Żarki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Żarki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Żarki to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu myszkowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Żarki.
 • 4 360 Liczba mieszkańców
 • 25,4 km² Powierzchnia
 • 171,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • SMY Tablice rejestracyjne
 • Klemens Stanisław Podlejski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.363350.6251 Współrzędne GPS
 • 2409054 TERYT (TERC)
 • 0932643 SIMC
Herb miasta Żarki
Żarki herb

Jak Żarki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Żarki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Żarki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Żarki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
55Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
56Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
72Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
75Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
85Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
90Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
115Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
120Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
128Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
164Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
175Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
178Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
180Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
198Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
231Miasta o największej powierzchni w Polsce

Żarki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-310Poczta Żarki, ul. Kościuszki 15
42-310Skrytki Pocztowe Poczta Żarki, ul. Kościuszki 15

Żarki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Żarkach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Myszkowie (podlega pod: ZUS Oddział w Częstochowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-17.15*, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sikorskiego 57
42-300 Myszków
Urząd Miasta i Gminy Żarki
(34) 314-80-36
(34) 316-10-78
ul. Kościuszki 15/17
42-310 Żarki

Żarki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Żarki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 360, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 1,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Żarek zawarli w 2022 roku 19 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  23,8% mieszkańców Żarek jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Żarki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,00 na 1000 mieszkańców Żarek. W 2022 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 54,5% dziewczynek i 45,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 316 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,4% zgonów w Żarkach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w Żarkach były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Żarek przypada 12.51 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 43 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 47 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Żarek -4. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  57,4% mieszkańców Żarek jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Żarek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 360 Liczba mieszkańców
 • 2 248 Kobiety
 • 2 112 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Żarkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Żarkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Żarkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Żarek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,3 lat
  śląskie
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Żarki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Żarek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Żarki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Żarki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Żarki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 23,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  23,8%
  woj. śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 18,7% Kobiety
  (Panny)
 • 29,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,3%
  śląskie
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,6%
  Województwo
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 17,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Żarki
  6,9%
  śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. śląskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Żarkach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,3
  woj. śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Żarki
  1,7
  woj. śląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Żarkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Żarki
  -5,0
  Województwo
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Żarkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Żarkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Żarkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Żarkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,5%
  45,5%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,5
  Województwo
  7,3
  Polska
  8,1
 • 30,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Żarki
  30,9
  śląskie
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 316 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 285 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 342 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 316 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 114 Waga 3500g - 3999g
 • 114
 • 217 Waga 3000g - 3499g
 • 217
 • 65 Waga 2500g - 2999g
 • 65
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Żarki
  1,22
  Województwo
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Żarki
  0,56
  Województwo
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,50
  woj. śląskie
  0,56
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Żarkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Zgony
 • 27 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,1%
  50,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Żarki
  12,5
  śląskie
  13,0
  Cała Polska
  11,9
 • 198,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  198,5
  woj. śląskie
  179,4
  Cały kraj
  147,0
 • 6,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Żarki
  6,6
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie myszkowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  39,4%
  woj. śląskie
  36,4%
  Polska
  36,0%
 • 21,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,9%
  Województwo
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  śląskie
  5,2%
  Cała Polska
  6,7%
 • 65 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,4
  Kraj
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Cały kraj
  70,6
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  288,4
  śląskie
  315,1
  Cały kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,1
  Kraj
  253,9
 • 519,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 512,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 527,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Żarki
  519,8
  Województwo
  473,7
  Cały kraj
  426,2
 • 82,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Żarki
  82,0
  Województwo
  63,1
  Cała Polska
  62,9
 • 22,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Żarki
  22,5
  woj. śląskie
  39,0
  Cały kraj
  33,8
 • 2,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,8
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,2%
  śląskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 43 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 47 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Żarkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Żarki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żarki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Żarkach oddano do użytku 36 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Żarkach to 1 636 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  55,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 44,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Żarkach to 3,69 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Żarkach to 113,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,91% mieszkań posiada łazienkę, 78,97% korzysta z centralnego ogrzewania, a 53,97% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myszkowskiego.

  Powiat myszkowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 636 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 373,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  373,70
  Województwo
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  94,10 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 35,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Żarki
  35,20 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,39
  śląskie
  3,79
  Cała Polska
  3,83
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,68
  śląskie
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,61
  śląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 36 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 8,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  8,22
  Województwo
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 133 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,69 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,69
  Województwo
  4,13
  Cały kraj
  3,89
 • 30,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  30,38
  śląskie
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 4 070 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 113,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Żarki
  113,1 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,93 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,93 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,13%
  woj. śląskie
  99,06%
  Cały kraj
  97,75%
 • 95,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Żarki
  95,11%
  śląskie
  96,69%
  Kraj
  95,18%
 • 89,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Żarki
  89,91%
  śląskie
  95,74%
  Cała Polska
  93,75%
 • 78,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  78,97%
  woj. śląskie
  84,47%
  Kraj
  85,83%
 • 53,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  53,97%
  woj. śląskie
  68,55%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Żarki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Żarkach na 1000 mieszkańców pracuje 153osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Żarkach wynosiło w 2023 roku 6,2% (6,2% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żarkach wynosiło 5 629,12 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Żarek 354 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 328 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -26.

  10,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Żarek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,6% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 153 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Żarki
  153,0
  woj. śląskie
  282,0
  Polska
  259,0
 • 7,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,4% Kobiety
 • 7,5% Mężczyźni
 • Miasto
  6,2%
  woj. śląskie
  3,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Żarkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Żarkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Żarkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 007 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Żarki
  5 629 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Żarkach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 354 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 328 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -26 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 10,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,6% Przemysł i budownictwo
 • 28,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,3% Pozostałe
 • 42,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Żarkach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 674 Pracujący ogółem
 • 385 Kobiety
 • 289 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Żarkach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,4% W wieku produkcyjnym
 • 52,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Żarki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Żarki
  74,3
  śląskie
  70,5
  Polska
  69,0
 • 41,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  41,8
  woj. śląskie
  41,1
  Polska
  38,2
 • 128,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  128,9
  woj. śląskie
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Żarki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Żarkach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 678 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 552 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 34 nowe podmioty, a 36 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (70) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (31) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (72) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (17) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Żarkach najwięcej (32) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (650) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,7% (222) podmiotów, a 65,9% (447) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Żarkach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.2%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 678 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 222 Przemysł i budownictwo
 • 447 Pozostała działalność
 • 34 Podmioty nowo zarejestrowane w Żarkach w 2023 roku
 • 36 Podmioty wyrejestrowane w Żarkach w 2023 roku
 • 552 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 650 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 650
 • 23 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 23
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 678 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 678
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 35 Spółki handlowe ogółem
 • 35
 • 30  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 30
 • 32 Spółki cywilne ogółem
 • 32
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 552 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 161 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 161
 • 121 Przetwórstwo przemysłowe
 • 121
 • 65 Budownictwo
 • 65
 • 37 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 37
 • 29 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 29
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 25 Pozostała działalność
 • 25
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 18 Edukacja
 • 18
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żarki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Żarkach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 123 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 27,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Żarkach wynosi 85,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Żarek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 14,86 (wykrywalność 90%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,16 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,60 (60%), drogowe - 2,36 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Żarek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Żarki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 123 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 123
 • 45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 45
 • 65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 65
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 33 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 33
 • 27,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Żarki
  27,94
  śląskie
  35,08
  Kraj
  22,81
 • 10,16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Żarki
  10,16
  śląskie
  14,39
  Polska
  12,98
 • 14,86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Żarki
  14,86
  Województwo
  17,79
  Polska
  6,99
 • 2,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,36
  śląskie
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,41
  śląskie
  0,44
  Cała Polska
  0,35
 • 7,60 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,60
  Województwo
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Żarki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Żarki
  86%
  Województwo
  80%
  Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  woj. śląskie
  67%
  Kraj
  63%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  90%
  śląskie
  88%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  89%
  woj. śląskie
  89%
  Polska
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Żarki
  61%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  51%

Żarki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Żarek wyniosła w 2022 roku 58,4 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Żarek - 28.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.5%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,8 mln złotych, czyli 13,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Żarek wyniosła w 2022 roku 60,4 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.9%). W budżecie Żarek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,9 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,4%.
 • Wydatki budżetu w Żarkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Żarek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Żarki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Żarek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,0 mln

  4,5 tys(100%)

  32,3 mln

  3,8 tys(100%)

  40,3 mln

  4,8 tys(100%)

  48,8 mln

  5,8 tys(100%)

  46,7 mln

  5,5 tys(100%)

  44,9 mln

  5,4 tys(100%)

  50,9 mln

  6,2 tys(100%)

  58,4 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,2 mln

  2,2 tys(26.9%)

  10,6 mln

  2,3 tys(32.9%)

  11,2 mln

  2,5 tys(27.8%)

  12,2 mln

  2,7 tys(25.1%)

  13,6 mln

  3,0 tys(29.1%)

  13,8 mln

  3,0 tys(30.8%)

  15,4 mln

  3,4 tys(30.2%)

  16,8 mln

  3,8 tys(28.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,0 mln

  1,5 tys(18.5%)

  1,6 mln

  345(4.9%)

  5,3 mln

  1,2 tys(13.1%)

  9,3 mln

  2,0 tys(19.1%)

  2,4 mln

  532(5.2%)

  3,3 mln

  717(7.2%)

  3,1 mln

  696(6.1%)

  7,3 mln

  1,7 tys(12.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  232,6 tys

  50,9(0.5%)

  173,8 tys

  38,0(0.4%)

  19,7 tys

  4,3(0%)

  151,1 tys

  33,7(0.3%)

  7,2 mln

  1,6 tys(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  992(11.9%)

  4,6 mln

  1,0 tys(14.3%)

  4,9 mln

  1,1 tys(12.1%)

  5,0 mln

  1,1 tys(10.2%)

  5,1 mln

  1,1 tys(11%)

  4,8 mln

  1,1 tys(10.7%)

  5,3 mln

  1,2 tys(10.4%)

  6,1 mln

  1,4 tys(10.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  1,2 tys(14.5%)

  10,6 mln

  2,3 tys(32.9%)

  2,2 mln

  485(5.5%)

  2,4 mln

  525(4.9%)

  2,6 mln

  571(5.6%)

  2,6 mln

  571(5.8%)

  2,5 mln

  552(4.9%)

  3,8 mln

  858(6.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  65,9 tys

  14,5(0.2%)

  72,1 tys

  15,8(0.2%)

  74,4 tys

  16,4(0.2%)

  77,5 tys

  17,0(0.2%)

  102,7 tys

  22,5(0.2%)

  105,2 tys

  23,2(0.2%)

  97,3 tys

  21,7(0.2%)

  1,6 mln

  368(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  405,7 tys

  89,2(1.1%)

  477,6 tys

  105(1.5%)

  242,3 tys

  53,4(0.6%)

  2,9 mln

  630(5.9%)

  3,1 mln

  676(6.6%)

  277,1 tys

  61,1(0.6%)

  299,7 tys

  66,9(0.6%)

  1,4 mln

  314(2.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  607,7 tys

  134(1.6%)

  30,1 tys

  6,6(0.1%)

  12,2 tys

  2,7(0%)

  10,6 tys

  2,3(0%)

  12,2 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  233(2.1%)

  1,4 mln

  314(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,2 mln

  922(11%)

  940,0 tys

  206(2.9%)

  1,1 mln

  244(2.8%)

  1,1 mln

  247(2.3%)

  1,2 mln

  273(2.7%)

  987,9 tys

  218(2.2%)

  982,5 tys

  219(1.9%)

  1,1 mln

  256(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  304,2 tys

  66,9(0.8%)

  175,3 tys

  38,4(0.5%)

  247,9 tys

  54,6(0.6%)

  1,0 mln

  221(2.1%)

  179,5 tys

  39,3(0.4%)

  177,1 tys

  39,0(0.4%)

  1,5 mln

  328(2.9%)

  1,1 mln

  251(1.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  632(7.6%)

  2,0 mln

  433(6.1%)

  3,5 mln

  779(8.8%)

  3,1 mln

  689(6.4%)

  4,1 mln

  895(8.8%)

  800,7 tys

  176(1.8%)

  5,7 mln

  1,3 tys(11.2%)

  570,6 tys

  130(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  304(3.6%)

  412,7 tys

  90,4(1.3%)

  460,2 tys

  101(1.1%)

  401,5 tys

  87,9(0.8%)

  1,4 mln

  296(2.9%)

  3,6 mln

  801(8.1%)

  472,6 tys

  105(0.9%)

  442,3 tys

  101(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  199,0 tys

  43,8(0.5%)

  143,2 tys

  31,4(0.4%)

  105,3 tys

  23,2(0.3%)

  128,0 tys

  28,0(0.3%)

  236,3 tys

  51,7(0.5%)

  171,3 tys

  37,7(0.4%)

  106,4 tys

  23,7(0.2%)

  372,4 tys

  85,1(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  127,8 tys

  28,1(0.3%)

  124,3 tys

  27,2(0.4%)

  121,9 tys

  26,9(0.3%)

  145,5 tys

  31,9(0.3%)

  187,7 tys

  41,1(0.4%)

  202,7 tys

  44,7(0.5%)

  265,4 tys

  59,2(0.5%)

  366,2 tys

  83,6(0.6%)

  Handel

  [Dział 500]

  89,9 tys

  19,8(0.2%)

  85,4 tys

  18,7(0.3%)

  217,2 tys

  47,9(0.5%)

  125,8 tys

  27,5(0.3%)

  206,2 tys

  45,2(0.4%)

  169,9 tys

  37,4(0.4%)

  210,7 tys

  47,0(0.4%)

  202,9 tys

  46,3(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,4 tys

  16,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  346,3 tys

  76,1(0.9%)

  354,1 tys

  77,6(1.1%)

  336,1 tys

  74,1(0.8%)

  388,6 tys

  85,1(0.8%)

  454,7 tys

  99,6(1%)

  411,1 tys

  90,6(0.9%)

  430,3 tys

  96,0(0.8%)

  62,7 tys

  14,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  82,1 tys

  18,0(0.2%)

  83,5 tys

  18,3(0.3%)

  25,4 tys

  5,6(0.1%)

  42,0 tys

  9,2(0.1%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,6(0%)

  10,9 tys

  2,4(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  92,9 tys

  20,4(0.2%)

  6,9 tys

  1,5(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  92,3 tys

  20,2(0.2%)

  86,4 tys

  18,9(0.2%)

  87,2 tys

  19,2(0.2%)

  8,1 tys

  1,8(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  9,2 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  585

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  142

  0,0(0%)

  299

  0,1(0%)

  299

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  320

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Żarkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Żarek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Żarki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Żarek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,2 mln

  4,3 tys(100%)

  35,2 mln

  4,2 tys(100%)

  40,0 mln

  4,7 tys(100%)

  43,7 mln

  5,2 tys(100%)

  45,0 mln

  5,3 tys(100%)

  50,0 mln

  6,0 tys(100%)

  53,2 mln

  6,5 tys(100%)

  60,4 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,4 mln

  1,9 tys(23.3%)

  8,8 mln

  1,9 tys(25%)

  9,5 mln

  2,1 tys(23.7%)

  10,0 mln

  2,2 tys(22.9%)

  10,8 mln

  2,4 tys(24%)

  10,7 mln

  2,4 tys(21.4%)

  12,8 mln

  2,9 tys(24.1%)

  14,5 mln

  3,3 tys(24%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,0 mln

  2,4 tys(30.3%)

  12,2 mln

  2,7 tys(34.6%)

  11,8 mln

  2,6 tys(29.4%)

  11,9 mln

  2,6 tys(27.2%)

  12,9 mln

  2,8 tys(28.6%)

  15,1 mln

  3,3 tys(30.1%)

  16,9 mln

  3,8 tys(31.8%)

  14,5 mln

  3,3 tys(24%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,0 tys

  18,3(0.2%)

  477,2 tys

  104(1.1%)

  166,1 tys

  36,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  158,9 tys

  35,4(0.3%)

  7,2 mln

  1,6 tys(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  982,2 tys

  216(2.7%)

  1,2 mln

  257(3.3%)

  3,7 mln

  820(9.3%)

  3,2 mln

  697(7.3%)

  1,2 mln

  252(2.6%)

  1,7 mln

  377(3.4%)

  2,3 mln

  512(4.3%)

  6,3 mln

  1,4 tys(10.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  1,0 tys(12.6%)

  9,7 mln

  2,1 tys(27.5%)

  1,3 mln

  285(3.2%)

  1,4 mln

  297(3.1%)

  1,5 mln

  322(3.3%)

  1,4 mln

  316(2.9%)

  1,4 mln

  323(2.7%)

  2,5 mln

  576(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  367(4.6%)

  1,5 mln

  329(4.3%)

  1,4 mln

  311(3.5%)

  3,4 mln

  748(7.8%)

  1,8 mln

  394(4%)

  1,6 mln

  352(3.2%)

  1,6 mln

  353(3%)

  1,8 mln

  418(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,3 mln

  1,2 tys(14.6%)

  76,3 tys

  16,7(0.2%)

  75,3 tys

  16,6(0.2%)

  851,4 tys

  186(1.9%)

  2,1 mln

  451(4.6%)

  104,5 tys

  23,0(0.2%)

  96,9 tys

  21,6(0.2%)

  1,4 mln

  331(2.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  119,6 tys

  26,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  232(2%)

  1,2 mln

  263(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  776,0 tys

  171(2.1%)

  753,5 tys

  165(2.1%)

  803,4 tys

  177(2%)

  833,6 tys

  182(1.9%)

  736,5 tys

  161(1.6%)

  1,0 mln

  226(2.1%)

  1,2 mln

  265(2.2%)

  975,3 tys

  223(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  648

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  258,2 tys

  56,5(0.6%)

  550

  0,1(0%)

  540,0 tys

  120(1%)

  641,1 tys

  146(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  785,6 tys

  173(2.2%)

  181,7 tys

  39,8(0.5%)

  227,7 tys

  50,2(0.6%)

  428,5 tys

  93,8(1%)

  441,2 tys

  96,6(1%)

  416,3 tys

  91,7(0.8%)

  418,6 tys

  93,4(0.8%)

  600,0 tys

  137(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  443,2 tys

  97,4(1.2%)

  171,5 tys

  37,6(0.5%)

  228,6 tys

  50,4(0.6%)

  186,4 tys

  40,8(0.4%)

  124,8 tys

  27,3(0.3%)

  308,7 tys

  68,0(0.6%)

  182,4 tys

  40,7(0.3%)

  482,7 tys

  110(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  136,2 tys

  29,9(0.4%)

  125,5 tys

  27,5(0.4%)

  99,9 tys

  22,0(0.2%)

  106,3 tys

  23,3(0.2%)

  126,3 tys

  27,7(0.3%)

  76,9 tys

  16,9(0.2%)

  41,9 tys

  9,3(0.1%)

  42,7 tys

  9,8(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  31,7 tys

  7,0(0.1%)

  29,0 tys

  6,4(0.1%)

  26,9 tys

  5,9(0.1%)

  26,5 tys

  5,8(0.1%)

  26,6 tys

  5,8(0.1%)

  23,2 tys

  5,1(0%)

  25,4 tys

  5,7(0%)

  39,2 tys

  8,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  487,7 tys

  107(1.3%)

  8,9 tys

  1,9(0%)

  8,0 tys

  1,8(0%)

  12,0 tys

  2,6(0%)

  419,0 tys

  91,8(0.9%)

  2,6 mln

  567(5.1%)

  265,5 tys

  59,2(0.5%)

  28,4 tys

  6,5(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  305(3.8%)

  476,7 tys

  104(1.4%)

  687,3 tys

  151(1.7%)

  857,8 tys

  188(2%)

  1,2 mln

  256(2.6%)

  1,8 mln

  398(3.6%)

  837,4 tys

  187(1.6%)

  6,1 tys

  1,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  24,0 tys

  5,3(0.1%)

  16,0 tys

  3,5(0%)

  18,0 tys

  4,0(0%)

  15,0 tys

  3,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  92,9 tys

  20,4(0.3%)

  6,9 tys

  1,5(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  92,3 tys

  20,2(0.2%)

  86,4 tys

  18,9(0.2%)

  87,2 tys

  19,2(0.2%)

  8,1 tys

  1,8(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  3,0 tys

  0,7(0%)

  287

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  286,2 tys

  63,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  585

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  142

  0,0(0%)

  299

  0,1(0%)

  299

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  320

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Żarki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 045 mieszkańców Żarek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 503 kobiet oraz 542 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 22,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Żarek, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 12,4% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Żarek mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Żarkach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,3%) oraz średnie zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (25,0%).

  W roku 2022 w Żarkach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 232 dzieci (110 dziewczynek oraz 122 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Żarkach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 157 dzieci (79 dziewczynek oraz 78 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  17,9% mieszkańców Żarek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 258 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 460 uczniów (218 kobiet oraz 242 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Żarkach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 358 uczniów (175 kobiet oraz 183 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 119,17.

  W Żarkach znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 167 uczniów (107 kobiet oraz 60 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 35 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Żarkach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 235 uczniów (152 kobiety oraz 83 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 68 absolwentów.

  W Żarkach znajduje się 1 Technikum, w którym w 9 oddziałach uczyło się 236 uczniów (81 kobiet oraz 155 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 64 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Żarkach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 312 uczniów (120 kobiet oraz 192 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 49 absolwentów.

  W Żarkach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 7 oddziałach uczyło się 76 uczniów (23 kobiety oraz 53 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (19,7% wśród dziewczyn i 15,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,8 uczniów. 10,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,4% mieszkańców Żarek w wieku potencjalnej nauki (23,6% kobiet i 21,3% mężczyzn).

 • 21,5% Wykształcenie wyższe
 • Żarki
  21,5%
  Województwo
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 25,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,7%
  śląskie
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 38,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,5%
  śląskie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,0%
  woj. śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,2%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 19,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,7%
  woj. śląskie
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,8%
  śląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,4%
  śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1258 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 258,0
  woj. śląskie
  951,0
  Kraj
  927,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,69
  woj. śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 218 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Żarki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 232 Dzieci
 • 110 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 122 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 45 3 lata
 • 45
 • 58 4 lata
 • 58
 • 63 5 lata
 • 63
 • 59 6 lat
 • 59
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 24 3 lata
 • 24
 • 27 4 lata
 • 27
 • 31 5 lata
 • 31
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 21 3 lata
 • 21
 • 31 4 lata
 • 31
 • 32 5 lata
 • 32
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 21,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 21,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Żarkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żarkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Żarkach z oddziałem w Kotowicah
  Publiczne
  34 314-81-57
  ul. Wierzbowa 8
  42-310 Żarki
  816416
 • Szkoły podstawowe w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Żarki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 460 Uczniowie
 • 218 Kobiety
  (uczniowie)
 • 242 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,9
  woj. śląskie
  17,5
  Kraj
  17,0
 •  
 • 41,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 119,17 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  119,17
  woj. śląskie
  96,89
  Polska
  95,96
 • 118,91 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  118,91
  woj. śląskie
  95,51
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Żarki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Żarki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Żarkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żarkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach (Władysław Szafer)
  Publiczna
  34 314-80-10
  34 314-80-10
  ul. Częstochowska 61
  42-310 Żarki
  1938143
 • Szkoły ponadpodstawowe w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Żarki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 137 Uczniowie
 • 92 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,2%
  32,8%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 30 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 •  
 • 27,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,8
  woj. śląskie
  26,4
  Kraj
  26,5
 •  
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Żarki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 236 Uczniowie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,3%
  65,7%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  26,2
  Województwo
  25,2
  Polska
  24,9
 •  
 • 23,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 18,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Żarki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Żarki
  10,9
  woj. śląskie
  19,6
  Kraj
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Żarki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 93,6%
  6,4%
 • 73 Uczniowie w 1 klasie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  22,0
  Województwo
  22,2
  Cała Polska
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Żarkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żarkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM W ŻARKACH
  Publiczne
  34 314-80-24
  34 314-80-24
  ul. Myszkowska 50
  42-310 Żarki
  8194-
  Liceum Ogólnokształcące w Żarkach
  Publiczne
  34 314-80-24
  34 314-80-24
  ul. Myszkowska 50
  42-310 Żarki
  4100-
  SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH W ŻARKACH
  Publiczna
  34 314-80-24
  34 314-80-24
  ul. MYSZKOWSKA 50
  42-310 Żarki
  354-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczne
  34 314-80-99
  34 314-82-25
  ul. Sosnowa 2
  42-310 Żarki
  ---
  Zasadnicza Szkola Zawodowa w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczna
  34 314-80-99
  34 314-82-25
  ul. Sosnowa 2
  42-310 Żarki
  ---
  SZKOŁA POLICEALNA W ŻARKACH
  Publiczna
  34 314-80-24
  34 314-80-24
  ul. MYSZKOWSKA 50
  42-310 Żarki
  ---
  Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Nr 1 w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczna
  34 314-80-99
  34 314-82-25
  ul. Sosnowa 2
  42-310 Żarki
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczne
  34 314-80-99
  34 314-82-25
  ul. Sosnowa 2
  42-310 Żarki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Żarkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Żarki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Żarki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Żarki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żarki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Żarkach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Żarkach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Żarkach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Żarkach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Żarkach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 24 (uczestnicy: 1 650)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 50)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 135)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 120)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 100)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 100)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 180)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 1 (członkowie: 120)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Żarkach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 264 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 528 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Żarkach działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 40 członków. Zarejestrowano 40 ćwiczących (mężczyźni: 25, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 25, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Żarkach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Żarkach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Żarek znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Żarkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Relikty architektury Przewodziszowice, st.1 ze średniowieczadnia 1961-02-08, wykaz dokumentów: R/427/60 z 1961-02-08; 120/76/A z 1978-03-01
  • Kościół z XVI w. (ul. Leśniowska 99)dnia 1948-11-18, wykaz dokumentów: 59 z 1948-11-18; 421/60 z 1960-03-18
  • Klasztor z XVI w. (ul. Leśniowska 99)dnia 1948-11-18, wykaz dokumentów: 59 z 1948-11-18; 421/60 z 1960-03-18
  • Miasto (data nieznana)dnia 1953-03-14, wykaz dokumentów: R/397/53 z 1953-03-14; R/412/53 z 1953-05-14
  • Kościół z 1522 r. (ul. Leśniowska 1)dnia 1960-03-18, wykaz dokumentów: 429/60 z 1960-03-18; 35/76/A z 1978-02-16
  • Relikt z 1763 r.dnia 1960-03-18, wykaz dokumentów: 430/60 z 1960-03-18; 36/76/A z 1978-02-16
  • Kościół z XVII w. (ul. Częstochowska 17)dnia 1960-03-18, wykaz dokumentów: 431/60 z 1960-03-18; 37/76/A z 1978-02-16
  • Mur/ogrodzenie z XVII - XVIIIdnia 1960-08-30, wykaz dokumentów: R684/60 z 1960-08-30; 1197/72 z 1972-12-20; 34/76/A z 1978-03-10
  • Relikt z XIV w.dnia 1961-02-08, wykaz dokumentów: 427/60 z 1961-02-08; 120/76/A z 1978-03-01
  • Cmentarz żydowski z pocz. XIX w.dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A/416/87 z 1987-02-25
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z poł. XIX w.dnia 1988-05-27, wykaz dokumentów: A/433/88 z 1988-05-27
 • Formy ochrony przyrody w Żarkach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Żarek znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Żarkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Orlich GniazdData ustanowienia: 1980-06-20, Powierzchnia: 108473.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), Data ustanowienia: 1958-10-23, Opis granicy: Rośnie w Żarkach dzielnica Leśniów przy klasztorze oo Paulinów
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Data ustanowienia: 1973-11-30, Opis granicy: Rośnie na terenie prywatnym nieruchomość przy ul. Myszkowskiej 34
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Cis pospolity (Taxus baccata), Data ustanowienia: 1973-11-30, Opis granicy: Rośnie w Żarkach przy ul. Koziegłowskiej na terenie prywatnym
  • Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum), Data ustanowienia: 1989-12-12, Opis granicy: Rośnie w Żarkach na cmenrarzu parafialnym
  • Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum), Data ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Rośnie w Żarkach przy kościele parafialnym

Żarki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Żarkach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 91,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Żarkach znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myszkowskiego.

  Powiat myszkowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Żarkach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Żarkach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 91,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  91,4
  Województwo
  45,6
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  śląskie
  3,6
  Polska
  5,0
 • 91,37 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Żarki
  91,4
  śląskie
  52,1
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Żarki
  0,0
  woj. śląskie
  7,8
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  śląskie
  114,1
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Żarkach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 256,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 256,8 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 15,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  15,6 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Żarki przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 789droga wojewódzka nr 789(Brusiek - Kalety - Sośnica - Woźniki - Gniazdów - Koziegłowy - Ligota Górna - Myszków - Żarki - Niegowa - Tomiszowice - Lelów)
  • DW 792droga wojewódzka nr 792( Żarki - Jaworznik - Kotowice - Podlesice - Kroczyce)
  • DW 793droga wojewódzka nr 793(Święta Anna - Aleksandrówka - Przyrów - Julianka - Janów - Złoty Potok - Zawada - Żarki - Myszków - Leśniaki - Czekanka - Siewierz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Żarki przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry - Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin -Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Żarkach istnieje 88 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Astrów

  ul. Berka Joselewicza

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Borówkowa

  ul. Bratków

  ul. Bronisława Malinowskiego

  ul. Brzozowa

  ul. Cegielniana

  ul. Chabrów

  ul. Chopina

  ul. Chryzantem

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czarka

  ul. Częstochowska

  ul. Dworska

  ul. Długa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Emilii Plater

  ul. Fiołków

  ul. Górki

  ul. Handlowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Huberta Wagnera

  ul. Jagodowa

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Jałowcowa

  ul. Jerzego Kukuczki

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kamili Skolimowskiej

  ul. Kazimierza Deyny

  ul. Kazimierza Górskiego

  ul. Klasztorna

  ul. Konwalii

  ul. Koziegłowska

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kąkoli

  ul. Leopolda Staffa

  ul. Leśna

  ul. Leśniowska

  ul. Mała

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Mokra

  ul. Mostowa

  ul. Myszkowska

  ul. Młyńska

  ul. Nadrzeczna

  ul. Niegowska

  ul. Ofiar Katynia

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszowa

  ul. Olsztyńska

  ul. Piaski

  ul. Podleśna

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Prosta

  ul. Różana

  ul. Serwin

  ul. Sosnowa

  ul. Spadowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stary Rynek

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Steinkellera

  ul. Strażacka

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Tulipanów

  ul. Wierzbowa

  ul. Wrzosowa

  ul. Wschodnia

  ul. Wąska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Komara

  ul. Zielona

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. św. Barbary

  ul. Źródlana

  ul. Żwirki i Wigury