Orzesze w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Orzesze - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Orzesze to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu mikołowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Orzesze.
 • 21 881 Liczba mieszkańców
 • 83,7 km² Powierzchnia
 • 261,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SMI Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Andrzej Blaski Burmistrz miasta
Orzesze na mapie
Identyfikatory
 • 18.775750.1438 Współrzędne GPS
 • 2408031 TERYT (TERC)
 • 0941984 SIMC
Herb miasta Orzesze
Orzesze herb

Jak Orzesze wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Orzesze na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Orzesze wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Orzesze plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
18Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
22Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
26Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
26Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
33Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
45Miasta o największej powierzchni w Polsce
64Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
116Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
118Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
163Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
165Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
184Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
190Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
216Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
220Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
234Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
251Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
255Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
269Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Orzesze - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-180Poczta Orzesze 001, ul. Rybnicka 23
43-180Skrytki Pocztowe Poczta Orzesze 001, ul. Rybnicka 23
43-186Poczta Oddział UP Orzesze 001, ul. Katowicka 2
43-187Poczta Oddział UP Orzesze 001, ul. Mikołowska 176
43-188Poczta Oddział UP Orzesze 001, ul. Długosza Jana 40

Orzesze - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Orzeszu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Rybniku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reymonta 2
44-200 Rybnik
Urząd Miejski Orzesze
(32) 324-88-00
(32) 324-88-26
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

Orzesze - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Orzesze jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 21 881, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 17,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Orzesza zawarli w 2022 roku 57 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  25,3% mieszkańców Orzesza jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Orzesze ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -46. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,11 na 1000 mieszkańców Orzesza. W 2022 roku urodziło się 161 dzieci, w tym 50,9% dziewczynek i 49,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 331 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,5% zgonów w Orzeszu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,7% zgonów w Orzeszu były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Orzesza przypada 9.51 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 384 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 189 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Orzesza 195. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 49 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -40.

  58,8% mieszkańców Orzesza jest w wieku produkcyjnym, 22,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Orzesza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21 881 Liczba mieszkańców
 • 11 039 Kobiety
 • 10 842 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Orzeszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Orzeszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Orzeszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Orzesza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,4 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Orzesze, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Orzesza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Orzesze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Orzesze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Orzesze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,3%
  śląskie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 29,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,8%
  śląskie
  55,6%
  Kraj
  54,0%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Orzesze
  8,5%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Orzesze
  6,3%
  Województwo
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Orzeszu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,6
  Województwo
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 57 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Orzeszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -46 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -39 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,11 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,1
  Województwo
  -5,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Orzeszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Orzeszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Orzeszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Orzeszu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 161 Urodzenia żywe
 • 82 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 79 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,9%
  49,1%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,4
  Województwo
  7,3
  Kraj
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,3
  woj. śląskie
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 331 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 243 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 331 g
  Województwo
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 227 Waga 3500g - 3999g
 • 227
 • 305 Waga 3000g - 3499g
 • 305
 • 119 Waga 2500g - 2999g
 • 119
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,27
  woj. śląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  woj. śląskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Orzesze
  0,71
  Województwo
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Orzeszu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 207 Zgony
 • 89 Kobiety
  (Zgony)
 • 118 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,0%
  57,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,5
  Województwo
  13,0
  Polska
  11,9
 • 140,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  140,3
  śląskie
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,9
  śląskie
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Orzesze
  3,0
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mikołowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,5%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,7%
  śląskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,6%
  woj. śląskie
  5,2%
  Kraj
  6,7%
 • 75 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,4
  Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Kraj
  70,6
 • 254,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Orzesze
  254,0
  Województwo
  315,1
  Kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Polska
  253,9
 • 390,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 410,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 369,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  390,6
  śląskie
  473,7
  Cała Polska
  426,2
 • 58,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  58,2
  Województwo
  63,1
  Kraj
  62,9
 • 25,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Orzesze
  25,4
  śląskie
  39,0
  Cały kraj
  33,8
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,9
  śląskie
  8,1
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 384 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 184 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 200 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 189 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 101 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 88 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 49 Wymeldowania za granicę
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 155 Saldo migracji
 • 62 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 93 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 195 Saldo migracji wewnętrznych
 • 83 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 112 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -40 Saldo migracji zagranicznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Orzeszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Orzesze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Orzesze - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Orzeszu oddano do użytku 176 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Orzeszu to 6 392 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 293 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  94,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 5,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Orzeszu to 5,45 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Orzeszu to 130,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,61% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,37% mieszkań posiada łazienkę, 87,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 28,79% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mikołowskiego.

  Powiat mikołowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 392 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 292,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  292,90
  Województwo
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 105,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  105,10 m2
  Województwo
  72,70 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,80 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,95 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,95
  woj. śląskie
  3,79
  Cała Polska
  3,83
 • 3,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Orzesze
  3,41
  woj. śląskie
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  woj. śląskie
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 176 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 8,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Orzesze
  8,06
  Województwo
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 960 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,45 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Orzesze
  5,45
  śląskie
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 43,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  43,99
  Województwo
  17,79
  Polska
  24,56
 • 23 003 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 130,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  130,7 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 1,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Orzesze
  1,05 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Orzesze
  98,84%
  śląskie
  99,06%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,61%
  woj. śląskie
  96,69%
  Cała Polska
  95,18%
 • 98,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Orzesze
  98,37%
  Województwo
  95,74%
  Cała Polska
  93,75%
 • 87,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Orzesze
  87,34%
  Województwo
  84,47%
  Cała Polska
  85,83%
 • 28,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Orzesze
  28,79%
  śląskie
  68,55%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Orzesze - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Orzeszu na 1000 mieszkańców pracuje 146osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Orzeszu wynosiło w 2023 roku 2,6% (2,6% wśród kobiet i 2,6% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Orzeszu wynosiło 5 957,61 PLN, co odpowiada 88.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Orzesza 2 758 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 859 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 899.

  2,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Orzesza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 51,8% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 146 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Orzesze
  146,0
  woj. śląskie
  282,0
  Cała Polska
  259,0
 • 3,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,8% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,6%
  śląskie
  3,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Orzeszu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Orzeszu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Orzeszu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 294 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 958 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Orzeszu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 758 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 859 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 899 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 2,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 51,8% Przemysł i budownictwo
 • 25,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 69,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,2% Pozostałe
 • 48,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Orzeszu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 170 Pracujący ogółem
 • 1 632 Kobiety
 • 1 538 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Orzeszu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Orzesze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  70,2
  śląskie
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 32,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Orzesze
  32,1
  woj. śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 84,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  84,3
  woj. śląskie
  139,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Orzesze - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Orzeszu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 317 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 917 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 150 nowych podmiotów, a 92 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (168) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (127) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (233) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (66) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Orzeszu najwięcej (142) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 235) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (25) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (591) podmiotów, a 73,4% (1 701) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Orzeszu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.9%) oraz Budownictwo (15.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 317 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 591 Przemysł i budownictwo
 • 1 701 Pozostała działalność
 • 150 Podmioty nowo zarejestrowane w Orzeszu w 2023 roku
 • 92 Podmioty wyrejestrowane w Orzeszu w 2023 roku
 • 1 917 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 235 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 235
 • 71 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 71
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 2 317 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 317
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 174 Spółki handlowe ogółem
 • 174
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 142  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 142
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 103 Spółki cywilne ogółem
 • 103
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 917 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 477 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 477
 • 298 Budownictwo
 • 298
 • 214 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 214
 • 186 Przetwórstwo przemysłowe
 • 186
 • 120 Pozostała działalność
 • 120
 • 120 Transport i gospodarka magazynowa
 • 120
 • 102 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 102
 • 102 Informacja i komunikacja
 • 102
 • 75 Edukacja
 • 75
 • 51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 51
 • 47 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 47
 • 41 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 41
 • 32 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 32
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20
 • 16 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 16
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Orzesze - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Orzeszu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 435 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,93 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Orzeszu wynosi 76,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Orzesza najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,96 (wykrywalność 65%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,81 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,01 (63%), drogowe - 1,51 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Orzesza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Orzesze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 435 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 435
 • 258 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 258
 • 131 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 131
 • 33 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 33
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 261 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 261
 • 19,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Orzesze
  19,93
  Województwo
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 11,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,81
  woj. śląskie
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 6,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,01
  Województwo
  17,79
  Cały kraj
  6,99
 • 1,51 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,51
  woj. śląskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,23
  śląskie
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 11,96 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Orzesze
  11,96
  śląskie
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Orzesze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  76%
  woj. śląskie
  80%
  Kraj
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  Województwo
  67%
  Polska
  63%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  64%
  Województwo
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Województwo
  89%
  Cała Polska
  88%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  66%
  woj. śląskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Orzesze - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Orzesza wyniosła w 2022 roku 124,4 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Orzesza - 37.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,3 mln złotych, czyli 7,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Orzesza wyniosła w 2022 roku 127,7 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.2%). W budżecie Orzesza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (22,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,8 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,5%.
 • Wydatki budżetu w Orzeszu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Orzesza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Orzesze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Orzesza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,6 mln

  2,7 tys(100%)

  67,4 mln

  3,3 tys(100%)

  76,9 mln

  3,7 tys(100%)

  85,2 mln

  4,1 tys(100%)

  95,5 mln

  4,5 tys(100%)

  122,3 mln

  5,7 tys(100%)

  122,7 mln

  5,7 tys(100%)

  124,4 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,1 mln

  1,3 tys(49.7%)

  28,3 mln

  1,4 tys(42%)

  30,1 mln

  1,4 tys(39.1%)

  31,0 mln

  1,5 tys(36.4%)

  36,2 mln

  1,7 tys(37.9%)

  40,9 mln

  1,9 tys(33.4%)

  41,7 mln

  1,9 tys(34%)

  46,1 mln

  2,1 tys(37.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  309(11.5%)

  16,9 mln

  819(25%)

  2,8 mln

  135(3.7%)

  4,1 mln

  195(4.8%)

  4,2 mln

  196(4.4%)

  4,0 mln

  186(3.2%)

  4,1 mln

  192(3.3%)

  19,9 mln

  910(16%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,1 mln

  301(11.2%)

  4,3 mln

  209(6.4%)

  5,2 mln

  252(6.8%)

  6,1 mln

  291(7.1%)

  6,8 mln

  323(7.2%)

  20,2 mln

  950(16.5%)

  17,5 mln

  819(14.3%)

  12,6 mln

  577(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  257(9.6%)

  5,6 mln

  272(8.3%)

  6,5 mln

  311(8.4%)

  7,0 mln

  335(8.2%)

  7,2 mln

  342(7.6%)

  7,3 mln

  343(6%)

  8,0 mln

  374(6.5%)

  9,4 mln

  430(7.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  217(8.1%)

  5,2 mln

  250(7.6%)

  5,8 mln

  279(7.5%)

  6,9 mln

  331(8.1%)

  6,3 mln

  299(6.6%)

  5,8 mln

  274(4.8%)

  7,6 mln

  357(6.2%)

  9,3 mln

  425(7.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  872,3 tys

  42,9(1.6%)

  1,4 mln

  68,4(2.1%)

  1,6 mln

  79,4(2.1%)

  3,3 mln

  157(3.9%)

  1,1 mln

  52,9(1.2%)

  3,1 mln

  147(2.6%)

  2,2 mln

  101(1.8%)

  2,3 mln

  106(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  72,0(2.7%)

  1,6 mln

  77,0(2.4%)

  1,7 mln

  81,1(2.2%)

  1,7 mln

  80,4(2%)

  1,9 mln

  89,6(2%)

  1,5 mln

  70,0(1.2%)

  1,6 mln

  76,7(1.3%)

  1,8 mln

  83,9(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  323,7 tys

  15,9(0.6%)

  1,0 mln

  50,3(1.5%)

  618,0 tys

  29,8(0.8%)

  924,1 tys

  44,2(1.1%)

  925,8 tys

  43,7(1%)

  464,7 tys

  21,8(0.4%)

  1,4 mln

  67,2(1.2%)

  955,4 tys

  43,8(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  624,2 tys

  30,7(1.1%)

  1,1 mln

  51,8(1.6%)

  773,6 tys

  37,2(1%)

  850,0 tys

  40,6(1%)

  695,1 tys

  32,8(0.7%)

  544,0 tys

  25,6(0.4%)

  627,0 tys

  29,3(0.5%)

  754,9 tys

  34,6(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  376,7 tys

  18,5(0.7%)

  366,2 tys

  17,8(0.5%)

  399,1 tys

  19,2(0.5%)

  396,4 tys

  18,9(0.5%)

  337,7 tys

  15,9(0.4%)

  324,9 tys

  15,3(0.3%)

  710,5 tys

  33,2(0.6%)

  520,8 tys

  23,9(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  209,6 tys

  10,3(0.4%)

  162,9 tys

  7,9(0.2%)

  122,8 tys

  5,9(0.2%)

  83,2 tys

  4,0(0.1%)

  59,2 tys

  2,8(0.1%)

  123,0 tys

  5,8(0.1%)

  86,7 tys

  4,1(0.1%)

  445,8 tys

  20,4(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  199,3 tys

  9,8(0.4%)

  244,2 tys

  11,9(0.4%)

  406,4 tys

  19,6(0.5%)

  347,6 tys

  16,6(0.4%)

  341,7 tys

  16,1(0.4%)

  226,8 tys

  10,7(0.2%)

  268,4 tys

  12,5(0.2%)

  276,7 tys

  12,7(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 tys

  0,1(0%)

  69,3 tys

  3,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,9 tys

  11,5(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  940,3 tys

  44,2(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  242,5 tys

  11,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  928,8 tys

  45,6(1.7%)

  979,8 tys

  47,6(1.5%)

  1,3 mln

  62,6(1.7%)

  1,3 mln

  60,2(1.5%)

  1,3 mln

  62,4(1.4%)

  1,5 mln

  69,5(1.2%)

  1,6 mln

  72,9(1.3%)

  178,6 tys

  8,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  95,3 tys

  4,7(0.2%)

  133,1 tys

  6,5(0.2%)

  126,9 tys

  6,1(0.2%)

  137,2 tys

  6,6(0.2%)

  173,3 tys

  8,2(0.2%)

  149,8 tys

  7,0(0.1%)

  173,6 tys

  8,1(0.1%)

  149,1 tys

  6,8(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  121,2 tys

  6,0(0.2%)

  114,6 tys

  5,6(0.2%)

  103,2 tys

  5,0(0.1%)

  113,6 tys

  5,4(0.1%)

  123,6 tys

  5,8(0.1%)

  114,9 tys

  5,4(0.1%)

  129,2 tys

  6,0(0.1%)

  122,6 tys

  5,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  16,2 tys

  0,8(0%)

  11,1 tys

  0,5(0%)

  16,8 tys

  0,8(0%)

  16,5 tys

  0,8(0%)

  22,5 tys

  1,1(0%)

  8,8 tys

  0,4(0%)

  9,9 tys

  0,5(0%)

  5,7 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  152,8 tys

  7,5(0.3%)

  19,5 tys

  0,9(0%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  123,6 tys

  5,9(0.1%)

  156,9 tys

  7,4(0.2%)

  134,4 tys

  6,3(0.1%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  405

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  201

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Orzeszu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Orzesza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Orzesze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Orzesza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  57,3 mln

  2,8 tys(100%)

  68,8 mln

  3,4 tys(100%)

  79,0 mln

  3,8 tys(100%)

  88,4 mln

  4,2 tys(100%)

  98,7 mln

  4,7 tys(100%)

  121,7 mln

  5,7 tys(100%)

  131,2 mln

  6,1 tys(100%)

  127,7 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  33,7 mln

  1,7 tys(58.8%)

  33,6 mln

  1,6 tys(48.8%)

  35,8 mln

  1,7 tys(45.4%)

  38,5 mln

  1,8 tys(43.6%)

  42,0 mln

  2,0 tys(42.6%)

  41,4 mln

  1,9 tys(34%)

  46,0 mln

  2,2 tys(35.1%)

  46,8 mln

  2,1 tys(36.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,0 mln

  591(21%)

  13,6 mln

  660(19.7%)

  15,4 mln

  743(19.6%)

  17,0 mln

  812(19.2%)

  17,4 mln

  822(17.6%)

  24,6 mln

  1,2 tys(20.2%)

  28,7 mln

  1,3 tys(21.9%)

  22,8 mln

  1,0 tys(17.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  226(8%)

  15,2 mln

  739(22.1%)

  977,9 tys

  47,1(1.2%)

  2,2 mln

  103(2.4%)

  1,1 mln

  53,7(1.2%)

  1,6 mln

  76,3(1.3%)

  1,4 mln

  64,1(1%)

  16,8 mln

  771(13.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  118(4.2%)

  2,5 mln

  122(3.7%)

  2,7 mln

  131(3.5%)

  3,5 mln

  168(4%)

  4,0 mln

  187(4%)

  14,4 mln

  674(11.8%)

  11,6 mln

  542(8.8%)

  11,4 mln

  521(8.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,7 mln

  130(4.6%)

  2,7 mln

  132(4%)

  3,2 mln

  153(4%)

  4,5 mln

  217(5.1%)

  4,8 mln

  225(4.8%)

  3,1 mln

  146(2.5%)

  6,0 mln

  281(4.6%)

  4,5 mln

  205(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  444,3 tys

  21,8(0.8%)

  167,5 tys

  8,1(0.2%)

  768,2 tys

  37,0(1%)

  2,0 mln

  96,4(2.3%)

  803,6 tys

  37,9(0.8%)

  1,3 mln

  60,3(1.1%)

  2,1 mln

  96,6(1.6%)

  2,5 mln

  113(1.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  47,9 tys

  2,4(0.1%)

  320,0 tys

  15,6(0.5%)

  127,0 tys

  6,1(0.2%)

  515,5 tys

  24,6(0.6%)

  219,2 tys

  10,3(0.2%)

  279,4 tys

  13,1(0.2%)

  566,0 tys

  26,5(0.4%)

  2,3 mln

  105(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  279,3 tys

  13,7(0.5%)

  306,4 tys

  14,9(0.4%)

  786,0 tys

  37,8(1%)

  183,6 tys

  8,8(0.2%)

  648,2 tys

  30,6(0.7%)

  300,4 tys

  14,1(0.2%)

  220,8 tys

  10,3(0.2%)

  1,5 mln

  69,6(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  8,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  264,9 tys

  12,1(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0 tys

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  81,6 tys

  3,9(0.1%)

  16,1 tys

  0,8(0%)

  9,1 tys

  0,4(0%)

  780

  0,0(0%)

  185,4 tys

  8,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,0 tys

  0,3(0%)

  14,1 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  0,6(0%)

  9,9 tys

  0,5(0%)

  41,3 tys

  1,9(0%)

  158,5 tys

  7,4(0.1%)

  72,9 tys

  3,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,7 tys

  1,7(0.1%)

  41,0 tys

  2,0(0.1%)

  44,4 tys

  2,1(0.1%)

  42,2 tys

  2,0(0%)

  58,7 tys

  2,8(0.1%)

  54,7 tys

  2,6(0%)

  54,5 tys

  2,5(0%)

  72,8 tys

  3,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  245,1 tys

  12,0(0.4%)

  173,9 tys

  8,5(0.3%)

  201,9 tys

  9,7(0.3%)

  138,4 tys

  6,6(0.2%)

  26,3 tys

  1,2(0%)

  19,5 tys

  0,9(0%)

  18,9 tys

  0,9(0%)

  39,4 tys

  1,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,6 tys

  0,5(0%)

  8,4 tys

  0,4(0%)

  19,9 tys

  1,0(0%)

  19,6 tys

  0,9(0%)

  19,0 tys

  0,9(0%)

  24,2 tys

  1,1(0%)

  59,4 tys

  2,8(0%)

  29,1 tys

  1,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  99,5 tys

  4,9(0.2%)

  120,0 tys

  5,8(0.2%)

  11,1 tys

  0,5(0%)

  14,1 tys

  0,7(0%)

  360,0 tys

  17,0(0.4%)

  61,0 tys

  2,9(0.1%)

  17,0 tys

  0,8(0%)

  20,1 tys

  0,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,2 tys

  0,2(0%)

  7,4 tys

  0,4(0%)

  22,5 tys

  1,1(0%)

  11,7 tys

  0,6(0%)

  22,2 tys

  1,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  30,8 tys

  1,4(0%)

  13,7 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  152,8 tys

  7,5(0.3%)

  19,5 tys

  0,9(0%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  123,6 tys

  5,9(0.1%)

  156,9 tys

  7,4(0.2%)

  134,4 tys

  6,3(0.1%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  295

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  201

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  577,8 tys

  28,4(1%)

  24,8 tys

  1,2(0%)

  16,2 tys

  0,8(0%)

  13,0 tys

  0,6(0%)

  23,0 tys

  1,1(0%)

  19,5 tys

  0,9(0%)

  160

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Orzesze - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 463 mieszkańców Orzesza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 608 kobiet oraz 2 854 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,9% mieszkańców Orzesza, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Orzesza mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Orzeszu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2022 w Orzeszu mieściło się 7 przedszkoli, w których do 28 oddziałów uczęszczało 619 dzieci (292 dziewczynki oraz 327 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Orzeszu mieściły się 4 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 302 dzieci (153 dziewczynki oraz 149 chłopców). Dostępnych było 320 miejsc.

  21,5% mieszkańców Orzesza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,3% wśród dziewczynek i 21,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 877 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 11 szkół podstawowych, w których w 132 oddziałach uczyło się 2 183 uczniów (1 055 kobiet oraz 1 128 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Orzeszu placówkę miało 8 szkół podstawowych, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 193 uczniów (590 kobiet oraz 603 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,7% ludności (31,9% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,42.

  W Orzeszu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 72 uczniów (60 kobiet oraz 12 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Orzeszu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 18 uczniów (16 kobiet oraz 2 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 19 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 15,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 6,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 17,7% mieszkańców Orzesza w wieku potencjalnej nauki (17,8% kobiet i 17,6% mężczyzn).

 • 25,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  25,1%
  woj. śląskie
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,5%
  śląskie
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,8%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Orzesze
  20,7%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,9%
  woj. śląskie
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  8,5%
  śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 10,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 6,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 877 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  877,0
  śląskie
  951,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Orzesze
  1,30
  woj. śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 28 Oddziały
 • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 586 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Orzesze) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 619 Dzieci
 • 292 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 327 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,2%
  52,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 115 3 lata
 • 115
 • 165 4 lata
 • 165
 • 156 5 lata
 • 156
 • 171 6 lat
 • 171
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 48 3 lata
 • 48
 • 80 4 lata
 • 80
 • 72 5 lata
 • 72
 • 85 6 lat
 • 85
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 67 3 lata
 • 67
 • 85 4 lata
 • 85
 • 84 5 lata
 • 84
 • 86 6 lat
 • 86
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 418 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 37,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 36,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 27,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Orzeszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Orzeszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu
  Publiczne
  32 221-52-78
  32 221-52-78
  ul. K.Miarki 4a
  43-180 Orzesze
  511615
  Przedszkole nr 2 "Orzeszkowe Brzdące"
  Publiczne
  32 221-37-10
  ul. Miła 1z
  43-180 Orzesze
  4988
  Przedszkole Nr 3 w Orzeszu-Zawadzie im. Tęczowy Promyk
  Publiczne
  32 221-56-10
  ul. Szkola 55
  43-180 Orzesze
  3756
  Przedszkole nr 7
  Publiczne
  32 221-31-01
  32 221-31-01
  ul. Mleczna 2
  43-186 Orzesze
  3757
  Przedszkole nr 6 (Zdrowe Jagódki)
  Publiczne
  32 221-35-52
  32 221-35-52
  ul. Mikołowska 128
  43-187 Orzesze
  3738
  Domowe Przedszkole " Piccolo "
  Niepubliczne
  32 221-21-54
  ul. Marksa 13e
  43-180 Orzesze
  ---
 • Szkoły podstawowe w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Orzesze) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 118 Oddziały
 • 2 124 Uczniowie
 • 1 010 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 114 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 285 Uczniowie w 1 klasie
 • 124 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 161 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 332 Absolwenci
 • 156 Kobiety
  (absolwenci)
 • 176 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 76,3%
  23,7%
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,5
  śląskie
  17,5
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,5
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,5
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,0
 • 4,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,2
 •  
 • 175,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 156,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  92,42
  Województwo
  96,89
  Polska
  95,96
 • 91,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,79
  woj. śląskie
  95,51
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Orzesze) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Orzesze) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Orzeszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Orzeszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu (Stanisław Moniuszko)
  Publiczna
  32 221-52-98
  32 221-52-98
  ul. Bukowina 19-21
  43-180 Orzesze
  2040444
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Orzeszu im. Franciszka Stuska (Franciszek Stusek)
  Publiczna
  32 221-55-58
  32 221-55-58
  ul. Franciszka Stuska 10
  43-180 Orzesze
  1527141
  Szkoła Podstawowa nr 5 im.J.Korczaka w Orzeszu Zazdrości (Janusz Korczak)
  Publiczna
  32 221-52-16
  32 221-52-16
  ul. ŻORSKA 101
  43-180 Orzesze
  1422326
  Szkoła Podstawowa nr 6 w Orzeszu-Zawiści (Alfred Szklarski)
  Publiczna
  32 221-56-82
  ul. 1000-lecia 3
  43-187 Orzesze
  1120032
  Szkoła Podstawowa nr 8 (Bolesław Chrobry)
  Publiczna
  32 221-57-24
  32 221-57-24
  ul. Bolesława Chrobrego 64
  43-180 Orzesze
  918335
  Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałem Przedszkolnym (Gustaw Morcinek)
  Publiczna
  32 221-51-22
  32 221-51-22
  ul. Norwida 2
  43-188 Orzesze
  1015733
  Szkoła Podstawowa nr 9 (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  32 221-57-25
  32 221-57-25
  ul. Kkobiórska 1
  43-180 Orzesze
  814629
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11
  Publiczna
  32 221-15-28
  32 221-15-28
  ul. Mikołowska 208
  43-187 Orzesze
  -12-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Orzesze) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 72 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,3%
  16,7%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  6,5
  woj. śląskie
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 6,5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 6,5
 • 6,5 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 6,5
 • 6,5 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 6,5
 •  
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Orzeszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Orzeszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  II Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  32 221-15-28
  32 221-15-28
  ul. Mikołowska 208
  43-187 Orzesze
  -3-
  Liceum Ogólnokształcące (Poległych na Pasternioku)
  Publiczne
  ul. Karola Miarki 1a
  43-180 Orzesze
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Orzeszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 21,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Orzesze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Orzesze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Orzesze, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Orzesze - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Orzeszu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Orzeszu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Orzeszu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Orzeszu
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Orzeszu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Orzeszu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 179 (uczestnicy: 19 419)
   • seanse filmowe: 36 (uczestnicy: 869)
   • wystawy: 3 (uczestnicy: 430)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 220)
   • koncerty: 27 (uczestnicy: 5 886)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 560)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 558)
   • konkursy: 10 (uczestnicy: 361)
   • pokazy teatralne: 18 (uczestnicy: 2 473)
   • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 3 727)
   • warsztaty: 21 (uczestnicy: 175)
   • inne: 22 (uczestnicy: 4 160)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 25 (członkowie: 174)
   • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 71)
   • taneczne: 5 (członkowie: 30)
   • muzyczne: 5 (członkowie: 24)
   • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 12)
   • inne: 2 (członkowie: 27)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • fotograficzne: 1
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1
   • ceramiczne: 1
   • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
   • sale baletowe/taneczne: 1
   • inne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 4 (członkowie: 83)
   • teatralne: 1 (członkowie: 15)
   • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 28)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 40)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Orzeszu działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 52 771 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 76 121 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
   • dostępne dla czytelników: 7
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   Według danych z 2016 w Orzeszu działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 402 członków. Zarejestrowano 413 ćwiczących (mężczyźni: 282, kobiety: 131, chłopcy do lat 18: 180, dziewczęta do lat 18: 104). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (2).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Orzeszu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Orzeszu
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Orzesza znajduje się 14 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Orzeszu
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Kościół z XVI w.dnia 1966-05-28, wykaz dokumentów: 673/66 z 1966-05-28
   • Pałac z XVIII w. (ul. Mikołowska 208)dnia 1966-06-15, wykaz dokumentów: 726/66 z 1966-06-15
   • Park z XVIII w.dnia 1966-06-15, wykaz dokumentów: 726/66 z 1966-06-15
   • Pałac z XIX w. (ul. Długosza 1)dnia 1966-06-15, wykaz dokumentów: 729/66 z 1966-06-15
   • Dwór z 1866 r.dnia 1997-11-17, wykaz dokumentów: A/1651/97 z 1997-11-17
   • Zespół - dwór z 1866 r.dnia 1997-11-17, wykaz dokumentów: A/1651/97 z 1997-11-17; brak numeru z 1998-02-20; A/141/04 z 2005-02-15; A/141/06 z 2006-10-20
   • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1997-11-17, wykaz dokumentów: A/1651/97 z 1997-11-17; brak numeru z 1998-02-20; A/141/04 z 2005-02-15; A/141/06 z 2006-10-20
   • Kościół z 1878 - 1880dnia 2007-10-30, wykaz dokumentów: A/219/07 z 2007-10-30
   • Plebania z 1812 r. (ul. Długosza 51)dnia 2007-10-30, wykaz dokumentów: A/219/07 z 2007-10-30
   • Kaplica z końca XIX w.dnia 2007-10-30, wykaz dokumentów: A/219/07 z 2007-10-30
   • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Długosza 51)dnia 2007-10-30, wykaz dokumentów: A/219/07 z 2007-10-30
   • Figura z 4. ćw. XIX w.dnia 2007-10-30, wykaz dokumentów: A/219/07 z 2007-10-30
   • Figura z 4. ćw. XIX w.dnia 2007-10-30, wykaz dokumentów: A/219/07 z 2007-10-30
   • Zespół - kościół (data nieznana) (ul. Długosza 51)dnia 2007-10-30, wykaz dokumentów: A/219/07 z 2007-10-30
  • Formy ochrony przyrody w Orzeszu
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Orzesza znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Orzeszu
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud WielkichData ustanowienia: 1994-01-04, Powierzchnia: 63400.0 ha
   • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1958-10-23, Opis granicy: Rośnie przy ul. Mikołowskiej na trasien Katowice-Rybnik
   • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz górski (Ulmus glabra), Data ustanowienia: 1966-07-29, Opis granicy: Rośnie przy ul. Św. Wawrzyńca 1

  Orzesze - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w Orzeszu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,2 wypadków (mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Orzeszu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 9 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mikołowskiego.

   Powiat mikołowski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Orzeszu
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 9 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 11 Ranni
   (rok 2022)
  • 2 Lekko ranni
  • 9 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Orzeszu w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 41,24 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   41,2
   woj. śląskie
   45,6
   Kraj
   56,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   0,0
   Województwo
   3,6
   Cała Polska
   5,0
  • 50,40 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   50,4
   Województwo
   52,1
   Kraj
   65,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Tutaj
   0,0
   Województwo
   7,8
   Polska
   8,9
  • 122,22 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Tutaj
   122,2
   Województwo
   114,1
   Polska
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
  • 7 Liczba licencji na taksówki
  • 9 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Orzesze przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DK 81droga krajowa nr 81(Katowice - Mikołów - Łaziska Górne - Orzesze - Żory - Warszowice - Pawłowice - Zbytków - Bąków - Drogomyśl - Ochaby - Kępa - Skoczów)
   • DW 925droga wojewódzka nr 925(Rybnik - Przegędza - Stanowice - Bełk - Orzesze - Ornontowice - Mikołów - Ruda Śląska - Bytom)
   • DW 926droga wojewódzka nr 926( Orzesze)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Orzesze przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 140Linia kolejowa nr 140: Katowice Ligota - Nędza [o znaczeniu państwowym] (Katowice Ligota - Katowice Piotrowice - Mikołów Jamna - Mikołów - Łaziska Górne - Łaziska Górne Brada -Orzesze -Orzesze Jaśkowice - Czerwionka - Czerwionka Dębieńsko - Leszczyny - Kamień - Rybnik Paruszowiec - Rybnik - Rybnik Towarowy - Rybnik Niedobczyce - Rybnik Niewiadom - Rydułtowy - Łuków Śląski - Sumina Wieś - Sumina - Górki Śląskie - Szymocice - Nędza Wieś - Nędza)
   • LK 169Linia kolejowa nr 169: Tychy - Orzesze Jaśkowice [o znaczeniu drugorzędnym] (Tychy - Wyry - Łaziska Średnie - Łaziska Kopanina -Orzesze Zawiść -Orzesze Miasto -Orzesze Jaśkowice)