Tykocin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Tykocin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tykocin to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tykocin.
 • 1 866 Liczba mieszkańców
 • 29,0 km² Powierzchnia
 • 64,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1425 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Mariusz Dudziński Burmistrz miasta
Tykocin na mapie
Identyfikatory
 • 22.774153.2063 Współrzędne GPS
 • 2002124 TERYT (TERC)
 • 0043446 SIMC
Herb miasta Tykocin
Tykocin herb

Jak Tykocin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Tykocin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Tykocin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Tykocin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
21Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
56Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
67Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
101Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
111Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
127Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
130Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
164Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
172Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
176Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
193Miasta o największej powierzchni w Polsce
229Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
239Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
245Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
251Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
257Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
320Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
326Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców

Tykocin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-080Poczta Tykocin, ul. 11 Listopada 36

Tykocin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tykocinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Tykocinie
(85) 718-16-27
(85) 718-75-07
ul. Złota 2
16-080 Tykocin

Tykocin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Tykocin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 866, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Tykocina zawarli w 2022 roku 2 małżeństw, co odpowiada 1,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,3% mieszkańców Tykocina jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Tykocin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,73 na 1000 mieszkańców Tykocina. W 2022 roku urodziło się 17 dzieci, w tym 41,2% dziewczynek i 58,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,5% zgonów w Tykocinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w Tykocinie były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tykocina przypada 13.66 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 8 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 22 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tykocina -14. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,9% mieszkańców Tykocina jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tykocina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 866 Liczba mieszkańców
 • 964 Kobiety
 • 902 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tykocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tykocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tykocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tykocina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tykocin
  42,2 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tykocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tykocina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tykocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tykocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tykocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • Tykocin
  26,5%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Kraj
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,5%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,2%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tykocin
  6,8%
  Województwo
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tykocin
  0,9%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tykocinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  woj. podlaskie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tykocin
  1,1
  woj. podlaskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 2 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tykocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tykocin
  -4,7
  Województwo
  -3,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tykocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tykocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tykocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tykocinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,2%
  58,8%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,9
  Województwo
  8,0
  Cały kraj
  8,1
 • 36,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,2
  Podlaskie
  35,9
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 433 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 517 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 433 g
  Województwo
  3 431 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 149 Waga 4000g - 4499g
 • 149
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 435 Waga 3000g - 3499g
 • 435
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Województwo
  1,27
  Cały kraj
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  Podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tykocin
  0,78
  Podlaskie
  0,68
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Tykocinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,7%
  42,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tykocin
  13,7
  Podlaskie
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 128,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tykocin
  128,7
  woj. podlaskie
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,9
  woj. podlaskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tykocin
  2,6
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  44,5%
  Podlaskie
  45,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,2%
  woj. podlaskie
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,3%
  Województwo
  7,2%
  Cała Polska
  6,7%
 • 88 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  14,6
  Kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  78,6
  Polska
  70,6
 • 233,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  233,7
  woj. podlaskie
  257,1
  Cały kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  232,8
  Kraj
  253,9
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 544,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tykocin
  467,3
  Województwo
  529,3
  Cała Polska
  426,2
 • 51,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 64,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  51,1
  Podlaskie
  52,4
  Polska
  62,9
 • 43,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  43,1
  woj. podlaskie
  31,3
  Cały kraj
  33,8
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tykocin
  10,1
  woj. podlaskie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tykocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tykocin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tykocin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tykocinie oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tykocinie to 637 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 340 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tykocinie to 7,14 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Tykocinie to 160,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,22% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,56% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,70% mieszkań posiada łazienkę, 68,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,30% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 637 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 339,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  339,90
  Podlaskie
  411,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  94,90 m2
  woj. podlaskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,30 m2
  woj. podlaskie
  32,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,42
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,83
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,94
  Województwo
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tykocin
  0,67
  Podlaskie
  0,60
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,74
  woj. podlaskie
  5,72
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 50 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 7,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  7,14
  Podlaskie
  4,14
  Cała Polska
  3,89
 • 26,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  26,68
  woj. podlaskie
  23,68
  Cała Polska
  24,56
 • 1 125 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 160,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  160,7 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,60 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,22%
  Województwo
  97,54%
  Cała Polska
  97,75%
 • 93,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  93,56%
  woj. podlaskie
  92,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 88,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tykocin
  88,70%
  Podlaskie
  90,71%
  Cały kraj
  93,75%
 • 68,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tykocin
  68,13%
  Podlaskie
  83,62%
  Cały kraj
  85,83%
 • 3,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  3,30%
  Podlaskie
  33,39%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Tykocin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Tykocinie na 1000 mieszkańców pracuje 157osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 74,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 25,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Tykocinie wynosiło w 2023 roku 7,5% (7,5% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tykocinie wynosiło 5 597,60 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Tykocina 59 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 68 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 9.

  22,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Tykocina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,0% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 157 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tykocin
  157,0
  Podlaskie
  209,0
  Kraj
  259,0
 • 7,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,2% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Miasto
  7,5%
  Podlaskie
  7,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tykocinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tykocinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tykocinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 979 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 598 PLN
  woj. podlaskie
  6 013 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tykocinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 59 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 9 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,15 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tykocinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 298 Pracujący ogółem
 • 222 Kobiety
 • 76 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Tykocinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tykocin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tykocin
  67,0
  woj. podlaskie
  66,2
  Kraj
  69,0
 • 37,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tykocin
  37,0
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 123,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tykocin
  123,1
  Województwo
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tykocin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Tykocinie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 216 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 153 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (8) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (19) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tykocinie najwięcej (10) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (212) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,4% (44) podmiotów, a 76,4% (165) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tykocinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.5%) oraz Budownictwo (16.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 216 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44 Przemysł i budownictwo
 • 165 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Tykocinie w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Tykocinie w 2023 roku
 • 153 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 212 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 212
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 216 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 216
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 153 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 36 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 36
 • 25 Budownictwo
 • 25
 • 20 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 20
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Pozostała działalność
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tykocin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tykocinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 26 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tykocinie wynosi 74,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tykocina najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,52 (wykrywalność 42%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,44 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,27 (60%), drogowe - 2,16 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tykocina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tykocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 26
 • 12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 12
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 13,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,87
  woj. podlaskie
  19,92
  Cała Polska
  22,81
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tykocin
  6,44
  woj. podlaskie
  8,92
  Polska
  12,98
 • 4,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tykocin
  4,27
  Województwo
  7,89
  Cała Polska
  6,99
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,16
  Podlaskie
  2,21
  Cały kraj
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tykocin
  0,32
  Województwo
  0,46
  Cała Polska
  0,35
 • 5,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,52
  Podlaskie
  6,92
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tykocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  Podlaskie
  81%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tykocin
  71%
  woj. podlaskie
  74%
  Cały kraj
  63%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  61%
  woj. podlaskie
  82%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  Podlaskie
  92%
  Kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tykocin
  43%
  Podlaskie
  53%
  Polska
  51%

Tykocin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Tykocina wyniosła w 2022 roku 39,1 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Tykocina - 26.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,6 mln złotych, czyli 9,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tykocina wyniosła w 2022 roku 43,7 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%). W budżecie Tykocina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 979 złotych na mieszkańca (13,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,0 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,4%.
 • Wydatki budżetu w Tykocinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tykocina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tykocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tykocina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,4 mln

  3,0 tys(100%)

  23,5 mln

  3,7 tys(100%)

  29,3 mln

  4,7 tys(100%)

  35,0 mln

  5,6 tys(100%)

  31,8 mln

  5,1 tys(100%)

  34,0 mln

  5,8 tys(100%)

  43,8 mln

  7,5 tys(100%)

  39,1 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,3 mln

  3,6 tys(37.6%)

  7,4 mln

  3,7 tys(31.4%)

  7,6 mln

  3,8 tys(25.9%)

  8,0 mln

  4,0 tys(22.8%)

  8,3 mln

  4,2 tys(26.1%)

  9,4 mln

  4,8 tys(27.7%)

  10,0 mln

  5,1 tys(22.8%)

  10,5 mln

  5,6 tys(26.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  573(5.9%)

  982,6 tys

  493(4.2%)

  1,0 mln

  523(3.5%)

  6,4 mln

  3,2 tys(18.1%)

  1,5 mln

  777(4.8%)

  2,8 mln

  1,4 tys(8.3%)

  3,8 mln

  2,0 tys(8.7%)

  4,3 mln

  2,3 tys(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  1,1 tys(10.9%)

  2,1 mln

  1,1 tys(9.1%)

  2,4 mln

  1,2 tys(8.1%)

  2,7 mln

  1,4 tys(7.6%)

  2,8 mln

  1,4 tys(8.9%)

  3,0 mln

  1,5 tys(8.9%)

  3,4 mln

  1,8 tys(7.9%)

  3,9 mln

  2,1 tys(9.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 mln

  1,9 tys(9.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  2,0 tys(20.6%)

  7,8 mln

  3,9 tys(33.1%)

  1,5 mln

  750(5.1%)

  1,6 mln

  804(4.5%)

  1,6 mln

  826(5.1%)

  1,9 mln

  946(5.5%)

  2,0 mln

  1,0 tys(4.5%)

  2,8 mln

  1,5 tys(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  950(9.8%)

  2,0 mln

  1,0 tys(8.6%)

  6,2 mln

  3,1 tys(21.1%)

  4,7 mln

  2,4 tys(13.3%)

  4,2 mln

  2,1 tys(13.2%)

  2,2 mln

  1,1 tys(6.4%)

  2,5 mln

  1,3 tys(5.7%)

  2,3 mln

  1,2 tys(5.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  414,6 tys

  208(2.1%)

  454,8 tys

  228(1.9%)

  598,5 tys

  302(2%)

  851,1 tys

  431(2.4%)

  853,0 tys

  433(2.7%)

  615,7 tys

  313(1.8%)

  1,9 mln

  990(4.4%)

  1,5 mln

  793(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  685,9 tys

  343(3.5%)

  787,0 tys

  394(3.4%)

  829,6 tys

  419(2.8%)

  942,3 tys

  477(2.7%)

  1,1 mln

  566(3.5%)

  2,9 mln

  1,5 tys(8.6%)

  4,0 mln

  2,1 tys(9.2%)

  1,4 mln

  738(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  688,8 tys

  345(3.6%)

  1,2 mln

  609(5.2%)

  872,2 tys

  440(3%)

  1,1 mln

  581(3.3%)

  2,3 mln

  1,2 tys(7.3%)

  1,0 mln

  509(2.9%)

  1,3 mln

  678(3%)

  1,3 mln

  720(3.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  94,2 tys

  47,1(0.5%)

  80,9 tys

  40,6(0.3%)

  73,6 tys

  37,2(0.3%)

  97,2 tys

  49,2(0.3%)

  147,9 tys

  75,2(0.5%)

  99,0 tys

  50,4(0.3%)

  85,3 tys

  43,8(0.2%)

  659,8 tys

  352(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  175,5 tys

  87,9(0.9%)

  116,3 tys

  58,3(0.5%)

  171,0 tys

  86,3(0.6%)

  127,2 tys

  64,4(0.4%)

  251,2 tys

  128(0.8%)

  272,8 tys

  139(0.8%)

  312,3 tys

  160(0.7%)

  323,9 tys

  173(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  73,1 tys

  36,6(0.4%)

  28,3 tys

  14,2(0.1%)

  25,2 tys

  12,7(0.1%)

  2,0 tys

  1,0(0%)

  25,1 tys

  12,8(0.1%)

  294,0 tys

  150(0.9%)

  4,0 mln

  2,0 tys(9.1%)

  271,3 tys

  145(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  323,6 tys

  162(1.7%)

  328,9 tys

  165(1.4%)

  343,9 tys

  174(1.2%)

  383,0 tys

  194(1.1%)

  428,9 tys

  218(1.3%)

  426,6 tys

  217(1.3%)

  443,2 tys

  227(1%)

  228,0 tys

  122(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  153,0 tys

  76,6(0.8%)

  71,6 tys

  35,9(0.3%)

  74,0 tys

  37,4(0.3%)

  628,0 tys

  318(1.8%)

  85,5 tys

  43,5(0.3%)

  99,0 tys

  50,4(0.3%)

  126,9 tys

  65,1(0.3%)

  212,2 tys

  113(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  87,6 tys

  43,8(0.5%)

  80,0 tys

  40,1(0.3%)

  91,9 tys

  46,4(0.3%)

  163,0 tys

  82,5(0.5%)

  74,3 tys

  37,8(0.2%)

  64,3 tys

  32,7(0.2%)

  123,0 tys

  63,1(0.3%)

  198,6 tys

  106(0.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,6 tys

  15,4(0.1%)

  65,9 tys

  33,4(0.2%)

  109,7 tys

  55,8(0.3%)

  50,0 tys

  25,4(0.1%)

  32,1 tys

  16,5(0.1%)

  67,3 tys

  35,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  26,6 tys

  13,3(0.1%)

  5,4 tys

  2,7(0%)

  5,8 tys

  2,9(0%)

  54,3 tys

  27,5(0.2%)

  39,7 tys

  20,2(0.1%)

  44,1 tys

  22,4(0.1%)

  98,7 tys

  50,6(0.2%)

  30,4 tys

  16,2(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  122,1 tys

  61,1(0.6%)

  2,4 tys

  1,2(0%)

  3,0 tys

  1,5(0%)

  2,2 tys

  1,1(0%)

  140,0 tys

  71,1(0.4%)

  15,5 tys

  7,9(0%)

  3,0 tys

  1,5(0%)

  13,8 tys

  7,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,0 tys

  43,0(0.4%)

  9,9 tys

  5,0(0%)

  3,3 tys

  1,7(0%)

  89,8 tys

  45,5(0.3%)

  76,4 tys

  38,8(0.2%)

  77,4 tys

  39,4(0.2%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  20,0 tys

  10,0(0.1%)

  18,2 tys

  9,1(0.1%)

  22,3 tys

  11,3(0.1%)

  11,9 tys

  6,0(0%)

  12,4 tys

  6,3(0%)

  1,8 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tykocinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tykocina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tykocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tykocina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,0 mln

  3,3 tys(100%)

  24,1 mln

  3,8 tys(100%)

  26,8 mln

  4,3 tys(100%)

  32,3 mln

  5,2 tys(100%)

  31,6 mln

  5,1 tys(100%)

  35,5 mln

  6,0 tys(100%)

  39,7 mln

  6,8 tys(100%)

  43,7 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,3 mln

  4,7 tys(44.4%)

  10,0 mln

  5,0 tys(41.3%)

  10,2 mln

  5,1 tys(38.1%)

  10,5 mln

  5,3 tys(32.5%)

  11,6 mln

  5,9 tys(36.8%)

  14,3 mln

  7,3 tys(40.4%)

  15,0 mln

  7,7 tys(37.9%)

  11,8 mln

  6,3 tys(27%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,5 mln

  2,3 tys(21.6%)

  4,7 mln

  2,4 tys(19.5%)

  5,1 mln

  2,6 tys(19.1%)

  5,7 mln

  2,9 tys(17.6%)

  6,1 mln

  3,1 tys(19.4%)

  6,4 mln

  3,2 tys(17.9%)

  7,2 mln

  3,7 tys(18.2%)

  10,3 mln

  5,5 tys(23.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 mln

  2,3 tys(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  860,6 tys

  431(4.1%)

  618,2 tys

  310(2.6%)

  590,4 tys

  298(2.2%)

  3,2 mln

  1,6 tys(9.8%)

  849,0 tys

  431(2.7%)

  868,5 tys

  442(2.4%)

  1,7 mln

  873(4.3%)

  3,0 mln

  1,6 tys(6.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  63,1 tys

  31,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,5 tys

  127(0.7%)

  1,3 mln

  646(3.2%)

  2,2 mln

  1,2 tys(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  1,7 tys(16.6%)

  7,3 mln

  3,6 tys(30.1%)

  978,4 tys

  494(3.7%)

  950,6 tys

  481(2.9%)

  973,7 tys

  495(3.1%)

  1,2 mln

  594(3.3%)

  1,2 mln

  606(3%)

  2,0 mln

  1,1 tys(4.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  669,5 tys

  335(3.2%)

  762,0 tys

  382(3.2%)

  761,9 tys

  385(2.8%)

  888,3 tys

  450(2.8%)

  1,0 mln

  527(3.3%)

  2,0 mln

  1,0 tys(5.6%)

  2,3 mln

  1,2 tys(5.8%)

  1,3 mln

  711(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  35,9 tys

  18,0(0.2%)

  76,8 tys

  38,5(0.3%)

  111,2 tys

  56,2(0.4%)

  222,5 tys

  113(0.7%)

  82,7 tys

  42,0(0.3%)

  56,5 tys

  28,7(0.2%)

  74,8 tys

  38,4(0.2%)

  1,3 mln

  697(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  265,6 tys

  133(1.3%)

  204,8 tys

  103(0.9%)

  234,5 tys

  118(0.9%)

  222,8 tys

  113(0.7%)

  301,0 tys

  153(1%)

  551,0 tys

  280(1.6%)

  625,2 tys

  321(1.6%)

  686,9 tys

  367(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  881,5 tys

  441(4.2%)

  41,7 tys

  20,9(0.2%)

  503,6 tys

  254(1.9%)

  2,6 mln

  1,3 tys(8.2%)

  1,5 mln

  749(4.7%)

  417,6 tys

  212(1.2%)

  216,0 tys

  111(0.5%)

  640,6 tys

  342(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  255,4 tys

  128(1.2%)

  193,4 tys

  96,9(0.8%)

  560,3 tys

  283(2.1%)

  359,9 tys

  182(1.1%)

  269,7 tys

  137(0.9%)

  269,3 tys

  137(0.8%)

  302,1 tys

  155(0.8%)

  374,0 tys

  200(0.9%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  95,1 tys

  47,6(0.5%)

  20,1 tys

  10,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,5 tys

  76,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  186,3 tys

  99,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  163,3 tys

  81,7(0.8%)

  167,0 tys

  83,7(0.7%)

  143,3 tys

  72,4(0.5%)

  161,6 tys

  81,8(0.5%)

  170,2 tys

  86,5(0.5%)

  185,0 tys

  94,1(0.5%)

  174,1 tys

  89,3(0.4%)

  174,3 tys

  93,0(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  54,4 tys

  27,2(0.3%)

  50,8 tys

  25,4(0.2%)

  91,9 tys

  46,4(0.3%)

  82,9 tys

  42,0(0.3%)

  87,1 tys

  44,3(0.3%)

  221,8 tys

  113(0.6%)

  210,5 tys

  108(0.5%)

  172,0 tys

  91,8(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  220,4 tys

  110(1%)

  5,2 tys

  2,6(0%)

  1 000

  0,5(0%)

  16,1 tys

  8,1(0%)

  652,0 tys

  331(2.1%)

  111,5 tys

  56,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  112,1 tys

  59,8(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  25,7(0.1%)

  16,0 tys

  8,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,1 tys

  66,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  1,2(0%)

  6,8 tys

  3,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,9 tys

  1,9(0%)

  3,4 tys

  1,7(0%)

  3,0 tys

  1,5(0%)

  3,0 tys

  1,5(0%)

  3,1 tys

  1,6(0%)

  3,2 tys

  1,6(0%)

  3,3 tys

  1,7(0%)

  4,7 tys

  2,5(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  17,0 tys

  8,5(0.1%)

  21,7 tys

  10,9(0.1%)

  39,1 tys

  19,7(0.1%)

  19,0 tys

  9,6(0.1%)

  4,0 tys

  2,0(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  2,1 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,0 tys

  43,0(0.4%)

  9,9 tys

  5,0(0%)

  3,3 tys

  1,7(0%)

  89,8 tys

  45,5(0.3%)

  76,4 tys

  38,8(0.2%)

  77,4 tys

  39,4(0.2%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,9 tys

  31,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,8 tys

  18,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tykocin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 419 mieszkańców Tykocina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 197 kobiet oraz 221 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,8% mieszkańców Tykocina, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Tykocina mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tykocinie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,2%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%).

  W roku 2022 w Tykocinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 163 dzieci (78 dziewczynek oraz 85 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Tykocinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 112 dzieci (58 dziewczynek oraz 54 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  17,6% mieszkańców Tykocina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 578 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,87 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 321 uczniów (143 kobiety oraz 178 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Tykocinie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 278 uczniów (122 kobiety oraz 156 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 31,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 194,55.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,6% mieszkańców Tykocina w wieku potencjalnej nauki (19,8% kobiet i 19,4% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  25,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 30,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,3%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tykocin
  11,3%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,4%
  Województwo
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  17,8%
  Podlaskie
  17,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 13,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tykocin
  3,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,7%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2578 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tykocin
  2 578,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,87 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tykocin
  0,87
  woj. podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 70 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Tykocin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 163 Dzieci
 • 78 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 85 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 37 3 lata
 • 37
 • 49 4 lata
 • 49
 • 30 5 lata
 • 30
 • 43 6 lat
 • 43
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 15 3 lata
 • 15
 • 30 4 lata
 • 30
 • 14 5 lata
 • 14
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 22 3 lata
 • 22
 • 19 4 lata
 • 19
 • 16 5 lata
 • 16
 • 26 6 lat
 • 26
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tykocinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tykocinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Tykocinie
  Publiczne
  85 718-16-45
  85 718-70-70
  ul. Szkolna 1
  16-080 Tykocin
  368-
 • Szkoły podstawowe w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Tykocin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 321 Uczniowie
 • 143 Kobiety
  (uczniowie)
 • 178 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,5%
  55,5%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tykocin
  20,1
  Województwo
  16,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 26,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 194,55 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  194,55
  Województwo
  92,82
  Cały kraj
  95,96
 • 194,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  194,55
  Województwo
  91,85
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tykocin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tykocin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tykocinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tykocinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Tykocinie (Stefan Czarniecki)
  Publiczna
  85 718-70-70
  85 718-70-70
  ul. Kochanowskiego 1
  16-080 Tykocin
  15322-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Tykocinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tykocinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Tykocinie
  Publiczne
  85 718-70-70
  85 718-70-70
  ul. Kochanowskiego 1
  16-080 Tykocin
  114-
  Liceum Ogólnokształcące w Tykocinie
  Publiczne
  85 718-70-70
  85 718-70-70
  ul. Kochanowskiego 1
  16-080 Tykocin
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tykocin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tykocin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tykocin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tykocin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Tykocinie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Tykocinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Tykocinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Tykocinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 46 (uczestnicy: 6 150)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 2 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 2 000)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 400)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 32)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 77)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Tykocinie działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 47 662 zwiedzających, co daje 250 457 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Tykocinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 27 938 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 944 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Tykocinie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 87 członków. Zarejestrowano 85 ćwiczących (mężczyźni: 85, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 25, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Tykocinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Tykocinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tykocina znajduje się 57 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Tykocinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Tykocin, st.1 ze średniowieczadnia 1966-03-07, wykaz dokumentów: 204 z 1966-03-07; C-81 z 2005-10-17
  • Osada przygrodowa Tykocin, st.2 ze średniowieczadnia 1970-11-30, wykaz dokumentów: 135/A z 1970-11-30; C-80 z 2005-09-06
  • Zamek z 2. poł. XVI w.dnia 1937-02-17, wykaz dokumentów: K.B.K.180-175-B/37 z 1937-02-17
  • Wał ziemny z 2. poł. XVI w. (ul. Puchalskiego 1)dnia 1937-02-17, wykaz dokumentów: K.B.K.180-175-B/37 z 1937-02-17; 2 z 1950-02-20
  • Przytułek z 1643 r. (ul. Poświętna 1)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 34 z 1953-02-16; A-460 z 2012-07-30
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Złota 2)dnia 1953-02-25, wykaz dokumentów: 37 z 1953-02-25; A-497 z 2013-01-23
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Józefa Piłsudskiego 27)dnia 1956-07-13, wykaz dokumentów: 65 z 1956-07-13; A-484 z 2012-11-22
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Józefa Piłsudskiego 25)dnia 1956-07-13, wykaz dokumentów: 66 z 1956-07-13; A-483 z 2012-11-22
  • Miasto z XV w.dnia 1956-12-12, wykaz dokumentów: 77 z 1956-12-12; A-444 z 2012-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kaczorowska 9)dnia 1957-01-24, wykaz dokumentów: 86 z 1957-01-24; A-476 z 2012-10-09
  • Synagoga z XVIII w. (ul. Józefa Piłsudskiego 18)dnia 1957-01-24, wykaz dokumentów: 87 z 1957-01-24; A-457 z 2012-07-26
  • Zespół - klasztor z 1742 - 1745 (ul. 11 Listopada 2)dnia 1958-04-30, wykaz dokumentów: 120 z 1958-04-30; 121 z 1958-05-05; 122 z 1958-05-05; 123 z 1958-05-05; A-455 z 2012-10-20
  • Kościół z 1742 - 1745 (ul. 11 Listopada 2)dnia 1958-04-30, wykaz dokumentów: 120 z 1958-04-30; A-455 z 2012-10-20
  • Plebania z 1755 r. (ul. 11 Listopada 2)dnia 1958-05-05, wykaz dokumentów: 121 z 1958-05-05
  • Spichlerz z 2. poł. XVIII w. (ul. 11 Listopada 2)dnia 1958-05-05, wykaz dokumentów: 122 z 1958-05-05
  • Brama z XVIII w. (ul. 11 Listopada 2)dnia 1958-05-05, wykaz dokumentów: 123 z 1958-05-05
  • Klasztor z 1771 - 1790 (ul. Klasztorna 1)dnia 1958-05-10, wykaz dokumentów: 124 z 1958-05-10; A-456 z 2012-07-25
  • Brama z 1. poł. XIX w.dnia 1958-05-10, wykaz dokumentów: 125 z 1958-05-10; A-456 z 2012-07-25
  • Szpital z 1755 r. (ul. 11 Listopada 1)dnia 1958-05-10, wykaz dokumentów: 126 z 1958-05-10; A-466 z 2012-08-23
  • Budynek administracyjny z XVIII w. (ul. 11 Listopada 8)dnia 1958-05-10, wykaz dokumentów: 127 z 1958-05-10; A-469 z 2012-08-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1798 - 1806 (ul. Kaczorowska 5)dnia 1958-11-20, wykaz dokumentów: 137 z 1958-11-20; A-474 z 2012-10-04; brak numeru z 2012-12-20
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Kaczorowska 7)dnia 1958-11-26, wykaz dokumentów: 140 z 1958-11-26; A-475 z 2012-10-04
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 23)dnia 1958-12-08, wykaz dokumentów: 138 z 1958-12-08; A-482 z 2012-11-22
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 35)dnia 1958-12-10, wykaz dokumentów: 144 z 1958-12-10; A-496 z 2013-01-22
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Kozia 1)dnia 1958-12-18, wykaz dokumentów: 152 z 1958-12-18; A-477 z 2012-10-11
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 29)dnia 1958-12-18, wykaz dokumentów: 153 z 1958-12-18; A-491 z 2013-01-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 31)dnia 1958-12-18, wykaz dokumentów: 154 z 1958-12-18; A-485 z 2012-11-28
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 33)dnia 1958-12-18, wykaz dokumentów: 155 z 1958-12-18; A-486 z 2012-11-30
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 22)dnia 1958-12-18, wykaz dokumentów: 156 z 1958-12-18; A-480 z 2012-11-22
  • Pomnik z 1762 - 1763dnia 1959-05-12, wykaz dokumentów: 19 z 1959-05-12; 217 z 1966-10-21
  • Synagoga z XVIII w. (ul. Kozia 3)dnia 1962-03-14, wykaz dokumentów: 178 z 1962-03-14; brak numeru z 2014-05-27; A-580 z 2014-07-17
  • Kościół z 2. poł. XVIII w.dnia 1966-10-21, wykaz dokumentów: 216 z 1966-10-21; A-456 z 2012-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 4. ćw. XVIII w.dnia 1966-10-22, wykaz dokumentów: 218 z 1966-10-22; A-456 z 2012-07-25
  • Stodoła z 4. ćw. XVIII w.dnia 1966-10-22, wykaz dokumentów: 218 z 1966-10-22; A-456 z 2012-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Stefana Czarnieckiego 2)dnia 1972-09-25, wykaz dokumentów: 338 z 1972-09-25; A-463 z 2012-08-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Złota 3)dnia 1973-08-13, wykaz dokumentów: 345 z 1973-08-13; A-498 z 2013-01-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. 11 Listopada 5)dnia 1974-12-04, wykaz dokumentów: 348 z 1974-12-04; A-468 z 2012-08-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. 11 Listopada 4)dnia 1974-12-04, wykaz dokumentów: 349 z 1974-12-04; A-467 z 2012-08-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. 11 Listopada 11)dnia 1974-12-04, wykaz dokumentów: 350 z 1974-12-04; A-470 z 2012-08-28
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Stefana Czarnieckiego 6)dnia 1976-04-07, wykaz dokumentów: 376 z 1976-04-07; A-464 z 2012-08-22
  • Wiatrak z 1887 r.dnia 1980-01-24, wykaz dokumentów: 480 z 1980-01-24; A-499 z 2013-01-24
  • Cmentarz żydowski z 1522 r.dnia 1984-12-29, wykaz dokumentów: 720 z 1984-12-29; A-106 z 2004-09-06
  • Ogród z 2. poł. XVIII w.dnia 1986-12-30, wykaz dokumentów: 566 z 1986-12-30; A-456 z 2012-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Klasztorna 2)dnia 1986-12-30, wykaz dokumentów: 639 z 1986-12-30; A-500 z 2013-01-25
  • Ogród z 2. poł. XIX w.dnia 1986-12-30, wykaz dokumentów: 639 z 1986-12-30; A-500 z 2013-01-25
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Plac Stefana Czarnieckiego 12)dnia 1988-12-30, wykaz dokumentów: 706 z 1988-12-30; A-465 z 2012-08-22
  • Poczta z 1. poł. XIX w. (ul. 11 Listopada 36)dnia 1994-08-11, wykaz dokumentów: 788 z 1994-08-11; A-471 z 2012-08-29
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Stefana Czarnieckiego 10)dnia 2008-04-18, wykaz dokumentów: A-186 z 2008-04-18
  • Kaplica z 1891 - 1895dnia 2010-07-15, wykaz dokumentów: A-296 z 2010-07-15
  • Kaplica z 1885 r.dnia 2010-07-15, wykaz dokumentów: A-296 z 2010-07-15
  • Kaplica z 1841 r.dnia 2010-07-15, wykaz dokumentów: A-296 z 2010-07-15
  • Brama z 1895 r.dnia 2010-07-15, wykaz dokumentów: A-296 z 2010-07-15
  • Mur/ogrodzenie z 1850 - 1895dnia 2010-07-15, wykaz dokumentów: A-296 z 2010-07-15
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1795 r.dnia 2010-07-15, wykaz dokumentów: A-296 z 2010-07-15
  • Zespół - cmentarz z 1795 r.dnia 2010-07-15, wykaz dokumentów: A-296 z 2010-07-15
  • Most z przełomu XIX/XX w.dnia 2011-07-07, wykaz dokumentów: A-354 z 2011-07-07
  • Zespół - klasztor z 1771 - 1790 (ul. Klasztorna 1)dnia 2012-07-25, wykaz dokumentów: A-456 z 2012-07-25
 • Formy ochrony przyrody w Tykocinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Tykocina znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Tykocinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Szelągówka - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1995-08-01, Opis granicy: W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992, Powierzchnia: 62.04 ha
  • Dolina Narwi - obszar chronionego krajobrazuOpis: Celem ustanowienia Obszaru jest ochrona i zachowanie doliny Narwi z licznymi meandrami i starorzeczami wyróżniającej się wysokimi walorami przyrodniczymi krajobrazowymi kulturowymi i wypoczynkowymi o łącznej pow. 41 8620 ha., Data ustanowienia: 1986-01-01, Powierzchnia: 41860.0 ha
  • Dolina Biebrzy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 121206.23 ha
  • Ostoja Biebrzańska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 148509.33 ha
  • Ostoja Narwiańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 18604.96 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Pojedynczy krzew, Data ustanowienia: 1967-06-30
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-09-10, Opis granicy: Tykocin działka nr 443, Powierzchnia: 84.69 ha

Tykocin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 5 wypadków drogowych w Tykocinie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 266,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 53,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Tykocinie znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Tykocinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Tykocinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 266,81 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  266,8
  Podlaskie
  733,0
  Polska
  1 100,9
 • 53,36 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  53,4
  woj. podlaskie
  129,1
  Kraj
  104,4
 • 213,45 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  213,4
  Województwo
  870,2
  Cały kraj
  1 327,3
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  20,0
  Podlaskie
  17,6
  Cała Polska
  9,5
 • 80,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  80,0
  Podlaskie
  118,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Tykocinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 434,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  434,0 km
  Podlaskie
  409,4 km
  Polska
  633,6 km
 • 15,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  15,7 km
  Podlaskie
  7,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Tykocin przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 671droga wojewódzka nr 671(Sokolany - Nowowola - Trzcianka - Wasilówka - Janów - Zabrodzie - Mielniki - Korycin - Jasionówka - Knyszyn - Krypno Wielkie - Zygmunty - Tatary - Tykocin - Broniszewo - Jeżewo Stare - Kropiwnica-Racibory - Truskolasy-Lachy - Sokoły)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Tykocin nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 38Linia kolejowa nr 38: Białystok - Głomno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Starosielce - Białystok Bacieczki - Fasty - Dobrzyniewo Duże - Borsukówka - Knyszyn - Zastocze - Czechowizna - Mońki - Goniądz - Osowiec - Podlasek - Ruda - Grajewo - Prostki - Lipińskie Małe - Ełk Szyba Wschód - Ełk Towarowy - Ełk - Woszczele - Stare Juchy - Wydminy - Siedliska - Giżycko - Niegocin - Sterławki Małe - Sterławki Wielkie - Martiany - Kętrzyn - Nowy Młyn - Linkowo - Tołkiny - Korsze - Studzieniec - Różyna Warmińska - Głomno)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Tykocinie istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 27 Maja

  ul. Bernardyńska

  ul. Browarna

  ul. Choroszczańska

  ul. Cmentarna

  ul. Gasztołda

  ul. Glogera

  ul. Górnickiego

  ul. Holendry

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jordyka

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kaczorowska

  ul. Klasztorna

  Kol. Kaczorowo

  Kol. Nowe Miasto

  ul. Kombatantów

  ul. Kozia

  ul. Nadkanalna

  ul. Ogrodowa

  ul. Piekarska

  ul. Poświętna

  ul. Puchalskiego

  ul. Sokołowska

  rynek Stary

  pl. Stefana Czarnieckiego

  ul. Szkolna

  ul. Wiesiołowskiego

  ul. Zacerkiewna

  ul. Zagumienna

  ul. Zatylna

  ul. Złota