Powiat kętrzyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kętrzyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 61 772 Liczba mieszkańców
 • 1 213 km2 Powierzchnia
 • 53 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 57,2% Stopa urbanizacji
 • Ryszard Niedziółka Starosta
 • pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn Adres starostwa powiatowego
 • NKE Tablice rejestracyjne
Powiat kętrzyński na mapie
Identyfikatory
 • 2808 TERYT (TERC)
Herb powiatu kętrzyńskiego
powiat kętrzyński herb
Flaga powiatu kętrzyńskiego
powiat kętrzyński flaga

powiat kętrzyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
089 751 71 16
089 751 38 69
Plac Słowiański 1a
11-400 Kętrzyn
Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie
089 752 92 00
089 752 92 05
Wojska Polskiego 5
11-400 Kętrzyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie
089 751 27 94
089 751 88 59
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kętrzyn
089 754 21 40
089 754 21 41
Piłsudskiego 5
11-400 Kętrzyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie
089 751 27 47
089 751 27 47
Rynkowa 5
11-400 Kętrzyn
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
(89) 751-75-00
(89) 751-24-01
Plac Grunwaldzki
11-400 Kętrzyn

Powiat kętrzyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat kętrzyński ma 61 772 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 8,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kętrzyńskiego w 2050 roku wynosi 44 442, z czego 22 550 to kobiety, a 21 892 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego zawarli w 2019 roku 252 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu kętrzyńskiego jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kętrzyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -291. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,65 na 1000 mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. W 2019 roku urodziło się 439 dzieci, w tym 46,9% dziewczynek i 53,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 389 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 39,7% zgonów w powiecie kętrzyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,3% zgonów w powiecie kętrzyńskim były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kętrzyńskiego przypada 11.67 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 656 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 030 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kętrzyńskiego -374. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 49 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -37.

  60,5% mieszkańców powiatu kętrzyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kętrzyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61 772 Liczba mieszkańców
 • 31 556 Kobiety
 • 30 216 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kętrzyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kętrzyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kętrzyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kętrzyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 44 442 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 22 550 Kobiety
 • 21 892 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kętrzyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kętrzyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kętrzyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kętrzyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,8 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kętrzyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kętrzyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat kętrzyński
  52,7%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 51,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat kętrzyński
  9,8%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 16,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat kętrzyński
  5,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,6% Nieustalone
 • Powiat
  3,6%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 3,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kętrzyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. kętrzyński
  4,0
  Warmińsko-mazurskie
  4,5
  Cała Polska
  4,8
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  2,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Polska
  1,7
 • 252 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kętrzyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -291 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -135 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -156 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat kętrzyński
  -4,7
  Województwo
  -1,4
  Polska
  -0,9
 • -4,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kętrzyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kętrzyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kętrzyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kętrzyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 439 Urodzenia żywe
 • 206 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 233 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,9%
  53,1%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cała Polska
  9,8
 • 32,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat kętrzyński
  32,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  36,7
  Cały kraj
  39,9
 • 15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 389 g Średnia waga noworodków
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 486 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 389 g
  Województwo
  3 412 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 150 Waga 3500g - 3999g
 • 150
 • 158 Waga 3000g - 3499g
 • 158
 • 63 Waga 2500g - 2999g
 • 63
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,16
  Województwo
  1,27
  Polska
  1,38
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. kętrzyński
  0,57
  Warmińsko-mazurskie
  0,62
  Polska
  0,67
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. kętrzyński
  0,57
  Warmińsko-mazurskie
  0,72
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie kętrzyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 730 Zgony
 • 341 Kobiety
  (Zgony)
 • 389 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,0%
  40,0%
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,4
  Cała Polska
  10,7
 • 166,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kętrzyński
  166,3
  Warmińsko-mazurskie
  115,4
  Kraj
  109,3
 • 11,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kętrzyński
  11,4
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kętrzyński
  4,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kętrzyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. kętrzyński
  39,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,2%
  Polska
  39,4%
 • 29,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Kraj
  26,5%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,1%
  Kraj
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  23,6
  Kraj
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,4
  Kraj
  70,4
 • 342,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  342,2
  Województwo
  286,1
  Kraj
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  258,5
  Cała Polska
  261,3
 • 463,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 476,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 450,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kętrzyński
  463,7
  Województwo
  367,9
  Cała Polska
  421,0
 • 98,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 63,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  98,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  67,6
  Cały kraj
  69,5
 • 40,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. kętrzyński
  40,8
  Warmińsko-mazurskie
  35,3
  Cały kraj
  35,1
 • 3,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  3,1
  Warmińsko-mazurskie
  7,4
  Polska
  7,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,3%
  Warmińsko-mazurskie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kętrzyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 26 Osoby w zamachach samobójczych
 • 8 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 42 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat kętrzyński
  42,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  43,0
  Cały kraj
  31,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. kętrzyński
  18,0
  Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 17 powieszenie się
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 21 nieustalona
 • 21
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 14 30-49 lat
 • 14
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu9
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 3 trzeźwy
 • 9 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony22
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 22 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 20 nieustalony
 • 20
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 10 nieustalony
 • 10
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 656 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 357 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 299 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 030 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 568 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 462 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 49 Wymeldowania za granicę
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -411 Saldo migracji
 • -229 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -182 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -374 Saldo migracji wewnętrznych
 • -211 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -163 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -37 Saldo migracji zagranicznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kętrzyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kętrzyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kętrzyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kętrzyńskim oddano do użytku 58 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,94 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kętrzyńskim to 23 774 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 382 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  77,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,7% na sprzedaż lub wynajem, 1,7% jako lokale zakładowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kętrzyńskim to 4,76 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie kętrzyńskim to 109,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,63% mieszkań posiada łazienkę, 78,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,70% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie kętrzyńskim 336 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 108 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 279 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 33 transakcje (mediana cen - 3 923 zł/m2, średnia - 3 884 zł/m2), a na rynku wtórnym 303 transakcje rynkowe (mediana cen - 1 923 zł/m2, średnia - 2 089 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 108 zł
 • Powiat
  2 108 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 763 zł
  Cały kraj
  4 829 zł
 • 2 108 zł Ogółem
 • 2 108 zł
 • 2 062 zł do 40 m2
 • 2 062 zł
 • 2 170 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 170 zł
 • 2 425 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 425 zł
 • 1 265 zł od 80,1 m2
 • 1 265 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 279 zł
 • Tutaj
  2 279 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 749 zł
  Kraj
  5 202 zł
 • 2 279 zł Ogółem
 • 2 279 zł
 • 2 265 zł do 40 m2
 • 2 265 zł
 • 2 411 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 411 zł
 • 2 287 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 287 zł
 • 1 615 zł od 80,1 m2
 • 1 615 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 336
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2101
  • od 40,1 do 60 m2165
  • od 60,1 do 80 m254
  • od 80,1 m216
 • 101 do 40 m2
 • 165 od 40,1 do 60 m2
 • 54 od 60,1 do 80 m2
 • 16 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kętrzyńskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 923 zł
 • pow. kętrzyński
  3 923 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 399 zł
  Cały kraj
  5 395 zł
 • 3 923 zł Ogółem
 • 3 923 zł
 • 3 705 zł do 40 m2
 • 3 705 zł
 • 3 925 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 925 zł
 • 4 001 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 001 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 884 zł
 • pow. kętrzyński
  3 884 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 449 zł
  Polska
  5 752 zł
 • 3 884 zł Ogółem
 • 3 884 zł
 • 3 695 zł do 40 m2
 • 3 695 zł
 • 3 927 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 927 zł
 • 4 005 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 005 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 33
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m221
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 21 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 1 923 zł
 • pow. kętrzyński
  1 923 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 409 zł
  Cała Polska
  4 241 zł
 • 1 923 zł Ogółem
 • 1 923 zł
 • 1 939 zł do 40 m2
 • 1 939 zł
 • 1 990 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 990 zł
 • 2 031 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 031 zł
 • 1 159 zł od 80,1 m2
 • 1 159 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 089 zł
 • powiat kętrzyński
  2 089 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 442 zł
  Kraj
  4 840 zł
 • 2 089 zł Ogółem
 • 2 089 zł
 • 2 205 zł do 40 m2
 • 2 205 zł
 • 2 168 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 168 zł
 • 2 085 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 085 zł
 • 1 465 zł od 80,1 m2
 • 1 465 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 303
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m296
  • od 40,1 do 60 m2144
  • od 60,1 do 80 m248
  • od 80,1 m215
 • 96 do 40 m2
 • 144 od 40,1 do 60 m2
 • 48 od 60,1 do 80 m2
 • 15 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 23 774 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 381,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat kętrzyński
  381,70
  Województwo
  369,00
  Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 61,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  61,20 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  68,90 m2
  Cały kraj
  74,40 m2
 • 23,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. kętrzyński
  23,40 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,40 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,59
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 2,62 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kętrzyński
  2,62
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,71
  Polska
  2,59
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kętrzyński
  0,73
  Województwo
  0,72
  Kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 58 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,94
  Warmińsko-mazurskie
  4,56
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 276 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,76 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. kętrzyński
  4,76
  Województwo
  3,78
  Cała Polska
  3,77
 • 4,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. kętrzyński
  4,47
  Województwo
  17,26
  Cała Polska
  21,77
 • 6 356 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 109,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. kętrzyński
  109,6 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,10 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,39 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 96,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,36%
  Warmińsko-mazurskie
  97,16%
  Cała Polska
  96,93%
 • 91,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. kętrzyński
  91,53%
  Województwo
  94,65%
  Cały kraj
  93,92%
 • 88,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,63%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92,17%
  Cała Polska
  91,66%
 • 78,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat kętrzyński
  78,45%
  Województwo
  83,68%
  Cała Polska
  82,84%
 • 52,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. kętrzyński
  52,70%
  Warmińsko-mazurskie
  45,62%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat kętrzyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie kętrzyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 148osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kętrzyńskim wynosiło w 2020 roku 19,6% (21,6% wśród kobiet i 17,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kętrzyńskim wynosiło 4 039,89 PLN, co odpowiada 78.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kętrzyńskiego 4 148 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 120 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 028.

  26,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kętrzyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,5% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 148 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. kętrzyński
  148,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  203,0
  Cała Polska
  255,0
 • 18,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 21,1% Kobiety
 • 15,4% Mężczyźni
 • Powiat
  19,6%
  Warmińsko-mazurskie
  10,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kętrzyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kętrzyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kętrzyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 040 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 040 PLN
  Województwo
  4 320 PLN
  Cały kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kętrzyńskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 148 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 120 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 028 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,9% Pozostałe
 • 43,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kętrzyńskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 9 229 Pracujący ogółem
 • 5 076 Kobiety
 • 4 153 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kętrzyńskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kętrzyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 65,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat kętrzyński
  65,4
  Warmińsko-mazurskie
  64,7
  Cały kraj
  68,0
 • 37,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kętrzyński
  37,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,7
  Kraj
  37,5
 • 134,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  134,5
  Województwo
  116,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kętrzyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie kętrzyńskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 902 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 330 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 332 nowe podmioty, a 169 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (496) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (332) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (517) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (169) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kętrzyńskim najwięcej (230) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 727) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (154) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,3% (945) podmiotów, a 77,6% (3 803) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kętrzyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%) oraz Budownictwo (17.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 902 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 154 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 945 Przemysł i budownictwo
 • 3 803 Pozostała działalność
 • 332 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kętrzyńskim w 2020 roku
 • 169 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kętrzyńskim w 2020 roku
 • 3 330 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 727 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 727
 • 136 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 136
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 897 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 897
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 175 Spółki handlowe ogółem
 • 175
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 139  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 139
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 230 Spółki cywilne ogółem
 • 230
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 330 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 792 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 792
 • 578 Budownictwo
 • 578
 • 318 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 318
 • 257 Przetwórstwo przemysłowe
 • 257
 • 232 Transport i gospodarka magazynowa
 • 232
 • 226 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 226
 • 186 Pozostała działalność
 • 186
 • 151 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 151
 • 130 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 130
 • 122 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 122
 • 94 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 94
 • 83 Edukacja
 • 83
 • 72 Informacja i komunikacja
 • 72
 • 41 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 41
 • 36 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 36
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kętrzyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie kętrzyńskim stwierdzono 861 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,88 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kętrzyńskim wynosi 75,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kętrzyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,83 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 6,17 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,56 (97%), drogowe - 1,47 (100%) oraz o charakterze gospodarczym - 1,92 (64%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 861 Przestępstwa ogółem
 • 861
 • 610 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 610
 • 119 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 119
 • 91 Przestępstwa drogowe
 • 91
 • 35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 35
 • 383 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 383
 • 13,88 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. kętrzyński
  13,88
  Warmińsko-mazurskie
  18,51
  Cała Polska
  19,96
 • 9,83 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,83
  Województwo
  11,70
  Polska
  12,25
 • 1,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat kętrzyński
  1,92
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,74
  Kraj
  5,17
 • 1,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. kętrzyński
  1,47
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,04
  Polska
  1,73
 • 0,56 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. kętrzyński
  0,56
  Województwo
  0,42
  Polska
  0,37
 • 6,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,17
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,54
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. kętrzyński
  75%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Kraj
  73%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kętrzyński
  72%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  65%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  97%
  Województwo
  92%
  Polska
  87%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  53%
  woj. warmińsko-mazurskie
  56%
  Cała Polska
  54%

Powiat kętrzyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kętrzyńskiego wyniosła w 2019 roku 82,3 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu kętrzyńskiego - 28.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,3 mln złotych, czyli 23,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kętrzyńskiego wyniosła w 2019 roku 84,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.3% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.2%). W budżecie powiatu kętrzyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 178 złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,1 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kętrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kętrzyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kętrzyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,0 mln

  965(100%)

  70,4 mln

  1,1 tys(100%)

  63,7 mln

  976(100%)

  58,7 mln

  907(100%)

  71,6 mln

  1,1 tys(100%)

  68,4 mln

  1,1 tys(100%)

  77,7 mln

  1,2 tys(100%)

  82,3 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,9 mln

  316(32.7%)

  20,4 mln

  311(28.9%)

  19,5 mln

  300(30.7%)

  17,5 mln

  272(29.9%)

  18,5 mln

  289(25.9%)

  18,9 mln

  298(27.6%)

  18,9 mln

  301(24.3%)

  23,2 mln

  372(28.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,7 mln

  71,1(7.4%)

  6,8 mln

  104(9.7%)

  13,4 mln

  206(21.1%)

  5,0 mln

  77,3(8.5%)

  17,8 mln

  278(24.9%)

  15,4 mln

  242(22.5%)

  21,0 mln

  334(27%)

  15,4 mln

  248(18.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,1 mln

  92,7(9.6%)

  6,8 mln

  103(9.6%)

  6,1 mln

  93,4(9.5%)

  8,3 mln

  129(14.2%)

  7,3 mln

  114(10.2%)

  7,3 mln

  115(10.7%)

  8,8 mln

  139(11.3%)

  10,1 mln

  163(12.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,7 mln

  132(13.6%)

  9,8 mln

  149(13.9%)

  4,0 mln

  61,5(6.3%)

  4,1 mln

  63,6(7%)

  4,1 mln

  63,7(5.7%)

  3,8 mln

  59,8(5.5%)

  4,1 mln

  65,6(5.3%)

  6,9 mln

  112(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  115(11.9%)

  7,9 mln

  120(11.2%)

  8,5 mln

  130(13.3%)

  8,8 mln

  137(15%)

  9,3 mln

  146(13%)

  4,2 mln

  66,9(6.2%)

  4,6 mln

  72,7(5.9%)

  5,2 mln

  82,9(6.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 mln

  59,9(6.2%)

  3,4 mln

  52,3(4.9%)

  3,5 mln

  53,1(5.4%)

  4,3 mln

  67,0(7.4%)

  3,9 mln

  60,3(5.4%)

  4,0 mln

  63,1(5.9%)

  4,3 mln

  69,1(5.6%)

  4,5 mln

  72,6(5.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  55,0(5.7%)

  4,0 mln

  61,2(5.7%)

  3,8 mln

  59,0(6%)

  5,2 mln

  80,4(8.8%)

  5,0 mln

  78,1(7%)

  3,9 mln

  61,6(5.7%)

  3,1 mln

  49,4(4%)

  4,3 mln

  68,5(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,3 mln

  95,0(9.8%)

  9,9 mln

  151(14.1%)

  3,3 mln

  50,4(5.2%)

  3,0 mln

  46,7(5.1%)

  3,0 mln

  46,2(4.1%)

  2,9 mln

  46,3(4.3%)

  3,3 mln

  51,8(4.2%)

  3,5 mln

  56,5(4.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  385,2 tys

  5,8(0.6%)

  430,7 tys

  6,6(0.6%)

  406,8 tys

  6,3(0.6%)

  647,5 tys

  10,0(1.1%)

  1,1 mln

  17,6(1.6%)

  962,1 tys

  15,2(1.4%)

  1,5 mln

  23,7(1.9%)

  1,4 mln

  22,0(1.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  22,8 tys

  0,3(0%)

  38,8 tys

  0,6(0.1%)

  136,0 tys

  2,1(0.2%)

  168,3 tys

  2,6(0.3%)

  522,7 tys

  8,2(0.7%)

  562,4 tys

  8,9(0.8%)

  638,7 tys

  10,2(0.8%)

  539,6 tys

  8,7(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  886,2 tys

  13,4(1.4%)

  551,9 tys

  8,4(0.8%)

  449,8 tys

  6,9(0.7%)

  394,4 tys

  6,1(0.7%)

  283,7 tys

  4,4(0.4%)

  409,8 tys

  6,5(0.6%)

  340,9 tys

  5,4(0.4%)

  520,0 tys

  8,3(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,0 tys

  0,1(0%)

  39,1 tys

  0,6(0.1%)

  18,1 tys

  0,3(0%)

  18,3 tys

  0,3(0%)

  10,6 tys

  0,2(0%)

  22,2 tys

  0,3(0%)

  1,0 mln

  16,0(1.3%)

  500,1 tys

  8,0(0.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  355,4 tys

  5,7(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  393,7 tys

  6,0(0.6%)

  109,0 tys

  1,7(0.2%)

  179,9 tys

  2,8(0.3%)

  182,1 tys

  2,8(0.3%)

  306,3 tys

  4,8(0.4%)

  358,2 tys

  5,6(0.5%)

  484,9 tys

  7,7(0.6%)

  257,3 tys

  4,1(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  207,8 tys

  3,1(0.3%)

  196,4 tys

  3,0(0.3%)

  201,1 tys

  3,1(0.3%)

  195,4 tys

  3,0(0.3%)

  186,9 tys

  2,9(0.3%)

  201,3 tys

  3,2(0.3%)

  206,6 tys

  3,3(0.3%)

  208,1 tys

  3,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,9(0.3%)

  186,4 tys

  2,9(0.3%)

  186,5 tys

  3,0(0.2%)

  198,0 tys

  3,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  66,7 tys

  1,0(0.1%)

  62,9 tys

  1,0(0.1%)

  125,5 tys

  1,9(0.2%)

  118,2 tys

  1,8(0.2%)

  138,8 tys

  2,2(0.2%)

  100,5 tys

  1,6(0.1%)

  144,4 tys

  2,3(0.2%)

  59,5 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  0,8(0.1%)

  58,1 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  697,7 tys

  10,8(1.2%)

  25,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  0,6(0.1%)

  40,0 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  59,0 tys

  0,9(0.1%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  92,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,2 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kętrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kętrzyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kętrzyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kętrzyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,9 mln

  1,1 tys(100%)

  63,8 mln

  971(100%)

  62,7 mln

  961(100%)

  61,4 mln

  948(100%)

  67,8 mln

  1,1 tys(100%)

  71,5 mln

  1,1 tys(100%)

  72,4 mln

  1,1 tys(100%)

  84,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  38,9 mln

  588(55.7%)

  35,3 mln

  539(55.4%)

  32,9 mln

  505(52.4%)

  32,0 mln

  496(52.1%)

  34,3 mln

  537(50.6%)

  36,3 mln

  572(50.8%)

  38,1 mln

  606(52.7%)

  42,5 mln

  682(50.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,7 mln

  116(11%)

  8,3 mln

  127(13.1%)

  9,2 mln

  141(14.6%)

  9,7 mln

  151(15.8%)

  10,0 mln

  156(14.7%)

  11,1 mln

  174(15.5%)

  11,7 mln

  186(16.2%)

  12,8 mln

  206(15.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  49,1(4.6%)

  2,4 mln

  37,3(3.8%)

  4,0 mln

  61,7(6.4%)

  1,6 mln

  25,4(2.7%)

  4,8 mln

  75,8(7.2%)

  6,6 mln

  104(9.2%)

  3,8 mln

  59,6(5.2%)

  7,7 mln

  124(9.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  59,0(5.6%)

  3,4 mln

  51,6(5.3%)

  3,4 mln

  52,5(5.4%)

  4,1 mln

  64,2(6.7%)

  3,9 mln

  61,0(5.8%)

  3,9 mln

  61,1(5.4%)

  4,2 mln

  66,4(5.8%)

  4,3 mln

  69,2(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  49,3(4.7%)

  3,4 mln

  51,8(5.3%)

  3,8 mln

  58,6(6.1%)

  3,9 mln

  61,1(6.4%)

  4,7 mln

  73,6(6.9%)

  3,5 mln

  55,1(4.9%)

  3,7 mln

  59,1(5.1%)

  4,1 mln

  65,5(4.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  52,3(4.9%)

  3,8 mln

  57,8(5.9%)

  3,8 mln

  58,6(6.1%)

  3,8 mln

  58,8(6.2%)

  3,2 mln

  50,2(4.7%)

  2,5 mln

  39,8(3.5%)

  2,2 mln

  35,5(3.1%)

  2,6 mln

  41,9(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  15,9(1.5%)

  357,7 tys

  5,5(0.6%)

  598,9 tys

  9,2(1%)

  429,2 tys

  6,7(0.7%)

  900,7 tys

  14,1(1.3%)

  1,2 mln

  19,2(1.7%)

  890,4 tys

  14,1(1.2%)

  2,3 mln

  36,9(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  394,2 tys

  6,0(0.6%)

  443,2 tys

  6,8(0.7%)

  364,9 tys

  5,6(0.6%)

  1,6 mln

  25,5(2.7%)

  417,0 tys

  6,5(0.6%)

  469,5 tys

  7,4(0.7%)

  756,6 tys

  12,0(1%)

  1,9 mln

  31,2(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,1 mln

  61,6(5.8%)

  1,9 mln

  29,2(3%)

  1,4 mln

  22,1(2.3%)

  1,1 mln

  17,7(1.9%)

  1,1 mln

  17,4(1.6%)

  1,2 mln

  18,7(1.7%)

  1,1 mln

  16,9(1.5%)

  1,3 mln

  20,3(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  683,9 tys

  10,3(1%)

  631,2 tys

  9,6(1%)

  688,1 tys

  10,6(1.1%)

  749,5 tys

  11,6(1.2%)

  979,9 tys

  15,3(1.4%)

  863,8 tys

  13,6(1.2%)

  1,3 mln

  21,2(1.8%)

  975,6 tys

  15,7(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,7 mln

  25,6(2.4%)

  2,3 mln

  35,5(3.6%)

  734,7 tys

  11,3(1.2%)

  764,4 tys

  11,9(1.2%)

  758,2 tys

  11,9(1.1%)

  612,5 tys

  9,7(0.9%)

  739,5 tys

  11,8(1%)

  706,5 tys

  11,3(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  932,1 tys

  14,1(1.3%)

  1,1 mln

  16,1(1.7%)

  1,3 mln

  19,7(2%)

  400,6 tys

  6,2(0.7%)

  2,1 mln

  32,2(3%)

  1,1 mln

  17,7(1.6%)

  1,6 mln

  25,4(2.2%)

  475,3 tys

  7,6(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  198,4 tys

  3,0(0.3%)

  201,9 tys

  3,1(0.3%)

  200,3 tys

  3,1(0.3%)

  195,5 tys

  3,0(0.3%)

  188,8 tys

  3,0(0.3%)

  198,8 tys

  3,1(0.3%)

  206,6 tys

  3,3(0.3%)

  208,1 tys

  3,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,9(0.3%)

  186,4 tys

  2,9(0.3%)

  186,5 tys

  3,0(0.3%)

  198,0 tys

  3,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  362,0 tys

  5,5(0.5%)

  187,3 tys

  2,9(0.3%)

  202,3 tys

  3,1(0.3%)

  181,9 tys

  2,8(0.3%)

  188,8 tys

  3,0(0.3%)

  138,5 tys

  2,2(0.2%)

  130,3 tys

  2,1(0.2%)

  116,0 tys

  1,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  9,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,8 tys

  1,0(0.1%)

  70,7 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  0,8(0.1%)

  58,1 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  58,7 tys

  0,9(0.1%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  696,3 tys

  10,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,2 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kętrzyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13 561 mieszkańców powiatu kętrzyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 555 kobiet oraz 7 006 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,8% mieszkańców powiatu kętrzyńskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 26,2% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kętrzyńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,3%) oraz średnie zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,9%) oraz podstawowe ukończone (25,1%).

  W roku 2018 w powiecie kętrzyńskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 61 oddziałów uczęszczało 1 377 dzieci (675 dziewczynek oraz 702 chłopców). Dostępne były 1 633 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kętrzyńskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 40 oddziałów uczęszczało 1 048 dzieci (506 dziewczynek oraz 542 chłopców). Dostępnych było 1 116 miejsc.

  15,8% mieszkańców powiatu kętrzyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 14,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 793 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 21 szkół podstawowych, w których w 256 oddziałach uczyło się 4 596 uczniów (2 196 kobiet oraz 2 400 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kętrzyńskim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 196 oddziałach uczyło się 3 904 uczniów (1 832 kobiety oraz 2 072 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,73.

  W powiecie kętrzyńskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 794 uczniów (457 kobiet oraz 337 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 256 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kętrzyńskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 1 074 uczniów (665 kobiet oraz 409 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 406 absolwentów.

  W powiecie kętrzyńskim znajdują się 4 Technika, w których w 39 oddziałach uczyło się 834 uczniów (280 kobiet oraz 554 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 194 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kętrzyńskim placówkę miało 5 Technik, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 296 uczniów (517 kobiet oraz 779 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 330 absolwentów.

  W powiecie kętrzyńskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 190 uczniów (63 kobiety oraz 127 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,7% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,1 uczniów. 17,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców powiatu kętrzyńskiego w wieku potencjalnej nauki (27,9% kobiet i 29,2% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat kętrzyński
  12,0%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 13,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kętrzyński
  32,3%
  Województwo
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kętrzyński
  9,7%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Kraj
  18,1%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kętrzyński
  20,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 16,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kętrzyński
  6,4%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  26,2%
  Województwo
  23,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. kętrzyński
  2,3%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 793 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kętrzyński
  793,0
  Warmińsko-mazurskie
  786,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. kętrzyński
  1,00
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 61 Oddziały
 • 26 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 633 Miejsca
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat kętrzyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 377 Dzieci
 • 675 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 702 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 87 2 lata i mniej
 • 87
 • 247 3 lata
 • 247
 • 358 4 lata
 • 358
 • 364 5 lata
 • 364
 • 315 6 lat
 • 315
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 49 2 lata i mniej
 • 49
 • 107 3 lata
 • 107
 • 180 4 lata
 • 180
 • 177 5 lata
 • 177
 • 159 6 lat
 • 159
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 38 2 lata i mniej
 • 38
 • 140 3 lata
 • 140
 • 178 4 lata
 • 178
 • 187 5 lata
 • 187
 • 156 6 lat
 • 156
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 536 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 76,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 75,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kętrzyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 247 Oddziały
 • 4 534 Uczniowie
 • 2 177 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 357 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 586 Uczniowie w 1 klasie
 • 301 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 285 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 549 Absolwenci 2016
 • 271 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 278 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9 Oddziały
 • 62 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,6%
  69,4%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci 2016
 • 4 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat kętrzyński
  18,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,9
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,0
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,0
 • 18,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,4
 • 6,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,9
 •  
 • 346,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 280,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 5 466 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski4 415
  • niemiecki601
  • rosyjski241
  • francuski125
  • hiszpański84
 • 4 415 angielski
 • 601 niemiecki
 • 241 rosyjski
 • 125 francuski
 • 84 hiszpański
 • 319 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 234 niemiecki
 • 85 inny
 • 44 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 44 angielski
 •  
 • 89,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,73
  Warmińsko-mazurskie
  91,25
  Kraj
  95,46
 • 87,52 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,52
  Województwo
  89,21
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kętrzyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kętrzyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kętrzyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 618 Uczniowie
 • 372 Kobiety
  (uczniowie)
 • 246 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,2%
  39,8%
 • 210 Uczniowie w 1 klasie
 • 127 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 191 Absolwenci
 • 116 Kobiety
  (absolwenci)
 • 75 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 176 Uczniowie
 • 85 Kobiety
  (uczniowie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 70 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  22,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,4
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 45,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 34,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kętrzyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 834 Uczniowie
 • 280 Kobiety
  (uczniowie)
 • 554 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,6%
  66,4%
 • 239 Uczniowie w 1 klasie
 • 86 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 153 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 194 Absolwenci
 • 78 Kobiety
  (absolwenci)
 • 116 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  21,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,5
  Kraj
  23,8
 •  
 • 84,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 45,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kętrzyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 166 Uczniowie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie)
 • 110 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,7%
  66,3%
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,2%
  70,8%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  17,3
  Województwo
  20,3
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,3
 • 18,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 18,4
 • 12,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 12,0
 •  
 • 19,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 141 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 559
  • niemiecki794
  • rosyjski788
 • 1 559 angielski
 • 794 niemiecki
 • 788 rosyjski
 • 31 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 31 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kętrzyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 94,7%
  5,3%
 • 11 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 6 Oddziały
 • 89 Uczniowie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 84,3%
  15,7%
 • 32 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  15,4
  Województwo
  19,7
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15,4 Szkoły policealne ogółem
 • 15,4
 • 19,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 19,0
 • 14,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14,8
 •  
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kętrzyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kętrzyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kętrzyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kętrzyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kętrzyńskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie kętrzyńskim znajdowało się 5 hoteli (2 ★★★, 2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • domy wycieczkowe: 1
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 330)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie kętrzyńskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 13, udogodnienia wewnątrz budynku: 10). W powiecie kętrzyńskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 804 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 200 (uczestnicy: 50 265)
  • seanse filmowe: 21 (uczestnicy: 920)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 1 740)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 5 369)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 13 874)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 8 962)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 1 200)
  • konkursy: 28 (uczestnicy: 12 070)
  • pokazy teatralne: 20 (uczestnicy: 3 890)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 90)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 950)
  • warsztaty: 34 (uczestnicy: 900)
  • inne: 7 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 776)
  • plastyczne/techniczne: 22 (członkowie: 237)
  • taneczne: 15 (członkowie: 252)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 73)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 4 (członkowie: 28)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 11 (członkowie: 86)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 64)
  • inne: 2 (członkowie: 26)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 12)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 12)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 53 (członkowie: 673)
  • teatralne: 5 (członkowie: 78)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 65)
  • wokalne i chóry: 16 (członkowie: 179)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 37)
  • taneczne: 19 (członkowie: 314)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kętrzyńskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 164 miejscami na widowni. Odbyło się 612 seansów, na które przyszło 17 894 widzów, w tym 172 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 485 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kętrzyńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 16 026 zwiedzających, co daje 2 583 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kętrzyńskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 155 247 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 16 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 238 691 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 126
  • dostępne dla czytelników: 85
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 70
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie kętrzyńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 16 990 wolumenów w tym ziobry specjalne: 249. Odnotowano 270 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 9 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 57 532 wolumeny. Odnotowano 2 468 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kętrzyńskim działało 21 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 880 członków. Zarejestrowano 1 307 ćwiczących (mężczyźni: 1 002, kobiety: 305, chłopcy do lat 18: 759, dziewczęta do lat 18: 282). Aktywnych było 38 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (33), instruktora sportowego (38) oraz inne osoby (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kętrzyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kętrzyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kętrzyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 45 wypadków drogowych w powiecie kętrzyńskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 56 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 72,8 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 14,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 140,4 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie kętrzyńskim zarejestrowanych było 42 732 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 34 712 samochodów osobowych (557,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 226 samochodów ciężarowych (55,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 149 autobusów (2,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 212 ciągników siodłowych (3,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 644 motocykli (26,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,0 lat.


  W 2019 roku w powiecie kętrzyńskim znajdowało się 40 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 54 taksówki oraz 54 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kętrzyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 45 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 56 Ranni
  (rok 2020)
 • 13 Lekko ranni
 • 43 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kętrzyńskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 72,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  72,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,4
  Polska
  61,5
 • 14,57 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. kętrzyński
  14,6
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  6,5
 • 90,66 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  90,7
  Warmińsko-mazurskie
  83,7
  Cały kraj
  69,2
 • 14,04 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Tutaj
  14,0
  Województwo
  9,6
  Cały kraj
  9,1
 • 140,41 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. kętrzyński
  140,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  138,7
  Polska
  110,9
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. kętrzyński
  20,0
  Warmińsko-mazurskie
  11,1
  Polska
  10,6
 • 124,44 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat kętrzyński
  124,4
  Warmińsko-mazurskie
  114,0
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 42 732 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kętrzyńskim w 2019 roku
 • 34 712 Samochody osobowe
 • 3 226 Samochody ciężarowe
 • 55 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 149 Autobusy
 • 223 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 212 Ciągniki samochodowe
 • 212   Ciągniki siodłowe
 • 2 566 Ciągniki rolnicze
 • 1 644 Motocykle
 • 492   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 497 Motorowery
 • 34 712Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kętrzyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie kętrzyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 557,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kętrzyński
  557,3
  Województwo
  571,8
  Polska
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 499
  • 1400-1649 kg8 602
  • 1650-1899 kg8 781
  • 1900 kg i więcej9 830
 • 7 499 do 1399 kg
 • 8 602 1400-1649 kg
 • 8 781 1650-1899 kg
 • 9 830 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 10 772 do 1399 cm3
 • 10 772
 • 20 610 1400-1999 cm3
 • 20 610
 • 3 330 2000 i więcej cm3
 • 3 330
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kętrzyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 886
  • olej napędowy11 216
  • gaz (LPG)5 300
  • pozostałe310
 • 17 886 benzyna
 • 11 216 olej napędowy
 • 5 300 gaz (LPG)
 • 310 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 262 do 1 roku
 • 262
 • 161 2 lata
 • 161
 • 184 3 lata
 • 184
 • 465 4-5 lat
 • 465
 • 620 6-7 lat
 • 620
 • 876 8-9 lat
 • 876
 • 1 444 10-11 lat
 • 1 444
 • 5 313 12-15 lat
 • 5 313
 • 7 991 16-20 lat
 • 7 991
 • 7 024 21-25 lat
 • 7 024
 • 4 844 26-30 lat
 • 4 844
 • 5 528 31 lat i więcej
 • 5 528
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kętrzyńskim
 • powiat kętrzyński
  21,2 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,8 lat
  Kraj
  18,4 lat
 • 3 226Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kętrzyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kętrzyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 55,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  55,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  82,8
  Cały kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 877 do 999 kg
 • 1 877
 • 732 1000-1499 kg
 • 732
 • 166 1500-2999 kg
 • 166
 • 23 3000-3499 kg
 • 23
 • 50 3500-4999 kg
 • 50
 • 147 5000-6999 kg
 • 147
 • 115 7000-9999 kg
 • 115
 • 78 10000-14999 kg
 • 78
 • 38 15000 kg i więcej
 • 38
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna685
  • olej napędowy2 108
  • gaz (LPG)233
  • pozostałe200
 • 685 benzyna
 • 2 108 olej napędowy
 • 233 gaz (LPG)
 • 200 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 19 2 lata
 • 19
 • 24 3 lata
 • 24
 • 49 4-5 lat
 • 49
 • 62 6-7 lat
 • 62
 • 136 8-9 lat
 • 136
 • 174 10-11 lat
 • 174
 • 423 12-15 lat
 • 423
 • 633 16-20 lat
 • 633
 • 530 21-25 lat
 • 530
 • 373 26-30 lat
 • 373
 • 794 31 lat i więcej
 • 794
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kętrzyńskim
 • Powiat
  22,1 lat
  Warmińsko-mazurskie
  20,2 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 149Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kętrzyńskim
 • Autobusy w powiecie kętrzyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat kętrzyński
  2,4
  Warmińsko-mazurskie
  3,2
  Cała Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy138
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe8
 • 3 benzyna
 • 138 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 8 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 21 12-15 lat
 • 21
 • 32 16-20 lat
 • 32
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 36 31 lat i więcej
 • 36
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kętrzyńskim
 • powiat kętrzyński
  23,2 lat
  Województwo
  22,2 lat
  Kraj
  21,2 lat
 • 212Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kętrzyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kętrzyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. kętrzyński
  3,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,4
  Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy191
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe21
 • 0 benzyna
 • 191 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 21 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 14 8-9 lat
 • 14
 • 17 10-11 lat
 • 17
 • 50 12-15 lat
 • 50
 • 36 16-20 lat
 • 36
 • 32 21-25 lat
 • 32
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 23 31 lat i więcej
 • 23
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kętrzyńskim
 • powiat kętrzyński
  19,1 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,7 lat
  Cała Polska
  12,2 lat
 • 1 644Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kętrzyńskim
 • Motocykle w powiecie kętrzyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 26,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  26,4
  Województwo
  43,8
  Kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 17 do 1 roku
 • 17
 • 7 2 lata
 • 7
 • 21 3 lata
 • 21
 • 89 4-5 lat
 • 89
 • 32 6-7 lat
 • 32
 • 41 8-9 lat
 • 41
 • 76 10-11 lat
 • 76
 • 140 12-15 lat
 • 140
 • 207 16-20 lat
 • 207
 • 179 21-25 lat
 • 179
 • 200 26-30 lat
 • 200
 • 635 31 lat i więcej
 • 635
 • 24,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kętrzyńskim
 • Powiat
  24,0 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 37 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kętrzyńskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 333,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat kętrzyński
  333,1 km
  Województwo
  262,4 km
  Cały kraj
  496,9 km
 • 6,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. kętrzyński
  6,5 km
  Warmińsko-mazurskie
  4,5 km
  Polska
  4,1 km
 • 54 Liczba licencji na taksówki
 • 54 Liczba taksówek