Pierzchnica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Pierzchnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pierzchnica to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pierzchnica.
 • 1 147 Liczba mieszkańców
 • 6,9 km² Powierzchnia
 • 165,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1359–1869 i od 2019 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKI Tablice rejestracyjne
 • Stanisław Strąk Burmistrz miasta
Pierzchnica na mapie
Identyfikatory
 • 20.753950.6981 Współrzędne GPS
 • 2604154 TERYT (TERC)
 • 0262310 SIMC
Herb miasta Pierzchnica
Pierzchnica herb

Jak Pierzchnica wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pierzchnica na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pierzchnica wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pierzchnica plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
35Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
61Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
67Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
68Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
76Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
146Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
148Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
149Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
168Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
171Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
172Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
193Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
203Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 roku
235Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
237Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
253Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
255Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
255Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
262Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
266Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
344Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
355Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce

Pierzchnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-015Poczta Pierzchnica

Pierzchnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pierzchnicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Pierzchnica
(41) 353-80-46
(41) 353-81-07
ul. 13 Stycznia 6
26-015 Pierzchnica

Pierzchnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pierzchnica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 147, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 21,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pierzchnicy zawarli w 2021 roku 9 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Pierzchnicy jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Pierzchnica ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,90 na 1000 mieszkańców Pierzchnicy. W 2021 roku urodziło się 15 dzieci, w tym 46,7% dziewczynek i 53,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,7% zgonów w Pierzchnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Pierzchnicy były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pierzchnicy przypada 13.2 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 29 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 15 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pierzchnicy 14. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,0% mieszkańców Pierzchnicy jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 147 Liczba mieszkańców
 • 584 Kobiety
 • 563 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pierzchnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pierzchnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pierzchnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Pierzchnica
  41,0 lat
  Województwo
  43,6 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pierzchnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pierzchnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pierzchnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pierzchnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Pierzchnica
  59,0%
  Województwo
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,2%
  Województwo
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,5%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Pierzchnica
  0,2%
  Województwo
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pierzchnicy w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  5,0
  Województwo
  4,1
  Cały kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Pierzchnica
  1,3
  świętokrzyskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pierzchnicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,90 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Pierzchnica
  -3,9
  świętokrzyskie
  -8,0
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pierzchnicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pierzchnicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pierzchnicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pierzchnicy w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,7%
  53,3%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Pierzchnica
  9,3
  świętokrzyskie
  7,2
  Cała Polska
  8,7
 • 36,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,5
  Województwo
  32,0
  Cała Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 387 g
  woj. świętokrzyskie
  3 350 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 151 Waga 4000g - 4499g
 • 151
 • 630 Waga 3500g - 3999g
 • 630
 • 715 Waga 3000g - 3499g
 • 715
 • 263 Waga 2500g - 2999g
 • 263
 • 53 Waga 2000g - 2499g
 • 53
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Pierzchnica
  1,24
  świętokrzyskie
  1,11
  Cała Polska
  1,32
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,54
  Polska
  0,64
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,71
  Województwo
  0,47
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Pierzchnicy w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 Zgony
 • 6 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,2
  woj. świętokrzyskie
  15,1
  Cały kraj
  13,6
 • 140,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  140,5
  woj. świętokrzyskie
  211,1
  Polska
  156,7
 • 0,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Pierzchnica
  0,5
  Województwo
  2,6
  Cały kraj
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Pierzchnica
  3,7
  świętokrzyskie
  3,9
  Kraj
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  2,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,7%
  woj. świętokrzyskie
  36,4%
  Kraj
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pierzchnica
  20,2%
  woj. świętokrzyskie
  19,1%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Pierzchnica
  5,1%
  Województwo
  4,9%
  Cała Polska
  5,4%
 • 418 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  11,1
  Polska
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  85,6
  Polska
  74,4
 • 248,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Pierzchnica
  248,1
  świętokrzyskie
  294,3
  Cała Polska
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  268,5
  Cała Polska
  246,5
 • 413,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 461,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  413,9
  woj. świętokrzyskie
  562,0
  Polska
  475,8
 • 63,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pierzchnica
  63,3
  świętokrzyskie
  67,5
  Polska
  70,6
 • 26,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,4
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Cały kraj
  32,6
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Pierzchnica
  9,4
  świętokrzyskie
  8,0
  Kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Pierzchnica
  0,8%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 14 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pierzchnicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pierzchnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pierzchnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Pierzchnicy oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pierzchnicy to 367 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 316 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pierzchnicy to 6,57 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Pierzchnicy to 136,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,65% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 64,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 60,76% mieszkań posiada łazienkę, 58,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 19,35% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 367 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 316,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  316,40
  woj. świętokrzyskie
  370,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2019-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Pierzchnica
  81,40 m2
  Województwo
  75,30 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,80 m2
  Województwo
  27,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2019-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Pierzchnica
  3,81
  woj. świętokrzyskie
  3,80
  Cały kraj
  3,82
 • 3,16 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Pierzchnica
  3,16
  woj. świętokrzyskie
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,83 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Pierzchnica
  0,83
  Województwo
  0,71
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2019-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 6,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,10
  woj. świętokrzyskie
  3,73
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 46 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Pierzchnica
  6,57
  Województwo
  4,68
  Cały kraj
  3,90
 • 40,10 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Pierzchnica
  40,10
  świętokrzyskie
  17,45
  Cały kraj
  24,07
 • 954 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 136,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  136,3 m2
  woj. świętokrzyskie
  110,0 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,83 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,83 m2
  świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 86,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  86,65%
  woj. świętokrzyskie
  92,53%
  Kraj
  96,97%
 • 64,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  64,58%
  świętokrzyskie
  86,76%
  Cała Polska
  94,01%
 • 60,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  60,76%
  woj. świętokrzyskie
  84,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 58,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  58,86%
  Województwo
  79,51%
  Polska
  83,08%
 • 19,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Pierzchnica
  19,35%
  Województwo
  42,98%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2019-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Pierzchnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pierzchnicy na 1000 mieszkańców pracuje 63osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 74,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 26,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pierzchnicy wynosiło w 2021 roku 10,3% (9,6% wśród kobiet i 10,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pierzchnicy wynosiło 4 789,44 PLN, co odpowiada 79.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  52,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Pierzchnicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  63,0
  woj. świętokrzyskie
  196,0
  Kraj
  257,0
 • 10,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,6% Kobiety
 • 10,9% Mężczyźni
 • Miasto
  10,3%
  świętokrzyskie
  7,3%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pierzchnicy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pierzchnicy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pierzchnicy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 789 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 789 PLN
  świętokrzyskie
  5 262 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pierzchnicy w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 52,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Przemysł i budownictwo
 • 6,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pierzchnicy w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 208 Pracujący ogółem
 • 154 Kobiety
 • 54 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pierzchnicy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pierzchnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,7
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 34,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pierzchnica
  34,6
  Województwo
  41,5
  Polska
  38,2
 • 107,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  107,7
  Województwo
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pierzchnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pierzchnicy w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 110 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 78 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 7 nowych podmiotów, a 3 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (13) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (6) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (11) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pierzchnicy najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (102) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,8% (24) podmiotów, a 76,4% (84) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pierzchnicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.9%) oraz Budownictwo (24.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 110 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24 Przemysł i budownictwo
 • 84 Pozostała działalność
 • 7 Podmioty nowo zarejestrowane w Pierzchnicy w 2021 roku
 • 3 Podmioty wyrejestrowane w Pierzchnicy w 2021 roku
 • 78 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 102 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 102
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 110 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 110
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 78 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 21 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 21
 • 19 Budownictwo
 • 19
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Przetwórstwo przemysłowe
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Pozostała działalność
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pierzchnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Pierzchnicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 14 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,77 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pierzchnicy wynosi 75,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pierzchnicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,19 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 4,17 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,09 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,03 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pierzchnicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pierzchnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 14
 • 7 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 7
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 11,77 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Pierzchnica
  11,77
  świętokrzyskie
  18,46
  Cała Polska
  21,51
 • 6,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,19
  Województwo
  10,81
  Cały kraj
  12,82
 • 3,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,03
  Województwo
  4,93
  Polska
  5,89
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Pierzchnica
  2,09
  Województwo
  1,97
  Kraj
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,28
  woj. świętokrzyskie
  0,34
  Cała Polska
  0,35
 • 4,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,17
  Województwo
  8,73
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pierzchnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  świętokrzyskie
  78%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Pierzchnica
  71%
  Województwo
  71%
  Polska
  64%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Pierzchnica
  67%
  woj. świętokrzyskie
  81%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  95%
  Województwo
  90%
  Polska
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  woj. świętokrzyskie
  65%
  Cała Polska
  53%

Pierzchnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Pierzchnicy wyniosła w 2021 roku 27,4 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Pierzchnicy - 28% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,0 mln złotych, czyli 14,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pierzchnicy wyniosła w 2021 roku 31,3 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.6%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.2%). W budżecie Pierzchnicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 497 złotych na mieszkańca (7,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,0 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,4%.
 • Wydatki budżetu w Pierzchnicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pierzchnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pierzchnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pierzchnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----25,5 mln

  5,3 tys(100%)

  26,0 mln

  5,5 tys(100%)

  27,4 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----8,0 mln

  6,8 tys(31.4%)

  7,3 mln

  6,3 tys(28.3%)

  7,7 mln

  6,7 tys(28%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----3,3 mln

  2,8 tys(13%)

  2,5 mln

  2,1 tys(9.5%)

  2,7 mln

  2,4 tys(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----952,2 tys

  808(3.7%)

  2,9 mln

  2,5 tys(11.1%)

  1,8 mln

  1,6 tys(6.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----406,7 tys

  345(1.6%)

  840,6 tys

  725(3.2%)

  1,7 mln

  1,5 tys(6.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----2,3 mln

  2,0 tys(9.2%)

  1,0 mln

  874(3.9%)

  1,6 mln

  1,4 tys(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----1,4 mln

  1,2 tys(5.4%)

  1,4 mln

  1,2 tys(5.6%)

  1,5 mln

  1,3 tys(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----732,6 tys

  622(2.9%)

  613,9 tys

  529(2.4%)

  1,1 mln

  994(4.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----609,3 tys

  517(2.4%)

  629,4 tys

  543(2.4%)

  533,8 tys

  465(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----123,1 tys

  104(0.5%)

  225,1 tys

  194(0.9%)

  176,8 tys

  154(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -----306,6 tys

  260(1.2%)

  202,0 tys

  174(0.8%)

  158,8 tys

  138(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -----174,5 tys

  148(0.7%)

  98,1 tys

  84,6(0.4%)

  114,0 tys

  99,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----168,9 tys

  143(0.7%)

  102,2 tys

  88,1(0.4%)

  101,2 tys

  88,2(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----65,9 tys

  56,0(0.3%)

  76,5 tys

  65,9(0.3%)

  75,4 tys

  65,7(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -----75,6 tys

  64,2(0.3%)

  7,7 tys

  6,7(0%)

  60,3 tys

  52,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -----18,3 tys

  15,5(0.1%)

  25,5 tys

  22,0(0.1%)

  23,2 tys

  20,2(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----42,4 tys

  36,0(0.2%)

  36,5 tys

  31,5(0.1%)

  19,9 tys

  17,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----65,5 tys

  55,6(0.3%)

  60,3 tys

  52,0(0.2%)

  990

  0,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -----1,7 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  -----0,0

  0,0(0%)

  30,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pierzchnicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pierzchnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pierzchnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pierzchnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----25,4 mln

  5,3 tys(100%)

  28,6 mln

  6,1 tys(100%)

  31,3 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -----8,9 mln

  7,6 tys(35.2%)

  9,5 mln

  8,2 tys(33.3%)

  11,0 mln

  9,6 tys(35.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -----4,4 mln

  3,8 tys(17.5%)

  4,5 mln

  3,9 tys(15.8%)

  4,9 mln

  4,3 tys(15.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----375,2 tys

  319(1.5%)

  318,4 tys

  275(1.1%)

  2,6 mln

  2,2 tys(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----196,5 tys

  167(0.8%)

  31,5 tys

  27,2(0.1%)

  1,3 mln

  1,1 tys(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----1,5 mln

  1,2 tys(5.8%)

  2,9 mln

  2,5 tys(10%)

  1,3 mln

  1,1 tys(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----932,3 tys

  791(3.7%)

  1,5 mln

  1,3 tys(5.2%)

  1,1 mln

  950(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----812,9 tys

  690(3.2%)

  1,4 mln

  1,2 tys(4.8%)

  476,7 tys

  416(1.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----508,9 tys

  432(2%)

  487,9 tys

  421(1.7%)

  453,1 tys

  395(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----10,0 tys

  8,5(0%)

  22,5 tys

  19,4(0.1%)

  200,0 tys

  174(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----700,1 tys

  594(2.8%)

  75,9 tys

  65,4(0.3%)

  98,1 tys

  85,5(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -----60,5 tys

  51,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,4 tys

  56,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -----92,2 tys

  78,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  22,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----22,7 tys

  19,2(0.1%)

  12,7 tys

  11,0(0%)

  14,3 tys

  12,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----350

  0,3(0%)

  420

  0,4(0%)

  11,9 tys

  10,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----65,5 tys

  55,6(0.3%)

  60,3 tys

  52,0(0.2%)

  990

  0,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----94,1 tys

  79,9(0.4%)

  3,9 tys

  3,3(0%)

  463

  0,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----34,4 tys

  29,2(0.1%)

  24,8 tys

  21,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pierzchnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 272 mieszkańców Pierzchnicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 145 kobiet oraz 127 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Pierzchnicy, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Pierzchnicy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pierzchnicy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  17,6% mieszkańców Pierzchnicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 289 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2021 w Pierzchnicy placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 305 uczniów (158 kobiet oraz 147 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (23,4% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,1 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (18,6% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców Pierzchnicy w wieku potencjalnej nauki (26,9% kobiet i 20,5% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  22,6%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Polska
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Pierzchnica
  32,0%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,0%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,5%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Pierzchnica
  19,5%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Pierzchnica
  22,8%
  Województwo
  21,7%
  Kraj
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Pierzchnica
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,0%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2289 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 289,0
  Województwo
  884,0
  Kraj
  896,0
 •  
 • Szkoły podstawowe w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pierzchnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 305 Uczniowie
 • 158 Kobiety
  (uczniowie)
 • 147 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,8%
  48,2%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,1
  Województwo
  14,9
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pierzchnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pierzchnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy
  Publiczna
  41 353-82-03
  41 353-81-70
  ul. kard.S.Wyszyńskiego 5
  26-015 Pierzchnica
  19384-
 • Edukacyjne grupy wieku w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pierzchnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pierzchnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pierzchnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pierzchnica - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Pierzchnicy
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Według danych z 2021 w Pierzchnicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 29 292 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 480 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pierzchnicy działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 94 członków. Zarejestrowano 62 ćwiczących (mężczyźni: 62, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 36, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pierzchnicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pierzchnicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pierzchnicy znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pierzchnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1800 r.dnia 1957-01-04, wykaz dokumentów: 354 z 1957-01-04; 132 z 1967-06-22; A.448/1-6 z 2016-08-09
  • Zespół - kościół z 1800 r.dnia 1957-01-04, wykaz dokumentów: 354 z 1957-01-04; 132 z 1967-06-22; A.448/1-6 z 2016-08-09
  • Dzwonnica z 1800 r.dnia 1967-06-22, wykaz dokumentów: 132 z 1967-06-22; A.448/1-6 z 2016-08-09
  • Miasto z XIV w.dnia 1989-08-31, wykaz dokumentów: 1050 z 1989-08-31; A.447 z 2009-12-04
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1989-08-31, wykaz dokumentów: brak numeru z 1989-08-31
  • Plebania (data nieznana) (ul. 13 Stycznia 17)dnia 1989-08-31, wykaz dokumentów: brak numeru z 1989-08-31; A.448/1-6 z 2016-08-09
  • Mur/ogrodzenie z przełomu XIX/XX w.dnia 1989-08-31, wykaz dokumentów: brak numeru z 1989-08-31; A.448/1-6 z 2016-08-09
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1989-08-31, wykaz dokumentów: brak numeru z 1989-08-31; A.448/1-6 z 2016-08-09
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1989-08-31, wykaz dokumentów: brak numeru z 1989-08-31; A.448/1-6 z 2016-08-09
 • Formy ochrony przyrody w Pierzchnicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pierzchnicy znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pierzchnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Chmielnicko-Szydłowski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Chmielnicko-Szydłowiecki jest obszarem o krajobrazie rolniczo-leśnym. W jego szacie roślinnej największy walor przyrodniczy mają lasy o charakterze naturalnym których większe kompleksy zachowały się między Włoszczowicami a Piotrkowicami. Pod względem siedliskowym przeważają bory sosnowe i bory mieszane sporadycznie wystłpują fragmenty borów trzcinkowych olsów i łęgów. Na rędzinach jurajskich wykształciała się bogata postać subkontynentalnego boru mieszanego przechodząca miejscami w grąd wysoki i świetlistą dąbrowę z wieloma gatunkami kserotermicznej. W runie tych zbiorowisk spotyka się interesujące rzadkie i chronione gatunki roślin. Ważnym elementem szaty roslinnej są zbiorowiska nieleśne głównie torfowiska (wysokie przejściowe i niskie) z udziałem wielu rzadkich roślin. Zbiorowiska leśne i torfowiskowe pełnią ważną rolę wodoochronną zwłaszcza w obszarze źródliskowym rzeki Wschodniej oraz w okolicach Chąńczy Włoszczowic i Holendrów. Liczne stawy i zbiornik wodny Chańcza tworzą biotopy dla wielu gatunków ptaków wodno-bagiennych. Takie wymagające ochrony biocenozy awifałny wystepują w okolicach Skorzowa But-Palonek (na Sanicy) i Rakowa (na Czarnej Staszowskiej). Na terenie Ch-SzOChK dawne są tradycje osadnictwa sięgającego czasów neolitycznych. Obiektem średniowiecznym o najwyższej randze krajowej jest zachowany gotycki układ urbanistyczno-krajobrazowy Szydłowa zamknięty murami warownymi. Cennym zabytkiem o założeniach romańskich jest kościół w Kijach. Zachowały się też liczne zabytki budownictwa rezydencjonalnego oraz założenia dworsko-parkowe w Maleszowej Śladkowie Małym Piotrkowicach Gnojnie Grabkach (unikatowy dawny harem). Głównymi przyrodniczymi funkcjami Ch-SzOChK jest ochrona wód powierzchniowysz a szczególnie rzeki Czarnej Staszowskiej (wraz ze zbiornikiem wodnym Chańcza) Wschodniej Isanicy a także spełnienie roli łącznikowej pomiędzy Zespołami Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia (korytarze i ciągi ekologiczne o znaczeniu regionalnym i lokalnym)., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Ch-SzOChK położony jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego pomiędzy Cisowsko - Orłowińskim Parkiem Krajobrazowym i Szanieckim Parkiem Krajobrazowym stykając się na niewielkich odcinkach z innymi obszarami chronionego krajobrazu w województwie świętokrzyskim. Opis granicy Ch-SzOChK rozpoczyna się nad Czarną Nidą w miejscu gdzie wzdłuż południowej granicy obrębu Łabędziów (gm. Morawica) biegnie granicą zamykającą od południa Podkielecki OChK. Wzdłuż tego właśnie odcinka biegnie również fragment północnej granicy Ch-SzOChK która biegnie najpierw północną i wschodnią granicą obrębu Radomice (gm. Morawica) a następnie zgodnie z północnymi granicami obrębów: Skrzelczyce Pierzchnica Pierzchnianka Osiny Strojnów Wierzbie Drugnia Drugnia Rządowa Podstoła (gm. Pierzchnica) Rudki i Potok (gm. Szydłów) Pągowiec Życiny Chańcza Rakówka i Pułaczów (gm. Raków). Po wschodniej granicy obrębu Pułaczów granica skręca na południe i biegnie dalej zgodnie z wschodnimi granicami obrębów Rakówka i Chańcza. Następnie zgodnie z południową granicą obrębu Chańcza skręca na zachód otacza zbiornik "Chańcza" na rz. Czarnej Staszowskiej i biegnie wschodnimi granicami obrębów Korytnica Kotuszów Jabłonica i Mokre oraz południową granicą obrębu Gacki i Wola Żyzna (gm. Szydłów) dochodząc do przysiółka Jadwisin. Stąd biegnie dalej na południe zgodnie ze wschodnią granicą obrębu Grzymała do Podlesia. Następnie skręca na zachód i biegnie generalnie w tym kierunku zgodnie z południowymi granicami obrębów: Grzymała Chałupki i Kargów (gm. Tuczępy) oraz Bosowice (gm. Stopnica). Na opisanym odcinku Chałupki - Bosowice granica Ch-SzOChK przylega bezpośrednio do granicy Solecko-Pacanowskiego OChK. W przysiółku Dąbrówka nad rz. Sanicą granica rozmija się z granicą sąsiadującego OChK i biegnie dalej w kierunku zachodnim a następnie północnym południowymi południowo-zachodnimi oraz zachodnimi granicami obrębów: Palonki Służów Słabkowice (gm. Busko-Zdrój) Borzykowa i Śladków Mały (gm. Chmielnik). Po przecięciu drogi Chmielnik - Busko granica Ch-SzOChK biegnie dalej w kierunku początkowo wschodnim a następnie północnym zachodnim i południowo-wschodnim (po przecięciu drogi Chmielnik - Morawica) omijając miasto Chmielnik i położone w jego sąsiedztwie obręby Przededworze i Celiny (biegnąc po granicach obrębów ewidencyjnych). Dalej biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy obrębu Holendry i fragmentem południowej granicy obrębów: Jasień (gm. Chmielnik) Wola Żydowska Gołuchów Lipnik Kije Kokot oraz zachodnimi granicami obrębów: Kokot i Wierzbica (gm. Kije). Na odcinku zachodniej granicy obrębu Wierzbica graniczą: W-JOChK i opisywany obszar. Dalej granica Ch-SzOChK biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic obrębu: Włoszczowice (gm. Kije) oraz zachodnią granicą gminy Morawica gdzie dochodzi do granicy obrębu Nida. Następnie w obrębie gminy Morawica biegnie północną granicą obrębu Zbrza do linii kolejowej gdzie ponownie skręca na południe wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia. Dalej biegnie wzdłuż linii wysokiego napięcia do granicy obrębu Chałupki a następnie skręca na północ wzdłuż zachodnich granic obrębów: Chałupki Wola Morawicka i Radomice (gm. Morawica). Tutaj nad Czarną Nidą na południowej granicy obrębu Łabędziów zamyka się granica opisywanego obszaru. Integralną częścią Ch-SzOChK jest enklawa tego obszaru obejmująca teren obrębów Melonek i Winna w gm. Łagów., Powierzchnia: 60733.0 ha

Pierzchnica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 14 wypadków drogowych w Pierzchnicy odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 212,1 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 173,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Pierzchnicy znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pierzchnicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 20 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pierzchnicy w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 1 212,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Pierzchnica
  1 212,1
  świętokrzyskie
  1 238,0
  Cała Polska
  1 035,8
 • 173,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Pierzchnica
  173,2
  świętokrzyskie
  128,2
  Polska
  98,5
 • 1 731,60 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  1 731,6
  świętokrzyskie
  1 519,1
  Cała Polska
  1 251,4
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Pierzchnica
  14,3
  Województwo
  10,4
  Polska
  9,5
 • 142,86 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  142,9
  Województwo
  122,7
  Cała Polska
  120,8
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pierzchnica nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 73droga krajowa nr 73(Wiśniówka - Dąbrowa - Kielce - Bilcza - Piaseczna Górka - Bieleckie Młyny - Morawica - Wola Morawicka - Zalesie - Lisów - Piotrkowice - Celiny - Chmielnik - Śladków Mały - Skorzów - Zwierzyniec - Mikułowice - Busko-Zdrój - Bronina - Szczaworyż - Smogorzów - Podlasek - Stopnica - Mietel - Szczeglin - Pacanów - Słupia - Żabiec - Szczucin - Zalesie - Wieżyce - Radwan - Smęgorzów - Dąbrowa Tarnowska - Żelazówka - Breń - Lisia Góra - Brzozówka - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Strzegocice - Bielowy - Jaworze Górne - Kamienica Dolna - Zawadka Brzostecka - Brzostek - Bukowa - Kołaczyce - Krajowice - Jasło)
  • DW 764droga wojewódzka nr 764(Kielce - Suków - Kranów - Daleszyce - Niwy - Ociesęki - Wólka Pokłonna - Raków - Chańcza - Wola Osowa - Staszów - Rytwiany - Kłoda - Niedziałki - Rudniki - Połaniec)
  • DW 765droga wojewódzka nr 765(Chmielnik - Źródła - Zrecze Duże - Gnojno - Glinka - Skadla - Jarząbki - Grabki Duże - Szydłów - Kurozwęki - Staszów - Wiśniówka - Osiek)
  • DK 78droga krajowa nr 78(granica (Czechy) - Chałupki - Zabełków - Olza - Dworek - Gorzyce - Kraskowiec - Turza Śląska - Wodzisław Śląski - Radlin - Rybnik - Wilcza - Kuźnia Nieborowska - Nieborowice - Gliwice - Czekanów - Zabrze - Wieszowa - Bytom - Tarnowskie Góry - Nakło - Świerklaniec - Niezdara - Tąpkowice - Celiny - Pyrzowice - Mierzęcice - Boguchwałowice - Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów - Żerkowice - Lgota Murowana - Kroczyce - Siemięrzyce - Pradła - Grabiec - Szczekociny - Goleniowy - Moskorzew - Damiany - Chlewice - Jaronowice - Ślęcin - Nagłowice - Prząsław - Sudół - Jędrzejów - Piaski - Borki - Jasionna - Motkowice - Kije - Lipnik - Marynka - Żydów - Holendry - Przededworze - Chmielnik)