Powiat legionowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat legionowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 121 549 Liczba mieszkańców
 • 391 km2 Powierzchnia
 • 311 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 57,3% Stopa urbanizacji
 • Robert Wróbel Starosta
 • ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo Adres starostwa powiatowego
 • WL Tablice rejestracyjne
Powiat legionowski na mapie
Identyfikatory
 • 1408 TERYT (TERC)
Herb powiatu legionowskiego
powiat legionowski herb
Flaga powiatu legionowskiego
powiat legionowski flaga

powiat legionowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
22 774 28 28
22 774 28 88
ul.Mickiewicza 11
05-120 Legionowo
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
22 774 27 77
22 604 82 07
ul. Jagiellońska 26B
05-120 Legionowo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie
22 774 51 53
22 764 03 79
ul.Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie
22 774 15 76
22 774 02 52
ul. Gen. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
Starostwo Powiatowe w Legionowie
(22) 764-01-00
(22) 764-04-50
ul. Gen. Sikorskiego
05-119 Legionowo

Powiat legionowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat legionowski ma 121 549 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 31,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu legionowskiego w 2050 roku wynosi 149 434, z czego 77 151 to kobiety, a 72 283 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu legionowskiego zawarli w 2021 roku 554 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców powiatu legionowskiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat legionowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -275. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,28 na 1000 mieszkańców powiatu legionowskiego. W 2021 roku urodziło się 1 139 dzieci, w tym 49,8% dziewczynek i 50,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 396 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 24,5% zgonów w powiecie legionowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w powiecie legionowskim były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu legionowskiego przypada 11.72 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 3 556 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 668 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu legionowskiego 1 888. W tym samym roku 71 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 61.

  58,4% mieszkańców powiatu legionowskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu legionowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 121 549 Liczba mieszkańców
 • 63 007 Kobiety
 • 58 542 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie legionowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie legionowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie legionowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu legionowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 149 434 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 77 151 Kobiety
 • 72 283 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie legionowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie legionowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie legionowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu legionowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. legionowski
  40,4 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat legionowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu legionowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat legionowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat legionowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat legionowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,5%
  Mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat legionowski
  58,1%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,0% Wdowcy/Wdowy
 • powiat legionowski
  7,0%
  Mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 11,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. legionowski
  8,3%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • powiat legionowski
  0,1%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie legionowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat legionowski
  4,6
  woj. mazowieckie
  4,6
  Cały kraj
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,6
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 554 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie legionowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -275 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -85 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -190 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,3
  woj. mazowieckie
  -3,6
  Cała Polska
  -4,9
 • -5,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie legionowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie legionowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie legionowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie legionowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 139 Urodzenia żywe
 • 567 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 572 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,8%
  50,2%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,4
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat legionowski
  38,7
  Województwo
  42,2
  Cała Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 115 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 115
 • 46 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 396 g Średnia waga noworodków
 • 3 347 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 445 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 396 g
  Mazowieckie
  3 396 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 113 Waga 4000g - 4499g
 • 113
 • 384 Waga 3500g - 3999g
 • 384
 • 424 Waga 3000g - 3499g
 • 424
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,52
  woj. mazowieckie
  1,49
  Kraj
  1,32
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,76
  Mazowieckie
  0,73
  Cała Polska
  0,64
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. legionowski
  0,81
  woj. mazowieckie
  0,73
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie legionowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 414 Zgony
 • 652 Kobiety
  (Zgony)
 • 762 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,1%
  53,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. legionowski
  11,7
  Województwo
  13,6
  Polska
  13,6
 • 124,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  124,1
  woj. mazowieckie
  136,2
  Polska
  156,7
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,8
  woj. mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,9
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. legionowski
  3,1
  Mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legionowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  24,5%
  Województwo
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,7%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat legionowski
  8,1%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 264 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  228,2
  Województwo
  248,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 271,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 263,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 279,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  271,2
  Województwo
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 34,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 56,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. legionowski
  34,7
  Mazowieckie
  50,0
  Kraj
  70,6
 • 34,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat legionowski
  34,8
  woj. mazowieckie
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 9,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,1
  woj. mazowieckie
  6,7
  Cały kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat legionowski
  0,9%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie legionowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  22,0
  Województwo
  24,0
  Polska
  36,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. legionowski
  12,0
  Mazowieckie
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 17 powieszenie się
 • 17
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu11
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 2 trzeźwy
 • 11 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony23
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 23 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 emerytura
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 556 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 814 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 742 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 71 Zameldowania z zagranicy
 • 36 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 668 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 853 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 815 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 949 Saldo migracji
 • 991 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 958 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 888 Saldo migracji wewnętrznych
 • 961 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 927 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 61 Saldo migracji zagranicznych
 • 30 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 31 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie legionowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat legionowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legionowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie legionowskim oddano do użytku 1 766 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 14,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie legionowskim to 49 398 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 412 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  69,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 30,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie legionowskim to 4,28 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie legionowskim to 106,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,30% mieszkań posiada łazienkę, 92,52% korzysta z centralnego ogrzewania, a 76,12% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie legionowskim 805 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 408 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 223 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 333 transakcje (mediana cen - 4 919 zł/m2, średnia - 4 606 zł/m2), a na rynku wtórnym 472 transakcje rynkowe (mediana cen - 5 938 zł/m2, średnia - 5 674 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 408 zł
 • Powiat
  5 408 zł
  Mazowieckie
  7 414 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 5 408 zł Ogółem
 • 5 408 zł
 • 5 952 zł do 40 m2
 • 5 952 zł
 • 5 652 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 652 zł
 • 5 149 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 149 zł
 • 4 668 zł od 80,1 m2
 • 4 668 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 223 zł
 • Tutaj
  5 223 zł
  Mazowieckie
  7 646 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 5 223 zł Ogółem
 • 5 223 zł
 • 6 133 zł do 40 m2
 • 6 133 zł
 • 5 641 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 641 zł
 • 5 160 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 160 zł
 • 4 662 zł od 80,1 m2
 • 4 662 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 805
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2172
  • od 40,1 do 60 m2282
  • od 60,1 do 80 m2181
  • od 80,1 m2170
 • 172 do 40 m2
 • 282 od 40,1 do 60 m2
 • 181 od 60,1 do 80 m2
 • 170 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie legionowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 919 zł
 • Tutaj
  4 919 zł
  Mazowieckie
  7 067 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 4 919 zł Ogółem
 • 4 919 zł
 • 5 372 zł do 40 m2
 • 5 372 zł
 • 5 140 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 140 zł
 • 4 920 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 920 zł
 • 4 135 zł od 80,1 m2
 • 4 135 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 606 zł
 • Tutaj
  4 606 zł
  woj. mazowieckie
  7 229 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 606 zł Ogółem
 • 4 606 zł
 • 5 405 zł do 40 m2
 • 5 405 zł
 • 4 869 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 869 zł
 • 4 810 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 810 zł
 • 4 025 zł od 80,1 m2
 • 4 025 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 333
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m273
  • od 40,1 do 60 m2101
  • od 60,1 do 80 m287
  • od 80,1 m272
 • 73 do 40 m2
 • 101 od 40,1 do 60 m2
 • 87 od 60,1 do 80 m2
 • 72 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 938 zł
 • pow. legionowski
  5 938 zł
  woj. mazowieckie
  7 982 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 5 938 zł Ogółem
 • 5 938 zł
 • 6 786 zł do 40 m2
 • 6 786 zł
 • 6 175 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 175 zł
 • 5 703 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 703 zł
 • 5 107 zł od 80,1 m2
 • 5 107 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 674 zł
 • Powiat
  5 674 zł
  Mazowieckie
  8 112 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 5 674 zł Ogółem
 • 5 674 zł
 • 6 700 zł do 40 m2
 • 6 700 zł
 • 6 083 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 083 zł
 • 5 488 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 488 zł
 • 5 130 zł od 80,1 m2
 • 5 130 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 472
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m299
  • od 40,1 do 60 m2181
  • od 60,1 do 80 m294
  • od 80,1 m298
 • 99 do 40 m2
 • 181 od 40,1 do 60 m2
 • 94 od 60,1 do 80 m2
 • 98 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 49 398 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 412,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  412,10
  woj. mazowieckie
  440,20
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 89,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  89,30 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 36,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat legionowski
  36,80 m2
  Mazowieckie
  32,00 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,17
  Mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,43
  Województwo
  2,27
  Cały kraj
  2,55
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. legionowski
  0,58
  Mazowieckie
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 766 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 14,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  14,53
  woj. mazowieckie
  8,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 7 550 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat legionowski
  4,28
  Województwo
  3,74
  Cała Polska
  3,90
 • 62,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  62,11
  woj. mazowieckie
  30,65
  Polska
  24,07
 • 188 304 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 106,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat legionowski
  106,6 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 1,55 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat legionowski
  1,55 m2
  Mazowieckie
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,24%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 97,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,55%
  woj. mazowieckie
  93,90%
  Cały kraj
  94,01%
 • 96,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,30%
  Województwo
  92,00%
  Cała Polska
  91,78%
 • 92,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  92,52%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Kraj
  83,08%
 • 76,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  76,12%
  Województwo
  58,44%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat legionowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie legionowskim na 1000 mieszkańców pracuje 141osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie legionowskim wynosiło w 2021 roku 7,3% (7,4% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legionowskim wynosiło 5 512,45 PLN, co odpowiada 91.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legionowskiego 11 929 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 158 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 771.

  8,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legionowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,4% w przemyśle i budownictwie, a 23,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 141 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat legionowski
  141,0
  Województwo
  323,0
  Kraj
  257,0
 • 7,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,4% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Powiat
  7,3%
  Mazowieckie
  4,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie legionowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie legionowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie legionowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 512 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. legionowski
  5 512 PLN
  woj. mazowieckie
  7 108 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie legionowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 11 929 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 158 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 771 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 10,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,4% Przemysł i budownictwo
 • 10,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 41,8% Pozostałe
 • 55,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie legionowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 129 Pracujący ogółem
 • 9 784 Kobiety
 • 7 345 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie legionowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat legionowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  71,1
  Mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 34,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat legionowski
  34,6
  Województwo
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 94,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  94,7
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat legionowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie legionowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 19 586 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 15 335 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 495 nowych podmiotów, a 731 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 536) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 074) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 417) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (612) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie legionowskim najwięcej (1 481) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (19 152) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (115) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,2% (3 958) podmiotów, a 79,2% (15 513) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie legionowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.8%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 586 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 115 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 958 Przemysł i budownictwo
 • 15 513 Pozostała działalność
 • 1 495 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie legionowskim w 2021 roku
 • 731 Podmioty wyrejestrowane w powiecie legionowskim w 2021 roku
 • 15 335 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 152 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 19 152
 • 368 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 368
 • 62 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 62
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 19 582 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 19 582
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółdzielnie ogółem
 • 19
 • 1 621 Spółki handlowe ogółem
 • 1 621
 • 100  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 100
 • 12  Spółki handlowe - akcyjne
 • 12
 • 1 359  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 359
 • 97    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 97
 • 1 481 Spółki cywilne ogółem
 • 1 481
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 335 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 192 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 192
 • 2 237 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2 237
 • 2 076 Budownictwo
 • 2 076
 • 1 125 Informacja i komunikacja
 • 1 125
 • 1 024 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 024
 • 1 007 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 007
 • 961 Transport i gospodarka magazynowa
 • 961
 • 764 Pozostała działalność
 • 764
 • 743 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 743
 • 567 Edukacja
 • 567
 • 475 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 475
 • 460 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 460
 • 325 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 325
 • 219 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 219
 • 92 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 92
 • 56 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 56
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legionowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie legionowskim stwierdzono 2 854 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,65 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie legionowskim wynosi 61,40% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu legionowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,92 (wykrywalność 56%) oraz przeciwko mieniu - 13,26 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,04 (57%), drogowe - 1,82 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 854 Przestępstwa ogółem
 • 2 854
 • 2 042 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 042
 • 487 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 487
 • 219 Przestępstwa drogowe
 • 219
 • 58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 58
 • 1 600 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 600
 • 23,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  23,65
  woj. mazowieckie
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 16,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,92
  Mazowieckie
  14,38
  Cała Polska
  12,82
 • 4,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,04
  Mazowieckie
  5,32
  Cała Polska
  5,89
 • 1,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,82
  woj. mazowieckie
  1,84
  Polska
  1,85
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,48
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 13,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. legionowski
  13,26
  woj. mazowieckie
  11,83
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. legionowski
  61%
  Województwo
  64%
  Kraj
  71%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. legionowski
  57%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  64%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  57%
  Województwo
  71%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat legionowski
  90%
  Mazowieckie
  86%
  Cały kraj
  89%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. legionowski
  42%
  woj. mazowieckie
  41%
  Cały kraj
  53%

Powiat legionowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu legionowskiego wyniosła w 2021 roku 131,6 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu legionowskiego - 22.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (18.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,0 mln złotych, czyli 11,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu legionowskiego wyniosła w 2021 roku 147,5 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (32.9%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4.8%). W budżecie powiatu legionowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 514 złotych na mieszkańca (42,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,6 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie legionowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu legionowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu legionowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  86,0 mln

  770(100%)

  92,9 mln

  824(100%)

  86,4 mln

  759(100%)

  93,5 mln

  813(100%)

  99,2 mln

  855(100%)

  119,0 mln

  1,0 tys(100%)

  115,1 mln

  964(100%)

  131,6 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,2 mln

  162(21.1%)

  23,1 mln

  204(24.8%)

  19,7 mln

  172(22.8%)

  21,1 mln

  183(22.6%)

  23,5 mln

  201(23.7%)

  26,5 mln

  223(22.2%)

  25,5 mln

  212(22.1%)

  30,0 mln

  247(22.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,8 mln

  140(18.3%)

  17,7 mln

  156(19%)

  18,9 mln

  165(21.9%)

  18,8 mln

  163(20.1%)

  20,3 mln

  174(20.5%)

  22,9 mln

  193(19.2%)

  22,9 mln

  191(19.9%)

  23,9 mln

  197(18.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,8 mln

  141(18.4%)

  14,6 mln

  129(15.7%)

  8,3 mln

  72,8(9.6%)

  11,5 mln

  99,9(12.3%)

  9,5 mln

  81,5(9.6%)

  11,6 mln

  97,5(9.7%)

  9,6 mln

  80,0(8.3%)

  16,5 mln

  136(12.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,9 mln

  70,0(9.1%)

  8,1 mln

  71,4(8.7%)

  9,1 mln

  79,4(10.5%)

  9,4 mln

  81,6(10.1%)

  9,6 mln

  82,2(9.7%)

  10,6 mln

  89,3(8.9%)

  11,4 mln

  95,4(9.9%)

  14,2 mln

  117(10.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,8 mln

  95,9(12.5%)

  11,0 mln

  97,4(11.9%)

  12,0 mln

  105(13.8%)

  6,6 mln

  57,6(7.1%)

  7,5 mln

  64,1(7.5%)

  9,9 mln

  83,1(8.3%)

  9,1 mln

  75,6(7.9%)

  9,5 mln

  78,1(7.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,6 mln

  40,6(5.3%)

  4,6 mln

  40,9(5%)

  4,9 mln

  42,8(5.7%)

  5,8 mln

  50,6(6.2%)

  5,6 mln

  47,7(5.6%)

  7,6 mln

  64,4(6.4%)

  6,9 mln

  57,3(6%)

  7,3 mln

  59,8(5.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  31,5(4.1%)

  4,5 mln

  39,6(4.8%)

  3,0 mln

  25,9(3.4%)

  2,5 mln

  21,8(2.7%)

  3,0 mln

  25,5(3%)

  5,7 mln

  48,3(4.8%)

  6,6 mln

  54,9(5.7%)

  6,2 mln

  50,8(4.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,4 mln

  21,8(2.8%)

  2,7 mln

  24,2(2.9%)

  3,1 mln

  27,0(3.6%)

  3,7 mln

  32,1(4%)

  4,1 mln

  34,9(4.1%)

  4,4 mln

  37,2(3.7%)

  5,0 mln

  41,3(4.3%)

  5,0 mln

  41,2(3.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  30,1(3.9%)

  3,5 mln

  31,0(3.8%)

  3,4 mln

  29,4(3.9%)

  3,7 mln

  31,8(3.9%)

  3,8 mln

  32,5(3.8%)

  4,1 mln

  34,2(3.4%)

  4,2 mln

  35,4(3.7%)

  4,2 mln

  34,5(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  9,1(1.2%)

  819,1 tys

  7,2(0.9%)

  1,2 mln

  10,2(1.3%)

  1,2 mln

  10,1(1.2%)

  1,3 mln

  10,8(1.3%)

  2,7 mln

  23,1(2.3%)

  1,7 mln

  13,8(1.4%)

  1,7 mln

  14,1(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  812,4 tys

  7,2(0.9%)

  760,0 tys

  6,7(0.8%)

  1,1 mln

  9,3(1.2%)

  420,0 tys

  3,6(0.4%)

  886,5 tys

  7,6(0.9%)

  1,1 mln

  9,0(0.9%)

  639,7 tys

  5,3(0.6%)

  1,2 mln

  9,8(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  740,1 tys

  6,6(0.9%)

  826,9 tys

  7,3(0.9%)

  846,5 tys

  7,4(1%)

  855,7 tys

  7,4(0.9%)

  864,3 tys

  7,4(0.9%)

  1,0 mln

  8,6(0.9%)

  904,6 tys

  7,5(0.8%)

  1,0 mln

  8,3(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  438,6 tys

  3,9(0.5%)

  295,3 tys

  2,6(0.3%)

  298,5 tys

  2,6(0.3%)

  573,0 tys

  5,0(0.6%)

  501,7 tys

  4,3(0.5%)

  605,1 tys

  5,1(0.5%)

  231,3 tys

  1,9(0.2%)

  387,7 tys

  3,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  241,3 tys

  2,1(0.3%)

  310,5 tys

  2,7(0.3%)

  306,8 tys

  2,6(0.3%)

  300,7 tys

  2,5(0.3%)

  326,5 tys

  2,7(0.3%)

  326,7 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  237,7 tys

  2,1(0.3%)

  183,7 tys

  1,6(0.2%)

  235,1 tys

  2,1(0.3%)

  213,1 tys

  1,8(0.2%)

  518,8 tys

  4,4(0.5%)

  332,3 tys

  2,8(0.3%)

  66,6 tys

  0,6(0.1%)

  125,4 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  196,7 tys

  1,8(0.2%)

  112,5 tys

  1,0(0.1%)

  147,1 tys

  1,3(0.2%)

  89,8 tys

  0,8(0.1%)

  86,4 tys

  0,7(0.1%)

  98,8 tys

  0,8(0.1%)

  42,6 tys

  0,4(0%)

  124,7 tys

  1,0(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  14,2 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  17,6 tys

  0,2(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  124,4 tys

  1,0(0.1%)

  33,6 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,9 tys

  0,1(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  52,4 tys

  0,5(0.1%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  60,2 tys

  0,5(0.1%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  78,7 tys

  0,7(0.1%)

  35,0 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  180,8 tys

  1,5(0.2%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,5 tys

  0,5(0.1%)

  62,2 tys

  0,5(0.1%)

  69,5 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  88,7 tys

  0,8(0.1%)

  118,7 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  93,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  14,4 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie legionowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu legionowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu legionowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,8 mln

  787(100%)

  90,2 mln

  800(100%)

  90,1 mln

  792(100%)

  95,8 mln

  833(100%)

  100,8 mln

  868(100%)

  115,7 mln

  983(100%)

  128,6 mln

  1,1 tys(100%)

  147,5 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  37,2 mln

  332(42.4%)

  40,1 mln

  354(44.5%)

  43,3 mln

  379(48.1%)

  47,8 mln

  414(49.9%)

  53,5 mln

  458(53.1%)

  61,4 mln

  518(53%)

  58,7 mln

  489(45.6%)

  68,1 mln

  560(46.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,3 mln

  207(26.5%)

  24,0 mln

  212(26.6%)

  23,7 mln

  207(26.3%)

  24,9 mln

  216(26%)

  24,7 mln

  212(24.6%)

  27,1 mln

  229(23.4%)

  39,6 mln

  331(30.8%)

  48,6 mln

  400(32.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  39,0(5%)

  4,4 mln

  39,2(4.9%)

  4,7 mln

  41,3(5.2%)

  5,6 mln

  48,8(5.9%)

  5,3 mln

  45,7(5.3%)

  6,4 mln

  53,8(5.5%)

  6,5 mln

  54,5(5.1%)

  7,1 mln

  58,7(4.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  49,7(6.4%)

  5,7 mln

  50,1(6.3%)

  6,0 mln

  52,1(6.6%)

  3,8 mln

  33,3(4%)

  4,3 mln

  36,9(4.3%)

  5,1 mln

  43,0(4.4%)

  6,1 mln

  51,2(4.8%)

  6,0 mln

  49,1(4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  14,6(1.9%)

  2,1 mln

  19,0(2.4%)

  3,1 mln

  26,8(3.4%)

  2,9 mln

  25,0(3%)

  2,9 mln

  24,6(2.8%)

  3,3 mln

  27,8(2.8%)

  3,5 mln

  29,5(2.8%)

  3,8 mln

  31,6(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  28,6(3.7%)

  3,0 mln

  26,1(3.3%)

  2,5 mln

  21,4(2.7%)

  2,0 mln

  17,5(2.1%)

  2,1 mln

  17,7(2.1%)

  2,1 mln

  17,9(1.8%)

  2,3 mln

  19,1(1.8%)

  3,3 mln

  27,2(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  20,0(2.6%)

  2,3 mln

  20,3(2.6%)

  2,2 mln

  19,1(2.4%)

  1,8 mln

  15,3(1.8%)

  2,1 mln

  18,0(2.1%)

  2,2 mln

  18,2(1.9%)

  2,1 mln

  17,9(1.7%)

  2,1 mln

  17,3(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,9 mln

  43,7(5.6%)

  4,9 mln

  43,3(5.4%)

  1,6 mln

  14,3(1.8%)

  764,8 tys

  6,6(0.8%)

  235,8 tys

  2,0(0.2%)

  2,3 mln

  19,6(2%)

  2,5 mln

  20,7(1.9%)

  1,7 mln

  13,8(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  11,5(1.5%)

  972,0 tys

  8,6(1.1%)

  814,6 tys

  7,1(0.9%)

  863,5 tys

  7,5(0.9%)

  962,4 tys

  8,2(1%)

  1,0 mln

  8,7(0.9%)

  1,4 mln

  11,4(1.1%)

  1,1 mln

  9,1(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  737,7 tys

  6,6(0.8%)

  1,5 mln

  13,2(1.7%)

  880,5 tys

  7,7(1%)

  1,7 mln

  14,9(1.8%)

  577,3 tys

  4,9(0.6%)

  290,5 tys

  2,4(0.3%)

  445,9 tys

  3,7(0.3%)

  572,6 tys

  4,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  241,3 tys

  2,1(0.3%)

  310,5 tys

  2,7(0.3%)

  306,8 tys

  2,6(0.3%)

  300,7 tys

  2,5(0.3%)

  326,5 tys

  2,7(0.3%)

  326,2 tys

  2,7(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  25,0(3.2%)

  926,9 tys

  8,2(1%)

  785,0 tys

  6,9(0.9%)

  424,5 tys

  3,7(0.4%)

  335,1 tys

  2,9(0.3%)

  377,8 tys

  3,2(0.3%)

  339,0 tys

  2,8(0.3%)

  190,2 tys

  1,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,8 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  30,3 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,5(0%)

  77,3 tys

  0,6(0.1%)

  82,5 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  250,1 tys

  2,2(0.3%)

  230,7 tys

  2,0(0.3%)

  243,6 tys

  2,1(0.3%)

  231,8 tys

  2,0(0.2%)

  235,0 tys

  2,0(0.2%)

  35,3 tys

  0,3(0%)

  36,3 tys

  0,3(0%)

  29,4 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  11,8 tys

  0,1(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  30,7 tys

  0,3(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  10,5 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,4 tys

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  408

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  417

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  78,1

  0,0(0%)

  252

  0,0(0%)

  34,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,5 tys

  0,5(0.1%)

  62,2 tys

  0,5(0.1%)

  69,5 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  72,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  93,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,5 tys

  0,2(0%)

  728

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  93,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  14,4 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat legionowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 602 mieszkańców powiatu legionowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 853 kobiet oraz 15 749 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 34,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,9% wykształcenie policealne, 14,6% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 12,8% mieszkańców powiatu legionowskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 8,7% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu legionowskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie legionowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (38,6%) oraz średnie zawodowe (15,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (29,9%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2021 w powiecie legionowskim mieściło się 60 przedszkoli, w których do 273 oddziałów uczęszczało 5 020 dzieci (2 467 dziewczynek oraz 2 553 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie legionowskim mieściło się 27 przedszkoli, w których do 117 oddziałów uczęszczało 2 760 dzieci (1 311 dziewczynek oraz 1 449 chłopców). Dostępnych było 2 640 miejsc.

  18,2% mieszkańców powiatu legionowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 003 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 33 szkoły podstawowe, w których w 659 oddziałach uczyło się 12 780 uczniów (6 214 kobiet oraz 6 566 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie legionowskim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 300 oddziałach uczyło się 6 454 uczniów (3 123 kobiety oraz 3 331 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,2% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,4 uczniów.

  W powiecie legionowskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 85 oddziałach uczyło się 2 290 uczniów (1 186 kobiet oraz 1 104 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 408 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie legionowskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 572 uczniów (815 kobiet oraz 757 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 492 absolwentów.

  W powiecie legionowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 272 uczniów (95 kobiet oraz 177 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,9 uczniów. 27,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców powiatu legionowskiego w wieku potencjalnej nauki (23,2% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 34,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  34,5%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 38,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  37,3%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,9%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 5,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  14,6%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat legionowski
  18,8%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 12,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  12,8%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 10,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. legionowski
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat legionowski
  8,7%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 8,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,6%
  Mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1003 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 003,0
  Mazowieckie
  937,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat legionowski
  0,68
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 60Przedszkola
 • 18 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 273 Oddziały
 • 32 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 8 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 317 Miejsca
  (rok 2018)
 • 36 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat legionowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 020 Dzieci
 • 2 467 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 553 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 92 2 lata i mniej
 • 92
 • 1 258 3 lata
 • 1 258
 • 1 359 4 lata
 • 1 359
 • 1 330 5 lata
 • 1 330
 • 959 6 lat
 • 959
 • 22 7 lat i więcej
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41
 • 620 3 lata
 • 620
 • 666 4 lata
 • 666
 • 656 5 lata
 • 656
 • 473 6 lat
 • 473
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 51 2 lata i mniej
 • 51
 • 638 3 lata
 • 638
 • 693 4 lata
 • 693
 • 674 5 lata
 • 674
 • 486 6 lat
 • 486
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 696 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 374,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 371,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 41,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8Punkty przedszkolne
 • 13 Oddziały
 • 193 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat legionowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 114 Dzieci
 • 35 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 79 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 30,7%
  69,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 28 3 lata
 • 28
 • 36 4 lata
 • 36
 • 26 5 lata
 • 26
 • 10 6 lat
 • 10
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 13 4 lata
 • 13
 • 7 5 lata
 • 7
 • 2 6 lat
 • 2
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 19 3 lata
 • 19
 • 23 4 lata
 • 23
 • 19 5 lata
 • 19
 • 8 6 lat
 • 8
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat legionowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 619 Oddziały
 • 12 647 Uczniowie
 • 6 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 483 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 1 539 Uczniowie w 1 klasie
 • 790 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 749 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 368 Absolwenci
 • 642 Kobiety
  (absolwenci)
 • 726 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 40 Oddziały
 • 133 Uczniowie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,6%
  62,4%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,4
  Mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,4
 • 19,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,4
 • 20,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,4
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 934,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 783,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 150,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat legionowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 79 Oddziały
 • 2 096 Uczniowie
 • 1 092 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 004 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,1%
  47,9%
 • 557 Uczniowie w 1 klasie
 • 289 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 268 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 392 Absolwenci
 • 201 Kobiety
  (absolwenci)
 • 191 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 194 Uczniowie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 16 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. legionowski
  26,9
  Mazowieckie
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 161,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 118,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat legionowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 111 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  27,2
  Mazowieckie
  17,7
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat legionowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat legionowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat legionowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legionowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie legionowskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie legionowskim znajdowało się 8 hoteli (2 ★★★★, 5 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5 (całoroczne: 4)
  • pokoje gościnne: 4
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 119, liczba miejsc: 7 021)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 9
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 11
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 13


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie legionowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie legionowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 800 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 402 (uczestnicy: 41 994)
  • seanse filmowe: 35 (uczestnicy: 2 065)
  • wystawy: 27 (uczestnicy: 2 675)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 340)
  • koncerty: 44 (uczestnicy: 6 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 73 (uczestnicy: 4 067)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 856)
  • konkursy: 30 (uczestnicy: 2 479)
  • pokazy teatralne: 40 (uczestnicy: 4 825)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 8 413)
  • warsztaty: 69 (uczestnicy: 2 837)
  • inne: 56 (uczestnicy: 5 637)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 129 (członkowie: 1 623)
  • plastyczne/techniczne: 45 (członkowie: 452)
  • taneczne: 20 (członkowie: 237)
  • muzyczne: 29 (członkowie: 320)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 36)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 5 (członkowie: 54)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 9 (członkowie: 102)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 346)
  • inne: 8 (członkowie: 66)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 51)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 27)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 642)
  • teatralne: 10 (członkowie: 88)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 143)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 127)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 160)
  • taneczne: 7 (członkowie: 96)
  • inne: 1 (członkowie: 28)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie legionowskim działało 1 kino posiadające 4 sale z 591 miejscami na widowni. Odbyło się 4 617 seansów, na które przyszło 82 531 widzów, w tym 915 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 17 214 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie legionowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 721 zwiedzających, co daje 226 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie legionowskim działało 16 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 238 980 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 230 963 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 126
  • dostępne dla czytelników: 53
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 53
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie legionowskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 264 152 wolumeny w tym ziobry specjalne: 1 698. Odnotowano 895 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 11 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 18 119 wolumenów. Odnotowano 60 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 18
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie legionowskim działało 31 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 196 członków. Zarejestrowano 3 014 ćwiczących (mężczyźni: 2 178, kobiety: 836, chłopcy do lat 18: 1 668, dziewczęta do lat 18: 640). Aktywnych było 45 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (75) oraz inne osoby (19).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie legionowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legionowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat legionowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 50 wypadków drogowych w powiecie legionowskim odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 52 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 38,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie legionowskim zarejestrowanych było 111 591 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 85 828 samochodów osobowych (715,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 13 980 samochodów ciężarowych (151,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 390 autobusów (3,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 4 123 ciągników siodłowych (34,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 345 motocykli (36,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 14,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 15,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 8,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 16,5 lat.


  W 2021 roku w powiecie legionowskim znajdowało się 90 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 36 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 35 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 50 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 13 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 52 Ranni
  (rok 2021)
 • 12 Lekko ranni
 • 40 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie legionowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 41,14 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat legionowski
  41,1
  woj. mazowieckie
  56,9
  Cały kraj
  59,9
 • 10,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  10,7
  Województwo
  6,9
  Polska
  5,9
 • 42,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. legionowski
  42,8
  Mazowieckie
  65,7
  Cały kraj
  69,4
 • 4,48 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  4,5
  Województwo
  8,0
  Polska
  7,6
 • 38,53 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat legionowski
  38,5
  Województwo
  62,9
  Polska
  80,2
 • 26,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. legionowski
  26,0
  Mazowieckie
  12,2
  Kraj
  9,8
 • 104,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  104,0
  woj. mazowieckie
  115,4
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 111 591 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie legionowskim w 2020 roku
 • 85 828 Samochody osobowe
 • 13 980 Samochody ciężarowe
 • 87 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 390 Autobusy
 • 1 469 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 4 124 Ciągniki samochodowe
 • 4 123   Ciągniki siodłowe
 • 1 455 Ciągniki rolnicze
 • 4 345 Motocykle
 • 1 111   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 794 Motorowery
 • 85 828Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Samochody osobowe w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 715,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat legionowski
  715,9
  Mazowieckie
  729,5
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 046
  • 1400-1649 kg19 859
  • 1650-1899 kg22 106
  • 1900 kg i więcej31 817
 • 12 046 do 1399 kg
 • 19 859 1400-1649 kg
 • 22 106 1650-1899 kg
 • 31 817 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 28 171 do 1399 cm3
 • 28 171
 • 48 727 1400-1999 cm3
 • 48 727
 • 8 930 2000 i więcej cm3
 • 8 930
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna44 462
  • olej napędowy26 890
  • gaz (LPG)11 884
  • pozostałe2 592
 • 44 462 benzyna
 • 26 890 olej napędowy
 • 11 884 gaz (LPG)
 • 2 592 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 7 189 do 1 roku
 • 7 189
 • 3 799 2 lata
 • 3 799
 • 4 346 3 lata
 • 4 346
 • 5 877 4-5 lat
 • 5 877
 • 4 257 6-7 lat
 • 4 257
 • 4 364 8-9 lat
 • 4 364
 • 5 066 10-11 lat
 • 5 066
 • 13 838 12-15 lat
 • 13 838
 • 14 690 16-20 lat
 • 14 690
 • 10 574 21-25 lat
 • 10 574
 • 5 589 26-30 lat
 • 5 589
 • 6 239 31 lat i więcej
 • 6 239
 • 14,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie legionowskim
 • Tutaj
  14,5 lat
  Mazowieckie
  17,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 13 980Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 151,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat legionowski
  151,0
  Mazowieckie
  134,0
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 207 do 999 kg
 • 7 207
 • 4 589 1000-1499 kg
 • 4 589
 • 755 1500-2999 kg
 • 755
 • 85 3000-3499 kg
 • 85
 • 157 3500-4999 kg
 • 157
 • 326 5000-6999 kg
 • 326
 • 246 7000-9999 kg
 • 246
 • 397 10000-14999 kg
 • 397
 • 218 15000 kg i więcej
 • 218
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 079
  • olej napędowy10 571
  • gaz (LPG)888
  • pozostałe442
 • 2 079 benzyna
 • 10 571 olej napędowy
 • 888 gaz (LPG)
 • 442 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 976 do 1 roku
 • 976
 • 741 2 lata
 • 741
 • 569 3 lata
 • 569
 • 1 034 4-5 lat
 • 1 034
 • 854 6-7 lat
 • 854
 • 668 8-9 lat
 • 668
 • 859 10-11 lat
 • 859
 • 1 769 12-15 lat
 • 1 769
 • 2 085 16-20 lat
 • 2 085
 • 1 785 21-25 lat
 • 1 785
 • 884 26-30 lat
 • 884
 • 1 756 31 lat i więcej
 • 1 756
 • 15,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie legionowskim
 • pow. legionowski
  15,6 lat
  woj. mazowieckie
  18,2 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 390Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Autobusy w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,3
  Mazowieckie
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy371
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe16
 • 3 benzyna
 • 371 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 16 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 13 2 lata
 • 13
 • 27 3 lata
 • 27
 • 14 4-5 lat
 • 14
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 23 10-11 lat
 • 23
 • 66 12-15 lat
 • 66
 • 35 16-20 lat
 • 35
 • 40 21-25 lat
 • 40
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 117 31 lat i więcej
 • 117
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie legionowskim
 • powiat legionowski
  20,1 lat
  woj. mazowieckie
  19,4 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 4 123Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 34,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  34,4
  Województwo
  21,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy3 911
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe201
 • 11 benzyna
 • 3 911 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 201 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 585 do 1 roku
 • 585
 • 627 2 lata
 • 627
 • 378 3 lata
 • 378
 • 620 4-5 lat
 • 620
 • 340 6-7 lat
 • 340
 • 192 8-9 lat
 • 192
 • 98 10-11 lat
 • 98
 • 629 12-15 lat
 • 629
 • 373 16-20 lat
 • 373
 • 167 21-25 lat
 • 167
 • 44 26-30 lat
 • 44
 • 70 31 lat i więcej
 • 70
 • 8,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie legionowskim
 • pow. legionowski
  8,1 lat
  Mazowieckie
  10,0 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 4 345Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Motocykle w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 36,2 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. legionowski
  36,2
  Mazowieckie
  40,6
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 227 do 1 roku
 • 227
 • 110 2 lata
 • 110
 • 100 3 lata
 • 100
 • 407 4-5 lat
 • 407
 • 193 6-7 lat
 • 193
 • 198 8-9 lat
 • 198
 • 261 10-11 lat
 • 261
 • 772 12-15 lat
 • 772
 • 727 16-20 lat
 • 727
 • 458 21-25 lat
 • 458
 • 252 26-30 lat
 • 252
 • 640 31 lat i więcej
 • 640
 • 16,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie legionowskim
 • Tutaj
  16,5 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 90 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 40 km  Będących pod zarządem gminy
 • 27 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 23 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie legionowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 293,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  2 293,0 km
  Województwo
  762,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 7,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat legionowski
  7,4 km
  woj. mazowieckie
  5,0 km
  Polska
  4,9 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 35 Liczba licencji na taksówki
 • 36 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami