Mieszkowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Mieszkowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mieszkowice to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu gryfińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mieszkowice.
 • 3 357 Liczba mieszkańców
 • 5,3 km² Powierzchnia
 • 639,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 50 m n.p.m Wysokość
 • 2. poł. XIII w. Data założenia
 • przed 1298 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGR Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Salwa Burmistrz miasta
Mieszkowice na mapie
Identyfikatory
 • 14.493452.7875 Współrzędne GPS
 • 3206054 TERYT (TERC)
 • 0979202 SIMC
Herb miasta Mieszkowice
Mieszkowice herb
Flaga miasta Mieszkowice
Mieszkowice flaga

Jak Mieszkowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Mieszkowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Mieszkowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Mieszkowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
52Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
103Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
104Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
140Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
167Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
176Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
205Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
211Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
219Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
223Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
229Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
230Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
232Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
251Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
257Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
286Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
295Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce

Mieszkowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
74-505Poczta Mieszkowice, Pl. Wolności 3

Mieszkowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mieszkowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Gryfinie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łużycka 3
74-100 Gryfino
Urząd Miejski w Mieszkowicach
(91) 466-69-00
(91) 414-50-31
ul. Fryderyka Chopina 1
74-505 Mieszkowice

Mieszkowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Mieszkowice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 357, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Mieszkowic zawarli w 2022 roku 16 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Mieszkowic jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 7,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Mieszkowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,70 na 1000 mieszkańców Mieszkowic. W 2022 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 43,5% dziewczynek i 56,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 327 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,4% zgonów w Mieszkowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Mieszkowicach były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mieszkowic przypada 14.51 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 54 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mieszkowic -15. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,5% mieszkańców Mieszkowic jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mieszkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 357 Liczba mieszkańców
 • 1 676 Kobiety
 • 1 681 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mieszkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mieszkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mieszkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mieszkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Mieszkowice
  41,5 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mieszkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mieszkowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mieszkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mieszkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mieszkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,3%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,8%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,6%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,0% Nieustalone
 • Tutaj
  3,0%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mieszkowicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,7
  woj. zachodniopomorskie
  4,1
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  Województwo
  2,0
  Kraj
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mieszkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,70 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Mieszkowice
  -7,7
  Województwo
  -5,3
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mieszkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mieszkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mieszkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mieszkowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,5%
  56,5%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,8
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Cały kraj
  8,1
 • 29,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  29,3
  Województwo
  31,3
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 327 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 393 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 327 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 153 Waga 3500g - 3999g
 • 153
 • 200 Waga 3000g - 3499g
 • 200
 • 85 Waga 2500g - 2999g
 • 85
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,15
  Województwo
  1,18
  Cały kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Mieszkowice
  0,55
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,51
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Mieszkowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 49 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,1%
  46,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Mieszkowice
  14,5
  Województwo
  12,4
  Polska
  11,9
 • 198,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  198,0
  woj. zachodniopomorskie
  175,3
  Cały kraj
  147,0
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,0
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  36,4%
  woj. zachodniopomorskie
  36,9%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Mieszkowice
  22,1%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Mieszkowice
  4,1%
  Zachodniopomorskie
  6,1%
  Polska
  6,7%
 • 70 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  26,0
  Kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,2
  Cały kraj
  70,6
 • 286,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Mieszkowice
  286,0
  Zachodniopomorskie
  293,4
  Cała Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  266,7
  Polska
  253,9
 • 470,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 523,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 417,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  470,7
  woj. zachodniopomorskie
  458,5
  Cała Polska
  426,2
 • 61,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  61,7
  woj. zachodniopomorskie
  72,6
  Cały kraj
  62,9
 • 33,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  33,0
  Zachodniopomorskie
  29,8
  Polska
  33,8
 • 10,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,2
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Kraj
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Mieszkowice
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 54 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -13 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mieszkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mieszkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mieszkowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mieszkowicach oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mieszkowicach to 1 349 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 400 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mieszkowicach to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Mieszkowicach to 157,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,70% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,52% mieszkań posiada łazienkę, 82,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,71% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

  Powiat gryfiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 349 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 400,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Mieszkowice
  400,20
  woj. zachodniopomorskie
  430,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  71,40 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 28,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Mieszkowice
  28,60 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,90 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Mieszkowice
  3,90
  Województwo
  3,70
  Cała Polska
  3,83
 • 2,50 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Mieszkowice
  2,50
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Mieszkowice
  0,64
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Mieszkowice
  2,37
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 48 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 14,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Mieszkowice
  14,24
  Województwo
  21,10
  Cały kraj
  24,56
 • 1 256 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 157,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  157,0 m2
  Województwo
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,37 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Mieszkowice
  99,70%
  Zachodniopomorskie
  98,58%
  Cały kraj
  97,75%
 • 99,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Mieszkowice
  99,70%
  Zachodniopomorskie
  97,12%
  Cały kraj
  95,18%
 • 98,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Mieszkowice
  98,52%
  Województwo
  96,11%
  Polska
  93,75%
 • 82,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,88%
  Województwo
  87,94%
  Polska
  85,83%
 • 64,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  64,71%
  Zachodniopomorskie
  64,99%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Mieszkowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Mieszkowicach na 1000 mieszkańców pracuje 111osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 68,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mieszkowicach wynosiło w 2023 roku 6,3% (6,3% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mieszkowicach wynosiło 5 878,75 PLN, co odpowiada 87.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Mieszkowic 186 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 139 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -47.

  12,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Mieszkowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,5% w przemyśle i budownictwie, a 32,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 111 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  111,0
  woj. zachodniopomorskie
  222,0
  Kraj
  259,0
 • 11,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,6% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,3%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mieszkowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mieszkowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mieszkowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 298 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 879 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mieszkowicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 186 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 139 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -47 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 32,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 36,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,9% Pozostałe
 • 45,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mieszkowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 378 Pracujący ogółem
 • 258 Kobiety
 • 120 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mieszkowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mieszkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,2
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Cały kraj
  69,0
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mieszkowice
  35,1
  Zachodniopomorskie
  40,0
  Polska
  38,2
 • 116,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  116,6
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mieszkowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Mieszkowicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 443 podmioty gospodarki narodowej, z czego 357 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 34 nowe podmioty, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (46) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (27) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (17) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mieszkowicach najwięcej (16) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (431) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,2% (165) podmiotów, a 59,8% (265) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mieszkowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (35.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 443 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 165 Przemysł i budownictwo
 • 265 Pozostała działalność
 • 34 Podmioty nowo zarejestrowane w Mieszkowicach w 2023 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w Mieszkowicach w 2023 roku
 • 357 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 431 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 431
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 443 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 443
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 18 Spółki handlowe ogółem
 • 18
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 357 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 127 Budownictwo
 • 127
 • 81 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 81
 • 29 Przetwórstwo przemysłowe
 • 29
 • 25 Pozostała działalność
 • 25
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mieszkowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mieszkowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 65 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,21 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mieszkowicach wynosi 71,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mieszkowic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,80 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 8,26 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,13 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,21 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mieszkowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mieszkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 65
 • 47 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 47
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 28
 • 19,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,21
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Cała Polska
  22,81
 • 13,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,80
  woj. zachodniopomorskie
  15,77
  Cały kraj
  12,98
 • 2,21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Mieszkowice
  2,21
  Województwo
  2,98
  Kraj
  6,99
 • 2,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,13
  Województwo
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,51
  Zachodniopomorskie
  0,45
  Kraj
  0,35
 • 8,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Mieszkowice
  8,26
  woj. zachodniopomorskie
  10,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mieszkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Cały kraj
  63%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Mieszkowice
  41%
  woj. zachodniopomorskie
  83%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Mieszkowice
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  90%
  Województwo
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Mieszkowice
  42%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Kraj
  51%

Mieszkowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Mieszkowic wyniosła w 2022 roku 47,0 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Mieszkowic - 30.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,0 mln złotych, czyli 16,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mieszkowic wyniosła w 2022 roku 49,2 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.4%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (9.4%). W budżecie Mieszkowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 944 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 41,5 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,4%.
 • Wydatki budżetu w Mieszkowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mieszkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mieszkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mieszkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,0 mln

  3,9 tys(100%)

  27,6 mln

  3,8 tys(100%)

  30,4 mln

  4,2 tys(100%)

  32,3 mln

  4,5 tys(100%)

  33,3 mln

  4,7 tys(100%)

  38,8 mln

  5,8 tys(100%)

  41,5 mln

  6,2 tys(100%)

  47,0 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,3 mln

  2,9 tys(35.5%)

  10,0 mln

  2,7 tys(36.2%)

  9,8 mln

  2,7 tys(32.2%)

  10,8 mln

  3,0 tys(33.4%)

  10,9 mln

  3,0 tys(32.6%)

  11,4 mln

  3,2 tys(29.4%)

  13,0 mln

  3,7 tys(31.3%)

  14,5 mln

  4,3 tys(30.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  1,4 tys(17.4%)

  8,7 mln

  2,3 tys(31.3%)

  1,9 mln

  526(6.4%)

  2,0 mln

  548(6.2%)

  2,0 mln

  561(6.1%)

  2,0 mln

  564(5.2%)

  1,9 mln

  544(4.6%)

  5,9 mln

  1,8 tys(12.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,0 mln

  1,1 tys(13.9%)

  2,7 mln

  734(9.9%)

  3,3 mln

  893(10.8%)

  3,5 mln

  958(10.8%)

  3,6 mln

  998(10.8%)

  3,6 mln

  1,0 tys(9.4%)

  3,9 mln

  1,1 tys(9.4%)

  4,8 mln

  1,4 tys(10.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,2 mln

  890(11%)

  637,4 tys

  172(2.3%)

  680,0 tys

  185(2.2%)

  775,0 tys

  213(2.4%)

  816,8 tys

  226(2.5%)

  2,6 mln

  721(6.6%)

  3,9 mln

  1,1 tys(9.3%)

  4,2 mln

  1,2 tys(8.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  576(7.1%)

  2,4 mln

  654(8.8%)

  1,3 mln

  365(4.4%)

  1,6 mln

  433(4.9%)

  1,8 mln

  486(5.3%)

  2,2 mln

  604(5.6%)

  3,1 mln

  884(7.5%)

  3,1 mln

  907(6.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  248,0 tys

  69,0(0.9%)

  199,0 tys

  53,6(0.7%)

  207,8 tys

  56,4(0.7%)

  253,8 tys

  69,6(0.8%)

  445,4 tys

  123(1.3%)

  114,4 tys

  32,0(0.3%)

  166,6 tys

  47,3(0.4%)

  2,1 mln

  627(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  406(5%)

  1,1 mln

  295(4%)

  1,1 mln

  292(3.5%)

  1,2 mln

  342(3.9%)

  1,2 mln

  327(3.5%)

  2,2 mln

  614(5.7%)

  1,6 mln

  457(3.9%)

  1,7 mln

  495(3.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  297(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  257,3 tys

  71,6(0.9%)

  238,7 tys

  64,2(0.9%)

  316,5 tys

  86,0(1%)

  676,3 tys

  186(2.1%)

  290,3 tys

  80,4(0.9%)

  951,6 tys

  266(2.5%)

  376,9 tys

  107(0.9%)

  814,6 tys

  242(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  284(3.5%)

  573,8 tys

  154(2.1%)

  2,8 mln

  750(9.1%)

  2,9 mln

  808(9.1%)

  2,4 mln

  668(7.2%)

  1,3 mln

  371(3.4%)

  1,7 mln

  486(4.1%)

  794,1 tys

  236(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  160,0 tys

  44,5(0.6%)

  220,5 tys

  59,3(0.8%)

  225,3 tys

  61,2(0.7%)

  159,2 tys

  43,7(0.5%)

  166,9 tys

  46,2(0.5%)

  137,3 tys

  38,4(0.4%)

  144,1 tys

  40,9(0.3%)

  453,1 tys

  134(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  395,9 tys

  110(1.4%)

  182,8 tys

  49,2(0.7%)

  193,9 tys

  52,7(0.6%)

  235,4 tys

  64,6(0.7%)

  375,4 tys

  104(1.1%)

  1,1 mln

  315(2.9%)

  944,6 tys

  268(2.3%)

  327,8 tys

  97,3(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  143,0 tys

  39,8(0.5%)

  116,4 tys

  31,3(0.4%)

  123,0 tys

  33,4(0.4%)

  139,5 tys

  38,3(0.4%)

  146,5 tys

  40,6(0.4%)

  117,1 tys

  32,7(0.3%)

  108,2 tys

  30,7(0.3%)

  213,4 tys

  63,3(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  137,0 tys

  38,1(0.5%)

  86,1 tys

  23,2(0.3%)

  194,7 tys

  52,9(0.6%)

  158,8 tys

  43,6(0.5%)

  128,0 tys

  35,4(0.4%)

  123,7 tys

  34,6(0.3%)

  116,4 tys

  33,0(0.3%)

  89,2 tys

  26,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  491,1 tys

  137(1.7%)

  451,2 tys

  121(1.6%)

  461,7 tys

  125(1.5%)

  399,3 tys

  110(1.2%)

  393,3 tys

  109(1.2%)

  442,9 tys

  124(1.1%)

  469,5 tys

  133(1.1%)

  17,4 tys

  5,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  56,4 tys

  15,7(0.2%)

  7,0 tys

  1,9(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  65,3 tys

  17,9(0.2%)

  58,7 tys

  16,2(0.2%)

  51,8 tys

  14,5(0.1%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,1 tys

  5,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mieszkowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mieszkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mieszkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mieszkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,9 mln

  3,7 tys(100%)

  27,5 mln

  3,7 tys(100%)

  33,2 mln

  4,6 tys(100%)

  32,9 mln

  4,6 tys(100%)

  32,3 mln

  4,5 tys(100%)

  40,7 mln

  6,1 tys(100%)

  41,0 mln

  6,1 tys(100%)

  49,2 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,3 mln

  2,6 tys(34.5%)

  8,7 mln

  2,3 tys(31.4%)

  11,5 mln

  3,1 tys(34.6%)

  10,2 mln

  2,8 tys(31%)

  9,3 mln

  2,6 tys(28.8%)

  9,9 mln

  2,8 tys(24.3%)

  10,8 mln

  3,1 tys(26.2%)

  15,2 mln

  4,5 tys(30.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,9 mln

  2,2 tys(29.3%)

  7,9 mln

  2,1 tys(28.6%)

  8,4 mln

  2,3 tys(25.3%)

  9,6 mln

  2,6 tys(29.1%)

  8,7 mln

  2,4 tys(27.1%)

  13,3 mln

  3,7 tys(32.7%)

  13,2 mln

  3,7 tys(32.2%)

  12,0 mln

  3,6 tys(24.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,7 mln

  754(10.1%)

  741,7 tys

  200(2.7%)

  666,3 tys

  181(2%)

  733,9 tys

  201(2.2%)

  788,5 tys

  218(2.4%)

  1,4 mln

  384(3.4%)

  1,5 mln

  419(3.6%)

  4,6 mln

  1,4 tys(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  1,1 tys(15%)

  7,7 mln

  2,1 tys(28.1%)

  965,3 tys

  262(2.9%)

  1,1 mln

  289(3.2%)

  843,6 tys

  234(2.6%)

  857,1 tys

  240(2.1%)

  792,2 tys

  225(1.9%)

  4,6 mln

  1,4 tys(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  789,4 tys

  220(2.9%)

  823,9 tys

  222(3%)

  865,8 tys

  235(2.6%)

  974,1 tys

  267(3%)

  1,0 mln

  279(3.1%)

  1,3 mln

  359(3.2%)

  1,9 mln

  533(4.6%)

  2,0 mln

  597(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,1 tys

  4,8(0.1%)

  6,2 tys

  1,7(0%)

  20,0 tys

  5,4(0.1%)

  20,8 tys

  5,7(0.1%)

  34,8 tys

  9,6(0.1%)

  178,2 tys

  49,8(0.4%)

  504

  0,1(0%)

  1,1 mln

  338(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  956,0 tys

  284(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  987,2 tys

  275(3.7%)

  838,9 tys

  226(3%)

  985,2 tys

  268(3%)

  1,1 mln

  291(3.2%)

  1,4 mln

  391(4.4%)

  2,2 mln

  621(5.5%)

  1,1 mln

  311(2.7%)

  662,0 tys

  196(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  487,5 tys

  136(1.8%)

  495,7 tys

  133(1.8%)

  1,1 mln

  294(3.3%)

  720,0 tys

  198(2.2%)

  510,5 tys

  141(1.6%)

  606,1 tys

  169(1.5%)

  711,7 tys

  202(1.7%)

  621,7 tys

  184(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  68,5 tys

  19,1(0.3%)

  107,7 tys

  29,0(0.4%)

  108,1 tys

  29,4(0.3%)

  100,3 tys

  27,5(0.3%)

  144,3 tys

  39,9(0.4%)

  137,8 tys

  38,5(0.3%)

  161,0 tys

  45,7(0.4%)

  348,9 tys

  103(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,9 tys

  1,9(0%)

  849

  0,2(0%)

  789

  0,2(0%)

  58,4 tys

  16,0(0.2%)

  4,1 tys

  1,1(0%)

  28,4 tys

  7,9(0.1%)

  75,2 tys

  21,3(0.2%)

  342,5 tys

  102(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  108,9 tys

  30,3(0.4%)

  107,6 tys

  29,0(0.4%)

  739,9 tys

  201(2.2%)

  935,7 tys

  257(2.8%)

  938,8 tys

  260(2.9%)

  588,7 tys

  165(1.4%)

  53,1 tys

  15,1(0.1%)

  102,2 tys

  30,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  306,2 tys

  85,3(1.1%)

  7,4 tys

  2,0(0%)

  28,2 tys

  7,7(0.1%)

  30,6 tys

  8,4(0.1%)

  37,6 tys

  10,4(0.1%)

  47,7 tys

  13,3(0.1%)

  512,5 tys

  145(1.2%)

  95,1 tys

  28,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  61,0 tys

  17,0(0.2%)

  61,0 tys

  16,4(0.2%)

  123,9 tys

  33,7(0.4%)

  78,9 tys

  21,6(0.2%)

  83,0 tys

  23,0(0.3%)

  65,0 tys

  18,2(0.2%)

  65,0 tys

  18,4(0.2%)

  65,0 tys

  19,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  104,3 tys

  29,0(0.4%)

  54,1 tys

  14,6(0.2%)

  17,2 tys

  4,7(0.1%)

  13,5 tys

  3,7(0%)

  6,2 tys

  1,7(0%)

  3,6 tys

  1,0(0%)

  4,1 tys

  1,2(0%)

  5,1 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  56,4 tys

  15,7(0.2%)

  7,0 tys

  1,9(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  65,3 tys

  17,9(0.2%)

  58,7 tys

  16,2(0.2%)

  51,8 tys

  14,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  757

  0,2(0%)

  607

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  518,8 tys

  147(1.3%)

  976

  0,3(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mieszkowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 807 mieszkańców Mieszkowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 371 kobiet oraz 435 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców Mieszkowic, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Mieszkowic mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mieszkowicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,2%) oraz podstawowe ukończone (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2022 w Mieszkowicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 175 dzieci (88 dziewczynek oraz 87 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Mieszkowicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 110 dzieci (54 dziewczynki oraz 56 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  18,2% mieszkańców Mieszkowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,6% wśród dziewczynek i 15,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 184 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 324 uczniów (147 kobiet oraz 177 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Mieszkowicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 273 uczniów (123 kobiety oraz 150 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 116,97.

  W Mieszkowicach znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 122 uczniów (66 kobiet oraz 56 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 14 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Mieszkowicach placówkę miały 2 Technika, w których w 3 oddziałach uczyło się 65 uczniów (47 kobiet oraz 18 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 20 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 18,7% wśród chłopaków). 20,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,8% mieszkańców Mieszkowic w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,4%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,0%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Kraj
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Mieszkowice
  2,7%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,7%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,5%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  25,1%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Mieszkowice
  3,4%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,3%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 20,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Mieszkowice
  3,9%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1184 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 184,0
  woj. zachodniopomorskie
  900,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Mieszkowice
  0,61
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 170 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Mieszkowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 175 Dzieci
 • 88 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 87 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 34 3 lata
 • 34
 • 44 4 lata
 • 44
 • 44 5 lata
 • 44
 • 53 6 lat
 • 53
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 19 4 lata
 • 19
 • 16 5 lata
 • 16
 • 35 6 lat
 • 35
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 25 4 lata
 • 25
 • 28 5 lata
 • 28
 • 18 6 lat
 • 18
 •  
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mieszkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mieszkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach
  Publiczne
  91 414-51-56
  91 414-51-56
  ul. Willowa 1
  74-505 Mieszkowice
  613811
 • Szkoły podstawowe w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mieszkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 324 Uczniowie
 • 147 Kobiety
  (uczniowie)
 • 177 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,4%
  54,6%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,3
  Zachodniopomorskie
  17,6
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 26,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 116,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  116,97
  Województwo
  96,34
  Cały kraj
  95,96
 • 114,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  114,44
  woj. zachodniopomorskie
  94,40
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mieszkowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mieszkowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mieszkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mieszkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Mieszka I (Mieszko I)
  Publiczna
  91 414-54-57
  91 414-54-57
  ul. H.Sienkiewicza 56
  74-505 Mieszkowice
  1427830
 • Szkoły ponadpodstawowe w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Mieszkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 122 Uczniowie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,1%
  45,9%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  20,3
  Zachodniopomorskie
  23,8
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Mieszkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mieszkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  ul. TECHNIKÓW 1
  74-505 Mieszkowice
  588-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Techników 1
  74-505 Mieszkowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mieszkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mieszkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mieszkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mieszkowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Mieszkowicach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mieszkowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mieszkowicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Mieszkowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Mieszkowicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 18 (uczestnicy: 1 470)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 80)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 40)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 45)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 45)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 55)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 36)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 17)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 19)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Mieszkowicach działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 379 zwiedzających, co daje 15 928 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Mieszkowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 5 986 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 842 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  Według danych z 2016 w Mieszkowicach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 137 członków. Zarejestrowano 137 ćwiczących (mężczyźni: 122, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 92, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mieszkowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Mieszkowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Mieszkowic znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Mieszkowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z końca XIII w.dnia 1955-10-29, wykaz dokumentów: 67 z 1955-10-29
  • Kościół z XIII w.dnia 1956-07-31, wykaz dokumentów: 132 z 1956-07-31; A-969 z 2011-11-21
  • Mur/ogrodzenie z XIII - XVdnia 1963-11-18, wykaz dokumentów: 484 z 1963-11-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Plac Wolności 3)dnia 1993-11-30, wykaz dokumentów: A1242 z 1993-11-30; A-936 z 2011-10-03
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Jana Pawła II 11)dnia 1998-04-02, wykaz dokumentów: A-1368 z 1998-04-02; A-1291 z 2014-10-13
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Jana Pawła II 14)dnia 1998-04-02, wykaz dokumentów: A-1369 z 1998-04-02; A-1292 z 2014-10-14
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Jana Pawła II 21)dnia 1998-04-02, wykaz dokumentów: A-1370 z 1998-04-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Jana Pawła II 23)dnia 1998-06-04, wykaz dokumentów: A-1372 z 1998-06-04; A-1297 z 2014-10-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Jana Pawła II 36)dnia 1998-06-04, wykaz dokumentów: A-1373 z 1998-06-04; A-1298 z 2014-10-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. 1 Maja 16)dnia 1998-09-30, wykaz dokumentów: A-1388 z 1998-09-30; A-1299 z 2014-10-14
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Sienkiewicza 44)dnia 1998-09-30, wykaz dokumentów: A-1389 z 1998-09-30; A-1300 z 2014-10-06
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Sienkiewicza 52)dnia 1998-09-30, wykaz dokumentów: A-1391 z 1998-09-30; A-1293 z 2014-10-14
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Sienkiewicza 54)dnia 1998-09-30, wykaz dokumentów: A-1392 z 1998-09-30; A-1301 z 2014-10-06
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XIX w.dnia 2016-12-20, wykaz dokumentów: A-969 z 2016-12-20
  • Cmentarz przykościelny z XIII w.dnia 2016-12-20, wykaz dokumentów: A-969 z 2016-12-20
 • Formy ochrony przyrody w Mieszkowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Mieszkowic znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Mieszkowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2005-12-15, Opis granicy: Nadleśnictwo Bielin; na brzegu rezerwatu Jeziora Siegniewskie przy parkingu lesnym
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 2 dębów, Data ustanowienia: 2005-12-15, Opis granicy: Nadleśnictwo Bielin; 50 m od leśnej polany
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 4 dębów, Data ustanowienia: 2005-12-15, Opis granicy: Nadleśnictwo Czelin; 1: tuż przy asfalcie; 2 3 4: wewnątrz lasu - blisko drogi leśnej
  • Pomnik przyrodyOpis: lekko pochylony, Data ustanowienia: 2005-12-15, Opis granicy: Nadleśnictwo Gozdowice; przy drodze leśnej
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2005-12-15, Opis granicy: Nadleśnictwo Gozdowice; przy drodze leśnej w pobliżu pozostałości dawnej osady
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2007-07-28, Opis granicy: Przy ul.Poniatowskiego 22; blisko budynków gospodarczych

Mieszkowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 17 wypadków drogowych w Mieszkowicach odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 504,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 148,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Mieszkowicach znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

  Powiat gryfiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Mieszkowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Mieszkowicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 504,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Mieszkowice
  504,3
  woj. zachodniopomorskie
  998,0
  Kraj
  1 100,9
 • 148,32 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  148,3
  Województwo
  102,2
  Kraj
  104,4
 • 415,31 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  415,3
  Zachodniopomorskie
  1 178,3
  Kraj
  1 327,3
 • 29,41 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Mieszkowice
  29,4
  Zachodniopomorskie
  10,2
  Kraj
  9,5
 • 82,35 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Mieszkowice
  82,4
  Województwo
  118,1
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Mieszkowicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 96,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  96,4 km
  Zachodniopomorskie
  542,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 3,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Mieszkowice
  3,5 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mieszkowice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 31droga krajowa nr 31(Szczecin - Radziszewo - Daleszewo - Czepino - Gryfino - Pniewo - Nowe Czarnowo - Krzypnica - Dębogóra - Widuchowa - Krzywinek - Lisie Pole - Graniczna - Chojna - Godków - Witnica - Wierzchlas - Mieszkowice - Wicin - Boleszkowice - Chwarszczany - Sarbinowo - Kostrzyn nad Odrą - Ługi Górzyckie - Górzyca - Owczary - Pamięcin - Golice - Lisów - Drzecin - Słubice)
  • DW 126droga wojewódzka nr 126(Osinów Dolny - Stary Kostrzynek - Stara Rudnica - Siekierki - Stare Łysogórki - Gozdowice - Mieszkowice - Zielin - Smolnica - Dębno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Mieszkowice przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 273Linia kolejowa nr 273: Wrocław Główny - Szczecin Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Muchobór - Wrocław Kuźniki - Wrocław Stadion - Wrocław Pracze - Brzezinka Średzka - Czerna Mała - Księginice - Brzeg Dolny - Łososiowice - Wołów - Orzeszków - Małowice Wołowskie - Ścinawa - Chełmek Wołowski - Rudna Miasto - Rudna Gwizdanów - Grębocice - Krzepów - Głogów - Głogów Huta - Wróblin Głogowski - Brzeg Głogowski - Czerna - Bytom Odrzański - Nowa Sól - Niedoradz - Stary Kisielin - Zielona Góra - Przylep - Czerwieńsk - Czerwieńsk Mt - Nietkowice - Będów - Radnica - Bytnica - Budachów - Pliszka - Gądków Wielki - Jerzmanice Lubuskie - Rzepin - Drzeńsko - Kowalów - Radów - Laski Lubuskie - Górzyca - Ługi Górzyckie - Kostrzyn - Kostrzyn Towarowy - Namyślin - Boleszkowice -Mieszkowice - Bielin - Witnica Chojeńska - Godków - Chojna - Lisie Pole - Krzywin Gryfiński - Widuchowa - Pacholęta - Dolna Odra - Gryfino - Czepino - Daleszewo Gryfińskie - Szczecin Podjuchy - Szczecin Port Centralny SPA - Szczecin Port Centralny SPB - Szczecin Port Centralny SPC21 - Szczecin Port Centralny - Szczecin Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mieszkowicach istnieje 52 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Bolesława Śmiałego

  ul. Chojeńska

  ul. Czcibora

  ul. Dworcowa

  ul. Dziadka Mroza

  ul. Działki

  ul. Dąbrowszczaków

  ul. Dębowa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Graniczna

  ul. Henryka Pobożnego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Pawła II

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kamienna

  ul. Kazimierza Jagiellończyka

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Leśny Potok

  ul. Lipowa

  ul. Mieszka I

  ul. Moryńska

  ul. Młynarska

  ul. Odrzańska

  ul. Ogrodowa

  ul. Owocowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  Przejazd Kolejowy

  ul. Przemysłowa

  ul. Rycerska

  ul. Sienkiewicza

  ul. Szczerbcowa

  ul. Techników

  ul. Warszawska

  ul. Willowa

  pl. Wolności

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zaułek Wileński

  ul. Zielone Wzgórze

  ul. Zygmunta Starego

  ul. Łączna