Powiat kętrzyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kętrzyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 63 470 Liczba mieszkańców
 • 1 213 km2 Powierzchnia
 • 53 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 57,2% Stopa urbanizacji
 • Ryszard Niedziółka Starosta
 • pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn Adres starostwa powiatowego
 • NKE Tablice rejestracyjne
Powiat kętrzyński na mapie
Identyfikatory
 • 2808 TERYT (TERC)
Herb powiatu kętrzyńskiego
powiat kętrzyński herb
Flaga powiatu kętrzyńskiego
powiat kętrzyński flaga

powiat kętrzyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
089 751 71 16
089 751 38 69
Plac Słowiański 1a
11-400 Kętrzyn
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie
089 752 92 00
089 752 92 05
Wojska Polskiego 5
11-400 Kętrzyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie
089 751 27 94
089 751 88 59
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kętrzyn
089 754 21 40
089 754 21 41
Piłsudskiego 5
11-400 Kętrzyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie
089 751 27 47
089 751 27 47
Rynkowa 5
11-400 Kętrzyn
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
(89) 751-75-00
(89) 751-24-01
Plac Grunwaldzki
11-400 Kętrzyn

Powiat kętrzyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat kętrzyński ma 63 470 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kętrzyńskiego w 2050 roku wynosi 44 442, z czego 22 550 to kobiety, a 21 892 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego zawarli w 2017 roku 311 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu kętrzyńskiego jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kętrzyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -249. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,91 na 1000 mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. W 2017 roku urodziło się 562 dzieci, w tym 53,6% dziewczynek i 46,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 405 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 39,5% zgonów w powiecie kętrzyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 31,5% zgonów w powiecie kętrzyńskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kętrzyńskiego przypada 10.89 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 646 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 963 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kętrzyńskiego -317. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 37 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -27.

  62,4% mieszkańców powiatu kętrzyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kętrzyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63 470 Liczba mieszkańców
 • 32 314 Kobiety
 • 31 156 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kętrzyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kętrzyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kętrzyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kętrzyńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 44 442 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 22 550 Kobiety
 • 21 892 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kętrzyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kętrzyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kętrzyńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kętrzyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat kętrzyński
  41,8 lat
  Warmińsko-mazurskie
  40,7 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kętrzyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kętrzyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat kętrzyński
  28,4%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  52,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 51,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,8%
  Warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 16,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,5%
  Województwo
  5,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,6% Nieustalone
 • Tutaj
  3,6%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 3,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kętrzyńskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,9
  Województwo
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat kętrzyński
  1,7
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 311 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kętrzyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -249 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -110 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -139 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat kętrzyński
  -3,9
  Województwo
  0,1
  Polska
  -0,0
 • -3,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kętrzyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kętrzyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kętrzyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kętrzyńskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 562 Urodzenia żywe
 • 301 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 261 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,6%
  46,4%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cała Polska
  10,5
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,1
  Warmińsko-mazurskie
  42,6
  Polska
  44,2
 • 19.94 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19.94
 • 53.43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.43
 • 75.63 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75.63
 • 71.12 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.12
 • 33.98 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.98
 • 7.51 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.51
 • 3 405 g Średnia waga noworodków
 • 3 348 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 470 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kętrzyński
  3 405 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 401 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 198 Waga 3500g - 3999g
 • 198
 • 182 Waga 3000g - 3499g
 • 182
 • 80 Waga 2500g - 2999g
 • 80
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kętrzyński
  1,32
  Województwo
  1,41
  Kraj
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat kętrzyński
  0,70
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,70
  Kraj
  0,71
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,69
  Województwo
  1,01
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie kętrzyńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 699 Zgony
 • 330 Kobiety
  (Zgony)
 • 369 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • pow. kętrzyński
  10,9
  Warmińsko-mazurskie
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 128,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  128,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  104,7
  Polska
  101,5
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kętrzyński
  3,7
  Województwo
  5,0
  Polska
  4,0
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kętrzyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Cały kraj
  45,7%
 • 29,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat kętrzyński
  29,8%
  Województwo
  29,0%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kętrzyński
  6,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Kraj
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Polska
  74,3
 • 332,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  332,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  278,4
  Cała Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  262,1
  Polska
  261,6
 • 444,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 504,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 383,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kętrzyński
  444,9
  Warmińsko-mazurskie
  375,6
  Cały kraj
  469,0
 • 86,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 134,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,9
  Warmińsko-mazurskie
  73,1
  Polska
  87,7
 • 33,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,5
  Cała Polska
  31,8
 • 15,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. kętrzyński
  15,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Polska
  8,0
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 646 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 363 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 283 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 963 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 517 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 446 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Wymeldowania za granicę
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -344 Saldo migracji
 • -170 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -174 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -317 Saldo migracji wewnętrznych
 • -154 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -163 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -27 Saldo migracji zagranicznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kętrzyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kętrzyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kętrzyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kętrzyńskim oddano do użytku 73 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kętrzyńskim to 23 549 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 368 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 45,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 31,5% na mieszkania komunalne, 23,3% jako sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kętrzyńskim to 3,63 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie kętrzyńskim to 82,50 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,32% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,46% mieszkań posiada łazienkę, 78,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,46% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 23 549 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 368,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  368,10
  woj. warmińsko-mazurskie
  354,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 61,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat kętrzyński
  61,00 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  68,30 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 22,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. kętrzyński
  22,50 m2
  Województwo
  24,20 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. kętrzyński
  3,58
  Województwo
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. kętrzyński
  2,72
  Województwo
  2,82
  Cała Polska
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,76
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,75
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 73 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. kętrzyński
  1,15
  Warmińsko-mazurskie
  3,34
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 35 Użytek własny
 • 2 Sprzedaż lub wynajem
 • 94,6%
  5,4%
 • 265 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  3,63
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Polska
  3,91
 • 4,18 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,18
  Warmińsko-mazurskie
  12,57
  Polska
  18,14
 • 6 020 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 82,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kętrzyński
  82,5 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. kętrzyński
  0,09 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,32%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,06%
  Cały kraj
  96,79%
 • 91,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  91,41%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,47%
  Kraj
  93,66%
 • 88,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. kętrzyński
  88,46%
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,91%
  Cały kraj
  91,31%
 • 78,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. kętrzyński
  78,22%
  Warmińsko-mazurskie
  83,15%
  Polska
  82,12%
 • 52,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. kętrzyński
  52,46%
  woj. warmińsko-mazurskie
  46,52%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat kętrzyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kętrzyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 142 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kętrzyńskim wynosiło w 2017 roku 18,9% (21,2% wśród kobiet i 17,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kętrzyńskim wynosiło 3 467,16 PLN, co odpowiada 76.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kętrzyńskiego 4 148 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 120 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 028.

  27,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kętrzyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 142 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kętrzyński
  142,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  200,0
  Kraj
  247,0
 • 18,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 21,2% Kobiety
 • 17,0% Mężczyźni
 • powiat kętrzyński
  18,9%
  Województwo
  11,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kętrzyńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kętrzyńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kętrzyńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 467 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 467 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 803 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kętrzyńskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 148 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 120 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 028 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,7% Przemysł i budownictwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,7% Pozostałe
 • 41,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kętrzyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 036 Pracujący ogółem
 • 4 927 Kobiety
 • 4 109 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kętrzyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kętrzyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kętrzyński
  60,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,0
  Polska
  63,4
 • 32,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  32,8
  Warmińsko-mazurskie
  30,6
  Polska
  34,0
 • 119,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat kętrzyński
  119,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  104,2
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kętrzyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kętrzyńskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 586 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 083 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 346 nowych podmiotów, a 319 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (496) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (342) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (517) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (300) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2016 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kętrzyńskim najwięcej (219) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 407) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (147) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,7% (813) podmiotów, a 79,1% (3 626) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kętrzyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (14.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 586 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 147 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 813 Przemysł i budownictwo
 • 3 626 Pozostała działalność
 • 346 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kętrzyńskim w 2017 roku
 • 319 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kętrzyńskim w 2017 roku
 • 3 083 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 407 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 407
 • 138 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 138
 • 35 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 35
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 580 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 580
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 22 Spółdzielnie ogółem
 • 22
 • 169 Spółki handlowe ogółem
 • 169
 • 21  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 134  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 134
 • 21    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 219 Spółki cywilne ogółem
 • 219
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 083 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 791 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 791
 • 455 Budownictwo
 • 455
 • 302 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 302
 • 241 Przetwórstwo przemysłowe
 • 241
 • 218 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 218
 • 217 Transport i gospodarka magazynowa
 • 217
 • 164 Pozostała działalność
 • 164
 • 144 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 144
 • 137 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 137
 • 109 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 109
 • 86 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 86
 • 82 Edukacja
 • 82
 • 52 Informacja i komunikacja
 • 52
 • 39 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 39
 • 34 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 34
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kętrzyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kętrzyńskim stwierdzono 728 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,43 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kętrzyńskim wynosi 74,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kętrzyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,51 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 5,81 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,83 (96%), drogowe - 1,82 (99%) oraz o charakterze gospodarczym - 1,48 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 728 Przestępstwa ogółem
 • 728
 • 478 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 478
 • 94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 94
 • 116 Przestępstwa drogowe
 • 116
 • 53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 53
 • 370 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 370
 • 11,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. kętrzyński
  11,43
  Województwo
  17,07
  Kraj
  19,62
 • 7,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,51
  Warmińsko-mazurskie
  10,98
  Cały kraj
  12,07
 • 1,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kętrzyński
  1,48
  Województwo
  3,06
  Cała Polska
  4,94
 • 1,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. kętrzyński
  1,82
  Województwo
  2,10
  Cała Polska
  1,78
 • 0,83 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. kętrzyński
  0,83
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,49
 • 5,81 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,81
  Warmińsko-mazurskie
  8,49
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  74%
  Warmińsko-mazurskie
  72%
  Cała Polska
  72%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. kętrzyński
  66%
  Województwo
  61%
  Cały kraj
  60%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat kętrzyński
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. kętrzyński
  96%
  Warmińsko-mazurskie
  86%
  Polska
  84%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kętrzyński
  55%
  woj. warmińsko-mazurskie
  52%
  Cała Polska
  52%

Powiat kętrzyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kętrzyńskiego wyniosła w 2016 roku 71,6 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu kętrzyńskiego - 25.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (24.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (13%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,4 mln złotych, czyli 25,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kętrzyńskiego wyniosła w 2016 roku 67,8 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7.2%). W budżecie powiatu kętrzyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 133 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,4 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kętrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kętrzyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kętrzyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,0 mln

  1,0 tys(100%)

  61,2 mln

  916(100%)

  62,8 mln

  943(100%)

  64,0 mln

  965(100%)

  70,4 mln

  1,1 tys(100%)

  63,7 mln

  976(100%)

  58,7 mln

  907(100%)

  71,6 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,1 mln

  371(36.5%)

  20,6 mln

  319(33.7%)

  21,4 mln

  323(34.1%)

  20,9 mln

  316(32.7%)

  20,4 mln

  311(28.9%)

  19,5 mln

  300(30.7%)

  17,5 mln

  272(29.9%)

  18,5 mln

  289(25.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,7 mln

  227(22.3%)

  10,3 mln

  159(16.7%)

  9,9 mln

  149(15.7%)

  4,7 mln

  71,1(7.4%)

  6,8 mln

  104(9.7%)

  13,4 mln

  206(21.1%)

  5,0 mln

  77,3(8.5%)

  17,8 mln

  278(24.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,9 mln

  107(10.5%)

  6,7 mln

  103(10.9%)

  7,1 mln

  106(11.2%)

  7,6 mln

  115(11.9%)

  7,9 mln

  120(11.2%)

  8,5 mln

  130(13.3%)

  8,8 mln

  137(15%)

  9,3 mln

  146(13%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,9 mln

  75,7(7.4%)

  5,8 mln

  90,5(9.5%)

  5,7 mln

  85,5(9%)

  6,1 mln

  92,7(9.6%)

  6,8 mln

  103(9.6%)

  6,1 mln

  93,4(9.5%)

  8,3 mln

  129(14.2%)

  7,3 mln

  114(10.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  38,7(3.8%)

  3,3 mln

  51,7(5.5%)

  4,3 mln

  64,0(6.8%)

  3,6 mln

  55,0(5.7%)

  4,0 mln

  61,2(5.7%)

  3,8 mln

  59,0(6%)

  5,2 mln

  80,4(8.8%)

  5,0 mln

  78,1(7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,7 mln

  71,9(7.1%)

  5,7 mln

  88,7(9.3%)

  4,8 mln

  71,6(7.6%)

  8,7 mln

  132(13.6%)

  9,8 mln

  149(13.9%)

  4,0 mln

  61,5(6.3%)

  4,1 mln

  63,6(7%)

  4,1 mln

  63,7(5.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  62,9(6.2%)

  3,1 mln

  47,6(5%)

  3,3 mln

  49,3(5.2%)

  4,0 mln

  59,9(6.2%)

  3,4 mln

  52,3(4.9%)

  3,5 mln

  53,1(5.4%)

  4,3 mln

  67,0(7.4%)

  3,9 mln

  60,3(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  34,2(3.4%)

  2,6 mln

  39,9(4.2%)

  2,7 mln

  41,1(4.4%)

  6,3 mln

  95,0(9.8%)

  9,9 mln

  151(14.1%)

  3,3 mln

  50,4(5.2%)

  3,0 mln

  46,7(5.1%)

  3,0 mln

  46,2(4.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  300,5 tys

  4,6(0.5%)

  302,6 tys

  4,7(0.5%)

  568,6 tys

  8,6(0.9%)

  385,2 tys

  5,8(0.6%)

  430,7 tys

  6,6(0.6%)

  406,8 tys

  6,3(0.6%)

  647,5 tys

  10,0(1.1%)

  1,1 mln

  17,6(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  47,3 tys

  0,7(0.1%)

  34,0 tys

  0,5(0.1%)

  116,9 tys

  1,8(0.2%)

  22,8 tys

  0,3(0%)

  38,8 tys

  0,6(0.1%)

  136,0 tys

  2,1(0.2%)

  168,3 tys

  2,6(0.3%)

  522,7 tys

  8,2(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  119,3 tys

  1,8(0.2%)

  107,3 tys

  1,7(0.2%)

  137,4 tys

  2,1(0.2%)

  393,7 tys

  6,0(0.6%)

  109,0 tys

  1,7(0.2%)

  179,9 tys

  2,8(0.3%)

  182,1 tys

  2,8(0.3%)

  306,3 tys

  4,8(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  17,2(1.7%)

  952,7 tys

  14,8(1.6%)

  928,7 tys

  14,0(1.5%)

  886,2 tys

  13,4(1.4%)

  551,9 tys

  8,4(0.8%)

  449,8 tys

  6,9(0.7%)

  394,4 tys

  6,1(0.7%)

  283,7 tys

  4,4(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  177,7 tys

  2,7(0.3%)

  172,4 tys

  2,7(0.3%)

  169,2 tys

  2,5(0.3%)

  207,8 tys

  3,1(0.3%)

  196,4 tys

  3,0(0.3%)

  201,1 tys

  3,1(0.3%)

  195,4 tys

  3,0(0.3%)

  186,9 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,9(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  49,3 tys

  0,8(0.1%)

  81,7 tys

  1,3(0.1%)

  86,4 tys

  1,3(0.1%)

  66,7 tys

  1,0(0.1%)

  62,9 tys

  1,0(0.1%)

  125,5 tys

  1,9(0.2%)

  118,2 tys

  1,8(0.2%)

  138,8 tys

  2,2(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  538

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  697,7 tys

  10,8(1.2%)

  25,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  49,3 tys

  0,8(0.1%)

  1,4 mln

  21,5(2.3%)

  1,7 mln

  24,9(2.6%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  39,1 tys

  0,6(0.1%)

  18,1 tys

  0,3(0%)

  18,3 tys

  0,3(0%)

  10,6 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  26,5 tys

  0,4(0%)

  48,3 tys

  0,7(0.1%)

  50,2 tys

  0,8(0.1%)

  59,0 tys

  0,9(0.1%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,2 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kętrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kętrzyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kętrzyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  62,7 mln

  962(100%)

  64,9 mln

  971(100%)

  71,6 mln

  1,1 tys(100%)

  69,9 mln

  1,1 tys(100%)

  63,8 mln

  971(100%)

  62,7 mln

  961(100%)

  61,4 mln

  948(100%)

  67,8 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  33,8 mln

  522(54%)

  35,3 mln

  547(54.4%)

  37,2 mln

  561(52%)

  38,9 mln

  588(55.7%)

  35,3 mln

  539(55.4%)

  32,9 mln

  505(52.4%)

  32,0 mln

  496(52.1%)

  34,3 mln

  537(50.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  102(10.5%)

  6,7 mln

  104(10.3%)

  7,6 mln

  115(10.7%)

  7,7 mln

  116(11%)

  8,3 mln

  127(13.1%)

  9,2 mln

  141(14.6%)

  9,7 mln

  151(15.8%)

  10,0 mln

  156(14.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,5 mln

  115(11.9%)

  5,2 mln

  81,1(8.1%)

  5,3 mln

  79,6(7.4%)

  3,2 mln

  49,1(4.6%)

  2,4 mln

  37,3(3.8%)

  4,0 mln

  61,7(6.4%)

  1,6 mln

  25,4(2.7%)

  4,8 mln

  75,8(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  44,2(4.6%)

  2,8 mln

  43,0(4.3%)

  3,2 mln

  47,8(4.4%)

  3,3 mln

  49,3(4.7%)

  3,4 mln

  51,8(5.3%)

  3,8 mln

  58,6(6.1%)

  3,9 mln

  61,1(6.4%)

  4,7 mln

  73,6(6.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  59,6(6.2%)

  3,0 mln

  46,6(4.6%)

  3,2 mln

  48,3(4.5%)

  3,9 mln

  59,0(5.6%)

  3,4 mln

  51,6(5.3%)

  3,4 mln

  52,5(5.4%)

  4,1 mln

  64,2(6.7%)

  3,9 mln

  61,0(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  39,9(4.1%)

  3,0 mln

  46,2(4.6%)

  3,3 mln

  49,2(4.6%)

  3,5 mln

  52,3(4.9%)

  3,8 mln

  57,8(5.9%)

  3,8 mln

  58,6(6.1%)

  3,8 mln

  58,8(6.2%)

  3,2 mln

  50,2(4.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  794,6 tys

  12,3(1.3%)

  2,9 mln

  44,8(4.5%)

  4,7 mln

  70,5(6.5%)

  932,1 tys

  14,1(1.3%)

  1,1 mln

  16,1(1.7%)

  1,3 mln

  19,7(2%)

  400,6 tys

  6,2(0.7%)

  2,1 mln

  32,2(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  33,1(3.4%)

  1,4 mln

  22,1(2.2%)

  1,7 mln

  26,1(2.4%)

  4,1 mln

  61,6(5.8%)

  1,9 mln

  29,2(3%)

  1,4 mln

  22,1(2.3%)

  1,1 mln

  17,7(1.9%)

  1,1 mln

  17,4(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  300,5 tys

  4,6(0.5%)

  686,3 tys

  10,6(1.1%)

  657,3 tys

  9,9(0.9%)

  683,9 tys

  10,3(1%)

  631,2 tys

  9,6(1%)

  688,1 tys

  10,6(1.1%)

  749,5 tys

  11,6(1.2%)

  979,9 tys

  15,3(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  906,1 tys

  14,0(1.4%)

  897,2 tys

  13,9(1.4%)

  2,2 mln

  33,2(3.1%)

  1,0 mln

  15,9(1.5%)

  357,7 tys

  5,5(0.6%)

  598,9 tys

  9,2(1%)

  429,2 tys

  6,7(0.7%)

  900,7 tys

  14,1(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  553,0 tys

  8,5(0.9%)

  574,6 tys

  8,9(0.9%)

  540,2 tys

  8,1(0.8%)

  1,7 mln

  25,6(2.4%)

  2,3 mln

  35,5(3.6%)

  734,7 tys

  11,3(1.2%)

  764,4 tys

  11,9(1.2%)

  758,2 tys

  11,9(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  473,8 tys

  7,3(0.8%)

  1,1 mln

  16,3(1.6%)

  606,2 tys

  9,1(0.8%)

  394,2 tys

  6,0(0.6%)

  443,2 tys

  6,8(0.7%)

  364,9 tys

  5,6(0.6%)

  1,6 mln

  25,5(2.7%)

  417,0 tys

  6,5(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  49,5 tys

  0,8(0.1%)

  486,5 tys

  7,5(0.7%)

  341,7 tys

  5,1(0.5%)

  362,0 tys

  5,5(0.5%)

  187,3 tys

  2,9(0.3%)

  202,3 tys

  3,1(0.3%)

  181,9 tys

  2,8(0.3%)

  188,8 tys

  3,0(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  174,5 tys

  2,7(0.3%)

  165,8 tys

  2,6(0.3%)

  165,5 tys

  2,5(0.2%)

  198,4 tys

  3,0(0.3%)

  201,9 tys

  3,1(0.3%)

  200,3 tys

  3,1(0.3%)

  195,5 tys

  3,0(0.3%)

  188,8 tys

  3,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,9(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  26,0 tys

  0,4(0%)

  48,0 tys

  0,7(0.1%)

  50,0 tys

  0,8(0.1%)

  58,7 tys

  0,9(0.1%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,6

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,0 tys

  0,2(0%)

  681,0 tys

  10,5(1%)

  848,0 tys

  12,8(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  9,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,2 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  696,3 tys

  10,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kętrzyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 418 mieszkańców powiatu kętrzyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 870 kobiet oraz 7 548 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,8% mieszkańców powiatu kętrzyńskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 26,2% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kętrzyńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,3%) oraz średnie zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,9%) oraz podstawowe ukończone (25,1%).

  16,5% mieszkańców powiatu kętrzyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 662 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,26 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,33.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,88.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,3% mieszkańców powiatu kętrzyńskiego w wieku potencjalnej nauki (31,3% kobiet i 31,4% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,0%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,6% W miastach
  (wyższe)
 • 7,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,3%
  Województwo
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat kętrzyński
  2,4%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,1% Na wsi
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kętrzyński
  9,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  12,4%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,2%
  Województwo
  17,0%
  Kraj
  18,1%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kętrzyński
  20,8%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,4%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 26,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kętrzyński
  26,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 27,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 35,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. kętrzyński
  2,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 662 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kętrzyński
  662,0
  Województwo
  707,0
  Polska
  811,0
 • 1,26 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,26
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,16
  Polska
  1,01
 •  
 • 67,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 67,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 21,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,33 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kętrzyński
  91,33
  Warmińsko-mazurskie
  93,00
  Kraj
  96,62
 • 86,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kętrzyński
  86,54
  Województwo
  88,32
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kętrzyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kętrzyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 247,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 208,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  96,88
  Warmińsko-mazurskie
  97,50
  Cała Polska
  100,01
 • 85,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  85,83
  Województwo
  87,77
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kętrzyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kętrzyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  19,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 10
 •  
 • 152,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 113,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kętrzyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat kętrzyński
  22,0
  Warmińsko-mazurskie
  25,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 42,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 32,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. kętrzyński
  21,0
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 95,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 55,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  13,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13 Szkoły policealne ogółem
 • 13
 • 15 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 15
 • 12 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 12
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kętrzyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kętrzyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kętrzyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kętrzyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kętrzyńskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie kętrzyńskim znajdowały się 4 hotele (2 ★★★, 1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 330)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie kętrzyńskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 17 (przystosowane wejście do budynku: 17, udogodnienia wewnątrz budynku: 16). W powiecie kętrzyńskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 584 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 457 (uczestnicy: 100 219)
  • seanse filmowe: 47 (uczestnicy: 2 008)
  • wystawy: 28 (uczestnicy: 2 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 34 (uczestnicy: 7 960)
  • koncerty: 99 (uczestnicy: 46 850)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 24 (uczestnicy: 2 975)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 53 (uczestnicy: 13 650)
  • konkursy: 26 (uczestnicy: 1 575)
  • pokazy teatralne: 35 (uczestnicy: 7 680)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 550)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 3 350)
  • warsztaty: 57 (uczestnicy: 1 271)
  • inne: 43 (uczestnicy: 10 050)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 51 (członkowie: 759)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 112)
  • taneczne: 15 (członkowie: 254)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 134)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 22)
  • teatralne: 5 (członkowie: 90)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 121)
  • inne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 23 (absolwenci: 251)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
  • plastyczne: 18 (absolwenci: 200)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 16)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 5
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 985)
  • teatralne: 5 (członkowie: 54)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 77)
  • wokalne i chóry: 21 (członkowie: 217)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 150)
  • taneczne: 23 (członkowie: 408)
  • inne: 7 (członkowie: 79)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kętrzyńskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 164 miejscami na widowni. Odbyło się 1 169 seansów, na które przyszło 64 314 widzów, w tym 248 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 18 029 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kętrzyńskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 34 334 zwiedzających, co daje 5 392 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kętrzyńskim działało 16 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 175 609 wolumenów oraz 122 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 37 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 16 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 238 691 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 129
  • dostępne dla czytelników: 98
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 92
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 10
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kętrzyńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 19 879 wolumenów w tym ziobry specjalne: 193. Odnotowano 397 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 57 532 wolumeny. Odnotowano 2 468 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kętrzyńskim działało 21 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 880 członków. Zarejestrowano 1 307 ćwiczących (mężczyźni: 1 002, kobiety: 305, chłopcy do lat 18: 759, dziewczęta do lat 18: 282). Aktywnych było 38 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (33), instruktora sportowego (38) oraz inne osoby (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kętrzyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kętrzyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kętrzyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 44 wypadków drogowych w powiecie kętrzyńskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 49 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 68,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 124,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie kętrzyńskim zarejestrowanych było 39 358 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 31 943 samochodów osobowych (499,4 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 059 samochodów ciężarowych (50,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 119 autobusów (1,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 176 ciągników siodłowych (2,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 384 motocykli (21,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,3 lat.


  W 2017 roku w powiecie kętrzyńskim znajdowały się 43 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 57 taksówek oraz 57 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 44 Wypadki drogowe
 • 4 Ofiary śmiertelne
 • 49 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kętrzyńskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 68,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. kętrzyński
  68,8
  Warmińsko-mazurskie
  113,3
  Cała Polska
  87,6
 • 6,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  6,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,0
  Kraj
  7,9
 • 10,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. kętrzyński
  10,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,4
  Polska
  10,6
 • 124,50 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat kętrzyński
  124,5
  Województwo
  210,4
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 39 358 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kętrzyńskim w 2016 roku
 • 31 943 Samochody osobowe
 • 3 059 Samochody ciężarowe
 • 171 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 119 Autobusy
 • 192 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 176 Ciągniki samochodowe
 • 176   Ciągniki siodłowe
 • 2 485 Ciągniki rolnicze
 • 1 384 Motocykle
 • 375   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 273 Motorowery
 • 31 943Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kętrzyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie kętrzyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 499,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  499,4
  Województwo
  505,8
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 875
  • 1400-1649 kg8 713
  • 1650-1899 kg7 953
  • 1900 kg i więcej7 402
 • 7 875 do 1399 kg
 • 8 713 1400-1649 kg
 • 7 953 1650-1899 kg
 • 7 402 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 10 444 do 1399 cm3
 • 10 444
 • 18 677 1400-1999 cm3
 • 18 677
 • 2 822 2000 i więcej cm3
 • 2 822
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kętrzyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 979
  • olej napędowy9 712
  • gaz (LPG)5 174
  • pozostałe78
 • 16 979 benzyna
 • 9 712 olej napędowy
 • 5 174 gaz (LPG)
 • 78 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 183 do 1 roku
 • 183
 • 127 2 lata
 • 127
 • 138 3 lata
 • 138
 • 441 4-5 lat
 • 441
 • 577 6-7 lat
 • 577
 • 1 200 8-9 lat
 • 1 200
 • 1 736 10-11 lat
 • 1 736
 • 5 011 12-15 lat
 • 5 011
 • 8 764 16-20 lat
 • 8 764
 • 6 631 21-25 lat
 • 6 631
 • 3 212 26-30 lat
 • 3 212
 • 3 923 31 lat i więcej
 • 3 923
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kętrzyńskim
 • pow. kętrzyński
  20,0 lat
  Warmińsko-mazurskie
  19,0 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 3 059Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kętrzyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kętrzyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 50,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. kętrzyński
  50,6
  Warmińsko-mazurskie
  75,2
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 828 do 999 kg
 • 1 828
 • 640 1000-1499 kg
 • 640
 • 149 1500-2999 kg
 • 149
 • 22 3000-3499 kg
 • 22
 • 49 3500-4999 kg
 • 49
 • 145 5000-6999 kg
 • 145
 • 112 7000-9999 kg
 • 112
 • 76 10000-14999 kg
 • 76
 • 38 15000 kg i więcej
 • 38
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna723
  • olej napędowy2 100
  • gaz (LPG)225
  • pozostałe11
 • 723 benzyna
 • 2 100 olej napędowy
 • 225 gaz (LPG)
 • 11 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 13 2 lata
 • 13
 • 14 3 lata
 • 14
 • 62 4-5 lat
 • 62
 • 121 6-7 lat
 • 121
 • 144 8-9 lat
 • 144
 • 146 10-11 lat
 • 146
 • 457 12-15 lat
 • 457
 • 682 16-20 lat
 • 682
 • 427 21-25 lat
 • 427
 • 358 26-30 lat
 • 358
 • 617 31 lat i więcej
 • 617
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kętrzyńskim
 • pow. kętrzyński
  20,9 lat
  Warmińsko-mazurskie
  19,4 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 119Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kętrzyńskim
 • Autobusy w powiecie kętrzyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,9 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat kętrzyński
  1,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,9
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy116
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 3 benzyna
 • 116 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 17 12-15 lat
 • 17
 • 23 16-20 lat
 • 23
 • 13 21-25 lat
 • 13
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 20 31 lat i więcej
 • 20
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kętrzyńskim
 • Tutaj
  21,9 lat
  Warmińsko-mazurskie
  20,9 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 176Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kętrzyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kętrzyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,8
  Województwo
  6,1
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy176
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 176 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 20 8-9 lat
 • 20
 • 18 10-11 lat
 • 18
 • 32 12-15 lat
 • 32
 • 38 16-20 lat
 • 38
 • 27 21-25 lat
 • 27
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 19 31 lat i więcej
 • 19
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kętrzyńskim
 • Tutaj
  18,4 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,2 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 1 384Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kętrzyńskim
 • Motocykle w powiecie kętrzyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 21,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  21,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  37,9
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 69 do 1 roku
 • 69
 • 11 2 lata
 • 11
 • 10 3 lata
 • 10
 • 26 4-5 lat
 • 26
 • 35 6-7 lat
 • 35
 • 70 8-9 lat
 • 70
 • 40 10-11 lat
 • 40
 • 113 12-15 lat
 • 113
 • 158 16-20 lat
 • 158
 • 121 21-25 lat
 • 121
 • 273 26-30 lat
 • 273
 • 458 31 lat i więcej
 • 458
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kętrzyńskim
 • Powiat
  23,3 lat
  Województwo
  26,6 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 37 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kętrzyńskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 357,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  357,8 km
  Województwo
  207,2 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 6,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  6,8 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,5 km
  Polska
  3,2 km
 • 57 Liczba licencji na taksówki
 • 57 Liczba taksówek