  787(100%)

  90,2 mln

  800(100%)

  90,1 mln

  792(100%)

  95,8 mln

  833(100%)

  100,8 mln

  868(100%)

  115,7 mln

  983(100%)

  128,6 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  34,1 mln

  307(39.7%)

  37,2 mln

  332(42.4%)

  40,1 mln

  354(44.5%)

  43,3 mln

  379(48.1%)

  47,8 mln

  414(49.9%)

  53,5 mln

  458(53.1%)

  61,4 mln

  518(53%)

  58,7 mln

  489(45.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,4 mln

  229(29.6%)

  23,3 mln

  207(26.5%)

  24,0 mln

  212(26.6%)

  23,7 mln

  207(26.3%)

  24,9 mln

  216(26%)

  24,7 mln

  212(24.6%)

  27,1 mln

  229(23.4%)

  39,6 mln

  331(30.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  39,4(5.1%)

  4,4 mln

  39,0(5%)

  4,4 mln

  39,2(4.9%)

  4,7 mln

  41,3(5.2%)

  5,6 mln

  48,8(5.9%)

  5,3 mln

  45,7(5.3%)

  6,4 mln

  53,8(5.5%)

  6,5 mln

  54,5(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  44,0(5.7%)

  5,6 mln

  49,7(6.4%)

  5,7 mln

  50,1(6.3%)

  6,0 mln

  52,1(6.6%)

  3,8 mln

  33,3(4%)

  4,3 mln

  36,9(4.3%)

  5,1 mln

  43,0(4.4%)

  6,1 mln

  51,2(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  14,4(1.9%)

  1,6 mln

  14,6(1.9%)

  2,1 mln

  19,0(2.4%)

  3,1 mln

  26,8(3.4%)

  2,9 mln

  25,0(3%)

  2,9 mln

  24,6(2.8%)

  3,3 mln

  27,8(2.8%)

  3,5 mln

  29,5(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,0 mln

  63,2(8.2%)

  4,9 mln

  43,7(5.6%)

  4,9 mln

  43,3(5.4%)

  1,6 mln

  14,3(1.8%)

  764,8 tys

  6,6(0.8%)

  235,8 tys

  2,0(0.2%)

  2,3 mln

  19,6(2%)

  2,5 mln

  20,7(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  26,8(3.5%)

  3,2 mln

  28,6(3.7%)

  3,0 mln

  26,1(3.3%)

  2,5 mln

  21,4(2.7%)

  2,0 mln

  17,5(2.1%)

  2,1 mln

  17,7(2.1%)

  2,1 mln

  17,9(1.8%)

  2,3 mln

  19,1(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,5 mln

  22,5(2.9%)

  2,2 mln

  20,0(2.6%)

  2,3 mln

  20,3(2.6%)

  2,2 mln

  19,1(2.4%)

  1,8 mln

  15,3(1.8%)

  2,1 mln

  18,0(2.1%)

  2,2 mln

  18,2(1.9%)

  2,1 mln

  17,9(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  9,1(1.2%)

  1,3 mln

  11,5(1.5%)

  972,0 tys

  8,6(1.1%)

  814,6 tys

  7,1(0.9%)

  863,5 tys

  7,5(0.9%)

  962,4 tys

  8,2(1%)

  1,0 mln

  8,7(0.9%)

  1,4 mln

  11,4(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  234,0 tys

  2,1(0.3%)

  737,7 tys

  6,6(0.8%)

  1,5 mln

  13,2(1.7%)

  880,5 tys

  7,7(1%)

  1,7 mln

  14,9(1.8%)

  577,3 tys

  4,9(0.6%)

  290,5 tys

  2,4(0.3%)

  445,9 tys

  3,7(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  12,2(1.6%)

  2,8 mln

  25,0(3.2%)

  926,9 tys

  8,2(1%)

  785,0 tys

  6,9(0.9%)

  424,5 tys

  3,7(0.4%)

  335,1 tys

  2,9(0.3%)

  377,8 tys

  3,2(0.3%)

  339,0 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  241,3 tys

  2,1(0.3%)

  310,5 tys

  2,7(0.3%)

  306,8 tys

  2,6(0.3%)

  300,7 tys

  2,5(0.3%)

  326,5 tys

  2,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  30,3 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,5(0%)

  77,3 tys

  0,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,5 tys

  0,5(0.1%)

  62,2 tys

  0,5(0.1%)

  69,5 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  137,9 tys

  1,2(0.2%)

  250,1 tys

  2,2(0.3%)

  230,7 tys

  2,0(0.3%)

  243,6 tys

  2,1(0.3%)

  231,8 tys

  2,0(0.2%)

  235,0 tys

  2,0(0.2%)

  35,3 tys

  0,3(0%)

  36,3 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  14,4 tys

  0,1(0%)

  11,8 tys

  0,1(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  30,7 tys

  0,3(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  10,5 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  202,1 tys

  1,8(0.2%)

  93,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,5 tys

  0,2(0%)

  728

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  12,0 tys

  0,1(0%)

  72,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  78,1

  0,0(0%)

  252

  0,0(0%)

  34,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  40,0 tys

  0,4(0%)

  4,4 tys

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  408

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  417

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  93,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  14,4 tys

  0,1(0%)

  14,4 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat legionowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 30 011 mieszkańców powiatu legionowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 549 kobiet oraz 15 462 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 24,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 15,4% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 16,4% mieszkańców powiatu legionowskiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 0,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu legionowskiego mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie legionowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,6%) oraz średnie ogólnokształcące (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,5%) oraz wyższe (21,9%).

  W roku 2018 w powiecie legionowskim mieściły się 54 przedszkola, w których do 230 oddziałów uczęszczało 4 322 dzieci (2 188 dziewczynek oraz 2 134 chłopców). Dostępnych było 5 317 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie legionowskim mieściło się 27 przedszkoli, w których do 117 oddziałów uczęszczało 2 760 dzieci (1 311 dziewczynek oraz 1 449 chłopców). Dostępnych było 2 640 miejsc.

  17,8% mieszkańców powiatu legionowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 003 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 33 szkoły podstawowe, w których w 597 oddziałach uczyło się 12 033 uczniów (5 740 kobiet oraz 6 293 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie legionowskim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 300 oddziałach uczyło się 6 454 uczniów (3 123 kobiety oraz 3 331 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,6% ludności (31,6% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,19.

  W powiecie legionowskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 478 uczniów (775 kobiet oraz 703 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 476 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie legionowskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 572 uczniów (815 kobiet oraz 757 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 492 absolwentów.

  W powiecie legionowskim znajdują się 2 Technika, w których w 15 oddziałach uczyło się 354 uczniów (134 kobiety oraz 220 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 86 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie legionowskim placówkę miały 3 Technika, w których w 19 oddziałach uczyło się 479 uczniów (240 kobiet oraz 239 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 51 absolwentów.

  W powiecie legionowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 4 oddziałach uczyło się 96 uczniów (20 kobiet oraz 76 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,9% mieszkańców (11,8% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,8 uczniów. 24,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców powiatu legionowskiego w wieku potencjalnej nauki (23,8% kobiet i 23,7% mężczyzn).

 • 24,9% Wykształcenie wyższe
 • powiat legionowski
  24,9%
  Mazowieckie
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 27,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  38,7%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • pow. legionowski
  2,8%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 15,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat legionowski
  15,4%
  Mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  20,5%
  Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  16,4%
  Mazowieckie
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 12,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat legionowski
  4,7%
  Mazowieckie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,5%
  Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. legionowski
  0,8%
  Mazowieckie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 0,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1003 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 003,0
  Mazowieckie
  935,0
  Polska
  873,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat legionowski
  0,68
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 54Przedszkola
 • 23 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 230 Oddziały
 • 46 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 8 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 317 Miejsca
 • 36 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat legionowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 322 Dzieci
 • 2 188 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 134 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,6%
  49,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 101 2 lata i mniej
 • 101
 • 1 105 3 lata
 • 1 105
 • 1 168 4 lata
 • 1 168
 • 1 208 5 lata
 • 1 208
 • 733 6 lat
 • 733
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 54 2 lata i mniej
 • 54
 • 543 3 lata
 • 543
 • 606 4 lata
 • 606
 • 600 5 lata
 • 600
 • 383 6 lat
 • 383
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 47 2 lata i mniej
 • 47
 • 562 3 lata
 • 562
 • 562 4 lata
 • 562
 • 608 5 lata
 • 608
 • 350 6 lat
 • 350
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 971 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 350,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 346,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 14,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 66,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 65,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9Punkty przedszkolne
 • 14 Oddziały
 • 193 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat legionowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 106 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 66 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 37,7%
  62,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 39 3 lata
 • 39
 • 32 4 lata
 • 32
 • 17 5 lata
 • 17
 • 6 6 lat
 • 6
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 16 3 lata
 • 16
 • 9 4 lata
 • 9
 • 10 5 lata
 • 10
 • 3 6 lat
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 23 3 lata
 • 23
 • 23 4 lata
 • 23
 • 7 5 lata
 • 7
 • 3 6 lat
 • 3
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 •  
 • 13,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat legionowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 576 Oddziały
 • 11 859 Uczniowie
 • 5 676 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 183 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 1 516 Uczniowie w 1 klasie
 • 701 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 815 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 230 Absolwenci 2016
 • 602 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 628 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,2%
  61,8%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci 2016
 • 4 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 64 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,4%
  65,6%
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  20,2
  Województwo
  17,6
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20,2
 • 20,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20,2
 • 20,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,6
 • 6,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,5
 •  
 • 814,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 686,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 127,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 408 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki336
  • francuski19
  • inny53
 • 336 niemiecki
 • 19 francuski
 • 53 inny
 • 31 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 31 angielski
 •  
 • 99,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. legionowski
  99,19
  Mazowieckie
  98,96
  Cały kraj
  95,46
 • 97,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  97,69
  Województwo
  97,33
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat legionowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat legionowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat legionowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 41 Oddziały
 • 1 160 Uczniowie
 • 615 Kobiety
  (uczniowie)
 • 545 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,0%
  47,0%
 • 420 Uczniowie w 1 klasie
 • 218 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 202 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 348 Absolwenci
 • 163 Kobiety
  (absolwenci)
 • 185 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 318 Uczniowie
 • 160 Kobiety
  (uczniowie)
 • 158 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 94 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat legionowski
  30,8
  Województwo
  26,1
  Polska
  26,2
 •  
 • 85,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 66,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat legionowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 354 Uczniowie
 • 134 Kobiety
  (uczniowie)
 • 220 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,9%
  62,1%
 • 111 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. legionowski
  23,6
  Mazowieckie
  23,2
  Kraj
  23,8
 •  
 • 34,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat legionowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 96 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,8%
  79,2%
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  24,0
  woj. mazowieckie
  18,4
  Kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 3 132 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 565
  • niemiecki1 083
  • rosyjski243
  • francuski207
  • hiszpański34
 • 1 565 angielski
 • 1 083 niemiecki
 • 243 rosyjski
 • 207 francuski
 • 34 hiszpański
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat legionowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 5Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 22 Oddziały
 • 516 Uczniowie
 • 342 Kobiety
  (uczniowie)
 • 174 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,3%
  33,7%
 • 135 Absolwenci
 • 115 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat legionowski
  23,5
  Mazowieckie
  21,1
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23,5 Szkoły policealne ogółem
 • 23,5
 • 23,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23,5
 •  
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat legionowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat legionowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat legionowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legionowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie legionowskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie legionowskim znajdowało się 8 hoteli (2 ★★★★, 5 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 7 (całoroczne: 6)
  • pokoje gościnne: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 13
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 19 (liczba sal: 157, liczba miejsc: 9 406)
  • z nagłośnieniem: 16
  • z projektorem multimedialnym: 18
  • z zestawem do wideokonferencji: 7
  • z obsługą techniczną: 16
  • z ekranem: 18
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 19
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 13
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 21


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie legionowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 11, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie legionowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 800 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 331 (uczestnicy: 38 661)
  • seanse filmowe: 33 (uczestnicy: 2 030)
  • wystawy: 24 (uczestnicy: 3 720)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 900)
  • koncerty: 34 (uczestnicy: 4 760)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 48 (uczestnicy: 3 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 25 (uczestnicy: 619)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 775)
  • pokazy teatralne: 24 (uczestnicy: 3 128)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 175)
  • warsztaty: 71 (uczestnicy: 2 954)
  • inne: 38 (uczestnicy: 16 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 123 (członkowie: 1 541)
  • plastyczne/techniczne: 36 (członkowie: 388)
  • taneczne: 27 (członkowie: 297)
  • muzyczne: 25 (członkowie: 282)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 22)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 4)
  • teatralne: 5 (członkowie: 55)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 9 (członkowie: 78)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 310)
  • inne: 12 (członkowie: 105)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 60)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 25)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 59 (członkowie: 872)
  • teatralne: 15 (członkowie: 170)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 113)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 209)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 170)
  • taneczne: 21 (członkowie: 194)
  • inne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie legionowskim działało 1 kino posiadające 4 sale z 591 miejscami na widowni. Odbyły się 3 642 seanse, na które przyszło 51 701 widzów, w tym 1 330 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 26 282 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie legionowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 4 087 zwiedzających, co daje 343 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie legionowskim działało 16 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 229 205 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 36 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 230 963 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 124
  • dostępne dla czytelników: 53
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 53
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie legionowskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 265 568 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 691. Odnotowano 434 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 11 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 18 119 wolumenów. Odnotowano 60 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 18
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie legionowskim działało 31 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 196 członków. Zarejestrowano 3 014 ćwiczących (mężczyźni: 2 178, kobiety: 836, chłopcy do lat 18: 1 668, dziewczęta do lat 18: 640). Aktywnych było 45 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (75) oraz inne osoby (19).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie legionowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legionowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat legionowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 39 wypadków drogowych w powiecie legionowskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 43 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 32,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 38,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie legionowskim zarejestrowanych było 111 591 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 85 828 samochodów osobowych (715,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 13 980 samochodów ciężarowych (151,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 390 autobusów (3,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 4 123 ciągników siodłowych (34,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 345 motocykli (36,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 14,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 15,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 8,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 16,5 lat.


  W 2020 roku w powiecie legionowskim znajdowało się 96 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 4 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 37 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 36 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 39 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 43 Ranni
  (rok 2020)
 • 14 Lekko ranni
 • 29 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie legionowskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 32,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  32,5
  Mazowieckie
  54,6
  Polska
  61,5
 • 4,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat legionowski
  4,2
  Mazowieckie
  7,7
  Polska
  6,5
 • 35,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. legionowski
  35,9
  woj. mazowieckie
  60,7
  Kraj
  69,2
 • 4,48 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  4,5
  Mazowieckie
  8,0
  Polska
  7,6
 • 38,53 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat legionowski
  38,5
  woj. mazowieckie
  62,9
  Kraj
  80,2
 • 12,82 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  12,8
  Województwo
  14,2
  Polska
  10,6
 • 110,26 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. legionowski
  110,3
  Mazowieckie
  111,3
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 111 591 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie legionowskim w 2020 roku
 • 85 828 Samochody osobowe
 • 13 980 Samochody ciężarowe
 • 87 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 390 Autobusy
 • 1 469 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 4 124 Ciągniki samochodowe
 • 4 123   Ciągniki siodłowe
 • 1 455 Ciągniki rolnicze
 • 4 345 Motocykle
 • 1 111   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 794 Motorowery
 • 85 828Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Samochody osobowe w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 715,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. legionowski
  715,9
  Mazowieckie
  729,5
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 046
  • 1400-1649 kg19 859
  • 1650-1899 kg22 106
  • 1900 kg i więcej31 817
 • 12 046 do 1399 kg
 • 19 859 1400-1649 kg
 • 22 106 1650-1899 kg
 • 31 817 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 28 171 do 1399 cm3
 • 28 171
 • 48 727 1400-1999 cm3
 • 48 727
 • 8 930 2000 i więcej cm3
 • 8 930
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna44 462
  • olej napędowy26 890
  • gaz (LPG)11 884
  • pozostałe2 592
 • 44 462 benzyna
 • 26 890 olej napędowy
 • 11 884 gaz (LPG)
 • 2 592 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 7 189 do 1 roku
 • 7 189
 • 3 799 2 lata
 • 3 799
 • 4 346 3 lata
 • 4 346
 • 5 877 4-5 lat
 • 5 877
 • 4 257 6-7 lat
 • 4 257
 • 4 364 8-9 lat
 • 4 364
 • 5 066 10-11 lat
 • 5 066
 • 13 838 12-15 lat
 • 13 838
 • 14 690 16-20 lat
 • 14 690
 • 10 574 21-25 lat
 • 10 574
 • 5 589 26-30 lat
 • 5 589
 • 6 239 31 lat i więcej
 • 6 239
 • 14,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie legionowskim
 • Tutaj
  14,5 lat
  Województwo
  17,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 13 980Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 151,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  151,0
  Województwo
  134,0
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 207 do 999 kg
 • 7 207
 • 4 589 1000-1499 kg
 • 4 589
 • 755 1500-2999 kg
 • 755
 • 85 3000-3499 kg
 • 85
 • 157 3500-4999 kg
 • 157
 • 326 5000-6999 kg
 • 326
 • 246 7000-9999 kg
 • 246
 • 397 10000-14999 kg
 • 397
 • 218 15000 kg i więcej
 • 218
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 079
  • olej napędowy10 571
  • gaz (LPG)888
  • pozostałe442
 • 2 079 benzyna
 • 10 571 olej napędowy
 • 888 gaz (LPG)
 • 442 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 976 do 1 roku
 • 976
 • 741 2 lata
 • 741
 • 569 3 lata
 • 569
 • 1 034 4-5 lat
 • 1 034
 • 854 6-7 lat
 • 854
 • 668 8-9 lat
 • 668
 • 859 10-11 lat
 • 859
 • 1 769 12-15 lat
 • 1 769
 • 2 085 16-20 lat
 • 2 085
 • 1 785 21-25 lat
 • 1 785
 • 884 26-30 lat
 • 884
 • 1 756 31 lat i więcej
 • 1 756
 • 15,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie legionowskim
 • powiat legionowski
  15,6 lat
  woj. mazowieckie
  18,2 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 390Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Autobusy w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. legionowski
  3,3
  woj. mazowieckie
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy371
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe16
 • 3 benzyna
 • 371 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 16 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 13 2 lata
 • 13
 • 27 3 lata
 • 27
 • 14 4-5 lat
 • 14
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 23 10-11 lat
 • 23
 • 66 12-15 lat
 • 66
 • 35 16-20 lat
 • 35
 • 40 21-25 lat
 • 40
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 117 31 lat i więcej
 • 117
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie legionowskim
 • Powiat
  20,1 lat
  Mazowieckie
  19,4 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 4 123Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 34,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  34,4
  Mazowieckie
  21,5
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy3 911
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe201
 • 11 benzyna
 • 3 911 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 201 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 585 do 1 roku
 • 585
 • 627 2 lata
 • 627
 • 378 3 lata
 • 378
 • 620 4-5 lat
 • 620
 • 340 6-7 lat
 • 340
 • 192 8-9 lat
 • 192
 • 98 10-11 lat
 • 98
 • 629 12-15 lat
 • 629
 • 373 16-20 lat
 • 373
 • 167 21-25 lat
 • 167
 • 44 26-30 lat
 • 44
 • 70 31 lat i więcej
 • 70
 • 8,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie legionowskim
 • Tutaj
  8,1 lat
  woj. mazowieckie
  10,0 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 4 345Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Motocykle w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 36,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  36,2
  Województwo
  40,6
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 227 do 1 roku
 • 227
 • 110 2 lata
 • 110
 • 100 3 lata
 • 100
 • 407 4-5 lat
 • 407
 • 193 6-7 lat
 • 193
 • 198 8-9 lat
 • 198
 • 261 10-11 lat
 • 261
 • 772 12-15 lat
 • 772
 • 727 16-20 lat
 • 727
 • 458 21-25 lat
 • 458
 • 252 26-30 lat
 • 252
 • 640 31 lat i więcej
 • 640
 • 16,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie legionowskim
 • pow. legionowski
  16,5 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 48 km  Będących pod zarządem gminy
 • 25 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 23 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie legionowskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 444,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat legionowski
  2 444,0 km
  woj. mazowieckie
  721,6 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 8,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. legionowski
  8,0 km
  Województwo
  4,7 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 4 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 36 Liczba licencji na taksówki
 • 37 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami