Powiat legionowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat legionowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 130 278 Liczba mieszkańców
 • 391 km2 Powierzchnia
 • 333 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 57,3% Stopa urbanizacji
 • Robert Wróbel Starosta
 • ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo Adres starostwa powiatowego
 • WL Tablice rejestracyjne
Powiat legionowski na mapie
Identyfikatory
 • 1408 TERYT (TERC)
Herb powiatu legionowskiego
powiat legionowski herb
Flaga powiatu legionowskiego
powiat legionowski flaga

powiat legionowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
22 774 28 28
22 774 28 88
ul.Mickiewicza 11
05-120 Legionowo
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
22 774 27 77
22 604 82 07
ul. Jagiellońska 26B
05-120 Legionowo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie
22 774 51 53
22 764 03 79
ul.Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie
22 774 15 76
22 774 02 52
ul. Gen. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
Starostwo Powiatowe w Legionowie
(22) 764-01-00
(22) 764-04-50
ul. Gen. Sikorskiego
05-119 Legionowo

Powiat legionowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat legionowski ma 130 278 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 41,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu legionowskiego w 2050 roku wynosi 149 434, z czego 77 151 to kobiety, a 72 283 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu legionowskiego zawarli w 2022 roku 485 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców powiatu legionowskiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat legionowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -57. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,44 na 1000 mieszkańców powiatu legionowskiego. W 2022 roku urodziło się 1 105 dzieci, w tym 49,0% dziewczynek i 51,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 395 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,95 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 24,5% zgonów w powiecie legionowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w powiecie legionowskim były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu legionowskiego przypada 8.96 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 3 126 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 549 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu legionowskiego 1 577. W tym samym roku 69 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 54.

  58,4% mieszkańców powiatu legionowskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu legionowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 130 278 Liczba mieszkańców
 • 67 259 Kobiety
 • 63 019 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie legionowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie legionowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie legionowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu legionowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 149 434 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 77 151 Kobiety
 • 72 283 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie legionowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie legionowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie legionowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu legionowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat legionowski
  40,7 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat legionowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu legionowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat legionowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat legionowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat legionowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • powiat legionowski
  26,5%
  Mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • pow. legionowski
  58,1%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,0% Wdowcy/Wdowy
 • powiat legionowski
  7,0%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 11,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat legionowski
  8,3%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie legionowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,7
  woj. mazowieckie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,5
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 485 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie legionowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -57 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -47 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,44 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat legionowski
  -0,4
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • -2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie legionowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie legionowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie legionowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie legionowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 105 Urodzenia żywe
 • 541 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 564 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,0%
  51,0%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,5
  Mazowieckie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 35,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  35,3
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 97 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 97
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 395 g Średnia waga noworodków
 • 3 331 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 458 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 395 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 355 Waga 3500g - 3999g
 • 355
 • 452 Waga 3000g - 3499g
 • 452
 • 160 Waga 2500g - 2999g
 • 160
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. legionowski
  1,44
  woj. mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. legionowski
  0,70
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,95 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,95
  woj. mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie legionowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 162 Zgony
 • 551 Kobiety
  (Zgony)
 • 611 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,0
  woj. mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 105,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. legionowski
  105,2
  Mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. legionowski
  2,7
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,5
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legionowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat legionowski
  24,5%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 20,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. legionowski
  20,7%
  Mazowieckie
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. legionowski
  8,1%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 264 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  228,2
  Województwo
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Kraj
  246,5
 • 271,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 263,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 279,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat legionowski
  271,2
  woj. mazowieckie
  407,0
  Cała Polska
  475,8
 • 34,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 56,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  34,7
  woj. mazowieckie
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 34,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat legionowski
  34,8
  woj. mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 9,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,1
  Województwo
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. legionowski
  0,9%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie legionowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  14,0
  Mazowieckie
  25,0
  Cała Polska
  38,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  11,0
  Mazowieckie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 11 nieustalona
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 3 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 3 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony17
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 17 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 126 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 613 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 513 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 69 Zameldowania z zagranicy
 • 25 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 549 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 831 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 718 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 631 Saldo migracji
 • 804 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 827 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 577 Saldo migracji wewnętrznych
 • 782 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 795 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 54 Saldo migracji zagranicznych
 • 22 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 32 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie legionowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat legionowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legionowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie legionowskim oddano do użytku 1 469 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie legionowskim to 54 041 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 415 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  64,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 35,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie legionowskim to 4,53 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie legionowskim to 115,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,31% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,70% mieszkań posiada łazienkę, 88,68% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,08% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie legionowskim 1 240 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 6 266 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 6 012 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 671 transakcji (mediana cen - 6 117 zł/m2, średnia - 5 770 zł/m2), a na rynku wtórnym 569 transakcji rynkowych (mediana cen - 6 641 zł/m2, średnia - 6 283 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 266 zł
 • Tutaj
  6 266 zł
  Mazowieckie
  7 845 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 6 266 zł Ogółem
 • 6 266 zł
 • 6 824 zł do 40 m2
 • 6 824 zł
 • 6 526 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 526 zł
 • 6 160 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 160 zł
 • 5 155 zł od 80,1 m2
 • 5 155 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 012 zł
 • Tutaj
  6 012 zł
  woj. mazowieckie
  8 379 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 6 012 zł Ogółem
 • 6 012 zł
 • 6 862 zł do 40 m2
 • 6 862 zł
 • 6 540 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 540 zł
 • 6 260 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 260 zł
 • 5 119 zł od 80,1 m2
 • 5 119 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 240
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2316
  • od 40,1 do 60 m2380
  • od 60,1 do 80 m2298
  • od 80,1 m2246
 • 316 do 40 m2
 • 380 od 40,1 do 60 m2
 • 298 od 60,1 do 80 m2
 • 246 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie legionowskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 117 zł
 • pow. legionowski
  6 117 zł
  woj. mazowieckie
  6 927 zł
  Cała Polska
  6 412 zł
 • 6 117 zł Ogółem
 • 6 117 zł
 • 6 434 zł do 40 m2
 • 6 434 zł
 • 6 271 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 271 zł
 • 6 093 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 093 zł
 • 4 852 zł od 80,1 m2
 • 4 852 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 770 zł
 • Powiat
  5 770 zł
  Mazowieckie
  7 790 zł
  Polska
  6 899 zł
 • 5 770 zł Ogółem
 • 5 770 zł
 • 6 502 zł do 40 m2
 • 6 502 zł
 • 6 263 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 263 zł
 • 6 104 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 104 zł
 • 4 851 zł od 80,1 m2
 • 4 851 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 671
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2215
  • od 40,1 do 60 m2173
  • od 60,1 do 80 m2151
  • od 80,1 m2132
 • 215 do 40 m2
 • 173 od 40,1 do 60 m2
 • 151 od 60,1 do 80 m2
 • 132 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 641 zł
 • Tutaj
  6 641 zł
  woj. mazowieckie
  8 768 zł
  Kraj
  5 254 zł
 • 6 641 zł Ogółem
 • 6 641 zł
 • 7 818 zł do 40 m2
 • 7 818 zł
 • 6 853 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 853 zł
 • 6 424 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 424 zł
 • 5 562 zł od 80,1 m2
 • 5 562 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 283 zł
 • Powiat
  6 283 zł
  Mazowieckie
  8 984 zł
  Cały kraj
  5 903 zł
 • 6 283 zł Ogółem
 • 6 283 zł
 • 7 688 zł do 40 m2
 • 7 688 zł
 • 6 768 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 768 zł
 • 6 419 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 419 zł
 • 5 420 zł od 80,1 m2
 • 5 420 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 569
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2101
  • od 40,1 do 60 m2207
  • od 60,1 do 80 m2147
  • od 80,1 m2114
 • 101 do 40 m2
 • 207 od 40,1 do 60 m2
 • 147 od 60,1 do 80 m2
 • 114 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 041 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 414,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat legionowski
  414,80
  Mazowieckie
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 91,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  91,90 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 38,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  38,10 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. legionowski
  4,24
  Mazowieckie
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,41
  woj. mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat legionowski
  0,57
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 469 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 11,28 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  11,28
  woj. mazowieckie
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6 657 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,53 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat legionowski
  4,53
  Mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 51,10 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat legionowski
  51,10
  Mazowieckie
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 170 196 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 115,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  115,9 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 1,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,31 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,31%
  Województwo
  97,17%
  Cała Polska
  97,71%
 • 97,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  97,94%
  woj. mazowieckie
  94,94%
  Kraj
  95,10%
 • 97,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  97,70%
  Województwo
  93,71%
  Polska
  93,66%
 • 88,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat legionowski
  88,68%
  Województwo
  88,15%
  Kraj
  85,62%
 • 77,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  77,08%
  Mazowieckie
  59,35%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat legionowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie legionowskim na 1000 mieszkańców pracuje 430osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie legionowskim wynosiło w 2022 roku 5,8% (5,8% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legionowskim wynosiło 6 034,24 PLN, co odpowiada 90.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legionowskiego 11 929 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 158 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 771.

  5,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legionowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,6% w przemyśle i budownictwie, a 25,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 430 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. legionowski
  430,0
  woj. mazowieckie
  442,0
  Polska
  402,0
 • 5,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,8% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Powiat
  5,8%
  Mazowieckie
  4,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie legionowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie legionowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie legionowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 034 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat legionowski
  6 034 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie legionowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 11 929 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 158 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 771 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,6% Przemysł i budownictwo
 • 11,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 29,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 43,3% Pozostałe
 • 58,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie legionowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat legionowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,1
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 34,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,6
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 94,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  94,7
  Mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat legionowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie legionowskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 20 556 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 15 991 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 579 nowych podmiotów, a 899 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 579) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (1 074) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 417) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (612) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie legionowskim najwięcej (1 581) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (20 125) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (121) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,0% (4 101) podmiotów, a 79,5% (16 334) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie legionowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.0%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 556 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 121 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 101 Przemysł i budownictwo
 • 16 334 Pozostała działalność
 • 1 579 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie legionowskim w 2022 roku
 • 899 Podmioty wyrejestrowane w powiecie legionowskim w 2022 roku
 • 15 991 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 125 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 20 125
 • 365 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 365
 • 62 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 62
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 20 552 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 20 552
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 1 800 Spółki handlowe ogółem
 • 1 800
 • 103  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 103
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 1 534  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 534
 • 100    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 100
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1 581 Spółki cywilne ogółem
 • 1 581
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 991 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 204 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 204
 • 2 372 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2 372
 • 2 155 Budownictwo
 • 2 155
 • 1 329 Informacja i komunikacja
 • 1 329
 • 1 095 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 095
 • 1 049 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 049
 • 947 Transport i gospodarka magazynowa
 • 947
 • 801 Pozostała działalność
 • 801
 • 797 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 797
 • 611 Edukacja
 • 611
 • 467 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 467
 • 456 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 456
 • 315 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 315
 • 226 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 226
 • 95 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 95
 • 59 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 59
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legionowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie legionowskim stwierdzono 2 909 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,42 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie legionowskim wynosi 63,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu legionowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,32 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 12,74 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,25 (50%), drogowe - 1,94 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 909 Przestępstwa ogółem
 • 2 909
 • 1 987 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 987
 • 552 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 552
 • 252 Przestępstwa drogowe
 • 252
 • 33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 33
 • 1 653 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 653
 • 22,42 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  22,42
  Mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 15,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,32
  woj. mazowieckie
  14,84
  Polska
  12,98
 • 4,25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,25
  Województwo
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 1,94 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. legionowski
  1,94
  woj. mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. legionowski
  0,25
  Województwo
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 12,74 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. legionowski
  12,74
  Województwo
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  63%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  woj. mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat legionowski
  50%
  Mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. legionowski
  98%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Mazowieckie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  43%
  Województwo
  42%
  Polska
  51%

Powiat legionowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu legionowskiego wyniosła w 2022 roku 164,6 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu legionowskiego - 26.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 37,6 mln złotych, czyli 22,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu legionowskiego wyniosła w 2022 roku 151,1 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (44.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.6%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.6%). W budżecie powiatu legionowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 478 złotych na mieszkańca (41,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,6 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie legionowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu legionowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu legionowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  92,9 mln

  824(100%)

  86,4 mln

  759(100%)

  93,5 mln

  813(100%)

  99,2 mln

  855(100%)

  119,0 mln

  1,0 tys(100%)

  115,1 mln

  909(100%)

  131,6 mln

  1,0 tys(100%)

  164,6 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,1 mln

  204(24.8%)

  19,7 mln

  172(22.8%)

  21,1 mln

  183(22.6%)

  23,5 mln

  201(23.7%)

  26,5 mln

  223(22.2%)

  25,5 mln

  212(22.1%)

  30,0 mln

  247(22.8%)

  43,5 mln

  334(26.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,6 mln

  129(15.7%)

  8,3 mln

  72,8(9.6%)

  11,5 mln

  99,9(12.3%)

  9,5 mln

  81,5(9.6%)

  11,6 mln

  97,5(9.7%)

  9,6 mln

  80,0(8.3%)

  16,5 mln

  136(12.5%)

  31,1 mln

  238(18.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  17,7 mln

  156(19%)

  18,9 mln

  165(21.9%)

  18,8 mln

  163(20.1%)

  20,3 mln

  174(20.5%)

  22,9 mln

  193(19.2%)

  22,9 mln

  191(19.9%)

  23,9 mln

  197(18.2%)

  25,4 mln

  195(15.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,1 mln

  71,4(8.7%)

  9,1 mln

  79,4(10.5%)

  9,4 mln

  81,6(10.1%)

  9,6 mln

  82,2(9.7%)

  10,6 mln

  89,3(8.9%)

  11,4 mln

  95,4(9.9%)

  14,2 mln

  117(10.8%)

  12,9 mln

  99,3(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,6 mln

  40,9(5%)

  4,9 mln

  42,8(5.7%)

  5,8 mln

  50,6(6.2%)

  5,6 mln

  47,7(5.6%)

  7,6 mln

  64,4(6.4%)

  6,9 mln

  57,3(6%)

  7,3 mln

  59,8(5.5%)

  11,7 mln

  89,5(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  97,4(11.9%)

  12,0 mln

  105(13.8%)

  6,6 mln

  57,6(7.1%)

  7,5 mln

  64,1(7.5%)

  9,9 mln

  83,1(8.3%)

  9,1 mln

  75,6(7.9%)

  9,5 mln

  78,1(7.2%)

  10,6 mln

  81,3(6.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  31,0(3.8%)

  3,4 mln

  29,4(3.9%)

  3,7 mln

  31,8(3.9%)

  3,8 mln

  32,5(3.8%)

  4,1 mln

  34,2(3.4%)

  4,2 mln

  35,4(3.7%)

  4,2 mln

  34,5(3.2%)

  4,5 mln

  34,7(2.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,7 mln

  24,2(2.9%)

  3,1 mln

  27,0(3.6%)

  3,7 mln

  32,1(4%)

  4,1 mln

  34,9(4.1%)

  4,4 mln

  37,2(3.7%)

  5,0 mln

  41,3(4.3%)

  5,0 mln

  41,2(3.8%)

  4,5 mln

  34,2(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  39,6(4.8%)

  3,0 mln

  25,9(3.4%)

  2,5 mln

  21,8(2.7%)

  3,0 mln

  25,5(3%)

  5,7 mln

  48,3(4.8%)

  6,6 mln

  54,9(5.7%)

  6,2 mln

  50,8(4.7%)

  4,1 mln

  31,7(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  760,0 tys

  6,7(0.8%)

  1,1 mln

  9,3(1.2%)

  420,0 tys

  3,6(0.4%)

  886,5 tys

  7,6(0.9%)

  1,1 mln

  9,0(0.9%)

  639,7 tys

  5,3(0.6%)

  1,2 mln

  9,8(0.9%)

  2,0 mln

  15,7(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  819,1 tys

  7,2(0.9%)

  1,2 mln

  10,2(1.3%)

  1,2 mln

  10,1(1.2%)

  1,3 mln

  10,8(1.3%)

  2,7 mln

  23,1(2.3%)

  1,7 mln

  13,8(1.4%)

  1,7 mln

  14,1(1.3%)

  1,8 mln

  14,0(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  826,9 tys

  7,3(0.9%)

  846,5 tys

  7,4(1%)

  855,7 tys

  7,4(0.9%)

  864,3 tys

  7,4(0.9%)

  1,0 mln

  8,6(0.9%)

  904,6 tys

  7,5(0.8%)

  1,0 mln

  8,3(0.8%)

  1,2 mln

  9,0(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  295,3 tys

  2,6(0.3%)

  298,5 tys

  2,6(0.3%)

  573,0 tys

  5,0(0.6%)

  501,7 tys

  4,3(0.5%)

  605,1 tys

  5,1(0.5%)

  231,3 tys

  1,9(0.2%)

  387,7 tys

  3,2(0.3%)

  509,1 tys

  3,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  241,3 tys

  2,1(0.3%)

  310,5 tys

  2,7(0.3%)

  306,8 tys

  2,6(0.3%)

  300,7 tys

  2,5(0.3%)

  326,5 tys

  2,7(0.3%)

  326,7 tys

  2,7(0.2%)

  325,9 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  183,7 tys

  1,6(0.2%)

  235,1 tys

  2,1(0.3%)

  213,1 tys

  1,8(0.2%)

  518,8 tys

  4,4(0.5%)

  332,3 tys

  2,8(0.3%)

  66,6 tys

  0,6(0.1%)

  125,4 tys

  1,0(0.1%)

  109,1 tys

  0,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  112,5 tys

  1,0(0.1%)

  147,1 tys

  1,3(0.2%)

  89,8 tys

  0,8(0.1%)

  86,4 tys

  0,7(0.1%)

  98,8 tys

  0,8(0.1%)

  42,6 tys

  0,4(0%)

  124,7 tys

  1,0(0.1%)

  60,0 tys

  0,5(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  17,6 tys

  0,2(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  124,4 tys

  1,0(0.1%)

  33,6 tys

  0,3(0%)

  41,9 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,4 tys

  0,1(0%)

  52,4 tys

  0,5(0.1%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  60,2 tys

  0,5(0.1%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,5 tys

  0,5(0.1%)

  62,2 tys

  0,5(0.1%)

  69,5 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  118,7 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  78,7 tys

  0,7(0.1%)

  35,0 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  180,8 tys

  1,5(0.2%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie legionowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu legionowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat legionowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu legionowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  90,2 mln

  800(100%)

  90,1 mln

  792(100%)

  95,8 mln

  833(100%)

  100,8 mln

  868(100%)

  115,7 mln

  983(100%)

  128,6 mln

  1,0 tys(100%)

  147,5 mln

  1,2 tys(100%)

  151,1 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  40,1 mln

  354(44.5%)

  43,3 mln

  379(48.1%)

  47,8 mln

  414(49.9%)

  53,5 mln

  458(53.1%)

  61,4 mln

  518(53%)

  58,7 mln

  489(45.6%)

  68,1 mln

  560(46.2%)

  66,8 mln

  513(44.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,0 mln

  212(26.6%)

  23,7 mln

  207(26.3%)

  24,9 mln

  216(26%)

  24,7 mln

  212(24.6%)

  27,1 mln

  229(23.4%)

  39,6 mln

  331(30.8%)

  48,6 mln

  400(32.9%)

  43,3 mln

  332(28.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  39,2(4.9%)

  4,7 mln

  41,3(5.2%)

  5,6 mln

  48,8(5.9%)

  5,3 mln

  45,7(5.3%)

  6,4 mln

  53,8(5.5%)

  6,5 mln

  54,5(5.1%)

  7,1 mln

  58,7(4.8%)

  11,5 mln

  87,9(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  50,1(6.3%)

  6,0 mln

  52,1(6.6%)

  3,8 mln

  33,3(4%)

  4,3 mln

  36,9(4.3%)

  5,1 mln

  43,0(4.4%)

  6,1 mln

  51,2(4.8%)

  6,0 mln

  49,1(4%)

  6,4 mln

  49,1(4.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,9 mln

  43,3(5.4%)

  1,6 mln

  14,3(1.8%)

  764,8 tys

  6,6(0.8%)

  235,8 tys

  2,0(0.2%)

  2,3 mln

  19,6(2%)

  2,5 mln

  20,7(1.9%)

  1,7 mln

  13,8(1.1%)

  5,4 mln

  41,2(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 mln

  19,0(2.4%)

  3,1 mln

  26,8(3.4%)

  2,9 mln

  25,0(3%)

  2,9 mln

  24,6(2.8%)

  3,3 mln

  27,8(2.8%)

  3,5 mln

  29,5(2.8%)

  3,8 mln

  31,6(2.6%)

  3,5 mln

  27,0(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  26,1(3.3%)

  2,5 mln

  21,4(2.7%)

  2,0 mln

  17,5(2.1%)

  2,1 mln

  17,7(2.1%)

  2,1 mln

  17,9(1.8%)

  2,3 mln

  19,1(1.8%)

  3,3 mln

  27,2(2.2%)

  3,2 mln

  24,6(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  20,3(2.6%)

  2,2 mln

  19,1(2.4%)

  1,8 mln

  15,3(1.8%)

  2,1 mln

  18,0(2.1%)

  2,2 mln

  18,2(1.9%)

  2,1 mln

  17,9(1.7%)

  2,1 mln

  17,3(1.4%)

  2,4 mln

  18,2(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  926,9 tys

  8,2(1%)

  785,0 tys

  6,9(0.9%)

  424,5 tys

  3,7(0.4%)

  335,1 tys

  2,9(0.3%)

  377,8 tys

  3,2(0.3%)

  339,0 tys

  2,8(0.3%)

  190,2 tys

  1,6(0.1%)

  1,5 mln

  11,8(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  13,2(1.7%)

  880,5 tys

  7,7(1%)

  1,7 mln

  14,9(1.8%)

  577,3 tys

  4,9(0.6%)

  290,5 tys

  2,4(0.3%)

  445,9 tys

  3,7(0.3%)

  572,6 tys

  4,7(0.4%)

  1,3 mln

  10,1(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  972,0 tys

  8,6(1.1%)

  814,6 tys

  7,1(0.9%)

  863,5 tys

  7,5(0.9%)

  962,4 tys

  8,2(1%)

  1,0 mln

  8,7(0.9%)

  1,4 mln

  11,4(1.1%)

  1,1 mln

  9,1(0.7%)

  1,1 mln

  8,8(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  241,3 tys

  2,1(0.3%)

  310,5 tys

  2,7(0.3%)

  306,8 tys

  2,6(0.3%)

  300,7 tys

  2,5(0.3%)

  326,5 tys

  2,7(0.3%)

  326,2 tys

  2,7(0.2%)

  325,9 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  230,7 tys

  2,0(0.3%)

  243,6 tys

  2,1(0.3%)

  231,8 tys

  2,0(0.2%)

  235,0 tys

  2,0(0.2%)

  35,3 tys

  0,3(0%)

  36,3 tys

  0,3(0%)

  29,4 tys

  0,2(0%)

  136,0 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,5 tys

  0,2(0%)

  728

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  30,3 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,5(0%)

  77,3 tys

  0,6(0.1%)

  82,5 tys

  0,7(0.1%)

  20,9 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,9 tys

  0,1(0%)

  30,7 tys

  0,3(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  10,5 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  9,3 tys

  0,1(0%)

  408

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  417

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  252

  0,0(0%)

  34,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,5 tys

  0,5(0.1%)

  62,2 tys

  0,5(0.1%)

  69,5 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  53,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  80,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat legionowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 488 mieszkańców powiatu legionowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 790 kobiet oraz 15 699 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 34,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,9% wykształcenie policealne, 14,6% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 12,8% mieszkańców powiatu legionowskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 8,7% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu legionowskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie legionowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (38,6%) oraz średnie zawodowe (15,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (29,9%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2021 w powiecie legionowskim mieściło się 60 przedszkoli, w których do 273 oddziałów uczęszczało 5 020 dzieci (2 467 dziewczynek oraz 2 553 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie legionowskim mieściło się 27 przedszkoli, w których do 117 oddziałów uczęszczało 2 760 dzieci (1 311 dziewczynek oraz 1 449 chłopców). Dostępnych było 2 640 miejsc.

  18,2% mieszkańców powiatu legionowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 899 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 33 szkoły podstawowe, w których w 659 oddziałach uczyło się 12 780 uczniów (6 214 kobiet oraz 6 566 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie legionowskim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 300 oddziałach uczyło się 6 454 uczniów (3 123 kobiety oraz 3 331 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,2% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,87.

  W powiecie legionowskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 85 oddziałach uczyło się 2 290 uczniów (1 186 kobiet oraz 1 104 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 408 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie legionowskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 572 uczniów (815 kobiet oraz 757 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 492 absolwentów.

  W powiecie legionowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 272 uczniów (95 kobiet oraz 177 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,9 uczniów. 27,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców powiatu legionowskiego w wieku potencjalnej nauki (23,2% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 34,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  34,5%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 38,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  37,3%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,9% Wykształcenie policealne
 • powiat legionowski
  3,9%
  Mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  14,6%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. legionowski
  18,8%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 12,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat legionowski
  12,8%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 10,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,1%
  Mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  8,7%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 8,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat legionowski
  3,6%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 899 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  899,0
  Mazowieckie
  925,0
  Polska
  883,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. legionowski
  0,68
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 60Przedszkola
 • 18 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 273 Oddziały
 • 32 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 8 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 317 Miejsca
  (rok 2018)
 • 36 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat legionowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 020 Dzieci
 • 2 467 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 553 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 92 2 lata i mniej
 • 92
 • 1 258 3 lata
 • 1 258
 • 1 359 4 lata
 • 1 359
 • 1 330 5 lata
 • 1 330
 • 959 6 lat
 • 959
 • 22 7 lat i więcej
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41
 • 620 3 lata
 • 620
 • 666 4 lata
 • 666
 • 656 5 lata
 • 656
 • 473 6 lat
 • 473
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 51 2 lata i mniej
 • 51
 • 638 3 lata
 • 638
 • 693 4 lata
 • 693
 • 674 5 lata
 • 674
 • 486 6 lat
 • 486
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 696 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 374,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 371,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 41,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8Punkty przedszkolne
 • 13 Oddziały
 • 193 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat legionowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 114 Dzieci
 • 35 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 79 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 30,7%
  69,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 28 3 lata
 • 28
 • 36 4 lata
 • 36
 • 26 5 lata
 • 26
 • 10 6 lat
 • 10
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 13 4 lata
 • 13
 • 7 5 lata
 • 7
 • 2 6 lat
 • 2
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 19 3 lata
 • 19
 • 23 4 lata
 • 23
 • 19 5 lata
 • 19
 • 8 6 lat
 • 8
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat legionowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 619 Oddziały
 • 12 647 Uczniowie
 • 6 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 483 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 1 539 Uczniowie w 1 klasie
 • 790 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 749 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 368 Absolwenci
 • 642 Kobiety
  (absolwenci)
 • 726 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 40 Oddziały
 • 133 Uczniowie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,6%
  62,4%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,4
  Mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,4
 • 19,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,4
 • 20,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,4
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 934,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 783,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 150,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat legionowski
  92,87
  woj. mazowieckie
  98,13
  Cały kraj
  95,71
 • 91,99 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,99
  Województwo
  97,07
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat legionowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat legionowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat legionowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 79 Oddziały
 • 2 096 Uczniowie
 • 1 092 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 004 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,1%
  47,9%
 • 557 Uczniowie w 1 klasie
 • 289 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 268 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 392 Absolwenci
 • 201 Kobiety
  (absolwenci)
 • 191 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 194 Uczniowie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 16 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. legionowski
  26,9
  Mazowieckie
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 161,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 118,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat legionowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 111 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  27,2
  Województwo
  17,7
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat legionowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat legionowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat legionowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legionowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie legionowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie legionowskim znajdowało się 9 hoteli (2 ★★★★, 5 ★★★, 1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5 (całoroczne: 4)
  • pokoje gościnne: 4
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 119, liczba miejsc: 7 021)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 9
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 11
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 13


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie legionowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie legionowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 850 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 714 (uczestnicy: 60 142)
  • seanse filmowe: 28 (uczestnicy: 2 676)
  • wystawy: 33 (uczestnicy: 4 843)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 2 250)
  • koncerty: 100 (uczestnicy: 14 743)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 133 (uczestnicy: 5 048)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 74 (uczestnicy: 2 962)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 1 120)
  • pokazy teatralne: 89 (uczestnicy: 7 385)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 2 500)
  • warsztaty: 171 (uczestnicy: 4 094)
  • inne: 54 (uczestnicy: 12 521)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 177 (członkowie: 2 147)
  • plastyczne/techniczne: 55 (członkowie: 597)
  • taneczne: 32 (członkowie: 389)
  • muzyczne: 45 (członkowie: 554)
  • informatyczne: 6 (członkowie: 50)
  • teatralne: 7 (członkowie: 59)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 13 (członkowie: 138)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 11 (członkowie: 259)
  • inne: 8 (członkowie: 101)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 42)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 16)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • politechniczne: 1
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 598)
  • teatralne: 7 (członkowie: 92)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 42)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 163)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 210)
  • taneczne: 8 (członkowie: 91)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie legionowskim działało 1 kino posiadające 4 sale z 591 miejscami na widowni. Odbyły się 7 053 seanse, na które przyszło 135 093 widzów, w tym 1 744 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 29 412 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie legionowskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 9 762 zwiedzających, co daje 753 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie legionowskim działało 16 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 240 279 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 34 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 230 963 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 118
  • dostępne dla czytelników: 53
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 52
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie legionowskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 265 268 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 525. Odnotowano 290 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 11 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 18 119 wolumenów. Odnotowano 60 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 18
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie legionowskim działało 31 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 196 członków. Zarejestrowano 3 014 ćwiczących (mężczyźni: 2 178, kobiety: 836, chłopcy do lat 18: 1 668, dziewczęta do lat 18: 640). Aktywnych było 45 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (75) oraz inne osoby (19).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie legionowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legionowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat legionowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 33 wypadków drogowych w powiecie legionowskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 33 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 25,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,4 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 44,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie legionowskim zarejestrowanych było 117 044 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 90 579 samochodów osobowych (703,1 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 14 287 samochodów ciężarowych (142,2 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 372 autobusów (3,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski), 4 029 ciągników siodłowych (33,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 664 motocykli (36,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 14,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 16,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 9,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 17,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie legionowskim znajdowało się 98 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 28 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 28 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie legionowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 33 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 33 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 27 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie legionowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 25,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat legionowski
  25,3
  Województwo
  52,6
  Polska
  56,5
 • 5,37 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. legionowski
  5,4
  Mazowieckie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 25,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  25,3
  woj. mazowieckie
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat legionowski
  11,1
  Mazowieckie
  6,9
  Kraj
  6,6
 • 44,43 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  44,4
  Mazowieckie
  65,7
  Polska
  77,6
 • 21,21 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat legionowski
  21,2
  Mazowieckie
  10,0
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. legionowski
  100,0
  woj. mazowieckie
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 117 044 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie legionowskim w 2021 roku
 • 90 579 Samochody osobowe
 • 14 287 Samochody ciężarowe
 • 89 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 372 Autobusy
 • 1 578 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 4 030 Ciągniki samochodowe
 • 4 029   Ciągniki siodłowe
 • 1 534 Ciągniki rolnicze
 • 4 664 Motocykle
 • 1 206   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 832 Motorowery
 • 90 579Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Samochody osobowe w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 703,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  703,1
  Mazowieckie
  742,4
  Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 071
  • 1400-1649 kg20 525
  • 1650-1899 kg23 453
  • 1900 kg i więcej34 530
 • 12 071 do 1399 kg
 • 20 525 1400-1649 kg
 • 23 453 1650-1899 kg
 • 34 530 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 29 554 do 1399 cm3
 • 29 554
 • 51 596 1400-1999 cm3
 • 51 596
 • 9 429 2000 i więcej cm3
 • 9 429
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna47 609
  • olej napędowy27 274
  • gaz (LPG)12 233
  • pozostałe3 463
 • 47 609 benzyna
 • 27 274 olej napędowy
 • 12 233 gaz (LPG)
 • 3 463 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 7 052 do 1 roku
 • 7 052
 • 4 218 2 lata
 • 4 218
 • 3 790 3 lata
 • 3 790
 • 7 489 4-5 lat
 • 7 489
 • 4 741 6-7 lat
 • 4 741
 • 4 124 8-9 lat
 • 4 124
 • 5 253 10-11 lat
 • 5 253
 • 13 880 12-15 lat
 • 13 880
 • 15 282 16-20 lat
 • 15 282
 • 11 471 21-25 lat
 • 11 471
 • 6 049 26-30 lat
 • 6 049
 • 7 230 31 lat i więcej
 • 7 230
 • 14,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie legionowskim
 • powiat legionowski
  14,7 lat
  woj. mazowieckie
  17,5 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 14 287Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 142,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  142,2
  Województwo
  137,1
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 325 do 999 kg
 • 7 325
 • 4 736 1000-1499 kg
 • 4 736
 • 770 1500-2999 kg
 • 770
 • 85 3000-3499 kg
 • 85
 • 159 3500-4999 kg
 • 159
 • 321 5000-6999 kg
 • 321
 • 262 7000-9999 kg
 • 262
 • 412 10000-14999 kg
 • 412
 • 217 15000 kg i więcej
 • 217
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 086
  • olej napędowy10 879
  • gaz (LPG)862
  • pozostałe460
 • 2 086 benzyna
 • 10 879 olej napędowy
 • 862 gaz (LPG)
 • 460 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 874 do 1 roku
 • 874
 • 616 2 lata
 • 616
 • 645 3 lata
 • 645
 • 1 073 4-5 lat
 • 1 073
 • 926 6-7 lat
 • 926
 • 659 8-9 lat
 • 659
 • 866 10-11 lat
 • 866
 • 1 763 12-15 lat
 • 1 763
 • 2 004 16-20 lat
 • 2 004
 • 1 986 21-25 lat
 • 1 986
 • 967 26-30 lat
 • 967
 • 1 908 31 lat i więcej
 • 1 908
 • 16,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie legionowskim
 • pow. legionowski
  16,0 lat
  Mazowieckie
  18,4 lat
  Cała Polska
  19,6 lat
 • 372Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Autobusy w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. legionowski
  3,1
  Mazowieckie
  3,9
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy353
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe16
 • 3 benzyna
 • 353 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 16 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 9 2 lata
 • 9
 • 9 3 lata
 • 9
 • 33 4-5 lat
 • 33
 • 8 6-7 lat
 • 8
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 19 10-11 lat
 • 19
 • 57 12-15 lat
 • 57
 • 34 16-20 lat
 • 34
 • 42 21-25 lat
 • 42
 • 29 26-30 lat
 • 29
 • 123 31 lat i więcej
 • 123
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie legionowskim
 • Tutaj
  21,4 lat
  Województwo
  19,7 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 4 029Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 33,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  33,1
  Województwo
  23,5
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy3 794
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe224
 • 11 benzyna
 • 3 794 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 224 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 400 do 1 roku
 • 400
 • 402 2 lata
 • 402
 • 539 3 lata
 • 539
 • 626 4-5 lat
 • 626
 • 297 6-7 lat
 • 297
 • 293 8-9 lat
 • 293
 • 148 10-11 lat
 • 148
 • 517 12-15 lat
 • 517
 • 436 16-20 lat
 • 436
 • 247 21-25 lat
 • 247
 • 41 26-30 lat
 • 41
 • 83 31 lat i więcej
 • 83
 • 9,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie legionowskim
 • powiat legionowski
  9,0 lat
  woj. mazowieckie
  10,1 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 4 664Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie legionowskim
 • Motocykle w powiecie legionowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 36,2 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. legionowski
  36,2
  woj. mazowieckie
  42,2
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 231 do 1 roku
 • 231
 • 127 2 lata
 • 127
 • 108 3 lata
 • 108
 • 265 4-5 lat
 • 265
 • 353 6-7 lat
 • 353
 • 195 8-9 lat
 • 195
 • 259 10-11 lat
 • 259
 • 793 12-15 lat
 • 793
 • 772 16-20 lat
 • 772
 • 561 21-25 lat
 • 561
 • 246 26-30 lat
 • 246
 • 754 31 lat i więcej
 • 754
 • 17,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie legionowskim
 • Powiat
  17,0 lat
  Mazowieckie
  21,9 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 47 km  Będących pod zarządem gminy
 • 28 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 23 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie legionowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 497,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  2 497,5 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Kraj
  624,0 km
 • 7,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  7,5 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 28 Liczba licencji na taksówki
 • 28 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami